محسن پدرام

محسن پدرام

کد ملی 407220xxxx
گراف ارتباطات
8
شرکت‌ها
26
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14231029
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۱۶/۵/۹۷ بانک مرکزی و مجوز شماره xxx۹۷,xxx مورخ ۲۲/۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر xxx ماده و ۱۵ تبصره به تصویب رسید. * اعلامیه تبدیل به شرح زیر می باشد: ـ نام شرکت و شماره ثبت: بانک قرض الحسنه مهر ایران به شماره ثبتxxxxxx ـ موضوع فعالیت: بانک به منظور اشاعه فرهنگ قرض الحسنه با تلاش در مرتفع نمودن نیاز های ضروری مردم ؛ در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین ذیربط، مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اخذ مجوزهای لازم، مجاز به انجام فعالیت های ذیل در قالب قرض الحسنه می باشد: افتتاح حساب های قرض الحسنه پس انداز و جاری افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه ارائه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک؛ انجام عملیات بین بانکی افتتاح حساب قرض الحسنه سکه و طلا ارایه انواع ابزارهای پرداخت دریافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه، انواع قبوض خدمات شهری، ودایع و.... ارایه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی(کارت های خرید؛ کیف پول الکترونیکی و...) قبول و نگهداری اشیاءگرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان؛ انجام عملیات ارزی نظیرخرید و فروش ارز، انتقال ارز، دریافت و اعطای وام قرض الحسنه ارزی ؛ صدور حواله ـ های ارزی و...؛ خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛ تاًسیس و گسترش شعب ؛ باجه ها , دفاتر نمایندگی بانک در داخل و خارج از کشور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی. قبول نمایندگی و کارگزاری موسسه های پولی وبانکی داخل و خارج از کشور. انجام وظایف قیمومت، وصایت، وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه. بانک می تواند سرمایه ثبتی خود و حقوق صاحبان سهام را به صورت نقد ؛ شعب ؛ دفاتر و تجهیزات, اوراق مشارکت دولتی اسناد خزانه و همچنین سایر اوراق بهادار دولتی با مجوز بانک مرکزی؛ نگهداری نماید. سرمایه گذاری به غیر از اشکال یاد شده مانند خرید سهام شرکت و تاسیس شرکت و غیره ممنوع می باشد. خرید و فروش اموال غیر منقول در راستای عملیات بانکی.(خرید اموال غیر منقول به قصد تجارت ممنوع است.) ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای دارایی های بانک نزد شرکت ها و موسسات بیمه؛ فروش تمبر مالیاتی و سفته؛ انجام سایر عملیات و خدمات بانکی پس از اخذ تأییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. بانک مجاز نمی باشد سپرده های قرض الحسنه را صرف خرید شعب؛ دفاتر و تجهیزات نماید. خرید اوراق مشارکت و انجام سایر فعالیت های اقتصادی؛ از محل حقوق صاحبان سهام با اطلاع بانک مرکزی مجاز خواهد بود. انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی مبتنی بر عقد قرض الحسنه. پرداخت قرض الحسنه به صورت ریالی و ارزی؛ سکه و طلا که در بخش بازپرداخت وام به همان نوع پرداخت شده خواهد بود و تخصیص منابع بانک صرفا در قالب وام قرض الحسنه خواهد بود. بانک می تواند کلیه خدمات بانکی را که در نتیجه آن هیچ گونه تعهدی برای استفاده از منابع بانک ایجاد ننماید از جمله صدور انواع حواله؛ صدور کارت قرض الحسنه؛ ارائه خدمات حساب جاری و غیره را در قبال دریافت کارمزد انجام دهد. نرخ این کارمزدها؛ مشابه نرخ کارمزد تعیین شده برای سایر بانک ها خواهد بود. میزان پرداخت وام به کارکنان و مدیران بانک از محل منابع حقوق صاحبان سهام و بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی خواهد بود. ـ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: نشانی مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان آیت اله طالقانی ـ کوچه مژدهی ـ پلاک xxx ـ طبقه همکف کد پستیxxxxxxxxx۱ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد ـ سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه بانک مبلغ (به عدد) xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال (به حروف) پانزده هزار میلیارد ریال است که به تعداد xxxxxxxxx۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. ـ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: بانک صادرات ایران به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل با نمایندگی مرتضی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بانک ملی ایران به عنوان رئیس هیئت مدیره با نمایندگی محسن پدرام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بانک ملتبه عنوان عضو هیئت مدیره با نمایندگی عیسی امامی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بانک کشاورزی به عنوان عضو هیئت مدیره با نمایندگی سلیمان توکلی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ بانک سپه به عنوان عضو هیئت مدیره با نمایندگی حسن تلیکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی، اشخاص حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق نماینده قانونی خود به شرط ارایه مدرک نمایندگی و اشخاص حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان خود با ارایه مدرک نمایندگی، حضور یابند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیر عامل نمی توانند به وکالت از سهامداران بانک در مجامع عمومی شرکت نمایند. در صورت انتقال سهام، سهامدار جدید با ارایه یکی از مدارک زیر، حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت: ۱ ـ اعلامیه خرید سهام؛ ۲ ـ گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام؛ ۳ ـ اصل ورقه سهام؛ ۴ ـ تأییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته؛ تصفیه: هر سال بخشی از سود ویژه بانک که نباید از ۱۵ درصد آن کمتر و از ۲۰ درصد بیشتر باشد, مطابق با ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اندوخته قانونی نگهداری می شود اندوخته قاونی بانک مطابق قانون پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول واعتبار و مطابق با ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اندوخته قانونی نگهداری می شود. اندوخته قانونی پس ازآنکه به میزان سرمایه رسید، اختیاری است. همچنین در هر سال بخشی از سود ویژه به میزانی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می نماید، به عنوان اندوخته احتیاطی نگهداری می شود. هیأت مدیره می تواند با موافقت مجمع عمومی عادی، قسمتی از سود ویژه هر سال را به سایراندوخته ها اختصاص دهد. تقسیم سود و اندوخته های اختیاری بین صاحبان سهام، فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود. در صورت وجود سود، تقسیم حداقل ۱۰ درصد از سود ویژه بین صاحبان سهام الزامی است. پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف حداکثر مدت چهار ماه پس از تصویب مجمع عمومی عادی انجام پذیرد. هر گاه بانک پس از انجام تشریفات قانونی مربوطه منحل گردد؛ مدیران تصفیه بانک منحله به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید شورای پول و اعتبار تعیین می شود. تمامی مراحل تصفیه بانک مطابق با قانون پولی و بانکی کشور و قوانین و مقررات مربوط انجام می شود. ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مبلغ دیون شرکت منتهی به صورت های مالی سال ۹۶ برابر با مبلغ xxxxxxxxxمیلیون ریال همچنین بدهی احتمالی شرکت برابر با xxx۴ میلیون ریال می باشد. ـ روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: روزنامۀ دنیای اقتصاد. * آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت (بانک) که به تصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192899
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی سبز و سلامت امیر هیراد شمرون درتاریخ ۰۷/۰۶/xxx۷ به شماره ثبتxxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تهیه وتوزیع محصولات کشاورزی و دامی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط براساس مجوز شماره xxxxxx/۱۵/xxxمورخ۲۳/۰۴/xxx۷وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش کن ـ دهستان سولقان ـ روستا سولقان ـ سولقان ـ کتورا ـ کوچه باغ ـ جاده جاده سولقان ـ پلاک ۳۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۰ سرمایه شخصیت حقوقی: xxx,xxx,xxx ریال می باشد. اولین مدیران: خانم زهرا شیرین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت ۳ سال آقای علی حاج شفیع به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای علیرضا میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای جواد حاجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۳ سال آقای محسن پدرام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت ۳ سال حمیدرضامیرزایی به کدملی xxxxxxxxx۷به عنوان بازرس اصلی وآمنه شفیعی باقی آبادی به ئکدملی xxxxxxxxx۱به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با ۲ امضاء۱ ـ جواد حاجیان مدیرعامل به عنوان دارنده امضا ثابت ۲ ـ علیرضا میرزائی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهد بود و در غیاب رئیس هیئت مدیره امضاء علی حاج شفیع منشی هیئت مدیره معتبر است. همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13578091
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۴۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هجیر تشکری باکدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ رئیس هیئت مدیره آقای محسن پدرام باکدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه همیاری کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ نایب رئیس هیئت مدیره آقای شاهرخ شیوایی باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ عضوهیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات، قراردادهاوغیره با امضاءمتفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ویابا امضاء متفق دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی ومراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهائی با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535797
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۰۲/۹۶ مورخ ۶/۳/۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای مرتضی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده بانک صادرات ایران دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. آقای محسن پدرام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده بانک ملی ایران دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رییس هیأت مدیره. آقای عیسی امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده بانک ملت دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای سلیمان توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده بانک کشاورزی دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای حسن تلیکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده بانک سپه دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان عضو هیأت مدیرهبرای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. ب) امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه مهر بانک معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13459838
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۵ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxx۶۲/۹۶ مورخ ۲۰/۲/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی بانک صادرات ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره. آقای محسن پدرام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بانک ملی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رییس هیأت مدیره. آقای تیمور غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی بانک کشاورزی شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای عیسی امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بانک ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شدند امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه مهر بانک معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13459843
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxx۶۲/۹۶ مورخ ۲۰/۲/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی بانک صادرات ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره. آقای محسن پدرام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بانک ملی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رییس هیأت مدیره. آقای سلیمان توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی بانک کشاورزی شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای عیسی امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بانک ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شدند امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه مهر بانک معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13270698
آگهی تغییرات شرکت رامو فارمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۳۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد باقر بهرامی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت داروسازی اسوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن پدرام با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی کیمیدارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمود محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پخش رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی زرین با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت جابرابن حیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای غلامعلی حاتمی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفا دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره. تعیین گردیدند. کلیه امضاء‌ها و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13261187
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۴۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن ردایی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای محسن پدرام با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه همیاری کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای شاهرخ شیوایی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره با مهر رسمی شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و کلیه اسناد و مراسلات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. هیأت مدیره اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در منطقه‌ای از ایران یا خارج از ایران نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافین و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها (صرفا استخدام جدید با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره) تهیه و پیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آیین نامه معاملات مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای مقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. تعیین میزان استهلاک‌ها تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت پیشنهاد هر اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد xxx و xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170143
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/xxx۵ و بموجب مجوز xxxxxx/۹۵ مورخه ۲۴/۰۸/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن پدرام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده بانک ملی ایران بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رییس هیات مدیره - مرتضی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره - محمدتقی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان عضو هیات مدیره - تیمور غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه مهر بانک معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076031
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخه ۸/۴/xxx۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن پدرام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده بانک ملی ایران به سمت رییس هیات مدیره آقای سیامک دولتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده بانک صادرات ایران به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره. آقای محمدتقی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده بانک ملت به عنوان عضو هیات مدیره. آقای حسین موفقی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده بانک سپه به عنوان عضو هیات مدیره. آقای تیمور غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده بانک کشاورزی به عنوان عضو هیات مدیره. تعیین گردیدند ب) امضای کلیه اسناد و آوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه مهر بانک معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962886
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخه ۸/۴/۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن پدرام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رییس هیئت مدیره. آقای اسماعیل لله گانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره. آقای محمدتقی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای حسین موفقی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده بانک سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر بانک معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12853435
آگهی تغییرات شرکت رامو فارمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۳۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد باقر بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت داروسازی اسوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن پدرام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی کیمیدارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی زرین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت داروسازی جابرابن حیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای بهمن شایان نوش آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری شفادارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمود محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت پخش رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد، چک‌ها، اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل بصورت ثابت به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1606078
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۹۸۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۴۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن ردایی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن پدرام به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه همیاری کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عبدالرضا ضامنی کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیر عامل و یک عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470116
آگهی تغییرات شرکت ملی خدماتی تدارک سهامی خاص شماره ثبت ۵۶۶۴۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۳۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/xxx۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حجت نظری با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی با ش م xxxxxxxxx۰۵ جایگزین آقای بهمن مسگرها با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هومن رضا مدنی شاهرودی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران با ش م xxxxxxxxx۹۰ جایگزین آقای محسن پدرام با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175815
آگهی تغییرات شرکت رامو فارمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۳۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مهدی زرین دارای کدملی xxxxxxxxx۴ به جای بابک مصباحی به نمایندگی از شرکت داروسازی جابرابن حیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ ـ ۱/۵/۹۲ برای باقیمانده دوره ی تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. محمدباقر بهرامی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن پدرام کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مرتضی خیرآبادی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و بهمن شایان نوش آبادی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مهدی زرین کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها و سفته ها و بروات و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و احکام با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۵ ـ ۷ ـ ۱۸ مندرج در ماده ۴۵ اساسنامه شرکت را مورد تایید و تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152336
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: غلامرضا مصطفی پور به کدملی xxxxxxxxx۲ نماینده بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره سعید ملک پور به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان رئیس هیات مدیره. محمدتقی صمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. محسن پدرام به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بعنوان عضو هیئت مدیره. حسین موفقی اردستانی به کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده بانک سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه مهر بانک معتبر است.
 پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149140
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۸۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۴۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ حسن ردائی ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره محسن پدرام ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه همیاری کوثر بسمت نائب رئیس هیئت مدیره محمدصالح امامی ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134712
آگهی تغییرات شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هوشنگ بازوند به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین فاضلی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید احمدپور به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ملی شیمی کشاورز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محسن پدرام به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و آقای پیمان فروزش به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ملی ریسباف به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت اعضا هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۱۱/۹۲ انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه به تصویب رسید. حق امضا کلیه چکها و اوراق بهادار و قراردادها با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 936025
آگهی تصمیمات شرکت ملی خدماتی تدارک سهامی خاص ‌به شماره ثبت۵۶۶۴۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۷۳۸۹
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: محسن پدرام به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود قائمی امیری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از موسسه همیار کوثر به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و بهمن مسگرها به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و حجت اله لطفی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. سیدنورالدین طاهری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت شیمی کشاورز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 858084
آگهی تصمیمات شرکت رامو فارمین سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۳۵۴
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۶/۹۱ محمدباقر بهرامی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت داروسازی اسوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن پدرام به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت صنعتی کیمیدارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و بابک مصباحی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت داروسازی جابر ابن حیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مرتضی خیرابادی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت پخش رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و بهمن شایان نوش آبادی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری شفا دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 912897
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۷ و ۹/۸/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بنمایندگی آقای محمد مهدی مفتح با کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت حمل و نقل توکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی آقای محسن پدرام با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بنمایندگی آقای سید عباس هوایی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی فاطمه سادات هاشمی فشارکی به کد ملی xxxxxxxxx۵۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و شرکت توکابتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بنمایندگی آقای علی حقیقت به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس و یکی از اعضا و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل بر اساس مفاد صورت جلسه مورخ ۲۷/۶/۹۱ هیئت مدیره می باشد. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد و تراز مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ تصویب شد. امضای ذیل در تاریخ ۱۸/۸/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10620731
آگهی تصمیمات شرکت رامو فارمین سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۳۵۴
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳/۶/۹۱ محمدباقر بهرامی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت داروسازی اسوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محسن پدرام به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت صنعتی کیمیدارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و بابک مصباحی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت داروسازی جابر ابن حیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و مرتضی خیرابادی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت پخش رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و بهمن شایان‌نوش‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بسمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11341485
آگهی تصمیمات موسسه همیاری کوثر ثبت شده به شماره ۸۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۶۴۲۰
طبق صورتجلسه هیئت‌ امنا مورخ۲۳/۱/۹۰ موسسه مزبور که در تاریخ۱۱/۳/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌ عامل به مدت۴ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن پدرام به کدملیxxxxxxxxx۱ و حسین دشتی به کدملیxxxxxxxxx۴ و حجت‌اله قاسمی‌صیقل‌سرائی به کدملیxxxxxxxxx۲ و عبداله رفعت به کدملیxxxxxxxxx۱ و سید جواد سیادتی به کد ملی xxxxxxxxx۶‌ـ بموجب صورتجلسه هیئت عامل مورخ۲۹/۲/۹۰ حجت‌اله قاسمی‌صیقل‌سرائی به سمت رئیس هیئت‌عامل، حسین دشتی به سمت نایب رئیس هیئت عامل، سید جواد سیاتی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت عامل و در غیاب مدیرعامل امضا رئیس هیئت‌عامل و یکی از اعضاء هیئت‌عامل و مهر موسسه و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11419755
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۷ و ۹/۸/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بنمایندگی آقای محمد مهدی مفتح با کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت حمل و نقل توکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی آقای محسن پدرام با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بنمایندگی آقای سید عباس هوایی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی فاطمه سادات هاشمی فشارکی به کد ملی xxxxxxxxx۵۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و شرکت توکابتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بنمایندگی آقای علی حقیقت به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس و یکی از اعضا و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل بر اساس مفاد صورت جلسه مورخ ۲۷/۶/۹۱ هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد و تراز مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ تصویب شد. امضای ذیل در تاریخ ۱۸/۸/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11421851
آگهی تصمیمات شرکت ملی خدماتی تدارک سهامی خاص ‌به شماره ثبت۵۶۶۴۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۷۳۸۹
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: محسن پدرام به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمود قائمی‌امیری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از موسسه همیار کوثر به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره و بهمن مسگرها به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و حجت‌اله لطفی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. سیدنورالدین طاهری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت شیمی کشاورز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11431172
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۸ و ۲۳/۱۲/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقای محمد کشانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیر‌عامل خارج از اعضای هیئت مدیره و شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بنمایندگی محمد‌رضا حیدری به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه‌‌گذاری صبا تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی علیرضا سائلی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت توکا بتن بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بنمایندگی کورش صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بنمایندگی مرتضی داداش به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و شرکت حمل و نقل توکا بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی محسن پدرام به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر‌عامل به اتفاق امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است، تراز مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۹ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۱/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات