مسعود مبارک

مسعود مبارک

کد ملی 413086xxxx
گراف ارتباطات
46
شرکت‌ها
98
آگهی‌ها

شرکت های مسعود مبارک

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مسعود مبارک دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
حسابرسی وخدمات مالی همیار حساب
حسابرسی وخدمات مالی همیار حساب
سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان
سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری خوارزمی
سرمایه گذاری خوارزمی
بازرس علی‌البدل
تجارت گستران خوارزمی
تجارت گستران خوارزمی
بازرس علی‌البدل
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس علی‌البدل
تولیدی ماکارونی مک غذای خوب احساس خوب
تولیدی ماکارونی مک غذای خوب احساس خوب
بازرس علی‌البدل
پایاپای ملی
پایاپای ملی
بازرس علی‌البدل
کارت ایران
کارت ایران
بازرس علی‌البدل
سازه صنعت کاران
سازه صنعت کاران
بازرس علی‌البدل
کاربرد کار
کاربرد کار
بازرس علی‌البدل
توسعه کیمیا داروی خوارزمی
توسعه کیمیا داروی خوارزمی
بازرس علی‌البدل
گسترش کاتالیست ایرانیان
گسترش کاتالیست ایرانیان
بازرس علی‌البدل
توسعه بازیافت منگنز
توسعه بازیافت منگنز
بازرس علی‌البدل
معادن کلاریز البرز
معادن کلاریز البرز
بازرس علی‌البدل
کامکان ساخته های فلزی کارا
کامکان ساخته های فلزی کارا
بازرس علی‌البدل
تامین کالای توربین ماشین خاورمیانه
تامین کالای توربین ماشین خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
توسعه صنعتی صبح صالح
توسعه صنعتی صبح صالح
بازرس علی‌البدل
تهران بتون
تهران بتون
بازرس علی‌البدل
تولیدی مواد غذایی خوشنام
تولیدی مواد غذایی خوشنام
بازرس علی‌البدل
صنایع ریخته گری پرلیت آسیا
صنایع ریخته گری پرلیت آسیا
بازرس اصلی
کلاچ سازی شایان صنعت
کلاچ سازی شایان صنعت
بازرس اصلی
فرا پترو سازان انرژی
فرا پترو سازان انرژی
بازرس علی‌البدل
بازرگانی صنعتی موتورپمپ یاران
بازرگانی صنعتی موتورپمپ یاران
بازرس علی‌البدل
راه و ساختمانی رهگا
راه و ساختمانی رهگا
بازرس علی‌البدل
دریا دانش فناور پارس
دریا دانش فناور پارس
بازرس علی‌البدل
شمیم پژوهش
شمیم پژوهش
رویال پلاست پود
رویال پلاست پود
بازرس علی‌البدل
گروه صنعتی الکترو نیکتا تنگ
گروه صنعتی الکترو نیکتا تنگ
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی
بازرس علی‌البدل
لابراتوارهای سینا دارو
لابراتوارهای سینا دارو
بازرس علی‌البدل
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
بازرس علی‌البدل
فرو آلیاژهای فاریاب
فرو آلیاژهای فاریاب
بازرس علی‌البدل
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم
بازرس علی‌البدل
درمانگر سینا
درمانگر سینا
بازرس علی‌البدل
توسعه ساختمان خوارزمی
توسعه ساختمان خوارزمی
بازرس علی‌البدل
داده پردازی خوارزمی
داده پردازی خوارزمی
بازرس علی‌البدل
صرافی سینا
صرافی سینا
بازرس علی‌البدل
خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس ع
خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس ع
بازرس علی‌البدل
دارو سازی تسنیم
دارو سازی تسنیم
بازرس علی‌البدل
گسترش سامانه های محافظتی هوشمند آسیا
گسترش سامانه های محافظتی هوشمند آسیا
بازرس علی‌البدل
سیمان خرم آباد
سیمان خرم آباد
بازرس علی‌البدل
صنایع آهن و فولاد نور
صنایع آهن و فولاد نور
بازرس علی‌البدل
توران کارا تجارت مرزپل
توران کارا تجارت مرزپل
تراکتور سازی داروانا
تراکتور سازی داروانا
بازرس اصلی
رسانا صنعت اشتهارد
رسانا صنعت اشتهارد
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14947782
آگهی تغییرات شرکت رسانا صنعت اشتهارد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 663 و شناسه ملی 10104071906
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی 10861687625 به شماره ثبت 14187 به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی همیار حساب به نمایندگی آقای مسعود مبارک به شماره ملی4130869256 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1398 انتخاب گردیدند. ش980924297713223 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14405143
آگهی تغییرات شرکت توران کارا تجارت مرزپل شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۰۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بشماره ثبت xxx۸۷ بنمایندگی محمدحسن سعادتیان فریور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و عباس شجاعی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب بشناسه ملی xxxxxxxxx۰ وشماره ثبت xxx۹بنمایندگی مسعود مبارک محمدعلی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ لیسانس به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوطه به شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14120533
آگهی تغییرات شرکت تراکتور سازی داروانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۵۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی مسعود مبارک به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و محمد وافی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی، جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14032655
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مالی همیار حساب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۳/۰۲/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۵/۲/۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. آقای محمدتقی سلیمان نیا ک. م xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم منصوره منصفی ک. م xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود مبارک ک. م xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825136
آگهی تغییرات شرکت توران کارا تجارت مرزپل شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۰۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۴ و xxx۵ به تصویب رسید. - بودجه پیشنهادی سال xxx۶ به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال قرائت و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. - آزمون پرداز ایران مشهود بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بنمایندگی عباس وفاداربشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و حسابرسی و خدمات مالی همیارحساب بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی مسعود مبارک بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13468258
آگهی تغییرات شرکت توران کارا تجارت مرزپل شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۰۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مصطفی مروارید به شماره ملی xxxxxxxxx۰ وملیحه الزمان رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محمود فراهانی نیک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره و احسان پرگال به شماره ملی xxxxxxxxx واکرم موسوی بخشایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضاء علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند - موسسه حسابرسی ازمون پرداز ایران مشهودبشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ وشماه ثبت xxx۸۷ و اقای عباس وفاداربشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرسان اصلی وموسسه حسابرسی همیار حساب بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شماره ثبت xxx۹ وآقای مسعود مبارک بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرسا ن علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12940446
آگهی تغییرات شرکت صنایع اهن وفولاد نور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۶۷۹۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ با نمایندگی آقای سیدحسین عرب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی آقای مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سوادکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12773465
آگهی تغییرات شرکت سیمان خرم آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۸۶۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه ازمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و با نمایندگی عباس وفادار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی وخدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و با نمایندگی مسعود مباک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال xxx۳ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12533377
آگهی تغییرات شرکت گسترش سامانه هاي محافظتي هوشمند آسيا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. ـ حمیدرضا حنطه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گسترش انفورماتیک ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و فاطمه شمسایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گستران صنایع نوین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و فرشید شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت نیمه هادی عماد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره و امیر احمد سپهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و امیر حسین رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سهیلا رود گرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و چک و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12155813
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی تسنیم شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۵۶۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۶۶۶۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹که آقای ناصر سنگسر یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰به عنوان نماینده معرفی گردیده بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰که آقای مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۲ بتصویب رسید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12073850
آگهی تغییرات شرکت فرا پترو سازان انرژی (سهامی خاص) به‌شماره‌ثبت ۷۹۴۲ و شناسه‌ملی ۱۰۷۸۰۱۱۳۴۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود مبارک به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12067540
آگهی تغییرات موسسه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس (ع) به شماره ثبت ۱۳۵۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۳۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۴/xxx۳ و مجوز شماره xxx۸/xxx۲/۵۳/۱۴ مورخ ۸/۱۱/۹۳ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم بدرالملوک امام با کدملی xxxxxxxxx۹ آقای سیداسمعیل جلیلیان با کدملی xxxxxxxxx۷ آقای سیدعبداله جلیلیان با کدملی xxxxxxxxx۸ آقای محمدحسین متقی با کدملی xxxxxxxxx۵ سرکار خانم سعیده تهرانی نسب با کدملی xxxxxxxxx۷ آقای جلیل رحیم پوراصفهانی با کدملیxxxxxxxxx۳ آقای رضا مهدوی راد با کدملی xxxxxxxxx۷ آقای محمداحسان متقی با کدملی xxxxxxxxx آقای اله کرم میرزایی تشنیزی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضا اصلی آقای سیدابوالقاسم گلستانی با کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای سیداحمد محیط طباطبائی، با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود مبارک کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار، تعهدآور و مالی که مستلزم قبول تعهد و یا واگذاری حقی از طرف "دارالاکرام" باشد، با امضاء دو نفر از چهار نفر رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره، خزانه دار و مدیرعامل و مهر "دارالاکرام" معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و رسمی "دارالاکرام" با امضاء مدیرعامل در سربرگ مخصوص و در غیاب او قائم مقام مدیرعامل و با مهر "دارالاکرام" معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12061360
آگهی تغییرات شرکت شمیم پژوهش شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۲۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۲۳۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هادی اسماعیل زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم ناهید مهتدی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره خانم مریم اسمعیل زاده به کدملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت عضو هیئت مدیره خانم شبنم اسمعیل زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و آقای مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه وصورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12041678
آگهی تغییرات شرکت صرافی سینا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۸۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۰۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۶/۸/۹۳ بان ک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود مبارک بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705815
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی به شماره ثبت ۲۷۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۳۷۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۳/۱۲/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخه ۲۳/۱/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مدیر صندوق از شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران به شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی تغییر یافت. فهرست ارکان صندوق و نمایندگان آن ها پس از تغییر به شرح زیر می باشد: مدیر صندوق: شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی به شماره ثبت xxx۵ زنجان و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ با نمایندگی سید عبدالرحیم رستمکلائی با ش ملیxxxxxxxxx۰ ضامن نقدشوندگی: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شماره ثبت xxxxxx تهران و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی حجت الله صیدی با ش م ملیxxxxxxxxx۰ متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شماره ثبت xxx۹ تهران و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی مسعود مبارک با ش ملی xxxxxxxxx۶ حسابرس: موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شماره ثبت xxx۸۷ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵عباس وفادارباش ملی xxxxxxxxx۱.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638804
آگهی تغییرات شرکت تهران بتون شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۶۰۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۴۷۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب با شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود مبارک با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627139
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی رهگا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۵۶۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۱۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی همیار حساب به شماره ملیxxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1625058
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی الکترو نیکتا تنگ سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۷۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۲۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ را به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اطلاعیه های شرکت تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621343
آگهی تغییرات شرکت رویال پلاست پود سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۴۵۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۹۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹ر۱۲رxxx۲مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617777
آگهی تغییرات شرکت تامین کالای توربین ماشین خاورمیانه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۶۴۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۱۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای محمد تقی سلیمان نیا به ش م xxxxxxxxx۵ و آقای مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به اسفند ماه سال xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1532653
آگهی تغییرات شرکت کاربرد کار سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۸۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۸۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید ـ آقایان منوچهر مشکوه با کد ملی xxxxxxxxx۰ ، امیر حسین رضوی اسفلی با کد ملیxxxxxxxxx۴ وعلی اصغر شجاعت با کد ملی xxxxxxxxx۶ ، بهرام کشانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ وحمید احمدیان با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی وخدمات مالی همیار حساب با شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی وآقای مسعود مبارک با کد ملیxxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند -روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527449
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی موتورپمپ یاران سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۲۴۶۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۱۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سید جواد سیدی کمیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره
حمید طبیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
محمد کاظم قرمزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
علی اصغر قوی پیکر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524688
آگهی تغییرات شرکت کارت ایران سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۵۷۵۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲،
شرکت داده پردازی خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵، شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲به تصویب رسید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476134
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازیافت منگنز شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۸۳۷۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۲۷۶۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود مبارک به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
محمد علیمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت معادن فاریاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و شرکت فاریاب کرم بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450711
آگهی تغییرات شرکت تامین کالای توربین ماشین خاورمیانه سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۶۴۱۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۱۶۶۹
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و آقای مسعود مبارک بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
افراد ذیل بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند:
شرکت توربین ماشین خاورمیانه xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی حسن هلالی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای اصغر درم بخش بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای جواد تقی زاده صدقیانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348803
آگهی تغییرات شرکت دریا دانش فناور پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۰۷۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی همیار حسابxxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود مبارک به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالیxxx۲ را تعیین نمود.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای نشر آگهی شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401924
آگهی تغییرات شرکت شمیم پژوهش سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۲۱۱۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۲۳۲۶۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای هادی اسماعیل زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم ها ناهید مهتدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ شبنم اسماعیل زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و مریم اسماعیل زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۴
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و آقای مسعود مبارک بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1251548
آگهی تصمیمات شرکت کامکان ساخته های فلزی کارا سهامی خاص بشماره ثبت ۱۳۰۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۳۶۲۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ ۲۵/۷/۹۲ شرکت فوق الذکر:
۱ـ ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای مسعود مبارک ش ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۲ انتخاب شدند.
شxxxxxx۹ ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224014
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی رهگا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۵۶۹۵۷ و شناسه ملی۱۰۲۲۰۰۴۱۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و اقای مسعود مبارک به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر اگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224015
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی رهگا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۹۵۷ و شناسه ملی۱۰۲۲۰۰۴۱۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۲۶/۰۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای ابراهیم کوهی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ ـ اقای سلیمان شیخ آقایی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ ـ آقای یاسر کوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ آقای علی کوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۹ ـ اقای ابوذر صالح به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ خانم شیلان شیخآقایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ آقای سید عبدالحمید مومن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعین کردیدند.
موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود مبارک به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر اگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213158
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی موتور پمپ یاران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۱۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علی اصغر قوی پیکر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت سال مالی منتهی به xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160595
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته گری پرلیت آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۰۱۵۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا یزدان پرست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160756
آگهی تغییرات شرکت کلاچ سازی شایان صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۶۵۳۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا یزدان پرست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158521
آگهی تغییرات شرکت تامین کالای توربین ماشین خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۴۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۱۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ تصویب گردید.
موسسه همیار حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود مبارک به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167034
آگهی تغییرات شرکت کاربرد کار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۸۴۸۱۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۲۸۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای مسعود مبارک با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155597
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مواد غذایی خوشنام سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۳۱۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۶۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی همیار حساب به شماره ثبت xxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود مبارک به کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1162239
آگهی تصمیمات شرکت فراپترو سازان انرژی سهامی خاص شماره ثبت ۷۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۳۴۳۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۱/۵/xxx۲ به این اداره واصل گردیده است:
۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
۲ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود مبارک کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ مسئول ثبت شرکت های اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1089035
آگهی تصمیمات شرکت تهران بتون سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۴۷۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به شماره ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود مبارک شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سیمان آبیک ش.م xxxxxxxxx۲۰ و شرکت سیمان فارس نو ش.م xxxxxxxxx۲۹ و شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان ش.م xxxxxxxxx۶۸ و به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۳/۹۲ حسین نکونام ک.م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سیمان آبیک بسمت رئیس هیئت مدیره و سهراب اسماعیلی ک.م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و داود بختیاری ک.م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سیمان فارس نو بسمت عضو هیئت مدیره و هوشنگ آقاجانی ک.م xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و قراردادها بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065999
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعتی صبح صالح سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۴۳۸۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۵۰۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی همیار حساب به ک م xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026568
آگهی تغییرات شرکت تامین کالای توربین ماشین خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۴۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۱۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه همیار حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۷/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1016541
آگهی تصمیمات شرکت کامکان ساخته‌های فلزی کارا سهامی خاص ثبت ۱۳۰۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۳۶۲۴۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۱ شرکت فوق الذکر: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای مسعود مبارک ش ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۱ انتخاب شدند. ۳ آقایان آرش شریف به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدرضا شریف به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم بتول بیگ زاده به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهاءدار شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxx۰ ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 978203
آگهی تغییرات شرکت شمیم پژوهش سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۲۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه خدمات اداری همیار حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ ۲۳/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10316277
آگهی تغییرات شرکت شمیم پژوهش سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدمات اداری همیار حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۱۰/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم ناهید مهتدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم شبنم اسمعیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای هادی اسماعیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم مریم اسعمیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۱۲/۱۰/xxx۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۷/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 963099
آگهی تغییرات شرکت شمیم پژوهش سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۲۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه خدمات اداری همیار حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۱۰/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم ناهید مهتدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم شبنم اسمعیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای هادی اسماعیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم مریم اسعمیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۱۲/۱۰/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۷/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 866628
آگهی تصمیمات در موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب ثبت شده به شماره ۶۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۵/۹۱ عبدالمهدی امینی به ک م xxxxxxxxx۴ فرزند حیدر به ش ش xxx۹۲ صادره از بهبهان متولد xxx۲ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از xxx/xxx/۱ ریال به xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محمدتقی سلیمان نیا به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و منصوره منصفی به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود مبارک به ک م xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 892157
آگهی تغییرات شرکت معادن کلاریز البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۰۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ بزرگراه اشرفی اصفهانی ـ خ پیامبر ـ خ شاهد ـ ک وحدت ۴ ـ پ ۲۰ ـ ط سوم کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۰۹/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 709424
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مواد غذائی خوشنامسهامی خاص به شماره ثبت۳۲۳۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9950901
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مواد غذائی خوشنام سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۳۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711628
آگهی تغییرات شرکت بازیافت فاریاب منگنزسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۸۳۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۲۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی همیار حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706091
آگهی تغییرات شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۱۸۳۳۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۹۳۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیارحساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود مبارک به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9896593
آگهی تصمیمات شرکت کاربرد کار سهامی خاص ثبت شده ‌بشماره ‌ ۸۴۸۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۸۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به ش ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: منوچهر مشکوه به ک م xxxxxxxxx۰ و امیرحسین رضوی‌اسفلی به ک م xxxxxxxxx۴ و علی‌اصغر شجاعت به ک م xxxxxxxxx۶ و بهرام کشانی به ک م xxxxxxxxx۸ و حمید احمدیان به ک xxxxxxxxx۹ که بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۱ منوچهر مشکوه بسمت رئیس هیئت‌مدیره و امیرحسین رضوی‌اسفلی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و سید حسن رضوی‌اسفلی به ک ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10236320
آگهی تصمیمات شرکت سازه صنعت کاران سهامی خاص بشماره ثبت ۱۰۸۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۶۲۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امیرحسین رضوی اسفلی به کدملی xxxxxxxxx۴ محسن ابراهیمی فرد به کدملی xxxxxxxxx۸ منصور خوانساری ابیانه به کدملی xxxxxxxxx۲ مازیار رمضانپور به کدملی xxxxxxxxx۷ مجید احمدیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۱ امیرحسین رضوی اسفلی بسمت رئیس هیئت مدیره و مازیار رمضانپور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید ابوطالب رضوی اسفلی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس و یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 674017
آگهی تغییرات شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمیسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۶۴۶۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۱۱۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ ۷/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671467
آگهی تصمیمات شرکت سازه صنعت کاران سهامی خاص ‌بشماره ثبت‌ ۱۰۸۸۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۶۲۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امیرحسین رضوی اسفلی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ محسن ابراهیمی فرد به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ منصور خوانساری ابیانه به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ مازیار رمضانپور به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ مجید احمدیان به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۱ امیرحسین رضوی اسفلی بسمت رئیس هیئت مدیره و مازیار رمضانپور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید ابوطالب رضوی اسفلی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس و یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671481
آگهی تصمیمات شرکت کاربرد کار سهامی خاص ثبت شده ‌بشماره ‌ ۸۴۸۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۸۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به ش ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: منوچهر مشکوه به ک م xxxxxxxxx۰ و امیرحسین رضوی اسفلی به ک م xxxxxxxxx۴ و علی اصغر شجاعت به ک م xxxxxxxxx۶ و بهرام کشانی به ک م xxxxxxxxx۸ و حمید احمدیان به ک xxxxxxxxx۹ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۱ منوچهر مشکوه بسمت رئیس هیئت مدیره و امیرحسین رضوی اسفلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید حسن رضوی اسفلی به ک ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 624714
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت پیشرو کار کوهرنگ (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۳۳ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردیده:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای مسعود مبارک با کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان محمد باورسادکریمی با کد ملی xxxxxxxxx۸ معین الرضا حجتی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و رهام صالحی با کد ملی xxxxxxxxx۱
۳ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ آقایان معین الرضا حجتی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رهام صالحی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد باورسادکریمی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء معین الرضا حجتی و محمد باورسادکریمی همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxx۸ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10336870
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت پیشرو کار کوهرنگ (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۳۳ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردیده: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای مسعود مبارک با کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمد باورسادکریمی با کد ملی xxxxxxxxx۸ معین الرضا حجتی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و رهام صالحی با کد ملی xxxxxxxxx۱ ۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ آقایان معین الرضا حجتی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رهام صالحی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد باورسادکریمی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء معین الرضا حجتی و محمد باورسادکریمی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 616702
آگهی تصمیمات شرکت پایا پای ملی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۸۵۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب بشماره ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 616703
آگهی تصمیمات شرکت کارت ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب بشماره ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود مبارک بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 611524
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ماکارونی مک غذای خوب احساس خوب سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۳۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۶۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ ۶/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10506527
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ماکارونی مک غذای خوب احساس خوب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۶۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۶/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 575807
آگهی تغییرات شرکت شمیم پژوهش سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۲۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه خدمات اداری همیار حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ ۱۱/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 550558
آگهي تغييرات شرکت تجارت گستران خوارزمي (سهامي‌خاص) بشماره ثبت۲۹۱۳۵۱ و شناسه ملي۱۰۱۰۳۲۹۰۷۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود مبارک به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۲۳/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482378

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به کدملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه همیاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی علی دهقانی منشادی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت امید آیندگان سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی مهدی کرباسیان به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پایاپای ملی به کدملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی مهدی فتاحی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت کارت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی محمدرضا عارفی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۰ علی دهقان منشادی به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی کرباسیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکنفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده ضمنا هیئت مدیره به مرتضی داودی اختیار داد که بجای هر یک از اعضاء هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور را امضاء نماید و نیز کلیه نامه های اداری و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل در ۱۶ بند به شرح پیوست صورتجلسه توسط هیئت مدیره تصویب و به وی تفویض گردید.
پxxxxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9662894
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۷/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به کدملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه همیاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی علی دهقانی‌منشادی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت امید آیندگان سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی مهدی کرباسیان به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پایاپای ملی به کدملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی مهدی فتاحی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت کارت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی محمدرضا عارفی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۰ علی دهقان‌منشادی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی کرباسیان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکنفر از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده ضمنا هیئت‌مدیره به مرتضی داودی اختیار داد که بجای هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور را امضاء نماید و نیز کلیه نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل در ۱۶ بند به شرح پیوست صورتجلسه توسط هیئت‌مدیره تصویب و به وی تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 478603

آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب بشماره ثبت xxx۹
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۲۲/۱۰/۹۰ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. مسعود مبارک به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و محمدتقی سلیمان نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و منصوره منصفی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و مکاتبات اداری موسسه با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10225429
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب بشماره ثبت ۶۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۲۲/۱۰/۹۰ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. مسعود مبارک به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و محمدتقی سلیمان نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و منصوره منصفی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و مکاتبات اداری موسسه با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 478738

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10502095
آگهی تغییرات شرکت بازیافت فاریاب منگنز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۲۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۸/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی همیار حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۲/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10200774
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مواد غذائی خوشنام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۹/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10342849
آگهی تصمیمات شرکت سازه صنعت کاران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۸۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۶۲۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10250497
آگهی تغییرات شرکت معادن کلاریز البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۰۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرحسین رضوی اسفلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سید ابوطالب رضوی اسفلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سید حسن رضوی اسفلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۷/۴/۹۲. در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9751076
آگهی تصمیمات شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۳۵۶۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۷۸۸۷۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به ش ملیxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ و شرکت کارت ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ و موسسه همیاری غدیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10186895
آگهی تصمیمات شرکت لابراتورهای سینا دارو سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۰۹۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق ا لعاده مورخ ۱۵/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود مبارکی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10261285
آگهی تصمیمات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10475949
آگهی تاسیس شرکت توسعه فروآلیاژهای فاریاب جم سهامی‎خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲/۹/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲/۹/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: تولید انواع فروآلیاژ و غیره اکتشاف استخراج و بهره‎برداری از معادن واردات ماشین‎آلات مواد مصرفی و تجهیزات معدنی پس از اخذ مجوزهای لازم و صنایع و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مشارکت و سرمایه‎گذاری در سایر شرکتهای داخلی و خارجی و اخذ تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری اعم از دولتی و خصوصی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران بلوار آفریقا نرسیده به جهان کودک کوچه کمان پلاک ۲۰ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۴ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یک میلیون و یکصدو هشت هزار و هشتصد سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یک میلیون و سی و سه هزار و دویست و بیست و پنج سهم بانام، تعداد هفتاد و پنج هزار و پانصد و هفتادو پنج سهم بی‎نام می‎باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۸ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۴۳ مورخ ۱/۹/xxx۹ نزد بانک تجارت شعبه اسکان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‎باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای محمدعلی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ شرکت پیمان امیر سهامی‎خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای یوسف محمدی به سمت عضو هیئت‎مدیره. ۴ ۵ آقای علی‎اصغر علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت‎مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با رئیس هیئت‎مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت‎مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10724517
آگهی تغییرات شرکت بازیافت فاریاب منگنزسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۸۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۲۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی همیار حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10731932
آگهی تغییرات شرکت معادن کلاریز البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۰۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ بزرگراه اشرفی‌اصفهانی ـ خ پیامبر ـ خ شاهد ـ ک وحدت ۴ ـ پ ۲۰ ـ ط سوم کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۰۹/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10751459
آگهی تصمیمات در موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب ثبت شده به شماره ۶۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۵/۹۱ عبدالمهدی امینی به ک‌م xxxxxxxxx۴ فرزند حیدر به ش‌ش xxx۹۲ صادره از بهبهان متولد xxx۲ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از xxx/xxx/۱ ریال به xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محمدتقی سلیمان‌نیا به ک‌م xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و منصوره منصفی به ک‌م xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مسعود مبارک به ک‌م xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره انتخاب کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر موسسه معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10816168
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۱۷۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۳/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به ش‌ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به ش‌ملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10879513
آگهی تغییرات شرکت تجارت گستران خوارزمی (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۹۱۳۵۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۹۰۷۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۲/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود مبارک به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

در‌ تاریخ۲۳/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10973504
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مواد غذائی خوشنام سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۲۳۱۲۹
به ‌استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حـساب‌های سود و زیان سال مالی منتهـی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۷/۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10992282
آگهی تصمیمات شرکت کاربرد کار سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۴۸۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۸۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11035349
آگهی تأسیس شرکت دریا دانش فناور پارس سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۲/۳/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۳/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید و توسعه دانش فنی، ارتقا، و ساخت موتورهای دیزل سنگین و سبک دریایی، ریلی و خودرویی و کلیه محصولات (سیستم رانش) با بکارگیری دانش فنی و فناوری بودمی شده توسط متخصصین ایرانی در زمینه موتورهای مذکور طراحی، ساخت، مشاوره، نظارت فنی و نصب و راه‌اندازی، بهره‌برداری از واحدهای صنعتی تولید موتورهای دیزل سنگین و سبک با استفاده از دانش فنی بومی شده ـ جذب و گسترش انتقال فن‌آوری و ارائه خدمات مرتبط با فروش فن‌آوری و خرید فن‌آوری از منابع داخلی و خارجی و کمک به رشد موزون سطح فن‌آوری با کمک منابع داخلی و خارجی ـ خرید و فروش دانش فنی موتورهای دیزل و محصولات و متعلقات مرتبط ـ انجام فعالیتهای بازرگانی در داخل و خارج از کشور، خرید، فروش، توزی، واردات و صادرات مواد اولیه و محصولات موردنیاز شرکت تلاش در جهت توسعه فعالیتهای مذکور ـ صادرات و واردات و فرآوری مواد خام، نیمه ساخته، ساخته شده تجهیزات و دستگاههای تولید و سیستم‌های اندازه‌گیری خاص ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری ـ انجام عملیات خدماتی و بازرگانی در حدود موضوع شرکت ـ ایجاد نمایندگی در خارج و داخل کشور جهت توسعه فعالیتهای شرکت، تاسیس واحدهای تولیدی و پژوهشی و خدماتی موردنیاز در راستای تکمیل زنجیره فعالیتهای شرکت و بطور کلی اقدام و هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت دانش بنیان مرتبط باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ سهروردی بین خرمشهر و هویزه نبش ک شریف پ ۳۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد و بیست میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد و بیست میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۲ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره گ‌ـxxx مورخ ۱/۳/xxx۰ نزد بانک صنعت و معدن شعبه سازمان گسترش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ شرکت سازمان مدیریت صنعتی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حمید نوروزی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای حسین پورفرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ شرکت طراحی مهندسی و ساخت بسط انرژی پرشیا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حسین پورفرزانه به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای غلامرضا نریمان‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ ـ آقای عبدالحمید ایراندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ ـ شرکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید حامد میرجانی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۷ـ۵ ـ آقای غلامرضا نریمان‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره، در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11132384
آگهی تأسیس شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۸/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۸/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ایران آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: فعالیت اصلی شرکت توسعه اقتصاد دانش محور تحقق اهداف اقتصادی مطالعه و بررسی در حوزه فن‌آوری‌های برتر انجام کلیه فعالیتهای طراحی و تولید کالا و خدمات فنی و مهندسی و بازرگانی اعم از تولید صادرات و واردات مونتاژ خرید و فروش بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه‌ای غیرالکترونیکی و ترخیص کالا از گمرکات کشور انبارداری و توزیع نظارت فنی کنترل فنی کیفیت و مشاور فنی ارائه خدمات آزمایشگاهی تولید و سرمایه‌گذاری و ایجاد شرکتهای جدید در خصوص انواع کاتالیست و تجهیزات خطوط انتقال صنعت نفت گاز پتروشیمی فولاد و انواع قطعات سرامیکی و تاسیس مراکز آر اند دی صنعتی جهت توسعه محصولات دانش بنیان و تبدیل نمودن به تولیدات صنعتی و تولید انبوه و تاسیس شعب در سایر کشورها جهت گسترش عرضه محصولات و تجهیز و راه‌اندازی مراکز تولید محصولات جدید می‌باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شیخ بهایی شمالی ک خلیلی شهانقی پ ۳۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۶/۶/xxx۰ نزد بانک صنعت و معدن شعبه سازمان گسترش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ شرکت سازمان مدیریت صنعتی سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۹۲ با نمایندگی آقای علی گلستانه به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مرتضی علی‌اکبری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای لطیف دشت‌بزرگی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ شرکت کارگزاری سی ولکس کالا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمد دی‌دری‌خمسه‌مطلق به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ ـ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۷۰ با نمایندگی آقای مهرداد صباغی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ ـ آقای محمد دی‌دری‌خمسه‌مطلق به نمایندگی از شرکت کارگزاری سی ولکس کالا سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شماره ثبت xxx۹ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10576046
آگهی تغییرات شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۱۸۳۳۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۹۳۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیارحساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود مبارک به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11340574
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی الکترونیک تا تنگ سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۷۷۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۲۶۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. محمدعلی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ و مسعود شمیمی‎نوری به کدملی xxxxxxxxx۱ و بهرام امینی به کدملی xxxxxxxxx۱ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ محمدعلی محمدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و بهرام امینی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مسعود شمیمی‎نوری بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با رئیس هیئت‎مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت‎مدیره با دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11392540
آگهی تغییرات شرکت آتی نگر سپهر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۹۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۲۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود مبارک به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۹/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11393841
آگهی تصمیمات شرکت درمانگر سینا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۴۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۹۰۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت لابراتورهای سینا دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی احمد کرباسیان به کد ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ناصر مظهری‌مطلق به کد ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت کارت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی خسرو مهدمینا به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۳/۹۰ احمد کرباسیان بسمت رئیس هیئت‌مدیره، ناصر مظهری‌مطلق بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، خسرو مهدمینا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11446953
آگهی تصمیمات شرکت پایا پای ملی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۶۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۸۵۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب بشماره ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11522844
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمان خوارزمی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۱۸۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۲۳۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۴/۰۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود مبارک به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۰۴/۰۳/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کارت ایران سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای سعیدرضا عاصمی‌زواره و شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای افشین حیدری و شرکت پایاپای ملی سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای محمدرضا سیفی و شرکت داده‌پردازی خوارزمی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حجت‌اله صیدی و شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی سهامی‌عام به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای احمد فرشچیان تا تاریخ۰۴/۰۳/xxx۲.

۴‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۰۹/۰۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11551878
آگهی تغییرات شرکت شمیم پژوهش سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۲۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۳/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدمات اداری همیار حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۱۱/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11603566
آگهی تغییرات شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۶۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۱۱۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۷/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11616627
آگهی تصمیمات شرکت کارت ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب بشماره ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود مبارک بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11824705
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان سهامی‌ عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11875119
آگهی تصمیمات شرکت داده پردازی خوارزمی سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۴۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۲۸۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11909247
آگهی تصمیمات شرکت کارت‌ایران سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۱۳۵۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۹۰ واصل گردید:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود‌مبارک به ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیر‌الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11963329
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مواد غذائی خوشنام سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۳۱۲۹
به ‌استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۷/۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات