علی قره خانی

علی قره خانی

کد ملی 001436xxxx
گراف ارتباطات
90
شرکت‌ها
144
آگهی‌ها

شرکت های علی قره خانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که علی قره خانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
تینا تجهیز خاورمیانه
تینا تجهیز خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
فنی خدماتی کارون صنعت دنا
فنی خدماتی کارون صنعت دنا
بازرس علی‌البدل
آریا تدبیر ماندگار روهام
آریا تدبیر ماندگار روهام
بازرس اصلی
آزما طب بادیز
آزما طب بادیز
بازرس علی‌البدل
پویا پدیده اسپرلوس
پویا پدیده اسپرلوس
بازرس علی‌البدل
رادین تک آرشیت
رادین تک آرشیت
بازرس علی‌البدل
پترو کاران پارسه پاریزان
پترو کاران پارسه پاریزان
بازرس علی‌البدل
پاسارگاد عرصه پارسیان
پاسارگاد عرصه پارسیان
بازرس علی‌البدل
دایان سازان پارسیس
دایان سازان پارسیس
بازرس علی‌البدل
فن آوران اطلاعات داتیس خاورمیانه
فن آوران اطلاعات داتیس خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
اسکان گستران آسمان شهر
اسکان گستران آسمان شهر
بازرس علی‌البدل
آویژه اندیش مهرگان
آویژه اندیش مهرگان
بازرس علی‌البدل
فجر جم پارس
فجر جم پارس
بازرس علی‌البدل
پردازش تجارت سام آراد
پردازش تجارت سام آراد
بازرس اصلی
کاوش عمران عصر
کاوش عمران عصر
بازرس اصلی
سرمایه سازان تجارت قرن
سرمایه سازان تجارت قرن
حمل و نقل امداد رسام ایرسا
حمل و نقل امداد رسام ایرسا
بازرس اصلی
بازرگانی هوراد تجارت راستین
بازرگانی هوراد تجارت راستین
بازرس اصلی
پیشگامان اندیشه عرشیا
پیشگامان اندیشه عرشیا
بازرس علی‌البدل
فراز پیشگامان طاها
فراز پیشگامان طاها
بازرس اصلی
بازرگانی پویان راستین ایرسا
بازرگانی پویان راستین ایرسا
بازرس اصلی
دانه قهوه پارسیان
دانه قهوه پارسیان
بازرس اصلی
ابنیه مقاوم شهر آتیه
ابنیه مقاوم شهر آتیه
بازرس اصلی
پارت بنا روژان
پارت بنا روژان
بازرس علی‌البدل
اسپیلی سینا طب
اسپیلی سینا طب
بازرس علی‌البدل
رایان پرگاس روژان
رایان پرگاس روژان
بازرس علی‌البدل
روژان پرگاس آراد
روژان پرگاس آراد
بازرس علی‌البدل
ابنیه مقاوم کاویان
ابنیه مقاوم کاویان
بازرس اصلی
سارینا صدر سانیا
سارینا صدر سانیا
بازرس علی‌البدل
آتیه سازان هیراد
آتیه سازان هیراد
بازرس اصلی
کیوان قطران پارسیان
کیوان قطران پارسیان
بازرس علی‌البدل
سپید شوی آرین
سپید شوی آرین
بازرس اصلی
تولیدی آب البرز گوارای جهان
تولیدی آب البرز گوارای جهان
بازرس علی‌البدل
ایرانیان پژوه سامانه
ایرانیان پژوه سامانه
بازرس علی‌البدل
بین المللی بینا تدبیر آداک
بین المللی بینا تدبیر آداک
بازرس اصلی
سپافیل
سپافیل
بازرس اصلی
باران تجارت قرن ایرانیان
باران تجارت قرن ایرانیان
بازرس علی‌البدل
خدمتگزاران وطن پاک
خدمتگزاران وطن پاک
بازرس علی‌البدل
آذین پایدار قرن
آذین پایدار قرن
بازرس علی‌البدل
رهوران اندیشه امید
رهوران اندیشه امید
بازرس علی‌البدل
اندیشه مهروزان امید
اندیشه مهروزان امید
بازرس علی‌البدل
بین المللی راه ابریشم رستاک
بین المللی راه ابریشم رستاک
بازرس علی‌البدل
ساختمانی بهار وندان
ساختمانی بهار وندان
بازرس علی‌البدل
هیدرو صنعت کیمیا
هیدرو صنعت کیمیا
بازرس علی‌البدل
بام دژ بانژ
بام دژ بانژ
بازرس علی‌البدل
زاگرس اطلس هرمس
زاگرس اطلس هرمس
بازرس علی‌البدل
کیان شیمی پیشرو
کیان شیمی پیشرو
بازرس علی‌البدل
عمود سازان آتیه شهر
عمود سازان آتیه شهر
بازرس اصلی
مهر راه سازه رضوان
مهر راه سازه رضوان
بازرس علی‌البدل
کالا تجارت هرمس
کالا تجارت هرمس
بازرس علی‌البدل
برتر سازان صدر خاورمیانه
برتر سازان صدر خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
سریع تجهیز آریا
سریع تجهیز آریا
بازرس علی‌البدل
عمران بنای مطلق
عمران بنای مطلق
بازرس علی‌البدل
کیان طب سبز
کیان طب سبز
بازرس علی‌البدل
توان پیرا طب
توان پیرا طب
بازرس علی‌البدل
ابنیه سازان وطن مهر
ابنیه سازان وطن مهر
بازرس علی‌البدل
آمیتیس ابنیه عصر
آمیتیس ابنیه عصر
بازرگان آبادگر قریشی
بازرگان آبادگر قریشی
بازرس علی‌البدل
افق توسعه آکام
افق توسعه آکام
بازرس علی‌البدل
ایده پردازان مهام سپید
ایده پردازان مهام سپید
بازرس علی‌البدل
جم آرمه
جم آرمه
فرا فولاد سازان یسنا
فرا فولاد سازان یسنا
بازرس علی‌البدل
مهندسی طرح و ایده ماراویا آروند
مهندسی طرح و ایده ماراویا آروند
بازرس علی‌البدل
شیرین پخت نوین شهر ایرانیان
شیرین پخت نوین شهر ایرانیان
بازرس علی‌البدل
نقشینه گستران بام شهر
نقشینه گستران بام شهر
بازرس علی‌البدل
اکسیر روشنگر پارسه
اکسیر روشنگر پارسه
بازرس علی‌البدل
سفر پیشرو غرب
سفر پیشرو غرب
بازرس علی‌البدل
بهپویان آینده روشن
بهپویان آینده روشن
بازرس علی‌البدل
ماهان طب سرمد
ماهان طب سرمد
بازرس اصلی
پارس راگا حدید
پارس راگا حدید
بازرس علی‌البدل
دریا الماس خاورمیانه
دریا الماس خاورمیانه
بازرس اصلی
انبوه سازان کاسپین آریا
انبوه سازان کاسپین آریا
بازرس علی‌البدل
نیک یزدان رایمون
نیک یزدان رایمون
بازرس اصلی
عمران سازان بنیس
عمران سازان بنیس
بازرس علی‌البدل
توسعه کسب و کار آریانا رایمون
توسعه کسب و کار آریانا رایمون
بازرس اصلی
کیمیا تجارت کیهان
کیمیا تجارت کیهان
بازرس علی‌البدل
توسعه پژوهان مهام
توسعه پژوهان مهام
بازرس علی‌البدل
کیان الوند زرین
کیان الوند زرین
بازرس علی‌البدل
آرمه آباد سازان پولادین
آرمه آباد سازان پولادین
بازرس علی‌البدل
کیان رهاورد تکین
کیان رهاورد تکین
بازرس علی‌البدل
گیتا مهر خلاق
گیتا مهر خلاق
بازرس علی‌البدل
آریا ماد ماهان
آریا ماد ماهان
بازرس علی‌البدل
ایلیا افق رسا
ایلیا افق رسا
بازرس علی‌البدل
شمیم مهر کبیر
شمیم مهر کبیر
بازرس علی‌البدل
پیشگام سهند پیام
پیشگام سهند پیام
بازرس علی‌البدل
آتی نگر پارمیس
آتی نگر پارمیس
بازرس علی‌البدل
آبادیس رهام فیدار
آبادیس رهام فیدار
نایب رییس هییت مدیره
ستاره اطلس رادین
ستاره اطلس رادین
گروه توسعه تجارت الکترونیک ثمین ایرانیان
گروه توسعه تجارت الکترونیک ثمین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
سرزمین برکت جاوید
سرزمین برکت جاوید
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14909257
آگهی تغییرات شرکت سرزمین برکت جاوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 472916 و شناسه ملی 14004956091
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: آقای مجتبی محمدی کدملی: 0079929699 به سمت مدیرعامل ( خارج از سهامداران و اعضاء هیأت مدیره ) آقای محمدحسن آشتیانی عراقی کد ملی: 0033350167 به سمت رئیس هیأت مدیره آقای محمد آشتیانی عراقی کد ملی: 0440639743 به سمت نائب رئیس هیأت مدیره خانم آمنه بازیان کد ملی: 0052871355 به سمت عضو هیأت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات عقود اسلامی با امضاء رئیس هیأت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره هریک به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای پویا صدوقی به شماره ملی 1540365085 به سمت بازرس اصلی و آقای علی قره خانی به شماره ملی 0014366770 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ980829410225149 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14647941
آگهی تغییرات شرکت اسپیلی سینا طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۹۴۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14470241
آگهی تغییرات شرکت آبادیس رهام فیدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۵۸۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۶۶۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی قره خانی ، کدملی ؛ xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سیامک پایزوان . کد ملی : xxxxxxxxx۰ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای محمود نعمتیان بادی ، کدملی ؛ xxxxxxxxx۲ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14429757
آگهی تغییرات شرکت کیان رهاورد تکین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۲۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۳۳۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی اصغر آرام پسندxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره - آقای حسین باقری xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وعضو هیئت مدیره -آقای عباس خطیبی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره وعضوهیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب شدند آقای امیر مسجد سرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت بازرس اصلی و آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری واوراق با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14429760
آگهی تغییرات شرکت کیان رهاورد تکین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۲۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۳۳۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امیر مسجد سرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت بازرس اصلی و آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14360181
آگهی تغییرات شرکت دایان سازان پارسیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۴۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۸۶۰۶۵
آگهی تغییرات شرکت دایان سازان پارسیس سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
موسسه حسابرسی فرجام اندیشان محاسب به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14239505
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه توسعه تجارت الکترونیک ثمین ایرانیان درتاریخ ۰۹/۰۷/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و صادرات و مطالعه و طراحی و تحقیقات و پژوهش و مشاوره و انتقال تکنولوژی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و ساخت و پشتیبانی در زمینه تجهیزات و اقلام رایانه‎ای والکترونیکی و تجارت الکترونیک، انجام فعالیت در زمینه تسهیلات تجارت الکترونیکی غیر هرمی و غیر شبکه ای، تامین نیروی انسانی متخصص در زمینه موضوع فعالیت شرکت، انجام خدمات اجرائی و عملیاتی و فنی و مهندسی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، شرکت در نمایشگاه‎های رایانه ای داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت‎های رایانه‎ای و تجارت الکترونیک داخلی وخارجی ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت‎های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع فعالیت شرکت فروش خدمات مهندسی در زمینه رایانه‎ای و تجارت الکترونیک تولید نرم افزارو برنامه نویسی و طراحی صفحات اینترنتیاجرای طرح‎های جامع فن آوری اطلاعات و تجارت الکترونیک شامل تحلیل و طراحی و تولید و استقرار و راه اندازی و پشتیبانی راه‎کارهای مبتنی بر نرم افزار در بخش عمومی و دولتی و وزارتخانه‎ها و سازمان‎ها و شرکت‎های وابسته به دولت و بخش خصوصی خرید و فروش سهام شرکت‎ها و سازمان‎های مجاز دولتی و خصوصی با موضوع فعالیت مشابه در بورس اوراق بهادار و یا خارج از آن سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت‎ها با موضوع فعالیت مشابه از طریق تعهد سهام شرکت‎های جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکت‎های موجود دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی در زمینه موضوع فعالیت شرکت انجام پروژه‎های انفورماتیکی و فن آوری اطلاعات و باشگاه مشتریان و باشگاه وفادار خرید و قروش و صادرات و واردات کلیه خدمات و کالاهای مجاز بازرگانی و فعالیتهای بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای اداره سالن های نمایش، برگزاری مراسم، جشن ها و کنفرانس، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-محله شهیدان-کوچه دوم-خیابان شهیدان-پلاک xxx-مجتمع زیتون-بلوک B-طبقه پنجم-واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۷,xxx مورخ ۳۱/۰۶/xxx۷ نزد بانک اعتباری کوثر شعبه ونک با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای امین محمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم زهره رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم صدیقه خجسته به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم شهین اسدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم مهدیه فهیمی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14147008
آگهی تغییرات شرکت بهپویان آینده روشن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۳۲۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مژگان صادقی گاریز شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14125050
آگهی تغییرات شرکت پویا پدیده اسپرلوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۴۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۹۲۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی نادمی کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم شبنم فیروزی کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و اوراق تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14094288
آگهی تغییرات شرکت اسپیلی سینا طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۹۴۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه سال مالی و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14076492
آگهی تغییرات شرکت پیشگام سهند پیام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۲۰۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۷۳۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14055420
آگهی تغییرات شرکت آبادیس رهام فیدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۵۸۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۶۶۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد اعظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14055704
آگهی تغییرات شرکت ستاره اطلس رادین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۵۹۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۷۱۰۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیاوش یزدان خواه کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14056391
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان اندیشه عرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۸۸۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۰۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پویاصدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14012781
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آبادیس رهام فیدار درتاریخ ۱۵/۰۲/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: خرید و فروش و تولید و بسته بندی و واردات و صادرات کلیه مواد غذایی اعم از جو، گندم، ذرت، کنجاله، غذاهای آماده و نیمه آماده و خرید و فروش و تولید و واردات و صادرات آهن آلات اعم از میلگرد، فولاد، اسلب، واردات و صادرات ماشین آلات سبک و سنگین، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از بانکها و موسسات، کلیه موارد مذکور، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - دامپزشکی - کوچه ش برادران محمد نبی (سادات) - خیابان دامپزشکی - پلاک xxx - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۳/۹۷ , xxx مورخ ۰۵/۰۲/xxx۷ نزد بانک پاسارگاد شعبه کوی فراز با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمود نعمتیان بادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای علی اصغر جعفری منصورکندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای ذبیح اله سلمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14013035
آگهی تغییرات شرکت رایان پرگاس روژان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۱۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۱۱۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید امامی، کدملی: xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از شرکاء و اعضاء هیئت مدیره) و علی قره خانی، کدملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهرداد اعظمی، کدملی: xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14005571
آگهی تغییرات شرکت کیان شیمی پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۱۰۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سامان بیانی، کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی، به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13993175
آگهی تغییرات شرکت آویژه اندیش مهرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۴۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۲۸۴۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پویا صدوقی کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13879796
آگهی تغییرات شرکت اسکان سازان برلیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۹۶۹۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سمیه نجارخان کدملی: xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13877381
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان اندیشه عرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۸۸۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۰۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: آقای پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13845563
آگهی تغییرات شرکت آویژه اندیش مهرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۴۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۲۸۴۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پویا صدوقی کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13834776
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شمیم مهر کبیر درتاریخ ۰۳/۱۱/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید، فروش، واردات و صادارت کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانک‌ها و موسسات داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - شهران شمالی - خیابان شهید حسین اسحاقی - بن بست اول - پلاک ۴ - طبقه چهارم - واحد ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال آن طی گواهی بانکی شماره xxx / ۹۶ ص / xxx مورخ ۲۵/۱۰/xxx۶ بانک پاسارگاد شعبه شهران پرداخت والباقی در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: آقای محسن شریف نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای علیرضا خاکپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13834786
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیشگام سهند پیام درتاریخ ۰۳/۱۱/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید، فروش، واردات و صادارت کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانک‌ها و موسسات داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - شهران شمالی - خیابان شهید حسین اسحاقی - بن بست اول - پلاک ۴ - طبقه چهارم - واحد ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۶/۳۸ مورخ ۲۵/۱۰/xxx۶ نزد بانک پاسارگاد شعبه شهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: آقای محسن شریف نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علیرضا خاکپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13835442
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آتی نگر پارمیس درتاریخ ۰۳/۱۱/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید، فروش، واردات و صادارت کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانک‌ها و موسسات داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی (درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهران شمالی خیابان شهید حسین اسحاقی بن بست اول پلاک ۴ طبقه چهارم واحد ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن بانام عادی می‌باشد بموجب گواهی شماره xxx/۹۶ ص/ xxx مورخ xxxxxx۲۵ بانک پاسار گاد شعبه شهران مبلغ xxxxxx ریال پرداخت شده و مابقی سرمایه در تعهد سهامداران باقی می‌باشد. اولین مدیران: آقای محسن شریف نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای علیرضا خاکپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13817071
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایلیا افق رسا در تاریخ ۲۴/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: خرید، فروش، واردات و صادارت کلیه کالا‌های مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانک‌ها و موسسات داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهران شمالی خیابان شهید حسین اسحاقی بن بست اول پلاک ۴ طبقه چهارم واحد ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال طی گواهی بانک پاسارگاد شعبه شهران به شماره xxx/۹۶ ص/ xxx مورخ ۲۹/۰۹/۹۶ پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای آرش جلیلی چرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علیرضا خاکپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تن هایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و آقای پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13803997
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گیتا مهر خلاق درتاریخ ۱۷/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید، فروش، واردات و صادارت کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانک‌ها و موسسات داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهران شمالی خیابان شهید حسین اسحاقی بن بست اول پلاک ۴ طبقه چهارم واحد ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشدکه مبلغ xxxxxx ریال به موجب گواهی بانکی شماره ۹۶/xxx ص/ xxx مورخ ۲۹/ ۹ / xxx۶ نزد بانک پاسارگاد، شعبه شهران پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهام داران می‌باشد. اولین مدیران: آقای آرش جلیلی چرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علیرضا خاکپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13804000
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آریا ماد ماهان درتاریخ ۱۷/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید، فروش، واردات و صادارت کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانک‌ها و موسسات داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهران شمالی خیابان شهید حسین اسحاقی بن بست اول پلاک ۴ طبقه چهارم واحد ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن بانام عادی می‌باشدکه مبلغ xxxxxx ریال به موجب گواهی بانکی شماره ۹۶/xxx ص/ ۳۸ مورخه ۲۹/۹/xxx۶ نزد بانک پاسارگاد، شعبه شهران پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهام داران می‌باشد. اولین مدیران: آقای آرش جلیلی چرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علیرضا خاکپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13704747
آگهی تغییرات شرکت سارینا صدر سانیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۴۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۰۴۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پویا صدوقی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای علی قره خانی کدملی: xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند و با امضاء ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13697289
آگهی تغییرات شرکت بهپویان آینده روشن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۳۲۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مژگان صادقی گاریز به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657986
آگهی تغییرات شرکت بین المللی راه ابریشم رستاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۴۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهره عابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13648783
آگهی تغییرات شرکت دریا الماس خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۳۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۵۵۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه وحیدی شاهسوار، کدملی: xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13623130
آگهی تغییرات شرکت کیان رهاورد تکین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۲۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۳۳۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای امیر مسجد سرائی، کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی، کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614906
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمه آباد سازان پولادین درتاریخ ۲۷/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام خدمات اجرایی ساختمان وعرضه کلیه خدمات فنی و مهندسی و طراحی و پیمانکار ساخت و خدمات مشاوره و نظارت و پیمان مدیریت و برج سازی و انبوه سازی ساختمان و مسکن و پیمانکاری و ساخت کارخانه و سوله و تاسیسات (برقی و مکانیکی) و نقشه برداری و محوطه سازی و راه سازی و پل سازی و تونل سازی و سد سازی و سازه‌های آبی و اسکله و دریایی و بتنی و فولادی و اجری پروژه‌های عمرانی و تعمیر و نگهداری و تولید و عرضه انواع مصالح و حفاری و گود برداری وخاکبرداری و نیلینگ و اجرای پروژه‌های نفتی و گازی و پالایشگاهی و پتروشیمی و شرکت در مناقصات و مزایدات و اخذ وام و تسهیلات بانکی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اجرای انواع موتورخانه و وهوشمند سازی و بهینه سازی مصرف سوخت و نظارت ساختمانها و پروژه‌های و مشاوره و اجرای پروژه‌های آتش نشانی و سیستم‌های اعلام و اتفاحریق وعلائم هشدار دهنده برای پروژه‌های مسکونی و اداری و آموزشی و صنعتی و برگزاری کلاسهای ایمنی و مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی و مقاوم سازی و تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها و بازرسی و کنترل ساختمان‌ها و تعمیرات مطابق مطابق مبحث مقررات ملی و انجام امور آزمایشگاهی و ژئوتکنیک و دریافت کارت بازرگانی و برگزاری کلاسهای اموزشی صنعتی و ساختمانی و پیمانکاری و کلاسهای اجرا و طراحی و دریافت برند ایرانی و خارجی و اخذ نمایندگی‌های ایرانی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران شهرآرا خیابان شهید حسین آرش مهر خیابان سی ام پلاک ۱۳ پاساژ نظام مافی شهرآرا طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx xxx ۹۶ مورخ ۲۲/۰۵/۹۶ از بانک آینده شعبه دکتر فاطمی به مبلغ xxxxxx۰ پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: آقای فرزین حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای شهاب سعادت نژاد فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای والا زاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم زهراء سعیدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) به مدت ۲ سال آقای ابراهیم نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به همراه رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم صبا دهسوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602662
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیان الوند زرین درتاریخ ۲۰/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تولیدی و بازرگانی، تجهیز و نگهداری و طراحی سیلوهای ذخیره گندم و جو و تولید آرد و انواع نان و شیرینی و صنایع بسته بندی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خصوصا موادغذایی، عمده فروشی، کلیه فعالیت‌های تجاری و بازرگانی واردات و صادرات کلیه کالا‌های مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات از موسسات و بانکهای خصوصی و دولتی، ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، شرکت در کلیه نمایشگاه‌ها و غرفه‌های بین المللی داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، کلیه موارد مذکور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران سعادت آباد خیابان علامه طباطبائی جنوبی خیابان سی و هشتم غربی پلاک ۲۵ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰ سهم آن بانام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۴۲/xxx۳/۱/۷۲ مورخ ۲۲/۰۵/۹۶ بانک صادرات ایران شعبه علامه طباطبایی پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اولین مدیران: خانم سکینه رستمی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علیرضا تیموری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای منوچهر جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13582352
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه پژوهان مهام در تاریخ ۰۶/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: قطعه سازی، قالب سازی، طراحی و ساخت قطعات صنعتی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی جهت شرکت عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ایوانک خیابان (گل افشان جنوبی) خیابان نورعلی (آشیان غربی) پلاک ۲۸ ساختمان فرهنگیان طبقه دوم واحد غربی کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۶/۹۶ مورخ ۲۸/۵/۹۶ نزد بانک آینده شعبه بلوار کشاورز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: محمود جعفری نعیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و جواد جعفری نعیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13577824
آگهی تغییرات شرکت سریع تجهیز آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۴۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۴۳۰۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پویا صدوقی کدملی: xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13578067
آگهی تغییرات شرکت کیمیا تجارت کیهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۳۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کامبیز یوردخانی , کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13576073
آگهی تغییرات شرکت توان پیرا طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۶۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۵۹۷۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پویا صدوقی کدملی: xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560901
آگهی تغییرات شرکت برتر سازان صدر خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۴۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۴۲۸۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پویا صدوقی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و علی قره خانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13540249
آگهی تغییرات شرکت ابنیه مقاوم شهر آتیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۱۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۹۴۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پویا صدوقی کدملی: xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13538431
آگهی تغییرات شرکت ابنیه سازان وطن مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۹۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۸۲۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پویا صدوقی کدملی: xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13538572
آگهی تغییرات شرکت سرمایه سازان تجارت قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۸۴۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۷۵۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پویا صدوقی کدملی: xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13528050
آگهی تغییرات شرکت افق توسعه آکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۱۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۸۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای افشین میناسازی کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13510560
آگهی تغییرات شرکت آبادگران برهان قریشی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۵۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۵۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آریان رشیدی کدملی: xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی، کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13506177
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه کسب و کار آریانا رایمون درتاریخ ۱۹/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی وب سایت اینترنتی و غیراینترنتی , فن آوری اطلاعات ای تی، آی سی تی،، تجارت الکترونیکی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای به غیراز سیستم‌های حفاظتی ودوربین‌های مدار بسته (طبق قوانین و مقررات جاری کشور)، انجام امور انفورماتیک و طراحی , محاسبه , نظارت , مشاوره و اجرای پروژه الکتریکی , اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب و دفتر نمایندگی و هچنین انعقاد قرارداد همکاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، صادرات و واردات کالاهای مجاز، شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط، سرمایه گذاری و کارآفرینی و مشاوره مدیریت و مدیریت ریسک، اخذ وام و تسهیلات بانکی بصورت ارزی و ریالی شرکتدر مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانک‌ها عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه کاهای مجاز بازرگانی، کلیه موارد مذکور پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران نیاوران کوچه حمام شیخ کوچه مسجد پلاک ۳۳ طبقه دوم واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن بانام عادی می‌باشدکه مبلغ xxxxxx۰ ریال طی فیش به شماره ۱۱/۹۶ , xxx مورخه ۰۲/۰۳/۹۶ بانک سینا شعبه بلوار کاوه پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهام داران می‌باشد. اولین مدیران: جمال ولی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل ابوذر زنگوئی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره زنیره نورالهی فومشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13466009
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران سازان بنیس درتاریخ ۲۱/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: ارائه کلیه امور پیمانکاری در زمینه ساختمان (ساخت ساختمان‌ها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزات و نظایر آن). انبوه سازی مسکن اعم از دولتی و خصوصی، امور پیمانکاری در زمینه رشته آب شامل: ساخت سیستم‌ها و تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، سد‌ها و بند‌ها و تونلهای انحراف آب و مخازن آب و شبکه‌های آب، سازه‌های دریایی و ساحلی و خطوط انتقال آب. امور پیمانکاری در زمینه راه باند شامل: ساخت راه‌ها نظیر جاده‌های اصلی و فرعی، بزرگراهها. راههای ریلی، باند و فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیر زمینی و سیستمهای حمل و نقل و عملیات آسفالتی، امور پیمانکاری در زمینه برق، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، مشارکت و تشکیل کنسرسیوم با پیمانکاران داخلی و خارجی، انعقاد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. شرکت در مناقصات ومزایدات بخشهای دولتی و خصوصی. اخذ وام از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و کلیه فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت. کلیه موارد مذکور پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط) ثبت شرکت به منزله صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر شهرجدیدپردیس شهرپردیس فاز ۴ میدان فردوس کوچه بهشت ۹ پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxx. xxx. xxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx. xxx ریالی می‌باشد تعداد xxx۰ سهم آن با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال طی گواهی شماره xxx مورخه ۱۸/۰۲/xxx۶ بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران: سید محمد اسماعیل جعفری پورزارع به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید مجید جعفری پورزارع به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و چک و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شکت معتبر می‌باشد. بازرس اصلی و علی البدل: پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13466205
آگهی تغییرات شرکت اسپیلی سینا طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۹۴۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13466514
آگهی تغییرات شرکت بام دژ بانژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۷۹۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۹۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پویا صدوقی کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13459660
آگهی تغییرات شرکت صنعتی معدنی پویا پدیده اسپرلوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۴۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۹۲۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13454691
آگهی تغییرات شرکت نیک یزدان رایمون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۹۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید مهرابی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13421470
آگهی تغییرات شرکت انبوه سازان کاسپین آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۸۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پویا صدوقی کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13419395
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دریا الماس خاورمیانه درتاریخ ۱۸/۰۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تهیه و تولید و توزیع و بسته بندی و واردات صادرات خاویار و ماهی و میگو و آبزیان خوراکی و دامی و خریدو فروش و واردات و صادرات انواع کالاهای مصرفی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. واردات و صادرات فرآورده‌های دامی شامل گوشت دام و طیور و نهاده‌های دامی. تولید و توزیع آب آشامیدنی و آب معدنی، آب میوه و نوشیدنی‌های غیرالکلی و گازدار اعم از دوغ و نوشایه و مالت. تهیه و توزیع و بسته بندی ادویه جات، زعفران، چای، برنج، حبوبات، غلات، روغن و تخم مرغ. کلیه موارد مذکور پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهر تهران - جردن - خیابان شهید حمید طاهری - بلوار نلسون ماندلا - پلاک xxx - ساختمان مرکزتجارت ایرانیان - طبقه هشتم - واحد ۶ - کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx۰ سهم آن بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۴۸/xxx۱۵ مورخ ۹/۲/۹۶ نزد بانک ملت شعبه پروفسور حسابی پرداخت گردیده و الباقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران خانم مریم صادقی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره خانم کبری رهنمارودپشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی خانم فاطمه وحیدی شاهسوار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13363648
آگهی تغییرات شرکت پارس راگا حدید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۳۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه نکو نگرش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان بازرس اصلی و علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13360680
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ماهان طب سرمد درتاریخ ۲۵/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی، نظارت و ساخت بیمارستان و آزمایشگاه و مراکز تصویربرداری و رادیوتراپی و سونوگرافی و تجهیز و نگهداری اتاق‌های عمل، سالن‌های فیزیوتراپی و عکس برداری و رادیوتراپی و سونوگرافی، واردات تجهیزات اتاق عمل و اتاق‌های تصویربرداری و رادیوتراپی و سونوگرافی و آزمایشگاهی. خرید و فروش سهام و سهم الشرکه شرکتهای دیگر. ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالا‌های مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی در کلیه فصول، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی کلیه موارد مذکور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران سعادت آباد خیابان بیست ودوم جنوبی خیابان بیست ودوم غربی پلاک ۴۰ طبقه اول واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxxxxx ریالی بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹/۹۵/۶۰ مورخه ۱۷/۱۲/xxx۵ بانک رفاه کارگران شعبه بنی هاشم پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آرزو یوردخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و پروین مهدوی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا حبیب نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13357311
آگهی تغییرات شرکت بین المللی راه ابریشم رستاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۴۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی نکو نگرش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان بازرس اصلی و علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13312931
آگهی تغییرات شرکت بهپویان آینده روشن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۳۲۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای میثم تقی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم بهناز قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و خانم ثریا خادم پیر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - خانم مژگان صادقی گاریز به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13263810
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آبادگران برهان قریشی درتاریخ ۲۹/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تهیه و توزیع و کشت توتون و تنباکو سیگار، تاسیس کارخانه سیگار با اخذ مجوزهای لازم، تهیه و کشت انواع مواد غذایی و خوراکی و تاسیس کارخانه و تولید در رابطه با هر نوع مواد غذایی و نوشیدنی و خوراکی و اخذ و اعطای نمایندگی از کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و ارگانها و شرکت‌ها و موسسات داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنها و انجام هر گونه فعالیت مجاز در رابطه با موضوع شرکت و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در داخل و خارج درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران، میدان پونک، کوچه گلزار، پلاک ۱، طبقه اول، واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx که تعداد xxx۰ سهم آن بانام می‌باشدکه مبلغ xxxxxx۰۰ ریال طبق گواهی شماره ۷۰/xxx۱/۵۳ مورخ ۲۰/۱۰/xxx۵ بانک شعبه به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد پرداخت سهامداران می‌باشد اولین مدیران: خانم هاوژین قریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای برهان قریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم پخشان رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای آریان رشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13260038
آگهی تغییرات شرکت اکسیر روشنگر پارسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۹۱۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مژگان صادقی گاریزبه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم ثریا خادم پیر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم بهناز قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای سیدسامان حسینی کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13223838
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نقشینه گستران بام شهر در تاریخ ۰۸/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: واردات، صادرات، خرید، فروش، تهیه، تولید و توزیع کلیه مواد و محصولات کشاورزی، دامداری، دامپروری و لبنیاتی و انواع نهاده‌های دامی و کشاورزی، کود شیمیائی و آهن آلات، فولاد و میل گرد، صنایع فلزی و غیرفلزی و مصالح ساختمانی اعم از گچ، سیمان، بتن و ماسه، ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالا‌های مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها، ترخیص کالا از گمرکات کشور، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران، خیابان گل افشان جنوبی، خیابان نورعلی اشیان غربی، پلاک ۲۸، ساختمان فرهنگیان، طبقه ۲ غربی کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال طی گواهی بانکی بشماره xxx/۹۵ , xxx مورخ ۱۴/۹/۹۵ بانک اقتصادنوین شعبه سرو غربی پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای امیرپویان خاکپور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم لنا پایزوان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219636
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شیرین پخت نوین شهر ایرانیان درتاریخ ۰۶/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش، تهیه و توزیع، بسته بندی، تولید انواع مواد غذایی آماده و نیمه آماده سرد و گرم و انواع کنسرویجات، تهیه و طبخ و توزیع و کترینگ غذا، تولید، پرورش، بسته بندی و فروش تخم کلیه طیور، تولید و پرورش پرندگان کثیرالتخم (بلدرچین، کبک، قرقاول، مرغ، غاز، اردک، شترمرغ، بوقلمون، پخش کلیه محصولات طیور شامل گوشت، تخم و مشتقات خوراکی و غیر خوراکی، کشتار دام وطیور و بسته بندی و پخش کلیه محصولات غذایی، پخش مرکبات، سبزیجات و سیفی جات، تولید و پرورش انواع دام، تولید و توزیع محصولات دامی، طیور و غیردامی، بسته بندی و پخش گوشت و تخم مرغ انواع طیور، واردات و صادرات کلیه محصولات طیور شامل گوشت، تخم مرغ، چرم، پر و مشتقات آن، واردات و صادات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی کلیه موارد مذکور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت فعالیت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران، خیابان گل افشان جنوبی، خیابان نورعلی اشیان غربی، پلاک ۲۸، ساختمان فرهنگیان، طبقه ۲ غربی کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال طی گواهی بانکی به شماره ۵۲/xxx۱/۵۳ مورخ ۲۵/۹/xxx۵ بانک کشاورزی شعبه الهیه پرداخت گردید و الباقی در تعهد پرداخت سهامداران می‌باشد اولین برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند آقای امیر پویان خاکپور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره خانم لنا پایزوان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل آقای پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13216074
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرا فولاد سازان یسنا درتاریخ ۰۵/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: واردات، صادرات، خرید، فروش، تهیه، تولید و توزیع کلیه مواد و محصولات کشاورزی، دامداری، دامپروری و لبنیاتی و انواع نهاده‌های دامی و کشاورزی، کود شیمیائی و آهن آلات، فولاد و میل گرد، صنایع فلزی و غیرفلزی و مصالح ساختمانی اعم از گچ، سیمان، بتن و ماسه، ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالا‌های مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها، ترخیص کالا از گمرکات کشور، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی. کلیه موارد مذکور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران، خیابان گل افشان جنوبی، خیابان نورعلی اشیان غربی، پلاک ۲۸، ساختمان فرهنگیان، طبقه ۲ غربی کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ که تعداد ۰ سهم آن بی نام می‌باشدکه مبلغ xxxxxx ریال آن طی شماره ۵۱/xxx۱/۵۳ مورخه ۲۵/۹/۹۵ بانککشاورزی شعبه الهیه پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهام داران می‌باشد. اولین مدیران: امیرپویان خاکپور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و لنا پایزوان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل و پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13216489
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی طرح و ایده ماراویا آروند درتاریخ ۰۵/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی و اجرا، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی و ساختمانی اعم از فلزی و بتونی، ابنیه سبک و سنگین، مشارکت در ساخت و انبوه سازی، شهرک سازی و سدسازی، شرکت در مناقصه و مزایده خصوصی و دولتی، عقد قرارداد و پیمان با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات دولتی، واردات و صادارت کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، کلیه موارد مذکور پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران، شهرک غرب، ایوانک، خیابان گل افشان جنوبی، خیابان نورعلی (آشیان غربی)، پلاک ۲۸، ساختمان فرهنگیان، طبقه ۲، واحد غربی کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۵ ص/ xxx مورخ ۱۸/۹/۹۵ بانک پاسارگاد شعبه سعادت آباد پرداخت گردیده و الباقیدر تعهد پرداخت سهامداران می‌باشد اولین مدیران برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: خانم مریم صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس وعضو هیئت مدیره آقای علیرضا حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و مدیرعامل دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره , مدیرعامل رئیس هیئت مدیرهومدیرعاملمتفقا همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای امیرپویان خاکپور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی وآقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13205636
آگهی تغییرات شرکت ایده پردازان مهام سپید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۵۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۶۳۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید مهرابی فر کدملی: xxxxxxxxx۴ بسمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی کشاورز کدملی: xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه بامهرشرکت معتبرمی باشد. پویا صدوقی کدملی: xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13205767
آگهی تغییرات شرکت جم آرمه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۵۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پویا صدوقی کدملی xxxxxxxxx۵ و علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند محمدرضا رحیمی کرد محله به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و مجید سنگدوینی قلی آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201246
آگهی تغییرات شرکت افق توسعه آکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۱۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۸۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم سمیرا خاکپور , کدملی: xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پویا صدوقی , کدملی: xxxxxxxxx۵ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - آقای افشین میناسازی کدملی: xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13190397
آگهی تغییرات شرکت بازرگان آبادگر قریشی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۲۳۲۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: آقای عباس حبیبیان کدملی xxxxxxxxx۲ خانم فاطمه علی محمدی کدملی xxxxxxxxx۷ آقای محمد جعفرغفار کدملی xxxxxxxxx۱ آقای پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مریوان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13160082
آگهی تغییرات شرکت آمیتیس ابنیه عصر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۶۳۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۷۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمیرا خاکپور، کدملی؛ xxxxxxxxx۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج گردید. علی قره خانی، کدملی: xxxxxxxxx۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. به موضوع شرکت: تولید، واردات و صادرات اقلام تجهیزات و سامانه‌های دیجیتالی والکترونیکی، مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیک و نظایر آن، کلیه فعالیتهای قانونی مربوط به بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای، کلیه موضوعات مرتبط با تجارت الکترونیک اعم از طراحی وب سایت، بهینه سازی وب سایت برای موتورهای جستجو، برنامه نویسی و تولید نرم افزار‌های تحت وب و ویندوزو موبایل و طراحی پلن‌های مربوط به برند سازی و وب برندینگ، آموزش طراحی وب سایت و بهینه سازی، مشاوره هوش تجاری و بازرگانی شرکت‌ها و موسسات. پژوهش‌های کاربردی، ارائه خدمات تخصصی و مشاوره‌ای، تولید محصولات با فناوری نوین، ارتباطات (شبکه، زیرساخت، سخت افزار، شبکه‌های همراه، سامانه‌های پیام کوتاه تحت وب به طور کامل، خرید و فروش و اخذ و واگذاری خطوط و پنل‌های پیام کوتاه و سیستم‌های اینترنتی پیام کوتاه)، فناوری اطلاعات (مدیریت فناوری اطلاعات، طراحی فرآیندی سامانه‌های یکپارچه، تامین و مدیریت محتوا، بازاریابی مبتنی بر فناوری و فناوری همراه در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم، الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد. آقای رضا شاهی، کدملی: xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسین رضائی، کدملی: xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13160095
آگهی تغییرات شرکت آمیتیس ابنیه عصر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۶۳۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۷۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین رضائی، کدملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. رضا شاهی، کدملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید ۰ مرکزی شرکت به: تهران، شهرک غرب، ایوانک، خیابان گل افشان جنوبی، خیابان نورعلی (آشیان غربی)، پلاک ۲۸، ساختمان فرهنگیان، طبقه ۲، واحد غربی کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. خانم سمیرا خاکپور، کدملی؛ xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای علی قره خانی، کدملی: xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای رضا شاهی، کدملی: xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسین رضائی، کدملی: xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13157455
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ابنیه سازان وطن مهر درتاریخ ۰۶/۰۹/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، تعمیر و نگهداری خطوط لوله آب و فاضلاب و نفت و گاز و پتروشیمی، احداث کانال احداث تونل، نقشه برداری و تسطیح اراضی، گود برداری، طراحی و اجراء و مدیریت پروژه‌های مربوط با صنایع فولاد، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان‌ها و کارخانجات صنعتی و نیروگاه‌ها، ساخت انواع سازه‌های فلزی، همچنین طراحی، تولید، ساخت و مونتاژ کلیه ماشین آلات صنعتی و قطعات صنعتی طراحی، تجهیز و راه اندازی خطوط تولید قطعات و ماشین آلات صنعتی و عمرانی و اتوماسیون، ساختمان و مبلمان شهری و ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش وکلیه کالا‌های مجاز بازرگانی خرید فروش صادرات و واردات کلیه کالا‌های مجاز بازرگانی گشایش اعتبارات وال سی برای شرکت نزد بانک‌ها ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌های داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی کلیه موارد مذکور پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان گل افشان جنوبی، خیابان نورعلی اشیان غربی، پلاک ۲۸، ساختمان فرهنگیان، طبقه ۲ غربی کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷/۹۵ , xxx مورخ ۳/۸/۹۵ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سعادت آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: امیرپویان خاکپور با ک. م xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره خانم لنا پایزوان با ک. م xxxxxxxxx۲ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد موضوع فعالیت ثبت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13132956
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران بنای مطلق درتاریخ ۲۶/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، طرح، محاسبه و نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی و ساختمانی اعم از فلزی و بتونی، ابنیه سبک و سنگین، مشارکت در ساخت و انبوه سازی، واردات و صادرات کلیه کالاها ی مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، کلیه موارد مذکور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران سعادت آباد علامه جنوبی کوچه ۲۲ غربی پلاک ۴۰ واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۲ مورخ ۱۱/۸/xxx۵ نزد بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: امیرپویان خاکپور کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل لنا پایزوان کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی وعلی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13133058
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پخت نام آشنای پایتخت درتاریخ ۲۶/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت شرکت: خرید و فروش، تهیه و توزیع، بسته بندی، تولید انواع مواد غذایی آماده و نیمه آماده سرد و گرم و انواع کنسرویجات، تهیه و طبخ و توزیع و کترینگ غذا، تولید، پرورش، بسته بندی و فروش تخم کلیه طیور، تولید و پرورش پرندگان کثیرتخم (بلدرچین، کبک، قرقاول، مرغ، غاز، اردک، شترمرغ، بوقلمون، پخش کلیه محصولات طیور شامل گوشت، تخم و مشتقات خوراکی و غیر خوراکی، کشتار دام وطیور و بسته بندی و پخش کلیه محصولات غذایی، پخش مرکبات، سبزیجات و سیفی جات، تولید و پرورش انواع دام، تولید و توزیع محصولات دامی، طیور و غیردامی، بسته بندی و پخش گوشت و تخم مرغ انواع طیور، واردات و صادرات کلیه محصولات طیور شامل گوشت، تخم مرغ، چرم، پر و مشتقات آن، واردات و صادات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی کلیه موارد مذکور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ گل افشان جنوبی خ نورعلی اشیان غربی، پلاک ۲۸، ساختمان فرهنگیان، طبقه ۲ غربی کد پستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/ xxx۲ مورخ ۱۷/ ۸/ xxx۵ نزد بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: امیرپویان خاکپور ش م xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل و خانم لنا پایزوان ش م xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. بازرس اصلی و علی البدل: آقای پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی وعلی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ثبت موضوع فعالیت بمنزله مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری نمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13133072
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توان پیرا طب درتاریخ ۲۶/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه فعالیت‌ها در زمینه تهیه و تولید و خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه تجهیزات و کالاهای پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای تولید کننده تجهیزات پزشکی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالا‌های مجاز بازرگانی ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی کشور انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان گل افشان جنوبی، خیابان نورعلی اشیان غربی، پلاک ۲۸، ساختمان فرهنگیان، طبقه ۲ غربی کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹ - ۹۵ - ۱۱ مورخ ۰۳/۰۸/xxx۵ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سعادت آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم لنا پایزوان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امیرپویان خاکپور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13127745
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کالا تجارت هرمس در تاریخ ۲۴/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و تسهیلات بانک به صورت ارزی و ریالی از بانکها، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران سعادت آباد علامه جنوبی کوچه ۲۲ غربی پلاک ۴۰ واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۲ مورخ ۱۷/۸/xxx۵ نزد بانک ملت شعبه سرو سعادت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: لنا پایزوان ک م xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیرپویان خاکپورک م xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13127765
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص برتر سازان صدر خاورمیانه درتاریخ ۲۴/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: واردات، صادرات، خرید، فروش، تهیه، تولید و توزیع کلیه مواد و محصولات کشاورزی، دامداری، دامپروری و لبنیاتی و انواع نهاده‌های دامی و کشاورزی، کود شیمیائی و آهن آلات، فولاد و میل گرد، صنایع فلزی و غیر فلزی و مصالح ساختمانی اعم از گچ، سیمان، بتن و ماسه، ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالا‌های مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها، ترخیص کالا از گمرکات کشور، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان گل افشان جنوبی، خیابان نورعلی اشیان غربی، پلاک ۲۸، ساختمان فرهنگیان، طبقه ۲ غربی کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۲ مورخ ۱۷/۸/xxx۵ نزد بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: لنا پایزوان ک م xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیرپویان خاکپور ک م xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13127830
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سریع تجهیز آریا در تاریخ ۲۴/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: واردات، صادرات، خرید، فروش، تهیه، تولید و توزیع کلیه مواد و محصولات کشاورزی، دامداری، دامپروری و لبنیاتی و انواع نهاده‌های دامی و کشاورزی، کود شیمیائی و آهن آلات، فولاد و میل گرد، صنایع فلزی و غیرفلزی و مصالح ساختمانی اعم از گچ، سیمان، بتن و ماسه، ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالا‌های مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها، ترخیص کالا از گمرکات کشور، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی،، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان گل افشان جنوبی، خیابان نورعلی اشیان غربی، پلاک ۲۸، ساختمان فرهنگیان، طبقه ۲ غربی کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۲ مورخ ۱۷/۰۸/۹۵ نزد بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: لنا پایزوان به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ امیرپویان خاکپور به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13125384
آگهی تغییرات شرکت مهر راه سازه رضوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۶۴۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم شهره محمدی دارستانی , کدملی: xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا کلانتری , کدملی: xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی محمدی محقق , کدملی: xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای پویا صدوقی کدملی: xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13123775
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمود سازان آتیه شهر درتاریخ ۲۲/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و طرح و محاسبه و نظارت فنی و اجرایی کلیه پروژه‌های عمرانی و ساختمانی اعم از فلزی و بتونی، ابنیه سبک و سنگین، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از بانک‌ها، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی کلیه موارد مذکور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران سعادت آباد علامه جنوبی کوچه ۲۲ غربی پلاک ۴۰ واحد ۷ کد پستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۶/۹۵ , xxx مورخ ۳/۸/۹۵ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سعادت آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای امیرپویان خاکپور با ک. م xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم لنا پایزوان با ک. م xxxxxxxxx۲ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. آقای مهدی کاظمی مطلق به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13118802
آگهی تغییرات شرکت كیان شیمی پیشرو شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۱۰۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی نصیری، کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای علیرضا نصیری کدملی: xxxxxxxxx۵ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای سامان بیانی کدملی: xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105958
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زاگرس خودرو هرمس درتاریخ ۱۱/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش، واردات و صادارت انواع خودروهای سبک، سنگین و نیمه سنگین، موتور سیکلت و کلیه قطعات خودروهای مذکور، خرید و فروش و واردات و صادارت کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مزایدات و مناقصات اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران - سعادت آباد - علامه جنوبی - کوچه ۲۲ غربی - پلاک ۴۰ - واحد ۷ کدپستی: xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۸ - ۹۵ - xxx مورخ ۰۳/۰۸/۹۵ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سعادت] باد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: امیرپویان خاکپور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره لنا پایزوان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهدی کاظمی مطلق به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی. علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ابرار انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13101140
آگهی تغییرات شرکت بام دژ بانژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۷۹۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۹۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم الهه صامتی فر کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی جان نثاری کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای جعفرتوسکی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند امضاء کلیه آوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد وعقود اسلامی و آوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای پویا صدوقی کدملی: xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13092797
آگهی تغییرات شرکت هیدرو صنعت کیمیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۱۰۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۵۴۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پویا صدوقی کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13075070
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی بهار وندان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۳۱۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پویا صدوقی کدملی: xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13057547
آگهی تغییرات شرکت بین المللی راه ابریشم رستاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۴۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا ابول پناه سخویدی شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی محمدعلی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای یحیی راضی وندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13054884
آگهی تغییرات شرکت رهوران اندیشه امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۱۹۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای رضا گلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسن گلستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با مدیرعامل به تنهائی همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13054903
آگهی تغییرات شرکت اندیشه مهروزان امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۵۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حمید ملائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای رضا گلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با مدیرعامل به تنهائی همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13014119
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص خدمتگزاران وطن پاک درتاریخ ۲۰/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانک‌ها و مؤسسات، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی، ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج کشور، کلیه موارد مذکور پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان فیروزه، پلاک ۱۴، واحد ۱۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۹ مورخ ۰۸/۰۶/۹۵ نزد بانک پارسیان شعبه لیزینگ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سیدعلی میربرک کار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سیدرضا موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13014559
آگهی تغییرات شرکت آذین پایدار قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲۰۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۵۵۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پویا صدوقی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13010312
آگهی تغییرات شرکت اسکان سازان برلیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۹۶۹۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمیه نجارخان کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002855
آگهی تغییرات شرکت سپافیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۶۷۰۲
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی مصفی به کدملی xxxxxxxxx۴ وخانم مینو یزدان پرست کدملی xxxxxxxxx۵ وخانم معصومه حاجی زاده کدملی xxxxxxxxx۸ و خانم ساعده دل افروز به کدملی xxxxxxxxx۶ و خانم هانیه دل افروز کدملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانم ژاله مصفی کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای اسماعیل حاجی زاده رکوئه کدملی xxxxxxxxx۵ و خانم لاله مصفی کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای پویا صدوقی کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976306
آگهی تغییرات شرکت سرمایه سازان تجارت قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۸۴۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۷۵۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پویا صدوقی کدملی: xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12964215
آگهی تغییرات شرکت اسپیلی سینا طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۱۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۹۴۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12953200
آگهی تغییرات شرکت ابنیه مقاوم کاویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۴۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۰۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و پویا صدوقی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12941237
آگهی تغییرات شرکت ابنیه مقاوم ژاو پی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۸۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۴۴۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12922319
آگهی تغییرات شرکت روژان پرگاس آراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۴۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۰۳۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پویا صدوقی کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12922545
آگهی تغییرات شرکت سارینا صدر سانیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۴۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۰۴۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پویا صدوقی کدملی: xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12907919
آگهی تغییرات شرکت رایان پرگاس روژان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۱۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۱۱۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پویا صدوقی کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12907972
آگهی تغییرات شرکت فراز پیشگامان طاها شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۸۸۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۰۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پویا صدوقی کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12898992
آگهی تغییرات شرکت ابنیه مقاوم شهر آتیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۱۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۹۴۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پویا صدوقی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و علی قره خانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12895402
آگهی تغییرات شرکت پارسیس تندیس همای ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۴۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۲۸۴۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پویا صدوقی کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12895422
آگهی تغییرات شرکت پارت بنا روژان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۱۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۹۴۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پویا صدوقی کدملی: xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12872713
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان اندیشه عرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۸۸۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۰۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پویا صدوقی کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12863191
آگهی تغییرات شرکت دایان سازان پارسیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۴۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۸۶۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پویا صدوقی کدملی: xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12856847
آگهی تغییرات شرکت پترو کاران پارسه پاریزان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۹۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۷۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پویا صدوقی کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12853256
آگهی تغییرات شرکت پاسارگاد خودرو عصر پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۹۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۷۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پویا صدوقی کدملی: xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12837902
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بین المللی بینا تدبیر آداک در تاریخ ۱۷/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: بسته بندی، پخش، توزیع، تولید، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، مشاوره، نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیک و نظایر آن، کلیه فعالیتهای مربوط به بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای، کلیه موضوعات مرتبط با تجارت الکترونیک اعم از طراحی وب سایت، بهینه سازی وب سایت برای موتور‌های جستجو، عقد قرارداد، مشاوره و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، داخلی و خارجی، ایجاد شعب و نمایندگی تجاری، شرکت در مناقصه و مزایده و اخذ وام و تهسیلات و اعتبارات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی واعتباری داخل و خارج از کشور بصورت ارزی و ریالی، اداره برگزاری همایشها و مجالس (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران سعادت آباد علامه جنوبی کوچه ۲۲ غربی پلاک ۴۰ واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۲/xxx۴ مورخ ۲۵/۰۲/xxx۵ نزد بانک پارسیان شعبه اریکه ایرانیان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: سیدمحسن برقعی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و فاطمه پیروی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12827547
آگهی تغییرات شرکت آزما طب بادیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۹۲۷۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12827580
آگهی تغییرات شرکت صنعتی معدنی پویا پدیده اسپرلوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۴۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۹۲۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پویا صدوقی با کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و آقای علی قره خانی با کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12824224
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آب البرز گوارای جهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۳۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای ایمان مینوئی صابری , کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای جواد جبرائیلی بیله درق کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عارف روح نواز آرپا تپه کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - آقای پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12824448
آگهی تغییرات شرکت ایرانیان پژوه سامانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۰۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایمان مینوئی صابری , کدملی: xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای جواد جبرائیلی پیله ورق , کدملی: xxxxxxxxx۴ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای عارف روح نواز آریا تپه , کدملی: xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و با امضاء ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12778240
آگهی تغییرات شرکت سپید شوی آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۴۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بیتا فراهانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل مهدی احمدی قانع به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره کامیار آری زاد به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. علی قره خانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و علی رضا خواجوی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12774304
آگهی تغییرات شرکت رادین تک آرشیت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۴۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۹۲۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پویا صدوقی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای علی قره خانی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12767527
آگهی تغییرات شرکت تینا تجهیز خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۲۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۵۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن حسینخانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجید خداپرست به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. امیر پویان خاکپور به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و علی قره خانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12743408
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فن آوران سیستم طاها درتاریخ ۲۴/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه و تولید و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تجهیزات رایانه‌ای، انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطلاعات آی تی، طراحی تولید و پشتیبانی نرم افزاری رایانه‌ای به سفارش مشتری، ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه، تولید و فروش سخت افزار رایانه‌ای، طراحی و پیاده سازی شبکه‌های رایانه‌ای، اتوماسیون اداری، اتوماسیون صنعتی، اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت، تولید و ارائه دستگاه‌های جانبی و قطعات و ملزومات رایانه تهیه و تولید و ارائه سیستم‌های رایانه‌ای شخصی مشاوره فنی برای اجرای طرح‌های انفورماتیکی و فعالیت در زمینه نصب و راه اندازی و پشتیبانی فنی شبکه‌های کابلی و غیر کابلی کامپیوتری، خرید، فروش، تولید، توزیع، تعمیر و نگهداری انواع جکهای اتوماتیک شامل جک در و کرکره برقی، در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، روبروی بیمارستان مدرس، ساختمان پلیکان، طبقه ۵، واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰ مورخ ۲۸/۱۱/xxx۴ نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه مرکزی تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: امیرپویان خاکپور شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره. لنا پایزوان شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدورپروانه فعالیت نمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12729266
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آتیه سازان هیراد درتاریخ ۱۶/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، طرح، محاسبه و نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی و ساختمانی اعم از فلزی و بتونی، ابنیه سبک و سنگین، مشارکت در ساخت و انبوه سازی، واردات و صادرات کلیه کالاها ی مجاز بازرگانی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، کلیه موارد مذکور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، روبروی بیمارستان مدرس، ساختمان پلیکان، طبقه ۵، واحد ۱۰ کد پ xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx , xxx مورخ ۱۷/۱۲/۹۴ نزد بانک شهر شعبه سعادت آباد میدان کاج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای امیرپویان خاکپور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم لنا پایزوان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو ورئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضاء کلیه آوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12726850
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص روژان پرگاس آراد در تاریخ ۱۵/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: پژوهش‌های کاربردی، توسعه‌ای و بنیادی، ارائه خدمات تخصصی و مشاوره‌ای، تولید محصولات با فناوری‌های نوین، توزیع و پخش کتاب، انجام خدمات نظارتی که به صورت مشخص‌تر شامل بندهای زیر می‌باشد. ارتباطات (شبکه، زیرساخت، سخت افزار، شبکه‌های همراه، طراحی و توسعه نرم افزارهای وابسته)، فناوری اطلاعات (مدیریت فناوری اطلاعات، طراحی و توسعه نرم افزارها، طراحی فرآیندی سامانه‌های یکپارچه، تامین و مدیریت محتوا، بازاریابی مبتنی بر فناوری و فناوری همراه، آموزش مبتنی بر فناوری و فناوری همراه)، مهندسی صنایع (برنامه ریزی، مدیریت پروژه، مهندسی و معماری سازمانی، مدیریت فرآیندها و سیستم‌های یکپارچه، مدیریت منابع سازمانی، مدیریت بحران)، تولید، توزیع، تهیه، تدارک، خرید و فروش کامپیوتر و سخت افزار، ارائه کلیه فعالیتها و خدمات مجاز رایانه‌ای، واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای بازرگانی و عقد قرارداد، مشاوره و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات و اخذ و ام و اعتبار، تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور بصورت ارزی و ریالی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران سعادت آباد علامه جنوبی کوچه ۲۲ غربی پلاک ۴۰ واحد ۷ کدپستی: xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx ش مورخ ۱۸/۱۲/xxx۴ نزد بانک شهر شعبه کاج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: امیرپویان خاکپور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره. لنا پایزوان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مد ت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مد ت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12726856
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ابنیه مقاوم کاویان درتاریخ ۱۵/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، طرح، محاسبه و نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی و ساختمانی اعم از فلزی و بتونی، ابنیه سبک و سنگین، مشارکت در ساخت و انبوه سازی، واردات و صادرات کلیه کالاها ی مجاز بازرگانی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، روبروی بیمارستان مدرس، ساختمان پلیکان، طبقه ۵، واحد ۱۰ کدپ xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx , xxx ش مورخ ۱۷/۱۲/۹۴ نزد بانک شهر شعبه میدان کاج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: امیرپویان خاکپور به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و لنا پایزوان به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12726868
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سارینا صدر سانیا در تاریخ ۱۵/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: طراحی، طرح، محاسبه و نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی و ساختمانی اعم از فلزی و بتونی، ابنیه سبک و سنگین، مشارکت در ساخت و انبوه سازی، واردات و صادرات کلیه کالاها ی مجاز بازرگانی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، کلیه موارد مذکور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران سعادت آباد علامه جنوبی کوچه ۲۲ غربی پلاک ۴۰ واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx , xxx ش مورخ ۱۷/۱۲/xxx۴ نزد بانک شهر شعبه سعادت آباد میدان کاج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: امیر پویان خاکپور شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و لنا پایزوان شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717264
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رایان پرگاس روژان درتاریخ ۲۶/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: پژوهش‌های کاربردی، توسعه‌ای و بنیادی، ارائه خدمات تخصصی و مشاوره‌ای، تولید محصولات با فناوری‌های نوین، توزیع و پخش کتاب، انجام خدمات نظارتی که به صورت مشخص‌تر شامل بندهای زیر می‌باشد. ارتباطات (شبکه، زیرساخت، سخت افزار، شبکه‌های همراه، طراحی و توسعه نرم افزارهای وابسته)، فناوری اطلاعات (مدیریت فناوری اطلاعات، طراحی و توسعه نرم افزارها، طراحی فرآیندی سامانه‌های یکپارچه، تامین و مدیریت محتوا، بازاریابی مبتنی بر فناوری و فناوری همراه، آموزش مبتنی بر فناوری و فناوری همراه)، مهندسی صنایع (برنامه ریزی، مدیریت پروژه، مهندسی و معماری سازمانی، مدیریت فرآیندها و سیستم‌های یکپارچه، مدیریت منابع سازمانی، مدیریت بحران)، تولید، توزیع، تهیه، تدارک، خرید و فروش کامپیوتر و سخت افزار، ارائه کلیه فعالیتها و خدمات مجاز رایانه‌ای، واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای بازرگانی و عقد قرارداد، مشاوره و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات و اخذ و ام و اعتبار، تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور بصورت ارزی و ریالی، در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران سعادت آباد علامه جنوبی کوچه ۲۲ غربی پلاک ۴۰ واحد ۷ کدپستی: xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx / xxx ش مورخ ۱۸/۱۲/xxx۴ نزد بانک شهر شعبه میدان کاج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: امیرپویان خاکپور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره. لنا پایزوان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مد ت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12715151
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ابنیه مقاوم شهر آتیه درتاریخ ۲۵/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه فعالیت‌های عمرانی، ساختمانی، پیمانکاری، شامل طراحی، محاسبه، نظارت فنی، و اجرای کلیه پروژه‌ها شامل مشارکت در ساخت و انبوه سازی، ساخت هر نوع ابنیه فلزی و بتنی، سبک و سنگین، مرمت و باز سازی، تأمین مصالح و ماشین آلات راه سازی و ساختمانی، پل سازی و سدسازی، شهرک سازی، اجرای طرح‌های زیر بنایی، احداث ساختمان و شبکه آبرسانی، ایجاد و نگهداری فضای سبز و محوطه سازی، سیویل جدول کشی و زه کشی، آسفالت، خاکبرداری و خاک ریزی، خطوط لوله و انتقال آب و گاز و نفت، لوله کشی آب و فاضلاب و کلیه تأسیسات ساختمان، همچنین اجرای کلیه پروژه‌های الکتریکی و نیروگاهی اعم از تولید و انتقال نیرو، تأمین تجهیزات و قطعات، ارائه خدمات فنی و پشتیبانی فنی و مشاوره و طراحی و نگهداری فنی و نظارت فنی در امر پروژه‌های تأسیسات پالایشگاهی و برقی و مکانیکی و الکتریکی و اتوماسیون، طراحی و نصب و اجرای انواع پست‌های فشار قوی و فشار ضعیف و نیروگاه و خطوط قوی طراحی و ساخت تابلوهای برق و فرمان و میکرو کنترلر پی ال سی، اجرا روشنایی معابر و خیابان‌ها، همچنین ارائه کلیه فعالیت‌ها در زمینه تأمین تجهیزات و طراحی و نصب و راه اندازی تأسیسات سیستم‌های مخابراتی و دیتا، انجام کلیه فعالیت‌های مجاز صنعتی، بهینه سازی مدیریت خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی، شرکت در کلیه نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی (انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نا محدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، روبروی بیمارستان مدرس، ساختمان پلیکان، طبقه ۵، واحد ۱۰ کد پستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷ مورخه ۰۶/۱۲/xxx۴ نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه مرکزی تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: خانم لنا پایزوان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیر پویان خاکپور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قرار دادها، عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12715161
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارت بنا روژان درتاریخ ۲۵/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، طرح، محاسبه و نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی و ساختمانی اعم از فلزی و بتونی، ابنیه سبک و سنگین، مشارکت در ساخت و انبوه سازی، واردات و صادرات کلیه کالاها ی مجاز بازرگانی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، کلیه موارد مذکور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران سعادت آباد علامه جنوبی کوچه ۲۲ غربی پلاک ۴۰ واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/ xxx ش مورخ ۱۸/۱۲/۹۴ نزد بانک شهر شعبه میدان کاج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: امیرپویان خاکپور xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و لنا پایزوان xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12715166
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اسپیلی سینا طب در تاریخ ۲۵/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات دارو، مواد اولیه دارو، اقلام بسته بندی، لوازم آرایشی، لوازم بهداشتی، مواد شوینده و پاک کننده، تجهیزات پزشکی با محصولات فرآیند شده غذایی، مواد غذایی و آشامیدنی، مکمل غذایی رژیمی، مکمل دارویی، کودهای زیستی، واکسن و سرم (انسانی و حیوانی)، آمبولانس و امثالهم، مشارکت در ساخت و تولید داخلی اقلام نامبرده، واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقدقرارداد مشاوره و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب از شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات، و اخذ وام و اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج کشور، کلیه اموری که مستقیم و غیرمستقیم به موضوع شرکت مرتبط باشد، (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران اقدسیه خیابان موحد دانش جنب سفارت چین پلاک ۷۱ کدپستی: xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۴ ص/ xxx مورخ ۱۷/۱۲/۹۴ نزد بانک پاسارگاد شعبه صاحبقرانیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: مهراز کاویانی اسپیلی شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره علی حیدر کلهر شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره فرهاد کلهر شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و پویان پیش بین شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی وعلی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12709167
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دانه قهوه پارسیان درتاریخ ۲۲/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید، بسته بندی، پخش، توزیع، واردات و صادرات، انواع قهوه، شکلات، کاکائو و فرآورده‌های وابسته به قهوه و شکلات اعم از نوشیدنی‌های فوری و غیر فوری قهوه و شکلات، ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالا‌های مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی در کلیه فصول، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی کلیه موارد مذکور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران – اکباتان – فاز ۱ - بلوک A ۱ – ورودی ۹ - شماره xxx کدپستی: xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۴/xxx۲ مورخ ۱۲/۱۲/۹۴ نزد بانک پارسیان شعبه اکباتان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای محسن کاظمی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای مجتبی کاظمی به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور ازقبیل چک، سفته وبروات وعقود اسلامی وقرارداهای و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12705564
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیشگامان اندیشه عرشیا درتاریخ ۱۹/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: طراحی وب سایت و ثبت دامنه اینترنتی و خدمات میزبانی وب ارائه خدمات مشاوره‌ای در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات تجارت الکترونیکی ای کا مرسی غیر هرمی و غیر شبکه‌ای در بازارهای داخلی و بین المللی نصب و راه اندازی و تعمیر و نگه داری تجهیزات رایانه‌ای، الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و سوچینگ و آنتن‌ها و کابل‌های ارتباطی مربوطه، مکانیزه شدن سیستم‌های اداری و اجرای سیستم‌های مکانیزه شده، طراحی سیستم‌های مختلف رایانه‌ای، برنامه نویسی، تهیه و تأمین تجهیزات و قطعات یدکی رایانه‌ای و الکترونیکی و مخابراتی، مشاوره و اجرای سیستم‌های امنیت شبکه و ارائه خدمات تخصصی در رابطه با شبکه‌های مبتنی بر فیبر نوری و شبکه‌های بیسیم و راه حل‌های ارتباط با اینترنت جهت سازمانها، طراحی و نصب و پشتیبانی شبکه‌های کامپیوتری. توسعه بستر فنی لازم برای گسترش خدمات و خرید و فروش انواع کارتها ی الکترونیک و هوشمند مربوطه ثبت، ورود و دسته بندی اطلاعات اخذنمایندگی از شرکتهای خارجی و داخلی و ارائه نمایندگی به شرکتهای داخلی یا خارجی و یا ایجاد شعب در سراسر کشور. طراحی پیاده سازی راهبری و نگهداری نرم افزار‌های کاربردی مربوط به موضوع فعالیت شرکت انجام مطالعات و خدمات پژوهشی و ترویج خدمات نوین در زمینه فعالیت شرکت همکاری و مشارکت با سازمانهای ذیربط ملی و بین المللی و شرکتهای دارای مجوز در زمینه آموزش پرسنل برای بهبود کارایی در زمینه فناوری اطلاعات و پیاده سازی و اجرای پروژه‌های الکترونیکی ارائه خدمات به شکل برگزاری دوره‌های با الگوهای آموزش الکترونیکی و شرکت در مجامع نمایشگاههای ملی و بین المللی و مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و بین الملل ارائه خدمات شامل مشاوره ایده پرازی، برنامه ریزی مدیریت و نظارت فنی اجرای کلیه پروژه‌های صنعتی تجاری و خدماتی شبیه سازی سه بعدی و دو بعدی قطعات صنعتی و خودرو و دکوراسیون داخلی و خارجی و بسته بندی و محصولات تجاری، همکاری و مشارکت با سازمان‌های بین المللی و داخلی و شرکتهای دارای مجوز در امر شبیه سازی بدنه و داخل خودرو و زیباسازی محصولات تجاری و صنعتی مشاوره، برنامه ریزی، مدیریت جامع و اجرایی انجام امور حسابداری و طراحی سیستم‌های مالی، انبارگردانی تهیه انواع صورتهای مالی طراحی و مشاوره پیمانکاری و اجرا انجام فعالیت‌های مطالعاتی، اقتصادی، امکان سنجی انواع طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ساختمانی صنعتی اجرایی خدماتی ایجاد نمایشگاه‌ها و همایش‌ها و سمینارها کنفرانس‌های داخلی و خارجی ارائه خدمات اداری شامل تایپ و تکثیر خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کالاهای مربوط به حوزه فعالیت شرکت عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام، تسهیلات و اعتبار و عقوداسلامی از کلیه بانکهای داخلی و بین المللی و مؤسسات مالی و اعتباری انجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، روبروی بیمارستان مدرس، ساختمان پلیکان، طبقه ۵، واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۶ مورخ ۰۹/۱۲/۹۴ نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه مرکزی تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت بریا مدت دو سال به شرح ذیلف تعین شدند: امیرپویان خاکپور با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره لنا پایزوان xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12705571
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فراز پیشگامان طاها درتاریخ ۱۹/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی وب سایت و ثبت دامنه اینترنتی و خدمات میزبانی وب - ارائه خدمات مشاوره‌ای در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات تجارت الکترونیکی (ای - کامرس) غیر هرمی و غیر شبکه‌ای در بازارهای داخلی و بین المللی - نصب و راه اندازی و تعمیر و نگه داری تجهیزات رایانه‌ای، الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و سوچینگ و آنتن‌ها و کابل‌های ارتباطی مربوطه، مکانیزه شدن سیستم‌های اداری و اجرای سیستم‌های مکانیزه شده، طراحی سیستم‌های مختلف رایانه‌ای، برنامه نویسی، تهیه و تأمین تجهیزات و قطعات یدکی رایانه‌ای و الکترونیکی و مخابراتی، مشاوره و اجرای سیستم‌های امنیت شبکه و ارائه خدمات تخصصی در رابطه با شبکه‌های مبتنی بر فیبر نوری و شبکه‌های بیسیم و راه حل‌های ارتباط با اینترنت جهت سازمانها، طراحی و نصب و پشتیبانی شبکه‌های کامپیوتری. توسعه بستر فنی لازم برای گسترش خدمات و خرید و فروش انواع کارتهای الکترونیک و هوشمند مربوطه ثبت، ورود و دسته بندی اطلاعات - اخذنمایندگی از شرکتهای خارجی و داخلی و ارائه نمایندگی به شرکتهای داخلی یا خارجی و یا ایجاد شعب در سراسر کشور. طراحی پیاده سازی راهبری و نگهداری نرم افزارهای کاربردی مربوط به موضوع فعالیت شرکت - انجام مطالعات و خدمات پژوهشی و ترویج خدمات نوین در زمینه فعالیت شرکت - همکاری و مشارکت با سازمانهای ذیربط ملی و بین المللی و شرکتهای دارای مجوز در زمینه آموزش پرسنل برای بهبود کارایی در زمینه فناوری اطلاعات و پیاده سازی و اجرای پروژه‌های الکترونیکی ارائه خدمات به شکل برگزاری دوره‌های با الگوهای آموزش الکترونیکی و شرکت در مجامع نمایشگاههای ملی و بین المللی و مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و بین الملل - ارائه خدمات شامل مشاوره ایده پردازی، برنامه ریزی مدیریت و نظارت فنی اجرای کلیه پروژه‌های صنعتی تجاری و خدماتی - شبیه سازی سه بعدی و دو بعدی قطعات صنعتی و خودرو و دکوراسیون داخلی و خارجی و بسته بندی و محصولات تجاری، همکاری و مشارکت با سازمان‌های بین المللی و داخلی و شرکتهای دارای مجوز در امر شبیه سازی بدنه و داخل خودرو و زیباسازی محصولات تجاری و صنعتی مشاوره، برنامه ریزی، مدیریت جامع و اجرایی انجام امور حسابداری و طراحی سیستم‌های مالی، انبارگردانی تهیه انواع صورتهای مالی - طراحی و مشاوره پیمانکاری و اجرا انجام فعالیت‌های مطالعاتی، اقتصادی، امکان سنجی انواع طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ساختمانی صنعتی اجرایی خدماتی - ایجاد نمایشگاه‌ها و همایش‌ها و سمینارها کنفرانس‌های داخلی و خارجی ارائه خدمات اداری شامل تایپ و تکثیر - خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کالاهای مربوط به حوزه فعالیت شرکت - عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی - اخذ وام، تسهیلات و اعتبار و عقود اسلامی از کلیه بانکهای داخلی و بین المللی و مؤسسات مالی و اعتباری (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران - سعادت آباد - علامه جنوبی - کوچه ۲۲ غربی - پلاک ۴۰ - واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۵ مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه مرکزی تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: لنا پایزوان شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره - امیرپویان خاکپور شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12705588
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی پویان راستین ایرسا در تاریخ ۱۹/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالا‌های مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی در کلیه فصول، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی کلیه موارد مذکوردرصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم مرکز اصلی شرکت: تهران سعادت آباد بالاتر از میدان کاج روبروی بیمارستان مدرس طبقه ۵ واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۸ مورخ ۰۶/۱۲/۹۴ نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه مرکزی تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: امیرپویان خاکپور به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره خانم لنا پایزوان به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. آقای پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12699147
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص حمل و نقل امداد رسام ایرسا درتاریخ ۱۷/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ایجاد و تاسیس، مشارکت و سرمایه گذاری توسعه و تکمیل، طراحی صنعتی، خدمات و پشتیبانی مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش‌های مختلف صنعت سیستم‌های حمل و نقل درون شهری، بازرگانی، خدمات درمانی ورزشی، ساختمانی، انرژی، مدیریتی و مشاوره‌ای در داخل و خارج از کشور و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی کلیه موارد مذکور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران - سعادت آباد - علامه جنوبی - کوچه ۲۲ غربی - پلاک ۴۰ - واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱ مورخ ۸/۱۲/۹۴ نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه مرکزی تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای امیرپویان خاکپور به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره خانم لنا پایزوان به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو ورئیس هیئت مدیره بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12699180
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی هوراد تجارت راستین درتاریخ ۱۷/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالا‌های مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی در کلیه فصول – انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور – اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی کلیه موارد مذکور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران – سعادت آباد – بالاتر از میدان کاج – روبروی بیمارستان مدرس – طبقه ۵ – واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲ مورخ ۸/۱۲/۹۴ نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه مرکزی تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای امیرپویان خاکپور به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره خانم لنا پایزوان به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو ورئیس هیئت مدیره بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12694551
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرمایه سازان تجارت قرن درتاریخ ۱۶/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ایجاد و تاسیس، مشارکت و سرمایه گذاری توسعه و تکمیل، طراحی صنعتی، خدمات و پشتیبانی مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش‌های مختلف صنعت سیستم‌های حمل و نقل درون شهری، بازرگانی، خدمات درمانی ورزشی، ساختمانی، انرژی، مدیریتی و مشاوره‌ای در داخل و خارج از کشور و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی - در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، روبروی بیمارستان مدرس، ساختمان پلیکان، طبقه ۵، واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۴ مورخ ۹/۱۲/xxx۴ نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه مرکزی تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: امیرپویان خاکپور ک م xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و لنا پایزوان ک م xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدلبرای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12686606
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاوش عمران عصر در تاریخ ۱۱/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه فعالیت‌های عمرانی، ساختمانی، پیمانکاری، شامل طراحی، محاسبه، نظارت فنی، و اجرای کلیه پروژه‌ها شامل مشارکت در ساخت و انبوه سازی، ساخت هر نوع ابنیه فلزی و بتنی، سبک و سنگین، مرمت و بازسازی، تامین مصالح و ماشین آلات راه سازی و ساختمانی، پل سازی و سد سازی، ایجاد و نگهداری فضای سبز و محوطه سازی، سیویل جدول کشی و زه کشی، آسفالت، خاکبرداری و خاک ریزی، خطوط لوله و انتقال آب و گاز و نفت لوله کشی آب و فاضلاب و کلیه تاسیسات ساختمان، همچنین اجرای کلیه پروژه‌های الکتریکی و نیروگاهی اعم از تولید و انتقال نیرو، تامین تجهیزات و قطعات، ارائه خدمات فنی و پشتیبانی فنی و مشاوره و طراحی و نگهداری فنی و نظارت فنی در امر پروژه‌های تاسیسات پالایشگاهی و برقی و مکانیکی و الکتریکی و اتوماسیون، طراحی و نصب و اجرای انواع پست‌های فشار قوی و فشار ضعیف و نیروگاه و خطوط قوی طراحی و ساخت تابلو‌های برق و فرمان و میکرو کنترلر پی. ال. سی اجرا روشنایی معابر و خیابان‌ها، همچنین ارائه کلیه فعالیت‌ها در زمینه تامین تجهیزات و طراحی و نصب و راه اندازی تاسیسات سیستم‌های مخابراتی و دیتا، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی، شرکت در کلیه نمایشگاه‌های داخلی و خارجی اخذ وام واعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، روبروی بیمارستان مدرس، ساختمان پلیکان، طبقه ۵، واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱ مورخ ۲۸/۱۱/۹۴ نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه مرکزی تهرانپرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: لنا پایزوان ک م xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیرپویان خاکپور ک م xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدتدو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک وس فته و بروات و قراردادها وعقود اسلامی وبطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل بشرح ذیل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند: آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. آقای پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12674682
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ابنیه مقاوم ژاو پی درتاریخ ۰۴/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات شهری شامل ایجاد و نگهداری فضای سبزخصوصی و دولتی، محوطه سازی، رنگ آمیزی، زیباسازی معابر و المان‌های شهری و پاکسازی و بازیافت و نظافت اماکن خصوصی و دولتی و معابر شهری، جدول بندی، اعطای خدمات زیست محیطی، کلیه کارهای خدمات شهری اماکن دولتی و خصوصی، تزئینات داخلی و خارجی ساختمان، طراحی، طرح، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌های ساختمانی اعم از فلزی و بتونی، ابنیه سبک و سنگین، مشارکت در ساخت و انبوه سازی، نوسازی و بازسازی و مرمت ابنیه و بافتهای قدیمی، انجام کلیه امور وکالتی در خصوص پیگیری و مراجعه و انجام امورات مربوط به شهرداری‌ها، نورپردازی در مکان‌های عمومی، دولتی و خصوصی و ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالا‌های مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی در کلیه فصول، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی کلیه موارد مذکور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران سعادت آباد علامه جنوبی کوچه ۲۲ غربی پلاک ۴۰ واحد ۷ به کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹ مورخ ۲۸/۱۱/۹۴ نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه مرکزی تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: لنا پایزوان به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیرپویان خاکپور به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سمیرا خاکپور به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670748
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فجر جم پارس در تاریخ ۰۲/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه‌های حوزه نفت گاز پتروشیمی و انرژی در داخل و خارج ازکشور، انجام امور بازرگانی واردات و صادرات در حوزه نفت گاز پتروشیمی وانرژی، ارائه کلیه خدمات تجاری فنی و مهندسی و تخصصی در حوزه نفت گاز پتروشیمی و انرژی اعم از انرژی خورشیدی بادی و سایرانرژی‌های نو، واردات و صادرات ماشین آلات در انرژی و پتروشیمی و پالایشگاه و ترخیص کالا، کارگزاری قراردادهای صنعت نفت گاز پتروشیمی و انرژی و اجرای قراردادهای مذکور، خرید و فروش مصالح و مواد صنعتی و معدنی و خرید و فروش اموال منقول از جمله خودرو و موتورسیکلت و سایر موارد، خرید و فروش اموال غیرمنقول جهت توسعه و گسترش فعالیت، اخذ نمایندگی از شرکتهای حوزه نفت گاز پتروشیمی و انرژی اخذ تسهیلات از اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه پذیر از منابع مختلف داخلی و خارجی در حوزه نفت گاز پتروشیمی و انرژی، شرکت در مناقصات و مزایده‌های دولتی و موسسات وابسته و خصوصی و انجام فعالیت‌های که بطور مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط و جهت تحقق اهداف شرکت لازم و ضروری است (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان آزادی اسکندری شمالی پلاک ۴۷ طبقه سوم واحد ۱۱ کدپستی: xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۴/۱۱/xxx۴ نزد بانک ملی ایران شعبه چهارراه اسکندری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: زهرا احمدیان باغبادرانی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و زهره احمدیان باغبادرانی شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خاطره عقیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12599398
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارسیس تندیس همای ایرانیان درتاریخ ۲۱/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه و طبخ و توزیع و کترینگ غذا ـ ارائه کلیه امور خدماتی مربوط به برگزاری جشنها و همایش ها از قبیل آذین بندی ـ طبخ غذا ـ سرویس دهی به اشخاص حقیقی و حقوقی ـ سفره آرایی ـ تامین ظروف و اقلام و وسایل مورد نیاز تامین اقلام غذایی و دسر و شیرینی جات ـ تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت ـ عقد قرارداد با اشخاص جهت ارائه خدمات فوق خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه اقلام مورد نیاز بازرگانی ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی اخذ وام و تهسیلات ارزی و ریالی از بانک ها و ارگانهای دولتی و خصوصی ـ کلیه موارد مذکور پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، روبروی بیمارستان مدرس، ساختمان پلیکان، طبقه ۵، واحد ۱۰ کدپستی: xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰,xxx مورخ ۱۲/۸/۹۴ نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه مرکزی تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم لنا پایزوان به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره آقای امیرپویان خاکپور به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت عضو ورئیس هیئت مدیره بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12582840
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اسکان گستران آسمان شهر درتاریخ ۱۳/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام طراحی ـ محاسبه ـ نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی ـ ابنیه سبک و سنگین ـ ساخت راه و باند ـ سد سازی و تاسیسات مربوطه ـ ایستگاه های پمپاژ ـ مخازن آب ـ پتروشیمی ـ ایستگاه های کمپرسور گاز ـ تعمیر و نگهداری خطوط لوله آب و فاضلاب و نفت و گاز و پتروشیمی ـ سکو و اسکله و موج شکن و تجهیزات هیدرومکانیکی سد و کانال ـ ساخت راه اهن ـ مترو ـ باند و فرودگاه ـ برج مراقبت ـ آماده سازی و اکتشاف و استخراج معادن پس از اخذ مجوز های لازم ـ احداث کانال احداث تونل ـ نقشه برداری و تسطیح اراضی ـ گود برداری ـ تزریق سیمان و شمع کوبی و شمع ریزی ـ سد های خاکی و بتنی ـ بند های آبی ـ طراحی و اجراء و مدیریت پروژه های مربوط با صنایع فولاد ـ تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان ها و کارخانجات صنعتی و نیروگاه ها ـ سند بلاست و جوشکاری و ساخت انواع سازه ها ی فلزی ـ همچنین طراحی ـ تولید ـ ساخت و مونتاژ کلیه ماشین آلات صنعتی و قطعات صنعتی طراحی ـ تجهیز و راه اندازی خطوط تولید قطعات و ماشین آلات صنعتی و عمرانی و اتوماسیون ـ ساختمان و مبلمان شهری و واردات قطعات ـ تجهیزات ـ مواد اولیه ماشین آلات و صنایع تبدیلی و تکنولوژی مادر و ارائه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش وکلیه کالا های مجاز بازرگانی خرید فروش صادرات و واردات کلیه کالا های مجاز بازرگانی گشایش اعتبارات وال سی برای شرکت نزد بانک ها ترخیص کالا از گمرکات داخلی ـ اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی ـ برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی ـ انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج کشور ـ اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانک های داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی.(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، روبروی بیمارستان مدرس، ساختمان پلیکان، طبقه ۵، واحد ۱۰ کدپستی: xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۶/۴۵ مورخ ۱۲/۸/۹۴ نزد بانک قرض الحسنه شعبه مرکزی تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم لنا پایزوان به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره آقای امیرپویان خاکپور به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو ورئیس هیئت مدیره بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء رییس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12564476
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فن آوران اطلاعات داتیس خاورمیانه درتاریخ ۰۲/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: پژوهش های کاربردی، توسعه ای و بنیادی، ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای، تولید محصولات با فناوری های نوین، توزیع و پخش کتاب، انجام خدمات نظارتی که به صورت مشخص تر شامل بندهای زیر می باشد. ارتباطات (شبکه، زیرساخت، سخت افزار، شبکه های همراه، طراحی وتوسعه نرم افزارهای وابسته)، فناوری اطلاعات(مدیریت فناوری اطلاعات، طراحی وتوسعه نرم افزارها، طراحی فرآیندی سامانه های یکپارچه، تامین و مدیریت محتوا، بازاریابی مبتنی بر فناوری و فناوری همراه، آموزش مبتنی بر فناوری و فناوری همراه)، مهندسی صنایع (برنامه ریزی، مدیریت پروژه، مهندسی ومعماری سازمانی، مدیریت فرآیندها و سیستم های یکپارچه، مدیریت منابع سازمانی، مدیریت بحران)، تولید، توزیع، تهیه، تدارک خرید وفروش کامپیوتر و سخت افزار ارائه کلیه فعالیتها وخدمات مجاز رایانه ای و طراحی سایت شامل تولید وتعمیر و تجهیز و نصب و راه اندازی و نگهداری فنی کلیه سیستم های کامپیوتری و اتوماسیون اعم از سخت افزار، خرید وفروش تهیه توزیع صادرات و واردات انواع لوازم تجهیزات کامپیوتر و ایجاد شبکه توزیع و وادرات وصادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای بازرگانی و عقد قراردادمشاوره و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی وخارجی، اخذ و اعطاء نمایندگی و ایجاد شعب از شرکت های معتبر داخلی وخارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات و اخذ وام واعتبار تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور بصورت ارزی و ریالی، در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، روبروی بیمارستان مدرس، ساختمان پلیکان، طبقه ۵، واحد ۱۰ کد پ xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx ـ xxx۸ مورخ ۱۲/۸/۹۴ نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه مرکزی تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم لنا پایزوان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل و آقای امیرپویان خاکپور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو ورئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای لنا پایزوان به سمت مدیرعامل و لنا پایزوان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد))
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12562093
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دایان سازان پارسیس درتاریخ ۰۱/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید و پخش و خرید و فروش و واردات و صادرات مبلمان خانگی و اداری ـ سرویس خواب ـ سرویس ناهار خوری ـ انواع میزهای وسط و عسلی ـ صندلی های غذا خوری ـ تخت خوابهای چوبی و سایر محصولات چوبی. تولید و خرید و فروش واردات و صادرات انواع چوب ـ پارچه ـ تشک ـ ملحفه ـ بالشت ـ لوازم فلزی مبلمان و مکانیزهای مبلمان.طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی ـ واردات و صادرات ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز مبل ـ طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی, طرح ـ نظارت و اجرا کلیه پروژه های معماری ـ طراحی نصب اجراء و ساخت انواع دکوراسیون داخلی کلیه اماکن دولتی و خصوصی ـ اجرای کلیه امور مهندسی مرتبط با طراحی و نصب دکوراسیون و غرفه آرایی ـ تهیه مواد اولیه و اجراء طراحی مورد نیاز و سفارش دکوراسیون نمایشگاهی و اجرای پروژه های نمایشگاهی ـ ارائه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالا های مجاز بازرگانی ـ گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها ـ اخذ و اعطاء نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی ـ برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی در کلیه فصول ـ انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات ـ پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، روبروی بیمارستان مدرس، ساختمان پلیکان، طبقه ۵، واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ xxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵ ـ xxx مورخ ۱۲/۸/۹۴ نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه مرکزی تهران پرداخت گردیده است و مابقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای امیرپویان خاکپور شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و خانم لنا پایزوان شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12544593
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو کاران پارسه پاریزان درتاریخ ۲۳/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های حوزه نفت ـ گازـ پتروشیمی و انرژی در داخل و خارج از کشور. انجام امور بازرگانی ـ واردات و صادرات در حوزه نفت ـ گاز ـ پتروشیمی و انرژی. ارائه کلیه خدمات تجاری ـ فنی و مهندسی و تخصصی در حوزه نفت ـ گاز ـ پتروشیمی و انرژی ـ اعم از انرژی خورشیدی ـ بادی و سایر انرژی های نو.واردات و صادرات ماشین آلات در انرژی و پتروشیمی و پالایشگاه و ترخیص کالا.کارگزاری قراردادهای صنعت نفت ـ گاز ـ پتروشیمی و انرژی و اجرای قراردادهای مذکور.خرید و فروش مصالح و مواد صنعتی و معدنی و خرید و فروش اموال منقول از جمله خودرو و موتورسیکلت و سایر موارد.خرید و فروش اموال غیر منقول جهت توسعه و گسترش فعالیت.اخذ نمایندگی از شرکتهای حوزه نفت ـ گازـ پتروشیمی و انرژی اخذ تسهیلات از اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه پذیر از منابع مختلف داخلی و خارجی در حوزه نفت ـ گاز ـ پتروشیمی و انرژی. شرکت در مناقصات و و مزایده های دولتی و موسسات وابسته و خصوصی و انجام فعالیت هایی که بطور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط و جهت تحقق اهداف شرکت لازم و ضروری است. موارد فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، روبروی بیمارستان مدرس، ساختمان پلیکان، طبقه ۵، واحد ۱۰ کد پستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷ ـ xxx مورخ ۱۲/۸/۹۴ نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه مرکزی تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. امیرپویان خاکپور به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. لنا پایزوان به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12544616
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پاسارگاد خودرو عصر پارسیان درتاریخ ۲۳/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: واردات و صادرات خودرو و قطعات خودرو , خرید و فروش خودرو , ارائه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالا های مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی در کلیه فصول ـ انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی کلیه موارد مذکور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ سعادت آباد ـ علامه جنوبی ـ کوچه ۲۲ غربی ـ پلاک ۴۰ ـ واحد ۷ کد پستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ ـ xxx مورخ ۱۲/۸/xxx۴ نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه مرکزی تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: امیرپویان خاکپور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره لنا پایزوان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای لنا پایزوان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و لنا پایزوان به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12488118
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آزما طب بادیز درتاریخ ۲۵/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت:ارائه کلیه فعالیت ها در زمینه تهیه و تولید و خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه تجهیزات و کالاهای پزشکی - بیمارستانی - آزمایشگاهی - اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای تولید کننده تجهیزات پزشکی - خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالا های مجاز بازرگانی ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج کشور - اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی - ترخیص کالا از گمرکات داخلی کشور انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی - شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم ) مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران – سعادت آباد – علامه جنوبی – کوچه ۲۲ غربی - پلاک ۴۰ – واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت:مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱-xxx مورخ۱۲/۰۸/xxx۴ نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه مرکزی تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:امیرپویان خاکپور شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره - لنا پایزوان شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و بطور کل هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبراست. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد.((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد))
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12488139
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعتی معدنی پویا پدیده اسپرلوس درتاریخ ۲۵/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت:انجام کلیه فعالیتهای معدنی شامل اکتشاف- بهره برداری و استخراج از معادن غیر از نفت و گاز - تولید و بسته بندی و خرید و فروش سیمان و آهن - پس از اخذ مجوزهای لازم- صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بالاخص کلیه محصولات معدنی مجاز- خرید و فروش معادن و مواد معدنی و انواع کالاهای صنعتی- فرآوری مواد معدنی- مشاوره در امور معادن و فرآوری مواد معدنی- پیمانکاری در امور معادن و فرآوری-شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی- اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری خارجی و داخلی- اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در سراسر ایران و جهان.مشارکت و سرمایه گذاری در تمام پروژه های عمرانی- صنعتی-تولیدی- بازرگانی و طرحهای اقتصادی و شرکتهای خصوصی از طریق تعهد سهام و یا خرید سهام شرکتها یا تاسیس شرکتهای جدید جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال دانش و نوآوری به داخل کشور پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت موضوع فعالیت شرکت.سرمایه گذاری در زمینه اکتشاف و انجام تحقیقات زمین شناسی متالوژی و استخراج و بهره برداری از معادن بغیر از معادن نفت و گاز پس از اخذ مجوزهای لازم.تولید و فراوری مواد معدنی (کانی های فلزی و غیرفلزی).تولید شمس از سنگ های معدنی.خردکردن- شستشو- دانه بندی- کانه آرایی- تغلیظ- تصفیه- فرآوری- ذوب و فولتاسیان مواد معدنی.تولید مواد و ترکیبات شیمیایی معدنی.تولید پودرهای مواد معدنی و برش سنگ های تزئینی.انجام کلیه خدمات مشاوره ای- پیمانکاری- بازرگانی- مدیریتی- نظارتی- فنی- مالی و اقتصادی در امور صنایع معدنی و سایر اموری که مربوط به موضوع فعالیت شرکت باشد. ایجاد و تاسیس و توسعه- تکمیل- واگذاری و اجاره انواع کارخانه ها- واحدها و شرکت های فعال در بخش تولیدی- خدماتی و بازرگانی- صنایع معدنی و سایر اموری که به نحوی از انحاء با فعالیت های فوق مرتبط باشد در داخل یا خارج از کشور. سرمایه گذاری در خرید- مشارکت- در اختیار گرفتن- اجاره- رهن- واگذاری و فروش اموال منقول در بخش های صنایع معدنی و امور مربوط به فعالیت های فوق. اکتشاف- استخراج- بهره برداری- و تغلیظ و فراوری انواع مواد معدنی- تولید محصولات عمل آوری شده- تولید کنسانتره و توزیع و فروش محصولات یاد شده.مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و بانک و موسسات اعتباری داخلی و خارجی در سایر شرکت ها در زمینه طرح های معدنی و صنعتی- انعقاد قراردادهای پیمانکاری به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی.مبادرات به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش- صادرات و واردات و کلیه امور عملیاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.انجام اقدامات عمرانی و ساخت و ساز و امور فنی و مهندسی و طراحی در ارتباط با فعالیت های شرکت.سرمایه گذاری در پروژه تولید ساختمان و خدماتی انواع فلزات.نصب و راه اندازی و تعمیر و بازرسی فنی ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز.استخراج کانه های فلزی.ارائه خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات.ارائه خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها.انجام مطالعات- تحقیقات و بررسی های تکنولوژی فنی- علمی- بازرگانی و اقتصادی. ارائه سایر خدمات فنی- مدیریتی- اجرایی- مالی.اخذ تسهیلات مالی و خدماتی از بانک ها و موسسات اعتباری طبق قوانین و مقررات مربوطه.انجام هرگونه عملیات و معادلاتی مجاز که جهت حصول به مقاصد شرکت ضروری باشد.ایجاد و مشارکت شرکت های پیمانکاری وخدمات مشاوره جهت تاسیس کارخانجات و بهره برداری از معادن و سایر امور مربوط به موضوع فعالیت شرکت و سایر فعالیت های اقتصادی مجاز.انجام سایر کارها و عملیاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.شناسایی- انتقال و بکارگیری فناوری های نوین و به ویژه نانو تکنولوژی در صنایع معدنی و فلزات و فراوری و بازیافت عناصر معدنی ( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم )
مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران – سهروردی شمالی – خیابان خلیل حسینی – کوچه حدادیان – پلاک ۲۹ – طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت:مبلغ xxxxxx۰ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴-۵۴ مورخ۱۲/۰۸/xxx۴ نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه مرکزی تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:امیرپویان خاکپور شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - لنا پایزوان شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبراست. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد.((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد))
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12488166
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رادین تک آرشیت درتاریخ ۲۵/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت:تهیه، تولید، بسته بندی، پخش و خرید و فروش کلیه فرآورده های غذایی و غذاهای آماده و نیمه آماده، خشکبار، حبوبات، چای و قند و شکر و برنج و لبنیات، نان، بیسکوئیت، کیک، انواع کنسرو، کمپوت، مربا جات و آبمیوه.، تولید و بسته بندی انواع ساندویچ های سرد و گرم، کلیه فعالیت های قانونی مربوط به بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای، صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالا های بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران – سعادت آباد – علامه جنوبی – کوچه ۲۲ غربی - پلاک ۴۰ – واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت:مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲-۵-۴ مورخ ۱۲/۰۸/xxx۴ نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه مرکزی تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:امیرپویان خاکپور شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - لنا پایزوان شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:پویا صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. (( ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد))
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12186321
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آریا تدبیر ماندگار روهام درتاریخ ۰۵/۰۳/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت شرکت: احداث و ساخت و تجهیزآزمایشگاههای شیمیایی , دارویی , صنعتی و رنگ سازی و طراحی، احداث و ایجاد و نصب و اجرا و مشاوره و انجام امور پیمانکاری و ساختمانی و عمرانی، همچنین ارائه کلیه خدمات در زمینه خدمات شهری اعم از طراحی، نصب و ایجاد و نگهداری فضای سبز و محوطه سازی و احداث آبنما، ساخت و نصب آلاچیق، طراحی و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار، رنگ آمیزی و زیبا سازی معابر ساخت و نصب مبلمان شهری، نهر سازی، جدول کشی، خط کشی معابر، سنگ فرش معابر و پیاده رو سازی، زیبا سازی و شستشو و رنگ آمیزی المانها شهری، لایروبی نهر های رو باز و بسته و قنوات و کانالها و مسیل ها، خدمات شهری شامل جمع آوری زباله، و نظافت معابر و رفت و روب معابر و فضای سبز، سم پاشی و دفع آفات و جانوران موزی و حشرات، تفکیک مواد زاید شهری و بازیافت زباله و پسماندهای شهری، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالا های بازرگانی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان مطهری، بعداز مفتح، خیابان سلیمان خاطر، پلاک xxx، طبقه ۷، واحد xxx کد پستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم آن با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۸/ xxx۴ مورخ ۶/ ۲/ ۹۴ نزد بانک ملت شعبه امیر اتابک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سهیل یزدان خواه ش م xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره وکیاوش یزدان خواه ش م xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضای اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای امیرپویان خاکپور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12172130
آگهی تغییرات شرکت تینا تجهیز خاورمیانه شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۲۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۵۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای امیر پویان خاکپورکدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ تصویب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12115727
آگهی تغییرات شرکت فني خدماتي كارون صنعت دنا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۳۶۱۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۶۷۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم سحربای , کدملی: xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل ( خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره ) و آقای محمد امین روح اللهی بسمت رئیس هیئت مدیره برای و خانم نرگس بای بسمت نائب رئیس هیئت مدیره مدت دو سال انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. - آقای امیر پویان خاکپور کدملی: xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و آقای علی قره خانی , کدملی:xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12090832
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تینا تجهیز خاورمیانه درتاریخ ۲۶/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای بازرگانی و عقد قرارداد مشاوره و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطاء نمایندگی و ایجاد شعب از شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات و اخذ وام و اعتبار تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران ـ سعادت آباد ـ خیابان بخشایش ـ خیابان سبز ـ پلاک۲۲ ـ طبقه ۳ ـ واحد۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳/xxx۴ مورخ ۱۱/۱۲/۹۳ نزد بانک پارسیان شعبه اریکه ایرانیان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محسن حسینخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و مجید خداپرست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: امیرپویان خاکپور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و علی قره خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار " ابرار " جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات