رضا نوری روزبهانی

رضا نوری روزبهانی

کد ملی 421918xxxx
گراف ارتباطات
33
شرکت‌ها
90
آگهی‌ها

شرکت های رضا نوری روزبهانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که رضا نوری روزبهانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
مدیریت ساختمان نگین نما آسیا
مدیریت ساختمان نگین نما آسیا
بازرس علی‌البدل
صنایع سیمان شهرکرد
صنایع سیمان شهرکرد
بازرس علی‌البدل
مهتاب سیر جم
مهتاب سیر جم
بازرس علی‌البدل
عمران کلوت جنوب
عمران کلوت جنوب
بازرس علی‌البدل
رایان حساب به بین
رایان حساب به بین
سیمان عمران آریا
سیمان عمران آریا
بازرس علی‌البدل
سیمان شهرکرد
سیمان شهرکرد
بازرس علی‌البدل
تولیدی توزیعی هیئت علمی دانشگاه تهران
تولیدی توزیعی هیئت علمی دانشگاه تهران
توسعه صنعت ساختمانی دیدار
توسعه صنعت ساختمانی دیدار
بازرس علی‌البدل
خدمات کالای یاس امید پیشگام ایرانیان
خدمات کالای یاس امید پیشگام ایرانیان
بازرس علی‌البدل
مهندسان مشاور مهر دانا طرح پردازان
مهندسان مشاور مهر دانا طرح پردازان
بازرس علی‌البدل
گروه پترو پاوان
گروه پترو پاوان
بازرس علی‌البدل
چند منظوره هیأت علمی دانشگاه تهران
چند منظوره هیأت علمی دانشگاه تهران
بازرس اصلی
صنایع آلومینیوم هزار
صنایع آلومینیوم هزار
تاسیسات ساختمان تسیس
تاسیسات ساختمان تسیس
بازرس علی‌البدل
مهندسین مشاور طرح و سازه البرز
مهندسین مشاور طرح و سازه البرز
بازرس علی‌البدل
ساز فراجان نوین
ساز فراجان نوین
بازرس علی‌البدل
راسا ساحل جنوبشرق
راسا ساحل جنوبشرق
بازرس علی‌البدل
کویر ریل ماهان
کویر ریل ماهان
بازرس علی‌البدل
لیزینگ جهان توسعه
لیزینگ جهان توسعه
بازرس علی‌البدل
آرمان سبز آدینه
آرمان سبز آدینه
بازرس علی‌البدل
آدینه وصل
آدینه وصل
بازرس علی‌البدل
ارغوان آدینه
ارغوان آدینه
بازرس علی‌البدل
نگین آرای آسیا
نگین آرای آسیا
بازرس علی‌البدل
رهنورد آکام ایساتیس
رهنورد آکام ایساتیس
بازرس علی‌البدل
کارخانجات نورد و لوله سمنان
کارخانجات نورد و لوله سمنان
بازرس علی‌البدل
مجتمع فولاد گیلان
مجتمع فولاد گیلان
بازرس علی‌البدل
کشت و صنعت و مجتمع گوشت فدک خشکرود
کشت و صنعت و مجتمع گوشت فدک خشکرود
بازرس علی‌البدل
پرهون استن
پرهون استن
بازرس علی‌البدل
حمل ونقل جاده ای افق کالای اعتماد شهرکرد
حمل ونقل جاده ای افق کالای اعتماد شهرکرد
بازرس اصلی
مهر پویش آوالان
مهر پویش آوالان
بازرس اصلی
حسابرسی به بین محتوا
حسابرسی به بین محتوا
عضو هییت مدیره
پردازش نگر دقیق
پردازش نگر دقیق

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14809088
آگهی تغییرات پردازش نگر دقیق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۱۲۵۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل قانونی موسسه به آدرس استان البرز، شهرستان کرج، بخش مرکزی، شهر ماهدشت، محله ماهدشت، میدان آزادگان، بلوار امام خمینی ره، پلاک xxx، مجتمع تجاری و اداری مهر، طبقه اول، واحد ۱۸به کدپستی xxxxxxxxx۵ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ خانم لیلا قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ ۲.xxx.xxx ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را از مبلغ xxx.xxx ریال به مبلغ ۳.xxx.xxx ریال افزایش داد. ـ : آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ ۱.xxx.xxx ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را از مبلغ xxx.xxx ریال به مبلغ ۱.xxx.xxx ریال افزایش داد. ـ سرمایه موسسه از مبلغ ۱.xxx.xxx ریال به مبلغ ۵.xxx.xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه موسسه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک بشرح ذیل می باشد: ۱ ـ خانم لیلا قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ ۳.xxx.xxx ریال سهم الشرکه ۲ ـ آقای سیامک یوسف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه ۳ ـ آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ ۱.xxx.xxx ریال سهم الشرکه
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14752688
آگهی تغییرات پردازش نگر دقیق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۱۲۵۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای الیاس شهنواز پورفریدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید - سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک بشرح ذیل می باشد: ۱_ خانم لیلا قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ۲_ آقای سیامک یوسف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ۳_ آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14707451
آگهی تغییرات پردازش نگر دقیق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۱۲۵۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رضا نوری روزبهانی با کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxx. xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد سرمایه موسسه از مبلغ ۱. xxx. xxx ریال به ۲. xxx. xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه موسسه اصلاح گردی ترکیب جدید شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها بصورت زیر می‌باشد : خانم لیلا قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای سیامک یوسف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای الیاس شهنواز پورفریدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14596422
آگهی تغییرات حسابرسی به بین محتوا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۱۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۷ و نامه شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۱۵/۱۲/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضا نوری روزبهانی ( کدملی xxxxxxxxx۱ ) با دریافت مبلغ xxxxxx۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از مؤسسه فوق خارج شد . در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . لیست شرکاء بعد از کاهش : جواد شیرکوند دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه رامین رضا زاده دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه تقی ولی سلطانی دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626859
آگهی تغییرات پردازش نگر دقیق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۸۵۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۱۲۵۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس موسسه از تهران به کرج ماهدشت - خیابان بی بی سکینه (س) - بلوار امام خمینی - پلاک ۰ - ساختمان تجاری مهر - طبقه پنجم - واحد ۳ - به کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید آقای رضا نوری روزبهانی فرزند علیمراد با کدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت xxx. xxx ریال از صندوق موسسه ازردیف شرکا موسسه خارج گردید. - سرمایه موسسه از مبلغ ۲. xxx. xxx ریال به ۱. xxx. xxx ریال کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - لیست شرکاء به شرح ذیل قرار گرفت: خانم لیلا قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای سیامک یوسف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای الیاس شهنواز پورفریدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566096
آگهی تغییرات پردازش نگر دقیق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۸۵۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۱۲۵۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) به موضوع فعالیت موسسه «توسعه و نگهداری فضای سبز و خدمات شهری» الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲) آقای الیاس شهنواز پورفریدی فرزند احمد به شماره شناسنامه xxx۱۲ با کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه موسسه اصلاح گردید. ترکیب جدید شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها بصورت زیر می‌باشد: خانم لیلا قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای سیامک یوسف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای الیاس شهنواز پورفریدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13407443
آگهی تغییرات پردازش نگر دقیق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۸۵۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۱۲۵۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم لیلا قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxx. xxx ریال به صندوق مؤسسه در زمره شرکاء مؤسسه درآمد. درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک بشرح ذیل می‌باشد: - خانم لیلا قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه - آقای سیامک یوسف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx. xxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353273
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری به بین محتوا درتاریخ ۲۳/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxx۳۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت موسسه: خدمات حسابرسی بازرسی قانونی مشاوره‌ی مدیریت مالی طراحی وپیاده سازی سیستم مالی خدمات مالی وحساب داری ومالیاتی نظارت برامورتصفیه خدماتی که توسط دادگاه‌ها ومراجع قضایی درچارچوب موارد بالا ارجاع وتوسط حسابدار رسمی پذیرفته میشود سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تایید می‌شود. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران میرداماد خیابان البرز خیابان قبادیان پلاک ۲۸ طبقه اول واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه موسسه: xxxxxx۰۰ ریال می‌باشد. اولین مدیران موسسه و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای جواد شیرکوند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه , آقای رامین رضازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه وآقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهاداروتعهداورموسسه ازقبیل چک سفته برات قراردادها عقوداسلامی واوراق عادی واداری باامضامدیرعامل ورییس هیأت مدیره منفرداهمراه بامهرموسسه معتبرمیباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه طبق مجوز شماره xxxxxx/ ۹۵ مورخ ۲۱/ ۱۲/ xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12789489
آگهی تغییرات شرکت نگین آرای آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۹۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدعلی والیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12473211
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور طرح و سازه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۶۴۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و غلامرضا دارستانی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ آقای اصغر سیدحمزه ء به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سعید قدیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل ـ چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12326798
آگهی تغییرات شرکت مهر پویش آوالان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۸۶۵۸ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۴۱۱۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رضا نوری روزبهانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی ، خانم الهام سعیدنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: خانم فاطمه شوکتی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ خانم‍ ژیلا محمدی کانی سواران به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای شوان محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار « ابرار » جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12284819
آگهی تغییرات شرکت صنایع آلومینیوم هزار شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۵۵۴ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۵۵۶۶۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۲/xxx۴: آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی (حسابرسی مستقل شرکت) و آقای محمدعلی والیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۳ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12225221
آگهی تغییرات شرکت صنایع آلومینیوم هزار شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۵۵۴ و‌شناسه‌ملی‌۱۰۸۶۰۵۵۶۶۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ : ۱- قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی وبه تصویب رسیدن صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ ۲ـ موسسه حسابرسی اهمیت نگر (حسابداران رسمی) به شماره ثبتxxx۵۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا نوری روزبهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند. ۳-روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12211508
آگهی تغییرات شرکت خدمات کالای یاس امید پیشگام‌ ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۶۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم آزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12143270
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ جهان توسعه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۲۳۰۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۲۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/xxx۲ و تاییدیه بانک مرکزی به شماره xxxxxx مورخ ۲۶/۱۲/۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اهمیت نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12127198
آگهی تغییرات شرکت عمران کلوت جنوب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۲۱۷۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۹۲۹۳۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان رضا نوری روز بهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و روزبه ثمره به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12127226
آگهی تغییرات شرکت مهر پویش آوالان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۱۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم الهام سعیدنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12115367
آگهی تغییرات شرکت کویر ریل ماهان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۸۵۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۳: ـ آقای رضا نوروزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی وخانم لیلی امینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12109895
آگهی تغییرات شرکت راساساحل جنوبشرق شرکت سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۱۱۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۷۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/xxx۳ آقای رضا نوری روز بهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی وخانم لیلا ژاله نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12106342
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل جاده ای افق کالای اعتماد شهرکرد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۴۱۴ و شناسه‌ملی ۱۰۳۴۰۰۹۷۱۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا حاجی فرج اله به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12064891
آگهی تغییرات شرکت پرهون استن سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۳۳۶۶ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۱۶۴۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا نوری روزبهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم کبری قجاوند به کدملیxxxxxxxxx۶ آقای عباس اشتری به کدملیxxxxxxxxx۴ آقای بابک امیر کاردوست به کدملیxxxxxxxxx۲ آقای هادی امیر کاردوست به کدملیxxxxxxxxx۹ آقای رمضانعلی قجاوند بلتیجه به کدملی xxxxxxxxx۷
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12056547
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و مجتمع گوشت فدک خشکه رود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا نوری روزبهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرند ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9425723
آگهی تغییرات شرکت ارغوان آدینه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۴۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۴۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. مؤسسه حسابرسی اهمیت نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9394392
آگهی تغییرات شرکت آدینه وصل سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۵۸۱۹۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان محمد رضا شریفی نویسی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و جواد شریفی نویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و میثم قدم فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا نوری روزبهانی کد ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9393198
آگهی تغییرات شرکت عمران کلوت جنوب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۲۱۷۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۹۲۹۳۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اهمیت نگر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و آقای رضا نوری روز بهانی ش م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضا هیئت مدیره به قرارذیل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: نوراله طغرلی ش م xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای غلامعباس عرب پور داهوئی ش م xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ناصر آقارضائی ش م xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا فتوت به ش م xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1749545
آگهی تغییرات شرکت آرمان سبز آدینه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۶۶۱۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۵۳۲۰۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا نوری روزبهانی کد ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1728527
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ جهان توسعه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۲۳۰۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۲۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/xxx۱ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxx۴۹ مورخ ۳۱/۰۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اهمیت نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726715
آگهی تغییرات شرکت کویر ریل ماهان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۴۶۶ و شناسه‌ملی ۱۰۶۳۰۱۸۵۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۲ شامل ترازنامه و صورتهای سود و زیان مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ـ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شماره ثبت xxx۵۶ بسمت بازرس اصلی و رضا نوری روزبهانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ـ اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند: ـ آقای/خانم حسین اسماعیل زاده پیشکش کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ آقای/خانم مجید اسماعیلی کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ آقای/خانم طاهره شاه پسندی کد ملی xxxxxxxxx۳
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677405
آگهی تغییرات شرکت چند منظوره هیأت علمی دانشگاه تهران شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۱۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا نوری روز بهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای دکتر احمد حاجی بابائی به کدملی شماره xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد خیری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیأت مدیره و آقای قباد آذری تاکامی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و اقای محمد علی راد به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیأت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660842
آگهی تغییرات شرکت خدمات کالای یاس امید پیشگام ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۶۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا نوری روز بهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665415
آگهی تغییرات شرکت راسا ساحل جنوبشرق شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۷۳۸ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۷۱۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان، گردش وجوه نقد) منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی اهمیت نگر (حسابداران رسمی) شماره ثبت xxx۵۶ بعنوان بازرس اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۳ تعیین گردید.
و رضا نوری روزبهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۳ انتخاب شد.
۳ـ روزنامه محلی ندای وحدت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537168
آگهی تغییرات شرکت سیمان عمران اریا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۲۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497683
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو پاوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۵۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقایان پیام پاک نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۷ و محمدرضا دقیقیان به کد ملی xxxxxxxxx۶و آرش اعتماد ومحمدرضا زراعتی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و آقای رضا نوری روزبهانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1385365
آگهی تغییرات شرکت عمران کلوت جنوب سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۲۱۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۹۳۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1494635
آگهی تغییرات شرکت توسعه کلات دهنو سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۵۲۴۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۷۲۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
گروه اقتصادی مهرگان (سهامی خاص) شرکت توسعه و ساختمانی آمن (سهامی خاص) شرکت آرمه نو (سهامی خاص) شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو (سهامی خاص) آقای محمدعلی تفرشی حسینی به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233932
آگهی تغییرات شرکت خدمات کالای یاس امید پیشگام ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شماره ثبت xxx۵۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213091
آگهی تغییرات شرکت مهر دانا طرح پردازان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۶۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۸۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی اهمیت نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199182
آگهی تغییرات شرکت ساز فراجان نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۸۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۸۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۹/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی اهمیت نگر ش مxxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و رضا نوری روزبهانی به ش ملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185448
آگهی تغییرات شرکت سیمان عمران آریا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۹۶۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۲۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1153908
آگهی تغییرات شرکت صنایع آلومینیوم هزار سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۶۶۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۴/۴/xxx۲
۱ ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۹۱
۲ـ موسسه حسابرسی اهمیت نگر (حسابداران رسمی) شماره ثبت xxx۵۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و رضا نوری روزبهانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت انتخاب گردیدند
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ مسئول ثبت شرکت های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1129906
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی چندمنظوره عام هیات علمی دانشگاه تهران به شماره ثبت۱۱۶۲۱۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۹۸۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد و تائیدیه شماره xxx۰۷/۱۵/xxx مورخه۱۷/۴/۹۲ اداره کل تعاون استان تهران در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۱۷ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
آقای رضا نوری روزبهانی با کدملیxxxxxxxxx۱ و آقای احمد حاجی بابائی با کدملیxxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و آقای بیژن رادمهر با کدملیxxxxxxxxx۲ و آقای ایرج پوستی با کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139029
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور طرح و سازه ا لبرز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۶۴۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره شرکت ۴ نفر خواهدبود و ماده ۱۳ اصلاح شد. آقایان سعید قدیمی کدملی xxxxxxxxx۷ حامد نوری کدملی xxxxxxxxx۲ اصغر سیدحمزه کدملی xxxxxxxxx۰ فهیمه نعمتی تاسنده کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی اهمیت نگر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا نوری روزبهانی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1023313
آگهی تصمیمات شرکت تاسیسات ساختمانی تسیس سهامی خاص بشماره ثبت ۱۲۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۶۲۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی اهمیت نگر به ک م xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و رضا نوری روزبهانی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت شاهد به ش م xxxxxxxxx۸۰ سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) به ش م xxxxxxxxx۶۰ شرکت ذخیره شاهد به ش م xxxxxxxxx۷۲ پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011151
آگهی تغییرات شرکت عمران کلوت جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۱۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۹۰۳۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اهمیت نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1005151
آگهی تغییرات شرکت صنایع آلومینیوم هزار سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۵۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۶۶۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۸/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی اهمیت نگر (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس رسمی و آقای رضا نوری روزبهانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. ۲ اشخاص ذیل بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال تعیین گردیدند: ۱. گروه اقتصادی مهرگان (سهامی خاص) ۲. شرکت ناجی پاس (سهامی خاص) ۳. شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو (سهامی خاص) ۴. شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) ۵. شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه (سهامی خاص) ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 922799
آگهی تغییرات شرکت مدیریت ساختمان نگین نما آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۸۱۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۲۵۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی اهمیت نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد " جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۳۰/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10365401
آگهی تغییرات شرکت مدیریت ساختمان نگین نما آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۵۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اهمیت نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۰/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 892110
آگهی تغییرات شرکت چند منظوره تعاونی هیات علمی دانشگاه تهران سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۶۷۱۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۸۱۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد حاجی بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۵/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 906836
آگهی تغییرات شرکت صنایع آلومینیوم هزار سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۵۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۶۶۸۶
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۸/۶/۹۱ و ۲۶/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن صورتهای مالی سال ۹۰.
۲ـ موسسه حسابرسی ذخائر و آقای رضا نوری روزبهانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ برطبق مصوبات هیئت مدیره شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو بنمایندگی آقای غلامعلی رضائی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و گروه اقتصادی مهرگان بنمایندگی آقای حسین ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ناجی پارس بنمایندگی آقای حسن مهدی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع شیر ایران بنمایندگی آقای امیرحسین بشارتی با کد ملی xxxxxxxxx۲۲ و آقای احمدرضا حق شناس با کد ملی xxxxxxxxx بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی باامضا رئیس هیئت مدیره در غیاب ایشان نایب رئیس با مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی باامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9826674
آگهی تغییرات شرکت صنایع آلومینیوم هزار سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۵۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۶۶۸۶
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۸/۶/۹۱ و ۲۶/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن صورتهای مالی سال ۹۰.

۲ـ موسسه حسابرسی ذخائر و آقای رضا نوری روزبهانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج ‌آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ برطبق مصوبات هیئت مدیره شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو بنمایندگی آقای غلامعلی رضائی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و گروه اقتصادی مهرگان بنمایندگی آقای حسین ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ناجی پارس بنمایندگی آقای حسن مهدی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع شیر ایران بنمایندگی آقای امیرحسین بشارتی با کد ملی xxxxxxxxx۲۲ و آقای احمدرضا حق شناس با کد ملی xxxxxxxxx بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی باامضا رئیس هیئت مدیره در غیاب ایشان نایب رئیس با مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی باامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743374
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو پاوان سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۰۰۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۵۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی اهمیت نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳/۳/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدرضا دقیقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای آرش اعتماد و آقای پیام پاک نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۳/۳/xxx۳
در تاریخ۱۰/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10386427
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو پاوان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۵۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اهمیت نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۳/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا دقیقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای آرش اعتماد و آقای پیام پاک نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۳/۳/xxx۳ در تاریخ ۱۰/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724737
آگهی تغییرات شرکت مهر دانا طرح پردازان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۶۹۲۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۸۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه موسسه حسابرسی اهمیت نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9851136
آگهی تغییرات شرکت مهر دانا طرح پردازان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۶۹۲۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۸۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه موسسه حسابرسی اهمیت نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نوری‌روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707274
آگهی تغییرات شرکت خدمات کالای یاس امید پیشگام ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۰۷۵۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی اهمیت نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای جلیل علی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حسینعلی سنچولی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بازرگانی راه ابریشم نوین شرق ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عبدالرضا عمید و شرکت ناجی پاس سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد نعیمی گورابی و شرکت سرمایه گذاری مهرگان سهامی خاص با نمایندگی آقای داود رفیعی تا تاریخ ۱۷/۴/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۰۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702172
آگهی تغییرات شرکت توسعه کلات دهنوسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۵۲۴۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۷۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی اهمیت نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693170
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شهرکرد (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۶۹۱۶۴و شناسه ملی۱۱۰۲۱۱۶۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و رضا نوری به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693201
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی هیات علمی دانشگاه تهران به شماره ثبت۱۱۶۲۱۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۹۸۱۷۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه۲۴/۳/۹۱ و تائیدیه شمارهxxx۴۶/۱۵/xxx مورخه۷/۵/۹۱ اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: محمدعلی راد به کدملیxxxxxxxxx۸، اصغر ساعد سمیعی به کدملیxxxxxxxxx۱، احمد خیری به کدملیxxxxxxxxx۱، قباد آذری تاکامی به کدملیxxxxxxxxx۸، حمید ایران نژاد به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و علی باباخانی به کدملیxxxxxxxxx۷ و غلامحسین وثوقی به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت۳ سال انتخاب گردیدند. رضا نوری روزبهانی به کدملیxxxxxxxxx۱ و احمد حاجی بابائی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرسین اصلی و قاسم صافی به کدملیxxxxxxxxx۶ و احمد معتمد به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرسین علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۱۴ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۱۵ریال افزایش یافت طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۴/۴/۹۱ محمدعلی راد به عنوان رئیس هیئت مدیره و احمد خیری به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و حمید ایران نژاد به عنوان منشی هیئت مدیره و محمد سخاوت به کدملیxxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل شرکت منصوب و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء محمد سخاوت مدیرعامل به عنوان دارنده امضای ثابت و محمدعلی راد رئیس هیئت مدیره یا احمد خیری نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9599506
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شهرکرد (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۶۹۱۶۴ و شناسه ملی۱۱۰۲۱۱۶۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و رضا نوری به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9706089
آگهی تصمیمات شرکت سیمان عمران آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۲۲۳۲
طبق صور‌تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه اهمیت‌نگر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و رضا نوری‌روزبهانی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681203
آگهی تصمیمات شرکت سیمان عمران آریاسهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۳۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۲۲۳۲
طبق صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه اهمیت نگر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و رضا نوری روزبهانی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 581566
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی ذخایر (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۵۳۳۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ۳۱/۱/۹۱ رضا نوری روزبهانی به کدملیxxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خودبه مبلغxxx/xxx ریال صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغxxx/xxx/۱ ریال به مبلغxxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9619898
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی ذخایر (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۵۳۳۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ۳۱/۱/۹۱ رضا نوری‌روزبهانی به کدملیxxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم‌الشرکه خودبه مبلغxxx/xxx ریال صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغxxx/xxx/۱ ریال به مبلغxxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 550484
آگهي تغييرات شرکت مديريت ساختمان نگين نما آسيا (سهامي‌خاص) بشماره ثبت۳۹۲۸۱۸ و شناسه ملي۱۰۳۲۰۴۲۵۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ مواد۱۴و۱۳ به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی ذخائر به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۷/۱۱/xxx۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای حجت اله ناطقی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای عباس اخلاصی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای محمود طهماسبی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای سید فرشید یعسوبی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و شرکت نگین آرای آسیا سهامی خاص با نمایندگی آقای رامین احمدی صابردوست تا تاریخ۱۷/۱۱/xxx۲.
۵ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۲/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10412722
آگهی تغییرات شرکت مدیریت ساختمان نگین نما آسیا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۹۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۵۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مواد ۱۴ و ۱۳ به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ موسسه حسابرسی ذخائر به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۱۱/xxx۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای حجت اله ناطقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای عباس اخلاصی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمود طهماسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سید فرشید یعسوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت نگین آرای آسیا سهامی خاص با نمایندگی آقای رامین احمدی صابردوست تا تاریخ ۱۷/۱۱/xxx۲. ۵ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 548233
آگهي تغييرات شركت عمران کلوت جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۱۷۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۲۹۳۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ موسسه حسابرسی ذخایر حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نوری روزبهائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۲۰/۰۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527600

آگهی تغییرات شرکت مهتاب سیر جم
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی ذخایر به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10542218
آگهی تغییرات شرکت مهتاب سیر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۳۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ذخایر به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 519963

آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان شهرکرد
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ذخائر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت بازرس اصلی و رضا نوری روزبهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10328850
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان شهرکرد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۶۶۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ذخائر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت بازرس اصلی و رضا نوری روزبهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 479817

آگهی تغییرات شرکت مدیریت ساختمان نگین نما آسیا
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی ذخائر به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10414629
آگهی تغییرات شرکت مدیریت ساختمان نگین نما آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۵۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ذخائر به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9680678
آگهی تأسیس شرکت چند منظوره تعاونی هیئت علمی دانشگاه تهران سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۷/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۷/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت:

۱ـ طراحی و نظارت فنی بر اجرای پروژه‌های تولیدی, صنعتی, کشاورزی و اقتصادی

۲ـ اجرای طرح‌های مطالعاتی در زمینه‌های تولیدی, صنعتی و مدیریتی

۳ـ ارائه خدمات مشاوره‌ای فنی و مهندسی و مدیریت برنامه‌ریزی

۴ـ تهیه طرح‌های توجیهی فنی اقتصادی جهت پروژه‌های تولید و صنعتی در زمینه‌های مختلف

۵ـ طراحی, مونتاژ, ساخت و تولید ابزار, قطعات و ماشین‌آلات

۶ـ ارائه خدمات اداری شامل تایپ, تکثیر,

۷ـ طراحی و اجرای فضای سبز, پارکها و مراکز تفریحی

۸ـ ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی در زمینه‌های مختلف

۹ـ شناسایی منابع انتقال تکنولوژی در داخل یا خارج از کشور

۱۰ـ صادرات و واردات کالاهای مجاز در زمینه‌های مختلف و انجام هرگونه فعالیت‌های مجاز تجاری و بازرگانی در داخل و خارج از کشور

۱۱ـ طراحی, نظارت و اجرای پروژه‌های ساختمانی شامل ساخت مراکز فرهنگی, مسکونی, بهداشتی, اموزشی, تجاری و اداری

۱۲ـ نظارت فنی و اجرای پروژه‌های راه‌سازی, سدسازی و ساخت باند فرودگاه

۱۳ـ ایجاد مجتمع‌های کشت و صنعت واحدهای دامپروری, پرورش طیور و آبزیان

۱۴ـ ایجاد صنایع جنبی کشاورزی, دامپروری, پرورش طیور و آبزیان و ایجاد واحدهای تولید و تبدیل فراورده‌های کشاورزی و دامپروری, طیور و ابزیان

۱۵ـ نگهداری فنی و تعمیرات ماشین‌آلات سبک و سنگین, کارخانجات و تاسیسات مربوطه

۱۶ـ اخد نمایندگی از شرکت‌ها, موسسات, تولیدکنندگان و فروشندگان داخلی و خارجی در زمینه‌های مختلف

۱۷ـ ایجاد سالن‌های پذیرایی, غذاخوری و ارائه خدمات مربوطه و همچنین تهیه, طبخ و تولید غذا

۱۸ـ برگزاری نمایشگاه و یا شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی و ایجاد دفاتر نمایندگی در داخل و خارج از کشور

۱۹ـ اخد وام و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر

۲۰ـ خرید اوراق مشارکت از بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای شرکت

۲۱ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی

۲۲ـ سرمایه‌‌گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات, تعاونی و یا خصوصی.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان کارگر شمالی ـ بین خیابانهای فرصت و نصرت ـ کوچه حق‌گو پلاک سه طبقه سوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به دویست هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد دویست هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۲/۵/xxx۰ نزد بانک تجارت شعبه اردیبهشت پرداخت گردیده است.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای اصغر ساعدسمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای محمد سخاوت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای محمدعلی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای محمدعلی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئتِِِِ‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اسناد عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا نائب رئیس هیئت‌مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای رضا نوری‌روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای احمد حاجی‌بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10064069
آگهی تصمیمات شرکت سیمان عمران آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۲۲۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ذخایر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت بازرس اصلی و رضا نوری روزبهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9835926
آگهی تغییرات شرکت خدمات کالای یاس امید پیشگام ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۰۷۵۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۳۴۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی ذخایر به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نوری‌روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۶/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9966169
آگهی تصمیمات شرکت نگین آرای آسیا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۵۶۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۹۸۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه ذخایر به ش‌ملیxxxxxxxxx۳۴ به سمت بازرس اصلی و رضا نوری‌روزبهانی به ش‌ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10679811
آگهی تغییرات شرکت چند منظوره تعاونی هیات علمی دانشگاه تهران سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۶۷۱۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۸۱۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای رضا نوری‌روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد حاجی‌بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۵/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10765887
آگهی تصمیمات شرکت نگین آرای آسیا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۱۵۶۰۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۹۸۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۵/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ذخایر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۴ به سمت بازرس اصلی و رضا نوری‌روزبهانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی کاظم شاکر به کدملیxxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی احمد صیفی‌کاران قم به کدملیxxxxxxxxx۷ و شرکت ناجی پاس به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی احمدرضا خطیبی به کدملیxxxxxxxxx۲ و رامین احمدی‌صابردوست به کدملیxxxxxxxxx۶ و رضا خراسانی‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۰.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10983185
آگهی تغییرات شرکت عمران کلوت جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۱۷۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۲۹۳۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۲/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی ذخایر حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نوری‌روزبهائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۲۰/۰۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11017019
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی هیات علمی دانشگاه تهران به شماره ثبت۱۱۶۲۱۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۹۸۱۷۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه۲۴/۳/۹۱ و تائیدیه شمارهxxx۴۶/۱۵/xxx مورخه۷/۵/۹۱ اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: محمدعلی راد به کدملیxxxxxxxxx۸، اصغر ساعد‌سمیعی به کدملیxxxxxxxxx۱، احمد خیری به کدملیxxxxxxxxx۱، قباد آذری‌تاکامی به کدملیxxxxxxxxx۸، حمید ایران‌نژاد به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و علی باباخانی به کدملیxxxxxxxxx۷ و غلامحسین وثوقی به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت۳ سال انتخاب گردیدند. رضا نوری‌روزبهانی به کدملیxxxxxxxxx۱ و احمد حاجی‌بابائی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرسین اصلی و قاسم صافی به کدملیxxxxxxxxx۶ و احمد معتمد به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرسین علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۱۴ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۱۵ریال افزایش یافت طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۴/۴/۹۱ محمدعلی راد به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و احمد خیری به عنوان نایب رئیس هیئت‌مدیره و حمید ایران‌نژاد به عنوان منشی هیئت‌مدیره و محمد سخاوت به کدملیxxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل شرکت منصوب و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی پس از تصویب هیئت‌مدیره با امضاء محمد سخاوت مدیرعامل به عنوان دارنده امضای ثابت و محمدعلی راد رئیس هیئت‌مدیره یا احمد خیری نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11145011
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور طرح و سازه البرز سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۵۳۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۶۴۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و فوق‌العاده مورخ ۱/۷/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۷/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت‌مدیره مرکب از ۴ نفر میباشد و ماده ۱۳ اساسنامه اصلاح شد. موسسه حسابرسی ذخایر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت بازرس اصلی و رضا نوری‌روزبهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید قدیمی به کدملی xxxxxxxxx۷ و زینب احمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ و حامد نوری به کدملی xxxxxxxxx۲ و فهیمه نعمتی‌تاسنده به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۷/۹۰ زینب احمدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، حامد نوری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، سعید قدیمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11194909
آگهی تغییرات شرکت خدمات کالای یاس امید پیشگام ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی ذخایر به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نوری‌روزبهانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۷/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای جلیل علی‌زاده به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حسینعلی سنچولی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بازرگانی راه ابریشم نوین شرق ایرانیان سهامی‌خاص به شماره‌ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عبدالرضا عمید و شرکت ناجی پاس سهامی‌خاص با نمایندگی آقای کاظم شاکر و شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای احمد صیفی‌کاران‌قم تا تاریخ ۲۷/۴/xxx۲.

در تاریخ ۵/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11303057
آگهی تغییرات شرکت رهنورد آکام ایساتیس سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۹۸۱۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۶۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۶/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی ذخایر به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نوری‌روزبهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۱۶/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11589329
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی هیئت علمی دانشگاه تهران به شماره ثبت۱۱۶۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۸۱۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخه ۲۵/۳/۸۹ وتائیدیه شماره ۸۹/xxx۶۲/۱ مورخه ۲۸/۷/۸۹ اداره کل تعاون استان تهران در شرکت فوق تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: رضا نوری روزبهانی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و احمد حاجی‌بابائی به ش ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرسین اصلی و احمد خیری به ش ملیxxxxxxxxx۱ و بهرام مستقیمی‌قمی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرسین علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال ۸۸ به تصویب رسید. سرمایه شرکت به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۳ ریال افزایش یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11614741
آگهی تغییرات شرکت توسعه کلات دهنو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۵۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۷۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی اهمیت نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نوری‌روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11632883
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات نورد لوله سمنان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۹۷۱۳۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۱۱۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ذخایر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۴ به سمت بازرس اصلی و رضا نوری‌روزبهانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: امیدرضا دانیال‌زاده‌نمین به کدملیxxxxxxxxx۵، حمید باجلان به کدملیxxxxxxxxx۸، سید داود دهقانی‌محمودآبادی به کدملیxxxxxxxxx۳. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۴/۹۰ امیدرضا دانیال‌زاده‌نمین به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و حمید باجلان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت و مکاتبات اداری با امضاء یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11768875
آگهی تغییرات شرکت خدمات کالای یاس امید پیشگام ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی اهمیت نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نوری‌روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۷/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای جلیل علی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حسینعلی سنچولی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بازرگانی راه ابریشم نوین شرق ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عبدالرضا عمید و شرکت ناجی پاس سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمد نعیمی‌گورابی و شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای داود رفیعی تا تاریخ ۱۷/۴/xxx۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۰۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11800128
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی هیئت علمی دانشگاه تهران ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۱۶۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۸۱۷۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ ۲۵/۳/۹۰ و تائیدیه شماره xxx۹ مورخ ۲۱/۴/۹۰ اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: رضا نوری‌روزبهانی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و احمد حاجی‌بابائی به ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرسان اصلی و قاسم صافی به ش ملی xxxxxxxxx۶ و احمد خیری به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرسان علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی ۸۹ به تصویب رسید. مبلغ سرمایه شرکت به xxx/xxx/xxx/۱۴ ریال افزایش یافت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11867501
آگهی تغییرات شرکت توسعه کلات دهنو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۵۲۴۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۷۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی ذخایر به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نوری‌روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۳۱/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11898633
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع فولاد گیلان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۶۷۶۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۰۱۶۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ذخایر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۴ بسمت بازرس اصلی و رضا نوری‌‌روزبهانی به ش.ملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات