شهریار ورمقانی

آقای شهریار ورمقانی

کد ملی 383909xxxx
گراف ارتباطات
41
شرکت‌ها
131
آگهی‌ها

شرکت های شهریار ورمقانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که شهریار ورمقانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
کشاورزی
کشاورزی
کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد
کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد
بازرس اصلی
کشاورزی و دامپروری آرمان سبز دلسا
کشاورزی و دامپروری آرمان سبز دلسا
بازرس علی‌البدل
مزرعه ده نمک
مزرعه ده نمک
صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی صاحب الزمان
صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی صاحب الزمان
کشاورزی و دامپروری گاو میش داران جزیره
کشاورزی و دامپروری گاو میش داران جزیره
نصر گستران بهشهر
نصر گستران بهشهر
عضو هییت مدیره
کشاورزی میانکاله
کشاورزی میانکاله
دشت دلارستاق سبز
دشت دلارستاق سبز
بازرس علی‌البدل
قزل ری میش
قزل ری میش
بازرس اصلی
گلشن سبز ری
گلشن سبز ری
بازرس علی‌البدل
یاران همکار رهنما
یاران همکار رهنما
بازرس اصلی
دامپروری و کشاورزی فاتح فجر ارجلان
دامپروری و کشاورزی فاتح فجر ارجلان
بازرس اصلی
دامپروری و کشاورزی پروار سمنان
دامپروری و کشاورزی پروار سمنان
بازرس علی‌البدل
رزمندگان اسلام
رزمندگان اسلام
بازرس اصلی
توسعه هتل های بین المللی کوثر
توسعه هتل های بین المللی کوثر
نایب رییس هییت مدیره
فتاح بنیان کشت
فتاح بنیان کشت
بازرس اصلی
کشاورزی و دامپروری مزرعه دام دوش
کشاورزی و دامپروری مزرعه دام دوش
عضو هییت مدیره
کشاورزی و دامپروری رهاورد زرین ردکا
کشاورزی و دامپروری رهاورد زرین ردکا
بازرس اصلی
آتیه سازان خویشاوند
آتیه سازان خویشاوند
بازرس اصلی
دام راهیان جمکران قم
دام راهیان جمکران قم
عضو هییت مدیره
آینده سازان اقتصاد ایرانیان
آینده سازان اقتصاد ایرانیان
حمل و نقل سمن راه موعود
حمل و نقل سمن راه موعود
کارآفرین مزرعه طلایی سمن
کارآفرین مزرعه طلایی سمن
عضو هییت مدیره
کشاورزی مکانیزه ودامداری دیمه مهدی شهر
کشاورزی مکانیزه ودامداری دیمه مهدی شهر
سیمرغ سبز جماران
سیمرغ سبز جماران
بازرس اصلی
کشاورزی ودامپروی فردوس دام گرمسار
کشاورزی ودامپروی فردوس دام گرمسار
سرمایه گذاری و بازرگانی سفیر نامی گستران
سرمایه گذاری و بازرگانی سفیر نامی گستران
مزرعه خوشه طلائی ایرانیان
مزرعه خوشه طلائی ایرانیان
بازرس اصلی
دام و کشت سبزینه آفتاب برکت
دام و کشت سبزینه آفتاب برکت
بازرس اصلی
نیکو دام شاهرود
نیکو دام شاهرود
بازرس اصلی
خدمات کشاورزی گلشن سبز ری
خدمات کشاورزی گلشن سبز ری
مزرعه گلشن عباس آباد
مزرعه گلشن عباس آباد
نگین دام پنجاب
نگین دام پنجاب
میقات یاران قائم
میقات یاران قائم
مرتعداری چاهو کنار
مرتعداری چاهو کنار
فیروز دام
فیروز دام
فر آورده های گوشتی و لبنی نوید ندای سحر
فر آورده های گوشتی و لبنی نوید ندای سحر
کشت و صنعت فروزان مهر پایتخت
کشت و صنعت فروزان مهر پایتخت
بازرس اصلی
سفیر تجارت آریا کهن
سفیر تجارت آریا کهن
رییس هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14832198
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سفیر تجارت آریا کهن در تاریخ 10/07/1398 به شماره ثبت 548164 به شناسه ملی 14008661966 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و گوشت و فرآورده های گوشتی و خوراک دام. اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاهها، همایش ها و سمینارهای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ منطقه 15 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله شهیدقندی ـ نیلوفر ، خیابان سهروردی شمالی ، خیابان هویزه ، پلاک 64 ، ساختمان مهر ، طبقه پنجم ، واحد جنوبی کدپستی 1559913623 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 2000000000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 2000000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 750000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 839604/98/60 مورخ 26/06/1398 نزد بانک رفاه کارگران شعبه بلوار 17 شهریور سمنان با کد 1339 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیأت مدیره آقای محمدطاها ورمقانی به شماره ملی 3240015102و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیأت مدیره به مدت 2 سال آقای مهرداد دهقان به شماره ملی 3790143431 و به سمت نایب رئیس هیأت مدیره به مدت 2 سال آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی 3839097721و به سمت رئیس هیأت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای رضا عزپور به شماره ملی 0072958626 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم ناهید زارعی به شماره ملی 3801023427 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ980710871739505  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14787280
آگهی تغییرات شرکت فیروز دام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۲۸۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارت اند از مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی(عج) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای سلمان صدقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام الائمه(س) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای مهدی اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج(ع) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مؤسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شماره ثبت xxx۸۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی آقای محمدرضا جزء بستجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت دو سال انتخاب شدند. روززنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های قانونی شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14787287
آگهی تغییرات شرکت فیروز دام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۲۸۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی(عج) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای سلمان صدقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج(ع) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام الائمه(س) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای مهدی اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مؤسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شماره ثبت xxx۸۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی آقای محمدرضا جزء بستجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14788067
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی(عج) صاحب الزمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی سلمان صدقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیأت مدیره مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام الائمه(س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج(ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره مؤسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی سجاد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره محمدرضا جزء بستجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14568565
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل سمن راه موعود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۲۵۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره عبارت اند از : شرکت کشاورزی و دامپروری فیروزدام به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نماینگی آقای احمد اثنی عشران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت مزرعه خوشه طلایی ایرانیان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت نگین دام پنجاب به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی آقای محسن کشاورزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت مزرعه ده نمک به شماره ثبت ۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس دام به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14568570
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل سمن راه موعود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۲۵۰۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت کشاورزی و دامپروری فیروزدام به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نماینگی آقای احمد اثنی عشران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و شرکت مزرعه خوشه طلایی ایرانیان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت نگین دام پنجاب به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی آقای محسن کشاورزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مزرعه ده نمک به شماره ثبت ۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس دام به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14539980
آگهی تغییرات شرکت آینده سازان اقتصاد ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۶۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۴۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سفیر نامی گستران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت رنوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی آقای سلمان صدقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14539987
آگهی تغییرات شرکت آینده سازان اقتصاد ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۶۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۴۵۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سفیر نامی گستران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت رنوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی آقای سلمان صدقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14532729
آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی فاتح فجر ارجلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۱۹۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه ( س ) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی ( عج ) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج ( ع ) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی جلال به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران ) انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سرخه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14532770
آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی فاتح فجر ارجلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۱۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره عبارت اند از مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه ( س ) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی ( عج ) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج ( ع ) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سرخه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14295870
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی(عج) صاحب الزمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام الائمه(س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰، مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج(ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، مؤسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳، مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی محمدحسن صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14295887
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی(عج) صاحب الزمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام الائمه(س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج(ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، مؤسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره، مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی محمدحسن صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره، سعید مظاهری طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا آقای مسعود خوانساری بختیاری به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14209478
آگهی تغییرات شرکت خدمات کشاورزی گلشن سبز ری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام الائمه(س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی(عج) صاحب الزمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14209488
آگهی تغییرات شرکت خدمات کشاورزی گلشن سبز ری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج(ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14164613
آگهی تغییرات شرکت مزرعه ده نمک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارت اند از مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج(ع) به شماره ثبتxxx۴ وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه ام الائمه(س) به شماره ثبتxxx۵ وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی(عج) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سرخه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14164784
آگهی تغییرات شرکت مزرعه ده نمک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۸۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج(ع)به شماره ثبتxxx۴ وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه ام الائمه(س)به شماره ثبتxxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبتxxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید پیوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل(خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران)انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سرخه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14102503
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی سفیر نامی گستران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۹۱۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی محمد سلیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی حسین صلواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره، شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14084121
آگهی تغییرات شرکت نصر گستران بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۸۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای رضا شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند خانم ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14084128
آگهی تغییرات شرکت نصر گستران بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۸۸۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و شماره ثبت xxx۴ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و موسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و شماره ثبت xxx۲ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و موسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxx۵ به نمایندگی آقای رضا شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) برای مدت دوسال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14003342
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری گاو میش داران جزیره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۹۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رجب رمضانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13997646
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری گاو میش داران جزیره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره عبارت اند از مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ خانم ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13973493
آگهی تغییرات شرکت دام راهیان جمکران قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۱۷۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن فاطمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13973512
آگهی تغییرات شرکت دام راهیان جمکران قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۱۷۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارت اند از مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13964261
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروی فردوس دام گرمسار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۵۹۷۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به نمایندگی آقای مهدی آقا حاجی علیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین صلواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13964271
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروی فردوس دام گرمسار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۵۹۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به نمایندگی آقای مهدی آقا حاجی علیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13953991
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مزرعه دام دوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۰۸۴۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فیروزدام به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و شرکت دام راهیان جمکران قم به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس دام گرمسار به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کشاورزی مکانیزه و دامداری دیمه مهدیشهر به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مزرعه ده نمک به شماره ثبت شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی آقا حاجی علیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13954009
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مزرعه دام دوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۰۸۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فیروزدام به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت دام راهیان جمکران قم به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس دام گرمسار به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت کشاورزی مکانیزه و دامداری دیمه مهدیشهر به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت مزرعه ده نمک به شماره ثبت شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13914660
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت فروزان مهر پایتخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۲۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۲۱۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جعفر بزازان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای وحید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای عباس نوروزی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13896259
آگهی تغییرات شرکت مزرعه ده نمک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۸۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی مرادپور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) انتخاب گردیدند. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13896283
آگهی تغییرات شرکت مزرعه ده نمک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می‌دارند. با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت، خانم ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13851489
آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی پروار سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۳۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مؤسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شماره ثبت xxx۸۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. خانم ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13851496
آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی پروار سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۳۵۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مؤسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شماره ثبت xxx۸۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی بهاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13846648
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مکانیزه ودامداری دیمه مهدی شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۰۰۲۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه مطالعاتی و انتشاراتی صادق آل محمد (ع) به شماره ثبت xxx۰۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مؤسسه فرهنگی علمی تهذیب اندیشه به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سلمان مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13846658
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مکانیزه ودامداری دیمه مهدی شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۰۰۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مؤسسه مطالعاتی و انتشاراتی صادق آل محمد (ع) به شماره ثبت xxx۰۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای سیدابوالقاسم رجب خیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید مظاهری طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13831854
آگهی تغییرات شرکت توسعه هتل‌های بین المللی کوثر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۴۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۸۶۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای محمد سلیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13831859
آگهی تغییرات شرکت توسعه هتل‌های بین المللی کوثر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۴۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۸۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای محمد سلیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818470
آگهی تغییرات شرکت آینده سازان اقتصاد ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۶۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۴۵۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران طلوع فجر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سفیر نامی گستران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت رنوس به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818476
آگهی تغییرات شرکت آینده سازان اقتصاد ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۶۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۴۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت تدبیرگران طلوع فجر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت سفیر نامی گستران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت رنوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ - خانم فاطمه مولایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای فرید اسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13810851
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان خویشاوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۰۸۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارت اند از: آقای مصطفی رضایی شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای جعفر بزازان شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای علی مظاهری تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440025
آگهی تغییرات شرکت دشت دلارستاق سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند مهرداد دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدابوالقاسم رجب خیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440041
آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی فاتح فجر ارجلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۱۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدابوالقاسم رجب خیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440051
آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی فاتح فجر ارجلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۱۹۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسن بهاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440066
آگهی تغییرات شرکت دشت دلارستاق سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسن صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13437719
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مزرعه طلائی سمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۳۱۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره عبارت اند از شرکت کشاورزی و دامپروری آرمان سبز دلسا به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت سیمرغ سبز جماران به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شرکت کشت و صنعت مبین دام نیکان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و شرکت کشاورزی و دامپروری رهاورد زرین ردکا به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و شرکت مزرعه خوشه طلایی ایرانیان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13437824
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا قاسمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) و سید جلیل سعادتیار با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی فاطمه‌ام الائمه (س) وشهریار ورمقانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه فرهنگی هنری ثامن الحجج (ع) همگی به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. سعید هدایتی حسن کیاده با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و مهرداد دهقان با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13437826
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا قاسمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) به عنوان رئیس هیأت مدیره و سید جلیل سعادتیار با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی موسسه خدمات درمانی فاطمه‌ام الائمه (س) به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و شهریار ورمقانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه علمی و فرهنگی ثامن الحجج (ع) به عنوان عضو هیأت مدیره و رضا حیدری به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13420521
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی میانکاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۶۱۷۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسن صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) انتخاب گردیدند. - ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13423756
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی میانکاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۶۱۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آقای مهرداد دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای کمیل احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی گردیدند. - ۲ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۲۴/۰۱/xxx۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ با نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13401109
آگهی تغییرات شرکت فر آورده‌های گوشتی و لبنی نوید ندای سحر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۸۵۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کشاورزی مکانیزه و دامداری دیمه مهدی شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس دام گرمسار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت دامپروری و کشاورزی پروار سمنان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کشاورزی میانکاله به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای مهرداد دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فیروزدام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی آقای محمدحسن صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13392196
آگهی تغییرات شرکت فر آورده‌های گوشتی و لبنی نوید ندای سحر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۸۵۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارت اند از شرکت کشاورزی مکانیزه و دامداری دیمه مهدی شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس دام گرمسار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت دامپروری و کشاورزی پروار سمنان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت کشاورزی میانکاله به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای مهرداد دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت فیروزدام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی آقای محمدحسن صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای وحید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای کمیل احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13364968
آگهی تغییرات شرکت مزرعه ده نمک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۸۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن فاطمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13364970
آگهی تغییرات شرکت مزرعه ده نمک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارت اند از مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می‌دارند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13362316
آگهی تغییرات شرکت فیروز دام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۲۸۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مؤسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شماره ثبت xxx۸۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای محمدحسن صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند آقای وحید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13362318
آگهی تغییرات شرکت فیروز دام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۲۸۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مؤسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شماره ثبت xxx۸۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای محمدحسن صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) انتخاب گردیدند. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13249286
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل سمن راه موعود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۲۵۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشاورزی و دامپروری فیروزدام به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نماینگی آقای احمد اثنی عشران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی تلاشگران فلق به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت کشاورزی و دامپروری میانکاله به شماره ثبت xxx۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای محسن کشاورزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت خدمات کشاورزی گلشن سبز ری به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس دام به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای محمد رجائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی آقای رضا ساریخان بیگلو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13249297
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل سمن راه موعود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۲۵۰۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت کشاورزی و دامپروری فیروزدام به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی آقای احمد اثنی عشران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی تلاشگران فلق به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت کشاورزی و دامپروری میانکاله به شماره ثبت xxx۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی آقای محسن کشاورزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت خدمات کشاورزی گلشن سبز ری به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس دام به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240220
آگهی تغییرات شرکت مرتعداری چاهو کنار شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت تعاونی از سال ۹۰ الی ۹۴ تصویب گردید. سیدجلیل سعادت یار به کدملی xxxxxxxxx۰ (نماینده شرکت سحر طالب آباد) ومهدی آقا حاجی علیان کدملی xxxxxxxxx۱ (نماینده شرکت فردوس دام گرمسار) و شهریار ورمقانی به کدملی xxxxxxxxx۱ (نماینده شرکت فاتح فجر ارجلان) به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سیداسماعیل عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۱ (نماینده شرکت کشاورزی میانکاله) و محمدحسن صادقی به کدملی xxxxxxxxx۴ (نماینده شرکت پروار سمنان) به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره تعاونی برای مدت سه سال انتخاب شدند سامان فریور به کدملی xxxxxxxxx۰ (نماینده شرکت فیروزدام) به سمت بازرس اصلی تعاونی و مهرداد دهقان کیقباد به کدملی xxxxxxxxx۱ (نماینده شرکت دیمه مهدیشهر) به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13226525
آگهی تغییرات شرکت میقات یاران قائم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۱۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادتیار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای وحید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13226546
آگهی تغییرات شرکت میقات یاران قائم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۱۸۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادتیار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضا رفیعیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219773
آگهی تغییرات شرکت مزرعه گلشن عباس آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۹۶۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مهرداد دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219777
آگهی تغییرات شرکت مزرعه گلشن عباس آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۹۶۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی وهنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای مسعودخوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ببه عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. وحید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و کمیل احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219779
آگهی تغییرات شرکت نگین دام پنجاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۰۱۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارت اند از مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) باشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) باشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای وحید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219783
آگهی تغییرات شرکت نگین دام پنجاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۰۱۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کمیل احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149722
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی صاحب الزمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سید جلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی آقای محمد حسن صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای مهرداد دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ورامین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13108572
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی میانکاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۶۱۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۱۲/۰۷/xxx۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ۲ آقای مهرداد دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای وحید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13108581
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی میانکاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۶۱۷۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیداسماعیل عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13087575
آگهی تغییرات شرکت خدمات کشاورزی گلشن سبز ری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارت اند از مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای مهرداد دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم ام البنی اعلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13087580
آگهی تغییرات شرکت خدمات کشاورزی گلشن سبز ری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی جلال به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13033642
آگهی تغییرات شرکت مزرعه ده نمک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و به نمایندگی آقای محمد حسن صادقی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ - موسسه خدماتی درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و به نمایندگی آقای سید جلیل سعادت یار به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ - موسسه فرهنگی علمی و هنری ثامن الحجج به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و به نمایندگی شهریار ورمقانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ - آقای مهرداد دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم ام البنی اعلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13033647
آگهی تغییرات شرکت مزرعه ده نمک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۸۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه خدماتی درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و به نمایندگی آقای سید جلیل سعادت یار به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره - موسسه فرهنگی علمی و هنری ثامن الحجج به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و به نمایندگی شهریار ورمقانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس - موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و به نمایندگی آقای محمد حسن صادقی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهمن ترامشلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال تعیین سمت گردیدند ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قرار دادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری و مراسلات با امضا منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13022220
آگهی تغییرات شرکت نیکو دام شاهرود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۲۱۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای وحید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای عباس نوروزی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ۲ آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969187
آگهی تغییرات شرکت مزرعه خوشه طلائی ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۳۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضایی کد ملی xxxxxxxxx۱ آقای جعفر بزازان کد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای وحید شریفی کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای شهریار ورمقانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای سید یاسر قوامی خبیصی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969320
آگهی تغییرات شرکت دام و کشت سبزینه آفتاب برکت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۰۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای جعفر بزازان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای وحید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900405
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری گاو میش داران جزیره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ۲ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۱۰/۰۱/xxx۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدجلیل سعادتیار باکد ملی xxxxxxxxx با نمایندگی از موسسه خدمات درمانی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ آقای مسعود خوانساری بختیاری باکد ملی xxxxxxxxx۳ با نمایندگی از موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ آقای شهریار ورمقانی باکد ملی xxxxxxxxx۱ با نمایندگی از موسسه فرهنگی وهنری ثامن الحجج (ع)) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ - ۳ آقایان مهرداددهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و حامد فعله کری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12845038
آگهی تغییرات شرکت نصر گستران بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۸۸۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و شماره ثبت xxx۲ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxx۵ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و موسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و شماره ثبت xxx۴ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره اصلی و آقای رضا شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء و سهامداران) انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12845050
آگهی تغییرات شرکت نصر گستران بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۸۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (ع) صاحب الزمان به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وموسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و موسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای سعید هدایتی حسن کیاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12838695
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی سفیر نامی گستران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۹۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: موسسه قرض الحسنه و پس انداز المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به کدملی xxxxxxxxx۱ و موسسه علمی، فرهنگی و هنری ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای محمد سلیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای فرید اسدیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه مولایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه رسمی و کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12838706
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی سفیر نامی گستران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۹۱۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه قرض الحسنه و پس انداز المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هئیت مدیره و موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه علمی، فرهنگی و هنری ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای محمد سلیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره ومدیرعامل انتخاب گردیدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و غیره با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12823766
آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی پروار سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۳۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و به نمایندگی آقای مصطفی رضائی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ - موسسه خدماتی درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و به نمایندگی آقای سید جلیل سعادت یار به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ - موسسه فرهنگی علمی و هنری ثامن الحجج به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و به نمایندگی شهریار ورمقانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ - موسسه فرهنگی ورزشی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و بنمایندگی مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ - موسسه فرهنگی علمی تهذیب اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و بنمایندگی سید حمید طباطبائیان به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ ۲ - قاسم حمیدی کولائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و اسداله حسن زاده عالیکلا آهی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12823788
آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی پروار سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۳۵۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و به نمایندگی آقای مصطفی رضائی به شماره ملی: به عنوان رئیس هیئت مدیره به شماره ملی: - موسسه خدماتی درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و به نمایندگی آقای سید جلیل سعادت یار به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره - موسسه فرهنگی علمی و هنری ثامن الحجج به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و به نمایندگی شهریار ورمقانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به عنوان منشی هیئت مدیره - موسسه فرهنگی ورزشی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و بنمایندگی مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره - موسسه فرهنگی علمی تهذیب اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و بنمایندگی سید حمید طباطبائیان به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد حسن صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قرار دادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری و مراسلات با امضا منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12806047
آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی فاتح فجر ارجلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۱۹۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی آقا حاجی علیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (به نمایندگی از مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سجاد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12764495
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروی فردوس دام گرمسار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۵۹۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سید جلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (بنمایندگی از موسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان) و آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) و آقای مهدی آقا حاجی علیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (به نمایندگی از موسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - آقای حامد فعله کری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12764496
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروی فردوس دام گرمسار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۵۹۷۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (بنمایندگی از موسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان) به سمت رئیس هیئت مدیره آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س)) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی آقا حاجی علیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (به نمایندگی از موسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع)) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدابوالقاسم رجب خیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبرمی باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12751650
آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی فاتح فجر ارجلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۱۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه خدمات درمانی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای قاسم دهقان با کد ملی xxxxxxxxx۳ و موسسه فرهنگی علمی هنری ثامن الحجج به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی سامان فریور با کد ملی xxxxxxxxx۰ و موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی رضا قاسمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ آقای شهریار ورمقانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی وآقای سعید هدایتی با کد ملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12751652
آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی فاتح فجر ارجلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۱۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید هدایتی حسن کیاده با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای رضا قاسمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و آقای سید جلیل سعادتیار با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و آقای شهریار ورمقانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه فرهنگی هنری ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12751658
آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی فاتح فجر ارجلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۱۹۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا قاسمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سید جلیل سعادتیار با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی موسسه خدمات درمانی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای شهریار ورمقانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه علمی و فرهنگی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای سید اسماعیل عزیزی به کد ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12740668
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ سبز جماران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۳۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مصطفی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - آقای جعفر بزازان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - آقای وحید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12737135
آگهی تغییرات شرکت دشت دلارستاق سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (نماینده مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰) به سمت رئیس هیئت مدیره و شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (نماینده مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (نماینده مؤسسه مطالعاتی و انتشاراتی صادق آل محمد (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹) به سمت عضو هیئت مدیره و رضا صدیق به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12737137
آگهی تغییرات شرکت دشت دلارستاق سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (نماینده مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰) و شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (نماینده مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵) و مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (نماینده مؤسسه مطالعاتی و انتشاراتی صادق آل محمد (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹) به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مهرداد دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و حامد فعله کری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12665612
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مکانیزه ودامداری دیمه مهدی شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۰۰۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (نماینده مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان) وآقای سیدجلیل سعادت یاربه شماره ملی xxxxxxxxx۰ (به نمایندگی از مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) وآقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (نماینده مؤسسه مطالعاتی و انتشاراتی صادق آل محمد (ع) و آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (نماینده مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) و آقای سیدحمید طباطبائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (نماینده مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه) برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای سعید هدایتی حسن کیاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی وآقای مهرداد دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشارابرارجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12665615
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مکانیزه ودامداری دیمه مهدی شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۰۰۲۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (به نمایندگی از مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان) به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره وآقای سیدجلیل سعادت یاربه شماره ملی xxxxxxxxx۰ (به نمایندگی از مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س)) به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره وآقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (به نمایندگی ازمؤسسه مطالعاتی و انتشاراتی صادق آل محمد (ع)) به سمت عضو هیئت مدیره وآقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (به نمایندگی از مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع)) به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سیدحمید طباطبائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (به نمایندگی ازمؤسسه فرهنگی علمی تهذیب اندیشه) به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سلمان مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12635409
آگهی تغییرات شرکت كشاورزی و دامپروری مزرعه طلائی سمن شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۳۱۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - شرکت چهارده ساحل نور و نسیم به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای احمد اثنی عشران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت حمل و نقل سمن راه موعود به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وشرکت بهار شباب به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی آقای محمد حسن صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کشاورزی و دامپروری آرمان سبز دلسا به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای محسن کشاورزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت میقات یاران قائم به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سهراب رستمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می باشد. و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12635423
آگهی تغییرات شرکت كشاورزی و دامپروری مزرعه طلائی سمن شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۳۱۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت چهارده ساحل نور و نسیم به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷به نمایندگی آقای احمد اثنی عشران به شماره ملی xxxxxxxxx۶و شرکت حمل و نقل سمن راه موعود به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت بهار شباب به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی آقای محمد حسن صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت کشاورزی و دامپروری آرمان سبز دلسا به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰به نمایندگی آقای محسن کشاورزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت میقات یاران قائم به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۵به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۲ - آقای سامان فریور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ۳ - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12609915
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل سمن راه موعود شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۵۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۲۵۰۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای احمد اثنی عشران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی رئیس هیئت مدیره شرکت کشاورزی دامپروری فیروز دام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ وآقای سید حمید طباطبائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی نائب رئیس هیئت مدیره شرکت کشاورزی دامپروری میانکاله به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ وآقای حسن بهاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس دام به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ وآقای سهراب رستمیان به مشاره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی عضو هیئت مدیره شرکت کشاورزی دامپروری تلاشگران فلق به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ وآقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی عضو هیئت مدیره شرکت گلشن سبز ری به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ انتخاب شدند وکلیه اسناد و اوراق بهادرا و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12588587
آگهی تغییرات شرکت آينده سازان اقتصاد ايرانيان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۲۵۶۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۴۵۶۷
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای مصطفی رضایی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران طلوع فجر شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای شهریار ورمقانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی سفیرنامی گستران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید جلیل سعادتیار با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت رنوس شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین کیانی زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران صادق شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن رسولی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تلاشگران فلق شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک،سفته، بروات،قراردادهاوعقوداسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12588595
آگهی تغییرات شرکت آينده سازان اقتصاد ايرانيان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۲۵۶۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۴۵۶۷
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای مصطفی رضایی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران طلوع فجر و آقای شهریار ورمقانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی سفیرنامی گستران و آقای سید جلیل سعادتیار به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت رنوس و آقای حسین کیانی زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران صادق و آقای محسن رسولی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تلاشگران فلق به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.آقای بهزاد اشتود به شماره ملیxxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه مولایی بشماره ملیxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12585033
آگهی تغییرات شرکت كشاورزي و دامپروري رهاورد زرين ردكا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۳۳۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۳۵۶۸
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - جعفر بزازان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - وحید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و سیدیاسر قوامی خبیصی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12578804
آگهی تغییرات شرکت دام راهيان جمكران قم شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۱۷۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی صاحب الزمان بشماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ تهران به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، موسسه خدمات درمانی وبهداشتی غیرانتفاعی فاطمه ام الائمه بشماره ثبتxxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ تهران به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، موسسه خدمات فرهنگی علمی هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج ع به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ تهران به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمد جواد حسینی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12509261
آگهی تغییرات شرکت آتيه سازان خويشاوند شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۳۳۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۰۸۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای جعفر بزازان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ برای مدت دو سال بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه مولائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12506787
آگهی تغییرات شرکت كشاورزي و دامپروري رهاورد زرين ردكا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۳۳۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۳۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی رضایی با کدملی xxxxxxxxx۱ وجعفر بزازان با کدملی xxxxxxxxx۸ و وحید شریفی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. شهریار ورمقانی با کدملی xxxxxxxxx۱ سمت بازرس اصلی و سید یاسر قوامی خبیصی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12409181
آگهی تغییرات شرکت كشاورزي و دامپروري مزرعه دام دوش شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۰۸۴۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فردوس دام گرمسار بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی رضا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رییس هیات مدیره، شرکت فیروز دام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بنمایندگی شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره، شرکت مزرعه ده نمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی مهدی آقا حاجی علیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره، شرکت دام راهیان جمکران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی قاسم دهقانی ورنام خواستی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره، شرکت کشاورزی دیمه مهدیشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی سید جلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رییس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفتع بروات قرادادها و عقود اسلامی با امضا ثابت مدیرعامل آقای مهدی حاج علیان یا رئیس هیات مدیره آقای رضا قاسمی و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضاء دونفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبارمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12411720
آگهی تغییرات شرکت كشاورزي و دامپروري مزرعه دام دوش شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۰۸۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. اعضای هیئت مدیره:شرکت فردوس دام گرمسار بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی رضا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، شرکت فیروز دام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بنمایندگی شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، شرکت مزرعه ده نمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی مهدی آقا حاجی علیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱، شرکت دام راهیان جمکران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی قاسم دهقانی ورنام خواستی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، شرکت کشاورزی دیمه مهدیشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی سید جلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲. سامان فریور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و سجاد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۱ ـ ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12394933
آگهی تغییرات شرکت فتاح بنیان کشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۲۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۸۲۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای یعقوب شجاعی با کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای رضا حیدری با کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای حمید رضا احسانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ آقای شهریار ورمقانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود خوانساری بختیاری با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12339119
آگهی تغییرات شرکت توسعه هتل های بین المللی کوثر بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت۳۶۴۸۵۸ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۱۵۸۶۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه قرض الحسنه و پس انداز المهدی صاحب الزمان(عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی و هنری ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات درمانی فاطمه ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای محمد سلیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و غیره با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12339137
آگهی تغییرات شرکت توسعه هتل های بین المللی کوثر بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت۳۶۴۸۵۸ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۱۵۸۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مؤسسه قرض الحسنه و پس انداز المهدی صاحب الزمان(عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و مؤسسه خدمات فرهنگی و هنری ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مؤسسه خدمات درمانی فاطمه ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای محمد سلیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12194383
آگهی تغییرات شرکت رزمندگان اسلام سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۸۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۹۷۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان(عج) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ و موسسه خدمات درمانی فاطمه ام الائمه (س) به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ و موسسه فرهنگی هنری ثامن الحجج (ع) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ وشرکت رزمجو به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ و موسسه فرهنگی علمی تهذیب اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ همگی به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای شهریار ورمقانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای سید یاسر قوامی خبیصی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12168683
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری آرمان سبز دلسا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۳۳۴۶۹ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۸۴۱۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: ـ آقای مصطفی رضایی کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای جعفر بزازان کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ آقای وحید شریفی کد ملی xxxxxxxxx۷ آقای شهریار ورمقانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای سید یاسر قوامی خبیصی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12068970
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۰۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای رضا قاسمی با کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰به عنوان رئیس هیئت مدیره - آقای سید جلیل سعادت یار با کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی موسسه خدمات درمانی فاطمه ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره - آقای شهریار ورمقانی با کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه علمی و فرهنگی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵به عنوان عضو هیئت مدیره – آقای محمد حسن صادقی با کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از موسسه فرهنگی علمی تهذیب اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان عضو هیأت مدیره – آقای سعید هدایتی حسن کیاده با کدملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء) به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند ب- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12068975
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۰۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای رضا قاسمی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان(عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ - آقای سید جلیل سعادت یار با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی فاطمه ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ - آقای شهریار ورمقانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه فرهنگی هنری ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ – آقای محمد حسن صادقی با کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از موسسه فرهنگی علمی تهذیب اندیشه به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ همگی به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1605629
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی دامپروری میانکاله (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۱۳۶ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۶۱۷۲۰ کدپستی ۴۸۵۱۸۵۳۸۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۷/۰۳/xxx۳ شرکت مزبور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
۱ ـ آقای سعید هدایتی حسن کیاده به کد ملی: xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به کد ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۲ ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
۱ ـ آقای رضا قاسمی به کد ملی: xxxxxxxxx۹ به نمایندگی موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملی: xxxxxxxxx۱۲
۲ ـ آقای سید جلیل سعادتیار به کد ملی: xxxxxxxxx۰ به نمایندگی موسسه خدمات درمانی فاطمه ام الائمه به شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۰
۳ ـ آقای شهریار ورمقانی به کد ملی: xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه علمی و فرهنگی ثامن الحج به شناسه ملی: xxxxxxxxx۴۵
۳ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۷/۰۳/xxx۳ آقای رضا قاسمی بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره، آقای سید جلیل سعادتیار بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای شهریار ورمقانی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید اسماعیل عزیزی (خارج از اعضای هیئت مدیره) به کد ملی: xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل خارج از شرکت تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان بامضای دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره در غیاب ایشان بامضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1543478
آگهی تغییرات شرکت نصر گستران بهشهر سهامی خاص شماره ثبت ۸۹۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۸۸۵۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) به نمایندگی آقای رضا قاسمی بشماره ملی (xxxxxxxxx۹) بسمت رئیس هیئت مدیره و موسسه خدمات درمانی فاطمه ان الائمه (س) به نمایندگی آقای سید جلیل سعادتیار بشماره ملی (xxxxxxxxx۰) بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه علمی و فرهنگی ثامن الحجج (ع) به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی بشماره ملی (xxxxxxxxx۱) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا شعبانی بشماره ملی (xxxxxxxxx۶) بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ـ سفته ـ برات و قراردادها و عقود اسلامی باامضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان باامضای دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری باامضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان باامضا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398074
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری گاو‌میش داران جزیره سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۹۰۳ کدپستی ۴۸۶۵۱۷۳۳۸۱
طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۰/۱۱/۹۲ شرکت مزبور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
۱ـ آقای سعید هدایتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
۱. آقای سید جلیل سعادتیار به کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از موسسه خدمات درمانی فاطمه ام الائمه (س)
۲. آقای رضا قاسمی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از موسسه قرض الحسنه و پس انداز المهدی صاحب الزمان (عج)
۳. آقای شهریار ورمقانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از موسسه فرهنگی و هنری ثامن الحجج (ع)
۳ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۶/۱۱/۹۲ آقای رضا قاسمی بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای سید جلیل سعادتیار بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره آقای شهریار ورمقانی بسمت عضو هیئت مدیره آقای رجب رمضانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها عقود اسلامی به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره در غیاب ایشان با امضای دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۴ـ عبارت (فعالیت در زمینه صنایع تبدیلی و بسته بندی فرآورده های دامی و صنایع تبدیلی بسته بندی خوراک دام و طیور آبزیان پس از اخذ مجوز لازم) بموضوع شرکت اضافه شد لذا ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق الذکر اصلاح گردید.
شxxxxxx۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1318811
آگهی تغییرات شرکت دام راهیان جمکران قم (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۹۹۹
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۳۰/۹/۹۲ که در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۲ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱ ـ موسسه صندوق قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) بشمار ثبت xxx۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای رضا قاسمی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام ائمه (س) شماره ثبت xxx۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ با نمایندگی آقای سید جلیل سعادت یار بشماره ملی xxxxxxxxx۰ نایب رئیس هیئت مدیره، موسسه علمی فرهنگی هنری ثامن الحجج (ع) شماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای شهریار ورمقانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد جواد حسینی نیا بشماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می باشد.

۲ ـ آقایان سعید هدایتی حسن کیا ده بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهرداد دهقان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1341500
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس دام (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۰۷۲
با استناد به صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده، عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۴/۱۰/xxx۲ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد:
۱ـ آقایان سعید هدایتی کیاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهرداد دهقانxxxxxxxxx۱ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند.
۲ـ تعداد اعضای هیئت مدیره از ۵ نفر به سه نفر کاهش یافت و در نتیجه ماده ۳۱ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد.
۳ـ آقایان رضا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) به سمت رئیس هیئت مدیره و سید جلیل سعادتیار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی موسسه خدمات درمانی فاطمه ام ائمه (س) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه علمی و فرهنگی ثامن الحجج (ع) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدسالار شفیعی (خارج از اعضای هیئت مدیره) به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای معتبر خواهدبود.
شxxxxxx۳ ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1318720
آگهی تغییرات شرکت مزرعه ده نمک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۸۷۷
با استناد به صورتجلسات مجمع عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد:
۱ـ آقای رضا قاسمی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج)، آقای سیدجلیل سعادتیار با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی فاطمه ام الائمه (س)، آقای شهریار ورمقانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه فرهنگی هنری ثامن الحجج (ع) همگی بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۲ـ سعید هدایتی حسن کیاده با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، مهرداد دهقان با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند.
۳ـ آقای رضا قاسمی به نمایندگی موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) بعنوان رئیس هیات مدیره، آقای سیدجلیل سعادتیار به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی فاطمه ام الائمه (س) بعنوان نائب رئیس هیات مدیره، بهمن ترامشلو (خارج از اعضا) بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل منصوب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۵ اداره ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191158
آگهی تغییرات شرکت فردوس دام گرمسار (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۰۷۲۰
با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد:
۱ـ آقایان مسعود بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و علی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۴ـ آقای قاسم دهقانی ورنامخواستی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی ام الائمه بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از موسسه قرض الحسنه و پس انداز المهدی صاحب زمان (عج) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام الائمه (س) بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند و آقای محمدسالار شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل (آقای محمدسالار شفیعی) و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۲ ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152578
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری آرمان سبز دلسا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۱۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل و علی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند: آقای جعفر بزازان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مصطفی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقایوحید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۰ به تصویب رسید.
۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093114
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی و دامپروری سحر طالب آباد سهامی خاص به شماره ثبت۱۴۰۷۲۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۸/۹۱ واصل گردید: شهریار ورمقانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و محمدحسن کریمی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: وقاسم دهقانی ورنامخواستی به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از موسسه فرهنگی و علمی و هنری ثامن الحجج (عج) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ و رضا قاسمی به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از موسسه صندوق قرض الحسنه و پس انداز المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ و محسن کشاورزی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام الائمه (ره) به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ ـ قاسم دهقانی ورنامخواستی به سمت رئیس هیئت مدیره, رضا قاسمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره, رضا حیدری خارج از اعضا به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته , برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1020772
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس دام گرمسار سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۷۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۰۷۲۰
باستناد بصورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx سهم xxx/xxx/۲۵ ریالی با نام افزایش یافت و در نتیجه مفاد ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید و افزایش سرمایه مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال طی گواهی شماره xxx۲/xxx۷۲ مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ نزد بانک ملت مرکزی گرمسار واریز گردید. ۲ آقای شهریار ورمقانی کد ملی xxxxxxxxx۱ و مسعود خوانساری بختیاری کد ملی xxxxxxxxx۳ بترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ آقای رضا قاسمی کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از موسسه ثامن الحجج (ع) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم دهقانی ورنامخواستی کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از موسسه خدمات درمانی ام الائمه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد سلیمیان ریزی کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از موسسه قرض الحسنه المهدی (عج) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن کشاورزی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد ضمنا مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ رئیس ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 662466
آگهی تغییراتشرکت دام راهیان جمکران قم (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۹۹۹
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۰۴/۰۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ موسسه علمی فرهنگی هنری ثامن الحجج (ع) با نمایندگی آقای قاسم دهقانی ورنا مخواستی به کد ملی xxxxxxxxx۳بسمت رئیس هیئت مدیره، موسسه صندوق قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) با نمایندگی آقای رضا قاسمی به کد ملی xxxxxxxxx۹ نایب رئیس هیئت مدیره، موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام ائمه (س) با نمایندگی آقای محمد سلیمیان ریزی به کد ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت میدره و آقای سید محمد جواد حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و آقای رضا قاسمی یا آقای محمد سلیمیان ریزی متفقا و مهر شرکت می باشد.
۲ ـ آقایان شهریار ورمقانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد حسن کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ ـ روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ رئیس ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9682835
آگهی تغییرات شرکت دام راهیان جمکران قم (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۹۹۹
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۰۴/۰۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱‌ـ موسسه علمی فرهنگی هنری ثامن الحجج (ع) با نمایندگی آقای قاسم دهقانی ورنا مخواستی به کد ملی xxxxxxxxx۳بسمت رئیس هیئت مدیره، موسسه صندوق قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) با نمایندگی آقای رضا قاسمی به کد ملی xxxxxxxxx۹ نایب رئیس هیئت مدیره، موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام ائمه (س) با نمایندگی آقای محمد سلیمیان ریزی به کد ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت میدره و آقای سید محمد جواد حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و آقای رضا قاسمی یا آقای محمد سلیمیان ریزی متفقا و مهر شرکت می‌باشد.

۲‌ـ آقایان شهریار ورمقانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد حسن کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳‌ـ روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

رئیس ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9973638
آگهی تأسیس شرکت قزل ری میش سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۸/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۸/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه عملیات مجاز کشاورزی و دامپروری و پرورش دام و طیور و آبزیان و زنبورعسل و پرورش گل و گیاه و باغبانی ـ تهیه و تولید مواد اولیه خوراک دام و طیور و آبزیان ـ واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و ادوات موردنیاز و صادرات مکانیزاسیون کشاورزی..

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران شهرری ـ کیلومتر ۷ جاده ورامین ـ فیروزآباد ـ جنب پادگان توحید ـ پلاک ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۹/۸/۹۰ نزد بانک کشاورزی شعبه رازی شهرری پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای علی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای مهدی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای رضا حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای رضا حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضائ هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای مسعود خوانساری‌بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9549333
آگهی تصمیمات شرکت دلار ستاق سبز (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۱۸۳۸۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۷۱۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده مورخ۲۵/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۱۰/۸۹ واصل گردید: وجیه‌اله قنبری به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و شهریار ورمقانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. تعداد اعضای هیئت‌مدیره مرکب از۳ نفر میباشد و ماده۳۱ اساسنامه اصلاح گردید. یعقوب شجاعی به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx، محمدسلیمان ریزی به کدملیxxxxxxxxx به نمایندگی از موسسه قرض‌الحسنه و پس‌انداز المهدی صاحب‌الزمان (ع) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰، رضا قاسمی به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی ازموسسه علمی فرهنگی هنری ثامن‌الحجج (ع) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10415362
آگهی تصمیمات شرکت گلشن سبز ری سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۳۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فو ق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۹ واصل گردید: وجیه اله قنبری به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و شهریار ورمقانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. یعقوب شجاعی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و محمد سلیمیان ریزی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف موسسه قرض الحسنه و پس انداز المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و رضا قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف موسسه علمی فرهنگی هنری ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ یعقوب شجاعی بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا قاسمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهمن بابل آبادی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10070179
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری گاو میش داران جزیره سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای وجیه اله قنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۹/۴/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ با نمایندگی آقای محمد سلیمیان ریزی و موسسه فرهنگی علمی و هنری ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای رضا قاسمی و موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت xxx۵ با نمایندگی آقای یعقوب شجاعی تا تاریخ ۹/۴/xxx۱. در تاریخ ۰۵/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10574546
آگهی تغییرات شرکت یاران همکار رهنما سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۸۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۰۹۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای شهریار ورمقانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رسولی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۷/۵/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای یعقوب شجاعی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ و آقای جلیل ابراهیمی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ و آقای اکبر سعیدی‌الوانق به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۱۷/۵/xxx۲.

در تاریخ ۸/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10602398
آگهی تغییرات شرکت مزرعه ده نمک سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۲۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۳/۱۱/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

موسسه صندوق قرض‌الحسنه و پس‌انداز المهدی صاحب‌الزمان (عج) با نمایندگی آقای رضا قاسمی و موسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام‌الائمه با نمایندگی آقای قاسم دهقانی‌ورنامخواستی و موسسه فرهنگی علمی و هنری ثامن‌الحجج (ع) به شماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای محمد سلیمیان‌ریزی تا تاریخ ۲۳/۱۱/۹۱.

در تاریخ ۵/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10751949
آگهی تغییرات شرکت دام راهیان جمکران قم (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۹۹۹
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۰۴/۰۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱‌ـ موسسه علمی فرهنگی هنری ثامن الحجج (ع) با نمایندگی آقای قاسم دهقانی ورنا مخواستی به کد ملی xxxxxxxxx۳بسمت رئیس هیئت مدیره، موسسه صندوق قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) با نمایندگی آقای رضا قاسمی به کد ملی xxxxxxxxx۹ نایب رئیس هیئت مدیره، موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام ائمه (س) با نمایندگی آقای محمد سلیمیان ریزی به کد ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت میدره و آقای سید محمد جواد حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و آقای رضا قاسمی یا آقای محمد سلیمیان ریزی متفقا و مهر شرکت می‌باشد.

۲‌ـ آقایان شهریار ورمقانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد حسن کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳‌ـ روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

رئیس ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11003881
آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی فاتح فجر ارجلان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۲۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۱۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به ده هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/xxx ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای وجیه‌اله قنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۵/۵/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

موسسه صندوق قرض‌الحسنه پس‌انداز المهدی صاحب‌الزمان (عج) بشماره ثبت xxx۲ با نمایندگی آقای محمد سلیمیان‌ریزی و موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام‌الائمه (س) بشماره ثبت xxx۵ با نمایندگی آقای یعقوب شجاعی و موسسه فرهنگی علمی و هنری ثامن‌الحجج (ع) به شماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای رضا قاسمی تا تاریخ ۱۵/۵/۹۲.

۵ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

۶ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام‌الائمه (س) با نمایندگی آقای یعقوب شجاعی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و موسسه فرهنگی علمی و هنری ثامن‌الحجج (ع) با نمایندگی آقای رضا قاسمی بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و موسسه صندوق قرض‌الحسنه پس‌انداز المهدی صاحب‌الزمان (عج) با نمایندگی آقای محمد سلیمیان‌ریزی بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید اسماعیل عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۵/۵/۹۲.

۷ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۷/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11261256
آگهی تصمیمات شرکت پروار سمنان سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره۹۹۳۵۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۳۳۵۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۹/۷/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۷/۹۰ واصل گردید: وجیه اله‌قنبری به ش ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و شهریار ورمقانی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11495060
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی و دامپروری سحر طالب آباد سهامی‌ خاص به شماره ثبت ۱۴۰۷۲۴و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۷/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱/۹۰ واصل گردید: شهریار ورمقانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و مهدی اوسطی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: قاسم دهقانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی موسسه علمی فرهنگی و هنری ثامن‌الحجج (ع) به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و رضا قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از موسسه قرض‌الحسنه و پس‌انداز المهدی صاحب‌الزمان (عج) به شناسه‌ملی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمد سلیمیان‌ریزی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره و علی رضایی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل خارج از هیئت‌مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای ثابت مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره و یکی‌دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات