محمود رمضانی گشت رودخانی

آقای محمود رمضانی گشت رودخانی

کد ملی 266895xxxx
گراف ارتباطات
35
شرکت‌ها
101
آگهی‌ها

شرکت های محمود رمضانی گشت رودخانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمود رمضانی گشت رودخانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
مهر پویا تمدن
مهر پویا تمدن
بازرس علی‌البدل
عمران و مسکن سازه پایدار تاسیسات نگین قرن
عمران و مسکن سازه پایدار تاسیسات نگین قرن
بازرس علی‌البدل
مهندسی عمران وتولیدی نیرو
مهندسی عمران وتولیدی نیرو
بازرس علی‌البدل
عمران و مسکن سازه پایدار نارین دژ مهرازی
عمران و مسکن سازه پایدار نارین دژ مهرازی
بازرس علی‌البدل
سازه پایدار امور زیر بنائی و بهره برداری باغ آسمان
سازه پایدار امور زیر بنائی و بهره برداری باغ آسمان
بازرس علی‌البدل
عمران و مسکن سازه پایدار آرامش گستران آتیه
عمران و مسکن سازه پایدار آرامش گستران آتیه
بازرس علی‌البدل
عمران و مسکن سازه پایدار مهر درخشان
عمران و مسکن سازه پایدار مهر درخشان
عمران و مسکن سازه پایدار بافت فرسوده پارسیان
عمران و مسکن سازه پایدار بافت فرسوده پارسیان
عمران و مسکن سازه پایدار یاس هنگام
عمران و مسکن سازه پایدار یاس هنگام
عمران و مسکن سازه پایدار ژئو آزما
عمران و مسکن سازه پایدار ژئو آزما
عمران و مسکن سازه پایدار فضا کار قرن
عمران و مسکن سازه پایدار فضا کار قرن
عمران و مسکن سازه پایدار صبا دژ ایرانیان
عمران و مسکن سازه پایدار صبا دژ ایرانیان
بازرس علی‌البدل
عمران و مسکن سازه پایدار پردیس کوهپایه
عمران و مسکن سازه پایدار پردیس کوهپایه
بازرس علی‌البدل
انبوه سازان سبز اندیشان
انبوه سازان سبز اندیشان
بازرس علی‌البدل
عمران مسکن سازه پایدار الماس استان قزوین
عمران مسکن سازه پایدار الماس استان قزوین
ناجی سازان امین
ناجی سازان امین
عمران و مسکن سازه پایدار استان اردبیل
عمران و مسکن سازه پایدار استان اردبیل
بازرس علی‌البدل
عمران و مسکن سازه پایدار شقایق استان آذربایجانغربی
عمران و مسکن سازه پایدار شقایق استان آذربایجانغربی
بازرس علی‌البدل
عمران مسکن سازه پایدار افق استان زنجان
عمران مسکن سازه پایدار افق استان زنجان
بازرس علی‌البدل
عمران و مسکن سازه پایدار استان اصفهان
عمران و مسکن سازه پایدار استان اصفهان
بازرس علی‌البدل
عمران و مسکن سازه پایدار فاخر استان گلستان
عمران و مسکن سازه پایدار فاخر استان گلستان
بازرس علی‌البدل
گروه عمران و مسکن لیان سازه پایدار
گروه عمران و مسکن لیان سازه پایدار
بازرس علی‌البدل
عمران و مسکن سازه پایدار قرن مازندران
عمران و مسکن سازه پایدار قرن مازندران
بازرس علی‌البدل
عمران و مسکن سازه پایدار ایمان خراسان جنوبی
عمران و مسکن سازه پایدار ایمان خراسان جنوبی
بازرس علی‌البدل
عمران و مسکن سازه پایدار امین البرز
عمران و مسکن سازه پایدار امین البرز
بازرس علی‌البدل
عمران و مسکن سازه پایدار افق استان ایلام
عمران و مسکن سازه پایدار افق استان ایلام
بازرس علی‌البدل
عمران و مسکن سازه پایدار بشار
عمران و مسکن سازه پایدار بشار
بازرس علی‌البدل
عمران و مسکن سازه پایدار عصمت استان قم
عمران و مسکن سازه پایدار عصمت استان قم
بازرس علی‌البدل
عمران و مسکن سازه پایدار نخل استان هرمزگان
عمران و مسکن سازه پایدار نخل استان هرمزگان
بازرس علی‌البدل
عمران و مسکن سازه پایدارگنجینه استان همدان
عمران و مسکن سازه پایدارگنجینه استان همدان
بازرس علی‌البدل
سازه پایدار قومس پیشرو سمنان
سازه پایدار قومس پیشرو سمنان
بازرس علی‌البدل
عمران و مسکن لیدوما سازه پایدار فارس
عمران و مسکن لیدوما سازه پایدار فارس
عمران و مسکن سازه پایدار همیار استان خراسان شمالی
عمران و مسکن سازه پایدار همیار استان خراسان شمالی
بازرس علی‌البدل
عمران و مسکن سازه پایدار کارون خوزستان
عمران و مسکن سازه پایدار کارون خوزستان
بازرس علی‌البدل
عمران و مسکن سازه پایدار استان گیلان
عمران و مسکن سازه پایدار استان گیلان

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12645043
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسكن سازه استان گیلان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۷۸۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ تراز نامه و حساب سود و ریان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/ xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ ـ :موسسه حسابرسی و خدمات مدیرت آئین محاسبان امین به شماره ثبت xxx۲۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی وآقای محمود رمضانی گشت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۳ انتخاب شدند. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12438525
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسكن سازه پايدار ايمان خراسان جنوبي شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۵۳۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ تراز نامه وحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شماره ثبت xxx۲۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند. ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12193924
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسكن سازه پایدار كارون خوزستان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۰۸۳۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و محمود رمضانی گشت رودخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12129362
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار همیار استان خراسان شمالی شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۱۵۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ تراز نامه وحساب سود وزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲مورد تصویب قرار گرفت. ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شماره ثبت xxx۲۷ و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای کریم هاتفی با کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12123178
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار قرن مازندران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۱۹۱ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۷۶۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ب)موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آروین پیام به شماره ثبت xxx۱۱ و شناسه xxxxxxxxx۰۹ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی کدملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۳ انتخاب شدند. ج)روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765112
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن لیدوما سازه پایدار فارس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۰۷۰۳ و شناسه‌ملی ۱۰۵۳۰۴۲۸۴۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آروین پیام به شماره ثبت xxx۱۱ و شناسه xxxxxxxxx۰۹ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی فرزند یدالله دارای شماره شناسنامه xxx۸ صادره از فومن کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۳ ساکن بزرگراه شیخ فضل اله نوری جنب درب شمالی شهرک آزمایش ساختمان حکمت طبقه ۵، به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۳ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1757109
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار بشار استان کهگیلویه و بویراحمد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۴۳۳ و شناسه‌ملی ۱۰۶۸۰۰۷۳۰۷۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ـ مؤسسه حسابرسی اندیشه گران پویا به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی ها شرکت تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707013
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار استان اصفهان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۰۵۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲مورد تصویب قرار گرفت. موسسه اندیشگران پویا به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683532
آ گهی تغییرات شرکت سازه پایدار قومس پیشرو سمنان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۳۱۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آروین پیام به شناسه xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی: آقای محمد عابدینی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۳ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1662900
آگهی تغییرات شرکت سازه پایدار امور زیر بنائی و بهره برداری باغ آسمان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۳۳۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۳/۰۶/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه عمران ومسکن سازه پایدار قرن به نمایندگی رحیم شاکی باهربه کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسی عمران وتولیدی نیرو به نمایندگی پرویز شاه آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره شرکت انبوه سازان سبز اندیشان با نمایندگی رحیم فائزی به کد ملی xxxxxxxxx۰به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ماشین آلات همیار نیرو گستر یگانه با نمایندگی یوسف گودرزی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت گروه عمران ومسکن سازه پایدار آذرمهد آذربایجان شرقی با نمایندگی محمود رمضانی گشت رودخانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای مختار جانعلی پور کهلبونی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر مالی شرکت انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و مدیر مالی شرکت(مختار جانعلی پور کهلبونی ) به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660612
آگهی تغییرات شرکت عمران مسکن سازه پایدار افق استان زنجان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۳۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۰ حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲مورد تصویب قرار گرفت ۰ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شماره ثبت xxx۲۷و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و محمود رمضانی گشت رود خانی با کدملی xxxxxxxxx۳به سمت بازرس علی البدل برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردید ۰روزنامه کثیر الانتشار کیهان جهت درج اگهی شرکت تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621747
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدارگنجینه استان همدان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۹۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۹۳۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شماره ثبت xxx۲۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634851
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار فاخر استان گلستان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۷۳۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شماره ثبت xxx۲۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت سال مالی انتخاب گردیدند.
رودخانه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581529
آگهی‌ تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار عصمت استان قم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۲۰۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آروین پیام به شماره ثبت xxx۱۱ و شناسه xxxxxxxxx۰۹ تهران به سمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592045
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار نخل استان هرمزگان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۳۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۶۲۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ موسسه حسابسی و خدمات مدیریت آروین پیام به شماره ثبت xxx۱۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1555442
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار بشار استان کهگیلویه و بویراحمد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۳۰۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی ها شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1551999
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار شقایق استان آذربایجانغربی سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۰۹۹ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۷۱۵۲۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب رسید.
۲ ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آروین پیام شماره ثبت xxx۱۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بسمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۱۸/۰۴/xxx۳ تکمیل شد
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1532406
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار امین البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۲۴۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
با رعایت ماده xxx قانون تجارت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آورین پیام به شماره ثبت xxx۱۱ و شناسه xxxxxxxxx۰۹ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1554592
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار افق استان ایلام سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۰۲ شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۷۷۵۰۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آروین پیام شماره ثبت xxx۱۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بسمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1483101
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن لیان سازه پایدار استان بوشهر سهامی خاص شماره ثبت ۸۸۲۴ شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۲۸۲۸۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آروین پیام شماره ثبت xxx۱۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بسمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ مسئول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بوشهر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1484054
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن لیان سازه پایدار استان بوشهر سهامی خاص شماره ثبت ۸۸۲۴ شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۲۸۲۸۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آروین پیام شماره ثبت xxx۱۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بسمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ مسئول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بوشهر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439986
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار فاخر استان گلستان سهامی خاص شماره ثبت ۸۶۳۹ شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۷۳۵۰۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین شماره ثبت xxx۲۷ بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1485808
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار قرن مازندران شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۱۹۱ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۷۶۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آروین پیام به شماره ثبت xxx۱۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1480893
آگهی تغییرات شرکت عمران مسکن سازه پایدار افق استان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۳۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شماره ثبت xxx۲۷ و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxx۴۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1485951
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار ایمان خراسان جنوبی سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۵۳۵۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه آئین محاسبان امین با شماره ثبت xxx۲۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بیرجند اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1507668
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار شقایق استان آذربایجانغربی سهامی خاص
به شماره ثبت xxx۹۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱_ با استعفای موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن از سمت بازرس اصلی موافقت گردید.
۲_ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آروین پیام به شماره ثبت xxx۱۱ و شناسه xxxxxxxxx۰۹ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علیالبدل برای باقی مدت بازرسی انتخاب گردیدند.
۳_ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۳۰/۰۱/۹۳ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376534
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار استان اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۷۵۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۰۵۶۰۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/xxx۲ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا کد ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228528
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار باغ آسمان شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۳۳۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
رحیم فائزی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بجای محمد مولابیگی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمود رمضانی گشت رودخانی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت عمران و مسکن سازه پایدار آذرمهد استان آذربایجان شرقی شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ بجای حسن طاهری به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224421
آگهی تغییرات شرکت مهر پویا تمدن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۸۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۹/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ به سمت بازرس اصلی و محمود رمضانی گشت رودخانی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1225666
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار تاسیسات نگین قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۹۷۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۷۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۱/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ به سمت بازرس اصلی و محمود رمضانی گشت رودخانی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1211977
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار آرامش گستران آتیه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۹/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ به سمت بازرس اصلی و محمود رمضانی گشت رودخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204566
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار پردیس کوهپایه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۰۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۹/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به شماره ثبت xxx۰۷ بسمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204568
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار بافت فرسوده پارسیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۰۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۱۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۶/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت بازرس اصلی و محمود رمضانی گشت رودخانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1208579
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار شقایق استان آذربایجانغربی سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۰۹۹ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۷۱۵۲۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه خدمات حسابرسی و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن بعنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی گشت رودخانی کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱/۸/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ مسئول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204567
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار یاس هنگام سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۱۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۹۸۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۷/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به شماره ثبت xxx۰۷ بسمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1210625
آگهی تغییرات شرکت عمران مسکن سازه پایدار افق استان زنجان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۳۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'کیهان' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۴ـ شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا پورحسن هاوستین به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار نارین دژ مهرازی سهامی خاص با نمایندگی آقای مهرداد مظاهری به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند.
در تاریخ ۲۷/۷/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189198
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار نارین دژمهرازی سهامی ‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۱۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۹۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196872
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار ژئو آزما سهامی‌ خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۲۷۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۶۳۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن ش.م xxxxxxxxx۹۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196873
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار فضا کار قرن سهامی‌ خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۹۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۵۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۷/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به سمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196874
آگهی تغییرات شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی‌ خاص ‌به‌ شماره ثبت ۹۱۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
ج ـ با رعایت ماده xxx قانون تجارت موسسه آروین پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند.
د ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196875
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار باغ آسمان سهامی‌ خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۳۳۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۷/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181244
آگهی تغییرات شرکت انبوه سازان سبز اندیشان شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۳۶۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۰۰۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی آروین پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بسمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181245
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار صبا دژ ایرانیان شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۰۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۴۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
مؤسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به شماره ثبت xxx۰۷ بسمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
د) روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181974
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار استان اردبیل سهامی خاص شماره ثبت ۹۷۰۰ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۲۲۶۱۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۰۶/۹۲ که طی درخواست واصله شماره xxx۲۳ ـ ۱۸/۰۶/۹۲ به این واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است.
۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسیده است.
۲ ـ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن بشماره ثبتxxx۰۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شده اند.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9611423
آگهی تصمیمات موسسه ناجی سازان امین به شماره ثبت۱۷۷۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۷۳۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۶/۱۰/۹۱ موسسه مزبور که در تاریخ۱۷/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد مولابیگی به ک‌مxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن به ش‌مxxxxxxxxx۵۷ رحیم شاکی‌باهر به ک‌مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو به ش‌مxxxxxxxxx۳۲ محمود رمضانی‌گشت‌رودخانی به ک‌مxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن سازه پایدار بافت فرسوده پارسیان به ش‌مxxxxxxxxx۸۶ امیررضا پوراسدی‌اورتاکند به ک‌مxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت انبوه‌سازان سبزاندیشان به ش‌مxxxxxxxxx۱۸ ناصر یزدآبادی‌ورنو‌سفادرانی به ک‌مxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ماشین‌آلات همیار نیروگستر یگانه به ش‌مxxxxxxxxx۹۶ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۶/۱۰/۹۱ محمد مولابیگی به سمت رئیس هیئت‌مدیره, محمود رمضانی‌گشت‌رودخانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از جمله چک, سفته, برات با امضاء معاون مالی (مهدی رفیقی) ک‌مxxxxxxxxx۷ و مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مراسلات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به تنهایی یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 960950
آگهی تصمیمات موسسه ناجی سازان امین به شماره ثبت۱۷۷۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۷۳۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۱۰/۹۱ موسسه مزبور که در تاریخ۱۷/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد مولابیگی به ک مxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن به ش مxxxxxxxxx۵۷ رحیم شاکی باهر به ک مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو به ش مxxxxxxxxx۳۲ محمود رمضانی گشت رودخانی به ک مxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن سازه پایدار بافت فرسوده پارسیان به ش مxxxxxxxxx۸۶ امیررضا پوراسدی اورتاکند به ک مxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت انبوه سازان سبزاندیشان به ش مxxxxxxxxx۱۸ ناصر یزدآبادی ورنو سفادرانی به ک مxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ماشین آلات همیار نیروگستر یگانه به ش مxxxxxxxxx۹۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۱۰/۹۱ محمد مولابیگی به سمت رئیس هیئت مدیره, محمود رمضانی گشت رودخانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از جمله چک, سفته, برات با امضاء معاون مالی (مهدی رفیقی) ک مxxxxxxxxx۷ و مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مراسلات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به تنهایی یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938198
آگهی تغییرات شرکت مهر پویا تمدن سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۴۵۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۸۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۳/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 933733
آگهی تصمیمات شرکت عمران مسکن سازه پایدار الماس استان قزوین سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۴۶۵ شناسه ملی ۱۰۵۷۰۰۱۵۷۰۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
۲ـ مؤسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن شماره ثبت xxx۰۷ و شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9825673
آگهی تصمیمات شرکت عمران مسکن سازه پایدار الماس استان قزوین سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۴۶۵ شناسه ملی ۱۰۵۷۰۰۱۵۷۰۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

۲ـ مؤسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن شماره ثبت xxx۰۷ و شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753824
آگهی تصمیمات شرکت انبوه سازان سبز اندیشانسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۳۶۰۷۸و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۰۰۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت بازرس اصلی و محمود رمضانی گشت رودخانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10192957
آگهی تصمیمات شرکت انبوه سازان سبز اندیشان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۰۰۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت بازرس اصلی و محمود رمضانی گشت رودخانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9624776
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار فضا کار قرن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۵۹۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "کیهان" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10136774
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار یاس هنگام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۹۸۲۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی گشت رودخانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «کیهان» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۴/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10154411
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار ژنو آزما سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۷۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۶۳۸۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی گشت رودخانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «کیهان» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743564
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار صبا دژ ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۰۲۹۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۴۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'کیهان' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۱/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743569
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار پردیس کوهپایه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۰۲۸۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'کیهان' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۱/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9977859
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار صبا دژ ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۰۲۹۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۴۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی‌گشت‌رودخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'کیهان' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۱/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 735805
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار بافت فرسوده پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۲۸۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۱۸۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانیگشترودخانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "کیهان" جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۴/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 735808
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار یاس هنگام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۱۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۹۸۲۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانیگشترودخانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "کیهان" جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۴/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 735814
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار ژنو آزما سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۷۷۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۶۳۸۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانیگشترودخانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "کیهان" جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۲/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 735830
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار فضا کار قرن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۶۸۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۵۹۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانیگشترودخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "کیهان" جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۲/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 735803
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار مهر درخشان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۱۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۹۸۱۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه خدمات حسابدارسی و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانیگشترودخانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "کیهان" جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۱/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726163
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار باغ آسمانسهامی خاص به شماره ثبت۳۹۱۷۶۲و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۲۳۳۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۵/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726164
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار آرامش گستران آتیه سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۰۲۹۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۰۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۱/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10273708
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار آرامش گستران آتیه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723847
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار نارین دژ مهرازی سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۱۵۲۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۰۹۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626721
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص ‌به شماره ثبت۹۱۴۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۵۷۴۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه آروین پیام به ش م xxxxxxxxx۰۹ بسمت بازرس اصلی و محمود رمضانی گشت رودخانی به کدم xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10174947
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه آروین پیام به ش م xxxxxxxxx۰۹ بسمت بازرس اصلی و محمود رمضانی گشت رودخانی به کدم xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 589579
آگهی تاسیس شرکت عمران و مسکن سازه پایدار تاسیسات نگین قرن سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۴/۲/۹۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیساتی شامل ساخت ساختمانهای اداری، مسکونی، بهداشتی و درمانی، ورزشی، آموزشی صنعتی، تجاری و فرهنگی، مذهبی، تفریحی، ایستگاه راه آهن و ساختمان ترمینالهای حمل و نقل و فرودگاهها، پارکینگ، سیلوها و محوطه سازی و تصفیه خانه و آب شیرین کن طراحی و اجرای پروژه های نیروگاهی و همچنین اجرای پروژه های زهکشی و انتقال آب، سدهای خاکی و سدهای انحرافی، حوضچه ها و استخرها، اجرای پروژه های راهسازی و پل و همچنین پروژه های تاسیساتی سرد و گرم ابنیه و تاسیسات برقی و آب و فاضلاب و گاز و تلفن و الکترونیکی و تاسیسات آشپزخانه, بیمارستان، آزمایشگاه رستوران آسانسور، پله برقی و نگهداری فنی و راهبری و سرویس فنی کلیه تاسیسات و تجهیزات مذکور و کارهای مشابه مشاوره و طراحی و نظارت فنی بر ابنیه وتاسیسات، واردات و صادرات دانش تکنولوژی و تجهیزات فنی و مهندسی، واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز پس از اخذ مجوزهای لازم، شرکت در مناقصات و مزایده های شرکتهای خصوصی و دولتی اعم از داخلی و خارجی، اخذ یا اعطای نمایندگی به موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و همچنین اخذ اعتبار و تسهیلات بانکی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی انتقال خطوط اصلی آب برق گاز و اسکله سازی و ساخت شناورهای دریایی صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی و هرگونه فعالیت مجاز که با موضوع شرکت در ارتباط باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه شیخ فضل اله نوری، جنب شهرک آزمایش, مجتمع حکمت، ساختمان امید ط ۵ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغxxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxxxxx مورخ۳۱/۱/۹۱ نزد بانک پارسیان شعبه مرکزی پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای علی خان محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای محمدرضا بخشی پور به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ آقای سید محمدباقر آقابزرگ مدرسی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ آقای سید امیر گلستانه نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره
۵ـ۵ـ آقای حسین روزبه به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره
۶ـ۵ـ آقای سید امیر گلستانه نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات, قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای جواد داودآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 460539

آگهی تغییرات شرکت مهر پویا تمدن
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۱/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار "جمهوری اسلامی" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۱/۰۹/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا رفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای محمد خسروی نژادتهرانی به شمارهxxxxxxxxx۷ و شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن سهامی خاص به شماره ثبتxxx۵۰ با نمایندگی آقای علی خان محمدی و شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص با نمایندگی آقای فرج احمدی و شرکت انبوه سازان سبزاندیشان سهامی خاص با نمایندگی آقای هوشور شیخ حسنی تا تاریخ۰۱/۰۹/xxx۲.
در تاریخ۱۲/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10426168
آگهی تصمیمات شرکت انبوه سازان سبز اندیشان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۶۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۰۰۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت بازرس اصلی و محمود رمضانی‎گشت‎رودخانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10059897
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار ژئو آزما سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۷۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۶۳۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۴/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9906627
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن ‌سازه پایدار یاس هنگام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۱۷و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۴۰۹۸۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای جواد داودآبادی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی گشت‌رودخانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۷/۹/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت انبوه‌سازان سبزاندیشان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محسن نظری و شرکت گروه عمران و مسکن ‌سازه پایدار آذر مهد استان آذربایجان شرقی سهامی خاص به شماره ثبت xxx۱۲ با نمایندگی آقای جلال یشمی و شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵۰ با نمایندگی آقای علی خان‌محمدی و شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۸ با نمایندگی آقای ابراهیم خلیل عصمت‌لو و شرکت ماشین‌آلات همیار نیروگستر یگانه سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مهدی خوش‌فهم تا تاریخ ۲۷/۹/۹۱.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت گروه عمران و مسکن‌سازه پایدار قرن سهامی خاص با نمایندگی آقای علی خان‌محمدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت مهندسی عمران و تولید نیرو سهامی خاص با نمایندگی آقای ابراهیم خلیل عصمت‌لو بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت ماشین‌آلات همیار نیروگستر یگانه سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی خوش‌فهم بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت انبوه‌سازان سبزاندیشان سهامی خاص با نمایندگی آقای محسن نظری بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت گروه عمران و مسکن سازه‌پایدار آذر مهد استان آذربایجان شرقی سهامی خاص با نمایندگی آقای جلال شیمی بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محسن نظری به نمایندگی از شرک انبوه‌سازان سبزاندیشان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۵/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10080145
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار بافت فرسوده پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۱۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۹/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای جواد داودآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۹/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵۰ با نمایندگی آقای علی خان محمدی و شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار آذر مهد استان آذربایجان شرقی سهامی خاص به شماره ثبت xxx۱۲ با نمایندگی آقای نصیر عظیمی زواره و شرکت انبوه سازان سبز اندیشان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد کشاورز و شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۸ با نمایندگی آقای جواد فریاد و شرکت ماشین آلات همیار نیرو گستر یگانه سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای یوسف غفوری تاریخ ۱۳/۹/xxx۱. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن سهامی خاص با نمایندگی آقای علی خان محمدی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص با نمایندگی آقای جواد فریاد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت ماشین آلات همیار نیرو گستر یگانه سهامی خاص با نمایندگی آقای یوسف غفوری به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار آذر مهد استان آذربایجان شرقی سهامی خاص با نمایندگی آقای نصیر عظیمی زواره به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت انبوه سازان سبز اندیشان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد کشاورز به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد کشاورز به نمایندگی از شرکت انبوه سازان سبز اندیشان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیر عامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۱/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10597740
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار بافت فرسوده پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۱۸۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی گشت رودخانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "کیهان" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۴/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10613860
آگهی تأسیس شرکت مسکن عمران سازه پایدار باغ آسمان سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۲/۹/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۹/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: طراحی و احداث شهرکها و مجتمعهای مسکونی و به‌سازی و نوسازی بافتهای موجود شهری ایجاد تاسیسات و خدمات زیربنایی و روبنایی انجام کلیه امورات مربوط به آنها اعم از مشاور اجرا و یا مشارکت و پیمانکاری در کلیه امور ساختمانی و تاسیساتی و راه‌سازی و خطوط انتقال آب گاز فاضلاب شبکه و ساخت رستوران واحدهای پذیرایی ارائه خدمات مشاوره‌ای طراحی تخصصی و فنی در زمینه ساختمان و تاسیسات راه و باند ـ اجرای ساختمان و تهیه مصالح و لوازم احداث باغات اعم از ثمری ـ تهیه طرح‌های ساختمانی و انجام اقدامات اجرایی لازم جهت ایجاد و احداث ساختمان و تاسیسات و پروژه‌های راه باند پل سد اسکله و هر نوع سازه عمرانی دیگر ـ انجام امور پیمانکاری در پروژه‌های مختلف عمرانی راه‌سازی و معدنی در بخش دولتی و خصوصی در داخل کشور و شرکت در مناقصه‌ها یا مزایده‌ها شرکت در نمایشگاههای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت اخذ وام و تسهیلات مالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی مشارکت در سرمایه‌گذاری با شرکتهای داخلی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با موضوع شرکت مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی واردات هرگونه ابزار ماشین‌آلات تجهیزات و مصالح و لوازم ساختمانی و تاسیساتی و راه و باند سرمایه‌گذاری در امر تولید قطعات و وسایل پیش‌ساخته و کارخانه‌های تولید ابزار ماشین‌آلات تجهیزات و مصالح ساختمانی و تاسیساتی و کلیه زمینه‌های مجاز و انجام هر اقدام مجازی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در جهت توسعه و پیشرفت موضوع شرکت باشد استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی ـ جذب سرمایه‌های خارجی و سایر فعالیتهای ذیربط در این زمینه در چهارچوب مقررات دولتی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمانها و وزارتخانه‌های ذیربط اکتشاف و استخراج از معادن انواع سنگ‌ها سنگ لاشه شن و ماسه گچ سیمان آهک و هر نوع فعالیت در این خصوص اعم از مشاوره اجرا خرید فروش واردات صادرات کالاهای مجاز پس از اخذ مجوزهای لازم.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه شیخ فضااله نوری ابتدای بلوار مرزداران جنب درب شمالی شهرک آزمایش مجتمع حکمت بلوک سی ط ۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲۰ مورخ ۲۱/۹/xxx۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه توانیر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای علی خان‌محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای رحیم شاکی‌باهر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای محمد مولابیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای ابراهیم‌خلیل عصمت‌لو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ ـ آقای حمید اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ ـ آقای محمد مولابیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای جواد داودآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای محمد رمضانی‌گشت‌رودخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10725798
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار باغ آسمان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۹۱۷۶۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۲۳۳۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی‌گشت‌رودخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری‌اسلامی جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۲۱/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10969302
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار صبا دژ ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۲۹۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۴۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۰/۰۹/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای جواد داودآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی‌گشت‌رودخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۰/۰۹/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت انبوه‌سازان سبزاندیشان سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای یوسف حقی‌حصار و شرکت گروه عمران و تولیدی نیرو سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۰۸ با نمایندگی آقای امیرهوشنگ خدابخش و شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار آذرمهد استان آذربایجان شرقی سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۱۲ با نمایندگی آقای محمدرضا نادری و شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۵۰ با نمایندگی آقای علی خان محمدی و شرکت ماشین‌آلات همیار نیروگستر یگانه سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدحسن گل ریحان تا تاریخ۲۰/۰۹/xxx۱.

۳‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی خان‌محمدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی‌خاص با نمایندگی آقای امیرهوشنگ خدابخش به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت ماشین‌آلات همیار نیروگستر یگانه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدحسن گل‌ریحان به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت انبوه‌سازان سبزاندیشان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای یوسف حقی‌حصار به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار آذرمهد استان آذربایجان شرقی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدرضا نادری به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای یوسف حقی‌حصار به نمایندگی از شرکت انبوه‌سازان سبزاندیشان سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx به سمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۳۰/۰۹/xxx۹ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11053494
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار آرامش گستران آتیه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۲۹۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۶/۰۹/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای جواد داودآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی‌گشت‌رودخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۶/۰۹/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ماشین‌آلات همیار نیرو گستر یگانه سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای مرتضی کوکبی‌دانا و شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۰۸ با نمایندگی آقای امیرهوشنگ خدابخش و شرکت انبوه‌سازان سبزاندیشان سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای محمدحسین قاسمی و شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار آذرمهد استان آذربایجان‌شرقی سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۱۲ با نمایندگی آقای سید حبیب‌اله حسینی‌نیا و شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۵۰ با نمایندگی آقای علی خان‌محمدی تا تاریخ۱۶/۰۹/xxx۱.

۳‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی خان‌محمدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی‌خاص با نمایندگی آقای امیرهوشنگ خدابخش به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت ماشین‌آلات همیار نیروگستر یگانه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مرتضی کوکبی‌دانا به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار آذرمهد استان آذربایجان شرقی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید حبیب‌اله حسینی‌نیا به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت انبوه‌سازان سبزاندیشان سهامی‌خاص به نمایندگی آقای محمدحسین قاسمی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدحسین قاسمی به نمایندگی از شرکت انبوه‌سازان سبزاندیشان سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx به سمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۳۰/۰۹/xxx۹ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11071272
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار صبا دژ ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۰۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۴۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی‌گشت‌رودخانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۰۱/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11137178
آگهی تأسیس شرکت عمران و مسکن سازه پایدار نارین دژ مهرازی سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۹/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۹/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: طراحی و احداث شهرک‌ها و مجتمع‌های مسکونی و بهسازی و نوسازی بافت‌های موجود شهری ایجاد تاسیسات و خدمات زیربنا و روبنایی و انجام کلیه امورات مربوط به آنها اعم از مشاور اجرا خرید و بهره‌برداری و یا مشارکت و پیمانکاری در کلیه امور ساختمانی و تاسیسات و راه‌سازی و خطوط انتقال آب گاز فاضلاب و احداث رستوران واحدهای پذیرایی بین راهی ارایه خدمات مشاوره‌ای طراحی تخصصی و فنی در زمینه ساختمان و تاسیسات راه و باندـ ساخت ساختمان و تهیه مصالح و لوازم ساختمانی و تاسیساتی و تهیه زمین از مراجع دولتی غیردولتی برای شرکت مراتعکاری جنگل‌کاری کشاورزی احداث باغات اعم از ثمری‌ـ تهیه طرحهای ساختمانی و انجام اقدامات اجرایی لازم جهت ایجاد و احداث ساختمان و تاسیسات و پروژه‌های پیمانکاری راه باند پل سد اسکله بند و هر نوع سازه عمرانی دیگرـ انجام امور پیمانکاری در پروژه‌های مختلف عمرانی راهسازی و معدنی پس از اخذ مجوزهای لازم در بخش دولتی و خصوصی در داخل کشور و شرکت در مناقصه‌ها یا مزایده‌ها شرکت در نمایشگاههای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت اخذ وام و تسهیلات مالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی مشارکت در سرمایه‌گذاری با شرکتهای داخلی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با موضوع شرکت مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی واردات هرگونه ابزار ماشین‌آلات تجهیزات و مصالح و لوازم ساختمانی و تاسیسات و راه و باند سرمایه‌گذاری در امر تولید قطعات و وسایل پیش ساخته و کارخانه‌های تولید ابزار ماشین‌آلات تجهیزات و مصالح ساختمانی و تاسیساتی و کلیه زمینه‌های مجاز و انجام هر اقدامی مجازی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در جهت توسعه و پیشرفت موضوع شرکت باشد استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی مالی و اعتباری‌ـ جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سایر فعالیتهای ذیربط در این زمینه در چهارچوب مقررات دولتی جمهوری اسلامی ایران‌ـ سازمانها و وزارتخانه‌های ذیربط‌ـ اکتشاف و استخراج از معادن انواع سنگها سنگ لاشه شن و ماسه گچ سیمان آهک و هر نوع فعالیت در این خصوص اعم از مشاوره اجرا خرید فروش واردات صادرات پس از اخذ مجوز.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران‌ـ شهر تهران بزرگراه شیخ فضل‌اله نوری بلوار مرزداران جنب درب شمالی شهرک آزمایش مجتمع حکمت بلوک سی ط ۵ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۸۹ص/xxx مورخ ۲/۹/xxx۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه توانیر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای علی خان‌محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ آقای رحیم شاکی‌باهر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای محمود میهن‌گیر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای مرتضی دبستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ۵ـ آقای ودود ارشدفردبریس به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ۵ـ آقای مرتضی دبستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای محمود رمضانی‌گشت‌رودخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای وحید جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11193094
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۱۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت بازرس اصلی و محمود رمضانی‌گشت‌روحانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11213243
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار نارین دژ مهرازی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۲۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۹۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۳/۰۹/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای جواد داودآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی‌گشت‌رودخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۳/۰۹/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت انبوه‌سازان سبزاندیشان سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای مرتضی دبستانی و شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۵۰ با نمایندگی آقای علی خان‌محمدی و شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار آذرمهد استان آذربایجان شرقی سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۱۲ با نمایندگی آقای ودود ارشدفردبریس و شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۰۸ با نمایندگی آقای رحیم شاکی‌باهر و شرکت ماشین‌آلات همیار نیروگستر یگانه سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمود میهن‌گیر تا تاریخ۱۳/۰۹/xxx۱.

۳‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی خان‌محمدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی‌خاص با نمایندگی آقای رحیم شاکی‌باهر به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت ماشین‌آلات همیار نیروگستر یگانه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمود میهن‌گیر به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت انبوه‌سازان سبزاندیشان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مرتضی دبستانی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار آذرمهد استان آذربایجان شرقی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای ودود ارشدفردبریس به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مرتضی دبستانی به نمایندگی از شرکت انبوه‌سازان سبزاندیشان سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx به سمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۳۰/۰۹/xxx۹ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11214375
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار بافت فرسوده پارسیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۰۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۱۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی‌گشت‌رودخانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۰۱/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11231457
آگهی تأسیس شرکت عمران و مسکن سازه پایدار ژئو آزما سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: آزمایشات آزمایشگاهی:

۱ـ آزمایشات مقاومت مصالح شامل آزمایشات مربوط به بتن فولاد مصالح ساختمانی آسفالت قیر

۲ـ آزمایشات خاک شامل آزمایشات مهندسی و مکانیک خاک آزمایشات طبقه‌بندی و تراکم خاک ـ

۳ـ ۳ آزمایشات سنگ‌شناسی شامل آزمایشات مهندسی و مکانیکی سنگ آزمایشات فیزیکی و تشریح‌نظری سنگ ـ

۴ـ آزمایشات فیزیکی و شیمیایی سیمان آب مصالح سنگی و خاک ـ آزمایشات صحرائی ـ

۱ـ آزمایشات مرتبط با ژئوتکنیک ـ ۲ مطالعه مربوط به کنترل فنی عملیات اجرائی ـ ۳ـ ارائه طرح اختلاط بتن و آسفالت ـ ۴ـ مطالعات و تحقیق در مورد مصالح ساختمانی و ارائه مشاوره در ارتباط با تطابق مصالح با مشخصات فنی آنها و تطبیق استانداردهای موردنیاز

۵ـ مطالعات ژئوتکنیک برای پروژه‌های ساختمانی سدسازی و راهسازی ـ

۶ـ انجام حفاری در زمین‌های مختلف با دستگاههای حفاری دورانی یا ضربه‌ای ـ عقد قرارداد با سازمانها و موسسات و شرکتها و انتقال تبادل اطلاعات فنی آموزش متخصصین و تکنسینهای شرکت ـ شرکت و برگزاری همایشها و سمینارها.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه شیخ فضل‌اله نوری بلوار مرزداران جنب درب شمالی شهرک آزمایش مجتمع حکمت بلوک سی طبقه ۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۶

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۸۹/xxx مورخ ۶/۱۰/۸۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه توانیر پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای علی خان‌محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای ابراهیم‌خلیل عصمت‌لو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای محمدعلی عطارنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای حمید اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ ـ آقای محمدرضا رزاقی‌مدبر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۷ـ ۵ ـ آقای یحیی رضایت به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای جواد داودآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای محمود رمضانی‌گشت‌رودخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11266571
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار فضاکار قرن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۶۸۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۹۶۵۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۵/۰۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی‌گشت‌رودخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "جمهوری اسلامی" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ۲۳/۰۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11276729
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار مهر درخشان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۱۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۹۸۱۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدمات حسابدارسی و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی گشت رودخانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "کیهان" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11358385
آگهی تأسیس شرکت عمران و مسکن سازه پایدار آرامش گستران آتیه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۹/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۹/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: طراحی و احداث شهرکها و مجتمع‌های مسکونی و بهسازی و نوسازی بافت‌های موجود شهری ایجاد تاسیسات و خدمات زیربنایی و روبنای انجام کلیه امورات مربوط به آنها اعم از مشاور اجرا و بهره‌برداری و یا مشارکت و پیمانکاری در کلیه امور ساختمانی و تاسیساتی و راه‌سازی و خطوط انتقال آب گاز فاضلاب شبکه و احداث رستوران واحدهای پذیرایی ارائه خدمات مشاوره‌ای طراحی تخصصی و فنی در زمینه ساختمان و تاسیسات راه و باندـ اجرای ساختمان و تهیه مصالح و لوازم ساختمانی و تاسیساتی و تهیه زمین از مارجع دولتی غیردولتی برای شرکت مراتع جنگل‌کاری کشاورزی احداث باغات اعم از ثمری‌ـ تهیه طرحهای ساختمانی و انجام اقدامات اجرایی لازم جهت ایجاد و احداث ساختمان و تاسیسات و پروژه‌های راه باند پل سد اسکله بندر و هر نوع سازه عمرانی دیگرـ انجام امور پیمانکاری در پروژه‌های مختلف عمرانی راهسازی و معدنی در بخش دولتی و خصوصی در داخل کشور و شرکت در مناقصه‌ها یا مزایده‌ها شرکت در نمایشگاههای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت اخذ وام و تسهیلات مالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی داخلی مشارکت در سرمایه‌گذاری با شرکتهای داخلی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با موضوع شرکت مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی واردات هرگونه ابزار ماشین‌آلات تجهیزات و مصالح و لوازم ساختمانی و تاسیساتی و راه و باند سرمایه‌گذاری در امر تولید قطعات و وسایل پیش ساخته و کارخانه‌های تولید ابزار ماشین‌آلات تجهیزات و مصالح ساختمانی و تاسیساتی و کلیه زمینه‌های مجاز و انجام هر اقدامی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در جهت توسعه و پیشرفت موضوع شرکت باشد استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات مالی دولتی و غیردولتی مالی و اعتباری‌ـ جذب سرمایه‌های خارجی و سایر فعالیتهای ذیربط در این زمینه در چهارچوب مقررات دولتی جمهوری اسلامی ایران‌ـ سازمانها و وزارتخانه‌های ذیربط به اکتشاف و استخراج از معادن انواع سنگ‌ها سنگ لاشه شن و ماسه گچ سیمان آهک و هر نوع فعالیت در این خصوص اعم از مشاوره اجرا خرید فروش واردات صادرات کالاهای مجاز پس ازا خذ مجوزهای لازم.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران‌ـ شهر تهران بزرگراه شیخ فضل‌اله نوری بلوار مرزداران جنب درب شمالی شهرک آزمایش مجتمع حکمت بلوک سی ط پنجم‌ـ کدپستی xxxxxxxxx۶

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹۶ مورخ ۲/۹/xxx۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه توانیر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای علی خان‌محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ آقای امیرهوشنگ خدابخش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای محمدحسین قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای مرتضی کوکبی‌دانا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ۵ـ آقای سید حبیب‌اله حسینی‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ۵ـ آقای محمدحسین قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌‌ سفته‌ بروات و‌ قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای محمود رمضانی‌گشت‌رودخانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای وحید جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11381775
آگهی تغییرات شرکت مهر پویا تمدن سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۴۵۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۸۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی‌گشت‌رودخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۳/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11391233
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار پردیس کوهپایه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۰۲۸۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۹/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای جواد داودآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی‌گشت‌رودخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۳/۹/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت انبوه‌سازان سبز اندیشان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمیدرضا بی‌آزار و شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۰۸ با نمایندگی آقای منوچهر کاظمی‌رودی و شرکت ماشین‌آلات همیار نیرو گستر یگانه سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای نادر خرسندی‌مرام و شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۵۰ با نمایندگی آقای علی خان‌محمدی و شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار آذر مهد استان آذربایجان شرقی سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۱۲ با نمایندگی آقای سید محمدمهدی تجویدی تا تاریخ ۲۳/۹/xxx۱.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی خان‌محمدی به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی‌خاص با نمایندگی آقای منوچهر کاظمی‌رودی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار آذر مهد استان آذربایجان شرقی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید محمدمهدی تجویدی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت انبوه‌سازان سبز اندیشان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا بی‌آزار به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت ماشین‌آلات همیار نیرو گستر یگانه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای نادر خرسندی‌مرام به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حمیدرضا بی‌آزار به نمایندگی از شرکت انبوه‌سازان سبز اندیشان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیر‌عامل.

۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۱/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11441590
آگهی تغییرات شرکت مهر پویا تمدن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۵۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۸۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۰۱/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب‌ قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی‌گشت‌رودخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "جمهوری اسلامی" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۰۱/۰۹/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا رفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای محمد خسروی‌نژادتهرانی به شمارهxxxxxxxxx۷ و شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۵۰ با نمایندگی آقای علی‌ خان‌محمدی و شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی‌خاص با نمایندگی آقای فرج احمدی و شرکت انبوه‌سازان سبزاندیشان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای هوشور شیخ‌حسنی تا تاریخ۰۱/۰۹/xxx۲.

در تاریخ۱۲/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11478230
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار مهر درخشان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۱۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۹۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی‌گشت‌رودخانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۳۰/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11524345
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار مهر درخشان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۱۵۱۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۹۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای جواد داودآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی‌گشت‌رودخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۱/۱۰/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۵۰ با نمایندگی آقای علی خان‌محمدی و شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۰۸ با نمایندگی آقای یوسف حقی‌حصار و شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار آذر مهد استان آذربایجان شرقی سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۱۲ با نمایندگی آقای امیر معاضدی و شرکت انبوه‌سازان سبز اندیشان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مسعود حیاتی‌سلوط و شرکت ماشین‌آلات همیار نیرو گستر یگانه سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای امیر ابریشم‌فروشان‌اصل تا تاریخ ۱۱/۱۰/xxx۱.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی خان‌محمدی به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی‌خاص با نمایندگی آقای یوسف حقی‌حصار به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار آذر مهد استان آذربایجان شرقی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای امیر معاضدی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت ماشین‌آلات همیار نیرو گستر یگانه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای امیر ابریشم‌فروشان‌اصل به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت انبوه‌سازان سبز اندیشان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مسعود حیاتی‌سلوط به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مسعود حیاتی‌سلوط به نمایندگی از شرکت انبوه‌سازان سبز اندیشان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیر‌عامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۹/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11631713
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار یاس هنگام سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۱۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۹۸۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی‌گشت‌رودخانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۹/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11646377
آگهی تأسیس شرکت عمران و مسکن سازه پایدار یاس هنگام سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۹/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۹/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: طراحی و احداث شهرکها و مجتمعهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای موجود شهری ایجاد تاسیسات و خدمات زیربنایی و روبنای انجام کلیه امورات مربوط به آنها اعم از مشاور اجرا و یا مشارکت و پیمانکاری در کلیه امور ساختمانی و تاسیساتی و راهسازی و خطوط انتقال آب گاز فاضلاب شبکه و ساخت رستوران واحدهای پذیرایی ارائه خدمات مشاوره‌ای طراحی تخصصی و فنی در زمینه ساختمان و تاسیسات راه و باندـ اجرای ساختمان و تهیه مصالح و لوازم احداث باغات اعم از ثمری‌ـ تهیه طرحهای ساختمانی و انجام اقدامات اجرایی لازم جهت ایجاد و احداث ساختمان و تاسیسات و پروژه‌های راه باند سد اسکله و هر نوع سازه عمرانی دیگرـ انجام امور پیمانکاری در پروژه‌های مختلف عمرانی راهسازی و معدنی در بخش دولتی و خصوصی درد اخل کشور و شرکت در مناقصه‌ها یا مزایده‌ها شرکت در نمایشگاههای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت اخذ وام و تسهیلات مالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی داخلی مشارکت در سرمایه‌گذاری با شرکتهای داخلی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با موضوع شرکت مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی واردات هرگونه ابزار ماشین‌آلات تجهیزات و مصالح و لوازم ساختمانی و تاسیساتی و راه و باند سرمایه‌گذاری در امور تولید قطعات و وسایل پیش ساخته و کارخانه‌های تولید ابزار ماشین‌آلات تجهیزات و مصالح ساختمانی و تاسیساتی و کلیه زمینه‌های مجاز و انجام هر اقدامی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در جهت توسعه و پیشرفت موضوع شرکت باشد استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات مالی دولتی و غیردولتی مالی و اعتباری‌ـ جذب سرمایه‌های خارجی و سایر فعالیتهای ذیربط در این زمینه در چهارچوب مقررات دولتی جمهوری اسلامی ایران‌ـ سازمانها و وزارتخانه‌های ذیربط اکتشاف و استخراج از معادن انواع سنگها سنگ‌لاشه شن و ماسه گچ سیمان آهک و هر نوع فعالیت در این خصوص اعم از مشاوره اجرا خرید فروش واردات صادرات کالاهای مجاز پس از اخذ مجوزهای لازم.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران‌ـ شهر تهران بزرگراه شیخ فضا اله‌نوری بلوار مرزداران جنب درج شمالی شهرک آزمایش مجتمع حکمت بلوک سی‌ـ کدپستی xxxxxxxxx۹

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۸۹ص/xxx مورخ ۲/۹/xxx۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه توانیر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـآقای علی خان‌محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ آقای رضا حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای مهدی خوش‌فهم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای محسن نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ۵ـ آقای جلال یشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ۵ـ آقای محسن نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌‌ سفته‌ بروات و‌ قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای محمود رمضانی‌گشت‌رودخانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای وحید جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11707897
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار باغ آسمان سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۱۷۶۲و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۲۳۳۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی‌گشت‌رودخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۵/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11715696
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار پردیس کوهپایه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۰۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی‌گشت‌رودخانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۴/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11838269
آگهی تاسیس شرکت عمران و مسکن سازه پایدار تاسیسات نگین قرن سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۴/۲/۹۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: اجرای پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی شامل ساخت ساختمانهای اداری، مسکونی، بهداشتی و درمانی، ورزشی، آموزشی صنعتی، تجاری و فرهنگی، مذهبی، تفریحی، ایستگاه راه‌آهن و ساختمان ترمینالهای حمل و نقل و فرودگاهها، پارکینگ، سیلوها و محوطه‌سازی و تصفیه‌خانه و آب‌شیرین‌کن طراحی و اجرای پروژه‌های نیروگاهی و همچنین اجرای پروژه‌های زهکشی و انتقال آب، سدهای خاکی و سدهای انحرافی، حوضچه‌ها و استخرها، اجرای پروژه‌های راهسازی و پل و همچنین پروژه‌های تاسیساتی سرد و گرم ابنیه و تاسیسات برقی و آب و فاضلاب و گاز و تلفن و الکترونیکی و تاسیسات آشپزخانه, بیمارستان، آزمایشگاه رستوران آسانسور، پله‌برقی و نگهداری فنی و راهبری و سرویس فنی کلیه تاسیسات و تجهیزات مذکور و کارهای مشابه مشاوره و طراحی و نظارت فنی بر ابنیه وتاسیسات، واردات و صادرات دانش تکنولوژی و تجهیزات فنی و مهندسی، واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز پس از اخذ مجوزهای لازم، شرکت در مناقصات و مزایده‌های شرکتهای خصوصی و دولتی اعم از داخلی و خارجی، اخذ یا اعطای نمایندگی به موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و همچنین اخذ اعتبار و تسهیلات بانکی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی انتقال خطوط اصلی آب برق گاز و اسکله‌سازی و ساخت شناورهای دریایی صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی و هرگونه فعالیت مجاز که با موضوع شرکت در ارتباط باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه شیخ فضل‌اله نوری، جنب شهرک آزمایش, مجتمع حکمت، ساختمان امید ط ۵ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxxxxx مورخ۳۱/۱/۹۱ نزد بانک پارسیان شعبه مرکزی پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای علی خان‌محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ـ آقای محمدرضا بخشی‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ آقای سید محمدباقر آقابزرگ‌مدرسی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای سید امیر گلستانه‌نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ـ آقای حسین روزبه به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ـ آقای سید امیر گلستانه‌نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات, قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای جواد داودآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای محمود رمضانی‌گشت‌رودخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11879492
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار نارین دژ مهرازی سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۱۵۲۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۰۹۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی‌گشت‌رودخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11951667
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار آرامش گستران آتیه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۰۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی‌گشت‌رودخانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۹/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12012118
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار پردیس کوهپایه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۰۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی‌گشت‌رودخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'کیهان' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۱/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات