اسماعیل جاهدی

آقای اسماعیل جاهدی

کد ملی 335857xxxx
گراف ارتباطات
50
شرکت‌ها
89
آگهی‌ها

شرکت های اسماعیل جاهدی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که اسماعیل جاهدی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
بازرگانی و صنعتی هرمز سازه فجر
بازرگانی و صنعتی هرمز سازه فجر
بازرس علی‌البدل
بانک تات
بانک تات
پارس سرمایه تابا
پارس سرمایه تابا
کارگزاری بانک آینده
کارگزاری بانک آینده
سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا
سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا
توسعه اعتباری آتی
توسعه اعتباری آتی
ویستر انصار
ویستر انصار
بازرس علی‌البدل
مهندسی عمرانی اقتصاد گستر دنا
مهندسی عمرانی اقتصاد گستر دنا
ارتباط شگرف ایرانیان
ارتباط شگرف ایرانیان
فولاد ریل دنا
فولاد ریل دنا
رییس هییت مدیره
نیروگاهی فولاد دنا
نیروگاهی فولاد دنا
رییس هییت مدیره
مجتمع احیاء و فولاد دنا
مجتمع احیاء و فولاد دنا
مهندسین تلاشگران توسعه وتجهیز پایتخت
مهندسین تلاشگران توسعه وتجهیز پایتخت
رییس هییت مدیره
فولاد تیام بیستون
فولاد تیام بیستون
توسعه انرژی پایدار مریان
توسعه انرژی پایدار مریان
صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان
صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان
تجارت الکترونیک ارتباط فردا
تجارت الکترونیک ارتباط فردا
بازرس علی‌البدل
توسعه پیشگامان تات
توسعه پیشگامان تات
بازرس علی‌البدل
منظومه سلامت پارس
منظومه سلامت پارس
بازرس علی‌البدل
مهندسی سازه معدن نیرو سمن
مهندسی سازه معدن نیرو سمن
بازرس علی‌البدل
سنجش امید آینده
سنجش امید آینده
بازرس علی‌البدل
پایش گستر حساب
پایش گستر حساب
توسعه ساختمانی البرز تات
توسعه ساختمانی البرز تات
بازرس علی‌البدل
گسترش تلاشگران تات
گسترش تلاشگران تات
بازرس علی‌البدل
دقایق گستر پویا
دقایق گستر پویا
نایب رییس هییت مدیره
صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان
صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان
حامی کیان سازه
حامی کیان سازه
عضو هییت مدیره
کشت و صنعت سبز آفرین پاکدشت
کشت و صنعت سبز آفرین پاکدشت
کارپردازان درخشان بیدخت
کارپردازان درخشان بیدخت
رییس هییت مدیره
تجارت کالای دنا کیش
تجارت کالای دنا کیش
سفیر امواج آریا
سفیر امواج آریا
توسعه بین الملل ایران مال
توسعه بین الملل ایران مال
عضو هییت مدیره
ره پویان کسب و کار شرق
ره پویان کسب و کار شرق
آتیه اندیشان ویونا
آتیه اندیشان ویونا
آینده سازان فرمانیه
آینده سازان فرمانیه
رییس هییت مدیره
بی نظیر فولاد کرخه
بی نظیر فولاد کرخه
مبین فولاد میلاد
مبین فولاد میلاد
مبتکران نگین درخشان دماوند
مبتکران نگین درخشان دماوند
رییس هییت مدیره
توسعه عمران فردا گستر
توسعه عمران فردا گستر
توسعه تجارت ترشیز
توسعه تجارت ترشیز
رییس هییت مدیره
روژین تک زرین
روژین تک زرین
رییس هییت مدیره
پارس سرمایه هم افزا دانا
پارس سرمایه هم افزا دانا
کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال
کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال
آکام گستر تیراژه
آکام گستر تیراژه
اعتماد آفرینان آریا
اعتماد آفرینان آریا
پیشتازان صنعت سارال
پیشتازان صنعت سارال
رییس هییت مدیره
زانوس سازه شمال
زانوس سازه شمال
رییس هییت مدیره
فراز ماهر آسیا
فراز ماهر آسیا
گروه توسعه ارزش عماد
گروه توسعه ارزش عماد
رییس هییت مدیره
بنیاد خیریه نیکوکاری تات
بنیاد خیریه نیکوکاری تات
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14539712
آگهی تغییرات بنیاد خیریه نیکوکاری تات موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۰۳۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/xxx۶ و مجوز پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا بشماره xxx/xxx۵۳/xxx۲/۵۳ , xxx مورخ ۲۸/۸/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند آقایان علی انصاری کدملی xxxxxxxxx۸ و مرتضی آرامی نیا کدملی xxxxxxxxx۵ و خسرو پناهی اسفرجانی کدملی xxxxxxxxx۷ و محمد علی بهزادان کدملی xxxxxxxxx۵ و علی اکبر اصغری کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان حبیب اله ثانی کدملی xxxxxxxxx۶ و حسن عدل خواه کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره آقای افشین تیرداد لسکوکلایه کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای اسماعیل جاهدی کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت ۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14452005
آگهی تغییرات شرکت مبین فولاد میلاد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۱۷۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت زانوس سازه شمال به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت . شرکت مبتکران نگین درخشان دماوند به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت . شرکت آرتا تجارت خزر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت . شرکت مهندسی عمرانی اقتصاد گستر دنا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت . شرکت توسعه تجارت نگین بینالود به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت . شرکت کشت و صنعت سبز آفرین پاکدشت به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت . شرکت آتیه اندیشان ویونا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت . سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید . اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل است : شرکت پارس سرمایه تابا ش م xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال شرکت فولاد تیام بیستون ش م xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال شرکت نیروگاهی فولاد دنا ش م xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال شرکت فولاد ریل دنا ش م xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال شرکت توسعه انرژی پایدار مریان ش م xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال شرکت مهندسین تلاشگران توسعه و تجهیز پایتخت ش م xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال شرکت زانوس سازه شمال به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ دارای xxxxxxxxx ریال شرکت مبتکران نگین درخشان دماوند به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ دارای xxxxxxxxx ریال شرکت آرتا تجارت خزر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ دارای xxxxxxxxx ریال شرکت مهندسی عمرانی اقتصاد گستر دنا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ دارای xxxxxxxxx ریال شرکت توسعه تجارت نگین بینالود به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ دارای xxxxxxxxx ریال شرکت کشت و صنعت سبز آفرین پاکدشت به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ دارای xxxxxxxxx ریال شرکت آتیه اندیشان ویونا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ دارای xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14133415
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه ارزش عماد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۶۳۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۸۸۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-محله آرژانتین-ساعی-خیابان شانزدهم ـ خیابان شهید احمد قصیر-پلاک ۴۱-ساختمان سهند-طبقه سوم-واحد ۹ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت. شرکت حامی کیان سازه به شناسه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تامین آتیه کارکنان بانک آینده به شناسه شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی افشین تیرداد لسکو کلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی امید شهروندان آینده ساز به شناسه شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی سولماز وزیرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره سعید نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره حسین تاجیک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره فرامرز فتح نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳(خارج از اعضای هیئت مدیره)به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق رییس هیات مدیره و مدیرعامل، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رییس هیات مدیره و نائب رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رییس هیات مدیره با امضای متفق نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت، معتبر است. ضمناً نامه های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات عمومی و خصوصی ـ تهیه و پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت و تصویب آن در هیات مدیره و اجرای آیین های مذکور ـ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات با امضاهای مجاز ـ حفظ اموال و اسناد شرکت ـ ثبت و حفظ اموال و اسناد شرکت ـ مباشرت یا نظارت در تنظیم دفاتر قانونی ـ ثبت و نگاهداری حساب ها و رسیدگی به آن ها ـ تهیه وسایل لازم و ایجاد امکانات مورد لزوم برای گردش عادی کار شرکت ـ تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم به موقع آن به هیات مدیره ـ استخدام کارمند و متخصص در مورد لزوم شرکت و تعیین حقوق و دستمزد، نظارت و مراقبت در کار آن ها و تشویق، مواخذه و در صورت ضرورت، اخراج آنان طبق مقررات قانونی و مقررات استخدامی شرکت ـ تعهد و ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اسناد تجاری ـ نظارت و مراقبت در هزینه های شرکت با رعایت حقوق شرکت ـ عقد هرنوع قرارداد در موضوع شرکت و انجام امور تجارتی و خرید و فروش طبق آیین نامه معاملات شرکت و در حدود موضوع شرکت ـ طرح و اقامه دعاوی مربوط به شرکت در مجامع قضایی و جوابگویی و دفاع از دعاوی علیه شرکت با مباشره یا به وسیله نماینده یا وکیل ـ نظارت بر حسن اجرای قراردادهای منعقد شده بین شرکت و اشخاص و شرکت های دیگر ـ اجرای تصمیمات و مصوبات هیات مدیره و مجامع عمومی، نظارت بر اجرای صحیح و رعایت مقررات قانونی و اساسنامه در صورتی که از طرف رئیس هیات مدیره اجازه داشته باشد مدیرعامل می تواند در جلسات هیات مدیره بدون حق رأی، شرکت کند. در صورت لزوم در مواقع اضطراری، می تواند هیات مدیره را برای تشکیل جلسه دعوت نماید. کلیه اعمال و اقدامات مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب وی، اعمال و اقدامات او را غیرمعتبر دانست
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13307147
آگهی تغییرات شرکت مهندسین تلاشگران توسعه وتجهیز پایتخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۱۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طه حمید درویش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تأمین آتیه کارکنان بانک آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت رییس هیأت مدیره اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت نائب رییس هیأت مدیره پریسا احمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تجارت کالای دنا کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و رییس هیأت مدیره، و در غیاب مدیرعامل یا رییس هیأت مدیره با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13302958
آگهی تغییرات شرکت کارپردازان درخشان بیدخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۱۷۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد هارونیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱، به نمایندگی از شرکت مهندسی عمرانی اقتصاد گستر دنا xxxxxxxxx۳۰ به عنوان رییس هیئت مدیره، آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، به نمایندگی از شرکت آتیه اندیشان ویونا xxxxxxxxx۶۶، به سمت نائب رییس هیئت مدیره و آقای رامین صمصامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، به نمایندگی از شرکت نیروگاهی فولاد دنا xxxxxxxxx۱۶، به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب هریک از آ ن ها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13297004
آگهی تغییرات شرکت ره پویان کسب و کار شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۲۳۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی عمرانی اقتصادگستر دنا به عنوان رییس هیئت مدیره، آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کارپردازان درخشان بیدخت به سمت نائب رییس هیئت مدیره، و آقای هادی زحمتکش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت فولاد ریل دنا به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب هریک از آن‌ها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13283520
آگهی تغییرات شرکت مهندسی عمرانی اقتصاد گستر دنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۹۶۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصادگستر دنا (سهامی خاص) به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای افشین تیرداد لسکو کلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا (سهامی خاص) به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای علی کشاورز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سنجش امید آینده (سهامی خاص) به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره، و در غیاب رئیس هیات مدیره، با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس و نائب رئیس هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13283538
آگهی تغییرات شرکت مهندسی عمرانی اقتصاد گستر دنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۹۶۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت آتیه اندیشان ویونا (سهامی خاص) به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای افشین تیرداد لسکو کلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت فراز ماهر آسیا (بامسئولیت محدود) به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای علی کشاورز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت فولاد ریل دنا (سهامی خاص) به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره، و در غیاب رئیس هیات مدیره، با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس و نائب رئیس هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13268919
آگهی تغییرات شرکت فولاد تیام بیستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۵۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۴۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصادگستر دنا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مبتکران نگین درخشان دماوند با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آتیه اندیشان ویونا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیأت مدیره، آقای عباس صفرپور قادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کارپردازان درخشان بیدخت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای مهران صمصامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ره پویان کسب و کار شرق با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب هریک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13263127
آگهی تغییرات شرکت پیشتازان صنعت سارال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۷۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۸۵۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: آقای عباس صفر پور قادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مبتکران نگین درخشان دماوند شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان رییس هیئت مدیره و آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کارپردازان درخشان بیدخت شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نائب رییس هیئت مدیره و آقای محسن جلیلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ره پویان کسب و کار شرق شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب هریک از آن‌ها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13263932
آگهی تغییرات شرکت ارتباط شگرف ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۶۳۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۶۴۶۵
آگهی تغییرات شرکت ارتباط شگرف ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تامین آتیه کارکنان بانک آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی جناب سید مجتبی شفیع پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رییس هیات مدیره و مدیرعامل، و شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رییس هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13202008
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۷۱۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلال رسول اف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تامین آتیه کارکنان بانک آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان رییس هیأت مدیره، آقای افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱، به نمایندگی از شرکت مهندسی عمرانی اقتصاد گستر دنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰، به عنوان نائب رییس هیأت مدیره، و آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، به نمایندگی از شرکت تجارت کالای دنا کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶، به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و رییس هیات مدیره، و در غیاب رییس هیات مدیره با امضای نائب رییس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13188484
آگهی تغییرات شرکت مبین فولاد میلاد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۱۷۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سهامی خاص فناوری اطلاعات امید داده پرداز پاکدشت سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹، با دریافت مبلغ xxxxxx۰ ریال، معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج گردیدند سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست سهم الشرکه شرکا بشرح ذیل می‌باشد شرکت سهامی خاص تامین آتیه کارکنان بانک اینده به نمایندگی جناب آقای محمدرضا سهرابی ش م xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال شرکت سهامی خاص فولاد تیام بیستون به نمایندگی جناب آقای اسماعیل جاهدی ش م xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال شرکت سهامی خاص نیروگاهی فولاد دنا به نمایندگی جناب آقای اسماعیل جاهدی ش م xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال شرکت سهامی خاص فولاد ریل دنا به نمایندگی سرکار خانم پریسا احمد خانی ش م xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال شرکت سهامی خاص توسعه انرژی پایدار مریان به نمایندگی جناب آقای محمدرضا سهرابی ش م xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال شرکت سهامی خاص مهندسین تلاشگران توسعه و تجهیز پایتخت به نمایندگی جناب آقای هادی زحمتکش ش م xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149761
آگهی تغییرات شرکت فراز ماهر آسیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۲۱۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۸۴۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت زانوس سازه شمال با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. بر این پایه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: شرکت ره پویان کسب و کار شرق با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx ریال. شرکت کارپردازان درخشان بیدخت به نمایندگی آقای سلمان بیک بشرویه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال. شرکت توسعه تجارت ترشیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای هادی زحمت کش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx ریال. شرکت آرتا تجارت خزر با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای هادی زحمت کش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx ریال. شرکت زانوس سازه شمال با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای حسام داودی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال. شرکت کشت و صنعت سبز آفرین پاکدشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای حسام داودی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال. شرکت آتیه اندیشان ویونا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی آقای حسام داودی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال. شرکت بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی آقای هادی زحمت کش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx ریال. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149767
آگهی تغییرات شرکت فراز ماهر آسیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۲۱۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۸۴۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال، معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از زمره شرکا خارج گردید. بر این پایه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: شرکت ره پویان کسب و کار شرق با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx ریال. شرکت کارپردازان درخشان بیدخت به نمایندگی آقای سلمان بیک بشرویه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال. شرکت توسعه تجارت ترشیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای هادی زحمت کش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx ریال. شرکت آرتا تجارت خزر با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای هادی زحمت کش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx ریال. شرکت زانوس سازه شمال با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای حسام داودی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال. شرکت کشت و صنعت سبز آفرین پاکدشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای حسام داودی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال. شرکت آتیه اندیشان ویونا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی آقای حسام داودی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13120808
آگهی تغییرات شرکت مبین فولاد میلاد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۱۷۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تامین آتیه کارکنان بانک آینده به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. شرکت فولاد تیام بیستون به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. شرکت نیروگاهی فولاد دنا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶، با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. شرکت فولاد ریل دنا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲، با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. شرکت توسعه انرژی پایدار مریان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹، با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. شرکت مهندسین تلاشگران توسعه و تجهیز پایتخت به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰، با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. و سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش یافت. اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه: شرکت سهامی خاص تامین آتیه کارکنان بانک آینده به نمایندگی جناب آقای محمدرضا سهرابی ش م xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال شرکت سهامی خاص فولاد تیام بیستون به نمایندگی جناب آقای اسماعیل جاهدی ش م xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال شرکت سهامی خاص نیروگاهی فولاد دنا به نمایندگی جناب آقای اسماعیل جاهدی ش م xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال شرکت سهامی خاص فولاد ریل دنا به نمایندگی سرکار خانم پریسا احمد خانی ش م xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال شرکت سهامی خاص توسعه انرژی پایدار مریان به نمایندگی جناب آقای محمدرضا سهرابی ش م xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال شرکت سهامی خاص مهندسین تلاشگران توسعه و تجهیز پایتخت به نمایندگی جناب آقای هادی زحمتکش ش م xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال شرکت سهامی خاص فناوری اطلاعات امید داده پرداز پاکدشت به نمایندگی جناب آقای بابک مظهری پیر سرابی ش م xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13072052
آگهی تغییرات شرکت زانوس سازه شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۵۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۳۵۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، به نمایندگی از شرکت مبتکران نگین درخشان دماوند شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان رییس هیات مدیره، مهران صمصامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰، به نمایندگی از شرکت آتیه اندیشان ویونا شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت نائب رییس هیات مدیره، و مریم نویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، به نمایندگی از شرکت اعتماد آفرینان آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رییس هیات مدیره همراه با یک عضو دیگر هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای رییس هیات مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997162
آگهی تغییرات شرکت پیشتازان صنعت سارال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۷۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۸۵۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مبتکران نگین درخشان دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان رییس هیات مدیره و عباس صفر پور قادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کارپردازان درخشان بیدخت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نائب رییس هیات مدیره و محسن جلیلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ره پویان کسب و کار شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رییس هیات مدیره همراه با یک عضو دیگر هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری با امضای رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995192
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۵۳۴
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی آقای احمد مرآت نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت روژین تک زرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت مهندسی عمرانی اقتصاد گستر دنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی آقای سید حامد قنادپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره با امضای نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967423
آگهی تغییرات شرکت اعتماد آفرینان آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۶۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۲۵۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ره پویان کسب و کار آینده با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بعنوان رییس هیات مدیره، آقای سید علی شفیع پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت آرتا تجارت خزر با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت نائب رییس هیات مدیره و خانم زهرا خوشان باش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت آتیه اندیشان ویونا باشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق دو عضو از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای رییس هیات مدیره یا مدیرعامل، همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12882814
آگهی تغییرات شرکت آکام گستر تیراژه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۳۵۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه عمران فردا گستر ش. م xxxxxxxxx۶۱ به عنوان رییس هیات مدیره و آقای افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سفیر امواج آریا ش. م xxxxxxxxx۰۹ به سمت نائب رییس هیات مدیره و خانم فریده قاسمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت دقایق گستر آینده ش. م xxxxxxxxx۹۱ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق دو عضو از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12811595
آگهی تغییرات شرکت سفیر امواج آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۹۶۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، به نمایندگی از شرکت توسعه عمران فردا گستر سهامی خاص به عنوان رییس هیأت مدیره، جناب آقای افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱، به نمایندگی از شرکت سنجش امید اینده، سهامی خاص به سمت نائب رییس هیأت مدیره، جناب آقای مهران صمصامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰، به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا سهامی خاص، به عنوان عضو هیأت مدیره، و جناب آقای مرتضی نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۱، خارج از اعضای هیات مدیره به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق دو عضو هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای رییس هیات مدیره و یا مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12805573
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت توسعه ساختمانی البرز تات به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای کیوان اقبالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وآقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای قاسم خالقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ وآقای حسن چراغی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وآقای افشین تیردادلسکوکلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء اصلی هئیت مدیره و آقای منوچهر آقایی دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وآقای رحمان زلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء علی البدل هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12805583
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) ۱ آقای کیوان اقبالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه ساختمانی البرز تات به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای افشین تیرداد لسکو کلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای قاسم خالقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره وآقای حسن چراغی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره وآقای منوچهر آقایی دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره وآقای رحمان زلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاءمدیرعامل با مهرشرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796598
آگهی تغییرات شرکت روژین تک زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۹۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۱۱۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان رییس هیأت مدیره، افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آتیه اندیشان ویونا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت نائب رییس هیأت مدیره، بهزاد سرتیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت ترشیزبه شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای رییس هیأت مدیره و یک عضو دیگر هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت، معتبر است. ضمنا نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای رییس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12800679
آگهی تغییرات شرکت پارس سرمایه هم افزا دانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۳۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۵۰۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، به نمایندگی از شرکت سهامی عام بانک آینده ش م xxxxxxxxx۷۸ به عنوان رییس هیئت مدیره، آقای هادی زحمت کش شورابی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سهامی خاص کارگزاری بانک آینده ش م xxxxxxxxx۳۰ به سمت نائب رییس هیئت مدیره و آقای بهروز کلابتونی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا ش م xxxxxxxxx۳۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رییس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای رییس هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12756317
آگهی تغییرات شرکت حامی کیان سازه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ارتباط شگرف ایرانیان به عنوان رییس هیأت مدیره، آقای افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تأمین آتیه کارکنان بانک آینده، به سمت نائب رییس هیأت مدیره، و آقای عباس نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مهندسی عمرانی اقتصاد گستر دنا به عنوان عضو هیأت مدیره، آقای سعید احمدی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا، آقای مهران صمصامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مهندسین تلاشگران توسعه و تجهیز پایتخت به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق دو عضو از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای رییس هیأت مدیره یا مدیرعامل، همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12754551
آگهی تغییرات شرکت دقایق گستر آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۵۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۴۵۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، به نمایندگی از شرکت بانک آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت رییس هیأت مدیره و مهران صمصامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت نائب رییس هیأت مدیره و افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱، به نمایندگی از شرکت سنجش امید آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و رییس هیأت مدیره، و در غیاب مدیرعامل یا رییس هیأت مدیره با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12738780
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت ترشیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۷۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۴۸۹۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی عمرانی اقتصادگستر دنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان رییس هیئت مدیره محمدرضا سید زنوزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت فولاد تیام بیستون به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت نائب رییس هیئت مدیره مصطفی کیمیائی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری و عادی شرکت با امضای رییس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12648613
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران فردا گستر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۲۵۸۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۰۷۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سهامی عام بانک آینده به عنوان رئیس هیأت مدیره، افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سهامی خاص تجارت الکترونیک ارتباط فردا، به سمت نائب ریئس هیأت مدیره، و آقای سید علی شفیع پور به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سهامی خاص سنجش امید آینده ، به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق دو عضواز اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری شرکت با امضای رییس هیات مدیره یا مدیرعامل،همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12630278
آگهی تغییرات شرکت آينده سازان فرمانيه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۵۷۰۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۰۱۰۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصادگستر دنا دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت رییس هیئت مدیره، آقای افشین تیرداد لسکوکلایهبه شماره ملیxxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت مهندسین تلاشگران توسعه و تجهیز پایتخت دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰، به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، و آقای عباس هادیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت توسعه انرژی پایدار مریان دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹، به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید مجتبی موسوی جزی، به شماره ملی xxxxxxxxx۹خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل برای باقی مانده دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12621060
آگهی تغییرات شرکت مهندسين تلاشگران توسعه وتجهيز پايتخت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۲۱۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۱۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:جناب آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲، به نمایندگی از شرکت سهامی خاص تأمین آتیه کارکنان بانک آینده به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷به عنوان رییس هیأت مدیره، جناب آقای مهران صمصامی به شماره ملیxxxxxxxxx۰، به نمایندگی از شرکت سهامی خاص سرمایه گذاری اقتصادگستر دنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ به سمت نائب رییس هیأت مدیره، سرکار خانم پریسا احمدخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳، به نمایندگی از شرکت سهامی خاص تجارت کالای دناکیش به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل، برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. و کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رییس هیأت مدیره و یک عضو دیگر هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت، معتبر است. ضمناً نامه های عادی و اداری شرکت با امضای رییس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12612974
آگهی تغییرات شرکت مبتكران نگين درخشان آينده شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۴۸۲۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۲۴۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسماعیل جاهدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان رییس هیأت مدیره، افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملیxxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت مهندسی عمرانی اقتصادگستر دنا بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰، به سمت نائب رییس هیأت مدیره، و جواد هارونیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مهندسین تلاشگران توسعه و تجهیز پایتخت بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰، به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل، انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق دو عضو از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری شرکت با امضای رییس هیأت مدیره یا مدیرعامل،همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12597352
آگهی تغییرات شرکت مبين فولاد ميلاد شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۳۵۵۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۱۷۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت سهامی خاص نیروگاهی فولاد دنا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶با نمایندگی آقای اسماعیل جاهدی با کد ملی xxxxxxxxx۲، به عنوان رئیس و عضو هیئت مدیره، شرکت سهامی خاص فولاد ریل دنا به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی سرکار خانم پریسا احمدخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳، به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و شرکت بامسئولیت محدود توسعه انرژی پایدار مریان به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹، با نمایندگی آقای محمدرضا سهرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین نامه ـ های اداری و عادی شرکت با امضای متفق رییس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت، معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12589941
آگهی تغییرات شرکت بي نظير فولاد كرخه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۰۴۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۵۹۱۱
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- اسماعیل جاهدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سهامی خاص سرمایه گذاری اقتصادگستردنا ش ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان رییس هیأت مدیره، و افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سهامی خاص تجارت الکترونیک ارتباط فردا ش ملی xxxxxxxxx۳۴،به سمت نائب رییس هیأت مدیره، و عباس صفرپور قادی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سهامی خاص سنجش امید آینده ش ملی xxxxxxxxx۷۸،به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل، برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند..کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق دو عضو از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری شرکت با امضای رییس هیات مدیره یا مدیرعامل، همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12586970
آگهی تغییرات شرکت آينده سازان فرمانيه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۵۷۰۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۰۱۰۴۷
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصادگستر دنا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان رییس هیأت مدیره، آقای افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تجارت کالای دناکیش با شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ به عنوان نائب رییس هیأت مدیره، آقای سیدسعید دهناد به شماره ملیxxxxxxxxx۶، به نمایندگی از شرکت فولاد ریل دنا، با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان عضو هیأت مدیره، آقای حمیدرضا کمالی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه انرژی پایدار مریان، با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای سالار سالاروندی زاده، به شماره ملیxxxxxxxxx۹، به نمایندگی از شرکت مهندسین تلاشگران توسعه و تجهیز پایتخت،با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند-کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق رییس هیات مدیره و مدیرعامل، و در غیاب رییس هیأت مدیره، با امضای نائب رییس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای نائب رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل یا رییس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12575778
آگهی تغییرات شرکت تجارت الكترونيك ارتباط فردا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۵۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای احمد مرآت نیا به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بانک آینده (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای اسماعیل جاهدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سنجش امید آینده (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید حامد قنادپور به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک آینده (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12576272
آگهی تغییرات شرکت آتيه انديشان ويونا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۶۹۸۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۱۳۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سنجش امید آینده xxxxxxxxx۷۸ به عنوان رییس هیأت مدیره، آقای افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسین تلاشگران توسعه و تجهیز پایتختxxxxxxxxx۰۰ به عنوان نائب رییس هیأت مدیره، آقای سعید احمدی زاد به شماره ملیxxxxxxxxx۹، به نمایندگی از شرکت توسعه انرژی پایدار مریانxxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.... کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق رییس هیأت مدیره و مدیرعامل، و در غیاب هریک، با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل یا رییس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12567055
آگهی تغییرات شرکت ره پويان كسب و كار آينده شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۴۳۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۲۳۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی عمرانی اقتصادگستر دنا ش.م xxxxxxxxx۳۰ به عنوان رییس هیأت مدیره و آقای افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سنجش امید آینده ش.م xxxxxxxxx۷۸ به عنوان نائب رییس هیأت مدیره و آقای مهران صمصامی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت فولاد ریل دنا ش.م xxxxxxxxx۴۲ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای هادی زحمت کش، به شماره ملیxxxxxxxxx۵ (خارج از اعضای هیأت مدیره) به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های اداری و عادی شرکت با امضای رییس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12530917
آگهی تغییرات شرکت مهندسين تلاشگران توسعه وتجهيز پايتخت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۲۱۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۱۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، خیابان شهید احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. اسماعیل جاهدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲، به نمایندگی از شرکت سهامی خاص تأمین آتیه کارکنان بانک آینده به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ به عنوان رییس هیئت مدیره، مهران صمصامی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سهامی خاص سرمایه گذاری اقتصادگستر دنا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵، به سمت نائب رییس هیئت مدیره، کریم جلیل نژاد ممقانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱، به نمایندگی از شرکت سهامی خاص تجارت کالای دناکیش به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶، به عضو هیئت مدیره و محسن سلیمی پوریانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱، (خارج از اعضای هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل، تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رییس هیئت مدیره و یک عضو دیگر هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت، معتبر است. ضمناً نامه های عادی و اداری شرکت با امضای رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12530152
آگهی تغییرات شرکت توسعه بين الملل ايران مال شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/xxx۴ و باستناد مجوز به شماره xxx۰,xxx مورخ ۰۴/۰۹/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن عدل خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک آینده سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای علی اکبر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بانک آینده سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای افشین تیردادلسکوکلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان عضو هیأت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه امضای یکی از سه نفر آقایان افشین تیرداد لسکوکلایه، اسماعیل جاهدی، و یا مهدی صارمی و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء از سه امضای فوق همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12527115
آگهی تغییرات شرکت حامي كيان سازه شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۱۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، به نمایندگی از شرکت بانک آینده سهامی عام به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به عنوان رییس هیئت مدیره، جناب آقای افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا سهامی خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ به عنوان نائب رییس هیئت مدیره، جناب آقای عباس نظری به شماره ملیxxxxxxxxx۷، به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک آینده سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیئت مدیره، جناب آقای سعید احمدی زاد به شماره ملیxxxxxxxxx۹، به نمایندگی از شرکت سنجش امید آینده سهامی خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره، جناب آقای مهران صمصامی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان آینده سهامی خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی ازاعضای هیئت مدیره، و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری شرکت با امضایمدیرعامل یا رییس هیئت مدیره وهمراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12500314
آگهی تغییرات شرکت سفير امواج آريا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۶۳۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۹۶۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲، به نمایندگی از شرکت مهندسین تلاشگران توسعه و تجهیز پایتخت به عنوان رییس هیات مدیره، جناب آقای افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملیxxxxxxxxx۱، به نمایندگی از شرکت سهامی خاص سنجش امید آینده، به سمت نائب رییس هیات مدیره، جناب آقای مهران صمصامی به شماره ملیxxxxxxxxx۰، به نمایندگی از شرکت سهامی خاص تجارت الکترونیک ارتباط فردا، به عنوان عضو هیات مدیره، و خانم رقیه رفعتی مغوان به شماره ملیxxxxxxxxx۵، خارج از اعضای هیات مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق دو عضو هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری شرکت با امضای رییس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12433174
آگهی تغییرات شرکت مهندسین تلاشگران توسعه وتجهیز پایتخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۱۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲، به نمایندگی از شرکت تأمین آتیه کارکنان بانک آینده با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ به عنوان رییس هیئت مدیره ـ آقای کریم جلیل نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۱، به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصادگستر دنا، با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵به سمت نائب رییس هیئت مدیره ـ خانم طاهره بالی چلندر به شماره ملیxxxxxxxxx۸، به نمایندگی از شرکت تجارت کالای دناکیش، باشناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن سلیمی پوریانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، خارج از هیأت مدیره، به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رییس هیئت مدیره و یک عضو دیگر هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت، معتبر است. ضمناً نامه های عادی و اداری شرکت با امضای رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12433179
آگهی تغییرات شرکت کارپردازان درخشان آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۱۷۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی عمرانی اقتصادگستر دنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رییس هیئت مدیره شرکت سنجش امید آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی افشین تیرداد لسکو کلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رییس هیئت مدیره شرکت نیروگاهی فولاد دنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی رامین صمصامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق رییس هیات مدیره و مدیرعامل و در غیاب هریک با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل یا رییس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12443043
آگهی تصمیمات شرکت تجارت کالای دنا کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۹۸۴ و شناسه ملی۱۰۹۸۰۲۲۶۲۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای عباس نظری با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا به سمت عضو هیئت مدیره، آقای اسماعیل جاهدی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا به سمت رئیس هیئت مدیره و اقای مهران صمصامی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک تات به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و نامه های اداری و عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12425771
آگهی تغییرات شرکت فولاد ريل دنا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۲۰۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۲۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ عنوان رئیس هیات مدیره و آقای بهنام توتاخانه بناب به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا، به سمت نائب رئیس هیات مدیره و اقای علیرضا احتشامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، به نمایندگی از شرکت تجارت کالای دنا کیش به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد واوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق رئیس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری شرکت با امضای رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12399311
آگهی تغییرات شرکت دقایق گستر آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۵۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۴۵۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای جلال رسول اف به شماره ملیxxxxxxxxx۷، به نمایندگی از شرکت بانک آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸به عنوان رییس هیأت مدیره، جناب آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲، به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت نائب رییس هیأت مدیره، جناب آقای افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملیxxxxxxxxx۱، به نمایندگی از شرکت سنجش امید آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و رییس هیأت مدیره، و در غیاب مدیرعامل یا رییس هیات مدیره با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری شرکت با امضای نائب رییس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12399712
آگهی تغییرات شرکت حسابگران درخشان آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۸۲۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۲۵۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تأمین آتیه کارکنان بانک آینده به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ عنوان رئیس هیات مدیره و آقای محمد قائمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصادگستر دنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای علی کشاورز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ارتباط شگرف ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محمدعلی نوروززاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق دو عضو هیات مدیره، همراه با مهرشرکت و نامه های اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و مهرشرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12374911
آگهی تغییرات شرکت حامی کیان سازه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بانک آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸به سمت رییس هیات مدیره و آقای حسن عدل خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت نائب رییس هیات مدیره وآقای افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سنجش امید آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸به سمت عضو هیات مدیره و آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰به سمت عضو هیات مدیره و آقای مهران صمصامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رییس هیأت مدیره، و در غیاب مدیرعامل یا رییس هیات مدیره با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12347173
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۴۱۹۸۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۸۲۷۱۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلال رسول اف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تأمین آتیه کارکنان بانک آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷به عنوان رییس هیئت مدیره وآقای افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی عمرانی اقتصادگستر دنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت نائب رییس هیئت مدیره و آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تجارت کالای دناکیش به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و رییس هیئت مدیره، و در غیاب رییس هیئت مدیره با امضای نائب رییس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12294363
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک تات سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۵۹۹۳ وشناسه‌ملی۱۰۷۶۰۳۳۵۶۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/xxx۴و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx/xxxمورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۰۳/xxx۶به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت بانک آینده سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ با نمایندگی آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا سهامی خاص به شماره ثبتxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای احسان بادپا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سنجش امید آینده سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ با نمایندگی آقای کاوه مهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فردین آقابزرگی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل. ۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12294368
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک تات سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۵۹۹۳ وشناسه‌ملی۱۰۷۶۰۳۳۵۶۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۳/xxx۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx/xxxمورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۰۳/xxx۶به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک آینده سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ با نمایندگی آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت سنجش امید آینده سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ با نمایندگی آقای کاوه مهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا سهامی خاص به شماره ثبتxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای احسان بادپا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۲۶/۰۳/xxx۶.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12290671
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان به شماره ثبت ۲۸۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۵۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۰۲/۰۲/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۱/۳/۹۴ اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت کار گزاری بانک تات به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به جای شرکت تامین سرمایه نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان مدیر صندوق تعیین گردید. - رکن ضامن جبران خسارت یاسود از ارکان صندوق حذف گردید. بنابراین ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت کار گزاری بانک تات به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی فردین آقابزرگی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرصندوق بانک آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ با نمایندگی اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان ضامن نقدشوندگی بانک آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ با نمایندگی اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرثبت موسسه حسابرسی بهرادمشاربه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی محمدرضا سرافراز یزدی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان متولی موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان حسابرس - محل صندوق به نشانی: تهران،خیابان مطهری، روبه روی کوچه لارستان،پلاکxxx - کدپستیxxxxxxxxx۱ تغییر یافت. – اساسنامه ی جدید مشتمل بر ۷۱ ماده و ۸۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. - تعداد xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز شرکت تامین سرمایه نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به شرکت کارگزاری بانک تات به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ انتقال یافت.لذا در نتیجه نقل و انتقال اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح ذیل می باشد: - بانک آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ دارنده xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز - شرکت کار گزاری بانک تات به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ دارنده xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12289511
آگهی تغییرات شرکت فولاد تیام بیستون سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۳۱۰۵۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۴۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سهامی عام بانک اینده بعنوان رئیس هیئت مدیره جناب آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سهامی خاص تجارت الکترونیک فردا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره جناب آقای حبیب اله ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سهای خاص سنجش امید اینده بعنوان عضو هیئت مدیره جناب آقای عباس صفر پور قادی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سهامی خاص کارگزاری بانک تات بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهران صمصامی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سهامی خاص سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هریک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12173674
آگهی تغییرات شرکت فولاد تیام بیستون سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۰۵۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۴۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سهامی عام بانک آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت رییس هیات مدیره و ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سهامی خاص تجارت الکترونیک ارتباط فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و محسن قرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سهامی خاص سنجش امید آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت عضو هیات مدیره و عباس صفر پور قادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سهامی خاص کارگزاری بانک تات به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیات مدیره و مهران صمصامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سهامی خاص سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برایبقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته، برات، قراردادها،و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب هریک از آنها با امضای نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443720
آگهی تغییرات شرکت ویستر انصار سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۵۶۰۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۸۹۶۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
انتخاب اعضاء هیئت مدیره:
آقایان نصر اله علیخانی کد ملی xxxxxxxxx، عبدالله احمدی کد ملی xxxxxxxxx۴، حمید رضا کوروش فر کد ملی xxxxxxxxx۶، رامین سمیع زاده کد ملی xxxxxxxxx و مسعود نعلبندیان خوزانی xxxxxxxxx۸ بسمت هیئت مدیره برای بقیه مدت متصدی انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی قواعد (شماره ثبت xxx۱۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶) بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی بشارتی (بشماره ملی xxxxxxxxx۲) بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12061474
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان به‌شماره‌ثبت ۲۸۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۵۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۲۸/۰۳/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۵/۱۱/۹۳ اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به۳۱/۶/xxx۱ به تصویب رسید. ـ مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۹/۷/xxx۵ تمدید گردید. ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت تامین سرمایه نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی بهرام اکسته به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرصندوق بانک تات به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ با نمایندگی اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان ضامن نقدشوندگی ومدیرثبت بانک سامان به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ با نمایندگی یوسف علی شریفی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان ضامن جبران خسارت یاسود موسسه حسابرسی بهرادمشاربه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی محمدرضا سرافراز یزدی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان متولی موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان حسابرس ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت درج آگهی های صندوق تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12037157
آگهی تغییرات شرکت مجتمع احیاء و فولاد دنا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۴۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۵۵۲۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای اسماعیل جاهدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا xxxxxxxxx۱۵ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای احمد امین فر بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سنجش امید آینده xxxxxxxxx۳۴ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای بهنام توتاخانه بناب بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بی نظیر فولاد کرخه xxxxxxxxx۱۱ بعنوان عضو هیات مدیره وآقای محمدرضا نوری برکستانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از هیات مدیره) بعنوان مدیرعامل برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها، و عقوداسلامی، با امضاء ثابت و متفق رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های اداری و عادی شرکت با امضای نائب رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل هریک به تن هایی همراه با مهر شرکت معتبر است .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12035473
آگهی تغییرات شرکت دقایق گستر آینده سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۵۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۴۵۹۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلال رسول اف بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای اسماعیل جاهدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای افشین تیرداد لسکوکلایه بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت سنجش امید آینده بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته , برات , قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه هادی عادی و اداری شرکت با امضا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. هیات مدیره اختیارات مندرج در بند‌های ۱۶ , ۱۵ , ۱۴ , ۱۳ , ۱۱ , ۱۰ , ۷ , ۶ ماده ۳۹ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1751272
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان به شماره‌ثبت ۲۷۷۸۸ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۵۹۳۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx مورخه ۳۱/۶/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ارکان صندوق به شرح زیراست مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰محل ثبت تهران مدیرثبت وضامن نقدشوندگی، بانک آینده سهامی عام شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸ محل ثبت تهران متولی، موسسه حسابرسی بیات رایان شماره ثبت xxx۰شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲محل ثبت تهران حسابرس، موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹محل ثبت تهران نمایندگان ارکان صندوق به شرح زیر تامین سرمایه نوین سهامی خاص موناحاجی علی اصغر کدملی xxxxxxxxx۸ بانک آینده سهامی عام اسماعیل جهدی کدملی xxxxxxxxx۲ موسسه حسابرسی بیات رایان علیرضاجم کدملی xxxxxxxxx۱ موسسه حسابرسی کاربردارقام رضامعظمی کدملی xxxxxxxxx
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613932
آگهی تغییرات شرکت توسعه انرژي پايدار مريان شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۳۸۶۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۲۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصادگستر دنا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵، به عنوان رییس هیات مدیره، آقای سیدمجتبی شفیع پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سهامی خاص تجارت الکترونیک ارتباط فردا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴، به عنوان نایب رییس هیات مدیره، و آقای محمد عبدزاده کنفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، خارج از شرکاء، به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل، برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه های اداری و عادی شرکت با امضاء رییس هیات مدیره، همراه با مهر شرکت، معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613945
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۱۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۷۱۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جلال رسول اف کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت خدمات مالی و مشاوره سرمایه گذاری تات ش م xxxxxxxxx۷۸ به عنوان رئیس هیأت مدیره، افشین تیرداد لسکو کلایه ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا ش مxxxxxxxxx۳۴ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و اسماعیل جاهدی کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت بانک آینده ش م xxxxxxxxx۷۸ بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت باقی مانده تصدی اعضا انتخاب گردیدند. هیأت مدیره اختیارات در بندهای ۶، ۷، ۱۲، ۱۴، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۹، ۳۰ و ۳۱ ماده ۴۵ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رییس هیأت مدیره، و در غیاب رییس هیأت مدیره، با امضای نائب رییس هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه های اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588509
آگهی تغییرات شرکت ارتباط شگرف ایرانیان بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۲۶۳۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۶۴۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵، به عنوان رییس هیات مدیره و آقای سید مجتبی شفیع پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سهامی خاص تجارت الکترونیک ارتباط فردا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴، به عنوان نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه های اداری و عادی شرکت با امضاء رییس هیات مدیره، همراه با مهر شرکت، معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575852
آگهی تغییرات شرکت فولاد تیام بیستون سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۱۰۵۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۴۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صفرعلی براتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک تات ش.م xxxxxxxxx۳۰ به عنوان رییس هیات مدیره و آقای افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مشاوره سرمایه گذاری تات ش.م xxxxxxxxx۷۸ به عنوان نایب رییس هیات مدیره و آقای ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا ش.م xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضوهیات مدیره و آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بانک آینده ش.م xxxxxxxxx۷۸ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محمد علی جدید بناب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصادگستر دنا ش.م xxxxxxxxx۱۵ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محمد بابائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از هیات مدیره) به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل جناب آقای محمد بابائیان و رییس هیات مدیره جناب آقای صفرعلی براتی، و در غیاب رییس هیات مدیره، با امضای نائب رییس هیات مدیره جناب آقای افشین تیرداد لسکوکلایه و در غیاب مدیرعامل، با امضای عضو هیات مدیره جناب آقای اسماعیل جاهدی، همراه با مهر شرکت و نامه های اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574613
آگهی تغییرات شرکت مهندسین تلاشگران توسعه وتجهیز پایتخت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۲۱۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۱۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل جاهدی به کدملیxxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت بانک آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بسمت رییس هیات مدیره. خانم طاهره بالی چلندربه کدملیxxxxxxxxx۸بنمایندگی شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴بسمت عضو هیات مدیره. آقای کریم جلیل نژاد به کدملیxxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت خدمات مالی و مشاوره سرمایه گذاری تات به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بسمت نایب رییس هیات مدیره آقای محسن سلیمی پوریانی به کدملیxxxxxxxxx۱(خارج از هیات مدیره)بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای رییس هیات مدیره و یک عضو دیگر هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های اداری و عادی با امضاء رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537386
آگهی تغییرات شرکت مجتمع احیاء و فولاد دنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۵۵۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سهامی خاص سرمایه گذاری اقتصادگستر دنا xxxxxxxxx۱۵به عنوان رییس هیأت مدیره، آقای بهنام توتاخانه بناب به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مشاوره سرمایه گذاری تات xxxxxxxxx۷۸ به عنوان نائب رییس هیات مدیره، و آقای احمد امین فر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سهامی بی نظیر فولاد کرخه xxxxxxxxx۱۱ به عنوان عضو هیات مدیره، و جناب آقای محمدرضا نوری برکستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ خارج از هیات مدیره، به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رییس هیات مدیره، و در غیاب رییس هیات مدیره، با امضای نائب رییس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه های اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492193
آگهی تغییرات شرکت ارتباط شگرف ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۶۳۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۶۴۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی جناب آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ ۹۹,xxx,xxx (نود و نه میلیون) ریال به صندوق شرکت، در زمره شرکا قرار گرفت. شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی جناب آقای سیدمجتبی شفیع پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ ۱,xxx,xxx (یک میلیون) ریال به صندوق شرکت، در زمره شرکا قرار گرفت.در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx,xxx,xxx ریال به xxx,xxx,xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید شرکت سهامی خاص سرمایه گذاری اقتصادگستر دنا دارنده ۹۹.xxx.xxx ریال شرکت سهامی خاص تجارت الکترونیک ارتباط فردا دارنده ۱.xxx.xxx ریال جناب آقای کریم جلیل نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده ۵۰.xxx.xxx ریال سرکار خانم عزیزه مشهدی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده ۵۰.xxx.xxx ریال.
پxxxxxxxxx۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492197
آگهی تغییرات شرکت فولاد ریل دنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۲۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصادگستر دنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و بهنام توتاخانه بناب به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مجتمع احیاء و فولاد دنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا احتشامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه ای آتیه دنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، و در غیاب رئیس هیئت مدیره، با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه های اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر است.
پxxxxxxxxx۸۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492276
آگهی تغییرات شرکت نیروگاهی فولاد دنا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۹۹۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تجارت کالای دنا کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی بهنام تو تاخانه بناب به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات بیمه ای آتیه دنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی سلمان بیک بشرویه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxx۷۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454681
آگهی تغییرات شرکت مهندسی عمرانی اقتصاد گستر دنا سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۵۶۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۹۶۳۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای اسماعیل جاهدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای افشین تیرداد لسکوکلایه بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک تات بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، جناب آقای علی کشاورز بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مشاوره سرمایه گذاری تات بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره، با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های اداری و عادی شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381219
آگهی انحلال شرکت تعاونی توسعه اعتبار آتی به شماره ثبت۱۵و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۶۲۳۵
برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده شرکت و هیئت تصفیه مورخ ۱۱/۸/xxx۲ به استناد نامه شماره xxxxxx مورخ ۶/۱۱/xxx۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(اداره مجوزهای بانکی) و به استناد نامه شماره xxx۱/۹۲ مورخ ۶/۱۲/xxx۲ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان زرین دشت، انحلال شرکت فوق الذکر به شرح ذیل آگهی میگردد.
۱ـ با موافقت کلیه اعضا نسبت به انحلال تعاونی اقدام و ۳ نفر به عنوان اعضائ اصلی هیئت تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب که از بین آنها آقای فرهاد مشهدی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس و منشی هیئت تصفیه و سید محمد حسین مدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نائب رئیس هیئت تصفیه و حسن عدل خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرتصفیه انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور و قراردادها با امضاء متفق آقای حسن عدل خواه(مدیرتصفیه) و آقای فرهاد مشهدی محمدی(رئیس هیئت تصفیه) و مهر هیئت تصفیه و در غیاب هریک از ایشان با امضای متفق دو عضو دیگر هیئت تصفیه معتبر و اوراق و نامه های عادی با امضای آقای حسن عدل خواه( مدیرتصفیه) و مهر هیئت معتبر میباشد.
۲ـ آقایان افشین تیرداد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان ناظرین هیئت تصفیه انتخاب گردیدند.
مراتب در ستون ملاحظات ثبت اولیه شرکت به ثبت رسید.
شxxxxxx۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک زرین دشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1355007
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۴۱۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۷۱۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مرتضی آرامی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مشاوره سرمایه گذاری تات xxxxxxxxx۷۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای جلال رسول اف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از بانک آینده xxxxxxxxx۷۸ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک تات xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل.
هیئت مدیره اختیارات مندرج در صورتجلسه را به مدیرعامل تفویض نمود.
کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1317677
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک تات (سهامی‌خاص) ثبت شده به شماره ۵۹۹۳ و شماره شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۳۵۶۳۰ ساری
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۸/۳/۹۲ و هیئت مدیره مورخه ۲۷/۹/۹۲ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:
الف) ۱ـ شرکت سهامی بانک تات به نمایندگی آقای اسماعیل جاهدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۱بعنوان رئیس هیئت مدیره
۲ـ شرکت خدمات مالی و مشاوره سرمایه گذاری تات (سهامی خاص) به نمایندگی آقای کاوه مهرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره
۳ـ شرکت توسعه سرمایه گذاری تات (سهامی خاص) به نمایندگی آقای احسان بادپا بشماره ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره
۴ـ آقای فردین آقابزرگی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ (از خارج هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ب) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ برات و قراردادها و عقوداسلامی شرکت با امضای منفرد آقای فردین آقابزرگی مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۳ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1297949
آگهی تغییرات شرکت باشگاه رفاهی آتیه دنا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۱۷۶۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و افشین تیردادلسکوکلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا سیدزنوزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و فاطمه عنبرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و علی کشاورز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی خمسه با کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1297950
آگهی تغییرات شرکت باشگاه رفاهی آتیه دنا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۱۷۶۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اسماعیل جاهدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و افشین تیردادلسکوکلا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی کشاورز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. فاطمه عنبرستانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عض و هیئت مدیره و محمدرضا سیدزنوزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای همراه با مهر شرکت و نامه های اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179204
آگهی تغییرات شرکت بانک تات سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۶۴۲۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۷۴۴
در اجرای مصوبه شماره xxx۷ مورخ ۹/۲/۹۰ و xxx۷۹/۹۱ مورخ ۸/۳/۹۱ شورای پول و اعتبار و نامه شماره xxx۸۳/۹۱ مورخ ۱/۴/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم و تنفس های مربوطه مورخ ۱۴/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
شرکت مذکور منحل اعلام و آقای علی اکبر اصغری به کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای افشین تیرداد لسکوکلایه به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای اسماعیل جاهدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان هیئت تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و نشانی محل تصفیه همان محل شرکت میباشد و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 672992
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و یستر انصارسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۵۵۶۰۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۴۱۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی بشارتی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. بند ۲ از ماده ۱۳ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردد. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رامین سمیع زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ و حمیدرضا کوروش فر به کدملی xxxxxxxxx۶ و مسعود نعلبندیان خوزانی به کدملی xxxxxxxxx۸ و امیر بالاور به کدملی xxxxxxxxx۰ و عبداله احمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ امیر بالاور به سمت رئیس هیئت مدیره و عبداله احمدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مسعود نعلبندیان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9605384
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و یستر انصار سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۵۵۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۴۱۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی بشارتی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. بند ۲ از ماده ۱۳ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردد. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رامین سمیع‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ و حمیدرضا کوروش‌فر به کدملی xxxxxxxxx۶ و مسعود نعلبندیان‌خوزانی به کدملی xxxxxxxxx۸ و امیر بالاور به کدملی xxxxxxxxx۰ و عبداله احمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ امیر بالاور به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عبداله احمدی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مسعود نعلبندیان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10218202
آگهی تغییرات موسسه پایش گستر حساب به شماره ثبت ۲۶۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۱۴۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۲۶ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۷/۹۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید حمید علائی ورکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمود بابائی رهنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای رضا محمدخانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۳/۷/۹۲. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید حمید علائی ورکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود بابائی رهنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا محمدخانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا محمدخانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. ۵ آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، ازردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۳/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9940083
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک تات سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی پایش گستر حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۲/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۲/۰۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10053050
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سازه معدن نیرو سمن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۳۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۷۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پایش گستر حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۶/۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10340798
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی البرز تات سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۰۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پایش گستر حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۱۰/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای افشین تیردادلسکوکلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسن عدل خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علیرضا شیرانی چهارسوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت بانک تات سهامی عام با نمایندگی آقای مرتضی آرامی نیا تا تاریخ ۲۱/۱۰/xxx۱. در تاریخ ۱۵/۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9758834
آگهی تاسیس شرکت تجارت الکترونیک تات سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۱۲/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۱۲/xxx۹از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ارائه انواع راهکارهای جامع خدمات الکترونیکی و رایانه‌ای از طریق تامین و راه‌اندازی انواع ابزارهای مربوط اعم از راه‌حل های بر خط و برون و تامین زیر ساختهای فنی لازم برای شرکتها و موسسات دارای مجوز ـ ایجاد زیر ساخت‌های فنی لازم برای ارائه خدمات تجارت الکترونیکی (ای کامرس) ـ غیر هرمی و غیرشبکه‌ای در بازارهای داخلی و بین‌المللی ـ خرید فروش و تامین هرگونه سخت‌افزار و سیتمهای مخابراتی مرتبط با خدمات الکترونیکی و رایانه‌ای ـ خرید و فروش تامین به کارگیری و راهبری تجهیزات ارتباطی و زیر ساختهای سیستمهای مخابراتی مرتبط نصب راه‌اندازی تعمیر و نگهداری دستگاهها شبکه‌ها و ابزارهای الکترونیکی و رایانه‌ای توسعه بستر فنی لازم برای گسترش خدمات و خرید و فروش انواع کارتهای مغناطیسی و هوشمند مربوطه طراحی پیاده‌سازی راهبری و نگهداری نرم‌افزارهای کاربردی مربوط به موضوع فعالیت شرکت ارائه خدمات مشاوره‌ای در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تجارت الکترونیکی مجاز خرید و فروش اجاره صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز در رابطه با موضوع فعالیت شرکت انجام مطالعات و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز در رابطه با موضوع فعالیت شرکت انجام مطالعات و خدمات پژوهشی و خدماتی در زمینه فعالیت شرکت تجارت الکترونیکی و سایر خدمات الکترونیکی مربوطه و آموزش پرسنل شرکت همکاری و مشارکت با سازمانهای ذیربط ملی و بین‌المللی در زمینه پیاده‌سازی و اجرای پروژه‌های الکترونیکی ارائه خدمات آموزشی به شکل برگزاری دوره‌های نوآموزی با الگوهای آموزش الکترونیکی و سنتی در زمینه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات برای پرسنل شرکت و انواع خدمات الکترونیکی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و آموزش کامپیوتر پژوهش ترویج تولید و ارائه خدمات نوین در موضوعات تجارت الکترونیکی مکان‌دار (ال کامرس) تجارت الکترونیکی همراه (ام کامرس) محاسبات فراگیر (پرواسی کامپوتینگ) در سطح ملی و بین‌المللی و شرکت در مجامع و نمایشگاههای تخصصی ملی و بین‌المللی در زمینه‌های فوق انجام هر نوع سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری یا مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی به منظور ارائه خدمات فن‌آوری مرتبط با موضوع تاسیس شعبه یا قبول نمایندگی از شرکتهای داخل و خارجی با اعطای نمایندگی به افراد حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج از کشور انجام عملیات معاملات مجاز خدماتی تجاری و تولیدی در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع فعالیت به منظور تسهیل و یا بهسازی فعالیت شرکت دریافت انواع تسهیلات اعتباری ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی عضویت در کلیه سازمانهای تخصصی داخلی و خارجی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید تعهد سهام شرکتهای موجود.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولی‌عصر بالاتر محمودیه پ xxx۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۶

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد نود و نه‌هزار سهم بانام، تعداد یک هزار سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲ مورخ ۱۱/۱۲/xxx۹ نزد بانک تات شعبه آذرخرم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت توسعه سرمایه‌گذاری تات سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای جلال رسول‌اف به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ شرکت بانک تات سهامی‌عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مسیح قائمیان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای محمدمهدی مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ ۵ـ آقای احمد مرات‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ـ شرکت خدمات مالی و مشاوره سرمایه‌گذاری تات سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمدیندگی آقای عباس نظری به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ـ آقای محمدمهدی مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات اداری و نامه‌های عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی پایش‌گسترحساب به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9897008
آگهی تأسیس شرکت منظومه سلامت پارس سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۱۰/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۱۰/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: اعطای نمایندگی داخلی و خارجی خرید و فروش و واردات سمعک و تجهیزات و دستگاههای شنوایی سنجی پس از اخذ مجوزهای لازم فعالیتهای بازرگانی و واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه اقلام مصرفی و غیرمصرفی و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی و فنی و کلیه فعالیتهای فنی مهندسی اعم از ساخت و نصب و اجرا و تعمیرات و پشتیانی کلیه دستگاهها و ماشین‌آلات و تجهیزات اعم از بیمارستانی و صنعتی اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از موسسات و بانکهای خصوصی و دولتی شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی بازاریابی غیرهرمی غیرالکترونیکی و غیرشبکه‌ای برای ارائه خدمات فوق در داخل و خارج از کشور انواع سرمایه‌گذاری مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه خرید اداره ایجاد و توسعه و تکمیل انواع کارخانه‌ها و واحدهای اقتصادی و تولیدی ساخت و تجهیز مراکز بیمارستانی و درمانی و هر گونه مراکز جمعی و صنعتی و اداری و مسکونی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران فلکه دوم صادقیه اول خیابان اعتمادیان جنب درمانگاه ابن‌سینا پ ۲۸ واحد ۹ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۴/۹/xxx۹ نزد بانک پارسیان شعبه صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای عبداله قاسمی‌نالوس به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای محمد کرباسچی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای علی شاهی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای حسین پوررحیم به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ ـ آقای حمیدرضا انصاری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ ـ آقای محمد کرباسچی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و (رئیس هیئت‌مدیره یا هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی پایش گستر حساب به شماره‌ثبت xxx۱۳ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای اسماعیل جاهدی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10162909
آگهی تأسیس شرکت خدمات مالی و مشاوره سرمایه گذاری تات سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۸/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۸/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود: ۱ موضوع شرکت: ارائه هرگونه خدمات مشاوره مدیریت و سازمان در زمینه مسائل مختلف از قبیل برنامه ریزی، طراحی ساختار سازماندهی و بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه‌ای، بررسی توجیه فنی اقتصادی مالی طرحها پروژه‌ها و فعالیت‌ها و نظارت بر اجرای آنها، ارزیابی فنی و اقتصادی، مالی و بررسی اخذ وام از بانکها، مؤسسات اعتباری و سایر مؤسسات مشابه داخلی و خارجی انجام مطالعات فنی اقتصادی و اجتماعی و ارائه خدمات در زمینه‌های مختلف از جمله مدیریت مالی و طرحها، انجام مطالعات مربوط به آینده نگری شاخص‌های مؤسسات مورد نظر این مؤسسات و سایر شاخص‌های بین المللی و طراحی شده ارائه خدمات مدیریت و مشاوره‌ای در زمینه‌های مختلف مورد نیاز مؤسسات مختلف اقتصادی مالی و تجاری و مشتریان استاندارد نمودن فعالیتها، فرآیندها تولیدات کالایی و خدماتی و نظارت بر اجرای کیفی و کمی آنها مشارکت با شرکتها و بنگاههای اقتصادی داخلی و خارجی و تأسیس و مشارکت در شرکتهای جدید ایجاد و تأسیس شرکتهای جدید به منظور تحقق اهداف با شرکتها و بنگاههای اقتصادی داخلی و خارجی و تأسیس و مشارکت در شرکتهای جدید ایجاد و تأسیس شرکتهای جدید به منظور تحقق اهداف شرکت به تنهایی و یا با مشارکت با سایر اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی و خارجی و خرید سهام شرکتهای مختلف پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار و بورس‌های کالایی در داخل کشور برای شرکت استفاده از تسهیلات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور در جهت تحقق اهداف شرکت اخذ و اعطای هرگونه نمایندگی در داخل و خارج از کشور شرکت در مناقصه و مزایده‌ها انجام کلیه فعالیتهایی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع شرکت ارتباط دارد. انجام امور حسابداری داخلی شعب بانکها و سایر مؤسسات مالی انجام امور حسابداری عملکرد واحدهای ستادی بانکها و سایر مؤسسات مالی انجام امور خرید کالاهای مختلف اعم از وارداتی یا داخلی مجاز مورد نیاز بانکها و سایر مؤسسات و شرکتها. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ گاندی خ ۱۳ پ ۱۴ کد پستی xxxxxxxxx۶. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به ده هزار سهم xxx. xxx ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx. xxx. xxx ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۸/۸/xxx۹ نزد بانک تات شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت گروه سرمایه گذاری تات سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی انصاری به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ شرکت ویستر انصار سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای بهمن یزد خواستی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ شرکت بانک تات سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی اکبر اصغری به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای محمد قائمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و همچنین مکاتبات اداری و نامه‌های عادی با امضائ مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ مؤسسه حسابرسی پایش گستر حساب به عنوان بازرس اصلی. ۲ ۸ آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9816094
آگهی تاسیس شرکت توسعه سرمایه گذاری تات سهامی‌خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۲/۸/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۸/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود.

۱ـ موضوع شرکت: بررسی مطالعه تهیه طرح اجرا احداث توسعه راه‌اندازی اداره شرکتها و موسسات و واحدهای حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور اعم از کشاورزی صنعتی تجاری اداری معدنی دامداری دامپروری پرورش و صیدماهی مسکن امور خدماتی مجاز نمایشگاهی و انجام امور بازرگانی مربوط به آن سرمایه‌گذاری و مشارکت در شرکتها و با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتها و موسسات تولیدی کشاورزی تجاری صنعتی معدنی بازرگانی مالی و خدماتی (اعم از داخلی و خارجی) و اداره کارخانجات و واحدهای مرتبط با موضوع شرکت اعم از بورسی و غیربورسی اخذ و اعطاء نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی در داخل و خارج از کشور اخذ تسهیلات و ضمانت‌نامه از منابع بانکی داخلی و خارجی و اشخاص حقوقی خرید و فروش کالاهای تجاری مجاز واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی اجرا و مشارکت در اجرای طرح‌های عمرانی و پروژه‌هایی از قبیل راهسازی سدسازی ساختمان‌سازی پروژه‌های پالایشگاهی تجهیزات دریایی اعم از دولتی و غیردولتی انجام کلیه عملیات مجاز تجاری که بطور مستقیم و غیرمستقیم برای انجام فعالیتهای فوق ضروری باشد شرکت در کلیه مزایده‌های دولتی و غیردولتی در داخل یا خارج از کشور ارائه انواع خدمات مشاوره‌ای مدیریتی و پشتیبانی از شرکتها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی بررسی شرکتها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و شرکتها شریک براساس مدلهای مختلف بررسی و ارائه مشورتهای لازم انجام سایر اموریکه با اهداف و موضوع شرکت و ایفای نقش مادری در شرکت‌ها مشارکت و پروژه‌های تابعه و وابسته گروه تات ارتباط دارد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ گاندی خ۱۳ پ۱۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده‌هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد ده‌هزار سهم با‌‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۸/۸/xxx۹ نزد بانک تات شعبه مرکزی پرداخت گردیده است.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای علی انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ شرکت آناهیتا مبل انصار سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مرتضی آرامی‌نیا به سمت نائب ‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ ـ آقای محمد انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ شرکت شهرک صنعتی تات مبل تهران سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای بهمن یزدخواستی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ۵ـ شرکت توسعه ساختمانی البرز تات سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای اکبر ترکان به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ۵ـ شرکت گروه سرمایه‌گذاری تات سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای جلال رسول‌اف به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۷ـ۵ـ شرکت افق هور کلا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سیدبهاالدین حسینی‌هاشمی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۸ـ۵ـ آقای جلال رسول‌اف به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و نامه‌ها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد (با دو امضا از سه امضای مدیرعامل رئیس هیئت‌مدیره و نائب رئیس هیئت‌مدیره).

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی پایش گستر حساب به شماره ثبت xxx۱۳ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10665389
آگهی تاسیس شرکت گسترش سرمایه گذاری تات سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۲/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۲/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز خرید و فروش آهن‌آلات فولاد تهیه و تولید و توزیع انواع آهن‌آلات ساختمانی و صنعتی تهیه و تولید و توزیع انواع مبلمان و منسوجات مربوطه خرید و فروش و تعمیر ماشین‌آلات راهسازی و صنعتی تولیدی و معدنی در سراسر ایران و جهان فعالیت در بخش ساختمانی ساخت و تکمیل پروژه‌های انبوه‌سازی در بخش‌های تجای مسکونی و پیمانکاری شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و بخشهای خصوصی داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ترخیص کالا از گمرکات کشور اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی به صورت ارزی و ریالی شرکت در کلیه نمایشگاههای بین‌المللی داخلی و خارجی و کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان آرژانتین خ بخارست خ شهید احمدیان پ۱۵ ـ کد پستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد ده هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰۶ مورخ ۱۹/۲/۹۰ نزد بانک تات شعبه مرکزی بخارست پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای علی انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ شرکت آناهیتا مبل تهران بامسئولیت‌محدود با نمایندگی آقای فرهاد مشهدی‌محمدی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ شرکت بازرگانی صنعت تجارت گران پویا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای رسول برادران‌نقشینه به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای رسول برادران‌نقشینه به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنعت تجارت گران پویا سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با ۲ امضا از ۳ امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی پایش گستر حساب به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11761161
آگهی تغییرات شرکت خدمات مالی و مشاوره سرمایه گذاری تات سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۰۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۳۹۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی پایش گستر حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای اسماعیل جاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۷/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات