جهانگیر ذوالفقاری

جهانگیر ذوالفقاری

کد ملی 325774xxxx
گراف ارتباطات
62
شرکت‌ها
141
آگهی‌ها

شرکت های جهانگیر ذوالفقاری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که جهانگیر ذوالفقاری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
آرمان راه برد
آرمان راه برد
مهرگان شبکه آفاق
مهرگان شبکه آفاق
بازرس علی‌البدل
تاجران
تاجران
بازرس علی‌البدل
گروه مقام ارکان دامنه ماد
گروه مقام ارکان دامنه ماد
بازرس علی‌البدل
تولیدی صنعتی توانگر کرج
تولیدی صنعتی توانگر کرج
بازرس علی‌البدل
توسعه قطعات الیکا
توسعه قطعات الیکا
بازرس علی‌البدل
بوتان یکتا بیتا
بوتان یکتا بیتا
بازرس علی‌البدل
گروه کرد
گروه کرد
بازرس علی‌البدل
طراحی تولیدی صنعت و هنر کرج
طراحی تولیدی صنعت و هنر کرج
گروه توسعه بوتان
گروه توسعه بوتان
بازرس علی‌البدل
گسترش پلاستیک
گسترش پلاستیک
بازرس علی‌البدل
بهسازین تهران
بهسازین تهران
بازرس علی‌البدل
ساختمانی گلچین سازه آ رمان
ساختمانی گلچین سازه آ رمان
بازرس علی‌البدل
تولید قطعات پیشرفته آریا
تولید قطعات پیشرفته آریا
بازرس علی‌البدل
ملامین سازه آسیا
ملامین سازه آسیا
بازرس علی‌البدل
تولیدی بازرگانی دماوند کولر
تولیدی بازرگانی دماوند کولر
بازرس علی‌البدل
فن اوران اطلاعات سیوان
فن اوران اطلاعات سیوان
بازرس علی‌البدل
الکترونیک هسته ای
الکترونیک هسته ای
بازرس علی‌البدل
آذر گل باف
آذر گل باف
بازرس علی‌البدل
کار آمای
کار آمای
بازرس علی‌البدل
انیس رامین
انیس رامین
بازرس علی‌البدل
توسعه صادرات و واردات کریم
توسعه صادرات و واردات کریم
بازرس علی‌البدل
عمران گسترش پلیمر پویا
عمران گسترش پلیمر پویا
بازرس علی‌البدل
مجتمع کشت و صنعت سعید کشت اصفهان
مجتمع کشت و صنعت سعید کشت اصفهان
بازرس علی‌البدل
نامیکاران
نامیکاران
ابزار سرا
ابزار سرا
بازرس علی‌البدل
بازرگانی بین المللی سی بی ران
بازرگانی بین المللی سی بی ران
بازرس علی‌البدل
نو آوران شیشه سپنتا
نو آوران شیشه سپنتا
بازرس علی‌البدل
خاک و سنگ
خاک و سنگ
بازرس علی‌البدل
چینی کرد
چینی کرد
بازرس علی‌البدل
کاشی کرد
کاشی کرد
بازرس علی‌البدل
توسعه بازرگانی بوته
توسعه بازرگانی بوته
بازرس علی‌البدل
تتا
تتا
بازرس اصلی
دکستروز پارس
دکستروز پارس
بازرس علی‌البدل
سنگ آذرین پارس
سنگ آذرین پارس
بازرس علی‌البدل
خدمات مسافرت هوایی فراز سیر نور
خدمات مسافرت هوایی فراز سیر نور
بازرس علی‌البدل
تولیدی آرین ماهتاب گستر
تولیدی آرین ماهتاب گستر
بازرس علی‌البدل
نورافشان صنعت
نورافشان صنعت
بازرس علی‌البدل
بهساز صنعت ایرانیان
بهساز صنعت ایرانیان
بازرس علی‌البدل
به صنعت آپادانا
به صنعت آپادانا
بازرس علی‌البدل
صنعت خودرو کارنو
صنعت خودرو کارنو
بازرس علی‌البدل
زاگرس نگین کاسیت
زاگرس نگین کاسیت
بازرس علی‌البدل
شمیم شفت نوش
شمیم شفت نوش
بازرس علی‌البدل
صنایع اورامان چوب پارس
صنایع اورامان چوب پارس
بازرس علی‌البدل
تولیدی مرغ مادر در بار
تولیدی مرغ مادر در بار
بازرس علی‌البدل
منطقه ویژه اقتصادی زاگرس اسلام آباد غرب
منطقه ویژه اقتصادی زاگرس اسلام آباد غرب
بازرس علی‌البدل
سازه و تجهیز پارس پی
سازه و تجهیز پارس پی
بازرس اصلی
مشترک ارزش کاوان آینده
مشترک ارزش کاوان آینده
کیا الکترود شرق
کیا الکترود شرق
بازرس علی‌البدل
کارگزاری بورس بیمه ایران
کارگزاری بورس بیمه ایران
فرآورده های متالورژی پودر ماد صنعت
فرآورده های متالورژی پودر ماد صنعت
بازرس علی‌البدل
سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان
سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان
صندوق سرمایه گذاری کارآفرینان برتر آینده
صندوق سرمایه گذاری کارآفرینان برتر آینده
کبیر لوله دره شهر
کبیر لوله دره شهر
بازرس اصلی
آرمان آروین پارس
آرمان آروین پارس
زمرد سرام
زمرد سرام
بازرس اصلی
راه و ساختمان خارادژ
راه و ساختمان خارادژ
بازرس اصلی
بسیط کرمان
بسیط کرمان
فولاد آریا هادی
فولاد آریا هادی
گنبد کویر کریمان
گنبد کویر کریمان
بازرس علی‌البدل
قند ارومیه
قند ارومیه
بازرس علی‌البدل
آسمان در دانه بیستون گسترش
آسمان در دانه بیستون گسترش
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14904059
آگهی تغییرات شرکت آسمان در دانه بیستون گسترش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 33356 و شناسه ملی 14007175608
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی کرمی عزیز آبادی به شماره ملی 4969013934 به سمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، آقای احمد مراد کرمی عزیز آبادی به شماره ملی 4969191417 به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای علی کرم فتحی به شماره ملی 4969479518به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس (حسابداران رسمی) به شماره ملی 10103538953 به نمایند گی آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی 3257745303 بسمت بازرس اصلی و خانم زهرا جانمحمدلو به شماره ملی 03106425508 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش980827288433494 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14885294
آگهی تغییرات شرکت مشترک ارزش کاوان آینده صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت 34062 و شناسه ملی 14004107956
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ومجوز شماره 54984/122 مورخ 14/7/98 سازمان بورس واوراق بهادار 24/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به 25/02/1398 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های صندوق به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس شناسه ملی 10103538953به عنوان حسابرس صندوق برای یکسال مالی انتخاب شد ارکان صندوق به شرح زیر است: مدیر صندوق شرکت سبدگردان آسال شناسه ملی 14007862166 متولی شرکت سبدگردان کاریزما شناسه ملی 14008098043 ت حسابرس مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس شناسه ملی 10103538953 نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر می باشند: مدیر صندوق سیدامین موسوی ترشیزی کدملی 0920006175 متولی فریدون زارعی کدملی 0060977371 3 حسابرس جهانگیر ذوالفقاری کدملی 3257745303 پ980814631216467  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14485675
آگهی تغییرات شرکت بسیط کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۷۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/xxx۷ الف ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ با نمایندگی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آرمان آروین پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ج روزنامه حدیث کرمان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14412933
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۹/xxx۷ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی )بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظوردرج آگهی های شرکت تعیین گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14343907
آگهی تغییرات آرمان آروین پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۸/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۰۵/۰۹/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جواد راثی نوجه دهی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ریال افزایش داد. آقای سید مصطفی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای سیروس شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای محمد بهنام دائی مژدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای علی آقا عزیزی برزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰رریال افزایش داد. آقای علی اصغر مسلمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ر ریال افزایش داد. آقای سید مهدی تیموریان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سهم الشرکه به شرح ذیل می باشد: ـ جواد راثی نوجه دهی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ سید مصطفی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ سیروس شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ محمد بهنام دائی مژدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ علی آقا عزیزی برزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ریال ـ علی اصغر مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ر ریال ـ سید مهدی تیموریان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxxریال ـ حمیدرضا ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳مبلغ xxx xxx ۱ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14343929
آگهی تغییرات آرمان آروین پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۰۵/۰۹/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود مبلغ xxx xxx ۱ ریال از ردیف شرکا خارج شد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش سهم الشرکه به شرح ذیل می باشد: ـ جواد راثی نوجه دهی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ریال ـ سید مصطفی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ سیروس شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ محمد بهنام دائی مژدهی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ علی آقا عزیزی برزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ریال ـ علی اصغر مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ر ریال ـ سید مهدی تیموریان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxxریال.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14204629
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان خارادژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۵۸۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فضل اله قربانی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ لطف اله قربانی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مرتضی کمالوند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ سینا قربانی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ منصوره چنگیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عبدالکریم آرین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ مرتضی قربانی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۷/۰۵/xxx۹.- سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: فضل اله قربانی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره لطف اله قربانی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره مرتضی کمالوند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره سینا قربانی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره منصوره چنگیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره عبدالکریم آرین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره مرتضی قربانی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۷/۰۵/xxx۹.- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.- موسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و با نمایندگی جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، عبالدله موسی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.- روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14012732
آگهی انحلال آرمان راه برد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۱/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۳/۲/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. و آدرس مدیر تصفیه و محل تصفیه تهران خ استاد نجات الهی کوچه خسرو پلاک ۳۱ طبقه ۴ کدپستی xxxxxxxxx۶ تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14000112
آگهی تغییرات آرمان آروین پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخه ۲۶/۱/۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیروس شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علی اصغر مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدمصطفی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای جواد راثی نوجه دهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد بهنام دائی مژدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی آقا عزیزی برزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حمیدرضا ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای حداقل دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13949763
آگهی تغییرات شرکت خاک و سنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و خانم سهیلا احمدی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13883419
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم درتاریخ ۲۹/۱۱/xxx۶ به شماره ثبت xxx۶۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی و سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده_است. بموجب مجوز شماره xxx۰۳/xxx مورخ ۱۰/۱۱/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مدت: از تاریخ ثبت به مدت سه سال می‌باشد مرکز اصلی: تهران شهر تهران ونک خیابان خوارزمی خیابان ملاصدرا پلاک xxx برج ونوس طبقه چهارم واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: سرمایه صندوق متغییر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال می‌باشد ارکان صندوق: شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی محمد صفری کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر صندوق. شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی محسن محمدی کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر ثبت صندوق. مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی مسعود بختیاری سوجبلاغی کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت متولی صندوق. مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی جهانگیر ذوالفقاری کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت حسابرس صندوق. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و … به امضای دو نفر از سه نفر آقایان مرتضی سامی، احسان خوشبختی و محمد صفری به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای محمد صفری و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13857843
آگهی تغییرات شرکت گنبد کویر کریمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۶ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. الف موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ با نمایندگی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای جهانگیر ذوالفقاری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب گردیدند. ج روزنامه حدیث کرمان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13858752
آگهی تغییرات شرکت تتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۹۳۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از خانم مستامه روانی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای حمید چایچی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم سوگل خاکباز به شماره ملی xxxxxxxxx۵ خانم صدف خاکباز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه آرمان راهبرد به شماره ثبت xxx۷۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای جهانگیر ذوالفقاری و به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل قانونی و آقای ابوالقاسم قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پس از قرائت گزارش بازرس قانونی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تتا منتهی به دوره مالی ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825080
آگهی تغییرات شرکت فولاد آریا هادی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۸۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۶ الف ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ب موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بانمایندگی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آرمان آروین پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس علی البدل با نمایندگی آقای جهانگیر ذولفقاری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب شدند ج روزنامه محلی حدیث کرمان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13816076
آگهی تغییرات شرکت بسیط کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۷۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۶ الف موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی با نمایندگی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس علی البدل با نمایندگی آقای جهانگیر ذولفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب شدند. ب روزنامه حدیث کرمان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ج ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13724457
آگهی تغییرات آرمان آروین پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۶۹ مورخه ۲۰/۸/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای جواد راثی نوجه دهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای سیدمصطفی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای سیروس شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای محمد بهنام دائی مژدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای علی آقا عزیزی برزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای علی اصغر مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای سیدمهدی تیموریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغ ۱۰. xxx. xxx ریال به مبلغ ۱۲. xxx. xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه: آقای جواد راثی نوجه دهی ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای سیدمصطفی جان نثاری ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای سیروس شمسی ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای محمد بهنام دائی مژدهی ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای جهانگیر ذوالفقاری ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای محمود رجائی ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای علی آقا عزیزی برزکی ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای علی اصغر مسلمی ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای سیدمهدی تیموریان xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای حمیدرضا ارجمندی ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13692607
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان خارادژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۵۸۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فضل اله قربانی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ لطف اله قربانی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مرتضی کمالوند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ سینا قربانی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ منصوره چنگیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عبدالکریم آرین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ مرتضی قربانی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۵/۰۷/xxx۸. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: فضل اله قربانی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره لطف اله قربانی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره مرتضی کمالوند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره سینا قربانی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره منصوره چنگیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره عبدالکریم آرین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره مرتضی قربانی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۵/۰۷/xxx۸. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. موسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و با نمایندگی جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، عبالدله موسی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13685493
آگهی تغییرات شرکت زمرد سرام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۳۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ تراز و صورتهای مالی سال ۹۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای جهانگیر ذوالفقاری باکدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای علی اکبر زند باکدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اخبار صنعت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471406
آگهی تغییرات آرمان راه برد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۷/۳/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - افراد ذیل آقایان جهانگیر ذوالفقاری ک. م xxxxxxxxx۳ و علی اصغر مسلمی ک. م xxxxxxxxx۱ و علی آقا عزیزی برزکی ک. م xxxxxxxxx۳ و محمود رجائی ک. م xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضاء هیئت مدیره بر ای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13418111
آگهی تغییرات آروین ارقام پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۵ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۳/۱/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره علی آقا عزیزی برزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره علی اصغر مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره جواد راثی نوجه دهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره سید مصطفی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره سیروس شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل محمد بهنام دائی مژدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قرار دادها و عقود اسلامی با امضاء حداقل دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13415761
آگهی تغییرات آروین ارقام پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۵ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۳/۱/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیأت مدیره حداقل ۸ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۴ فصل و ۳۶ ماده و ۱۴ تبصره به تصویب رسید. جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. علی آقا عزیزی برزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. علی اصغر مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. سید مهدی تیموریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. جواد راثی نوجه دهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. سید مصطفی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. سیروش شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. محمد بهنام دائی مژدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال علی آقا عزیزی برزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال علی اصغر مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سید مهدی تیموریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال جواد راثی نوجه دهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سید مصطفی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سیروش شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال محمد بهنام دائی مژدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13253067
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری کارآفرینان برتر آینده موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۸/xxx۵ به استناد مجوز شماره xxx۷۹ , xxx مورخ ۲۵/۰۸/xxx۵ اداره امور نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۰۳/۰۲/xxx۶ تمدید گردید ارکان صندوق به شرح زیرانتخاب گردیدند: شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی آقای افشین عزیزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر صندوق و شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی آقای افشین عزیزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت ضامن نقد شوندگی و شرکت سبد گردان کاریزما به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی آقای فریدون زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت متولی و مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت حسابرس پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13092261
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری تصمیم نگاران پیشتاز درتاریخ ۰۴/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۷۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده_است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت سه سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، بعد از تقاطع شیخ بهایی، پلاک xxx، برج ونوس، طبقه ۴، واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است. سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ xxxxxx میلیون ریال می‌باشد. توضیح اینکه سرمایه صندوق شامل xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز با نام یک میلیون ریالی و xxx۶۰ واحد سرمایه گذاری عادی با نام یک میلیون ریالی است. میزان سهم الشرکه هریک از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. مرتضی سامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. سجاد سیاح به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. سعید شیرزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. محسن شهیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. ارکان صندوق: شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی محمد صفری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر صندوق و شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی محسن محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر ثبت صندوق و شرکت سبدگردان پاداش سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ با نمایندگی کورش شمس به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت متولی صندوق و مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ با نمایندگی جهانگیر ذوالفقاری به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت حسابرس صندوق انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته و برات …، با امضاء دو نفر از آقایان مرتضی سامی، احسان خوشبختی و محمد صفری به همراه مهر صندوق معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای محمد صفری و مهر صندوق معتبر می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار صندوق، روزنامه دنیای اقتصاد می‌باشد. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه. طبق مجوز شماره xxx۳۶/xxx مورخه ۷/۷/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036971
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های متالورژی پودر ماد صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۶۲۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره ثبت xxx۷۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مجتبی علی میرزائی به کد ملی (xxxxxxxxx۵) بسمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت (بازرس اصلی) و موسسه آرمان راهبرد به شماره ثبت xxx۷۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی جهانگیر ذوالفقاری به کد ملی (xxxxxxxxx۳) بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی تعیین و انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12856657
آگهی تغییرات شرکت کیا الکترود شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۵۸۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی آقای کیهان مهام با شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای جهانگیر ذوالفقاری با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12856869
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری کارآفرینان برتر آینده موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۷ , xxx مورخ ۳/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۵ تمدید گردید. حسابرس صندوق به موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ تغییر یافت. ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید: شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی افشین عزیزیان به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر صندوق شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی افشین عزیزیان به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت ضامن نقد شوندگی شرکت سبدگردان کاریزما به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی فریدون زارعی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت متولی موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی جهانگیر ذوالفقاری به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت حسابرس پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802056
آگهی تغییراتآرمان راه برد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱/۲/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای علی اصغر مسلمی با شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیت مدیره - آقای علی آقا عزیزی برزکی با شماره ملی: xxxxxxxxx۳ به عنوان نایب رئیس هیت مدیره - آقای جهانگیر ذوالفقاری با شماره ملی: xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیر عامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند وامضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12798538
آگهی تغییراتآرمان راه برد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱/۲/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذشد: - آقای علی اصغر مسلمی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ - آقای علی آقا عزیزی برزکی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ - آقای محمود رجائی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ - آقای جهانگیر ذوالفقاری با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنواناعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12757347
آگهی تغییرات شرکت نو آوران شیشه سپنتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۳۹۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279418
آگهی تغییرات شرکت کبیر لوله دره شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۲۶۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابتکارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای نوذر میر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دره شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12663946
آگهی تغییرات شرکت مشترک ارزش کاوان آینده صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۰۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۷۹۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/xxx۴ ومجوز xxx۶/xxx مورخ ۱۷/۸/xxx۴ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارکان صندوق به شرح زیر است: مدیر صندوق شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بانمایندگی محمد اصولیان باکدملی xxxxxxxxx۱ ضامن نقد شوندگی شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بانمایندگی محمد اصولیان باکدملی xxxxxxxxx۱ متولی شرکت سبدگردان کاریزما با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بانمایندگی فریدون زارعی باکدملی xxxxxxxxx۱ حسابرس موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی xxx۷۴ xxxxxxxxx۸۳ بانمایندگی جهانگیرذوالفقاری با کدملی xxxxxxxxx۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12635988
آگهی تغییرات شرکت تتا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۹۳۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم مستانه روانی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم سوگل خاکباز به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم صدف خاکباز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حمید چایچی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای حمید چایچی مقدم به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم سوگل خاکباز به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و خانم صدف خاکباز به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx و خانم مستانه روانی پور به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۸برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل سرکار خانم مستانه روانی پور به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ـ موسسه آرمان راهبرد به شماره ثبت xxx۷۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و قانونی، آقای ابوالقاسم قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به دوره مالی ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12594105
آگهی تغییرات شرکت خاك و سنگ شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۷۹۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۳ بتصویب رسید۰ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود امیری به شماره کدملی xxxxxxxxx۷بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال یکسال انتخاب شد ند ۰ روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12544878
آگهی تغییرات شرکت سازه و تجهيز پارس پي شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۱۹۳۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۱۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای جهانگیر ذوالفقاری به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد افخمی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12331124
آگهی تغییرات شرکت منطقه ويژه اقتصادي زاگرس اسلام آباد غرب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۶۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۶۶۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. ۲ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12165467
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مرغ مادر در بار شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۱۲ و شناسه‌ملی ۱۰۷۴۰۰۳۳۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حبیب اله کاوسی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ حسن کاوسی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ موسسه بنیاد برکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی روح الله رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۱۰/۰۴/xxx۴. ـ موسسه حسابرسی آرمان راه برد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی، جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12075411
آگهی تغییرات شرکت صنایع اورامان چوب پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۵۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۵۵۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: موسسه بنیاد برکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و آقای پارسا نصیری افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم مهسا نصیری افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۱.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12051099
آگهی تغییرات شرکت شمیم شفت نوش سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۴۵۷۲ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۴۰۷۲۷۳۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه بنیاد برکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و نعمت اله احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و زهرا غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12037182
آگهی تغییرات شرکت زاگرس نگین کاسیت شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۲۹۵ وشناسه‌ملی ۱۴۰۰۴۶۹۰۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : موسسه بنیاد برکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و با نمایندگی روح الله رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ حامد رحمان سالاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ حمید رحمان سالاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۰۴/۱۱/xxx۵ . ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی ، جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9436419
آگهی تغییرات شرکت سنگ آذرین پارس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۴۵۶ و شناسه‌ملی ۱۰۷۴۰۰۶۵۴۳۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عزیز اله سپهوند بشماره ملی xxxxxxxxx۹ الهام مرادی بیرانوند بشماره ملی xxxxxxxxx۱ موسسه بنیاد برکت بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی روح الله رضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۲۲/۰۳/xxx۴. - موسسه حسابرسی آرمان راهبرد بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی، جهانگیر ذوالفقاری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9428518
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی آسوبار تجارت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۴۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۹۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب رسید . موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی: xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9422967
آگهی تغییرات شرکت دکستروز پارس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۱۶۹ و شناسه‌ملی ۱۰۲۰۰۲۴۷۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: موسسه بنیاد برکت به شماره ثبت xxx۵۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی روح الله رضائی به کدملی xxxxxxxxx۵ امیر امانی وند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شهرزاد اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بازرسان به ترتیب ذیل: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و شماره ثبت xxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9407905
آگهی تغییرات شرکت فن اوران اطلاعات سیوان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۲۷۸۷۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۶۹۰۱۷۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9409629
آگهی تغییرات شرکت ارش کمال نوین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۸۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۳۹۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فاطمه سعیدی به شماره ملی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل جمال سعیدی به شماره ملی به سمت رئیس هیئت مدیره آرمان سعیدی به شماره ملی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک برات سفته و عضد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره (رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9432500
آگهی تصمیمات شرکت کبیر لوله دره شهر سهام خاص شماره ثبت ۴۰۳ شماره ملی ۱۰۳۰۰۰۲۶۴۲۰
باستناد صورت جلسات هیئت مدیره و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/۹۳ که طی نامه شماره xxx۴ـ ۲۵/۱۰/۹۳ به این اداره واصل گردید. بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
۱ـ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی آرمان راهبرد بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت (بازرس اصلی) و آقای جهانگیر ذوالفقاری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال و باامضای ذیل صورت جلسه قبول سمت نمودند.
۲ـ اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید.
آقای مهدی رستم نیا بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از بنیاد برکت، خانم افسانه بساطی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عنایت اله بساطی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و کلیه عقود اسلامی باامضاء ثابت نماینده بنیاد برکت (رئیس هیئت مدیره) و امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل، نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی باامضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ رئیس ثبت اسناد و املاک دره شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768044
آگهی تغییرات شرکت ملامین سازه آسیا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۶۴۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۴۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1756860
آگهی تغییرات شرکت الکترونیک هسته ای سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۴۴۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۹۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذوالفقاری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1755677
آگهی تغییرات شرکت انیس رامین سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۲۸۲۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۹۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سودوزیان سال ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذوالفقاری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدن روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716285
آگهی تغییرات شرکت کار آمای سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۱۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۴۸۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳بسمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذوالفقاری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703615
آگهی تغییرات شرکت تتا شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۳۱۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۰۴۹۳۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه آرمان راهبرد به شماره ثبت xxx۷۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل وآقای ابوالقاسم قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بازرس علی البدل.برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به دوره مالی ۹۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621320
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی بوته شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۵۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۸۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید علیرضا رمزگویان با کدملیxxxxxxxxx۲،سید هادی احمدی با کدملیxxxxxxxxx۶ و مسعود کرمانی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به سمت بازرس اصلی با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و آقای جهانگیر ذوالفقاری با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1615416
آگهی تغییرات شرکت نامیکاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۰۰۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذوالفقاری کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603797
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی سی بی ران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۲۶۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت
ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذوالفقاری به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1550704
آگهی تغییرات شرکت خاک وسنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی وجهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند۰ آقایان غلامرضا غلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مجید مرادی بشماره ملیxxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا سعیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت برای دو سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542339
آگهی تغییرات شرکت توسعه قطعات الیکا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۱۴۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد ش م xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذوالفقاری ک م xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542340
آگهی تغییرات شرکت بوتان یکتا بیتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۳۷۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1568526
آگهی تغییرات شرکت کاشی کرد شرکت سهامی عام شماره ثبت ۶۵۵۰ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت گروه کرد (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و شرکت توسعه قطعات الیکا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شرکت چینی کرد (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل، آقای جهانگیر ذوالفقاری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۴ـ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1568525
آگهی تغییرات شرکت چینی کرد شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۱۷۷ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۱۵۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت گروه کرد (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و شرکت توسعه قطعات الیکا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شرکت کاشی کرد (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ موسسه حسابرسی ارمان راهبرد شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل، آقای جهانگیر ذوالفقاری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۴ـ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535827
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی آسوبار تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۹۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.. اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم آسوبار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای دانیال آسوبار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسلامی و هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و نیز امضای کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425747
آگهی تغییرات شرکت آبکوه سامان سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۵۸۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۲ تصویب شد موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به کدملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذوالفقاری به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1404292
آگهی تغییرات شرکت فن اوران اطلاعات سیوان سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۷۸۷۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۰۱۷۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی آرمان راهبرد بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذوالفقاری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال xxx۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381511
آگهی تغییرات شرکت انیس رامین شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۲۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۹۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل مدت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381525
آگهی تغییرات شرکت الکترونیک هسته ای سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۴۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۹۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذوالفقاری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340863
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی گلچین سازه آرمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۱۲۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۴/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم شهناز اقبال شیرایه به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و خانم سیده سپیده حسینی آجی بوزایه کدملیxxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
موسسه آرمان راه برد به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348743
آگهی تغییرات شرکت آرش کمال نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۳۹۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۵/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آرمان راهبرد شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذوالفقاری کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1329134
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین‌المللی سی بی ران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۲۶۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ و شماره ثبت xxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314515
آگهی تغییرات شرکت آبکوه سامان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذوالفقاری به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1313162
آگهی تغییرات شرکت ابزار سرا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۲۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۰۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه آرمان راهبرد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و شماره ثبت xxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذوالفقاری ش م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275772
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی آسوبار تجارت با سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۴۴۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۹۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. آقای ابراهیم آسوبار با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل و عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای دانیال آسوبار به عنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۵ و خانم دنیا آسوبار به عنوان عضو هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۶۰ برای مدت دو سال انتخاب شدند و ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به xxx۱ تصویب شد. امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره معتبر است.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244499
آگهی تغییرات شرکت کار آمای سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۴۱۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۴۸۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۰/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138952
آگهی تغییرات شرکت بوتان یکتا بیتا سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۵۸۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۳۷۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138953
آگهی تغییرات شرکت توسعه قطعات الیکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۷۰۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۷۱۴۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی آرمان راهبرد ش م xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و جهانگیر ذولفقاری ک م xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردید.
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1120215
آگهی تغییرات شرکت گروه کرد سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذوالفقاری کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1096721
آگهی تصمیمات شرکت نامیکاران (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۰۴۷ به شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۰۰۴۸۲
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۰/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۶/۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ و جهانگیر ذوالفقاری کدملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۸ اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1072869
آگهی تصمیمات شرکت گسترش پلاستیک سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۶۸۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۲۰۵۶۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا صاحب نسق به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و تابنده ساریخانی خرمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و امیرصاحب نسق به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۲/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶ ریال به xxx/xxx/xxx/۳۳ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx/xxx/۲ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093562
آگهی تغییرات در شرکت مجتمع کشت و صنعت سعید کشت اصفهان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۳۸ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۰۳۶۸۴۶
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ۱۵/۷/xxx۱ تغییرات زیر درشرکت نامبرده بعمل آمده است:
آقایان جواد مدلل و محمدمهدی مدلل و مسعود مدلل و سعید مدلل و خانم عفت ارزانی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسهxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ شرکت به تصویب رسید.
هیئت مدیره از بین خود آقای جواد مدلل به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و اقای مسعود مدلل به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای وحید رشیدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ خارج از اعضای به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً و درغیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهرشرکت معتبراست.
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است.
شxxxxxx۳ ثبت میمه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046113
آگهی تصمیمات شرکت گسترش پلیمر پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۰۰۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حجت اله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و معصومه مدیررستا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدیه توانگررنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۱. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ مهدیه توانگررنجبر به سمت رئیس هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور به امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975972
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات و واردات کریم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۳۲۴۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۹/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس اصلی، آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۱۸/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 954912
آگهی تصمیمات شرکت کارامای سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۴۸۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 958111
آگهی تغییرات شرکت انیس رامین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۶۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۹۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۲/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس اصلی، آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۳۰/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9628889
آگهی تصمیمات شرکت کارامای سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۴۸۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 954886
آگهی تصمیمات شرکت الکترونیک هسته ای سهامی خاص ثبت شده به شماره۴۴۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۹۷۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگرد ذوالفقاری به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 954887
آگهی تصمیمات شرکت آذر گل باف سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۱۱۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش مxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگرد ذوالفقاری به ک مxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10088439
آگهی تصمیمات شرکت الکترونیک هسته‌ای سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۴۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۹۷۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگرد ذوالفقاری به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10332700
آگهی تصمیمات شرکت آذر گل باف سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۱۱۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش م xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگرد ذوالفقاری به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 943041
آگهی تصمیمات شرکت آسو بار تجارت سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۴۰۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۴۶۹۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم آسوبار به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آرزو کریملی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و مکاتبات با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 943049
آگهی تصمیمات شرکت فناوران اطلاعات سیوان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۲۷۸۷۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۰۱۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10055924
آگهی تصمیمات شرکت آسو بار تجارت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۹۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم آسوبار به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آرزو کریملی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و مکاتبات با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940407
آگهی تغییرات شرکت ملامین سازه آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۴۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس اصلی، آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "جمهوری اسلامی" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۲/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 934163
آگهی تغییرات شرکت تولید قطعات پیشرفته آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۲۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۰۷۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس اصلی، آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "همشهری" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۶/۰۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید محسن میرجعفری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای داود عربوند به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و شرکت بهسازین تهران سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدتقی سماور چی نوتاش تا تاریخ۱۶/۰۳/xxx۳
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید محسن میرجعفری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای داود عربوند به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بهسازین تهران سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدتقی سماور چی نوتاش به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بیوک علیمراد لو به شماره ملیxxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱۶/۰۳/xxx۳
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ۱۱/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 874958
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی گلچین سازه آرمان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۶۶۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۱۲۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سیمین سادات حسینی آجی بوزایه فرزند سیدجلال به ت.ت ۲/۴/۷۴ صادره از تهران به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۵ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سیدعلیرضا حسینی آجی بوزایه فرزند سیدجلال به ت.ت ۳۰/۶/۷۹ صادره از تهران به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۵ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. نوع حقوقی شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/۵۱ سهم xxx/۱۰ ریالی با نام که تماما پرداخت گردیده است. شهناز اقبال شیرایه به کدملی xxxxxxxxx۱ و سیده سپیده حسینی آجی بوزایه به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه آرمان راه برد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شهناز اقبال شیرایه به سمت رئیس هیئت مدیره، سیده سپیده حسینی آجی بوزایه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سیدحسین نصرتی مدیرعامل (خارج از اعضا) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته ها و بروات و اسناد تعهدآور عقود اسلامی و اسناد عادی و اداری با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ذیل ثبت دفاتر در تاریخ ۲۱/۹/۹۱ تکمیل امضاء گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 854909
آگهی تصمیمات شرکت بهسازین تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۴۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۸۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدتقی سماورچینوتاش به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئتمدیره و سید محسن میرجعفری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئتمدیره، داود عربوند به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با دو امضاء از سه امضا هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئتمدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10019403
آگهی تصمیمات شرکت بهسازین تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۴۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۸۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدتقی سماورچی نوتاش به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و سید محسن میرجعفری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، داود عربوند به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با دو امضاء از سه امضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749052
آگهی تصمیمات شرکت گسترش پلاستیکسهامی خاص ‌به شماره ثبت۷۵۶۸۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۰۵۶۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.:
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10479013
آگهی تصمیمات شرکت گسترش پلاستیک سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۵۶۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.: اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693792
آگهی تصمیمات شرکت آبکوه سامانسهامی خاص ‌به شماره ثبت۳۷۵۸۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9580305
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و تولیدی صنعت و هنر (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/xxx۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۱ واصل گردیده:

۱ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای جهانگیر ذوالفقاری با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان حجت اله توانگررنجبر با کدملی xxxxxxxxx۹ حسین توانگررنجبر با کدملی xxxxxxxxx۳ و خانم مرضیه توانگررنجبر با کدملی xxxxxxxxx۶

۳ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۱ آقای حسین توانگررنجبر بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم مرضیه توانگررنجبر بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و حجت اله توانگررنجبر بسمت عضو هیئت مدیره شرکت تعیین گردیدند امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء آقای حسین توانگررنجبر و مرضیه توانگررنجبر همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693496
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و تولیدی صنعت و هنر (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/xxx۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۱ واصل گردیده:
۱ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای جهانگیر ذوالفقاری با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئتمدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان حجتاله توانگررنجبر با کدملی xxxxxxxxx۹ حسین توانگررنجبر با کدملی xxxxxxxxx۳ و خانم مرضیه توانگررنجبر با کدملی xxxxxxxxx۶
۳ـ به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۰/۳/۹۱ آقای حسین توانگررنجبر بسمت رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل و خانم مرضیه توانگررنجبر بسمت نائب رئیس هیئتمدیره و حجتاله توانگررنجبر بسمت عضو هیئتمدیره شرکت تعیین گردیدند امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء آقای حسین توانگررنجبر و مرضیه توانگررنجبر همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxx۱ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 659989
آگهی تصمیمات شرکت گروه کرد سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. روزبه خلیلی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و شاهین خلیلی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و حمید خلیلی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و سعید خلیلی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و محمدتقی سمنانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۱ روزبه خلیلی عراقی بسمت رئیس هیئت مدیره و شاهین خلیلی عراقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا مرادی علیعربی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651979
آگهی تصمیمات شرکت رگولاتور ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۱۴۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۶/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش مxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به ک مxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651980
آگهی تصمیمات شرکت بوتان یکتا بینا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۳۷۲۶
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۶/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش مxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به ک مxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 646709
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی توانگر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۱۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۰۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: معصومه مدیرروستا به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و حجت اله توانگررنجبر به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10171885
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی توانگر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۱۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۰۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: معصومه مدیرروستا به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و حجت اله توانگررنجبر به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 646648
آگهی تصمیمات شرکت گروه ساختمانی ماد سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۲۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۶/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و ابوالحسن مظفری به کد ملی xxxxxxxxx۷ و بیژن پاکنهادکمانگر به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۰ بیژن پاکنهادکمانگر بسمت رئیس هیئت مدیره، حسین خانجانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از ستاد اجرایی فرمان امام بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، ابوالحسن مظفری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها متفقا با امضاء مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و امضا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9998695
آگهی تصمیمات شرکت گروه ساختمانی ماد سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۲۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۶/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و ابوالحسن مظفری به کد ملی xxxxxxxxx۷ و بیژن پاکنهادکمانگر به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۰ بیژن پاکنهادکمانگر بسمت رئیس هیئت‌مدیره، حسین خانجانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از ستاد اجرایی فرمان امام بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، ابوالحسن مظفری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها متفقا با امضاء مدیرعامل رئیس هیئت‌مدیره و امضا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 523424

آگهی تصمیمات شرکت تاجران سهامی خاص
به شماره ثبت xxx۶۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9552098
آگهی تصمیمات شرکت تاجران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۰۵۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 519637

آگهی تغییرات شرکت مهرگان شبکه آفاق
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس اصلی، آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10055752
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات و واردات کریم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۳۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس اصلی، آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۷/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدعلی کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم فریده جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم زهرا کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمدصادق کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدابراهیم کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۳/۷/xxx۲ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. ۵. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدعلی کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فریده جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم زهرا کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدصادق کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدابراهیم کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و همچنین اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۳/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 480021

آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۱۸/ت۳۲ مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شماره ثبت xxx۷۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ اعلام می دارد علی اصغر مسلمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و کد ملی جهانگیر ذوالفقاری به کد ملی xxxxxxxxx۳ صحیح می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9994236
آگهی تصمیمات شرکت آذر گل باف سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۱۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرکان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9699257
آگهی تصمیمات شرکت بهسازین تهران سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۶۹۴۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۸۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محسن میرجعفری به ش ملی xxxxxxxxx۸ و مسعود یارندی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و داود عربوند به ش ملی xxxxxxxxx۱ سید محسن میرجعفری به سمت رئیس هیئت‎مدیره و مسعود یارندی به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و مدیرعامل و داود عربوند بسمت عضو هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با دو امضاء از سه امضاء همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امـضاء مـدیرعامل یا رئیس هیئت‎مدیره هـمراه با مهـر شـرکت معتبر مـیباشد. اختـیارات مـربـوط به بنـدهـای ۱ و ۴ و ۷ و ۱۰ تا ۱۳ و ۱۷ تا ۱۹ ماده ۴۴ به مدیرعامل تفـویـض شـد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10140035
آگهی تصمیمات شرکت گسترش پلاستیک سهامی خاص بشماره ثبت ۷۵۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۵۶۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10224217
آگهی تغییرات شرکت انیس رامین (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۸۲۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۹۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس اصلی، آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۶/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10529767
آگهی تصمیمات شرکت آرین ماه تاب گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9588951
آگهی تصمیمات شرکت فناوران اطلاعات سیوان سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۲۷۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۰۱۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10116891
آگهی تغییرات شرکت ملامین سازه آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۴۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس اصلی، آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار «جمهوری اسلامی» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10423037
آگهی تصمیمات شرکت الکترونیک هسته‌ای سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۴۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۹۷۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۲/۹۰ واصل گردید: محل شرکت به تهران خ مطهری خ شهید سرافرازی خ ۷ پ ۱۹ ط ۵ واحد ۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علیرضا قره چائی به کد ملی xxxxxxxxx۷ آیدین قره چائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. آیدین قره چائی بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا قره چائی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و امضای کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10127302
آگهی تصمیمات شرکت فناوران اطلاعات سیوان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۰۱۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9767785
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی فراز سیرنور سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۶۸۲۹۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۶۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محمدولی علی‌نژادشوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۱۵/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10715345
آگهی تصمیمات شرکت خاک و سنگ سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۷۹۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10736757
آگهی تصمیمات شرکت الکترونیک هسته ای سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۴۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۹۷۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10756877
آگهی تغییرات شرکت تولید قطعات پیشرفته آریا سهامی‌خاص بشماره ثبت۲۷۳۲۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۰۷۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۷/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس اصلی، آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۷/۵/xxx۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید محسن میرجعفری به شماره‌ملیxxxxxxxxx۸ و آقای مجیدرضا مقصودی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و شرکت بهسازین تهران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای احد شعبانی تا تاریخ۲۷/۵/xxx۲.

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای سید محسن میرجعفری به شماره‌ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مجیدرضا مقصودی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بهسازین تهران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای احد شعبانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای بیوک علیمرادلو به شماره‌ملیxxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۷/۵/xxx۲.

۶ـ کلیه اسناد بهادار و تعهدآور با امضای۲ نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست.

۷ـ اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

در‌ تاریخ۱۰/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10788771
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۱۸/ت۳۲ مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شماره ثبت xxx۷۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ اعلام می‌دارد علی‌اصغر مسلمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و کد ملی جهانگیر ذوالفقاری به کد ملی xxxxxxxxx۳ صحیح می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10874671
آگهی تصمیمات شرکت نورافشان صنعت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۱۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۵۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: داود عربوند به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بهسازین تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی احد شعبانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و صغرا معروفی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شاهین افتخاری‌اصلی به کدملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب و حق امضاء کلیه اسناد تعهدآور و بهادار با دو امضاء از چهار امضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره اختیارات خود در بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۷ و ۱۰ تا ۱۳ از ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمودند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11008543
آگهی تغییرات شرکت انیس رامین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۶۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۹۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۰۲/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس اصلی، آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۳۰/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11088620
آگهی تصمیمات شرکت بهساز صنعت ایرانیان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۶۴۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۷۹۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود یارندی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بهسازین تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی سیدمجید تقوی‌سنگدهی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شاهین افتخاری‌اصلی به ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و داود عربوند به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با دو امضاء از چهار امضاء همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مربوط به بندهای ۱ و ۴ و ۷ و ۱۰ تا ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11089654
آگهی تصمیمات شرکت بوتان یکتا بینا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۳۷۲۶
طبق صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۶/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش‌مxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به ک‌مxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11118814
آگهی تغییرات شرکت مهرگان شبکه آفاق سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۶۱۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۳۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس اصلی، آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11207890
آگهی تصمیمات شرکت به صنعت آپادانا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۳۶۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۵۸۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود یارندی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بهسازین تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی احمد شعبانی به ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مجیدرضا مقصودی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و رضا غروی به ش ملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضاء هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با دو امضاء از چهار امضاء همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱ و ۴ و ۷ و ۱۰ تا ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11342499
آگهی تغییرات شرکت صنعت خودرو کارنو سهامی‌خاص بشماره ثبت۲۸۵۵۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۲۰۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۷/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس اصلی، آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۷/۵/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای داود عربوند به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای مصطفی سنگ‌سفیدی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و شرکت بهسازین تهران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مسعود یارندی تا تاریخ۲۷/۵/xxx۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای داود عربوند به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مصطفی سنگ‌سفیدی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بهسازین تهران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مسعود یارندی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محسن میرجعفری به شماره‌ملیxxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۷/۵/xxx۲.

۶ـ اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

۷ـ کلیه اسناد تعهدآور و بهادار با دو امضا از چهار امضای همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرخواهدبود.

در‌ تاریخ۹/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11367423
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی گلچین سازه آرمان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۶۶۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۱۲۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سیمین‌سادات حسینی‌آجی‌بوزایه فرزند سیدجلال به ت.ت ۲/۴/۷۴ صادره از تهران به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۵ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سیدعلیرضا حسینی‌آجی‌بوزایه فرزند سیدجلال به ت.ت ۳۰/۶/۷۹ صادره از تهران به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۵ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. نوع حقوقی شرکت از بامسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/۵۱ سهم xxx/۱۰ ریالی با نام که تماما پرداخت گردیده است. شهناز اقبال‌شیرایه به کدملی xxxxxxxxx۱ و سیده‌سپیده حسینی‌آجی‌بوزایه به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه آرمان راه‌برد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شهناز اقبال‌شیرایه به سمت رئیس هیئت‌مدیره، سیده‌سپیده حسینی‌آجی‌بوزایه به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و سیدحسین نصرتی مدیرعامل (خارج از اعضا) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته‌ها و بروات و اسناد تعهدآور عقود اسلامی و اسناد عادی و اداری با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ذیل ثبت دفاتر در تاریخ ۲۱/۹/۹۱ تکمیل امضاء گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11411224
آگهی تصمیمات شرکت رگولاتور ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۱۴۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۶/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش‌مxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به ک‌مxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11423336
آگهی تغییرات شرکت تولید قطعات پیشرفته آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۲۰۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۰۷۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس اصلی، آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "همشهری" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۶/۰۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید محسن میرجعفری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای داود عربوند به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و شرکت بهسازین تهران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدتقی سماور‌چی‌نوتاش تا تاریخ۱۶/۰۳/xxx۳

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید محسن میرجعفری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای داود عربوند به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بهسازین تهران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدتقی سماور‌چی‌نوتاش به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای بیوک علیمراد‌لو به شماره ملیxxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱۶/۰۳/xxx۳

۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای۲ نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۱۱/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11494283
آگهی تصمیمات شرکت گروه کرد سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. روزبه خلیلی‌عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و شاهین خلیلی‌عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و حمید خلیلی‌عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و سعید خلیلی‌عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و محمدتقی سمنانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۱ روزبه خلیلی‌عراقی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شاهین خلیلی‌عراقی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و رضا مرادی‌علیعربی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11791354
آگهی تصمیمات شرکت کارآمای سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۴۱۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۴۸۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی?های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مهرداد بزرگیان به کدملی xxxxxxxxx۱ـ سید احمد شفق به کدملی xxxxxxxxx۵ـ شهناز شفق به کدملی xxxxxxxxx۷ـ مهرداد بزرگیان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شهناز شفق بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید احمد شفق بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11849721
آگهی تصمیمات شرکت گسترش پلاستیک سهامی خاص ‌به شماره ثبت۷۵۶۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۰۵۶۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.:

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11873821
آگهی تصمیمات شرکت فناوران اطلاعات سیوان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۲۷۸۷۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۰۱۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11904178
آگهی تصمیمات شرکت آبکوه سامان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۳۷۵۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11908929
آگهی تغییرات شرکت ملامین سازه آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۵۸۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۴۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس اصلی، آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "جمهوری اسلامی" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۲/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11982246
آگهی تصمیمات شرکت گسترش پلاستیک سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۵۶۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۵۶۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی راهبرد به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا صاحب‌نسق به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ و تابنده ساریخانی‌خرمی‌ به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ و شیما صاحب‌نسق به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ ضمنا تابنده ساریخانی‌ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا صاحب‌نسق به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات