افروز عبادی فیروزآباد

خانم افروز عبادی فیروزآباد

کد ملی 423025xxxx
گراف ارتباطات
35
شرکت‌ها
48
آگهی‌ها

شرکت های افروز عبادی فیروزآباد

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که افروز عبادی فیروزآباد دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
تاج سازان هگمتانه
تاج سازان هگمتانه
بازرس اصلی
ارم سازه هدیش
ارم سازه هدیش
بازرس اصلی
صومعه سازان کاسپین
صومعه سازان کاسپین
بازرس اصلی
محور سازان خزر
محور سازان خزر
نایب رییس هییت مدیره
صومعه سازان آریا
صومعه سازان آریا
بازرس اصلی
عمران آب تچرا
عمران آب تچرا
بازرس اصلی
همسان اقلیم چهل ستون
همسان اقلیم چهل ستون
رییس هییت مدیره
ارگ سازه طوس
ارگ سازه طوس
بازرس اصلی
پولاد سازه آیدین
پولاد سازه آیدین
نایب رییس هییت مدیره
فولاد بتن هامون
فولاد بتن هامون
رییس هییت مدیره
ارم سرای هگمتانه
ارم سرای هگمتانه
بازرس اصلی
عمارت سرای سپید
عمارت سرای سپید
عضو هییت مدیره
ساروج بنای بیستون
ساروج بنای بیستون
بازرس اصلی
فولاد قلعه کسری
فولاد قلعه کسری
بازرس اصلی
همسان اقلیم کاسپین
همسان اقلیم کاسپین
بازرس اصلی
مقاوم فولاد چهل ستون
مقاوم فولاد چهل ستون
رییس هییت مدیره
مرمر بتن کاخ نیارش
مرمر بتن کاخ نیارش
بازرس اصلی
پردیس قلعه دماوند
پردیس قلعه دماوند
بازرس اصلی
استحکام فولاد افق
استحکام فولاد افق
بازرس اصلی
طاق سازان هدیش
طاق سازان هدیش
نایب رییس هییت مدیره
صنعت برج منارجنبان
صنعت برج منارجنبان
پارسیان رعد طوس آذر
پارسیان رعد طوس آذر
بازرس اصلی
کتیبه سازان هامون
کتیبه سازان هامون
نایب رییس هییت مدیره
کوشا محور تابان
کوشا محور تابان
رییس هییت مدیره
فیدار راشا دماوند
فیدار راشا دماوند
بازرس اصلی
عمارت سرای پایدار
عمارت سرای پایدار
بازرس اصلی
تابان محور کیهان
تابان محور کیهان
بازرس اصلی
استحکام عمران ساروج
استحکام عمران ساروج
بازرس علی‌البدل
کیمیا کوشان افق
کیمیا کوشان افق
نایب رییس هییت مدیره
کوشا بنای منارجنبان
کوشا بنای منارجنبان
بازرس اصلی
استحکام محور افق
استحکام محور افق
بازرس علی‌البدل
مرصاد عمران البرز
مرصاد عمران البرز
بازرس علی‌البدل
ابتکار سازه پرگاس
ابتکار سازه پرگاس
بازرس علی‌البدل
همایون ره فرداد
همایون ره فرداد
بازرس علی‌البدل
قلعه راه پونه
قلعه راه پونه

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14144437
آگهی تغییرات شرکت قلعه راه پونه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۸۲۲۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ مصطفی ناصری مقدم شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حسین سلمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و افروز عبادی فیروزاباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ ـ فرزانه آقائی فیروزاباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و لیلا یاوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14144449
آگهی تغییرات شرکت قلعه راه پونه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۸۲۲۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: مصطفی ناصری مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و افروز عبادی فیروزاباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین سلمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء افروز عبادی فیروزاباد (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14108441
آگهی تغییرات شرکت همایون ره فرداد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۱۴۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و محمدقنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و وحید ولی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ بابک امیریان حبیب اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و افروز عبادی فیروزاباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13974010
آگهی تغییرات شرکت تابان محور کیهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۰۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۵۲۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: بابک امیریان حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ محمد نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ امیر اقا جانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. فروز عبادی فیروزاباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و فرزانه آقایی فیروزاباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13711488
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص همایون ره فرداد درتاریخ ۲۱/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج شهرک امام حسین کوچه ((همتی)) خیابان فرعی ۳ [شهیدروشنفکر] پلاک ۵۲ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰/xxx۵ مورخ ۰۹/۰۸/xxx۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم تهمینه اخوان مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء سعید علی پور (نائب رئیس هیت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بابک امیریان حبیب اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم افروز عبادی فیروز اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492704
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مرصاد عمران البرز درتاریخ ۱۱/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج تل زالی خیابان ((شهید قرنی ۲)) خیابان شهید علمدار کرمی پلاک ۲ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره xxx۳ مورخ ۲۷/۰۳/xxx۶ بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای سعید علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رشید رضانیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند ۶ دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء سعید علی پور (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم جهانپری عبادی فیروز اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم افروز عبادی فیروز اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492729
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ابتکار سازه پرگاس درتاریخ ۱۱/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج دولت اباد خیابان نواب ۲ کوچه ((حمید زاده)) پلاک ۱۰ طبقه همکف کد پستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ مورخ ۲۷/۰۳/۹۶ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: خانم فائزه علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای بابک امیریان حبیب اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس مشمول به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء بابک امیریان حبیب اباد (رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فرزانه اقائی فیروزاباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم افروز عبادی فیروز اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431362
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص استحکام محور افق درتاریخ ۲۵/۰۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گازدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج شهرک امام حسین بلوار انقلاب خیابان انقلاب ۹ [شهیدموسوی] پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره xxx۳ مورخ ۰۴/۰۲/xxx۶ از بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم فائزه علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء سعید علی پور (نائب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بابک امیریان حبیب اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم افروز عبادی فیروز اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13412467
آگهی تغییرات شرکت کوشا بنای منارجنبان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۸۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ بابک امیریان حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و اعظم جمشیدی نصفجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و رشید رضانیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ افروز عبادی فیروز آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و جهان پری عبادی فیروز آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13318822
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیمیا کوشان افق درتاریخ ۲/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج تل زالی بلوار عدل خیابان عدل ۴ [شهید الوند کیش] پلاک ۳۸ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اولین مدیران: آقای غلامرضا حیدرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضواصلی هیئت مدیره و آقای بابک امیریان حبیب اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم افروز عبادی فیروز اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۰/۱۱/xxx۷ به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء بابک امیریان حبیب اباد (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سعید علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل از ۱۰/۱۱/xxx۵ تا ۱۰/۱۱/xxx۶ به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13287200
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تابان محور کیهان درتاریخ ۱۲/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج شهدا ۸ پلاک ۱۶ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۲/xxx۳ مورخ ۰۷/۱۱/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم فائزه علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فرزانه آقائی فیروز اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۵/۰۸/xxx۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء پروین علی پور (نایب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم افروز عبادی فیروز آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای بابک امیریان حبیب اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل از ۲۵/۰۸/xxx۵ تا ۲۵/۰۸/xxx۶ روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13287222
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص استحکام عمران ساروج درتاریخ ۱۲/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج خیابان شاهد ۸ پلاک ۱۱ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵/xxx۳ مورخ ۰۷/۱۱/xxx۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای مصطفی جلیلی مرند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضواصلی هیئت مدیره و خانم فرزانه آقائی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۵/۰۹/xxx۷ به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء سعید علی پور (نایب رئیس هیئت) و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بابک امیریان حبیب اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم افروز عبادی فیروزاباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل از ۰۵/۰۹/xxx۵ تا ۰۵/۰۹/xxx۶ به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13205079
آگهی تغییرات شرکت کوشا محور تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۹۱۸۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۹/xxx۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: مصیب علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و افروز عبادی فیروز اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره و جهان پری عبادی فیروز اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مصیب علی پور (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13205093
آگهی تغییرات شرکت کوشا محور تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۹۱۸۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۹/xxx۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ مصیب علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و افروز عبادی فیروز اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و جهان پری عبادی فیروز اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ فرشته نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و لیلا یاوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13205155
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فیدار راشا دماوند درتاریخ ۰۱/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات وصنعت ومعدن، نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج شهدا ۷ - پلاک ۴۱ واحد ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳ مورخ ۱۸/۰۹/xxx۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای مصیب علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای بهمن محقق به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ ۱۹/۰۷/xxx۵ تا ۱۹/۰۷/xxx۷ به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء پروین علی پور (نائب رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم افروز عبادی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای بابک امیریان حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل از ۱۹/۰۷/xxx۵ تا ۱۹/۰۷/xxx۶ به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13205162
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمارت سرای پایدار درتاریخ ۰۱/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات وصنعت ومعدن، نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج زیرتل پایین تراز گلزار شهدا جنب کارگاه عنبری کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۱/xxx۳ مورخ ۰۷/۰۹/xxx۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای سعید علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره و و پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره و فائزه علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء سعید علی پور (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم افروز عبادی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و خانم جهان پری عبادی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972508
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کوشا محور تابان درتاریخ ۲۷/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج شهدا یک پلاک ۳۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۰۶/۰۵/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای اسلام عبادی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره و افروز عبادی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره و جهان پری عبادی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء اسلام عبادی فیروزآباد (مدیر عامل) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سعید علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصیب علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12132387
آگهی تغییرات شرکت همسان اقلیم کاسپین سهامی‌خاص به شماره ثبت ۷۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۵۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۱/xxx۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ افروز عبادی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مهدی زبده کار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و پیمان نیکخت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ۲ـ لیلا یاوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و بیت اله ولی پورجهان آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12132410
آگهی تغییرات شرکت همسان اقلیم کاسپین سهامی‌خاص به شماره ثبت ۷۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۵۷۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/xxx۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: مهدی زبده کار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و افروز عبادی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و پیمان نیکخبت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند وکلیه قراردادها و اسنادرسمی وتعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار ونامه های عادی و اداری با امضاء افروز عبادی فیروزآباد (رئیس هیئت مدیره) همراه مهرشرکت دارای اعتبار است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12130899
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کتیبه سازان هامون در تاریخ ۰۲/۰۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب، کشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ بلوار ابوذر ـ ابوذر۱۱ سمت راست ـ پلاک۱۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۴/xxx۳ مورخ ۰۷/۱۲/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: سعید علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حمید پورعلی فیروز آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و افروز عبادی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای حمید پورعلی فیروزآباد (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فرزانه آقائی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم آقائی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12098726
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارسیان رعد طوس آذر در تاریخ ۱۶/۰۱/xxx۴ به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب، کشاورزی، ارتباطات، صنعت ومعدن، نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ خیابان ارتش ـ گلستان۱ ـ پلاک ۹ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۶/xxx۳ مورخ ۰۷/۱۲/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: پیام کیانی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و نوش آفرین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای سعید علی پور (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: افروز عبادی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و حمید پورعلی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12071610
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص استحکام فولاد افق در تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ بلوار کاشانی ـ کاشنانی۱۵ ـ پلاک ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۹/xxx۳ مورخ ۰۷/۱۲/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: نوش آفرین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سعید علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای نوش آفرین علی پور (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل افروز عبادی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و حمید پورعلی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12071623
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طاق سازان هدیش درتاریخ ۱۶/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ خیابان اهداء خون سمت چپ ـ پلاک ۲۵ کد پستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۱/xxx۳ مورخ ۰۷/۱۲/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مریم آقائی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و فرزانه آقائی فیروز آباد به شماره xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره وافروز عبادی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای افروز عبادی فیروزآباد (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و سیدهادی محمدپورگوشه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12071652
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت برج منارجنبان در تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب، کشاورزی، ارتباطات، صنعت ومعدن، نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ بلوار باهنر ـ باهنر ۴ ـ پلاک ۳۲ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۰/xxx۳ مورخ ۰۷/۱۲/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: افروز عبادی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سیدهادی محمدپورگوشه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره واسلام عبادی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای افروز عبادی فیروزآباد (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سعید علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12069193
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مرمر بتن کاخ نیارش در تاریخ ۱۳/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب، کشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات چاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ امامت ۸ سمت چپ آخر کوچه ـ پلاک ۶۰ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۷/xxx۳ مورخ ۰۷/۱۲/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: بیژن علیپور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سعید علیپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و پیام کیانی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای بیژن علی پور مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: افروز عبادی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و سیده طاهره جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12069198
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پردیس قلعه دماوند در تاریخ ۱۳/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب، کشاورزی، ارتباطات، صنعت ومعدن، نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ بلوار رجاء ـ رجاء ۸ ـ پلاک ۷ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲/xxx۳ مورخ ۰۷/۱۲/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: بیژن علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و نوش آفرین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای بیژن علی پور (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم افروز عبادی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای اسلام عبادی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12065617
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مقاوم فولاد چهل ستون درتاریخ ۱۲/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ بلوار ارم ـ ارم یک ـ پلاک ۱۰ کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۳/xxx۳ مورخ ۰۷/۱۲/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: افروز عبادی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و فرزانه آقائی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید پورعلی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای حمید پورعلی فیروزآباد (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سعید علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12058676
آگهی تغییرات شرکت همسان اقلیم کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۵۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ خانم افروز عبادی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مهدی زبده کار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و عبدالوحید انتظاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ۲ـ لیلا یاوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و بیت اله ولی پورجهان آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12058677
آگهی تغییرات شرکت همسان اقلیم کاسپین سهامی‌خاص به شماره ثبت ۷۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۵۷۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: مهدی زبده کار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و افروز عبادی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالوحید انتظاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند وکلیه قراردادها و اسنادرسمی وتعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار و نامه های عادی و اداری با امضاء افروز عبادی فیروزآباد (رئیس هیئت مدیره) همراه مهرشرکت دارای اعتبار است
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9389469
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص همسان اقلیم کاسپین درتاریخ ۲۵/۱۰/xxx۳ بشماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گاز با عرایت قوانین و مقررات جاری کشور (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ زیرتل ـ پایین تر از گلزار شهداء ـ جنب کارگاه بلوک زنی عنبری ـ طبقه ۶ ـ واحد ۱۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۷/xxx۳ مورخ ۰۶/۰۸/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: بیژن علی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و نوش آفرین علی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید علی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای سعید علی پور (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم افروز عبادی فیروز آباد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و خانم سیده طاهره جهانگیری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1761979
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ساروج بنای بیستون درتاریخ ۱۳/۱۰/xxx۳ بشماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت وگاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ زیرتل ـ پایین تر از گلزار شهداء ـ جنب کارگاه بلوک زنی عنبری ـ پلاک ۹۱ ـ واحد ۱۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳ مورخ ۲۶/۰۸/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: پیام کیانی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و نوش آفرین علی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید علی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای سعید علی پور (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم افروز عبادی فیروزآباد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید پورعلی فیروزآباد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1762010
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فولاد قلعه کسری درتاریخ ۱۳/۱۰/xxx۳ بشماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ زیرتل ـ پایین تر از گلزار شهداء ـ جنب کارگاه بلوک زنی عنبری. پلاک ۹۱ ـ واحد ۱۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳ مورخ ۲۶/۰۸/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: حمید پورعلی فیروز آباد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و سعید علی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و نوش آفرین علی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای سعید علی پور (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم افروز عبادی فیروزآباد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای پیام کیانی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734040
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت عمارت سرای سپید شرکت سهامی خاص بشماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص عمارت سرای سپید درتاریخ xxx۳/۰۹/۲۳ بشماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت وگاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ زیرتل ـ پایین تر از گلزار شهداء ـ جنب کارگاه بلوک زنی عنبری پلاک ۹۱ ـ واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳,xxx مورخ ۹۳/۰۸/۲۶ نزد بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: افروز عبادی فیروزآباد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد خوبانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و پیام کیانی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای افروز عبادی فیروزآباد (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سعید علی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و خانم پروین علی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1728251
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارم سرای هگمتانه درتاریخ ۱۹/۰۹/xxx۳ بشماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات وصنعت، نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ زیرتل ـ پایین تر از گلزار شهداء ـ جنب کارگاه بلوک زنی عنبری ـ پلاک۹۱ ـ واحد ۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳ مورخ ۲۶/۰۸/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محسن حسن زاده شرف آبادسفلی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و پروین علی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سعید علی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای سعید علی پور (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم افروز عبادی فیروزآباد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای پیام کیانی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726708
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فولاد بتن هامون درتاریخ ۱۸/۰۹/xxx۳ بشماره ثبت xxx۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ زیرتل ـ پایین تر از گلزار شهداء ـ جنب کارگاه بلوک زنی عنبری پلاک ۹۱ واحد ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳ مورخ ۲۶/۰۸/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: افروز عبادی فیروزآباد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیداحمد مرشدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و پیام کیانی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای افروز عبادی فیروزآباد (رئیس هیئت مدیره) همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سعید علی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و خانم پروین علی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725488
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارگ سازه طوس درتاریخ ۱۷/۰۹/xxx۳ بشماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت ومعدن، نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ زیرتل ـ پایین تر از گلزار شهداء ـ جنب کارگاه بلوک زنی عنبری ـ پلاک ۹۱ ـ واحد ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳ مورخ ۲۶/۰۸/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: پروین علی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید علی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و نوش آفرین علی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای سعید علی پور (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم افروز عبادی فیروزآباد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای پیام کیانی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725489
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پولاد سازه آیدین درتاریخ ۱۷/۰۹/xxx۳ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : راه، ساختمان،برق،تاسیسات و تجهیزات،آب وکشاورزی،ارتباطات، صنعت و معدن،نفت وگاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : یاسوج ـ زیرتل ـ پایین تر از گلزار شهداء ـ جنب کارگاه بلوک زنی عنبری پلاک ۹۱ واحد ۱۳ کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت : مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳ مورخ ۲۶/۰۸/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : افروز عبادی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و پیام کیانی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و گودرز براتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای افروز عبادی فیروزآباد (نایب رئیس هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : آقای سعید علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1651572
آگهی تغییرات شرکت عمران آب تچرا سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۷۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ محمد رضا مرد آزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حمید پور علی فیروز آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سعید معماری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ۲ـ افروز عبادی فیروز آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و فرزانه آقایی فیروز آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1488617
آگهی تاسیس شرکت عمران آب تچرا سهامی خاص شماره ثبت ۶۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۷۳۳۷
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مذکور که در تاریخ ۲۶/۱۱/۹۲ شماره ثبت xxx۰ در دایره ثبت شرکت های این اداره بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ ذیل دفتر ثبت تکمیل و امضاء گردیده جهت اطلاع عمومی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت: راه، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، آب و برق، صنعت، کشاورزی و ارتباطات، معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
۲ ـ مدت ثبت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
۳ ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ راهنمایی ـ بلوار شهید رجایی جاده دهنو پلاک ۱۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷
۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن نقدا " بحساب جاری شماره ۱/xxxxxx۹۱/xxx/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه یاسوج واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد.
۵ ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: مهراب رضوی حسین آباد کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و پیام کیانی پور کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید علی پور کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و اوراق بهادار و نامه های عادی و اداری با امضاء سعید علی پور (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۶ـ افروز عبادی فیروز آباد کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و بابک امیریان حبیب آباد کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ رئیس ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1488615
آگهی تاسیس شرکت محور سازان خزر سهامی خاص شماره ثبت ۶۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۷۱۶۶
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مذکور که در تاریخ ۱۹/۱۱/۹۲ شماره ثبت xxx۵ در دایره ثبت شرکت های این اداره بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ ذیل دفتر ثبت تکمیل و امضاء گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت: راه، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، آب و برق، صنعت، کشاورزی و ارتباطات، معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
۲ ـ مدت ثبت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
۳ ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ زیرتل ـ پایین تر از گلزار شهدا ـ جنب کارگاه بلوک زنی عنبری کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن نقدا بحساب جاری شماره ۱/xxxxxx۷۳/xxx/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه یاسوج واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد.
۵ ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: محمد خوبانی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و بابک امیریان حبیب آباد کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و افروز عبادی فیروزآباد کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و اوراق بهادار و نامه های عادی و اداری با امضاء افروز عبادی فیروزآباد (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۶ ـ سعید علی پور کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و پروین علی پور کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1488618
آگهی تاسیس شرکت همسان اقلیم چهل ستون سهامی خاص شماره ثبت ۶۸۷۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۷۱۷۰
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مذکور که در تاریخ ۱۹/۱۱/۹۲ شماره ثبت xxx۶ در دایره ثبت شرکت های این اداره بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ ذیل دفتر ثبت تکمیل و امضاء گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت: راه، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، آب و برق، صنعت، کشاورزی و ارتباطات، معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
۲ ـ مدت ثبت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
۳ ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ زیرتل ـ پایین تر از گلزار شهدا ـ جنب کارگاه بلوک زنی عنبری ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن نقدا " بحساب جاری شماره ۱/xxxxxx۴۶/xxx/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه یاسوج واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد.
۵ ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: محسن حسن زاده شرف آباد سفلی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و افروز عبادی فیروزآباد کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره وسعید علی پور کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و اوراق بهادار و نامه های عادی واداری با امضاء سعید علی پور (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۶ ـ پیام کیانی پور کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و بابک امیریان حبیب آباد کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1306008
آگهی تغییرات شرکت صومعه سازان کاسپین سهامی خاص شماره ثبت ۶۸۱۶ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۶۵۳۰
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۲به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید.
۱ ـ لیلا یاوریان کد ملی xxxxxxxxx۳ و حسین بوستانی کد ملی xxxxxxxxx۷ و محمد خوبانی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ ـ افروز عبادی فیروزآباد کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی وسعید علی پور کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: محمد خوبانی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و لیلا یاوریان بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین بوستانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی با امضاء لیلا یاوریان (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1488616
آگهی تاسیس شرکت صومعه سازان آریا سهامی خاص شماره ثبت ۶۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۶۷۷۳
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مذکور که در تاریخ ۲۳/۱۰/۹۲ شماره ثبت xxx۶ در دایره ثبت شرکت های این اداره بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ ذیل دفتر ثبت تکمیل و امضاء گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت: راه، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، آب و برق، صنعت، کشاورزی و ارتباطات، معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
۲ ـ تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد.
۳ ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ زیرتل ـ پایین تر از گلزار شهدا ـ جنب کارگاه بلوک زنی عنبری کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن نقدا " بحساب جاری شماره ۱/xxxxxx۸۷/xxx/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه یاسوج واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد.
۵ ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: شهرام محمدی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و پروین علی پور کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و پیام کیانی پور کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و اوراق بهادار و نامه های عادی و اداری با امضاء پروین علی پور (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۶ـ افروز عبادی فیروز آباد کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و بابک امیریان حبیب آباد کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265843
آگهی تاسیس شرکت صومعه سازان کاسپین (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۸۱۶ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۶۵۳۰
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مذکور که در تاریخ ۲۳/۹/۹۲ شماره ثبت xxx۶ در دایره ثبت شرکتهای این اداره بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ ذیل دفتر ثبت تکمیل و امضاء گردیده جهت اطلاع عمومی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت: راه ـ ساختمان ـ برق ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ کشاورزی ـ ارتباطات ـ صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
۲ ـ مدت ثبت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
۳ ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ زیرتل ـ پایین تر ازگلزار شهدا ـ جنب کارگاه بلوک زنی عنبری کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن نقدا " به حساب جاری شماره ۱/xxxxxx۲۴//xxx/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه یاسوج واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد.
۵ ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: مسعود مرادی آزاد بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وسعید علی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و بابک امیریان حبیب آباد بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و اوراق بهادار و نامه های عادی واداری باامضاء سعید علی پور (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۶ ـ افروز عبادی فیروزاباد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و پیام کیانی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1252557
آگهی تغییرات شرکت ارم سازه هدیش (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۷۵۴ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۵۹۱۰
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۴/۹/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ صدراله علی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و هومن سعادتی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و مهراب رضوی حسین اباد بشماره ملی xxxxxxxxx بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ ـ افروز عبادی فیروزاباد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و بابک امیریان حبیب آباد بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: مهراب رضوی حسین آباد بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و صدراله علی پور بسمت رئیس هیئت مدیره و هومن سعادتی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی باامضاء صدراله علی پور (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1252560
آگهی تغییرات شرکت تاج سازان هگمتانه (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۷۳۷ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۵۷۳۴
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۱/۹/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ کورش علی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و نگار محمد علی فام بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و سعیده ابدالی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ ـ افروز عبادی فیروزاباد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و بابک امیریان حبیب آباد بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: نگار محمد علی فام بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کورش علی پور بسمت رئیس هیئت مدیره و سعیده ابدالی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی باامضاء کورش علی پور (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1209483
آگهی تاسیس شرکت ارم سازه هدیش سهامی خاص شماره ثبت ۶۷۵۴ شناسه ملی۱۰۶۸۰۰۸۵۹۱۰
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مذکور که در تاریخ ۲۹/۷/۹۲ شماره ثبت xxx۴ در دایره ثبت شرکت های این اداره بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ ذیل دفتر ثبت تکمیل و امضاء گردیده جهت اطلاع عمومی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت: راه ـ ساختمان ـ برق ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ کشاورزی ـ ارتباطات ـ صنعت ـ معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
۲ ـ مدت ثبت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
۳ ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ زیرتل ـ پایین تراز گلزار شهدا ـ جنب کارگاه بلوک زنی عنبری کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن نقدا بحساب جاری شماره xxxxxx۴۲نزد بانک پاسارگاد شعبه یاسوج واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد.
۵ ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: شهرام محمدی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سعید علی پور کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و پروین علی پور کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و اوراق بهادار و نامه های عادی و اداری با امضاء سعید علی پور (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۶ ـ افروز عبادی فیروزآباد کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و لیلا کشاورز کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199579
آگهی تاسیس شرکت تاج سازان هگمتانه سهامی خاص شماره ثبت ۶۷۳۷ شناسه ملی۱۰۶۸۰۰۸۵۷۳۴
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مذکور که در تاریخ ۹/۷/۹۲ شماره ثبت xxx۷ در دایره ثبت شرکتهای این اداره بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ ذیل دفتر ثبت تکمیل و امضاء گردیده جهت اطلاع عمومی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می گردد.
۱ ـ موضوع شرکت: راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ برق ـ صنعت ـ ارتباطات و معدن ـ کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح
۲ ـ مدت ثبت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
۳ ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ زیرتل زیر بلوار شهدا جنب کارگاه عنبری کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن نقدا بحساب جاری شماره xxxxxxxxxبانک کشاورزی شعبه ولیعصر واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد.
۵ ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: مسعود مرادی آزاد کد ملی xxxxxxxxxبسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و پروین علی پور کد ملی xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره وسعید علی پور کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء سعید علی پور (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۶ ـ افروز عبادی فیروزآباد کد ملیxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی ولیلا کشاورز کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات