شهریار دیلم صالحی

آقای شهریار دیلم صالحی

کد ملی 220003xxxx
گراف ارتباطات
32
شرکت‌ها
73
آگهی‌ها

شرکت های شهریار دیلم صالحی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که شهریار دیلم صالحی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
ستاره تجارت مشرق زمین
ستاره تجارت مشرق زمین
بازرس علی‌البدل
کیمه طرح ایرانیان
کیمه طرح ایرانیان
بازرس علی‌البدل
گروه توسعه صنایع پیشرفته فرتاک
گروه توسعه صنایع پیشرفته فرتاک
بازرس علی‌البدل
کشت و دامداری فکا
کشت و دامداری فکا
اوزان
اوزان
بازرس علی‌البدل
صنایع ارابه فرود البرز
صنایع ارابه فرود البرز
کارگزاری سی ولکس
کارگزاری سی ولکس
بازرس علی‌البدل
تولیدی شیشه های ایمنی به نور
تولیدی شیشه های ایمنی به نور
بازرس علی‌البدل
تولیدی و صنعتی قوای محرکه کیان خودرو
تولیدی و صنعتی قوای محرکه کیان خودرو
کارگزاری بانک تجارت
کارگزاری بانک تجارت
بازرس علی‌البدل
صندوق پژوهش وفناوری غیر دولتی توسعه صادرات وفناوری شریف
صندوق پژوهش وفناوری غیر دولتی توسعه صادرات وفناوری شریف
بازرس علی‌البدل
گروه صنعتی نمونه منصور گیلان
گروه صنعتی نمونه منصور گیلان
خدمات مهندسی برق مشانیر
خدمات مهندسی برق مشانیر
بازرس علی‌البدل
داریا روش
داریا روش
رییس هییت مدیره
کارگزاری صبا جهاد
کارگزاری صبا جهاد
بازرس علی‌البدل
کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان
کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان
بازرس علی‌البدل
توسعه و عمران باتیس
توسعه و عمران باتیس
بازرس علی‌البدل
جامعه حسابداران رسمی ایران
جامعه حسابداران رسمی ایران
محکم سازان آناهیتا
محکم سازان آناهیتا
بازرس علی‌البدل
پارس سویچ
پارس سویچ
بازرس علی‌البدل
مهندسی تاسیسات انرژی تامین
مهندسی تاسیسات انرژی تامین
بازرس علی‌البدل
ملی شیمی کشاورز
ملی شیمی کشاورز
بازرس علی‌البدل
پشتیبان پرواز پارس
پشتیبان پرواز پارس
بازرس علی‌البدل
خدماتی بازرگانی پاک صدر
خدماتی بازرگانی پاک صدر
بازرس علی‌البدل
صنایع برق زنگان پارس
صنایع برق زنگان پارس
بازرس علی‌البدل
آلومینیوم المهدی
آلومینیوم المهدی
بازرس علی‌البدل
بانک انصار
بانک انصار
کارگزاری بانک انصار
کارگزاری بانک انصار
تولید برق سنندج مپنا
تولید برق سنندج مپنا
بازرس علی‌البدل
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا
بازرس اصلی
احداث نگهداری و بهره برداری و انتقال آزادراه کنار گذر شمالی اراک
احداث نگهداری و بهره برداری و انتقال آزادراه کنار گذر شمالی اراک
بازرس علی‌البدل
پالایش نفت جی اروند
پالایش نفت جی اروند
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14839200
آگهی تغییرات داریا روش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 25804 و شناسه ملی 10320272938
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/06/1398 و تاییدیه جامعه حسابداران رسمی به شماره 233268/98 مورخ 06/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهریار دیلم صالحی با کدملی 2200035136 با دریافت مبلغ 170000000 ریال (کلیه سهم الشرکه) از لیست شرکا خارج گردید. در نتیجه سرمایه مؤسسه از 465000000 ریال به 295000000 ریال کاهش یافت. میزان سهم الشرکه هریک از شرکا، به شرح زیر می باشد: آقای داریوش امین نژاد 0050749765 دارای 135000000 ریال آقای سیدعلی شیرازی 4323315686 دارای 110000000 ریال آقای محمدجعفر دهقان طرزجانی 0051900645 دارای 50000000 ریال پ980715922171290  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14534703
آگهی تأسیس شرکت پالایش نفت جی اروند ( سهامی خاص ) به شماره ثبت ۷۴۰۵ , شناسه ملی ۱۴۰۰۸۲۲۹۲۴۰
آگهی تأسیس شرکت پالایش نفت جی اروند ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۵ , شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ خلاصه اظهار نامه و اساسنامه شرکت پالایش نفت جی اروند ( سهامی خاص ) که در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۷ تحت شماره . . xxx۵. در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۱۲/xxx۷ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشارروزنامه ایران آگهی می‌شود : ۱ ) موضوع شرکت : احداث ، راه اندازی ، بهره برداری و اجرای طرح و توسعه پالایشگاه و واحد‌های مربوط در داخل یا خارج از کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی و مستقلا شامل : تولید ، استحصال و فروش محصولات و فرآورده‌های نفتی و مشتقات و محصولات فرعی و انجام سایر فعالیت‌های فنی ، مهندسی ، بازرگانی و تولیدی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به عملیات شرکت مرتبط باشد . انجام فعالیت‌های بازرگانی داخلی و خارجی جهت خرید و فروش ، واردات و صادرات مواد ، کالا ، محصولات ، فرآورده‌های نفتی ، مشتقات و محصولات فرعی و همچنین واردات ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز . ایجاد شبکه‌های توزیع و عرضه و نمایندگی در داخل و خارج کشور . خرید و فروش سهام شرکت‌های تولیدی و خدماتی و بازرگانی و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی خرید و فروش خدمات فنی ، مهندسی بازرگانی و تولیدی . ارایه خدمات آزمایشگاهی انواع فرآورده‌های نفتی . انجام عملیات خدماتی ، مالی و اعتباری در خصوص تامین منابع و امکانات مورد نیاز شرکت . انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف و موضوع شرکت ضروری باشد . ۲ ) مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود . ۳ ) مرکز اصلی شرکت : آبادان امیری خیابان سعدی خیابان فرعی ۱۳ پلاک ۴۳ , کد پستی xxxxxxxxx۳ شعبه : ندارد ۴ ) سرمایه شرکت : مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال نقدی منقسم به xxxxxxxxx سهم بانام که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال سرمایه نقدا طی گواهی شماره xxx۵۹ , xxx مورخ xxx۷/۱۲/۲۲ بانک ملت شعبه امیری پرداخت گردید . ۵ ) اولین مدیران شرکت : آقا ی امید چابک نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیت مدیره و آقا ی امیر قرنلی نماینده شرکت سرمایه گذاری اهداف با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیت مدیره و آقا ی سید حسن معصومی نماینده شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیت مدیره و آقای محمد صالح امامی نماینده شرکت آراز شیمی جلفا با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیت مدیره و آقا ی محمد مهدی نوری آذری با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل ( خارج از شرکا ) و آقا ی محمد مهدی نوری آذری با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . ۶ ) دارندگان حق امضاء : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی شرکت از قبیل چک ، سفته و بروات و عقود اسلامی و قرارداد هابا امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل معتبر می‌باشد ۷ ) اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه شرکت . ۸ ) بازرس اصلی و علی البدل : آقای شهریار دیلم صالحی نماینده شرکت مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ سمت بازرس اصلی و آقای محمد سعید اصغریان نماینده شرکت موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx سازمان منطقه آزاد اروند ( آبادان خرمشهر )
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14323831
آگهی تغییرات داریا روش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ و تاییدیه بشماره xxxxxx / ۹۷ مورخ ۲۵/۷/۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهریار دیلم صالحی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای داریوش امین نژاد کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدعلی شیرازی کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مؤسسه از قبیل قراردادها و سایر اوراق تجاری با ام ـ ضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر مؤسسه و چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر مؤسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14017415
آگهی تغییرات داریا روش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۱/xxx۷ و مجوزشماره xxxxxx/۹۷ مورخه ۱/۲/۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهریار دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای سیدعلی شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسن فامیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13969474
آگهی تغییرات داریا روش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ ومجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۲/۱۲/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدجعفر دهقان طرزجانی با کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفت درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می‌باشد: آقای شهریار دیلم صالحی کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه آقای داریوش امین نژاد کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه آقای سیدعلی شیرازی کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه آقای محمدجعفر دهقان طرزجانی کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ ۵۰. xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای محمدحسن فامیلی کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسن طهرانی کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای فرشید سلطانی لرگانی کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13725404
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص احداث نگهداری و بهره برداری و انتقال آزادراه کنار گذر شمالی اراک درتاریخ ۰۱/۰۹/xxx۶ به شماره ثبت xxx۱۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. به استناد مجوز شماره xxx۶۵/۱ مورخ ۱۹/۲/xxx۶ شرکت ساخت وتوسعه زیربنای حمل ونقل کشور وزارت راه و شهرسازی موضوع شرکت: تامین مالی، اجرا، بهره برداری و انتقال آزادراه کنارگذر شمالی اراک. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت ۱۸ سال شمسی که در صورت اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی این مدت قابل تمدید خواهد_بود. مرکز اصلی شرکت: استان مرکزی شهرستان اراک بخش مرکزی شهر اراک میدان امام خمینی خیابان کمربندی شمالی خیابان جهادنصر پلاک xxx۵ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم بانام xxx۰۰ ریالی می‌باشدکه مبلغ xxxxxx۰ ریال از طرف موسسین طی گواهی شماره ۳۱/۲۱/xxx۹ مورخ ۱۷/۵/xxx۶ بانک صادرات شعبه جهاد پرداخت گردید. اولین مدیران: علی شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره حبیب حاجیقربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره فریدون کیانی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی خسرو واشقانی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی موسسه داریا روش به شماره ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی شهریاردیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوزوصدور پروانه فعالیت نمیباشد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13637387
آگهی تغییرات داریا روش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۱/۶/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - داریوش امین نژاد با کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق موسسه، درردیف شرکای موسسه قرار گرفت. - شهریار دیلم صالحی با کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد، سیدعلی شیرازی با کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد، حسن طهرانی با کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد و فرشیدسلطانی لرگانی با کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. - شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: محمد حسن فامیلی با کدملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال داریوش امین نژاد با کدملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال شهریار دیلم صالحی با کدملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال سیدعلی شیرازی با کدملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال حسن طهرانی دارای با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال فرشیدسلطانی لرگانی با کدملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13612693
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۰۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال xxx۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و آقای شهریار دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و آقای عباس هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالاتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13204691
آگهی تغییرات جامعه حسابداران رسمی ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۸۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی و علی البدل موسسه به شرح ذیل تعیین گردید: آقای رحمت ا … صادقیان کدم xxxxxxxxx۱ آقای کیهان مهام کدم xxxxxxxxx۰ آقای شهریار دیلم صالحی کدم xxxxxxxxx۶ آقای اکبر سهیلی پور کدم xxxxxxxxx۴ آقای عباس وفادرا کدم xxxxxxxxx۱ آقای مرتضی اسدی کدم xxxxxxxxx۷ آقای محمد علی زاهدی کدم xxxxxxxxx۱ آقای سید محمدرضا بنی فاطمه کاشی کدم xxxxxxxxx۹ آقای مهدی سوادلو کدم xxxxxxxxx۴ آقای یحیی حساس یگانه کدم xxxxxxxxx۸ آقای مجیدروحانی نیا کدم xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء اصلی شورای عالی و آقایان حسن حاجیان کدم xxxxxxxxx۱، حسین شیخ سفلی کدم xxxxxxxxx۵، فرشاد اسکندر بیاتی کدم xxxxxxxxx۳، آقای سید محمد خلیلی کدم xxxxxxxxx۱، آقای محمدرضا عربی مزرعه شاهی کدم xxxxxxxxx۹ و آقای روح ا … مقیمی فرکدم xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء علی البدل تعیین شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968154
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۰۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/xxx/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی و خدمات مالی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و آقای شهریار دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و آقای عباس هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ انتخاب گردیدند. - روزنامه دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. - اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: - شرکت سهامی عام انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شماره ملی xxxxxxxxx۷۰ - شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ (سهامی خاص) - شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان، منطقه آزاد ماکو به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ (سهامی خاص) - شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ (سهامی خاص) - شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی (ره) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ (سهامی خاص) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854510
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا درتاریخ ۲۵/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی عام گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا به شماره ثبت - به شناسه ملی - ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از: الف - موضوعات اصلی احداث، مدیریت و اجرای طرح‌های نیروگاهی و صنعتی اعم از گازی، سیکل ترکیبی یا بخاری و بهره برداری ازآن جهت تولید برق، خرید، فروش و صدور برق. انجام پروژه‌های تولید وانتقال برق از مرحله مطالعاتی و امکان سنجی تا مرحله انتقال به کارفرما. طراحی، احداث و مهندسی، ساخت قطعات و تجهیزات، تعمیر و نگهداری و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با موضوع و اهداف شرکت. تامین منابع مالی، مشارکت و سرمایه گذاری‌های مستقیم در تولید انرژی و پروژه‌های صنعتی با استفاده از شیوه هایی نظیر ساخت، تملک، بهره برداری (B. O. O) و ساخت، بهره برداری، واگذاری (B. O. T) و روشهای مشابه در داخل و خارج از کشور. شرکت می‌تواند در موضوع و حدود فعالیتهای خود از طرق زیر اقدام نماید. فعالیت‌های مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای قانونی صورت خواهد_پذیرفت. مباشرت یا مبادرت به هر فعالیتی در زمینه‌های: طراحی و مهندسی خدمات بازرگانی و تجاری و تامین تجهیزات عملیات ساختمانی، نصب و راه اندازی طراحی و ساخت تجهیزات نیروگاهی و صنعتی هماهنگی بین مشاوران، سازندگان و اجرا کنندگان طرح آموزش خدمات پس از فروش، شامل. بهره برداری، تامین قطعات یدکی، تعمیرات موردی و سرویسهای ادواری، ارتقا ونوسازی نیروگاهی و مجتمع‌های صنعتی تامین منابع مالی از منابع داخل و خارج از کشور به منظور فعالیت در زمینه موضوع شرکت مشارکت با تامین کنندگان و سازندگان تجهیزات نیروگاهی داخل و خارج از کشور ب – موضوعات فرعی همکاری و یا مشارکت با هر نوع شرکت یا موسسه یا سازمان به منظور برنامه ریزی، راه اندازی، مدیریت و تمرکز نیروگاههای تولید نیروی برق در داخل کشور تاسیس شرکت و احداث کارخانجات ساخت و تولید تجهیزات نیروگاهی و احداث نیروگاه تولید برق، احداث خطوط انتقال و خرید و فروش برق تاسیس، تصدی، نظارت، اجاره یا رهن استیجاره هرگونه واحدی در زمینه موضوع شرکت خرید امتیاز یا فروش امتیاز در زمینه موضوع شرکت د رخواست و اخذ وام از اشخاص حقیقی و حقوقی درزمینه موضوع شرکت و ارائه تسهیلات به شرکتهای زیر مجموعه واردات و یا صادرات وسایل و ابزارو ماشین آلات و تجهیزات در زمینه موضوع شرکت فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی در طرح‌های نیروگاهی و صدور خدمات مهندسی سازماندهی و جلب مشارکت ارگانها و سازندگان داخلی در احداث نیروگاههای کشور (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان میرداماد نبش کوچه کجور پلاک xxx کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰۰ سهم با نام و ۰ سهم ان بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱/xxx مورخ ۱۳/۸/۹۴ نزد بانک سینا شعبه میدان مادر کد xxx پرداخت گردیده است. اشخاص حقوقی زیر به عنوان عضو حقوقی هیات مدیره برای مدت دوسال تعیین شده‌اند شرکت گروه مپنا سهامی عام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و با نمایندگی آقای عباس علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو و رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ وبا نمایندگی آقای اسداله دلگشایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت تولید برق عسلویه مپنا سهامی عام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و با نمایندگی آقای محسن میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت تولید برق سنندج مپناسهامی سهامی عامبه شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ و با نمایندگی آقای سید علی بنی هاشمی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت تولید برق پرند مپنا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxxxxx۵۲ و با نمایندگی آقای خلیل بهبهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضوونایب رئیس هیات مدیره آقای محسن میرزائی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود با دو امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره ودر غیاب مدیر عامل با دو امضای اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضای اوراق و اسناد عادی و اداری با امضای مدیر عامل ومهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر عامل: مطابق اساسنامه میباشد. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت و همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی. شهریار دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. به موجب نامه شماره xxx۰/xxx مورخ ۲۶/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار اگهی گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12774937
آگهی تغییراتداریا روش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۱/xxx۵ بموجب مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخه ۱/۲/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدعلی شیرازی کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق مؤسسه سرمایه خود را به xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. سرمایه از xxxxxx۰۰ به xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. میزان سهم الشرکه هریک از شرکا بعد از افزایش سرمایه: شهریار دیلم صالحی کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx۰۰ ریال محمدحسن فامیلی کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx۰ ریال سیدعلی شیرازی کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx۰۰ ریال حسن طهرانی کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12754629
آگهی تغییراتداریا روش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۱/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۶/۱/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهریار دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، سیدعلی شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدحسن فامیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12682004
آگهی تغییراتداریا روش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۴ و مجوز جامعه حسابداران رسمی ایران به شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۶/۱۱/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی آشوری فلاح کدملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ پنج میلیون ریال سهم الشرکه از صندوق مؤسسه از ردیف شرکا خارج گردید. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ پنجاه میلیون ریال به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعد از کاهش سرمایه به شرح زیر می‌باشد: آقای شهریار دیلم صالحی کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال آقای سیدعلی شیرازی کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال - آقای محمدحسن فامیلی کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰ ریال آقای حسن طهرانی کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12478583
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آرمان انصار درتاریخ ۱۹/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxx۶۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران -فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرد هها و گواهیهای سپردة بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت ۳ سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران - خیابان نلسون ماندلا - خیابان تابان غربی - پلاک ۵۹ - طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه صندوق: متغیر است و در زمان تاسیس به ارزش مبنا xxxxxxxxx۰۰ ریال می باشد موسسین و میزان سرمایه آنها: شرکت بانک انصار (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ دارای ۴۹,xxx واحد سرمایه گذاری ممتاز xxxxxx۰ ریالی جمعاً به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال. شرکت صرافی انصار (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ دارای ۵ واحد سرمایه گذاری ممتاز xxxxxx۰ ریالی جمعاً به مبلغ xxxxxx۰ ریال. ارکان صندوق: شرکت کارگزاری پارس گستر خبره (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی آقای عبداله رحیم لوی بنیس به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیر صندوق و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای علی امانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان متولی و مؤسسه داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی آقای شهریار دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به عنوان حسابرس انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و... با امضاء دو نفر از آقایان عبداله رحیم لوی بنیس به شماره ملی xxxxxxxxx۹، محمد حسین برخورداری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و احمد کاظمی مرگاوی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای عبداله رحیم لوی بنیس و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیر الانتشار صندوق، روزنامه دنیای اقتصاد تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12453669
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار درتاریخ ۰۴/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxx۵۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهاداربا درآمد ثابت، سپرده ها وگواهی های سپرده بانکی و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. خصوصیات دارائیهای موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت محدود۳ سال شمسی است که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه صندوق: xxxxxxxxxxxxریال شامل xxxxxxواحد سرمایه گذاری ممتاز xxxxxx۰ریالی بانام می باشد که تماما پرداخت شده است موسسین و میزان سرمایه موسسین: شرکت با نک انصار با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ دارانده xxxxxxxxxxxxریال معادل xxxxxxواحد سرمایه گذاری ممتاز xxxxxx۰ریالی شرکت کار گزاری پارس گستره خبره با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲دارانده xxxxxxxxx۰۰ریال معادل xxx۰۰واحد سرمایه گذاری ممتاز xxxxxx۰ریالی ارکان صندوق عبارتند از: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیاف با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰با نمایندگی آقای علی امانی با کد ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان متولی موسسه داریا روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸با نمایندگی آقای شهریار دیلم صالحی با کد ملی xxxxxxxxx۶بعنوان حسابرس شرکت کارگزاری پارس گسر خبره با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲با نماینگی آقای عبداله رحیم لوی بنیس با کد ملی xxxxxxxxx۹بعنوان مدیر شرکت بانک انصار با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای آیت اله ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۴بعنوان ضامن نقد شوندگی و مدیر ثبت دارندگان حق امضا عبارتند از: آقای عبداله رحیم لوی بینس با کد ملی xxxxxxxxx۹ آقای محمد حسین برخورداری با کدملی xxxxxxxxx۸ آقای احمد کاظمی مرگاوی با کد ملی xxxxxxxxx۹ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته برات با امضای دو نفر از سه نفر فوق همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای عبداله رحیم لوی بنیس با مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت دج آگهیها تعیین شد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12313728
آگهی تغییرات شرکت آلومينيوم المهدي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۸۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳وتأییدیه شماره xxx۲۸/۲۰مورخ ۱۶/۱۲/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مشتمل بر تزار نامه، صورت سود و زیان به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای شهریار دیلم صالحی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب شد. ـ روزنامه های دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت، صبح ساحل برای چاپ آگهی مزایده ها و مناقصات محلی و ایران دیلی برای چاپ آگهی مزایده و مناقصات بین المللی انتخاب شد. ـ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲، شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱، شرکت ملی فولاد ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و شرکت آلومینای ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12184786
آگهی تغییرات شرکت صنایع برق زنگان پارس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۰ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال ۳۰/۹/xxx۳به تصویب رسید ۰ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰به نمایندگی آقای هومن هشی دارای کد ملی xxxxxxxxx۴به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸به نمایندگی آقای شهریار دیلم صالحی کد ملی xxxxxxxxx۶به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. ۰ روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ۰ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۰ شرکت پارس سویچ(شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی آقای ولی اله بیات کد ملیxxxxxxxxx۷ ۰آقای مهدی گرانمایه کد ملیxxxxxxxxx۷ ۰آقای اکبر قائمی xxxxxxxxx۴ ۰ آقای مشهود رهنما کد ملی xxxxxxxxx۶ ۰آقای محمد غیاث آبادی کد ملی xxxxxxxxx۹
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12122258
آگهی تغییرات شرکت داریا روش به‌شماره‌ثبت ۲۵۸۰۴ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ و باستناد مجوز به شماره xxx۴۶/۹۳ مورخ ۲۵/۱۲/۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهریار دیلم صالحی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای سیدعلی شیرازی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مرتضی آشوری فلاح به کدملی xxxxxxxxx۴به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1749202
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریار دیلم صالحی با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت سیمان شمال با شناسه ملی xxxxxxxxx۲ شرکت ملی خدماتی تدارک با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734685
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تاسیسات انرژی تامین سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۸۳۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۵۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ را به عنوان بازرس اصلی و و آقای شهریار دیلم صالحی کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1565134
آگهی تغییرات شرکت اوزان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۲۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش به ش.م xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریاردیلم صالحی ک.م xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: ۱ـ۶ـ شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به ش.م xxxxxxxxx۰ ۲ـ۶ـ شرکت پارس دارو به ش.م xxxxxxxxx۸۶ ۳ـ۶ـ شرکت مدیریت تولید و خدمات پارس دارو به ش.م xxxxxxxxx۱۵ ۴ـ۶ـ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به ش.م xxxxxxxxx۷۰ ۵ـ۶ـ شرکت تولیدی ژلاتین کپسول ایران به ش.م xxxxxxxxx۳۰ ـ
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1571606
آگهی تغییرات شرکت کشت و دامداری فکا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۲/xxx۳ به تصویب رسید.
ـ صورتهای مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
ـ موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای شهریار دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب شدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.
ـ شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰، شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1516590
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۳/۰۴/۰۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورتهای مالی سال منتهی بهxxx۲/۱۲/۲۹به تصویب رسید ۲ـ مؤسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی هؤمن هشی با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش باشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ با نمایندگی شهریار دیلم صالحی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند ۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیر الا نتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۴ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری عدالت محور خراسان جنوبی (سهامی عام) و شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۳۵ شرکت سرمایه گذاری استان گلستان (سهامی عام) و شناسه ملی شماره xxxxxxxxxxxx شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی عام) و شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۱۹ شرکت نوآوران پنجره پارس (سهامی خاص) و شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۸ ۰آقای مهدی پور هاشم به کدملی شماره xxxxxxxxx۱.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408871
آگهی تغییرات شرکت محکم سازان آناهیتا سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۹۰۹۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۲۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی داریا روش به شناسهxxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس اصلی و آقای شهریار دیلم صالحی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401802
آگهی تغییرات موسسه جامعه حسابداران رسمی ایران شماره ثبت ۱۳۷۰۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۸۳۱
باستناد صورت جلسه شورای عالی مورخ ۲۳/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان:
سعید جمشیدی فرد بشماره ملی xxxxxxxxx۰
علی ثقفی بشماره ملی xxxxxxxxx۵
رحمت اله صادقیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱
محمد جواد صفار سفلائی بشماره ملی xxxxxxxxx۳
مهدی کرباسیان بشماره ملی xxxxxxxxx۷
مجید صفاتی بشماره ملی xxxxxxxxx۱
شهریار دیلم صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۶
کیهان مهام بشماره ملی xxxxxxxxx۰
اکبر سهیلی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۴
علی اکبر عرب مازار بشماره ملی xxxxxxxxx۹
عباس وفادار بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی و آقایان:
محمد علی زاهدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱
مرتضی اسدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷
فرشاد اسکندر بیاتی بشماره ملی xxxxxxxxx۷
ناصر محامی بشماره ملی xxxxxxxxx۴
عیسی شهسوار خجسته بشماره ملی xxxxxxxxx۷
خسرو پور معمار بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای علی البدل شورای عالی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381560
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات و فناوری شریف شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۴۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد.
موسسه داریا روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای شهریار دیلم صالحی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1307313
آگهی تغییرات شرکت داریا روش موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید:
آقای شهریار دیلم صالحی با کد ملیxxxxxxxxx۶ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ آقای فرامرز نوروزی به سمت رئیس با کدملیxxxxxxxxx۸ آقای مرتضی آشوری فلاح با کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره
کلیه اختیارات هیئت مدیره موضوع ماده۲۷ اساسنامه به مدیرعامل واگذار گردید و همچنین امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و اوراق عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1307317
آگهی تغییرات شرکت داریا روش موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۴/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای مرتضی آشوری فلاح به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و آقای شهریار دیلم صالحی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای فرامرز نوروزی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره
امضای اسناد و اوراق بهادار و عادی با امضاء آقای شهریار دیلم صالحی همراه با مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292503
آگهی تغییرات شرکت صنایع ارابه فرود البرز شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۳۹۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۵۱۲۰
پیرو آگهی صادره بشماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۶/۵/۹۲ و آگهی صادره بشماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۶/۵/۹۲ کد ملی و شناسه ملی به شرح ذیل صحیح می باشد:
محمد گرجی به نمایندگی از شرکت خدمات هوایی کشور آسمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و شهریار دیلم صالحی ک م xxxxxxxxx۶ ـ شرکت هواپیمائی ماهان ش م xxxxxxxxx۹۷ ـ شرکت تعاونی مهندسی و پشتیبانی هماتک ش م xxxxxxxxx۶۶ ـ حاتم فریادرس ک م xxxxxxxxx۲ ـ شرکت پشتیبانی پرواز پارس ش م xxxxxxxxx۱۹
حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است صحیح می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264259
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو سازه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۷۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۱۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
خانم سهیلا کسبی با کدملی xxxxxxxxx۰ به جای آقای احمد باقری دولابی فرد به ک.م xxxxxxxxx۶ برای مدت باقی مانده به عضویت هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی داریا روش با شماره ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان بازرس اصلی، آقای شهریار دیلم صالحی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233605
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیشه‌های ایمنی به نور سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۲۱۲۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۷۴۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی تعیین گردید. موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای شهریار دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شرکت طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و آقایان منوچهر شهروزی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمدمهدی شهروزی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم اکرم عارفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای اصلی و آقایان جلیل شهروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و بهرام نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172176
آگهی تغییرات شرکت اوزان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۳۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۲۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به ش م xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس اصلی شرکت و آقای شهریار دیلم صالحی کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1127195
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان سهامی خاص شماره ثبت ۵۴۱۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۲۵۳۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی، آقای شهریار دیلم صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1104948
آگهی تصمیمات در شرکت کشت و دامداری فکا سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۲ و ۳۱/۱/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت کشاورزی و دامداری ملارد شیر سهامی خاص بجای شرکت شیر و لبنیات پاستوریزه بیستون بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند.
۱ـ شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی آقای علیرضا نیک نشان به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بنمایندگی آقای سید کوروش هاشمی گل سفیدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بنمایندگی آقای جمشید جلیل نژاد حلاجیان با کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا حدود اختیارت مدیرعامل طبقه آیین نامه مصوب جلسه ۲ مورخ ۲۰/۱۲/۸۳ تصویب شد و مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ موسسه حسابرسی داریا روش شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و آقای شهریار دیلم صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۲۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۳/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037464
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری صبا جهاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۱۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۱۹۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بسمت بازرس اصلی و شهریار دیلم صالحی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015678
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری صبا جهاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۱۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۹/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۱۰/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات دایار روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس اصلی و شهریار دیلم صالحی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1012694
آگهی تغییرات موسسه داریا روش به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوقالعاده مورخ ۹/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ایمان پوریا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به شماره شناسنامه xxx۶ تاریخ تولد ۲۱/۶/xxx۴ فرزند غلامعباس با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۹ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۹/۱۲/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای شهریار دیلم صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای فرامرز نوروزی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای ایمان پوریا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۹/۱۲/xxx۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای شهریار دیلم صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرامرز نوروزی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ایمان پوریا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای شهریار دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل. ۴ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: موضوع موسسه محدود به ارائه خدمات زیر است خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی بازرسی قانونی مشاوره مدیریت مالی طراحی و پیاده سازی سیستم مالی خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی نظارت بر امور تصفیه خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابداری رسمی پذیرفته_می‌شود سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تایید می‌شود. ارائه خدمات ارزیابی سهام سهم الشرکه و داوری مالی. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. در تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 941701
آگهی تغییرات شرکت کیمه طرح ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۰۱۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۴۴۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۲/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه داریا روش به عنوان بازرس اصلی، آقای شهریار دیلم صالحی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۸/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 908659
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مهندسی برق (مشانیر) سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۷۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۰۳۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۷/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بسمت بازرس اصلی و شهریار دیلم صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757902
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه صادرات و فناوری شریف سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۶۰۷۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۴۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه داریا روش به عنوان بازرس اصلی، آقای شهریار دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۴/۷/xxx۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10032362
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه صادرات و فناوری شریف سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۴۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه داریا روش به عنوان بازرس اصلی، آقای شهریار دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۴/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 720470
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک تجارتسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۰۰۱۳۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بسمت بازرس اصلی و شهریار دیلمصالحی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9756751
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک تجارت سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۰۰۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بسمت بازرس اصلی و شهریار دیلم صالحی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710822
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی قوای محرکه کیان خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۸۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۴۰۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس اصلی و شهریار دیلمصالحی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولیدی موتور گیربکس اکسل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی محمدرضا سرودلیر به کدملی xxxxxxxxx۱ـ احسان جابری به کدملی xxxxxxxxx۴ـ نادر نوری به کدملی xxxxxxxxx۸ـ
به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ محمدرضا سرودلیر به سمت رئیس هیئتمدیره و نادر نوری به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و احسان جابری به سمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیاتمدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیاتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10428500
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی قوای محرکه کیان خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۴۰۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس اصلی و شهریار دیلم صالحی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولیدی موتور گیربکس اکسل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی محمدرضا سرودلیر به کدملی xxxxxxxxx۱ احسان جابری به کدملی xxxxxxxxx۴ نادر نوری به کدملی xxxxxxxxx۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ محمدرضا سرودلیر به سمت رئیس هیئت مدیره و نادر نوری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و احسان جابری به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691933
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری سی و لکس کالا سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۹۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۰۷۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بسمت بازرس اصلی و شهریار دیلم صالحی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور به کدملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9716551
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری سی و لکس کالا سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۹۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۰۷۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بسمت بازرس اصلی و شهریار دیلم‌صالحی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور به کدملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت توسعه و تجارت بین‌المللی صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 686303
آگهی تغییرات شرکت صنایع ارابه فرود البرزسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۹۷۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۵۱۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه داریا روش به عنوان بازرس اصلی، آقای شهریار دیلمصالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۱۴/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701140
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی شیشه های ایمنی به نور سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۱۲۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۷۴۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بسمت بازرس اصلی و شهریار دیلم صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9945827
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی شیشه های ایمنی به نور سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۱۲۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۷۴۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بسمت بازرس اصلی و شهریار دیلم‌صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 673032
آگهی تصمیمات شرکت اوزان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۲۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به ش م xxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس اصلی و شهریار دیلم صالحی به ک م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به ش م xxxxxxxxx۰۴ و شرکت پارس دارو به ش م xxxxxxxxx۸۶ و شرکت مدیریت تولید و خدمات پارس دارو به ش م xxxxxxxxx۱۵ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ش م xxxxxxxxx۷۰ و شرکت تولیدی ژلاتین کپسول ایرلن به ش م xxxxxxxxx۳۰.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 879191
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی نمونه منصور گیلان سهامی خاص شماره ثبت ۷۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۱۰۹۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۸/۱۲/۹۰ شرکت فوق شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ تغییرات زیر در شرکت فوق صورت گرفته است.
۱ـ موسسه حسابرسی داریا روش شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریار دیلم صالحی کد ملی xxxxxxxxx۶ بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ مسئول ثبت شرکت های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 648822
آگهی تصمیمات شرکت کشت و دامداری فکا سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۷ و ۲۸/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای علیرضا نیک نشان به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت شیر و لبنیات بیستون شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی آقای سید کوروش هاشمی گل سفیدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی آقای جمشید جلیل نژاد حلاجیان به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد ۲ـ موسسه حسابرسی داریا روش شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و آقای شهریار دیلم صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سالxxx۰ تصویب شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۳/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9722519
آگهی تغییرات شرکت کیمه طرح ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۰۱۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۴۴۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۷/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه داریا روش به عنوان بازرس اصلی، آقای شهریار دیلم‌صالحی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۰۹/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10105298
آگهی تصمیمات شرکت گروه توسعه صنایع پیشرفته فرتاک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۶۵۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بسمت بازرس اصلی و شهریار دیلم صالحی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 606234
آگهی تغییرات شرکت کیمه طرح ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۰۱۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۴۴۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه داریا روش به عنوان بازرس اصلی، آقای شهریار دیلم صالحی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۰۹/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 608762
آگهی تصمیمات شرکت گروه توسعه صنایع پیشرفته فرتاک سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۳۲۶۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۳۶۵۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بسمت بازرس اصلی و شهریار دیلم صالحی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 579025
آگهی تغییرات شرکت ستاره تجارت مشرق زمین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۸۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۹۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی داریا روش به عنوان بازرس اصلی، آقای شهرام دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۷/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10549283
آگهی تغییرات شرکت ستاره تجارت مشرق زمین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۸۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۹۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی داریا روش به عنوان بازرس اصلی، آقای شهرام دیلم‌صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۷/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9690608
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات و فناوری شریف (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۹۶۰۷۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۴۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه داریا روش به عنوان بازرس اصلی، آقای شهریار دیلم‌صالحی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۲۱/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9965113
آگهی تأسیس شرکت صنایع ارابه فرود البرز سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۶/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۶/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تعمیر و نگهداری فنی بهینه‌سازی بازسازی ارابه‌های فرود وسایل پرونده ارائه خدمات فنی مهندسی مشاوره‌ای و مدیریت اجرایی پروژه‌های مرتبط با ارابه فرود وسایل پرنده و مجموعه‌های مربوطه طراحی و ساخت بهینه‌سازی و تعمیر و نگهداری فن مجموعه‌های مکانیکی هیدرولیکی و نیوماتیکی مربوط به ارابه‌های فرود وسایل پرنده همکاری و مشارکت با دیگر شرکتهای داخلی و خارجی در زمینه‌های فوق‌الذکر خرید و فروش و صادرات و واردات دستگاهها قطعات و لوازم یدکی مرتبط با ارابه‌های فرود ارائه خدمات و مشاوره در زمینه‌های فن‌آوری سیستم ارابه فرود وسایل پرنده و مجموعه‌های مربوطه ایجاد شعب و نمایندگیها در داخل و خارج از کشور شرکت برای انجام ماموریتهای یاد شده بالا و رسیدن به هدفهای خود به شیوه‌های مجاز قانونی که نیاز بداند میتواند بهره گیرد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران کیلومتر ۳ جاده مخصوص بلوار صنایع هوایی ورودی ورزشگاه ۱۲ بهمن ساختمان آموزش ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به پانزده هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد پانزده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۵/۴/xxx۰ نزد بانک ملت شعبه کوثر شهرک اکباتان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری گسترش هوانوردی سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عین‌الله قلعه به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ شرکت هواپیمایی ماهان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای حمید صادقی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای منصور کاویانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ شرکت تعاونی خدمات فنی مهندسی و مشاوره‌ای پرواز یار گستر به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حاتم فریادرس به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ ـ شرکت خدمات هوایی کشور آسمان سهامی‌عام به شماره‌ثبت xxx۹۸ با نمایندگی آقای محمد گرجی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ ـ شرکت مهندسی هما تلاش کویر سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حسین استوار به سمت عضو هیئت‌مدیره

۷ـ۵ ـ شرکت پشتیبان پرواز پارس سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حمید حسین‌اصفهانی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۸ـ۵ ـ آقای محمدرضا کشفی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضای هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در نبود مدیرعامل با امضا دو تن از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌ها و اوراق و مکاتبات عادی و اداری و مراسلات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه داریا روش به شماره ثبت xxx۰۴ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای شهریار دیلم‌صالحی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9557022
آگهی تغییرات شرکت پشتیبان پرواز پارس سهامی خاص بشماره ثبت ۳۸۷۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۱۹۱۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی داریا روش به عنوان بازرس اصلی، آقای شهریار دیلم‎صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۸/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10433813
آگهی تغییرات موسسه داریا روش به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسن طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx۶ تاریخ تولد ۱۲/۳/۵۰ فرزند علی اصغر با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای شهریار دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۷ ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۹ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای شهریار دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای فرامرز نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای حسن طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱/۲/۹۲. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای شهریار دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرامرز نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای شهریار دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. در تاریخ ۷/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9733014
آگهی تصمیمات شرکت خدمات بازرگانی پاک صدر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۶۰۸۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۴۷۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: شرکت داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس اصلی و شهریار دیلم‌صالحی به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9963979
آگهی تأسیس شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات و فناوری شریف سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۱۱/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۱۱/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت:

۱ـ اعطای وام و تسهیلات به الف ـ اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی در حوزهای فرهنگی هنری و فناوری ب ـ اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای مرحله تولید نیمه صنعتی طرحهای به نتیجه رسیده پژوهشی و فناوری پ ـ اشخاص حقیقی و حقوقی برای تدوین دانش فنی حاصل از تحقیقات و انتقال نتایج تحقیقات به مرحله تولید

۲ـ تامین سرمایه ریسک‌پذیر و مشارکت و سرمابه‌گذاری در طرحهای پژوهشی و فناوری

۳ـ تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرحهای پژوهشی و فناوری در مقاطع تعیین شده در قرارداد به ازای درصد مشخصی از کل رقم قرارداد و وصول مطالبات طرح از کارفرما به انضمام خسارت ناشی از دیرکرد به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرح‌ها

۴ـ صدور ضمانت‌نامه‌های موردنیاز موسسات پژوهشی و فناوری بخش غیردولتی به متقاضیان مربوط برای اجرای طرحهای پژوهشی و فناوری در قبال اخذ ضمانت‌های لازم از محقق تبصره: طرح پژوهشی و فناوری غیردولتی طرحی است که اجرای ان موجب افزایش اندوخته‌‌های علمی و فنی و یا موجب استفاده از اندوخته‌های علمی و فنی برای طراحی یا ابداع روش‌ها و کاربردهای نوین گردد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان آرژانتین خ الوند خ ۳۵ غربی نبش زاگرس ساختمان پرهام ط اول واحد ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد نه میلیون و نهصد و نود و نه هزار و نهصد و نود و نه سهم با‌نام، تعداد یک سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱/xxx۰ مورخ ۱۶/۹/۸۹ نزد بانک توسعه صادرات ایران شعبه مرکزی پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ شرکت توسعه صادرات سفیران سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای کورش پرویزیان بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ دولت دانشگاه صنعتی شریف با نمایندگی آقای رضا روستاآزاد بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای مجید دهبیدی‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ شرکت بانک توسعه صادرات ایران سهامی‌عام بشماره ثبت xxx۳۶ با نمایندگی آقای حسین عیوض‌لو بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ ـ شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۱۳ با نمایندگی آقای رضا زرنوحی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ ۵ ـ آقای مهدی زیوداری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و دیگری امضای متغیر رئیس هیئت‌مدیره یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره مجتمعا با مهر شرکت و اوراق عادی اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه داریا روش به شماره ثبت xxx۰۴ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای شهریار دیلم‌صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10897581
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مهندسی برق (مشانیر) سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۷۸۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۰۳۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۷/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بسمت بازرس اصلی و شهریار دیلم‌صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11170564
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی قوای محرکه کیان خودرو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۴۸۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۴۰۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۷/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی داریاروش به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ بسمت بازرس اصلی و شهریار دیلم‌صالحی به ش‌ملیxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11256503
آگهی تصمیمات شرکت کشت و دامداری فکا سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۷ و ۲۸/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای علیرضا نیک نشان به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت شیر و لبنیات بیستون شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی آقای سید کوروش هاشمی گل سفیدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی آقای جمشید جلیل نژاد حلاجیان به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد ۲ـ موسسه حسابرسی داریا روش شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و آقای شهریار دیلم صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سالxxx۰ تصویب شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۳/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11486875
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی نمونه منصور گیلان سهامی خاص شماره ثبت ۷۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۱۰۹۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۸/۱۲/۹۰ شرکت فوق شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ تغییرات زیر در شرکت فوق صورت گرفته است.

۱ـ موسسه حسابرسی داریا روش شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریار دیلم صالحی کد ملی xxxxxxxxx۶ بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11661669
آگهی تغییرات شرکت کیمه طرح ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۰۱۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۴۴۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۰۲/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه داریا روش به عنوان بازرس اصلی، آقای شهریار دیلم‌صالحی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۸/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11814884
آگهی تصمیمات شرکت اوزان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۲۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به ش‌م xxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس اصلی و شهریار دیلم‌صالحی به ک‌م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین به ش‌م xxxxxxxxx۰۴ و شرکت پارس دارو به ش‌م xxxxxxxxx۸۶ و شرکت مدیریت تولید و خدمات پارس دارو به ش‌م xxxxxxxxx۱۵ و شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به ش‌م xxxxxxxxx۷۰ و شرکت تولیدی ژلاتین کپسول ایرلن به ش‌م xxxxxxxxx۳۰.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11899716
آگهی تغییرات شرکت صنایع ارابه فرود البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۹۷۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۵۱۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه داریا روش به عنوان بازرس اصلی، آقای شهریار دیلم صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱۴/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات