محمد رضا نادریان

آقای محمد رضا نادریان

کد ملی 378184xxxx
گراف ارتباطات
260
شرکت‌ها
685
آگهی‌ها

شرکت های محمد رضا نادریان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمد رضا نادریان دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
سبد گردان آسمان
سبد گردان آسمان
بازرس علی‌البدل
بهمن موتور
بهمن موتور
بازرس علی‌البدل
نقش اول کیفیت
نقش اول کیفیت
بازرس علی‌البدل
تولیدی قطعات خودروئی ارسن دانش کاسپین
تولیدی قطعات خودروئی ارسن دانش کاسپین
بازرس اصلی
فولاد گران نامی کیمیا
فولاد گران نامی کیمیا
بازرس اصلی
طاهر ایران
طاهر ایران
بازرس اصلی
تولیدی هودیان
تولیدی هودیان
بازرس علی‌البدل
زرین نگین سهرورد
زرین نگین سهرورد
بازرس علی‌البدل
سهامی ایران و غرب
سهامی ایران و غرب
بازرس علی‌البدل
گشایش اندیشه آرمانی
گشایش اندیشه آرمانی
بازرس اصلی
کارگزاری ایمن بورس
کارگزاری ایمن بورس
بازرس علی‌البدل
کارخانجات دنیای فلز
کارخانجات دنیای فلز
بازرس علی‌البدل
بازرگانی عصر بهمن
بازرگانی عصر بهمن
بازرس علی‌البدل
نیک صنعت پارسیان
نیک صنعت پارسیان
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
بازرس علی‌البدل
کشت و صنعت فدک
کشت و صنعت فدک
بازرس اصلی
حسابرسی فاطر
حسابرسی فاطر
بازرس علی‌البدل
پیشران کسب و کار شریف
پیشران کسب و کار شریف
بازرس علی‌البدل
سامان سرمایه هما
سامان سرمایه هما
بازرس علی‌البدل
گیتی تجارت گلفروز
گیتی تجارت گلفروز
بازرس علی‌البدل
زیر ساخت گستر گلفام
زیر ساخت گستر گلفام
بازرس علی‌البدل
ایران دوچرخ
ایران دوچرخ
بازرس علی‌البدل
آب معدنی ونوشیدنی های هزار چشمه آبشار
آب معدنی ونوشیدنی های هزار چشمه آبشار
بازرس اصلی
صندوق قرض الحسنه خدمات اسلامی
صندوق قرض الحسنه خدمات اسلامی
بازرس اصلی
بازرگانی تدارکات کارآمد پویا ابریشم
بازرگانی تدارکات کارآمد پویا ابریشم
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری جامی
سرمایه گذاری جامی
افق توسعه پاسارگاد
افق توسعه پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
فلز گستران گیتی
فلز گستران گیتی
بازرس اصلی
گروه هم وطن
گروه هم وطن
بازرس علی‌البدل
بازرگانی و خدمات همگام خودرو
بازرگانی و خدمات همگام خودرو
بازرس علی‌البدل
صنعتی و کشاورزی مبین دام آسیا
صنعتی و کشاورزی مبین دام آسیا
بازرس اصلی
پارسیان فلز نامی
پارسیان فلز نامی
بازرس اصلی
متین نورد پارسیان
متین نورد پارسیان
بازرس اصلی
نامی فلز جاوید
نامی فلز جاوید
بازرس اصلی
جاوید طعام ایرانیان
جاوید طعام ایرانیان
بازرس اصلی
تجارت ارغوان ایرانیان
تجارت ارغوان ایرانیان
بازرس اصلی
سرمایه گذاری لقمان
سرمایه گذاری لقمان
بازرس علی‌البدل
فولاد نورد آرمان
فولاد نورد آرمان
بازرس اصلی
تجارت فولاد ارغوان
تجارت فولاد ارغوان
بازرس اصلی
فلز نورد جاوید
فلز نورد جاوید
بازرس اصلی
بازرگانی پدیده نیکان صبا
بازرگانی پدیده نیکان صبا
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری اعتصام
سرمایه گذاری اعتصام
بازرس علی‌البدل
شمس ارتباطات پارس
شمس ارتباطات پارس
بازرس علی‌البدل
توسعه خدمات مدیریت بهین تدبیر ما
توسعه خدمات مدیریت بهین تدبیر ما
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس
سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس
بازرس علی‌البدل
گروه صنعتی ایرانیان
گروه صنعتی ایرانیان
بازرس علی‌البدل
اعتبار آفرین
اعتبار آفرین
بازرس علی‌البدل
توسعه بین الملل ایران مال
توسعه بین الملل ایران مال
گیتی تدبیر
گیتی تدبیر
بازرس علی‌البدل
تولیدی ونوس شیشه
تولیدی ونوس شیشه
بازرس علی‌البدل
پیشگام صنایع آلومینیوم
پیشگام صنایع آلومینیوم
بازرس علی‌البدل
خدماتی پژوهش گستر صدیقین
خدماتی پژوهش گستر صدیقین
بازرس علی‌البدل
توسعه بهسان بهرامن
توسعه بهسان بهرامن
بازرس علی‌البدل
پرشیا خودرو
پرشیا خودرو
بازرس علی‌البدل
تجارت پویای آبنوس
تجارت پویای آبنوس
بازرس اصلی
صادراتی صنایع دارویی ایران
صادراتی صنایع دارویی ایران
بازرس علی‌البدل
رایان فن گستر دیزل
رایان فن گستر دیزل
بازرس علی‌البدل
آسیا بافت بیستون
آسیا بافت بیستون
بازرس علی‌البدل
گروه مالی مهر اقتصاد
گروه مالی مهر اقتصاد
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان
سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان
بازرس علی‌البدل
ترغیب صنعت ایران و ایتالیا
ترغیب صنعت ایران و ایتالیا
بازرس علی‌البدل
سام الکترونیک
سام الکترونیک
بازرس علی‌البدل
ایماژ فوم
ایماژ فوم
بازرس علی‌البدل
کارگزاری امین آوید
کارگزاری امین آوید
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری زعیم
سرمایه گذاری زعیم
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری سلیم
سرمایه گذاری سلیم
بازرس علی‌البدل
گداز قطعه کیا
گداز قطعه کیا
بازرس علی‌البدل
نگین ساحل رویال
نگین ساحل رویال
بازرس علی‌البدل
فلزگستر جاوید
فلزگستر جاوید
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری ارشک
سرمایه گذاری ارشک
بازرس علی‌البدل
امید توسعه پادنا
امید توسعه پادنا
بازرس علی‌البدل
توسعه اقتصاد راد
توسعه اقتصاد راد
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری توسعه اعتماد
سرمایه گذاری توسعه اعتماد
بازرس علی‌البدل
زمین کاو گستر
زمین کاو گستر
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری ری
سرمایه گذاری ری
بازرس علی‌البدل
آرمین تجارت جاهد
آرمین تجارت جاهد
بازرس علی‌البدل
یزدباف
یزدباف
بازرس علی‌البدل
مدیریت حفاری آریا دانا
مدیریت حفاری آریا دانا
بازرس علی‌البدل
توسعه صنعت و معدن نو اندیشان
توسعه صنعت و معدن نو اندیشان
بازرس علی‌البدل
سرآمد تجارت تابان
سرآمد تجارت تابان
بازرس علی‌البدل
آرمان فلز پاسارگاد
آرمان فلز پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
فروش وخدمات پس از فروش مدیران خودرو
فروش وخدمات پس از فروش مدیران خودرو
بازرس علی‌البدل
صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا
صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا
بازرس علی‌البدل
کارخانجات تولیدی بهمن
کارخانجات تولیدی بهمن
بازرس علی‌البدل
تاپ خودرو
تاپ خودرو
بازرس علی‌البدل
توسعه فن آوران بهرامه
توسعه فن آوران بهرامه
بازرس علی‌البدل
تجلی صنعت خودرو
تجلی صنعت خودرو
بازرس علی‌البدل
اطلس صنعت خودرو
اطلس صنعت خودرو
بازرس علی‌البدل
تجلی تدبیر خودرو
تجلی تدبیر خودرو
بازرس علی‌البدل
اطلس خودرو ایرانیان
اطلس خودرو ایرانیان
بازرس علی‌البدل
تدبیر خودرو امید
تدبیر خودرو امید
بازرس علی‌البدل
پویا توسعه اطلس
پویا توسعه اطلس
بازرس علی‌البدل
شهریار مهستان
شهریار مهستان
بازرس علی‌البدل
هرم سازان جاوید
هرم سازان جاوید
بازرس علی‌البدل
ساختمانی توسعه برجهای هفت آسمان پاسارگاد
ساختمانی توسعه برجهای هفت آسمان پاسارگاد
توسعه سروش خلیج فارس
توسعه سروش خلیج فارس
بازرس علی‌البدل
توسعه صنعت سلامت پردیس
توسعه صنعت سلامت پردیس
بازرس علی‌البدل
بیمه ما
بیمه ما
بازرس علی‌البدل
گسترش سرمایه بنا
گسترش سرمایه بنا
بازرس علی‌البدل
تولیدی گیتی گستر نیوساد
تولیدی گیتی گستر نیوساد
بازرس علی‌البدل
تولیدی خدماتی تجارت ستاره ایران
تولیدی خدماتی تجارت ستاره ایران
بازرس علی‌البدل
آرکا موتور
آرکا موتور
بازرس علی‌البدل
امداد خودرو ایران
امداد خودرو ایران
بازرس علی‌البدل
تک آوران شرق
تک آوران شرق
بازرس علی‌البدل
بی همتا صنعت جاودانه
بی همتا صنعت جاودانه
بازرس علی‌البدل
کارگزاری بانک توسعه صادرات
کارگزاری بانک توسعه صادرات
بازرس علی‌البدل
گروه آتیه ساوالان
گروه آتیه ساوالان
بازرس علی‌البدل
حدید تجارت بین الملل
حدید تجارت بین الملل
بازرس علی‌البدل
راهبران صنعت سرب و روی انگوران
راهبران صنعت سرب و روی انگوران
بازرس علی‌البدل
توسعه تجارت سریر
توسعه تجارت سریر
بازرس علی‌البدل
تولیدی لوله های نفت و گاز آروین صنعت اردستان
تولیدی لوله های نفت و گاز آروین صنعت اردستان
حمل و نقل کالسیمین ترابر
حمل و نقل کالسیمین ترابر
بازرس علی‌البدل
ایران گلاب مرغوب
ایران گلاب مرغوب
بازرس اصلی
دنا کاست نوار
دنا کاست نوار
بازرس اصلی
پخش ربیع گسترشاد
پخش ربیع گسترشاد
گروه اقتصادی دلیران پارس
گروه اقتصادی دلیران پارس
بازرس علی‌البدل
بیمه سرمد
بیمه سرمد
بازرس علی‌البدل
خدمات مسافرت هوائی جهانگردی و زیارتی ارس
خدمات مسافرت هوائی جهانگردی و زیارتی ارس
بازرس علی‌البدل
کنسرو سازی شمشاد
کنسرو سازی شمشاد
بازرس اصلی
نکونیرو
نکونیرو
بازرس علی‌البدل
کارگزاری سرمایه و دانش
کارگزاری سرمایه و دانش
مهر گستر یمین پارس
مهر گستر یمین پارس
بازرس علی‌البدل
توسعه عمران رهاد
توسعه عمران رهاد
بازرس علی‌البدل
اعتباری دانشگاه
اعتباری دانشگاه
بازرس اصلی
مجتمع فولاد و ذوب آهن ازنا
مجتمع فولاد و ذوب آهن ازنا
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری مهراقتصاد ایرانیان
سرمایه گذاری مهراقتصاد ایرانیان
بازرس علی‌البدل
تولیدی لوح فشرده پارس
تولیدی لوح فشرده پارس
بازرس علی‌البدل
بازرگانی لوح زرین جامعه
بازرگانی لوح زرین جامعه
بازرس اصلی
سرمایه گذاری تدبیر گران اتیه ایرانیان
سرمایه گذاری تدبیر گران اتیه ایرانیان
بازرس علی‌البدل
پخش سراسری تجهیزگران طب نوین
پخش سراسری تجهیزگران طب نوین
بازرس علی‌البدل
تولیدی پارسیان فلز البرز
تولیدی پارسیان فلز البرز
بازرس علی‌البدل
بیمه معلم
بیمه معلم
بازرس علی‌البدل
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران
بازرس علی‌البدل
توسعه اقتصادی سبا
توسعه اقتصادی سبا
کارگزاری دنیای نوین
کارگزاری دنیای نوین
بازرس علی‌البدل
امین اعتماد پیشرو
امین اعتماد پیشرو
بازرس علی‌البدل
لوله نورد اکباتان
لوله نورد اکباتان
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری آتیه مداران
سرمایه گذاری آتیه مداران
بازرس علی‌البدل
کارگزاری آتیه
کارگزاری آتیه
بازرس علی‌البدل
اطلاع رسانی بین المللی میراث مهر پارسه
اطلاع رسانی بین المللی میراث مهر پارسه
بازرس علی‌البدل
نمایشگاههای میراث فرهنگی و گردشگری ایران
نمایشگاههای میراث فرهنگی و گردشگری ایران
بازرس علی‌البدل
سیمای توسعه کار
سیمای توسعه کار
بازرس علی‌البدل
پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی
پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی
بازرس علی‌البدل
طلیعه سروش پایدار
طلیعه سروش پایدار
بازرس علی‌البدل
تامین اعتماد زاگرس
تامین اعتماد زاگرس
بازرس علی‌البدل
آرین دوچرخ
آرین دوچرخ
بازرس علی‌البدل
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
بازرس علی‌البدل
آموزشی و پژوهشی میراث صنایع دستی و گردشگری ایرانیان
آموزشی و پژوهشی میراث صنایع دستی و گردشگری ایرانیان
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری سیاحتی زاگرس
سرمایه گذاری سیاحتی زاگرس
بازرس علی‌البدل
توسعه فناوری اطلاعات میراث آریا
توسعه فناوری اطلاعات میراث آریا
بازرس علی‌البدل
کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه
کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه
بازرس علی‌البدل
پردازش اطلاعات ایرانیان
پردازش اطلاعات ایرانیان
بازرس علی‌البدل
اطلاع رسانی و خدمات بورس
اطلاع رسانی و خدمات بورس
بازرس علی‌البدل
مهر پترو کیمیا
مهر پترو کیمیا
حمل و نقل گردشگری بین المللی میراث ایرانیان
حمل و نقل گردشگری بین المللی میراث ایرانیان
بازرس علی‌البدل
سامان تجارت مجد
سامان تجارت مجد
بازرس علی‌البدل
صفا و زمزم
صفا و زمزم
خدماتی زیارتی وادی احرار
خدماتی زیارتی وادی احرار
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری امداد گران خودرو
سرمایه گذاری امداد گران خودرو
توسعه عمران سیاحت سحر
توسعه عمران سیاحت سحر
رایان بورس
رایان بورس
بازرس علی‌البدل
تامین سرمایه بانک ملت
تامین سرمایه بانک ملت
آزاد راه تهران پردیس
آزاد راه تهران پردیس
بازرس علی‌البدل
جامعه الامام الصادق علیه السلام
جامعه الامام الصادق علیه السلام
بازرس علی‌البدل
توسعه تجارت گردشگری ایران
توسعه تجارت گردشگری ایران
بازرس علی‌البدل
خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون
خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان
بازرس علی‌البدل
اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
ساختمانی برج هزار کرمان
ساختمانی برج هزار کرمان
بازرس علی‌البدل
بازرگانی تک ساران پارمیس
بازرگانی تک ساران پارمیس
بازرس علی‌البدل
صنایع روی کرمان
صنایع روی کرمان
بازرس علی‌البدل
بنیان توسعه صنعت خودرو
بنیان توسعه صنعت خودرو
صنعتی و معدنی ستبران
صنعتی و معدنی ستبران
بازرس علی‌البدل
تولیدی خدماتی همکار شیشه غرب
تولیدی خدماتی همکار شیشه غرب
بازرس علی‌البدل
مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
هموار سازه ایمن
هموار سازه ایمن
بازرس علی‌البدل
شیراز سرم
شیراز سرم
بازرس علی‌البدل
گرایش تازه پارس
گرایش تازه پارس
بازرس علی‌البدل
خدماتی صنعت سیمان
خدماتی صنعت سیمان
بازرس علی‌البدل
گروه اعتماد مهر پارس
گروه اعتماد مهر پارس
بازرس علی‌البدل
صنعتی و شیمیایی رنگین
صنعتی و شیمیایی رنگین
بازرس علی‌البدل
پاکنام
پاکنام
بازرس علی‌البدل
یکتا سازان ماهان جنوبشرق
یکتا سازان ماهان جنوبشرق
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری ارزش آفرینان
سرمایه گذاری ارزش آفرینان
بازرس علی‌البدل
ریسندگی و بافندگی نخیران
ریسندگی و بافندگی نخیران
بازرس اصلی
آویژه نان ایرانیان
آویژه نان ایرانیان
بازرس علی‌البدل
دادوستداریا
دادوستداریا
بازرس علی‌البدل
کارگزاری بازار سهام
کارگزاری بازار سهام
بازرس علی‌البدل
شاسی ساز ایران
شاسی ساز ایران
بازرس علی‌البدل
بافکار
بافکار
بازرس علی‌البدل
مدیریت توسعه گوهران امید
مدیریت توسعه گوهران امید
بازرس علی‌البدل
سرمایه یمین
سرمایه یمین
بازرس علی‌البدل
نیرو محرکه ایران
نیرو محرکه ایران
بازرس علی‌البدل
پارس بوشونگ
پارس بوشونگ
بازرس علی‌البدل
خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر
خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری بهمن
سرمایه گذاری بهمن
بازرس علی‌البدل
توسعه ساختمانی بهمن
توسعه ساختمانی بهمن
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری وثوق امین
سرمایه گذاری وثوق امین
بازرس علی‌البدل
کارخانجات تولیدی پلاستی ران
کارخانجات تولیدی پلاستی ران
بازرس علی‌البدل
بیمه ملت
بیمه ملت
بازرس علی‌البدل
کارگزاری ساو آفرین
کارگزاری ساو آفرین
بازرس علی‌البدل
بازرگانی و خدمات پس از فروش همگام
بازرگانی و خدمات پس از فروش همگام
بازرس علی‌البدل
سیباموتور
سیباموتور
بازرس علی‌البدل
آتیه الوند صنعت و معدن
آتیه الوند صنعت و معدن
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری اعتماد جم
سرمایه گذاری اعتماد جم
بازرس علی‌البدل
گروه انرژی آریا دانا
گروه انرژی آریا دانا
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری آوین
سرمایه گذاری آوین
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری امین اعتماد
سرمایه گذاری امین اعتماد
بازرس علی‌البدل
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس علی‌البدل
لیزینگ آریادانا
لیزینگ آریادانا
بازرس علی‌البدل
کارگزاری آبان
کارگزاری آبان
بازرس علی‌البدل
یکتا سازان اورامان شمال غرب
یکتا سازان اورامان شمال غرب
بازرس علی‌البدل
بین المللی توسعه پیمان تجارت پایدار
بین المللی توسعه پیمان تجارت پایدار
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری گنجینه شایستگان
سرمایه گذاری گنجینه شایستگان
بازرس علی‌البدل
فانوس راه فردا
فانوس راه فردا
بازرس علی‌البدل
فن پردازان بهمن
فن پردازان بهمن
بازرس علی‌البدل
ارژنگ سازان دیلمان
ارژنگ سازان دیلمان
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری اعتبار ایران
سرمایه گذاری اعتبار ایران
اندیشه افراز شرق
اندیشه افراز شرق
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری آتیه پار سیس پارس
سرمایه گذاری آتیه پار سیس پارس
بازرس علی‌البدل
گروه پیشگامان توسعه و عمران افلاک استان لرستان
گروه پیشگامان توسعه و عمران افلاک استان لرستان
بازرس علی‌البدل
داده پردازی فن آوا
داده پردازی فن آوا
بازرس علی‌البدل
مدیریت فناوری بورس تهران
مدیریت فناوری بورس تهران
بازرس علی‌البدل
بین المللی پوروپ کار ایران کیش
بین المللی پوروپ کار ایران کیش
صنایع تولید تجهیزات خودروهای گازسوز
صنایع تولید تجهیزات خودروهای گازسوز
بازرس علی‌البدل
پارس ام سی اس
پارس ام سی اس
بازرس علی‌البدل
طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران
طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران
کارگزاری ملل پویا
کارگزاری ملل پویا
بازرس علی‌البدل
توسعه تجارت صنعت و معدن
توسعه تجارت صنعت و معدن
بازرس علی‌البدل
کارگزاری بانک صادرات ایران
کارگزاری بانک صادرات ایران
رهنما جهانگرد
رهنما جهانگرد
صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صندوق سرمایه گذاری امین ملت
روین شیمی
روین شیمی
بازرس اصلی
کوروش صنعت خودرو
کوروش صنعت خودرو
بازرس اصلی
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
خودروسازی مدیران
خودروسازی مدیران
بازرس علی‌البدل
صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
سبد گردان هدف
سبد گردان هدف
تامین سرمایه امین
تامین سرمایه امین
چند منظوره هسایار
چند منظوره هسایار
بازرس علی‌البدل
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صنعتی فروکرم بافت
صنعتی فروکرم بافت
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن
صرافی تجارت
صرافی تجارت
بازرس علی‌البدل
گروه مالی نور انوار
گروه مالی نور انوار
توسعه و فروش و خدمات پس از فروش عظیم خودرو
توسعه و فروش و خدمات پس از فروش عظیم خودرو
بازرس علی‌البدل
خدمات رفاهی کارکنان همراه اول
خدمات رفاهی کارکنان همراه اول
بازرس علی‌البدل
حکمت آشنا ایرانیان
حکمت آشنا ایرانیان
سرمایه گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات
سرمایه گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات
سرمایه گذاری تدبیر
سرمایه گذاری تدبیر
کارگزاری فیروزه آسیا
کارگزاری فیروزه آسیا
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک صادرات
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک صادرات
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان
کارگزاری فارابی
کارگزاری فارابی
اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم
اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم
مجتمع آموزشی امام صادق ع تهران
مجتمع آموزشی امام صادق ع تهران
مدیریت تولید برق منتظر قائم
مدیریت تولید برق منتظر قائم

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14910870
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی درتاریخ 02/09/1398 به شماره ثبت 48651 به شناسه ملی 14008781028 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می گردد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. شماره مجوز 54901,122 تاریخ مجوز 13/07/1398 مرجع صادرکننده سازمان بورس و اوراق بهادار مدت فعالیت: مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به مدت سه سال شمسی میباشد؛ مدت فعالیت صندوق مطابق اساسنامه قابل تمدید میباشد. مرکز اصلی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، دریا ، خیابان شهید ابراهیم شریفی ، خیابان توحید سوم ، پلاک ـ 3 ، طبقه سوم کدپستی 1466997394 سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ 17500000000 ریال منقسم به 17500 واحد سرمایه گذاری 1000000 ریالی می باشد تعداد 17500 واحد سرمایه گذاری آن با نام ممتاز می باشد سرمایه صندوق متغیراست و طبق مجوز شماره 54901,122 مورخ 13/07/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تماما پرداخت شده است ارکان صندوق: مدیر صندوق: شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص) به شماره ثبت 103561 و شناسه ملی 10101474722 متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت 12005 و شناسه ملی 10100468600 حسابرس: موسسه حسابرسی فاطر به شماره ثبت 2391 و شناسه ملی 10100188574 نمایندگان ارکان صندوق: نماینده مدیر صندوق: آقای رحمان بابازاده به شماره ملی 4929330467 نماینده متولی: حدیث توکلی کوشا به شماره ملی 0069290156 نماینده حسابرس: آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی 3781840824 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و .... با امضاء دو نفر از سه نفر آقایان محمد عطرسائی به شماره ملی 2295090032 و حسین جعفری زاده به شماره ملی 5649913544 و سیروان محمودی به شماره ملی 2880057681 به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای سیروان محمودی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ980902791799529 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14894289
آگهی تغییرات حسابرسی فاطر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 2391 و شناسه ملی 10100188574
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/07/1398 و تاییدیه شماره 235256/98 مورخ 01/08/1398جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم حلیمه خاتون موصلی به شماره ملی 2594062782 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید بمانی محمدآبادی به شماره ملی 006157362به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی 3781840824 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر موسسه و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و مهر موسسه معتبر می باشد. پ980820534714356 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14892434
آگهی تغییرات شرکت تولیدی هودیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 121134 و شناسه ملی 10101646552
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. حسین زارعی وزوان به شماره ملی 6229851970 به سمت رئیس هیئت مدیره و مرسده نادری به شماره ملی 0061201979 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کیانا زارعی وزوان به شماره ملی 4711107746 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل به تنهایی یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای چکهای بانکی به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت به تنهایی معتبر می باشد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی 10100188574 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی 3781840824 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ980820583427615 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14726502
آگهی تغییرات شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۹۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند xxx۷ شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجه نقد توسط مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی از آقای علیرضا عطوفی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل اصلی و موسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی آقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل علی البدل برای سال مالی xxx۸ تعیین شدند روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14639843
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه خدمات اسلامی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۰۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx مورخ ۳۱/۲/xxx۸ سازمان اقتصاد اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . محمدرضا نادریان شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد . اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند : سید اصغر رخ صفت شماره ملی xxxxxxxxx۹ و احمد مرآتی شیرازی شماره ملی xxxxxxxxx۶ و هاشم شکروی شماره ملی xxxxxxxxx۷ ۴ و حسین یزدی زاده شماره ملی xxxxxxxxx۳ و علیرضا ظهره وند شماره ملی xxxxxxxxx۷ و مصطفی بهارلوئی شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمد رضا نثاری نیک نژاد شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و براهیم انصاریان شماره ملی xxxxxxxxx۹ و رضا جواهریان یزدی شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای علی البدل انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14638299
آگهی تغییرات سرمایه گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۴۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۲۷/۰۱/xxx۸ و مجوز سازمان بورس و اوراق بها دار بشماره xxx۷۴ , xxx مورخ ۸/۲/۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : دوره فعالیت صندوق به مدت شش ماه از تاریخ پایان فعالیت فعلی صندوق تا ۱۵/۸/۹۸ تمدید گردید . شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی آقای مهدی کباری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر و مدیر ثبت صندوق صندوق بانک صادرات ایران xxx۳ xxxxxxxxx۶۲ بنمایندگی آقای ساعد امین جعفری کاظم بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت ضامن نقدشوندگی صندوق متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر xxx۱ xxxxxxxxx۷۴ بنمایندگی آقای محمدرضا نادریان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت متولی صندوق موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxx۶ xxxxxxxxx۴۶ بنمایندگی آقای حمید یزدان پرستی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت حسابرس صندوق پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14602636
آگهی تغییرات مجتمع آموزشی امام صادق ع تهران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۵۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۰۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی آقای محمدرضا نادریان با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس قانونی موسسه برای دو سال انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14557169
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی نخیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۰۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۶ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و آقای علی اصغر سوار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرسان اصلی و محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14516640
آگهی تغییرات سرمایه گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۴۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۱۰/xxx۷ و نامه شماره xxx۷۳ , xxx مورخ ۲۸/۱۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت‌های سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/xxx۷ صندوق به تصویب رسید . موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب شد . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد . ارکان صندوق : مدیر و مدیر ثبت صندوق : شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی مهدی کباری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ضامن نقدشوندگی صندوق : بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی ساعد امین جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ متولی صندوق موسسه : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی حمید یزدان پرستی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14470568
آگهی تغییرات شرکت تولیدی هودیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۶۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۶ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمد رضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14303579
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۴۲۹۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۰۳۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷و مجوز شماره xxx۱۱/xxxمورخ ۱۵/۰۷/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورت‏های مالی دوره ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۷ به تصویب رسید. ـ شرکت سبدگردان سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی آقای مهدی شبانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان مدیر صندوق ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ با نمایندگی محمد رضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴به عنوان متولی صندوق ـ مؤسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی علیرضا شهریاری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان حسابرس صندوق ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232549
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید درتاریخ ۰۴/۰۷/xxx۷ به شماره ثبت xxx۹۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. کلیه داراییها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می گردد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxx۱۰,xxx مورخ ۲۱/۶/۹۷ مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله کاووسیه ـ خیابان گاندی جنوبی ـ خیابان شانزدهم ـ پلاک ۷ ـ طبقه اول ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به ۰ واحد سرمایه گذاری ریالی می باشد می باشد سرمایه صندوق متغیراست وجه سرمایه صندوق به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به استناد نامه شماره xxx۸۶ ـ ۹۷ ـ xxx مورخ ۱۸ ـ ۶ ـ xxx۷ بانک سپه شعبه ممتاز میرداماد غربی به نام صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید تماما پرداخت شده است اسامی و میزان سرمایه ارکان صندوق: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و به نمایندگی سیاوش وکیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده ۳۱,xxx,xxx,xxx ریال سهم الشرکه مدیریت انرژی امید تابان هور به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و به نمایندگی علی متدین روحی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده ۳۰,xxx ریال سهم الشرکه ارکان صندوق: مدیر صندوق شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بنمایندگی سیاوش وکیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بنمایندگی محمدرضا نادریان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ حسابرس صندوق موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بنمایندگی عبدالعظیم ایزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله قراردادها چک سفته برات با امضای دو نفر از بین سه نفر آقایان سیاوش وکیلی شاپور شرافت و غلامرضا جواشی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای سیاوش وکیلی به همراه مهر صندوق معتبر است اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14176858
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۲۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۱۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۵۳/xxx مورخ ۱۷/۰۴/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دوره فعالیت صندوق به مدت سه سال تا تاریخ ۱۷/۰۴/xxx۰ تمدید گردید. ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید: شرکت سبدگردان سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی مهدی شبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ با نمایندگی محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت حسابرس صندوق.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14153832
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۲۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۱۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/xxx۷ و نامه شماره xxx۵۲,xxx مورخ ۱۷/۰۴/xxx۷ سازمان بورس و اووراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدیر صندوق ازشرکت کارگزاری سهم آشنا به شرکت سبدگردان سهم آشنا تغییر یافت ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردیدشرکت سبدگردان سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰به سمت مدیر به نمایندگی مهدی شبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی به شناسه ملی. xxxxxxxxx۰۹ به سمت متولی نمایندگی علی رحمانی به شماره ملی. xxxxxxxxx۷ و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی. xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی محمد رضانادریان.به شماره ملی. xxxxxxxxx۴ به سمت حسابرس انتخاب گردیدند تعداد ۵۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز صندوق از شرکت کارگزاری سهم اشنا به شرکت سبدگردان سهم اشنا انتقال یافت دارندگان سهام ممتاز پس از انتقال به شرح زیر می باشد سبدگردان سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸. بانک حکمت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14065670
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۴۲۹۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۰۳۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۹۶ , xxx مورخ ۳۰/۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدیر صندوق از «شرکت کارگزاری سهم آشنا» به «شرکت سبدگردان سهم آشنا» تغییر یافت؛ در نتیجه ارکان صندوق و نمایندگان آنها بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سبد گردان سهم آشنا سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی مهدی شبانی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیر صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بنمایندگی محمد رضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان متولی صندوق صندوق - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ با نمایندگی سید محمد نوریان رامشه به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان حسابرس صندوق تعیین شدند. تعداد xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز صندوق از شرکت کار گزاری سهم آشنا سهامی خاص به شرکت سبد گردان سهم آشنا انتقال یافت در نتیجه ترکیب دارندگان واحد‌های ممتاز صندوق بقرار ذیل می‌باشند: شرکت سبد گردان سهم آشنا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ دارای xxx۰۰ واحد ممتاز شرکت کار گزاری سهم آشنا سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ دارای ۹۰ واحد ممتاز شهریار شهمیری بشناسه ملی xxxxxxxxx۱ دارای ۱۰ واحد ممتاز می‌باشند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13972541
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۰۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ ومجوز شماره xxx۰۸/xxx مورخ ۲۴/۱۱/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رکن ضامن نقد شوندگی از ارکان صندوق حذف گردید. اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق (بدون ضامن نقدشوندگی) به تصویب رسید. شرکت سبدگردان آسمان به عنوان رکن مدیر ثبت انتخاب گردید. ارکان صندوق به شرح ذیل خواهند_بود: مدیر صندوق شرکت سبدگردان آسمان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بنمایندگی آقای محمد صدرائی کدملی xxxxxxxxx۴ متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بنمایندگی آقای محمد رضا نادریان کدملی xxxxxxxxx۴ حسابرس صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارهیافت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای علی امانی کدملی xxxxxxxxx۷ مدیر ثبت شرکت سبدگردان آسمان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی آقای محمد صدرائی کدملی xxxxxxxxx۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13932058
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه خدمات اسلامی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۰۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳ مورخ ۰۳/۱۲/xxx۶ سازمان اقتصاد اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های صندوق قرض الحسنه خدمات اسلامی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13848103
آگهی تغییرات سرمایه گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۴۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۰۹/xxx۶ و نامه شماره xxx۵۰/xxx مورخ ۱۹/۱۰/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/xxx۶ صندوق به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه اطلاعات انتخاب شد. مدیر ثبت صندوق از بانک صادرات ایران به شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران تغییریافت. حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به موسسه آرمان آروین پارستغییر یافت. ارکان صندوقبه شرح زیر می‌باشد: مدیر و مدیر ثبت صندوق شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی حیدر سلیتی ک. م xxxxxxxxx۶ ضامن نقدشوندگی صندوق بانک صادرات ایرانبه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ ساعد امین جعفری ک. م xxxxxxxxx۲ متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ محمدرضا نادریان ک. م xxxxxxxxx۴ حسابرس صندوق موسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی محمود رجائی ک. م xxxxxxxxx۶ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۷۱ اساسنامه صندوق اضافه می‌شود و به این ترتیب مواد ۷۰ تا آخر از اساسنامه صندوق با افزایش یک شماره به مواد ۷۱ تا آخر تغییر شماره می‌دهند: ماده ۷۱: صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارایی صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13802919
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۶۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/xxx۶ ومجوز شماره xxx۷۶ , xxx مورخ ۲/۹/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده‌ای به شرح (صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد) به اساسنامه صندوق اضافه گردید کارگزاری بانک کارآفرین بسمت مدیر ثبت صندوق بجای (بانک کارآفرین) تغییر یافت همچنین ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردیدند مدیر ثبت و کارگزار صندوق: کارگزاری بانک کارآفرین بشماره ثبت xxx۳ بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بنمایندگی سیده لیلا مجیدی زاویه بشماره ملی xxxxxxxxx۲ ضامن نقد شوندگی صندوق: بانک کارآفرین بشماره ثبت xxxxxx بشناسه ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شادی مقیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ متولی: موسسه حسابرسی فاطر بشماره ثبت xxx۱ بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بنمایندگی محمد رضا نادریان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ حسابرس: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد بشماره ثبت xxx۹ بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بنمایندگی مریم بستانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13752494
آگهی تغییرات شرکت خدمات جهانگردی و مسافرتی ارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۲۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۹ مورخ xxx۱/xxx۶ سازمان هواپیمائی کشوری و مجوز شماره xxx۷۲ , xxx , xxx مورخ ۱۶/۰۸/xxx۶ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی وآقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13740780
آگهی تغییرات شرکت حکمت آشنا ایرانیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۳۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۲/۰۷/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۲ , xxx مورخه ۲۶/۷/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۰/۰۴/xxx۶ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید. ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شهریار شهمیری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت مدیر صندوق محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت متولی مجید دهقان به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ضامن نقدشوندگی بانک حکمت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت ضامن نقدشوندگی علی مشرقی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت حسابرس شهریار شهمیری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت مدیر ثبت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13738332
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی در تاریخ ۱۱/۰۹/xxx۶ به شماره ثبت xxx۸۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی و سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده_است. شماره مجوز xxx۹۶/xxx تاریخ مجوز ۲۵/۰۷/xxx۶ مرجع صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مدت: از تاریخ ثبت تا ۳۱/۰۵/xxx۹ مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران دریا خیابان شهید ابراهیم شریفی خیابان توحید سوم پلاک ۳ طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری xxxxxx۰ ریالی با نام ممتاز می‌باشد. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز بدین شرح می‌باشند: شرکت کارگزاری فارابی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ دارنده xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ دارنده xxx۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز ارکان صندوق: شرکت کارگزاری فارابی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی آقای رحمان بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر صندوق به مدت ۳ سال و به سمت مدیر ثبت صندوق به مدت ۳ سال، شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی آقای علی خوش طینت نیک نیت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت متولی صندوق به مدت ۳ سال، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت حسابرس صندوق به مدت ۳ سال. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضای دو نفر از سه نفر آقایان رحمان بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حسین جعفری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سعید عطائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای رحمان بابازاده و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13730613
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۷۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۳/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۹۳ , xxx مورخ ۱۴/۰۸/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق برای مدت ۳ ماه تا تاریخ ۲۱/۰۹/xxx۶ تمدید گردید. محل صندوق به تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران جهاد خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی خیابان دوم پلاک ۱۱ طبقه ششم واحد ۱۵ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت. مدیریت صندوق از شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به شرکت سبدگردان سرآمد بازار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ انتقال یافت. بر این اساس ارکان صندوق و نمایندگان آنها به شرح ذیل می‌باشد: شرکت سبدگردان سرآمد بازار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای محمدرضا اسداللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر صندوق مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی آقای مهدی اسلامی بیدگلی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی آقای محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت حسابرس صندوق. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13702556
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی نخیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۰۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و آقای علی اصغر سوار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرسان اصلی و محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به اسفند ماه سال xxx۵ به تصویب مجمع رسید. افراد ذیل به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: سیدمصطفی میرلوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، امیرهوشنگ ضرغامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳، علی بنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰، محمدجعفر علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، شرکت طاهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی علیرضا ظهره وند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ همچنین افراد ذیل به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: محمود ضرغامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱، عباس فرید امین به شماره ملی xxxxxxxxx۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13698037
آگهی تغییرات حسابرسی فاطر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۲/۰۷/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم خانم حلیمه خاتون مصلی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مجید بمانی محمدآبادی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای محمدرضا نادریان با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13668747
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک صادرات موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۷۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۱۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع مورخ و ۱۹/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۲ , xxx مورخ ۴/۷/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۷/۲/۹۶ تصویب گردید. مدیر صندوق شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای حیدر سیلتی ک. م xxxxxxxxx۶ و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بنمایندگی آقای محمد رضا نادریان ک. م xxxxxxxxx۴ بعنوان متولی و موسسه آرمان راه برد دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بنمایندگی آقای علی اصغر مسلمی ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان حسابرس صندوق تعیین شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13608521
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن در تاریخ ۲۲/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxx۱۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهیهای سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارئی‌های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امید نامه ذکر شده_است. به استناد مجوز شماره xxx۵۷/xxx مورخ ۱۹/۰۴/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مدت: از تاریخ ثبت ثبت به مدت سه سال شمسی مرکز اصلی: تهران شهر تهران شهید بهشتی بزرگراه مدرس کوچه پژوهشگاه (دوم) پلاک ۳ طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری xxxxxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری آن با نام ممتاز می‌باشد. ارکان صندوق مدیرصندوق: شرکت کارگزاری بانک صنعت ومعدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی محمد ثریا نژاد به کدملی xxxxxxxxx۸ متولی صندوق: شرکت سبد گردان آسمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی محمد صدرایی به کدملی xxxxxxxxx۴ حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی محمد رضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک سفته برات و با امضا دو نفر از سه نفر (سیدعلی تقوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و محمد ثریانژاد به کدملی xxxxxxxxx۸ و تقی ترابی به کدملی xxxxxxxxx۵) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای محمد ثریانژاد و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13576153
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۳۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۰۳/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۳ , xxx مورخ ۰۷/۰۵/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۶ تمدید گردید. ارکان صندوق به شرح ذیل تمدید گردید: شرکت سبدگردان آسمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی سید جواد جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیر و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ با نمایندگی محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان متولی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی علی امانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان حسابرس. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13576160
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۰۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۰۴/xxx۶ و به استناد مجوز شماره xxx۰۸ , xxx مورخ ۲۸/۴/xxx۶ اداره امور نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فعالیت صندوق تا تاریخ ۰۷/۰۷/xxx۶ تمدید گردید ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشد: شرکت سبدگردان آسمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی سید جواد جمالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی محمدرضا نادریان به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت متولی و شرکت سبدگردان آسمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی سید جواد جمالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت ضامن نقدشوندگی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی علی امانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت حسابرس انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13530819
آگهی تغییرات شرکت آینده آشنا ایرانیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۳۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۸/xxx مورخ ۴/۴/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام صندوق به صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۹/۴/xxx۹ تمدید گردید. ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید: شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی شهریار شهمیری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر صندوق موسسه حسابرسی فاطربه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی محمد رضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت متولی بانک حکمت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی مجید دهقان به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت ضامن نقدشوندگی موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی علی مشرقی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت حسابرس شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی شهریار شهمیری به کدملی xxxxxxxxx به سمت مدیر ثبت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13497307
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۱۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹۵/xxx مورخ ۲۹/۰۳/xxx۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رکن ضامن نقد شوندگی صندوق از ارکان صندوق حذف شد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح گردید. رکن مدیر ثبت به ارکان صندوق اضافه شد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۹ ماده، ۷۷ تبصره و یک امید نامه به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی صندوق گردید. ارکان صندوق و نمایندگان ایشان به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کارگزاری با نک توسعه صادرات با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی آقای سیدرضا علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیر ثبت و مدیر صندوق، شرکت سبدگردان کاریزما با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی آقای فریدون زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان متولی صندوق و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان حسابرس تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13477686
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا درتاریخ ۲۹/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهر تهران - شهید بهشتی - خیابان قائم مقام فراهانی - خیابان شهید علی میرزا حسنی - پلاک ۱۱ - طبقه پنجم - واحد شمالی - کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه صندوق: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ واحد سرمایه گذاری xxx۰۰ که تعداد ۰ واحد سرمایه گذاری آن بی نام می‌باشد ارکان صندوق: شرکت کارگزاری فیروزه آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی آقای بهنام چاوشی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر وشرکت تامین سرمایه آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای محمودرضا خواجه نصیری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازارگردان و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی آقای محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت متولی و مؤسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای سعید صدرایی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت حسابرس انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضاء و نحوه آن: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات به امضاء دو نفر از سه نفر (آقایان بهنام چاوشی، مجید پورنعمت رودسری و حسین حسینی) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء هر یک از آقایان بهنام چاوشی و مجید پورنعمت رودسری و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به استناد مجوز شماره xxx۷۰ , xxx مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ اداره امور نهاد‌های مالی سازمان بورس اوراق بهادار پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13446410
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا درتاریخ ۰۶/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxx۴۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت اصلی صندوق، بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. کلیه دارایی‌ها، بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت‌های مورد نظر به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می‌گردد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده_است مدت: از تاریخ ثبت به مدت سه سال مرکز اصلی: تهران - شهر تهران - گاندی - خیابان بیست و یکم - خیابان گاندی جنوبی - پلاک ۷۳ - طبقه دوم - - کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه صندوق: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز با نام xxxxxx۰ ریالی که تماما پرداخت شده می‌باشد. اسامی و میزان سرمایه ارکان صندوق: شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ میزان دارایی: xxx۰۰ واحد ممتاز، پانزده میلیارد ریال شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ میزان دارایی: xxx۰ واحد ممتاز، پنج میلیارد ریال ارکان صندوق: شرکت کارگزاری تدبیر گران فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ با نمایندگی آقای محسن رحمتی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرصندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ با نمایندگی آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ به سمت متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی آقای علی امانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۷ به سمت حسابرس صندوق برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. اسامی دارندگان حق امضاو نحوه آن: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته و برات و … با امضای دو نفر از پنج نفر آقایان محسن رحمتی، علی تیموری شندی، محمدجواد شریف زاده، علی مهدوی پارسا و مهدی جمعلی نتاج آهنگر به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای محسن رحمتی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیرصندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. با توجه به تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۷۹ , xxx مورخ ۱۰/۲/۹۶ اگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13443824
آگهی تغییرات شرکت خدمات جهانگردی و مسافرتی ارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۲۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ نامه شماره xxx۵ مورخ ۲۳/۲/۹۶ سازمان هواپیمایی کشور و مجوز شماره xxx۰ , xxx , xxx مورخ ۲۵/۲/۹۶ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13412676
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۲۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۴۸/xxx مورخ ۱۴/۰۱/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ به تصویب رسید. ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردیدند. شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران به نمایندگی آقای حیدر سلیتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین به نمایندگی آقای سلمان صانعی کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت متولی موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطربه نمایندگی آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت حسابرس پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13391463
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران سیاحت سحر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۴۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/xxx۵ ومجوز شماره xxx۱۸ , xxx , xxx مورخ ۱۵/۱۰/۹۵ اداره کل ممیراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر دارای کد شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ وآقای محم درضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ بعن وان ناظرین تصفیه برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال ۹۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13373853
آگهی تغییرات سرمایه گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۴۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۱۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲۱/xxx مورخ ۱۷/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۵ تصویب شد. ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردیدند: مدیر صندوق شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران xxxxxxxxx۱۸ مدیر ثبت و ضامن نقدشوندگی شرکت بانک صادرات ایران xxxxxxxxx۶۲ متولی موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر xxx۱ xxxxxxxxx۷۴ حسابرس موسسه آرمان راه برد xxxxxxxxx۸۳ نمایندگان ارکان صندوق: مدیر صندوق شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران حیدر سلیتی ش م xxxxxxxxx۶ مدیر ثبت شرکت بانک صادرات ایران بهروز اعتمادی xxxxxxxxx۲ ش م ضامن نقدشوندگی ساعد امین جعفری ش م xxxxxxxxx۲ متولی موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر محمدرضا نادریان ش م xxxxxxxxx۴ حسابرس موسسه آرمان راه برد علی اصغر مسلمی ش م xxxxxxxxx۱ به موضوع، امکان سرمایه گذاری صندوق‌های سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی، الحاق گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13329015
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی پوروپ کار ایران کیش (سهامی خاص) (در حال تصفیه) ثبت شده به شماره ۳۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۴۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۵. ۱۲. ۰۱، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و آقای محمد رضا نادریان با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت ناظرین تصفیه برای سال مالی xxx۵ انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13309496
آگهی تغییرات بنیاد خدمات اسلامی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۰۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۵/۱۱/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی xxx۴ به تصویب رسید آقای محمدرضا نادریان فرزند احمد به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌ها انتخاب گردید. آقایان محمدرضا اعتمادیان به کدملی xxxxxxxxx۵ ابراهیم انصاریان به کدملی xxxxxxxxx۹ احمدمرآتی شیرازی به کدملی xxxxxxxxx۶ سیداصغررخ صفت به کدملی xxxxxxxxx۹ حسین یزدی زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضاء اصلی و آقایان رضا جواهریان یزدی به کدملی xxxxxxxxx۱ محمدرضا مصلحی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضاء علی البدل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13298290
آگهی تغییرات شرکت خدماتی زیارتی وادی احرار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۰۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲۰ , xxx , xxx مورخ ۲۵/۱/۹۵ سازمان حج و زیارت تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. مدت اعتبار مدیریت تصفیه خانم معصومه مهدوی با کدملی xxxxxxxxx۸ برای مدت دوسال تمدید گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان ناظرین تصفیه برای سال یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13298292
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امداد گران خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۳۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۱۳۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/xxx۵ ومجوز شماره xxx۱۷/xxx/xxx مورخ ۱۵/۱۰/۹۵ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر کد شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ وآقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان ناظرین تصفیه انتخاب گردیدند خانم معصومه مهدوی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر تصفیه به مدت دوسال انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13298298
آگهی تغییرات شرکت صفا و زمزم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۷۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/xxx۵ و مجوز به شماره xxx۱۹ , xxx , xxx مورخ ۱۵/۱۰/۹۵ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه در سال ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و آقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان ناظرین تصفیه برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13298305
آگهی تغییرات شرکت رهنماجهانگرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۲۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۰۸۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/xxx۵ ومجوز شماره xxx۲۱/xxx/xxx مورخ ۱۵/۱۰/۹۵ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ وآقای محم درضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان ناظرین تصفیه برای سال مالی xxx۵ انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13295473
آگهی تغییرات شرکت مشترک آشنای دی صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۳۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۶ , xxx مورخ ۲۵/۱۰/۹۵ سازمان بورس و آوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام مؤسسه به آینده آشنا ایرانیان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدید تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ضامن نقدشوندگی صندوق از شرکت بیمه دی به بانک حکمت ایرانیان تغییر یافت؛ ارکان صندوق به شرح ذیل می‌باشند؛ شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی شهریار شهمیری کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر صندوق بانک حکمت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بنمایندگی محمد یار محمدی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت ضامن نقدشوندگی موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بنمایندگی محمد رضا نادریان کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت متولی موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی علی مشرقی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت حسابرس شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی شهریار شهمیری کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر ثبت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13287923
آگهی تغییرات شرکت گداز قطعه کیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۷۰۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: +اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۱۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بنمایندگی بیژن مجید زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ رحیم حاجی وند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تقی حاجی وند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت دوسال. ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی؛ و محمد رضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال xxx۴ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ازنا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13270973
آگهی تغییرات آموزشی و پژوهشی میراث صنایع دستی و گردشگری ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۱۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۶۵/xxx/xxx مورخ ۲/۸/۹۵ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و آقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان ناظرین تصفیه موسسه برای سال xxx۵ انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234131
آگهی تغییرات شرکت تولیدی هودیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۶۵۵۲
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - موسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13138099
آگهی تغییرات خدمات رفاهی کارکنان همراه اول موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۶۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۵۹۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه ابرار اقتصادی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های موسسه انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13132067
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات پس از فروش عظیم خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۸۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۲۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب شدند آقای رادین پیمانفر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای بهرام محمودزاده هشترودی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای قاسم شریفی نیسیانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ موسسه حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086427
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل گردشگری بین المللی میراث ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۷۴۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۰۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ و تاییدیه شماره xxx۴ , xxx , xxx مورخ ۱۳/۷/xxx۵ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086433
آگهی تغییرات آموزشی و پژوهشی میراث صنایع دستی و گردشگری ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۱۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ ومجوز شماره xxx۴/xxx/xxx مورخ ۱۴/۷/۹۵ اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مؤسسه به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های مؤسسه تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابداران رسمی) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۵ انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086446
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیاحتی زاگرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۶۶۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تاییدیه شماره xxx۴ , xxx , xxx مورخ ۱۳/۷/۹۵ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمد رضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086454
آگهی تغییرات شرکت نمایشگاههای میراث فرهنگی و گردشگری ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۶۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۴ , xxx , xxx مورخه ۱۳/۰۷/۹۵ اداره کل میراث فرهنگی تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051613
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان درتاریخ ۱۲/۰۷/xxx۵ به شماره ثبت xxx۷۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی است. خصوصیات دارایی موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری در هریک از آن‌ها در امید نامه ذکر شده_است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران شهرک قدس، انتهای خیابان سپهر، نبش بزرگراه یادگار امام پلاک xxx کد پستی xxxxxxxxx۳ سرمایه صندوق: متغیر می‌باشد که در زمان تاسیس xxxxxxxxx۰۰ ریال ارکان صندوق: کارگزاری بورس آثل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی محمود آشورزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر صندوق - شرکت گروه مالی نور انوار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی ناصر توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازارگردان صندوق - شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بنمایندگی علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت متولی صندوق - موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بنمایندگی محمد رضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت حسابرس صندوق برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و … با امضاء دو نفر از چهار نفر آقایان مجید زمانی، ناصر توکلی، علی نوریان و محمود آشورزاده به همراه مهر صندوق معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای ناصر توکلی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036510
آگهی تغییرات شرکت صرافی تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۰۳۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۹/۴/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان و گردش حساب سود انباشته برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی xxx۵ تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13031012
آگهی تغییرات حسابرسی فاطر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۶/xxx۵ وتاییدیه شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۷/۶/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم آذر صالحی نیک کد ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx ۳۰ ریال به صندوق مؤسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم فاطمه ماهرخ دانایی کد ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxx ۳۰ ریال به صندوق مؤسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مهدی کشاورز بهادری کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxx ۱۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را از مبلغ xxx ۳۰ ریال به مبلغ xxx ۴۰ ریال افزایش داد. سرمایه مؤسسه از مبلغ xxx xxx ریال بمبلغ xxx xxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. - اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها پس از اجرای مصوبات فوق به شرح ذیل می‌باشد: آقای محمدرضا نادریان باکدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم حلیمه خاتون موصلی با کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای مجیدبمانی محمدآبادی باکدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای مهدی کشاورز بهادری باکدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه خانم آذر صالحی نیک باکدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه خانم فاطمه ماهرخ دانایی باکدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13016123
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۷۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۵/۰۳/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲ , xxx مورخه ۳۱/۳/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۳۱/۶/xxx۵ تمدید گردید. شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی محمد مرادی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی محمدرضا نادریان کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت متولی موسسه حسابرسی دش وهمکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ سیدحسین عرب زاده کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت حسابرس پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13016133
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۷۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx , xxx مورخه ۶/۷/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۴ به تصویب رسیدروزنامۀ کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین گردید شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی محمد مرادی کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی محمدرضا نادریان کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان متولی موسسه حسابرسی دش وهمکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی سیدحسین عرب زاده کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان حسابرس انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001276
آگهی تغییرات کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۱۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ و مجوز شماره xxx۴/ ۹۵/ xxx مورخ ۳/ ۶/ xxx۴ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۴ به تصویب رسید. آقای سید علی آقازاده ش م xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره برای باقی مدت تصدی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های کانون تعیین گردید. موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976530
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تک ساران پارمیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۲۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت - موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیر الانتشار ابرار، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973271
آگهی تغییرات شرکت صنعتی فروکرم بافت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۴۲۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۶/xxx۴ ۱ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسا برسی و خدمات مالی و مدیریت آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی آقای محمد رضا نادریان به کد ملی xxxxxxxxx۴ بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بافت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12926773
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری امین انصار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۸۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲/xxx مورخ ۱۷/۳/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۶/۴/xxx۸ می‌باشد. شرکت تأمین سرمایه امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر صندوق شرکت بانک انصار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی آیت اله ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر ثبت موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی محمد رضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت متولی موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی حسین شیخ سفلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت حسابرس برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918655
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۰۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۲۹/۰۱/xxx۵ و مجوز سازمان بورس و آوراق بهادار به شماره xxx۵ , xxx مورخ ۶/۴/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۰۷/۱۰/xxx۵ تمدید گردید. شرکت سبدگردان آسمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی حمزه کاظمی محسن آبادی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی صندوق و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی محمدرضا نادریان کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت متولی صندوق و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی علی امانی کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت حسابرس صندوق تا تاریخ ۷/۱۰/۹۵ تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12917676
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران درتاریخ ۲۸/۴/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده_است. مدت فعالیت صندوق: از تارخ ثبت به مدت ۳ سال می‌باشد که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران خیابان شهید مطهری قبل از تقاطع سهروردی پلاک xxx کدپستی: xxxxxxxxx۱ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال می‌باشد. ارکان صندوق: شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات شماره شناسه ملی: xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی سیدرضا علوی کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر صندوق ۲ حسین شیخ سفلی کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین شماره شناسه ملی: xxxxxxxxx۱۱ بسمت حسابرس صندوق ۳ محمدرضا نادریان کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شماره شناسه ملی: xxxxxxxxx۷۴ بسمت متولی صندوق اسامی دارندگان حق امضاء و نحوه آن: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و ….. با امضاء دو نفر از سه نفرآقایان: ۱ سیدرضا علوی ۲ محمد مشاری و ۳ علی علیزاده همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای سیدرضا علوی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب گردید. به موجب مجوز شماره xxx۰ , xxx مورخ ۱۴/۴/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12897446
آگهی تغییرات شرکت چند منظوره هسایار شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۵۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۵۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۴ و به استناد نامه شماره xxx۲ مورخ ۲۳/۳/xxx۵ اداره تعاون شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی تعاونی برای سال مالی xxx۲ به تصویب مجمع عمومی رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه xxxxxxxxx۰۳ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12895968
آگهی تغییراتبنیاد خدمات اسلامی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۰۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۹/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxx۸۸/۹۵ مورخ ۰۹/۰۳/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. آقای محمدرضا نادریان به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12886793
آگهی تغییرات شرکت چند منظوره هسایار شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۵۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۵۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/xxx۳ و نامه شماره xxx۱ مورخ ۲۳/۳/xxx۵ اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شاهین شهر موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. تراز سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ و ۲۹/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید. آخرین رقم سرمایه به میزان xxx۲۴ میلیون ریال به مجمع گزارش گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865476
آگهی تغییرات شرکت خدمات جهانگردی و مسافرتی ارس شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۲۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۶/xxx۴ نامه شماره xxx۱۶ مورخ ۱۶/۳/۹۵ سازمان هواپیمایی کشور و مجوز شماره xxxxxx۲,xxx مورخ ۱۷/۳/۹۵ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ شرکت به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12838343
آگهی تغییراتسرمایه گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۴۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۷/۰۲/xxx۵ ومجوز شماره xxx۴/xxx مورخ ۱۱/۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق از تاریخ ۱۲/۲/۹۵ بمدت سه سال دیگر تمدید گردید. - ارکان صندوق و نمایندگان ایشان به شرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای حیدر سلیتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیر صندوق شرکت بانک صادرات ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی آقای بهروز اعتمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیر ثبت شرکت بانک صادرات ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی آقای ساعد امین جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان ضامن نقد شوندگی. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی آقای محمد رضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان متولی صندوق مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای علی اصغر مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان حسابرس صندوق پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12829326
آگهی تغییرات شرکت هموار سازه ایمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۸۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی: xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12829428
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تدارکات کارآمد پویا ابریشم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۹۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۵۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ تصویب شد موسسه حسابرسی فاطر ش م xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان ک م xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12824034
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری امین ملت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵ , xxx مورخه ۳۰/۱/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تأمین سرمایه امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر صندوق شرکت کارگزاری امین آوید به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی محسن شهیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر ثبت موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت متولی موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت حسابرس پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12822228
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک صبای هدف درتاریخ ۰۸/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxx۳۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده_است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت ۳ سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: خیابان پاسداران، اختیاریه جنوبی، نبش کوچه مسعود، ساختمان پاسارگاد، طبقه دوم، واحد ۹ و کد پستی: xxxxxxxxx۳ سرمایه صندوق: ۲۰ میلیارد منقسم xxx۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز با نام xxxxxx۰ ریالی و xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی بانام xxxxxx۰ ریال می‌باشد موسسین صندوق عبارتند از شرکت سبدگردان هدف با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ شرکت کار گزاری آثل با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ارکان صندوق عبارتند به شرح ذیل: شرکت سبد گردان هدف با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی عباسعلی حقانی نسب با کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیر صندوق شر کت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی هانیه حکمت با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان متولی صندوق موسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ با نمایندگی محمد رضا نادریان با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان حسابرس صندوق دارندگان حق امضا: عباسعلی حقانی نسب با کد ملی xxxxxxxxx۳ محمد شوریابی با کد ملی xxxxxxxxx۹۸ سعید حقانی نسب با کد ملی xxxxxxxxx۵ اوراق صندوق اعم از قرار دادها، چک، سفته، برات، با امضا دو نفر از سه نفر فوق همراه با مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا سعید حقانی نسب با مهر صندوق معتبر است اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیر الا نتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12807446
آگهی تغییراتسرمایه گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۴۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۱۰/xxx۴ و مجوز شماره xxx۴/xxx مورخ ۲۷/۱۰/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۴ به تصویب رسید. - ارکان صندوق و نمایندگان ایشان به شرح ذیل تعیین گردیدند: مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای علی اصغر مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی آقای محمد رضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان متولی صندوق شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای حیدر سلیتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیر صندوق شرکت بانک صادرات ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی آقای بهروز اعتمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیر ثبت شرکت بانک صادرات ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی آقای ساعد امین جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان ضامن نقد شوندگی. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12801805
آگهی تغییرات شرکت رهنماجهانگرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۲۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۰۸۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx/ xxx/ xxx مورخ ۱۶/ ۱/ xxx۵ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۳ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطرکد شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و آقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان ناظرین تصفیه برای سال مالی xxx۴ انتخاب گردیدند. خانم معصومه مهدوی ش م xxxxxxxxx۸ برای مدت ۲ سال بعنوان مدیر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12801815
آگهی تغییرات شرکت خدماتی زیارتی وادی احرار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۰۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۸/xxx/۹۵ مورخ ۲۵/۱/۹۵ سازمان حج و زیارت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان ناظرین تصفیه انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12801837
آگهی تغییرات شرکت صفا و زمزم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۷۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه در سال xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و آقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان ناظرین تصفیه برای سال مالی xxx۴ انتخاب گردیدند. خانم معصومه مهدوی باکدملی xxxxxxxxx۸ برای مدت ۲ سال بعنوان مدیر تصفیه انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12801850
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امداد گران خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۳۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۱۳۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx/xxx/xxx مورخ ۱۶/۱/۹۵ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه در سال ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و آقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان ناظرین تصفیه انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12801864
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران سیاحت سحر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۴۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ ومجوز xxx/xxx/xxx مورخ ۱۶/۱/۹۵ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه در سال مالی xxx۳ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطربه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و آقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان ناظرین تصفیه برای سال مالی xxx۴ انتخاب گردیدند. خانم معصومه مهدوی باکدملی xxxxxxxxx۸ برای مدت ۲ سال بعنوان مدیر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12778676
آگهی تغییرات شرکت پخش ربیع گسترشاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۴۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۳۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مجید راهب به شماره ملی xxxxxxxxx۶، حمیدرضا راهب به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهیندخت مدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی فاطر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقای مجید راهب به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره، آقای حمیدرضاراهب به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، خانم مهیندخت مدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا راهب به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای عقد و اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا و یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. رونامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12753744
آگهی تغییرات شرکت اب معدنی ونوشیدنی‌های هزار چشمه آبشار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۷۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی فاطر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب گردیدند مجید راهب به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و خانم مهیندخت مدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمدرضا راهب به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و حمیدرضا راهب به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و الهام راهب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره وآقای حسین بدرالدین صدیق شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات، قراردادهای عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا و مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742097
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۶۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۱۰/xxx۴ و نامه شماره xxx۶/xxx مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دوره فعالیت صندوق به مدت سه سال تمدید گردید همچنین ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردیدند. کارگزاری بانک کارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت مدیر صندوق به نمایندگی سیده لیلا مجیدی زاویه با کد ملی xxxxxxxxx۲ - بانک کارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت ضامن نقدینگی و مدیر ثبت با نمایندگی نوا آشتیانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت حسابرس با نمایندگی مریم بستانیان با کدملی xxxxxxxxx۶ موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت متولی صندوق با نمایندگی محمد رضا نادریان با کد ملی xxxxxxxxx۴ تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12729589
آگهی تغییرات شرکت ایران گلاب مرغوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۰۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی فاطر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12729015
آگهی تغییراتجامعه الامام الصادق علیه السلام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۸۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۱۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و محمد رضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12722720
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی آقای محمد رضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه جوان به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12709341
آگهی تغییراتسرمایه گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۴۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۰۵/xxx۴ و مجوز شماره xxx , xxx مورخه ۰۹/۰۸/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی صندوق منتهی به ۱۲/۰۲/xxx۴ به تصویب رسید. پایان سال مالی صندوق از ۱۲ اردیبهشت ماه به ۳۰ مهر ماه هر سال شمسی تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ارکان صندوق و نمایندگان ایشان به شرح ذیل تعیین گردیدند: مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای علی اصغر مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی آقای محمد رضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان متولی صندوق شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای حیدر سلیتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیر صندوق شرکت بانک صادرات ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی آقای بهروز اعتمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیر ثبت شرکت بانک صادرات ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی آقای ساعد امین جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان ضامن نقد شوندگی. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12734546
آگهی تغییرات شرکت خودروسازی مدیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۴۹۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۱۰/xxx۴ ۱ مجمع صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ شامل ترازنامه و صورتهای سود وزیان و جریان وجوه نقد را تصویب نمود. ۲ مجمع به اتفاق آراء موسسه حسابرسی و خدماتی مالی فاطر به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نشانی خیابان وصال شیرازی، بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و جناب آقای محمدرضا نادریان را به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب نمود. ۳ روزنامه اطلاعات را بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12705451
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۳۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۸/xxx۴ و مجوز شماره xxx۶/xxx مورخ ۴/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اساسنامه جدید شامل ۶۵ ماده و ۶۶ تبصره و امیدنامه جدید صندوق (بدون ضامن نقدشوندگی) تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. - شرکت سبدگردان آسمان به نمایندگی حمزه کاظمی محسن آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر صندوق - مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به نمایندگی محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت متولی صندوق - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به نمایندگی علی امانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت حسابرس صندوق پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12655825
آگهی تغییرات شرکت روین شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۴۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ با نمایندگی آقای محمدرضا نادریان باکدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه آرمان راه برد شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ با نمایندگی آقای علی اصغرمسلمی باکدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12652374
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت گردشگری ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۲۵۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxx۴۴ مورخ ۲۲/۹/۹۴ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. اعضای هیات مدیره به شرح زیر برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ با نمایندگی منوچهر ناصرالملکی کدملی: xxxxxxxxx۵ شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی فردوس باقری کدملی: xxxxxxxxx۴ شرکت خدمات مسافرت هوایی ارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی علی جعفری نجف آبادی کدملی: xxxxxxxxx۱ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12652381
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیاحتی زاگرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۶۶۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۶/xxx۴ تاییدیه شماره xxx۴۹ , xxx , xxx مورخ ۵/۸/۹۴ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمد رضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12652389
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل گردشگری بین المللی میراث ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۷۴۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۰۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۶/xxx۴ و بموجب مجوز شماره xxx۴۷/۴۳ , xxx مورخ ۶/۸/۹۴ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا نادریان با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12652401
آگهی تغییراتآموزشی و پژوهشی میراث صنایع دستی و گردشگری ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۱۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxx۱۷ , xxx , xxx مورخه ۱۲/۱۰/۹۴ میراث فرهنگی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد جهت درج آگهی‌های مؤسسه تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا نادریان با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12675939
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کوروش صنعت خودرو درتاریخ ۱۰/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ایجاد وتوسعه، تکمیل و طراحی، اجرا و مشارکت درطرحها و پروژه‌های خودروسازی. واردات و صادرات خودروی آماده (CBU) و قطعات خودرو بمنظور تولید و مونتاژ و فروش و خدمات پس از فروش آن. تهیه کلیه لوازم وتجهیزات لازم و ماشین آلات مورد نیاز وانتقال تکنولوژی روز. اجرای فعالیت‌های بازرگانی وتجاری. خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. اجرای هرنوع مشارکت حقوقی و مدنی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. شرکت درکلیه نمایشگاهها ی تخصصی و عمومی در داخل و یا خارج از کشور. اخذ و استفاده از تسهیلات مالی ریالی و ارزی بانکها، موسسات مالی و اعتباری تعاونیهای اعتبار، صندوق‌های قرض الحسنه، شرکتهای لیزینگ در داخل و خارج از کشور. اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی. شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شهرک ارگ جدید بم، خیابان سهیل غربی، پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxxxxx مورخ ۳۰/۰۸/۹۴ نزد بانک صادرات شعبه ارگ جدید بم پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. علی شریعت به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی ۲. بهرام شریعت به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۳. حسین شریعت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۴. حسین شریعت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسنادتعهدآور وچکها وسفته وغیره با امضای دونفرازاعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. اوراق عادی با امضای مدیر عامل همراه بامهرشرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ملی xxxxxxxxx۷۴ با نمایندگی آقای محمدرضا نادریان باکدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی. موسسه حسابرسی آرمان راه برد به شماره ملی xxxxxxxxx۸۳ بانمایندگی آقای علی اصغرمسلمی باکدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12612250
آگهی تغییراتحسابرسي فاطر موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۸/۹/xxx۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمدرضا نیک بخت باکد ملی xxxxxxxxx۴ و خانم ناهید واحدی باکد ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردیدند. - درنتیجه سرمایه شرکت به مبلغ xxxxxxریال کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. -اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنها به شرح ذیل قرار گرفته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: آقای محمدرضا نادریان باکدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه و خانم حلیمه خاتون موصلی با کدملیxxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه و آقای مجیدبمانی محمدآبادی باکدملیxxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه وآقای مهدی کشاورز بهادری باکدملیxxxxxxxxx۷ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12597015
آگهی تغییراتصندوق سرمايه گذاري امين ملت موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۲۹۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ۱/۶/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردیدند: ۱ ـ مدیر صندوق، شرکتتأمین سرمایه امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و۲ ـ مدیر ثبت، بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ و ۳ ـ متولی، موسسه حسابرسی فاطربه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و۴ ـ حسابرس، موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ که نمایندگان ارکان نیز به شرح ذیل میباشند: علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی شرکت تامین سرمایه امین بعنوان مدیر صندوق و فاطمه افخمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بانک ملت بعنوان مدیرثبت و محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بعنوان متولی و علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه حسابرسی بیات رایان بعنوان حسابرس تعیین گردیدند. ونیز اساسنامه ای مشتمل بر ۶۹ ماده و ۷۷ تبصره به تصویب رسید. و روزنامه عصر ایرانیان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید. ونیز در خصوص موارد ذیل در ماده ۲۲ اساسنامه تغییراتی صورت پذیرفت. در خصوص تغییر حداقل واحد درتملک هر سرمایه گذار مندرج در ماده ۲۲ اساسنامه صندوق و تغییر حداکثر واحد درتملک هر سرمایه گذار مندرج در ماده ۲۲ اساسنامه صندوق.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12594316
آگهی تغییراتاطلاع رساني بين المللي ميراث مهر پارسه موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۲۱۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۳۳۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵۰/xxxxxx مورخ ۵/۸/۹۴ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های مؤسسه تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12560924
آگهی تغییرات شرکت نمايشگاههاي ميراث فرهنگي و گردشگري ايران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۲۳۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۶۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxx۱۶/xxxxxx مورخه ۰۵/۰۸/۹۴ اداره کل میراث فرهنگی تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی xxx۳ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر کد شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۴ مؤسسه انتخاب شده
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12560937
آگهی تغییرات شرکت صفا و زمزم شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۹۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۷۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه در سال مالی منتهی به xxx۲تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان ناظرین تصفیه انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12560942
آگهی تغییرات شرکت رهنماجهانگرد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۹۹۲۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۰۸۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxx۰,xxx,xxx مورخ ۴/۳/xxx۴ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و آقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان ناظرین تصفیه انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12504132
آگهی تغییراتصندوق سرمايه گذاري مشترك كارگزاري بانك صادرات موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۳۱۷۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۱۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۶/xxx۴ومجوز شماره xxx,xxx مورخ ۱۰/۸/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۷/۲/۹۴ به تصویب رسید. شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی حیدر سلیتی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیر صندوق وضامن نقد شوندگی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان متولی و موسسه آرمان راه برد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی علی اصغر مسلمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان حسابرس تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12492209
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت سلامت پردیس شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۰۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و محمد رضا نادریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12476596
آگهی تغییراتکانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۱۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/xxx۴ و مجوز میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بشماره xxx۶۹/xxxxxx مورخ ۱۰/۶/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های موسسه تعیین گردید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کدملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12466298
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تک ساران پارمیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۲۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/ xxx۳ شرکت مورد تصویب قرار گرفت ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12443244
آگهی تغییرات شرکت اندیشه افرازشرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12439274
آگهی تغییرات شرکت ارین دوچرخ شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۶۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۴ به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار "همشهری " جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12408376
آگهی تغییرات شرکت كنسرو سازي شمشاد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۰۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۶۹۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) آقای مجید راهب به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدرضا راهب به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم مهیندخت مدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲) موسسه حسابرسی فاطر دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12408527
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت صنعت و معدن شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۷۲۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۸۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳به تصویب رسید.. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ .موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ملی xxxxxxxxx۷۴به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12385202
آگهی تغییرات شرکت هرم سازان جاويد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۱۱۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۱۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و محمد رضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. جواد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ ابوالفضل طلا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ محمد عبازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12382415
آگهی تغییرات شرکت تجارت پوياي آبنوس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۰۴۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۲۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12380787
آگهی تغییرات شرکت گیتی گستر نیوساد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۶۶۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی سال xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمد رضا نادریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12374661
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت فدک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و صورتحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به اتفاق آراء تصویب گردید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12368101
آگهی تغییرات شرکت طاهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۴۹۹۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. آقای محمد رضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال ملی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12366904
آگهی تغییرات شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر ش ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و محمد رضا نادریان ش ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند ـ آقای داور انصاری جابری (کدملی xxxxxxxxx۱) بسمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای پرویزمعتمد (کدملی xxxxxxxxx۶) بسمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ـ آقای اردشیرآذرپی (کدملی xxxxxxxxx۰) بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند امضاء کلیه اسناد تعهدآور و چکها به امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت، سایر مکاتبات به امضای مدیرعامل به تنهائی خواهد بود. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۳ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12360602
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی نخیران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۶۷۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۹۰۰۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و علی اصغر سوار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرسان اصلی و محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. سیدمصطفی میرلوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، امیرهوشنگ ضرغامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳، علی بنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰، محمدجعفر علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، شرکت طاهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و محمود ضرغامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱، عباس فرید امین به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12358809
آگهی تغییرات شرکت زیر ساخت گستر گلفام شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۱۰۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه وحساب سودوزیان مالی برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصادجهت نشر آگهی های شرکت زیر ساخت گستر گلفام انتخاب شد. موسسه حسابرسی فاطربه شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴به عنوان بازرس اصلی وآقای محمدرضانادریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12355683
آگهی تغییرات شرکت ره نوردان مدرن پرشیا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۰۹۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۸۱۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12352045
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری عمران فارس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۴۵۱ و شناسه‌ملی ۱۰۵۳۰۳۰۶۰۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی xxx۳مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ انتخاب گردیدند. ـ اشخاص زیر به عنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب شدند. آقای هادی بیدختی، آقای بهزاد پوراحمدی، آقای حسن عابدی، آقای مصطفی والهی و خانم زهرا محمدی به عنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12326923
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۳۶۳۹۶ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: ـ آقای علی کمیلی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه صندوق ذخیره بسیجیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. ـ آقای علی اصغر داورزنی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت داد و ستدآریا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ـ آقای محمد رضا طوقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته و برات با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و امضاء متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره یا معاون مالی شرکت آقای علی اکبر بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12328468
آگهی تغییرات شرکت رایان فن گستر دیزل شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۱۵۸۴۴ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۳۵۵۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیال انتخاب شدند. آقای محمد حسین تراب (کدملیxxxxxxxxx۰) ـ آقای محمد رضا سروش (کدملی xxxxxxxxx۱) ـ آقای محمد اکبری (xxxxxxxxx۱) ـ شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ـ آقای بهمن آقایی حاجی آقا (کدملیxxxxxxxxx۴) موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی وآقای محمد رضا نادریان کدملی:xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12304581
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی لوح زرین جامعه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۵۲۱۹۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۹۴۹۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. محمد رضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند،
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12299941
آگهی تغییرات شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع‌ایران سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۳۳۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۳به تصویب رسید. ۲ـ موسسه حسابرسی خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۴ انتخاب گردیدند. ۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12299376
آگهی تغییرات شرکت ایران گلاب مرغوب شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۰۶۱۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۸۶۰۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۳ به تصویب رسید موسسه حسابرسی فاطر دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند آقای مجید راهب xxxxxxxxx۶ ـ خانم مهیندخت مدنی xxxxxxxxx۵ ـ آقای اکبر وصالی قمصری xxxxxxxxx۶به سمت اعضا هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12288010
آگهی تغییرات شرکت رايان بورس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۱۸۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12280991
آگهی تغییرات شرکت پخش ربیع گسترشاد ‌سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۹۶۴۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۳۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید راهب به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای علیرضا راهب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم مهیندخت مدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12281712
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولادوذوب اهن ازنا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۷۴ وشناسه‌ملی۱۰۷۴۰۰۲۲۰۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/xxx۳ به اتفاق آراء تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی محمد رضا نادریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ازنا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12278952
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری ری سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۹۰۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۹۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان دارای شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12277196
آگهی تغییرات شرکت پارس ام سی اس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۱۸۶۵۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۶۲۲۳۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۰/۱۰/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت انتشار آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12276011
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولید تجهیزات خودروهای گازسوز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۲۰۳۹۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۶۱۶۹۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت دارایی و دیون، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۰/۱۰/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: شرکت خدمات مشاوره ای مالی مدیریتی مبین ری (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲، شرکت فواد ری (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان دارای شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت انتشار آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12262311
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دنیای فلز اردستان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۸۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمدرضا نادریان شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12252440
آگهی تغییرات شرکت مدیریت فناوری بورس تهران سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۰۵۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۱۹۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۲/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۲/۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12250210
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی فن آوا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۱۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12236487
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران سیاحت سحر سهامی‌خاص در حال تصفیه به شماره ثبت ۲۱۹۴۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ و باستناد مجوز به شماره xxx۲۹,xxx,xxx مورخ ۲۶/۱۲/۹۳ اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به سال۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و آقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان ناظرین تصفیه انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12236510
آگهی تغییرات شرکت خدماتی زیارتی وادی احرار (در حال تصفیه) سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۹۹۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۰۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره ۲۴/۱۲/xxx۳ مورخ xxx۴۸/xxx/۹۳ سازمان حج و زیارت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان ناظرین تصفیه انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12228184
آگهی تغییرات شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۲۸۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۰۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/xxx۴ ومجوز شماره xxxxxx,xxx مورخه ۲۸/۰۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۳ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12228263
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دنیای فلز سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۴۰۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۳ تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12204226
آگهی تغییرات شرکت گروه پیشگامان توسعه و عمران افلاک استان لرستان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۸۸۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای مجتبی اسلامی زاده کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای محمدمهدی فداکار داورانی کدملی xxxxxxxxx۵ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی آقای مهدی معروفی کدملی xxxxxxxxx۰ که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ با نمایندگی آقای مجید بمانی محمدآبادی به سمت بازرس اصلی محمدرضا نادریان کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. صورتهای مالی منتهی به سال ۳۱/۰۶/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12186772
آگهی تغییرات شرکت گشایش اندیشه آرمانی سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۱۱۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۰۱۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12181473
آگهی تغییرات شرکت پارسیان فلز نامی سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۰۱۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۳۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12186461
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری آتیه پار سیس پارس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۷۲۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۰۷۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: . موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های انتخاب شد..ترازنامه و حسابهای سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۳ تصویب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12186131
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری امداد گران خودرو (در حال تصفیه) سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۶۳۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۱۳۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیرتصفیه در سال ۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و آقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان ناظرین تصفیه انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12171458
آگهی تغییرات شرکت نامی فلز جاوید سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۰۰۱۲۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۳۶۸۰۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲/۱۲/۲۹ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12166898
آگهی تغییرات شرکت اندیشه افرازشرق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12167043
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی فاطر به‌شماره‌ثبت۲۳۹۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxx۲۹/۹۴ مورخ ۶/۲/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم حلیمه خاتون موصلی باکد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مجید بمانی محمد آبادی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا نادریان با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل مؤسسه برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها، اوراق و چک و سفته و برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر مؤسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12165307
آگهی تغییرات شرکت فلز نورد جاوید سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۰۸۶۴۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۴۶۸۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12163677
آگهی تغییرات شرکت فولاد گران نامی کیمیا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۱۱۱۸۹ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۶۳۱۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی وآقای محمدرضا نادریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12153507
آگهی تغییرات شرکت نقش اول کیفیت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۱۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۶۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12155139
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی فاطر به‌شماره‌ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxx۶۷/۹۳ مورخ ۲۳/۱۲/۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ و خانم حلیمه خاتون موصلی با کدملیxxxxxxxxx۲ و آقای مجید بمانی محمد آبادی با کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12129953
آگهی تغییرات شرکت آرین دوچرخ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۶۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فاطر بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12115268
آگهی تغییرات موسسه آموزشی و پژوهشی میراث صنایع دستی و گردشگری ایرانیان به‌شماره‌ثبت ۲۲۸۹۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۶۷۱۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxx۱/xxxxxx مورخ ۳۱/۶/۹۳ سازمان میراث فرهگی و صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد جهت درج آگهی های مؤسسه تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12115279
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی ارس ایرانگردی و جهانگردی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۰۷۶۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۶۴۲۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/xxx۳ ونامه شماره xxx۲۲مورخ ۲۴/۹/۹۳ سازمان هواپیمایی کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ شرکت به تصویب رسید. . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب شده
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12115295
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل گردشگری بین‌المللی میراث ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۷۴۲۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۶۶۰۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxx۳/xxxxxx مورخ ۳۱/۰۶/xxx۳ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مؤسسه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی خانم معصومه مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت خدمات مسافرت هوائی ارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای غلامرضا ذبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه گذاری زاگرس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی آقای رضا قاسمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12115399
آگهی تغییرات شرکت طاهر ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۲۱۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۴۹۹۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. - روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - آقای محمد رضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطربه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12099557
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد سهامی عام به شماره‌ ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت امید توسعه پادنا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شمارهثبت xxxxxx. شرکت توسعه سروش خلیج فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شمارهثبت xxxxxx. شرکت پویا توسعه اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شمارهثبت xxxxxx. شرکت توسعه فن آوران بهرامه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و شمارهثبت xxxxxx شرکت توسعه اقتصاد راد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و شماره ثبت xxxxxx ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12101192
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر درتاریخ ۱۷/۰۱/xxx۴ به شماره ثبت xxx۶۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق سرمایه گذاری: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات داراییهای موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق سرمایه گذاری: از تاریخ ثبت به مدت ۳ سال مرکز اصلی صندوق سرمایه گذاری: تهران یوسف آباد خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی خیابان هفتم پلاک ۳۲ کد پستی xxxxxxxxx۶ سرمایه صندوق سرمایه گذاری: سرمایه صندوق متغیر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس ۵۰ میلیارد ریال میباشد ارکان صندوق سرمایه گذاری: وحید حسن پور دبیر به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت مدیر صندوق مصطفی جهانبانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت متولی محمدرضا نادریان به کد ملی xxxxxxxxx۴ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت حسابرس انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا اوراق و اسناد صندوق عبارتند از: ۱ ـ سیاوش وکیلی ۲ ـ ولی اله میرزایی ۳ ـ حجت اله انصاری کلیه اسناد و اوراق تعهد آور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و... با امضا ۲ نفر از ۳ نفر سیاوش وکیلی ولی اله میرزایی حجت اله انصاری به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای سیاوش وکیلی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12091266
آگهی تغییرات شرکت فروش وخدمات پس از فروش مدیران خودرو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۲۴۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۰۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیانسال مالی ۹۲ تصویب شد موسسه حسابرسی فاطر ش م xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان ک م xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالیانتخاب شد ند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی شرکت تعیین شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087281
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری آتیه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۶۵۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۵۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۶/۹۳ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال تعیین شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087301
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۷۴۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۲۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۸/۱۱/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر اگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12084487
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۲۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۳۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx/۳۰,xxx مورخ ۱۲/۱۱/۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی آقای مجید بمانی محمدآبادی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12070220
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری دنیای نوین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۴۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۵۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۳ ونامه شماره xxxxxx/xxx۱ مورخ ۱۵/۱۱/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۳ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال (برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۴) انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت نشرآگهی و اطلاعیه های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12067792
آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۹۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. - مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار " کیهان" جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12061200
آگهی تغییرات موسسه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران به‌شماره‌ثبت ۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۱۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۳/۰۷/۲۹ و مجوز شماره xxx۱۱/ xxxxxx مورخ ۲۸/ ۱۰/ ۹۳ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های کانون تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر ش م xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12058147
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارژنگ سازان دیلمان درتاریخ ۰۹/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام طراحی، محاسبه نظارت فنی و مشاوره فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه و باند، سدسازی و تاسیسات مربوطه، ساخت راه آهن، مترو، باند فرودگاه، برج مراقبت، احداث کانال، احداث تونل، نقشه برداری و تسطیح اراضی، گود برداری، تزریق سیمان و شمع کوبی و شمع ریزی، سدهای خاکی و بتنی، بندهای آبی، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها و کارخانجات صنعتی و نیروگاهها، سند بلاست و جوشکاری وساخت انواع سازه های فلزی، بازسازی ابنیه، تزئینات داخلی و خارجی ساختمانها، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم.(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی، پلاک ۲۳، ساختمان طلایی، طبقه ۵، واحد ۱۳ کد پستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳ص/xxx مورخ ۲۱/۱۱/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه سرو پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. شرکت ساختمانی برج هزار کرمان به نمایندگی مسعود صفاخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. محمدعلی زرگر به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره ۳. عباس صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت عضو هیئت مدیره ۴. اسدالله داوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰به سمت مدیرعامل(خارج از اعضا و خارج از سهامداران) ۵. شرکت صنایع روی کرمان به نمایندگی سید مهدی طیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقأ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی. محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشارشرکت:ابرار
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12052962
آگهی تغییرات شرکت فن پردازان بهمن سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۲۳۱۷۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12051112
آگهی تغییرات شرکت ایران گلاب مرغوب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۰۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فاطر دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12072196
آگهی تغییرات شرکت ایران گلاب مرغوب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۰۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فاطر دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9971191
آگهی تصمیمات شرکت شاسی ساز ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۹۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و شرکت مزاد‌یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شرکت بهمن موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12041565
آگهی تغییرات شرکت کنسرو سازی شمشاد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۰۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۶۹۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و موسسه حسابرسی فاطر دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12038584
آگهی تغییرات شرکت آرکا موتور سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۵۶۵۱ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۶۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فاطر دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت انتشار آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12037001
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت و معدن نو اندیشان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۵۸۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۹۷۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۱۰/xxx۳ و مجوز شماره xxx۱۶/xxx/۹۳ مورخ ۲۴/۱۰/xxx۳ بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان با کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12035219
آگهی تغییرات شرکت سیمای توسعه کار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۴۶۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر با شناسه xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12035253
آگهی تغییرات شرکت امین اعتماد پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۳۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شامل ترازنامه مورخ ۲۹/ ۱۲/ xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی فاطر بشماره ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12035656
آگهی تغییرات شرکت اب معدنی و نوشیدنی های هزار چشمه آبشار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۷۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۷۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید . آقای محمد رضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فاطر به شماره ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید راهب به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای علیرضا راهب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ خانم مهین دخت مدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای محمد رضا راهب به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای حمید رضا راهب به شماره ملی xxxxxxxxx۶
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9431728
آگهی تغییرات شرکت گرایش تازه پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۶۵۲۷ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۸۶۳۴۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر قاصر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت انتشارات گرایش تازه ش م xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی خانم سحر جوهری ک م xxxxxxxxx۲ ـ شرکت گرایش تازه کیش ش xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی خانم پریسا شیخ الاسلامی ک م xxxxxxxxx۹ ـ شرکت آفتاب خلیج فارس کیش ش م xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی خانم فاطمه گل محمدی ک م xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیات مدیره برای ۲ سال انتخاب شدند. صورتهای مالی سال مالی منتهی به پایان اسفند xxx۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی فاطر ش م xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12257900
آگهی تصمیمات شرکت بین‌المللی پوروپ کار ایران کیش (سهامی‌خاص) (در حال تصفیه) ثبت شده به شماره ۳۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۴۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ صورتهای مالی و عملکرد مدیرتصفیه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲) به تصویب رسید.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ آقای سیدرضا موسوی خوشدل با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرتصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۴ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و آقای محمدرضا نادریان با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت ناظرین تصفیه انتخاب شدند.
شxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9420262
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد راد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۴۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۸۰۰۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی فاطر بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9411960
آگهی تغییرات شرکت زرین نگین سهرورد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۳۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۳ به تصویب رسید. آقای خسرو فخیم هاشمی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ شرکت شیشه همدان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ آقای فتح اله خلیلی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا(سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ شرکت تولیدی، خدماتی همکار شیشه غرب (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطربا شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضانادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412128
آگهی تغییرات شرکت امید توسعه پادنا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۳۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۸۸۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی فاطر بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412133
آگهی تغییرات شرکت پویا توسعه اطلس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۴۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۳۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی فاطربشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و محمدرضا نادریان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲بتصویب رسید. روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412147
آگهی تغییرات شرکت توسعه سروش خلیج فارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۴۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۴۹۶۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی فاطر بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان بشماره ملی xxxxxxxxx۴بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412158
آگهی تغییرات شرکت طلیعه سروش پایدار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۶۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۲۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی فاطر بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9408039
آگهی تغییرات شرکت شیراز سرم شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۴۲۴۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حسابهای مالی منتهی به سال مالی xxx۲ را مورد تصویب قرار داد. موئسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطربا کد ملی xxxxxxxxx۷۴به عنوان بازرس قانونی اصلی وآقای محمد رضا نادریان فرزند احمدبا کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالیxxx۳ انتخاب گردیدند. روزنامه خبر جنوب به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1772817
آگهی تغییرات شرکت هموار سازه ایمن شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۸۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. . اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دو سال انتخاب گردیدند:آقای محسن علی جباری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محسن ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سید شهراد حیرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای ابوالفضل عامری فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ . موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد رضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768066
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۷۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۵۹۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سودوزیان برای سال مالی منتهی به۳۱/۳/xxx۳ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: ـ خسرو فخیم هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و فتح اله خلیلی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و عباس رستمی جاهد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محمد تقی طهرانچی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ وشرکت شیشه همدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تولیدی خدماتی همکار شیشه غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و آقای احمد سازگار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره ـ موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768147
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم درتاریخ ۱۷/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxx۳۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران /فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی های سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت به مدت ۳ سال است، که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: سعادت آباد ـ بالاتر از میدان کاج کوچه هشتم ـ پلاک ۲۷ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغییر است.سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال می باشد. ارکان صندوق: شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و به نمایندگی شهریار شهمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر صندوق شرکت مشاوره سرمایه گذاری نیکی گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و به نمایندگی هانیه حکمت به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و به نمایندگی محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت حسابرس صندوق برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات به امضاء دو نفر از چهار نفر (آقایان شهرام شهمیری، شهریار شهمیری، مهیار دشتی بقایی و خانم هستی کاخی) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء هر یک از آقایان شهرام شهمیری، شهریار شهمیری، مهیار دشتی بقایی و خانم هستی کاخی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766617
آگهی تغییرات شرکت تجارت پویای آبنوس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۴۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۲۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765005
آگهی تغییرات موسسه بنیاد خدمات اسلامی به‌شماره‌ثبت ۲۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۰۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۲۷/۰۵/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۷/۸/۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد رضا اعتمادیان به کد ملی xxxxxxxxx۵ و ابراهیم انصاریان به کد ملی xxxxxxxxx۹ و علی محمد موحدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و احمد مرآتی شیرازی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و سید اصغر رخ صفت به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضاء اصلی و احمد کاشانی وحید به کد ملی xxxxxxxxx۱ و رضا جواهریان یزدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین گردیدند. آقای محمدرضا نادریان به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرارگرفت. روزنامه رسالت برای درج آگهی های موسسه انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1757485
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک درتاریخ ۰۹/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxx۸۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق : از تارخ ثبت به مدت ۳سال می باشد . مرکز اصلی صندوق : تهران خیابان شهید مطهری قبل از تقاطع سهروردی پلاک xxx کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه صندوق :سرمایه صندوق متغیر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ xxxxxxxxx۰۰ریال می باشد . ارکان صندوق: شرکت کار گزاری بانک توسعه صادرات (سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxxبه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷به نمایندگی سید رضا علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر صندوق وموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ثبت xxx۱به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴به نمایندگی محمد رضا نادر یان به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت متولی صندو ق و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ثبت xxx۷به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱به نمایندگی حسین شیخ سفلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت حسابرس صندوق برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهد آور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و با امضاء مشترک دو نفر از بین سه نفر آقایان سید رضا علوی و محمد مشاری و علی علیزاده به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای سیدرضا علوی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1748655
آگهی تغییرات شرکت ره نوردان مدرن پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۹۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۸۱۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1748659
آگهی تغییرات شرکت هرم سازان جاوید سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۱۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1748886
آگهی تغییرات شرکت تولیدی خدماتی همکار شیشه غرب شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۳۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای خسرو فخیم هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حمید رضا رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت شیشه همدان(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷(با نمایندگی آقای محمد ضرابیه) به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره و شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ (با نمایندگی آقای خسرو فخیم هاشمی) به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره برای دو سال انتخاب شدند. ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۴ ـ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۳ تصویب گردید. ۵ ـ کلیه معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت مندرج در گزارش بازرس قانونی به تصویب مجمع رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1742606
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تدارکات کارآمد پویا ابریشم سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۳۷۹۴۶۷ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۲۸۵۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1743239
آگهی تغییرات شرکت سام الکترونیک شرکت سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۱۲۴۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۷۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴بعنوان بازرس اصلی وآقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1744378
آگهی تغییرات شرکت گیتی گستر نیوساد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۱۹۶۹ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۶۳۶۶۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727668
آگهی تغییرات شرکت نمایشگاههای میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۳۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۶۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ ومجوز شماره xxx۰۳/xxxxxxمورخه ۰۱/۰۷/۹۳سازمان میراث فرهنگی امور حقوقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. خانم معصومه مهدوی باکدملیxxxxxxxxx۸ (به نمایندگی از کانون جهانگردی و اتومبیلرانی بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و علی بیات باکدملی xxxxxxxxx۶(به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری زاگرس بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶) و عبداله عباس زاده باکدملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی از شرکت مسافرت هوایی ارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰)بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727675
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت گردشگری ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۸۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۲۵۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ ومجوز شماره xxx۵/xxxxxx۳مورخ ۳۱/۶/۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید.روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به کد شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727690
آگهی تغییرات موسسه اطلاع رسانی بین المللی میراث مهر پارسه به‌شماره‌ثبت ۲۱۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۳۳۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم معصومه مهدوی کدملیxxxxxxxxx۸ وآقای علی بیات کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای شهاب مالمیرکدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726687
آگهی تغییرات شرکت ایماژ فوم سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۸۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۰۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علیرضا برخوردار به کدملی xxxxxxxxx۷و مصطفی رفعت نژاد به کدملی xxxxxxxxx۵ و علی ثالثی به کدملی xxxxxxxxx۷به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ترازنامه و صورتحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ شرکت به تصویب رسید.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1755663
آگهی تغییرات شرکت تولیدی هودیان سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۱۲۱۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۶۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان با کد ملی xxxxxxxxx۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722292
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ونوس شیشه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۹۸۰۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۲۲۰۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار" اطلاعات " برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716933
آگهی تغییرات شرکت تامین اعتماد زاگرس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۶۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی فاطر به شماره ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716006
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی ستبران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۳۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات " جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711031
آگهی تغییرات شرکت فلز گستران گیتی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۱۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۱۲۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب گردید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711357
آگهی تغییرات شرکت شمس ارتباطات پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۳۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711358
آگهی تغییرات شرکت مهر گستر یمین پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ مؤسسه حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی وآقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711854
آگهی تغییرات شرکت آسیا بافت بیستون سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۵۰۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۲/۱۲/۱۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707907
آگهی تغییرات شرکت جاوید طعام ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۷۰۰۱۳ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۲۰۰۳۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1706825
آگهی تغییرات شرکت صنایع روی کرمان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۴۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۶۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ قرائت شد و صورتهای مالی شامل ترازنامه در تاریخ ۲۹ اسفند ماه xxx۲ و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت. ۲ ـ با رعایت مواد xxxو xxx قانون تجارت مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ برای سال مالی xxx۳ به عنوان بازرس قانونی و آقای محمدرضا نادریان باکدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ ـ روزنامه کرمان امروز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۴ ـ اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام). ـ شرکت بین المللی پارس تجارت (سهامی خاص). ـ شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص).
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702190
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تک ساران پارمیس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۴۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۲۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲شرکت موردتصویب قرارگرفت موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطرشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴به عنوان بازرس اصلی ومحمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی دیگر انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702588
آگهی تغییرات شرکت افق توسعه پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۰۸۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1691901
آگهی تغییرات شرکت شهریار مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681434
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت فدک شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲/۱۲/۲۹ به اتفاق آراء تصویب گردید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند و جهت تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرسی به هیئت مدیره تفویض اختیار گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ آقای یعقوب شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای عدالت میکائیلی آرپاچائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم لیلا ترابی ترک آباد xxxxxxxxx۴ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681794
آگهی تغییرات شرکت زیر ساخت گستر گلفام سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۴۲۳۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۱۰۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد صورتهای مالی ۹۲ تصویب شد موسسه حسابرسی فاطر ش م xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان ک م xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین شدند.روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1712828
آگهی تصمیمات در شرکت بنیان توسعه صنعت خودور سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۹۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۱۹۰۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه و سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی فاطر (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی به نمایندگی محمدرضا نادریان با کد ملی xxxxxxxxx۴ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل بنمایندگی مصطفی جهانبانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677307
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات در تاریخ ۰۴/۰۸/xxx۳ به شماره ثبت xxx۲۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. ـ مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت سه سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. ـ مرکز اصلی صندوق: تهران میدان آرژانتین نبش خیابان ۲۳ ابتدای بلوار عمادمغنیه ساختمان کارگزاران بورس شماره ۱ طبقه ۳ واحد ۱۳کدپستی: xxxxxxxxx۱ ـ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغییراست سرمایه در زمان تاسیس ۵۰ میلیارد ریال شامل xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام میباشد ـ ارکان صندوق: حیدر سلیتی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران کدملی xxxxxxxxx۶ شماره ثبت xxxxxx تاریخ ثبت ۱۲/۱۱/xxx۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ سمت مدیر صندوق ـ مجید معروفخانی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین به کد ملی xxxxxxxxx۰ شماره ثبت xxxxxx تاریخ ثبت ۶/۹/xxx۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ سمت متولی محمدرضا نادریان به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به کد ملی xxxxxxxxx۴ شماره ثبت xxx۱ تاریخ ثبت۴/۷/xxx۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ سمت حسابرس به مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا:کلیه صاحبان مجاز امضا اوراق و اسناد صندوق عبارتند از: ۱ ـ حیدر سلیتی۲ـ محمدرضا محمودیان ۳ـ احمد دودانگه کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قرارداها، چک، سفته، برات و...با امضا ۲ نفر از ۳ نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای حیدر سلیتی و مهر صندوق معتبر است. ـ اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668601
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت سلامت پردیس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۳۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۰۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665914
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/xxx۳ و مجوز شماره xxx۷۷/۹۳ مورخ ۲۹/۶/۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - بموجب سند صلح شماره xxx۰۲ مورخ ۲۶/۶/۹۳ دفتر اسناد رسمی شماره xxx تهران آقای امیر حسین عبدالملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مبلغ xxx۰۰ ریال،معادل کلیه سهم الشرکه خود را، به خانم ناهید واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ صلح و واگذار نمود و از ردیف شرکای موسسه خارج گردید. - بموجب سند صلح شماره xxx۰۵ مورخ ۲۶/۶/۹۳ دفتر اسناد رسمی شماره xxx تهران خانم حلیمه خاتون موصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، مبلغ xxxxxx ریال از سهم الشرکه خود را به آقای مجید بمانی محمد آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ صلح و واگذار نمود. در نتیجه در سرمایه موسسه تغییری حاصل نشد و اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنها پس از اجرای صلح نامه بشرح ذیل می باشد: آقای محمدرضا نادریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم حلیمه خاتون موصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای مجید بمانی محمد آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای محمد رضا نیک بخت به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه خانم ناهید واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxx۰۰ زیال سهم الشرکه آقای مهدی کشاورز بهادری به شماره ملی xxxxxxxxx۷دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665927
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۴۶۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665928
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی مهر اقتصاد سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ تصویب شد - موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666768
آگهی تغییرات شرکت تولیدی خدماتی تجارت ستاره ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۷۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴به عنوان بازرس اصلی ومحمدرضا نادریان به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677903
آگهی تغییرات شرکت بیمه معلم سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ثبت xxx۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی وآقای محمدرضا نادریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655370
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۱۲/xxx۹ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۱/۱۲/xxx۰ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری بهمن به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت اعتبار آفرین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ شرکت داد و ستد آریا به شماره ثبت xxxxxx تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ تصویب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655696
آگهی تغییرات شرکت صادراتی صنایع دارویی ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۶۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۶۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت دارویی و بهداشتی لقمان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ و آقای اسمعیل دوامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای اشکان خدابخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682861
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی برج هزار کرمان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۷۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ قرائت شد و صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفندماه xxx۲ و حساب سود و زیان به تصویب رسید.
۲ـ با رعایت مواد xxx و xxx قانون تجارت، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ برای سال مالی xxx۳ به عنوان بازرس قانونی و آقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کرمان امروز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت و پس از رای گیری، اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
۱)شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)
۲) شرکت بین المللی پارس تجارت (سهامی خاص)
۳) شرکت صنایع روی کرمان (سهامی خاص)
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1639928
آگهی تغییرات شرکت متین نورد پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۲۲۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627567
آگهی تغییرات شرکت فلزگستر جاوید سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۰۲۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۰۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627654
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت گردشگری ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۲۸۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۲۵۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/xxx۲ ومجوز شماره xxx۷/xxx۹۰مورخ ۲۳/۴/۹۳سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. صورتهای مالی منتهی به ۱۱/۱۰/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1633719
آگهی تغییرات شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۷۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه،و حساب سود و زیان سال مالی۹۲ تصویب شد اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ـ بانک توسعه تعاون ش م xxxxxxxxx۳۸ با نمایندگی آقای حسن تاجیک کدملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای صابر سایر آغمیونی کدملی xxxxxxxxx۱ـ آقای مسلم رمضان پور شموشکی به کد xxxxxxxxx۵ ـ شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون ش م xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای کریم میرزا خانی کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت صرافی توسعه تعاون ش م xxxxxxxxx۵۲ با نمایندگی آقای شعبان مرادی یگان محله کدملیxxxxxxxxx۴ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر ش م xxxxxxxxx۷۴به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627450
آگهی تغییرات شرکت تجارت فولاد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۷۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۷۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲/۱۲/۲۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر ش مxxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621898
آگهی تغییرات شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۲ تصویب شد ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر ش م xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی وآقای محمد رضا نادریان ک م xxxxxxxxx۴بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619678
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی سبا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۵۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۶۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید.مؤسسه حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620425
آگهی تغییرات موسسه جامعه امام صادق ع به‌شماره‌ثبت ۲۳۰۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۸۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۱۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اقای سید مصطفی میر لوحی به کدملی: xxxxxxxxx۷ اقای علاء میر محمد صادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای حسین مهدیان به کدملی xxxxxxxxx۵ آقای محمد رضا اعتمادیان به کدملی xxxxxxxxx۵ آقای علیرضا ظهره وند به کدملی xxxxxxxxx۷ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به کد شناسه xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. تراز نامه و حساب سود و زیان سال xxx۲ تصویب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617704
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت و معدن نو اندیشان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۷۵۸۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۹۷۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ ومجوز شماره xxx۵۶/xxx/۹۳مورخه ۰۸/۰۶/۹۳بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود زیان سال مالی ۹۲بتصویب رسید اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح زیرانتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن(بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت نواندیشان دنیای اقتصاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ موسسه حسابرسی فاطر بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان با کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614739
آگهی تغییرات شرکت آزاد راه تهران پردیس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۱۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۲۰۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ،ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲به تصویب رسید _ موسسه حسلبرسی و خدمات مالی فاطر ش ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613182
آگهی تغییرات شرکت گیتی تجارت گلفروز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۲۱۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۱۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ـ ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی۹۲ تصویب شد ـ موسسه حسابرس وخدمات مالی فاطر به شناسه xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1594485
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه بانک ملت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۵۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسة حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسة ملی xxxxxxxxx۷۴، و آقای محمدرضا نادریان به شمارة ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامة کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. صورت های مالی عملکرد سال مالی ۹۲ تصویب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576394
آگهی تغییرات شرکت رایان بورس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. ـ مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575663
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی لوح زرین جامعه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۵۲۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمدرضا اعتمادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بانمایندگی ازموسسه جامعه امام صادق ش م xxxxxxxxx۷۳ ـ ابراهیم انصاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ احمد مراتی شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ علی محمد موحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و احمد کاشانی وحید به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضا ی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به پایان ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570257
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ری سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۹۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان دارای شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت انتشار آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542173
آگهی تغییرات شرکت صفا و زمزم شرکت سهامی خاص درحال تصفیه به شماره ثبت ۲۱۹۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۷۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و آقای محمدرضا نادریان با کد ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان ناظرین تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542174
آگهی تغییرات شرکت خدماتی زیارتی وادی احرار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۰۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542176
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امداد گران خودرو سهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۶۳۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۱۳۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و آقای محمدرضا نادریان با کد ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان ناظرین تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542177
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران سیاحت سحر سهامی خاص(درحال تصفیه) به شماره ثبت ۲۱۹۴۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/xxx۳ ومجوزxxx/xxx۹۰مورخ ۱۹/۳/۹۳سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطربا شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و آقای محمدرضا نادریان با کـد ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان ناظرین تصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1543902
آگهی تغییرات شرکت توسعه بهسان بهرامن سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. شرکت توسعه اقتصادی سبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای محمدرضا مدرس به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت شمس ارتباطات پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی آقای علی حاجی باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت مهرگستر یمین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای ابراهیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک برات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق عادی اداری با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531030
آگهی تغییرات شرکت مهر پترو کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۹۶۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به کد ملی xxxxxxxxx۷۴ و محمدرضا نادریان به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البـدل برای سال xxx۳ انتـخاب گردیدند و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثـیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574994
آگهی تغییرات شرکت گداز قطعه کیا شماره ثبت ۷۰۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۷۰۴۱ (سهامی خاص)
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/xxx۳ تغییراتی در شرکت فوق بشرح ذیل به عمل آمد که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت فوق برای مدت یک سال انتخاب گردیدند، صورتهای مالی شرکت اعم از ترازنامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت، روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های مربوطه شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ازنا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1522414
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری سرمایه دانش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۱۲۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲/۴/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به ش م xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی شرکت و آقای محمدرضا نادریان با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آکهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520086
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن آوران بهرامه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۳/۰۳/۱۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518061
آگهی تغییرات شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۰۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۳/۰۲/۰۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲/۱۲/۲۹ تصویب شد مؤسسه حسابرسی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل برای دو سال انتخاب گردیدند سازمان بورس و اوراق بهادار ش م xxxxxxxxx۵۰ ـ شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ش م xxxxxxxxx۵۶ ـ شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ش م xxxxxxxxx۱۹ ـ شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار ش م xxxxxxxxx۰۱ ـ شرکت فناوران بازار سرمایه ش م xxxxxxxxx۴۰ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492709
آگهی تغییرات شرکت نقش اول کیفیت شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۱۵۸۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۶۲۳۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی فاطر بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۳ انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509839
آگهی تغییرات شرکت پردازش اطلاعات ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۶۳۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۷۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت گروه مالی ایرانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۶، شرکت داد و ستد آریا بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴، شرکت اعتبار آفرین بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی فاطر بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمد رضا نادریان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/xxx۹ بتصویب رسید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497817
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی ارس ایرانگردی و جهانگردی سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۰۷۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۲۸۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۰/xxx۲ و مجوز شماره xxx۱۶ مورخ ۱۰/۳/۹۳ سازمان هواپیمایی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی
آقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1482395
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه‌گذاری دلیران پارس شرکت سهامی‌خاص شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمد رضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1493515
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد و ذوب آهن ازنا شماره ثبت ۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۲۰۹۲ سهامی خاص
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/۹۳ تغییراتی در شرکت فوق بشرح ذیل بعمل آمد. برابر صورت جلسه فوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و حسابرس محمد رضا نادریان کد ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و ترازنامه و صورت حساب سود و زیان مالی منتهی به مورخ ۳۰/۰۹/۹۲ باتفاق آراء بتصویب رسید و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ازنا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464304
آگهی تغییرات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام شماره ثبت ۲۶۲۵۴۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۳ و مجوز بشماره نامه xxxxxx/xxx مورخ ۲/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457655
آگهی تغییرات شرکت مدیریت حفاری آریا دانا سهامی عام شماره ثبت ۲۳۹۳۰۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ تصویب شد و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردیدند.
اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند.
شرکت گروه بهمن بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و شرکت شاسی ساز بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و شرکت مزدا یدک بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شرکت عصر بهمن بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و شرکت سروش بهمن بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497843
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات میراث آریا سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۷۰۲۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۵۱۴۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1436043
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد راد سهامی خاص ‌شماره ثبت ۴۲۴۹۹۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۸۰۰۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1436078
آگهی تغییرات شرکت تامین اعتماد زاگرس سهامی خاص ‌شماره ثبت ۴۲۶۱۵۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۱۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادیان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537702
آگهی تغییرات شرکت سامان تجارت مجد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بازرس اصلی وآقای محمد رضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497816
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیاحتی زاگرس سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۷۳۳۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۶۶۵۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۰/xxx۲ و تاییدیه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری به شماره xxx۱۰/۹۳ مورخ ۲/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی
آقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535504
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل گردشگری بین المللی میراث ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۷۴۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۰۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/xxx۲ و مجوز به شماره نامه۹۳/ن/xxx۹ مورخ ۲/۲/۹۳ سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1431710
آگهی تغییرات شرکت طلیعه سروش پایدار سهامی خاص بشماره ثبت ۴۲۶۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۲۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب شد روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های انتخاب شد.
موسسه حسابرسی فاطر بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425235
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دنیای فلز اردستان سهامی خاص
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات دنیای فلز اردستان شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ مورخه ۲۸/۱۰/xxx۲ که ذیل نامه شماره xxx۶/۹۲ـ۲۷/۱۲/xxx۲ شرکت مذکور در تاریخ ۲۷/۱۲/xxx۲ تحویل این اداره شده تصمیماتی اتخاذ و تغییراتی بشرح زیر در شرکت به عمل آمده است.
۱ـ ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۲ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمدرضا نادریان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ رئیس ثبت اسناد و املاک اردستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408892
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن آوران بهرامه سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۴۳۴۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497810
آگهی تغییرات موسسه آموزشی و پژوهشی میراث صنایع دستی و گردشگری ایرانیان شماره ثبت ۲۲۸۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۱۶۱۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424493
آگهی تغییرات شرکت سیمای توسعه کار شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۹۵۹۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۴۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت سیمای توسعه کار انتخاب شد.
موسسه حسابرسی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425610
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۴۱۵۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۵۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای مجتبی اسلامی زاده دارای کدملی xxxxxxxxx۱
ـ آقای حامد نورانی دارای کدملی xxxxxxxxx۹
ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندی آقای مهدی معروفی دارای کدملی xxxxxxxxx۰ که برای مدت دو سال اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به۳۱ شهریور ماه سال۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408768
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دنیای فلز سهامی خاص شماره ثبت ۷۷۸۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۴۰۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1377845
آگهی تغییرات شرکت ترغیب صنعت ایران و ایتالیا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397268
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری آتیه مداران سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۷۴۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۲۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مجتبی حاجی شفیعی با کدملی xxxxxxxxx۷: و محسن معماریان با کدملی xxxxxxxxx۷: و جواد ضیائی با کدملی xxxxxxxxx۵: بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1385340
آگهی تغییرات شرکت امین اعتماد پیشرو سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۶۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396770
آگهی تغییرات شرکت لوله نورد اکباتان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۵۹۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۳۵۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
آقای بهزاد امیرمعزی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و خانمها افسانه امیرمعزی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و الهه امیرمعزی با کد ملی xxxxxxxxx۹ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر، شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان کد ملی xxxxxxxxx۴، به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405753
آگهی تغییرات موسسه اطلاع رسانی بین‌المللی میراث مهر پارسه شماره ثبت ۲۱۵۸۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۳۳۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطربه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصل d و آقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407266
آگهی تغییرات شرکت نمایشگاه‌های میراث فرهنگی و گردشگری ایران شرکت شماره ثبت ۳۲۳۷۷۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۶۹۹۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادری ـان با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448711
آگهی تغییرات شرکت ارین دوچرخ شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۱۸۷۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۶۰۶۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1506066
آگهی تغییرات شرکت کارگز‌اری نو‌اندیشان بازار سرمایه شرکت سهامی‌خاص شماره ثبت ۲۳۲۳۰۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۳۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورت های مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به دوره مالی عملکرد منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فا طر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادر یان با کدملی xxxxxxxxx۴، به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397274
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری آتیه شرکت سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۱۶۵۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۵۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و حمیدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376131
آگهی تغییرات شرکت شهریار مهستان شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۶۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393742
آگهی تغییرات شرکت پویا توسعه اطلس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۴۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393738
آگهی تغییرات شرکت توسعه سروش خلیج‌فارس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۴۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۴۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393754
آگهی تغییرات شرکت امید توسعه پادنا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۳۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۸۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1371067
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری دنیای نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۵۸۹۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید.
ـ موسسه حسابریس فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه شرکت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ـ آقای فریدون تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، و خانم مریم تربتی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فریال تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سهیل ظفرالله یاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود قاسمی سامنی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1365535
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی سبا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۶۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359428
آگهی تغییرات شرکت طاهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۴۹۹۰۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید. محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1342929
آگهی تغییرات موسسه کانون جهانگردان ایران به ‌شماره ثبت ۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۱۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314413
آگهی تغییرات شرکت تولیدی هودیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت۱۲۱۱۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۴۶۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۲/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314343
آگهی تغییرات شرکت فروش و خدمات پس از فروش مدیران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۰۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی فاطر ش . م xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298287
آگهی تغییرات شرکت نگین ساحل رویال سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292203
آگهی تغییرات شرکت زمین کاو گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۷۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با ش ملیxxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کدملیxxxxxxxxx۴ برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازمالی سالxxx۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1284083
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین اریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۵۹۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۳/xxx۲ تصویب شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات جهت انتشار آگهی های مربوط به شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1284084
آگهی تغییرات شرکت زرین نگین سهرورد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۳/xxx۱ تصویب شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1276009
آگهی تغییرات شرکت فولادگران نامی کیمیا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۱۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۱۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1277422
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی لوح زرین جامعه شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۵۲۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
آقای محمدرضا نادریان به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1276004
آگهی تغییرات شرکت هرم سازان جاوید سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۱۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۱۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1276006
آگهی تغییرات شرکت گیتی گستر نیوساد شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۱۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۶۶۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1276007
آگهی تغییرات شرکت ره نوردان مدرن پرشیا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۰۹۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۸۱۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1276008
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پارسیان فلز البرز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۹۲۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۳۳۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ـ مجمع اعضاء هیئت مدیره را برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب نمود.
ـ آقای سید حسن میرکاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳
ـ آقای منصور معتقد به شماره ملی xxxxxxxxx۶
ـ آقای علی فرخی داودآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275474
آگهی تغییرات شرکت گیتی تجارت گلفروز سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۲۱۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۱۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271595
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت سلامت پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۰۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کدملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1260125
آگهی تغییرات شرکت فلز گستران گیتی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۱۱۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۱۲۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
آقایان ابوالفضل طلا به شماره ملی xxxxxxxxx۳، علی فرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و حسن شهیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424810
آگهی تغییرات شرکت زیر ساخت گستر گلفام سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۳۸۴۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۱۰۶۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی سال ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی آقای محمدرضا نادریان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255296
آگهی تغییرات موسسه بنیاد خدمات اسلامی به شماره ثبت ۲۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۰۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس علی البدل موسسه بنیاد خدمات اسلامی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب هزینه و درآمد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ موسسه بنیاد خدمات اسلامی مورد تصویب قرار گرفت.
روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های موسسه بنیاد خدمات اسلامی انتخاب شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254000
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری تجهیزگران طب نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253063
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی لوح زرین جامعه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان محمدرضا اعتمادیان کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف موسسه جامعه الامام الصادق (ع) بسمت رئیس هیئت مدیره ، ابراهیم انصاریان کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد مرآتی شیرازی کدملی xxxxxxxxx۶ ، علی محمد موحدی کدملی xxxxxxxxx۷ و احمد کاشانی وحید کدملی xxxxxxxxx۱ همگی بسمت اعضای هیات مدیره و رضا جواهریان یزدی کدملیxxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیات مدیره) به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند.
امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
آقای محمدرضا نادریان کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی تعیین گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سالهای xxx۹ و xxx۰ به تصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253095
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ موسسه حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید.
۲ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253096
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۶۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250671
آگهی تغییرات شرکت تجارت پویای آبنوس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۴۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۲۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به اتفاق آراء تصویب گردید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ـ آقای حسن کمالو به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای جواد خاقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهدی بایرامی آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره را برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246911
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لوح فشرده پارس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۰۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۹۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به اتفاق آراء تصویب گردید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244643
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر کدملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244465
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۰۳۲۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۱۳۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
غلامرضا نوشادی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک مهر اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی اعتصام با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید مهدی متولیان با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد هنجنی باقری با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت یادمان بردیا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و محمد اسکندری با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء از جمله چکها، قراردادها، برواتف سفته ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1238452
آگهی تغییرات شرکت افق توسعه پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۰۸۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی فاطر به ش ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1230354
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد و ذوب آهن ازنا شماره ثبت ۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۲۰۹۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۲ تغییراتی در شرکت فوق بشرح ذیل بعمل آمد که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: برابر صورت جلسه فوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس آقای محمد رضا نادریان کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و ترازنامه و صورت حساب سود و زیان مالی منتهی به مورخ ۳۰/۰۹/xxx۱ باتفاق آرا تصویب گردید و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ رئیس ثبت اسناد و املاک ازنا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305664
آگهی تغییرات شرکت بیمه معلم سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴، به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴، به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.
روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب شدند:
۱ـ شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۳۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و ۲ـ شرکت ساختمانی معلم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و
۳ـ شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و
۴ـ شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و ۵ـ گروه راهبران اقتصادی آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و اعضای علی البدل هیئت مدیره عبارتند از: ۱ـ شرکت سرمایه گذاری راستین نوین کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و ۲ـ بانک تجارت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224485
آگهی تغییرات موسسه اعتباری دانشگاه به شماره ثبت ۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۶۲۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ۱۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علاءالدین میرمحمدصادقی با ش مxxxxxxxxx۱ و علی عبداللهیان باروق با ش مxxxxxxxxx۱ و عبدالمجید اسماعیلی دهقی با ش مxxxxxxxxx۹ و محمدسعید مهدوی کنی با ش مxxxxxxxxx۷ علیرضا ظهره وند با ش م xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت۳ سال تعیین شدند. محمدرضا نادریان با ش مxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با ش مxxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت۳ سال تعیین شدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224117
آگهی تغییرات شرکت سرآمد تجارت تابان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۳۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۲ که در تاریخ ۱/۵/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند:
دادک قاسمیان فربد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سیدعلیرضا هاشمی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مرتضی کربلائی حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224106
آگهی تغییرات شرکت توسعه بهسان بهرامن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216952
آگهی تغییرات شرکت امداد خودرو ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۱۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۸۴۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۳/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی آقای محمدرضا نادریان کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205604
آگهی تغییرات شرکت شمس ارتباطات پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۲۳۱۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۸۴۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205606
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران رهاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۰۱۳۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۰۱۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی و تراز سود و زیان منتهی به سال xxx۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205558
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ را بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردید.
۱ـ اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان با ش م xxxxxxxxx۸۸
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان با ش م xxxxxxxxx۵۱ شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر با ش م xxxxxxxxx۵۹ شرکت نگین ساحل رویال با ش م xxxxxxxxx۴۴ شرکت تجلی مهر ایرانیان با ش م xxxxxxxxx۱۶
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199087
آگهی تغییرات شرکت مهر گستر یمین پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۳۱۱۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۲۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت مهر گستر یمین پارس انتخاب شد.
۲ـ موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200544
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری امین آوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورت های مالی سال منتهی به۳۱/۳/۹۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطرxxxxxxxxx۷۴ برای سال مالی منتهی به۳۱/۳/۹۲ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید..
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203105
آگهی تغییرات شرکت رایان فن گستر دیزل سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۵۸۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۵۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد شرکت منتهی به سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به ش م xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198093
آگهی تغییرات شرکت سام الکترونیک سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۲۴۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۷۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ شرکت به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1194868
آگهی تغییرات شرکت گشایش اندیشه آرمانی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۰۱۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ آقایان ابوالفضل طلا کدملی xxxxxxxxx۳ و محمد عبازاده کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا یزدان شناسان فرد کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۳ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب.
۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187754
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ونوس شیشه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۸۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۰۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه , حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
خانم اکرم عارفی به کدملیxxxxxxxxx۰ و آقایان ولی بصیری به کدملیxxxxxxxxx۰ و حمید نوروزی به کدملیxxxxxxxxx۱ و جلیل شهروزی به کدملیxxxxxxxxx۳ و محمدمهدی شهروزی به کدملیxxxxxxxxx۸ به عنوان اعضا اصلی و آقایان نوید شهروزی به کدملیxxxxxxxxx۲ و بهرام نوروزی به کدملیxxxxxxxxx۲ به عنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کدملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178952
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری سرمایه و دانش شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۳۲۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۱۲۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و محمدرضا نادریان با کد ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179063
آگهی تغییرات موسسه بنیاد خدمات اسلامی به شماره ثبت ۲۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۰۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
آقایان محمدرضا اعتمادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و ابراهیم انصاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و علی محمد موحدی بشماره کدملی xxxxxxxxx۷ و احمد مرآتی شیرازی بشماره کدملی xxxxxxxxx۶ و احمد کاشانی وحید بشماره کدملی xxxxxxxxx۱ اعضای اصلی و آقایان رضا جواهریان یزدی با کدملی xxxxxxxxx۱ و سید مصطفی میرلوحی با کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب رسید.
محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه خدمات مالی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار موسسه روزنامه رسالت می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179070
آگهی تغییرات شرکت گیتی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۹۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۷۶۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان ک . م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند.
علیرضا نیکراز ک . م xxxxxxxxx۸ و ملک محمد یحیائیان ک . م xxxxxxxxx۳ و رفیع مشایخ ک . م xxxxxxxxx۰ و مجتبی شیخ سلطان ک . م xxxxxxxxx۱
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172240
آگهی تغییرات شرکت نکو نیرو سهامی خاص به شماره ثبت۷۶۹۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۱۸۲۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات نشر درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166497
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی ارس ایرانگردی جهانگردی شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۲۰۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۲۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر ش م xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و محمدرضا نادریان کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. شرکت کانون جهانگردی و اتوموبیل رانی کد ملی xxxxxxxxx۶۴
شرکت سرمایه گذاری زاگرس ش م xxxxxxxxx۵۶ و شرکت حمل و نقل میراث ایرانیان ش م xxxxxxxxx۹۰ شرکت صفا و زمزم ش. م xxxxxxxxx۳۶ شرکت امدادگران خودرو ش. م xxxxxxxxx۴۵ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164459
آگهی تاسیس شرکت بیمه سرمد سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ۱۸/۶/xxx۲ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۶/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیرزندگی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ تحصیل پوشش بیمه اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران قبول بیمه های اتکایی از موسسات بیمه داخلی یا خارجی در حدود مقررات مربوط مشروط به رعایت ظرفیت نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارد سرمایه گذاری از محل سرمایه ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ملاصدرا خ شیرازی برزیل غربی پxxx ط ۲ ـ کدپستیxxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به چهارصد میلیون سهمxxx/۱ ریالی که تعداد چهارصد میلیون سهم بانام می باشد که مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۲/xxx۲ مورخ۲۰/۳/۹۱ نزد بانک صادرات شعبه مستقل مرکزی و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ نزد بانک صادرات شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام با نمایندگی آقای روح اله خدارحمی به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سهامی عام با نمایندگی آقای مهدی کرباسیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ آقای علی جوانمردی وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ شرکت آرمان اندیشان رستاک سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد تقوی نژاددیلمی به سمت عضو هیئت مدیره
۵ـ۵ـ موسسه همیاری غدیر با نمایندگی آقای علیرضا هادی به سمت عضو هیئت مدیره
۶ـ۵ـ آقای منصور بلوک به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل)
۷ـ۵ـ آقای علیرضا هادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و یا اشخاصی که توسط ایشان معرفی می شوند همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان تعیین می شود همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171078
آگهی تغییرات شرکت کنسروسازی شمشاد شرکت (سهامی‌ خاص) بشماره ثبت ۱۰۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۶۹۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره به قرارذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
آقای مجید راهب به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای محمدرضا راهب به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و خانم مهیندخت مدنی به شماره ملیxxxxxxxxx۵
آقای محمدرضا نادریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160719
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: حسن رضا دلیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمد قائد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت کرمان تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و غلامعلی خورسندی لالوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164525
آگهی تغییرات شرکت آرمان فلز پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به۲۹/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158591
آگهی تغییرات شرکت پخش ربیع گستر شاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۴۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۳۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا راهب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مجید راهب به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم مهیندخت مدنی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ بازرسان شرکت برای مدت یک سال مالی به شرح ذیل انتخاب شدند. موسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بازرس علی البدل، محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ بازرس اصلی
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274142
آگهی تغییرات شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر ش.مxxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان ک.مxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146772
آگهی تغییرات شرکت دنا کاست نوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۰۹۵۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید راهب به کدملی xxxxxxxxx۶ و محمدرضا راهب به کدملی xxxxxxxxx۸ و علیرضا راهب به کدملی xxxxxxxxx۳
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137766
آگهی تغییرات شرکت ایران گلاب مرغوب سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۰۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مجید راهب به شماره ملیxxxxxxxxx۶ . و خانم مهین دخت مدنی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای اکبر وصالی قمصری به شماره ملیxxxxxxxxx۶
۳ـ محمدرضا نادریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی موسسه حسابرسی فاطر دارای شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138525
آگهی تغییرات شرکت یزدباف سهامی عام شماره ثبت ۸۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ صورت های مالی سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت ۲ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر ثبت شده شماره xxx۱ بسمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای محمدرضا نادریان کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ رئیس ثبت اسناد و املاک یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1131416
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل کالسیمین ترابر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۰۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/۹۲ که در تاریخ ۲۵/۰۴/۹۲ واصل گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای محمدرضا نادریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ دفتر در مورخ ۲۶/۰۴/۹۲ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxx۳ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133694
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ری سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۹۰۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۹۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140633
آگهی تغییرات شرکت ایماژ فوم سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۸۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۰۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ۱ موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. ۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133461
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی فاطر به ‌شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱/۹۲ و سند صلح شماره xxx۲۳ مورخ ۲/۴/۹۲ صادره از دفترخانه اسناد رسمی xxx تهران:
آقای محمدرضا نادریان کد ملی xxxxxxxxx۴ با واگذاری مبلغ xxx/xxx ریال از سهم الشرکه خود به خانم حلیمه خاتوان موصلی کد ملی xxxxxxxxx۲ سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال کاهش داد.
آقای محمدرضا نیک بخت کد ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxx/۴۰ ریال و آقای امیرحسین عبدالملکی کد ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx/۳۰ ریال و آقای مهدی کشاورزبهادری کد ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxx/۳۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفتند.
آقای مجید بمانی محمدآبادی کد ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت xxx/۳۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال افزایش داد.
خانم حلیمه خاتون موصلی کد ملی xxxxxxxxx۲ از شرکای موسسه با پرداخت مبلغ xxx/۵۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به xxx/xxx ریال افزایش داد درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک بشرح ذیل میباشد: آقایان محمدرضا نادریان دارای xxx/xxx ریال و مجید بمانی محمدآبادی دارایxxx/xxx ریال و محمدرضا نیکبخت دارای xxx/۴۰ ریال و امیرحسین عبدالملکی دارای xxx/۳۰ ریال و مهدی کشاورزبهادری دارای xxx/۳۰ ریال و حلیمه خاتون موصلی دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118936
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دنیای فلز اردستان شماره ثبت ۵۴۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات دنیای فلز اردستان سهامی خاص شماره ثبت xxx ثبت شرکتهای این اداره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ مورخه ۲۸/۱۰/۹۱ واصله به این اداره مورخ ۲۸/۳/۹۲ تصمیماتی اتخاذ و تغییراتی بشرح زیر بعمل آمد:
۱ـ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به اتفاق آرا تصویب گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بشماره شناسنامه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی، آقای محمد رضا نادریان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ جهت تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرسی به هیئت مدیره تفویض اختیار گردید.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ رئیس ثبت اسناد و املاک اردستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1099053
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سریر سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۷۹۰۶۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی کارای فارس به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید نیکبخت شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه های کثیرالانتشار "اطلاعات" و "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
۳ـ آقای عبدالرحمن معاشر بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو علی البدل و آقای محمدامین شفاف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت پارسا پیام پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سعید مردانی و آقای محمدهادی سام زاده و شرکت آسیا پردازشگران اتصالات سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی خانم زهرا زارع و آقای جواد صدیقی از عضویت هیئت مدیره خارج گردیدند. در نتیجه اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل میباشند: آقای سیاوش شفاف به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای جواد صدیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای علی فولادفر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدجواد شهسواری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت توسعه سرمایه گذاری سریر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عبدالرحمن معاشر تا تاریخ ۱۳/۳/xxx۴
۴ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیاوش شفاف بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد صدیقی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی فولادفر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدجواد شهسواری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه سرمایه گذاری سریر سهامی خاص با نمایندگی آقای عبدالرحمن معاشر به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جواد صدیقی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل.
۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
در تاریخ ۲/۴/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085308
آگهی تغییرات شرکت جاوید طعام ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۰۳۴۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۲/xxx۴ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم فاطمه نوروزی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۱۷/۶/xxx۳ و آقای منصور رضایی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهدی نازنینی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۱۶/۲/xxx۴
در تاریخ ۲۷/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086272
آگهی تأسیس شرکت حدید تجارت بین الملل سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۳/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش کلیه عملیات مربوط به تجارت فولاد، فولاد آلیاژی و آهن قراضه و اسقاطی و همچنین موتورآلات و دستگاه های فلزی و بدنه انواع خودرو اسقاطی شرکت در کلیه مزایده های وزارتخانه ها سازمانها نهادها جهت خرید انواع ماشین آلات، قطعات فلزی، فولادی، اسقاطی و خودروهای اسقاطی از کارافتاده واردات و صادرات انواع فلزات اعم از اسقاطی و تولیدی
عقد قرارداد با کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور جمع آوری فلزات ناشی از تخریب ساختمانها و کارخانجات فرسوده و از کارافتاده
اخذ یا اعطای نمایندگی از شرکتهای و موسسات خارجی و داخلی و استفاده از کلیه تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری در قالب انواع قراردادها ایجاد شعبه یا نمایندگی در خارج از کشور.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان احمد قصیر ـ کوی دهم پلاک ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۲
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷۲ مورخ ۸/۳/۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ آقای علیرضا ظهره وند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای امیدرضا دانیال زاده نمین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای علی دهقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای علی دهقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و امضای رییس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098819
آگهی تغییرات شرکت راهبران صنعت سرب و روی انگوران سهامی خاص به شماره ثبت۸۵۶۹ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۱۱۹۲۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۱/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رِسید.
در تاریخ۲۵/۰۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxx۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079624
آگهی تغییرات شرکت تجارت فولاد ارغوان سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۷۴۰۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۷۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۲/xxx۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای داود سلگی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مهدی طلا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حمید شرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۶/۲/xxx۴
در تاریخ ۱۱/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1061806
آگهی تصمیمات در شرکت گروه آتیه ساوالان (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۸۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۳۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱/۹۲ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است:
۱ـ صورت های مالی و ترازنامه مورخ ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسیده است.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۹/۹۲ انتخاب شده اند.
۳ـ شرکت توسعه و عمران استان اردبیل (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۳۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۸۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و شرکت نماد گنج ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده اند.
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۲ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل به نمایندگی آقای میراسداله موسوی السادات بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم به نمایندگی آقای سعید موحدی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس به نمایندگی آقای محسن محمودزاده مرقی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به نمایندگی آقای مجتبی عراقی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا فتحی نیا به نمایندگی شرکت نماد گنج ایرانیان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۱ ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059233
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت حفاری آریا دانا سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۹۳۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049150
آگهی تغییرات شرکت نامی فلز جاوید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۸۰۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۲/xxx۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی نازنینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهدی طلا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مهدی خوید به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۱/۲/xxx۴. در تاریخ ۱۷/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1053536
آگهی تغییرات شرکت زرین نگین سهرورد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۱۰/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای خسرو فخیم هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای فتح اله خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت شیشه همدان سهامی عام به شماره ثبت xxx با نمایندگی آقای عباس رستمی جاهد و شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدعلی سالاری و شرکت تولیدی خدماتی همکار شیشه غرب سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰ با نمایندگی آقای عباس امین فرد تا تاریخ ۱۶/۱۰/xxx۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۰۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1047110
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۲۳۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۶۷۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۲ واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1040346
آگهی تصمیمات شرکت پرشیا خودرو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۶۰۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱/۹۲ محمد مهری به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدمات مشاوره‌ای مالی مدیریتی مبین ری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا شیرزاد کبریا به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فواد ری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علی نوریانی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1038819
آگهی تغییرات شرکت بی همتا صنعت جاودانه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۷/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029754
آگهی تغییرات شرکت نقش اول کیفیت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۶۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای رسول سرائیان و شرکت پرداخت اول کیش سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸ با نمایندگی آقای محمدمهدی عباس خانی و شرکت پردیس اول کیش سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰ با نمایندگی آقای کیارش سلاجقه و شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سیدحسن رضوی و شرکت ارتباطات مبین نت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مجید مختارنیا تا تاریخ ۲۵/۱۱/xxx۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۱/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041110
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۴/۱۱/۹۱ که در مورخه ۶/۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده است تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید ۱ موسسه حسابرسی خدمات مالی فاطر و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر صورت‌های مالی شرکت منتهی به ۳۰/۹/۹۱ تصویب گردید. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ کفیل ثبت اسناد و املاک البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018745
آگهی تصمیمات شرکت تک آوران شرق سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۴۱۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۵۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به ک. م xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی سعید موحدی به ک. م xxxxxxxxx۶ و شرکت عصر بهمن به ک. م xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی احمد صارمی به ک. م xxxxxxxxx۸ و شرکت بهمن لیزینگ به ک. م xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی حمید رحمتیان به ک. م xxxxxxxxx۷ و شرکت بهمن سرویس به ک. م xxxxxxxxx۴۵ بنمایندگی ولی حاتم وند به ک. م xxxxxxxxx۶ و شرکت شاسی ساز ایران به ک. م xxxxxxxxx۷۲ بنمایندگی محمد فلاح به ک. م xxxxxxxxx۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۱/۹۱ سعید موحدی بسمت رئیس هیئت مدیره و احمد صارمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد فلاح بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. باستناد مجمع فوق العاده مورخ ۴/۱۱/۹۱ نوع حقوقی شرکت از سهامی عام به سهامی خاص تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۳ ماده و ۱۱ تبصره جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004753
آگهی تأسیس شرکت آرکا موتور سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: ساخت، مونتاژ، واردات، توزیع و فروش انواع خودرو و موتورسیکلت و قطعات و تجهیزات جانبی آنها و ارائه خدمات پس از فروش، مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات داخلی و خارجی، اخذ اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی از، به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و هر نوع فعالیت مجاز دیگری که بطور مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرت