با نمایندگی سلیمان توکلی

با نمایندگی سلیمان توکلی

کد ملی 397875xxxx
گراف ارتباطات
1
شرکت‌ها
3
آگهی‌ها

شرکت های با نمایندگی سلیمان توکلی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که با نمایندگی سلیمان توکلی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14231029
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۱۶/۵/۹۷ بانک مرکزی و مجوز شماره xxx۹۷,xxx مورخ ۲۲/۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر xxx ماده و ۱۵ تبصره به تصویب رسید. * اعلامیه تبدیل به شرح زیر می باشد: ـ نام شرکت و شماره ثبت: بانک قرض الحسنه مهر ایران به شماره ثبتxxxxxx ـ موضوع فعالیت: بانک به منظور اشاعه فرهنگ قرض الحسنه با تلاش در مرتفع نمودن نیاز های ضروری مردم ؛ در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین ذیربط، مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اخذ مجوزهای لازم، مجاز به انجام فعالیت های ذیل در قالب قرض الحسنه می باشد: افتتاح حساب های قرض الحسنه پس انداز و جاری افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه ارائه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک؛ انجام عملیات بین بانکی افتتاح حساب قرض الحسنه سکه و طلا ارایه انواع ابزارهای پرداخت دریافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه، انواع قبوض خدمات شهری، ودایع و.... ارایه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی(کارت های خرید؛ کیف پول الکترونیکی و...) قبول و نگهداری اشیاءگرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان؛ انجام عملیات ارزی نظیرخرید و فروش ارز، انتقال ارز، دریافت و اعطای وام قرض الحسنه ارزی ؛ صدور حواله ـ های ارزی و...؛ خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛ تاًسیس و گسترش شعب ؛ باجه ها , دفاتر نمایندگی بانک در داخل و خارج از کشور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی. قبول نمایندگی و کارگزاری موسسه های پولی وبانکی داخل و خارج از کشور. انجام وظایف قیمومت، وصایت، وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه. بانک می تواند سرمایه ثبتی خود و حقوق صاحبان سهام را به صورت نقد ؛ شعب ؛ دفاتر و تجهیزات, اوراق مشارکت دولتی اسناد خزانه و همچنین سایر اوراق بهادار دولتی با مجوز بانک مرکزی؛ نگهداری نماید. سرمایه گذاری به غیر از اشکال یاد شده مانند خرید سهام شرکت و تاسیس شرکت و غیره ممنوع می باشد. خرید و فروش اموال غیر منقول در راستای عملیات بانکی.(خرید اموال غیر منقول به قصد تجارت ممنوع است.) ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای دارایی های بانک نزد شرکت ها و موسسات بیمه؛ فروش تمبر مالیاتی و سفته؛ انجام سایر عملیات و خدمات بانکی پس از اخذ تأییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. بانک مجاز نمی باشد سپرده های قرض الحسنه را صرف خرید شعب؛ دفاتر و تجهیزات نماید. خرید اوراق مشارکت و انجام سایر فعالیت های اقتصادی؛ از محل حقوق صاحبان سهام با اطلاع بانک مرکزی مجاز خواهد بود. انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی مبتنی بر عقد قرض الحسنه. پرداخت قرض الحسنه به صورت ریالی و ارزی؛ سکه و طلا که در بخش بازپرداخت وام به همان نوع پرداخت شده خواهد بود و تخصیص منابع بانک صرفا در قالب وام قرض الحسنه خواهد بود. بانک می تواند کلیه خدمات بانکی را که در نتیجه آن هیچ گونه تعهدی برای استفاده از منابع بانک ایجاد ننماید از جمله صدور انواع حواله؛ صدور کارت قرض الحسنه؛ ارائه خدمات حساب جاری و غیره را در قبال دریافت کارمزد انجام دهد. نرخ این کارمزدها؛ مشابه نرخ کارمزد تعیین شده برای سایر بانک ها خواهد بود. میزان پرداخت وام به کارکنان و مدیران بانک از محل منابع حقوق صاحبان سهام و بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی خواهد بود. ـ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: نشانی مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان آیت اله طالقانی ـ کوچه مژدهی ـ پلاک xxx ـ طبقه همکف کد پستیxxxxxxxxx۱ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد ـ سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه بانک مبلغ (به عدد) xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال (به حروف) پانزده هزار میلیارد ریال است که به تعداد xxxxxxxxx۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. ـ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: بانک صادرات ایران به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل با نمایندگی مرتضی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بانک ملی ایران به عنوان رئیس هیئت مدیره با نمایندگی محسن پدرام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بانک ملتبه عنوان عضو هیئت مدیره با نمایندگی عیسی امامی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بانک کشاورزی به عنوان عضو هیئت مدیره با نمایندگی سلیمان توکلی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ بانک سپه به عنوان عضو هیئت مدیره با نمایندگی حسن تلیکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی، اشخاص حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق نماینده قانونی خود به شرط ارایه مدرک نمایندگی و اشخاص حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان خود با ارایه مدرک نمایندگی، حضور یابند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیر عامل نمی توانند به وکالت از سهامداران بانک در مجامع عمومی شرکت نمایند. در صورت انتقال سهام، سهامدار جدید با ارایه یکی از مدارک زیر، حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت: ۱ ـ اعلامیه خرید سهام؛ ۲ ـ گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام؛ ۳ ـ اصل ورقه سهام؛ ۴ ـ تأییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته؛ تصفیه: هر سال بخشی از سود ویژه بانک که نباید از ۱۵ درصد آن کمتر و از ۲۰ درصد بیشتر باشد, مطابق با ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اندوخته قانونی نگهداری می شود اندوخته قاونی بانک مطابق قانون پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول واعتبار و مطابق با ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اندوخته قانونی نگهداری می شود. اندوخته قانونی پس ازآنکه به میزان سرمایه رسید، اختیاری است. همچنین در هر سال بخشی از سود ویژه به میزانی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می نماید، به عنوان اندوخته احتیاطی نگهداری می شود. هیأت مدیره می تواند با موافقت مجمع عمومی عادی، قسمتی از سود ویژه هر سال را به سایراندوخته ها اختصاص دهد. تقسیم سود و اندوخته های اختیاری بین صاحبان سهام، فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود. در صورت وجود سود، تقسیم حداقل ۱۰ درصد از سود ویژه بین صاحبان سهام الزامی است. پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف حداکثر مدت چهار ماه پس از تصویب مجمع عمومی عادی انجام پذیرد. هر گاه بانک پس از انجام تشریفات قانونی مربوطه منحل گردد؛ مدیران تصفیه بانک منحله به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید شورای پول و اعتبار تعیین می شود. تمامی مراحل تصفیه بانک مطابق با قانون پولی و بانکی کشور و قوانین و مقررات مربوط انجام می شود. ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مبلغ دیون شرکت منتهی به صورت های مالی سال ۹۶ برابر با مبلغ xxxxxxxxxمیلیون ریال همچنین بدهی احتمالی شرکت برابر با xxx۴ میلیون ریال می باشد. ـ روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: روزنامۀ دنیای اقتصاد. * آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت (بانک) که به تصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535797
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۰۲/۹۶ مورخ ۶/۳/۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای مرتضی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده بانک صادرات ایران دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. آقای محسن پدرام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده بانک ملی ایران دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رییس هیأت مدیره. آقای عیسی امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده بانک ملت دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای سلیمان توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده بانک کشاورزی دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای حسن تلیکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده بانک سپه دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان عضو هیأت مدیرهبرای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. ب) امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه مهر بانک معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13459843
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxx۶۲/۹۶ مورخ ۲۰/۲/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی بانک صادرات ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره. آقای محسن پدرام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بانک ملی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رییس هیأت مدیره. آقای سلیمان توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی بانک کشاورزی شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای عیسی امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بانک ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شدند امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه مهر بانک معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات