رقیه نظری منش

خانم رقیه نظری منش

کد ملی 423196xxxx
گراف ارتباطات
32
شرکت‌ها
49
آگهی‌ها

شرکت های رقیه نظری منش

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که رقیه نظری منش دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
برج سازان رویا نمای سفید
برج سازان رویا نمای سفید
بازرس علی‌البدل
مقاوم برج زیتون
مقاوم برج زیتون
پارسیان برج زیتون
پارسیان برج زیتون
بازرس اصلی
قلعه سازان مطمئن سی سخت
قلعه سازان مطمئن سی سخت
بازرس اصلی
ایمان مهتاب ملک
ایمان مهتاب ملک
بازرس اصلی
ساورز بتن پارس
ساورز بتن پارس
رییس هییت مدیره
گلشن گلستان رستم
گلشن گلستان رستم
بازرس اصلی
کیمیا ملک زیتون
کیمیا ملک زیتون
بازرس اصلی
کیمیا پارس تمدن
کیمیا پارس تمدن
رییس هییت مدیره
آرمان افشان امید
آرمان افشان امید
بازرس اصلی
یاقوت ساخت امید
یاقوت ساخت امید
بازرس اصلی
جیران پارس پویا
جیران پارس پویا
بازرس علی‌البدل
جیران بتن پارس
جیران بتن پارس
بازرس اصلی
کیان ساخت برومند
کیان ساخت برومند
نایب رییس هییت مدیره
کیان پارس برومند
کیان پارس برومند
بازرس علی‌البدل
کیان ساخت ساورز
کیان ساخت ساورز
بازرس اصلی
ایمن سازان مختار
ایمن سازان مختار
رییس هییت مدیره
هژیر ساز گیتی
هژیر ساز گیتی
بازرس اصلی
اسکله ساخت ماندگار
اسکله ساخت ماندگار
بازرس علی‌البدل
نیلوفران کیمیای دنا
نیلوفران کیمیای دنا
رییس هییت مدیره
الماس سازان آفتاب
الماس سازان آفتاب
بازرس علی‌البدل
مروارید صنعت نگار
مروارید صنعت نگار
بازرس علی‌البدل
ایمن سازان توچال
ایمن سازان توچال
بازرس اصلی
گیتی ساز بنیامین
گیتی ساز بنیامین
رییس هییت مدیره
پرنیان برج عظیم
پرنیان برج عظیم
بازرس علی‌البدل
فلق سازان برج
فلق سازان برج
بازرس علی‌البدل
پرنیان برج سهند
پرنیان برج سهند
سبحان سازه بتن
سبحان سازه بتن
بازرس اصلی
رایمند سازه آپامه
رایمند سازه آپامه
بازرس اصلی
کوشا بنای ارغوان
کوشا بنای ارغوان
بازرس علی‌البدل
پردیس برج میعاد
پردیس برج میعاد
رییس هییت مدیره
عمران عمارت ماندگار
عمران عمارت ماندگار
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14925220
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران عمارت ماندگار درتاریخ 10/09/1398 به شماره ثبت 15485 به شناسه ملی 14008804337 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها.امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان مرکزی، شهرستان اراک، بخش مرکزی، شهر اراک، محله فوتبال، کوچه شهیدکریمی[39]، بن بست ایمان 4، پلاک 49، طبقه همکف کدپستی 3815817648 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 4047/21 مورخ 28/08/1398 نزد بانک صادرات شعبه قائم مقام با کد 4047 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیأت مدیره خانم ثمر آذری یوسف آباد به شماره ملی 0012875023و به سمت نایب رئیس هیأت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیأت مدیره به مدت 2 سال آقای حمیدرضا ملکی پویا به شماره ملی 0531701697و به سمت رئیس هیأت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیأت مدیره به مدت 2 سال آقای عباس خوش گفتار به شماره ملی 0580011658و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیأت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد رهبر به شماره ملی 4230182961 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم رقیه نظری منش به شماره ملی 4231967393 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش980910280450150 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14890469
آگهی تغییرات شرکت پردیس برج میعاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 9478 و شناسه ملی 14008298785
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/07/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد: 1ـ حسنعلی محمودی سنگری به شماره ملی 2002304165 و مرتضی نظری منش 4231969558 و رقیه نظری منش به شماره ملی 4231967393 به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 2 ـ رقیه نظری منش به شماره ملی 4231967393 به سمت رئیس هیأت مدیره و مرتضی نظری منش به شماره ملی 4231969558 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و حسنعلی محمودی سنگری به شماره ملی 2002304165 به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 ـ مهدی گیوزاده به کدملی 4231965390 به سمت بازرس اصلی و شادی یزدان جو به کدملی 4251228138 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرار داد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رقیه نظری منش (رئیس هیأت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ش980819681749837 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14878082
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کوشا بنای ارغوان درتاریخ 11/08/1398 به شماره ثبت 15440 به شناسه ملی 14008731730 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب.امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان مرکزی ، شهرستان اراک ، بخش مرکزی ، شهر اراک، محله کوی رضوی ، کوچه مدرسه نصیرالدین ساده ، کوچه شهیدحمید رسولی [6] ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 3813156313 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی تعداد 1000 سهم آن بانام عادی مبلغ 500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 14050/18 مورخ 28/07/1398 نزد بانک تجارت شعبه شریعتی با کد 14050 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای حامد حاجی حسینی به شماره ملی 0519481925و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای داریوش میرزاخانلوی به شماره ملی 0520018117و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سمیه اکبری اصل به شماره ملی 0532998227و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد رهبر به شماره ملی 4230182961 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم رقیه نظری منش به شماره ملی 4231967393 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش980811342304149  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14773878
آگهی تغییرات شرکت رایمند سازه آپامه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۲۰۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۳۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای محمد رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم زینب ویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و کریم کولجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت (مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و لیلا یزدان جو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء سعید رهبر (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14582495
آگهی تغییرات شرکت سبحان سازه بتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۱۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رقیه نظری منش با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و زینب ویسی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14258801
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرنیان برج سهند درتاریخ ۲۲/۰۷/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:امور پیمانکاری از قبیل: راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی و ارتباطات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله آزادی ـ خیابان آزادی ـ کوچه آشتیان ـ پلاک ۴ ـ طبقه چهارم ـ واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx ـ xxx مورخ ۱۵/۰۷/xxx۷ نزد بانک بانک پارسیان شعبه شعبه آزادی با کد xxx۶ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اسناد عادی و نامه ها و مکاتبات با امضاء آقای محمد رهبر(رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم شادی یزدان جو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سیده اکرم رضائی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14246138
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرنیان برج عظیم درتاریخ ۱۴/۰۷/xxx۷ به شماره ثبت xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:امور پیمانکاری از قبیل: راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی و ارتباطات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله دادگستری ـ خیابان سردارجنگل شمالی ـ خیابان هجرت ۳ ـ پلاک ۰ ـ طبقه اول ـ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۰ مورخ ۰۷/۰۷/xxx۷ نزد بانک بانک ایران زمین شعبه یاسوج با کد xxx۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای شادی یزدان جو به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اسناد عادی و نامه ها و مکاتبات با امضاء آقای علی رهبر(رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم مریم حبیبی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14246151
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فلق سازان برج درتاریخ ۱۴/۰۷/xxx۷ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:امور پیمانکاری از قبیل: راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی و ارتباطات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله دادگستری ـ خیابان هجرت ۳ ـ خیابان حجت ـ پلاک ۱۵ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۰ مورخ ۰۷/۰۷/xxx۷ نزد بانک بانک ایران زمین شعبه یاسوج با کد xxx۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سیده اکرم رضائی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اسناد عادی و نامه ها و مکاتبات با امضاء آقای علی رهبر(رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم شادی یزدان جو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14202589
آگهی تغییرات شرکت گیتی ساز بنیامین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۳۴۹۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ امین جهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و جواد طاهر نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ ۱ امین جهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و جواد طاهر نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر گردید که امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرار داد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رقیه نظری منش (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۲ ـ مریم حبیبی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آرزو آذرپیوند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14132105
آگهی تغییرات شرکت هژیر ساز گیتی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۳۴۹۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آرین خدابخش خالدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و علی رضا رامشینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمد رهبر xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ سمت بازرس اصلی و آرزو آذرپیوند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14044997
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایمن سازان توچال درتاریخ ۰۲/۰۳/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:موضوع شرکت: انجام مطالعات و تهیه طرح های مشاوره ای و نظارت بر اجرای کلیه واحد هاو مجموعه های مسکونی، ساختمان های تجاری، ساختمان های اداری، صنعتی، نظارت بر واحد ها و مجموعه های مسکونی، مراکز تربیتی و اماکن مذهبی و سیاحتی، آموزشی و تحقیقاتی، فرهنگی و هنری و بهداشتی و درمانیو مراکز مخابراتی، پست مکانیزه و ساختمان های خدمات شهری و و ساختمان های نظامی، انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی مراحل اول و دوم ، نظارت بر راههای روستایی اصلی و فرعی،آزاد راهها، تونل ها،ابنیه فنی مربوط بهسازی آنهاو انجام خدمات فنی و مشاوره ای در زمینه راهداری و نگهداری ماشین آلات مطالعه نقاط حادثه خیز، ترافیکی و بهسازی راهها و انجام مطالعات و نظارت بر تقاطع شهری و غیره شهری ومطالعات امکان سنجی ، مطالعات فنی و اقتصاد کشاورزی ، بیوتکنولوژی ، مدیریت تهیه طرح و تهیه طرح های جامع توسعه کشاورزی ، منابع طبیعی ، دامپروری ، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ آزادی ـ خیابان آزادی ـ کوچه آشتیان ـ پلاک ۴ ـ طبقه چهارم ـ واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۰۸/۹۷,xxx مورخ ۲۳/۰۱/xxx۷ نزد بانک پارسیان شعبه آزادی با کد xxx۶ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای آرین خدابخش خالدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اسناد عادی و نامه ها و مکاتبات با امضاء محمد رهبر و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای کاوه حبیب وند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14002466
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مروارید صنعت نگار درتاریخ ۰۴/۰۲/xxx۷ به شماره ثبت xxx۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:امور پیمانکاری از قبیل: راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی و ارتباطات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ چهارراه عالیوند ـ بلوار امامت ـ بلوار امام خمینی ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲/xxx۰ مورخ ۰۴/۱۱/xxx۶ نزد بانک ایران زمین شعبه یاسوج با کد xxx۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای مهدی گیوزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای فرض اله بابا به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای منوچهر گودرزوند چگینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مهدی گیوزاده همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13994214
آگهی تغییرات شرکت اسکله ساخت ماندگار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۷۴۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ نوشین برادران به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و روح اله جریتهء به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و محمد رهبر xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ - علی رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ سمت بازرس اصلی و رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ - روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13989633
آگهی تغییرات شرکت هژیر ساز گیتی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۳۴۹۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آرین خدابخش خالدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی راحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و محمد رهبر xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ - رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ سمت بازرس اصلی و آرزو آذرپیوند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ - روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13875653
آگهی تغییرات شرکت نیلوفران کیمیای دنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۰۳۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/xxx۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: حامد رادمهر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیأت مدیره و کیوان گودرزوند چگینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۱۷/۱۱/۹۸ انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء رقیه نظری منش (رئیس هیأت مدیره) و مهر شرکت معتبر است ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13861536
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نیلوفران کیمیای دنا درتاریخ ۱۷/۱۱/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری از قبیل راه و ساختمان تاسیسات و تجهیزات آب و برق نفت و گاز صنعت و معدن کشاورزی و ارتباطات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد شهرستان بویراحمد بخش مرکزی شهر یاسوج زیرتل خیابان ((۱۶ متری)) بلوار امام خمینی پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال نقد منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی شماره xxx۰/xxx۰ مورخ ۰۴/۱۱/xxx۶ بانک ایران زمین شعبه یاسوج پرداخت گردید و مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: آقای کیوان گودرزوند چگینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای حامد رادمهر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اسناد عادی و نامه‌ها و مکاتبات با امضاء رقیه نظری منش (رئیس هیات مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهدی نیکبخت امیر اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13861550
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص الماس سازان آفتاب درتاریخ ۱۷/۱۱/xxx۶ به شماره ثبت xxx۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری از قبیل راه و ساختمان تاسیسات و تجهیزات آب و برق نفت و گاز صنعت و معدن کشاورزی و ارتباطات در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد شهرستان بویراحمد بخش مرکزی شهر یاسوج زیرتل خیابان ((۱۶ متری)) خیابان امامت ۱۶ [شهیدعباسی] پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال نقد منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی شماره xxx۱/xxx۰ مورخ ۰۴/۱۱/xxx۶ بانک ایران زمین شعبه یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای علی حمزه ئی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمزه سجادی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل بروات، سفته‌ها، قراردادها و نامه‌های عادی و اداری با امضاء آقای محمد رهبر (رئیس هیات مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهدی نیک بخت امیر آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13694464
آگهی تغییرات شرکت ایمن سازان مختار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۸۴۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/xxx۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و کیوان گودرزوند چگینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و محمد حسین خسروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ علی رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ سمت بازرس اصلی و مولا رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13694477
آگهی تغییرات شرکت ایمن سازان مختار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۸۴۷۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/xxx۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیات مدیره و محمد حسین خسروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و کیوان گودرزوند چگینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء رقیه نظری منش (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13686162
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اسکله ساخت ماندگار درتاریخ ۰۸/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری از قبیل راه و ساختمان - تاسیسات و تجهیزات – آب و برق - نفت و گاز - صنعت و معدن کشاورزی و ارتباطات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط - ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج - عمده فروشی - خیابان طالقانی - کوچه ((قنادی اسلامی)) - پلاک ۰ - طبقه همکف - - کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۰ مورخ ۲۰/۰۷/xxx۶ بانک ایران زمین شعبه یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای محمد طاهرخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مهدی نیک بخت امیر آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی ملک به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اسناد عادی و نامه‌ها و مکاتبات با امضاء آقای مهدی نیک بخت امیر آباد (رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13654764
آگهی تغییرات شرکت کیان پارس برومند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۷۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/xxx۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ منوچهر گودرزوند چگینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و حمزه سجادی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علی رهبر xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ شادی یزدان جو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ سمت بازرس اصلی و رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13654778
آگهی تغییرات شرکت کیان ساخت برومند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/xxx۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ علی حمزه ئی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و فرض اله بابا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شادی یزدان جو xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ علی رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ سمت بازرس اصلی و مولا رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13589202
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هژیر ساز گیتی در تاریخ ۱۱/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: امور پیمانکاری از قبیل راه و ساختمان تاسیسات و تجهیزات آب و برق نفت و گاز صنعت و معدن کشاورزی و ارتباطات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج شاهد خیابان معلم خیابان شهید منتظری پلاک ۷۹ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم بانام ده هزار ریالی می‌باشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن نقدا طی گواهی شماره xxx/xxx۰ مورخ ۰۶/۰۶/xxx۶ نزد بانک ایران زمین شعبه یاسوج پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اولین مدیران: آقای محمد رضا لیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی ترکمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اسناد عادی و نامه‌ها و مکاتبات با امضاء خانم علی رهبر (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم آرزو آذرپیوند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13557264
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایمن سازان مختار در تاریخ ۲۲/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: امور پیمانکاری از قبیل راه و ساختمان تاسیسات و تجهیزات آب و برق نفت و گاز صنعت و معدن کشاورزی و ارتباطات بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج شاهد خیابان شاهد ۲۲ [شهید خداکرم علیزاده] خیابان معلم پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره xxx/xxx۰ مورخ ۱۳/۰۳/xxx۶ نزد بانک ایران زمین شعبه یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای حمید رحمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وخانم رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم لیلا یزدان جو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اسناد عادی و نامه‌ها و مکاتبات با امضاء خانم رقیه نظری منش (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم مولا رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13529747
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیان ساخت ساورز درتاریخ ۰۳/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری از قبیل راه و ساختمان تاسیسات و تجهیزات آب و برق نفت و گاز صنعت و معدن کشاورزی و ارتباطات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج شهداء بلوار ارم خیابان شهدای ۶ پلاک ۳۴ طبقه همکف کد پستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۰ مورخ ۰۶/۰۳/xxx۶ بانک ایران زمین شعبه یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای عیسی قدرت خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مولا رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اسناد عادی و نامه‌ها و مکاتبات با امضاء آقای علی رهبر (رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد بیگدلو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13488570
آگهی تغییرات شرکت جیران بتن پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۵۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/xxx۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ علی رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و مهدی ملک به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و محمد علی ترکمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و شادی یزدان جو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13414301
آگهی تغییرات شرکت یاقوت ساخت امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/xxx۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ محمد رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش فلاح شیخلری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و حمید رحمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - ۲ رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و صادق حکمتیان منش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13356934
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیان پارس برومند درتاریخ ۲۴/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری از قبیل راه و ساختمان تاسیسات و تجهیزات آب و برق نفت و گاز صنعت و معدن کشاورزی و ارتباطات بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مرکزی سررودجنوبی روستا تل خسرو خیابان امام علی (ع) خیابان نیایش پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره xxx/xxx۰ مورخ ۱۶/۱۲/xxx۵ بانک ایران زمین شعبه یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای امیر عباس میراشه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضواصلی هیئت مدیره وآقای علی رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی رفیعی آتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل بروات، سفته‌ها، قراردادها و نامه‌های عادی و اداری با امضاء علی رهبر (رئیس هیئت مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم شادی یزدان جو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و خانم رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354023
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیان ساخت برومند درتاریخ ۲۳/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری از قبیل راه و ساختمان تاسیسات و تجهیزات آب و برق نفت و گاز صنعت و معدن کشاورزی و ارتباطات بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مرکزی سررودجنوبی روستا سرابتاوه شهرک صنعتی خیابان توسعه بن بست توسعه دوم پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره xxx/xxx۰ مورخ ۱۶/۱۲/xxx۵ بانک ایران زمین شعبه یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای حسین فعال به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضواصلی هیئت مدیره وخانم شادی یزدان جو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل بروات، سفته‌ها، قراردادها و نامه‌های عادی و اداری با امضاء شادی یزدان جو (رئیس هیئت مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهدبود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم مولا رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13255540
آگهی تغییرات شرکت جیران پارس پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/xxx۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ علی رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و ندا اسمعیل پور لیالستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و حسین رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و صادق حکمتیان منش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13221136
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص جیران بتن پارس درتاریخ ۰۷/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری از قبیل راه و ساختمان تاسیسات و تجهیزات آب و برق نفت و گاز صنعت و معدن کشاورزی و ارتباطات بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج دادگستری خیابان سردار جنگل شمالی خیابان شهید قدوسی پلاک ۳ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال نقد منقسم به یکصدسهم ده هزار ریالی که یکصد سهم بانام می‌باشدکه سیصد وپنجاه هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی xxx/xxx۳ مورخ ۲۸/۰۷/xxx۵ نزد بانک صادرات شعبه مطهری پرداخت گردید اولین مدیران: آقای علی رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محمد رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مولا رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۳/۰۷/xxx۷ به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا آقای علی رهبر (مدیرعامل) همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: خانم رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم شادی یزدان جو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل از ۰۳/۰۷/xxx۵ تا ۰۳/۰۷/xxx۶ به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12978313
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یاقوت ساخت امید درتاریخ ۳۱/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان - تاسیسات و تجهیزات – آب و برق - نفت و گاز – صنعت و معدن – کشاورزی و ارتباطات با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج - مور دراز رهبر - خیابان اصلی آبادی - طبقه همکف - کد پستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۸/xxx۱۰/۷۷ مورخ ۲۰/۰۴/۹۵ نزد بانک تجارت شعبه شهید مطهری یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران شرکت: محمد رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیات مدیره و شادی یزدان جو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل ورسه ء به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای محمد رهبر (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای صادق حکمتیان منش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل رای مدت یکسال انتخاب شدند. نام روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12978328
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص جیران پارس پویا درتاریخ ۳۱/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان - تاسیسات و تجهیزات - آب و برق - نفت و گاز - صنعت و معدن - کشاورزی و ارتباطات بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: یاسوج - شهرک جهاد - خیابان نبوت - خیابان نبوت ۹ - پلاک ۲۷ - طبقه همکف - کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۷/xxx۱۰/۷۷ مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ نزد بانک تجارت شعبه شهید مطهری یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران شرکت: علی رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و حمید محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و احسان چگینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای علی رهبر (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای صادق حکمتیان منش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12806269
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیمیا پارس تمدن در تاریخ ۳۰/۰۲/xxx۵ به شماره ثبت xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان تاسیسات و تجهیزات آب و برق نفت و گاز صنعت و معدن کشاورزی و ارتباطات بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج خیابان دادگستری کوچه اقتصاد پلاک ۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۰ مورخ ۲۱/۰۲/۹۵ نزد بانک ایران زمین شعبه یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: محسن خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای رقیه نظری منش (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای صادق حکمتیان منش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای قاسم محرمخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12806274
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان افشان امید در تاریخ ۳۰/۰۲/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان تاسیسات و تجهیزات آب و برق نفت و گاز صنعت و معدن کشاورزی و ارتباطات بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج دادگستری خیابان سردار جنگل شمالی خیابان هجرت ۳ پلاک ۱۵ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۰ مورخ ۲۱/۰۲/۹۵ نزد بانک ایران زمین شعبه یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: مولا رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و افشین کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و پویان رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مولا رهبر (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم شادی یزدان جو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12424260
آگهی تغییرات شرکت ایمان افشان شاکر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۷۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/xxx۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و سعید رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علی رضا رامشینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ ۲ روح الله فرجیان نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و پری ناز فرجیان نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ ۳ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12424264
آگهی تغییرات شرکت ایمان افشان شاکر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۷۶۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیات مدیره و علی رضا رامشینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و سعید رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء رقیه نظری منش (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12328431
آگهی تغییرات شرکت ایمان مهتاب ملک سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۷۲۷۵ و‌شناسه‌ملی۱۴۰۰۴۷۰۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/xxx۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ محمد رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و ایرج یوسفی کلوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و رضا رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ـ رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و داود مرادیان زردک به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12099585
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیمیا ملک زیتون در تاریخ ۱۷/۰۱/xxx۴ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی و ارتباطات بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ امامت ۱ـ پلاک ۲۸ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱۰/۷۷ مورخ ۶/۱۲/۹۳ نزد بانک تجارت شعبه مطهری یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: مولا رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین حاجی ارباب مزلقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مولا رهبر (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای صادق حکمتیان منش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12056196
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گلشن گلستان رستم در تاریخ ۰۷/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارائه خدمات اداری، مالی و حسابداری، ارائه خدمات به مودیان مالیاتی، تامین نیروی انسانی، اخذنمایندگی از شرکتها و موسسات دولتی و غیردولتی در داخل و خارج کشور راه ساختمان اب و تاسیسات و تجهیزات و نیرو با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ نجف آباد ـ کوچه دوم پشت مخابرات فجر کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱۰/۷۷ مورخ ۰۷/۱۱/۹۳ نزد بانک تجارت شعبه مطهری یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: محمد رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و علی رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی گیوزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای علی رهبر (رئیس هیئت مدیره) و محمد رهبر (مدیرعامل) هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای صادق حکمتیان منش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12043472
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایمان افشان شاکر در تاریخ ۲/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: راه و ساختمان ـ آب ـ برق ـ تاسیسات و تجهیزات ـ نفت و گاز ـ ارتباطات ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ امامت یک ـ پلاک ۲۸ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx/xxxxxx/۷۷ مورخ ۷/۱۱/۹۳ نزد بانک تجارت شعبه مطهری یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران شرکت: رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و ایرج یوسفی کلوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای رقیه نظری منش (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای روح الله فرجیان نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم پریناز فرجیان نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413642
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایمان مهتاب ملک درتاریخ ۰۹/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه و ترابری ـ ساختمان ـ آب ـ برق ـ تاسیسات و تجهیزات ـ نفت و گاز ـ ارتباطات ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ هجرت ۳ ـ روبروی کلنیک سامان کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱۰/۷۷ مورخ ۲۹/۱۰/۹۳ نزد بانک تجارت شعبه مطهری یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران شرکت: محمد رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی کراچیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای محمد رهبر (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رقیه نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای داود مرادیان زردک به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1528505
آگهی تغییرات شرکت پارسیان برج زیتون سهامیخاص به شماره ثبت ۶۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۷۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۲/۰۲/xxx۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای وحید سعیدفر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم ماهتاب گیوزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمود کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیاتمدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ خانم رقیه نظریمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی آقای هاشم نظری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علیالبدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1465733
آگهی تغییرات شرکت قلعه سازان مطمئن سی سخت سهامی خاص شماره ثبت ۶۰۸۰ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۹۱۲۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۲/۹۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ علی رهبر بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و سعید پرویزیان گنجه بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آصف رضائی بیاره بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ ـ رقیه نظری منش بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و پری ناز فرجیان نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1438700
آگهی تغییرات شرکت برج سازان رویا نمای سفید سهامی خاص شماره ثبت ۶۱۹۳ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۰۱۸۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۲/۹۲ تغییرات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ احمد نظری کد ملی xxxxxxxxx۰ و علیرضا دوست محمدی کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد باقر عباسی دولت آباد کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ مهدی گیو زاده کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و رقیه نظری منش کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری یاسوج سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1373205
آگهی تاسیس شرکت پارسیان برج زیتون (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۸۹۶ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۷۴۰۰
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مذکور که در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۲ شماره ثبت xxx۶ در دایره ثبت شرکتهای این اداره بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ ذیل دفتر ثبت تکمیل و امضاء گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت: راه، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، آب، برق، صنعت و معدن، نفت و گاز، کشاورزی، زهکشی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
۲ ـ مدت ثبت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
۳ ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ نجف آباد ـ پشت مخابرات فجر ـ کوچه دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن نقدا بحساب جاری شماره xxxxxxxxxxxx۸ نزد بانک صادرات شعبه آزادی واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد.
۵ ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: وحید سعید فر بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مولا رهبر بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و ماهتاب گیوزاده بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و اوراق بهادار و نامه های عادی باامضاء مولا رهبر (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۶ ـ رقیه نظری منش بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و هاشم نظری منش بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ رئیس ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1230382
آگهی تغییرات شرکت مقاوم برج زیتون سهامی خاص شماره ثبت ۶۶۲۷ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۴۵۹۶
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/xxx۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۹/۰۸/xxx۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید.
۱ ـ رقیه نظری منش کد ملی xxxxxxxxx۳ و علی خسروی نجف آبادی کد ملی xxxxxxxxx۶ و مهران رودابه کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ ـ ثریا سعادت منصورآباد کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و رویا سعادت منصورآباد کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: علی خسروی نجف آبادی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و رقیه نظری منش بسمت رئیس هیئت مدیره و مهران رودابه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی با امضا رقیه نظری منش (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۴ ـ بموضوع شرکت راه و ساختمان و تاسیسات و تجهیزات، آب و برق، صنعت و کشاورزی، ارتباطات و معدن پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح اضافه و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1214020
آگهی تغییرات شرکت برج سازان رویا نمای سفید سهامی خاص شماره ثبت ۶۱۹۳ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۰۱۸۹
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۸/۸/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۲/۸/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید.
۱ ـ احمد نظری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و احسان نیک اقبالیان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا دوست محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ ـ مهدی گیوزاده بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و رقیه نظری منش بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: علیرضا دوست محمدی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و احمد نظری بسمت رئیس هیئت مدیره و احسان نیک اقبالیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و نامه های عادی باامضاء احمد نظری (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205198
آگهی تغییرات شرکت برج سازان رویا نمای سفید (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۱۹۳ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۰۱۸۹
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱/۷/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۳/۷/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید.
۱ ـ احمد نظری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و احسان نیک اقبالیان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و محمد فیروز روستا بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ ـ مهدی گیوزاده بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و رقیه نظری منش بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: محمد فیروز روستا بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و احمد نظری بسمت رئیس هیئت مدیره و احسان نیک اقبالیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و نامه های عادی باامضاء احمد نظری (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات