عادل ویسی

آقای عادل ویسی

کد ملی 378056xxxx
گراف ارتباطات
28
شرکت‌ها
61
آگهی‌ها

شرکت های عادل ویسی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که عادل ویسی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
خدمات بیمه ای همراهان هستی ایرانیان
خدمات بیمه ای همراهان هستی ایرانیان
بازرس علی‌البدل
عالی کوشان پارسیان
عالی کوشان پارسیان
حسابرسی آمارگاران
حسابرسی آمارگاران
عضو هییت مدیره
بین المللی توسعه گستران سلامت
بین المللی توسعه گستران سلامت
بازرس علی‌البدل
شار بنیان پژوه
شار بنیان پژوه
رییس هییت مدیره
پارس لیزینگ
پارس لیزینگ
بازرس علی‌البدل
صنایع بسته بندی کن شرق مهر
صنایع بسته بندی کن شرق مهر
بازرس علی‌البدل
زیست باران
زیست باران
بازرس علی‌البدل
ماهان فولاد سپهر
ماهان فولاد سپهر
بازرس علی‌البدل
پرشین فولاد پاسارگاد
پرشین فولاد پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
صادراتی پوست ایران
صادراتی پوست ایران
بازرس علی‌البدل
ایجاد کاران مهر
ایجاد کاران مهر
بازرس علی‌البدل
اندیشه نگار پارس
اندیشه نگار پارس
بازرس علی‌البدل
ساختمانی پاز
ساختمانی پاز
بازرس علی‌البدل
فولاد کاران ایلام
فولاد کاران ایلام
بازرس علی‌البدل
سهیل آتیه ساز جنوب
سهیل آتیه ساز جنوب
بازرس علی‌البدل
مهندسی رآورا
مهندسی رآورا
بازرس علی‌البدل
حسابرسی و خدمات مالی ارژنگ خبره حسابداران رسمی
حسابرسی و خدمات مالی ارژنگ خبره حسابداران رسمی
آرتا تاک موتور
آرتا تاک موتور
صنعتی فلز گستر کردستان
صنعتی فلز گستر کردستان
بازرس علی‌البدل
آرتاپلاست
آرتاپلاست
بازرس علی‌البدل
اندیشه نگار
اندیشه نگار
بازرس علی‌البدل
خدمات حسابداری چرتکه نماد
خدمات حسابداری چرتکه نماد
رییس هییت مدیره
صنایع پلاستیک سمنان پویش
صنایع پلاستیک سمنان پویش
بازرس علی‌البدل
صنایع رنگ آلتون
صنایع رنگ آلتون
بازرس علی‌البدل
تولید لوله خرطومی شماره دوازده سمنان
تولید لوله خرطومی شماره دوازده سمنان
بازرس علی‌البدل
اساس راه اهواز
اساس راه اهواز
بازرس اصلی
ماشین سازی آگرین دستگاه فرتاک
ماشین سازی آگرین دستگاه فرتاک

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14517738
آگهی تغییرات شرکت سوله ئاگرین کردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۸۴۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ اعضاء هیئت مدیره و سمت‌های ایشان به قرار ذیل و برای مدت دو سال تا تاریخ ۰۵/۱۰/xxx۹ تعیین گردیدند : آقای عبداله ترشکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مسعود ترشکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم منیره ترشکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای منصورترشکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره ۲ بازرسان شرکت به شرح ذیل و برای مدت یکسال مالی تا تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۷ برگزیده شدند : موسسه حسابرسی و خدماتی مالی ارژنگ خبره ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی آقای عادل ویسی با کدملی xxxxxxxxx۹ برابر معرفی نامه شماره ۹۷. الف . xxx به سمت بازرس اصلی آقای امید رضانیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ۴ دارندگان حق امضاء مجاز در شرکت : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره آقای عبداله ترشکانی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14412282
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاران ایلام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۶۰۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱- موسسه حسابرسی ارژنگ خبره (حسابداران رسمی),ثبت شده به شماره xxx۰۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت بازرس اصلی و آقای عادل ویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹حسابرس و نماینده موسسه مذکور می باشد. و زهرا آرامش بشماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13952413
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاران ایلام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۶۰۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی ارژنگ خبره (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی از آقای عادل ویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی. ـ مجتبی طمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13847702
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مالی ارژنگ خبره موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۰۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/xxx۶ ومجوز xxxxxx/۹۶ مورخه ۶/۱۰/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام موسسه از نام قبلی به حسابرسی و خدمات مالی ارژنگ خبره (حسابداران رسمی) تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ادرس موسسه از محل قبلی به تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - شهرک پرواز - خیابان ورزی جنوبی - خیابان هجدهم شرقی - پلاک ۲ - ساختمان مهر - طبقه همکف - واحد ۴ - کد پستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضاء هیئت مدیره مرکب از ۳ الی ۵ نفر باشد بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. آقای محمدحسین گلستان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx / xxx / ۱۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت. آقای ایرج امیدی الیگر با پرداخت مبلغ xxx / xxx / ۱۴ ریال به صندوق موسسه سرمایه خود را به xxx / xxx / ۳۴ ریال افزایش داد. آقای علی محمد رفعتی با پرداخت مبلغ xxx / xxx / ۱۳ ریال به صندوق موسسه سرمایه خود را به xxx / xxx / ۳۳ ریال افزایش داد. آقای عادل ویسی با پرداخت مبلغ xxx / xxx / ۳ ریال به صندوق موسسه سرمایه خود را به xxx / xxx / ۲۳ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx / xxx / ۶۰ ریال به مبلغ xxx / xxx / xxx ریال افزایش یافت بدینوسیله ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه: آقای ایرج امیدی الیگر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx / xxx / ۳۴ ریال سهم الشرکه آقای علی محمد رفعتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx / xxx / ۳۳ ریال سهم الشرکه آقای عادل ویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx / xxx / ۲۳ ریال سهم الشرکه آقای محمدحسین گلستان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx / xxx / ۱۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13847703
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مالی ارژنگ خبره حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۰۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/xxx۶ ومجوز xxxxxx/۹۶ مورخ ۶/۱۰/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به عنوان اعضاء هیئت مدیره بر ای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای ایرج امیدی الیگر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علی محمد رفعتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عادل ویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدحسین گلستان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13538711
آگهی تغییرات شرکت اساس راه اهواز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مقصود صفیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ یاشار صفیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ مسعود مهدیان پری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و الهام خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارژ نگ خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی عادل ویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و سهیلا شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نورخوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13169585
آگهی تغییرات شرکت اساس راه اهواز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مالی ارژ نگ خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی عادل ویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و سهیلا شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نورخوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. مقصود صفیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مهرداد صفیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱، یاشار صفیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲، مسعود مهدیان پری به شماره ملی xxxxxxxxx۳، الهام خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12706758
آگهی تغییرات شرکت تولید لوله خرطومی شماره دوازده سمنان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۰۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارژنگ خبره با شماره ثبت xxx۰۹ با نمایندگی عادل ویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم ذوالفقاری به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی تعیین گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12681366
آگهی تغییرات شرکت صنایع پلاستیک سمنان پویش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۰۲۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارژنگ خبره با شماره ثبت xxx۰۹ و به شماره ملی xxxxxxxxx۶۸ با نمایندگی عادل ویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم محبوبه مومن آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12176108
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی کن شرق مهر (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت۱۳۴۶۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۹۷۲۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارژنگ خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت بازرس اصلی و آقای عادل ویسی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . ۲ ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12153876
آگهی تغییرات شرکت آرتا تاک موتور سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۳۴۶۲۱ وشناسه‌ملی۱۰۲۴۰۱۱۹۷۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارژنگ خبره به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ و آقای عادل ویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12148958
آگهی تغییرات شرکت تولید لوله خرطومی شماره دوازده سمنان شرکت تعاونی به‌شماره‌ثبت ۱۲۷ و شناسه‌ملی ۱۰۴۸۰۰۱۰۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی ارژنگ خبره با شماره ثبت xxx۰۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای عادل ویسی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال xxx۳ تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12143262
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ آلتون شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۶۵۲۸ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۲۲۴۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارژنگ خبره با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و شماره ثبت xxx۰۹ به عنوان بازرس اصلی و عادل ویسی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12123834
آگهی تغییرات شرکت صنایع پلاستیک سمنان پویش شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۷۳ و شناسه‌ملی ۱۰۴۸۰۱۰۲۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارژنگ خبره به شماره ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای عادل ویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12106423
آگهی تغییرات شرکت صنعتی فلز گستر کردستان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۴۷ و شناسه‌ملی ۱۰۶۱۰۰۸۰۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارژنگ خبره ثبت شده به شماره ثبت xxx۰۹ به سمت بازرس اصلی و آقای عادل ویسی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12039340
آگهی تغییرات شرکت مهندسی رآورا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۶۷۵۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۴۰۸۰۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: آقای بابک ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای کریم ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای آرش ملکی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و خانم شبنم میر جلالی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای فراز ملکی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ ـ موسسه حسابرسی ارژنگ خبره با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای عادل ویسی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722074
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاران ایلام سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۵۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۶۰۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۰۷/xxx۵ به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقای علی اصغر پورنصرت به شماره ملی xxxxxxxxx۹، آقای حشمت مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای قدیر جامه بزرگ به شماره ملی xxxxxxxxx۰. ۲ ـ موسسه حسابرسی ارژنگ خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت بازرس اصلی و آقای عادل ویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668324
آگهی تغییرات شرکت اندیشه نگار سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۹۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: بحرالدین داودی مکی نژاد شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره محسن احسنی زاده شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره رکن الدین داودی مکی نژاد شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارژنگ خبره به شماره ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای عادل ویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1652685
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آمارگاران موسسه غیرتجاری به‌شماره‌ثبت ۲۰۵۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای عادل ویسی باکدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت xxxxxxریال سهم الشرکه از صندوق از موسسه خارج گردید و در نتیجه سرمایه موسسه به مبلغ xxxxxx۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اصلاح گردید.لیست شرکا بعد از کاهش نام شریک آقای کیانوش بهلولی کد ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰ آقای مهرداد کریمان کد ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626410
آگهی تغییرات شرکت اندیشه نگار پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۵۹۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی ارژنگ خبره به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای عادل ویسی کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: آقای علی سروری ش م xxxxxxxxx۰ و آقای وحید میرقلی خان ش م xxxxxxxxx۳ و آقای امیر صابری ش م xxxxxxxxx۴ و آقای محمود صادقی ش م xxxxxxxxx۸ و آقای حمیدرضا هژبر زارع ش م xxxxxxxxx۲ و آقای وحیدرضا رجائی ش م xxxxxxxxx۸
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1604318
آگهی تغییرات شرکت آرتا پلاست (سهامی‌خاص) ثبت شدهبه شماره ۴۴۶۸ اردبیل و ۴۰۹ نمین و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۷۴۶۱۰
به موجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۵/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده است.
۱ـ آقایان کمال فتحی بیطرف به کدملی xxxxxxxxx۹، کامبیز فتحی بیطرف کدملی xxxxxxxxx۶، کاوه فتحی بیطرف به کدملی xxxxxxxxx۹ برای مدت دو سال به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۲ـ موسسه حسابرسی ارژنگ خبره ثبت شده به شماره xxx۰۹ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای عادل ویسی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۳ـ پس از گزارش توجیهی بازرس و حسابرس شرکت، ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب حاضرین قرار گرفت.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۵ـ آقایان کمال فتحی بیطرف به سمت رئیس هیئت مدیره و کامبیز فتحی بیطرف به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کاوه فتحی بیطرف به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و عدالت صباوتی خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شده اند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای کمال فتحی بیطرف به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. در غیاب آقای کمال فتحی بیطرف با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت به تنهائی معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ رئیس ثبت نمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471050
آگهی تغییرات شرکت صنعتی فلز گستر کردستان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۸۰۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ با رعایت ماده xxx قانون تجارت بازرسین شرکت برای مدت یک سال به این ترتیب ذیل تعیین و انتخاب گردیدند (موسسه حسابرسی ارژنگ خبره شماره ثبت xxx۰۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت بازرس اصلی و حسابرس آقای عادل ویسی فرزند علی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل) اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان شرکت سوء پیشینه کیفری ندارند. اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل اقرار می نمایند که اشتغال به هیچگونه شغل دولتی ندارند و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد xxx و xxx برای آنها جهت عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد. مدیرعامل شرکت اقرار می نماید که همزمان مدیرعامل هیچ شرکت دیگری را بر عهده نداشته و نخواهد داشت. بازرسان شرکت اقرار می نمایند که هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیرعامل شرکت تا درجه سه از طبقه اول و دوم ندارند و حوزه همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوقی دریافت نمی کنند.
شxxxxxx۶ واحد ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457705
آگهی تغییرات شرکت آرتا تاک موتور سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۴۶۲۱ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۹۷۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی ارژنگ خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و آقای عادل ویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای کمال فتحی بیطرف به شماره ملی xxxxxxxxx۹
آقای کامبیز فتحی بیطرف به شماره ملی xxxxxxxxx۶
آقای کاوه فتحی بیطرف به شماره ملی xxxxxxxxx۹
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1478144
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاران ایلام سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۸۸ شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۶۰۱۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارژنگ خبره، شماره ثبت xxx۰۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای عادل ویسی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ایلام اداره ثبت اسناد و املاک ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1431815
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارژنگ خبره شماره ثبت ۳۱۲۰۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۰۶۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۲ و مجوز شماره xxx۴۳/۹۳ مورخ ۳۱/۱/۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عادل ویسی با کد ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۴۰ به مبلغ xxx/xxx/۶۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
اسامی شرکا به شرح ذیل می باشد:
ایرج امیدی الیگر به کد ملی xxxxxxxxx دارای مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال سهم الشرکه
علی محمد رفعتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال سهم الشرکه
عادل ویسی با کد ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1430798
آگهی تغییرات شرکت مهندسی رآورا سهامی خاص شماره ثبت ۹۶۷۵۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۸۰۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی ارژنگ خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای عادل ویسی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1385965
آگهی تغییرات شرکت سهیل آتیه ساز جنوب شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۱۴۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۲۷۵۸۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ موسسه حسابرسی ارژنگ خبره شماره ثبت xxx۰۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای عادل ویسی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1349416
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاران ایلام سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۶۰۱۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آمارگاران شماره ثبت xxx۶۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت بازرس اصلی و آقای عادل ویسی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ رئیس ثبت اسناد و املاک ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1064620
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی پاز سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۱۳۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سالی و مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آمارگران به ش م xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و عادل ویسی به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1042684
آگهی تصمیمات شرکت صادراتی پوست ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۵۸۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۰۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت بازرس اصلی و عادل ویسی به ش ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1006390
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آمارگاران به شماره ثبت ۲۰۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۲۶ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای مهرداد کریمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به شماره شناسنامه xxx۰ تاریخ تولد ۳۰/۷/xxx۶ فرزند محمود با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۱۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای عادل ویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مهرداد کریمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۱۸/۱۱/xxx۳ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عادل ویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد کریمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. ۶ محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ طالقانی بین خ وصال شیرازی و فلسطین نبش خ فریمان پ xxx (ساختمان اداری xxx) ط ۱ واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۹/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10181555
آگهی تصمیمات شرکت اندیشه نگار پارس (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۷۹۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۵۹۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۱ و ۱۳/۹/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۱/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آمارگاران به ش. ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و عادل ویسی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به xxx/xxx۰/۵ سهم که مشتمل بر xxx/xxx/۴ سهم با نام و ۷ سهم بی نام xxx/۱۰ ریالی که تماما پرداخت شده از طریق نقدی افزایش یافت و مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال به موجب گواهی شماره xxx مورخ ۲۰/۹/۹۱ بانک ملی شعبه خردمند جنوبی پرداخت گردیده است و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳/۱۰/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۹/۹۱ وحید میرقلی خان به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود صادقی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی سروری به کدملی xxxxxxxxx به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 921402
آگهی تصمیمات شرکت اندیشه نگار پارس (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۷۹۳۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۱۵۹۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده مورخ۳۱/۴/۹۱ و۱۳/۹/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۱/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آمارگاران به ش.ملیxxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و عادل ویسی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۲۰ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم بهxxx/xxx۰/۵ سهم که مشتمل برxxx/xxx/۴ سهم با نام و۷ سهم بی نامxxx/۱۰ریالی که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی افزایش یافت و مبلغxxx/xxx/xxx/۳۰ریال به موجب گواهی شمارهxxx مورخ۲۰/۹/۹۱ بانک ملی شعبه خردمند جنوبی پرداخت گردیده است و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۳/۱۰/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳/۹/۹۱ وحید میرقلی خان به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود صادقی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی سروری به کدملیxxxxxxxxx به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 912090
آگهی تصمیمات شرکت ایجاد کاران مهر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۰۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۸۶۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مالی آمارگاران به ش م xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و عادل ویسی به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9872394
آگهی تصمیمات شرکت ایجاد کاران مهرسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۰۵۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۸۶۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مالی آمارگاران به ش‌م xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و عادل ویسی به ک‌م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 758027
آگهی تصمیمات شرکت صادراتی پوست ایرانسهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۷۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۰۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و عادل ویسی به ش ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 738005
آگهی تغییرات شرکت ماهان فولاد سپهرسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۵۶۹۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۲۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آمارگران به عنوان بازرس اصلی، آقای عادل ویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۵/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 738006
آگهی تغییرات شرکت پرشین فولاد پاسارگادسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۲۸۲۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۶۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آمارگاران به عنوان بازرس اصلی، آقای عادل ویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۵/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10209447
آگهی تغییرات شرکت ماهان فولاد سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۲۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آمارگران به عنوان بازرس اصلی، آقای عادل ویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۵/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10300934
آگهی تغییرات شرکت پرشین فولاد پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۶۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آمارگاران به عنوان بازرس اصلی، آقای عادل ویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۵/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712781
آگهی تصمیمات شرکت زیست باران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۵۴۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۱۲۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۶/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت بازرس اصلی و عادل ویسی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651880
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته‌بندی کن شرق مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۹۷۱ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۹۷۲۳۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ (۳۱ دسامبر xxx۱) بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و عادل ویسی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: لشک پیوترویژخووسکی ـ رضا دولتشاهی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ علی پاکسرشت صوفی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۲/۹۱ لشک پیوترویژخووسکی به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا دولتشاهی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و فرزین عطایی یار به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620729
آگهی تصمیمات شرکت پارس لیزینگ سهامی خاص بشماره ثبت‌ ۸۸۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۳۴۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت بازرس اصلی و عادل ویسی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فاطمه عبدالهیان به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ شهاب صالحی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ مجید پرتوی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۵/۹۰ فاطمه عبدالهیان بسمت رئیس هیئت مدیره و شهاب صالحی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید پرتوی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه بامهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس و نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9708102
آگهی تصمیمات شرکت پارس لیزینگ سهامی خاص بشماره ثبت‌ ۸۸۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۳۴۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت بازرس اصلی و عادل ویسی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فاطمه عبدالهیان به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ شهاب صالحی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ مجید پرتوی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۵/۹۰ فاطمه عبدالهیان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شهاب صالحی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مجید پرتوی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه بامهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس و نایب رئیس هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 548185
آگهي تاسيس شرکت شار بنيان پژوه با مسئوليت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: طرح، محاسبه، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی و شهرسازی معماری و انبوه سازی اعم از فلزی و بتونی ابنیه سبک و سنگین ساخت راه و باند اجراء سازه های زیرزمینی دریایی نیروگاهی ساخت، تعمیر و نگهداری فنی تجهیزات خطوط انتقال آب، گاز، نفت و پتروشیمی معماری شهرسازی و انبوه سازی مسکن طراحی و اجراء تصفیه خانه های شهری آب و فاضلاب خرید و فروش مصالح ساختمانی و ماشین آلات ساختمانی و راهسازی، طراحی نصب اجراء و ساخت انواع دکوراسیون داخلی، اجرا کلیه امور مهندسی مرتبط با طراحی و نصب دکوراسیون و غرفه آرایی، بازسازی و ابنیه و بافتهای فرسوده شهری، انجام کلیه خدمات مشاوره ای، مطالعاتی در زمینه های شهرسازی، معماری، برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین، تعامل و ارتباط و برپائی سمینارها و کنفرانس ها و همایش های تخصصی با موسسات داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات پیمانکاری ساختمان، همچنین ارائه کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ابنیه، سیویل و رنگ آمیزی کلیه ساختمانها و محوطه های شهری اداری خصوصی، دولتی و رنگ های ترافیکی و خط کشی معابر و رنگ های صنعتی، عایق بندی، شستشو و پاکسازی معابر سندپلاست کنیتکس، رومالین، مولتی کالر و کلیه خدمات ساختمانی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای بازرگانی, اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار مرزداران، ۳۵ متری لاله، بوستان اول شرقی، طبقه پنجم، واحد۱۰ پ ۲۸ ـ کدپستیxxxxxxxxx۸.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای عادل ویسی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ ۵ـ خانم سهیلا محمدی خواه به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
۳ـ ۵ـ خانم فرحناز ایراندوست به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ خانم سهیلا محمدی خواه به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، براوات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هر سه نفر سهامدار همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 512906

آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه گستران سلامت
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲۹/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آمارگاران به عنوان بازرس اصلی، آقای عادل ویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علی اکبر ایزدپناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم محبوبه ایزدپناه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مهدی ایزدپناه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم مهدیه ایزدپناه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۲۹/۴/xxx۲.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای علی اکبر ایزدپناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم محبوبه ایزدپناه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی ایزدپناه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مهدیه ایزدپناه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی ایزدپناه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل.
۵ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
تولید بسته بندی ایجاد سردخانه و انجماد و نگهداری و توزیع صادرات و واردات کلیه محصولات پروتئینی و گوشتی اعم از گوشت سفید و قرمز و فرآورده های دریایی و انواع فرآورده های گوشتی و دامی و عقدقراردادهای حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی اخذ تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی ارائه خدمات مشاوره ای و عقدقرارداد مدیریت پیمان مشاوره در امور طراحی نظارت فنی و صنعتی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی داخلی و خارجی.
۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و چک و سفته و با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و در غیاب رئیس هیئت مدیره امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
در تاریخ ۱۳/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 469869

آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آمارگاران
به شماره ثبتxxx۶۰
و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای عباس بنی شریف به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به شماره شناسنامهxxx۱۱ تاریخ تولد۳۰/۶/۵۵ فرزند احمد با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۰/۶/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای کیانوش بهلولی به شماره ملیxxxxxxxxx و آقای عباس بنی شریف به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای عادل ویسی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ تا تاریخ۲۰/۶/۹۱.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای کیانوش بهلولی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس بنی شریف به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عادل ویسی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کیانوش بهلولی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.
در تاریخ۱۸/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 457418

آگهی تصمیمات در شرکت عالی کوشان پارسیان سهامی خاص
ثبت شده بشماره xxx۹۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ آقایان علیرضا طاهری مبارکه به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فتانه نبی پور ترشکوه به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهروز طاهری به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است.
۲ـ موسسه حسابرسی آمار گاران (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت بازرس اصلی و آقای عادل رئیسی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نقش جهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 450939

آگهی تأسیس شرکت خدمات بیمه ای همراهان هستی ایرانیان
سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳/۱۱/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳/۱۱/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: اخذ نمایندگی از شرکت بیمه ایران و عرضه خدمات بیمه ای با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، مصوبات شورایعالی بیمه، دستورالعمل ها و مفاد قرارداد نمایندگی بیمه..
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان جنت آباد جنوبی ـ ساختمان تجاری و اداری سمرقند ـ طبقه هفتم ـ واحد xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به پانصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پانصد هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۶۴/xxx۱ مورخ ۱۹/۱۰/۹۰ نزد بانک کارآفرین شعبه سعادت آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ آقای کیانوش صادق دقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای سید هادی حجتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ خانم پریسا عشقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای سید علی اصغر شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل).
۵ـ ۵ ـ آقای سید علی اصغر شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل به اتفاق نائب رئیس هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی آمارگران به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای عادل ویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10504441
آگهی تأسیس موسسه خدمات حسابداری چرتکه نماد
موسسه فوق در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۰ تحت شماره xxx۸۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. ۱ موضوع موسسه: ارائه خدمات مالی شامل حسابداری، تحلیل، مشاوره ارزیابی، طراحی و پیاده سازی انواع سیستمها و نرم افزارهای حسابداری و مالی و عارضه یابی حسابداری و ارائه انواع مشاوره‌های حسابداری تنظیم اظهارنامه مالیاتی و مشاوره انواع سرمایه گذاری اخذ و اعطای نمایندگی، عقد هرگونه قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی، اخذ هرگونه تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. ۲ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی موسسه: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خیابان میرداماد خیابان شهید حصاری پلاک ۲۹ واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۷ ۱ ۳ شعبه به آدرس ایران سمنان سمنان میدان مشاهیر ط فوقانی کافی شاپ توت فرنگی ط دوم غربی. ۴ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال می‌باشد. ۵ اولین مدیران موسسه: ۱ ۵ آقای عادل ویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ خانم سولماز برگی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ خانم ساناز رحیمی نژادقزوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای سپهر عابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره. ۵ ۵ آقای سپهر عابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بهادار شامل چک، سفته بروات و اسناد بهادار و همچنین قراردادها عقوداسلامی با امضای آقای سپهر عابدینی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10825321
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آمارگاران به شماره ثبت۲۰۵۶۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای عباس بنی‌شریف به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به شماره شناسنامهxxx۱۱ تاریخ تولد۳۰/۶/۵۵ فرزند احمد با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۰/۶/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای کیانوش بهلولی به شماره ملیxxxxxxxxx و آقای عباس بنی‌شریف به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای عادل ویسی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ تا تاریخ۲۰/۶/۹۱.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای کیانوش بهلولی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای عباس بنی‌شریف به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای عادل ویسی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای کیانوش بهلولی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.

در تاریخ۱۸/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10832752
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه گستران سلامتسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۲۴۳۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ ۲۹/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آمارگاران به عنوان بازرس اصلی، آقای عادل ویسی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی‌اکبر ایزدپناه به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ و خانم محبوبه ایزدپناه به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مهدی ایزدپناه به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ و خانم مهدیه ایزدپناه به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۲۹/۴/xxx۲.

۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای علی‌اکبر ایزدپناه به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم محبوبه ایزدپناه به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی ایزدپناه به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم مهدیه ایزدپناه به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهدی ایزدپناه به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل.

۵ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:

تولید بسته‌بندی ایجاد سردخانه و انجماد و نگهداری و توزیع صادرات و واردات کلیه محصولات پروتئینی و گوشتی اعم از گوشت سفید و قرمز و فرآورده‌های دریایی و انواع فرآورده‌های گوشتی و دامی و عقدقراردادهای حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی‌های داخلی و خارجی اخذ تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی ارائه خدمات مشاوره‌ای و عقدقرارداد مدیریت پیمان مشاوره در امور طراحی نظارت فنی و صنعتی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی داخلی و خارجی.

۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و چک و سفته و با امضای رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.

در تاریخ ۱۳/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10901016
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته‌بندی کن شرق مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۹۷۱ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۹۷۲۳۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ (۳۱ دسامبر xxx۱) بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و عادل ویسی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: لشک پیوترویژخووسکی ـ رضا دولتشاهی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ علی پاکسرشت صوفی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۲/۹۱ لشک پیوترویژخووسکی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و رضا دولتشاهی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و فرزین عطایی‌‌یار به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11006972
آگهی تاسیس شرکت شار بنیان پژوه با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: طرح، محاسبه، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی و شهرسازی معماری و انبوه‌‌سازی اعم از فلزی و بتونی ابنیه سبک و سنگین ساخت راه و باند اجراء سازه‌های زیرزمینی دریایی نیروگاهی ساخت، تعمیر و نگهداری فنی تجهیزات خطوط انتقال آب، گاز، نفت و پتروشیمی معماری شهرسازی و انبوه‌سازی مسکن طراحی و اجراء تصفیه‌خانه‌های شهری آب و فاضلاب خرید و فروش مصالح ساختمانی و ماشین‌آلات ساختمانی و راهسازی، طراحی نصب اجراء و ساخت انواع دکوراسیون داخلی، اجرا کلیه امور مهندسی مرتبط با طراحی و نصب دکوراسیون و غرفه‌آرایی، بازسازی و ابنیه و بافتهای فرسوده شهری، انجام کلیه خدمات مشاوره‌ای، مطالعاتی در زمینه‌های شهرسازی، معماری، برنامه‌ریزی شهری، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین، تعامل و ارتباط و برپائی سمینارها و کنفرانس‌ها و همایش‌های تخصصی با موسسات داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات پیمانکاری ساختمان، همچنین ارائه کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ابنیه، سیویل و رنگ‌آمیزی کلیه ساختمانها و محوطه‌های شهری اداری خصوصی، دولتی و رنگ‌های ترافیکی و خط‌کشی معابر و رنگ‌های صنعتی، عایق‌بندی، شستشو و پاکسازی معابر سندپلاست کنیتکس، رومالین، مولتی کالر و کلیه خدمات ساختمانی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای بازرگانی, اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار مرزداران، ۳۵ متری لاله، بوستان اول شرقی، طبقه پنجم، واحد۱۰ پ ۲۸ ـ کدپستیxxxxxxxxx۸.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای عادل ویسی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ خانم سهیلا محمدی‌خواه به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ خانم فرحناز ایراندوست به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ خانم سهیلا محمدی‌خواه به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، براوات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هر سه نفر سهامدار همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11212140
آگهی تصمیمات در شرکت عالی کوشان پارسیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۱۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۳۰۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقایان علیرضا طاهری مبارکه به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فتانه نبی پور ترشکوه به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهروز طاهری به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است.

۲ـ موسسه حسابرسی آمار گاران (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت بازرس اصلی و آقای عادل رئیسی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نقش جهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11244397
آگهی تأسیس شرکت خدمات بیمه ای همراهان هستی ایرانیان سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳/۱۱/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳/۱۱/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: اخذ نمایندگی از شرکت بیمه ایران و عرضه خدمات بیمه‌ای با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، مصوبات شورایعالی بیمه، دستورالعمل‌ها و مفاد قرارداد نمایندگی بیمه..

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان جنت‌آباد جنوبی ـ ساختمان تجاری و اداری سمرقند ـ طبقه هفتم ـ واحد xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به پانصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پانصد هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۶۴/xxx۱ مورخ ۱۹/۱۰/۹۰ نزد بانک کارآفرین شعبه سعادت‌آباد پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای کیانوش صادق‌دقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای سید هادی حجتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ خانم پریسا عشقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای سید علی‌اصغر شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل).

۵ـ ۵ ـ آقای سید علی‌اصغر شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل به اتفاق نائب‌رئیس هیئت‌مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضا منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی آمارگران به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای عادل ویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11294593
آگهی تصمیمات شرکت زیست باران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۵۴۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۱۲۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۶/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت بازرس اصلی و عادل ویسی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11591350
آگهی تصمیمات شرکت صادراتی پوست ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۷۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۰۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و عادل ویسی به ش ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11648399
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آمارگاران به شماره ثبت ۲۰۵۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۰/۰۶/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کیانوش بهلولی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای عباس بنی‌شریف به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای عادل ویسی به شماره ملیxxxxxxxxx۹

۲‌ـ اساسنامه جدید مشتمل بر۳۳ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید..

۳‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کیانوش بهلولی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای عباس‌ بنی‌شریف به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای عادل‌ ویسی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای کیانوش بهلولی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.

۴‌ـ آقای سعید بهلولی با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. اقای احمد لاری‌پور‌طهران‌فر با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمدتقی رستمی با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغxxx/xxx/۲ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۱۹/۱۰/xxx۹ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11797498
آگهی تغییرات موسسه آمارگاران بشماره ثبت۲۰۵۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۳۰/۵/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای کیانوش بهلولی با پرداخت مبلغxxx/xxxریال به صندوق موسسه، سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۱ریال افزایش داد. آقای عادل ویسی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به شماره شناسنامهxxx۵ تاریخ تولد۶/۶/xxx۱ فرزند علی با پرداخت مبلغxxx/xxx ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای عباس بنی‌شریف به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به شماره شناسنامهxxx۱۱ تاریخ تولد۳۰/۶/xxx۵ فرزند احمد با پرداخت مبلغxxx/xxx ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرارگرفت.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۲ریال به مبلغxxx/xxx/۲ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ نام شرکت به حسابرسی آمارگاران تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

در‌ تاریخ۹/۸/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12025634
آگهی تغییرات شرکت ماهان فولاد سپهرسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۵۶۹۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۲۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آمارگران به عنوان بازرس اصلی، آقای عادل ویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات