امیر جمال امیدی

آقای امیر جمال امیدی

کد ملی 272147xxxx
گراف ارتباطات
48
شرکت‌ها
133
آگهی‌ها

شرکت های امیر جمال امیدی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که امیر جمال امیدی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
پترو فن آوران فاتح
پترو فن آوران فاتح
بازرس علی‌البدل
اسان خودرو
اسان خودرو
بازرس علی‌البدل
جیل ران موتور
جیل ران موتور
بازرس علی‌البدل
لیزینگ کارساز
لیزینگ کارساز
بازرس علی‌البدل
کارخانه لوله
کارخانه لوله
بازرس علی‌البدل
حسابرسی و خدمات مالی اتیه نگر حسابداران رسمی
حسابرسی و خدمات مالی اتیه نگر حسابداران رسمی
مهندسی وتحقیقات صنایع لاستیک
مهندسی وتحقیقات صنایع لاستیک
بازرس علی‌البدل
بینا مد
بینا مد
بازرس علی‌البدل
مهندسین مشاور ناموران
مهندسین مشاور ناموران
بازرس علی‌البدل
مسکن کارکنان شرکت مادر تخصصی دریا پالا انرژی و شرکت های تابعه
مسکن کارکنان شرکت مادر تخصصی دریا پالا انرژی و شرکت های تابعه
بازرس علی‌البدل
گستره صنعت سحاب
گستره صنعت سحاب
بازرس علی‌البدل
تولیدی مهندسی نیتل پارس
تولیدی مهندسی نیتل پارس
بازرس علی‌البدل
کارخانه لوله و اتصالات چدنی کلاچ
کارخانه لوله و اتصالات چدنی کلاچ
بازرس علی‌البدل
چین ران ماشین
چین ران ماشین
بازرس علی‌البدل
صنایع نوین اراک
صنایع نوین اراک
بازرس علی‌البدل
هتلهای زنجیره ای صدرا
هتلهای زنجیره ای صدرا
بازرس علی‌البدل
پارس شیشه
پارس شیشه
بازرس علی‌البدل
صنایع غذایی ارین
صنایع غذایی ارین
بازرس علی‌البدل
محور ماشین
محور ماشین
بازرس علی‌البدل
آسان موتور
آسان موتور
بازرس علی‌البدل
اطلس خودرو
اطلس خودرو
بازرس علی‌البدل
کشت و صنعت روزان
کشت و صنعت روزان
بازرس علی‌البدل
ترمه آبیک
ترمه آبیک
بازرس علی‌البدل
صنایع غذایی نوآفرین
صنایع غذایی نوآفرین
بازرس علی‌البدل
صنایع غذایی پرشیا
صنایع غذایی پرشیا
بازرس علی‌البدل
صنایع کاغذ سازی قائمشهر
صنایع کاغذ سازی قائمشهر
شیشه لیا
شیشه لیا
بازرس علی‌البدل
دریا پالا
دریا پالا
بازرس علی‌البدل
نواندیشان دنیای اقتصاد
نواندیشان دنیای اقتصاد
بازرس علی‌البدل
یاس شیمی
یاس شیمی
بازرس علی‌البدل
اطلس داران
اطلس داران
بازرس علی‌البدل
صندوق سرمایه گذاری مشترک افق
صندوق سرمایه گذاری مشترک افق
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان
بازرس علی‌البدل
بینا افزار
بینا افزار
بازرس علی‌البدل
بازرگانی نواندیشان اطلس ایرانیان
بازرگانی نواندیشان اطلس ایرانیان
بازرس علی‌البدل
صنایع اتومبیل سازی فردا
صنایع اتومبیل سازی فردا
بازرس علی‌البدل
گروه مالی سپهر صادرات
گروه مالی سپهر صادرات
بازرس علی‌البدل
کیان باداس
کیان باداس
بازرس علی‌البدل
پارس لودرز
پارس لودرز
بازرس علی‌البدل
مهندسین مشاور یکم
مهندسین مشاور یکم
بازرس علی‌البدل
صنایع غذایی آرین سهامی خاصبه
صنایع غذایی آرین سهامی خاصبه
بازرس علی‌البدل
کارگزاری سرمایه و دانش
کارگزاری سرمایه و دانش
بازرس علی‌البدل
مهندسی پژوهش صنعت نفت
مهندسی پژوهش صنعت نفت
بازرس علی‌البدل
غیر دولتی خیریه یاوران مهدی موعود
غیر دولتی خیریه یاوران مهدی موعود
بازرس علی‌البدل
یونگول بتن یاقوت خلخال
یونگول بتن یاقوت خلخال
سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال
سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال
بازرس علی‌البدل
خدمات مالی راهبرد پیام
خدمات مالی راهبرد پیام
حسابرسی فریوران راهبرد
حسابرسی فریوران راهبرد

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14667920
آگهی تغییرات حسابرسی فریوران راهبرد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۷/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۸/۳/xxx۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : جواد بستانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد . کیهان مهام بشماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد . محبوب جلیل پور ثمرین بشماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد . امیر جمال امیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد . مریم بستانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد . محمد سعید اصغریان ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد . حسین شرف خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال افزایش داد . محمد ستاری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت . قهرمان سراج بشماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت . سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش و شرکا و سهم الشرکه آن‌ها به شرح زیر تغییر یافت : جوادبستانیان کدملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال محمدسعید اصغریان کدملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال مریم بستانیان کدملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰ ریال کیهان مهام بشماره ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال امیر جمال امیدی شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰ ریال محبوب جلیل پورثمرین بشماره ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال حسین شرف خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx ریال محمد ستاری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ ریال قهرمان سراج بشماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14645703
آگهی تغییرات خدمات مالی راهبرد پیام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای محبوب جلیل پور ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال را از صندوق موسسه دریافت و از موسسه خارج شد . آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال را از صندوق موسسه دریافت و از موسسه خارج شد . آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال را از صندوق موسسه دریافت و از موسسه خارج شد . آقای حسین شرف خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx۰ ریال را از صندوق موسسه دریافت و از موسسه خارج شد . در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب شدند : خانم سمیرا افتخاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ، خانم معصومه پیامی ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم مریم جلیل پور ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق تعهد آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14582522
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx / ۹۷ مورخ ۲۷ / ۱۲ / xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نام مؤسسه به « خدمات مالی راهبرد پیام » تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . در ماده ( ۶ ) بندهای ۱ ۶ ، ۲ ۶ ، ۷ ۶ و ۸ ۶ از موضوع موسسه حذف و در نتیجه موضوع فعالیت مؤسسه و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . ماده ( ۹ ) اساسنامه حذف شد . در ماده ( ۱۰ ) عبارت « سهم الشرکه در هر صورت تنها به سایر حسابداران رسمی شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران قابل انتقال » است « حذف شد . در ماده ( ۱۱ ) عبارت » اگر عضویت هر یک از شرکا در جامعه حسابداران رسمی ایران به هر دلیل لغو یا بیش از یک سال به حالت تعلیق در آید و یا وضعیت آن از شاغل به غیر شاغل تغییر یابد ، خروج وی از موسسه الزامی است ضمنا « حذف شد . در ماده ( ۱۵ ) عبارت » درصورت عدم توافق شرکا برای تعیین داور مرضی الطرفین ، موضوع اختلاف از طریق ارجاع به هیات داوری تعیین شده از طرف شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران حل و فصل خواهد_شد " حذف گردید . ماده ( ۱۷ ) حذف شد . تبصره ماده ( ۲۰ ) حذف شد . در ماده ( ۲۸ ) عبارت به استثنای گزارشهای موضوع ماده ۱۷ حذف شد . سمیرا افتخاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت . معصومه پیامی ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت . مریم جلیل پور ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت ؛ در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . فهرست شرکا و سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه : محبوب جلیل پور ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه امیر جمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه حسین شرف خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه سمیرا افتخاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه معصومه پیامی ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه مریم جلیل پور ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14502999
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۸/۱۰/xxx۷ ومجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۶/۱۰/۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره به مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب شدند : آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای محبوب جلیل پور ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره . کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و مهر موسسه و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594663
آگهی تغییرات حسابرسی فریوران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx / ۹۶ مورخ ۷/۵/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جوادبستانیان کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای محمدسعید اصغریان کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. خانم مریم بستانیان کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای کیهان مهام بشماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت.. آقای امیر جمال امیدی شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت.. آقای محبوب جلیل پورثمرین بشماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت.. آقای حسین شرف خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه اصلاح گردید. افراد مشروحه ذیل بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: جواد بستانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ محمد سعید اصغریان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ کیهان مهام بشماره ملی xxxxxxxxx۰ محبوب جلیل پورثمرین بشماره ملی xxxxxxxxx۰ امیرجمال امیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ نام مؤسسه به حسابرسی فریوران راهبرد تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه: آقای جوادبستانیان کدملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای محمدسعید اصغریان کدملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال خانم مریم بستانیان کدملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای کیهان مهام بشماره ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای امیر جمال امیدی شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای محبوب جلیل پورثمرین بشماره ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای حسین شرف خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13530735
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک افق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۰۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۱۴۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۱/xxx مورخ ۷/۱۰/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فعالیت صندوق به مدت ۶ ماه تا تاریخ ۷/۴/xxx۶ تمدید گردید. فعالیت ارکان صندوق به شرح زیر تمدید گردید: شرکت کارگزاری سرمایه و دانش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان مدیر صندوق به نمایندگی امیر علی مستخدمین حسینی به کدملی xxxxxxxxx۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان حسابرس صندوق به نمایندگی امیر جمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به عنوان متولی صندوق به نمایندگی علی اسلامی بیدکلی به کدملی xxxxxxxxx۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492324
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. حسین شرف خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق مؤسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل است: آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای امیر جمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه حسین شرف خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه محل موسسه به نشانی تهران شهر تهران ویلا خیابان شهید استاد نجات الهی کوچه خسرو پلاک ۲۴ طبقه پنجم واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471275
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۸/۰۳/xxx۶ ومجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۰/۳/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمدرضا ترابی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۱۰ , xxx , xxx ریال از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxx , xxx , xxx ریال به مبلغ ۹۰ , xxx , xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد: آقای کیهان مهام کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ ۳۵ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای محبوب جلیل پورثمرین کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ ۳۵ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای امیر جمال امیدی کد ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ ۲۰ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252978
آگهی تغییرات شرکت نواندیشان دنیای اقتصاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۸۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13253004
آگهی تغییرات شرکت نواندیشان دنیای اقتصاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۸۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13127321
آگهی تغییرات شرکت پارس شیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۲۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت راهبرد پیام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بشماره ثبت xxx۶۲ بنمایندگی آقای کیهان مهام بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وخدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ وشماره ثبت xxx۳۰ به نمایندگی آقای امیر جمال امیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۵ انتخاب گردیدند آقای رسول توکلی خو ک م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد توکلی خو ک م xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقایان علی توکلی خو ک م xxxxxxxxx۶ و رضا توکلی خو ک م xxxxxxxxx۳ و اسفندیار علوی ک م xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند حق امضاء کلیۀ اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیۀ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هریک بتنهائی همرا ه با مهر شرکت معتبر است. یا با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همرا با مهر شرکت معتبر است ومکاتبات عادی و اداری باامضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113904
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۳/۶/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام موسسه از «حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام» به «حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام حسابداران رسمی» تغییرو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محبوب جلیل پور ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12831838
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۸/۰۲/xxx۵ و نامه شماره xxxxxx/۹۵ مورخه ۱۵/۲/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر جمال امیدی شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکاء موسسه قرار گرفت. و آقای محبوب جلیل پور ثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال، آقای کیهان مهام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال، و آقای احمدرضا ترابی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه نسبت به افزایش سهم الشرکه قبلی خود در موسسه اقدام نمودند. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست بعد از افزایش سرمایه بشرح زیر است آقای محبوب جلیل پور ثمرین ش ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰۰ ریال آقای کیهان مهام ش ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰۰ ریال آقای احمد رضا ترابی نژاد ش ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال آقای امیر جمال امیدی ش ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12487143
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ برابر مجوز شماره xxx۵/۲ مورخه ۱۶/۸/xxx۴ مدیریت نظارت بر ناشران اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای منصور رستگارپور کدملی xxxxxxxxx۶ با تعداد آرا xxxxxx۵۰ رای ۲ ـ ۳ ـ آقای سیدرحیم ایمنی آذری با کدملی xxxxxxxxx۹ با تعداد آرا xxxxxx۰۰ رای ۳ ـ ۳ ـ آقای علی اشرف رستگارپور با کدملی xxxxxxxxx۴ با تعداد xxxxxx۲۶ رای ۴ ـ ۳ ـ آقای علی رضا منش با کدملی xxxxxxxxx۵ با تعداد آرا xxxxxx۵۳ رای ۵ ـ ۳ ـ شرکت صنعتی بازرگانی امید عصر شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی آقای رضا احمدی ریابی با کدملی xxxxxxxxx۶ با تعداد آرا xxxxxx۹۷ رای به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و ۶ ـ ۳ ـ آقای رضا رستگارپور با کدملی xxxxxxxxx۸ با تعداد xxxxxx۲۴ رای به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ موسسه حسابرسی آریا بهروش با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی آقای فتحعلی ولایی با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان حسابرس اصلی و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی آتیه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی آقای امیر جمال امیدی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12481432
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یونگول بتن یاقوت خلخال درتاریخ ۲۱/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: احداث، توسعه وتجویز کارخانجات تولید قطعات بتونی ومصالح ساختمانی وصنایع وابسته و بهره برداری و فروش محصولات آن پس از اخذ مجوزات لازمه از سازمان مربوطه ـ خرید وساخت ماشین آلات و لوازم و تجهیزات مورد نیاز وجانبی وفروش آن ـ خرید و احداث هرنوع ساختمان و یا زمین مورد نیاز شرکت ـ صادرات و واردات تجهیزات و ماشین آلات محصولات تولیدی مربوط به موضوع مناسبت شرکت ـ مشارکت در شرکتهای تولیدی وخدماتی وبازرگانی در رابطه با موضوع شرکت ـ انجام هرگونه معامله تجاری اعم از داخلی یا خارجی در حدود موضوع شرکت ـ ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه تمامی موضوع های فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور. درصورت نیاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ شهرستان خلخال ـ شهرک آزادگان ـ روبروی فلکه دانشگاه ـ خیابان ۴۵ متری جاده سینتو ـ نبش کوچه ابرار۳ ـ پلاک ۴۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد و مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx/۹۴/۶۰ مورخ ۱۷/۸/۹۴ نزد بانک رفاه کارگران شعبه خلخال پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مرتضی هاشم پور بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به سمت رئیس هیئت مدیره، علی نجفی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از سوی شرکت مدیریت سرمایه وداد پویا (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن بدری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از سوی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً همراه با مهر شرکت ودر غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء هریک از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو نامه های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از سوی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی و امیر جمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از سوی موسسه حسابرسی خدمات مالی اتیه نگر به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خلخال
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12435490
آگهی تغییرات شرکت ليزينگ كارساز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۸۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۰۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۲ و نامه شماره xxxxxx/۹۴ مورخه ۱۴/۶/۹۴ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر (حسابداران رسمی) باشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12435497
آگهی تغییرات شرکت ليزينگ كارساز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۸۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۰۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ و نامه شماره xxxxxx/۹۴ مورخه ۱۴/۶/۹۴ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اطلس داران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و شرکت آسان موتور (سهامی خاص) ش ملی xxxxxxxxx۹۱ و شرکت اطلس خودرو (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و شرکت محور ماشین (سهامی خاص) ش ملی xxxxxxxxx۲۲ و شرکت اطلس پارت (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر باشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12207393
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور یکم سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۷۷۲۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۶۱۶۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالیxxx۲مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی xxx۳ انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12096085
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی خدمات مالی اتیه نگر حسابداران رسمی به‌شماره‌ثبت ۱۵۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ و تاییدیه شماره xxx۵۳/۹۳ مورخ ۴/۱۲/xxx۳ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید وطنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می باشد: هادی یوسف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال محمد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال امیر جمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال سعید وطنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12086439
آگهی تغییرات موسسه غیر دولتی خیریه یاوران مهدی موعود به‌شماره‌ثبت ۳۲۱۱۵ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ ومجوزxxxxxxمورخ ۲۰/۱۱/۹۳وزارت کشورتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان موسسه سال xxx۲مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگرباشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد کریمی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12059914
آگهی تغییرات شرکت بینا افزار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۲۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۳۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهدی اخباری به شماره ملیxxxxxxxxx۰به نمایندگی از طرف شرکت مهندسین مشاور ناموران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲و ناصر طاعتی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی و خدمات آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و آقای امیر جمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406089
آگهی تغییرات شرکت اطلس داران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۶۴۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع غذائی پردیس (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای سید محمدرضا گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت گلستان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی آقای محسن طلائی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۲ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1687330
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه مالی سپهر صادرات در تاریخ ۱۴/۰۸/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص گروه مالی سپهر صادرات درتاریخ ۱۴/۰۸/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ـ ایجاد و یا مشارکت در تاسیس و راه اندازی شرکتهای تولیدی، خدماتی و تجاری خرید و تحصیل سهام شرکتهای تولیدی، بازرگانی خدماتی تهیه زمین و اجرای طرح های ساختمانی از جمله ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری اعم از شهرک سازی و مجتمع سازی سرمایه گذاری در پروژه های نفتی، پتروشیمی و شیمیایی و تامین تجهیزات مورد نیاز در صنایع نفت، گاز و انرژی،اکتشاف، استخراج تولید و تهیه انواع مواد معدنی فلزی و غیرفلزی و کانی های فلزی و غیر فلزی سایر محصولاتی که از فرآوری مواد معدنی اعم از خام و نیمه خام بدست می آید.تهیه و تولید سایر انواع مواد و محصولات مجاز علاوه بر مواد و محصولات مندرج در بندهای ۵ و ۶،تهیه، تامین و فروش کالاهای مورد نیاز عمومی از طریق فروشگاههای زنجیره ای،خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ارائه خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر،انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر،تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت،تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر،ارائه خدمات فنی، مدیریتی اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر،حمل و نقل ریلی، انبارداری، بازاریابی مجازغیر هرمی،غیر شبکه ای، توزیع و فروش محصولات،انجام سایر فعالیت هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم برای پیشبرد و تحقق اهداف شرکت لازم و مفید باشد پس ازاخذ مجوزهای لازم تبصره: شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیتهای مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرگی مربوطه را انجام دهد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار کاوه ـ بزرگراه صدر،بلوار کاوه شمالی نرسیده به سه راهی شهید اندرزگو،نبش خیابان قیطریه،کوچه الهامی پلاک ۶۲/۱ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxxxxx منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ی که تعداد xxxxxxxxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxxxxx توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳/۳۲مورخ ۶/۸/۹۳ نزد بانک صادرات ایران شعبه مستقل مرکزی xxx۶ پرداخت گردیده است . اولین مدیران شرکت: آقای حسین زارعی به کدملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه اوج سپهر اصفهان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حجت اله صیدی به کدملی xxxxxxxxx۰به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای قربان دانیالی به کدملی xxxxxxxxx۹به نمایندگی بانک صادرات ایران بسمت رئیس هیئت مدیره . برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مکاتبات اداری شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و قرارداد ها و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک، سفته و نظایر آن با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت در غیاب مدیرعامل امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس اصلی . امیر جمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل . برای مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1680488
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک افق به شماره ثبت ۳۳۰۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۱۴۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۲/۰۵/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۱/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ به عنوان متولی جدید صندوق انتخاب گردید. ـ "ضامن نقد شوندگی" از ارکان صندوق حذف گردید. در نتیجه ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردیدند: . شرکت کارگزاری سرمایه و دانش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی علی گشاده فکر به کد ملی xxxxxxxxx۱به عنوان مدیر صندوق . شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی امیر تقی خان تجریشی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان متولی . موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی امیر جمال امیدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان حسابرس ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۶۶ تبصره ویک امید نامه جدید به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه و امیدنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621513
آ گهی تغییرات شرکت صنایع اتومبیل سازی فردا شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۴۱۴ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۳۲۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ آقای سید محمدرضا گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از طرف شرکت اطلس داران (سهامی خاص) و آقای محسن طلائی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ب نمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) و آقای محمد جواد صداقت بشماره ملی xxxxxxxxx۶بنمایندگی از طرف شرکت اطلس خودرو(سهامی خاص) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند. ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر(حسابداران رسمی) باشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ مجمع به اتفاق آرا (با رعایت مفاد ماده xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) انتخاب رئیس هیئت مدیره در عین حال مدیرعامل را به هیئت مدیره تفویض اختیار نمود. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597506
آگهی تغییرات شرکت جیل ران موتور سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۱۰۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر باشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران ش.م xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای رضا اخباریه ک.م xxxxxxxxx۲ و شرکت کشت و صنعت گلداران ش.م xxxxxxxxx۳۲ و بنمایندگی آقای علیرضا رفیع زاده ک.م xxxxxxxxx۲ و شرکت صنایع غذائی پردیس ش.م xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای مهدی بختیاری ک.م xxxxxxxxx۸.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589450
آگهی تغییرات شرکت چین ران ماشین سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۱۴۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۷۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حسلب سود وزیان سال مالی سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. شرکت اطلس داران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای محمدرضا فتوحی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت کشت و صنعت گلداران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای علیرضا فارسی پور وزدهء بشماره ملی xxxxxxxxx۹ شرکت صنایع غذائی پردیس شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای علیرضا فتحی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588640
آگهی تغییرات شرکت گستره صنعت سحاب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۲۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۰۷۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و مالی آتیه نگر بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا احمد خانی ها بشماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای سید حماد قهستانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای توکل مهدوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586360
آگهی تغییرات شرکت آسان موتور سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۷۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۴۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. شرکت اطلس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶بنمایندگی آقای هادی اربابی بهار ک.م xxxxxxxxx۲و شرکت گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی آقای علیرضا فارسی پور وزدهء ک.م xxxxxxxxx۹ و شرکت صنایع غذائی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای حسین فتاح ک.م xxxxxxxxx۰بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر باشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید..
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586519
آگهی تغییرات شرکت محور ماشین سهامی‌خاص به شماره ثبت ۹۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۹۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۲به تصویب رسید.شرکت اطلس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶و شرکت گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت صنایع غذائی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1585576
آگهی تغییرات شرکت اطلس خودرو سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۰۵۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۹۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید شرکت اطلس داران سهامی خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶و شرکت گلستان سهامی خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴ وشرکت صنایع غذائی پردیس سهامی خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر باشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس اصلی وآقای امیرجمال امیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1585578
آگهی تغییرات شرکت اسان خودرو سهامی‌خاص به شماره ثبت ۹۸۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۳۶۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ شرکت اطلس داران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و شرکت کشت و صنعت گلداران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و شرکت صنایع غذائی پردیس با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر باشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561623
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ناموران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد عطار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ رضا حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ محسن نادری شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ فرامرز امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ پریناز طاهباز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیر جمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530371
آگهی تغییرات شرکت بینا مد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۶۴۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای هادی یوسف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533582
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی پرشیا سهامی‌خاص شماره ثبت ۲۰۶۷۹۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۴۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و آقای امیر جمال امید ی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1473217
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نواندیشان اطلس ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۳۹۷۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۱۸۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس اصلی
آقای امیر جمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384192
آگهی تغییرات شرکت چین ران ماشین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۴۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۷۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفندماه xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ شرکت اطلس داران (سهامی خاص) ش م xxxxxxxxx۵۶ و شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) ش م xxxxxxxxx۳۲ و شرکت صنایع غذائی پردیس (سهامی خاص) ش م xxxxxxxxx۶۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1365501
آگهی تغییرات شرکت بینا افزار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۲۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۳۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای موسسه حسابرسی و خدمات آتیه نگر به شماره ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۵/۹۳ به قرار ذیل:
آقای حسن موسی خان بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و مهدی اخباری xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت ناموران به شماره ملی xxxxxxxxx۵۲ و پرویز پورنادعلی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1346034
آگهی تغییرات شرکت صنایع نوین اراک شرکت بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۵۷۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۷۲۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای آقای امیر جمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه سود و زیان مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348755
آگهی تغییرات شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۴۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۳/۹۲ و تنفس مورخ۰۸/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیر جمال امیدی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1304603
آگهی تغییرات شرکت اسان خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۳۶۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ شرکت اطلس داران (سهامی خاص) با ش م xxxxxxxxx۵۶ و شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) با ش م xxxxxxxxx۳۲ و شرکت صنایع غذائی پردیس (سهامی خاص) با ش م xxxxxxxxx۶۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1304605
آگهی تغییرات شرکت اطلس خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۹۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماده xxx۱ تصویب شد.
شرکت اطلس داران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی خانم معصومه کوچک یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1299670
آگهی تغییرات شرکت محور ماشین شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۹۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۹۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت اطلس داران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و شرکت صنایع غذائی پردیس (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305459
آگهی تغییرات شرکت جیل ران موتور سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۰۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
شرکت اطلس داران xxxxxxxxx۵۶ (سهامی خاص) و شرکت کشت و صنعت گلداران xxxxxxxxx۳۲ (سهامی خاص) و شرکت صنایع غذائی پردیس xxxxxxxxx۶۷ (سهامی خاص) بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1283999
آگهی تاسیس موسسه غیرتجاری
صندوق سرمایه گذاری مشترک افق در تاریخ ۸/۱۰/۹۲ بشماره ثبت xxx۹۸ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
ـ موضوع موسسه: سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار دارای مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اعم از سهام حق تقدم اوراق مشارکت اوراق صکوک و سایر انواع اوراق بهادار و سرمایه گذاری انواع اوراق مشارکت دارای مجوز از بانک مرکزی و نیز سرمایه گذاری در انواع سپرده های بانکی در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که در خصوصیات آنها درخصوصیات آن ها در امیدنامه صندوق ذکر شده است.
ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت سه سال که مطابق با شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است.
ـ مرکز اصلی موسسه: خیابان حافظ بعد از پل دوم جنب بانک دی پ xxx ط اول واحد ۲۹ کدپستی xxxxxxxxx۱
ـ سرمایه موسسه: سرمایه صندوق متغیر است و در زمان تاسیس مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال می باشد.
ـ ارکان صندوق:
شرکت کارگزاری سرمایه و دانش به شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای امیرعلی مستخدمین حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیر و ضامن نقدشوندگی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شماره ثبت xxx۳۰ بنمایندگی آقای امیر جمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان حسابرس و شرکت سبدگردان کاریزما به شماره ثبت xxxxxx بعنوان متولی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.
ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای دو نفر از سه نفر آقایان امیرعلی مستخدمین حسینی و حسین عابدنظری و علی گشاده فکر و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای علی گشاده فکر همراه با مهر صندوق معتبر میباشد.
ـ اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه.
بموجب مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۹/۹/۹۲ آگهی گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274319
آگهی تغییرات شرکت آسان موتور سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۸۷۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۴۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
شرکت اطلس داران به ش ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی خانم معصومه کوچک یزدی کد ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت کشت و صنعت گلداران به ش ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی خانم فیروزه علوی کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس به ش ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250603
آگهی تغییرات شرکت اطلس داران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۹۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال xxx۱ بتصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند:
شرکت پرژیران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت گلستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۷.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1214303
آگهی تغییرات شرکت یاس شیمی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۰۱۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۰۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱/۱۲/۳۰ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و مالی آتیه نگر بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: احمد فضلی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و محمدعلی عتیقه چی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و حمید اسکندری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمدعلی کیهان به کد ملی xxxxxxxxx۷ و امیرحسین عتیقه چی به کد ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1184271
آگهی تغییرات شرکت نواندیشان دنیای اقتصاد سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۰۵۱۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۱۸۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۲ که در تاریخ ۲۳/۴/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر شماره ثبت xxx۳۰ و کدملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند.
شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه سهامی خاص شماره ثبت xxx۹۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴
شرکت ترغیب صنعت ایران و ایتالیا سهامی خاص شماره ثبت xxx۰۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲
شرکت توسعه تجارت صنعت و معدن سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164533
آگهی تغییرات شرکت گستره صنعت سحاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۰۷۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ۳۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و مالی آتیه نگر به شماره ملیxxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر جمال امیدی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا احمدخانی ها به شماره ملیxxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید حماد قهستانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای توکل مهدوی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ بسمت عضو و مدیرعامل تعیین و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات بامضا مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149083
آگهی تغییرات شرکت دریا پالا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۰۷۲۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۱۴۱۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رحیم تبریزی میاندوآب به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت کیسون به ش م xxxxxxxxx۷۳ و آقای عبدالعلی زرعیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توسعه مهندسی کیسون به ش م xxxxxxxxx۱۲ و آقای سیروس وقایع نگار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت فراسر به ش م xxxxxxxxx۸۲ و آقای محمداسماعیل هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید مهدی رضویان به شماره ملی xxxxxxxxx۱.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172181
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۶۸۵۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۶۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ تصویب شد.
انتخاب روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس اصلی و آقای هادی یوسف زاده به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138882
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ناموران شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ بتصویب رسید. ۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به ش.م xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083060
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی نوآفرین سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۶۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۴۱۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به ش. م xxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. مقتدی کرمانشاهانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و داریوش کرمانشاهانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و ادلتراد گرانیدل به کد ملی xxxxxxxxx۴. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۳/۹۲ مقتدی کرمانشاهانی بسمت رئیس هیئت مدیره و داریوش کرمانشاهانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر نوازش (خارج از شرکاء) به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1081786
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه‌نگر بشماره ثبت۱۵۴۳۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۳۱/۱/۹۲ امیرجمال امیدی به ش.ملیxxxxxxxxx۸ و هادی یوسف زاده به ش.ملیxxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را هریک به مبلغxxx/xxx ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغxxx/xxx ریال به مبلغxxx/xxx/۱ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. در نتیجه اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به قرارذیل: امیرجمال امیدی به مبلغxxx/xxx ریال و هادی یوسف زاده به مبلغxxx/xxx ریال و محمد کریمی به ش.ملیxxxxxxxxx۴ به مبلغxxx/xxxریال میباشند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083036
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی پرشیا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۶۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۴۰۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مقتدی کرمانشاهانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و داریوش کرمانشاهانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و ادلتراد گرانیدل به کد ملی xxxxxxxxx۴.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1017187
آگهی تصمیمات شرکت شیشه لیا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۷۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۲۵۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد توکلی خو به کد ملی xxxxxxxxx۱ رسول توکلی خو به کد ملی xxxxxxxxx۸ علی توکلی خو به کد ملی xxxxxxxxx۶ رضا توکلی خو به کد ملی xxxxxxxxx۳ پوریا علوی به کد ملی xxxxxxxxx۲. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984928
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۷۹۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۸۴۰۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و مالی آتیه نگر به ش م xxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مقتدی کرمانشاهانی به ک م xxxxxxxxx۸ داریوش کرمانشاهانی به ش م xxxxxxxxx۲ و ادلتراد گرانیدل به ش م xxxxxxxxx۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۷/۹۱ مقتدی کرمانشاهانی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، داریوش کرمانشاهانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 971069
آگهی تصمیمات شرکت ترمه آبیک (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۹۷۳۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد هیئت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به اتفاق آراء تصویب شد.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات آتیه نگر (حسابدار رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و آقای امیر جمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۳۱/۶/۹۲ انتخاب شدند.
۳ـ آقای محمود اقبال بهبهانی و خانم نسرین رسائی و خانم ساویز اقبال بهبهانی به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۴ـ آقای محمود اقبال بهبهانی به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم نسرین رسائی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم ساویز اقبال بهبهانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود اسداله پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب شدند.
۵ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک یا سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً و یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی اداری و مکاتبات و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxx۳ اداره ثبت اسناد آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972475
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی نوآفرین سهامی خاص شماره ثبت۲۰۶۸۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۸۴۱۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و مالی اتیه نگر به ش م xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیر جمال امیدی به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مقتدی کرمانشاهانی به ک م xxxxxxxxx۸ و داریوش کرمانشاهانی به ک م xxxxxxxxx۲ و ادلتراد گرانیدل به ک م xxxxxxxxx۴ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۷/۹۱ مقتدی کرمانشاهانی بسمت رئیس هیئت مدیره و داریوش کرمانشاهانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر نوازش به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9916667
آگهی تصمیمات شرکت آسان خودرو سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۸۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۳۶۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به ش م xxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس‌داران به ش م xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی معصومه کوچک‌یزدی به ک م xxxxxxxxx۵ شرکت کشت و صنعت گلداران به ش م xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی فیروزه علوی به ک م xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذایی پردیس به ش م xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری به ک م xxxxxxxxx۷ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک‌یزدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره، هرمز لاهوتی‌اشکوری بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، همایون لاهوتی‌اشکوری به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا ۲ نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. بندهای ۱۹ ـ ۱۶ ـ ۱۵ ـ ۱۴ ـ ۶ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت‌مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1014726
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی قائمشهر سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۴۸ قائمشهر به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۶۲۷۹۴ و کدپستی ۱۴۶۵۸۳۸۳۸۱
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۱ شرکت مذکور تغییرات به شرح ذیل حاصل شد. ۱ صورتهای مالی سال ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب مجمع رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر (حسابداران رسمی) به شماره ملی xxxxxxxxx۲۴ و آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ با استعفاء آقای محمود باقری حسینی کاخکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعاملی شرکت به جای نامبرده آقای بهرام نجفعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل برای بقیه دوره انتخاب شد. ش xxxxxx۷ اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 958339
آگهی تصمیمات شرکت آسان خودرو سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۸۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۳۶۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به ش م xxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران به ش م xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی معصومه کوچک یزدی به ک م xxxxxxxxx۵ شرکت کشت و صنعت گلداران به ش م xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی فیروزه علوی به ک م xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذایی پردیس به ش م xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به ک م xxxxxxxxx۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی بسمت رئیس هیئت مدیره، هرمز لاهوتی اشکوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، همایون لاهوتی اشکوری به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بندهای ۱۹ ـ ۱۶ ـ ۱۵ ـ ۱۴ ـ ۶ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 952280
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر بشماره ثبت۱۵۴۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴
با استناد به صورتجلسه مجمع شرکا مورخ۱۴/۹/۹۱ محمدرضا همتی به کدملیxxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغxxx/xxxریال سهم الشرکه از موسسه خارج شد و سرمایه موسسه از مبلغxxx/xxx/۱ریال به مبلغxxx/xxxریال کاهش یافت و مواد۷و۸ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه شرکا به شرح ذیل: یوسف زاده به کدملیxxxxxxxxx۹ دارای مبلغxxx/xxxریال سهم الشرکه و محمد کریمی به کدملیxxxxxxxxx۴ دارای مبلغxxx/xxxریال سهم الشرکه و امیرجمال امیدی به کدملیxxxxxxxxx۸ دارای مبلغxxx/xxxریال سهم الشرکه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9573522
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر بشماره ثبت۱۵۴۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴
با استناد به صورتجلسه مجمع شرکا مورخ۱۴/۹/۹۱ محمدرضا همتی به کدملیxxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغxxx/xxxریال سهم‌الشرکه از موسسه خارج شد و سرمایه موسسه از مبلغxxx/xxx/۱ریال به مبلغxxx/xxxریال کاهش یافت و مواد۷و۸ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. میزان سهم‌الشرکه شرکا به شرح ذیل: یوسف زاده به کدملیxxxxxxxxx۹ دارای مبلغxxx/xxxریال سهم‌الشرکه و محمد کریمی به کدملیxxxxxxxxx۴ دارای مبلغxxx/xxxریال سهم‌الشرکه و امیرجمال امیدی به کدملیxxxxxxxxx۸ دارای مبلغxxx/xxxریال سهم‌الشرکه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925696
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت روزان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۶۹۹۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۴۳۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۹/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مالی آتیه نگر با ش م xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی با ک م xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 880987
آگهی تصمیمات شرکت پارس شیشه سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۲۹۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه به ش مxxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به ک مxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893612
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی آرین سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۶۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۴۰۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و مالی آتیه نگر با ش م xxxxxxxxx۳۴ بسمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی با ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مقتدی کرمانشاهانی با ک م xxxxxxxxx۸ ـ داریوش کرمانشاهانی با ک م xxxxxxxxx۲ ـ ادلتراد گرانیدل با ک م xxxxxxxxx۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۷/۹۱ مقتدی کرمانشاهانی بسمت رئیس هیئت مدیره و داریوش کرمانشاهانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و هاشم مریدی (خارج از اعضا) با ک م xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9902560
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی آرین سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۶۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۴۰۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و مالی آتیه نگر با ش م xxxxxxxxx۳۴ بسمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی با ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مقتدی کرمانشاهانی با ک م xxxxxxxxx۸ ـ داریوش کرمانشاهانی با ک م xxxxxxxxx۲ ـ ادلتراد گرانیدل با ک م xxxxxxxxx۴ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۷/۹۱ مقتدی کرمانشاهانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و داریوش کرمانشاهانی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و هاشم مریدی (خارج از اعضا) با ک م xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 909942
آگهی تغییرات شرکت جیل ران موتور سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۴۷۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران سهامی خاص به شماره ثبت xxx۹۵ با نمایندگی خانم فیروزه علوی و شرکت صنایع غذایی پردیس سهامی خاص به شماره ثبت xxx با نمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری و شرکت اطلس داران سهامی خاص به شماره ثبت xxx۴۸ با نمایندگی خانم معصومه کوچک یزدی تا تاریخ ۲۹/۴/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۳۰/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910106
آگهی تصمیمات شرکت محور ماشین سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۹۴۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره، هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حسین فتاح به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکها، سفته، برات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و ۶ و ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910107
آگهی تصمیمات شرکت آسان موتور سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۴۳۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی با کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت کشت و صنعت گلداران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی فیروزه علوی با کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذایی پردیس با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری با کدملی xxxxxxxxx۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره و هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی بختیاری با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه های اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و ۶ و ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9802678
آگهی تصمیمات شرکت محور ماشین سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۹۴۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس‌داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی معصومه کوچک‌یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک‌یزدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، هرمز لاهوتی‌اشکوری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، حسین فتاح به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکها، سفته، برات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و ۶ و ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10520415
آگهی تصمیمات شرکت آسان موتور سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۴۳۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی با کدملی xxxxxxxxx۵ شرکت کشت و صنعت گلداران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی فیروزه علوی با کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذایی پردیس با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری با کدملی xxxxxxxxx۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره و هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی بختیاری با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و ۶ و ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 918017
آگهی تصمیمات شرکت اطلس خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۱۰۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۴۸۹۹۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیر جمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره، هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، نقی بهره ور به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با امضاء مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و ۶ و ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743624
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نوین اراک سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۶۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۷۲۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیر جمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: داود میقانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمدرضا میقانی به کدملی xxxxxxxxx۰ و مریم میقانی به کدملی xxxxxxxxx۱۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ داود میقانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدرضا میقانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 989190
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نوین اراک سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۷۲۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: داود میقانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمدرضا میقانی به کدملی xxxxxxxxx۰ و مریم میقانی به کدملی xxxxxxxxx۱۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ داود میقانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدرضا میقانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730666
آگهی تغییرات شرکت پترو فن آوران فاتحسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۶۹۴۵۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای امیر جمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730675
آگهی تغییرات شرکت چین ران خودروسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۴۰۴۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۷۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت اطلس داران سهامی خاص به شماره ثبت xxx۴۸ با نمایندگی آقای سید محمدرضا گرامی و شرکت صنایع غذایی پردیس سهامی خاص به شماره ثبت xxx با نمایندگی خانم فیروزه علوی و شرکت کشت و صنعت گلداران سهامی خاص به شماره ثبت xxx۹۵ با نمایندگی خانم معصومه کوچک یزدی تا تاریخ ۳۱/۴/۹۳.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729279
آگهی تصمیمات شرکت لوله و اتصالات چدنی (کلاچ)سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۳۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۸۴۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به ش ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت خدماتی بهسامان ملت به ش م xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی علیرضا مؤیدی به ک م xxxxxxxxx۳ و شرکت بهساز مشارکتهای ملت به ش م xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی سیدرضا شهرستانی به ک م xxxxxxxxx۹ و شرکت کرپ ناز به ش م xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی سیدصالح شهرستانی به ک م xxxxxxxxx۴ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۶/۹۱ سیدرضا شهرستانی به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدصالح شهرستانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر فرنگی زاده (خارج از اعضاء) به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9740700
آگهی تصمیمات شرکت لوله و اتصالات چدنی (کلاچ) سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۸۴۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه‌نگر به ش ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به ک‌م xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت خدماتی بهسامان ملت به ش‌م xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی علیرضا مؤیدی به ک‌م xxxxxxxxx۳ و شرکت بهساز مشارکتهای ملت به ش‌م xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی سیدرضا شهرستانی به ک‌م xxxxxxxxx۹ و شرکت کرپ‌ناز به ش‌م xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی سیدصالح شهرستانی به ک‌م xxxxxxxxx۴ که به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۶/۹۱ سیدرضا شهرستانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سیدصالح شهرستانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و ناصر فرنگی‌زاده (خارج از اعضاء) به ک‌م xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729114
آگهی تغییرات شرکت تامین تجهیزات نیتل پارسسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۰۲۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۵۳۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10276294
آگهی تغییرات شرکت تامین تجهیزات نیتل پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۰۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۵۳۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 721506
آگهی تغییرات شرکت گستره صنعت سحاب سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۲۴۶۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۱۰۷۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۴/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668601
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی دریا پالاسهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۲۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۰۰۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید موراد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به ش م xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663724
آگهی تصمیمات شرکت بینامد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۸۶۸و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۸۰۶۴۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و هادی یوسف زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668488
آگهی تغییرات و افزایش سرمایه شرکت مهندسین مشاور ناموران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۶۵۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ تکمیل امضا گردیده است. تعداد اعضای هیئت مدیره به ۳ الی ۵ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن نادری شاهی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا حسینی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و احمد عطار به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نیما حسین تهرانی به کدملیxxxxxxxxx۲ و فرامرز امیری به کدملی xxxxxxxxx۱ همگی بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل احمد عطار و یکی از آقایان محسن نادری شاهی یا رضا حسینی معتبر می باشد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10047890
آگهی تغییرات و افزایش سرمایه شرکت مهندسین مشاور ناموران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۶۵۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته_است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ تکمیل امضا گردیده است. تعداد اعضای هیئت مدیره به ۳ الی ۵ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن نادری شاهی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا حسینی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و احمد عطار به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نیما حسین تهرانی به کدملی xxxxxxxxx۲ و فرامرز امیری به کدملی xxxxxxxxx۱ همگی بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل احمد عطار و یکی از آقایان محسن نادری شاهی یا رضا حسینی معتبر می‌باشد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749045
آگهی تصمیمات شرکت هتلهای زنجیره‌ای صدراسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۰۷۲۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۱۴۷۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10033761
آگهی تصمیمات شرکت هتلهای زنجیره‌ای صدراسهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۴۷۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 656013
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و تحقیقاتا صنایع لاستیک سهامی خاص ‌به شماره ثبت۶۸۵۲۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۴۶۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس اصلی و هادی یوسف زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 605500
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه‌نگر حسابداران رسمی به شماره ثبت۱۵۴۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴
طبق صورتجلسه مجمع شرکا مورخ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳۱/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: هادی یوسف زاده به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد کریمی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرجمال امیدی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 590967
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه لوله و اتصالات چدنی کلاچ سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۸۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۸۴۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر (حسابرسان رسمی) به کدملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بهساز مشارکتهای ملت به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی علیرضا مویدی به کدملی xxxxxxxxx۳ و بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی سید رضا شهرستانی به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت کرپ ناز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی سید صالح شهرستانی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۰ سید رضا شهرستانی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید صالح شهرستانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ناصر فرنگی زاده (خارج از اعضاء) به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9669839
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه لوله و اتصالات چدنی کلاچ سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۸۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۸۴۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر (حسابرسان رسمی) به کدملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بهساز مشارکتهای ملت به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی علیرضا مویدی به کدملی xxxxxxxxx۳ و بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی سید رضا شهرستانی به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت کرپ ناز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی سید صالح شهرستانی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۰ سید رضا شهرستانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید صالح شهرستانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و ناصر فرنگی‌زاده (خارج از اعضاء) به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 549384
آگهي تصميمات شرکت ليزينگ گاز ساز سهامي عام ‌به شماره ثبت ۱۸۸۰۱۶ و شناسه ملي ۱۰۱۰۲۳۰۰۴۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت آسان موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی مهدی نصیریان به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت محور ماشین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی احمد دبیری به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت اطلس خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی علیرضا آئین نژاد به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت اطلس پارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آرش دبیری به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ هرمز لاهوتی اشکوری به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی نصیریان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و احمد دبیری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 540275

آگهی تغییرات شرکت جیل ران موتور
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه‎نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای امیر جمال‎امیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱۴/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 523436

آگهی تصمیمات شرکت آسان خودرو
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۶۱
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه‎نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکتهای: کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی معصومه کوچک‎یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ با نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و پرژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ با نمایندگی هرمز لاهوتی‎اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک‎یزدی بسمت رئیس هیئت مدیره و هرمز لاهوتی‎اشکوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اعتمادنیا به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی ازا عضاء هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 383247

آگهی تغییرات شرکت پترو فن آوران فاتح
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "همشهری" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۰۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدمحمدعلی فاطمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سیدمحمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای آرموند بوقز به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۹/۰۴/xxx۲
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدمحمدعلی فاطمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای آرموند بوقز به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.
۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۰۸/۰۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9736554
آگهی تغییرات شرکت پترو فن آوران فاتح سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۴۵۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه‌نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "همشهری" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۹/۰۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدمحمدعلی فاطمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سیدمحمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای آرموند بوقز به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۹/۰۴/xxx۲

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدمحمدعلی فاطمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سیدمحمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای آرموند بوقز به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سیدمحمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.

۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۰۸/۰۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9817793
آگهی تصمیمات شرکت اطلس خودرو سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۰۵۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۹۹۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک‌‌یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پرژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک‌‌یزدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، هرمز لاهوتی‌اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، مهدی ایروانی‌تفت خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9880060
آگهی تصمیمات شرکت اطلس داران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک‌‌یزدی به ش‌ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی فیروزه علوی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پرژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک‌‌یزدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و هرمز لاهوتی‌اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و معصومه کوچک‌‌یزدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10334735
آگهی تصمیمات شرکت آسان موتور سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۴۳۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی فیروزه علوی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پرژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به ش ملی xxxxxxxxx۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره و هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، فیروزه علوی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10407301
آگهی تصمیمات شرکت پارس لودرز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۶۰۳۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر حسابدار رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ایرج جهان بین به کدملی xxxxxxxxx۲ و نادر جهان بین به کدملی xxxxxxxxx۵ و نگار جهان بین به کدملی xxxxxxxxx۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ ایرج جهان بین به سمت رئیس هیئت مدیره و نادر جهان بین به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ایرج جهان بین (رئیس هیئت مدیره) به تنهایی و در غیاب ایشان با امضاء نادر جهان بین و نگار جهان بین متفقا با مهر شرکت معتبر است و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9842669
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی و تولیدی آرد اسدی سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۴۶۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۶/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس اصلی و امیر جمال‎امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی?های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس‎داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی معصومه کوچک‎یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ـ شرکت گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ـ شرکت آسان موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی هرمز لاهوتی‎اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک‎یزدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و هرمز لاهوتی‎اشکوری بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا نجاتیان‎پور به کدملی xxxxxxxxx۴ خارج از هیات‎مدیره بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار چک و سفته و برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10436134
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور یکم سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۶۹۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات آتیه نگر به و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس اصلی و امیر جمال امیدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن شنطیا به کد ملی xxxxxxxxx۱ مرتضی واعظ پور به کد ملی xxxxxxxxx۲ کریم شیعتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ محمود آدرنگی به کد ملی xxxxxxxxx۴ فرزاد هدایتی به کد ملی xxxxxxxxx به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و نادر دهقانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ مرتضی واعظ پور به سمت رئیس هیئت مدیره و کریم شیعتی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن شنطیا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10332475
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور ناموران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۶۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۶۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج در آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10539640
آگهی تصمیمات شرکت لوله و اتصالات چدنی کلاچ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۸۴۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۹/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10636592
آگهی تصمیمات شرکت آسان خودروسهامی خاص به شماره ثبت۹۸۳۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۳۶۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسهxxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک‌یزدی به کدملیxxxxxxxxx۵ و شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی فیروزه‌ علوی به کدملیxxxxxxxxx۷ و شرکت پرژیران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری به کدملیxxxxxxxxx۷ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۴/۸۹ معصومه کوچک‌یزدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، هرمز لاهوتی‌اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، علی اعتمادنیا به کدملیxxxxxxxxx۱ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هریک از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10657640
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه‌نگر حسابداران رسمی به شماره ثبت۱۵۴۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴
طبق صورتجلسه مجمع شرکا مورخ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳۱/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: هادی یوسف‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد کریمی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و امیرجمال امیدی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10669518
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی دریا پالا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۰۰۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید موراد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه‌نگر به ش م xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10679817
آگهی تغییرات شرکت گستره صنعت سحاب سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۲۴۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۱۰۷۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۴/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10807596
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت روزان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۶۹۹۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۴۳۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۹/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مالی آتیه نگر با ش‌م xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی با ک‌‌م xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10995797
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی آرین سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۶۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۷۴۰۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و مالی آتیه نگر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مقتدا کرمانشاهانی به کدملی xxxxxxxxx۲۸ و داریوش کرمانشاهانی به کدملی xxxxxxxxx۲ و ادلتراد گرانیدل به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۰ مقتدا کرمانشاهانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، داریوش کرمانشاهانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، مهدی‌حجت انصاری به کدملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با به تنهایی با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11006250
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ گاز ساز سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۸۸۰۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۰۴۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت آسان موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی مهدی نصیریان به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت محور ماشین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی احمد دبیری به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت اطلس خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی علیرضا آئین‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت اطلس پارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آرش دبیری به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ هرمز لاهوتی‌اشکوری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی نصیریان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و احمد دبیری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11016899
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و تحقیقاتا صنایع لاستیک سهامی خاص ‌به شماره ثبت۶۸۵۲۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۴۶۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس اصلی و هادی یوسف‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11022274
آگهی تصمیمات شرکت ترمه آبیک سهامی خاص ثبت شده به شماره۹۲۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۹۷۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات آتیه‌نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود اقبال‌بهبهانی به ش ملی xxxxxxxxx۲ و نسرین رسائی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و شاویز اقبال‌بهبهانی به ش ملیxxxxxxxxx۰. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۸۹ محمود اقبال‌بهبهانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و نسرین رسائی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مسعود اسداله‌پور به ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و یا رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11127579
آگهی تغییرات شرکت چین ران خودرو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۴۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۷۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه‌نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت اطلس‌داران سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۴۸ با نمایندگی آقای سید محمدرضا گرامی و شرکت صنایع غذایی پردیس سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx با نمایندگی خانم فیروزه علوی‌ و شرکت کشت و صنعت گلداران سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۹۵ با نمایندگی خانم معصومه کوچک‌یزدی تا تاریخ ۳۱/۴/۹۳.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11215024
آگهی تغییرات شرکت گستره صنعت سحاب سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۲۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۰۷۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه‌نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای امیر جمال‌امیدی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علیرضا احمدخانیها به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید حماد قهستانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ و آقای توکل مهدوی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۲۹/۴/xxx۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۲/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11298251
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری سرمایه و دانش سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۳۲۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۱۲۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۳/۹۰ حسین عابدنظری به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی گشاده‌فکر به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمد عابد به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11327173
آگهی تصمیمات شرکت هتلهای زنجیره‌ای صدراسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۰۷۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۱۴۷۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11335048
آگهی تصمیمات شرکت محور ماشین سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۹۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۹۴۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک‌‌یزدی به ش‌ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی فیروزه علوی به کد‌ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پرژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک‌‌یزدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، هرمز لاهوتی‌اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، حسین فتاح خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و فیروزه علوی به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11392487
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نوین اراک سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۵۷۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۷۲۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و مالی آتیه نگر (حسابرس رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و امیر جمال‌امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11493296
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی نوآفرین سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۶۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۴۱۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و مالی آتیه‌نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مقتدی کرمانشاهانی به کدملی xxxxxxxxx۸ و داریوش کرمانشاهانی به کدملی xxxxxxxxx۲ و ادلترادگرانیدل به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۰ مقتدی کرمانشاهانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، داریوش کرمانشاهانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، علی‌اصغر نوازش خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11501333
آگهی تصمیمات شرکت پارس شیشه سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۲۹۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه به ش‌ مxxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به ک‌مxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11540197
آگهی تغییرات شرکت جیل ران موتور سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۴۷۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه‎نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای امیر جمال‎امیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۴/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11545646
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نوین اراک سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۶۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۷۲۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه‌نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیر‌جمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: داود میقانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمدرضا میقانی به کدملی xxxxxxxxx۰ و مریم میقانی به کدملی xxxxxxxxx۱۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ داود میقانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و محمدرضا میقانی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11656314
آگهی تصمیمات شرکت بینامد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۸۶۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۸۰۶۴۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه‌نگر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و هادی یوسف‌‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11662864
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی پژوهش صنعت نفت سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۵۱۳۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۱۷۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه‌نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11724187
آگهی تصمیمات شرکت اطلس خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۱۰۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۴۸۹۹۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه‌نگر به شناسه‌‌ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیر جمال‌امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی معصومه کوچک‌یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک‌یزدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، هرمز لاهوتی‌اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، نقی‌ بهره‌ور به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با امضاء مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و ۶ و ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11728542
آگهی تصمیمات شرکت آسان خودروسهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۳۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۳۶۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه‎نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکتهای: کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی معصومه کوچک‎یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ با نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و پرژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ با نمایندگی هرمز لاهوتی‎اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک‎یزدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و هرمز لاهوتی‎اشکوری بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی اعتمادنیا به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی ازا عضاء هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11734325
آگهی تغییرات شرکت پترو فن آوران فاتح سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۶۹۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه‌نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای امیر جمال‌امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11759321
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی پرشیا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۶۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۴۰۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مقتدی کرمانشاهانی به کدملی xxxxxxxxx۸ و داریوش کرمانشاهانی به کدملی xxxxxxxxx۲ و ادلتراد گرانیدل به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۰ مقتدی کرمانشاهانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، داریوش کرمانشاهانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضا هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11841898
آگهی تغییرات شرکت پترو فن آوران فاتح سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۴۵۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۸۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۰۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای امیر جمال‌امیدی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "همشهری" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۰/۰۴/xxx۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محمدعلی فاطمی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای سید محمد حسینی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای آرموند بوقز به شماره ملیxxxxxxxxx۶ تا تاریخ۱۰/۴/xxx۰.

در تاریخ۱۵/۰۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات