میلاد احمدی گنجه

آقای میلاد احمدی گنجه

کد ملی 422063xxxx
گراف ارتباطات
25
شرکت‌ها
26
آگهی‌ها

شرکت های میلاد احمدی گنجه

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که میلاد احمدی گنجه دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14577013
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص افق دشت پاییزان در تاریخ ۰۳/۰۲/xxx۸ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: امور پیمانکاری در زمینه راه و ترابری ـ ساختمان ـ آّب ـ برق ـ تاسیسات و تجهیزات ـ نفت و گاز بجز اکتشافات و بهره برداریها ـ ارتباطات ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد، شهرستان بویراحمد، بخش مرکزی، شهر یاسوج، دادگستری، خیابان شهید قدوسی، خیابان ثبت اسناد واملاک، پلاک ۱۶، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۴ مورخ ۰۷/۱۰/xxx۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران با کد xxx۵ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای اشکان رهنما امیر آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای علی احمدی گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای میلاد احمدی گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء میلاد احمدی گنجه (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مهدی رضوی حسین آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم المیرا سلیم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14270546
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رابین افق سپنتا درتاریخ ۲۸/۰۷/xxx۷ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:امور پیمانکاری در زمینه راه و ترابری ـ ساختمان ـ آّب ـ برق ـ تاسیسات و تجهیزات ـ نفت و گاز ـ ارتباطات ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس ازاخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد، شهرستان بویراحمد، بخش مرکزی، شهر یاسوج، دادگستری، خیابان شهید قدوسی، خیابان ثبت اسناد واملاک، پلاک ۱۶، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۶ مورخ ۲۲/۰۷/xxx۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران با کد xxx۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای مصطفی احمدی گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای میلاد احمدی گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سارا کشاورز به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء میلاد احمدی گنجه(رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم المیرا سلیم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم پریسا علی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14221278
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ترنم افق میلاد درتاریخ ۲۶/۰۶/xxx۷ به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیر از امور رایانه ـ خدمات فنی خودرو و موارد مشابه ـ امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا ـ اداره رستوران و بوفه و موراد مشابه ـ خدمات عمومی شامل تنظیمات ـ نامه رسانی ـ پیشخدمتی ـ امور آبدارخانه ـ خدمات پاسخگویی تلفنی وموارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی ـ حروفچینی ـ غلط گیری ـ خطاطی ـ چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و چاپ و موارد مشابه ـ امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی وموارد مشابه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ دادگستری ـ خیابان سردارجنگل شمالی ـ خیابان شهید قدوسی ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۶ مورخ ۱۹/۰۳/xxx۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهیدچمران با کد xxx۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای میلاد احمدی گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم المیرا سلیم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم حدیث کشاورز به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء میلاد احمدی گنجه (رئیس هیئت مدیره) مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم لیلا شجاعی سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمد تقویان جدول قدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13910602
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راشین سهند کنکاش درتاریخ ۱۲/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. نام: راشین سهند کنکاش شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت:خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیر از امور رایانه ـ امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا ـ اداره رستوران و بوفه و موراد مشابه ـ خدمات عمومی شامل تنظیمات ـ نامه رسانی ـ پیشخدمتی ـ امور آبدارخانه ـ خدمات پاسخگویی تلفنی وموارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی وموارد مشابه ـ با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ دادگستری ـ خیابان شهید قدوسی ـ خیابان ثبت اسنادومدارک ـ پلاک ۱۶ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۵/۰۹/xxx۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران با کد xxx۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره خانم لیلا شجاعی سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای میلاد احمدی گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم پریسا علی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء میلاد احمدی گنجه (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مسلم زارع مداب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مسعود احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13910611
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آریان هخامنش سپنتا درتاریخ ۱۲/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: آریان هخامنش سپنتا شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: امور پیمانکاری در زمینه راه و ترابری –ساختمان– آب برق تاسیسات و تجهیزات نفت و گاز ارتباطات صنعت و معدن - کشاورزی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشوروپس ازاخذمجوزازمراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد شهرستان بویراحمد بخش مرکزی شهر یاسوج - دادگستری - خیابان سردارجنگل شمالی - خیابان شهید قدوسی - پلاک ۰ - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲ مورخ ۲۳/۱۱/xxx۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران با کد xxx۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اعضا هیئت مدیره آقای مسلم زارع مداب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای میلاد احمدی گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم المیرا سلیم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری باامضاء میلاد احمدی گنجه (نائب رئیس) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم لیلا شجاعی سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سارا کشاورز به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13910620
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راشین میلاد افراز درتاریخ ۱۲/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: راشین میلاد افراز شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: امور پیمانکاری در زمینه راه و ترابری –ساختمان– آب برق تاسیسات و تجهیزات نفت و گاز ارتباطات صنعت و معدن - کشاورزی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس ازاخذمجوزازمراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد شهرستان بویراحمد بخش مرکزی شهر یاسوج - دادگستری - خیابان سردارجنگل شمالی - خیابان شهید قدوسی - پلاک ۰ - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱ مورخ ۲۳/۱۱/xxx۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران با کد xxx۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اعضا هیئت مدیره آقای میلاد احمدی گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مسعود احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم المیرا سلیم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری باامضاء میلاد احمدی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم حدیث کشاورز به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم سارا کشاورز به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13811221
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فولاد راشین سپنتا درتاریخ ۲۰/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: امور پیمانکاری در زمینه راه و ترابری ساختمان - آب برق تاسیسات وتجهیزات نفت وگاز ارتباطات صنعت و معدن - کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهرستان بویراحمد بخش مرکزی شهر یاسوج - دادگستری - خیابان شهید قدوسی - خیابان ثبت اسنادومدارک - پلاک ۱۶ - طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۸/xxx۵ مورخ ۰۵/۰۹/xxx۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اعضا هیئت مدیره: خانم پریسا علی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای میلاد احمدی گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فریده رحیمی ناصرآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء میلاد احمدی گنجه (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مسعود احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای یاسر محمودی ناصرآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13811244
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آسمان کنکاش هامون درتاریخ ۲۰/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه - تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیراز امور رایانه - امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا - اداره رستوران و بوفه و موراد مشابه - خدمات عمومی شامل تنظیمات - نامه رسانی - پیشخدمتی - امور آبدارخانه - خدمات پاسخگویی تلفنی وموارد مشابه - نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه - امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی وموارد مشابه - با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط - ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد - شهرستان بویراحمد - بخش مرکزی - شهر یاسوج - دادگستری - خیابان شهید قدوسی - خیابان ثبت اسنادومدارک - پلاک ۱۶ - طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی گواهی شماره xxx۷/xxx۵ مورخ ۲۵/۰۹/xxx۶ بانک توسعه تعاون شعبه چمران یاسوج پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم پریسا علی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای میلاد احمدی گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شاهرخ نجفی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء میلاد احمدی گنجه (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رضوان لکی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم فریده رحیمی ناصر آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13741476
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپنتا آسمان راشین درتاریخ ۱۲/۰۹/xxx۶ به شماره ثبت xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیر از امور رایانه ـ خدمات فنی خودرو و موارد مشابه ـ امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا ـ اداره رستوران و بوفه و موراد مشابه ـ خدمات عمومی شامل تنظیمات ـ نامه رسانی ـ پیشخدمتی ـ امور آبدارخانه ـ خدمات پاسخگویی تلفنی وموارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی ـ حروفچینی ـ غلط گیری ـ خطاطی ـ چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و چاپ و موارد مشابه ـ امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی وموارد مشابه ـ با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط-ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج-دادگستری-خیابان شهید قدوسی-خیابان ثبت اسنادومدارک-پلاک ۱۶-طبقه همکف کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰,xxx مورخ ۰۲/۰۸/xxx۶ بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم فریده رحیمی ناصرآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای میلاد احمدی گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم رضوان لکی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء میلاد احمدی گنجه ( رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای شاهرخ نجفی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای یاسر محمودی ناصر آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732598
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نیما بنای راشین درتاریخ ۰۵/۰۹/xxx۶ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیر از امور رایانه ـ خدمات فنی خودرو و موارد مشابه ـ امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا ـ اداره رستوران و بوفه و موراد مشابه ـ خدمات عمومی شامل تنظیمات ـ نامه رسانی ـ پیشخدمتی ـ امور آبدارخانه ـ خدمات پاسخگویی تلفنی وموارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی ـ حروفچینی ـ غلط گیری ـ خطاطی ـ چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و چاپ و موارد مشابه ـ امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی وموارد مشابه با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه و بویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ دادگستری ـ خیابان شهید قدوسی ـ خیابان ثبت اسنادومدارک ـ پلاک ۱۶ ـ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۸/xxx۲ مورخ ۲۵/۰۷/xxx۶ بانک صادرات شعبه جمهوری اسلامی پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم رضوان لکی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای میلاد احمدی گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای یاسر محمودی ناصر آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء میلاد احمدی گنجه (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای شاهرخ نجفی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم سارا کشاورز به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13710412
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرهام بنای نیوساد درتاریخ ۲۳/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه وترابری، ساختمان و ابنیه، آب، تاسیسات و تجهیزات، نفت و گاز، برق و نیرو، کشاورزی و زهکشی و ارتباطات و صنعت و معدن بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاحدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط - ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد - شهرستان بویراحمد - بخش مرکزی - شهر یاسوج - زیرتل - بلوار امامت - خیابان امامت ۱۳ [شهیدخدارضاآذرگون] - پلاک ۲۹ - طبقه همکف - - کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰ مورخ ۲۳/۰۸/xxx۶ از بانک ملی ایران شعبه بشار یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم فرشته صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای ایمان گلستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم معصومه صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل بروات، سفته‌ها، قراردادها و نامه‌های عادی و اداری با امضاء ایمان گلستانی (رئیس هیئت مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهدبود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای میلاد احمدی گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و خانم سارا کشاورز به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13696720
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راشین برج گیتی درتاریخ ۱۵/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیراز امور رایانه خدمات فنی خودرو و موارد مشابه امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا اداره رستوران و بوفه و موراد مشابه خدمات عمومی شامل تنظیمات نامه رسانی پیشخدمتی امور آبدارخانه خدمات پاسخگویی تلفنی وموارد مشابه نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه امور چاپ و تکثیر شامل صحافی حروفچینی غلط گیری خطاطی چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و چاپ و موارد مشابه امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی وموارد مشابه با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط - ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج - دادگستری - خیابان شهید قدوسی - خیابان ثبت اسنادومدارک - پلاک ۱۶ - طبقه همکف - - کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱/xxx۵ مورخ ۰۲/۰۸/xxx۶ بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم مریم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای میلاد احمدی گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شاهرخ نجفی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند ۶ دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء میلاد احمدی گنجه (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای یاسر محمودی ناصرآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13696729
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هیوا سهند سپنتا در تاریخ ۱۵/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امورخدماتی از قبیل ساختمانی ـ رنگ امیزی و تزیینات ساختمان نگهداری و فروش تاسیسات برودتی وحرارتی امور بهره برداری از تاسیسات ـ انجام کارهای فنی و لوله کشی برق کاری صنعتی و ساختمانی خدمات کامپیوتری و رایانه ای ونصب و راه اندازی وپشتیبانی ـ تعمیر ونگهداری ماشین آلات سبک وسنگین و فروش انواع تجهیزات اداری ـ نگهداری و اجرایی فضایی سبزاجرایی فاضلاب شهری و محوطه سازی و فضاسازی ودرخت کاری آب یاری فضای سبز ـ تامین نیروی فنی ـ کلیه خدمات اداری شامل (منشی گری آبدارچی و پستچی ـ پیگیری پرونده های اداری) وصول مطالبات ادارات و شرکتها قطع و جمع آوری مشترکین فاقد امتیاز بررسی موضوعات محتلف خدماتی خدمات آشپزخانه و رستوران داری ـ خدمات امور حمل و نقل و اداره امور نقلیه و موارد مشابه سقف های شیب دار ـ ایزوگام ـ داربست فلزی شرکت درمناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ طرح صنعتی و مشاوره و انجام کلیه امور اداری بنام و برای هر شخص حقیقی و حقوقی ـ خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کارهای مجاز بازرگانی و انجام امور سرمایه گذاری و اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک ها و موسسات به صورت ارزی و ریالی و ارجاع اظهارنامه ـ نظافت و تنظیف خدماتی خدمات تامین نیروی انسانی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشو رو پس از اخذ مجوزا ز مراجع ذیصلاح ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ دادگستری ـ خیابان سردارجنگل شمالی ـ خیابان شهید قدوسی ـ پلاک ۲۶ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰/xxx۵ مورخ ۰۳/۰۸/xxx۶ بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای محمد تقویان جدول قدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم مریم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای میلاد احمدی گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء مریم صالحی (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم حدیث کشاورز به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای مسلم زارع مداب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671381
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص میلاد افق دشت زرین درتاریخ ۳۰/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه و ترابری ساختمان آب برق تاسیسات وتجهیزات نفت وگاز ارتباطات صنعت و معدن کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ارم خیابان ارم ۱ [شهیدعزت اله حبیب پور] بن بست ((محسنی)) پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۳/xxx۲ مورخ ۲۶/۰۶/۹۶ نزد بانک صادرات شعبه جمهوری اسلامی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای مسعود احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای میلاد احمدی گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سارا کشاورز به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء میلاد احمدی گنجه (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد تقویان جدول قدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مسلم زارع مداب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671426
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص میلاد افق راوند درتاریخ ۳۰/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور خدماتی از قبیل ساختمانی-رنگ امیزی و تزیینات ساختمان نگهداری و فروش تاسیسات برودتی وحرارتی-و امور بهره برداری از تاسیسات – انجام کارهای فنی و لوله کشی برق کاری صنعتی و ساختمانی خدمات کامپیوتری و رایانه ای ونصب و راه اندازی وپشتیبانی – تعمیر ونگهداری ماشین آلات سبک وسنگین و فروش انواع تجهیزات اداری –نگهداری و اجرایی فضایی سبزاجرایی فاضلاب شهری و محوطه سازی و فضاسازی ودرخت کاری آب یاری فضای سبز- تامین نیروی فنی-کلیه خدمات اداری شامل(منشی گری آبدارچی و پستچی-پیگیری پرونده های اداری) وصول مطالبات ادارات و شرکتها قطع و جمع آوری مشترکین فاقد امتیاز بررسی موضوعات محتلف خدماتی خدمات آشپزخانه و رستوران داری- خدمات امور حمل ونقل و اداره امور نقلیه و موارد مشابه – سقف های شیب دار-ایزوگام –داربست فلزی شرکت درمناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی- طرح صنعتی و مشاوره و انجام کلیه امور اداری بنام و برای هر شخص حقیقی و حقوقی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کارهای مجاز بازرگانی و انجام امور سرمایه گذاری و اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک ها و موسسات به صورت ارزی وریالی و ارجاع اظهارنامه- نظافت و تنظیف خدماتی - خدمات تامین نیروی انسانی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشوردر صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط-ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه و بویراحمد شهر یاسوج-دادگستری-خیابان شهید قدوسی-خیابان ثبت اسنادومدارک-پلاک ۱۶-طبقه همکف-- کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۱/xxx۲ مورخ xxx۵/xxx۶ بانک صادرات شعبه جمهوری اسلامی یاسوج پرداخت گردید مابقی در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: آقای شاهرخ نجفی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای میلاد احمدی گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء میلاد احمدی گنجه(رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم حدیث کشاورز به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای مسلم زارع مداب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی دوسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671441
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپنتا آسمان راوند درتاریخ ۳۰/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور خدماتی از قبیل ساختمانی-رنگ امیزی و تزیینات ساختمان نگهداری و فروش تاسیسات برودتی وحرارتی-و امور بهره برداری از تاسیسات - انجام کارهای فنی و لوله کشی برق کاری صنعتی و ساختمانی خدمات کامپیوتری و رایانه ای ونصب و راه اندازی وپشتیبانی- تعمیر ونگهداری ماشین آلات سبک و سنگین و فروش انواع تجهیزات اداری –نگهداری و اجرایی فضایی سبز اجرایی فاضلاب شهری و محوطه سازی و فضا سازی و درخت کاری آبیاری فضای سبز- تامین نیروی فنی-کلیه خدمات اداری شامل منشی گری آبدارچی و پستچی-پیگیری پرونده های اداری) وصول مطالبات ادارات و شرکتها قطع و جمع آوری مشترکین فاقد امتیاز بررسی موضوعات محتلف خدماتی خدمات آشپزخانه و رستوران داری-امور حمل و نقل و اداره امور نقلیه و موارد مشابه –سقف های شیب دار-ایزوگام –داربست فلزی شرکت درمناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی-طرح صنعتی و مشاوره و انجام کلیه امور اداری بنام و برای هر شخص حقیقی و حقوقی- خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کارهای مجاز بازرگانی و انجام امور سرمایه گذاری و اخذ وام و تهسیلات از کلیه بانک ها و موسسات به صورت ارزی و ریالی و ارجاع اظهارنامه- نظافت و تنظیف خدماتی - خدمات تامین نیروی انسانی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح-ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه و بویراحمد شهر یاسوج- دادگستری- خیابان جمهوری اسلامی- خیابان فردوسی-پلاک ۰-طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۶/xxx۲ مورخ ۰۲/۰۷/xxx۶ بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای یاسر محمودی ناصر آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای میلاد احمدی گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء میلاد احمدی گنجه(رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم حدیث کشاورز به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد تقویان جدول قدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13617227
آگهی تغییرات شرکت کیهان بنای هامون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۳۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ محسن فراهانی شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حامد اسدی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ جواد اسدی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ بهنام ویسی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و پیمان بابائی نصرآباد علیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13479890
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شکیل خدمات آوین درتاریخ ۳۰/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه - تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیراز امور رایانه، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه - امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه – خدمات عمومی شامل تنظیمات، نامه رسانی، تامین نیروی انسانی، برپایی نمایشگاهای داخلی و خارجی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه – نگهداری و خدمات فضای سبز شامل باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه – امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و هنری چاپ و موارد مشابه – امور تاسیساتی شامل تعمیر ونگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج - شاهد - بلوار معاد - خیابان شهید منتظری - پلاک ۰ - طبقه همکف - - کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره xxx/xxx۵ مورخ ۲۸/۰۳/۹۶ بانک مسکن شعبه میدان معلم یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم سیده عطیه حسینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد تقویان جدول قدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم حدیث کشاورز به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء سیده عطیه حسینی زاده (رئیس هیات مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهد بود اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای میلاد احمدی گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسلم زارع مداب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471268
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راشین سهند هیوا درتاریخ ۲۴/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور خدماتی از قبیل ساختمانی - رنگ امیزی و تزیینات ساختمان نگهداری وفروش تاسیسات برودتی وحرارتی - وامور بهره برداری از تاسیسات –انجام کارهای فنی و لوله کشی برق کاری صنعتی و ساختمانی خدمات کامپیوتری و رایانه‌ای ونصب و راه اندازی وپشتیبانی –تعمیر ونگهداری ماشین آلات سبک وسنگین و فروش انواع تجهیزات اداری –نگهداری و اجرایی فضایی سبزاجرایی فاضلاب شهری و محوطه سازی و فضاسازی ودرخت کاری آب یاری فضای سبز - تامین نیروی فنی - کلیه خدمات اداری شامل (منشی‌گری آبدارچی و پستچی - پیگیری پرونده‌های اداری) وصول مطالبات ادارات و شرکتها قطع و جمع آوری مشترکین فاقد امتیاز بررسی موضوعات محتلف خدماتی خدمات آشپزخانه و رستوران داری - امور حمل ونقل و اداره امور نقلیه و موارد مشابه –سقف‌های شیب دار - ایزوگام –داربست فلزی شرکت درمناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی - طرح صنعتی و مشاوره و انجام کلیه امور اداری بنام و برای هر شخص حقیقی و حقوقی –و خرید وفروش واردات و صادرات کلیه کارهای مجاز بازرگانی و انجام امور سرمایه گذاری واخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌ها وموسسات به صورت ارزی وریالی وارجاع اظهارنامه - نظافت و تنظیف خدماتی - خدمات تامین نیروی انسانی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشوروپس ازاخذمجوزازمراجع ذیصلاح - ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد - شهر یاسوج - دادگستری - خیابان سردارجنگل شمالی - خیابان شهید قدوسی - پلاک ۲۶ - طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۱۸/xxx۲ مورخ ۲۱/۰۳/xxx۶ بانک صادرات شعبه جمهوری اسلامی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای محمد تقویان جدول قدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم مریم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای میلاد احمدی گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مریم صالحی (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم حدیث کشاورز به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای مسلم زارع مداب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471311
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپیدار سپنتا هخامنش درتاریخ ۲۴/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور خدماتی از قبیل ساختمانی رنگ امیزی و تزیینات ساختمان نگهداری وفروش تاسیسات برودتی وحرارتی وامور بهره برداری از تاسیسات انجام کارهای فنی و لوله کشی برق کاری صنعتی و ساختمانی خدمات کامپیوتری و رایانه‌ای ونصب و راه اندازی وپشتیبانی تعمیر ونگهداری ماشین الات سبک وسنگین و فروش انواع تجهیزات اداری نگهداری و اجرایی فضایی سبزاجرایی فاضلاب شهری و محوطه سازی و فضاسازی ودرخت کاری آب یاری فضای سبز تامین نیروی فنی کلیه خدمات اداری شامل (منشی‌گری آبدارچی و پستچی پیگیری پرونده‌های اداری) وصول مطالبات ادارات و شرکتها قطع و جمع آوری مشترکین فاقد امتیاز بررسی موضوعات محتلف خدماتی خدمات آشپزخانه و رستوران داری امور حمل ونقل و اداره امور نقلیه و موارد مشابه سقف‌های شیب دار ایزوگام داربست فلزی شرکت درمناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی طرح صنعتی و مشاوره و انجام کلیه امور اداری بنام و برای هر شخص حقیقی و حقوقی و خرید وفروش واردات و صادرات کلیه کارهای مجاز بازرگانی و انجام امور سرمایه گذاری واخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌ها وموسسات به صورت ارزی وریالی وارجاع اظهارنامه نظافت و تنظیف خدماتی خدمات تامین نیروی انسانی بارعایت قوانین ومقررات جاری کشوردرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج دادگستری خیابان اقتصاد خیابان شهید قدوسی پلاک ۰ طبقه چهارم واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۱۸/xxx۲ مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ بانک صادرات شعبه جمهوری اسلامی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم مریم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای میلاد احمدی گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای کورش رهنما امیر آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء میلاد احمدی گنجه (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهین بانو شجاعی سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم سیده فاطمه آروین اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13241889
آگهی تغییرات شرکت ساسان در یاسوج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۴۴۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/xxx۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ قباد شجاعی سیف آباد شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمد بهزادی سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و مسعود بهزادی سیف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ کورش رهنما امیر آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و میلاد احمدی گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13083060
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بویر سازه سپنتا درتاریخ ۲۸/۰۷/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه وترابری ساختمان آب برق تاسیسات و تجهیزات نفت وگاز ارتباطات صنعت و معدن کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس ازاخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج بلوار کاشانی فرعی ۱۶ پلاک ۱۵ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام میباشد که مبلغ سیصد وپنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۴/۰۷/xxx۵ نزد بانک صادرات شعبه جمهوری یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمدرضا تاج بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره و میلاد احمدی گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و حامد روزبهان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء میلاد احمدی گنجه (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم معصومه کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی وخانم سارا کشاورز به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860400
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان حجاج ساز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۳۲۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/xxx۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ مهرداد احمدی گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و میلاد احمدی گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مصطفی احمدی گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ معصومه کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و سارا کشاورز شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860419
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان حجاج ساز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۳۲۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: مهرداد احمدی گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و میلاد احمدی گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره و مصطفی احمدی گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مهرداد احمدی گنجه (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12769976
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راتین سپنتا پارس درتاریخ ۰۸/۰۲/xxx۵ به شماره ثبت xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان - آب - برق - تاسیسات و تجهیزات – نفت و گاز - ارتباطات – صنعت و معدن - کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس ازاخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج – گنجه‌ای بزرگ – ساختمان احمدی – پلاک ۱ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸/xxx۲ مورخ ۷/۰۲/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه جمهوری اسلامی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای مهرداد احمدی گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره و آقای میلاد احمدی گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقا مصطفی احمدی گنجه فرزند امراله شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مهرداد احمدی گنجه (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سارا کشاورز به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم صدیقه زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12400245
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپیدار سازان برومند درتاریخ ۰۱/۰۷/xxx۴ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان – آّب- برق – تاسیسات و تجهیزات – نفت و گاز - ارتباطات – صنعت ومعدن -کشاورزی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس ازاخذمجوزازمراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج – خیابان شهید قدوسی- کوچه حجت کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۲/xxx۲ مورخ ۰۷/۰۴/۹۴ نزد بانک صادرات شعبه معاد یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای مصطفی احمدی گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیر عامل وعضوهیات مدیره و آقای میلاد احمدی گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای آرش رهنما امیرآباد شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای میلاد احمدی گنجه (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سارا کشاورز به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم معصومه کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات