سمانه حسینی

خانم سمانه حسینی

کد ملی 422030xxxx
گراف ارتباطات
27
شرکت‌ها
34
آگهی‌ها

شرکت های سمانه حسینی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سمانه حسینی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
پارس بویر یاسر
پارس بویر یاسر
رییس هییت مدیره
ارمغان پارس هخامنش
ارمغان پارس هخامنش
سهند یاقوت رایمند
سهند یاقوت رایمند
تندیس طرح معین
تندیس طرح معین
بازرس اصلی
کنکاش نارون بهار نارنج
کنکاش نارون بهار نارنج
نایب رییس هییت مدیره
بتن آژند کوهستان
بتن آژند کوهستان
رییس هییت مدیره
طراوت سازه چکاوک
طراوت سازه چکاوک
نایب رییس هییت مدیره
تندیس گلدشت مارون
تندیس گلدشت مارون
نایب رییس هییت مدیره
قلات سازه گجستان
قلات سازه گجستان
بازرس علی‌البدل
پردیس ریواس ماهور
پردیس ریواس ماهور
بازرس اصلی
دماوند زرین فراز
دماوند زرین فراز
رییس هییت مدیره
شکیبا صنعت اورنگ
شکیبا صنعت اورنگ
بازرس اصلی
ظریف افق اطلس
ظریف افق اطلس
رییس هییت مدیره
ارمغان فلات چرامین
ارمغان فلات چرامین
بازرس علی‌البدل
ساورز صنعت کوهپایه
ساورز صنعت کوهپایه
بازرس اصلی
رهروان آفتاب پادنا
رهروان آفتاب پادنا
بازرس اصلی
مبین آوین آژند
مبین آوین آژند
رییس هییت مدیره
رایان صنعت ساورز
رایان صنعت ساورز
رییس هییت مدیره
برنا بتن آژند
برنا بتن آژند
بازرس اصلی
سمیر برج بویراحمد
سمیر برج بویراحمد
رییس هییت مدیره
پالیز بتن رهاورد
پالیز بتن رهاورد
نایب رییس هییت مدیره
زمرد بنای پایتخت
زمرد بنای پایتخت
نایب رییس هییت مدیره
سپنتا افق پایتخت
سپنتا افق پایتخت
بازرس اصلی
پرتو بنای اهورا
پرتو بنای اهورا
بازرس اصلی
آژند افق شهر
آژند افق شهر
تچرا صنعت آداک
تچرا صنعت آداک
رییس هییت مدیره
کیان صنعتگران خشاب
کیان صنعتگران خشاب
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14820017
آگهی تغییرات شرکت کیان صنعتگران خشاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۱۱۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۶/xxx۸ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱صالح قهرمانی فر به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و پارسا الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به و نسرین محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ ۲صالح قهرمانی فر به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و پارسا الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت رئیس هیئت مدیره و نسرین محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰به سمت نائب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء نسرین محرابی (نائب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ـ ۳سمانه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و فرزانه دانشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ ۴روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14759317
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تچرا صنعت آداک درتاریخ ۲۶/۰۵/xxx۸ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:دربرگیرنده کلیه امورخدماتی مربوط به خرید و فروش کابل و آهن آلات و صادرات و واردات کالاهای مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد، شهرستان بویراحمد، بخش مرکزی، شهر یاسوج، محله مصلی، خیابان ولیعصر، خیابان (۱۶متری مصلی)، پلاک ۲۹، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم سمانه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای مریم رستمی حسن آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیأت مدیره خانم سمانه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت رئیس هیأت مدیره به مدت نامحدود آقای مریم رستمی حسن آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیأت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای سمانه حسینی (رئیس هیأت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14659685
آگهی تغییرات شرکت ارمغان پارس هخامنش شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۸۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۴۷۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۳/xxx۸ تغییرات ذیل اتخاذ شد : ۱ کاهش سرمایه از طریق خروج شریک جدید پس از مذاکره در خصوص وضعیت شرکت تصمیم گرفته شده که خانم اعظم دستکش فرزندسپهربه کدملی xxxxxxxxx۰ شماره شناسنامه xxx متولد ۷/۵/xxx۰ صادره از بویراحمد با دریافت مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و هیچگونه سهم و مسئولیتی در شرکت ندارد . و خانم شیوا انصاری نیا فرزند حمیدبه کدملی xxxxxxxxx۰ شماره شناسنامه ۵۹ متولد ۱۰/۵/xxx۶ صادره ازبویراحمد با دریافت مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و هیچگونه سهم و مسئولیتی در شرکت ندارد . و خانم سمانه حسینی فرزندمعصوم به کدملی xxxxxxxxx۸ شماره شناسنامه ۰ متولد ۲۶/۶/xxx۰ صادره از بویراحمد با دریافت مبلغ پانصد هزار ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و هیچگونه سهم و مسئولیتی در شرکت ندارد . درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید . لیست شرکا بعد از ورود شریک جدید و افزایش سرمایه : ۱ خانم ناهید اکبری xxx/xxx/xxx سهم الشرکه ۲ آقای مهدی عسگری نهرخلجی xxx/xxx/۱۰ سهم الشرکه ۳ موضوعات قبلی شرکت حذف و موضوع جدید اضافه گردد : واردات وصادرات ، خرید وفروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، صنعتی و تولیدی اعم ازماشین آلات سبک وسنگین وقطعات یدکی ، لاستیک ، ابزار دقیق ، سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق ، سیم و کابل ، آسانسور وتاسیسات ، مواد پتروشیمی و شیمیایی مجاز ، روغن و روان کننده ، محصولات نساجی ( نخ ، پنبه ، چرم ، و . . . . ) ، کاغذ ، کارتن و مقوا ، ضایعات ، مصالح ساختمانی ، آهن آلات ، لوله واتصالات ، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ، لوازم خانگی ، الکترونیکی و الکتریکی ، برق صنعتی ، کامپیوتری ودوربین ، مواد اولیه ظروف ، موادغذایی ودارویی ، پیمانکاری پروژه‌های ساختمانی و راه سازی ، انعقاد قراداد بااشخاص حقیقی و حقوقی ، اخذ وام و اعتبارات و تسهیلات ریالی وارزی ازبانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی کشوربا رعایت قوانین ومقررات جاری کشور و اخذ مجوز ازمراجع ذیصلاح اضافه گردید و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می‌گرددثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . ۴ تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۲ نفر کاهش و ماه ۱۴ اساسنامه اصلاح گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14519595
آگهی تغییرات شرکت آژند افق بلاد شاپور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۹۳۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد : سمانه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره و سمانه خان محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد نریمانی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاءسمانه حسینی ( مدیرعامل عضو هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14519620
آگهی تغییرات شرکت آژند افق بلاد شاپور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۹۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد : ۱ سمانه خان محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سمانه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمد نریمانی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ مهیار کاویانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و فاطمه بداغ آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردی ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14342788
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرتو بنای اهورا درتاریخ ۱۳/۰۹/xxx۷ به شماره ثبت xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه،ساختمان،برق،تاسیسات و تجهیزات،آب و کشاورزی،ارتباطات و صنعت و نفت وگاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد، شهرستان بویراحمد، بخش مرکزی، شهر یاسوج، شاهد، بلوار عدل، خیابان شاهد ۷ [ شهیدفتح اله صفری ]، پلاک ۳۴، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۶/۰۸/xxx۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کدxxx۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای رضا محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سعید علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم زینب حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای زینب حسینی(رئیس هیئت مدیره)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم سمیه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سکینه رستمی حسن آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14322145
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپنتا افق پایتخت درتاریخ ۲۹/۰۸/xxx۷ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه ساختمان تاسیسات آب برق کشاورزی صنعت ارتباطات نفت وگاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد، شهرستان بویراحمد، بخش مرکزی، شهر یاسوج، شهرک امام حسین، خیابان (جدول آب )، خیابان ۲۰ متری جهاد[شهید حسن آباد]، پلاک ۰، مجتمع بهار ـ بلوک ۸، طبقه دوم، واحد ۹ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵ - xxx مورخ ۱۲/۰۸/xxx۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه چمران با کد xxx۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای میثم زندی لک به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم آتوسا فریدونی به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم تهمینه جوکار حسن آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، یروات، قرار داد ها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء تهمینه جوکار حسن آباد همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم پناهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم سمیه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14241057
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زمرد بنای پایتخت درتاریخ ۱۰/۰۷/xxx۷ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله بازار ـ بلوار شهید مطهری ـ خیابان پزشک ـ پلاک ۰ ـ پاساژ موسوی ـ طبقه اول ـ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد xxx۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم آمنه دانشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمیه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید صداقت تقوی تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای سید صداقت تقوی تبار (مدیرعامل ـ عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای اشکان سیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم مرضیه سیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14204251
آگهی تغییرات شرکت ساورز صنعت کوهپایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۲۰۳۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ نصراله تیله کوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و سعید تیله کوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و غلامرضا بهبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ ـ سمیه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و زینب حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14203040
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پالیز بتن رهاورد در تاریخ ۱۴/۰۶/xxx۷ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت و گاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله مصلی ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان (۱۶متری مصلی) ـ پلاک ۲۹ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۰/۰۵/xxx۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد xxx۵ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای وحید ثیابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمیه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم خدیجه رحیمی یوسف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاءخدیجه رحیمی یوسف آباد (رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فرزانه دانشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم پریسا قبادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14200922
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سمیر برج بویراحمد درتاریخ ۱۳/۰۶/xxx۷ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت و گاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله سالم اباد ـ خیابان کاشانی ۱۱[شهید ابوطالب موسوی] ـ بلوار ایت اله کاشانی ـ پلاک xxx ـ طبقه اول ـ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۰۵/۰۶/xxx۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهیدچمران یاسوج با کد xxx۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای کرامت قائدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی دانشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمیه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء سمیه حسینی (رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه ریاضی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم فرزانه دانشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192472
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص برنا بتن آژند در تاریخ ۰۷/۰۶/xxx۷ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به: راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت وگاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله مصلی ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان (۱۶متری مصلی) ـ پلاک ۲۹ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۳/۰۵/xxx۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد xxx۵ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد بزرگ خو به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای بهروز رحمانی رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فرزانه دانشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاءفرزانه دانشی (نائب رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم سمیه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم پریسا قبادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188617
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رایان صنعت ساورز درتاریخ ۰۵/۰۶/xxx۷ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت و گاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله شاهد ـ بلوار عدل ـ خیابان شاهد ۷ [ شهیدفتح اله صفری ] ـ پلاک ۳۴ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۳۰/۰۵/xxx۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد xxx۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم سمیه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم شیوا انصاری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم خدیجه رحیمی یوسف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاءسمیه حسینی (رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم رعنا دادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم پریسا قبادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14181597
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مبین آوین آژند درتاریخ ۳۰/۰۵/xxx۷ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت وگاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله مصلی ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان (۱۶متری مصلی) ـ پلاک ۲۹ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۳/۰۵/xxx۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهد چمران یاسوج با کد xxx۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم رعنا دادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمیه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم زینب حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاءسمیه حسینی (رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم اعظم دست کش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم فرزانه دانشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14087935
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رهروان آفتاب پادنا درتاریخ ۰۲/۰۴/xxx۷ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری: مربوط به راه،ساختمان،برق،تاسیسات و تجهیزات،آب و کشاورزی،ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد - شهرستان بویراحمد - بخش مرکزی - شهر یاسوج-دولت اباد-کوچه ((طالب راشدی))-کوچه مولوی سوم-پلاک ۱۶-طبقه اول- کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کدxxx۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم زهرا رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مسعود راشدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم افسانه تیموری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء زهرارستمی(رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم سمیه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم فرزانه دانشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14053274
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ساورز صنعت کوهپایه در تاریخ ۰۷/۰۳/xxx۷ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع فعالیت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد شهرستان بویراحمد بخش مرکزی شهر یاسوج مصلی خیابان ولیعصر خیابان (۱۶ متری مصلی) پلاک ۲۹ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۶ مورخ ۲۳/۰۲/xxx۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد xxx۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره خانم زهرا رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فرزانه دانشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای قادر عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء زهرا رستمی (مدیرعامل عضو هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم سمیه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم زینب حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14027150
آگهی تغییرات شرکت ارمغان فلات چرامین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۶۸۸۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم منیژه صالحی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم سمیه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14005315
آگهی تغییرات شرکت طراوت سازه چکاوک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۳۳۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۱/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ بهنام انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و سمیرا انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و سعیده انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ـ سمیه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و زینب حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13954456
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ظریف افق اطلس در تاریخ ۲۷/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع فعالیت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد شهرستان بویراحمد بخش مرکزی شهر یاسوج مصلی خیابان ولیعصر خیابان (۱۶ متری مصلی) پلاک ۲۹ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹ مورخ ۱۴/۱۲/xxx۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد xxx۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره خانم سمیه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم زینب حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سکینه رستمی حسن آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء زینب حسینی (مدیرعامل عضو هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فرزانه دانشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم لیلا آزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904945
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شکیبا صنعت اورنگ در تاریخ ۰۹/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. نام: شکیبا صنعت اورنگ شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد شهرستان بویراحمد بخش مرکزی شهر یاسوج مصلی خیابان شهید چمران خیابان ولیعصر پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵ مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد xxx۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اعضا هیئت مدیره خانم نرگس محمدی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عبدالسعید دانشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم صدیقه عیوضی زاده تل گرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء نرگس محمدی اصل (مدیرعامل عضو هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم سمیه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم زینب حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13891736
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دماوند زرین فراز درتاریخ ۰۵/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: دماوند زرین فراز شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد شهرستان بویراحمد بخش مرکزی شهر یاسوج دولت آباد بلوار سی متری شهدای دولت اباد بلوار کشاورز پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹۸ مورخ ۱۵/۱۱/xxx۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد xxx۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اعضا هیئت مدیره خانم سمیه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم زینب حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم صدیقه عیوضی زاده تل گرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء صدیقه عیوضی زاده تل گرد (مدیرعامل عضو هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم سکینه رستمی حسن آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم لیلا آزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13882273
آگهی تغییرات شرکت پردیس ریواس ماهور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۸۵۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ سعید ناطقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و فاطمه اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و نادرخداشناس مجارشین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سمیه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و امید حسنی خنار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13795901
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص قلات سازه گجستان در تاریخ ۱۲/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد شهرستان بویراحمد بخش مرکزی شهر یاسوج دولت آباد بلوار سی متری شهدای دولت آباد بلوار کشاورز پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱/xxx۵ مورخ ۰۶/۱۰/xxx۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اولین مدیران: خانم فرزانه دانشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عبدالسعید دانشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه عیوضی زاده تل گرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء فرزانه دانشی (مدیرعامل عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زینب حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم سمیه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13746045
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تندیس گلدشت مارون درتاریخ ۱۴/۰۹/xxx۶ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: دربرگیرنده کلیه امور خدماتی از قبیل امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیر ازامور رایانه، خدمات فنی خودرو وموارد مشابه امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و وتوزیع غذا، اداره رستوران و بوفه وموارد مشابه خدمات عمومی شامل تنظیمات، نامه رسانی، پیشخدمتی، امور آبدار خانه، خدمات پاسخوگویی تلفنی و موارد مشابه نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز وموارد مشابه امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ وتکثیر وسایر امور فنی و هنری چاپ و موارد مشابه امور تاسیساتی شامل تعمیر ونگهداری و بهره برداری ازتاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه اعطاء و اخذ نمایندگی داخلی وخارجی و عقد قراداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهرستان بویراحمد بخش مرکزی شهر یاسوج مصلی خیابان ولیعصر خیابان مصلی پلاک ۲۹ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال طی گواهی شماره xxx۳/xxx۵ مورخ ۰۸/۰۹/xxx۶ بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم شیوا انصاری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فرزانه دانشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سمیه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء سمیه حسینی (نائب رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سکینه رستمی حسن آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی خانم شمایل هوشیاری مطلق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732030
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طراوت سازه چکاوک در تاریخ ۰۵/۰۹/xxx۶ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیرازامور رایانه، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه خدمات عمومی شامل تنظیمات، نامه رسانی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیرو سایرامور فنی و هنری چاپ و موارد مشابه امورتاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه ارائه کلیه خدمات بازاریابی و عملیات و خدمات مربوط به بازرگانی بین المللی داخلی و خارجی و معاملات داخلی و خرید و فروش و ترخیص کالا و اخذ کارت بازرگانی و صادرات و واردات کالا و حق العمل کاری کلیه کالاهای مجاز و توزیع و پخش کالا و اعطاء و اخذ نمایندگی داخلی و خارجی و عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج مصلی خیابان ولیعصر خیابان مصلی پلاک ۲۹ طبقه همکف کد پستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۶/xxx۵ مورخ ۲۳/۰۸/xxx۶ بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم اعظم دستکش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم شیوا انصاری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سمیه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای سمیه حسینی (نائب ریئس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فرزانه دانشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم آمنه دانشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13221926
آگهی تغییرات شرکت ارمغان پارس هخامنش شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۸۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۴۷۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/xxx۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: خانم اعظم دستکش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ دویست وپنجاه هزار ریال به صندوق شرکت و خانم شیوا انصاری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ دویست وپنجاه هزار ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمدند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ یک میلیون وپانصد هزار ریال افزایش یافت. نام شرکاء میزان سهم الشرکه -سمیه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای پانصد هزار ریال سهم الشرکه -شمایل هوشیاری مطلق به شماره ملیxxxxxxxxx۷ دارای پانصد هزار ریال سهم الشرکه -اعظم دستکش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای دویست و پنجاه هزار ریال سهم الشرکه -شیوا انصاری نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۰ دارای دویست و پنجاه هزار ریال سهم الشرکه
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13221931
آگهی تغییرات شرکت ارمغان پارس هخامنش شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۸۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۴۷۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۵/xxx۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: -۱ خانم شمایل هوشیاری مطلق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ پانصد هزار ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید -۲ سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون وپانصد هزار ریال به مبلغ یک میلیون ریال کاهش یافت. -۳ تعداد اعضای هیئت مدیره از۲ نفر به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید نام شرکاء میزان سهم الشرکه - سمیه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای پانصد هزار ریال سهم الشرکه - اعظم دستکش به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای دویست و پنجاه هزار ریال سهم الشرکه - شیوا انصاری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای دویست و پنجاه هزار ریال سهم الشرکه
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13221933
آگهی تغییرات شرکت ارمغان پارس هخامنش شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۸۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۴۷۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۵/xxx۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: خانم اعظم دستکش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وشیوا انصاری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سمیه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی و قراردادها و نامه های عادی و اداری با امضای خانم سمیه حسینی ( نائب رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر خواهد بود
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13221934
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بتن آژند کوهستان درتاریخ ۰۷/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج خیابان مصلی منزل حیدری پلاک ۳۱ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به صد سهم ده هزار ریالی بانام می‌باشد که مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی xxx۳ مورخ ۳۰/۰۹/xxx۵ بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردید اولین مدیران: آقای هومان اوژن به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره وخانم سمیه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه سیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۶/۰۹/xxx۷ به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا خانم سمیه حسینی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فرزانه دانشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی وخانم سکینه رستمی حسن آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل از ۰۶/۰۹/xxx۵ تا ۰۶/۰۹/xxx۶ به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122802
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کنکاش نارون بهار نارنج درتاریخ ۲۲/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان تاسیسات و تجهیزات آب برق صنعت نفت وگاز ارتباطات معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج خیابان مصلی تقاطع شریعتی شریعت جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۹/xxx۳ مورخ ۱۳/۰۸/xxx۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: آقای فرزاد هدایتی جو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و سیده نرگس حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و سمیه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء سمیه حسینی (نایب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای هوشنگ نیک بخت حمید آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای شریف سیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12853987
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تندیس طرح معین درتاریخ ۲۵/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور نقشه برداری و انجام کلیه کارهای خدماتی ساختمانی رنگ آمیزی و تزیینات ساختمان نگهداری و فروش تاسیسات برودتی و حرارتی امور بهره برداری از تاسیسات انجام کارهای فنی و لوله کشی برق کاری صنعتی و ساختمانی تعمیر و نگهداری ماشین آلات سبک وسنگین و فروش انواع تجهیزات اداری نگهداری و اجرای فضای سبز اجرایی فاضلاب شهری و محوطه سازی و فضا سازی و درخت کاری آبیاری فضای سبز تآمین نیروی فنی خدمات اداری بررسی موضوعات مختلف خدماتی خدمات آشپزخانه و رستوران داری امور حمل ونقل و اداره امور نقلیه و موارد مشابه سقف‌های شیب دار ایزوگام داربست فلزی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی طرح صنعتی و مشاوره و انجام کلیه امور اداری بنام و برای هر شخص حقیقی و حقوقی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کارهای مجاز بازرگانی و انجام امور سرمایه گذاری و اخذ وام و تسهیلات ازکلیه بانک‌ها و موسسات به صورت ارزی و ریالی و ارجاع و اظهارنامه نظافت و تنظیف خدماتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج امامت ۷ پلاک ۴۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۵/xxx۳ مورخ ۰۷/۰۲/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران شرکت: سید حسین جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید هدایت جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی معینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مهدی معینی (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمیه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعادت الله سینا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848518
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سهند یاقوت رایمند درتاریخ ۲۳/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج امامت ۲۱ پلاک ۲۶ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳ مورخ ۲۲/۰۲/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم سمیه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و یاسر فریدونی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و ساری گل رستمی حسن آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انت خاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای یاسر فریدونی مهر (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سکینه رستمی حسن آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم شادی انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12609769
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ارمغان پارس هخامنش در تاریخ ۲۷/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxx۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تآمین وسایل نقلیه ماشین آلات سبک وسنگین جهت ادارات دولتی وغیر دولتی بار صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ـ تآمین نیروی فنی ـ بازاریابی و فروش ـ نقشه برداری ـ تفکیک اراضی ـ خدمات اموراداری ـ تولیدوپخش موادغذایی و پروتینی ـ تعمیر و نگهداری ـ امور اشپزخانه و رستوران ـ خدمات عمومی ـ نگهداری و خدمات فضای سبز ـ امور چاپ و تکثیر ـ امور تاسیساتی ـ تولید و پخش کلیه ظروف یکبارمصرف و نایلون ونایلکس ـ ارایه کلیه خدمات مشاوره ـ طراح و اجرای سیستمهای هوشمند حفاظتی ونظارتی و امنیتی ـ مشاوره و طراحی و ارایه نصب و راه اندازی انواع دوربین مداربسته وانتقال تصویر تحت شبکه ـ سیستم های اعلام و اطفاء حریق ـ سیستم های ضدسرقت و امنیتی ـ کنترل تردد ـ سیستم های ارتباطی و بیسیم ـ سیستم های صوتی وتصویری ـ مبلمان وتجهیزات اداری ـ کلیه خدمات کامپیوتری ـ مشاوره و طراحی و اجرای دکوراسیون و معماری داخلی وخارجی و نمای ساختمانهای اداری وتجاری و مسکونی ـ مشاوره و طراحی نصب و راه اندازی اسانسور و پله ها جک ها و بالابرهای برقی ـ مشاوره وطراحی ارایه وراه اندازی انواع سیستمهای سرمایشی و گرمایشی پنجره های pvc ـ شیشه های دوجداره وسکوریت کلیه تاسیسات برقی و مکانیکی ـ مشاوره وطراحی خریدو اجرای کلیه مصالح و تجهیزات مدرن ساختمانی تحت عنوان کلنیک ساختمانی شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ پاساژ شهرداری ـ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: خانم سمیه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ساکن یاسوج دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم شمایل هوشیاری مطلق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ساکن یاسوج دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند ـ ۶ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضا سمیه حسینی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12449944
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارس بویر یاسر درتاریخ ۰۳/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxx۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه ـ ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ شهرک امام حسین ـ غربی ۶ پلاک ۲۶ کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد وپنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۳۱/۰۷/۹۴ نزد بانک صادرات شعبه ازدی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: فاطمه پاداش به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و سمیه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و سامر حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای سمیه حسینی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم شمایل هوشیاری مطلق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای یاسر فریدونی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات