ابراهیم نورانی لیسار

آقای ابراهیم نورانی لیسار

کد ملی 263175xxxx
گراف ارتباطات
39
شرکت‌ها
115
آگهی‌ها

شرکت های ابراهیم نورانی لیسار

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که ابراهیم نورانی لیسار دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
به آفرینان صنعت انصار
به آفرینان صنعت انصار
نایب رییس هییت مدیره
صنایع چوبی ام دی اف تات پرند
صنایع چوبی ام دی اف تات پرند
بازرگانی آفاق سپهر روناک
بازرگانی آفاق سپهر روناک
آسایش سرمایه ارجان
آسایش سرمایه ارجان
بازرس علی‌البدل
آفاق تجارت رستاک
آفاق تجارت رستاک
بازرس اصلی
تولیدی افق تابان فرتاک
تولیدی افق تابان فرتاک
بازرس اصلی
خدماتی و پشتیبانی فارس کالا رستاک
خدماتی و پشتیبانی فارس کالا رستاک
بازرس اصلی
بازرگانی تابان متین طاها
بازرگانی تابان متین طاها
نایب رییس هییت مدیره
بازرگانی طلایه داران کسری
بازرگانی طلایه داران کسری
شهرک صنعتی انصار زرندیه
شهرک صنعتی انصار زرندیه
بازرس علی‌البدل
سبز سازان متین
سبز سازان متین
مهندسی کومه گستر پیشرو
مهندسی کومه گستر پیشرو
انصار موتور نیکان
انصار موتور نیکان
ساختمانی آرمانی انصار ایرانیان
ساختمانی آرمانی انصار ایرانیان
گروه سرمایه گذاری تات انصار
گروه سرمایه گذاری تات انصار
بازرس علی‌البدل
ضیافت نوین ایرانیان
ضیافت نوین ایرانیان
باغ شهر گستر ایرانیان
باغ شهر گستر ایرانیان
بینش نوین هستی
بینش نوین هستی
بازرگانی همراه عرشیا پارسیان
بازرگانی همراه عرشیا پارسیان
سامان تجارت اختر
سامان تجارت اختر
بازرس علی‌البدل
تولیدی و صنعتی گالوانیزه شقایق
تولیدی و صنعتی گالوانیزه شقایق
بازرگانی افق کالای هیراد
بازرگانی افق کالای هیراد
عضو هییت مدیره
ارغوان تجارت آسیا
ارغوان تجارت آسیا
بازرس اصلی
نیکان افروز بین الملل کیش
نیکان افروز بین الملل کیش
نایب رییس هییت مدیره
زاگرس آلایش بین الملل کیش
زاگرس آلایش بین الملل کیش
بازرس اصلی
جهان ره آورد بین الملل کیش
جهان ره آورد بین الملل کیش
عضو هییت مدیره
افق هورکلا
افق هورکلا
بازرس علی‌البدل
توسعه ساختمانی زاگرس سازه کیهان
توسعه ساختمانی زاگرس سازه کیهان
جهان آسانبر امیران
جهان آسانبر امیران
ایمن فراز سپند
ایمن فراز سپند
بازرس علی‌البدل
آروین پویان کیش
آروین پویان کیش
عضو هییت مدیره
همیشه سبز معین
همیشه سبز معین
تیراژه توسعه البرز
تیراژه توسعه البرز
رییس هییت مدیره
ویستر انصار
ویستر انصار
سبلان سازه اهرام
سبلان سازه اهرام
رایا سرمایه متین کیش
رایا سرمایه متین کیش
توسعه سرمایه گذاری فارس انصار کیش
توسعه سرمایه گذاری فارس انصار کیش
لوله
لوله
بازرگانی انرژی فناوری نوین سبز منطقه آزاد انزلی
بازرگانی انرژی فناوری نوین سبز منطقه آزاد انزلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14836021
آگهی تغییرات شرکت سبز سازان متین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۹۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی افق مهر خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند: علی اصغر احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ، سیدمجتبی پرپینچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، بهروز احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و خارج از سهامداران ، یونس همتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل ـ چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14737391
آگهی تغییرات شرکت انصار موتور نیکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیر تصفیه انتخاب گردید و محل تصفیه : استان تهران ، شهرستان شمیرانات ، بخش مرکزی ، شهر تجریش ، محله الهیه ، بلوار نلسون ماندلا ، خیابان مریم شرقی ، پلاک ۴۳ ، طبقه اول ، واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14733012
آگهی انحلال شرکت جهان ره آورد بین الملل کیش ( با مسئو لیت محدود ) ثبت شده به شماره ۹۲۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۹۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ ، شرکت مذکور منحل اعلام و آقای ابراهیم نورانی لیساربه شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر تصفیه و برای مدت دو سال انتخاب گردید ، ضمنا محل تصفیه به نشانی : تهران الهیه ، خیابان مریم شرقی ، پلاک ۴۳ ، طبقه دوم جنوبی ، کدپستی xxxxxxxxx می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14751932
آگهی انحلال شرکت انرژی فناوری نوین سبز منطقه آزاد انزلی ( سهامی خاص ) به شماره ثبت ۲۲۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۱۲۸۴۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۴/۹۸ شرکت مذکور منحل اعلام گردید و آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر تصفیه به آدرس : تهران ، الهیه ، خیابان مریم شرقی ، پلاک ۴۳ ، طبقه چهارم ، کدپستی xxxxxxxxx۵ انتخاب گردیدند که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می‌گردد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد انزلی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14231173
آگهی انحلال شرکت لوله و پروفایل انصار کیش ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۲۶۷۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۳۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ xxx۷.۰۶.۲۷، شرکت مذکور منحل اعلام و آقای ابراهیم نورانی لیسار با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید، ضمناً محل تصفیه به نشانی: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از پارک وی، کوچه میر شریفی، پلاک ۲، کدپستی شماره xxxxxxxxx۱ می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171268
آگهی انحلال شرکت توسعه سرمایه گذاری فارس انصار کیش (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۹۳۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۰۰۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ xxx۷.۰۳.۲۳ شرکت مذکور منحل اعلام و آقای ابراهیم نورانی لیسار با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید، ضمناً محل تصفیه به نشانی: تهران ـ خیابان ولی عصر ـ بالاتر از پارک وی ـ کوچه میرشریفی ـ پلاک ۲ ـ کد پستی xxxxxxxxx۱ می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13906266
آگهی تأسیس شرکت رایا سرمایه متین کیش (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۱۳۵۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۴۸۶۳۰
خلاصه اساسنامه و شرکت نامه شرکت فوق که در تاریخ xxx۶. ۱۲. ۰۷ تحت شماره xxx۸۷ دراین اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشارآگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: کلیه عملیات ومعاملات تجاری اعم از واردات، صادرات، خرید، فروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا و انجام کلیه امورگمرکی مجاز، ارائه خدمات بازرگانی انواع کالا وخدمات و انجام فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت در فضای مجازی و حقیقی، طراحی، اجراء و مشارکت در کلیه فعالیتهای عمرانی، ساختمانی، زیر بنایی، تاسیساتی و پیمانکاری، شرکت در کلیه نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی، عقد قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی، سرمایه گذاری و مشارکت در طرحها، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ واعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات و اعتبارات ریالی وارزی از موسسات و بانکهای معتبر داخلی و خارجی، ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و سایر فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت. ۲ مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش بازار پارس خلیج غرفه شماره xxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۸. ۳ میزان سرمایه شرکت: مبلغ xxx. xxx. xxx ریال. ۴ مدت اعتبارشرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۵ مدیران شرکت: آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای هومن سابقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763943
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی افق کالای هیراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۷۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۹۵۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن دهقانی کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محسن درویش ورچه زاد به کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای علی رضا کوروش فر به کدملی xxxxxxxxx۵ وآقای ابراهیم نورانی لیسار به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763946
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی افق کالای هیراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۷۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۹۵۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن دهقانی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل آقای محسن درویش ورچه زاد کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی رضا کوروش فرکدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562386
آگهی تغییرات شرکت سبلان سازه اهرام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۱۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۴۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان غلامرضا محبی باروق بشماره ملی: xxxxxxxxx۷، مصطفی پروین بشماره ملی: xxxxxxxxx۰ و ابراهیم علی خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند آقای سیدعلی آقا میری به کدملی: xxxxxxxxx۱ و آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی وبازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13424019
آگهی تغییرات شرکت ارغوان تجارت آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۴۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم نورانی لیسار کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و جواد حمیدی جم کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیأت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب شدند: غلامرضا محبی باروق کدملی xxxxxxxxx۷، امیر مهدی عاصمی کدملی xxxxxxxxx۷، نادر اثنا عشری کدملی xxxxxxxxx۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13229827
آگهی تغییرات شرکت انصار موتور نیکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی xxxxxxxxx۸، آقای جوادحمیدی جم کدملی xxxxxxxxx۲، آقای محرم بخشی کدملی xxxxxxxxx۶ آقای غلامرضا محبی باروق کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم علیخانی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13222646
آگهی تغییرات شرکت انصار موتور نیکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۸۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جواد حمیدی جم کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محرم بخشی کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13174109
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی آرمانی انصار ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۳۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۳۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی افسری نژاد مقدم فومنی کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم علیخانی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی xxxxxxxxx۸، آقای جوادحمیدی جم کدملی xxxxxxxxx۲، آقای محمد صفاهانی کدملی xxxxxxxxx۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13169654
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی آرمانی انصار ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۳۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۳۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای جواد حمیدی جم کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد صفاهانی کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104829
آگهی تغییرات شرکت ویستر انصار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۸۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: ابراهیم نورانی لیساربه کد ملی xxxxxxxxx۸ و مرتضی چمنی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12921672
آگهی تغییرات شرکت تیراژه توسعه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۳۳۱۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محرم بخشی دارای کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم نورانی لیسار کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا محبی باروق دارای کد ملی xxxxxxxxx۷ مدیر عامل وعضو هیئت مدیره انتخاب شدند - حق امضا کلیه آوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12921683
آگهی تغییرات شرکت تیراژه توسعه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۳۳۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم نورانی لیسار ش ملی xxxxxxxxx۸ – غلامرضا محبی باروق ش ملی xxxxxxxxx۷ و محرم بخشی ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضائ هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - جواد حمیدی جم کدملی xxxxxxxxx۲ و سید علی آقامیری کدملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار آرمان مردم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12893029
آگهی تغییرات شرکت همیشه سبز معین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۱۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۷۳۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: آقایان غلامرضا محبی باروق بشماره ملی: xxxxxxxxx۷ و نادر اثنا عشری بشماره ملی: xxxxxxxxx۲ و ابراهیم علی خانی بشماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی: xxxxxxxxx۸ و آقای سیدعلی آقامیری کدملی: xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی وبازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12912719
آگهی تغییرات شرکت سبز سازان متین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۹۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: - آقای مجتبی امینی فر شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و رییس هیئت مدیره - خانم مریم السادات عابدینی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رییس هیئت مدیره - آقای مهرداد رزمخواه شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضوهیئت مدیره کلیه آوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی منفردا با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه آوراق عادی واداری منفردا با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد: آقای جواد حمیدی جم شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12835487
آگهی تصمیمات شرکت آروین پویان کیش (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۹۲۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۹۸۵۵۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای محمد انصاری با کد ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx/xxx/xxx/۴۰ ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج و منبعد هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال به xxx. xxx. xxx. xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ۲. آقای ابراهیم علی خانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، آقای جواد حمیدی جم با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم نورانی لیسار با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ۳. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12820724
آگهی تغییرات شرکت ایمن فراز سپند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۳۰۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی آقامیری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765462
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آفاق سپهر روناک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۰۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم نورانی لیسار شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای جواد حمیدی جم شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12659520
آگهی تغییرات شرکت جهان آسانبر امیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۹۵۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت اصلی و آقای جواد حمیدی جم کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضا هیات مدیره به قرارذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای علی رضا کوروش فر کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای محسن دهقانی کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای محسن درویش ورچه زاد کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12621214
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختماني زاگرس سازه كيهان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۶۶۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۶۰۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند آقای اکبر بدخش دارای کد ملیxxxxxxxxx۴ آقای غلامرضا محبی باروق کد ملی xxxxxxxxx۷ آقای مهدی قدیری حیدری دارای کد ملی xxxxxxxxx۹ ابراهیم نورانی لیسار کد ملی xxxxxxxxx۸ وسید علی آقامیری کد ملی xxxxxxxxx۱به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12572311
آگهی تغییرات شرکت افق هوركلا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۰۲۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۶۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای سید علی آقا میری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.۰ -اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای ابراهیم علی خانی کدملیxxxxxxxxx۴،آقای نادراثنا عشری کدملیxxxxxxxxx۲،آقای محرم بخشی کدملیxxxxxxxxx۶
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12525399
آگهی تغییرات شرکت نیکان افروز بین الملل کیش (با مسئولیت محدود)ثبت شده به شماره ۹۲۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیئت و مجمع عمومیعادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۵/۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱. نوع شرکت از با مسئولیت محدود به « سهامی خاص» تغییریافت و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
۲. سرمایه شرکت مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به ۱.xxx سهم با نام xxx.xxx.xxx ریالی می باشد که تماماً پرداخت گردید.
۳. آقای ابوالفضل انصاری با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ،آقای ابراهیم نورانی لیسار با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ،آقای جواد حمیدی جم با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.
۴. کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهدآور شرکت و سایرنامه های اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵. آقای محرم بخشی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم علی خانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۶. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12525408
آگهی تغییرات شرکت نیکان افروز بین الملل کیش (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۹۲۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/ xxx۴تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱. آقای هومن سابقی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره،آقای ابراهیم نورانی لیسار با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئتمدیره ،آقای جواد حمیدی جم با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قیبل چک، سفته ،بروات ،عقود اسلامی باامضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۳. آقای محرم بخشی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم علی خانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12525400
آگهی تغییرات شرکت زاگرس آلایش بین الملل کیش (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۹۲۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۹۸۸۰۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۵/۸/ xxx۴تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱. نوع شرکت از با مسئولیت محدود به « سهامی خاص» تغییر یافت و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
۲. سرمایه شرکت مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به ۱.xxx سهم با نام xxx.xxx.xxx ریالی می باشد که تماماً پرداخت گردید.
۳. آقای مهدی افسری نژاد مقدم فومنی با کد ملی xxxxxxxxx۸به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ،آقای محرم بخشی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای جواد حمیدی جم با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۴. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و سایرنامه های اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵. آقای ابراهیم نورانی لیسار با کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم علی خانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۶. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12525401
آگهی تغییرات شرکت جهان ره آورد بین الملل کیش (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۹۲۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۹۸۵۴۶
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۵/۸/ xxx۴تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱. نوع شرکت از با مسئولیت محدود به « سهامی خاص» تغییر یافت و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
۲. سرمایه شرکت مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به ۱.xxx سهم با نام xxx.xxx.xxx ریالی می باشد که تماماً پرداخت گردید.
۳. آقای ابراهیم علی خانی باکد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره،آقای عبدالحسین محبت فرد با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ،آقای ابراهیم نورانی لیسار با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند..
۴. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت و سایرنامه های اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵. آقای محرم بخشی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای جواد حمیدی جم با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۶. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12417026
آگهی تغییرات شرکت ارغوان تجارت آسيا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۴۳۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۴۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و جواد حمیدی جم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. سعید احمد لو به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره امیر مهدی عاصمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به رئیس هیئت مدیره نادر اثناعشری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12364374
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی افق کالای هیراد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۷۰۷۵۱ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۴۸۳۹۵۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سعید احمد لو با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی وآقای جواد حمیدی جم با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: ـ آقای محسن دهقانی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) و آقای محسن درویش ورچه زاد کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی رضا کوروش فر کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12328910
آگهی انحلال شرکت بازرگانی طلایه داران کسری سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۹۱۷۱۴ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۴۲۰۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیر تصفیه تعیین گردید. نشانی محل تصفیه تهران: خیابان الهیه، خیابان مریم شرقی، پلاک ۴۳، طبقه چهارم، کدپستی: xxxxxxxxx۱ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12307751
آگهی تغییرات شرکت شهرک صنعتی انصار زرندیه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۴۳۰۹۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۹۳۳۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد انصاری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و ابوالفضل انصاری بشماره ملیxxxxxxxxx۳و حسین انصاری بشماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقایان: ابراهیم نورانی لیساربا کد ملی xxxxxxxxx۸ و جواد حمیدی جم با کد ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12206380
آگهی تغییرات شرکت سبز سازان متین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۹۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی اصغر احمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ محمد صادق غروی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و سید مجتبی پرپینچی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان جواد حمیدی جم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9420526
آگهی تغییرات شرکت سامان تجارت اختر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۸۶۰۰ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۴۳۱۱۰۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محرم بخشی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ عابد قنبری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ ابراهیم علی خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سید علی آقا میری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم نورانی لیسار بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415500
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی همراه عرشیا پارسیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۶۳۹۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۴۰۲۵۴۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای سیدعلی آقامیری کدملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقای غلامرضا محبی باروق کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم علی خانی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای هادی صدری کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9411922
آگهی تغییرات شرکت بینش نوین هستی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۸۲۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۴۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمدرضا علی گلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ مهرداد رستمی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ ومحسن مرادی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای سید علی آقامیری ش م xxxxxxxxx۱ و آقای ابراهیم نورانی لیسار ش م xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی وبازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1769945
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آفاق سپهر روناک سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۵۷۴۲ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۵۶۰۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان سید مهدی سید مطهری بشماره ملی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و محمد تقی صادقی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمدرضا نظری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ ابراهیم نورانی لیسار کدملی xxxxxxxxx۸ و سید علی آقا میری کدملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766701
آگهی تغییرات شرکت باغ شهر گستر ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۹۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۸۱۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای سیدعلی آقامیری کدملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند آقای مهرداد رستمی کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم علی خانی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای هومن سابقی کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703907
آگهی تغییرات شرکت ضیافت نوین ایرانیان شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۶۳۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۱۸۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: –آقای ابراهیم علی خانی فرزند احد به شناسنامه شماره ۳ صادره از بیجار کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت. – آقای ابراهیم نورانی لیسار فرزند وجیه الله به شناسنامه شماره ۹۷ صادره از تالش کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح زیر می باشد: آقای مصطفی سینائی ممقانی کدملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال آقای محسن محمودی شورجه قاسمی کدملیxxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ریال آقای ابراهیم علی خانی کدملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700280
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه‌گذاری تات انصار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۶۱۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۴۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: علی اکبر انصاری دارای کدملی xxxxxxxxx۸ و علی انصاری دارای کدملی xxxxxxxxx۸ و ابوالفضل انصاری دارای کدملی xxxxxxxxx۳ و محمد انصاری دارای کدملی xxxxxxxxx۶ و حسین انصاری دارای کدملی xxxxxxxxx۱ و مهدی انصاری دارای کدملی xxxxxxxxx۵ و مصطفی انصاری دارای کدملی xxxxxxxxx۷ سیدعلی آقامیری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم نورانی لیسار کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580107
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی عمران رحق شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۸۸۳۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۳۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم نورانی لیسار به کد ملی xxxxxxxxx۸ آقای جواد حمیدی جم به کد ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد صفاهانی به کدملیxxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند آقای مهدی افسری نژاد مقدم فومنی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم علیخانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303550
آگهی تغییرات شرکت انصار موتور سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۲/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای ابراهیم نورانی لیساردارای کدملیxxxxxxxxx۸ و آقای محرم بخشی دارای کدملیxxxxxxxxx۶ و آقای جواد حمیدی جم دارای کدملیxxxxxxxxx۲ برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303551
آگهی تغییرات شرکت انصار موتور نیکان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۸۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۲/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای ابراهیم نورانی لیساردارای کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محرم بخشی دارای کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد حمیدی جم دارای کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات به امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192236
آگهی تغییرات شرکت خدماتی و پشتیبانی فارس کالا رستاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۴۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۹۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ مورد تائید و تصویب مجمع قرار گرفت.
آقایان ابراهیم نورانی لیسار کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای جواد حمیدی جم کدملی xxxxxxxxx۲ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191966
آگهی تغییرات شرکت به آفرینان صنعت انصار سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۱۷۱۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۲۰۸۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. آقایان ابراهیم نورانی لیسار به کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای جواد حمیدی جم به کدملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191967
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی طلایه داران کسری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۱۷۱۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۲۰۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
ابراهیم نورانی لیسار به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و جواد حمیدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186619
آگهی تغییرات شرکت سبزسازان متین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۹۰۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۹۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
ابراهیم نورانی لیسار به کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای جواد حمیدی جم به کدملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186649
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کومه گستر پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۶۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۱ تصویب گردید.
آقای ابراهیم نورانی لیسار به کدملیxxxxxxxxx۸ آقای جواد حمیدی جم کدملیxxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142193
آگهی تغییرات شرکت شهرک صنعتی انصار زرندیه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۳۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۳۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه مالی و حسابرسی آریا به روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم نورانی لیسار کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار، جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1081952
آگهی تغییرات شرکت آفاق تجارت رستاک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۸۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۵۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدمجتبی پرپینچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "جمهوری اسلامی" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۰۶/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای عبدلحسین محبت فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۱۴/۰۶/xxx۳
در تاریخ ۲۲/۰۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079588
آگهی تغییرات شرکت آسایش سرمایه ارجان سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۱۰۰۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۱۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محرم بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۲/xxx۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مجید سرخوش سرکندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای ابراهیم علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۴/۲/xxx۴
در تاریخ ۲۰/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746235
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی طلایه داران کسریسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۱۷۱۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۰۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۶/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای جمال حمیدی جم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مجید سرخوش سرکندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۲۵/۶/۹۳.
در تاریخ ۱۵/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746270
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی طلایه داران کسریسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۱۷۱۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۰۸۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جمال حمیدی جم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید سرخوش سرکندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید سرخوش سرکندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۵/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10101323
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی طلایه داران کسری سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۰۸۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جمال حمیدی جم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید سرخوش سرکندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید سرخوش سرکندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۵/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712629
آگهی تغییرات شرکت به آفرینان صنعت انصارسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۱۷۱۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۰۸۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای ناصر میرزایی حاجی کندی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مجید سرخوش سرکندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۱۵/۵/۹۳.
در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712634
آگهی تغییرات شرکت به آفرینان صنعت انصارسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۱۷۱۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۰۸۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای مجید سرخوش سرکندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر میرزایی حاجی کندی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر میرزایی حاجی کندی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10333134
آگهی تغییرات شرکت به آفرینان صنعت انصار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۰۸۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجید سرخوش سرکندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر میرزایی حاجی کندی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر میرزایی حاجی کندی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 655791
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تابان متین طاها سهامی‌خاص به شماره ثبت۴۰۵۷۱۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۶۳۸۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محرم بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محرم بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها عقود اسلامی اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۱/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 655794
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تابان متین طاها سهامی‌خاص به شماره ثبت۴۰۵۷۱۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۶۳۸۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محرم بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۵/۴/xxx۳
در تاریخ ۲۱/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10515520
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تابان متین طاها سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۷۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۸۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محرم بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۵/۴/xxx۳ در تاریخ ۲۱/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9632464
آگهی تغییرات شرکت خدماتی و پشتیبانی فارس کالا رستاک سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۰۴۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۹۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای ابراهیم نورانی‌لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد حمیدی‌جم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۴/۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسین انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای اسماعیل صابری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمدصادق غروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای کاوه غروی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۲۴/۲/۹۳.

در تاریخ ۶/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 637917
آگهی تغییرات شرکت خدماتی و پشتیبانی فارس کالا رستاک سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۰۴۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۹۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسین انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای اسماعیل صابری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمدصادق غروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای کاوه غروی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۲۴/۲/۹۳.
در تاریخ ۶/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 604086
آگهی تغییرات شرکت تولیدی افق تابان فرتاک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۲۶۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۳۲۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۳/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، خانم مرجان ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار "جمهوری اسلامی" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ۰۱/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 590902
آگهی تغییرات شرکت آفاق تجارت رستاک سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۲۸۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۵۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید مجتبی پرپینچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ ۲۵/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9662392
آگهی تغییرات شرکت آفاق تجارت رستاک سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۲۸۷۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۵۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای ابراهیم نورانی‌لیسار به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید مجتبی پرپینچی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۲۵/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 586034
آگهی تغییرات شرکت آسایش سرمایه ارجان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۱۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محرم بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ ۱۹/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 579015
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آفاق سپهر روناک سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۵۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۰۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهران برزگران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۱۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدتقی صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۱/۱۲/xxx۲.
در تاریخ ۱۰/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 579016
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آفاق سپهر روناک سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۵۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۰۶۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدتقی صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدتقی صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۰/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10334366
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آفاق سپهر روناک سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۰۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهران برزگران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۱۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدتقی صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۱/۱۲/xxx۲. در تاریخ ۱۰/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 479811

آگهی تغییرات شرکت صنایع چوبی ام دی اف تات پرند
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مرتضی عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۱۸/۱۱/xxx۲.
در تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 479812

آگهی تغییرات شرکت صنایع چوبی ام دی اف تات پرند
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای جواد حمیدی جم به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10048702
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوبی ام دی اف تات پرند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۵۵۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مرتضی عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۱۸/۱۱/xxx۲. در تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 468337

آگهی تغییرات شرکت به آفرینان صنعت انصار
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۶/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۶/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای حسین نجـفی آویـنی به شـماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۶/۱۱/xxx۲
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای جواد حمیدی جم به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین نجفی آوینی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین نجفی آوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۱۹/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10071041
آگهی تغییرات شرکت به آفرینان صنعت انصار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۰۸۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای حسین نجفی آوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۶/۱۱/xxx۲ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین نجفی آوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین نجفی آوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۹/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10025323
آگهی تغییرات شرکت به آفرینان صنعت انصار با مسئولیت محدود بشماره ثبت ۳۹۱۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۰۸۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۴ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال افزایش داد. آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به شماره شناسنامه xxx۲ تاریخ تولد ۲۹/۵/xxx۰ فرزند سیف اله با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای حسین نجفی آوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۴ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرک از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ۲ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید. ۲ ۲ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به پنجاه هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد پنجاه هزار سهم با نام میباشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین نجفی آوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل. ۴ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. ۵ ۲ آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۲۵/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10071597
آگهی تصمیمات شرکت سبز سازان متین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۹۶۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۶/۹۰ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم نورانی لیسار به کدملی xxxxxxxxx۸ عبدالحسین محبت فرد به کدملی xxxxxxxxx۱ سید مجتبی پرپینچی به کدملی xxxxxxxxx۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۶/۹۰ ابراهیم نورانی لیسار به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالحسین محبت فرد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید مجتبی پرپینچی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9648786
آگهی تغییرات شرکت تولیدی افق تابان فرتاک سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۲۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای ابراهیم نورانی‌لیسار به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد حمیدی‌جم به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۱۳/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9669888
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی طلایه داران کسری سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۱۷۱۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۰۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حمیدرضا سیف‌تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالحسین محبت‌فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ. اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای ابراهیم نورانی‌لیسار به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای حسین نجفی‌آوینی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ۲/۳/۹۲.

در تاریخ۲۱/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9800539
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی طلایه داران کسری سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۱۷۱۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۰۸۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای ابراهیم نورانی‌لیسار به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسین نجفی‌آوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای جمال حمیدی‌جم به شماره ملیxxxxxxxxx (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲/۳/۹۰.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۲۱/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10061302
آگهی تغییرات شرکت به آفرینان صنعت انصار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۰۸۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین نجفی آوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۱/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 765085

آگهی تأسیس شرکت خدماتی و پشتیبانی فارس کالا رستاک سهامی خاص.

شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۰۱/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۰۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشارجمهوری اسلامی آگهی می شود.

-۱ موضوع شرکت :
تهیه وواردات و صادرات کلیه تجهیزات و مواد و اقلام مورد استفاده در پروژه های صنعتی و غیر صنعتی خریدو فروش وواردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذوام و تسهیلات ریالی وارزی ازکلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی و به طور کلی هرگونه فعالیتی که درروند سوددهی شرکت موثر باشد ارائه خدمات مشاوره درزمینه های تدارکات و امور بازرگانی خدمات مدیریت با حق العملکاری درزمینه های بازرگانی مدیریت و نظارت فنی بر تجهیزات واقلام و پروژه ها و نگهداری فنی تجهیزات و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت تهیه وتوزیع ملزومات تصدی برعملیات حراجی مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید برای شرکت خریدوفروش نگهداری کالا و کلیه امور مربوط به سفارش و ترخیص کالا از گمرکات کشور تهیه کالا از تولید کنندگان و توزیع آن در سراسر کشور پس از اخذ مجوزهای لازم عقدقرار داد بااشخاص حقیقی و حقوقی شرکت درمناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انجام هرگونه سرمایه گذاری و خریدو و فروش ساختمان تاسیسات تجهیزات و امکانات مورد نیاز شرکت و انجام تمامی فعالیتهایی که از حوزه بازرگانی و تجارت قابل طبقه بندی باشد. .

-۲ مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

-۳ مرکز اصلی شرکت :
۳-۱ - استان تهران - شهر تهران شهرک غرب خ هرمزان ک ششم پ۳ - کد پستی xxxxxxxxx۱

-۴ سرمایه شرکت : مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۵ مورخ ۱۶/۰۱/xxx۰ نزد بانک ملت شعبه پل مدیریت پرداخت گردیده است.

-۵ اولین مدیران شرکت :
۵-۱ - آقای حسین انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۵-۲ - آقای محمد انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۵-۳ - آقای اسماعیل صابری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره.
۵-۴ - آقای جواد سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره.
۵-۵ - آقای محمد صادق غروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره.
۵-۶ - آقای کاوه غروی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره.
۵-۷ - آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره.
۵-۸ - آقای محمد صادق غروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

-۶ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

-۷ اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه

-۸ بازرس اصلی و علی البدل :
۸-۱ - آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی
۸-۲ - آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10007801
آگهی تغییرات شرکت آفاق تجارت رستاک بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۲۸۷۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۵۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ۱ ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده بتصویب رسید.

۲ـ۱ ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به بیست هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد بیست هزار سهم با‌نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.

۳ـ۱ ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای حمیدرضا سیف‌تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آقای عبدالحسین محبت‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره، آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل،

۴ـ۱ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقود اسلامی عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۵ـ۱ ـ آقای ابراهیم نورانی‌لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد حمیدی‌جم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

در تاریخ ۱۹/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10212431
آگهی تغییرات شرکت به آفرینان صنعت انصار با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۱۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۰۸۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۷/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به بیست هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد بیست هزار سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین نجفی آوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل. ۴ ۱ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ ۱ آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۱ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۱۰/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10102700
آگهی تغییرات شرکت تولیدی افق تابان فرتاک بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۲۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده بتصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به بیست هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد بیست هزار سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نجفعلی فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای نجفعلی فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل، ۴ ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ ۱ آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۱ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۲۱/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10265144
آگهی تأسیس شرکت صنایع چوبی ام دی اف تات پرند بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۱۰/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۱۰/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: تهیه تولید ساخت و توزیع انواع دکوراسیون‌های چوبی و ام دی اف اداری و مسکونی واردات انواع مواد اولیه‌ام دی اف و ماشین آلات موردنیاز صنایع فوق و صادرات کالاهای تولیدی به خارج از کشور انجام کلیه امور مربوط به بازرگانی از قبیل واردات و صادرات خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی داخلی و خارجی ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور شرکت در کلیه نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و بخش‌های خصوصی داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران میدان آرژانتین خ الوند نبش ک کامبیز پ ۳۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای محمدصادق غروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای محمدصادق غروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9948589
آگهی تاسیس شرکت بازرگانی طلایه‎داران کسری بامسئولیت‎محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۹/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۹/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت:

انجام کلیه امور بازرگانی از قبیل واردات و صادرات خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی داخلی و خارجی ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور حق‎العملکاری شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و بخش‎های خصوصی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری به صورت ارزی و ریالی و کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان آرژانتین خیابان الوند نبش ک کامبیز پلاک ۳۷ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال می‎باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ ـ آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره

۳ـ ۵ ـ آقای حسین نجفی آوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۴ـ ۵ ـ آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد.

۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10104650
آگهی تاسیس شرکت به آفرینان صنعت انصار بامسئولیت‎محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۹/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۹/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎ رسمی آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: ارائه طرح مشاوره فنی انجام کلیه امور فنی مهندسی مربوط به ساختمان و تاسیسات از قبیل ساخت انواع خانه و آپارتمان و شهر و شهرک‎سازی مشارکت در ساخت انواع خانه و آپارتمان خاکبرداری و خاکریزی تعمیر و بازسازی و مرمت انواع ساختمانهای قدیمی راه‎سازی سدسازی پل‎سازی انجام کلیه امور مربوط به تأسیسات از قبیل لوله‎کشی آب سرد و گرم تهویه مطبوع نصب و نگهداری شوفاژ تهیه و توزیع انواع مصالح و لوازم ساختمانی و تاسیساتی انجام کلیه امور بازرگانی از قبیل واردات و صادرات خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی داخلی و خارجی ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور حق‎العمل‎کاری شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و بخش‎های خصوصی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری بصورت ارزی و ریالی و کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران میدان آرژانتین خ الوند نبش کوچه کامبیز پ ۳۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال می‎باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای حسین نجفی آوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‎مدیره ۴ ۵ آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10679903
آگهی تغییرات شرکت به آفرینان صنعت انصار سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۱۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۰۸۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حمیدرضا سیف‌تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالحسین محبت‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ. اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای حسین نجفی‌آوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای ابراهیم نورانی‌لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ۱/۳/۹۲.

در تاریخ۱۱/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10693671
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تابان متین طاها (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۰۵۷۱۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۶۳۸۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۴/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای جواد حمیدی‌جم به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و اقای ابراهیم نورانی‌لیسار به شماره‌ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای صادق وفائی‌اختری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای صادق وفائی‌اختری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

در‌ تاریخ۱۷/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10709482
آگهی تصمیمات شرکت سبز سازان متین سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۹۰۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۹۶۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۶/۴/۹۰ واصل گردید: جواد حمید‌ی‌جم به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا سیف‌تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. ابوالفضل انصاری به کدملی xxxxxxxxx۳ و ابراهیم نورانی‌لیسار به کدملی xxxxxxxxx۸ و عبدالحسین محبت‌فرد به کدملی xxxxxxxxx۱۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۳/۹۰ ابوالفضل انصاری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، ابراهیم نورانی‌لیسار به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10766061
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آفاق سپهر روناک سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۵۷۴۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۰۶۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای ابراهیم نورانی‌لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای حمیدرضا سیف‌تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدتقی صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدتقی صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر‌عامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۰/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10954733
آگهی تغییرات شرکت به آفرینان صنعت انصار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۷۱۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۲۰۸۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۵/۰۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ نوع شرکت از سهامی‌خاص به با‌مسئولیت‌محدود تبدیل گردید.

۱ ـ ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۶ ماده به تصویب رسید.

۲ـ ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال می‌باشد، که تماما پرداخت گردیده است و اسامی شرکاء و میزان سهم‌الشرکه آنان به شرح ذیل می‌باشد:

آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به میزان سهم‌الشرکهxxx/xxx/xxx/۱۹ ریال، آقای حسین نجفی‌آوینی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به میزان سهم‌الشرکهxxx/xxx/xxx ریال آقای ابراهیم نورانی‌لیسار به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به میزان سهم‌الشرکهxxx/xxx/xxx ریال..

۳ـ ۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای حسین نجفی‌آوینی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آقای ابراهیم نورانی‌لیسار به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره، آقای ابراهیم نورانی‌لیسار به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل.

۴ـ ۱ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۰۸/۰۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10986188
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تابان متین طاها سهامی‌خاص به شماره ثبت۴۰۵۷۱۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۶۳۸۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای جواد حمیدی‌جم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای ابراهیم نورانی‌لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محرم بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محرم بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها عقود اسلامی اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۱/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11069308
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تابان متین طاها (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۰۵۷۱۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۶۳۸۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۴/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای عبدالحسین محبت‌فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهران برزگران به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر اگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۴/۵/xxx۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای جواد حمیدی‌جم به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و اقای ابراهیم نورانی‌لیسار به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای صادق وفائی‌اختری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ تا تاریخ۴/۵/xxx۲.

در‌ تاریخ۱۷/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11115133
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوبی ام دی اف تات پرند سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۳۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۵۵۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضای هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای جواد حمیدی‌جم به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مرتضی عباسی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای ابراهیم نورانی‌لیسار به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ابراهیم نورانی‌لیسار به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11172978
آگهی تغییرات شرکت سبز سازان متین بامسئولیت ‌محدود به شماره ثبت ۱۹۰۹۹۷و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۳۲۹۶۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ابوالفضل انصاری فرزند علی‌اکبر به ش‌ش xxx۰۸ ص از تهران با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۹ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. ابراهیم نورانی‌لیسار فرزند وجیه‌اله به ش‌ش ۹۷ ص از تالش با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. عبدالحسین محبت فرزند مسعود به ش‌ش xxx۹ ص از تهران با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت به نشانی تهران میدان آرژانتین خیابان الوند نبش کوچه کامبیز پلاک ۳۷ ساختمان تات کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت‌مدیره شرکت از دو نفر به سه نفر افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ابوالفضل انصاری به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و ابراهیم نورانی‌لیسار به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و عبدالحسین محبت‌فرد به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته‌ها و بروات و اسناد تعهدآور عقوداسلامی و اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ذیل ثبت دفاتر در تاریخ ۲۰/۱۰/۸۹ تکمیل امضاء گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11185013
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی گالوانیزه شقایق با مسئولیت محدود بشماره ثبت ۲۳۹۵۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۷۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۱/۱۰/۸۹ ابوالفضل انصاری به کدملیxxxxxxxxx با پرداخت مبلغxxx/xxx/xxx/۹ ریال بصندوق شرکت سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/xxx/۱۹ ریال افزایش داد. ابراهیم نورانی‌لسیار به کدملیxxxxxxxxx۸ فرزند وجیه‌اله به ش.ش۹۷ صادره از تالش با پرداخت مبلغxxx/xxx/xxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. حسین نجفی‌آوینی فرزند بشیر به ش.شxxx۷ صادره از میانه به کدملیxxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغxxx/xxx/xxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۲۰ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۳۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آدرس شرکت به تهران شادآباد بازارآهن بهاران۲ بلوک ۱۶ قطعه۸۵ منتقل گردید و ماده۳ اساسنامه اصلاح شد و همچنین هیئت‌مدیره شرکت از ۲ نفر به۳ نفر افزایش یافت و ماده۱۴ اساسنامه اصلاح گردید. ابوالفضل انصاری به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره، ابراهیم نورانی‌لسیار به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسین نجفی‌آوینی به سمت عضو هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود تعیین گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11191145
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی طلایه داران کسری با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۹۱۷۱۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۲۰۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۸/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ ـ ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید.

۲ـ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به بیست هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد بیست هزار سهم با‌نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است.

۳ـ ۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای ابراهیم نورانی‌لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آقای حسین نجفی‌آوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره، آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل.

۴ـ ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۵ ـ ۱ـ آقای حمیدرضا سیف‌تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالحسین محبت‌فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

در تاریخ۱۰/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11204535
آگهی تغییرات شرکت به آفرینان صنعت انصار (با مسئولیت‌محدود) بشماره ثبت۳۹۱۷۱۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۲۰۸۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۲/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای ابراهیم نورانی‌لیسار به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای حسین نجفی‌آوینی به شماره ملیxxxxxxxxx۱.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای ابراهیم نورانی‌لیسار به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسین نجفی‌آوینی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسین نجفی‌آوینی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

۵ـ آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغxxx/xxx/xxx/۱۹ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۲۰ریال به مبلغxxx/xxx/xxxریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

در‌ تاریخ۱۱/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11257995
آگهی تغییرات شرکت سبز سازان متین با مسئولیت محدود بشماره ثبت ۱۹۰۹۹۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۲۹۶۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: نوع حقوقی شرکت از بامسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تغییر یافت. اساسنامه جدید مشتمل بر۱۹ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم بهxxx/۲۰ سهمxxx/xxx/۱ ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. ابوالفضل انصاری به کدملیxxxxxxxxx۳ و عبدالحسین محبت‌فرد به کدملیxxxxxxxxx۱ و ابراهیم نورانی‌لیسار به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. جواد حمیدی‌جم به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا سیف‌تبریزی به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری‌اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ابوالفضل انصاری به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و ابراهیم نورانی‌لیسار به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عبدالحسین محبت‌فرد به سمت عضو هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11342117
آگهی تغییرات شرکت تولیدی افق تابان فرتاک بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۲۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۵/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای جواد حمیدی‌جم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به شماره شناسنامه xxx۲ تاریخ تولد ۲۹/۵/xxx۰ فرزند سیف‌اله با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۸ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای حمیدرضا سیف‌تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۴ ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۱ ریال افزایش داد. آقای عبدالحسین محبت‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۴ ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۱ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ نوع شرکت از بامسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ۲ ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده بتصویب رسید.

۲ـ۲ ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۰ ریال منقسم به هفتاد هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد هفتاد هزار سهم با‌نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.

۳ـ۲ ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عبدالحسین محبت‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای حمیدرضا سیف‌تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آقای جواد حمیدی‌جم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره، آقای جواد حمیدی‌جم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل،

۴ـ۲ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امـضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۵ـ۲ ـ آقای ابراهیم نورانی‌لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، خانم مرجان ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

در تاریخ ۲۰/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11369578
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوبی ام دی اف تات پرند بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۳۹۴۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۵۵۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۹/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ۱ ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده بتصویب رسید.

۲ـ۱ ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به بیست هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد بیست هزار سهم با‌نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.

۳ـ۱ ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمد صادق‌غروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای ابراهیم نورانی‌لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آقای جواد حمیدی‌جم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره، آقای محمد صادق‌غروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل،

۴ـ۱ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۵ـ۱ ـ آقای حمیدرضا سیف‌تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالحسین محبت‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

در تاریخ ۲۰/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11467443
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی طلایه داران کسری سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۱۷۱۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۲۰۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق‌العاده مورخ ۷/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۷/۶/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم نورانی‌لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای جمال حمیدی‌جم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حسین نجفی‌آوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۷/۶/xxx۲

در تاریخ۲۸/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11493864
آگهی تاسیس شرکت خدماتی و پشتیبانی فارس کالا رستاک سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۱/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۱/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تهیه و واردات و صادرات کلیه تجهیزات و مواد و اقلام مورد استفاده در پروژه‌های صنعتی و غیرصنعتی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای بازرگانی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی اخذ و اعطا نمایندگی‌های داخلی و خارجی و به طور کلی هرگونه فعالیتی که در روند سوددهی شرکت موثر باشد ارائه خدمات مشاوره در زمینه‌های تدارکات و امور بازرگانی خدمات مدیریت با حق‌العملکاری در زمینه‌های بازرگانی مدیریت و نظارت فنی بر تجهیزات و اقلام و پروژه‌ها و نگهداری فنی تجهیزات و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت تهیه و توزیع ملزومات تصدی بر عملیات حراجی مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید برای شرکت خرید و فروش نگهداری کالا و کلیه امور مربوط به سفارش و ترخیص کالا از گمرکات کشور تهیه کالا از تولیدکنندگان و توزیع آن در سراسر کشور پس از اخذ مجوزهای لازم عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انجام هرگونه سرمایه‌گذاری و خرید و فروش ساختمان تاسیسات تجهیزات و امکانات مورد نیاز شرکت و انجام تمامی فعالیتهایی که از حوزه بازرگانی و تجارت قابل طبقه‌بندی باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران شهرک غرب خ هرمزان ک ششم پ۳ ـ کد پستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxxریال منقسم به یک هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۵ مورخ ۱۶/۱/۹۰ نزد بانک ملت شعبه پل مدیریت پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای حسین انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای محمد انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای اسماعیل صابری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای جواد سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ـ آقای محمدصادق غروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ـ آقای کاوه غروی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۷ـ۵ـ آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۸ـ ۵ـ آقای محمدصادق غروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای ابراهیم نورانی‌لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای جواد حمیدی‌جم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11569313
آگهی تأسیس شرکت بازرگانی طلوع عدالت طاها با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۶/۳/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۳/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از پخش و فروش روغن پلاستیک و لوازم آرایشی بهداشتی مواد غذایی فرآورده‌های چوبی و سلولزی و طراحی مهندسی و مصالح ساختمانی بتنی و کلیه فرآورده‌های فلزی و آهنی و تجهیزات خودروهای سواری و خودروهای مکانیک سبک و سنگین و واردات قطعات خودروهای سبک و سنگین و پوشاک خرید و فروش صادرات و واردات موارد فوق‌الذکر و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه‌ای غیرالکترونیکی گشایش اعتبار برای شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی و اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران سعادت‌آباد بلوار سرو غربی بعد از چهارراه سرو پ xxx واحد ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای جواد حمیدی‌جم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای صادق وفائی‌اختری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای مهران برزگران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای ابراهیم نورانی‌لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ ـ آقای عبدالحسین محبت‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ ـ آقای صادق وفائی‌اختری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11621809
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی طلوع عدالت طاها با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۰۵۷۱۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۶۳۸۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۸/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید.

۲ــ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به دو هزار سهم xxx/xxx/۱۰ ریالی که تعداد دو هزار سهم با‌‌نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است.

۳ـ ۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای جواد حمیدی‌جم به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای ابراهیم نورانی‌لیسار به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آقای صادق وفائی‌اختری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره، آقای صادق وفائی‌اختری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.

۴ـ ۱ـ کلیه اوراق اسناد و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۵ـ ۱ـ آقای عبدالحسین محبت‌فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهران برزگران به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۲ـ نام شرکت به بازرگانی تابان متین طاها تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۱۴/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11723193
آگهی تغییرات شرکت آفاق تجارت رستاک سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۲۸۷۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۵۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای ابراهیم نورانی‌لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد حمیدی‌جم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای حمیدرضا سیف‌تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عبدالحسین محبت‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲/۳/۹۲.

در تاریخ ۱۶/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11727073
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی طلایه داران کسری سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۱۷۱۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۲۰۸۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای ابراهیم نورانی‌لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسین نجفی‌آوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای جمال حمیدی‌جم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای جمال حمیدی‌جم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۲۸/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11890622
آگهی تغییرات شرکت آفاق تجارت رستاک با مسئولیت‌محدود بشماره ثبت۳۹۲۸۷۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۲۵۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۲/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای جواد حمیدی‌جم به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به شماره شناسنامهxxx۲ تاریخ تولد۲۹/۵/xxx۰ فرزند سیف‌اله با پرداخت مبلغxxx/xxx/xxx/۲۰ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای حمیدرضا سیف‌تبریزی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغxxx/xxx/xxx/۱۴ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/xxx/۱۵ریال افزایش داد. آقای عبدالحسین محبت‌فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغxxx/xxx/xxx/۱۴ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/xxx/۱۵ریال افزایش داد.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxxریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۵۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ نوع شرکت از با مسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ۲ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر۱۹ ماده به تصویب رسید.

۲ـ۲ـ سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به پنجاه هزار سهمxxx/xxx/۱ریالی که تعداد پنجاه هزار سهم با نام میباشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.

۳ـ۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای جواد حمیدی‌جم به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای عبدالحسین محبت‌فرد به شماره‌ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آقای حمیدرضا سیف‌تبریزی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره، آقای حمیدرضا سیف‌تبریزی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل.

۴ـ۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

۵ـ۲ـ آقای ابراهیم نورانی‌لیسار به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید مجتبی پرپینچی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری‌اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

در‌ تاریخ۲۵/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11895382
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی طلایه داران کسری سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۱۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۰۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حمیدرضا سیف‌تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالحسین محبت‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۵/۶/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ابراهیم نورانی‌لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای جمال حمیدی‌جم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مجید سرخوش‌سرکندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۲۵/۶/۹۳.

در تاریخ ۱۵/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11919959
آگهی تغییرات شرکت آسایش سرمایه ارجان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۱۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محرم بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم نورانی‌لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۱۹/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11987564
آگهی تغییرات شرکت به آفرینان صنعت انصار سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۱۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۰۸۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای عبدالحسین محبت‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا سیف‌تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۵/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ابراهیم نورانی‌لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای ناصر میرزایی‌حاجی‌کندی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مجید سرخوش‌سرکندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۱۵/۵/۹۳.

در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12027227
آگهی تغییرات شرکت تولیدی افق تابان فرتاک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۲۶۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۳۲۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۳/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای ابراهیم نورانی‌لیسار به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، خانم مرجان ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "جمهوری اسلامی" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ۰۱/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات