محمود رجائی

آقای محمود رجائی

کد ملی 413241xxxx
گراف ارتباطات
60
شرکت‌ها
131
آگهی‌ها

شرکت های محمود رجائی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمود رجائی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
خدمات بیمه ای شرف اطمینان
خدمات بیمه ای شرف اطمینان
بازرس علی‌البدل
آرمان راه برد
آرمان راه برد
آبشینه
آبشینه
بازرس علی‌البدل
کارگزاری بانک ملی ایران
کارگزاری بانک ملی ایران
بازرس علی‌البدل
ساختمانی پگا
ساختمانی پگا
بازرس علی‌البدل
فروش خودرو ایرانیان
فروش خودرو ایرانیان
بازرس علی‌البدل
ایران مفتاح
ایران مفتاح
بازرس علی‌البدل
ابنیه گستر
ابنیه گستر
بازرسی فنی کیفیت بارز امین یاران کاسپین
بازرسی فنی کیفیت بارز امین یاران کاسپین
بازرس علی‌البدل
مهندسی مهاب مکانیک
مهندسی مهاب مکانیک
بازرس علی‌البدل
راسن درمان
راسن درمان
بازرس علی‌البدل
پخش راسن درمان
پخش راسن درمان
بازرس علی‌البدل
آماده لذیذ
آماده لذیذ
بازرس اصلی
حمل و نقل سمند ایرانیان
حمل و نقل سمند ایرانیان
بازرس علی‌البدل
مهر طریق ایرانیان
مهر طریق ایرانیان
بازرس علی‌البدل
ایران پتک
ایران پتک
کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
لونا فام ابهر
لونا فام ابهر
بازرس علی‌البدل
تولیدی شیمی پوشش کالا
تولیدی شیمی پوشش کالا
بازرس علی‌البدل
کارگزاری رسمی بیمه چتر آسایش ایرانیان
کارگزاری رسمی بیمه چتر آسایش ایرانیان
بازرس علی‌البدل
مهندسی ساختمان ماشین سازی اراک
مهندسی ساختمان ماشین سازی اراک
بازرس علی‌البدل
زر پود
زر پود
روی اندود
روی اندود
پایساز
پایساز
بازرس علی‌البدل
نورد فولاد کرمانشاه
نورد فولاد کرمانشاه
بازرس علی‌البدل
تولیدی صنعتی پارس نخ
تولیدی صنعتی پارس نخ
بازرس علی‌البدل
اطلس پارس البرز
اطلس پارس البرز
بازرس اصلی
تولیدی پارس دکور
تولیدی پارس دکور
بازرس علی‌البدل
تولیدی و صنعتی پارس تکمیل
تولیدی و صنعتی پارس تکمیل
بازرس علی‌البدل
مس کاران
مس کاران
بازرس اصلی
عالیفرد
عالیفرد
بازرس علی‌البدل
نساجی تهران
نساجی تهران
بازرس علی‌البدل
سامان دژپارس
سامان دژپارس
بازرس علی‌البدل
گسترش صنعت و حرارت ایران
گسترش صنعت و حرارت ایران
بازرس اصلی
الیت دارو
الیت دارو
بازرس علی‌البدل
خدماتی فریور کار نوین
خدماتی فریور کار نوین
بازرس علی‌البدل
خط و ابنیه فلق
خط و ابنیه فلق
بازرس علی‌البدل
کار آمای
کار آمای
بازرس علی‌البدل
شاخص ریس
شاخص ریس
بازرس علی‌البدل
ادا افزار
ادا افزار
بازرس علی‌البدل
تولیدی بازرگانی دماوند کولر
تولیدی بازرگانی دماوند کولر
بازرس علی‌البدل
خدمات بیمه‌ای شرف اطمینان
خدمات بیمه‌ای شرف اطمینان
بازرس علی‌البدل
آرین شیمی
آرین شیمی
بازرس علی‌البدل
داتیس طرح پارسیان
داتیس طرح پارسیان
بازرس علی‌البدل
بازرگانی صوفی پخش سوران
بازرگانی صوفی پخش سوران
بازرس اصلی
کارخانجات لوازم خانگی پارس
کارخانجات لوازم خانگی پارس
بازرس علی‌البدل
بین المللی مشاوره مهندسی ومدیریت رادها
بین المللی مشاوره مهندسی ومدیریت رادها
بازرس علی‌البدل
پارس استار البرز
پارس استار البرز
بازرس علی‌البدل
پیچ و پرچ پارس
پیچ و پرچ پارس
بازرس علی‌البدل
صنایع غذایی و آشامیدنی تهران گوار
صنایع غذایی و آشامیدنی تهران گوار
بازرس علی‌البدل
شایان کاو
شایان کاو
بازرس اصلی
توسعه بازار راسن
توسعه بازار راسن
بازرس اصلی
اکسیر صنعت باختری
اکسیر صنعت باختری
بازرس اصلی
گروه صنایع پوشش کاغذ البرز
گروه صنایع پوشش کاغذ البرز
بازرس اصلی
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی
آرمان آروین پارس
آرمان آروین پارس
سرمایه گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات
سرمایه گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات
پلیمر شیمی ابهر
پلیمر شیمی ابهر
بازرس اصلی
صنعتی جرثقیل ایران ساخت
صنعتی جرثقیل ایران ساخت
بازرس اصلی
مهندسی مسینان
مهندسی مسینان
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14892269
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مسینان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 199760 و شناسه ملی 10102415453
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفندماه 1397 مورد تصویب مجمع قرارگرفت. موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس بشماره ثبت 22156 با نمایندگی آقای محمود رجائی به کدملی 4132418936 بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا نیک سیر با کدملی 1284592847 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ980819644616740 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14551843
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع پوشش کاغذ البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۵۴۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شماره ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی آقای محمود رجایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد ابوالهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14343907
آگهی تغییرات آرمان آروین پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۸/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۰۵/۰۹/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جواد راثی نوجه دهی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ریال افزایش داد. آقای سید مصطفی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای سیروس شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای محمد بهنام دائی مژدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای علی آقا عزیزی برزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰رریال افزایش داد. آقای علی اصغر مسلمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ر ریال افزایش داد. آقای سید مهدی تیموریان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سهم الشرکه به شرح ذیل می باشد: ـ جواد راثی نوجه دهی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ سید مصطفی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ سیروس شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ محمد بهنام دائی مژدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ علی آقا عزیزی برزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ریال ـ علی اصغر مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ر ریال ـ سید مهدی تیموریان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxxریال ـ حمیدرضا ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳مبلغ xxx xxx ۱ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14343925
آگهی تغییرات آرمان آروین پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۰۵/۰۹/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. علی اصغر مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ سید مصطفی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ سیروس شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ سید مهدی تیموریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14343929
آگهی تغییرات آرمان آروین پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۰۵/۰۹/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود مبلغ xxx xxx ۱ ریال از ردیف شرکا خارج شد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش سهم الشرکه به شرح ذیل می باشد: ـ جواد راثی نوجه دهی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ریال ـ سید مصطفی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ سیروس شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ محمد بهنام دائی مژدهی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ علی آقا عزیزی برزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ریال ـ علی اصغر مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ر ریال ـ سید مهدی تیموریان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxxریال.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14298650
آگهی تغییرات شرکت صنعتی جرثقیل ایران ساخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۱۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عیسی قارلقی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیر ه و عزت قارلقی به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و امیر قارلقی به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ . کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای آقای عیسی قارلقی مدیرمدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ موسسه حسابرسی خدمات مالی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شماره ثبت xxx۵۶ به نمایندگی محمودرجائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و رضا فیضی به کدملی ۴ ـ xxxxxx ـ xxx بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14017059
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع پوشش کاغذ البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۵۴۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شماره ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی آقای محمود رجایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد ابوالهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14000112
آگهی تغییرات آرمان آروین پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخه ۲۶/۱/۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیروس شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علی اصغر مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدمصطفی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای جواد راثی نوجه دهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد بهنام دائی مژدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی آقا عزیزی برزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حمیدرضا ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای حداقل دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13990964
آگهی تغییرات شرکت پلیمر شیمی ابهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۱۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با شماره ثبت xxx۵۶ به نمایندگی آقای محمود رجایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس زینالی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13848103
آگهی تغییرات سرمایه گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۴۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۰۹/xxx۶ و نامه شماره xxx۵۰/xxx مورخ ۱۹/۱۰/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/xxx۶ صندوق به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه اطلاعات انتخاب شد. مدیر ثبت صندوق از بانک صادرات ایران به شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران تغییریافت. حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به موسسه آرمان آروین پارستغییر یافت. ارکان صندوقبه شرح زیر می‌باشد: مدیر و مدیر ثبت صندوق شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی حیدر سلیتی ک. م xxxxxxxxx۶ ضامن نقدشوندگی صندوق بانک صادرات ایرانبه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ ساعد امین جعفری ک. م xxxxxxxxx۲ متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ محمدرضا نادریان ک. م xxxxxxxxx۴ حسابرس صندوق موسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی محمود رجائی ک. م xxxxxxxxx۶ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۷۱ اساسنامه صندوق اضافه می‌شود و به این ترتیب مواد ۷۰ تا آخر از اساسنامه صندوق با افزایش یک شماره به مواد ۷۱ تا آخر تغییر شماره می‌دهند: ماده ۷۱: صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارایی صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13724457
آگهی تغییرات آرمان آروین پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۶۹ مورخه ۲۰/۸/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای جواد راثی نوجه دهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای سیدمصطفی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای سیروس شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای محمد بهنام دائی مژدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای علی آقا عزیزی برزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای علی اصغر مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای سیدمهدی تیموریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغ ۱۰. xxx. xxx ریال به مبلغ ۱۲. xxx. xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه: آقای جواد راثی نوجه دهی ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای سیدمصطفی جان نثاری ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای سیروس شمسی ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای محمد بهنام دائی مژدهی ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای جهانگیر ذوالفقاری ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای محمود رجائی ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای علی آقا عزیزی برزکی ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای علی اصغر مسلمی ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای سیدمهدی تیموریان xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای حمیدرضا ارجمندی ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471406
آگهی تغییرات آرمان راه برد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۷/۳/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - افراد ذیل آقایان جهانگیر ذوالفقاری ک. م xxxxxxxxx۳ و علی اصغر مسلمی ک. م xxxxxxxxx۱ و علی آقا عزیزی برزکی ک. م xxxxxxxxx۳ و محمود رجائی ک. م xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضاء هیئت مدیره بر ای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445326
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران درتاریخ ۰۳/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxx۴۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده‌ها، گواهی‌های سپرده بانکی و سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حدنصاب سرمایه گذاری در هریک از آنها در امیدنامه ذکر شده_است. مدت: از تاریخ ثبت برای مدت سه سال مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران شهید بهشتی کوچه چهارم کوچه رفیع پلاک ۲ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه صندوق: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری xxxxxx۰ ریالی (که مشتمل بر xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری با نام ممتاز و xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری با نام عادی میباشد) اسامی و میزان سرمایه ارکان صندوق: شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (شرکت سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ دارنده xxx۰ واحد سرمایه گذاری بانام ممتاز و xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری با نام عادی شرکت سرمایه گذاری توسعه گروه ملی (شرکت سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ دارنده xxx۰ واحد سرمایه گذاری بانام ممتاز ارکان صندوق: کارگزاری بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ با نمایندگی محمدحسن ابراهیمی سرو علیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت مدیرصندوق شرکت بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی ابو الفضل خراسانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان ضامن نقدشوندگی صندوق مؤسسه حسابرسی فریوران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ با نمایندگی مریم بستانیان با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان متولی صندوق؛ مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ با نمایندگی محمود رجائی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان حسابرس صندوق؛ شرکت بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگیحسین نجاتی پور قوژدی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیر ثبت صندوق دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از سه نفر (آقایان پژمان شعبان پور فرد با کد ملی xxxxxxxxx۳ و علی محمد احمدی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و مهرزاد ذاکری با کد ملی xxxxxxxxx۳) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای پژمان شعبانپور فرد و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. این آگهی به استناد مجوز شماره xxx۸۳/xxx مورخ ۱۰/۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13418111
آگهی تغییرات آروین ارقام پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۵ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۳/۱/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره علی آقا عزیزی برزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره علی اصغر مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره جواد راثی نوجه دهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره سید مصطفی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره سیروس شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل محمد بهنام دائی مژدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قرار دادها و عقود اسلامی با امضاء حداقل دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13415761
آگهی تغییرات آروین ارقام پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۵ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۳/۱/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیأت مدیره حداقل ۸ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۴ فصل و ۳۶ ماده و ۱۴ تبصره به تصویب رسید. جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. علی آقا عزیزی برزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. علی اصغر مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. سید مهدی تیموریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. جواد راثی نوجه دهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. سید مصطفی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. سیروش شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. محمد بهنام دائی مژدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال علی آقا عزیزی برزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال علی اصغر مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سید مهدی تیموریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال جواد راثی نوجه دهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سید مصطفی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سیروش شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال محمد بهنام دائی مژدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13371313
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۶۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۷۴۱۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۵/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲۶/xxx مورخه ۱۲/۰۷/۹۵ سازمان بورس اداره امور نهاده‌های مالی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دوره فعالیت صندوق برای مدت ۶ ماه تا تاریخ ۱۴/۱/xxx۶ تمدید شد. ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید: مدیر، مدیر ثبت و ضامن نقد شوندگی محمد حسن ابراهیمی سرو علیابه شماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی کارگزاری بانک ملی ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵. متولی صندوق علی رحمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ حسابرس، موسسه حسابرسی آرمان راهبرد بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بنمایندگی محمود رجایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13367218
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع پوشش کاغذ البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۵۴۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای محمود رجایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد ابوالهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13283308
آگهی تغییرات شرکت اکسیر صنعت باختری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۵۰۳۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم اعظم مطلب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13118435
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار راسن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۳۲۳۵
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار راسن (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ موسسه حسابرسی آرمان راه برد بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ - آقای نادرعالی زادنمینی با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12893905
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار راسن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۳۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان راه برد به شماره ثبت xxx۷۴ به نمایندگی آقای محمود رجایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی وآقای نادر عالی زادنمینی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12867611
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۱۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۰۲/xxx۵ و مجوز به شماره xxx۶ , xxx مورخ ۲۶/۰۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق و مدت تصدی ارکان آن تا تاریخ ۲۸/۰۲/xxx۸ تمدید گردید. ارکان صندوق به شرح ذیل می‌باشند: شرکت کارگزاری بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی محمد حسن ابراهیمی سرو علیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر صندوق - شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی محمد بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت ضامن نقد شوندگی - موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی جواد بستانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت متولی صندوق - موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی محمود رجایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت حسابرس تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12798538
آگهی تغییراتآرمان راه برد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱/۲/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذشد: - آقای علی اصغر مسلمی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ - آقای علی آقا عزیزی برزکی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ - آقای محمود رجائی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ - آقای جهانگیر ذوالفقاری با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنواناعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12475410
آگهی تغییرات شرکت ایران پتک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۷۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳، به نمایندگی آقای محمود رجائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی وخانم زهره شفیع دوست کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت منتهی به سال۲۹/۱۲/xxx۳مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12339581
آگهی اصلاحی شرکت کارگزاری اردیبهشت‌ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۵۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۳۵۲۱
به استناد درخواست وارده هیئت مدیره و پیرو آگهی تغییرات شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴، موسسه حسابرسی آرمان راهبرد (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و محمود رجایی کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ انتخاب گردیدند. که در آگهی مذکور به اشتباه برای سال منتهی ۳۱/۰۶/xxx۳ ذکر شده است. مراتب بدینوسیله اصلاح و اعلام می گردد.

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12312572
آگهی تغییرات شرکت ایران مفتاح سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۸۴۵۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۷۳۹۱۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارمان راهبرد به شناسه ملی به عنوان بازرس اصلی و محمود رجایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12301973
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیمی پوشش کالا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۷۴۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۰۴۳۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه ابراهیمی چمگردانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، آقای ایرج علاقه بند به شماره ملی xxxxxxxxx۲، خانم شیما علاقه بند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای میثم علاقه بند به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بنمایندگی آقای محمود رجائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و خانم احترام السادات سلیمان ریزی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12290173
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۳۵۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳مورد تصویب قرار گرفت. شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شرکت سرمایه گذاری اندیشه سازان فرهنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت سرمایه گذاری گسترش سامانه نوین شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران جهان شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و محمود رجایی کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12261534
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پارس نخ سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۵۳۳۸ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۰۹۰۶۶۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه آرمان راهبرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.تراز نامه وحساب سود وزیان سال منتهی ۹۱به تصویب رسید .روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12135880
آگهی تغییرات شرکت شایان کاو شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۶۵ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۵۱۶۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۳ الف) موسسه آرمان راهبرد با شماره شناسایی xxxxxxxxx۸۳ وبه نمایندگی محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین کارگر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ب) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ج) ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12131340
آگهی تغییرات شرکت لونا فام ابهر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۶۸۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۸۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود رجایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12122048
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی و آشامیدنی تهران گوار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۱۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۷۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود رجائی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12073983
آگهی تغییرات شرکت پارس استار البرز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۸۵۶۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آکهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. ـ امیر حسین آمری فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و فاطمه طالقانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و محمد حسین آمری فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12074004
آگهی تغییرات شرکت پیچ و پرچ پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۰۴۲۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ امیر حسین آمری فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و محمد رضا آمری فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ وحمید آمری فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و زهرا در کلام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12032030
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی کیفیت بارز امین یاران کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۴۳۹۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دوسال به قرار زیر انتخاب گردیدند. شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و آقای محمود رجائی با کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9428433
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پارس تکمیل سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۲۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۹۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱ /۰۶/ xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسة حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی وآقای محمود رجایی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید روزنامة کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقای محمدرضا گیوه چیان ک.مxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم ها معصومه دامن سوز ک.م xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره مریم گیوه چیان ک.مxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و محبوبه گیوه چیان ک.مxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای کاظم گیوه‏چیان ک.م xxxxxxxxx۳به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد شفیعی ک.م xxxxxxxxx۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای همایون برهانی ک.م xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیۀ اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع و هر قبیل به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکتمعتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل به تنهایی و مهر شرکت دارای اعتبار است . کلیۀ اوراق و اسناد و تعهدات مالی و مالیاتی در هر یک از مراجع مالیاتی ذیربط با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر است .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9428451
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پارس دکور سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۸۱۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۲۵۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ به تصویب رسید . مؤسسۀحسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳به سمت بازرس اصلی ومحمود رجایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‏های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9384490
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنعت و حرارت ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۱۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۱۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲تصویب شد موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ ثبت شده به شماره xxx۷۴ در اداره ثبت شرکتهای تهران به نمایندگی آقای محمد رجایی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب گردیدندروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671395
آگهی تغییرات شرکت پخش راسن درمان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۵۶۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۷۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه مالی و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب شد ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود رجایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671400
آگهی تغییرات شرکت راسن درمان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۳۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۲۵۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار" جمهوری اسلامی " جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود رجائی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683301
آگهی تصمیمات در شرکت روی اندود سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۳۷۲۶۲
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۲۷/۴/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است:
۱ـ احمد حدادزاده با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره، مهدی حدادزاده با کد ملی xxxxxxxxx۹ نایب رئیس، فاطمه حلاج پور با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره، امیرحسین حدادزاده با کد ملی xxxxxxxxx۳، معصومه حدادزاده با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای هیئت مدیره، معصومه حدادزاده بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی بامضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره (امیرحسین حدادزاده) یا مدیرعامل هریک بتنهایی بامهر شرکت معتبر میباشد.
۲ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی بنمایندگی محمود رجائی شماره ملی xxxxxxxxx۶ و حسابرس شرکت، امیر سعید میری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۳ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658325
آگهی تغییرات شرکت سامان دژپارس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۱۳۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۶۱۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ xxx۳/۰۴/۲۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اکبر حقانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و حامد محمدیوسف به کد ملی xxxxxxxxx۱ و سید علی نبوی به کد ملی xxxxxxxxx۴به عنوان اعضا هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و محمود رجایی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694265
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری رسمی بیمه چتر آسایش ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۴۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/xxx۳ و مجوز شماره xxx۹۲/xxx/۹۳ مورخ ۲۲/۶/۹۳بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳به عنوان بازرس اصلی و آقای محمودرجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سودوزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621357
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی پارس نخ سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۵۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۶۶۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۸۳ و آقای محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کاظم گیوه چیان به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای محمد رضا گیوه چیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای محمد شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، آقای همایون برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره، خانم معصومه دامنسوز به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره، خانم محبوبه گیوه چیان به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره و خانم ندا گیاهی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از هر قبیل و هر نوع نظیرچک و سفته و برات و قراردادهای تعهد آور و نظایر آن با امضای متفق دونفر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار است و مکاتبات عادی و ادرای با امضای مدیرعامل یا هریک از اعضای هیأت مدیره به تنهائی و مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین کلیه اوراق و اسناد و تعهدات مالیاتی در هریک از مراجع مالیاتی و مرتبط با مراجع مالیاتی با امضای هریک از اعضای هیأت مدیره به تنهائی و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617497
آگهی تغییرات شرکت نساجی تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۶۹۳۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۹۲۱۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای محمود رجایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1662321
آگهی تغییرات شرکت شیمی پوشش کالا سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۷۲۸
با استناد بصورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۴/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد:
۱ـ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی آرمان راهبرد (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بنمایندگی آقای محمود رجائی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای محمود رجائی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxx۶ رئیس ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581863
آگهی تغییرات شرکت پایساز سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت چاپ و نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576511
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۵۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۳۵۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۲ به تصویب رسید.موسسه حسابرسی آرمان راهبرد (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و محمود رجایی به کد ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‍ های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1593457
آگهی تصمیمات شرکت عالیفرد سهامی خاص شماره ثبت ۷۶۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۱۴۰۵۰
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.
۱ـ فردین عالیزاد با کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، یوسف کلاهی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس، خسرو الماسی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، ساسان میار اسداله نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۲ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی، محمود رجائی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به xxx۲ به تصویب رسید.
شxxxxxx۴ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1473006
آگهی تغییرات شرکت پخش راسن درمان سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۶۴۷۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۷۵۴۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شرکت راسن درمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و آقایان حسین کاشف حقیقی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و احمد آتش هوش با کد ملی xxxxxxxxx۴ به مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود رجایی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439815
آگهی تغییرات شرکت مس کاران شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۹۴ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۷۴۶۴۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد
۱ ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد (بنمایندگی آقای محمود رجائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و خانم بیتا منتظران بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد
تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362693
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پارس دکور سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۵۸۱۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۲۵۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه xxx۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ عنوان بازرس اصلی و آقای محمود رجایی کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
اعضای هیئت مدیره جدید برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند:
کاظم گیوه چیان ش م xxxxxxxxx۳ و محمود گیوه چیان ش م xxxxxxxxx۱ و محمد شفیعی ش م xxxxxxxxx۴ و همایون برهانی ش م xxxxxxxxx۷ و معصومه دامنسوز ش م xxxxxxxxx۱ و مینا گیوه چیان ش م xxxxxxxxx۷ و ندا گیاهی ش م xxxxxxxxx۱ سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
آقای کاظم گیوه چیان بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهندس محمدشفیعی به عنوان نایب رئیس و آقای مهندس همایون برهانی بسمت عضو و محمدرضا گیوه چیان بسمت مدیرعامل.
کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع و هر قبیل به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره رسیده و ممهور به مهر شرکت گردد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت دارای اعتبار است.
همچنین کلیه اوراق و اسناد و تعهدات مالی و مالیاتی در هر یک از مراجع مالیاتی ذیربط با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362695
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پارس تکمیل سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۶۲۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۹۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و محمود رجایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338741
آگهی تغییرات شرکت اطلس پارس البرز شرکت سهامی خاص بشماره ثبت ۳۹۸۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۱۳۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۳/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ با نمایندگی آقای محمود رجایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای امید صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1307421
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پارس نخ سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۶۶۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۸/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه آرمان راهبرد به شماره ملیxxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رجائی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1318907
آگهی تغییرات شرکت شیمی پوشش کالا سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۷۲۸
با استناد بصورت جلسه عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی حسابرس آقای محمود رجایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
۲ـ خانم فاطمه ابراهیمی چمگردانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل بمدت دو سال مجددا انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ رئیس ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1263946
آگهی تغییرات شرکت لونا فام ابهر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۸۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۶/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود رجایی به کدملیxxxxxxxxx۶ را بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247469
آگهی تصمیمات شرکت نورد فولاد کرمانشاه سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۲۲۹۹۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:
الف ـ صورت های مالی و یادداشت های همراه آن برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ بتصویب رسید
ب ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمود رجائی کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند
ج ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ مسئول ثبت شرکت های کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1276799
آگهی تصمیمات شرکت نورد فولاد کرمانشاه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۲۲۹۹۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:
الف ـ صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
ب ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
ج ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۸ ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1237326
آگهی تصمیمات در شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۲۵۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۳۵۲۱
برابر صورتجلسات مجمع عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱ و ۳۰/۱۰/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: مجتبی کامل نیا به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی گودرزی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سامان فرهنگیان به شنایه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ومحمدرضا آسیائی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گسترش سامانه نوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و حسن قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اندیشه سازان فرهنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و عبداله رجبی خانقاه به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت تدبیر گران جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مشترک مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً اختیارات مدیران بشرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/۹۱ از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. ۲ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و محمود رجایی با کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز مالی ۳۱/۶/۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۹/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229441
آگهی تغییرات شرکت پخش راسن درمان شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۵۶۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۷۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
اعضا هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
۱ـ آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷
۲ـ آقای احمد آتش هوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴
۳ـ آقای قاسم قدیمی بنمایندگی شرکت راسن درمان به شماره xxxxxxxxx۸
موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود رجایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187918
آگهی تغییرات شرکت پایساز شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و سود زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166292
آگهی تصمیمات در شرکت روی اندود (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۸۰۹ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۳۷۲۶۲
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ۲۷/۴/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است:
۱ـ احمد حدادزاده با کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدی حدادزاده با کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس فاطمه حلاج پور با کدملیxxxxxxxxx۱ و امیرحسین حدادزاده با کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت اعضاء هیئت مدیره معصومه حدادزاده با کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس یا عضو هیئت مدیره (امیرحسین حدادزاده) یا مدیرعامل هریک به تنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد.
۲ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی با نمایندگی محمود رجائی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و حسابرس شرکت امیررضا کلانتری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۵ ثبت اسناد و املاک ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1153097
آگهی تصمیمات در شرکت پارچه بافی زرپود (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۹۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۵۹۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی محمود رجایی با کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی محمود میرزایی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxx۰ ثبت اسناد و املاک ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144017
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ساختمان ماشین سازی اراک سهامی خاص شماره ثبت ۷۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۷۲۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۲ به این اداره واصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود رجایی کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ مسئول ثبت شرکت های اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1128397
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پگا سهامی خاص به شماره ثبت۷۸۷۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۶۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی آقای محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
اعضاء هیئت مدیره به دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای بیژن یزدگری به شماره ملی xxxxxxxxx و آقای ایوب رضایی اهری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدابراهیم قره داغی به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036098
آگهی تاسیس شرکت کارگزاری رسمی بیمه چتر آسایش ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۱/۰۱/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۱/۰۱/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ موضوع شرکت: انجام امور دلالی رسمی بیمه و مشاوره بیمه‌ای براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی ج. ا. ایران و بیمه‌گری و آیین نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه و دستورالعملهای صادره از بیمه مرکزی ج. ا. ایران و سایر قوانین موضوعه دیگر ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران میدان پونک خ اشرفی اصفهانی پ ۷۰ ط ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴ xxx مورخ ۲۱/۱۲/xxx۱ نزد بانک سینا شعبه آفریقای شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان بامسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی کریمی فیروزجایی به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ شرکت سازه و ساختمان ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای فرشاد ابراهیم پور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای نیما نوراللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ شرکت فروش خودرو ایرانیان بامسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمیدرضا جعفری یرکی به سمت عضو هیئت مدیره. ۵ ۵ شرکت حمل و نقل سمند ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای ناصر فاتحی به سمت عضو هیئت مدیره. ۶ ۵ آقای نیما نوراللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1025530
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک ملی سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۹۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م xxx۰ بسمت بازرس اصلی و محمود رجائی به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1014621
آگهی تغییرات شرکت شیمی پوشش کالا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۷۲۸
با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت به عمل آمد: ۱ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد (حسابداران رسمی) با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای محمود رجایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxx۳ ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 947968
آگهی تصمیمات شرکت لونا فام ابهر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۸۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۸۶۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل بتصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با ش م xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و محمود رجایی با ک م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10012768
آگهی تصمیمات شرکت لونا فام ابهر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۸۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۸۶۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل بتصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با ش م xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و محمود رجایی با ک م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940033
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۳۵۲۱
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۸/۸/۹۰ و ۲۲/۹/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به نمایندگی مجتبی کامل نیا با کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سامان فرهنگیان به نمایندگی مهدی گودرزی با کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری اندیشه سازان فرهنگ به نمایندگی حسن قاسمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به نمایندگی بهرام آکسته به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری گسترش سامانه نوین به نمایندگی محمدرضا آسیائی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه مورخ ۲۲/۹/۹۱ تعیین گردید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و محمود رجایی با کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‎البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۳۱/۶/۹۰ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 908688
آگهی تصمیمات شرکت ایران پتک سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۷۳۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محمود رجائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و زهره شفیع دوست به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 878603
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل سمند ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۱۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۱۹۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۰۹/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 878604
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای مهر طریق ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۶۴۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آرمان راه برد به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۰۹/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749065
آگهی تصمیمات شرکت راسن درمانسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۷۳۸۴۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۶۲۵۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش م xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجائی به ک م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749066
آگهی تصمیمات شرکت پخش راسن درمانسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۵۶۴۷۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۷۵۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9788269
آگهی تصمیمات شرکت راسن درمان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۷۳۸۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۶۲۵۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش م xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجائی به ک م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10423228
آگهی تصمیمات شرکت پخش راسن درمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۷۵۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 742077
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی مهاب مکانیک سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۶۹۵و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۹۷۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رهایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سید یحیی مرتضوی به کدملی xxxxxxxxx۲ و ناصر مسلمیان به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمدرضا غنی شجره به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۶/۹۱ ناصر مسلمیان به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا غنی شجره به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید یحیی مرتضوی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت و معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10274900
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی مهاب مکانیک سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۷۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رهایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سید یحیی مرتضوی به کدملی xxxxxxxxx۲ و ناصر مسلمیان به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمدرضا غنی شجره به کدملی xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۶/۹۱ ناصر مسلمیان به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا غنی شجره به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید یحیی مرتضوی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت و معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716885
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی کیفیت بارز امین یارانکاسپین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۱۹۴۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۴۳۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی ارمان راهبرد به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس سهامی خاص و شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سهامی خاص و شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی خاص تا تاریخ ۱۴/۵/۹۳.
در تاریخ ۲۰/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712775
آگهی تصمیمات شرکت ابنیه گستر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۹۸۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۱۸۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمود رجائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و سعید پازوکی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693191
آگهی تصمیمات شرکت ایران مفتاح (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۸۴۵۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۳۹۱۱۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجائی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: احمد رسولی قهرودی به کدملیxxxxxxxxx۱، امین رسولی قهرودی به کدملیxxxxxxxxx۱، امید رسولی قهرودی به کدملیxxxxxxxxx۷. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۴/۹۱ احمد رسولی قهرودی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و امین رسولی قهرودی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و حسابهای بانکی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت و یا با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 688778
آگهی تصمیمات شرکت فروش خودرو ایرانیانسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۷۵۶۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۱۷۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9755455
آگهی تصمیمات شرکت فروش خودرو ایرانیان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۷۵۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۱۷۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 643280
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی پگا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۷۸۷۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۶۰۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۸/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و محمود رجائی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9917072
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی پگا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۷۸۷۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۶۰۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۸/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و محمود رجائی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 563422
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۹۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9660601
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۹۹۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 549402
آگهي تصميمات شرکت آبشينه سهامي خاص ‌به شماره ثبت ۴۴۰۰۳ و شناسه ملي ۱۰۱۰۰۸۹۳۵۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی سعیدی به کدملی xxxxxxxxx۰ مژگان جلالیان به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ فرهاد طالعی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۰ علی سعیدی به سمت رئیس هیئت مدیره و مژگان جلالیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و فرهاد طالعی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9859211
آگهی تصمیمات شرکت آبشینه سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۴۴۰۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۵۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی سعیدی به کدملی xxxxxxxxx۰ مژگان جلالیان به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ فرهاد طالعی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۰ علی سعیدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مژگان جلالیان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و فرهاد طالعی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 756116
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۹/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد حسابدار رسمی به نمایندگی آقای محمود رجایی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای حمید حسن پور بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای علینصر نراقی و خانم نهاله نراقی و آقای خشایار گنزالس کیخائو
۵ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد حسابرسان مستقل سال xxx۹ برای سال xxx۰ بسمت حسابرسان مستقل شرکت جهت حسابرسی صورتهای مالی سال مذکور انتخاب شدند.
۶ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ آقای علینصر نراقی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم نهاله نراقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای خشایار گنزالس کیخائو بسمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء منفرد مدیرعامل (آقای علینصر نراقی) و یا نایب رئیس هیئت مدیره (خانم نهاله نراقی) همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxx۷ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9869404
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت آماده لذیذ (سهامی‌خاص) ثبت شده به شماره xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخه ۲۹/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد حسابدار رسمی به نمایندگی آقای محمود رجایی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای حمید حسن‌پور بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای علینصر نراقی و خانم نهاله نراقی و آقای خشایار گنزالس‌کیخائو

۵ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد حسابرسان مستقل سال xxx۹ برای سال xxx۰ بسمت حسابرسان مستقل شرکت جهت حسابرسی صورتهای مالی سال مذکور انتخاب شدند.

۶ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ آقای علینصر نراقی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل خانم نهاله نراقی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای خشایار گنزالس‌کیخائو بسمت اعضاء هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء منفرد مدیرعامل (آقای علینصر نراقی) و یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره (خانم نهاله نراقی) همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 453639

آگهی تغییرات در موسسه حسابرسی آرمان راهبرد
به شماره ثبت xxx۷۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: علی اصغر مسلمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی آقاعزیزی برزکی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمود رجائی به کدملی xxxxxxxxx۶ و جهانگیر ذوالفقاری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ـ سفته ـ بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9996557
آگهی تغییرات در موسسه حسابرسی آرمان راهبردبه شماره ثبت ۱۹۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: علی‌اصغر مسلمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی آقاعزیزی‌برزکی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمود رجائی به کدملی xxxxxxxxx۶ و جهانگیر ذوالفقاری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضا هیئت‌مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ـ سفته ـ بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 392550

آگهی تصمیمات شرکت خدمات بیمه ای شرف اطمینان
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۹/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و محمود رجائی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات
غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10146292
آگهی تصمیمات شرکت آدا افزار سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۱۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۳۸۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و محمود رجایی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شهرام حریری به کد ملی xxxxxxxxx۱ کریم حریری به کد ملی xxxxxxxxx۷ شبنم شهرام فر به کد ملی xxxxxxxxx۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۰ شهرام حریری بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شبنم شهرام فر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9783609
آگهی تصمیمات شرکت لونا فام ابهر سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۶۸۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۸۶۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و محمود رجایی به ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9614956
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای مهر طریق ایرانیان سهامی خاص بشماره ثبت ۳۸۶۴۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۰۶۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرمان راه برد به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۳/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10096280
آگهی تصمیمات شرکت آبشینه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۴۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۵۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10033847
آگهی تصمیمات شرکت خط و ابنیه فلق سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۴۸۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و محمود رجایی به ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10074766
آگهی تصمیمات شرکت فروش خودرو ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10145359
آگهی تصمیمات شرکت شاخص ریس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۱۴۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید عقیل دلفان حسینی به کدملی xxxxxxxxx۰ حمید خبوشانی به کدملی xxxxxxxxx۰ مجتبی مومنیان به کدملی xxxxxxxxx۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۸۹ سید عقیل دلفان حسینی به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید خبوشانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9823344
آگهی تصمیمات شرکت فریور کار نوین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۶۸۸۹۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۱۳۹۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳۰/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجائی به ش.ملیxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9757017
آگهی تصمیمات شرکت الیت دارو سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۵۱۰۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۵۳۸۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۸/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجائی به کد ملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یحیی شفیعی به کد ملیxxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت‌مدیره و نهاله نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علینصر نراقی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و بابک کورنگ به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10056569
آگهی تصمیمات شرکت کارامای سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۴۸۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجائی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10595769
آگهی تصمیمات شرکت راسن درمان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۷۳۸۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۶۲۵۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش م xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجائی به ک م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10642594
آگهی تصمیمات شرکت آسوبار تجارت سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۴۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۹۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10673385
آگهی تصمیمات شرکت خدمات بیمه ای شرف اطمینان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۶۴۱ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۱۱/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۹/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و محمود رجائی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10704047
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل سمند ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۰۰۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۰۱۹۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رجائی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۰/۰۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10713852
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای مهر طریق ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۶۴۴۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرمان راه برد به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۰۳/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10724661
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای مهر طریق ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۶۴۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرمان راه برد به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۰۹/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10782583
آگهی تصمیمات شرکت راسن درمان سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۷۳۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۲۵۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و محمود رجائی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین کاشف‌حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۷ و احمد آتش‌هوش به کدملی xxxxxxxxx۴ و قاسم قدیمی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۰ حسین کاشف‌حقیقی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و قاسم قدیمی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و احمد آتش‌هوش بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10788778
آگهی تصمیمات شرکت ایران پتک سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۷۳۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۹/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محمود رجائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و زهره شفیع‌دوست به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10904892
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل سمند ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۱۰۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۱۹۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۰۹/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10993499
آگهی تصمیمات شرکت ایران مفتاح سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۸۴۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۹۱۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجایی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره در سمتهای خود ابقا گردیدند. احمد رسولی‌قهرودی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، امین رسولی‌قهرودی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، امید رسولی‌قهرودی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11040511
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی کیفیت بارز امین یاران کاسپین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۱۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۴۳۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی ارمان راهبرد به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۴/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران اطلس سهامی‌خاص و شرکت سرمایه‌گذاری سایه گستر سهامی‌خاص و شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی‌خاص تا تاریخ ۱۴/۵/۹۳.

در تاریخ ۲۰/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11205960
آگهی تصمیمات شرکت خدمات بیمه‎ای شرف اطمینان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۸۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۵۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۹/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجایی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11342085
آگهی تصمیمات شرکت ابنیه گستر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۹۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۱۸۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمود رجائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و سعید پازوکی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11417087
آگهی تصمیمات شرکت چسب ساز سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۶۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۸۲۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۸۸ و ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و محمود رجایی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی سعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ مژگان جلالیان به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ گروه صنعتی آرین سعید سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۴/۹۰ علی سعیدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مژگان جلالیان بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و کیانوش ایرانفر به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی آرین سعید سهامی‌خاص تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق رئیس هیئت‌مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11595205
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی مهاب مکانیک سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۹۵۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۷۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11603080
آگهی تغییرات شرکت داتیس طرح پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۱۵۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۲/۰۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11673828
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی مهاب مکانیک (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۹۵۶۹۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۹۷۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و محمود رجایی به ش.ملیxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: سید یحیی مرتضوی به ش.ملیxxxxxxxxx۲ و ناصر مسلیمان به ش.ملیxxxxxxxxx۴ و محمدرضا غنی‌شجره به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۲/۱۲/۸۹ ناصر مسلیمان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا غنی‌شجره به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید یحیی مرتضوی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11710141
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی پگا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۷۸۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۰۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۸/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و و محمود رجائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. بیژن یزدگری به کد ملی xxxxxxxxx۴ و محمدابراهیم قره‌داغی به کد ملی xxxxxxxxx۰۰ و ایوب رضایی‌اهری به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۴/۹۰ ایوب‌ رضایی‌اهری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدابراهیم قره‌داغی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و بیژن یزدگری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور و چکهای شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضای دیگر اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه نامه‌ها با امضاء هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11775468
آگهی تصمیمات شرکت پخش راسن درمان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۵۶۴۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۷۵۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11824539
آگهی تأسیس شرکت بازرگانی صوفی پخش سوران سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۶/۸/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۸/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: توزیع پخش فروش و صادرات کلیه محصولات غذایی از جمله انواع نوشیدنی‌های مجاز انواع ماالشعیر بدون الکل‌دار و آبمیوه انواع کیک کلوچه بیسکویت پاستیل کنسروجات حبوبات شکلات تنقلات چیپس و کلیه مواد غذایی مجاز با قوانین جمهوری اسلامی ایران تأسیس و راه‌اندازی و بهره‌برداری از کارخانجات تولیدی در کلیه طبقات مواد غذایی تهیه و بسته‌بندی مواد غذایی اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خصوصاً محصولات غذایی ترخیص کالا از گمرکات داخلی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و تخصصی در داخل و خارج از کشور انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ولیعصر خیابان نیلو پلاک۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به یکصد سهم ۱۰.xxx.xxx ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx.xxx.xxx ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷ مورخ ۸/۸/xxx۹ نزد بانک پارسیان شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای احمد نجفی‌اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره.

۲ـ ۵ ـ شرکت تهران گوار سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد مسلمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای منصور نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای منصور نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء : کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک سفته و بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضا مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ ۸ ـ آقای علی‌اصغر رادمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11825578
آگهی تصمیمات شرکت ایران مفتاح (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۸۴۵۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۳۹۱۱۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجائی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: احمد رسولی‌قهرودی به کدملیxxxxxxxxx۱، امین رسولی‌قهرودی به کدملیxxxxxxxxx۱، امید رسولی‌قهرودی به کدملیxxxxxxxxx۷. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۴/۹۱ احمد رسولی‌قهرودی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و امین رسولی‌قهرودی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و حسابهای بانکی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت و یا با امضای نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک ازاعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11835410
آگهی تصمیمات شرکت آلیاژ کار سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۰۳۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و محمود رجایی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11838947
آگهی تصمیمات شرکت آسوبار تجارت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۴۰۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۹۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و محمود رجائی کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11897295
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی مشاور مهندسی و مدیریت رادها سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۹۱۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۹۴۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۵/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و محمود رجائی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11912174
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۵۹۰و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۳۵۲۱
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت‌مدیره مورخ ۸/۸/۹۰ و ۲۲/۹/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان به نمایندگی مجتبی کامل‌نیا با کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سامان فرهنگیان به نمایندگی مهدی گودرزی با کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه‌سازان فرهنگ به نمایندگی حسن قاسمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و شرکت سرمایه‌گذاری سدید تدبیر به نمایندگی بهرام آکسته به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه‌گذاری گسترش سامانه نوین به نمایندگی محمدرضا آسیائی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه مورخ ۲۲/۹/۹۱ تعیین گردید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و محمود رجایی با کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‎البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۳۱/۶/۹۰ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۱ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات