امان الله عباسیان

امان الله عباسیان

کد ملی 251137xxxx
گراف ارتباطات
1
شرکت‌ها
1
آگهی‌ها

شرکت های امان الله عباسیان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که امان الله عباسیان دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13404751
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی و تولیدی و بازرگانی لار فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۴۷۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان غلامحسین فانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و غلامعباس پروین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و منصور آذرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محمدصادق محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و امان الله عباسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضا اصلی و آقایان مرتضی عبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و محمود بنی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای دوسال اتتخاب گردیدند. ۲ آقای خلیل حمیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و علی اسمعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرسان اصلی وعلی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ ترازنامه حساب سود وزیان سال مالی xxx۳ و xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات