با نمایندگی علی‌رضا بستانیان

با نمایندگی علی‌رضا بستانیان

کد ملی 237033xxxx
گراف ارتباطات
2
شرکت‌ها
2
آگهی‌ها

شرکت های با نمایندگی علی‌رضا بستانیان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که با نمایندگی علی‌رضا بستانیان دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1526136
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان سهامی عام شماره ثبت ۸۱۷ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۷/۰۳/۹۳ و طی نامه وارده شماره xxx۰/۹۳/xxx ـ ۰۱/۰۴/۹۳ موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت:
۱ـ آقای علیرضا بستانیان با کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بسمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره و کمال صدیقی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سیمان قائن (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف و عبدالحمید صالحی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف و آقایان سعید جلالی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان و علی محمد حریری با کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت هر دو بسمت اعضای غیرموظف هیئت مدیره، همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید، با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ـ شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح زیر تعیین و تصویب گردید:
۱ـ اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق مقررات قانونی، اساسنامه و آئین نامه های ذیربط
۲ـ انجام کلیه امور اداری شامل استخدام بجز مدیران ومعاونین بلافصل که پس از تائید هیئت مدیره صورت می پذیرد تعیین وظایف و تفویض اختیار به کارکنان، ترفیع و گسترش آموزش، نصب و عزل تمامی کارکنان شرکت.
۳ـ تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و مزایای پایان خدمت برابر آئین نامه های شرکت.
۴ـ فروش محصولات تولیدی شرکت براساس ضوابط مربوطه و مصوبات هیئت مدیره.
۵ـ خرید داخلی و خارجی اعم از مواد، کالا، قطعات، ماشین آلات، تجهیزات فنی و اداری مورد نیاز شرکت و انجام هزینه های جاری تا سقف بودجه مصوب هیئت مدیره با رعایت مفاد آئین نامه معاملات و سایر آئین نامه های مصوب هیئت مدیره.
۶ـ تهیه و ارائه گزارشات و جداول مستمر ماهانه در خصوص فعالیت شرکت، وضعیت نقدینگی و سایر مسائل مهم و مبتلا به شرکت (جاری و سرمایه ای) در جلسه.
۷ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.
۸ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری
۹ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره.
۱۰ـ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر.
۱۱ـ اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شروط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده یا حق وکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر.
۱۲ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و بودجه سالانه و میان دوره ای و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره.
۱۳ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل پس از تصویب هیئت مدیره.
۱۴ـ مطلع نمودن هیئت مدیره و بازرس قانونی از معاملات مذکور در ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت و معاملات با اشخاص وابسته براساس ترتیبات مقرر در قانون یاد شده.
شxxxxxx۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441146
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص بین المللی ارجاع صنعت فارس خوزستان در تاریخ ۱۷/۲/xxx۳ شماره ثبت xxx۴۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت: تاسیس، احداث و بهره برداری از کارخانجات و شرکت های تولید کننده سیمان و صنایع جانبی وابسته به آن و فعالیت های ساختمانی. تهیه و تولید، خرید و فروش، واردات و صادرات انواع مواد اولیه، محصولات، کالاها، خدمات، قطعات یدکی، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی و معدنی در داخل و خارج کشور، استخراج و بهره برداری از کلیه معادن از قبیل سنگ آهک، خاک رس، سنگ آهن، سیلیس. مشارکت با سایر شرکت ها، ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور، افتتاح حساب و سود سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز و اخذ تسهیلات لازم. انجام معاملات و عملیات تجاری و غیر تجاری اعم از صنعتی، معدنی، بازرگانی و خدماتی، پس از اخذ مجوزهای لازم.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت: اهواز، کیانپارس خیابان ۹ غربی پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۷
سرمایه شرکت: مبلغ شصت میلیارد ریال منقسم به شصت میلیون سهم یکهزار ریالی که تعداد شصت میلیون سهم با نام می باشد که مبلغ بیست و دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴/xxx/xxx۶ مورخ ۹/۱/xxx۳ نزد بانک توسعه صادرات ایران شعبه اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:
شرکت فارسیت اهواز بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ با نمایندگی محمدرضا سپه پور بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل. شرکت سیمان خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی اسد اله نیک فر بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سیمان بهبهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی علیرضا بستانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت گچ ماشینی فارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی رضا قیصی پور بشماره ملیxxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره. شرکت سیمان آبیک بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی حسین عرب علی دوستی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر بشماره ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی. موسسه حسابرسی آذین حساب بشماره ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند .
شxxxxxx۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات