مرتضی شعبانی

مرتضی شعبانی

کد ملی 269030xxxx
گراف ارتباطات
32
شرکت‌ها
93
آگهی‌ها

شرکت های مرتضی شعبانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مرتضی شعبانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
پیمان پخش کاسپین
پیمان پخش کاسپین
بازرس علی‌البدل
ساختمانی تاسیساتی کوشک گستر پارس
ساختمانی تاسیساتی کوشک گستر پارس
فرنام بسپار
فرنام بسپار
بازرس علی‌البدل
خوشنوش ساری
خوشنوش ساری
کاوش گستر دارو
کاوش گستر دارو
بازرس علی‌البدل
گروه صنعتی فلات کوهرنگ
گروه صنعتی فلات کوهرنگ
بازرس علی‌البدل
مهندسین مشاور آبمیس پارس
مهندسین مشاور آبمیس پارس
بازرس علی‌البدل
مشاور طراح مدیا
مشاور طراح مدیا
بازرس علی‌البدل
مژده وصل شیراز
مژده وصل شیراز
بازرس علی‌البدل
بازرگانی جهانگیر آریا
بازرگانی جهانگیر آریا
بازرس علی‌البدل
کارتک سیستم
کارتک سیستم
بازرس علی‌البدل
آگلا پارت
آگلا پارت
بازرس علی‌البدل
شگرف ابزار فارس
شگرف ابزار فارس
بازرس علی‌البدل
پخش بین المللی پیشتازان فرا کوهرنگ
پخش بین المللی پیشتازان فرا کوهرنگ
بازرس علی‌البدل
آریا کیان
آریا کیان
بازرس علی‌البدل
اطلس ماشین آریا
اطلس ماشین آریا
فولاد و نورد دنا
فولاد و نورد دنا
بازرس علی‌البدل
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس علی‌البدل
کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال
کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال
بازرس علی‌البدل
حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش حسابداران رسمی
حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش حسابداران رسمی
صنعت پلی استر لرستان
صنعت پلی استر لرستان
بازرگانی جهان نوین آریا
بازرگانی جهان نوین آریا
بازرس علی‌البدل
توسعه ساختمانی البرز تات
توسعه ساختمانی البرز تات
بازرس علی‌البدل
صنعت سازه پلیمر هما
صنعت سازه پلیمر هما
بازرس علی‌البدل
توسعه تجارت شمس جاوید
توسعه تجارت شمس جاوید
بازرس علی‌البدل
کاریزان خودرو
کاریزان خودرو
بازرس علی‌البدل
بازرگانی و صنعتی فاخر آرا پارسه
بازرگانی و صنعتی فاخر آرا پارسه
بازرس علی‌البدل
سنا دام پارس
سنا دام پارس
بازرس علی‌البدل
یسنا مهر
یسنا مهر
بازرس علی‌البدل
سبلان خود رو دیزل
سبلان خود رو دیزل
بازرس علی‌البدل
گروه صنعتی بازرگانی هوراند پلاستیک
گروه صنعتی بازرگانی هوراند پلاستیک
بازرس علی‌البدل
خدماتی شهرک صنعتی لالجین
خدماتی شهرک صنعتی لالجین
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13357147
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی هوراند پلاستیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به شماره ثبت xxx۴۷ به سمت بازرس اصلی مرتضی شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کلیبر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12961743
آگهی تغییرات شرکت خدماتی شهرک صنعتی لالجین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۴۲۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای سید مجتبی طباطبائی به کد ملی xxxxxxxxx۰ - آقای حاج احمد فخار به کد ملی xxxxxxxxx۵ - آقای هاشم نجفیان به کد ملی xxxxxxxxx۸ - آقای محمدرضا یگانه به کد ملی xxxxxxxxx۲ - آقای محمد کامرانی سرو به کد ملی xxxxxxxxx۵ ۲ - موسسه غیر تجاری آزمون حساب تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی آقای مرتضی شعبانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای آقای عباس قنادسبزواری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796541
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی هوراند پلاستیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نرگس نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱۲ یوسف جوانگروه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ امیررضا کلانتری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آزمون حساب تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به شماره ثبتی xxx۲۲ به سمت بازرس اصلی مرتضی شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12155159
آگهی تغییرات شرکت فرنام بسپار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۶۰۶۹۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۰۳۳۳۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آزمون حساب تدبیر(حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند آقای رضا قصری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره خانم آرزو قصری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای آرین قصری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره خانم آرلین قصری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره خانم زهرا احمدزاده مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12088609
آگهی تغییرات شرکت کاوش گستر دارو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۸۱۲۸۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۱۶۸۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون حساب تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12080895
آگهی تغییرات شرکت کاریزان خودرو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۳۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۶۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1740442
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و صنعتی فاخر آرا پارسه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۸۰۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای افشین ولائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم نسرین رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ایمان ولائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بانکی و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی، مراسلات و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. موسسه آزمون حساب تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی وآقای مرتضی شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658781
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خدمات مدیریت آریا به روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸به سمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کدملی xxxxxxxxx۹به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636967
آگهی تغییرات شرکت شگرف ابزار فارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۷۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۶۶۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید موسسه آزمون حساب تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612902
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی جهان نوین آریا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۵۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۱۵۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه غیرتجاری آزمون حساب تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی شعبانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1611915
آگهی تغییرات شرکت مژده وصل شیراز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۳۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۹۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آزمون حساب تدبیر به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588565
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی جهانگیر اریا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۹۳۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۶۶۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب سود وزیان سال مالی منتهی به اسفند ۹۲تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آزمون حساب تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹به سمت بازرس اصلی وآقای مرتضی شعبانی به کدملی xxxxxxxxx۹به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542251
آگهی تغییرات شرکت کاریزان خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۶۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی شعبانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512026
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی تاسیساتی کوشک گستر پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۲۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیده: آقای امیر مسعود فخاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای ولی فخاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ خانم فاطمه فخاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای محمد رضا رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم زهرا ملا آقایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آزمون حساب تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454714
آگهی تغییرات شرکت کاوش گستر دارو سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۱۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۸۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت های مالی منتهی به ۳۰/۹۰/۹۲ تصویب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون حساب تدبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378308
آگهی تغییرات شرکت شگرف ابزار فارس شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۷۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۶۶۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند.
کریم دهقان شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و قاسم خورشید پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
ترازنامه و سود و زیان مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه آزمون حساب تدبیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1374247
آگهی تغییرات شرکت فرنام بسپار سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۶۰۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۳۳۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
آقای رضا قصری به شماره ملی xxxxxxxxx۳
آقای ارین قصری به شماره ملی xxxxxxxxx۶
خانم آرزو قصری به شماره ملی xxxxxxxxx۸
خانم آرلین قصری به شماره ملی xxxxxxxxx۱
خانم زهرا احمدزاده مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب رسید.
موسسه آزمون حساب تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356285
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی جهانگیر اریا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۶۶۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مرتضی شعبانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل و موسسه آزمون حساب تدبیر بشماره شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338844
آگهی تغییرات شرکت کاوش گستر دارو شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت۲۸۱۲۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۶۸۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آزمون حساب تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1307380
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی جهان نوین آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۱۵۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۸/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه غیرتجاری آزمون حساب تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی شعبانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13836370
آگهی تغییرات شرکت مژده وصل شیراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۹۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به سال ۹۱ تصویب گردید. موسسه آ زمون حساب تدبیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1295741
آگهی تغییرات شرکت مژده وصل شیراز سهامی خاص به ‌شماره ثبت۲۱۳۵۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۹۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به سال ۹۱ تصویب گردید.
موسسه آزمون حساب تدبیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282975
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت شمس جاوید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۶۳۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۳/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه آزمون حساب تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی شعبانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267012
آگهی تغییرات شرکت صنعت سازه پلیمر هما سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۶۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه آزمون حساب تدبیر به کد شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228403
آگهی تغییرات شرکت پخش بین‌المللی پیشتازان فرا کوهرنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات آریا بهروش (حسابدار رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی شعبانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان حسین شفقی به کدملی xxxxxxxxx۰ و فرشید معینی شبستری به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
صورتهای مالی صورتحساب عملکرد و سود و زیان و ترازنامه منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199228
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی جهانگیر اریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۶۶۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند ۹۱ به تصویب رسید.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ موسسه مالی و حسابرسی اریا بهروش ... به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی شعبانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167704
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی جهان نوین آریا سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۵۴۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۶۱۵۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه مالی و حسابرسی اریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1183738
آگهی تغییرات در شرکت صنعتی جهادین پرند (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه۳۰/۱۲/۹۲ شرکت فوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید.
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای مرتضی شعبانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید.
شxxxxxx۱ ثبت اسناد شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164229
آگهی تصمیمات شرکت صنعت پلی استر لرستان
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۹۲ تغییراتی بشرح زیر اتخاذ گردید که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ صورت های مالی (ترازنامه، صورت های سود و زیان و گردش وجوه نقد) و گزارش هیئت مدیره برای دوره مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ تصویب شد
۲ـ با رعایت ماده xxx قانون تجارت موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش شماره ثبت xxx۴۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مرتضی شعبانی کد ملی xxxxxxxxx۹ و متولد ۳۱/۶/۵۰ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ انتخاب گردید
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک الیگودرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1145599
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور آبمیس پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۴۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروشxxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ تصویب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093834
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۳/۹۲ مرتضی شعبانی به ک م xxxxxxxxx۹ و بهزاد یزدانی به ک م xxxxxxxxx۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه به مبلغ xxx/xxx/۷ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اسامی شرکاء و میزان سهم. الشرکه هر یک بشرح ذیل میباشد: فتحعلی ولایی دارای ک م xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxx/xxx/۵ ریال و محمد صالح به ک م xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxx/xxx/۲ ریال.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093125
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی شیشه ایمنی میرال سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۲/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی خدمات آریا به روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به ش ملیxxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1072765
آگهی تغییرات شرکت صنعت سازه پلیمر هما سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۰۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به روش به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی شعبانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۸/۱۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید حیدر هامونی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای سید رضا هامونی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای سید احمد هامونی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ تا تاریخ۲۸/۱۲/xxx۳
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید حیدر هامونی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید رضا هامونی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید احمد هامونی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حیدر هامونی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.
۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
در تاریخ۱۲/۰۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203382
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی البرز تات سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۲۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۰۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردید:
علی انصاری به ش ملی xxxxxxxxx۸ و محسن قرائی به ش ملی xxxxxxxxx۳، شرکت بانک تات سهامی عام، به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ افشین تیردادلسکوکلایه به ش ملی xxxxxxxxx۱، حسن عدل خواه به ش ملی xxxxxxxxx۹.
۲ـ صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
۳ـ موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت xxx۴۷ بسمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به ش ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
در تاریخ ۶/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062185
آگهی تغییرات شرکت کاوش گستر دارو سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۱۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۸۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید.
در تاریخ ۲۴/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203384
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی البرز تات سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۲۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۰۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت xxx۴۷ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به ش ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱۶/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026756
آگهی تغییرات شرکت فولاد و نورد دنا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۹۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1008858
آگهی تغییرات شرکت پیمان پخش کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۰۸۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 977290
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به ش م xxxxxxxxx۷۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین شفقی به ک م xxxxxxxxx۰ فرشید معینی شبستری به ک م xxxxxxxxx۵ محمد شفقی به ک م xxxxxxxxx۱ پرویز معینی شبستری به ک م xxxxxxxxx۹ داوود فداکاراصل به ک م xxxxxxxxx۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ حسین شفقی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، فرشید معینی شبستری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات قراردادها و عقوداسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مرکز اصلی شرکت به تهران ضلع جنوبی کیلومتر ۱۸ و ۱۹ جاده مخصوص کرج نبش کارخانه آبفر خ لطیف جباری خ آذر ۴ پ ۳ ک پ xxxxxxxxx۴ انتقال یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 988796
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت اطلس ماشین آریا سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۵۴۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۰۸۰۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۴/۹۱ که در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱ واصل گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش کد ملی xxxxxxxxx۷۸ و مرتضی شعبانی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 970591
آگهی تصمیمات شرکت آریا کیان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۹۳۹۹۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۵۹۱۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱/۱۱/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به ش مxxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به ک مxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 965191
آگهی تغییرات شرکت پخش بین المللی پیشتازان فرا کوهرنگ سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۳۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۱۰/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسین شفقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای فرشید معینی شبستری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ سهامی خاص با نمایندگی آقای پرویز معینی شبستری تا تاریخ ۲/۱۰/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۰۹/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10538280
آگهی تغییرات شرکت پخش بین المللی پیشتازان فرا کوهرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۱۰/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین شفقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای فرشید معینی شبستری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ سهامی خاص با نمایندگی آقای پرویز معینی شبستری تا تاریخ ۲/۱۰/xxx۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۰۹/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 974332
آگهی تغییرات شرکت خوش نوش ساری سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۱۲۹۶۷ ثبت ساری
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۸/۱۱/xxx۱ از نظر امضای ذیل ثبت دفاتر ثبت شرکت ها تکمیل امضا گردید؛ تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:
الف) موسسه حسابرسی آریا بهروش بعنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی شعبانی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
ب) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های داخلی شرکت تعیین شد.
ج) ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۳۱/۶/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 953536
آگهی تغییرات شرکت پیمان بخش کاسپین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۰۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۰۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939752
آگهی تغییرات شرکت خوش نوش ساری (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۷۳۰ و شماره شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۱۲۹۶۷ ثبت ساری
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخه ۲۵/۱۰/xxx۰ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۲/۱۰/xxx۱ از نظر امضای ذیل ثبت دفاتر ثبت شرکتها تکمیل امضاء گردید: تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:
الف) موسسه حسابرسی آریا بهروش بعنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی شعبانی بشماره کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب گردیدند.
ب) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های داخلی شرکت تعیین شد.
ج) ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۳۱/۶/xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxx۹ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893573
آگهی تصمیمات شرکت فرنام بسپار سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۰۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۳۳۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 908686
آگهی تصمیمات شرکت شگرف ابزار فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۶۶۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9745420
آگهی تصمیمات شرکت شگرف ابزار فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۲۷۹و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۶۶۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 878712
آگهی تصمیمات شرکت آلگا پارت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۴۸۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۱۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آریا بهروش به ش ملی xxxxxxxxx۷۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۶/۹۱ محل شرکت به تهران خ شهید بهشتی خ سرافراز خ ۷ پ ۱۳ ک پ xxxxxxxxx۳ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746479
آگهی تصمیمات شرکت کار تک سیستمسهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۴۳۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۰۱۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9817873
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی جهانگیر آریا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۹۳۷۵۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۵۶۶۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: پریسا سرمت به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سیروس جوکار به کدملی xxxxxxxxx بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 733992
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی جهانگیر آریاسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۹۳۷۵۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۵۶۶۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: پریسا سرمت به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیروس جوکار به کدملی xxxxxxxxx بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 689647
آگهی تصمیمات شرکت مژده وصل شیرازسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۱۳۵۳۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۹۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بهروش به ش ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10488365
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور آبمیس پارس (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴۴۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۴۳۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: عبدالرضا محتشمی به کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده حق امضای تعهدآور به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، صغری محتشمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مجید مستعان به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و نام شرکت به آب میس پارس تغییریافت. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671375
آگهی تصمیمات شرکت مشاور طراح مدیاسهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۱۹۸و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۵۳۶۲۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667239
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور آبمیس پارس (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۴۴۷۶۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۵۴۳۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: عبدالرضا محتشمی به کدملیxxxxxxxxx۳ دارنده حق امضای تعهدآور به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، صغری محتشمی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مجید مستعان به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و نام شرکت به آب میس پارس تغییریافت. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 640879
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۳۰/۸/۸۹ شرکت مزبور : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی شعبانی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 586020
آگهی تغییرات شرکت کاوش گستر دارو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۱۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۸۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۸/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10388262
آگهی تغییرات شرکت کاوش گستر دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۸۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 575288
آگهی تغییرات شرکت خوش نوش ساری سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۳۰ و بشناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۱۲۹۶۷ ثبت ساری
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۳/۱۰/۸۹ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:
الف ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب مجمع رسید.
ب ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و آقای مرتضی شعبانی بشماره کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
ج ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های داخلی شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 609995
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 508955
آگهی تصمیمات شرکت فرنام بسپار سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۶۰۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۳۳۷۷
آگهی تصمیمات شرکت فرنام بسپار
سهامی خاص ثبت شده به شمارهxxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به ش ملیxxxxxxxxx۷۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کدملیxxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا قصری به ک مxxxxxxxxx۳ آرین قصری به ک مxxxxxxxxx۶ زهرا احمدزاده مقدم به ک مxxxxxxxxx۹ آرزو قصری به ک مxxxxxxxxx۸ و آرلین قصری به ک مxxxxxxxxx۱ که رضا قصری به سمت رئیس هیئت مدیره و زهرا احمدزاده مقدم به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آرین قصری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی و اسناد عادی و اداری به امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 506612
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی تاسیساتی کوشک گستر پارس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۶۷۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۲۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ تصميمات ذيل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسي و خدمات مالي آريا بهروش به عنوان بازرس اصلي، آقاي مرتضي شعباني به شماره ملي xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علي‎البدل براي يک سال مالي انتخاب گرديدند. ۲ـ اعضاء هيئت مديره تا تاريخ ۱۵/۱۱/۹۲ به قرار ذيل انتخاب گرديدند: آقاي اميرمسعود فخاري به شماره ملي xxxxxxxxx۰ و آقاي ولي فخاري به شماره ملي xxxxxxxxx۹ و خانم فاطمه فخاري به شماره ملي xxxxxxxxx۵ و خانم زهرا ملاآقائي به شماره ملي xxxxxxxxx۴ و آقاي محمدرضا رضايي به شماره ملي xxxxxxxxx۱ تا تاريخ ۱۵/۱۱/۹۲. در تاريخ ۹/۱۲/۹۰ ذيل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت. پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10058251
آگهی تصمیمات شرکت سنا دام پارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۵۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۹۸۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10405650
آگهی تغییرات شرکت یسنا مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۱۳۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۰۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10133762
آگهی تصمیمات شرکت شگرف ابزار فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۶۶۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۶/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 464685

آگهی تغییرات شرکت پیمان پخش کاسپین
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ بتصویب رسید.
در تاریخ ۲۵/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10494291
آگهی تصمیمات شرکت مشاور طراح مدیا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۲۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۶۲۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی آریابهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به ش ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9995506
آگهی تغییرات شرکت کاوش گستر دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۲۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۶۸۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی شعبانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۳۱/۰۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10626746
آگهی تغییرات شرکت خوش نوش ساری (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۷۳۰ و شماره شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۱۲۹۶۷ ثبت ساری
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخه ۲۵/۱۰/xxx۰ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۲/۱۰/xxx۱ از نظر امضای ذیل ثبت دفاتر ثبت شرکتها تکمیل امضاء گردید: تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:

الف) موسسه حسابرسی آریا بهروش بعنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی شعبانی بشماره کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب گردیدند.

ب) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های داخلی شرکت تعیین شد.

ج) ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۳۱/۶/xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت.

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10736321
آگهی تغییرات شرکت پیمان بخش کاسپین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۰۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۰۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10829611
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی جهانگیر آریا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۳۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۶۶۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کدملیxxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10843867
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی تاسیساتی کوشک گستر پارس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۶۷۵۹۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۲۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۵/۱۱/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای امیرمسعود فخاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای ولی فخاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم فاطمه فخاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم زهرا ملاآقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمدرضا رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۵/۱۱/۹۲.

در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11003615
آگهی تصمیمات شرکت فرنام بسپار سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۶۰۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۳۳۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به ش ملیxxxxxxxxx۷۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کدملیxxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا قصری به ک مxxxxxxxxx۳ آرین قصری به ک مxxxxxxxxx۶ زهرا احمدزاده‌مقدم به ک مxxxxxxxxx۹ آرزو قصری به ک مxxxxxxxxx۸ و آرلین قصری به ک مxxxxxxxxx۱ که رضا قصری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و زهرا احمدزاده‌مقدم به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آرین قصری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی و اسناد عادی و اداری به امضاء منفرد رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11007544
آگهی تصمیمات شرکت کاریزان خودرو سهامی خاص ‌ به شماره ثبت ۲۱۳۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۶۰۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. مرتضی شعبانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11159252
آگهی اصلاحی شرکت کاریزان خودرو سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۳۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۶۰۱۷
پیرو آگهـی صادره به شـماره xxx۸۹ مـورخ ۱۳/۶/۹۰ عبارت مرتضی شعبانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل و موسسه حـسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند که مراتب بدینوسیله تصحیح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11164018
آگهی تصمیمات شرکت مژده وصل شیراز سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۳۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۹۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۶/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11177773
آگهی تصمیمات شرکت کار تک سیستم سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۴۳۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۰۱۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11195418
آگهی تغییرات شرکت پیمان پخش کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۰۶۵۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۰۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۵/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11241477
آگهی تغییرات شرکت خوش نوش ساری سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۳۰ و بشناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۱۲۹۶ ثبت ساری
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۳/۱۰/۸۹ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:

الف‌ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب مجمع رسید.

ب‌ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و آقای مرتضی شعبانی بشماره کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

ج‌ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های داخلی شرکت تعیین گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11265277
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور آبمیس پارس سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۴۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۴۳۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ ۳۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبدالرضا محتشمی به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ و صغری محتشمی به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ و مجید مستعان به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ ـ محل شرکت به تهران خیابان پاسداران نارنجستان ۶ پلاک ۱۹ واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۶ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. عبدالرضا محتشمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و صغری محتشمی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل به تنهایی معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11320740
آگهی تصمیمات شرکت آلگا پارت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۴۸۲۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۱۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آریا بهروش به ش ملی xxxxxxxxx۷۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۶/۹۱ محل شرکت به تهران خ شهید بهشتی خ سرافراز خ ۷ پ ۱۳ ک پ xxxxxxxxx۳ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11361075
آگهی انتخاب بازرسان شرکت اطلس ماشین آریا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۲۵۴۴و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۰۸۰۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲/۱۱/۸۹ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و آقای مرتضی شعبانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۱۱/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11365689
آگهی تصمیمات شرکت مژده وصل شیراز سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۱۳۵۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۹۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بهروش به ش ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11422790
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی جهان نوین آریا سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۴۵۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۱۵۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرا رجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11546679
آگهی تغییرات شرکت پخش بین‌ المللی پیشتازان فرا کوهرنگ سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۳۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی شعبانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۱/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11676799
آگهی تصمیمات شرکت آریا کیان سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۹۳۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۹۱۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تعداد xxx/xxx/۲ سهم از سهام بانام شرکت به سهام بی‌نام تبدیل گردید و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۴ ریال منقسم به xxx/xxx/۱ سهم بانام و xxx/xxx/۲ سهم بی‌نام به ارزش هر سهم xxx/۱۰ ریال می‌باشد که تماما پرداخت شده می‌باشد. محل شرکت به تهران شهرک قدس فاز ۱ خیابان ایران زمین خیابان نهم پلاک ۸ کدپستی xxxxxxxxx۳ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11686802
آگهی تصمیمات شرکت مشاور طراح مدیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۱۹۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۵۳۶۲۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه‌ملی xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11782233
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ۳۰/۸/۸۹ شرکت مزبور : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی شعبانی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11841185
آگهی تصمیمات شرکت فرنام بسپار سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۰۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۳۳۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11856894
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11943711
آگهی تغییرات شرکت سبلان خودرو دیزل سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۴۰۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۵۶۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ ۱۱/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حسین ابستا به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی شعبانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۱/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عباس اسلامی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای حسین اسلامی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای علی‌رضا اسلامی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ۱۱/۴/۹۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ۵/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات