بهرام غیائی

آقای بهرام غیائی

کد ملی 387318xxxx
گراف ارتباطات
77
شرکت‌ها
219
آگهی‌ها

شرکت های بهرام غیائی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که بهرام غیائی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
بازرسی مهندسی ایران
بازرسی مهندسی ایران
بازرس علی‌البدل
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی
بازرس علی‌البدل
حسابرسی مختار و همکاران
حسابرسی مختار و همکاران
امین مدیریت پویا
امین مدیریت پویا
بازرس علی‌البدل
پتروشیمی قوچان
پتروشیمی قوچان
بازرس علی‌البدل
فولاد سیرجان ایرانیان
فولاد سیرجان ایرانیان
بازرس علی‌البدل
دیدگاه تصویر
دیدگاه تصویر
بازرس علی‌البدل
رایانه خدمات امید
رایانه خدمات امید
بازرس علی‌البدل
توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس
توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس
بازرس علی‌البدل
فولاد زرند ایرانیان
فولاد زرند ایرانیان
بازرس علی‌البدل
ساختمانی گسترش و نو سازی صنایع ایرانیان مانا
ساختمانی گسترش و نو سازی صنایع ایرانیان مانا
بازرس علی‌البدل
بازرگانی تکادو بین الملل
بازرگانی تکادو بین الملل
بازرس علی‌البدل
مهندسی بین المللی فولاد تکنیک
مهندسی بین المللی فولاد تکنیک
سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا
سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا
مجتمع صنایع قائم رضا
مجتمع صنایع قائم رضا
توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان
توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان
بازرس علی‌البدل
صنایع غذایی تورنگ بین الملل
صنایع غذایی تورنگ بین الملل
بازرس علی‌البدل
میزان کار پارت
میزان کار پارت
بازرس علی‌البدل
آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران
آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران
بازرس علی‌البدل
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس علی‌البدل
شیمیایی ستاره آمونیاک آریا
شیمیایی ستاره آمونیاک آریا
بازرس علی‌البدل
دارا گستر نوآوران
دارا گستر نوآوران
بازرس علی‌البدل
نوید گسترش تجارت نوآوران
نوید گسترش تجارت نوآوران
بازرس علی‌البدل
توسعه تجارت بینش گستر
توسعه تجارت بینش گستر
بازرس علی‌البدل
خردمندان تجارت گستر
خردمندان تجارت گستر
بازرس علی‌البدل
آریا دیزل موتور
آریا دیزل موتور
بازرس علی‌البدل
خرد پیشگان آریایی
خرد پیشگان آریایی
بازرس علی‌البدل
سپهر خرد ایرانیان
سپهر خرد ایرانیان
بازرس علی‌البدل
آریا ماد جامه
آریا ماد جامه
بازرس علی‌البدل
گروه مهدتاژ
گروه مهدتاژ
بازرس علی‌البدل
دنیای آرایش
دنیای آرایش
بازرس علی‌البدل
شیمیایی پارس زئولایت
شیمیایی پارس زئولایت
بازرس علی‌البدل
پخش پیشگام لیا
پخش پیشگام لیا
بازرس علی‌البدل
سنگاب همدان
سنگاب همدان
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
بازرس علی‌البدل
شیمیایی بهداش
شیمیایی بهداش
بازرس علی‌البدل
بازرگانی سرمایه گذاری ملت
بازرگانی سرمایه گذاری ملت
بازرس علی‌البدل
منظومه گستر صبا
منظومه گستر صبا
بازرس علی‌البدل
امیدان منظومه گسترش اطلاعات
امیدان منظومه گسترش اطلاعات
بازرس علی‌البدل
شیمیایی بهداد
شیمیایی بهداد
بین الملل انرژی پاسارگاد
بین الملل انرژی پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
داده پردازان تدبیر سرمایه
داده پردازان تدبیر سرمایه
بازرس علی‌البدل
جم پرتو
جم پرتو
بازرس علی‌البدل
فضای امن تبادل اطلاعات پاسارگاد
فضای امن تبادل اطلاعات پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس
مس کاوان عباس آباد
مس کاوان عباس آباد
تولیدی و شیمیایی روناس
تولیدی و شیمیایی روناس
تجهیزات برق و سیالات فولاد
تجهیزات برق و سیالات فولاد
بازرس علی‌البدل
بازرگانی مدیریت ملت
بازرگانی مدیریت ملت
بازرس علی‌البدل
الماس رایان ایرانیان
الماس رایان ایرانیان
بازرس علی‌البدل
مهندسی حصین افزار پردیس
مهندسی حصین افزار پردیس
بازرس علی‌البدل
خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات اپسان
خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات اپسان
بازرس علی‌البدل
آرین رول خاورمیانه
آرین رول خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
پردازش الکترونیک راشد سامانه
پردازش الکترونیک راشد سامانه
بازرس علی‌البدل
پویا اندیشان سرزمین ماد
پویا اندیشان سرزمین ماد
بازرس علی‌البدل
ارزش سازان توسعه پارس
ارزش سازان توسعه پارس
بازرس علی‌البدل
نوید گستر توسعه مبین
نوید گستر توسعه مبین
بازرس علی‌البدل
پاسارگاد فرتاک آریان
پاسارگاد فرتاک آریان
بازرس علی‌البدل
تولیدی و صنعتی پارس قفل
تولیدی و صنعتی پارس قفل
بازرس علی‌البدل
بین المللی ارجان صنعت فارس خوزستان
بین المللی ارجان صنعت فارس خوزستان
بازرس علی‌البدل
آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
پرنیان مهیار
پرنیان مهیار
بازرس علی‌البدل
مبنای خاورمیانه
مبنای خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
بازرس علی‌البدل
پتروشیمی شرق
پتروشیمی شرق
بازرس علی‌البدل
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
بازرس علی‌البدل
فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
بازرس علی‌البدل
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
بازرس علی‌البدل
راهبرد سرمایه ایرانیان
راهبرد سرمایه ایرانیان
بازرس علی‌البدل
بازرگانی فولاد غرب آسیا
بازرگانی فولاد غرب آسیا
بازرس علی‌البدل
تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد
تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
خدمات کارشناسی بیمه خودرو پارسیان
خدمات کارشناسی بیمه خودرو پارسیان
بازرس علی‌البدل
توسعه ساخت و نصب صنایع بتنی و فلزی گسترش مانا ساز آبیک
توسعه ساخت و نصب صنایع بتنی و فلزی گسترش مانا ساز آبیک
بازرس علی‌البدل
انجمن حمایت از کودکان کار
انجمن حمایت از کودکان کار
بازرس علی‌البدل
احیا فولاد غدیر
احیا فولاد غدیر
بازرس علی‌البدل
گروه صنعتی بازرگانی هوراند پلاستیک
گروه صنعتی بازرگانی هوراند پلاستیک
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14421512
آگهی تغییرات حسابرسی مختار و همکاران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/xxx۷ و مجوز شماره xxx۵/۲/۹۷ مورخ ۰۵/۰۹/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد محققی ریاض با کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای حسین حسنی با کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه ، سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxx ریال افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل است: آقای محمد محققی ریاض به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx ریال آقای حسین حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال آقای غلامرضا درباری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxx۰۰ ریال مرحوم بهرام غیایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670344
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی هوراند پلاستیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت و نرگس نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و فرهاد خلیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12619412
آگهی تغییراتانجمن حمايت از كودكان كار موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۴۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۵۱۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵۴ مورخ ۲۴/۵/۹۴ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسبن حسنی کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیاثی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم فاطمه پهلوانی کدملی xxxxxxxxx۸ و خانم فرزانه بنی هاشم نژاد کدملی xxxxxxxxx۲ و خانم ستاره مدرسی کدملی xxxxxxxxx۵ و خانم سودابه کلبادی نژاد کدملی xxxxxxxxx۵ و خانم سحر حاتمی لحاقی کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای رحیم ملافرج زاده کدملی xxxxxxxxx۰ و خانم صدف وکیلی کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای محسن فرمانی کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای صالح اولاد دمشقیه کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو البدل هیئت مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12642817
آگهی تغییرات شرکت احيا فولاد غدير شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۰۶۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ شرکت تصویب گردید. ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خواف
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12263735
آگهی تغییرات شرکت داده پردازان تدبیر سرمایه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۶۲۵۲۴ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۱۴۵۵۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۳ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار " اطلاعات "جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12205640
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساخت و نصب صنایع بتنی و فلزی گسترش‌مانا ساز آبیک سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۱۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/xxx۳ به تصویب رسید. ۲ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳به عنوان بازرس اصلی با نمایندگی آقای حسین حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12178500
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شماره ثبت ۱۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱/۲/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام غیائی به کدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال از صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به xxxxxx ریال کاهش دادند. بنا براین سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. نام شرکاء و میزان سهم الشرکه بعد از کاهش سرمایه بهرام غیائی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه حسین حسنی به کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه غلامرضا درباری به کدملیxxxxxxxxx۲ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12176618
آگهی تغییرات شرکت مس کاوان عباس‌آباد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۵۰۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۴۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب شدند.. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت نشر آگهی های شرکت برای سال مالی xxx۳ انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12163346
آگهی تغییرات شرکت خدمات کارشناسی بیمه خودرو پارسیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۷۰۸۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۹۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند شرکت بیمه پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ ۲ ـ شرکت یاری رسان پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ۳ ـ آقای علی اصغر عنایت به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12155523
آگهی تغییرات شرکت حسابرسی مختار و همكاران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱/xxx۴ و مجوز شماره xxx۶۸/۹۴ مورخ ۱/۲/۹۴ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین حسنی به کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال افزایش داد بنابراین سرمایه موسسه از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. نام شرکاء و میزان سهم الشرکه بعد از افزایش سرمایه ـ بهرام غیائی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه ۲ ـ حسین حسنی به کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه ۳ ـ غلامرضا درباری به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12129671
آآگهی تغییرات شرکت خدمات فناوری نو آور پاسارگاد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۶۱۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۹۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه ‏حسابرسی مختار و همکاران‏ دارای شناسه ملی‏xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای ‏بهرام غیائی‏ با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای نشر آگهی‏های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و شرکت تأمین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و شرکت پردیس داده پردازان شاخص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و شرکت فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12127832
آگهی تغییرات شرکت پردیس داده پردازان شاخص سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۶۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شرکت داتوم اف زی ای به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ ـ شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ ـ شرکت تعاونی فرهیختگان نوآور اطلاعات پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۱/xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12127844
آگهی تغییرات شرکت پردازش الکترونیک راشد سامانه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۷۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۲۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیائی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12044149
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع قائم رضا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۹۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت ـ ۲مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ ۳روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413012
آگهی تغییرات شرکت پرنیان مهیار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۶۴۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۹۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند شرکت تحول گران فردا ش م xxxxxxxxx۷۰ ـ شرکت نوآوران داتیک ش م xxxxxxxxx۹۷ ـ و شرکت بازرگانی دنارت کیش ش م xxxxxxxxx۹۸ برای مدت ۲ سال بسمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9411144
آگهی تغییرات شرکت میزان کار پارت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۰۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۸۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران به نمایندگی آقای حسین حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764484
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شماره ثبت ۱۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۳ و باستناد مجوز به شماره xxx۳۴/۹۳ مورخ ۱۶/۹/۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصراله مختار به کدملی xxxxxxxxx۳با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکا خارج گردید. آقای بهرام غیائی به کدملیxxxxxxxxx۱با دریافت مبلغی از صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغxxxxxxریال کاهش داد. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ریال به مبلغ xxxxxx۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. نام شرکاء و میزان سهم الشرکه پس کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد: آقای بهرام غیائی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxxریال آقای حسین حسنی به کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxxریال آقای غلامرضا درباری به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxx۰۰ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1757223
آگهی تغییرات شرکت بین الملل انرژی پاسارگاد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۰۳۲۵۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۴۰۹۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مختار و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱ـ روزنامه کثیرالانتشار" عصر اقتصاد " برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1747020
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شماره ثبت ۱۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۳ و باستناد مجوز به شماره xxx۶۱/۹۳ مورخ ۴/۹/۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام غیائی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای حسین حسنی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای غلامرضا درباری به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره موسسه برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار و تعهدآور و بانکی موسسه، با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734525
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی بهداد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۱۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۹۰۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها ی شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بدین شرح انتخاب شدند: شرکت گروه مهدتاژ با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت شیمیائی بهداش با شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ شرکت پخش پیشگام لیا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ خانم مژگان عابدی آملی با کدملی xxxxxxxxx۱ آقای محمد زمردی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی و خانم مژده عابدی آملی با کدملی xxxxxxxxx۰ وشرکت جم پرتو با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان اعضاء علی البدل. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیائی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725776
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۴۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۵۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود وزیان ۱۲/۹/۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳را به عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ را به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب کرد.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای نشر آگهی های رسمی انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711027
آگهی تغییرات شرکت جم پرتوسهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۵۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۰۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲به تصویب رسید. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها ی شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت گروه مهدتاژ بشناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ وشرکت شیمیائی بهداش بشناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ و شرکت شیمیائی بهدا د بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و عباس مافی بشماره ملیxxxxxxxxx۱ و خانم مژده عابدی آملی بشماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت اعضاء اصلی و آقای محمد زمردی بشماره ملیxxxxxxxxx۱ و خانم نگار کمائی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء علی البدل. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و بهرام غیائی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707908
آگهی تغییرات شرکت پردازش الکترونیک راشد سامانه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۷۹۷۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۲۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیائی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی و اعلامیه های شرکت منحصرا برای سال xxx۲ انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708412
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ارجان صنعت فارس خوزستان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۵۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۲۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳به عنوان بازرس اصلی و بهرام غیاثی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708699
آگهی تغییرات شرکت الماس رایان ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۸۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرارذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقایان محمد غرویان ش م xxxxxxxxx۱ وحمید غرویان ش م xxxxxxxxx۰ و وحید غرویان ش م xxxxxxxxx۶ موسسه حسابرسی مختار و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳به سمت بازرس اصلی و آقای بهرام غیایی ش م xxxxxxxxx۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1695187
آگهی تغییرات شرکت گروه مهدتاژ سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۸۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۹۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها ی شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بدین شرح انتخاب شدند: آقایان عباس مافی با ک.م xxxxxxxxx۱، داود عابدی آملی با ک.م xxxxxxxxx۶، سیاوش کمائی با ک.م xxxxxxxxx۵، خانم مژگان عابدی آملی با ک.م xxxxxxxxx۱ و شرکت شیمیائی بهدادبا شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت اعضاء اصلی وشرکت شیمیائی بهداش و آقای کیوان شایسته با ک.م xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء علی البدل. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیائی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ تصویب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677132
آگهی تغییرات شرکت پخش پیشگام لیا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۱۵۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۸۱۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بدین شرح انتخاب شدند: داود عابدی آملی به کد ملیxxxxxxxxx۶ و عباس مافی به کد ملیxxxxxxxxx۱ و سیاوش کمائی به کد ملیxxxxxxxxx۵و شرکت شیمیایی بهداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸و مژگان عابدی آملی به کد ملیxxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی و کیوان شایسته به کد ملیxxxxxxxxx۲ و نگار کمائی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء علی البدل. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و بهرام غیائی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677138
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی بهداش سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۴۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۲۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و بهرام غیائی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بدین شرح انتخاب شدند: شرکت گروه مهدتاژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵، شرکت شیمیائی بهداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸، شرکت جم پرتو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰، مژگان عابدی آملی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد زمردی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و نگار کمائی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت پخش پیشگام لیا xxxxxxxxx۶۸ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660416
آگهی تغییرات شرکت منظومه گستر صبا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۱۸۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۲۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای بهرام غیائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656595
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۴۷۵ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۶۷۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی منتهی به xxx۲ تصویب شد. ـ مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای بهرام غیائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1674043
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی و صنعتی پارس قفل سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۰۸۱۵۷
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.
۱ـ ترازنامه و حسابهای شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی، بهرام غیائی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ احمد بشارت با کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، علیرضا بشارت با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره، صدیقه طاهری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۷ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613587
آگهی تغییرات شرکت پاسارگاد فرتاک آریان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۴۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۰۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیائی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1591695
آگهی تغییرات شرکت نوید گستر توسعه مبین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامهه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی مختار و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیائی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1579137
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارزش سازان توسعه پارس در تاریخ ۲۸/۰۵/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاهاوخدمات مجاز، پخش،ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا به اشخاص حقیقی و حقوقی درداخل و خارج از کشور و سایر مواردمرتبط باموضوع شرکت دربازارهای داخلی و بین المللی،تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه هاو فعالیت های مجاز در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای درامورمرتبط باموضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی،خرید و فروش مشارکت احداث راه اندازی ساخت درصنایع معدنی و فولادی صنایع نفت گاز و پتروشیمی صنعت ساختمان و صنایع وابسته و پیمانکاری ساختمان ابنیه،راه سازی وتأسیسات و طراحی و ساخت و مدیریت در پروژه های آماده سازی وساختمانی بطور مستقل ویابامشارکت انبوه سازان اعم ازآماده سازی اراضی ویا ساخت واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی، درمانی، ورزشی و سایر کاربری ها و بخش کشاورزی اعم از زراعت دامداری و پرورش دام و طیور، خرید سهام برای شرکت، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیت ها و امورعملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد و مبادرت به انواع عقود اسلامی و سایر فعالیت های مجاز در چهار چوب قوانین حاکم بر کشور. کلیه موارد فوق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ولیعصر خیابان ارمغان غربی پلاک ۶۸ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxxریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳ص/xxx مورخ ۱۱/۴/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه ارمغان پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: حافظ اندیشه ماد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی سمانه صالحیان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی پویا اندیشان سرزمین ماد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی میر محسن مبین به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره میراث راستین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ امیر رضا هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی واداری با امضا مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی مختار وهمکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی. بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1565147
آگهی تغییرات شرکت پویا اندیشان سرزمین ماد شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۴۳۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۱۲۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و بهرام غیائی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1551013
آگهی تغییرات شرکت پردازش الکترونیک راشد سامانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۷۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۲۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مختار وهمکاران با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیایی کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534796
آگهی تغییرات شرکت داده پردازان تدبیر سرمایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۵۵۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/ ۹/ xxx۲مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیائی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527280
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آد‌ونیس سهامی‌خاص شماره ثبت ۴۲۶۱۳۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۳۵۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و صورت های مالی سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیا یی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1504803
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص آرین رول خاورمیانه در تاریخ ۲/۴/xxx۳ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت:
تولید انواع کاغذ، چوب، مقوا و سایر تولیدات و فرآورده های جانبی، تامین و ایجاد واحدهای تولیدی مربوطه، واردات کلیه ماشین آلات و واردات و صادرات در زمینه تولیدات مربوطه، واردات و صادرات هر نوع دستگاه و تجهیزات صنعتی و غیر صنعتی مجاز، شرکت در کلیه مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی، شرکت و سرمایه گذاری نمایشگاه های داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی، مشارکت در شرکتهای تولیدی داخلی و خارجی و هرگونه فعالیت هایی که سود آوری برای شرکت دارد، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت:
تهران، خیابان کریمخان، خیابان سنایی، کوچه سیزدهم، پلاک ۳۴، کدپستی xxxxxxxxx۳
سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به xxx/۵۰ سهم xxx/۱ ریالی که تعداد xxx/۵۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۳ ـ xxx ـ xxx مورخ ۳۰/۲/۹۳ نزد بانک سامان شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:
شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس به ش ش م xxxxxxxxx۲۷ بسمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی آقای محمد علی گوگانی، شرکت پردازشگران سامان به ش ش م xxxxxxxxx۶۴ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره، عضو اصلی به نمایندگی آقای مهدی بارچیان، شرکت نرم افزاری تندر نور به ش ش م xxxxxxxxx۰۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی آقای سید محمد امیر سیافی بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مشترکاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:
حسابرسی مختار و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی
آقای بهرام غیائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460086
آگهی تغییرات شرکت گرد آورندگان یکتا داده پرداز داتیس شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۸۶۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۵۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی مختار و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460088
آگهی تغییرات شرکت گردآورندگان یکتا داده پرداز داتیس شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۸۶۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۵۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1515149
آگهی تغییرات شرکت گرد آورندگان یکتا داده پرداز داتیس شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۰۸۶۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۵۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxxxxxبه عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند شرکت پردیس داده پردازان شاخص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ وشرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت۲سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524737
آگهی تغییرات شرکت گرد آورندگان یکتا داده پرداز داتیس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۸۶۳۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۵۳۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی مختار و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شرکت پردیس داده پردازان شاخص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450696
آگهی تغییرات شرکت فولاد زرند ایرانیان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۳۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۴۴۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب و زیان و سال مالی منتهی به ۳۰ آذر xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
موسسه حسابرسی مختار و همکاران با ش م xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیایی با ش م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1433616
آگهی تغییرات شرکت سرمایه ‌گذاری امین مدیریت پویا سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۹۷۸۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۵۶۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی آقای بهرام غیایی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1433617
آگهی تغییرات شرکت سنگاب همدان سهامی خاص شماره ثبت ۹۱۷۰۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورتهای سود و زیان سال مالی منتهی شرکت به ۳۱/۶/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی مختار و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیایی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1431807
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حصین افراز پردیس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۷۲۸۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۶۹۴۶
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیایی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1432638
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حصین افزار پردیس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۷۲۸۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۶۹۴۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی مختار و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیایی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418607
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی قوچان سهامی عام شماره ثبت ۲۷۷۵۴۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید.
اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷
شرکت پارک صنعت پتروشیمی عسلویه به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳
شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳
آقای محمدرضا موحدی علی آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای هرمز هژبر قلیچی به شماره ملی xxxxxxxxx۶
موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و آقای بهرام غیاثی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412324
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۳۶۲۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۹۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند حسین درویشها به کد ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شهرام صفوی سهی به کد ملیxxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمدعلی محصصی به کد ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مهدی شبانی به کد ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و همایون هیوند به کد ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و منصور ارجمندی به کد ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو علی البدل و مهدی معدنچی زاج به کد ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره
تراز و حساب سود و زیان سال مالی۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی مختار و همکاران شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به کد ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1647316
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۴۴۹۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. ـ ۲مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای بهرام غیائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ ۳روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397491
آگهی تغییرات شرکت الماس رایان ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378196
آگهی تغییرات شرکت دیدگاه تصویر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۹۵۱۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۲۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی مختار و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و دکتر بهرام غیایی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷
شرکت بازرگانی مدیریت ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱
شرکت فرآورده های دریایی ارس شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378197
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی مدیریت ملت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۶۵۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۳۸۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ تصویب شد.
موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و آقای بهرام غیایی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.
اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و شرکت سنگاب همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و شرکت فرآورده های دریایی ارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1278133
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مس کاوان عباس آباد سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۴۳۰۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۴/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی مختار و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و بهرام غیابی کد ملی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۹/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1256260
آگهی تغییرات شرکت خردمندان تجارت گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۷۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی مختار و همکاران بشناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیائی کدملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1256259
آگهی تغییرات شرکت نوید گسترش تجارت نوآوران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۹۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی مختار و همکاران ش مxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیایی ک مxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1256555
آگهی تغییرات شرکت خرد پیشگان آریایی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۹۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۷۲۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و جناب آقای بهرام غیایی به کدملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1256556
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت بینش گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۷۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و جناب آقای بهرام غیایی با کدملیxxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ بتصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی و اطلاعیه های رسمی شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257569
آگهی تغییرات شرکت خرد پیشگان آریایی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۹۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۷۲۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و جناب آقای بهرام غیایی به کدملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257570
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت بینش گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۷۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و جناب آقای بهرام غیایی با کدملیxxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ بتصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی و اطلاعیه های رسمی شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340312
آگهی تغییرات شرکت داراگستر نوآوران سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۹۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۷۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و جناب آقای بهرام غیایی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233301
آگهی تغییرات شرکت میزان کار پارت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۰۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۸۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بازرس اصلی و آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206859
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی تورنگ بین المللی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۹۰۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۲۳۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای غلامرضا صادقی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴، آقای مهرداد خواجه وندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای ارشیا صادقی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸، موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای دکتر بهرام غیایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1510612
آگهی تغییرات شرکت آریا دیزل موتور شرکت سهامی‌خاص شماره ثبت ۲۵۰۲۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۷۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه xxxxxxxxx۹۳ را به سمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای بهرام غیا یی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ را به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب نمودند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های سال xxx۲ تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199225
آگهی تغییرات شرکت منظومه گستر صبا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۲۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1342614
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مجتمع صنایع قائم رضا سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۶۲۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۹۸۵۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲/۴/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی مختار و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و بهرام غیائی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۷/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302444
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و شیمیایی روناس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
عباسعلی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۵ فضل اله حسینی به کدملیxxxxxxxxx۹ و شهاب حسینی به کدملی xxxxxxxxx۱
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و بهرام غیائی به کدملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1342615
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک سهامی خاص شماره ثبت ۸۴۷۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۶۷۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۳/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی مختار و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و بهرام غیائی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۷/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1339816
آگهی تصمیمات در شرکت تجهیزات برق و سیالات فولاد سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۷۹۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۸۱۹۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بنمایندگی محمدرضا کسایی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بنمایندگی مهدی مظاهری به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد جعفر خوش خلق با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/۹۲ می باشد.
۲ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و حسابرس بهرام غیائی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۹۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۶/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166288
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی و صنعتی پارس قفل (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۳۷۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه و سود و زیان سال مالی۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد.
۲ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی بهرام غیائی با کدملیxxxxxxxxx۱ بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۲ ثبت ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155558
آگهی تأسیس شرکت فضای امن تبادل اطلاعات پاسارگاد سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۶/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۶/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت:
طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریت اطلاعات ـ طراحی و تحلیل الگوریتم های رمزنگاری و پروتکل های ایمن سازی ـ شارژیابی امنیتی شبکه و سیستم های رایانه ای و انجام آزمون نفوذپذیری ـ مطالعه، طراحی، مشاوره و انتقال تکنولوژی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و پشتیبانی در زمینه تجهیزات رایانه ای و سیستم های الکترونیکی و اتوماسیون صنعتی و تجهیزات ابزار دقیق رایانه ای ـ خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات کامپیوتری و سیستم های رایانه ای و الکترونیکی ـ انجام فعالیت در زمینه مکانیزه کردن سیستم های اداری و اجرای سیستم های مکانیزه شده ـ شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ـ اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های رایانه ای داخلی و خارجی ـ ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور ـ انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ـ تحلیل و طراحی و تولید و پشتیبانی سخت افزار کامپیوتر و انجام خدمات مشاوره در زمینه موضوع فناوری اطلاعات ـ استراتژِی و معماری سازمانی و متدلوژی و اجراء و مهندسی مجدد و بهبود فرآیند و ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره و طراحی نظام های مدیریتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت جهت تسهیل و افزایش کارایی سازمان ها ـ طراحی و تولید و اجرای سیستم های امنیت شبکه و ارائه خدمات تخصصی در رابطه با شبکه های مبتنی بر فیبرنوری و شبکه های بی سیم ـ سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتهای از طریق تعهد سهام شرکت های جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکت های موجود ـ دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی ـ صادرات سخت افزار و خدمات مهندسی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ـ ارائه خدمات مشاوره مدیریت و مدیریت طرح.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ استاد مطهری ـ جنب بانک پاسارگاد پلاک ۹۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷۴ مورخ ۲/۴/xxx۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه مطهری پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان سهامی خاص با نمایندگی آقای شهاب جوانمردی به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی ایزدیار به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای علی ناصریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای علی ناصریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152555
آگهی تغییرات شرکت توسعه و سرمایه گذاری آرمان گوهر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۹۳۳۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ تصویب شد.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی مختار و همکاران به ش م xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و بهرام غیائی به ک م xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل: شهرام صفوی سهی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و منصور ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو علی البدل و همایون هیوند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و حسن درویشها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ انتخاب شدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1153249
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی بهداش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۲۱۷۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۳/xxx۲ و هیئت مدیره مورخ ۷/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مهد تاژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بنمایندگی داود عابدی آملی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت شیمیائی بهداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی عباس مافی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت جم پرتو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بنمایندگی مژده عابدی آملی به کدملی xxxxxxxxx۰ و مژگان عابدی آملی به کدملی xxxxxxxxx۱ و فریدون شایسته به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و نگار کمائی به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت پخش پیشگام لیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی رضا میرزائی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره و محمدرضا محمودی ملکی به کدملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد مدارک و اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166900
آگهی تصمیمات شرکت فرآوری زغالسنگ پروده طبس سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱ و ۴/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ شرکت تکادو بنمایندگی ناصر علی بابایی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید حسن ابطحی بنمایندگی شرکت ذغال سنگ نگین طبس با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر هاشمی طاهری با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل شرکت و شرکت معدنجو نمایندگی محمد مجتهد زاده کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت معادن منگنز ایران بنمایندگی محمود شهشهانی پور کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت استقلال سپاهان بنمایندگی ناصر هاشمی طاهری کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیرعامل بشرح صورت جلسه ۲۹/۱/۸۳ مجددا به مدیرعامل تفویض گردید. ۲ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و بهرام غیابی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز مالی xxx۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138986
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی بهداد سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۹۰۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مختار و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و بهرام غیائی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. شرکت گروه مهد تاژ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی عباس معافی کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت شیمیایی بهداش شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ با نمایندگی داود عابدی آملی کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت پخش پیشگام لیا شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ با نمایندگی سیاوش کمائی کدملی xxxxxxxxx۵ و مژگان عابدی آ ملی کدملی xxxxxxxxx۱ ـ فریدون شایسته کدملی xxxxxxxxx به سمت اعضای هیئت مدیره و مژده عابدی آملی کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت جم پرتو شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138982
آگهی تغییرات شرکت جم پرتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۰۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و بهرام غیاثی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۲ برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه مهدتاژ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت شیمیایی بهداش شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ شرکت شیمیایی بهداد شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ محمد زمردی کدملی xxxxxxxxx۱ و مژده عابدی آملی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی و مژگان عابدی آملی کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت پخش پیشگام لیا شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان اعضای علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139000
آگهی تغییرات شرکت پخش پیشگام لیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۸۱۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت شیمیایی بهداش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ـ شرکت شیمیایی بهداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و شرکت گروه مهدتاژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ـ مژگان عابدی آملی به کدملی xxxxxxxxx۱ و عباس مافی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی و شرکت جم پرتو به ش م xxxxxxxxx۴۰ و سپیده زمردی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره و همچنین موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و بهرام غیائی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138990
آگهی تغییرات شرکت دنیای آرایش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۹۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیاثی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138994
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی پارس زئولایت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۹۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ ب سمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139001
آگهی تغییرات شرکت گروه مهدتاژ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۹۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و آقای بهرام غیاثی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان عباس مافی به شماره ملی xxxxxxxxx۱؛ فریدون شایسته به شماره ملی xxxxxxxxx۸؛ داود عابدی آملی به شماره ملی xxxxxxxxx۶؛ خانم مژگان عابدی آملی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت شیمیایی بهداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان اعضای اصلی و آقای سیاوش کمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت شیمیایی بهداش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115917
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری امین مدیریت پویا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۳۹۷۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۵۶۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیایی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی غلامرضا جواشی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سنگاب همدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی سهراب رسته به ش ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت فرآورده های دریایی ارس به ش ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی علی متخصص به ش ملی xxxxxxxxx۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۱/۹۱ سهراب رسته به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا جواشی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی متخصص به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059116
آگهی تغییرات شرکت داده پردازان تدبیر سرمایه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۲۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۵۵۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۹/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055677
آگهی تغییرات شرکت فولاد سیرجان ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۸۲۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی مختار به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۶/۰۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1019935
آگهی تغییرات شرکت فولاد زرند ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۴۴۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155023
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مجتمع صنایع قائم رضا سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۶۲۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۹۸۵۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴ و ۱۲/۱۲/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی مختار و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و بهرام غیائی به کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، ضمنا روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. سیروس موتمن به کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت تجهیزات برق و سیالات و فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید در سمت سایر افراد و حق امضا تغییری حاصل نشد ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059099
آگهی تغییرات شرکت بین الملل انرژی پاسارگاد سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۳۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۹۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx تا تاریخ ۲۰/۴/xxx۲.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015459
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی بهداد سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۹۰۲۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ تراز سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند xxx۰ بتصویب رسید موسسه حسابرسی مختار و همکاران به ش م xxxxxxxxx۹۳ و بهرام غیاثی به ک م xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند شرکت گروه مهد تاژ به ش م xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی عباس مافی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت دنیای آرایش به ش م xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی داود عابدی آملی به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پخش پیشگام لیا به ش م xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی سیاوش کمائی به ک م xxxxxxxxx۵ شرکت شیمیایی بهداش به ش م xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی مهدی اسدیان به ش م xxxxxxxxx۹ شرکت شیمیایی پارس زئولایت به ش م xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی محسن منتظری به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکتهای جم پرتو به ش م xxxxxxxxx۴۰ و صنایع بسته بندی پوشش گستر لیا به ش م xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. محمدعلی صالحی به ک م xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004825
آگهی تغییرات شرکت منظومه گستر صبا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۱۸۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۲۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004827
آگهی تغییرات شرکت امیدان منظومه گسترش اطلاعات (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۸۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۲۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند در تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980036
آگهی تصمیمات شرکت جم پرتو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۹۲۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیاثی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مژگان عابدی آملی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه مهدتاژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و داود عابدی آملی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شیمیایی بهداش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و کیوان شایسته به ش ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت شیمیایی بهداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و مصطفی جعفری آملی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت دنیای آرایش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و اسماعیل توحید به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت شیمیایی پارس زئولایت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت صنایع بسته بندی پوشش گستر لیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و شرکت پخش پیشگام لیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ مژگان عابدی آملی بسمت رئیس هیئت مدیره و داود عابدی آملی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی جعفری آملی خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه مدارک و اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975036
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی بهداش سهامی خاص شماره ثبت۴۴۸۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۰۲۱۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه مهدتاژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و شرکت شیمیایی پارس زئولایت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت جم پرتو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت دنیای آرایش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و شرکت شیمیایی بهداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و اعضای علی البدل هیئت مدیره شرکت صنایع بسته بندی پوشش گستر لیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت پخش پیشگام لیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ برای مدت دو سال انتخاب شدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ داود عابدی آملی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت گروه مهدتاژ بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس مافی به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت شیمیائی پارس زئولایت بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی خان احمدی زنوز خارج از هیئت مدیره با ک م xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و مژده عابدی آملی با ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت جم پرتو و محمدرضا محمودی ملکی با ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت دنیای آرایش و علیرضا صالحی با ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت شیمیائی بهداد بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل همراه با رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975087
آگهی تصمیمات شرکت دیدگاه تصویر سهامی خاص شماره ثبت۹۵۱۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۹۲۲۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۹/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به ش م xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیایی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 969507
آگهی تغییرات شرکت پردیس داده پردازان شاخص سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می باشند: آقای محمدحسین فرداد بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان سهامی خاص با نمایندگی آقای شهاب جوانمردی و شرکت داتوم سهامی خاص با نمایندگی آقای ذبیح اله خزائی تا تاریخ ۲۴/۳/xxx۳
۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/xxx۰ بتصویب رسید.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدحسین فرداد بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت داتوم سهامی خاص با نمایندگی آقای ذبیح اله خزائی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان سهامی خاص با نمایندگی آقای شهاب جوانمردی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید عباس حیدری تکیه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۳/xxx۳
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
در تاریخ ۱۴/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975093
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی مدیریت ملت سهامی‌خاص به شماره ثبت۱۶۵۸۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۸۳۸۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به ش م xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به ک مxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 960975
آگهی تصمیمات شرکت سنگاب همدان سهامی‌خاص به شماره ثبت۹۱۷۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۶۰۳۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیایی به ش ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 954904
آگهی تصمیمات شرکت شیمیائی پارس زئولایت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۹۲۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیاثی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه مهدتاژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و شرکت شیمیائی بهداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و شرکت دنیای آرایش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و شرکت فن آور لیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و شرکت شیمیائی بهداش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضاء اصلی و شرکت جم پرتو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت پوشش گستر لیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضاء علی البدل. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ عباس مافی به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت گروه مهدتاژ به سمت رئیس هیئت مدیره و داود عابدی آملی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت شیمیایی بهداد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا محمودی ملکی به ش ملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل و نگار کمائی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت دنیای آرایش و مصطفی جعفری آملی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت فن آور لیا و رضا میرزائی به ش ملی xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت شیمیائی بهداش به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضاء مدیرعامل همراه با رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 954906
آگهی تصمیمات شرکت پخش پیشگام لیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۸۱۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیاثی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه مهدتاز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و شرکت دنیای آرایش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و شرکت شیمیایی بهداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و شرکت صنایع بسته بندی پوشش گستر لیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و شرکت شیمیائی بهداش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت جم پرتو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت شیمیایی پارس زئولایت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ فریدون شایسته به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گروه مهدتاژ به سمت رئیس هیئت مدیره و داود عابدی آملی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت دنیای آرایش به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی اسدیان به ش ملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل و سیاوش کمائی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت شیمیایی بهداد و مهدی اسدیان به نمایندگی شرکت بسته بندی پوشش گستر لیا و پیام شاه علی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت شیمیائی بهداش به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضاء مدیرعامل همراه با رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 937140
آگهی تصمیمات شرکت گروه مهدتاژ (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۹۸۰۷۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۹۹۰۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۴/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به ش.ملیxxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: عباس مافی به کدملیxxxxxxxxx۱، فریدون شایسته با کدملیxxxxxxxxx۲، داود عابدی آملی با کدملیxxxxxxxxx۶، مژگان عابدی آملی با کدملیxxxxxxxxx۱، علی خان احمدی زنور با کدملیxxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای اصلی و شرکت شیمیایی بهداد با ش.ملیxxxxxxxxx۲۸، شرکت شیمیایی بهداش با ش.ملیxxxxxxxxx۷۴ به عنوان اعضای علی البدل. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۴/۹۱ عباس مافی به سمت رئیس هیئت مدیره و فریدون شایسته به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و داود عابدی آملی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل همراه با رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939406
آگهی تصمیمات شرکت دنیای آرایش (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۰۷۳۸۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۸۹۹۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۸/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه مهدتاژ به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی فریدون شایسته به کدملیxxxxxxxxx۱ و شرکت شیمیایی بهداد به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی عباس مافی به کدملیxxxxxxxxx۱ و شرکت شیمیایی بهداش به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی داود عابدی آملی به کدملیxxxxxxxxx۶ و شرکت صنایع بسته بندی پوشش گستر لیا به شماره ملیxxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی محمدعلی صالحی به کدملیxxxxxxxxx۶ و شرکت پخش پیشگام لیا به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی اکبر اقدسی به کدملیxxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای اصلی و شرکت شیمیایی پارس زئولایت به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ و شرکت فن آورلیا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره، به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴/۴/۹۱ فریدون شایسته به سمت رئیس هیئت مدیره، عباس مافی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مژگان عابدی آملی به کدملیxxxxxxxxx۱ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضای مدیرعامل همراه با رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10315786
آگهی تصمیمات شرکت گروه مهدتاژ (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۹۸۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۹۰۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به ش. ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: عباس مافی به کدملی xxxxxxxxx۱، فریدون شایسته با کدملی xxxxxxxxx۲، داود عابدی آملی با کدملی xxxxxxxxx۶، مژگان عابدی آملی با کدملی xxxxxxxxx۱، علی خان احمدی زنور با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای اصلی و شرکت شیمیایی بهداد با ش. ملی xxxxxxxxx۲۸، شرکت شیمیایی بهداش با ش. ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان اعضای علی البدل. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ عباس مافی به سمت رئیس هیئت مدیره و فریدون شایسته به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و داود عابدی آملی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل همراه با رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 876242
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی ستاره آمونیاک آریا سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۶/۹/xxx۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 919062
آگهی تغییرات شرکت آریا ماد جامه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۱۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۶۸۴۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۳۰/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059836
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سرمایه‌گذاری پرشیا فلز اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۴۴۹۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و بهرام غیاثی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۸/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 917955
آگهی تغییرات شرکت سپهر خرد ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۶۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۷۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۳/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10333851
آگهی تغییرات شرکت سپهر خرد ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۹۶۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۷۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۷/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883553
آگهی تغییرات شرکت سپهر خرد ایرانیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۹۶۹۵۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۷۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۷/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 756524
آگهی تغییرات شرکت خرد پیشگان آریاییسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۶۹۶۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۷۲۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۲/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753867
آگهی تصمیمات شرکت آریا دیزل موتورسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۵۰۲۴۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۰۷۳۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به ش م xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیایی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748875
آگهی تغییرات شرکت داراگستر نوآورانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۲۶۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۷۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۷/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748876
آگهی تغییرات شرکت نوید گسترش تجارت نوآورانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۵۱۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۹۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۷/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748882
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت بینش گسترسهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۰۹۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۷۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۷/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9658824
آگهی تغییرات شرکت نوید گسترش تجارت نوآوران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۹۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۷/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10467027
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت بینش گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۷۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748883
آگهی تغییرات شرکت خردمندان تجارت گسترسهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۹۶۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۷۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۷/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 735940
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی ستاره آمونیاک آریاسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۵۸۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۳/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۰۱/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727612
آگهی تغییرات شرکت اکتشافی معدنی زر کاوان ارسبارانسهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۴/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۷/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 709265
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهرانسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۲۵۳۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 708156
آگهی تغییرات شرکت میزان کار پارتسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۰۶۲۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۸۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۴/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056745
آگهی تصمیمات در شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک سهامی خاص شماره ثبت ۸۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۶۷۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۲ و ۲۳/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای محمود اسلامیان کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد ابکاء کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مرتضی یزدخواستی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ و آقای سیروس موتمن کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای غلامرضا کامیاب کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۷/۸۳ می باشد. موسسه حسابرسی مختار و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای بهرام غیایی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۶/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704630
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی تورنگ بین الملل سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۰۲۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۲۳۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیابی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا صادقی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۴ و مهرداد خواجه وندی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و ارشیا صادقی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۱ غلامرضا صادقی نژاد بسمت رئیس هیئت مدیره، مهرداد خواجه وندی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، ارشیا صادقی نژاد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو امضاء از سه امضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق مراسلات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مفاد بند ب ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10555411
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری امین مدیریت پویا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۹۷۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۵۶۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیابی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681046
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت و سرمایه‌گذاری آرمان گوهر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۳۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۹۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۰/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10082592
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری آرمان گوهر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۹۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۰/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677950
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری امین مدیریت پویا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۹۷۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۵۶۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیابی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657464
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی تکاد و بین الملل سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۳۹۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۲۷۴۹۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیایی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9846602
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی تکاد و بین الملل سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۳۹۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۲۷۴۹۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیایی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 613694
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۸۹۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9612209
آگهی تأسیس شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱/۰۳/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۱/۰۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید و ارائه خدمات تخصصی و مشاوره‌ای در زمینه‌های تجهیزات رایانه‌ای, الکترونیکی, تجهیزات مخابراتی و فناوری اطلاعات, ارائه خدمات تخصصی و مشاوره‌ای در زمینه مکانیزاسیون شامل تحلیل, تولید بهینه‌سازی, پیاده‌سازی و راهبردی روش‌های عملیاتی, مدیریتی و خدماتی, ارائه خدمات تخصصی و مشاوره‌ای در تحلیل طراحی, ساخت و پیاده‌سازی و راهبری سیستم‌های سخت‌افزاری, فروش, نصب و راه‌اندازی, پشتیبانی و ارائه خدمات پس از فروش محصولات سخت‌افزاری تجهیزات رایانه‌ای مخابراتی و الکترونیکی تولید و فروش دستگاههای خودپرداز, خود دریافت دستگاههای ترکیبی پرداخت و دریافت وجوه نقدی پایانه‌های فروش راه‌اندازی و اداره کارخانجات مونتاژ و ساخت تجهیزات الکترونیکی کامپیوتری مخابراتی و توسعه و نوآوری در سیستم‌های سخت‌افزاری انبار داده‌ها مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد شرکتهای جدید یا خرید و تعهد سهام شرکتهای موجود انجام عملیات و معاملات مجاز خدماتی یا تجاری و تولید و طراحی در ارتباط مستقیم یا غیرمستقِیم با فعالیتهای شرکت یا به منظور تسهیل و یا بهینه‌سازی فعالیت‌های شرکت, دریافت انواع تسهیلات اعتباری و یا انجام سایر امور که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت ارتباط دارند انجام واردات و صادرات خرید و فروش انواع کالا و خدمات مرتبط با فعالیت‌های شرکت, ایجاد نمایندگی در ارتباط با فعالیت شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران, خ ولیعصر (عج) کوچه عاطفی, پxxx, ط سوم شمالی ـ کدپستیxxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به دو میلیون سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد دو میلیون سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/xxx/۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۱۲ مورخ۲۴/۰۲/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه ارمغان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت پردیس داده‌پردازان شاخص سهامی‌خاص با نمایندگی آقای ذبیح‌اله خزائی به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ شرکت پردازشگران سامان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مهدی قرهی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای محمدرضا اسکندری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴‌ـ ۵‌ـ آقای محمدعلی گوگانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ـ شرکت داتیس آرین قشم سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مهدی کشاورز‌امیری به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ ۵ـ آقای محمدعلی گوگانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و تعهدآور و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل همراه با یک عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ موسسخ مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای بهرام غیائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 613486
آگهی تغییرات شرکت فولاد زرند ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۳۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۴۴۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۰/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 601241
آگهی تأسیس شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱/۰۳/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۱/۰۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: تولید و ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای در زمینه های تجهیزات رایانه ای, الکترونیکی, تجهیزات مخابراتی و فناوری اطلاعات, ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای در زمینه مکانیزاسیون شامل تحلیل, تولید بهینه سازی, پیاده سازی و راهبردی روش های عملیاتی, مدیریتی و خدماتی, ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای در تحلیل طراحی, ساخت و پیاده سازی و راهبری سیستم های سخت افزاری, فروش, نصب و راه اندازی, پشتیبانی و ارائه خدمات پس از فروش محصولات سخت افزاری تجهیزات رایانه ای مخابراتی و الکترونیکی تولید و فروش دستگاههای خودپرداز, خود دریافت دستگاههای ترکیبی پرداخت و دریافت وجوه نقدی پایانه های فروش راه اندازی و اداره کارخانجات مونتاژ و ساخت تجهیزات الکترونیکی کامپیوتری مخابراتی و توسعه و نوآوری در سیستم های سخت افزاری انبار داده ها مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد شرکتهای جدید یا خرید و تعهد سهام شرکتهای موجود انجام عملیات و معاملات مجاز خدماتی یا تجاری و تولید و طراحی در ارتباط مستقیم یا غیرمستقِیم با فعالیتهای شرکت یا به منظور تسهیل و یا بهینه سازی فعالیت های شرکت, دریافت انواع تسهیلات اعتباری و یا انجام سایر امور که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت ارتباط دارند انجام واردات و صادرات خرید و فروش انواع کالا و خدمات مرتبط با فعالیت های شرکت, ایجاد نمایندگی در ارتباط با فعالیت شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران, خ ولیعصر (عج) کوچه عاطفی, پxxx, ط سوم شمالی ـ کدپستیxxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به دو میلیون سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد دو میلیون سهم با نام می باشد که مبلغxxx/xxx/xxx/۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۱۲ مورخ۲۴/۰۲/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه ارمغان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ شرکت پردیس داده پردازان شاخص سهامی خاص با نمایندگی آقای ذبیح اله خزائی به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ شرکت پردازشگران سامان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی قرهی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ آقای محمدرضا اسکندری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ ـ ۵ ـ آقای محمدعلی گوگانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره.
۵ـ ۵ـ شرکت داتیس آرین قشم سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی کشاورز امیری به سمت عضو هیئت مدیره.
۶ـ ۵ـ آقای محمدعلی گوگانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و تعهدآور و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ ۸ـ موسسخ مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ آقای بهرام غیائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 566039
آگهی تصمیمات شرکت دیدگاه تصویر سهامی خاص ‌به شماره ثبت۹۵۱۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۹۲۲۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ـ شرکت بازرگانی مدیریت ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ـ شرکت فرآورده های دریایی ارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 566082
آگهی تصمیمات شرکت رایانه خدمات امید سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۸۹۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۹۴۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 565872
آگهی تغییرات شرکت فولاد سیرجان ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۲۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۸۲۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی مختار به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۹/xxx۲به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علی اصغر پورمند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای علی پالیزدار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای رضا اشرف سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۶ و آقای مسعود ابکا خواجویی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای بهرام سبحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۳۰/۹/xxx۲
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۸/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 559827
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی قوچان سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۷۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۷/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10099011
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی قوچان سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۷۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527763

آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملت
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۹/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیایی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی پیام پیام شاه علی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت فرآورده های دریایی ارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی علی متخصص به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت سنگاب همدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی سهراب رسته به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ پیام شاه علی بسمت رئیس هیئت مدیره و سهراب رسته بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی متخصص بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9735157
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملت سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۳۹۷۸۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۵۶۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۹/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیایی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی پیام پیام شاه‌علی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت فرآورده‌های دریایی ارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی علی متخصص به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت سنگاب همدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی سهراب رسته به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ پیام شاه‌علی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سهراب رسته بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی متخصص بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10388371
آگهی اصلاحی شرکت سنگاب همدان سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۷۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۳۲۹
پیرو آگهی شماره xxx۵۲/ ت/ ۳۲ ۲۳/۱۱/۹۰ بهرام غیائی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل انتخاب شد که اشتباها حسین حسنی درج شده که بدینوسیله اصلاح می‌شود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10319551
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی مدیریت ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۸۳۸۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ محل شرکت به تهران خ ملاصدرا خ شیراز شمالی خ صائب تبریزی شرقی ش ۲۷ کدپستی xxxxxxxxx۴ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 459605

آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی مختار و همکاران
به شماره ثبت xxx۵
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. بهرام غیایی به کدملی xxxxxxxxx۱ و نصراله مختار به کدملی xxxxxxxxx۳ و حسین حسنی به کدملی xxxxxxxxx۸ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۰ بهرام غیایی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نصراله مختار بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء یکنفر از اعضای هیئت‎مدیره منفردا همراه با مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 383546

آگهی تصمیمات شرکت بازرسی مهندسی ایران
سهامی خاص ثبت شده به شماره xxx۵۰
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 383586

آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی سهامی خاص ثبت شده به شماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیایی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بین المللی توسعه و تجارت فرسمن آسیا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ ـ محمدصادق مقدم به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به کدملی xxxxxxxxx۲۰ ـ شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به کدملی xxxxxxxxx۳۹ ـ شرکت سرمایه گذاری غدیر به کدملی xxxxxxxxx۳۴
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10507513
آگهی تأسیس شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۸/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۸/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: موضوع فعالیت اصلی عبارت است از پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه (بقیه موضوع مطابق با اساسنامه). ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران شهرک قدس (غرب) بلوار فرحزادی خیابان زرافشان غربی پلاک ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیارد و یکصد میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیارد و یکصد میلیون سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷ مورخ ۲/۸/۹۰ نزد بانک پارسیان شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی بقائی بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ شرکت سرمایه گذاری سایپا سهامی عام به شماره ثبت xxx۴۶ با نمایندگی آقای عیسی حسین پناه بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ شرکت سرمایه گذاری سمند سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی شیخی ده چناری بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ شرکت بانک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد فطانت فردحقیقی بسمت عضو هیئت مدیره. ۵ ۵ شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای کمال بیگدلی بسمت عضو هیئت مدیره. ۶ ۵ آقای محمد فطانت فردحقیقی به نمایندگی از شرکت بانک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد بهادار و بانکی به امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شماره ثبت xxx۵ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666698
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سرمایه‌گذاری پرشیا فلز اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۴۴۹۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۴/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی مختار و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای بهرام غیائی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۶/xxx۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9536199
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سرمایه‌گذاری پرشیا فلز اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۴۴۹۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۴/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی مختار و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای بهرام غیائی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۶/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9530337
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی بهداد سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۵۱۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۹۰۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس مافی به کدملی xxxxxxxxx۱ و فریدون شایسته به کدملی xxxxxxxxx۸ و داود عابدی‌آملی xxxxxxxxx۶ و کیوان شایسته به کدملی xxxxxxxxx۲ و مژده عابدی‌آملی به کدملی xxxxxxxxx۰ به بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و سیاوش کمائی به کدملی xxxxxxxxx۵ و سپیده زمردی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۰ عباس مافی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و فریدون شایسته به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محسن منتظری خارج ازهیئت‌مدیره به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و قراردادهای تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10110004
آگهی تصمیمات شرکت دنیای آرایش سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۷۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۹۹۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. داود عابدی آملی xxxxxxxxx۶ عباس مافی به کدملی xxxxxxxxx۱ فریدون شایسته به کدملی xxxxxxxxx۸ علی خان احمدی زنوز به کدملی xxxxxxxxx۹ سیاوش کمائی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سپیده زمردی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمد زمردی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۰ داود عابدی آملی به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس مافی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مژگان عابدی آملی به کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9739041
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی بهداش سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۴۴۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۲۱۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. داود عابدی‌آملی xxxxxxxxx۶ ـ عباس مافی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ فریدون شایسته به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ مژگان عابدی‌آملی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ نگار کمائی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و مژده عابدی عابدی‌آملی به کدملی xxxxxxxxx۰ و کیوان شایسته به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۰ عباس مافی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و داود عابدی‌آملی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی خان‌احمدی‌زنوز به کدملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9575390
آگهی تصمیمات شرکت رایانه خدمات امید سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۸۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۴۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید..

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9800174
آگهی تغییرات شرکت میزان کار پارت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۰۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۸۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۸/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9876009
آگهی تغییرات شرکت خرد پیشگان آریایی سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۶۹۶۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۷۲۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10252897
آگهی تغییرات شرکت داراگستر نوآوران سهامی خاص بشماره ثبت ۳۹۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۷۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۵/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10538611
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی قوچان سهامی عام بشماره ثبت ۲۷۷۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۳۲۵۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیاثی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‎های کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شدند. ۲ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۸/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9621326
آگهی تغییرات شرکت مبنای خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۴۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۴۳۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۰/۰۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666597
آگهی تصمیمات در شرکت مهندسی بین‌المللی فولاد تکنیک سهامی خاص شماره ثبت ۸۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۶۷۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای حسین آذربایجانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بنمایندگی آقای مسعود ابکاء به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد ابکاء به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حمیدرضا عظیمیان به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx و سیروس موتمن به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد ملی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۷/xxx۳ می باشد. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای بهرام غیایی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666700
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مجتمع صنایع قائم رضا سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۹۸۵۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۳/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی مختار و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای بهرام غیایی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۴/xxx۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9743125
آگهی تصمیمات درشرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک سهامی خاص بشماره ثبت ۸۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۶۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مرخ ۲۲/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید :

۱ـ آقای حسین آذربایجانی به کد ملیxxxxxxxxx۵ و کد پستیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری پرشیا فلز اسپادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی آقای مسعود ابکاء به کد ملیxxxxxxxxx۶ و کد پستی xxxxxxxxx۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد ابکاء به کد ملیxxxxxxxxx۷ و کد پستی xxxxxxxxx۳به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و حمیدرضا عظیمیان به کد ملیxxxxxxxxx۳ و کد پستی xxxxxxxxxو سیروس موتمن به کد ملیxxxxxxxxx۰ و کد پستیxxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند وکلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است . ضمنا اختیارات مدیر عامل بشرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۷/۸۳ می باشد . موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای بهرام غیایی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کد پستی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید . تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد . امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ تکمیل گردید .

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9996622
آگهی تغییرات شرکت فولاد سیرجان ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۱۱۱و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۸۸۲۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی مختار به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۰/۰۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10377689
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۸۹۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیایی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9591397
آگهی تغییرات شرکت فولاد زرند ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۳۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۴۴۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۵/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9555557
آگهی تاسیس شرکت خردمندان تجارت گستر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز پخش ترخیص کالا از گمرکات حق‌العمل‌کاری اخذ و اعطای نمایندگی ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت در بازارهای داخلی و بین‌المللی تاسیس شرکت و سرما‌یه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌ها و فعالیتهای مجاز در داخل و خارج از کشور ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره‌ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی انجام سایر فعالیتها و امور عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار آفریقا نرسیده به میرداماد نبش سپیدار شماره ۶۱ ط پنجم ـ کد پستی xxxxxxxxx۴.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام تعداد دو هزار و پانصد سهم ممتاز می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۰/۱۱/xxx۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای پیروز باستانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای خلیل فرجی‌حاجی‌کندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای منوچهر کلهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای منوچهر کلهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10043094
آگهی تاسیس شرکت نوید گسترش تجارت نوآوران سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۱۱/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۱۱/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز پخش ترخیص کالا از گمرکات حق العمل کاری اخذ و اعطای نمایندگی ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت در بازارهای داخلی و بین المللی تاسیس شرکت و سرما یه گذاری و مشارکت در پروژه‌ها و فعالیتهای مجاز در داخل و خارج از کشور ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره‌ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی انجام سایر فعالیتها و امور عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته_باشد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران بلوار آفریقا نرسیده به میرداماد نبش سپیدار شماره ۶۱ ط پنجم کد پستی xxxxxxxxx۴. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام تعداد دو هزار و پانصد سهم ممتاز می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴ ص ۸۹ xxx مورخ ۱۲/۱۱/xxx۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای نوروز لطیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای سعید توتونچی درزه کنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای فریدون زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای فریدون زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد تعهدآور با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شماره ثبت xxx۵ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10223130
آگهی تصمیمات شرکت سنگاب همدان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۱۷۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۳۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10165346
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۳۸۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۸۹ علی متخصص به ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود جهانخانی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و جواد رفیع نژاد به ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیتب مدیرعامل با دو امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10224893
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی مهندسی ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۹۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۱۱۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۸/۸۹ مسلم عباسی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران به سمت عضو هیئت مدیره و سیدمهدی آستانی به ش ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به سمت عضو هیئت مدیره و جلال قاسمی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس به سمت عضو هیئت مدیره و علی منزوی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به سمت رئیس هیئت مدیره و اصغر شریفیان به ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدمهدی آستانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره کلیه اختیارات موضوع بندهای ۱ و ۴ و ۷ و ۱۳ از ماده چهل اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10559729
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مجتمع صنایع قائم رضا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۶۲۵و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۹۸۵۳
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۳/xxx۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی مختار و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای بهرام غیایی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۸/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9630226
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سرمایه‌گذاری پرشیا فلز اسپادانا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۹۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۴۴۹۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۴/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی مختار و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای بهرام غیایی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۵/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10590668
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۴۴۹و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۲۰۷۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۷/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10623638
آگهی تغییرات شرکت داراگستر نوآوران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۷۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۷/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10719389
آگهی تغییرات شرکت فولاد زرند ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۳۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۴۴۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۰/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10743425
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی‌خاص ثبت‌شده‌بشماره ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدحسین داجمر به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ـ بهروز امیدعلی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ـ محمدسعید فلاحی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌‌گذاری سرمایه‌گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ـ احمد تورک برومند به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ـ مسلم عباسی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۸۹ محمدحسین داجمر بسمت رئیس هیئت مدیره و بهروز امیدعلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسلم عباسی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مه شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10752186
آگهی تصمیمات شرکت پخش پیشگام لیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۸۱۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیاثی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه مهدتاز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و شرکت دنیای آرایش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و شرکت شیمیایی بهداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و شرکت صنایع بسته‌بندی پوشش‌گستر لیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و شرکت شیمیائی بهداش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت جم پرتو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت شیمیایی پارس زئولایت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ فریدون شایسته به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گروه مهدتاژ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و داود عابدی‌آملی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت دنیای آرایش به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مهدی اسدیان به ش ملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل و سیاوش کمائی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت شیمیایی بهداد و مهدی اسدیان به نمایندگی شرکت بسته‌بندی پوشش گستر لیا و پیام شاه‌علی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت شیمیائی بهداش به سمت اعضاء هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضاء مدیرعامل همراه با رئیس هیئت‌مدیره و یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10782423
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مهندسی بین‌المللی فولاد تکنیک سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۶۷۴
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۳/xxx۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی مختار و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای بهرام غیایی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۸/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10784373
آگهی تصمیمات شرکت آریا دیزل موتور سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۵۰۲۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۰۷۳۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به ش م xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیایی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10788480
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی پارس زئولایت سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۰۴۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۹۲۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیاثی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی خان احمدی‌زنوز به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ داود عابدی‌آملی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ عباس مافی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ فریدون شایسته به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ محمد زمردی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی و علی خالقی‌اصانلو به کدملی xxxxxxxxx۵ و سیاوش کمائی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای علی‌البدل ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ علی خان احمدی‌زنوز به سمت رئیس هیئت‌مدیره و داود عابدی‌املی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا صالحی خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10805811
آگهی تاسیس شرکت سپهر خرد ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز پخش ترخیص کالا از گمرکات حق‌العمل‌کاری اخذ و اعطای نمایندگی ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت در بازارهای داخلی و بین‌المللی تاسیس شرکت و سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌ها و فعالیتهای مجاز در داخل و خارج از کشور ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره‌ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی انجام سایر فعالیتها و امور عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار آفریقا نرسیده به میرداماد نبش سپیدار شماره ۶۱ ط ۵ ـ کد پستی xxxxxxxxx۴.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام تعداد دو هزار و پانصد سهم ممتاز می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۰/۱۱/xxx۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای محسن معلمیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای یوسف تقی‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای وحید باقری‌خیرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای وحید باقری‌خیرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اسناد تعهدآور با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10819911
آگهی تغییرات شرکت فولاد سیرجان ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۲۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۸۲۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مختار به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۰/۹/xxx۲به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی‌اصغر پورمند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای علی پالیزدار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای رضا اشرف‌سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۶ و آقای مسعود ابکا‌خواجویی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای بهرام سبحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۳۰/۹/xxx۲

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۸/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10826247
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی تورنگ بین الملل سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۰۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۲۳۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیابی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا صادقی‌نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۴ و مهرداد خواجه‌وندی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و ارشیا صادقی‌نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۱ غلامرضا صادقی‌نژاد بسمت رئیس هیئت‌مدیره، مهرداد خواجه‌وندی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، ارشیا صادقی‌نژاد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو امضاء از سه امضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق مراسلات اداری با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مفاد بند ب ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10867350
آگهی تصمیمات شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۶۳۲۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10881696
آگهی تصمیمات شرکت شیمیائی پارس زئولایت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۹۲۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیاثی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه مهدتاژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و شرکت شیمیائی بهداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و شرکت دنیای آرایش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و شرکت فن‌آور لیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و شرکت شیمیائی بهداش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضاء اصلی و شرکت جم پرتو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت پوشش گستر لیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضاء علی‌البدل. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ عباس مافی به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت گروه مهدتاژ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و داود عابدی‌آملی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت شیمیایی بهداد به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا محمودی‌ملکی به ش ملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل و نگار کمائی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت دنیای آرایش و مصطفی جعفری‌آملی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت فن‌آور لیا و رضا میرزائی به ش ملی xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت شیمیائی بهداش به سمت اعضاء هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضاء مدیرعامل همراه با رئیس هیئت‌مدیره و یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10903474
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذائی تورنگ بین الملل سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۰۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۲۳۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیاثی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10963438
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی ستاره آمونیاک آریا سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۶/۹/xxx۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10997476
آگهی تصمیمات شرکت آریا دیزل موتور سهامی ‌خاص ثبت‌ شده ‌به شماره ۲۵۰۲۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۷۳۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای بهرام غیایی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11020067
آگهی تاسیس شرکت دارا گستر نوآوران سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز پخش ترخیص کالا از گمرکات حق‌العمل‌کاری اخذ و اعطای نمایندگی ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت در بازارهای داخلی و بین‌المللی تاسیس شرکت و سرما‌یه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌ها و فعالیتهای مجاز در داخل و خارج از کشور ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره‌ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی انجام سایر فعالیتها و امور عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار آفریقا نرسیده به میرداماد نبش سپیدار شماره ۶۱ ط پنجم ـ کد پستی xxxxxxxxx۴.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام تعداد دو هزار و پانصد سهم ممتاز می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۳۵ مورخ ۱۲/۱۱/xxx۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای حمیدرضا ساعتچی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای امیرعباس کریم‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای امید بهداش به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای امید بهداش به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شماره ثبت xxx۵ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11105715
آگهی تصمیمات شرکت دنیای آرایش (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۰۷۳۸۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۸۹۹۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۸/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه مهدتاژ به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی فریدون شایسته به کدملیxxxxxxxxx۱ و شرکت شیمیایی بهداد به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی عباس مافی به کدملیxxxxxxxxx۱ و شرکت شیمیایی بهداش به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی داود عابدی‌آملی به کدملیxxxxxxxxx۶ و شرکت صنایع بسته‌بندی پوشش گستر لیا به شماره ملیxxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی محمدعلی صالحی به کدملیxxxxxxxxx۶ و شرکت پخش پیشگام لیا به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی اکبر اقدسی به کدملیxxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای اصلی و شرکت شیمیایی پارس زئولایت به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۲۰ و شرکت فن‌آورلیا به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۴ به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره، به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۴/۴/۹۱ فریدون شایسته به سمت رئیس هیئت‌مدیره، عباس مافی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، مژگان عابدی‌آملی به کدملیxxxxxxxxx۱ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضای مدیرعامل همراه با رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11145396
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار "اطلاعات" و "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۵/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11146876
آگهی تغییرات شرکت سپهر خرد ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۶۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۷۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۳/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11176110
آگهی تغییرات شرکت آریا ماد جامه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۱۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۶۸۴۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۳۰/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11204751
آگهی تاسیس شرکت خرد پیشگان آریایی سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز پخش ترخیص کالا از گمرکات حق‌العمل‌کاری اخذ و اعطای نمایندگی ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت در بازارهای داخلی و بین‌المللی تاسیس شرکت و سرما‌یه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌ها و فعالیتهای مجاز در داخل و خارج از کشور ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره‌ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی انجام سایر فعالیتها و امور عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار آفریقا نرسیده به میرداماد نبش سپیدار شماره ۶۱ ط پنجم ـ کد پستی xxxxxxxxx۴.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام تعداد دو هزار و پانصد سهم ممتاز می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۰/۱۱/xxx۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای احمد شفیعی‌هنجنی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای علی‌اکبر خادمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای بهنام ناصری‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای بهنام ناصری‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد تعهدآور با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11223702
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۲۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11224509
آگهی تصمیمات شرکت رایانه خدمات امید سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۸۹۸۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۹۴۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11224640
آگهی تأسیس شرکت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۲/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۲/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: موضوع فعالیت شرکت:

برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه شرکت با رعایت مقررات و قوانین ذیربط مجاز به اقدامات زیر خواهد بود. انجام هرگونه فعالیت در راستای توزیع آب بهداشتی برای مصارف خانگی، عمومی صنعتی، تجاری و غیره و بهره‌برداری از تاسیسات جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در محدوده عملیاتی شرکت.

مطالعه و اجرای طرحهای ایجاد و توسعه تاسیسات مربوط به توزیع آب آشامیدنی و بهداشتی.

انجام هرگونه فعالیت در راستای کاهش میزان هدر رفت آب و آب بدون درآمد از طریق نصب لوازم اندازه‌گیری دقیق در مبادی ورودی‌ و خروجی و مشترکین در محدوده تحت پوشش بمنظور اقتصادی نمودن قیمت تمام شده آب و تحقق کاهش پرت آب مطابق استاندار.

رعایت اصول بهداشتی، کنترل کیفی و استانداردهای مورد عمل وزارت نیرو در توزیع آب آشامیدنی و بهداشتی و جمع‌آوری و دفع فاضلاب بهره‌برداری تعمیر نگهداری مرمت و بازسازی و توسعه کلیه تاسیسات توزیع آب جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و حفاظت از حریم آنها.

اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی با اخذ مجوز از مجمع عمومی و سایر مراجع قانونی ذیربط.

استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی برای انجام امور مطالعاتی اجرایی بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات آب و فاضلاب و خدمات مشترکین به منظور کاهش هزینه‌ها افزایش بهره‌برداری و ارتقا سطح خدمات.

انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط بوده و به صرفه‌ و صلاح آن می‌باشد.

شرکت بدون کسب مجوز مجمع عمومی مجاز به سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها نمی‌باشد.

شرکت در راستای تسریع پروژه‌های فاضلاب ملزم است براساس ابلاغ ریاست مجمع و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران و هماهنگی شرکت فاضلاب تهران نسبت به اجرای شبکه فاضلاب در حوزه تحت پوشش اقدام نماید.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه نواب صفوی تقاطع خ امام خمینی ضلع جنوب شرقی ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۶ مورخ ۲۰/۲/۹۰ نزد بانک اقتصادنوین شعبه خ رودکی پرداخت گردیده‌است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ شرکت آب و فاضلاب استان تهران سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۶۱ با نمایندگی آقای داود طارمی بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای ناصر خلج‌کامرانی بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ شرکت صنایع برق و آب صبا سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۰۴ با نمایندگی آقای احمد سلامت بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای داود طارمی به نمایندگی از شرکت آب و فاضلاب استان تهران سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۶۱ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11242455
آگهی تغییرات شرکت نوید گسترش تجارت نوآوران سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۷۵۱۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۹۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11256648
آگهی تصمیمات شرکت سنگاب همدان سهامی‌خاص به شماره ثبت۹۱۷۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۶۰۳۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیایی به ش‌ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11259980
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت بینش گستر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۹۷۰۹۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۷۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسـسه حسابرسی مـختار و همـکاران به عـنوان بازرس اصلی، آقـای بـهرام غیـائی به شـماره مـلیxxxxxxxxx۱ بـه عنـوان بـازرس عـلی‌البـدل بـرای یـکسـال مـالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۱۴/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11375012
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۵۶۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۴۰۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۷/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیایی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بین‌المللی توسعه و تجارت فرسمن آسیا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ ـ محمدصادق مقدم به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی به کدملی xxxxxxxxx۲۰ ـ شرکت سرمایه‌گذاری هامون کیش به کدملی xxxxxxxxx۳۹ ـ شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به کدملی xxxxxxxxx۳۴

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11471519
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس سهامی خاص، بشماره ثبت ۱۶۷۷۱شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۷/۷/۸۹ تغییرات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ مورد تصویب قرار گرفت و موسسه حسابرسی مختار و همکاران (حسابداران رسمی) بشماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و بهرام غیایی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11481702
آگهی تاسیس شرکت فناوری ارزش و سرمایه بهینه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱/۱۲/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۱۲/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز پخش ترخیص حق‌العمل‌کاری اخذ و اعطای نمایندگی ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت در بازارهای داخلی و بین‌المللی تاسیس شرکت و سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌ها و فعالیتهای مجاز در داخل و خارج از کشور ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره‌ای پژوهشی در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی انجام سایر فعالیتها و امور عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران شهرک قدس فاز ۴ خ دادمان پ۴۳ ـ کد پستی xxxxxxxxx۴.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۱ ریال منقسم به یازده میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یازده میلیون سهم بانام xxx۰ سهم ممتاز می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲۶ مورخ ۲۱/۱۱/xxx۹ نزد بانک پاسارگاد شبعه سپهر پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت بانک پاسارگاد سهامی‌عام با نمایندگی آقای رسول سعدی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان سهامی‌عام با نمایندگی آقای علی‌اکبر امین‌تفرشی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری پارس حافظ سهامی‌خاص با نمایندگی آقای هادی جمالیان به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ ۵ـ شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی‌خاص با نمایندگی آقای شاپور محمدی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ـ آقای احمد پویان‌فر به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ـ آقای احمد پویان‌فر به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد تعهدآور بامضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفراز اعضا هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11521111
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مجتمع صنایع قائم رضا سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۹۸۵۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۳/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی مختار و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای بهرام غیایی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۴/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11577963
آگهی تصمیمات شرکت جم پرتو سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۷۵۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۰۳۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: فریدون شایسته به کدملی xxxxxxxxx ـ داود عابدی‌آملی xxxxxxxxx۶ ـ عباس مافی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ مژده عابدی‌آملی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ مژگان عابدی‌آملی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره اصلی و سیاوش کمائی به کدملی xxxxxxxxx۵ و پریناز خالقی‌اصانلو به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای علی‌البدل ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ فریدون شایسته به سمت رئیس هیئت‌مدیره و داود عابدی‌آملی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مصطفی جعفری‌آملی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11580095
آگهی تصمیمات شرکت دیدگاه تصویر سهامی خاص ‌به شماره ثبت۹۵۱۶۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۹۲۲۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ـ شرکت بازرگانی مدیریت ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ـ شرکت فرآورده‌های دریایی ارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11610631
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شماره ثبت ۱۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. بهرام غیایی به کدملی xxxxxxxxx۱ و نصراله مختار به کدملی xxxxxxxxx۳ و حسین حسنی به کدملی xxxxxxxxx۸ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۰ بهرام غیایی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و نصراله مختار بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء یکنفر از اعضای هیئت‎مدیره منفردا همراه با مهر موسسه معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11620837
آگهی تاسیس شرکت آریا ماد جامه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۳/۷/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۷/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: فعالیت در زمینه تولید، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از جمله انواع پوشاک و منسوجات و سایر موارد مجاز مرتبط و مشارکت در زمینه موضوع شرکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت، ایجاد و شرکت در کلیه نمایشگاههای تخصصی و عمومی و خارجی، ارائه خدمات مشاروه فنی و توانمندسازی در زمینه پوشاک به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، ارائه خدمات بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی در سراسر کشور و بازارهای هدف صادراتی از طریق شعب و نمایندگی‌های مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و هرگونه فعالیت مجازی که در رابطه با موضوع شرکت به نحوی واجد سوددهی باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ الهیه ـ خ چناران ـ خ سروستان شرقی ـ نبش کوچه بلوری ـ پ۸ ـ واحد۱۲ ـ کدپستیxxxxxxxxx۳.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۲۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx۴ مورخ۱۸/۷/۹۰ نزد بانک کارآفرین شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد..

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت ماشینهای اداری ایران سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۷۱ با نمایندگی آقای فرخ نسیری‌امیری به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ شرکت آریا دیزل موتور سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای هیربد جناب‌زاده به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای امیرعلی امیری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ خانم نیلوفر معین‌الساداتی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا مدیرعامل همراه با امضاء یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای بهرام غیائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11709130
آگهی تصمیمات شرکت دیدگاه تصویر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۵۱۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۲۲۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به بسمت بازرس اصلی و بهرام غیایی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11733180
آگهی تصمیمات در شرکت مهندسی بین‌المللی فولاد تکنیک سهامی خاص شماره ثبت ۸۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۶۷۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای حسین آذربایجانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری پرشیا فلز اسپادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بنمایندگی آقای مسعود ابکاء به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد ابکاء به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حمیدرضا عظیمیان به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx و سیروس موتمن به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد ملی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۷/xxx۳ می‌باشد. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای بهرام غیایی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11735469
آگهی تاسیس شرکت توسعه تجارت بینش گستر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز پخش ترخیص کالا از گمرکات حق‌العمل‌کاری اخذ و اعطای نمایندگی ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت در بازارهای داخلی و بین‌المللی تاسیس شرکت و سرما‌یه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌ها و فعالیتهای مجاز در داخل و خارج از کشور ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره‌ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی انجام سایر فعالیتها و امور عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار آفریقا نرسیده به میرداماد نبش سپیدار شماره ۶۱ ط پنجم ـ کد پستی xxxxxxxxx۴.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام تعداد دو هزار و پانصد سهم ممتاز می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۶ـ۸۹ـ ص ـxxx مورخ ۱۲/۱۱/xxx۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای عبدالرضا تیزنوبیک به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای اسلام خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای علیرضا قدرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای علیرضا قدرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد تعهدآور با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شماره ثبت xxx۵ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11744328
آگهی تغییرات شرکت خردمندان تجارت گستر سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۶۹۶۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۷۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11761649
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی مهندسی ایران سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۴۹۹۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۱۱۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11785024
آگهی تغییرات شرکت راهبرد سرمایه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۲۶۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۵۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ. اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۴/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت مبنای خاورمیانه سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی فرخی و شرکت سرمایه‌گذاری پارس حافظ سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای امیررضا هاشمی و شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد سهامی‌عام به شماره مثبت xxxxxx با نمایندگی آقای ابوالقاسم جمشیدی تا تاریخ ۱۴/۴/xxx۲

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ بتصویب رسید

در تاریخ ۲۰/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11800252
آگهی تغییرات شرکت اکتشافی معدنی زر کاوان ارسباران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۴/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۷/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11814633
آگهی تغییرات شرکت خردمندان تجارت گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۷۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۷/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11866930
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۸۹۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11878634
آگهی تغییرات شرکت پارک صنعت پتروشیمی عسلویه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۰۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۵۴۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیاثی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱۳/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11917436
آگهی تصمیمات در شرکت فرآوری ذغال‌سنگ پروده طبس سهامی خاص، ثبت شده به شماره۱۶۷۷۱ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۳ و ۷/۶/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ شد: ۱ـ احمد دادوند به کدملیxxxxxxxxx۸ و کدپستیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت تکادو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدحسن ابطحی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت ذغالسنگ نگین طبس به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مرتضی شناور به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و محمود شهشهانی‌پور به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت معادن منگنز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و محمد مجتهد‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۷ و کدپستیxxxxxxxxx۹به نمایندگی شرکت معدنجو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و محمود زمانی به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت استقلال سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/۸۳ می‌باشد ۲ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و آقای بهرام غیایی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۷/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12011393
آگهی تغییرات شرکت خرد پیشگان آریایی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۶۹۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۷۲۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۲/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12016484
آگهی تغییرات شرکت میزان کار پارت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۰۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۸۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۴/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12018738
آگهی تصمیمات شرکت پخش پیشگام لیا سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۱۵۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۵۶۸۱۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: فریدون شایسته به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ عباس مافی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ داود عابدی‌آملی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی و سیاوش کمائی به کدملی xxxxxxxxx۵ و علی خالقی‌اصانلو به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12023220
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی ستاره آمونیاک آریا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۰۱/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات