زهرا روشن نظر

خانم زهرا روشن نظر

کد ملی 373017xxxx
گراف ارتباطات
32
شرکت‌ها
37
آگهی‌ها

شرکت های زهرا روشن نظر

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که زهرا روشن نظر دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
تجهیز کاران معادن پارسیان
تجهیز کاران معادن پارسیان
توسعه تجارت میر داماد
توسعه تجارت میر داماد
نایب رییس هییت مدیره
زمین گستران شیراز
زمین گستران شیراز
رییس هییت مدیره
توسعه معادن یاسوج
توسعه معادن یاسوج
نایب رییس
الماس نخلستان شرق
الماس نخلستان شرق
بازرس اصلی
جهان تجارت شبنم
جهان تجارت شبنم
رییس هییت مدیره
نگین تجارت آمر
نگین تجارت آمر
نایب رییس هییت مدیره
فولاد گستر سمانه
فولاد گستر سمانه
رییس هییت مدیره
توسعه تجارت محمدیه
توسعه تجارت محمدیه
رییس هییت مدیره
توسعه بازرگانی فاضل
توسعه بازرگانی فاضل
نایب رییس هییت مدیره
نوید کالای سماوات
نوید کالای سماوات
بازرس علی‌البدل
نگین تجارت دماوند
نگین تجارت دماوند
نایب رییس هییت مدیره
توسعه تجارت سلطانیه
توسعه تجارت سلطانیه
بازرس اصلی
نگین تجارت فاضل
نگین تجارت فاضل
بازرس اصلی
گسترش فن آوری آماج
گسترش فن آوری آماج
رییس هییت مدیره
جهان تجارت اندیشه ایرانیان
جهان تجارت اندیشه ایرانیان
بازرس علی‌البدل
نوید فولاد مبتکر
نوید فولاد مبتکر
نایب رییس هییت مدیره
فرش کویر فاخته
فرش کویر فاخته
بازرس اصلی
ایده گستر عاصف
ایده گستر عاصف
نایب رییس
پیام تجارت میعاد
پیام تجارت میعاد
نایب رییس
ایده سازان رازک
ایده سازان رازک
بازرس علی‌البدل
بتن آزمایان ره آورد
بتن آزمایان ره آورد
بازرس علی‌البدل
سازه پایدار پرسته
سازه پایدار پرسته
نایب رییس هییت مدیره
ایده گستران رازک
ایده گستران رازک
بازرس علی‌البدل
توسعه عمران نیاسر
توسعه عمران نیاسر
بازرس علی‌البدل
سد و عمران رایکا
سد و عمران رایکا
نایب رییس هییت مدیره
بنیان پایه اطلس
بنیان پایه اطلس
رییس هییت مدیره
پارس تجارت مظفریه
پارس تجارت مظفریه
بازرس اصلی
ایده گستر ماهان
ایده گستر ماهان
بازرس اصلی
الماس سروستان
الماس سروستان
رییس هییت مدیره
توسعه تجارت سوهانک
توسعه تجارت سوهانک
نایب رییس هییت مدیره
نگین تجارت بسطام
نگین تجارت بسطام

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1413392
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص ایده گستر ماهان شماره ثبت ۴۵۲۶۷۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۸۱۶۸۴
شرکت فوق در تاریخ۲۳/۱/۹۳ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‎گردد:
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش فرش دستباف، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز، سرمایه گذاری و مشارکت در معادن فعال و کارخانجات تولیدی و صنعتی پس از اخذ مجوزهای لازم، اخذ نمایندگی از شرکتهای معتبر پس از اخذ مجوزهای لازم
ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
ـ مرکز اصلی شرکت:
خیابان شریعتی بالاتر از خیابان وحید دستگردی پلاک xxx۳ واحد ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۱
ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۵ ریال منقسم بهxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و xxx۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغxxx/xxx/۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx/xxx۹۲ مورخ۷/۱۲/۹۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
ـ اولین مدیران شرکت:
ـ مهدیه مقیمی به سمت رئیس هیئت مدیره
اسدالله محمدی شلمانی مقدم به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
ـ بازرس اصلی و علی البدل:
زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
نورالدین عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1375170
آگهی تأسیس شرکت سهامی خاص پارس تجارت مظفریه
شرکت در تاریخ ۲۷/۱۲/xxx۲ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش فرش دستبافت، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز، سرمایه گذاری و مشارکت در معادن فعال و کارخانجات تولیدی و صنعتی پس از اخذ مجوزهای لازم، اخذ نمایندگی از شرکت های معتبر
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان شریعتی نرسیده به بیمارستان ایرانمهر ساختمان سهیل واحد۱۳ ک.پ xxxxxxxxx۱
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx/۱۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم آن بی نام می باشد، که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۲/xxx مورخ ۲۹/۱۱/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است.
اولین مدیران شرکت:
۱ـ مهدیه مقیمی به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به ش .ملی xxxxxxxxx۱
۲ـ اسدالله محمدی شلمانی مقدم به سمت رئیس هیئت مدیره به ش .ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
بازرس اصلی و علی‎البدل:
۸ ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی.
۸ ـ خانم نورالدین عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.
روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1105969
آگهی تاسیس شرکت بنیان پایه اطلس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۴/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۴/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهرانپارس فلکه سوم خیابان xxx غربی فرعی ۱/xxx پورمشیر پلاک ۲۶ طبقه اول غربی ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰۶ مورخ ۲۶/۳/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ آقای حسین اسدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1105964
آگهی تاسیس شرکت توسعه عمران نیاسر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۴/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۴/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی ساختمان سهیل پلاک xxx۳ طبقه ۴ واحد۱۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پنج هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پنج هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۸۱ مورخ ۱۶/۳/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم نگار عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ آقای حسین اسدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1105968
آگهی تاسیس شرکت سد و عمران رایکا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۴/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۴/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران مولوی کوی انصاری پلاک ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پنج هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پنج هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲/xxx/xxx مورخ ۱۶/۳/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای حسین اسدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095733
آگهی تأسیس شرکت سازه پایدار پرسته سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۳/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۳/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت:
انجام کلیه امور در زمینه ی طراحی و نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استـان تهـران ـ شهر تهران میدان ونک خیابان ملاصدرا خیابان پردیس پلاک ۱۴ واحد ۱۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پنج هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پنج هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲/xxx/xxx مورخ ۱۲/۳/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای حسین اسدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095743
آگهی تأسیس شرکت ایده گستران رازک سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۳/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۳/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت:
انجام کلیه امور در زمینه ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی ساختمان سهیل پلاک xxx۳ طبقه ۴ واحد ۱۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پنج هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پنج هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۸۰ مورخ ۱۶/۳/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم نگار عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم نگار عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ آقای حسین اسدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082793
آگهی تاسیس شرکت ایده سازان رازک سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۳/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۳/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی ساختمان سهیل پلاک xxx۳ طبقه ۴ واحد ۱۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پنج هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پنج هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷۰ مورخ۹/۳/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ خانم نگار عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای حسین اسدپور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082796
آگهی تاسیس شرکت بتن آزمایان ره آورد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۳/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۳/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی ساختمان سهیل پلاک xxx۳ طبقه ۴ واحد ۱۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پنج هزار سهم xxx/۱ریالی که تعداد پنج هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷۱ مورخ۹/۳/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ ۵ـ خانم نگار عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ ۵ـ خانم نگار عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای حسین اسدپور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069859
آگهی تاسیس شرکت ایده گستر عاصف سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۳/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش فرش دستباف ـ آهن آلات، میل گرد، لوازم و قطعات کامپیوتر، سرمایه گذاری در معادن و کارخانجات پس از اخذ مجوزهای لازم
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران میدان ونک خیابان ملاصدرا خیابان پردیس پلاک ۱۴ واحد ۱۰ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰۰ مورخ ۱۸/۲/۹۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ آقای حسین اسدپور بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ خانم رویا ثاقب به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069862
آگهی تاسیس شرکت پیام تجارت میعاد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۳/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران ـ نارمک ـ خیابان مهرـ کوچه باقرپورـ پلاک ۴ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۱/xxx مورخ ۲۴/۱۲/۹۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه میدان چیذر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ خانم نغمه عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته بروات ـ قراردادهاـ عقود اسلامی با امضاء خانم زهرا روشن نظر همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ خانم رویا ثاقب بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065675
آگهی تاسیس شرکت نوید فولاد مبتکر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۰۲/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۰۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش فرش دستباف ـ آهن آلات، میل گرد، لوازم و قطعات کامپیوتر، سرمایه گذاری در معادن و کارخانجات پس از اخذ مجوزهای لازم
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ولنجک خیابان هشترودی کوی سوم پلاک ۱ زنگ ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰۲ مورخ ۱۸/۰۲/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای حسین اسدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم رویا ثاقب به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065693
آگهی تاسیس شرکت فرش کویر فاخته سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۰۲/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۰۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش آهن آلات ـ تجهیزات و لوازم کامپیوتر ـ زراعت و باغداری
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان ونک خیابان ملاصدرا خیابان پردیس پلاک ۱۴ واحد ۱۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰۱ مورخ ۱۸/۰۲/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای حسین اسدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063818
آگهی تاسیس شرکت توسعه تجارت سلطانیه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۸/۱۲/۹۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش فرش دستبافت و کامپیوتر ـ بهره برداری و استخراج از معادن پس از اخذ مجوزهای لازم.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار قیطریه ـ کوی محمودیان پلاک ۲ واحد۱۰ ـ کدپستیxxxxxxxxx۸
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغxxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx۰ـxxx۰ مورخ۳/۱۲/۹۱ نزد بانک انصار شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای محمدامین کشت کاران به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضاء رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051256
آگهی تأسیس شرکت نوید کالای سماوات (سهامی خاص)
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۲/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. ۱ موضوع شرکت: صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران، شهر تهران، بلوار اندرزگو خ شریعتی منش ک مجید امینی بن بست برادران عباسی پ ۳ زنگ کدپستی xxxxxxxxx۱. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx xxx ۹۱ مورخ ۱۹/۱۲/xxx۱ نزد بانک سامان شعبه پل رومی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم رویا ثاقب به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی. ۲ ۸ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043677
آگهی تأسیس شرکت توسعه بازرگانی فاضل سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۲/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی احداث کارخانه جات و خرید و فروش کامپیوتر پس از اخذ مجوزهای لازم. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران بلوار اندرزگو، خیابان شریعتی نبش کوی مجید امینی بن بست برادران عباسی پلاک ۳ زنگ ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۷ مورخ ۲۲/۱/xxx۲ نزد بانک ایران زمین شعبه فرشته پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها، عقود اسلامی به امضای رئیس هیئت مدیره آقای محمدامین کشتکاران همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1042527
آگهی تأسیس شرکت نگین تجارت آمر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۲/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۲/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش آهن آلات میل گرد تیرآهن سرمایه گذاری در معادن کارخانجات سرمایه پس از اخذ مجوزهای لازم. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران اندرزگو، کوچه مجید امینی پلاک ۳ زنگ ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶/xxx مورخ ۲۲/۱/۹۲ نزد بانک ایران زمین شعبه فرشته پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای محمدامین کشتکاران همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1042528
آگهی تأسیس شرکت فولاد گستر سمانه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۲/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۲/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار عصراقتصاد آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش فرش دستباف سرمایه گذاری در کارخانجات و زمینهای کشاورزی بهره برداری و استخراج از معادن پس از اخذ مجوزهای لازم. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران نارمک، خیابان رودباری، کوچه باقرپور پلاک ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱۲ مورخ ۲۸/۱/۹۲ نزد بانک ایران زمین شعبه فرشته پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1042529
آگهی تأسیس شرکت توسعه تجارت محمدیه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۲/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۲/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار عصراقتصاد آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش اتومبیل تجهیزات و لوازم کامپیوتر زراعت و باغداری. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران دربند باغ شاطر کوچه ثمری پلاک ۳۴ کدپستی xxxxxxxxx۹ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴ مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ نزد بانک انصار شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای حسین اسدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای حسین اسدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم نگار عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036047
آگهی تاسیس شرکت جهان تجارت شبنم سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۰۱/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۰۱/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران نارمک خیابان مهر کوچه باقرپور پلاک ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲ مورخ ۲۴/۱۲/xxx۱ نزد بانک انصار شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء خانم نغمه عسگری همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ خانم مهرنوش اسد پورنرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063829
آگهی تاسیس شرکت جهان تجارت اندیشه ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۴/۱/۹۲ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۱/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت:
صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش تجهیزات کامپیوتر.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار اندرزگو ـ خیابان شریفی منش ـ کوی مجید امینی ـ بن بست برادران عباسی ـ پلا ک ۳ زنگ۴ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغxxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۸۳ مورخ۱۹/۱۲/۹۱ نزد بانک مسکن شعبه چیذر پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063819
آگهی تاسیس شرکت نگین تجارت فاضل سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۰/۱/۹۲ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۱/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش فرش دستبافت ـ قطعات لوازم یدکی اتومبیل ـ کامپیوتر و آهن آلات ـ سرمایه گذاری در کارخانجات پس از اخذ مجوزهای لازم.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران قیطریه ـ کوی افشین محمودیان پلاک ۲ واحد۱۰ ـ کدپستیxxxxxxxxx۸
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغxxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۳۳ مورخ۲۴/۱۲/۹۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چیذر پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم رویا ثاقب به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم نگار عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ خانم نگار عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063814
آگهی تاسیس شرکت نگین تجارت دماوند سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۷/۱۲/۹۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش فرش دستبافت ـ بهره برداری و استخراج از معادن پس از اخذ مجوزهای لازم ـ سرمایه گذاری در کارخانجات و زمینهای کشاورزی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ خیابان مولوی ـ کوی انصاری پلاک ۲ ـ کدپستیxxxxxxxxx۳.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغxxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx مورخ۲۲/۱۲/۹۱ نزد بانک ایران زمین شعبه فرشته پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای محمدامین کشت کاران به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضاء آقای محمدامین کشتکاران همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063825
آگهی تاسیس شرکت گسترش فن آوری آماج سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۹/۱۲/۹۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش لوازم و تجهیزات کامپیوتر ـ زارعت و باغداری ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران دربند ـ باغ شاطر ـ کوی ثمری پلاک ۳۴ ـ کدپستیxxxxxxxxx۹.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغxxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxxxxx مورخ۱۲/۱۲/۹۱ نزد بانک سامان شعبه قیطریه پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای محمدامین کشت کاران به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ آقای حسین اسدپور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضاء آقای حسین اسدپور همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم نگار عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999711
آگهی تأسیس شرکت الماس نخلستان شرق سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۹/۱۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۹/۱۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش فرش دستبافت و کامپیوتر ـ بهره برداری و استخراج از معادن پس از اخذ مجوزهای لازم.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ قیطریه ـ کوی محمدیان ـ پلاک ۲ واحد ۱۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۸.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/ب/xxx۷ مورخ ۳۰/۱۱/xxx۱ نزد بانک انصار شعبه قلهک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای محمدامین کشت کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 994588
آگهی تاسیس شرکت توسعه معادن یاسوج سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۱۲/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش فرش دستبافت ـ بهره برداری و استخراج از معادن ـ سرمایه گذاری در کارخانجات و زمینهای کشاورزی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران تهران ـ قیطریه ـ کوی محودیان پلاک ۲ واحد ۱۸ـ کدپستی xxxxxxxxx۸
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۴ مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ نزد بانک انصار شعبه قلهک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای محمدامین کشت کاران بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته بروات ـ قراردادهاـ عقود اسلامی با امضاء آقای محمدامین کشتکاران همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ خانم نغمه عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 988169
آگهی تأسیس شرکت توسعه تجارت میر داماد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۰۲/۱۲/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۲/۱۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش فرش دستبافت ـ بهره برداری و استخراج از معادن پس از اخذ مجوزهای لازم ـ سرمایه گذاری در کارخانجات و واحدهای صنعتی و کشاورزی
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میرداماد ـ پلاکxxx واحد۸ ـ کدپستیxxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ِده هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می باشد که مبلغxxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۲۶/۱۱/xxx۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه قیطریه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد..
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای محمدامین کشت کاران به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء خانم زهرا روشن نظر همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ ۸ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ خانم نگار عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 990718
آگهی تاسیس شرکت زمین گستران شیراز سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۱۱/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۱۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش فرش دستباف ـ بهره برداری و استخراج از معادن پس از اخذ مجوزهای لازم ـ سرمایه گذاری در کارخانجات و زمینهای کشاورزی
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میرداماد ـ پلاک xxx واحد ۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به پنجاه هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پنجاه هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۹/۱۱/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای محمدامین کشت کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای محمدامین کشت کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای محمدامین کشتکاران همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم نگار عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 649286
آگهی تصمیمات شرکت تجهیز کاران معادن پارسیان سهامی خاص ‌بشماره ثبت‌ ۲۶۷۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۹۳۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: نگار عسگری به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و رضا ایرجی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن محسنی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ مهرنوش اسدپور به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۴/۹۱ محسن محسنی بسمت رئیس هیئت مدیره و مهرنوش اسدپور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و زهرا روشن نظر خارج از سهامداران به کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آدرس شرکت به تهران ـ بلوار میرداماد ـ نرسیده به آفریقا ـ ساختمان xxx ـ واحد ۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10425376
آگهی تصمیمات شرکت تجهیز کاران معادن پارسیان سهامی خاص بشماره ثبت ۲۶۷۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۹۳۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: نگار عسگری به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و رضا ایرجی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن محسنی به کدملی xxxxxxxxx۶ مهرنوش اسدپور به کدملی xxxxxxxxx۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۴/۹۱ محسن محسنی بسمت رئیس هیئت مدیره و مهرنوش اسدپور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و زهرا روشن نظر خارج از سهامداران به کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آدرس شرکت به تهران بلوار میرداماد نرسیده به آفریقا ساختمان xxx واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۴ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9861599
آگهی تأسیس شرکت الماس سروستان سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۱۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۱۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌های دولتی و خصوصی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ دربند باغ شاطر کوی شهید ثمری پلاک ۲۴ جدید ـ کدپستی xxxxxxxxx۳.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۳۸ مورخ ۸/۱۲/xxx۰ نزد بانک تات شعبه قیطریه پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم زهرا روشن‌نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ خانم اکرم حسینیان‌پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای محسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای محسن محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضاء آقای محسن محسنی همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای محمدامین کشت‌کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482324

آگهی تصمیمات شرکت تجهیزات کاران معادن پارسیان
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن محسنی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ اکرم حسینیان پارسا به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ مهرنوش اسدپور نرجه به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ محل شرکت به نشانی تهران ـ م قیام ـ خ مولوی ـ کوی پاسگاه سعدی ـ ک انصاری ـ پ ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ محسن محسنی به سمت رئیس هیئت مدیره و اکرم حسینیان پارسا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و زهرا روشن نظر خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10369930
آگهی تصمیمات شرکت تجهیزات کاران معادن پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۹۳۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن محسنی به کدملی xxxxxxxxx۶ اکرم حسینیان پارسا به کدملی xxxxxxxxx۳ مهرنوش اسدپور نرجه به کدملی xxxxxxxxx۸ محل شرکت به نشانی تهران م قیام خ مولوی کوی پاسگاه سعدی ک انصاری پ ۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ محسن محسنی به سمت رئیس هیئت مدیره و اکرم حسینیان پارسا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و زهرا روشن نظر خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9862535
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سوهانک سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۱۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۲۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'عصر اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۰/۶/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم زهرا روشن‌نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۰/۶/xxx۲.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و خانم زهرا روشن‌نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم زهرا روشن‌نظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر‌عامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۶/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10621930
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت شاخه نبات سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۴۱۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۷۶۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۱/۰۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ خانم نسیم اسد‌پورنرجه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر شکر‌اللهی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "عصر اقتصاد" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۱/۰۷/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدامین کشت‌کاران به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای حسین اسدپور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و خانم زهرا روشن‌نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ۲۱/۰۷/xxx۲

در تاریخ۱۵/۰۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11528476
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت شاخه نبات سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۴۱۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۷۶۰۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۰۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین اسدپور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدامین کشت‌کاران به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم زهرا روشن‌نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم زهرا روشن‌نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.

۲‌ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ـ سفته‌ـ بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ۱۵/۰۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11934042
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت شاخه‌نبات (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۳۷۴۱۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۷۶۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم زهرا روشن‌نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر شکراللهی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار عصراقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۲/۴/xxx۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

خانم نسیم اسدپور‌نرجه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و خانم مینا علی‌اکبرزاده به شماره‌ملیxxxxxxxxx۵ و آقای حسین اسدپور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ تا تاریخ۲۲/۴/xxx۲.

در‌ تاریخ۲۴/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات