غلام‌رضا شجری

غلام‌رضا شجری

کد ملی 325758xxxx
گراف ارتباطات
67
شرکت‌ها
136
آگهی‌ها

شرکت های غلام‌رضا شجری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که غلام‌رضا شجری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
کوما ام پی صنعت ابهر
کوما ام پی صنعت ابهر
بازرس علی‌البدل
خدمات فنی و مهندسی ایلرد
خدمات فنی و مهندسی ایلرد
بازرس علی‌البدل
تولیدی صنعتی مشبک پردازان
تولیدی صنعتی مشبک پردازان
کوبل دارو
کوبل دارو
بازرس علی‌البدل
توسعه مناسبات و تجارت خاور میانه
توسعه مناسبات و تجارت خاور میانه
بازرس علی‌البدل
پشتیبانی و توسعه زیر ساخت های تجاری غدیر
پشتیبانی و توسعه زیر ساخت های تجاری غدیر
بازرس علی‌البدل
شیمیائی نفت گستر
شیمیائی نفت گستر
بازرس علی‌البدل
خدمات حفاری صنایع نفت
خدمات حفاری صنایع نفت
بازرس علی‌البدل
تولیدی و صنعتی مهر آریا پلیمر پارس
تولیدی و صنعتی مهر آریا پلیمر پارس
بازرس علی‌البدل
ساختمانی و فنی بکتل ایران
ساختمانی و فنی بکتل ایران
بازرس علی‌البدل
جوی گستر نفت
جوی گستر نفت
بازرس علی‌البدل
بازرگانی بین المللی اتحادطلائی آسیا
بازرگانی بین المللی اتحادطلائی آسیا
بازرس علی‌البدل
تهران پویای دانا
تهران پویای دانا
بازرس علی‌البدل
ره گستر نفت
ره گستر نفت
بازرس علی‌البدل
پشتیبانی و توسعه امور صنایع و معادن تدبیر
پشتیبانی و توسعه امور صنایع و معادن تدبیر
بازرس علی‌البدل
پترو پل جم
پترو پل جم
بازرس علی‌البدل
دریا کالای ایرانیان مجذوب
دریا کالای ایرانیان مجذوب
بازرس علی‌البدل
پشتیبانی و توسعه زیرساخت های بهداشت و درمان تدبیر
پشتیبانی و توسعه زیرساخت های بهداشت و درمان تدبیر
بازرس علی‌البدل
بافت آزادی
بافت آزادی
تولیدی و صنعتی فنرلول ایران
تولیدی و صنعتی فنرلول ایران
بازرس علی‌البدل
بازرگانی نیک نفت
بازرگانی نیک نفت
بازرس علی‌البدل
حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی
حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی
عضو هییت مدیره
گروه صنعتی پارلو
گروه صنعتی پارلو
بازرس علی‌البدل
طراحی مهندسی نواور تدبیر
طراحی مهندسی نواور تدبیر
صنایع ظروف نچسب آذین گستر شفق
صنایع ظروف نچسب آذین گستر شفق
بازرس علی‌البدل
صنایع مصالح ساختمانی گرگان زمین
صنایع مصالح ساختمانی گرگان زمین
بازرس علی‌البدل
تاپ خودرو
تاپ خودرو
بازرس علی‌البدل
قطعه سازان میثاق
قطعه سازان میثاق
بازرس علی‌البدل
آلما ژن دارو
آلما ژن دارو
بازرس علی‌البدل
سایان کارت
سایان کارت
بازرس علی‌البدل
آدورا طب
آدورا طب
بازرس علی‌البدل
طبرستان قطعه نوین
طبرستان قطعه نوین
بازرس علی‌البدل
دارو گستر رازی
دارو گستر رازی
بازرس علی‌البدل
گروه صنعتی تابان افلاک پویا
گروه صنعتی تابان افلاک پویا
بازرس علی‌البدل
وارد کنندگان کالاهای اساسی غذایی ایرانیان
وارد کنندگان کالاهای اساسی غذایی ایرانیان
بازرس اصلی
جهان داروی پارس
جهان داروی پارس
بازرس علی‌البدل
بازرگانی فانوس جهان رهنمون
بازرگانی فانوس جهان رهنمون
بازرس علی‌البدل
خدمات بیمه ای مهر گستران صنام
خدمات بیمه ای مهر گستران صنام
بازرس علی‌البدل
طراحی مهندسی سیمان سازان
طراحی مهندسی سیمان سازان
بازرس علی‌البدل
صنایع فرافوم
صنایع فرافوم
بازرس علی‌البدل
سخت افزار سازان رسام
سخت افزار سازان رسام
بازرس علی‌البدل
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس
بازرس علی‌البدل
صنایع استیل البرز
صنایع استیل البرز
تولیدی خرم صنعت
تولیدی خرم صنعت
پشتیبانی تجهیز و توسعه ارتباطات و فن آوری اطلاعات تدبیر
پشتیبانی تجهیز و توسعه ارتباطات و فن آوری اطلاعات تدبیر
بازرس اصلی
مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
کاشی میلاد یزد
کاشی میلاد یزد
نیکران لاستیک
نیکران لاستیک
بازرس اصلی
تأمین سرمایه تمدن
تأمین سرمایه تمدن
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صنایع غذایی توسعه شهد توتیا
صنایع غذایی توسعه شهد توتیا
بازرس اصلی
پارس شار بارز
پارس شار بارز
مجتمع ذوب آهن ونورد کرمان
مجتمع ذوب آهن ونورد کرمان
کانی کاوان خاورمیانه
کانی کاوان خاورمیانه
بسیط کرمان
بسیط کرمان
صنایع فولاد کرمان
صنایع فولاد کرمان
بهینه گستر فولاد مشیز
بهینه گستر فولاد مشیز
فولاد آریا هادی
فولاد آریا هادی
بازرس اصلی
سریع سازان ارگ کویر
سریع سازان ارگ کویر
گنبد کویر کریمان
گنبد کویر کریمان
بازرس اصلی
پردازش اطلاعات مالی نواندیشان افزار
پردازش اطلاعات مالی نواندیشان افزار
بازرس علی‌البدل
اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو
اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو
قند ارومیه
قند ارومیه
بازرس اصلی
تولید و فرآوری محصولات قیری دانا پاسارگاد خاوران
تولید و فرآوری محصولات قیری دانا پاسارگاد خاوران
بازرس اصلی
پلیمر طلایی یزد
پلیمر طلایی یزد
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14927897
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1657 و شناسه ملی 10630095922
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/08/1398: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1397 مورد تصویب قرار گرفت. ـ آقای غلامرضا شجری به شماره ملی 3257582870به نمایندگی ازموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی 10100525069 به سمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذولفقاری به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان آرمین پارس شناسه ملی 10103538953به سمت بازرس علی البدل(ناظرین تصفیه) برای سال مالی منتهی به 29/4/98 انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش980911839537674  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14758099
آگهی تغییرات شرکت پلیمر طلایی یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۰۶۰۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شماره ثبت xxx۱۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای غلامرضا شجری با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس آقای جلیل کیا کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۳ صورتهای مالی سال xxx۷ مورد تصویب قرارگرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تفت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14713078
آگهی تغییرات شرکت پارس شار بارز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۲۸۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ) روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ۲ ) خانم پروانه دائی تورانسرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل ، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند . ۳ ) صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14643247
آگهی تغییرات شرکت تولیدی خرم صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۰۱۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید . آقای نصراله ایزدپناه xxxxxxxxx۳ ، آقای نوید ایزدپناه xxxxxxxxx۴ و خانم لیلا بیات xxxxxxxxx۱ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شماره ثبت xxx۱۹ به نمایندگی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و سرکار خانم عصمت خان محمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۷ انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب چاپ شیراز جهت درج آگهی‌ها شرکت جهت سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/ xxx۷ انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14630804
آگهی تغییرات شرکت صنایع استیل البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۷۵۷۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب گردید . - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شماره ثبت xxx۱۹ به نمایندگی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و خانم عصمت خان محمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14595167
آگهی تغییرات شرکت تولید و فرآوری محصولات قیری دانا پاسارگاد خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۱۱۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ پس از گزارش بازرس قانونی شرکت ترازنامه وسود وزیان سالهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ و ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت . ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۱۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ با نمایندگی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای میلاد مهران پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید . ۴ آقای ناصر بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ وشرکت نفت پاسارگاد ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای پویان سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx وشرکت دانا بسپار ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ با نمایندگی آقای غلامرضا چکامیان کشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14485675
آگهی تغییرات شرکت بسیط کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۷۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/xxx۷ الف ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ با نمایندگی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آرمان آروین پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ج روزنامه حدیث کرمان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14467007
آگهی تغییرات شرکت سریع سازان ارگ کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۴۷۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۷ الف ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت . ب آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذولفقاری به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ج روزنامه حدیث کرمان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بردسیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14459052
آگهی تغییرات شرکت کانی کاوان خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۱۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ ۲ - آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذولفقاری به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان آورین پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ به مدت یک سال انتخاب گردیدند . ۳ - روزنامه محلی حدیث کرمان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14411032
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ذوب آهن ونورد کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۰۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت.۲- آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰به نمایندگی ازموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذولفقاری به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۷ انتخاب شدند. ۳- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14412933
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۹/xxx۷ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی )بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظوردرج آگهی های شرکت تعیین گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14401101
آگهی تغییرات شرکت فولاد آریا هادی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۸۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ ۲ ـ آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰به نمایندگی ازموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذولفقاری به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ انتخاب شدند. ۳ ـ روزنامه محلی حدیث کرمان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14165035
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۷/۵/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد ظفرپرنده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محمد علی جلالی گلوسنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره محمدرضا امیری بهمن بیگلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور مؤسسه از قبیل چک و سفته و برات و عقود اسلامی با امضاء دو نفر عضو هیأت مدیره همراه با مهر مؤسسه و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14139289
آگهی تغییرات شرکت پارس شار بارز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۲۸۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای فرج اله میرعمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمدعلی سعادتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مسعود ناجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدعلی سعادتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند۲ ـ موسسه حسابرسی سامان پندار (حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰)بعنوان بازرس اصلی و خانم پروانه دائی تورانسرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند۳ ـ روزنامه پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد۴ ـ صورتهای مالی منتهی به سال ۹۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14118721
آگهی تغییرات شرکت تولیدی خرم صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۰۱۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۵ به تصویب رسید. ـ آقای نصراله ایزدپناه به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای نوید ایزدپناه به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و خانم لیلا بیات به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ امضاء کلیه اسناد تعهداور و اوراق بهادار و اسناد تجاری از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء هریک از اعضاء هیات مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه اسناد عادی با امضاء هریک از اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ۴ ـ . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شماره ثبت xxx۱۹ به نمایندگی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و اقای محمدرضا مسیبی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14106978
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۴۳۱۰
به استناد مجمع صندوق مورخ ۰۷/۱۱/xxx۶ ومجوز xxx۶۱/xxx مورخ ۷/۱۲/xxx۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان مدیر ثبت ومدیر صندوق تعیین گردید ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب شدند: مدیر ثبت صندوق شرکت تامین سرمایه بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی رسول رحیم نیا با کدملی xxxxxxxxx۹ ضامن نقدشوندگی بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ با نمایندگی سیدکاظم چاوشی با کدملی xxxxxxxxx۴ متولی مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ با نمایندگی مهدی اسلامی بیدگلی با کدملی xxxxxxxxx۳ حسابرس موسسه حسابرسی سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ با نمایندگی غلامرضا شجری با کدملی xxxxxxxxx۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14101209
آگهی تغییرات شرکت صنایع استیل البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۷۵۷۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای نصراله ایزدپناه، آقای نوید ایزدپناه و خانم لیلا بیات به سمت اعضا، هیأت مدیره و آقای نوید ایزدپناه به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۲ - امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و اسناد تجاری از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء هریک از اعضاء هیأت مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه اسناد عادی با امضاء هریک از اعضاء هیأت مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید ۴ - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شماره ثبت xxx۱۹ به نمایندگی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و جناب اقای محمدرضا مسیبی فرزند لطیف به کدملی xxxxxxxxx۰ صادره از شیراز میدان دانشجو ساختمان ارم پلاک ۲۹ به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای سال مالی xxx۹/۱۲/۹۶ انتخاب گردیدند ۵ - روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب چاپ شیراز جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت جهت سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14076698
آگهی تغییرات شرکت رشته کار خوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۰۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ آقای محمدرضا ربانی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شهد (سهامی عام) و آقای موسی راحتلو شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گلفام ارومیه و آقای عیسی خدابنده بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت قند ارومیه (سهامی عام) بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و تعیین شدند. ـ ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابدار رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای جبرائیل هاشم بگلو به شماره ملی xxxxxxxxx۵بعنوان بازرس علی البدل تعیین و انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941637
آگهی تغییرات شرکت بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۴۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۲۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/xxx۶ ومجوز شماره xxx۱۷/xxx مورخ ۲۴/۱۱/۹۶ سازمان بور س و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مدت فعالیت صندوق از تاریخ xxx۶/۱۱/۲۸ تا تاریخ xxx۷/۱۱/۲۸ تمدید گردید. بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح زیر است: مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه تمدن شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ تهران متولی مؤسسه حسابرسی رازدار شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ تهران حسابرس مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندارشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ تهران نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند: مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه تمدن به نمایندگی محمودرضا خواجه نصیریکد ملی xxxxxxxxx۴ متولی مؤسسه حسابرسی رازدار بنمایندگی محمود محمدزاده کدملی xxxxxxxxx۱ حسابرس مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به نمایندگی غلامرضا شجری کدملی xxxxxxxxx۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13937472
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پردازش اطلاعات مالی نواندیشان افزار درتاریخ ۲۱/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: پردازش اطلاعات مالی نواندیشان افزار شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: ۱ - با دریافت مجوز فعالیت پردازش اطلاعات مالی طبق مقررات مربوطه مبادرت به جمع آوری، پردازش و ارائه اطلاعات زیر به دیگری یا انتشار آ نها از هر طریق از جمله رسانه‌های جمعی، تابلو، وسایل الکترونیکی، نامه، بروشور و سخنرانی: - اطلاعات مربوط به ورقه بهادار (اعم از مشخصات و خصوصیات ورقه بهادار، مشخصات ناشرورقه‌ی بهادار، مشخصات اشخاصی که در انتشار یا صدور ورقه بهادار مسئولیتی پذیرفته‌اند با ذکرمسئولیت آ نها و مشخصات مالکان ورقه‌ی بهادار با ذکر مالکیت آن‌ها)؛ - اطلاعات مربوط به معامله‌ی ورقه بهادار (اعم از قیمت ورقه‌ی بهادار در معامله، مشخصات طرفین معامله، تاریخ و زمان معامله، و تعداد ورقه بهادار معامله شده)؛ - اطلاعات مربوط به سفارش خرید یا فروش ورقه بهادار (از جمله نوع سفارش اعم از سفارش خرید یا فروش، مظنه قیمت ورقه‌ی بهادار در سفارش و تاریخ و زمان ارائه سفارش) - اطلاعات مربوط به ناشر ورقه‌ی بهادار (اعم از اطلاعات مالی و غیرمالی ناشر)؛ جمع آوری و پردازش سایر اطلاعات مالی، اقتصادی و تجاری برای ارائه به سرمایه گذاران، محققین و سایر اشخاص یا انتشار آن‌ها از طرق مختلف. طراحی، محاسبه، انتشار و فروش انواع شاخص‌های مالی و اقتصادی ایران و سایر کشورها؛ ب - موضوع فعالیت فرعی با دریافت مجوز فعالیت مشاور ه سرمایه گذاری مبادرت به فعالیت‌های پیش بینی شده در مقررات مربوطه؛ با دریافت مجوز سبدگردانی، مبادرت به فعالیت‌های پیش بینی شده در مقررات مربوطه؛ با دریافت مجوز فعالیت مشاور عرضه یا پذیرش، مبادرت به فعالیت‌های پی شبینی شده در مقررات مربوطه؛ تبصره ۱: شرکت در ارائه یا انتشار هرگونه اطلاعات باید مقررات مربوطه را رعایت نموده و از ارائه یا انتشار اطلاعات محرمانه , اطلاعات نهانی، اسرار اشخاص و اطلاعاتی که ارائه یا انتشار آن‌ها در قوانین و مقررات منع شده_است در غیرموارد مقرر در قوانین و مقررات، خودداری کند. تبصره ۲: شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا سرمایه گذاری کرده یا شخصیت حقوقی مستقلی تأسیس کند یا در تأسیس شخصیت‌های حقوقی دیگر مشارکت نماید یا اسناداعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته_باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده_باشند. تبصره ۳: شرکت می‌تواند با رعایت سقف تعیین شده توسط سازمان، در اوراق بهادار سرمایه گذاری نماید. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - شهید بهشتی - کوچه هیجدهم - خیابان بیهقی - پلاک ۲۶ - طبقه اول - واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxxxxx۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۷/۰۶/xxx۶ نزد بانک سامان شعبه سی تیر با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اعضا هیئت مدیره آقای ابوالحسن اعتضاد بروجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حامد قنبر مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی سنائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت ۲ سال کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و به نمایندگی محسن عینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن کتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمود رضا ناظری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13921035
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۱۱/xxx۶ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۹/۱۱/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. محمد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. محمد امین زکی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. مصطفی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. اکبر وقار کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: احمد ظفر پرنده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال محمدعلی جلالی گلوسنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال محمد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال محمد امین زکی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال مصطفی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال اکبر وقار کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13857843
آگهی تغییرات شرکت گنبد کویر کریمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۶ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. الف موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ با نمایندگی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای جهانگیر ذوالفقاری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب گردیدند. ج روزنامه حدیث کرمان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13849140
آگهی تغییرات شرکت سریع سازان ارگ کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۴۷۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۹/xxx۶: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی وبه تصویب رسیدن ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ ۲ آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذولفقاری به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ ۳ روزنامه محلی حدیث کرمان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بردسیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825079
آگهی تغییرات شرکت بهینه گستر فولاد مشیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۸۷۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۶: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی وبه تصویب رسیدن ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵، ۲ آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذولفقاری به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب شدند ۳ روزنامه محلی حدیث کرمان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825080
آگهی تغییرات شرکت فولاد آریا هادی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۸۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۶ الف ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ب موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بانمایندگی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آرمان آروین پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس علی البدل با نمایندگی آقای جهانگیر ذولفقاری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب شدند ج روزنامه محلی حدیث کرمان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13820002
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۵۹۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/xxx۶: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ باتوجه به تکالیف مجمع مورد تصویب قرار گرفت. آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذولفقاری به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان آرمین پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13815763
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ذوب آهن ونورد کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۰۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۶: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ باتوجه به تکالیف مجمع مورد تصویب قرار گرفت. آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذولفقاری به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13815816
آگهی تغییرات شرکت کانی کاوان خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۱۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۶ الف موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی با نمایندگی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و موسسه حسابرسی آرمان آورین پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس علی البدل با نمایندگی آقای جهانگیر ذولفقاری بمدت یکسال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. ب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ج روزنامه محلی حدیث کرمان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13816076
آگهی تغییرات شرکت بسیط کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۷۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۶ الف موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی با نمایندگی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس علی البدل با نمایندگی آقای جهانگیر ذولفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب شدند. ب روزنامه حدیث کرمان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ج ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13666374
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی اتحادطلائی آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۸۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی و ترازنامه شرکت در سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسیدآقایان حمیدرضا مرشدی کدملی xxxxxxxxx۷ و سعید مرشدی کدملی xxxxxxxxx۲ و حسام الدین مرشدی کدملی xxxxxxxxx۲ به مدت ۲ سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای هادی نیک پور با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید بناءساز نوری با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب نمودند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13567354
آگهی تغییرات شرکت پارس شار بارز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۲۸۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲) ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۳) موسسه حسابرسی سامان پندار (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل و خانم پروانه دائی تورانسرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560725
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۶/۴/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان احمد ظفر پرنده با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیات مدیره و غلامرضا شجری با کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل و محمد علی جلالی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک و سفته و برات و عقود اسلامی با امضاء دو نفر عضو هیات مدیره همراه با مهر مؤسسه و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد. صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه xxx۵ مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان و ضمائم مربوطه مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440106
آگهی تغییرات شرکت رشته کار خوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۰۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای غلامرضا شجری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی آقای محمود محمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ آقای مهدی زنجانی میاندوآب بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت قند ارومیه (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و آقای علی دهبکری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت شهد (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و آقای بهمن عبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت گلفام ارومیه (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13409191
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxx۴۲ , xxx مورخه ۷/۱۰/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۷۱ ماده و ۷۹ تبصره به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی گردید. شرکت تامین سرمایه بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی محمد علیزاده اصل به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر صندوق بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ با نمایندگی سیدنقی شمسی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ با نمایندگی علی اسلامی بیدکلی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت متولی موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ با نمایندگی غلامرضا شجری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت حسابرس انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13272462
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۴۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۲/xxx۵ ومجوز شماره xxx۱ , xxx مورخ ۴/۵/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت به مدت سه سال تا تاریخ ۲۲/۰۵/xxx۸ تمدید گردید و به این ترتیب ماده ۵ اساسنامه صندوق اصلاح شد. ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب شدند: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی غلامرضا شجری کدم xxxxxxxxx۰ به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید. شرکت تامین سرمایه بانک ملت سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی محمدعلیزاده اصل کدم xxxxxxxxx۹ بسمت مدیر صندوق بانک ملت سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی رامین ترابی کدم xxxxxxxxx۲ بسمت ضامن نقد شوندگی و مدیر ثبت صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی امیرتقی خان تجریشی کدم xxxxxxxxx۲ بسمت متولی صندوق پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213160
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۸/xxx۵ ومجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۵/۸/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد امین زکی زاده دارنده ک. م xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت و سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به بلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۷ در اساسنامه اصلاح گردید. ماده ۸ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هر شریک عبارت است از: آقایان: احمد ظفر پرنده ک. م xxxxxxxxx۳، محمد علی جلالی گلوسنگ ک. م xxxxxxxxx۵، غلامرضا شجری ک. م xxxxxxxxx۰ هر یک دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال و مصطفی هاشمی ک. م xxxxxxxxx۰ و محمد امین زکی زاده هریک دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102834
آگهی تغییرات شرکت صنایع استیل البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۷۵۷۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - انتخاب بازرسان: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شماره ثبت xxx۱۹ به نمایندگی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا مسیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۵ انتخاب گردیدند - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب گردید - روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086409
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی اتحادطلائی آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۸۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هادی نیک پور با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و حمید بناءساز نوری با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12571599
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی در تاریخ ۰۶/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxx۹۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت سه سال می باشد. مرکز اصلی صندوق: تهران ـ میدان آرژانتین بلوار بیهقی خ چهاردهم غربی پلاک ۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه صندوق در زمان تأسیس: مبلغ xxx میلیارد ریال، شامل xxxxxx واحد سرمایه گذاری ممتاز یک میلیون ریالی بانام می باشد، که شرکت تأمین سرمایه آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ دارنده تعداد xxxxxx واحد سرمایه گذاری ممتاز، و بانک توسعه صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ دارنده تعداد xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز می باشند. ارکان صندوق: مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای محمودرضا خواجه نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت: بانک توسعه صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی آقای محمدجعفر مزده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی آقای مهدی طهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ حسابرس: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته و برات با امضاء دو نفر از سه نفر آقایان محمودرضا خواجه نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۴، مرتضی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مسعود سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای محمودرضا خواجه نصیری به همراه مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه. به موجب مجوز شماره xxx۳,xxx مورخة ۰۷/۰۹/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12371875
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی فنرلول ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۹۵۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی سامان پندار شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12363033
آگهی تغییرات شرکت حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخه ۲۱/۴/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان احمد ظفر پرنده با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره، غلامرضا شجری با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدعلی جلالی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک و سفته و برات و عقوداسلامی با امضاء دو نفر عضو هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد. ـ مؤسسه حسابرسی و توسعه مدیریت امین آزمون (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس مؤسسه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۴ تعیین گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های موسسه انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12345556
آگهی تغییرات شرکت نيكران لاستيك شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۹۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد صدری اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و امیرعلی زهره نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم مهرسیما رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد کرمی قلی کندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12304703
آگهی تغییرات شرکت کاشی میلاد یزد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۸۳۷ وشناسه‌ملی۱۰۹۸۰۰۶۲۶۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ـ اعضای هیئت مدیره عبارتند از آقای سیدسعید پورحسینی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ، آقای سیدمجید پورحسینی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ، آقای علی کارگرشریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ، آقای جواد کارگرشریف به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حسین کارگرشریف به شماره ملی xxxxxxxxx۶ برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ ـ موسسه حسابرسی سامان پندار (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شماره ثبت xxx۱۹ به نمایندگی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد کرمی قلی کندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد۴ ـ صورتهای مالی سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12165005
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام درتاریخ ۲۷/۰۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۰۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت سه سال مرکز اصلی صندوق:.تهران ـ خیابان گاندی ـ کوچه۲۱ ـ پلاک۷ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه صندوق: دارایی صندوق متغیر است. سرمایه صندوق در تاریخ تاسیس دو میلیارد ریال می باشد. اسامی ارکان صندوق: مدیر صندوق: شرکت کارگزاری خبرگان سهام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ با نمایندگی آقای پژمان کیا فرزند داریوش به شماره ملی xxxxxxxxx۹ متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی محمد مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها و چک وسفته و برات به امضاء دو نفر از سه نفر آقایان سید محمد حسینی بهشتیان، سیروان امینی و اکرم یارمحمدی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای سید محمد حسینی بهشتیان و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید. به موجب مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۳۱/۱/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12085694
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پشتیبانی تجهیز و توسعه ارتباطات و فن آوری اطلاعات تدبیر درتاریخ ۲۴/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، ساخت، تهیه و تولید انواع محصولات و کالاهای حوزه ارتباطات و فن آوری اطلاعات بصورت خدمات و یا زیرساخت، تجهیز نرم افزاری و سخت افزاری در حوزه فوق و زیرگروه ها و حوزه های مرتبط و صنایع و بخش های وابسته، واردات و صادرات کلیه کالاها، محصولات، ماشین آلات، تجهیزات و ادوات مجاز بویژه مربوط به حوزه ارتباطات و فن آوری اطلاعات، مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت دانش و زمان و نیز پشتیبانی از طرح ها و پروژه های آی سی تی (خدمات، زیرساخت و تجهیزات)، سرمایه گذاری در تأسیس و انحلال شرکت های داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد همکاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی، اخذ وام و انواع تسهیلات از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، تأمین منابع مالی اجرای طرح ها و پروژه های مورد نظر از طرق و روش های مختلف مجاز، اعطاء نمایندگی های داخلی و خارجی، برگزاری نمایشگاه ها، همایش ها و برپایی مراسم داخلی و خارجی مرتبط با موضوع فعالیت (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از دستگردی، کوچه بابک مرکزی، پلاک ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰ ـ xxx مورخ ۰۳/۱۲/۹۳ نزد بانک پست بانک ایران شعبه بلوار آفریقا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدی خلج به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ رسول دستمالچی ساعی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ اسفندیار امیدبخش به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ محمدمهدی میرزائی به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای آقای مهدی خلج به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای رسول دستمالچی ساعی به سمت نائب رئیس هیات مدیره و یا آقای مهدی خلج به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی ـ غلام رضا نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد).
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12059638
آگهی تغییرات شرکت تولیدی خرم صنعت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۰۱۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شماره ثبت xxx۱۹ به نمایندگی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و جناب اقای محمدتقی رستمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12048880
آگهی تغییرات شرکت صنایع استیل البرز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۰۵۸ و شناسه‌ملی ۱۰۵۳۰۱۷۵۷۹۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شماره ثبت xxx۱۹ به نمایندگی آقای غلامرضا شجری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و اقای محمدتقی رستمی فرزند آبس به کدملی xxxxxxxxx۶ صادره از تهران بسمت بازرس علی البدل با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای سال مالی xxx۳/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12031795
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری کاروانسرای پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۷/xxx۳ و مجوز شماره xxx۵۷/xxx/xxx مورخ ۴/۹/۹۳ میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/ ۰۶/ xxx۳ تصویب شد موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1758972
آگهی تغییرات شرکت سایان کارت شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ را به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719325
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی مهر آریا پلیمر پارس سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۲۶۶۵۰۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۱۱۲۱۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1699903
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین‌المللی اتحادطلائی آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۸۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ عمومی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی سامان پندار با شماره ثبت xxx۱۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری با کد ملیxxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب کرد. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. _ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686009
آگهی تغییرات شرکت کوبل زیست دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۱۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۶۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شماره شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای غلامرضا شجری به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1680177
آگهی تغییرات شرکت قطعه سازان میثاق شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۸۰۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ ترازنامه و صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید . ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت قطعه سازان میثاق(سهامی خاص) انتخاب شد. ـ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس اصلی وحسابرس و آقای غلامرضا شجری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636423
آگهی تغییرات شرکت کوبل دارو شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۹۴۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۳۶۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619801
آگهی تغییرات شرکت صنایع ظروف نچسب آذین گستر شفق سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۴۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۱۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی سامان پندار به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۲به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588661
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی نواور تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۶۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574596
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی نفت گستر شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۳۲۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب شد روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1585635
آگهی تغییرات شرکت تاپ خودرو سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۷۰۸۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544014
آگهی تغییرات شرکت جوی گستر نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۵۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544015
آگهی تغییرات شرکت ره گستر نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۵۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۲۹۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544016
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نیک نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۰۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544027
آگهی تغییرات شرکت خدمات حفاری صنایع نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۶۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصو یب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1571307
آگهی تغییرات شرکت صنایع مصالح ساختمانی گرگان زمین سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۴۹۸۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مجمع عمومی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی سامان پندار به شماره ثبت xxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ـ اعضای هیات مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد مرشدی و حمیدرضا مرشدی و آقای علی نصیری للردی بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461774
آگهی تغییرات شرکت صنایع ظروف نچسب آذین گستر شفق سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۴۹۹۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۱۷۳۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1430711
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی اتحاد طلائی آسیا سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۰۱۲۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۸۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورت های مالی و ترازنامه شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ تصویب گردید.
آقایان محمد مرشدی به ک.م xxxxxxxxx۵ سعید عابدی تجریشی به ک. م xxxxxxxxx۹ و حمیدرضا مرشدی به ک.م xxxxxxxxx۷ را برای مدت دو سال بعنوان اعضاء جدید هیات مدیره انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند.
روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1409211
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی نواور تدبیر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۸۲۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۶۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ را بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری به کد ملی xxxxxxxxx۰ را بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1373622
آگهی تغییرات شرکت جوی گستر نفت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۶۵۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۵۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1357522
آگهی تصمیمات در شرکت پارلو سهامی‎ خاص ثبت شده به شماره ۲۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۲۲۷۹
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت‎مدیره مورخ ۶/۱۱/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است:
۱ـ شهناز دژخی با کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت‎مدیره امیر بوربور با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس و مدیرعامل پریسا بوربور با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس قانونی اصلی غلامرضا شجری (حسابدار رسمی) با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۹ ثبت اسناد و املاک ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1315892
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به ‌شماره ثبت۱۳۹۱۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقایان احمد ظفرپرنده با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیات مدیره، غلامرضا شجری با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و محمدعلی جلالی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک و سفته و بروات و عقوداسلامی با امضاء دو نفر عضو هیأت مدیره همراه با مهر مؤسسه و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد.
ـ مؤسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس مؤسسه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۲ تعیین گردید.
روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292285
آگهی تغییرات شرکت دریای کالای ایرانیان مجذوب سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۴۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۲۶۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری به کد ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287495
آگهی تغییرات شرکت ره گستر نفت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۵۵۵۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۲۹۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1251849
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی نفت گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1210035
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی فنرلول ایران شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۵۳۸۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۹۵۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
۱ـ خانم / آقای محمد مرشدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵
۲ـ خانم / آقای محمدرضا نجفی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۰
۳ـ خانم / آقای سعید عابدی تجریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی سامان پندار به شماره ثبت xxx۱۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس اصلی و خانم / آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه سود و زیان سال منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216949
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نیک نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۰۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری به کدملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186601
آگهی تغییرات شرکت بافت آزادی سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ تصویب شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بازرس اصلی غلامرضا شجری ش م xxxxxxxxx۰ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216950
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت صنایع نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۶۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۵/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و غلامرضا شجری به ش ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1153245
آگهی تغییرات شرکت گسترش توسعه پشتیبانی امور دارو و تجهیزات پزشکی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۰۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400640
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی مهر آریا پلیمر پارس سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۶۵۰۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۲۱۸۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل:
محمد ضرابی ها بشماره ملی xxxxxxxxx۱ مونس فلاح کهن بشماره ملی xxxxxxxxx۷ شهروز ضرابیها به کد ملی xxxxxxxxx۴ انتخاب گردید.
ترازنامه و حسابهای سود و زیان شرکت برای عملکرد منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار بشماره ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی غلامرضا شجری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137674
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی و توسعه امور صنایع و معادن تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۱۶۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100772
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شماره ثبت۱۳۹۱۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۹۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۶/۱۲/۹۱ که در تاریخ۲۶/۱/۹۲ واصل گردید: غلامرضا شجری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغxxx/xxx/۷ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۱۵ریال افزایش داد و سرمایه موسسه ازxxx/xxx/۳۷ریال به مبلغxxx/xxx/۴۵ریال افزایش یافت و ماده اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش به شرح ذیل است. احمد ظفرپرنده به شماره ملیxxxxxxxxx۳ دارای مبلغxxx/xxx/۱۵ریال و محمدعلی جلالی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ دارای مبلغxxx/xxx/۱۵ریال و غلامرضا شجری دارای مبلغxxx/xxx/۱۵ریال در نتیجه مواد۷و۸ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078744
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شماره ثبت۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۰۶۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: محمدعلی جلالی گلوسنگ به کدملیxxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغی میزان سهم الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۱۵ ریال افزایش داد. غلامرضا شجری به کدملیxxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغی میزان سهم الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۷ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۲۲ ریال به مبلغxxx/xxx/۳۷ ریال افزایش یافت. موضوع موسسه به شرح ذیل تغییر یافت: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی بازرسی قانونی مشاوره مدیریت مالی طراحی و پیاده سازی سیستم مالی خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی نظارت بر امور تصفیه داوری مالی ارزیابی سهام و سهم الشرکه خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته میشود و سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تائید میشود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان بشرح ذیل میباشد: احمد ظفرپرنده به کدملیxxxxxxxxx۳ دارای مبلغxxx/xxx/۱۵ ریال سهم الشرکه ـ محمدعلی جلالی به کدملیxxxxxxxxx۵ دارایxxx/xxx/۱۵ ریالی سهم الشرکه و غلامرضا شجری به کدملیxxxxxxxxx۰ دارایxxx/xxx/۷ ریال سهم الشرکه
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079580
آگهی تغییرات شرکت دریا کالای ایرانیان مجذوب سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۴۹۷۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۸۲۶۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱۳/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062197
آگهی تصمیمات شرکت کوبل دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۳۶۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به ک مxxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به ک مxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غفار برار جانیان بهنمیری به ک.مxxxxxxxxx۳ و شکراله معماریان به ک.مxxxxxxxxx۵ و نرجس خاتون معماریان به ک .مxxxxxxxxx۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۱/۹۲ غفار برار جانیان بهنمیری بسمت رئیس هیئت مدیره و نرجس خاتون معماریان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شکراله معماریان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعام و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1044746
آگهی تصمیمات شرکت پتروپل جم سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۷۴۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عمران حسین زاده دیلمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و محمد تاج مهر به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرزان گلچین به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و رضا خوئیان ارومیه به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و امیرمنصور عسکرزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و برات و عقود اسلامی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی توسط هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 995332
آگهی تأسیس شرکت پشتیبانی و توسعه امور صنایع و معادن تدبیر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۲/۱۲/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۲/۱۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه اقدامات و فعالیت های خدماتی, تولیدی و مشارکت های قانونی به منظور توسعه حضور صنعت و معدن, ایجاد کنسرسیوم های مرتبط با موضوع شرکت, مشارکت در طرح ها و پروژه های مورد نظر با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی, اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی و ایجاد شعب لازم, خرید سهام شرکت و موسسات برای شرکت , اخذ انواع وام و اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه موسسات مالی و اعتباری و شبکه بانکی داخلی و خارجی, جذب طرح ها و پروژه های مورد نظر از طرق و روش های مجاز و قانونی. شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی برگزاری همایش ها, سمینارها و اجلاس داخلی و خارجی در راستای موضوع فعالیت, شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان آفریقا ـ بالاتر از تقاطع شهید دستگردی ـ کوچه بابک مرکزی ـ پلاک۱۲ ـ طبقه دوم ـ کدپستیxxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به ِده هزار سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی نام می باشد که مبلغxxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxxxxx مورخ۰۲/۱۱/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه بلوار آفریقا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد..
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای حسین صدر به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ خانم زهرا دستمالچی ساعی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ موسسه مرکز مطالعات و بررسی های اقتصادی و بازرگانی خاورمیانه با نمایندگی خانم لیندا بیانی به سمت عضو هیئت مدیره .
۴ـ ۵ـ خانم لیندا بیانی به نمایندگی از موسسه مرکز مطالعات و بررسی های اقتصادی و بازرگانی خاورمیانه به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: ضمناً کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره (آقای حسین صدر) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ آقای غلامرضا شجری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 949294
آگهی تصمیمات شرکت ره گستر نفت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۵۵۵۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۲۹۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به ش م xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت به ش م xxxxxxxxx۳۰ و شرکت بازرگانی نیک نفت به ش م xxxxxxxxx۲۶ و شرکت بازرگانی نفت یاب به ش م xxxxxxxxx۵۰ انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9994007
آگهی تصمیمات شرکت ره گستر نفت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۵۵۵۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۲۹۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به ش م xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت به ش م xxxxxxxxx۳۰ و شرکت بازرگانی نیک نفت به ش م xxxxxxxxx۲۶ و شرکت بازرگانی نفت یاب به ش م xxxxxxxxx۵۰ انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 919211
آگهی تصمیمات شرکت تهران پویای دانا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۵۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۷۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9689086
آگهی تصمیمات شرکت تهران پویای دانا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۵۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۷۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 894847
آگهی تصمیمات شرکت اتحاد طلائی آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۸۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی سامان پندار به ش م xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9760677
آگهی تصمیمات شرکت جوی گستر نفت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۵۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۵۱۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به ش ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سرمایه‌گذاری صنعت نفت به ش م xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی فریبرز پورحدادی به ک م xxxxxxxxx۷ و شرکت بازرگانی نیک نفت به ش م xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی سید محمدحسن شاهنگیان به ک م xxxxxxxxx۲ و شرکت بازرگانی نفت یاب به ش م xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی مرتضی موحدی‌زاده‌اصفهانی به ک م xxxxxxxxx۴ که بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۳/۹۱ سید محمدحسن شاهنگیان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و فریبرز پورحدادی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت‌مدیره به شرح بندهای ۱ و ۴ و ۸ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۲۰ مندرج در ماده ۴۸ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 878714
آگهی تصمیمات شرکت جوی گستر نفت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۵۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۵۱۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به ش ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سرمایه گذاری صنعت نفت به ش م xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی فریبرز پورحدادی به ک م xxxxxxxxx۷ و شرکت بازرگانی نیک نفت به ش م xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی سید محمدحسن شاهنگیان به ک م xxxxxxxxx۲ و شرکت بازرگانی نفت یاب به ش م xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی مرتضی موحدی زاده اصفهانی به ک م xxxxxxxxx۴ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۳/۹۱ سید محمدحسن شاهنگیان بسمت رئیس هیئت مدیره و فریبرز پورحدادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح بندهای ۱ و ۴ و ۸ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۲۰ مندرج در ماده ۴۸ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717090
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی فنرلول ایرانسهامی خاص ‌به شماره ثبت۵۳۸۲۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۶۵۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا شجری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699830
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی مهر آریا پلیمر پارسسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۶۶۵۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۲۱۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10090303
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی مهر آریا پلیمر پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۲۱۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 689656
آگهی تصمیمات شرکت شیمیائی نفت گسترسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۳۲۲۰۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۵۴۸۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به ک م xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 689657
آگهی تصمیمات شرکت خدمات حفاری صنایع نفتسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۴۲۶۳۰و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۵۶۱۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به ش م xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10474881
آگهی تصمیمات شرکت خدمات حفاری صنایع نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۶۱۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به ش م xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10515523
آگهی تصمیمات شرکت شیمیائی نفت گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۸۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به ک م xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671147
آگهی تأسیس شرکت پشتیبانی و توسعه زیر ساخت های تجاری غدیر سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۷/۵/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۷/۵/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه موردنیاز واحدهای داخلی و اساساً تامین، تهیه و واردات کالاهای مجاز و نیز صادرات کلیه کالاهای تجاری داخلی، تاسیس شعب داخلی و خارجی، اخذ نمایندگی های داخلی و خارجی، مشارکت و سرمایه گذاری در کلیه طرح های تولیدی، صنعتی، خدماتی، عمرانی داخلی و خارجی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات داخلی و خارجی، خرید سهام شرکت های موردنظر (کالا و خدمات) برای شرکت، اخذ انواع وام و اعتبارات ریالی، ارزی و اسنادی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، مشارکت در زمینه طرح ها و پروژه های موضوع فعالیت شرکت و مشارکت در تاسیس شرکت های مختلف و انجام هرگونه فعالیت مجاز در راستای موضوع فعالیت شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان آفریقا ـ بالاتر از تقاطع شهید دستگردی ـ کوچه بابک مرکزی ـ پلاک ۱۲ طبقه دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۵ ریالی که تعداد یک میلیون سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲ مورخ ۲۱/۴/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه بلوار آفریقا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای حسین صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم زهرا دستمالچی ساعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم زهرا دستمالچی ساعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 659953
آگهی تغییرات شرکت توسعه مناسبات و تجارت خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۴۱۲۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۳۸۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم زهرا دستمالچی ساعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و موسسه مرکز مطالعات و بررسی اقتصادی و بازرگانی خاورمیانه به شماره ثبت xxx۳۶ با نمایندگی آقای حسین صدر تا تاریخ ۱۵/۳/xxx۳
۴ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
خانم زهرا دستمالچی ساعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و موسسه مرکز مطالعات و بررسی اقتصادی و بازرگانی خاورمیانه با نمایندگی آقای حسین صدر به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین صدر به نمایندگی از موسسه مرکز مطالعات و بررسی اقتصادی و بازرگانی خاورمیانه به شماره ثبت xxx۳۶ به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۵/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10516155
آگهی تغییرات شرکت توسعه مناسبات و تجارت خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۸۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم زهرا دستمالچی ساعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و موسسه مرکز مطالعات و بررسی اقتصادی و بازرگانی خاورمیانه به شماره ثبت xxx۳۶ با نمایندگی آقای حسین صدر تا تاریخ ۱۵/۳/xxx۳ ۴. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم زهرا دستمالچی ساعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و موسسه مرکز مطالعات و بررسی اقتصادی و بازرگانی خاورمیانه با نمایندگی آقای حسین صدر به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین صدر به نمایندگی از موسسه مرکز مطالعات و بررسی اقتصادی و بازرگانی خاورمیانه به شماره ثبت xxx۳۶ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۵/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 615242
آگهی تصمیمات شرکت کوبل دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۳۶۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10349179
آگهی تصمیمات شرکت کوبل دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۳۶۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 604711
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی مشبک پردازان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۴۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۷۱۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۲/۹۱ واصل گردید: حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به کدملیxxxxxxxxx۰ (حسابداران رسمی) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد حمیدی به کدملیxxxxxxxxx۴ و پروین عرفانی به کدملیxxxxxxxxx۰ و مهدی حمیدی به کدملیxxxxxxxxx۶ ـ محمد حمیدی بسمت رئیس هیئت مدیره و پروین عرفانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی حمیدی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مشترک محمد حمیدی و مهدی حمیدی همراه با مهر شرکت همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 595047
آگهی تصمیمات شرکت خدمات فنی و مهندسی ایلرد سهامی خاص بشماره ثبت ۱۰۷۲۷۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۵۱۱۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۰شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 543923

آگهی تصمیمات شرکت کوما ام پی صنعت ابهر
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۲۰/۵/۹۰ و ۱۸/۵/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره از ۵ نفر به ۳ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت به جاده قدیم تهران ـ قم شهرک صنعتی شمس آباد بلوار گلستان گلشن ۱۰ پلاک۱۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ام پی کورپوریشین به نمایندگی جونگ هون لی و شرکت طبرستان قطعه نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی مهران مهرور به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمدباقر فرشیدنسب به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ مهران مهرور بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدباقر فرشیدنسب بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهت خالقی راد به کدملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10434054
آگهی تصمیمات شرکت کوما ام پی صنعت ابهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۱۰۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۲۰/۵/۹۰ و ۱۸/۵/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره از ۵ نفر به ۳ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت به جاده قدیم تهران قم شهرک صنعتی شمس آباد بلوار گلستان گلشن ۱۰ پلاک ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ام پی کورپوریشین به نمایندگی جونگ هون لی و شرکت طبرستان قطعه نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی مهران مهرور به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمدباقر فرشیدنسب به کدملی xxxxxxxxx۷ مهران مهرور بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدباقر فرشیدنسب بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهت خالقی راد به کدملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9918729
آگهی تصمیمات شرکت طبرستان قطعه نوین سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۵۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۶۰۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9917548
آگهی تصمیمات شرکت تهران پویای دانا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۷۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۶/۴/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9534119
آگهی تغییرات شرکت ادورا طب سهامی‌ خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۷۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۲۰۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامرضا شجری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۰۱/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9969276
آگهی تصمیمات شرکت دارو گستر رازی سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۴۷۰۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۹۳۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: پیروز شیخ‌رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، آرش کامفر به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، آزین کامفر به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و ارمغان حکیم‌زاده به کدملی xxxxxxxxx به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق بهادار و تعهدآور و مالی و بانکی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10364644
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی تابان افلاک پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۵۴۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: وفا ویسه به ش ملی xxxxxxxxx۳ و مسعود برومند به ش ملی xxxxxxxxx۷ و رمضانعلی پورمجیب به ش ملی xxxxxxxxx۹ و ابوالقاسم مسگرپورطوسی به ش ملی xxxxxxxxx۸ و سید حسین امیری به ش ملی xxxxxxxxx۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۸۹ رضا ویسه به سمت رئیس هیئت مدیره و ابوالقاسم مسگرپورطوسی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عباسعلی آریافرد خارج از اعضاء به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9965919
آگهی تصمیمات شرکت مهر آریا پلیمر پارس سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۶۶۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۲۱۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۹/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10482777
آگهی تاسیس شرکت تعاونی وارد کنندگان کالاهای اساسی غذایی ایرانیان
شرکت فوق در تاریخ ۱/۹/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۹/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می‎شود. ۱ موضوع شرکت: واردات انواع کالاهای اساسی مورد نیاز کشور از بازارهای جهانی جذب منابع مالی از طریق مختلف بویژه از طریق بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی‌های داخلی و خارجی تاسیس و ایجاد شعب حسب ضرورت در داخل و خارج از کشور بقیه طبق اساسنامه. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران بلوار آفریقا ک بابک مرکزی پ ۱۲ ط ۱ کدپستی xxxxxxxxx۵ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۲ ریال منقسم به هفت سهم xxx/xxx ریالی که تعداد هفت سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۲ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۴ مورخ ۱۸/۸/xxx۹ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی میرداماد پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای حسین صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای سیدمحمد موسوی خلخالی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای مسعود روشن ضمیر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای سیدمحسن موسوی خلخالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. ۵ ۵ آقای محمدعلی رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل). ۶ ۵ آقای کیوان قدس به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل). ۷ ۵ آقای محمدحسین شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت منشی هیئت مدیره به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. ۸ ۵ آقای حسین صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردید. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و اوراق بهادار با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق (نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم زهره جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10570869
آگهی تصمیمات شرکت کوبل دارو سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۴۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۳۶۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غفار برارجانیان‌بهنمیری به کدملی xxxxxxxxx۳ و شکراله معماریان به کدملی xxxxxxxxx۵ و نرجس‌خاتون معماریان به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ غفار برارجانیان‌بهنمیری به سمت رئیس هیئت‌مدیره، نرجس‌خاتون معماریان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، شکراله معماریان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء دو نفر از ۳ نفر اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10575489
آگهی تصمیمات شرکت تهران پویای دانا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۵۸۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۷۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. غلامرضا شجری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10587256
آگهی تأسیس شرکت پشتیبانی و توسعه زیر ساخت های تجاری غدیر سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۷/۵/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۷/۵/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه موردنیاز واحدهای داخلی و اساساً تامین، تهیه و واردات کالاهای مجاز و نیز صادرات کلیه کالاهای تجاری داخلی، تاسیس شعب داخلی و خارجی، اخذ نمایندگی‌های داخلی و خارجی، مشارکت و سرمایه‌گذاری در کلیه طرح‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی، عمرانی داخلی و خارجی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات داخلی و خارجی، خرید سهام شرکت‌های موردنظر (کالا و خدمات) برای شرکت، اخذ انواع وام و اعتبارات ریالی، ارزی و اسنادی از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، مشارکت در زمینه طرح‌ها و پروژه‌های موضوع فعالیت شرکت و مشارکت در تاسیس شرکت‌های مختلف و انجام هرگونه فعالیت مجاز در راستای موضوع فعالیت شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان آفریقا ـ بالاتر از تقاطع شهید دستگردی ـ کوچه بابک مرکزی ـ پلاک ۱۲ طبقه دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۵ ریالی که تعداد یک میلیون سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲ مورخ ۲۱/۴/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه بلوار آفریقا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای حسین صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ خانم زهرا دستمالچی‌ساعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ خانم زهرا دستمالچی‌ساعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10810774
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی فنرلول ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت۵۳۸۲۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۶۵۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا شجری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10824233
آگهی تصمیمات شرکت جهان داروی پارس سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۱۱۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۶۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: پیروز شیخ‌رضایی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آزین کامفر به ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آرش کامفر به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و ارمغان حکیم‌زاده به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10896021
آگهی تغییرات شرکت آدورا طب سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۷۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۲۰۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱/۷/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱/۷/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای غفار برارجانیان‌بهنمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای وحید هاشم‌بیک‌محلاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حسین نامور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای جواد بخشی‌فتسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت کوبل دارو سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای شکراله معماریان تا تاریخ ۱/۷/xxx۱.

در تاریخ ۱۲/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10957929
آگهی تصمیمات شرکت فانوس جهان رهنمون سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۶۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۲۷۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۵/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10975851
آگهی تصمیمات شرکت اتحاد طلائی سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۱۰۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۸۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10982954
آگهی تأسیس شرکت خدمات بیمه ای مهر گستران صنام سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۷/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۷/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: اخذ نمایندگی از شرکت بیمه کوثر و عرضه خدمات بیمه‌ای با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوبات شورای عالی بیمه و مفاد قرارداد نمایندگی بیمه.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران لویزان خ شهید فرشادی ک سرو پ ۳ ط اول ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به پنجاه هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد پنجاه هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۳۰/۴/۹۰ نزد بانک سپه شعبه چمران تهران پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای ناصر مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای محمدرضا گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای غدیر صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای محمدجواد بلوچی‌سیرجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ ـ آقای کورش ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ ۵ ـ آقای غدیر صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا نائب‌رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شماره ثبت xxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11008548
آگهی تصمیمات شرکت اتحاد طلائی آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۸۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی سامان پندار به ش‌م xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به ک‌م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11039959
آگهی تصمیمات شرکت مهر آریا پلیمر پارس سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۶۶۵۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۲۱۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به کد ملیxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد ضرابیها به کد ملیxxxxxxxxx۱ ـ شهروز ضرابیها به کد ملیxxxxxxxxx۴ ـ مونس فلاح‌کهن به کد ملیxxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۵/۳/۹۰ محمد ضرابیها به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مونس فلاح‌کهن به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شهروز ضرابیها به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی با امضاء هر یک ازاعضای هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11114885
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی فنر لول ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸۲۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۸۶۵۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی سامان پندار به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمد مرشدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و سعید عابدی‌تجریشی به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت کرن لیبرز اینترنشنال ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ محمد مرشدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سعید عابدی‌تجریشی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا نجفی‌منش به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کرن لیبرز اینترنشنال بسمت مدیرعامل تعیین‌ گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره ممهور به مهر شرکت و یا دو امضا از سه امضا اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11117204
آگهی تصمیمات شرکت طراحی مهندسی سیمان سازان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۶۷۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۳/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ واصل گردید:موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی سامان پندار به کدملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11149947
آگهی تغییرات شرکت توسعه مناسبات و تجارت خاورمیانه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۴۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۸۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامرضا شجری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۳/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11190817
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پارلو (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۲۶۶۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۲۲۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۰/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۶/۹/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11343873
آگهی تغییرات شرکت توسعه مناسبات و تجارت خاورمیانه (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۷۴۱۲۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۳۸۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۵/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامرضا شجری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

در‌ تاریخ۳/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11828193
آگهی تصمیمات شرکت صنایع فرافوم سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۷۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۰۲۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11845417
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی مشبک پردازان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۴۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۷۱۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۲/۹۱ واصل گردید: حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به کدملیxxxxxxxxx۰ (حسابداران رسمی) به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد حمیدی به کدملیxxxxxxxxx۴ و پروین عرفانی به کدملیxxxxxxxxx۰ و مهدی حمیدی به کدملیxxxxxxxxx۶ ـ محمد حمیدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و پروین عرفانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی حمیدی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مشترک محمد حمیدی و مهدی حمیدی همراه با مهر شرکت همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11953071
آگهی تغییرات شرکت سخت افزارسازان رسام سهامی خاص بشماره ثبت ۲۹۸۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۰۵۸۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۸/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11966173
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی) ثبت شده به شماره ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۴/۹۰ موسسه مزبور که در تاریخ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد ظفرپرنده به کدملیxxxxxxxxx۳‌ـ غلامرضا شجری به کدملیxxxxxxxxx۰‌ـ محمدعلی جلالی به کدملیxxxxxxxxx۵‌ـ احمد ظفر‌پرنده به سمت رئیس هیئت‌مدیه و غلامرضا شجری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضاء دو نفر عضو هیات‌مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مراسلات با امضای هر یک از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11993572
آگهی تصمیمات شرکت خدمات فنی و مهندسی ایلرد سهامی خاص بشماره ثبت ۱۰۷۲۷۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۵۱۱۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۰شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات