محبوب مهدی پوربهمبری

محبوب مهدی پوربهمبری

کد ملی 267841xxxx
گراف ارتباطات
63
شرکت‌ها
173
آگهی‌ها

شرکت های محبوب مهدی پوربهمبری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محبوب مهدی پوربهمبری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
مدیریت سیستم های هوشمند راهبر کار آمد
مدیریت سیستم های هوشمند راهبر کار آمد
بازرس علی‌البدل
پارس نورد
پارس نورد
بازرس اصلی
حسابرسی آبتین روش آریا
حسابرسی آبتین روش آریا
مدیر عامل
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
بازرس علی‌البدل
بازرگانی امین فولاد شرق
بازرگانی امین فولاد شرق
بازرس علی‌البدل
خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر
خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر
بازرس علی‌البدل
اخوان تجارت آریا
اخوان تجارت آریا
بازرس علی‌البدل
راهبرد سازه
راهبرد سازه
بازرس علی‌البدل
مدیریت سیستم های کارامد
مدیریت سیستم های کارامد
بازرس علی‌البدل
طراحی مهندسی تروند تدبیر
طراحی مهندسی تروند تدبیر
بازرس علی‌البدل
مجتمع مهندسین مشاور ایران آرک
مجتمع مهندسین مشاور ایران آرک
بازرس اصلی
مهندسی برسو
مهندسی برسو
بازرس اصلی
شاهین کالای گیل
شاهین کالای گیل
بازرس اصلی
سرمایه گذاری دی
سرمایه گذاری دی
بازرس علی‌البدل
آرشین حساب حسابداران رسمی
آرشین حساب حسابداران رسمی
خدمات انفورماتیک راهبر
خدمات انفورماتیک راهبر
بازرس علی‌البدل
آب و فاضلاب استان قزوین
آب و فاضلاب استان قزوین
بازرس علی‌البدل
آریا تجارت شهیر زنجان
آریا تجارت شهیر زنجان
بازرس علی‌البدل
تولیدی صنعتی امیر دژ
تولیدی صنعتی امیر دژ
بازرس علی‌البدل
روگا گستر گیلان
روگا گستر گیلان
بازرس علی‌البدل
مهندسی ترموون
مهندسی ترموون
بازرس علی‌البدل
راه و ساختمانی سیپورت
راه و ساختمانی سیپورت
بازرس علی‌البدل
آوا بتن آپادانا ایرانیان
آوا بتن آپادانا ایرانیان
بازرس علی‌البدل
جهاد نصر حمزه
جهاد نصر حمزه
بازرس علی‌البدل
غدیر کانی آرا
غدیر کانی آرا
بازرس علی‌البدل
اکتشاف و تولید غدیر
اکتشاف و تولید غدیر
بازرس علی‌البدل
اکتشاف معادن و صنایع غدیر
اکتشاف معادن و صنایع غدیر
بازرس علی‌البدل
تولیدی خوشخواب
تولیدی خوشخواب
بازرس علی‌البدل
به آیین خزر سپید
به آیین خزر سپید
بازرس علی‌البدل
خدمات بیمه ای امید کوثر پارس تامین
خدمات بیمه ای امید کوثر پارس تامین
بازرس علی‌البدل
رها نت زنجان
رها نت زنجان
مهد امین کیان
مهد امین کیان
بازرس علی‌البدل
فرهود کار
فرهود کار
بازرس علی‌البدل
توسعه سامانه بهنگام غدیر
توسعه سامانه بهنگام غدیر
بازرس علی‌البدل
مدیریت منابع راهبر رایانه
مدیریت منابع راهبر رایانه
بازرس علی‌البدل
همکاران سیستم مازندران
همکاران سیستم مازندران
بازرس علی‌البدل
همکاران سیستم کرمان
همکاران سیستم کرمان
بازرس علی‌البدل
به نیرو شمال
به نیرو شمال
بازرس علی‌البدل
تولیدی تحقیقاتی گهرسرام
تولیدی تحقیقاتی گهرسرام
بازرس علی‌البدل
خدر رایانه
خدر رایانه
بازرس علی‌البدل
نورد یاوران زنجان
نورد یاوران زنجان
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری آذر
سرمایه گذاری آذر
بازرس علی‌البدل
تولیدی شایا ایساتیس
تولیدی شایا ایساتیس
بازرس علی‌البدل
توسعه آبزیان کاسپین نیل
توسعه آبزیان کاسپین نیل
بازرس علی‌البدل
همکاران سیستم گلستان
همکاران سیستم گلستان
بازرس علی‌البدل
آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران
آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران
بازرس علی‌البدل
آپادانا پترو بازرگان
آپادانا پترو بازرگان
بازرس علی‌البدل
سامانه های رهگیری یکپارچه راهبر سریر
سامانه های رهگیری یکپارچه راهبر سریر
بازرس علی‌البدل
بام گستران
بام گستران
آکتای رود
آکتای رود
بازرس اصلی
فن آوران اعتماد راهبر
فن آوران اعتماد راهبر
بازرس علی‌البدل
در سایه ایثار
در سایه ایثار
بازرس اصلی
اشراق بنا
اشراق بنا
بازرس اصلی
ماد کوش
ماد کوش
بازرس اصلی
صندوق حمایت از توسعه صنعت طیورکشور
صندوق حمایت از توسعه صنعت طیورکشور
مشاور حامی سرمایه دانا
مشاور حامی سرمایه دانا
بازرس علی‌البدل
تلاشگران نصر سازه پایدار
تلاشگران نصر سازه پایدار
آیین حسابان یکتا
آیین حسابان یکتا
بازرس اصلی
تولیدی اروم آدا
تولیدی اروم آدا
بازرس اصلی
پارس کارن کار
پارس کارن کار
بازرس اصلی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی
بازرس اصلی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ری
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ری
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14977304
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 440777 و شناسه ملی 10320881467
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/02/1398 ومجوز شماره 3655مورخ28/2/98سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به 30/9/1397تصویب شد 1 ـ آقای سید رضا مومن باکدملی 0493094891بعنوان بازرس اصلی 2 ـ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا ثبت شده به شماره 28787 وشناسه ملی10320729344 به نمایندگی آقای محبوب مهدی پور بهمبری باکدملی 2678415570 بعنوان بازرس اصلی 3 ـ آقای محمود نظرعلی باکدملی 6649834270 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار آفرینش برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ980926956675108 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14865359
آگهی تغییرات شرکت ماد کوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14972 و شناسه ملی 10102897991
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1397 مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا (حسابداران رسمی) به شناسه ملی 10320729344 به نمایندگی آقای محبوب محمدی پور بهمبری به شماره ملی 2678415570 به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی نجف پور به شماره ملی 0075562529 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه " اتحاد هرمزگان " جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش980801539597716  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14736237
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۳۰۹۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۷ به تصویب رسید . اتحادیه تعاونیهای زنبورداران استان آذربایجان شرقی ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت تبریز شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی حسن وحدتیان فر باکدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی آبتین روش آریا ثبت شده به شماره xxx۸۷ در اداره ثبت تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی محبوب مهدی پور بهمبری باکدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی شرکت تعاونی عدالت گستر سهند ثبت شده به شماره ۶۴ در اداره ثبت اسکوشناسه ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی محمدرضا عطائی دیزجی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار مهدآزادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14347350
آگهی تغییرات شرکت پارس کارن کار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۵۷۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۴۹۳۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی آقای محبوب مهدی پور بهمبری بشماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی نجف پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14247078
آگهی تغییرات حسابرسی آبتین روش آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۲/۰۷/xxx۷ و مجوز شمارهر xxxxxx/ ۹۷ مورخ ۴/ ۷/ xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین طالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب هیئت مدیره و آقای ناصر عسکری نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رییس هیئت مدیره و آقای حمید رضا اصغری ش م xxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سردار بارگاهی ش م xxxxxx۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره، برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته و بروات و سایر اوراق تجاری با امضای حداقل ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر می باشد و قراردادها و مکاتبات موسسه با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237257
آگهی تغییرات شرکت تولیدی اروم آدا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۰۵۴۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -۱ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب گردید. -۲ خانم عزیزه انتظار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم پوراندخت ابراهیمی دیزجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حسن انتظار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. -۳ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ثبت xxx۸۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ با نمایندگی آقای محبوب مهدی پور بهمبری به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای ولی اله استادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. -۴ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156915
آگهی تغییرات حسابرسی آبتین روش آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۱/۰۵/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخه ۷/۵/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سردار بارگاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفت. حمیدرضا اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت ملبغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفت. محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ریال افزایش داد. ناصر عسکری نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. موسی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ریال افزایش داد. حسین طالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ریال افزایش داد. بهمن فدوی رودسری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. سید مجید مختارنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از افزایش سرمایه: سردار بارگاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ریال سهم الشرکه حمیدرضا اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای ملبغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ریال سهم الشرکه ناصر عسکری نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه موسی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ریال سهم الشرکه حسین طالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ریال سهم الشرکه بهمن فدوی رودسری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه سید مجید مختارنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه به استثنای گزارشهای موضوع ماده ۱۷،کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک،سفته،بروات و سایر اوراق تجاری با امضای حداقل ۲ نفر از اعضای هیات مدیره و مهر موسسه معتبر می باشد و قراردادها و مکاتبات موسسه با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر موسسه معتبر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13877516
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آیین حسابان یکتا درتاریخ ۲۴/۱۱/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه خدمات مشاوره‌ای و حسابداری و تنظیم دفاتر قانونی، ارائه خدمات مشاوره‌ای و پیاده سازی سیستم‌های مالی و اداری و اصلاح حساب‌ها و تدوین نظام‌های اداری تهیه صورت حساب‌های مالی و توجیه فنی و اقتصادی طر ح ها و سایر امور مرتبط به مسائل فوق و حسابداری اعم از بازرگانی و صنعتی و دولتی و خصوصی و واحد‌های اقتصادی بخش دولتی خصوصی و تعاونی و انجام کلیه خدمات اداری از قبیل تایپ و تکثیر و فتوکپی و انعقاد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی، ارائه کلیه خدمات در زمینه سخت افزار و تجهیزات کامپیوتری و نصب و ارتقاء تجهیزات و سیستم‌های کامپیوتری اخذ و اعطاء نمایندگی، اخذ وام و اعتبارات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری کشور، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی، ارائه کلیه فعالیتها در زمینه تهیه تولید ساخت مونتاژ تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی و صنایع تبدیلی واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از تهیه و تولید و واردات و صادرات و تهیه و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر خارجی و داخلی برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی و برگزاری سمینار و همایش، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران فردوس خیابان حسن آباد بن بست دوم پلاک ۱۲ طبقه اول واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریتل بموجب گواهی بانکی شماره xxx/xxx۵/۵/۷۲ مورخه ۰۴/۱۱/۹۶ بانک صادرات ایران شعبه کوی دانشگاه پرداخت گردیده و مابقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اولین مدیران: خانم مریم پور حبیب یکتا شارمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای غفار تهمتن داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مسعود پورحبیب یکتا شارمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید حامد دلخوش اباتری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13840428
آگهی تغییرات شرکت تلاشگران نصر سازه پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۰۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورتهای مالی و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر xxx۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و شماره ثبت xxx۸۷ با نمایندگی آقای محبوب مهدی پور بهمبری با کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای حسین شیخ سفلی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیر الانتشار ابرار برای درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13616650
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مشاور حامی سرمایه دانا درتاریخ ۲۸/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه‌های و سد سازی خدمات اینترنت (ISP)، توزیع اینترنت (ISDP)، خدمات انتقال داده‌ها (PAP) دلالی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی، شبکه داده‌ها (ارائه اجرا و پشتیبانی) عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کالا ارائه خدمات راجع به آب رسانی و گاز رسانی و یا برق رسانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران - ولیعصر - خیابان شهید مهندس سعید ناصری - خیابان ولیعصر - پلاک xxx۱ - طبقه ۱۰ - واحد ۲ - کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد اولین مدیران: آقای امیر دانایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل آقای سید عباس یعقوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم نسرین داوطلب به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو ونایب رئیس هیئت مدیره برای دو سال تعیین شدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها وعقود اسلامی با امضاء مدیرعامل بهمراه یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568768
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه صنعت طیورکشور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ به تصویب مجمع عمومی رسید. اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی مرغداران گوشتی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی آقای محمد علی کمالی سروستانی کدملی xxxxxxxxx۸ وموسسه حسابرسی آبتین روش آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی آقای محبوب مهدی پور بهمبری کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرسان اصلی و شرکت تعاونی کشاورزی واحدهای مرغ تخمگذار استان اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی آقای سید شهاب الدین افضل کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13391136
آگهی تغییرات حسابرسی آبتین روش آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۵/۱۲/۹۵ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمجید مختارنژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفت. بهمن فدوی به کدملی xxxxxxxxx۴ پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفت. محبوب مهدی پور بهمبری به کدملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش دادند و ناصر عسگری نائینی به کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش دادند و موسی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش دادند و حسین طالبی به کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش دادند در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. اسامی شرکاء بعد از ورود شریک جدید به شرح زیر می‌باشد: اسامی شرکا بعد از افزایش سرمایه محبوب مهدی پور بهمبری به کدملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه موسی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ناصر عسگری نائینی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه حسین طالبی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه سیدمجید مختارنژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه بهمن فدوی رود سری به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13339577
آگهی تغییرات شرکت آکتای رود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۶۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذشد: ۱ آقای فرهاد مداح علی به کدملی (xxxxxxxxx۵) وخانم سیمابهروزی آذربه کدملی (xxxxxxxxx۲) وآقای حسین مرادی سعیدلو به کدملی (xxxxxxxxx۱) بسمت اعضای اصلی هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ثبت xxx۸۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی آقای محبوب مهدی پور بهمبری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و آقای عطاءاله فرمانی به کدملی (xxxxxxxxx۱) بسمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13346860
آگهی تغییرات شرکت ماد کوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۷۹۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی آقای محبوب محمدی پور بهمبری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین پناهی تیل به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189679
آگهی تغییرات شرکت اشراق بنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۸۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا فرهومند با کدملی xxxxxxxxx۴ آقای سیدعلیرضا حساس ایرانی با کدملی xxxxxxxxx۶ آقای جمال جعفری با کدملی xxxxxxxxx۲ * بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی آقای محبوب مهدی پور با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا جوادی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. * روزنامه کثیرالانتشار تفاهم جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002628
آگهی تغییرات حسابرسی آبتین روش آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ ومجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۴/۵/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محبوب مهدی پور بهمبری ک. م xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره، آقای موسی حسینی ک. م xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای ناصرعسگری نائینی ک. م xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای حسین طالبی ک. م xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء ثابت مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و به همراه مهر موسسه معتبر می‌باشد و قراردادها و مکاتبات موسسه با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12998077
آگهی تغییرات شرکت در سایه ایثار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۳۳۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال xxx۳ تصویب گردید. شرکت ایثارگران دزفول به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی مجید عطائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و فرخ سهرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و عبدالرحمن بید مال به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و سید امین عالمشاه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و حسن رضا معتمدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی محبوب مهدی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و مجید هفت تنانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دزفول
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12970783
آگهی تغییرات حسابرسی آبتین روش آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۰۴/۰۵/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین طالبی فرزند جهانشاه به شماره شناسنامه xxx صادره از دهلران به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای ناصر عسگری نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای موسی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بقرار ذیل می‌باشد: آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای ناصر عسگری نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای حسین طالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای موسی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12942359
آگهی تغییرات شرکت فن آوران اعتماد راهبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۵۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان بازرس اصلی و محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12882255
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۱۰/xxx۳ و مجوز شماره xxx۲ , xxx مورخ ۲۵/۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان بازرس اصلی وآقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815054
آگهی تغییراتحسابرسی آبتین روش آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۱/۲/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محبوب مهدی پور بهمبری ک. م xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای موسی حسینی ک. م xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای ناصرعسگری نائینی ک. م xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیات مدیره. کلیه اسناد و آوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و به همراه مهر موسسه معتبر می‌باشد و قراردادها و مکاتبات موسسه با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12769047
آگهی تغییرات شرکت آکتای رود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۶۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ثبت xxx۸۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی آقای محبوب مهدی پور بهمبری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و آقای عطاءاله فرمانی به کدملی (xxxxxxxxx۱) بسمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12294768
آگهی تغییرات شرکت شرکت بام گستران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۱۰۳ وشناسه‌ملی۱۰۲۲۰۰۴۲۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ ترازنامه و عملیات مالی سال ۹۲ تصویب گردید . ۲ ـ آقایان ادمان بت آشوربه کدملی xxxxxxxxx۲ و آندره بت آشور به کدملی xxxxxxxxx۷ و خانم یلنا ینو کیانس سرکیس زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند . ۳ ـ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا بشماره ثبت xxx۸۷ وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۴بنمایندگی آقای محبوب مهدی پور بهمبری به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمدآقا طوسی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند . ـ ۴ روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12273376
آگهی تغییرات شرکت سامانه های رهگیری یکپارچه راهبر سریر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۴۴۰۷۱ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۹۰۳۶۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت خدمات انفورماتیک راهبر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت مدیریت سیستم های کارآمد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت فن آوران اعتماد راهبر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. مؤسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12236350
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آذر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سود منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12205333
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سیستم های هوشمند راهبر کار آمد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۷۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب. رسید. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدد. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12202052
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سیستم های کارامد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۲۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید. - موسسه حسابرسی آبتین روش آریا باشناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12181848
آگهی تغییرات شرکت آپادانا پترو بازرگان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۸۲۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۳۱۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمبری کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12148983
آگهی تغییرات شرکت رهانت زنجان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۵۸۶۸ وشناسه‌ملی۱۰۴۶۰۰۹۱۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت رها نت زنجان انتخاب شد. ۲. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان بازرس اصلی وآقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۳. اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای رضا صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ خانم سیما صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ خانم صغری کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12080918
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای امید کوثر پارس تامین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۵۸۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۱۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۳ و باستناد مجوز به شماره xxx۸۹/xxx/۹۳ مورخ ۱۲/۱۱/۹۳ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12086538
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۹۶۷۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی آبتین روشن آریا بشماره شناسه xxxxxxxxx۴۴ بعنوان بازرس اصلی و محبوب مهدی پور بهمبری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۲ رئیس ثبت اسناد و املاک ورامین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12063724
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم گلستان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۴۰۶ و شناسه‌ملی ۱۰۷۰۰۱۷۱۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ـ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی آبتین روش آریا ثبت شده به شماره xxx۸۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور فرزند اکبر به شماره شناسنامه xxx۵ صادره از صومعه سرا و شماره ملی xxxxxxxxx۰بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12044936
آگهی تغییرات شرکت اخوان تجارت آریا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۱۷۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۹۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان بازرس اصلی و محبوب مهدی پور بهمبری به (کدملی xxxxxxxxx۰) به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال سال مالی انتخاب گریدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12045759
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۵۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بعنوان بازرس اصلی و جناب آقای محبوب مهدی پور بهمبری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12072166
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۵۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بعنوان بازرس اصلی و جناب آقای محبوب مهدی پور بهمبری به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12039013
آگهی تغییرات شرکت پارس نورد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۷۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۱۷۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه آبتین روش آریا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و آقای محبوب مهدی پور بهمبری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۲ به تصویب رسید. ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای احمد شریفی بشماره ملی xxxxxxxxx۰، آقای محمدرضا روغنی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹، آقای حمیدرضا شریفی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ وخانم لیلا روغنی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹عضو علی البدل تعیین شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9434855
آگهی تغییرات شرکت غدیر کانی آرا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۸۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۶۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۳ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412087
آگهی تغییرات شرکت مهد امین کیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۳۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۸۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406077
آگهی تغییرات شرکت راهبرد سازه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۲۱۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کوروش رحمانی محمد آقا فرد کد ملی xxxxxxxxx۱به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد بخشنده کد ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا امینی کد ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت از جمله چک، سفته و برات و قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768082
آگهی تغییرات شرکت به نیرو شمال سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۰۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسن امین با ک.م xxxxxxxxx۰ و فرمین امین با ک.م xxxxxxxxx۹و خانم فریده دانش کجوری با ک.م xxxxxxxxx۰ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب و ایشان با امضای ذیل این صورت جلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال xxx۳ انتخاب شدند و با امضای ذیل این صورت جلسه قبول سمت خود را اعلام نمودند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1747702
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم کرمان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۵۵۰ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۱۶۱۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ پس از استماع گزارش مالی و گزارش هیات مدیره و نیز قرائت گزارش بازرس قانونی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ ـ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه آبتین روش آریا ثبت شده به شماره xxx۸۷و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت حسابرس قانونی و بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور فرزند اکبر به شماره شناسنامه xxx۵ صادره از صومعه سرا و شماره ملی xxxxxxxxx۰به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705842
آگهی تغییرات شرکت مهندسی برسو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۰۸۷۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۴۴۸۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683791
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم مازندران شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۰۲۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه وحساب سود وزیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲شرکت مورد تصویب قرارگرفت.۲ـ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا ثبت شده به شماره ملی xxxxxxxxx۴۴به سمت حسابرس قانونی وبازرس اصلی آقای محبوب مهدی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682003
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ثبت ۲۸۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۶/xxx۳ و بموجب مجوز شماره xxx۳۲/۹۳ مورخ ۳۱/۶/۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ حسین تکاپوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردیده و دیگر هیچگونه حق و سمتی در موسسه ندارند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال کاهش یافت و به این ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سهم الشرکه هریک از شرکاء پس از کاهش سرمایه بقرار ذیل می باشد. ـ محبوب مهدی پور بهمبر ی با کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxx/xxx/۲ ریال سهم الشرکه آقای ناصر عسگری نائینی با کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه آقای موسی حسینی با کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675316
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مدیریت منابع راهبر رایانه در تاریخ ۰۳/۰۸/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام امور انفورماتیکی شامل طراحی،تولید،ارائه و پشتیبانی نرم افزار های رایانه ای اعم از سفارش مشتری و بسته های نرم افزاری و واردات و پشتیبانی نرم افزار های رایانه ای خارجی و فعالیت در زمینه سیستمهای ویژه رایانه ای نظیر اتو ماسیون صنعتی و کارتهای هوشمند و مشاوره،نظارت بر اجرای پروژه های انفور ماتیکی و همچنین اجرای پروژه های انفور ماتیکی و فعالیت در زمینه شبکه های رایانه ای و شبکه های رایانه ای اطلاع رسانی و خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات رایانه ای و دستگاههای جانبی رایانه و قطعات و ملزومات رایانه و ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه و نرم افزاری رایانه ای و آموزش و پژوهش در زمینه موضوع فعالیت شرکت و اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اخذ و اعطای نمایندگی و شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت و طرح های توجیه اقتصادی بمنظور سرمایه گذاری، تهیه وپیاده سازی و اجرای طرح سیستمهای جامع مدیریت سازمانی،انجام مشاوره و تحقیق در زمینه سیستمهای اداری و مالی و تو لیدی منابع انسانی،کالا و خدمات و به ویژه سیستم هزینه و بهاء تمام شده،ارائه مشاور در خصوص مسائل مالی و اقتصادی وفنی،راه اندازی و نگهداری پشتیبانی فنی و انجام عملیات بهره برداری در بخشهای مختلف نرم افزار و سخت افزار،ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی و ساماندهی به اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه موسسات و شرکتها و سازمانها ی دولتی و غیردولتی اعم از داخلی و خارجی،قبول نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی در هر زمینه مربوط به فعالیت شرکتهای داخلی و خارجی تاسیس مراکزی در رابطه با موضوع شرکت در سراسر ایران و خارج از کشور،سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی،ترهین اموال منقول شرکت نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری انجام امور بازرگانی اعم از صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ترخیص کالا از گمرکات کشور و توزیع آن در سراسر کشور تحقیق و پژوهش در امر برنامه ریزی سازمانی انجام پروژه های شبیه سازی و کنترل کیفیت مراکز صنعتی،برگزاری دوره های مختلف آموزشی کنفرانس سمینار و همایشها و شرکت در آنها و در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ ولیعصر خ سرو پلاک ۶ ط ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxx,xxx.xxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxمورخ ۲۹/۷/۹۳ نزد بانک سپه شعبه پارک لاله پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. مهرداد ذوالفقاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت مدیر عامل ۲. شرکت خدمات انفور ماتیک راهبر به به نمایندگی حسین دامغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت رئیس هیئت مدیره ۳. بهروز رجبی خامنه به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان بازرس اصلی. ـ محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشارشرکت: ابرار
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671437
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی سیپورت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۹۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به پایان سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1652725
آگهی تغییرات شرکت توسعه سامانه بهنگام غدیر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۸۳۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۰۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید.. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1637133
آگهی تغییرات شرکت شاهین کالای گیل سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۵۴۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ۲ ـ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۸۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ـ روز نامه گیلان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630787
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک راهبر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۸۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۲۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ و مجوز شمارهxxx۹۱/۴۱ مورخ ۲۷/۵/xxx۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ر مورد تصویب مجمع قرار گرفت. شرکت مدیریت سیستمهای کارآمد (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شرکت توسعه بین الملل صنعت پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. مؤسسه حسابرسی آبتین روش آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600024
آگهی تغییرات شرکت مجتمع مهندسین مشاور ایران آرک سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۳۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی آبتین روش آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ را به سمت بازرس اصلی و آقای محبوب پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب نمود اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب گردیدند. آقای سهراب شهریاری زواره ک.م xxxxxxxxx۱. آقای عباس معتمدی ک.م xxxxxxxxx۷. آقای شاهرخ باستانی ک.م xxxxxxxxx۶. آقای مصطفی توکلی بیدگلی ک.م xxxxxxxxx. آقای حبیب نوری نژآد ک.م xxxxxxxxx۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1557929
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به‌شماره‌ثبت ۲۸۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ و مجوز جامعه حسابداران رسمی ایران به شمارهxxxxxx۴۲ مورخ ۲۲/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم اکرم علیاری کد ملی xxxxxxxxx با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکا خارج گردید.در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxx xxx ۵ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از کاهش سرمایه به شرح زیر می باشد: محبوب مهدی پور بهمبری کد ملیxxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ـ ناصر عسگری نائینی کد ملیxxxxxxxxx۶ دارای مبلغxxxxxx۰ریال ـ موسی حسینی کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxxریال ـ حسین تکاپوی کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغxxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1557933
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به‌شماره‌ثبت ۲۸۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ و مجوز جامعه حسابداران رسمی ایران به شماره xxxxxx۴۱ مورخ ۲۲/۴/۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محبوب مهدی پور بهمبری کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و ناصر عسگری نائینی کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیأت مدیره و موسی حسینی کد ملیxxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، و بروات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد و قراردادها و مکاتـبات موسسه با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1557957
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به‌شماره‌ثبت ۲۸۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ و مجوز جامعه حسابداران رسمی ایران به شماره xxxxxx۴۳ مورخ ۲۲/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر عسگری نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و موسی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544475
آگهی تغییرات شرکت توسعه سامانه بهنگام غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۳۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۰۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت خدمات انفورماتیک راهبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت ایلا نرم افزار با شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ شرکت پ‍‍ژوهش و توسعه ناجی با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ پارس مدیا تجهیز رسانه با شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ شرکت فن آوران اعتماد راهبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ موسسه آبتین روش آریا با شناسه ملیxxxxxxxxx۴۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1438456
آگهی تغییرات شرکت فرهود کار شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۲۵ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۰۵۳۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ب۱: اعضای هیات‎مدیره عبارتند از آقای افشین امینی با کدملی xxxxxxxxx۰، آقای علی ایمانی با کدملی xxxxxxxxx۶، خانم مهتاب امینی با کدملی xxxxxxxxx۶ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ب۲:ـ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی‎پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
ب۳:ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412349
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی تروند تدبیر سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۰۸۶۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۱۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۱/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
آقای بهمن دادخواه به ک مxxxxxxxxx۳ سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
آقای هامان بریری ک مxxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای محمود صفاری ک مxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای مهدی دادخواه ک مxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشند.
ـ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا ش مxxxxxxxxx۴۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محبوب مهری پور بهمبری ک مxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405663
آگهی تغییرات شرکت مهد امین کیان شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۱۹۳۹۰۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۸۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و سود و زیان منتهی به پایان سال مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
اعضای هیئت مدیره آقای حسن امین بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای فرمین امین بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم فریده دانش کجوری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم روژین امین بشماره ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی آبتین روش آریا بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال xxx۲ انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389601
آگهی تغییرات شرکت غدیر کانی آرا سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۸۸۴۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۶۴۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی آبتین روشن آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بسمت بازرس اصلی آقای محبوب مهدی پور بهمبری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1379709
آگهی تغییرات شرکت رها نت زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۱۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ مؤسسه حسابرسی آبتین روش آریا (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۸۷ و شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمبری با کدملی xxxxxxxxx۰ برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1377024
آگهی تغییرات شرکت اخوان تجارت آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۹۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آبتین روش آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و آقای محبوب مهدی پوربهمبری (کدملی xxxxxxxxx۰) بعنوان بازرس علی البدل یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376017
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۵۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت بازرس اصلی و محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314635
آگهی تغییرات شرکت مهندسی برسو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۸۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب شد.
۲ـ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292777
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی سیپورت سهامی خاص به ‌شماره ثبت۴۳۷۵۷ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۱۹۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282982
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سیستم های هوشمند راهبر کارآمد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۷۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۴/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پوربهمبری با کدملیxxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1263952
آگهی تغییرات شرکت پارس نورد سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورت های مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله چکها, سفته ها, برات, قراردادها و غیره باید با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره و با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر شرکت باشد. کلیه اوراق و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر می باشد.
محبوب مهدی پور بهمیری کدملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب نمود. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257627
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک راهبر سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۲۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی انتخاب گردید.
موسسه حسابرسی آبتین روش آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246767
آگهی تغییرات شرکت به آیین خزر سپید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۷۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
آقای سید سعید رفائی سعیدی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم زهرا علیپور شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس، آقای سید مجید سادات فریزنی شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و آقای سید پدرام رفائی سعیدی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شرکت آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250385
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
خدمات بیمه ای امید کوثر پارس تامین در تاریخ ۶/۹/۹۲ بشماره ثبت xxxxxx در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت: اخذ نمایندگی از شرکت سهامی بیمه کوثر و عرضه خدمات بیمه های بازرگانی با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری مصوبات شورای عالی بیمه قرارداد نمایندگی بخشنامه ها و دستورالعمل های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی بیمه مفاد طرف قرارداد.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شهید بهشتی خیابان شهید صابونچی کوچه پنجم پلاک ۵ کدپستی xxxxxxxxx۵
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/۱ سهم xxx/۱ ریالی که تعداد xxx/xxx/۱ سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲ ـ xxx ـ xxx مورخ ۳/۷/۹۲ نزد بانک سامان شعبه خیابان دکتر بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:
قدرت اله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره
داود امیری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره
مهدی وحیدی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای قدرت اله رنجبر و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و قراردادها با امضای قدرت اله رنجبر و مهدی وحیدی و مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مهدی وحیدی منفرد و مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
بازرس اصلی و علی البدل
موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بسمت بازرس اصلی
محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
بموجب نامه شماره xxx۳۲/xxx/۹۲ مورخ ۱/۸/۹۲ اداره کل نظارت بر دفاتر خدمات بیمه ای بیمه مرکزی ایران آگهی گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1232884
آگهی تغییرات شرکت امیردژ سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۵۵۲۶۱
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۰/۰۵/xxx۲ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا شماره ثبت xxx۸۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمبری کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ مسئول ثبت شرکت های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1232885
آگهی تغییرات شرکت روگاگستر گیلان سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۳۶۷۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۱/۰۵/xxx۲ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا شماره ثبت xxx۸۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمبری کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ مسئول ثبت شرکت های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216916
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سیستم‌ های کارآمد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۲۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx به عنوان بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178843
آگهی تغییرات شرکت مجتمع مهندسین مشاور ایران آرک سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۵۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۹۳۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان سال xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پوربهمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155014
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی خوشخواب (سهامی خاص) به شماره ثبت۳۰۳ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۳۳۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه۹/۱۲/۹۱ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.
موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ثبتxxx۸۷ و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمبری کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند. ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه۱۰/۶/۹۲ تکمیل امضاء گردید.
شxxxxxx۴ ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1153210
آگهی تأسیس شرکت بین المللی توسعه فن آوری پایدار پارس سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۵/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۵/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ موضوع فعالیت شرکت:
ـ انجام عملیات بازرگانی، خرید و فروش، صادرات و واردات و ساخت، تولید و مونتاژ کلیه کالاهای تجاری مجاز
ـ ارائه کلیه خدمات تجاری، فنی و تخصصی در داخل و خارج از کشور و انجام کلیه فعالیت های مشاوره ای در زمینه های مدیریتی و بازرگانی.
ـ اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی
ـ ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و اخذ شعب و نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی
ـ مبادرت به کلیه امور تجاری مجاز در چارچوب اهداف شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار میرداماد غربی ـ شماره xxx ـ طبقه چهارم ـ کدپستی xxxxxxxxx۵.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷ مورخ ۲/۴/xxx۲ نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غزبی پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر سهامی خاص به نمایندگی آقای مرتضی احمدی به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا باغبان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای حسن عطاریان به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای حسن عطاریان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه آبتین روش آریا به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1153219
آگهی تأسیس شرکت صنعت نوین اندیشه کاسپین سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۵/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۵/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: موضوع فعالیت شرکت: توسعه، راه اندازی و ایجاد انواع طرح ها و واحدهای تولیدی صنعتی و فعالیت های مختلف اقتصادی مجاز شرکت برای حصول به هدف خود می تواند به غعالیت های زیر مبادرت نماید:
ـ احداث، مشارکت در طرح های صنعتی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ موافقت های اصولی به منظور ایجاد طرح های تولیدی و یا توسعه آنها
ـ تعریف و انجام پروژه های صنفی و مشارکت با برندهای معتبر جهانی در راستای فعالیت های شرکت.
ـ انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی مجاز مشتمل بر هرگونه عملیات بازرگانی مجاز، تجاری، صنعتی، خدماتی، پیمانکاری، واردات، صادرات، طراحی، مشاوره ای، اخذ نمایندگی از شرکت های معتبر داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصه ها و مزایده.
ـ تامین خدمات موردنیازهای مرتبط و ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های ایجاد، مشارکت و توسعه برای شرکتها.
ـ مشارکت (حقیقی و حقوقی)، خرید سهم به نام شرکت، بازسازی و راه اندازی انواع شرکتها و موسسات در داخل و خارج از کشور و همچنین خرید سهام سایر شرکتها برای شرکت.
ـ انعقاد قرارداد و معامله به طور مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با موضوع شرکت با سازمانها، شرکتهای دولتی و غیردولتی.
ـ اخذ اعتبارات و تسهیلات مالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در راستای فعالیت های شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار میرداماد غربی ـ شماره xxx ـ طبقه چهارم ـ کدپستی xxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۳ مورخ ۲/۴/xxx۲ نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی احمدی به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر سهامی خاص با نمایندگی آقای مصطفی ثقفی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام با نمایندگی خانم فیروزه اخباری به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ خانم فیروزه اخباری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1092245
آگهی تصمیمات شرکت جهاد نصر حمزه سهامی‌خاص به شماره ثبت۱۹۵۵۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۴۲۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به ک م xxxxxxxxx۴۴ به سمت بازرس اصلی و محبوب مهدی پوربهمبری به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا علی آبادیان به ش م xxxxxxxxx۷ به جای سیف اله صمدخواه برای باقیمانده دوره دو ساله هیئت مدیره انتخاب و به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065721
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ثبت۲۸۷۸۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۲/۲/xxx۴ فرزند عبداله با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش داد. آقای موسی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای ناصر عسگری نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش داد. آقای حسین تکاپوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال افزایش داد.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/۶ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۱۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین تکاپوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای موسی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای ناصر عسگری نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۷/۱۲/xxx۳
در تاریخ۱/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065735
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ثبت۲۸۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین تکاپوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای موسی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر عسگری نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته و بروات با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و بهمراه مهر موسسه معتبر می باشد. و نیز قراردادها و مکاتبات موسسه با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضا هیئت مدیره بهمراه مهر موسسه معتبر می باشد.
در تاریخ ۱/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065735
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ثبت۲۸۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین تکاپوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای موسی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم اکرم علیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر عسگری نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته و بروات با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و بهمراه مهر موسسه معتبر می باشد. و نیز قراردادها و مکاتبات موسسه با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضا هیئت مدیره بهمراه مهر موسسه معتبر می باشد.
در تاریخ ۱/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062201
آگهی تصمیمات شرکت طرح و ساخت سیپورت سهامی خاص ثبت شده به شماره۴۳۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۹۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۴/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آبتین روش آریا شماره ملیxxxxxxxxx۴۴ بسمت بازرس اصلی و محبوب مهدی پوربهمیری شماره ملیxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093876
آگهی تغییرات شرکت غدیرکانی آرا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۶۴۲۰
شمارهxxx۹/ت۳۲/۹۲ ۳۰/۲/xxx۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذشد:
۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار«اطلاعات» جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۹/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند.:
شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمود دلیلی شعاعی و شرکت توسعه بین الملل صنعت پارس سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا شیرازیان و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی اصغر حیدری تا تاریخ ۲۸/۹/xxx۳.
۴ـ ترازنامه وحسابهای سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۳۰/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049289
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ترموون سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۸۰۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابداران آبتین روش آریا به ک م xxxxxxxxx۴۴ بسمت بازرس اصلی و محبوب مهدی پوربهمبری به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067375
آگهی تغییرات شرکت آوا بتن آپادانا ایرانیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۹۱۵ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۱۲۲۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۲۸/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه موسسه آبتین روش آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۸/۱۲/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای صمد حنیفی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و خانم مریم حسین زاده پسندیده به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و خانم فرحناز حسین زاده پسندیده به شماره ملیxxxxxxxxx۹ تا تاریخ۲۸/۱۲/xxx۳.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
آقای صمد حنیفی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم حسین زاده پسندیده به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم فرحناز حسین زاده پسندیده به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فرحناز حسین زاده پسندیده به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل با مهرشرکت معتبر خواهدبود.
در تاریخ۱۵/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
شxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045472
آگهی تغییرات شرکت امیر دژ سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۶۱ مورخه ۲۱/۸/۶۸ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۵۵۲۶۱
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۵/۶/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۵/۶/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا شماره ثبت xxx۸۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقای سید امیر حسین علوی امندانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم السادات علوی امندانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد علی علوی امندانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم مونا علوی امندانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ۵ حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و پیمانها با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا با مهر شرکت دارای اعتبار است. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045473
آگهی تغییرات شرکت روگا گستر گیلان سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۰۲ مورخه ۱۶/۱۲/۸۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۳۶۷۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۵/۶/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۵/۶/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا شماره ثبت xxx۸۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقای سید محمد علی علوی امندانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم مونا علوی امندانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید امیرحسین علوی امندانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم مریم السادات علوی امندانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ۵ حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و پیمانها با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا با مهر شرکت دارای اعتبار است. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045442
آگهی تغییرات شرکت آریا الکترونیک شهیر زنجان سهامی خاص شماره ثبت ۹۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۳۱۴۷۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابداری آبتین روش آریا بعنوان بازرس اصلی آقای محبوب مهدی پور بهمبری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۹/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034286
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص آذر شهد شماره ثبت ۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۲۰۲۵۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۲ شرکت سهامی خاص آذر شهد که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ صورتهای مالی سال ۹۰ ترازنامه سود و زیان تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا بسمت بازرس اصلی و محبوب مهدی پور به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند. ۳ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۱۹/۰۱/۹۲ تکمیل شد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015646
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۵۵۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره ثبت xxx۵۴ به سمت بازرس اصلی و محبوب مهدی پوربهمبری به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری غدیر به ش م xxxxxxxxx۳۴ و توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) به ش م xxxxxxxxx۹۷ و شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) به ش م xxxxxxxxxxxx پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 994819
آگهی اصلاحی موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ثبت ۲۸۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۶۳/ت۳۲/xxx۱ مورخ ۹/۱۲/xxx۱ بدینوسیله اعلام می گردد:
آقای محبوب مهدی پور بهمبری کد ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت xxx/xxx/۱ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به میزان xxx/xxx/۱ ریال افزایش داد و آقایان حسین تکاپوی کد ملی xxxxxxxxx۱ و موسی حسینی کد ملی xxxxxxxxx۱ هر یک با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه های خود را به میزان xxx/xxx ریال افزایش دادند و سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ماده ۲۸ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118252
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی امین فولاد شرق سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۱۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۹۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000210
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ثبت ۲۸۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن تکاپوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای موسی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر عسگری نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چکسفته و بروات با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و بهمراه مهر موسسه معتبر می‌باشد و نیز قراردادها و مکاتبات موسسه با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضا هیئت مدیره بهمراه مهر موسسه معتبر می‌باشد. در تاریخ ۰۹/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000210
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ثبت ۲۸۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن تکاپوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای موسی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر عسگری نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چکسفته و بروات با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و بهمراه مهر موسسه معتبر می‌باشد و نیز قراردادها و مکاتبات موسسه با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضا هیئت مدیره بهمراه مهر موسسه معتبر می‌باشد. در تاریخ ۰۹/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001173
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ثبت ۲۸۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ناصر عسگری نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به شماره شناسنامه xxx۳ تاریخ تولد ۰۸/۰۸/xxx۶ فرزند حسین با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق موسسه , در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۱۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین تکاپوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای موسی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای ناصر عسگری نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۱۷/۱۱/xxx۳ در تاریخ ۰۹/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 985964
آگهی تغییرات شرکت اخوان تجارت آریا سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۷۳۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۵۹۹۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972482
آگهی تصمیمات شرکت راهبرد سازه سهامی خاص شماره ثبت۱۳۲۱۳۸ و شناسه ملی۱۱۰۱۷۵۴۲۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۱۰/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت بازرس اصلی و محبوب مهدی پوربهمبری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980025
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع مهندسین مشاور ایران آرک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۳۲۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به ش م xxxxxxxxx۴۴ بسمت بازرس اصلی و محبوب مهدی پوربهمبری به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972508
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۷۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۹/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان یک ماهه منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید: موسسه حسابرسی آرشین حساب به ش م xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محبوب مهدی پوربهمبری به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972512
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی پرسو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۸۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت بازرس اصلی محبوب و مهدی پور بهمبری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 962772
آگهی تغییرات شرکت شاهین کالای گیل سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۵۱۱ مورخ ۲۸/۶/۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۵۴۲۴۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۹/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا شماره ثبت xxx۸۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمبری کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ مسئول ثبت شرکت های رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9661521
آگهی تغییرات شرکت شاهین کالای گیل سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۵۱۱ مورخ ۲۸/۶/۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۵۴۲۴۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۹/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردید:

۱ـ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا شماره ثبت xxx۸۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمبری کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند.

مسئول ثبت شرکت‌های رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 934983
آگهی تصمیمات شرکت آب و فاضلاب استان قزوین سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۳۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۱۷۶۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ صورت های مالی سال xxx۰ شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان به تصویب رسید.
۲ ـ مؤسسه آرشین حساب حسابداران رسمی شماره ثبت xxx۵۴ و آقای محبوب مهدی پور بهمبری کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ ـ روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 864272
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ثبت۲۸۷۸۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۸/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسین تکاپوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای موسی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۱۸/۸/xxx۳
۲ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۳۳ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید.
۳ـ آقای شهریار مهدی پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم زهره رمضانی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۱/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 864279
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ثبت۲۸۷۸۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای حسین تکاپوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای موسی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته و برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و به همراه با مهر موسسه معتبر است.
در تاریخ ۲۱/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 864279
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ثبت۲۸۷۸۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای حسین تکاپوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای موسی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته و برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و به همراه با مهر موسسه معتبر است.
در تاریخ ۲۱/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9639226
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ثبت۲۸۷۸۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای حسین تکاپوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای موسی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محبوب مهدی‌پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محبوب مهدی‌پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته و برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و به همراه با مهر موسسه معتبر است.

در تاریخ ۲۱/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9639226
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ثبت۲۸۷۸۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای حسین تکاپوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای موسی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محبوب مهدی‌پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محبوب مهدی‌پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته و برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و به همراه با مهر موسسه معتبر است.

در تاریخ ۲۱/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9679000
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ثبت۲۸۷۸۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۸/۸/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسین تکاپوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای موسی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محبوب مهدی‌پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۱۸/۸/xxx۳

۲ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۳۳ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید.

۳ـ آقای شهریار مهدی‌پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم زهره رمضانی‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۱/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 908672
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۷۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و محبوب مهدی مهدی پوربهمبری با کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی ژیلا سماواتی با کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت سیمان شرق با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بنمایندگی محسن رستمی با کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه گذاری غدیر با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx۴ بنمایندگی غلامرضا غفرانی با کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت اعتضاد غدیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی مجید وفاپور با کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت دریابان جنوب ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بنمایندگی پیمان امینی با کدملی xxxxxxxxx۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۷/۹۱ مجید وفاپور بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن رستمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ژیلا سماواتی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۷/۹۱ ماده ۵۰ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10168400
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۷۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و محبوب مهدی مهدی پوربهمبری با کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی ژیلا سماواتی با کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت سیمان شرق با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بنمایندگی محسن رستمی با کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه گذاری غدیر با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx۴ بنمایندگی غلامرضا غفرانی با کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت اعتضاد غدیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی مجید وفاپور با کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت دریابان جنوب ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بنمایندگی پیمان امینی با کدملی xxxxxxxxx۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۷/۹۱ مجید وفاپور بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن رستمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ژیلا سماواتی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۷/۹۱ ماده ۵۰ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 896462
آگهی تغییرات موسسه حسابداری آبتین روش آریا به ‌شماره ثبت ۲۸۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه xxx۵ تاریخ تولد ۵/۶/۳۹ فرزند اکبر با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای موسی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه ۳۹ تاریخ تولد ۱/۶/۵۲ فرزند نعمت اله با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای حسین تکاپوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx۴ تاریخ تولد ۳۰/۷/۳۵ فرزند محمدعلی با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ٍٍریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی، بازرسی قانونی، مشاوره مدیریت مالی، طراحی و پیاده سازی سیستم مالی، خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی، نظارت بر امور تصفیه، ارزیابی سهام و سهم الشرکه، داوری مالی، خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قانونی در چهارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می شود، سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی اعلام و تایید می شود.
۳ـ نام شرکت به حسابرسی آبتین روش آریا تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۶/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 878723
آگهی تصمیمات شرکت راهبرد سازه سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۲۱۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۲۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: محبوب مهدی پوربهمبری به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آرشین حساب به ش م xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهرداد بخشنده سوادرودباری به ک م xxxxxxxxx۹ و کوروش رحمانی محمدآقافرد به ک م xxxxxxxxx۱ و علیرضا امینی صابر به ک م xxxxxxxxx۵.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 878736
آگهی تصمیمات شرکت خدمات انفورماتیک راهبر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۸۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۲۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و محبوب مهدی پوربهمبری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 800124
آگهی تغییرات موسسه آرشین حساب حسابداران رسمیبه شماره ثبت۲۰۶۵۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۲۸ از اساسنامه حذف گردید. مواد ۲۷، ۲۶ به شرح صورتجلسه اصلاح گردیدند. ماده ۱۷ اساسنامه بشرح صورتجلسه اضافه گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۰/۶/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عباس ابراهیمی و آقای مهدی رضا قاسمیان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ تا تاریخ۲۰/۶/۹۳.
۳ـ آقای محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید.
سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۲۴/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 750968
آگهی تصمیمات شرکت پارس نوردسهامی خاص ‌به شماره ثبت۵۷۰۳۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۲۱۱۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. محبوب مهدی پوربهمیری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد شریفی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا روغنی زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حمیدرضا شریفی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و لیلا روغنی زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکها، سفته ها، بروات و قراردادها با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و کلیه اوراق و اسناد و مدارک عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734953
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دیسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۶۷۱۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۷۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محبوب مهدی پوربهمبری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9546008
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دی سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۶۷۱۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۷۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محبوب مهدی‌پوربهمبری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723308
آگهی تغییرات شرکت شاهین کالای گیل سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۵۱۱ مورخ ۲۸/۶/۸۶ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۵۴۲۴۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ آقای محبوب مهدی پور بهمبری کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
۳ـ روزنامه گیلان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ مسئول ثبت شرکت های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706348
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی برسو (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۰۰۸۷۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۴۸۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. محبوب مهدی پور بهمبری به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691112
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سیستم‌های هوشمند راهبر کار آمد سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۱۹۰۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۷۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه امین بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۸/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9649528
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سیستم‌های هوشمند راهبر کار آمد سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۱۹۰۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۷۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه امین بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب مهدی‌پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۸/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687569
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع مهندسین مشاور ایران آرکسهامی خاص ثبت شده به شماره۱۶۵۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۳۲۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محبوب مهدی پور محمدی به ک مxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به ش ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس معتمدی به ک مxxxxxxxxx۷ و سهراب شهریاری زواره به ک مxxxxxxxxx۱ و مصطفی توکلی بیدگلی به ک مxxxxxxxxx۷ و شاهرخ باستانی به ک مxxxxxxxxx۶ و کیومرث جعفرزاده به ک مxxxxxxxxx۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۳/۹۱ شاهرخ باستانی به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس معتمدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سهراب شهریاری زواره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9665836
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سیستمهای کارآمد (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۱۸۹۱۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۲۴۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه امین مشاور بصیر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و محبوب مهدی‌پور‌بهمبری به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704519
آگهی تغییرات موسسه حسابداری آبتین روش آریا به شماره ثبت ۲۸۷۸۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوقالعاده مورخ ۱۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۱۷/۴/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم زهره رمضانیفرد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای شهریار مهدیپوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۱۷/۴/xxx۳
۲ـ سمت اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم زهره رمضانیفرد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئتمدیره و آقای شهریار مهدیپوربهمبری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئتمدیره و آقای شهریار مهدیپوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل.
۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته و برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر است.
۴ـ آقای محبوب مهدی پوربهمبری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهمالشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۷/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668569
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سیستمهای کارآمد (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۱۸۹۱۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۲۴۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه امین مشاور بصیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و محبوب مهدی پور بهمبری به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668578
آگهی تصمیمات شرکت طراحی مهندسی تروند تدبیر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۳۰۸۶۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۴۱۷۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۳۰/۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محبوب مهری پوربهمبری به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: محمود صفاری به کدملیxxxxxxxxx۷، مهدی دادخواه به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و بهمن دادخواه به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و هامان بریری به کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 523454

آگهی تصمیمات شرکت راهبرد سازه
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بنمایندگی مهدی رضاقاسمیان به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و محبوب مهدی‎پوربهمبری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10352944
آگهی تصمیمات شرکت راهبرد سازه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۱۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۲۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بنمایندگی مهدی رضاقاسمیان به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و محبوب مهدی‎پوربهمبری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 513004

آگهی تصمیمات شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و محبوب مهدی‎پوربهمبری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 512775

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی امین فولاد شرق
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9838504
آگهی تصمیمات شرکت خدمات انفورماتیک راهبر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۸۹۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۲۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و محبوب مهدی‌پور به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 514755

آگهی تغییرات شرکت اخوان تجارت آریا
با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم سمیرا بیک‎محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه xxx۶۶ تاریخ تولد ۵/۱۱/xxx۲ فرزند اکبر با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
۱ـ۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید.
۲ـ۲ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال منقسم به پانزده هزار و یک سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد پانزده هزار و یک سهم با نام میباشد، که مبلغ فوق تماماض پرداخت گردیده است.
۳ـ۲ـ اعضاء هیئت‎مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای فرهاد حسابی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت‎مدیره، آقای محمدرضا حسابی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره، آقای محمدرضا حسابی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل،
۴ـ۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‎ـ سفته‎ـ بروات‎ـ قراردادها عقود اسلامی با امضا هر یک از اعضای هیئت‎مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۵ـ۲ـ موسسه آرشین حساب حسابرسی مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب مهدی‎پوربهمبری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۶ـ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین شد.
در تاریخ ۳/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 502749

آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۰۳/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 479963

آگهی تصمیمات شرکت پارس نورد
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۳۲
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. محبوب مهدی پور بصیری به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 501333

آگهی تاسیس موسسه حسابداری آبتین روش آریا
موسسه فوق در تاریخ۲۴/۱۱/xxx۰ تحت شمارهxxx۸۷ و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۴/۱۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع موسسه: ارائه خدمات مشاوره مالیاتی حسابداری و مدیریت و طراحی سیستم های نوین اداری و مالی و اصلاح حساب و دیگر امور مرتبط با خدمات مالی شامل حسابداری تنظیم دفاتر قانونی ارائه گزارشات مالی مشاوره مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری.
۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی موسسه:
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر بالاتر از بهشتی کوچه نادر پ۶ ط۴ واحد۱۴ ـ کدپستیxxxxxxxxx۷
۴ـ سرمایه موسسه: مبلغxxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران موسسه:
۱ـ ۵ـ خانم زهره رمضانی فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ ـ ۵ ـ آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره.
۳ ـ۵ـ آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و برات قراردادها و عقوداسلامی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 501333

آگهی تاسیس موسسه حسابداری آبتین روش آریا
موسسه فوق در تاریخ۲۴/۱۱/xxx۰ تحت شمارهxxx۸۷ و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۴/۱۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع موسسه: ارائه خدمات مشاوره مالیاتی حسابداری و مدیریت و طراحی سیستم های نوین اداری و مالی و اصلاح حساب و دیگر امور مرتبط با خدمات مالی شامل حسابداری تنظیم دفاتر قانونی ارائه گزارشات مالی مشاوره مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری.
۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی موسسه:
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر بالاتر از بهشتی کوچه نادر پ۶ ط۴ واحد۱۴ ـ کدپستیxxxxxxxxx۷
۴ـ سرمایه موسسه: مبلغxxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران موسسه:
۱ـ ۵ـ خانم زهره رمضانی فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ ـ ۵ ـ آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره.
۳ ـ۵ـ آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و برات قراردادها و عقوداسلامی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 466822

آگهی تاسیس شرکت مدیریت سیستم های هوشمند راهبر کارآمد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۸/۱۱/۹۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: به کارگیری فناوری اطلاعات برای بهبود سیستم های حمل و نقل و ترافیک و خرید و فروش، تولید، صادرات، واردات سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط به سیستم حمل و نقل هوشمند و ارائه مشاوره نظارت و اجرای پروژه فناوری اطلاعات سیستم های هدایت و مدیریت ناوبری پیشرفته و مانیتورینگ و کنترل حمل و نقل خودروهای سبک و سنگین، پشتیبانی و آموزش آنها پس از اخذ مجوزهای لازم و اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و مشارکت در سرمایه گذاری در شرکتهای داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور و خارج از شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه های موضوع شرکت به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه بسته های نرم افزاری رسانه ای و چندرسانه ای نشر دیجیتال حامل های دیجیتال از قبیل سی دی دی وی دی بلوری و مانند آنها و همچنین اماکن کسب خدمات تجهیزات ماشین آلات و نرم افزارهای مخصوص فعالیت های یاد شده.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شهید کلاهدوز (دولت) پلاکxxx ـ کدپستیxxxxxxxxx۳.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/xxx ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغxxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx مورخ۳/۸/۹۰ نزد بانک سینا شعبه بلوار کاوه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ شرکت پژوهش و توسعه ناجی سهامی خاص با نمایندگی آقای علی یزدانی کاشانی به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ شرکت مدیریت سیستم های کارآمد سهامی خاص با نمایندگی آقای علی مظلوم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ شرکت پیام پرداز مهر سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید مصطفائی بفروئی به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ آقای محسن باقری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ موسسه آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10157829
آگهی تاسیس شرکت مدیریت سیستم‌های هوشمند راهبر کارآمد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود: ۱ موضوع شرکت: به کارگیری فناوری اطلاعات برای بهبود سیستم‌های حمل و نقل و ترافیک و خرید و فروش، تولید، صادرات، واردات سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط به سیستم حمل و نقل هوشمند و ارائه مشاوره نظارت و اجرای پروژه فناوری اطلاعات سیستم‌های هدایت و مدیریت ناوبری پیشرفته و مانیتورینگ و کنترل حمل و نقل خودروهای سبک و سنگین، پشتیبانی و آموزش آنها پس از اخذ مجوزهای لازم و اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و مشارکت در سرمایه گذاری در شرکتهای داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور و خارج از شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه‌های موضوع شرکت به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه بسته‌های نرم افزاری رسانه‌ای و چندرسانه‌ای نشر دیجیتال حامل‌های دیجیتال از قبیل سی دی دی وی دی بلوری و مانند آنها و همچنین اماکن کسب خدمات تجهیزات ماشین آلات و نرم افزارهای مخصوص فعالیت‌های یاد شده. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خیابان شهید کلاهدوز (دولت) پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۳. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۳/۸/۹۰ نزد بانک سینا شعبه بلوار کاوه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت پژوهش و توسعه ناجی سهامی خاص با نمایندگی آقای علی یزدانی کاشانی به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ شرکت مدیریت سیستم‌های کارآمد سهامی خاص با نمایندگی آقای علی مظلوم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ شرکت پیام پرداز مهر سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید مصطفائی بفروئی به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای محسن باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ موسسه آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10389872
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی برسو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۰۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۸۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و محبوب مهدی‎پوربهمبری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9575657
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی برسو سهامی خاص به شماره ثبت۱۰۰۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۸۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۵/۴/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محبوب مهدی‌پوربهمبری به کد ملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9734338
آگهی اصلاحی شرکت به آیین خزر سپید سهامی خاص بشماره ثبت ۳۲۷۲۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۳۶۰۸۶
پیرو آگهی صادره بشماره xxx/ت۳۲/۹۰ مورخ ۱۵/۱/۹۰ بدینوسیله اعلام می‌گردد: آقای محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید که بدین‌وسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10557435
آگهی تصمیمات شرکت نورد یاوران زنجان سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۶۹۰۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۵۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۰/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه مالی و حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و محبوب مهدی‌پوربهمیزی به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9829182
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی تحقیقاتی ساخته های نسوز گهر سرام سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۱۰۷و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۴۹۹۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی محبوب مهدی‌پور‌بهمبری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. عبدالرضا حمیدی به کدملی xxxxxxxxx۲و اکرم علیاری به کدملی xxxxxxxxx۲ و تیام حمیدی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ اکرم علیاری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و تیام حمیدی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و عبدالرضا حمیدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10368212
آگهی تصمیمات شرکت خدر رایانه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۸۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۷۹۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۸/۸۹ واصل گردید: فرهاد چوداریان به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و محبوب مهدی پوربهمبری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10099550
آگهی تغییرات مؤسسه آرشین حساب حسابداران رسمی به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محبوب مهری پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه xxx۵ تاریخ تولد ۵/۶/xxx۹ فرزند اکبر با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق مؤسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق مؤسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش داد. آقای عباس ابراهیمی با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق مؤسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش داد. آقای مهدی رضا قاسمیان با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق مؤسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۱/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس ابراهیمی و آقای محبوب مهری پور بهمبری و آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی تا تاریخ ۱۶/۱/۹۱. در تاریخ ۱۱/۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9997907
آگهی تغییرات شرکت به آیین خزر سپید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۷۲۴۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۰۸۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب مهری‌پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۵/۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10652480
آگهی تغییرات موسسه حسابداری آبتین روش آریا به شماره ثبت ۲۸۷۸۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۱۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۴/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم زهره رمضانی فرد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای شهریار مهدی پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۱۷/۴/xxx۳

۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم زهره رمضانی فرد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شهریار مهدی پوربهمبری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شهریار مهدی پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته و برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر است.

۴ـ آقای محبوب مهدی پوربهمبری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۷/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10775645
آگهی تصمیمات شرکت خدمات انفورماتیک راهبر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۸۹۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۲۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و محبوب مهدی‌پوربهمبری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10817125
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی امین فولاد شرق سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۱۰۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۹۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب مهری‌پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10819784
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع مهندسین مشاور ایران آرک (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۶۵۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۹۳۲۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۵/۵/۹۰ شرکت مزبور که درتاریخ۱۶/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محبوب مهدی‌پوربهمبری به ش.ملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10862494
آگهی تغییرات موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی به شماره ثبت۲۰۶۵۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۰/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۲۸ از اساسنامه حذف گردید. مواد ۲۷، ۲۶ به شرح صورتجلسه اصلاح گردیدند. ماده ۱۷ اساسنامه بشرح صورتجلسه اضافه گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۰/۶/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عباس ابراهیمی و آقای مهدی‌رضا قاسمیان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ تا تاریخ۲۰/۶/۹۳.

۳ـ آقای محبوب مهدی‌پوربهمبری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای ارسلان اسمعیلی‌کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید.

سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۲۴/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10895020
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیرسهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۱۹۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۵۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب مهدی‌پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۰۳/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10912946
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۶۸۶۸۴و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۵۵۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و محبوب مهدی‎پوربهمبری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10926827
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی امین فولاد شرقسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۱۰۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۹۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب مهدی‌پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10992937
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی برسو (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۰۰۸۷۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۴۸۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. محبوب مهدی‌پور‌بهمبری به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11048832
آگهی تأسیس شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۰۷/۰۴/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۷/۰۴/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: اکتشاف استخراج و بهره‌برداری از معادن و فرآوری‌ کانی‌های فلزی و غیرفلزی پس از اخذ مجوزهای لازم . تاسیس کارخانجات مربوط به نقاط مختلف کشور ایجاد و توسعه آزمایشگاهها و مبادرت به کلیه امور و عملیات صنعتی مبادرت به کلیه امور بازرگانی شامل خرید و فروش ماشین‌آلات تجهیزات مواد مصرفی و لوازم یدکی موردنیاز از داخل و یا خارج از کشور صادرات و واردات و کلیه امور و عملیاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد عقد قراردادهای پیمانکاری تهیه طرحهای اکتشافی ارائه خدمات فنی مهندسی مشاوره مدیریت فراهم نمودن دانش فنی طراحی نصب راه‌اندازی تعمیر و نگهداری و بازرسی فنی و ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز و قبول و اعطا نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور اخذ تسهیلات اعتباری و وام از بانک‌ها در جهت تامین اهداف و موضوع شرکت اخذ تسهیلات اعتباری و وام از بانکها در جهت تامین اهداف و موضوع شرکت سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی در سایر شرکت‌های داخلی و خارجی از طریق تاسیس یا تعهد سهم شرکتهای جدید و یا خرید تعهد سهام شرکت‌های موجود در زمینه‌های تولیدی معدنی صنعتی ساختمانی طراحی مهندسی مطالعاتی و تحقیقاتی خدماتی و سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی املاک و مستغلات کشاورزی خدماتی و همچنین انجام هرنوع عملیات و معاملاتی که جهت وصول به مقاصد شرکت ضرورتی داشته باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران بلوار میرداماد غربی شمارهxxx‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۱ مورخ۲۴/۰۲/xxx۰ نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی‌محمد نظر‌پورکاشانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ شرکت سرمایه‌گذاری غدیر سهامی‌عام با نمایندگی آقای بهزاد گودرزیان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مرتضی احمدی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ـ آقای علی‌محمد نظرپور‌کاشانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات و نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای محبوب مهدی‌پور‌بهمبری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11059939
آگهی تاسیس موسسه حسابداری آبتین روش آریا
موسسه فوق در تاریخ۲۴/۱۱/xxx۰ تحت شمارهxxx۸۷ و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۴/۱۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع موسسه: ارائه خدمات مشاوره مالیاتی حسابداری و مدیریت و طراحی سیستم‌های نوین اداری و مالی و اصلاح حساب و دیگر امور مرتبط با خدمات مالی شامل حسابداری تنظیم دفاتر قانونی ارائه گزارشات مالی مشاوره مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری.

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر بالاتر از بهشتی کوچه نادر پ۶ ط۴ واحد۱۴‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۷

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغxxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ ۵ـ خانم زهره رمضانی‌فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲‌ـ ۵‌ـ آقای محبوب مهدی‌پور‌بهمبری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۳‌ـ۵ـ آقای محبوب مهدی‌پور‌بهمبری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و برات قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11059939
آگهی تاسیس موسسه حسابداری آبتین روش آریا
موسسه فوق در تاریخ۲۴/۱۱/xxx۰ تحت شمارهxxx۸۷ و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۴/۱۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع موسسه: ارائه خدمات مشاوره مالیاتی حسابداری و مدیریت و طراحی سیستم‌های نوین اداری و مالی و اصلاح حساب و دیگر امور مرتبط با خدمات مالی شامل حسابداری تنظیم دفاتر قانونی ارائه گزارشات مالی مشاوره مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری.

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر بالاتر از بهشتی کوچه نادر پ۶ ط۴ واحد۱۴‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۷

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغxxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ ۵ـ خانم زهره رمضانی‌فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲‌ـ ۵‌ـ آقای محبوب مهدی‌پور‌بهمبری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۳‌ـ۵ـ آقای محبوب مهدی‌پور‌بهمبری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و برات قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11101919
آگهی تصمیمات شرکت خدمات انفورماتیک راهبر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۸۹۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۲۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و محبوب مهدی‌پور به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11107817
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‎گذاری آذر سهامی‎خاص ثبت شده به شماره ۲۶۷۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۷۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محبوب مهدی‎پور به ش.ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11150760
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سیستم های کارآمد سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۸۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۲۴۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محبوب مهدی‌پوربهمبری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11268134
آگهی تغییرات موسسه حسابداری آبتین روش آریابه ‌شماره ثبت ۲۸۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محبوب مهدی‌پوربهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه xxx۵ تاریخ تولد ۵/۶/۳۹ فرزند اکبر با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای موسی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه ۳۹ تاریخ تولد ۱/۶/۵۲ فرزند نعمت‌اله با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای حسین تکاپوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx۴ تاریخ تولد ۳۰/۷/۳۵ فرزند محمدعلی با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ٍٍریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:

خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی، بازرسی قانونی، مشاوره مدیریت مالی، طراحی و پیاده‌سازی سیستم مالی، خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی، نظارت بر امور تصفیه، ارزیابی سهام و سهم‌الشرکه، داوری مالی، خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قانونی در چهارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می‌شود، سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی اعلام و تایید می‌شود.

۳ـ نام شرکت به حسابرسی آبتین روش آریا تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۶/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11309779
آگهی تغییرات شرکت اخوان تجارت آریا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۷۳۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۹۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم سمیرا بیک‎محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه xxx۶۶ تاریخ تولد ۵/۱۱/xxx۲ فرزند اکبر با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.

۱ـ۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید.

۲ـ۲ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال منقسم به پانزده هزار و یک سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد پانزده هزار و یک سهم با نام میباشد، که مبلغ فوق تماماض پرداخت گردیده است.

۳ـ۲ـ اعضاء هیئت‎مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای فرهاد حسابی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت‎مدیره، آقای محمدرضا حسابی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره، آقای محمدرضا حسابی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل،

۴ـ۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‎ـ سفته‎ـ بروات‎ـ قراردادها عقود اسلامی با امضا هر یک از اعضای هیئت‎مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۵ـ۲ـ موسسه آرشین حساب حسابرسی مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب مهدی‎پوربهمبری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین شد.

در تاریخ ۳/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11436849
آگهی تصمیمات شرکت پارس نورد سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۱۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. محبوب مهدی‌پور‌بصیری به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین‌ حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11530819
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی شایا ایساتیس سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۶۳۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۱۹۵۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۰/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محبوب مهدی‌پور‌بهمبری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمدرضا جبروتی‌مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ و ناهید عبید به کدملی xxxxxxxxx۸ و صدیقه شاطی‌پیربرج به کدملی xxxxxxxxx۵ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۸/۸۹ صدیقه شاطی پیر برج به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ناهید عبید به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا جبروتی‌مقدم به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11553971
آگهی تصمیمات شرکت پارس نورد سهامی خاص ‌به شماره ثبت۵۷۰۳۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۲۱۱۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. محبوب مهدی‌پوربهمیری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد شریفی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا روغنی‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و حمیدرضا شریفی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و لیلا روغنی‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و کلیه اوراق و اسناد و مدارک عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11567770
آگهی تغییرات شرکت شاهین کالای گیل سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۵۱۱ مورخ ۲۸/۶/۸۶ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۵۴۲۴۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ آقای محبوب مهدی پور بهمبری کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.

۳ـ روزنامه گیلان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11639687
آگهی تصمیمات شرکت طراحی مهندسی تروند تدبیر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۳۰۸۶۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۴۱۷۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۳۰/۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محبوب مهری‌پوربهمبری به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: محمود صفاری به کدملیxxxxxxxxx۷، مهدی دادخواه به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره و بهمن دادخواه به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و هامان بریری به کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11787943
آگهی تصمیمات شرکت راهبرد سازه سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۲۱۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۲۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: محبوب مهدی‌پوربهمبری به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آرشین حساب به ش م xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهرداد بخشنده‌سوادرودباری به ک م xxxxxxxxx۹ و کوروش رحمانی‌محمدآقافرد به ک م xxxxxxxxx۱ و علیرضا امینی‌صابر به ک م xxxxxxxxx۵.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11800307
آگهی تصمیمات شرکت آب و فاضلاب استان قزوین سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۳۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۱۷۶۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱‌ـ صورت‌های مالی سال xxx۰ شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان به تصویب رسید.

۲‌ـ مؤسسه آرشین حساب حسابداران رسمی شماره ثبت xxx۵۴ و آقای محبوب مهدی پور بهمبری کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳‌ـ روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11807703
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع مهندسین مشاور ایران آرک سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۶۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۳۲۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محبوب مهدی‌پور‌محمدی به ک‌مxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به ش‌ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس معتمدی به ک‌مxxxxxxxxx۷ و سهراب شهریاری‌زواره به ک‌مxxxxxxxxx۱ و مصطفی توکلی‌بیدگلی به ک‌مxxxxxxxxx۷ و شاهرخ باستانی به ک‌مxxxxxxxxx۶ و کیومرث جعفرزاده به ک‌مxxxxxxxxx۶ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۳/۹۱ شاهرخ باستانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عباس معتمدی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سهراب شهریاری‌زواره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11887991
آگهی تغییرات شرکت توسعه آبزیان کاسپین نیل (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۹۰۶۶۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۷۶۳۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۸/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب مهری‌پور‌بهمبری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

در‌ تاریخ۲۴/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11931119
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سیستم های کار آمدسهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۸۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۲۴۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲/۳/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و محبوب مهدی‌پوربهمبری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11980390
آگهی تاسیس شرکت غدیر کانی آرا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲/۹/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲/۹/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مشاوره، خرید و فروش مواد معدنی و خاک‌های صنعتی مجاز در داخل و خارج از کشور ۲ـ واردات و صادرات و تولید کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی مربوط به حوزه فعالیت شرکت ۳ـ تاسیس، مشارکت و سرمایه‌گذاری در ایجاد شرکتها و موسسات تجاری با اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ۴ـ خرید و فروش کلیه مواد اولیه مورد نیاز صنعت فولاد و سایر صنایع فلزی دیگر

۵ـ انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور

۶ـ اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی

۷ـ شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی و خصوصی

۸ـ خرید سهام شرکت‌های معدنی و فلزی برای شرکت

۹ـ و هرگونه فعالیت مجاز دیگری که در راستای اهداف شرکت لازم و ضروری باشد تماما با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار میرداماد غربی پلاک xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxxریال منقسم به یک‌هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ۱۹/۸/xxx۰ نزد بانک پارسیان شعبه صدرا پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت توان سرمایه پویا سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حسین منصوری به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی‌اصغر حیدری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۰۴ با نمایندگی آقای علیرضا شیرازیان به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدطر سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای ناصر سبحانی‌گاوگانی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ـ شرکت توان تامین شفق سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای علیرضا یعقوبی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ ۵ـ آقای علیرضا شیرازیان به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۰۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها، چک‌ها، سفته‌ها، و بروات به امضاء مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی به شماره ملیxxx۵۴ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای محبوب مهدی‌پوربهمبری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات