ابراهیم علیخانی

آقای ابراهیم علیخانی

کد ملی 378222xxxx
گراف ارتباطات
52
شرکت‌ها
119
آگهی‌ها

شرکت های ابراهیم علیخانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که ابراهیم علیخانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
آسایش سرمایه ارجان
آسایش سرمایه ارجان
بازرگانی طلایه داران کسری
بازرگانی طلایه داران کسری
رییس هییت مدیره
خدماتی نالوس کیا
خدماتی نالوس کیا
بازرس اصلی
کوثر مهر میثاق
کوثر مهر میثاق
بازرس علی‌البدل
مهندسی کومه گستر پیشرو
مهندسی کومه گستر پیشرو
سبز سازان متین
سبز سازان متین
ساختمانی آرمانی انصار ایرانیان
ساختمانی آرمانی انصار ایرانیان
بازرس علی‌البدل
کهن دژ کهربا
کهن دژ کهربا
ضیافت نوین ایرانیان
ضیافت نوین ایرانیان
باغ شهر گستر ایرانیان
باغ شهر گستر ایرانیان
رییس هییت مدیره
بازرگانی همراه عرشیا پارسیان
بازرگانی همراه عرشیا پارسیان
ضیافت گستر پرشین
ضیافت گستر پرشین
مهندسی گستره سازان رکین دژ
مهندسی گستره سازان رکین دژ
نیکان افروز بین الملل کیش
نیکان افروز بین الملل کیش
بازرس علی‌البدل
زاگرس آلایش بین الملل کیش
زاگرس آلایش بین الملل کیش
بازرس علی‌البدل
جهان ره آورد بین الملل کیش
جهان ره آورد بین الملل کیش
افق هورکلا
افق هورکلا
آروین پویان کیش
آروین پویان کیش
همیشه سبز معین
همیشه سبز معین
رییس هییت مدیره
توسعه سرمایه پارمیس
توسعه سرمایه پارمیس
زینت تجارت آسیا
زینت تجارت آسیا
نایب رییس هییت مدیره
ایمن تجارت سهیل
ایمن تجارت سهیل
سرمایه گستر متین
سرمایه گستر متین
رییس هییت مدیره
ثمر آرای رهاورد
ثمر آرای رهاورد
سرمایه گستر ارغوان
سرمایه گستر ارغوان
رییس هییت مدیره
انصار موتور نیکان
انصار موتور نیکان
بازرس علی‌البدل
توسعه مارینا البرز
توسعه مارینا البرز
ایمن صبا زاگرس
ایمن صبا زاگرس
آرشا صنعت رامان
آرشا صنعت رامان
تجارت پیشگان آریا پارت
تجارت پیشگان آریا پارت
نایب رییس هییت مدیره
پیشگامان تجارت دنا
پیشگامان تجارت دنا
رییس هییت مدیره
بازرگانی آفاق سپهر روناک
بازرگانی آفاق سپهر روناک
زینت تجارت آریا
زینت تجارت آریا
سبلان سازه اهرام
سبلان سازه اهرام
پیمان پایه نیکان
پیمان پایه نیکان
پویا توسعه نمایشگاهی پارس
پویا توسعه نمایشگاهی پارس
بازرس علی‌البدل
یاران کارآمد پارس ایرانیان
یاران کارآمد پارس ایرانیان
بازرس علی‌البدل
مهندسی و مدیریت مسیرهای ارتباطی پارس
مهندسی و مدیریت مسیرهای ارتباطی پارس
نایب رییس هییت مدیره
تجارت ایران مال
تجارت ایران مال
نایب رییس هییت مدیره
سرمایه گستر بیتا
سرمایه گستر بیتا
آرکا مبین تجارت
آرکا مبین تجارت
توسعه ساختمانی زاگرس سازه کیهان
توسعه ساختمانی زاگرس سازه کیهان
بازرگانی صنعت تجارت گران پویا
بازرگانی صنعت تجارت گران پویا
توسعه ورزش تجارت پارس
توسعه ورزش تجارت پارس
بازرس علی‌البدل
تجارت آناهید بین الملل کیش
تجارت آناهید بین الملل کیش
رییس هییت مدیره
آراز تاو فرتاک
آراز تاو فرتاک
بازرس علی‌البدل
تولیدی صنعتی گالوانیزه شقایق
تولیدی صنعتی گالوانیزه شقایق
پیشگامان پارس آناهید
پیشگامان پارس آناهید
نایب رییس هییت مدیره
بازرگانی کوش رادوین
بازرگانی کوش رادوین
بازرس علی‌البدل
ارزش آفرینان سیراف
ارزش آفرینان سیراف
رییس هییت مدیره
ارغوان تجارت آسیا
ارغوان تجارت آسیا
مبین سازه بتن
مبین سازه بتن
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14948422
آگهی تغییرات شرکت مبین سازه بتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 314710 و شناسه ملی 10103548660
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا محبی باروق کدملی 0073331597 بسمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم علی خانی کدملی 3782224604 بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت گسترش تلاشگران تات بشناسه ملی 10320544555 بنمایندگی آقای غلامرضا عموزاد خلیلی کدملی2180045328 آقای هادی صدری کدملی0072749415 آقای مهرداد رستمی کدملی0072341815 3 پ980924214633316 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14885168
آگهی تغییرات شرکت آراز تاو فرتاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 530629 و شناسه ملی 14007802705
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا محبی باروق به کدملی 0073331597 بسمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم علی خانی به کدملی 3782224604 بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ980814206104499  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14756877
آگهی انحلال شرکت ایمن تجارت سهیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۷۲۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۸۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای ابراهیم علی خانی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرتصفیه به نشانی تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - محله آسمان - کوچه آریا - بلوار سرو غربی - پلاک xxx طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14756892
آگهی انحلال شرکت ارغوان تجارت آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۴۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای ابراهیم علی خانی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرتصفیه به نشانی تهران میدان آرژانتین ، خیابان بخارست ، خیابان دهم ، پلاک ۸ ، طبقه ۵ واحد ۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14734838
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرینان سیراف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۱۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۹۰۲۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رسول مطبوعی رودپشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ابنیه سفیر پارسیان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مبین سازه بتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان رییس هیات مدیره آقای محرم بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیشگامان پارس آناهید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان نائب رییس هیات مدیره تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق رییس هیات مدیره و مدیرعامل و در غیاب هریک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . هیات مدیره اختیرارات خود در بندهای ۲ ، ۴ ، ۵ ، ۸ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۷ ، ۱۸ و ۲۱ از ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14709947
آگهی تغییرات شرکت زینت تجارت آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان ابراهیم علی خانی کدملی xxxxxxxxx۴ و میرصادق موسوی کدملی xxxxxxxxx۷ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای محسن مرادی شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای غلامرضا محبی باروق شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت تجارت پیشه گان صنعت پرشین شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بنمایندگی آقای محمد حسین صدیقی کدملی xxxxxxxxx۴. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14581907
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی کوش رادوین درتاریخ ۰۷/۰۲/xxx۸ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : توسعه و بهره برداری از کارخانجات کفش وین و تهیه انواع کفشهای ماشینی و دستی از مواد مختلف و تهیه و تولید و خرید و فروش انواع اجناس پلاستیکی و چرم و چسب وواکس و انواع رنگها وابسته به صنعت کفش و تولید مواد صنعتی دیگر و واردات مواد اولیه مصرفی کارخانه و صادرات کلیه محصولات کارخانجات به خارج از کشور شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و خرید اوراق بهادار و یا سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج کشور دریافت تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانکها و موسسات داخل و خارج از کشور حضور در نمایشگاهای داخلی و خارجی و یا برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج کشور . ارائه خدمات مشاوره و بازرگانی در حوزه فعالیت شرکت . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، دانشگاه تهران ، کوچه شهید رضا نایبی ، خیابان فلسطین ، پلاک xxx ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۹۷ مورخ ۱۲/۱۲/xxx۷ نزد بانک آینده شعبه محمودیه با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره گروه صنعتی کفش وین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و به نمایندگی سید علی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال توسعه صدر مدائن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و به نمایندگی غلامرضا عموزاد خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال زینت تجارت آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و به نمایندگی غلامرضا محبی باروق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای میر صادق موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14560440
آگهی تغییرات شرکت خدماتی نالوس کیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۸۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و ابراهیم علی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید . نشانی محل تصفیه استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران دانشگاه تهران کوچه شهید رضا نایبی خیابان فلسطین پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14540997
آگهی انحلال شرکت کوثر مهر میثاق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۳۵۸۴
آگهی انحلال شرکت کوثر مهر میثاق سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۷ شرکت فوق منحل اعلام گردید و آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شدند . نشانی محل تصفیه تهران صادقیه خیابان شهید ابراهیمی پور پلاک xxx طبقه همکف واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14455387
آگهی تغییرات شرکت ضیافت نوین ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۶۳۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۱۸۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و ابراهیم علی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیر تصفیه تعیین گردید . آدرس محل تصفیه به نشانی تهران : استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران دانشگاه تهران کوچه شهید رضا نایبی خیابان فلسطین پلاک xxx طبقه همکف کد پستی xxxxxxxxx۳ می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14430456
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر بیتا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۳۶۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۸۵۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مذکور منحل اعلام گردید وآقای ابراهیم علی خانی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیر تصفیه انتخاب گردید و محل تصفیه استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، شهید بهشتی ، خیابان شهید احمد قصیر ، خیابان دهم ، پلاک ۸ ، طبقه پنجم ، واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۱ تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14430505
آگهی انحلال شرکت آرکا مبین تجارت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۰۷۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۲۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای ابراهیم علی خانی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیر تصفیه به نشانی تهران شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر خیابان دهم پلاک ۸ طبقه اول واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۱ انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14430705
آگهی انحلال شرکت ایمن صبا زاگرس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۴۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۸۶۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و ابراهیم علی خانی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیر تصفیه انتخاب گردید . نشانی محل تصفیه استان تهران ، خیابان پاکستان ، کوچه ساوجی نیا ، پلاک ۶ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14429691
آگهی تغییرات شرکت سبلان سازه اهرام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۱۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۴۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شدند. آدرس مدیر تصفیه استان تهران – شهرستان شمیرانات-بخش مرکزی-شهر تجریش- زعفرانیه-خیابان شهید رضا علی حسینی-خیابان زنبق-پلاک -۱۶-طبقه اول-واحد ۲کد پستی xxxxxxxxx۳میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14403282
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان پارس آناهید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۴۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۲۴۴۵
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان پارس آناهید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
سمت هریک از اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل می باشد:
شرکت توسعه البرز آناهیتا به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ عضو هیئت مدیره (با نمایندگی آقای فرهاد وانشانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ )
- شرکت زینت تجارت آسیابه شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ بسمت رئیس هیئت مدیره (بنمایندگی غلامرضا عموزاد خلیلی به کد ملی xxxxxxxxx۸)
-شرکت پیشگامان تجارت گستر سبلان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره (بنمایندگی آقای ابراهیم علی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴)
- آقای بهنام پسران سید بنکداربه کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیر عامل (خارج از اعضا) حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، عقوداسلامی وقراردادها و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14241490
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان پارس آناهید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۴۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۲۴۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه البرز آناهیتا به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ بنمایندگی آقای فرهاد وانشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره شرکت زینت تجارت آسیابه شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ بنمایندگی غلامرضا عموزاد خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت پیشگامان تجارت گستر سبلان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ بنمایندگی آقای ابراهیم علی خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، عقوداسلامی وقراردادها و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14234943
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی گالوانیزه شقایق شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۳۹۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۷۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم علی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. آدرس مدیر تصفیه و محل تصفیه: به استان تهران – شهرستان تهران – بخش مرکزی – شهر تهران –محله آرژانتین – ساعی – کوچه برمک – خیابان الوند – پلاک ۳۷ – طبقه همکف کد پستی:xxxxxxxxx۱ تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187057
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آراز تاو فرتاک درتاریخ ۰۴/۰۶/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ارائه خدمات طراحی. اجراء مشاوره و هرگونه فعالیت درزمینه پروژه های فنی و مهندسی و مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی. کلیه امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال(آب. نفت. گاز) شبکه گازرسانی.تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب. سیستم های خبر و هشداردهنده ساختمان. سیستم های ارتباطی ساختمان. خرید- تولید و ترویج و اجرای شبکه های رایانه ای و مخابراتی ساختمان. کلیه فعالیت های تجاری.بازرگانی مجاز داخلی و خارجی و تجارت کلیه کالاهای مجاز.فعالیت در زمینه تجارت زمینی ـ دریایی ـ خرید و فروش و حق العمل کاری کالاها- صادرات و واردات و نگهداری کالا ـ مراحل مربوط به ثبت سفارش ـ امور گمرکی و ترخیص کالا ـ اخذ وام و هرنوع ضمانت نامه بانکی و تسهیلات ریالی ارزی از بانک ها و موسسات مالی داخلی و خارجی جهت شرکت ـ شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی ـ شرکت مناقصه .مزایده و پیمان ها دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و تولید و توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها ـ شبکه های برق و تاسیسات برقی ـ اجرای کلیه خطوط فشارقوی و ضعیف و متوسط توزیع. الکترونیک عام و خاص سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق. امور ساختمانی مکانیکال و الکتریکال و سازه های نیروگاهی و دریایی صنایع ماشین سازی واتوماسیون صنعتی ـ انجام کلیه مراحل اجرای خدمات ساختمانی. مجتمع سازی. اعم از مسکونی. تجاری. اداری. صنعتی. راهسازی. مترو و تولید مصالح ساختمانی و فن آوری های نوین صنعت ساختمان.اجرای دکوراسیون داخلی ساختمان.مرمت و احیای بافت های فرسوده ساختمان های مسکونی و تقویت و بهسازی و مقاوم سازی ـ ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای شامل بررسی. مطالعه. آموزش. تدوین استاندارد سازی روش های مرتبط با فعالیت های اساسنامه ـ ارائه کلیه خدمات در خصوص تامین نیروی انسانی موقت متخصص و غیرمتخصص جهت اجرای قراردادهای منعقده با ادارات و ارگان ها و شرکت های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج کشور و خدمات مشاوره مدیریت در خصوص مدیریت استراتژیک.مدیریت منابع بازاریابی مجاز و اشخاص حقیقی و حقوقی و تامین خودروهای استیجاری و سرویس دهی ایاب و ذهاب ادارات و دوایر سازمان های دولتی و خصوصی در داخل شهر و خدمات پشتیبانی مرتبط با آن ساخت و نصب و تامین کلیه تجهیزات پالایشگاهی پترو شیمی و نیروگاهی صنایع معدنی.صنایع فولادی و صنایع مواد غذایی و فروش دستگاه های آزمایش مواد اولیه قطعات صنعتی و غیرصنعتی ـ خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ و اخذ و اعطاء نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع فعالیت ـ انعقاد قرارداد با پیمانکاران و شرکت های داخلی و خارجی به منظور انجام فعالیت های مرتبط با موضوع شرکت ـ انجام هرگونه فعالیت های فنی و مالی در اتباط با موضوع شرمت به طور مستقل و یا از طریق سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و تاسیس شعب و ارائه خدمات و عرضه محصولات در داخل و خارج از کشور در رابطه با موضوع شرکت ـ تهیه و تامین تولید قطعات و اقلام و ملزومات و مواد مصرفی موضوع اساسنامه، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله محمودیه-خیابان سالار-کوچه شهید سید مصطفی میرشریفی-پلاک -۲-طبقه همکف- کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۹۷ مورخ ۰۷/۰۵/xxx۷ نزد بانک آینده شعبه محمودیه با کدxxx۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای غلامرضا میرزائی فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی شیرزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید علی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا ۲ عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای غلامرضا محبی باروق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13875692
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر بیتا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۳۶۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۸۵۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر خیابان دهم پلاک ۸ طبقه پنجم واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. آقایان ابراهیم علی خانی کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای مصطفی پروین کدملی xxxxxxxxx۰ هر یک بتنهایی با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال بصندوق شرکت، میزان سهم الشرکه‌های خود را به xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش دادند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از افزایش بشرح فوق می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13878187
آگهی تغییرات شرکت آرکا مبین تجارت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۰۷۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۲۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ابراهیم علی خانی کدملی xxxxxxxxx۴ و نادر اثنا عشری کدملی xxxxxxxxx۲ هر یک به تنهایی با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال بصندوق شرکت، میزان سهم الشرکه‌های خود را به xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید ۰ اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: ابراهیم علی خانی کدملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه نادر اثنا عشری کدملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13891278
آگهی تأسیس شرکت تجارت آناهید بین الملل کیش (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۱۳۵۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۱۶۴۸۲
خلاصه اساسنامه و شرکت نامه شرکت فوق که در تاریخ xxx۶. ۱۱. ۲۳ تحت شماره xxx۷۵ دراین اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشارآگهی می‌شود. ۱ - موضوع شرکت: کلیه عملیات ومعاملات تجاری اعم از واردات، صادرات، خرید، فروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا و انجام کلیه امور گمرکی مجاز، ارائه خدمات بازرگانی، مالی، بازاریابی، بازار رسانی انواع کالا و خدمات و انجام فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت در فضای مجازی و حقیقی، شرکت در کلیه نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی، عقد قرارداد یا مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی، سرمایه گذاری و مشارکت در طرحها، شرکت در مزایده‌ها ومناقصات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی از موسسات و بانکهای معتبر داخلی و خارجی، ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و سایر فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت. ۲ - مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش - بازار پارس خلیج - غرفه xxx۹ - کدپستی xxxxxxxxx۸. ۳ - میزان سرمایه شرکت: مبلغ ۱. xxx. xxx. xxx ریال. ۴ - مدت اعتبارشرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۵ - مدیران شرکت: آقای زعفر یوسف زاده کشاورز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ۶ - دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضای منفرد مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13791728
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعت تجارت گران پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۶۷۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - فرزاد حق شنو گیگاسری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم علی خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به رئیس هیئت مدیره و مصطفی پروین به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضوء هیئت مدیره برای مدت تعیین گردیدند. - کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13783943
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه ورزش تجارت پارس درتاریخ ۰۵/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ساخت و تجهیز و نگهداری و اداره اماکن و تاسیسات ورزشی و طراحی و مجری تجهیز اماکن ورزشی و تهیه و توزیع واردات وصادرات ملزومات ورزشی و تجهیز سالن‌های چند منظوره و مدیریت فضاهای ورزشی و فضاهای مرتبط با مدیریت ورزش. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی وبخش خصوصی داخلی وخارجی و اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران پسیان خیابان پسیان خیابان شهید کاوه پرزین بغدادی پلاک ۱ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx سهم آن با نام عادی می‌باشد و بموجب گواهی شماره xxx/xxx۹/۹۶ مورخ ۲۷/۸/۹۶ بانک آینده شعبه محمودیه مبلغ xxxxxx۰۰ ریال پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: تجارت ایران مال به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی امید قراچورلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال توسعه سازه تجارت تات به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی مهدی شیرزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال توسعه سرمایه تجارت تات به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی سیدعلی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا " همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی چمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13774314
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعت تجارت گران پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۶۷۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرزاد حق شنو گیگاسری کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای ابراهیم علی خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای مصطفی پروین به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13698966
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی زاگرس سازه کیهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۶۰۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اکبر بدخش کدملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا محبی باروق کدملی xxxxxxxxx۷ و ابراهیم علی خانی کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13698984
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی زاگرس سازه کیهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۶۰۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اکبر بدخش کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و ابراهیم علی خانی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا محبی باروق کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی یا دو نفر عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13639724
آگهی تغییرات شرکت آرکا مبین تجارت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۰۷۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۲۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم علی خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx۰ ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. امضا کلیه اوراق واسناد بهادار شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه بامهر شرکت معتبر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - موارد زیر به موضوع شرکت الحاق شد: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز خرید و فروش آهن آلات فولاد تهیه و تولید و توزیع انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شکل فوق اصلاح گردید. محل شرکت به تهران - شهید بهشتی - خیابان شهید احمد قصیر - خیابان دهم - پلاک ۸ - طبقه اول - واحد شمالی - کد پستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل میباشد: آقای غلامرضا محبی باروق به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای نادر اثنا عشری به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم علی خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13639730
آگهی تغییرات شرکت آرکا مبین تجارت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۰۷۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۲۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نادر اثنا عشری به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای ابراهیم علی خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب شدند. - حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13639739
آگهی تغییرات شرکت آرکا مبین تجارت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۰۷۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۲۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا محبی باروق با کدملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxxxxx۰ ریال ازصندوق شرکت دریافت واز شرکت خارج شدند ونامبرده دیگر هیچگونه سهم وسمت ومسئولیتی در شرکت ندارند. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای نادر اثنا عشری کدملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم علی خانی کدملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13605771
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر بیتا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۳۶۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۸۵۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا یگانه فر با کدملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج شد خانم فاطمه اوحدی سهل آباد با کدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج شد سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس ازکاهش سرمایه: آقای مصطفی پروین بشماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم علی خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13605777
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر بیتا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۳۶۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۸۵۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی پروین به کدملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای ابراهیم علی خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از افزایش سرمایه:: خانم فاطمه اوحدی سهل آباد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حمیدرضا یگانه فر بشماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای مصطفی پروین بشماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم علی خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13605788
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر بیتا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۳۶۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۸۵۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم علی خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای مصطفی پروین به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583645
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه سازه تجارت تات درتاریخ ۰۷/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، خرید وفروش آهن آلات، فولاد و تهیه و تولید و توزیع انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی، تهیه وتولید و توزیع انواع مبلمان و منسوجات مربوطه، خرید وفروش و تعمیر انواع ماشین آلات راهسازی و صنعتی، تولیدی و معدنی در سراسر ایران خصوصا «مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد، فعالیت در بخش ساختمانی، ساخت و تکمیل پروژ ه های انبوه سازی در بخشهای تجاری و مسکونی و پیمانکاری، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی وبخشهای خصوصی داخلی وخارجی و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی و ترخیص کالا از گمرکات کشور و وام واعتبار از کلیه بانکها و موسسات دولتی و بخشهای خصوصی بصورت ارزی وریالی، شرکت در کلیه نمایشگاه‌های بین المللی داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران پسیان خیابان پسیان خیابان شهید کاوه پرزین بغدادی پلاک ۱ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx سهم آن بانام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰. ریال طی گواهی بانکی به شماره xxxxxx مورخ ۱۶/۵/۹۶ نزدبانک آینده شعبه محمودیه پرداخت شده و الباقی مانده سرمایه اولیه شرکت درتعهد پرداخت سهامداران شرکت میباشد اولین مدیران: شرکت تجارت ایران مال به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی سیدعلی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت توسعه پترو صنعت صدر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ با نمایندگی میرصادق موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت پیشگامان تجارت آرکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ با نمایندگی ابراهیم علی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا» و در غیاب رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا " همراه با مهر شرکت معتبر میباشد وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت پرسیان پاد حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت بازرس اصلی آقای مرتضی چمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583911
آگهی تغییرات شرکت باغ شهر گستر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۸۱۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هومن سابقی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم علی خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد رستمی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند - حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشدوسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583919
آگهی تغییرات شرکت باغ شهر گستر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۸۱۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد رستمی به کدملی xxxxxxxxx۵ و آقایان ابراهیم علی خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و هومن سابقی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581622
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه نمایشگاهی تجارت تات در تاریخ ۰۶/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از جمله تاسیسات و ماشین آلات بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم بصورت مستقل یا در قالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی وحقوقی در داخل وخارج از کشور، راه اندازی وتاسیس دفاتر فروش و نمایندگی در داخل وخارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی، حضور در نمایشگاههای داخلی وخارجی، برپائی فروشگاه واخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی واعطای نمایندگی ویا عقد تفاهم نامه وقرارداد همکاری مشترک با سایر اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی، انجام خدمات نمایشگاهی اعم از بازاریابی غیرهرمی وغیرشبکه‌ای و واگذاری غرفه‌ها، طراحی، تامین مواد اولیه، ساخت و نصب غرفه و دکوراسیون و برگزاری جشنواره، همایش، سمینار، نمایشگاههای تخصصی ملی و بین المللی، دریافت تسهیلات مالی واعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی وریالی در بانکها وموسسات مالی واعتباری داخلی وخارج از کشور، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران الوند کوچه برمک خیابان الوند پلاک ۳۷ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی می‌باشد تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد که طی گواهی شماره xxx/xxx۹/۹۶ مورخ ۱۶/۵/xxx۶ از بانک آینده شعبه محمودیه به مبلغ xxxxxxxxx ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: مبین سازه بتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و به نمایندگی مصطفی پروین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال تجارت ایران مال به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و به نمایندگی میرصادق موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال زینت تجارت آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و به نمایندگی نادر اثناعشری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار و بانکی وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا " همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک بتنهایی همراه بامهرشرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای غلامرضا محبی باروق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581646
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یاران کارآمد تات ایرانیان در تاریخ ۰۶/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: خدمات عمومی شامل تنظیفات، نامه رسانی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه و خدمات پاسخگویی به تلفن و ارباب رجوع، امور اسپایدر، تامین ماشین آلات نظافتی و مربوطه، خدمات تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص وساده مورد نیاز ادارات شرکتها و نهادهای خصوصی و دولتی، امور آشپزخانه و رستوران شامل تهیه طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه، خدمات امور حمل و نقل درون شهری، تعمیر و نگهداری و خرید و اجاره انواع خودرو و دستگاههای صنعتی، تامین خودورهای استیجاری برای پروژه‌ها و شرکتها، تعمیر و نگهداری وسایل اداری و رایانه‌ای، خدمات فنی خودرو، امور چاپ و تکثیر و صحافی، نگهداری و ایجاد و خدمات فضای سبز شامل خدمات کاشت و داشت و خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و گل و گلدانهای آپارتمانی، امور تاسیساتی شامل طراحی و اجرا و تعمیر ونگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی وحرارتی، برقی و شبکه‌های کامپیوتری و تاسیسات آبی و آبرسانی و لوله کشی گاز و شبکه‌های مربوطه و تجهیزات وابسته به آنها، طراحی و تولید وفرآوری بسته بندی و پخش انواع مواد غذایی جهت وعده‌های اصلی و میان وعده‌ها، خدمات در امور تشریفات و برگزاری مجالس و مراسم‌ها و گردهمایی‌ها، انجام امور پشتیبانی فنی شامل تامین و تعمیر ف درخواست خرید کالاها واقلام مورد نیاز شرکتها و کارگزاری انواع کالاها و انبارداری و توزیع انواع کالاهای مورد نیاز شرکتها، شرکت در مناقصات و مزایده‌های دولتی وخصوصی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، اخذ تسهیلات مالی از موسسات مالی واعتباری وبانکها، واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و خدمات آنها، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران جنت آباد مرکزی کوچه (پارک مهسا) جنوبی کوچه شهید علی قربانی زاده پلاک ۶۱ ساختمان سعید طبقه دوم واحد شرقی کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد و مبلغ xxxxxx۰۰ ریال طی گواهی شماره xxx/xxx۹/۹۶ مورخ ۲۳/۵/xxx۶ بانک آینده شعبه محمودیه توسط موسسین پرداخت و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران: شرکت تجارت ایران مال به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی مصطفی مشایخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت توسعه پترو صنعت صدر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی رضا مرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت پیشگامان تجارت آرکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی علی آقاعلی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای غلامرضا محبی باروق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581664
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه تاکسیرانی تجارت تات در تاریخ ۰۶/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: انجام کلیه امور مربوط به ایاب ذهاب درون شهری. سرویس دهی به وزارت خانه‌ها و ادارات , موسسات , شرکت‌ها و مدارس و کلیه اماکن خصوصی و عمومی دولتی. ایجاد تعمیرگاه و اتوسرویس به صورت ثابت و سیار و ایجاد تاسیسات خدماتی رفاهی جهت تاکسی داران، ارائه و بکارگیری تکنولوژیهای نوین و جی پی اس. ایجاد شعب، شرکت در مناقصات پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی ایجاد و برگزاری و شرکت درکلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی، خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی عقد قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و خرید سهام شرکتها، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی تامین و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز شرکتدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران الوند کوچه برمک خیابان الوند پلاک ۳۷ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی می‌باشد تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx/xxx۹/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/xxx۶ از بانک آینده شعبه محمودیه به مبلغ xxxxxxxxx ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: مبین سازه بتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و به نمایندگی غلامرضا محبی باروق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال تجارت ایران مال به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و به نمایندگی محرم بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال زینت تجارت آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و به نمایندگی ابراهیم علی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار و بانکی وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا " همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک بتنهایی همراه بامهرشرکت معتبر می‌باشد ۰ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای میرصادق موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای مصطفی پروین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13565964
آگهی تغییرات شرکت پیمان پایه نیکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۲۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۸۵۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا محبی باروق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و نادر اثنا عشری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و میرصادق موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ابراهیم علی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و سید علی آقا میری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی وبازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562386
آگهی تغییرات شرکت سبلان سازه اهرام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۱۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۴۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان غلامرضا محبی باروق بشماره ملی: xxxxxxxxx۷، مصطفی پروین بشماره ملی: xxxxxxxxx۰ و ابراهیم علی خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند آقای سیدعلی آقا میری به کدملی: xxxxxxxxx۱ و آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی وبازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562395
آگهی تغییرات شرکت سبلان سازه اهرام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۱۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۴۰۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم علی خانی بشماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و غلامرضا محبی باروق بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره مصطفی پروین بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، اوراق عادی و اداری با امضاءآقای ابراهیم علی خانی (بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره) بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13515889
آگهی تغییرات شرکت ایمن صبا زاگرس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۴۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۸۶۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل تعیین گردیدند: - آقای ابراهیم علی خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره - آقای میر صادق موسوی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره - آقای هومن سابقی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا ۲ عضو هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13515899
آگهی تغییرات شرکت ایمن صبا زاگرس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۴۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۸۶۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حمید رضا جعفری با کدملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxxxxx ریال ازصندوق شرکت دریافت واز شرکت خارج شد. - آقای حسین جعفری با کدملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx ریال ازصندوق شرکت دریافت واز شرکت خارج شد. - درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ یال بمبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. - اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای هومن سابقی با کدملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای جواد حمیدی جم با کدملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم علی خانی با کدملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای میر صادق موسوی با کدملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13505475
آگهی تغییرات شرکت زینت تجارت آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم علی خانی کدملی xxxxxxxxx۴ و مرتضی چمنی کدملی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. محسن مرادی شماره ملی xxxxxxxxx۱، غلامرضا محبی باروق شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت تجارت پیشه گان صنعت پرشین شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بنمایندگی آقای سیدمحمدرضا جعفری شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال ذیل انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13410515
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه پارمیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۳۵۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۵۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یونس خانی عبدلی کدملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفتند. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل می‌باشد: آقای یونس خانی عبدلی کدملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم علی خانی کدملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای محرم بخشی کدملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای نادر اثناعشری کدملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه سرمایه شرکت ار مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13410524
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه پارمیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۳۵۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۵۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم علی خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت ازردیف شرکا خارج شد سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش پیدا کرد. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل می‌باشد: آقای یونس خانی عبدلی کدملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای محرم بخشی کدملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای نادر اثنا عشری کدملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13410672
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آفاق سپهر روناک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۰۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و ابراهیم علی خانی کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیر تصفیه تعیین گردید. آدرس محل تصفیه به نشانی تهران: تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی، بعد از چهارراه سرو، پلاک xxx، طبقه چهار، واحد ۴، کدپستی xxxxxxxxx۱ تعیین گردید ۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13378215
آگهی تغییرات شرکت همیشه سبز معین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۱۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۷۳۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر تصفیه به نشانی تهران میدان آرژانتین خیابان بخارست خیابان دهم پلاک ۸ طبقه ۵ واحد ۹ به کدپستی xxxxxxxxx۱ انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13361771
آگهی تغییرات شرکت توسعه مارینا البرز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۶۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۶۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تصویب قرار گرفت: - خانم اقدس فرجی دیزجی به کدملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند. - آقای علی رضا باقری به کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند. - اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: خانم اقدس فرجی دیزجی ش م xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای علی رضا باقری ش م xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای محرم بخشی ش م xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم علی خانی ش م xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه - در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش پیدا کردو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13361782
آگهی تغییرات شرکت توسعه مارینا البرز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۶۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۶۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محرم بخشی با کدملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx ریال ازصندوق شرکت دریافت واز شرکت خارج شدند. - آقای ابراهیم علی خانی با کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx ریال ازصندوق شرکت دریافت واز شرکت خارج شدند. - درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. - اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: خانم اقدس فرجی دیزجی ش م xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای علی رضا باقری ش م xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354073
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تجارت پیشگان آریا پارت درتاریخ ۲۳/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز خرید و فروش آهن آلات فولاد تهیه و تولید و توزیع انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی تهیه و تولید و توزیع انواع مبلمان و منسوجات مربوطه خرید و فروش و تعمیر ماشین آلات راه سازی و صنعتی تولیدی و معدنی در سراسر ایران خصوصا مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد وفعالیت در بخش ساختمانی ساخت و تکمیل پروژه‌های انبوهسازی در بخش‌های اداری تجاری مسکونی اقامتی و پیمانکاری و ایجاد مراکز تفریحی و اقامتی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و بخشهای خصوصی داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ترخیص کالا از گمرکات کشور اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری دولتی و خصوصی به صورت ارزی و ریالی شرکت در کلیه نمایشگاهای بین المللی داخلی و خارجی و کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت (انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران پیچ شمیران کوچه طباطبائی مقدم خیابان شهید حمید صدیق پلاک ۲۳ طبقه همکف واحد شرقی کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۸/xxx/۹۵ مورخ ۲۳/۱۱/xxx۵ نزد بانک آینده شعبه محمودیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقای محرم بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا محبی باروق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی چمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل و آقای سید علی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354097
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیشگامان تجارت دنا درتاریخ ۲۳/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: راه اندازی و تاسیس دفاتر فروش و نمایندگی در داخل و خارج از کشور انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز و بازرگانی از جمله تاسیسات و ماشین آلات بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم بصورت مستقل یا در غالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از شرکت بر پایی فروشگاه و اخذ نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی و اعطا نمایندگی و با عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشترک با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و خرید اوراق بهادار و یا سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج کشور دریافت تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانکها و موسسات داخل و خارج از کشور حضور در نمایشگاهای داخلی و خارجی و یا برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: شهرک غرب بلوار فرحزادی ارغوان غربی بلوار درختی خیابان گلستان ۱ پلاک ۵۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال طی گواهی بانکی بشماره xxx۹/xxx/۹۵ مورخ ۲۳/۱۱/۹۵ بانک آینده شعبه محمودیه پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای محرم بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا محبی باروق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای غلامرضا محبی باروق به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید علی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی چمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13343601
آگهی تغییرات شرکت آرشا صنعت رامان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۶۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۶۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میلاد محمدی نسب با کدملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx ریال ازصندوق شرکت دریافت واز شرکت خارج شدند وآقای حمید رضا یگانه فر با کدملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx ریال ازصندوق شرکت دریافت واز شرکت خارج شدند ودرنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای مصطفی پروین ک. م xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم علی خانی ک. م xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13343615
آگهی تغییرات شرکت آرشا صنعت رامان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۶۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۶۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی پروین به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و آقای ابراهیم علی خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13340688
آگهی تغییرات شرکت آرشا صنعت رامان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۶۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۶۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی پروین به کدملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند. آقای ابراهیم علی خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش پیدا کردو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای میلاد محمدی نسب ش. م xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حمید رضا یگانه فر ش. م xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای مصطفی پروین دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم علی خانی دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه بامهر شرکت معتبر میباشدو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13305307
آگهی تغییرات شرکت ایمن صبا زاگرس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۴۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۸۶۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم علی خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند. آقای میر صادق موسوی به کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند. هیئت مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش پیدا کرد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. امضا داران با امضا ۲ نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا تغییر پیدا کرد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای حمید رضا جعفری به کدملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسین جعفری به کدملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای هومن سابقی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای جواد حمیدی جم به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم علی خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای میر صادق موسوی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه - در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش پیدا کردو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13261197
آگهی تغییرات شرکت توسعه مارینا البرز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۶۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۶۴۶۲
آگهی تغییرات شرکت توسعه مارینا البرز با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم علی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره محرم بخشی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت معتبر میباشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13261215
آگهی تغییرات شرکت توسعه مارینا البرز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۶۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۶۴۶۲
آگهی تغییرات شرکت توسعه مارینا البرز با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: میلاد محمدی نسب با کد ملی xxxxxxxxx۳ و نازنین اسماعیل زنجانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردیدند و درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. - اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: محرم بخشی به کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ابراهیم علی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13261222
آگهی تغییرات شرکت توسعه مارینا البرز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۶۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۶۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محرم بخشی به کد ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت ابراهیم علی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت و - در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش پیدا کرد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: میلاد محمدی نسب دارای به کد ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه نازنین اسماعیل زنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه محرم بخشی به کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ابراهیم علی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13229827
آگهی تغییرات شرکت انصار موتور نیکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی xxxxxxxxx۸، آقای جوادحمیدی جم کدملی xxxxxxxxx۲، آقای محرم بخشی کدملی xxxxxxxxx۶ آقای غلامرضا محبی باروق کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم علیخانی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13183959
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه پارمیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۳۵۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۵۴۷۲
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه پارمیس با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محرم بخشی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره نادر اثنا عشری به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره ابراهیم علی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت معتبر میباشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13174109
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی آرمانی انصار ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۳۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۳۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی افسری نژاد مقدم فومنی کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم علیخانی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی xxxxxxxxx۸، آقای جوادحمیدی جم کدملی xxxxxxxxx۲، آقای محمد صفاهانی کدملی xxxxxxxxx۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13125066
آگهی تغییرات شرکت ضیافت گستر پرشین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۵۵۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۱۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مواردی بشرح زیر به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز خرید و فروش آهن آلات فولاد تهیه و تولید و توزیع انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی اقدام به مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از دولتی و خصوصی و عقد هرگونه قراردادهای مرتبط , تمامی خدمات و فعالیتهای مهندسی مشاور در زمینه مهندسی عمران درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم آقای ابراهیم علی خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای غلامعلی صدری به کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ به xxxxxxxxx۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا بشرح ذیل می‌باشد. آقای ابراهیم علی خانی دارای کدملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه آقای غلامعلی صدری دارای کدملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105014
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرمایه گستر ارغوان درتاریخ ۱۱/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز و غیر مجازبازرگانی از جمله تاسیسات و ماشین آلات بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم بصورت مستقل یا در غالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از شرکت راه اندازی و تاسیس دفاتر فروش و نمایندگی در داخل و خارج از کشور بر پایی فروشگاه و اخذ نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی و اعطا نمایندگی و با عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشترک با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و خرید اوراق بهادار و یا سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج کشور دریافت تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانکها و موسسات داخل و خارج از کشور حضور در نمایشگاهای داخلی و خارجی و یا برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج کشور. ارائه خدمات مشاوره و بازرگانی در مورد فعالیت شرکت (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شریعتی بین سمیه و طالقانی کوچه حمید صدیق پلاک ۲۳ اول شرقی کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۹۵ مورخ ۳۱/۴/۹۵ نزد بانک آینده شعبه محمودیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محرم بخشی شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره ابراهیم علی خانی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره غلامرضا محبی باروق شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای محرم بخشی به سمت مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر است شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای محرم بخشی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید علی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی مرتضی چمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل. بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036771
آگهی تغییرات شرکت ثمر آرای رهاورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۸۴۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم علی خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و علی اصغر احمدی به کدملی xxxxxxxxx۷ و مجید سرخوش سرکندی به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036782
آگهی تغییرات شرکت ثمر آرای رهاورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۸۴۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید سرخوش سرکندی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و علی اصغر احمدی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وابراهیم علی خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد وسایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018687
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر متین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۵۲۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۵۶۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا محبی باروق به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ابراهیم علی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر میباشد وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018701
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر متین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۵۲۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۵۶۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: میلاد محمدی نسب با کد ملی xxxxxxxxx۳ و سید علی آقامیری با کد ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید و درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: غلامرضا محبی باروق به کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ابراهیم علی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018735
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر متین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۵۲۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۵۶۶۱
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر متین با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا محبی باروق به کد ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. ابراهیم علی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بشرح ذیل میباشد: میلاد محمدی نسب به کد ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه سید علی آقامیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه غلامرضا محبی باروق به کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ابراهیم علی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12982017
آگهی تغییرات شرکت مهندسی گستره سازان رکین دژ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۳۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۰۳۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب اله ثانی به کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای نادر اثنا عشری به کدملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. ابراهیم علی خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد و سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ به xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه: آقای حبیب اله ثانی کدملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای نادر اثنا عشری کدملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم علی خانی کدملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12982086
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایمن تجارت سهیل درتاریخ ۰۲/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز خرید و فروش آهن آلات فولاد تهیه و تولید و توزیع انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی تهیه و تولید و توزیع انواع مبلمان و منسوجات مربوطه خرید و فروش و تعمیر ماشین آلات راه سازی و صنعتی تولیدی و معدنی در سراسر ایران خصوصا مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد و فعالیت در بخش ساختمانی ساخت و تکمیل پروژه‌های انبوهسازی در بخش‌های اداری تجاری مسکونی اقامتی و پیمانکاری و ایجاد مراکز تفریحی و اقامتی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و بخشهای خصوصی داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ترخیص کالا از گمرکات کشور اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری دولتی و خصوصی به صورت ارزی و ریالی شرکت در کلیه نمایشگاهای بین المللی داخلی و خارجی و کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت - درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شریعتی بین سمیه و طالقانی کوچه صدیق پلاک ۲۳ اول شرقی کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۹۵ مورخ ۴/۵/۹۵ نزد بانک آینده شعبه محمودیه xxx۹ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ابراهیم علی خانی ک م xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و محرم بخشی ک م xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا محبی باروق ک م xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید علی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی چمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967164
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زینت تجارت آسیا درتاریخ ۲۴/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه و تولید و توزیع انواع لوازم آرایشی و بهداشتی پس از اخذ مجوزهای لازم خرید سهام و اوراق بهادار شرکتها و موسسات داخلی و خارجی برای شرکت مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای داخلی و خارجی از طریق خرید یا تعهد سهام برای شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها ی دولتی و خصوصی اخذ نمایندگی از موسسات و شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و ایجاد شعب و اعطای نمایندگی با اشخاص حقیقی و حقوقی برگزاری و شرکت در نمایشگاهای مربوط داخلی و خارجی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و خرید و فروش توزیع و بسته بندی ترخیص کالا از گمرکات کشور و انبارداری اخذ وام و اعتبار و هر گونه تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و تعاونیهای داخلی و خارجی در راستای فعالیت شرکت. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شریعتی بین سمیه و طالقانی کوچه حمید صدیق پلاک ۲۳ اول شرقی کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۹۵ مورخ ۳۱/۴/۹۵ نزد بانک اینده شعبه محمودیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محرم بخشی شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ابراهیم علی خانی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره غلامرضا محبی باروق شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای غلامرضا محبی باروق به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای غلامرضا محبی باروق به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید علی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی. مرتضی چمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918733
آگهی تغییرات شرکت دانه پرور پارمیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۳۵۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۵۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا محبی باروق به کد ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت و ابراهیم علی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت پرداخت در ردیف شرکاء قرار گرفت و در نتیجه سرمایه شرکت ار مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بشرح ذیل میباشد: میلاد محمدی نسب به کد ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه سید علی آقامیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه غلامرضا محبی باروق به کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ابراهیم علی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918736
آگهی تغییرات شرکت دانه پرور پارمیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۳۵۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۵۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: میلاد محمدی نسب به کد ملی xxxxxxxxx۳ و سید علی آقامیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردیدند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بشرح ذیل می‌باشد غلامرضا محبی باروق به کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ابراهیم علی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918742
آگهی تغییرات شرکت دانه پرور پارمیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۳۵۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۵۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا محبی باروق کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و ابراهیم علی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گرددیند و حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر میباشد وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل معتبر میباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12893027
آگهی تغییرات شرکت همیشه سبز معین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۱۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۷۳۹۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا محبی باروق بشماره ملی: xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره نادر اثنا عشری بشماره ملی: xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ابراهیم علی خانی بشماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، اوراق عادی و اداری با امضاء آقای نادر اثنا عشری (بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره) بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12893029
آگهی تغییرات شرکت همیشه سبز معین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۱۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۷۳۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: آقایان غلامرضا محبی باروق بشماره ملی: xxxxxxxxx۷ و نادر اثنا عشری بشماره ملی: xxxxxxxxx۲ و ابراهیم علی خانی بشماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی: xxxxxxxxx۸ و آقای سیدعلی آقامیری کدملی: xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی وبازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12835486
آگهی افزایش سرمایه شرکت آروین پویان کیش (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۹۲۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۹۸۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۲/xxx۵، آقای ابراهیم علی خانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به xxx/xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها ومالکیتهای صنعتی ومعنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12835487
آگهی تصمیمات شرکت آروین پویان کیش (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۹۲۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۹۸۵۵۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای محمد انصاری با کد ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx/xxx/xxx/۴۰ ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج و منبعد هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال به xxx. xxx. xxx. xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ۲. آقای ابراهیم علی خانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، آقای جواد حمیدی جم با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم نورانی لیسار با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ۳. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12572311
آگهی تغییرات شرکت افق هوركلا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۰۲۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۶۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای سید علی آقا میری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.۰ -اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای ابراهیم علی خانی کدملیxxxxxxxxx۴،آقای نادراثنا عشری کدملیxxxxxxxxx۲،آقای محرم بخشی کدملیxxxxxxxxx۶
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12572323
آگهی تغییرات شرکت افق هوركلا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۰۲۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۶۸۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای محرم بخشی کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای نادراثنا عشری کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم علی خانی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. -حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12529084
آگهی تغییرات شرکت مهندسي گستره سازان ركين دژ شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۳۵۳۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۰۳۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا رفیع شماره ملیxxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. آقای کمال حسینی شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. خانم هانیه رعنائیان شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. خانم محبوبه رضا پور تیرآبادی شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرما یه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد: آقای حبیب اله ثانی کدملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای نادر اثنا عشری کدملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم علیخانی کدملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12501391
آگهی تغییرات شرکت مهندسي گستره سازان ركين دژ شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۳۵۳۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۰۳۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیت مدیره ۳ نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. حبیب اله ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. نادر اثنا عشری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. ابراهیم علی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می باشد: علیرضا رفیع به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال کمال حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال حبیب اله ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال نادر اثنا عشری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال ابراهیم علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال هانیه رعنائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال محبوبه رضاپور تیر آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12501398
آگهی تغییرات شرکت مهندسي گستره سازان ركين دژ شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۳۵۳۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۰۳۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حبیب اله ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ابراهیم علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره نادر اثنا عشری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد بهادارو تعهدآورشرکت ازقبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12525399
آگهی تغییرات شرکت نیکان افروز بین الملل کیش (با مسئولیت محدود)ثبت شده به شماره ۹۲۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیئت و مجمع عمومیعادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۵/۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱. نوع شرکت از با مسئولیت محدود به « سهامی خاص» تغییریافت و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
۲. سرمایه شرکت مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به ۱.xxx سهم با نام xxx.xxx.xxx ریالی می باشد که تماماً پرداخت گردید.
۳. آقای ابوالفضل انصاری با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ،آقای ابراهیم نورانی لیسار با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ،آقای جواد حمیدی جم با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.
۴. کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهدآور شرکت و سایرنامه های اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵. آقای محرم بخشی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم علی خانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۶. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12525408
آگهی تغییرات شرکت نیکان افروز بین الملل کیش (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۹۲۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/ xxx۴تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱. آقای هومن سابقی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره،آقای ابراهیم نورانی لیسار با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئتمدیره ،آقای جواد حمیدی جم با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قیبل چک، سفته ،بروات ،عقود اسلامی باامضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۳. آقای محرم بخشی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم علی خانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12525400
آگهی تغییرات شرکت زاگرس آلایش بین الملل کیش (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۹۲۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۹۸۸۰۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۵/۸/ xxx۴تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱. نوع شرکت از با مسئولیت محدود به « سهامی خاص» تغییر یافت و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
۲. سرمایه شرکت مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به ۱.xxx سهم با نام xxx.xxx.xxx ریالی می باشد که تماماً پرداخت گردید.
۳. آقای مهدی افسری نژاد مقدم فومنی با کد ملی xxxxxxxxx۸به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ،آقای محرم بخشی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای جواد حمیدی جم با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۴. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و سایرنامه های اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵. آقای ابراهیم نورانی لیسار با کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم علی خانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۶. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12525401
آگهی تغییرات شرکت جهان ره آورد بین الملل کیش (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۹۲۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۹۸۵۴۶
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۵/۸/ xxx۴تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱. نوع شرکت از با مسئولیت محدود به « سهامی خاص» تغییر یافت و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
۲. سرمایه شرکت مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به ۱.xxx سهم با نام xxx.xxx.xxx ریالی می باشد که تماماً پرداخت گردید.
۳. آقای ابراهیم علی خانی باکد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره،آقای عبدالحسین محبت فرد با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ،آقای ابراهیم نورانی لیسار با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند..
۴. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت و سایرنامه های اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵. آقای محرم بخشی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای جواد حمیدی جم با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۶. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12058181
آگهی تغییرات شرکت ضیافت گستر پرشین با مسئولیت محدود به‌شماره ثبت ۳۹۵۵۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۱۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامعلی صدری با کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. آقای ابراهیم علی خانی با کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاشرکت قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء پس از افزایش سرمایه شرکت بشرح زیر می باشد: خانم رقیه اسدی دارای کدملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسین دباغیان دارای کدملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغxxxxxx ریال سهم الشرکه آقای محسن عاشوری دارای کدملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسین عاشوری دارای کدملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای غلامعلی صدری دارای کدملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم علی خانی دارای کدملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ـ تعداد اعضای هیئت مدیره از ۴ نفر به ۲ نفر کاهش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415500
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی همراه عرشیا پارسیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۶۳۹۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۴۰۲۵۴۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای سیدعلی آقامیری کدملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقای غلامرضا محبی باروق کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم علی خانی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای هادی صدری کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766701
آگهی تغییرات شرکت باغ شهر گستر ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۹۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۸۱۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای سیدعلی آقامیری کدملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند آقای مهرداد رستمی کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم علی خانی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای هومن سابقی کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703907
آگهی تغییرات شرکت ضیافت نوین ایرانیان شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۶۳۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۱۸۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: –آقای ابراهیم علی خانی فرزند احد به شناسنامه شماره ۳ صادره از بیجار کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت. – آقای ابراهیم نورانی لیسار فرزند وجیه الله به شناسنامه شماره ۹۷ صادره از تالش کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح زیر می باشد: آقای مصطفی سینائی ممقانی کدملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال آقای محسن محمودی شورجه قاسمی کدملیxxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ریال آقای ابراهیم علی خانی کدملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702120
آگهی تغییرات شرکت کهن دژ کهربا بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۳۱۷۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۴۳۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محرم بخشی کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت. آقای ابراهیم علی خانی کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء پس از افزایش سرمایه شرکت بشرح زیر: خانم فاطمه کاکلی دارای کدملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه و آقای حمیدرضا جعفری دارای کدملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای محرم بخشی دارای کدملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم علی خانی دارای کدملی xxxxxxxxx۴دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه میباشند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624404
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی طلایه داران کسری شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۱۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۰۸۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیأت مدیره به قرارذیل تعیین گردید: ـ آقای ابراهیم علی خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ آفای سید مجتبی پرپینچی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای مجید سرخوش سرکندی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580107
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی عمران رحق شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۸۸۳۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۳۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم نورانی لیسار به کد ملی xxxxxxxxx۸ آقای جواد حمیدی جم به کد ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد صفاهانی به کدملیxxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند آقای مهدی افسری نژاد مقدم فومنی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم علیخانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477345
آگهی تغییرات شرکت آسیا آرمانی انصار سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۰۹۹۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۹۶۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ابراهیم علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عبدالله یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ سید مجتبی پرپینچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
جواد حمیدی جم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و محرم بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477346
آگهی تغییرات شرکت آسیا آرمانی انصار سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۰۹۹۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۹۶۵۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ابراهیم علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره
عبداله یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
سید مجتبی پرپینچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات ، سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191968
آگهی تغییرات شرکت خدماتی نالوس کیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۲۵۸۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۴۸۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. ابراهیم علیخانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و مجید سرخوش سرکندی به کدملی شماره xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1108882
آگهی تغییرات شرکت کوثر مهر میثاق سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۶۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۳۵۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای عبدالحسین محبت فرد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم علیخانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079588
آگهی تغییرات شرکت آسایش سرمایه ارجان سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۱۰۰۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۱۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محرم بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۲/xxx۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مجید سرخوش سرکندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای ابراهیم علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۴/۲/xxx۴
در تاریخ ۲۰/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079589
آگهی تغییرات شرکت آسایش سرمایه ارجان سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۱۰۰۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۱۵۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید سرخوش سرکندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۰/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079825
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی کومه گستر پیشرو سهامی خاص بشماره ثبت‌ ۱۷۸۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۶۹۱۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۲ که در تاریخ ۷/۳/۹۲ واصل گردید: آقایان محرم بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و ابراهیم علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اشرف اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1058107
آگهی تغییرات شرکت کوثر مهر میثاق سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۶۰۱۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۷۳۵۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ ۲۸/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999768
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی طلایه داران کسری سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۱۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۰۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۱۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ابراهیم علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مجید سرخوش سرکندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۱/۱۲/۹۳ و آقای سید مجتبی پرپینچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۸/۹/۹۳.
در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999784
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی طلایه داران کسری سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۱۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۰۸۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای ابراهیم علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید مجتبی پرپینچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید سرخوش سرکندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید سرخوش سرکندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل.
۲ـ امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 958022
آگهی تغییرات شرکت خدماتی نالوس کیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۸۵۵۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۰/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای ابراهیم علیخانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید مهدی سیدمطهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی الدبل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "جمهوری اسلامی" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۹/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس باقری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای ناصر میرزایی حاجی کندی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مرتضی عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۲۰/۹/xxx۳
در تاریخ ۱/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 934112
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی طلایه داران کسری سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۷۱۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۲۰۸۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۸/۰۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم علیخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جمال حمیدی جم به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید سرخوش سرکندی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید سرخوش سرکندی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۱۱/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 934150
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی طلایه داران کسری سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۷۱۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۲۰۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۸/۰۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار "جمهوری اسلامی" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۸/۰۹/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم علیخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ تا تاریخ۸/۰۹/xxx۳ و آقای جمال حمیدی جم به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای مجید سرخوش سرکندی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ تا تاریخ۰۸/۰۹/xxx۳
در تاریخ۱۱/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9709167
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی طلایه داران کسری سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۷۱۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۲۰۸۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۰۸/۰۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم علیخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای جمال حمیدی‌جم به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مجید سرخوش‌سرکندی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مجید سرخوش‌سرکندی‌ به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۱۱/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907370
آگهی تغییرات شرکت آسایش سرمایه ارجان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۰۰۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۱۵۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۳/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید سرخوش سرکندی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم علیخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۲۱/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907398
آگهی تغییرات شرکت آسایش سرمایه ارجان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۰۰۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۱۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۳/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار "جمهوری اسلامی" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۳/۰۸/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای ابراهیم علیخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای مجید سرخوش سرکندی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ تا تاریخ۰۳/۰۸/xxx۳
در تاریخ۲۱/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10484953
آگهی تغییرات شرکت آسایش سرمایه ارجان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار «جمهوری اسلامی» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۳/۰۸/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای ابراهیم علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مجید سرخوش سرکندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۰۳/۰۸/xxx۳ در تاریخ ۲۱/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 634102
آگهی تغییرات شرکت آسایش سرمایه ارجان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار "جمهوری اسلامی" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۸/۰۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسین میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای ابراهیم علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۰۸/۰۳/xxx۳
در تاریخ ۰۵/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 636205
آگهی تغییرات شرکت آسایش سرمایه ارجان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۵۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۰۵/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10801310
آگهی تغییرات شرکت آسایش سرمایه ارجان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۵۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالحسین محبت‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسین میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای ابراهیم علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای عبدالحسین محبت‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۰۵/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11398462
آگهی تغییرات شرکت آسایش سرمایه ارجان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۰۰۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۱۵۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۰۳/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالحسین محبت‌فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مجید سرخوش‌سرکندی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای ابراهیم علیخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای عبدالحسین محبت‌فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۲۱/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11529429
آگهی تغییرات شرکت خدماتی نالوس کیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۸۵۵۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای ابراهیم علیخانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید مهدی سیدمطهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌الدبل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "جمهوری اسلامی" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۰/۹/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس باقری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای ناصر میرزایی‌حاجی‌کندی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مرتضی عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۲۰/۹/xxx۳

در تاریخ ۱/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11642567
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی طلایه داران کسری سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۷۱۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۲۰۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۰۸/۰۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ روزنامه کثیرالانتشار "جمهوری اسلامی" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۰۸/۰۹/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم علیخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ تا تاریخ۸/۰۹/xxx۳ و آقای جمال حمیدی‌جم‌ به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای مجید سرخوش‌سرکندی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ تا تاریخ۰۸/۰۹/xxx۳

در تاریخ۱۱/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11801265
آگهی تغییرات شرکت آسایش سرمایه ارجان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۰۸/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ روزنامه کثیرالانتشار "جمهوری اسلامی" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۰۸/۰۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالحسین محبت‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسین میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای ابراهیم علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۰۸/۰۳/xxx۳

در تاریخ ۰۵/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات