محمود میوند

آقای محمود میوند

کد ملی 397854xxxx
گراف ارتباطات
32
شرکت‌ها
72
آگهی‌ها

شرکت های محمود میوند

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمود میوند دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
پارس سینا فلز
پارس سینا فلز
بازرس علی‌البدل
سینا پولاد
سینا پولاد
بازرس علی‌البدل
صنایع دام و طیور سینا
صنایع دام و طیور سینا
بازرس علی‌البدل
کشت و صنعت دام دشت سینا
کشت و صنعت دام دشت سینا
بازرس علی‌البدل
رزین صنعت کیان
رزین صنعت کیان
بازرس علی‌البدل
امید آهنگران سینا
امید آهنگران سینا
بازرس علی‌البدل
سینا پولاد کاوه
سینا پولاد کاوه
بازرس علی‌البدل
پخش میلاد کاشان
پخش میلاد کاشان
بازرس علی‌البدل
گروه صنعتی آرسام کار تهران
گروه صنعتی آرسام کار تهران
بازرس علی‌البدل
مجتمع پولاد صنعت سینا
مجتمع پولاد صنعت سینا
بازرس علی‌البدل
سپهر بافت خاورمیانه
سپهر بافت خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
سازگار ارقام
سازگار ارقام
بازرس علی‌البدل
استیل ریزان
استیل ریزان
بازرس علی‌البدل
داکتیل ماشین
داکتیل ماشین
بازرس علی‌البدل
سانا پلاستیک البرز
سانا پلاستیک البرز
بازرس علی‌البدل
فرآوری سبوس کندوج
فرآوری سبوس کندوج
بازرس علی‌البدل
حسابرسی آبان ارقام پارس
حسابرسی آبان ارقام پارس
ساختمانی پایاساز
ساختمانی پایاساز
بازرس علی‌البدل
گوشت و شیر بهین
گوشت و شیر بهین
بازرس علی‌البدل
اترک انرژی
اترک انرژی
بازرس علی‌البدل
طلوع سروش سعادت
طلوع سروش سعادت
ایمان کارت هوشمند
ایمان کارت هوشمند
بازرس علی‌البدل
شبکه صنعت و تجارت هستی
شبکه صنعت و تجارت هستی
بازرس علی‌البدل
پرشیا سرامیک آریا
پرشیا سرامیک آریا
بازرس علی‌البدل
بازرگانی توسعه تجارت استوار
بازرگانی توسعه تجارت استوار
بازرس علی‌البدل
مجتمع صنعت پولاد کاشان
مجتمع صنعت پولاد کاشان
بازرس علی‌البدل
توسعه و گسترش تجارت آرمانی
توسعه و گسترش تجارت آرمانی
بازرس علی‌البدل
مدیریت اقتصاد ژرف آرمانی
مدیریت اقتصاد ژرف آرمانی
بازرس علی‌البدل
تولیدی بازرگانی آریا فارمد
تولیدی بازرگانی آریا فارمد
بازرس اصلی
محیط سازان امروز
محیط سازان امروز
بازرس اصلی
مهندسی مغناطیس صنعت سپاهان
مهندسی مغناطیس صنعت سپاهان
بازرس علی‌البدل
آزمون پرداز ایران مشهود
آزمون پرداز ایران مشهود

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14729228
آگهی تغییرات آزمون پرداز ایران مشهود موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۰۱/xxx۸ و به موجب مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۰۸/۰۳/xxx۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه موسسه در چهار فصل و ۳۷ ماده و ۱۶ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید . آقای محمود بابایی رهنی با کدملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سرمایه از صندوق موسسه ، از لیست شرکای موسسه خارج شد لذا سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . لیست شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد : عباس وفادار به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه محمد حسن سعادتیان فریور به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه عباس شجاعی به کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه فرزاد شهدادفرد به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمدرضا گلچین پور به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه علیرضا عطوفی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه علی اکبر اورعی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمد صادق حشمتی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه نیما جناب به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه ناصر سنگسر یزدی به کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه فریبرز طاهری به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمود میوند به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه فرشید محبی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه خسرو لطفی زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه رضا معصوم زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه مصطفی اعلایی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه سیاوش مهدی پور روشن به کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه رامین حشمتی به کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه حسین مهربانی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمد رضا صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمدرضا طلایی پور با کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14729266
آگهی تغییرات آزمون پرداز ایران مشهود موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۳/۰۱/xxx۸ و به موجب مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۲۲/۰۳/xxx۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدرضا طلایی پور با کدملی xxxxxxxxx۳ با واریز مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه ، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت . آقای محمود میوند با کدملی xxxxxxxxx۴ با واریز مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه ، سهم خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ افزایش داد . لذا سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد : عباس وفادار به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه محمد حسن سعادتیان فریور به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه عباس شجاعی به کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه فرزاد شهدادفرد به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمد رضا گلچین پور به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه علیرضا عطوفی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه علی اکبر اورعی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمد صادق حشمتی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه نیما جناب به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمود بابائی رهنی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه ناصر سنگسر یزدی به کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه فریبرز طاهری به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمود میوند به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه فرشید محبی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه خسرو لطفی زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه رضا معصوم زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه مصطفی اعلایی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه سیاوش مهدی پور روشن به کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه رامین حشمتی به کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه حسین مهربانی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمد رضا صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمدرضا طلایی پور با کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13991428
آگهی تغییرات آزمون پرداز ایران مشهود موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین مهربانی به کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکاء قرار گرفت. محمد رضا صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: عباس وفادار به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxxxxx ریال - محمد حسن سعادتیان فریور به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال - عباس شجاعی به کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال - فرزاد شهدادفرد به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال - محمد رضا گلچین پور به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال - علیرضا عطوفی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx ریال - سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx ریال - علی اکبر اورعی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال - محمد صادق حشمتی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال - نیما جناب به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال - محمود بابائی رهنی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال - ناصر سنگسر یزدی به کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰۰ ریال - فریبرز طاهری به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال - محمود میوند به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال - فرشید محبی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال - خسرو لطفی زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال - رضا معصوم زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال - مصطفی اعلایی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال - سیاوش مهدی پور روشن به کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال - رامین حشمتی به کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال - حسین مهربانی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال - محمد رضا صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ xxxxxx۰۰ ریال اعضای هیات مدیره به مدت چهار سال به قرار ذیل: محمد رضا گلچین پور با کدملی xxxxxxxxx۴ و عباس وفادار با کدملی xxxxxxxxx۱ و محمد حسن سعادتیان فریور با کدملی xxxxxxxxx۱ و فرزاد شهدادفرد با کدملی xxxxxxxxx۹ و عباس اسمعیل زاده پاکدامن با کدملی xxxxxxxxx۲ و علیرضا عطوفی با کدملی xxxxxxxxx۹ و عباس شجاعی با کدملی xxxxxxxxx۳ انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13389216
آگهی تغییرات آزمون پرداز ایران مشهود موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۱۱/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۲۱/۱/۹۶ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیاوش مهدی پور روشن با کدملی xxxxxxxxx۷ با واریز نقدی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. رامین حشمتی با کدملی xxxxxxxxx۴ با واریز نقدی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل میباشد: عباس وفادار کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxxxxx ریال محمد حسن سعادتیان فریور کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال عباس شجاعی کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال فرزاد شهدادفرد کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال محمد رضا گلچین پور کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال علیرضا عطوفی کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx ریال سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx ریال علی اکبر اورعی کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال محمد صادق حشمتی کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال نیما جناب کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال محمود بابائی رهنی کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال سیدحمید علائی ورکی کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال رضا محمد خانلو کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال ناصر سنگسر یزدی کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰۰ ریال فریبرز طاهری کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال محمود میوند کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال فرشید محبی کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال خسرو لطفی زاده کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال رضا معصوم زاده کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال مصطفی اعلایی کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سیاوش مهدی پور روشن با کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال رامین حشمتی با کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13389221
آگهی تغییرات آزمون پرداز ایران مشهود موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۱۱/xxx۵ مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۲۱/۱/۹۶ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحمید علائی ورکی با کدملی xxxxxxxxx۶، با دریافت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از صندوق موسسه، از موسسه خارج شد. رضا محمد خانلو با کدملی xxxxxxxxx۸، با دریافت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از صندوق موسسه، از موسسه خارج شد. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. ۴ ماده ۲۸ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: «ماده ۲۸: موسسه توسط هیات مدیره‌ای مرکب از ۳ یا ۵ یا ۷ نفر از شرکا که توسط مجمع عمومی شرکا برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند، اداره خواهد_شد. تجدید انتخاب اعضای هیات مدیره بلامانع است. هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای پیشنهادی شورای راهبردی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل را تعیین میکند.» لیست شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل میباشد: عباس وفادار کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxxxxx ریال محمد حسن سعادتیان فریور کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال عباس شجاعی کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال فرزاد شهدادفرد کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال محمد رضا گلچین پور کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال علیرضا عطوفی کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx ریال سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx ریال علی اکبر اورعی کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال محمد صادق حشمتی کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال نیما جناب کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال محمود بابائی رهنی کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال ناصر سنگسر یزدی کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰۰ ریال فریبرز طاهری کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال محمود میوند کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال فرشید محبی کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال خسرو لطفی زاده کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال رضا معصوم زاده کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال مصطفی اعلایی کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سیاوش مهدی پور روشن با کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال رامین حشمتی با کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12641444
آگهی تغییراتآزمون پرداز ايران مشهود موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۱/۱۰/xxx۴ و مجوز جامعه حسابداران رسمی به شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۷/۱۱/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر سنگسریزدی با کدملی xxxxxxxxx۰ با واریز نقدی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای فریبرز طاهری با کدملی xxxxxxxxx۲ با واریز نقدی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای محمود میوند با کدملی xxxxxxxxx۴ با واریز نقدی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای فرشید محبی با کدملی xxxxxxxxx۷ با واریز نقدی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای خسرو لطفی زاده با کدملیxxxxxxxxx۲ با واریز نقدی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای رضا معصوم زاده با کدملی xxxxxxxxx۶ با واریز نقدی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای مصطفی اعلایی با کدملی xxxxxxxxx۲ با واریز نقدی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. لذا سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: عباس وفادار کدملیxxxxxxxxx۱ دارایxxxxxxxxx ریال ـ محمدحسن سعادتیان فریور کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ عباس شجاعی کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ فرزاد شهدادفرد کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ محمد رضا گلچین پور کدملی xxxxxxxxx۴ دارایxxxxxxxxx ریال ـ علیرضا عطوفی کدملیxxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx ریال ـ سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن کدملیxxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx ریال ـ علی اکبر اورعی کدملیxxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ محمد صادق حشمتی کدملی xxxxxxxxx۴دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ نیما جناب کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ محمود بابائی رهنی کدملیxxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ سیدحمید علائی ورکی کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ رضا محمد خانلو کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ ناصر سنگسر یزدی کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ فریبرز طاهری کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ محمود میوند کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ فرشید محبی کدملی xxxxxxxxx۷دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ خسرو لطفی زاده کدملی xxxxxxxxx۲دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ رضا معصوم زاده کدملی xxxxxxxxx۶ دارایxxxxxx۰۰ ریال ـ مصطفی اعلایی کدملی xxxxxxxxx۲دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ تبصره ماده ۲۹ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: اعضای هیئت مدیره می توانند تمام یا قسمتی از اختیارات و نیز حق امضای خود را (به استثنای گزارشات خدمات حرفه ای ) به مسئولیت خود به یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره یا یکی از شرکای موسسه تفویض کنند. هیچ یک از اعضای هیئت مدیره یا شرکای موسسه نمی توانند تفویض اختیار بیش از یک عضو دیگر از اعضای هیئت مدیره را داشته باشد. این تفویض اختیار باید کتبی بوده و به تنفیذ شورای راهبردی برسد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12549978
آگهی تغییرات شرکت مهندسي مغناطيس صنعت سپاهان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۱۰۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۴۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شدتراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و محمود میوند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. بهزاد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، اکبر قورچیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ، حسن ایوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ، مهدی عاشوری دهسری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12216416
آگهی تغییرات شرکت امید آهنگران سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۵۸۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود میوند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9427865
آگهی تغییرات شرکت توسعه و گسترش تجارت آرمانی سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۵۴۳۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۴۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود میوند به ش.ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9427871
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری نور ابرار سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۹۹۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۳۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی آقای شجاع ابراهیمی توان به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود میوند به ش.ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698075
آگهی تغییرات شرکت پخش میلاد کاشان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۳۸۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۵۲۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود میوند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698078
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دام دشت سینا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۴۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۹۱۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود میوند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698081
آگهی تغییرات شرکت صنایع دام و طیور سینا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۴۳۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد و موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود میوند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698083
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعت پولاد کاشان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۵۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۱۹۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود میوند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار " اطلاعات "جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696876
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پایاساز سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۷۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۶۵۱۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود میوند به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589624
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه تجارت استوار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۷۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس قانونی و آقای محمود میوند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439077
آگهی تغییرات شرکت استیل ریزان سهامی خاص شماره ثبت ۵۸۰۶۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۱۲۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ به تصویب رسید.
موسسه آبان ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود میوند به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسن زاهدی مطلق با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای عبدالرضا فهیمی با شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
خانم زینت السادات فاطمی پناه با شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440678
آگهی تغییرات شرکت ایمان کارت هوشمند شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۵۳۱۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۸۸۲۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود میوند بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440771
آگهی تغییرات شرکت شبکه صنعت و تجارت هستی سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۹۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۱۰۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود میوند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440772
آگهی تغییرات شرکت پرشیا سرامیک آریا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۰۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۸۱۲۶
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود میوند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه اطلاعات کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1374355
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به ‌شماره ثبت ۲۷۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره بشرح زیر برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند.
شجاع ابراهیمی توانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و رضا مظاهری به کد ملی xxxxxxxxx۷
و محمود میوند به کد ملی xxxxxxxxx۵۴ که آقای شجاع ابراهیمی توانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
و آقای رضا مظاهری کلهرودی به کد ملی xxxxxxxxx۰۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
و آقای محمود میوند به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد عادی و بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340792
آگهی تغییرات شرکت طلوع سروش سعادت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۴۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس ش مxxxxxxxxx۵۰ بازرس اصلی و آقای محمود میوند به شماره ملیxxxxxxxxx۴ بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233466
آگهی تغییرات شرکت اترک انرژی سهامی خاص به شماره ثبت۹۸۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۳۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مسعود شعاری نژاد کدملی xxxxxxxxx۵، جلیل شعاری نژاد کدملیxxxxxxxxx۸، غلامحسن اخیانی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود میومند کدملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240636
آگهی تغییرات شرکت صنایع دام و طیور سینا شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۴۳۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۶/۹۲ و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و آقای محمود میوند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236466
آگهی تغییرات شرکت استیل ریزان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۵۸۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۱۲۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه آبان ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود میوند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید و ترازنامه و سود و زیان مالی منتهی به سال ۹۱ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215546
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دام دشت سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۹۱۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۴/xxx۲ و اعلام تنفس های بعدی و جلسه مجمع عادی سالیانه مورخ۲۰/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود میوند به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215555
آگهی تغییرات شرکت سازگار ارقام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۸۹۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مهرداد رجبی پور با شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و مهرزاد رجبی پور با شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو و رئیس هیات مدیره و فرحبخش سیف با شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو و نائب رئیس هیات مدیره و فربد سیف با شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس بشناسه ملیxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و محمود میوند به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156587
آگهی تغییرات شرکت صنایع دام و طیور سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۴۳۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۲ـ موسسه حسابرسی ابان ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و محمود میوند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156608
آگهی تغییرات شرکت سینا پولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۴۱۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و محمود میوند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171131
آگهی تغییرات شرکت گوشت و شیر بهین شرکت سهامی‌ خاص ‌به‌ شماره ثبت ۷۳۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۳۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تعداد اعضای هیئت مدیره به ۲ الی ۵ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
نازیلا انصاری طرقی به ش.م xxxxxxxxx۱ و تانیا توکلی طرقی به ش.م xxxxxxxxx۶ و کاوه ایرانپورطاری به ش.م xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به ش.م xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و محمود مبوند به ش.م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ نازیلا انصاری طرقی به سمت رئیس هیئت مدیره تانیا توکلی طرقی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و کاوه ایرانپورطاری بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و اوراق عادی و مراسلات با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142185
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پایاساز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۶۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس حسابدار رسمی شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بنمایندگی شجاع ابراهیمی تورانی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و محمود میومند کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند.
۲ـ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1143280
آگهی تغییرات شرکت امید آهنگران سینا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۶۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۵۸۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به ش م xxxxxxxxx۵۰ بازرس اصلی و محمود میوند به ک م xxxxxxxxx۴ بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1143282
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پولاد صنعت سینا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۷۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۲۳۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و محمود میوند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142059
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شماره ثبت ۲۷۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۸/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مال منتهی به۳۰/۸/۹۱ به تصویب رسید.
ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند.
آقای محمود میوند به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای علی بخشی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای شجاع ابراهیمی توانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹
ـ اسناد و اوراق بهادار و عادی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142129
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شماره ثبت ۲۷۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۹/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمود میوند به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی بخشی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و آقای شجاع ابراهیمی توانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1143283
آگهی تغییرات شرکت پارس سینا فلز شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۷۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد.
موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس ش م xxxxxxxxx۵۰ بازرس اصلی و محمود میوند به ک م xxxxxxxxx۴ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1143284
آگهی تغییرات شرکت پخش میلاد کاشان شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۴۳۸۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۵۲۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شماره ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و محمود میوند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1143286
آگهی تغییرات شرکت سینا پولاد کاوه شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۶۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۵۸۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ موسه حسابرسی آبان ارقام پارس به ش م xxxxxxxxx۵۰ بازرس اصلی و آقای محمود میوند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و صورتهای سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343107
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی آرسام کار تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۴۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه آبان ارقام پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و محمود میوند با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011849
آگهی تغییرات شرکت فرآوری سبوس کندوج سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۴۱۵۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۱ شرکت فوق تغییرات زیر در شرکت فوق ایجاد گردیده است: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به مدیریت آقای شجاع توانایی کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس و آقای محمود میوند کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال منتهی به ۳۰ اسفند ماه xxx۱ انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک صومعه سرا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1008682
آگهی تاسیس شرکت سانا پلاستیک البرز سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اعتدال آگهی می‎شود: ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی خدماتی تولیدی (جزئی و کلی) در خارج از کشور اعم از خرید و فروش صادرات و واردات اجاره انواع وسایل تجهیزات ادوات ماشین آلات و سرمایه گذاری و مشارکت در کلیه فعالیتهای اقتصادی اعم از تجاری تولیدی خدماتی مطالعاتی به نمایشگاهی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ۲ خرید و فروش انواع مواد شیمیایی پلیمری رزینی و سایر محصولات پتروشیمی و شرکتهای شیمیایی و فرآوری و بسته بندی آنها اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات خصوصی و دولتی اخذ یا واگذاری شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور شرکت در مناقصات و مزایدات و برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران جاده مخصوص کرج، کیلومتر ۱۸ مقابل چاپخانه بانک ملی کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پانصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد پانصد سهم بی نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۶/۱۱/۹۱ نزد بانک ملت شعبه ایران کاوه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای علیرضا قره گزلو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ خانم شهلا قره گزلو به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ خانم معصومه قره کزلو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای سید کمال الدین حکیمی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ ۵ خانم مهین دخت مهران مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره ۶ ۵ آقای سید کمال الدین حکیمی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضای آقایان علیرضا قره گزلو و سید کمال الدین حکیمی زاده و خانم شهلا قره گزلو همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای محمود میوند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 800237
آگهی تصمیمات شرکت داکتیل ماشینسهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۰۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۵۳۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه آبان ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و محمود میوند به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 755149
آگهی تصمیمات شرکت استیل ریزانسهامی خاص ‌به شماره ثبت۵۸۰۶۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۳۱۲۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه آبان ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و محمود میوند به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن زاهدی مطلق به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و زینت السادات فاطمی پناه هراتی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالرضا فهیمی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726352
آگهی تصمیمات شرکت سازگار ارقامسهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۱۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۸۹۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به ش م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و محمود میوند به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهرزاد رجبی پور به ک م xxxxxxxxx۱ و فرحبخش سیف به ک م xxxxxxxxx۵ و مهرداد رجبی پور به ک م xxxxxxxxx۰
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719859
آگهی تصمیمات شرکت ملک چرم امروزسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۹۷۹۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۵۷۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه آبان ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و محمود میوند به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 705234
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پولاد صنعت سیناسهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۶۱۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۴۲۳۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود میوند به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۰۱/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699844
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی آرسام کار ایران سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۸۷۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۴۵۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه آبان ارقام پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و محمود میوند به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کامران مرادی به کدملیxxxxxxxxx۹ ـ غلامعلی مرادی به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ فریبا مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ کامران مرادی بسمت رئیس هیئت مدیره و فریبا مرادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامعلی مرادی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء غلامعلی مرادی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9770787
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی آرسام کار ایران سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۸۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۴۵۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه آبان ارقام پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و محمود میوند به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کامران مرادی به کدملیxxxxxxxxx۹ ـ غلامعلی مرادی به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ فریبا مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ کامران مرادی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و فریبا مرادی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و غلامعلی مرادی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء غلامعلی مرادی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691886
آگهی تغییرات شرکت امید آهنگران سیناسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۶۴۹۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۵۸۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود میوند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693750
آگهی تغییرات شرکت سینا پولاد کاوه (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۹۶۷۶۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۵۸۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود میوند به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۱۷/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 697131
آگهی تصمیمات شرکت پخش آهن‌آلات میلاد کاشان سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۳۸۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۵۲۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و محمود میوند به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10462985
آگهی تصمیمات شرکت رزین صنعت کیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۵۱۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه آبان ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و محمود میوند به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677940
آگهی تصمیمات شرکت رزین صنعت کیان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۴۵۱۸و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۵۱۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه آبان ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و محمود میوند به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671416
آگهی تصمیمات شرکت پارس سینا فلزسهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۹۸۹و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۲۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و محمود میوند به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671417
آگهی تصمیمات شرکت سینا پولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۴۰و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۸۷۴۱۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و محمود میوند به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671418
آگهی تصمیمات شرکت صنایع دام و طیور سیناسهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۶۶و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۸۷۴۳۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و محمود میوند به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671427
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت دام دشت سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۲۲۴و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۴۵۹۱۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و محمود میوند به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10094031
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت دام دشت سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۹۱۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و محمود میوند به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10182962
آگهی تصمیمات شرکت پارس سینا فلزسهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۲۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و محمود میوند به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10394810
آگهی تصمیمات شرکت سینا پولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۴۱۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و محمود میوند به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9584305
آگهی تأسیس موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس
موسسه فوق در تاریخ ۵/۵/۹۰ تحت شماره xxx۹۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۵/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع موسسه: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی بازرسی قانونی مشاوره مدیریت مالی طراحی و پیاده‌سازی سیستم مالی خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی نظارت بر امور تصفیه ارزیابی سهام داروی مالی خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چهارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می‌شود سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تایید می‌شود..

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ سید جمال‌الدین اسدآبادی بالاتر از میدان فرهنگ نبش خ ۳۷ پ xxx ط ۲ واحد ۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه موسسه: ندارد.

۵ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ ۵ ـ آقای علی بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای محمود میوند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای شجاع ابراهیمی‌توانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای شجاع ابراهیمی‌توانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10251226
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بازرگانی آریا فارمد سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۹۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۵۴۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: محمود میوند به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و لیدا مطاعی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10757831
آگهی تصمیمات شرکت پخش آهن‌آلات میلاد کاشان سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۳۸۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۵۲۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و محمود میوند به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10874974
آگهی تصمیمات شرکت ملک چرم امروز سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۹۷۹۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۵۷۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه آبان ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و محمود میوند به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10921387
آگهی تغییرات شرکت امید آهنگران سینا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۶۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۵۸۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود میوند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11155601
آگهی تصمیمات شرکت صنایع دام و طیور سیناسهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۶۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۸۷۴۳۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و محمود میوند به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11222746
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پولاد صنعت سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۶۱۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۴۲۳۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آبان ارقام‌ پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود میوند به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۰۱/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11256592
آگهی تصمیمات شرکت استیل ریزان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۵۸۰۶۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۳۱۲۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه آبان ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و محمود میوند به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن زاهدی‌مطلق به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و زینت‌السادات فاطمی‌پناه‌هراتی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عبدالرضا فهیمی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11406792
آگهی تغییرات شرکت سینا پولاد کاوه (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۹۶۷۶۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۵۸۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود میوند به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

در‌ تاریخ۱۷/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11577962
آگهی تصمیمات شرکت داکتیل ماشین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۰۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۵۳۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه آبان ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و محمود میوند به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11650131
آگهی تصمیمات شرکت سازگار ارقام سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۸۹۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به ش م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و محمود میوند به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهرزاد رجبی‌پور به ک م xxxxxxxxx۱ و فرحبخش سیف به ک م xxxxxxxxx۵ و مهرداد رجبی‌پور به ک م xxxxxxxxx۰

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11955780
آگهی تصمیمات شرکت محیط سازان امروز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۳۵۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۷۸۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. محمود میوند به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و اشکان نوروزی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رازمیک نظریان به کدملی xxxxxxxxx۲ و حسین نوروزی به کدملی xxxxxxxxx۳ و زهرا امینی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۴/۹۰ رازمیک نظریان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، حسین نوروزی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء منفرد هر یک از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات