حاتم همایون پور

حاتم همایون پور

کد ملی 001253xxxx
گراف ارتباطات
3
شرکت‌ها
3
آگهی‌ها

شرکت های حاتم همایون پور

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که حاتم همایون پور دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14755246
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اندیشه پرداز مهر آریایی درتاریخ ۲۲/۰۵/xxx۸ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:خرید سهام و اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس ها، مشاوره سرمایه گذاری در بورس ها، آموزش در مورد موضوع فعالیت های شرکت، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، واردات و صادرات و ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور، اخذ و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانک ها و موسسات دولتی و خصوصی، مشارکت در سهام شرکتها و تاسیس و ایجاد کارخانجات تولیدی و خدماتی و انجام کلیه امور بازرگانی مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، پیروزی، کوچه شهید ابراهیم عباسی مغانکی، خیابان شهید غلامعلی پیچک، پلاک xxx، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی تعداد xxxxxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۲/xxx/۳۴ مورخ ۲۰/۰۴/xxx۸ نزد بانک تجارت شعبه میدان آرژانتین با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیأت مدیره آقای حاتم همایون پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت عضو هیأت مدیره به مدت ۲ سال آقای امیرحسین محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیأت مدیره به مدت ۲ سال آقای عباس پیچک به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت عضو هیأت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیأت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدنعیم میری به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت عضو هیأت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیأت مدیره به مدت ۲ سال آقای مازیار فتحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت عضو هیأت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای همایون رضا بورنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم معصومه احسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14341887
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرمایه گذاری دارویی بهیان پرمون درتاریخ ۱۲/۰۹/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام کلیه امور بازرگانی در جهت سودآوری ـ شرکت در مناقصات و مزایدات و عقدقرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی) از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی ـ شرکت در نمایشگاه های بین المللی تخصصی و غیرتخصصی داخل و خارج از کشور.خرید و فروش سهام و مشارکت و سرمایه گذاری در سایرانواع شرکت ها، صندوق ها و پروژه ها، طراحی، نظارت، مشاوره و اجرا و بهره برداری کلیه امور عمرانی و پیمانکاری شامل ابنیه اعم از فلزی و بتنی، ساخت مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی، فروشگاهی، اجرای دکوراسیون های داخلی و نماهای بیرونی ساختمان با استفاده از فناوریهای نوین صنعت ساختمان، مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های برنامه نویسی، انبوه سازی، طراحی و نصب واجرای کلیه امور، انجام بازاریابی (غیر هرمی، غیر شبکه وغیر الکترونیک)، انجام و ایجاد کلیه امورخدمات شهری و فضای سبز و کانال کشی وامور باغبانی و انجام سرویس های ایاب و ذهاب و تامین نیروی انسانی و خدمات نگهداری و پشتیبانی امور اداری و مالی و طراحی سیستم و تحلیل و آمار شرکت ها.. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، دریا، خیابان علامه طباطبائی جنوبی، خیابان شهید حمیدرضا حق طلب (۲۶) شرقی، پلاک ۱۴، طبقه دوم، واحد غربی کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxxxxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳/xxx۰۰ مورخ ۲۵/۰۷/xxx۷ نزد بانک ملت شعبه شیراز جنوبی با کد xxx۰۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد سپاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای آرش رستم فرخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال سرمایه گذاری ساختمانی ارزش زمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و به نمایندگی حاتم همایون پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال تامین خدمات ساویس مایا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و به نمایندگی آرش رستم فرخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری و قرارداد های پرسنلی با امضا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم سعیده مهدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم لیلا عادلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار عصر ایرانیان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330722
آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/xxx۷ محمد سپاهی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت تامین خدمات ساویس مایا بعنوان رئیس هیئت مدیره، حسین قاسمی تودشکی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت به روز آوران منتخب سرمایه بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، حاتم همایون پور به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمانی ارزش زمان و سیدمیلاد موسوی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره و لیلا عادلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. براساس مواد ۴۲ و ۴۴ اساسنامه، مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و تمامی قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته به امضاء متفق و مشترک دو نفر از چهار نفر محمد سپاهی و حسین قاسمی تودشکی و حاتم همایون پور و مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات مشروحه ماده ۳۷ اساسنامه را بدین شرح به مدیرعامل تفویض نمود: حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادرات دولتی و موسسات خصوصی. ـ تدوین وپیشنهاد نمودار سازمانی، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، و رویه های لازم برای اداره شرکت، جهت تصویب هیئت مدیره. ـ پیشنهاد ایجاد و یا حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران و انتخاب مدیران آن ـ تدوین و پیشنهاد برنامه و بودجه سالیانه شرکت برای تصویب هیئت مدیره ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها در چارچوب برنامه و بودجه، سازمان و تشکیلات و آیین نامه های مصوب هیئت مدیره شرکت. ـ پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب (اعم از ارزی و ریالی، داخل، یا خارج از کشور) و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری با معرفی امضاهای مجاز. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل سود تضمین شده و کارمزد اعتبارات داخلی و خارجی و متفرعات آن. ـ قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با امضاهای مجاز. ـ عقد هر نوع قرداد و تغییر و تبدیل یا فسخ آن در مورد خرید و فروش، اجاره و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد. ـ پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). ـ تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراعات و یا نام نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و فروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و یا اختیارات مربوط به آن ها پس از تصویب هیئت مدیره. ـ پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک وجوه شرکت در صندوق های دولتی و خصوصی و بانکها و استرداد آن ها. ـ پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر کونه شرایطی که مقتضی باشد. ـ پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول یا غیرمنقول به نفع شرکت و فک آن ولو کرارا. ـ تنظیم خلاصه به طور دارائی و بدهی های شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس قانونی. ـ تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین تنظیم تراز نامه و صورتحساب سود و زیان شرکت. ـ طرح و اقامه هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزائی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیرو توکیل در توکیل، تعییین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. ـ بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در مورد توسعه فعالیت های شرکت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات