محمدرضا عزیزی

محمدرضا عزیزی

کد ملی 413192xxxx
گراف ارتباطات
25
شرکت‌ها
47
آگهی‌ها

شرکت های محمدرضا عزیزی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمدرضا عزیزی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
صنایع آلوم رول نوین
صنایع آلوم رول نوین
بازرس علی‌البدل
حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا
حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا
تولیدی وصنعتی پارساپلاستیک
تولیدی وصنعتی پارساپلاستیک
بازرس علی‌البدل
مهندسی صنایع اشتعال اراک
مهندسی صنایع اشتعال اراک
بازرس علی‌البدل
آلومینیوم تابنده اراک
آلومینیوم تابنده اراک
بازرس علی‌البدل
کیمیا پوشش پردیس
کیمیا پوشش پردیس
بازرس علی‌البدل
تولیدی رنگین سرام
تولیدی رنگین سرام
بازرس علی‌البدل
کیمیا گستر عرفان
کیمیا گستر عرفان
بازرس علی‌البدل
روان گداز پردیس
روان گداز پردیس
بازرس علی‌البدل
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس علی‌البدل
تولیدی صنعتی فرگداز
تولیدی صنعتی فرگداز
بازرس علی‌البدل
داروسازی آریا
داروسازی آریا
بازرس علی‌البدل
ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران
ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران
بازرس علی‌البدل
گسترش سازه بنا آفرین ایرانیان
گسترش سازه بنا آفرین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
پالایش و پخش فرآورده های میعانات شیمیایی پلیمر پارس هرمزان
پالایش و پخش فرآورده های میعانات شیمیایی پلیمر پارس هرمزان
بازرس علی‌البدل
پترو زیست البرز
پترو زیست البرز
بازرس علی‌البدل
آبزی فرایند بوشهر
آبزی فرایند بوشهر
حمل و نقل جاده ای داخلی فجر جهاد
حمل و نقل جاده ای داخلی فجر جهاد
بازرس علی‌البدل
متال گستر
متال گستر
بازرس علی‌البدل
صنایع آلومینیوم خاتم اراک
صنایع آلومینیوم خاتم اراک
بازرس علی‌البدل
تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو
تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو
بازرس علی‌البدل
بازرگانی جبل دماوند صبا
بازرگانی جبل دماوند صبا
بازرس علی‌البدل
آرمان گستر جبل
آرمان گستر جبل
بازرس علی‌البدل
آراد حساب خبره
آراد حساب خبره
فراورده های شیلاتی بندرعباس
فراورده های شیلاتی بندرعباس
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14493149
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/xxx۷ و به موجب مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۰۶/۱۱/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : محمدرضا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ کریم هاتفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ۳ کامران خدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ۴ محمد ترامشلو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ۵ بلال محمد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ استعفای آقای محمدرضا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مورد قبول هیئت مدیره قرار گرفت و آقای محمد ترامشلو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ را به عنوان مدیرعامل موسسه انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14317793
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷مورخ ۷/۸/xxx۷جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: استعفای محمدحسن کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ از عضویت در هیئت مدیره مورد قبول واقع شد و محمدرضا عزیزی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و بلال محمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو جدید هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ضمناً هیئت مدیره به اتفاق آراء آقای محمدرضا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ را به عنوان مدیرعامل موسسه انتخاب کرد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13343452
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۵/۱۰/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علی صاره راز به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج گردید. - باستناد گواهی حصر وراثت شماره دادنامه xxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۷/۱/۹۵ و گواهی واریز مالیات بر ارث شماره xxx۲۳ مورخ ۷/۱۲/۹۵ اصغر خرمی دیزجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ فوت شده و احد از وراث (فاطمه خرمی دیزجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲) طبق وکالتنامه‌های شماره‌های xxxxxxxxxxxxxxx۶۶ دفترخانه xxx۹ تهران و xxxxxxxxxxxxxxxxxx دفتر خانه xxx تهران با دریافت کلیه سهم الشرکه متوفی از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. - شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد: - محمد حسن کریمی شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال محمد رضا عزیزی شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149786
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های شیلاتی بندرعباس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۰۱۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۴ به تصویب رسید. - موسسه حساب گستر پویا به شماره ثبت xxx۸۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی آقای محمد رضا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه کاشفان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی آقای جعفر عوض پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشارصبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877561
آگهی تغییراتآراد حساب خبره موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۵۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۳/xxx۵ مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۹/۰۳/۹۵ جامعه حسابداران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و محمدرضا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه دوم پلاک ۱۲ واحدیک کدپستی xxxxxxxxx۱ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12099151
آگهی تغییرات شرکت مهندسی صنایع اشتعال اراک سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۷۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۴۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حساب گستر پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی ـ آقای محمدرضا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12091290
آگهی تغییرات شرکت آرمان خودرو صبا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۳۸۵۳۵ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۸۶۶۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا عزیزی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12063066
آگهی تغییرات شرکت ستاد فنی معاینات فنی خودرو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۰۴۶۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۶۴۰۰۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا عزیزی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666338
آگهی تغییرات شرکت داروسازی آریا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۲۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دو سال انتخاب گردیدند: اسماعیل شب انگیز بشماره ملی xxxxxxxxx۱، عباس محمد بشماره ملی xxxxxxxxx۵، احمد ساغری بشماره ملی xxxxxxxxx۳، هرمز اخوان بشماره ملی xxxxxxxxx۳، احمد کرباسیان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بازرسین بمدت یک سال بقر ار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و محمد رضا عزیزی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲تصویب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678357
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/xxx۳ شرکت آبزی فرایند بوشهر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ تغییرات ذیل به عمل آمد:
مجمع موسسه گستر پویا به شماره ثبت xxx۸۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی آقای محمدحسن کریمی به کدملی xxxxxxxxx۸ را به عنوان بازرس و حسابرس اصلی آقای محمدرضا عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ را به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۳ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ کفیل ثبت اسناد و املاک تنگستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1631421
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وصنعتی پارساپلاستیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۳۴۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب های سود وزیان و صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی xxx۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵به سمت عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا عزیزی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشارکیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490349
آگهی تغییرات شرکت پترو زیست البرز سهامی‌خاص شماره ثبت ۴۳۳۴۱۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۱۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا عزیزی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. حامد عابدی خرسند کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و پروانه رحمانی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود عابدی خرسند کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و زهرا رحمانی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و افشین مشمول کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خدیجه نصیری کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1466008
آگهی تغییرات شرکت مهندسی صنایع اشتعال اراک سهامی خاص شماره ثبت ۶۷۷ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۴۳۹۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم ها مریم السادات پژمان به کدملی xxxxxxxxx۴ و پروین شهبازی به کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد مژگان به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ موسسه حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و محمد رضا عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1369040
آگهی تصمیمات شرکت کیمیا پوشش پردیس سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۵۹ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۸۶۲۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده است:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا عزیزی کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1369038
آگهی تصمیمات شرکت کیمیا گستر عرفان سهامی خاص شماره ثبت ۵۹۸۰ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۹۴۱۱۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده است:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا عزیزی کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1369039
آگهی تصمیمات شرکت رنگین سرام سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۷ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۲۷۶۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده است:
۱ـ موسسه حساب گستر پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا عزیزی کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1369042
آگهی تصمیمات شرکت روان گداز پردیس سهامی خاص شماره ثبت ۷۶۸۶ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۰۸۸۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده است:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا عزیزی کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1369043
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم تابنده اراک سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۳۱ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۷۱۹۷۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده است:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا عزیزی کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359169
آگهی تغییرات شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های میعانات شیمیایی پلیمر پارس هرمزان شرکت سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۳۲۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۷۶۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا ش م xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا عزیزی ک م xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
آقای ساسان مختارساسانی ک م xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
ـ خانم سمیه نقدی ک م xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره
ـ آقای بابک اجلال نوبریان ک م xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت آقای بابک اجلال نوبریان و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282978
آگهی تغییرات شرکت گسترش سازه بنا آفرین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حساب گستر پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا عزیزی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به۳۰/۹/xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218857
آگهی اصلاحی شرکت تولیدی صنعتی فرگداز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۵۰۹۷
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۶۹/۹۲ مورخ ۲۵/۳/۹۲ و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حساب گستر پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176592
آگهی تغییرات شرکت ستاد فنی معاینات فنی خودرو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۲۰۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۰۰۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172194
آگهی تغییرات شرکت داروسازی آریا شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۲۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166554
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی پارسا پلاستیک سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۳۴۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید. آقای حسن کاهه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای امیر کاهه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ خانم پیوند کاهه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم مریم شهاب الدین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1087792
آگهی تصمیمات شرکت فرگذار سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۴۰۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۷۵۰۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۲/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا عزیزی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086499
آگهی تغییرات شرکت صنایع آلوم رول نوین سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۵۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱۸/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1032009
آگهی تغییرات شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های میعانات شیمیایی پلیمر پارس هرمزان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲۸۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۴/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029544
آگهی تصمیمات شرکت صنایع اشتعال اراک (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۷۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۴۳۹۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۱ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. ۲ خانم پروین شهبازی به کدملی xxxxxxxxx۸ و مریم السادات پژمان به کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمد مژگان به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ موسسه حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب شد. برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۱: آقای محمد مژگان به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم پروین شهبازی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مریم السادات پژمان بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته، بروات، اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxx۸ ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1031705
آگهی تصمیمات شرکت رنگین سرام سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۲۷۶۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده است: موسسه حساب گستر پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا عزیزی کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ مسئول ثبت شرکت‌های اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1031704
آگهی تصمیمات شرکت کیمیا پوشش پردیس سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۸۶۲۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده است: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا عزیزی کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی بازرسان انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ مسئول ثبت شرکت‌های اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1031706
آگهی تصمیمات شرکت کیمیا گستر عرفان سهامی خاص شماره ثبت ۵۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۹۴۱۱۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده است: موسسه حساب گستر پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و محمد رضا عزیزی کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ مسئول ثبت شرکت‌های اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1031699
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم تابنده اراک سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۷۱۹۷۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده است: موسسه حساب گستر پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا عزیزی کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی بازرسان انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ رئیس ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1031707
آگهی تصمیمات شرکت روان گداز پردیس سهامی خاص شماره ثبت ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۰۸۸۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده است: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا عزیزی کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی بازرسان انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683915
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی پارسا پلاستیکسهامی خاص ‌به شماره ثبت۵۸۲۹۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۳۳۴۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 592176
آگهی تغییرات در موسسه حساب گستر پویا بشماره ثبت ۱۲۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵
باستناد صورتجلسهمجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱/۹۱ محمدرضا عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمدحسن کریمی به کدملی xxxxxxxxx۸ هر یک با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۷ ریال به مبلغ xxx/xxx/۹ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 568498
آگهی تغییرات شرکت صنایع آلوم رول نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۸۷۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۵۲۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ موسسه حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا عزیزی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۰۵/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10089007
آگهی تغییرات شرکت متال گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۶۸۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۹/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۹/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10253842
آگهی تغییرات شرکت گسترش سازه بنا آفرین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۰۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9938375
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل جاده ای داخلی فجر جهاد سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۰۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۹۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10055010
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل جاده‌ای داخلی فجر جهاد سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۹۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10680630
آگهی تغییرات در موسسه حساب گستر پویا بشماره ثبت ۱۲۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵
باستناد صورتجلسهمجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۳/۱/۹۱ محمدرضا عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمدحسن کریمی به کدملی xxxxxxxxx۸ هر یک با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۷ ریال به مبلغ xxx/xxx/۹ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11026214
آگهی تصمیمات شرکت صنایع آلومینیوم خاتم اراک سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۳۷۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۴۵۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11348159
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی پارسا پلاستیک سهامی خاص ‌به شماره ثبت۵۸۲۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۳۳۴۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11828189
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی پارسا پلاستیک سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۵۸۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۳۴۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن کاهه به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ امیر کاهه به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ مریم شهاب‌الدین به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ پیوند کاهه به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۰ مریم شهاب‌الدین به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن کاهه به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11873596
آگهی تصمیمات شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۴۹۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۸۱۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا عزیزی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11891177
آگهی تغییرات شرکت صنایع آلوم رول نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۸۷۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۵۲۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۵/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا عزیزی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۰۵/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11953177
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی جبل دماوند صبا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۰۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات