حسین شیخی

آقای حسین شیخی

کد ملی 325658xxxx
گراف ارتباطات
71
شرکت‌ها
168
آگهی‌ها

شرکت های حسین شیخی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که حسین شیخی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
گروه مشارکت رایورز نیکو سگال
گروه مشارکت رایورز نیکو سگال
بازرس علی‌البدل
پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس
پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس
بازرس علی‌البدل
مهندسی نرم افزار رایورز
مهندسی نرم افزار رایورز
بازرس علی‌البدل
صنایع شیمیائی یگانه سازان پارت
صنایع شیمیائی یگانه سازان پارت
بازرس علی‌البدل
پخش سراسری مشاء طب
پخش سراسری مشاء طب
بازرس علی‌البدل
مهندسی شبکه و اطلاع رسانی رایورز
مهندسی شبکه و اطلاع رسانی رایورز
بازرس علی‌البدل
ماشینهای اداری نگارستان سپهر
ماشینهای اداری نگارستان سپهر
بازرس علی‌البدل
حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
شهر صنعتی پارسین نور
شهر صنعتی پارسین نور
صنایع فلزی کوشا
صنایع فلزی کوشا
بازرس علی‌البدل
توسعه نیرو
توسعه نیرو
بازرس علی‌البدل
پترو صنعت کاویان شیمی
پترو صنعت کاویان شیمی
بازرس علی‌البدل
بین المللی تجارت الوند
بین المللی تجارت الوند
بازرس علی‌البدل
صنایع الکترونیک الوند هنزا
صنایع الکترونیک الوند هنزا
بازرس علی‌البدل
صنعت مهر آوران دلتا
صنعت مهر آوران دلتا
بازرس علی‌البدل
مجتمع پترو صنعت گامرون
مجتمع پترو صنعت گامرون
بازرس علی‌البدل
مهندسی الکترو مولد
مهندسی الکترو مولد
بازرس علی‌البدل
مهندسی بازرگانی در داران سریر
مهندسی بازرگانی در داران سریر
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری الوند
سرمایه گذاری الوند
سینا لوله یزد
سینا لوله یزد
بازرس علی‌البدل
توسعه الوند خاورمیانه
توسعه الوند خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری سیراف انرژی
سرمایه گذاری سیراف انرژی
بازرس علی‌البدل
شعله خاور پارسیان
شعله خاور پارسیان
بازرس علی‌البدل
دمنده الکتریک
دمنده الکتریک
بازرس علی‌البدل
مهندسین مشاور ماندرو
مهندسین مشاور ماندرو
بازرس علی‌البدل
مخازن صادراتی پارسیان
مخازن صادراتی پارسیان
بازرس علی‌البدل
سپید پلاستیک یزد
سپید پلاستیک یزد
بازرس علی‌البدل
کامپیوتری توسعه سخت افزار
کامپیوتری توسعه سخت افزار
بازرس علی‌البدل
پخش سراسری مشا طب
پخش سراسری مشا طب
بازرس علی‌البدل
قطب پتروشیمی سپهر لاوان
قطب پتروشیمی سپهر لاوان
بازرس علی‌البدل
تولید خودروهای سفارشی ایران خودرو
تولید خودروهای سفارشی ایران خودرو
بازرس علی‌البدل
صنعتی و بازرگانی الوند تدارک
صنعتی و بازرگانی الوند تدارک
بازرس علی‌البدل
آموزش و پژوهش رایورز کویر
آموزش و پژوهش رایورز کویر
بازرس علی‌البدل
پترو شیمی غدیر
پترو شیمی غدیر
بازرس علی‌البدل
مهندسی و بازرگانی نیکو نسج
مهندسی و بازرگانی نیکو نسج
بازرس علی‌البدل
شیمی گستر نیکو
شیمی گستر نیکو
بازرس علی‌البدل
نساجی آسیا دلیجان
نساجی آسیا دلیجان
بازرس اصلی
نمک تصفیه شده صدف سپید دلیجان
نمک تصفیه شده صدف سپید دلیجان
بازرس اصلی
عایق گیتی گستر دلیجان
عایق گیتی گستر دلیجان
بازرس اصلی
درنا جوجه دلیجان
درنا جوجه دلیجان
بازرس اصلی
شهروز دلیجان
شهروز دلیجان
بازرس اصلی
درنا مرغ دلیجان
درنا مرغ دلیجان
بازرس اصلی
رامینا پلاستیک یزد
رامینا پلاستیک یزد
بازرس علی‌البدل
فرش شاپرک دلیجان
فرش شاپرک دلیجان
بازرس اصلی
نوآوران کالای شرق
نوآوران کالای شرق
بازرس علی‌البدل
فرش ستاره طلایی دلیجان
فرش ستاره طلایی دلیجان
بازرس اصلی
تارا صنعت دلیجان
تارا صنعت دلیجان
بازرس اصلی
مهندسی نرم افزار رای ورز شمال
مهندسی نرم افزار رای ورز شمال
بازرس علی‌البدل
کلر پارس
کلر پارس
بازرس علی‌البدل
گروه صنعت مهر دماوند
گروه صنعت مهر دماوند
بازرس علی‌البدل
مهندسین مشاور عرصه
مهندسین مشاور عرصه
بازرس علی‌البدل
صرافی ملت
صرافی ملت
بازرس علی‌البدل
تدبیر سرمایه ابن سینا
تدبیر سرمایه ابن سینا
بازرس علی‌البدل
پالایش پارسیان سپهر
پالایش پارسیان سپهر
بازرس علی‌البدل
پتروشیمی تبریز
پتروشیمی تبریز
بازرس علی‌البدل
پیشرو توسعه اقتصادی پردیسان
پیشرو توسعه اقتصادی پردیسان
کارگزاری مهر آفرین
کارگزاری مهر آفرین
صنعتی آرد زر
صنعتی آرد زر
آرمان موتور کویر
آرمان موتور کویر
بازرس اصلی
تولیدی گندم آرد سفید ارمغان لذیذ بجنورد
تولیدی گندم آرد سفید ارمغان لذیذ بجنورد
بازرس علی‌البدل
گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام
گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام
زر پخش مهیار همدان
زر پخش مهیار همدان
صنعتی سمولینای زر
صنعتی سمولینای زر
زر نگار پخش پایتخت
زر نگار پخش پایتخت
صنعتی و پژوهشی زرکام
صنعتی و پژوهشی زرکام
تولیدات شیمیائی و کشاورزی گیاه
تولیدات شیمیائی و کشاورزی گیاه
بازرس علی‌البدل
ساختمانی تراکم
ساختمانی تراکم
بازرس علی‌البدل
حمل و نقل زر ترابر ایرانیان
حمل و نقل زر ترابر ایرانیان
سرمایه گذاری پویش صالحین
سرمایه گذاری پویش صالحین
بازرس علی‌البدل
خورشید تجارت البرز
خورشید تجارت البرز
صنایع بهداشتی کویر سلولز یزد
صنایع بهداشتی کویر سلولز یزد
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14919994
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی کویر سلولز یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1108 و شناسه ملی 14006852871
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای محمدهادی مومنین کد ملی 0453325130به نمایندگی شرکت مقواسازی یزد و آقای محمد خجسته کدملی 4433576255به نمایندگی شرکت کاغذ اندیشه ماندگار و آقای حسین اسلامی امیرآبادی کدملی 4432824654به نمایندگی شرکت کاغذکارکسری و خانم نوشین شاهین فرکدملی 0071213937 به نمایندگی شرکت سل سام آریا به و آقای محمدرضا رستمی کدملی 5029871748 به نمایندگی شرکت آرمان سلولز یزد برای مدت دوسال بعنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند 2 ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی10100484035 به مدیریت آقای حسین شیخی کد ملی 3256586147 به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا خضری کد ملی 4432648058به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش980906171825720 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14740654
آگهی تغییرات شرکت خورشید تجارت البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۰۳۹۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مسعود قدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و رضا روستائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و عارف فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقایان حسین شیخی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حمید خادمی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14673318
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و پژوهشی زرکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقایان حسین شیخی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حمید خادمی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14664303
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۲۰/۱/۹۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بموجب سند صلح شماره xxx۱۶ مورخ ۱۷/۲/۹۸ صادره از دفتر خانه اسناد رسمی شماره xxx تهران آقای حمید خادمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از سهم الشرکه خود را به آقای محمد خمیس آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ واگذار نمود . - بموجب سند صلح شماره xxx۲۰ مورخ ۱۷/۲/۹۸ صادره از دفتر خانه اسناد رسمی شماره xxx تهران آقای مهدی آقاجانی به شماره xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از سهم الشرکه خود را به آقای محمد خمیس آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ واگذار نمودند . - بموجب سند صلح شماره xxx۱۷ مورخ ۱۷/۲/۹۸ صادره از دفتر خانه اسناد رسمی شماره xxx تهران آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از سهم الشرکه خود را به آقای حسن مرادقلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ واگذار نمود . - بموجب سند صلح شماره xxx۱۸ مورخ ۱۷/۲/۹۸ صادره از دفتر خانه اسناد رسمی شماره xxx تهران خانم سیویل احمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از سهم الشرکه خود را به آقای حسن مرادقلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ واگذار نمود . - در نتیجه در سرمایه شرکت تغییری حاصل نگردیدو میزان سهم الشرکه شرکاء موسسه پس از صلح حقوق به شرح ذیل می‌باشد : آقای مهدی آقاجانی دارای xxxxxx۰۰ ریال - خانم سیویل احمدزاده دارای xxxxxxxxx ریال - آقای حسین شیخی دارای xxxxxxxxx ریال - آقای حمیدخادمی دارای xxxxxx۰۰ ریال - آقای حسن مرادقلی دارای xxxxxx۰۰ ریال - آقای محمدخمیس آبادی دارای xxxxxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14566661
آگهی تغییرات شرکت زر پخش مهیار همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۰۴۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ بازرسان شرکت برای مدت یک سال مالی به قرار ذیل انتخاب گردیدند : موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقایان حسین شیخی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حمید خادمی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی آقای حمیدرضا دلاوری با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14562796
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویش صالحین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۴۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به xxx۷/۰۴/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت . ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شماره ثبت xxx۱۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به مدیریت آقای محمدعلی جلالی گلوسنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به مدیریت آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۷ انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14509518
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۱/۱۰/xxx۷ و مجوز جامعه حسابداران رسمی بشماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۱۲/۱۰/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمید چراغی کازرونی xxxxxxxxx۳ کلیه سهم الشرکه خود مبلغ xxxxxx۰۰ ریال را به آقای حسین شیخی xxxxxxxxx۷ منتقل و از موسسه خارج شد در نتیجه تغییری در سرمایه موسسه حاصل نگردید آقای مهدی آقاجانی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیات مدیره ، خانم سیویل xxxxxxxxx۲ احمدزاده به عنوان نائب رئیس هیات مدیره ، آقای حمید خادمی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای حسین شیخی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و مهر موسسه معتبر می‌باشد . لیست شرکا بشرح ذیل است حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه . مهدی آقاجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه . سیویل احمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه . حمید خادمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14469013
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل زر ترابر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۳۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند . - موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقایان حسین شیخی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حمید خادمی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای نادر محمدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . - شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14409995
آگهی تغییرات شرکت تولیدی گندم آرد سفید ارمغان لذیذ بجنورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۹۹۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ شرکت شامل ترازنامه – صورت سود و زیان و گزارشات مالی به تصویب رسید.- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقای سیدعلی شریعت به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم فرزانه ثنایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سید آرش شریعت با کدملی xxxxxxxxx۶ برای مدت باقی مانده تصدی (تا تاریخ ۳۱/۳/۹۸) انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای حسین شیخی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی ، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران (حسابداران رسمی)به شماره ثبت xxx۰۵و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای علی اصغر فرخ با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14362810
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی تراکم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۲۹۳۲
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی تراکم سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰به نمایندگی علی اصغر فرخ بشماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی حسین شیخی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14358392
آگهی تغییرات شرکت تولیدات شیمیائی و کشاورزی گیاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۴۲۰۸
آگهی تغییرات شرکت تولیدات شیمیائی و کشاورزی گیاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۶۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۶/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت
-موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران با مدیریت عاملی آقای مسعود بختیاری سوجبلاغی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران با مدیریت عاملی آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند
-آقای دکتر محمد خصوصی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم تابنده خصوصی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم سوسن امیرطهماسب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای امیرحسن خصوصی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند .
- روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14199112
آگهی تغییرات شرکت زر نگار پخش پایتخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۷۷۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت :xxx۲۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ با نمایندگی آقایان حسین شیخی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حمید خادمی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسین رضایزدی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14199144
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و پژوهشی زرکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقایان حسین شیخی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حمید خادمی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14189486
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آرد زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۷۰۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبتxxx۲۹ وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقایان حسین شیخی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حمید خادمی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14157948
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سمولینای زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۹۸۲۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقایان حسین شیخی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حمید خادمی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14021069
آگهی تغییرات شرکت تولیدی گندم آرد سفید ارمغان لذیذ بجنورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۹۹۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای رضا ابوالفتحی زاده با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای حسین شیخی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14562656
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویش صالحین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۴۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۶: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت وبه تصویب رسیدن ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۱/۰۴/xxx۶ ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شماره ثبت xxx۱۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به مدیریت آقای محمدعلی جلالی گلوسنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به مدیریت آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۶ انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13823318
آگهی تغییرات شرکت تولیدی گندم آرد سفید ارمغان لذیذ بجنورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۹۹۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و گزارشات مالی به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای رضا ابوالفتحی زاده با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای حسین شیخی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13667954
آگهی تغییرات شرکت زر پخش مهیار همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۰۴۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بانمایندگی آقایان حسین شیخی باکدملی xxxxxxxxx۷ و حمید خادمی باکدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا دلاوری با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13585062
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۱۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقایان حسین شیخی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حمید خادمی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13547221
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۰۱/xxx۶ و مجوز شماره ۱۶/۲/xxx۶ مورخه xxxxxx/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به موجب سند صلح شماره xxx۱۰ مورخ ۲۴/۰۳/xxx۶ در دفتر خانه اسناد رسمی شماره xxx حوزه ثبتی تهران مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از سهم الشرکه خود را به حمیدچراغی کازرونی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ واگذار نمود و میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش داد. حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره مهدی آقاجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان رییس هیات مدیره سیویل احمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب ریس هیات مدیره حمید خادمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیات مدیره حمیدچراغی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر موسسه معتبر می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از نقل و انتقال سهم الشرکه: حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. مهدی آقاجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. سیویل احمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. حمید خادمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه حمیدچراغی کازرونی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445829
آگهی تغییرات شرکت تولیدی گندم آرد سفید ارمغان لذیذ بجنورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۹۹۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام پویا به شماره ثبت xxx۵ با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای رضا ابوالفتحی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴، شامل ترازنامه، صورت سود وزیان وگزارشات مالی به تصویب رسید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431568
آگهی تغییرات شرکت آرمان موتور کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۵۱۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) ترازنامه و صورتهای مالی شرکت منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب جمع قرار گرفت. ۲) موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به مدیریت آقای حسین شیخی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای امیر ناصر شاه آبادی به کدملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳) روزنامه پیمان یزد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13427447
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آرد زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۷۰۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ با نمایندگی آقایان حسین شیخی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حمید خادمی با شماره ملی: xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056335
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۶/۵/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره بشرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: مهدی آقاجانی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره حسین شیخی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره سیویل احمدزاده با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره حمید خادمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12833956
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری مهر شریعه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۲۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۵/xxx۴ ومجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۵ , xxx مورخ ۲۵/۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۲/۲/xxx۴ به تصویب رسید. ارکان صندوق به شرح زیر است: اسمعیل فئوادیان کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کارگزاری مهرآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت مدیر صندوق حسین شیخی کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از موسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت متولی امیرحسین نریمانی خمسه کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی موسسه حسابرسی هوشیار ممیزبه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت حسابرس اسمعیل فئوادیان کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کارگزاری مهرآفرین، به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت ضامن نقدشوندگی روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12718188
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه توسعه بین المللی صنعت و اقتصاد پردیسان پویا درتاریخ ۲۶/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۲۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری در حوزه صنعت نفت، گاز، پتروشیمی (به استثناء استخراج و اکتشاف و بهره برداری) و سایر صنایع ازجمله: سرمایه گذاری در انواع شرکتهای داخلی و خارجی، سرمایه گذاری و مشارکت درطرحهای صنعتی موضوع فعالیت شرکت، مدیریت و نظارت بر عملیات و امور شرکتهای سرمایه پذیر، اخذ وام، تسهیلات واعتبارات ارزی وریالی برای اجرا طرحها و تحقق اهداف شرکت، واردات و صادرات، کالا، خدمات، ماشین آلات وتاسیسات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، سرمایه گذاری در پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع و هر نوع فعالیت اقتصادی و تجاری طبق قانون و مقررات کشورکه برای تحقق اهداف شرکت لازم باشد همگی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم «ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد» مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: فارس شیراز بلوار ارم خیابان ابوالفتح خانی کوچه ۵/۱۳ پلاک xxx کدپستی: xxx۶۸ - xxx۳۶ سرمایه شرکت: مبلغ پنجاه میلیارد ریال منقسم به پنجاه میلیون سهم با نام عادی یکهزار ریالی میباشد که مبلغ هفده میلیارد و پانصد میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۶۳ مورخ ۱۴/۱۰/۹۴ نزد بانک ملت شعبه آزادی شیراز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای محمد احتیاطی به شماره شناسنامه xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) به عنوان رئیس هیات مدیره - آقای جلیل ابراهیم پور به شماره شناسنامه ۴۱ وشماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت صنایع جوشکاری و تولید الکترود شیراز (سهامی خاص) به عنوان نایب رئیس هیات مدیره - آقای غلامرضا عادل زاده به شماره شناسنامه xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت پرتوراه اندازان صنعت (سهامی خاص) به عنوان عضو هیات مدیره - آقای بهمن رضا پورجعفر به شماره شناسنامه xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) به عنوان عضو هیات مدیره - آقای حسینعلی زادمهر به شماره شناسنامه xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت صنایع انرژی کارآفرینان پارس دنا (سهامی خاص) به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره همگی به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و مدارک مالی و تعهدآور شرکت مانند چک، سفته، اوراق بهادار، قراردادهای مالی با امضاء مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیات مدیره درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و یا با امضاء دو عضو هیات مدیره بطور مشترک به همراه مهر شرکت معتبر و قانونی می‌باشد و امضاء مکاتبات و امور جاری شرکت با امضاء مدیرعامل اعتبارقانونی دارد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ هر دو برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت انتشار آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12397976
آگهی تغییرات شرکت حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۹/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره ۵۸/xxx/۹۴ مورخ ۳۰/۳/xxx۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب سندصلح شماره xxx۷۶ مورخ ۲۵/۰۳/xxx۴ دفترخانه شماره xxx تهران آقای نور اعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی با کدملی xxxxxxxxx۶ کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال را به خانم سیویل احمدزاده با کدملی xxxxxxxxx۲ واگذار نمود واز شرکت خارج گردید ودر سرمایه شرکت تغییری حاصل نگردید و نام شرکا و میزان سهم الشرکه شرکا بعد از نقل و انتقال سهم الشرکه به شرح ذیل می باشد آقای حسین شیخی با کدملیxxxxxxxxx۷ دارایxxxxxxxxxریال سهم الشرکه آقای مهدی آقاجانی با کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حمیدخادمی با کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه خانم سیویل احمدزاده با کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12174228
آگهی تغییرات شرکت گروه مشارکت رایورز نیکو سگال سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۰۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخی ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087743
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و آقای حسین شیخی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۳ انتخاب گردیدند. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12064933
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نرم افزار رایورز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۵۹۵۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۲۰۸۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب رسید. موسسه حاسبرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9399984
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه گذاری الوند خاورمیانه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۷۳۷۴۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۹۴۶
پیرو آگهی صادره به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx۵ مورخه ۱۳/۰۷/xxx۲ عبارت "موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بشماره ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین شیخی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند از قلم افتاده بود که بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764831
آگهی تغییرات شرکت کلر پارس شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۵۸۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب گردید. شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۳ شرکت شیمیائی ره آورد تامین (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹، شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ شرکت اوزان (سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۸۱ تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و حسین شیخی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1757103
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نرم افزار رایورزشمال شرکت سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۸۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۴۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵به سمت بازرس اصلی و آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشارگیلان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ ـ اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۵ به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت مهندسی نرم افزار رایورز (سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۵۳و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷به نمایندگی آقای مهداد رزاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وآقای احمد جناب به شماره ملی xxxxxxxxx۷و آقای مجید عرفانیان خلخالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ۴ ـ ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735522
آگهی تغییرات شرکت دمنده الکتریک سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۲۳۸۷۶۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۷۹۶۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار" اطلاعات "جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681935
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بازرگانی در داران سریر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۸۹۷۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۹۱۸۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال دیگر انتخاب شدند. موسسه حسابرسی وخدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ وآقای حسین شیخی با ک م xxxxxxxxx۷ برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1651686
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی غدیر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597984
آگهی تغییرات شرکت نوآوران کالای شرق سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۶۵۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۳۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالیxxx۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین شیخی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576008
آگهی تغییرات شرکت شیمی گستر نیکو سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۴۹۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۳۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین شیخی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576012
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و بازرگانی نیکو نسج شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۶۹۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۴۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود وزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی انتخاب شد.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای حسین شیخی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575146
آگهی تصمیمات شرکت فرش شاپرک دلیجان (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۷۵ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۴۳۴۷ و کدپستی ۳۷۹۱۶۹۴۵۸۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۲ که در تاریخ ۳۱/۰۴/xxx۳ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx با مدیریت حسین شیخی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و آقای نور اعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ مسئول ثبت شرکت های دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537090
آگهی تغییرات شرکت مخازن صادراتی پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی: xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخی به کدملی:xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539008
آگهی تغییرات شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۶۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای درج آگهی ها انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی: xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخی به کدملی:xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱سال انتخاب گردیدندوترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی ۹۲تصویب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1706597
آگهی تصمیمات شرکت تارا صنعت دلیجان (سهامی‌خاص) ثبت شده بشماره ۸۵۳ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۰۲۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۹۳ که در تاریخ ۱۸/۳/۹۳ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx با مدیریت حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ مسئول ثبت شرکت های دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534178
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۱۲/۹۲ شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ گزارش فعالیت هیئت مدیره و حسابهای شرکت مشتمل بر ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای درج آگهی ها انتخاب شد.
۳ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای حسین شیخیانی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
۴ـ مقرر گردید که حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره مبلغ xxx/xxx/۶ ریال در ازای هر جلسه و تا سقف حداکثر دو جلسه در ماه پرداخت گردد.
۵ـ کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت در سال مالی xxx۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۶ـ مجمع به مدیرعامل شرکت وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر و مدارک ثبتی اقدام نماید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1706619
آگهی تصمیمات شرکت ستاره طلایی دلیجان (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۵۶ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۲۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۳ که در تاریخ ۱۸/۰۳/xxx۳ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx با مدیریت حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای نور اعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ مسئول ثبت شرکت های دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586122
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع پتروشیمی دهلران سپهر سهامی خاص شماره ثبت ۶۲۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۱/۱۲/۹۲ در شرکت فوق تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ گزارش فعالیت هیات مدیره و حسابهای شرکت مشتمل بر ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال منتهی به ۳۰/۹/۹۲ را مورد تصویب قرار داد.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی

آقای حسین شیخی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بازرس قانونی علی البدل

برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات را به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای درج آگهی ها انتخاب نمود.

۴ـ مقرر گردید که حق حضور اعضا غیرموظف هیات مدیره مبلغ xxx/xxx/۶ ریال در ازای هر جلسه و تا سقف حداکثر دو جلسه در ماه پرداخت گردد.

۵ـ کلیه معاملات مشمول ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت در سال مالی xxx۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

شxxxxxx۹ رئیس ثبت اسناد و املاک دهلران

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1433285
آگهی تغییرات شرکت رامینا پلاستیک یزد سهامی خاص شماره ثبت ۴۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۱۳۸۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند: آقای کاظم نور ایمانی کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد رضا تفضلی یزدی کد ملی xxxxxxxxx۶ و حمید رضا تفضلی یزدی کد ملی xxxxxxxxx۶
ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بسمت بازرس اصلی و آقای حسین شیخی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ـ صورت های مالی سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1433283
آگهی تغییرات شرکت رامینا پلاستیک یزد سهامی خاص شماره ثبت ۴۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۱۳۸۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ با توجه به استعفای بازرسین در نتیجه موسسه حسابرسی حافظ گام شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1704843
آگهی تغییرات شرکت ستاره طلایی دلیجان (سهامی‌خاص) ثبت شده بشماره ۱۵۶ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۲۸۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۲ واصل گردید تغییرات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx با مدیریت حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ مسئول ثبت شرکت های دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1704903
آگهی تصمیمات شرکت تارا صنعت دلیجان (سهامی‌خاص) ثبت شده بشماره ۸۵۳ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۰۲۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۲ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید: ۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx با مدیریت حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ مسئول ثبت شرکت های دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1370901
آگهی تصمیمات شرکت درنا جوجه دلیجان سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۳ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۵۱۵۹
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۹۲ که در تاریخ ۹/۱۱/۹۲ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید.
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با مدیریت حسین شیخی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی آقای نور اعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی کد ملی و کدپستی xxxxxxxxx۶ و xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد.
۲ـ صورت های مالی و ترازنامه منتهی به سال xxx۱ بتصویب رسید.
۳ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بدین قرار انتخاب شدند: آقایان غلامرضا و عباس و ناصر همگی بیکی.
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۹۲ آقایان غلامرضا بیکی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس بیکی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر بیکی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی نیز با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ مسئول ثبت شرکت های دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1370902
آگهی تصمیمات شرکت شهروز دلیجان سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۸ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۳۸۶۲
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۹۲ که در تاریخ ۹/۱۱/۹۲ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید.
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با مدیریت حسین شیخی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی آقای نور اعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی کد ملی و کدپستی xxxxxxxxx۶ و xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد.
۲ـ صورت های مالی و ترازنامه منتهی به سال xxx۱ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ مسئول ثبت شرکت های دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1370906
آگهی تصمیمات شرکت درنا مرغ سهامی خاص شماره ثبت ۹۱ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۰۸۸۴۳
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۹۲ که در تاریخ ۹/۱۱/۹۲ واصل گردید تصمیم ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید: ۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با مدیریت حسین شیخی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و آقای نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی کد ملی و کدپستی xxxxxxxxx۶ و xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ مسئول ثبت شرکت های دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362358
آگهی تصمیمات شرکت نمک تصفیه شده صدف سپید دلیجان سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۲ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۱۹۰۵
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/۹۲ که در تاریخ ۸/۱۱/۹۲ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با مدیریت حسین شیخی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی آقای نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی بشماره ملی و کدپستی xxxxxxxxx۶ و xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ مسئول ثبت شرکتهای دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1369031
آگهی تصمیمات شرکت گیتی گستر دلیجان سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۰ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۲۶۱۹
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ که در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۲ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با مدیریت حسین شیخی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی آقای نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی کد ملی و کدپستی xxxxxxxxx۶ و xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد.
۲ـ صورت های مالی و ترازنامه منتهی به سال xxx۱ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ مسئول ثبت شرکت های دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1339826
آگهی تصمیمات شرکت نساجی آسیا دلیجان سهامی خاص شماره ثبت ۹۶۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۰۴۴۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ که در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۲ واصل گردید:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به مدیریت حسین شیخی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و حسابرس رسمی نور اعلا شیخ الاسلامی کندلوسی بشماره ملی و کدپستی xxxxxxxxx۶ و xxxxxxxxx بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267000
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نرم‌ افزار رایورز سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۹۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۸۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخی به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282881
آگهی تغییرات شرکت شیمی گستر نیکو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۳۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228186
آگهی تغییرات شرکت دمنده الکتریک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۶۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ تصویب شد.
موسسه حسابرسی حافظ گام ش مxxxxxxxxx۳۵ بازرس اصلی و آقای حسین شیخی ک مxxxxxxxxx۷ بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216983
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و بازرگانی نیکو نسج شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۶۹۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۴۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
محمد نیکوخصال به شماره ملی xxxxxxxxx۸
آرش نیکوخصال به شماره ملی xxxxxxxxx۰
رضا محی الدین راد به شماره ملی xxxxxxxxx۹
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351333
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بازرگانی در داران سریر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۴۸۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۸۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد طهماسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رییس هیئت مدیره و آقای مرتضی طهماسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم مائده طهماسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق عادی و مراسلات با امضای رییس هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190543
آگهی تغییرات شرکت پترو صنعت کاویان شیمی شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۴۶۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۸۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام ش م xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین شیخی ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ تصویب شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178984
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی غدیر شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام ش ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی و حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۲ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164551
آگهی تغییرات شرکت صنایع الکترونیک الوند هنزا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۷۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی بهxxx۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به کدملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین شیخی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160644
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۱۷۶۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین شیخی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158576
آگهی تغییرات شرکت بین المللی تجارت الوند سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۳۳۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به ش.م xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و آقای حسین شیخی به ش.م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158584
آگهی تغییرات شرکت صنعت مهرآوران دلتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۲۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. تراز و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171331
آگهی تاسیس شرکت آموزش و پژوهش رایورز کویر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۶/۰۶/xxx۲ شماره ثبت xxx۲۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۰۶/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جام یزد آگهی می شود.
۱ ـ موضوع شرکت: آموزش ـ پژوهش و مشاوره در زمینه های فناوری اطلاعات و بقیه بشرح ماده ۲ اساسنامه و ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد.
۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
۳ ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان یزد ـ شهر یزد ـ بلوار جمهوری ـ ک شرق ـ ساختمان بورس ـ ط ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ ـ همراه مدیرعامل xxxxxxxxx۸۸
۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد هفتاد و چهار سهم با نام، تعداد بیست و شش سهم بی نام می باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۲/۹۲ مورخ ۲۷/۰۳/xxx۲ نزد بانک سامان شعبه بلوار جمهوری یزد پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ شرکت مهندسی نرم افزار رایورز کویر سهامی خاص شماره ثبت xxx۹ با نمایندگی آقای بابک زرین کوب کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای مجید اسماعیل به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای آرش شبانی داریانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ آقای محمد مهران لسان صدق به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره.
۵ـ۵ـ آقای حسین فرح بخش به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره.
۶ـ۵ـ آقای محمد مهران لسان صدق به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای محمد مهران لسان صدق به صورت ثابت و یکی از دو امضای مجید اسماعیل و بابک زرین کوب همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای محمد مهران لسان صدق همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ موسسه موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام شماره ثبت xxx۲۹ با نمایندگی آقای علیرضا وطن دوست به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای حسین شیخی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ـ واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179098
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الکترومولد سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۱۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
پرستو اصغر زاده به ش ملی xxxxxxxxx۱ و امیر قصابی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و آرمیتا قصابی به ش ملی xxxxxxxxx۴ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرا جهت درج آگهی های شرکت تعیین تعیین گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156704
آگهی تغییرات شرکت تولید خودروهای سفارشی ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۴۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۷۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی حافظ گام با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی و حسین شیخی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179714
آگهی تغییرات در شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۲ شرکت فوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب مجمع رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۵ ثبت اسناد شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133463
آگهی تغییرات شرکت توسعه نیرو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۵۶۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی حسین شیخی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. منعم ضیائی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره یعقوب وزیرقائم مقامی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره سعید سراجی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل هوشنگ بهرامی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره منعم ضیائی و یا نائب رئیس هیئت مدیره یعقوب وزیرقائم مقامی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1122057
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع پتروشیمی دهلران سپهر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۶/۱۲/۹۱ و درخواست وارده شماره xxx/پ.س.۹۱ مورخه ۲۶/۱۲/۹۱ در شرکت فوق تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

الف ـ

۱ـ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای دوره مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و حسین شیخی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای درج آگهی ها انتخاب گردید.

۴ـ مقرر گردید حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره مبلغ xxx/xxx/۵ ریال در ازای هر جلسه و تا سقف حداکثر دو جلسه در ماه پرداخت گردد.

۵ـ کلیه معاملات مشمول ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت در سال ۹۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

شxxxxxx۷ ثبت اسناد و املاک شهرستان دهلران

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093128
آگهی تصمیمات شرکت پخش سراسری مشاء طب سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۳۴۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۷۷۶۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ۶/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت حافظ گام به شناسه ملیxxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی اکبر محتشمی به کدملیxxxxxxxxx۰ و محمد حسن حاتمی هنزا به کدملیxxxxxxxxx۷ و محمدحسن محتشمی به کدملیxxxxxxxxx۷ و میر قدیر شهلائی نمین به کدملیxxxxxxxxx۵ و شرکت فرآورده های تزریقی دارویی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بسمت اعضای اصلی و سید عطااله نبویه به کدملیxxxxxxxxx۱ بعنوان عضو علی البدل ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۲/۹۲ علیرضا فرمانیان به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و علی اکبر محتشمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ایرج فرهادی به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران بسمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند.. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته , برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه به ایشان تفویض شد و نیز محمدحسن حاتمی هنزا بسمت رئیس هیات مدیره تعیین شدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1072214
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ گزارش فعالیت هیئت مدیره و حسابهای شرکت مشتمل بر ترازنامه و صورت جریان وجوه نقدی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۴ـ کلیه معاملات مشمول ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت در سال xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت.

شxxxxxx۲ ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1125469
آگهی تغییرات شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۷۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۶۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۳۰/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233222
آگهی تغییرات شرکت مخازن صادراتی پارسیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۶۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۳۰/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045857
آگهی تغییرات شرکت گروه مشارکت رایورز نیکو سگال سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029823
آگهی تصمیمات شرکت کامپیوتری توسعه سخت افزار سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۴۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ واصل گردید شرکت حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به ش م xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026219
آگهی تغییرات شرکت سپید پلاستیک یزد سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۴۱۱۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مالیاتی و آقای حسین شیخی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ندای یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 973799
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۷۵۹۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۸۳۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 967404
آگهی تغییرات شرکت مخازن صادراتی پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۶۷۲۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۶۵۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۱/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9758566
آگهی تغییرات شرکت مخازن صادراتی پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۶۷۲۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۶۵۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۱/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 949288
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی مشاور ماندرو سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۲۰۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۷/۹۱ واصل گردید: تعداد اعضا هیئت مدیره مرکب از ۳ نفر می باشد و ماده ۱۵ اساسنامه اصلاح شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به ش م xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. تورج امیرسلیمانی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، شاهین فراهی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، صنوبر امیرسلیمانی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات قراردادها با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا مشترک نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910079
آگهی تصمیمات شرکت دمنده الکتریک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۶۲۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 902265
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۲/۲/۹۱ شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ گزارش فعالیت هیئت مدیره و حسابهای شرکت مشتمل بر ترازنامه و صورت جریان وجوه نقدی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ را مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ روزنامه اطلاعات را بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۴ـ کلیه معاملات مشمول ماده xxx لایحه اصلاحی قانونی تجارت در سال ۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10125687
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۲/۲/۹۱ شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ گزارش فعالیت هیئت مدیره و حسابهای شرکت مشتمل بر ترازنامه و صورت جریان وجوه نقدی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ را مورد تصویب قرار گرفت. ۲ روزنامه اطلاعات را بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ کلیه معاملات مشمول ماده xxx لایحه اصلاحی قانونی تجارت در سال ۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 740656
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری الوند خاورمیانهسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۳۷۴۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عباس صمیمی و آقای حامد واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سید حمید واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۸/۴/۹۲.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای عباس صمیمی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حامد واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید حمید واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۹/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734841
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی شبکه و اطلاع‌رسانی رایورزسهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۶۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۹۰۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732126
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری الوند رامیانسهامی خاص به شماره ثبت۳۶۱۸۵۶و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۴۱۵۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عـنوان بازرس عـلی البدل بـرای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حامد واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سیدحمید واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسام واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۳
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۴ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای حامد واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدحمید واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسام واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسام واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732234
آگهی تغییر در مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت ۱۲۵۲۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱۵/۵/۹۱ حسین شیخی به ک م xxxxxxxxx۷ مبلغ xxx/xxx/۷۵ ریال از سهمالشرکه خود را به سیویل احمدزاده به ک م xxxxxxxxx۲ طبق سند صلح شماره xxx۰۷ مورخ ۱۵/۶/۹۱ دفترخانه xxx تهران انتقال داد و سهمالشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال کاهـش داد و در نتـیجه در سرمایه مؤسسه تغییری حاصل نگردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 722953
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی بازرگانی درداران سریر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۴۸۹۷۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۱۸۳۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به ش.ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد طهماسبی به کدملیxxxxxxxxx۶ و مرتضی طهماسبی به کدملیxxxxxxxxx۵ و مائده طهماسبی به کدملیxxxxxxxxx۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۴/۹۱ محمد طهماسبی به سمت رئیس هیئت مدیره و مائده طهماسبی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی طهماسبی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هریک به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726452
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی بازرگانی درداران سریر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۴۸۹۷۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۱۸۳۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به ش.ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد طهماسبی به کدملیxxxxxxxxx۶ و مرتضی طهماسبی به کدملیxxxxxxxxx۵ و مائده طهماسبی به کدملیxxxxxxxxx۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۴/۹۱ محمد طهماسبی به سمت رئیس هیئت مدیره و مائده طهماسبی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی طهماسبی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هریک به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10543178
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی بازرگانی درداران سریر (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۴۸۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۸۳۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به ش. ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد طهماسبی به کدملی xxxxxxxxx۶ و مرتضی طهماسبی به کدملی xxxxxxxxx۵ و مائده طهماسبی به کدملی xxxxxxxxx۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۱ محمد طهماسبی به سمت رئیس هیئت مدیره و مائده طهماسبی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی طهماسبی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هریک به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 740176
آگهی تغییرات شرکت سینا لوله یزد سهامی خاص شماره ثبت ۵۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۷۱۹۲۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیده اند: ۱ ـ آقایان محمد حسین ابوئی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و مجید قنبرپور ممقانی کد ملی xxxxxxxxx۴ و خانم حمیده مجاهد به کد ملی xxxxxxxxx۴ ۲ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین شیخی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار ندای یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۴ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۵ ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۹۱ آقای محمد حسین ابوئی بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم حمیده مجاهد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید قنبرپور ممقانی بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706434
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی الکترو مولد (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۵۲۰۱۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۷۱۶۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: پرستو اصغرزاده به کدملیxxxxxxxxx۱ و امیرقصابی به کدملیxxxxxxxxx۷ و آرمیتا قصابی به کدملیxxxxxxxxx۴.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 700867
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرونسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۸/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693766
آگهی تصمیمات شرکت بین‌المللی تجارت الوندسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۹۶۴۷۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۸۳۳۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 694693
آگهی تغییرات شرکت صنایع الکترونیک الوند هنزاسهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۰۲۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۲۷۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳۱/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محمدمهدی بدلا به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و خانم معصومه پروا به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای محمد اسکندری اورک به شماره ملیxxxxxxxxx۴ تا تاریخ۳۱/۰۴/xxx۳
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید محمدمهدی بدلا به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم معصومه پروا به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد اسکندری اورک به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد اسکندری اورک به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۲۲/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 694704
آگهی تغییرات شرکت صنعت مهر آوران دلتاسهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۳۰۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۸۲۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۹/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید حسین بزازیان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و خانم معصومه معدنی پورکرمانشاهی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای مرتضی غلام شهبازی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ تا تاریخ۲۹/۰۴/xxx۳
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۴ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید حسین بزازیان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم معصومه معدنی پورکرمانشاهی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی غلام شهبازی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی غلام شهبازی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقد اسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مکاتبات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ۲۲/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9998578
آگهی تغییرات شرکت صنایع الکترونیک الوند هنزا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۰۲۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۲۷۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۳۱/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محمدمهدی بدلا به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و خانم معصومه پروا به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای محمد اسکندری‌اورک به شماره ملیxxxxxxxxx۴ تا تاریخ۳۱/۰۴/xxx۳

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید محمدمهدی بدلا به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم معصومه پروا به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمد اسکندری‌اورک به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد اسکندری‌اورک به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۲۲/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693158
آگهی تصمیمات شرکت پترو صنعت کاویان شیمی (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۴۶۲۳۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۶۸۷۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. حامد واحدی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پترو صنعت گامرون به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی سید حمید واحدی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت بین المللی تجارت الوند به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی قادر نبوی علمداری به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مهرداد کوه خضری به کدملیxxxxxxxxx۷ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت ومکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9862800
آگهی تصمیمات شرکت نوآوران کالای شرق (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۶۵۹۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۳۷۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/xxx۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه.ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691211
آگهی تصمیمات شرکت صنایع فلزی کوشاسهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۴۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۵۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691240
آگهی تصمیمات شرکت توسعه نیرو سهامی خاص به شماره ثبت۵۶۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یعقوب وزیر قائم مقای به کدملی xxxxxxxxx۵ و سعید سراجی به کدملی xxxxxxxxx۷ و منعم ضیائی به کدملی xxxxxxxxx۹ و هوشنگ بهرامی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۹۱ منعم ضیائی بسمت رئیس هیئت مدیره و یعقوب وزیرقائم مقامی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید سراجی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9646992
آگهی تصمیمات شرکت صنایع فلزی کوشا سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۴۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۵۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10331752
آگهی تصمیمات شرکت توسعه نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یعقوب وزیر قائم مقای به کدملی xxxxxxxxx۵ و سعید سراجی به کدملی xxxxxxxxx۷ و منعم ضیائی به کدملی xxxxxxxxx۹ و هوشنگ بهرامی به کدملی xxxxxxxxx۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۹۱ منعم ضیائی بسمت رئیس هیئت مدیره و یعقوب وزیرقائم مقامی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید سراجی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 689548
آگهی تغییرات شرکت شهر صنعتی پارسین نور سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۹۸۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۵۷۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۱۶/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679993
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئتمدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی آقاجانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئتمدیره و حسین شیخی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره و حمید خادمی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیاتمدیره و سیویل احمدزاده به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئتمدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیاتمدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10317680
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی آقاجانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین شیخی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و حمید خادمی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیات مدیره و سیویل احمدزاده به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 669994
آگهی تصمیمات شرکت ماشینهای اداری نگارستان سپهر سهامی خاص به شماره ثبت۱۳۲۷۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۰۴۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبدالرضا وفابخش به کدملیxxxxxxxxx۹ و بنیامین وفابخش به کدملیxxxxxxxxx۹ و محمد سلیم به کدملیxxxxxxxxx۹ و منصور وفابخش به کدملیxxxxxxxxx۱ و ناصر وفابخش به کدملیxxxxxxxxx۸.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 653449
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی شبکه و اطلاع رسانی رایورز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۱۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۹۰۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ و ۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به ش ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخی به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل محمدرضا شمشیریراد به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و پرویز رحمتی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید عرفانیانخلخالی به ک م xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی ازاعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و نامههای اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642238
آگهی تصمیمات شرکت پخش سرای مشاء طب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۳۸۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۷۷۶۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10003502
آگهی تصمیمات شرکت پخش سرای مشاء طب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۳۸۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۷۷۶۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 908663
آگهی تصمیمات شرکت شعله خاور پارسیان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۸۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۸۰۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626689
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیمیایی یگانه سازان پارت سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۸۳۵۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۶۹۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10088053
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی نرم افزار رایورز سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۹۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۸۳۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی حسین شیخی به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 454008

آگهی تصمیمات شرکت مهندسی نرم افزار رایورز
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵۳
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی حسین شیخی به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 430974

آگهی تغییرات شرکت پالایش بید بلند سپهر
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۸/۱۰/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9843930
آگهی تغییرات شرکت پالایش بید بلند سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۰۱۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۹۳۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۸/۱۰/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 423060

آگهی تأسیس شرکت گروه مشارکت رایورز نیکو سگال
سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۱۰/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۱۰/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: تهیه طرح جامع گمرک نوین؛ شناخت، طراحی، تدوین، بهینه سازی و اصلاح سیستم ها، روش ها و ساختارهای سازمانی، فن آوری اطلاعات، مدیریت و نظارت فنی بر اجرای طرح های توسعه، ارتقاء بهبود و تحول سازمانی سیستمهای کاربردی و سخت افزاری، ارائه خدمات تهیه استعلام ارزیابی فنی کیفی (RFQ)، درخواست پیشنهاد (RFP)، انتخاب پیمانکار، انتخاب سیستم های کاربردی و سخت افزاری، طراحی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی پرسنل تامین نیروی انسانی شرکت..
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت ۵ سال.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ولی عصر، نرسیده به توانیر، خیابان احتشام، شماره ۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به دویست هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد دویست هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۷۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹ مورخ ۱۳/۹/۹۰ نزد بانک اقتصادنوین شعبه غدیر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ شرکت مهندسی نرم افزار رایورز سهامی خاص با نمایندگی آقای پرویز رحمتی بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ شرکت نیکو سگال سهامی خاص با نمایندگی آقای سید مجید درب امامیه بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای علیرضا آزادانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای علیرضا آزادانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره، آقای پرویز رحمتی و مدیرعامل، آقای علیرضا آزادانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10109799
آگهی تصمیمات در شرکت گروه صنعت مهر دماوند با مسئولیت محدود ثبت شده بشماره ۲۰۳۱۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۸۹۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۷/۹۰ نوع شرکت از مسئولیت محدود به نوع سهامی خاص تبدیل گردید اساسنامه جدید مشتمل بر ۴۶ ماده و ۳۰ تبصره تصویب گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۵ سهم xxx/۱۰ ریال بی نام می‌باشد. علی اکبر آزاده به ش ملی xxxxxxxxx۴ و محمد آزاده به ش ملی xxxxxxxxx۵ و حامد آزاده به ش ملی xxxxxxxxx به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخی به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. علی اکبر آزاده بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و محمد آزاده بسمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۸/۹۰ تکمیل امضاء گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10146571
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور عرصه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۳۶۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10011088
آگهی تصمیمات شرکت نوآوران کالای شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۳۷۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9606161
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۶/۰۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10234364
آگهی تغییرات شرکت صنعت مهرآوران دلتا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۲۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۶/۰۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9753439
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی بازرگانی درداران سریر سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۴۸۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۸۳۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال دیگر انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۴/۹۰ محمد طهماسبی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مائده طهماسبی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی طهماسبی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10292561
آگهی تغییرات شرکت صرافی ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۱۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بهسازان ملت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت ساختمانی و راهبری ملت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۴ و شرکت چاپ بانک ملت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۳۵ و شرکت بانک ملت سهامی عام به شماره ثبت xxx۷۷ و شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام به شماره ثبت xxx۷۰ تا تاریخ ۲۸/۴/۹۱. در تاریخ ۲۹/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10582731
آگهی تغییرات شرکت شهر صنعتی پارسین نور سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۹۸۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۵۷۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱۶/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10608965
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری الوند رامیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۱۸۵۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۴۱۵۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عـنوان بازرس عـلی‌البدل بـرای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حامد واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سیدحمید واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسام واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۳

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

۴ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای حامد واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سیدحمید واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسام واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسام واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10638289
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی الکترو مولد سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۵۲۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۱۶۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بسمت بازرس اصلی و حسین شیخی به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: پرستو اصغرزاده به ش ملی xxxxxxxxx۱ و امیر قصابی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و آرمیتا قصابی به ش ملی xxxxxxxxx۴

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10648311
آگهی تغییرات شرکت صنعت مهر آوران دلتا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۳۰۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۸۲۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۹/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید حسین بزازیان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و خانم معصومه معدنی‌پورکرمانشاهی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای مرتضی غلام‌شهبازی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ تا تاریخ۲۹/۰۴/xxx۳

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

۴ ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید حسین بزازیان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم معصومه معدنی‌پورکرمانشاهی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مرتضی غلام‌شهبازی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مرتضی غلام‌شهبازی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقد اسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مکاتبات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۲۲/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10656272
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی الکترو مولد (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۵۲۰۱۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۷۱۶۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: پرستو اصغرزاده به کدملیxxxxxxxxx۱ و امیرقصابی به کدملیxxxxxxxxx۷ و آرمیتا قصابی به کدملیxxxxxxxxx۴.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10730008
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی مشاور ماندرو سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۰۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۲۰۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۷/۹۱ واصل گردید: تعداد اعضا هیئت‌مدیره مرکب از ۳ نفر می‌باشد و ماده ۱۵ اساسنامه اصلاح شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به ش م xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. تورج امیرسلیمانی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، شاهین فراهی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، صنوبر امیرسلیمانی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات قراردادها با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا مشترک نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و عضو هیئت‌مدیره و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10760109
آگهی تصمیمات شرکت مشاور ماندرو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۲۰۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۹ واصل گردید: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخی به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10773813
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۹۲۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۲۲۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ. اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۶/۱۱/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سیمین نظر به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و خانم سحر یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علیرضا یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱.

در تاریخ۱۰/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10824112
آگهی تغییر در مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت ۱۲۵۲۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱۵/۵/۹۱ حسین شیخی به ک م xxxxxxxxx۷ مبلغ xxx/xxx/۷۵ ریال از سهم الشرکه خود را به سیویل احمدزاده به ک م xxxxxxxxx۲ طبق سند صلح شماره xxx۰۷ مورخ ۱۵/۶/۹۱ دفترخانه xxx تهران انتقال داد و سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال کاهـش داد و در نتـیجه در سرمایه مؤسسه تغییری حاصل نگردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10881546
آگهی تصمیمات شرکت بین‌المللی تجارت الوند سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۹۶۴۷۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۸۳۳۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10916186
آگهی تغییرات شرکت صنایع الکترونیک الوند هنزا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۰۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۲۷۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۶/۰۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10972027
آگهی تصمیمات شرکت دمنده الکتریک سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۳۸۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۶۲۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۶/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10999422
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۵۱۷۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه.ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11022189
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور عرصه سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۴۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۷۵۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵

بسمت بازرس اصلی و حسین شیخی به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11113048
آگهی تصمیمات شرکت دمنده الکتریک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۷۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۶۲۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۷/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۱۰/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11147085
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیمیایی یگانه سازان پارت سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۸۳۵۳۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۶۹۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11159891
آگهی تصمیمات شرکت توسعه نیرو سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۵۶۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ و و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخی به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: یعقوب وزیرقائم‌مقامی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و سعید سراجی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و منعم ضیائی به ش ملی xxxxxxxxx۹ و هوشنگ بهرامی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۴/۹۰ منعم ضیائی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و یعقوب وزیرقائم‌مقامی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سعید سراجی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11172019
آگهی تاسیس شرکت شهر صنعتی پارسین نور سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: احداث شهرک صنعتی و ایجاد امکانات زیربنایی شامل تسطیح کانال‌کشی تامین خطوط آب و برق ـ ارائه خدمات سخت‌افزاری و مهندسی تکنولوژی به واحدهای صنعتی و تولیدی ـ ارائه مشاوره خدمات فنی و مهندسی به واحدهای صنعتی و تولیدی ـ ارائه خدمات پشتیبانی فنی در جهت ارتقای نیروی انسانی واحدهای صنعتی و تولیدی ـ انجام سایر امور خدمات صنعتی فنی مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی و عمومی ـ انجام کلیه امور بازرگانی اعم از واردات و صادرات مواد اولیه ماشین‌آلات و تجهیزات برای واحدهای صنعتی و تولیدی ـ انجام کلیه امور مربوط به تامین امکانات و تجهیزات و آماده‌سازی منابع مزبور برای واحدهای صنعتی تولیدی و خدماتی ـ سرمایه‌گذاری در شرکتهای دیگر و یا تاسیس شرکت یا شرکتهای جدید به منظور بسط فعالیت های شرکت و بطور کلی هرگونه فعالیت مجاز که در جهت پیشبرد اهداف منافع و مصالح شرکت ضروری و متقضی باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ گاندی ـ ک بیست و یکم ـ پ۷ ط دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به پنجاه هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پنجاه هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲/۱۰/۸۹ نزد بانک تجارت شعبه گاندی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۲ با نمایندگی آقای پرویز معتمد به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ شرکت آلومتک سهامی‌عام به شماره ثبتxxx۷۷ با نمایندگی آقای محمدجعفر صفویان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ شرکت آلومراد سهامی‌عام به شماره ثبتxxx۷۶ با نمایندگی آقای مجید غلاث به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای عباس رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت اعتبار دارد و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبتxxx۲۹ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11186159
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی شبکه و اطلاع رسانی رایورز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۱۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۹۰۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ و ۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به ش ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخی به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل محمدرضا شمشیری راد به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و پرویز رحمتی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مجید عرفانیان خلخالی به ک م xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11247780
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی بازرگانی درداران سریر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۴۸۹۷۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۱۸۳۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ‌گام به ش.ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد طهماسبی به کدملیxxxxxxxxx۶ و مرتضی طهماسبی به کدملیxxxxxxxxx۵ و مائده طهماسبی به کدملیxxxxxxxxx۰ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۴/۴/۹۱ محمد طهماسبی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مائده طهماسبی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی طهماسبی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل هریک به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11278000
آگهی تصمیمات شرکت شعله خاور پارسیان سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۳۸۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۸۰۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11312267
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۲۶۵۱۷۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11423105
آگهی تصمیمات شرکت ماشینهای اداری نگارستان سپهر سهامی خاص به شماره ثبت۱۳۲۷۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۰۴۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبدالرضا وفابخش به کدملیxxxxxxxxx۹ و بنیامین وفابخش به کدملیxxxxxxxxx۹ و محمد سلیم به کدملیxxxxxxxxx۹ و منصور وفابخش به کدملیxxxxxxxxx۱ و ناصر وفابخش به کدملیxxxxxxxxx۸.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11428047
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۸/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11435345
آگهی تصمیمات شرکت پترو صنعت کاویان شیمی (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۴۶۲۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۶۸۷۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. حامد واحدی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت پترو صنعت گامرون به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی سید حمید واحدی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بین‌المللی تجارت الوند به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی قادر نبوی‌علمداری به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره و مهرداد کوه‌خضری به کدملیxxxxxxxxx۷ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و یا یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت ومکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11457429
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری الوند رامیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۱۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۱۵۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مـالی انتـخاب گردیـدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۶/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11480202
آگهی تصمیمات شرکت پترو صنعت کاویان شیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۶۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۸۷۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11514145
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری الوند خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۷۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۲۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۶/۰۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11595200
آگهی تصمیمات شرکت شعله خاور پارسیان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۸۹۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۸۰۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11654023
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی بازرگانی درداران سریر سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره۱۴۸۹۷۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۱۸۳۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵بسمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کد ملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال دیگر انتخاب گردیدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/۸۹ محمد طهماسبی به کد ملیxxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مائده طهماسبی به کد ملیxxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی طهماسبی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11702316
آگهی تصمیمات شرکت شیمی گستر نیکو سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۹۸۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۳۰۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۸۹ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۳ و شرکت ابهر ریس به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۷ و شرکت گروه صنعتی نیکو ابهر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۴.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11704974
آگهی تغییرات شرکت سینا لوله یزد سهامی خاص شماره ثبت ۵۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۷۱۹۲۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱‌ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیده اند: ۱‌ـ آقایان محمد حسین ابوئی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و مجید قنبرپور ممقانی کد ملی xxxxxxxxx۴ و خانم حمیده مجاهد به کد ملی xxxxxxxxx۴ ۲‌ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین شیخی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند۳ ‌ـ روزنامه کثیرالانتشار ندای یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴‌ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۵‌ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۹۱ آقای محمد حسین ابوئی بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم حمیده مجاهد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید قنبرپور ممقانی بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11776226
آگهی تغییرات شرکت پالایش پارسیان سپهر سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۹۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۳۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۲/۹/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11778526
آگهی تصمیمات شرکت دمنده الکتریک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۶۲۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11825496
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی شبکه و اطلاع‌رسانی رایورز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۶۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۹۰۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11829294
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری الوند خاورمیانه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۳۷۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عباس صمیمی و آقای حامد واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سید حمید واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۸/۴/۹۲.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عباس صمیمی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حامد واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید حمید واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حامد واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضا هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۹/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11885738
آگهی تأسیس شرکت گروه مشارکت رایورز نیکو سگال سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۱۰/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۱۰/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تهیه طرح‌ جامع گمرک نوین؛ شناخت، طراحی، تدوین، بهینه‌سازی و اصلاح سیستم‌ها، روش‌ها و ساختارهای سازمانی، فن‌آوری اطلاعات، مدیریت و نظارت فنی بر اجرای طرح‌های توسعه، ارتقاء بهبود و تحول سازمانی سیستمهای کاربردی و سخت‌افزاری، ارائه خدمات تهیه استعلام ارزیابی فنی کیفی (RFQ)، درخواست پیشنهاد (RFP)، انتخاب پیمانکار، انتخاب سیستم‌های کاربردی و سخت‌افزاری، طراحی، مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی پرسنل تامین نیروی انسانی شرکت..

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت ۵ سال.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ولی‌عصر، نرسیده به توانیر، خیابان احتشام، شماره ۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به دویست هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد دویست هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۷۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹ مورخ ۱۳/۹/۹۰ نزد بانک اقتصادنوین شعبه غدیر پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز سهامی‌خاص با نمایندگی آقای پرویز رحمتی بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ شرکت نیکو سگال سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید مجید درب امامیه بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای علیرضا آزادانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای علیرضا آزادانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره، آقای پرویز رحمتی و مدیرعامل، آقای علیرضا آزادانی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11907123
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی تجارت الوند سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۳۳۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11980316
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام‌به شماره ثبت ۱۲۵۲۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱/۸/۹۰ و به استناد سند صلح شماره xxx۵۳ مورخ ۲۹/۸/۹۰ دفتر اسناد رسمی شماره xxx تهران و مهدی آقاجانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxx/xxx/۹ ریال از سهم‌الشرکه خود را به حمید خادمی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ و حسین شیخی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxx/xxx/۲۷ ریال از سهم‌الشرکه خود را به حمید خادمی به نسبت xxx/xxx/۱۰ ریال و سیویل احمدزاده به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ به نسبت xxx/xxx/۱۶ ریال واگذار و صلح حقوق نمودند. در نتیجه در سرمایه موسسه تغییری حاصل نگردید و اسامی شرکاء و میزان سهم‌الشرکه هر کدام پس از نقل و انتقال سهم‌الشرکه بشرح ذیل می‌باشد: مهدی آقاجانی دارنده مبلغ xxx/xxx/xxx ریال و حسین شیخی دارنده مبلغ xxx/xxx/xxx ریال و سیویل احمدزاده دارنده مبلغ xxx/xxx/۷۵ ریال و حمید خادمی دارنده مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال سهم‌الشرکه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات