عظیم قاسمی

عظیم قاسمی

کد ملی 236023xxxx
گراف ارتباطات
27
شرکت‌ها
34
آگهی‌ها

شرکت های عظیم قاسمی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که عظیم قاسمی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
افروز بام سعید
افروز بام سعید
بازرس علی‌البدل
سارینا نگین فارس
سارینا نگین فارس
تلاش گران زیبا نما
تلاش گران زیبا نما
رییس هییت مدیره
کیان رعد بهداد
کیان رعد بهداد
بازرس علی‌البدل
افق اختر دنا
افق اختر دنا
بازرس اصلی
سام صنعت زیدون
سام صنعت زیدون
رییس هییت مدیره
ایمن عمران مهر
ایمن عمران مهر
بازرس اصلی
شبنم نمای خاوران
شبنم نمای خاوران
بازرس اصلی
عمارت برج پانیذ
عمارت برج پانیذ
بازرس اصلی
متعادل نیرو دهدشت
متعادل نیرو دهدشت
بازرس علی‌البدل
چینه گستر کوروش
چینه گستر کوروش
اطلس بنای خاوران
اطلس بنای خاوران
رییس هییت مدیره
آپامه فلات آپادانا
آپامه فلات آپادانا
نایب رییس هییت مدیره
شهاب سازه دنیز
شهاب سازه دنیز
عضو هییت مدیره
شبنم ساحل دنیز
شبنم ساحل دنیز
نایب رییس هییت مدیره
پدیده چل چشمه دنا
پدیده چل چشمه دنا
بازرس اصلی
کارن دژ هخامنش
کارن دژ هخامنش
رییس هییت مدیره
زیتون عمارت هونام
زیتون عمارت هونام
بازرس علی‌البدل
صدف ساحل هامون
صدف ساحل هامون
رییس هییت مدیره
عمران برج آرمین
عمران برج آرمین
بازرس اصلی
رامین بنای بویراحمد
رامین بنای بویراحمد
نایب رییس هییت مدیره
امید بتن هخامنش
امید بتن هخامنش
رییس هییت مدیره
تندیس دژ راشین
تندیس دژ راشین
رییس هییت مدیره
رایان کالای افق همیاران
رایان کالای افق همیاران
رییس هییت مدیره
سینا گستر دنیز
سینا گستر دنیز
نایب رییس هییت مدیره
دنیز ساخت شمیم
دنیز ساخت شمیم
نایب رییس هییت مدیره
کیهان پارس دنیز
کیهان پارس دنیز
عضو هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14816165
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیهان پارس دنیز درتاریخ 01/07/1398 به شماره ثبت 9714 به شناسه ملی 14008637419 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:کلیه امور پیمانکاری شامل راه و ترابری، ابنیه و ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، آب، نفت و گاز ( بجزه بهره برداری از منابع نفت )، کشاورزی و زهکشی، صنعت و معدن درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد، شهرستان بویراحمد، بخش مرکزی، شهر یاسوج، محله دادگستری، خیابان شهیداله داد محمدی، خیابان شهید قدوسی، پلاک 3، طبقه دوم، واحد 4 کدپستی 7591765953 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 285/3005 مورخ 28/06/1398 نزد بانک توسعه تعاون شعبه چمران با کد 3005 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیأت مدیره خانم فاطمه رحمانی به شماره ملی 1200174410و به سمت رئیس هیأت مدیره به مدت 2 سال آقای مهران عباد سیچانی به شماره ملی 1288979401و به سمت نایب رئیس هیأت مدیره به مدت 2 سال آقای عظیم قاسمی به شماره ملی 2360235915و به سمت عضو هیأت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء عظیم قاسمی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای هجیر پروین به شماره ملی 2372670591 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم تهمینه نیک روز به شماره ملی 4232196498 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش980701134377316 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14763944
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دنیز ساخت شمیم درتاریخ ۲۸/۰۵/xxx۸ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:کلیه امور پیمانکاری شامل آب، راه، ساختمان و ابنیه،تاسیسات وتجهیزات، برق، نفت وگاز(به جز استخراج و بهره برداری و اکتشافات از نفت)، صنعت ومعدن ، کشاورزی ،زهکشی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ، شهرستان بویراحمد ، بخش مرکزی ، شهر یاسوج، شهداء ، خیابان شهید قدوسی ، خیابان شهدای ۴ [شهید داداله خیری ] ، پلاک ۳ ، طبقه زیر زمین کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۰۲/۰۸/xxx۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه چمران با کد xxx۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای آرمین رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عظیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سیده الهام بهرامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء عظیم قاسمی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم هاجر ایمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14371640
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سینا گستر دنیز درتاریخ ۰۱/۱۰/xxx۷ به شماره ثبت xxx۹۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: کلیه امور پیمانکاری شامل راه و ساختمان، اب، تاسیسات و تجهیزات نفت وگاز، برق و کشاورزی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس، بخش مرکزی، شهر بندرعباس، شهرک آسمان، خیابان پرواز، کوچه پرواز ۲۲، پلاک ۰، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۱/۰۹/xxx۷ نزد بانک سپه شعبه بندرعباس با کد ۳۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم پریسا احمدی قراچه به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم مهناز پیرالو به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عظیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء پریسا احمدی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم علم خاتون جاویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ۱۹ دی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14214589
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تندیس دژ راشین درتاریخ ۲۱/۰۶/xxx۷ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، آب، تاسیسات و تجهیزات، برق، نفت و گاز، صنعت و معدن، کشاورزی و زهکشی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله میدان شهدای نیروی انتظامی ـ خیابان شهید قدوسی ـ خیابان سردارجنگل شمالی ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵/۹۷ مورخ ۱۸/۰۶/xxx۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه چمران با کد xxx۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای مهرداد قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عظیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای نیما جهان بین به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء عظیم قاسمی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سعید دلپاک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سید علی فداکار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14342348
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص قوام تجارت تچرا درتاریخ ۱۴/۰۶/xxx۷ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه،ساختمان،برق،تاسیسات و تجهیزات،آب و کشاورزی،ارتباطات و صنعت و نفت و گاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله بنسنجان ـ خیابان شهیدسلبعلی ولایتی ـ خیابان شهید حسینی ـ پلاک ۱۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۵/۰۵/xxx۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد xxx۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عظیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عبدالله سیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء عبدالله سیفی ( مدیرعامل ـ عضو هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم زیبا دانشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم وحیده دانشور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14167441
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص امید بتن هخامنش در تاریخ ۲۲/۰۵/xxx۷ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: کلیه امور پیمانکاری شامل: راه و ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، آب، نفت و گاز، کاوش های زمینی، صنعت و معدن درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ شرف آباد ـ خیابان (۱۴ متری) ـ کوچه ((پروین کریم زاده)) ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۸ ـ xxx مورخ ۰۳/۰۵/xxx۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه چمران با کد xxx۵ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای عاطفه قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای عظیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عیسی قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء عظیم قاسمی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم زهره هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم مریم نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156336
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رامین بنای بویراحمد درتاریخ ۱۵/۰۵/xxx۷ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:کلیه امور پیمانکاری در زمینه آب، راه، ابنیه و ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، برق، نفت و گاز، صنعت و معدن، کشاورزی و زهکشی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله شهداء ـ بلوار ارم ـ خیابان شهید قدوسی ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵ ـ xxx مورخ ۰۳/۰۵/xxx۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه چمران با کد xxx۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای عظیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای آصف قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید محمد عوض زاده مهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء آصف قاسمی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمد محمد حسینی گوشه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14136156
آگهی تغییرات شرکت شبنم نمای خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱مریم اسفندیاری بیات مستعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و مصطفی مهدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مهدی منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ ۲ عظیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و فاطمه رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14121286
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران برج آرمین درتاریخ ۲۴/۰۴/xxx۷ به شماره ثبتxxx۸ به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه ـ ساختمان ـ آب ـ برق ـ تأسیسات و تجهیزات ـ صنعت و معدن ـ نفت و گاز و کشاورزی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله شهداء ـ بلوار شهید مطهری ـ خیابان شهدای ۳ [شهید مصطفی بخشیان] ـ پلاک ۷۸ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳ ـ ۵ ـ xxx مورخ ۲۸/۰۳/xxx۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه چمران با کد xxx۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای آرمین رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فاطمه رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای یاسر خادمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء آرمین رحمانی (نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم گل افشان قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای عظیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14102126
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صدف ساحل هامون درتاریخ ۱۱/۰۴/xxx۷ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:کلیه امور پیمانکاری در زمینه: آب، راه، ابنیه و ساختمان ،تاسیسات وتجهیزات، برق، نفت و گاز، صنعت و معدن،کشاورزی و زهکشی، بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله شهداء ـ خیابان شهید قدوسی ـ خیابان شهدای ۳ [شهید مصطفی بخشیان] ـ پلاک ۶۷ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳ ـ ۵ ـ xxx مورخ ۲۸/۰۳/xxx۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه چمران با کد xxx۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم گل افشان قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عظیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مریم نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء عظیم قاسمی(رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای آرمین رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم فاطمه رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14029973
آگهی تغییرات شرکت زیتون عمارت هونام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۶۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ محمد گلابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و عادل معصومی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و ولی الله سلیمانی صفرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سیاوش قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و عظیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13982576
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کارن دژ هخامنش درتاریخ ۲۸/۰۱/xxx۷ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:کلیه امور پیمانکاری شامل آب، راه، ابنیه، تاسیسات و تجهیزات، برق، نفت وگاز، صنعت و معدن، کشاورزی و زهکشی، واردات و صادرات بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ شهداء ـ خیابان شهدای ۳ [شهید مصطفی بخشیان] ـ بلوار شهید مطهری ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰۹ مورخ ۲۲/۱۲/xxx۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه چمران با کد xxx۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای عباد اله قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای عظیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عیسی قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء عظیم قاسمی (رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم زرجهان رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13980960
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پدیده چل چشمه دنا درتاریخ ۲۷/۰۱/xxx۷ به شماره ثبت xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع فعالیت: امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، آب، تاسیسات وتجهیزات، نفت و گاز، برق، کشاورزی و صنعت و معدن بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد شهرستان بویراحمد بخش مرکزی شهر یاسوج نجف اباد کوچه ((کوهی)) خیابان امیر کبیر پنجم پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳ ۵ xxx۱ مورخ ۱۷/۱۲/xxx۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران با کد xxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای دیاکو کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رضا عسکری خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای مسعود رازقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء مسعود رازقی (رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای عظیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13974064
آگهی تغییرات شرکت شهاب سازه دنیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۶۵۴۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۱/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و عظیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد رضا محمود زاده سدئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء حسن کریم زاد (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13974072
آگهی تغییرات شرکت شهاب سازه دنیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۶۵۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۱/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ حسن کریم زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و عظیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محمد رضا محمود زاده سدئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سارا ظاهر مجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و لیلی زارع میاندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13925639
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شبنم ساحل دنیز درتاریخ ۱۷/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: شبنم ساحل دنیز شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت و گاز، صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد شهرستان بویراحمد بخش مرکزی شهر یاسوج شاهد بلوار شهید مطهری خیابان شاهد ۲۱ [شهیدنصرالله فلسفیان] پلاک ۰ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲۰ مورخ ۰۸/۱۲/xxx۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران با کد xxx۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اعضا هیئت مدیره خانم عاطفه قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای عظیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای آصف قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء عظیم قاسمی (نایب رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای آرمین رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم فاطمه رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13916303
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شهاب سازه دنیز درتاریخ ۱۴/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: شهاب سازه دنیز شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت و گاز، صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد - شهرستان بویراحمد - بخش مرکزی - شهر یاسوج - ارم - خیابان ((۱۰ متری)) - خیابان ارم ۷ [شهید آیت اله مرتضوی] - پلاک ۲۲ - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ مورخ ۱۶/۱۱/xxx۶ نزد بانک صادرات شعبه آزادی با کد xxx۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اعضا هیئت مدیره آقای مهرداد قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عظیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای علی قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء عظیم قاسمی (مدیرعامل و عضو هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای اسکندر رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم زرجهان رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13909654
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آپامه فلات آپادانا درتاریخ ۱۲/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: آپامه فلات آپادانا شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت و گاز، صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد شهرستان بویراحمد بخش مرکزی شهر یاسوج تل زالی میدان انقلاب بلوار شهید قرنی پلاک ۰ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۵۸ مورخ ۰۳/۱۲/xxx۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه چمران با کد xxx۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اعضا هیئت مدیره خانم گل افشان قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عظیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای بهرام قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء گل افشان قاسمی (رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای اسکندر رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم زرجهان رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13891782
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اطلس بنای خاوران درتاریخ ۰۵/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت وگاز، صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد شهرستان بویراحمد بخش مرکزی شهر یاسوج ارم بلوار ارم خیابان ارم ۷ [شهید آیت اله مرتضوی] پلاک ۱۳ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی: سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال نقد منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک صادرات شعبه آزادی بشماره xxx۳ مورخ ۱۶/۱۱/xxx۶ پرداخت گردیده و مبلغ ششصد و پنجاه هزار ریال در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: آقای عیسی قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عظیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباداله قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء عظیم قاسمی (رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سارا کشاورز به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای مسلم زارع مداب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13668939
آگهی تغییرات شرکت کیان رعد بهداد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۱۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بهنام جوکار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و سیدمصطفی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و امین خدارحم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سمیه قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و عظیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581571
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص چینه گستر کوروش درتاریخ ۰۶/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. - ۱ موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، نفت و گاز، برق، صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه و بویراحمد شهر یاسوج دولت اباد - کوچه ((دانا پور)) - کوچه مولوی پنجم - پلاک ۱۷ - طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره xxx/xxx۳ مورخ ۰۴/۱۲/xxx۵ بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای عظیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهراء علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء عظیم قاسمی (مدیرعامل و عضو هیات مدیره) و مهر شرکت معتبرخواهد بود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای آرمین رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13493273
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص متعادل نیرو دهدشت درتاریخ ۱۱/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت و گاز، صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج دولت اباد خیابان ورزش کوچه مولوی یک پلاک ۱۶ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره xxx۳ مورخ ۳۱/۰۲/xxx۶ نزدبانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای کامران آبروشن به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای منصور آبروشن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سحر آبروشن به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء کامران آبروشن (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بابک نیک اقبال سی سخت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای عظیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13475578
آگهی تغییرات شرکت چویل تندیس بشار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۷۰۵۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: فرشید طهمورپور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و عظیم قاسمی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و فاطمه مدنی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء عظیم قاسمی (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13475589
آگهی تغییرات شرکت چویل تندیس بشار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۷۰۵۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ عظیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و فرشید طهمورپور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و فاطمه مدنی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سیمین تاج آذر گشسب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و شکوفه قره بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدال به مدت یک سال مالی انتخاب گردید ۳ روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332671
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمارت برج پانیذ درتاریخ ۱۰/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان - تاسیسات و تجهیزات – آب و برق - نفت و گاز – صنعت و معدن – کشاورزی و ارتباطات بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد - شهر یاسوج - راهنمایی - کوچه ((حسینی موردراز)) خیابان باهنر ۶ [شهید عبداله میثمی] - پلاک ۴ - طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ مورخ ۰۸/۱۲/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای یدالله جانی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای یاسر پیرو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن امین خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۵/۱۱/xxx۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اسناد عادی و نامه‌ها و مکاتبات با امضاء آقای یاسر پیرو (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عظیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و خانم شرافت سیاوش اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل از ۲۵/۱۱/xxx۵ تا ۲۵/۱۱/xxx۶ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321543
آگهی تغییرات شرکت شبنم نمای خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ سوسن اسفندیاری بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مصطفی مهدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مهدی منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ عظیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و فاطمه رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13305924
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایمن عمران آرمین در تاریخ ۲۴/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه ساختمان آب و تاسیسات و تجهیزات، نفت و گاز، کشاورزی، برق، صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج دولت آباد کوچه ((دانا پور)) کوچه مولوی پنجم پلاک ۲۱ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ مورخ ۲۰/۱۱/xxx۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اولین مدیران: خانم زینب ستوده غظنفر خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم ستوده غظنفرخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۵/۱۰/xxx۷ به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای فاطمه رحمانی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عظیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای فرزین قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل از ۲۵/۱۰/xxx۵ تا ۲۵/۱۰/xxx۶ به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13254253
آگهی تغییرات شرکت چویل تندیس بشار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۷۰۵۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/xxx۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: فرشید طهمورپور شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و عظیم قاسمی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیات مدیره و فرشید رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء عظیم قاسمی (رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13254259
آگهی تغییرات شرکت چویل تندیس بشار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۷۰۵۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: عظیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و فرشید طهمورپور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و فرشید رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12730747
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص افق اختر دنا درتاریخ ۱۷/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، آب، تاسیسات، و تجهیزات نفت و گاز، برق و صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج بلوار ارم بین شهدای ۴ و ۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۹/xxx۳ مورخ ۱۱/۱۲/۹۴ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: رامین قره بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره و شکوفه قره بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری و شرکت با امضای رامین قره بیگی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عظیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیاوش قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12456049
آگهی تغییرات شرکت کیان رعد بهداد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۱۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/xxx۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ بهنام جوکار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و سیدمصطفی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و امین خدارحم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ـ سمیه قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و عظیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1718614
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سارینا نگین فارس درتاریخ ۱۱/۰۹/xxx۳ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت و گاز ، صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ خیابان دادگستری بین شهدای ۴ و ۵ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۳/xxx۳ مورخ ۱۳/۰۶/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سیاوش قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهین راستیانی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عظیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای عظیم قاسمی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای یعقوب علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم اقدس رسولی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1718621
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تلاش گران زیبا نما درتاریخ ۱۱/۰۹/xxx۳ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت و گاز، صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ کیلومتر هفت جاده سی سخت ـ روستای مزدک ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۹/xxx۳ مورخ ۲۷/۰۸/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: عظیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای علی علیزاده (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهرا کریمی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1106515
آگهی تغییرات شرکت افروز بام سعید سهامی خاص شماره ثبت ۵۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۷۸۸۱
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۵/۴/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۶/۴/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح و تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۴ نفر افزایش یافت.
۲ـ عادل شرفی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و سید حمید مدنیان فرد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و سید عبدالمهدی تقوی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کتایون قره قانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ علی قاسمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و عظیم قاسمی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۴ـ مدیران و دارندگان حق امضا: سید عبدالمهدی تقوی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عادل شرفی بسمت رئیس هیئت مدیره و سید حمید مدنیان فرد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کتایون قره قانی بسمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و برات و نامه های عادی باامضا عادل شرفی رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات