سید جعفر موسوی

آقای سید جعفر موسوی

کد ملی 218114xxxx
گراف ارتباطات
24
شرکت‌ها
49
آگهی‌ها

شرکت های سید جعفر موسوی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سید جعفر موسوی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
توسعه افق پاینده
توسعه افق پاینده
عضو هییت مدیره
مهندسی گسترش فن اوران شرق
مهندسی گسترش فن اوران شرق
نایب رییس هییت مدیره
گروه صنعتی پاکشو
گروه صنعتی پاکشو
عضو علی‌البدل
گسترش فرآورده های نفتی افق خاورمیانه
گسترش فرآورده های نفتی افق خاورمیانه
عضو هییت مدیره
توسعه صنعتی سولفور کوب پارس
توسعه صنعتی سولفور کوب پارس
عضو هییت مدیره
افق توسعه معادن خاورمیانه
افق توسعه معادن خاورمیانه
عضو هییت مدیره
آرین تجارت مانا
آرین تجارت مانا
مهندسین مشاور افق معادن خاورمیانه
مهندسین مشاور افق معادن خاورمیانه
نایب رییس هییت مدیره
بین المللی افق نفت و گاز خاورمیانه
بین المللی افق نفت و گاز خاورمیانه
عضو هییت مدیره
مارینا پخش هستی
مارینا پخش هستی
عضو هییت مدیره
صنایع سلولزی مارینا سان
صنایع سلولزی مارینا سان
عضو هییت مدیره
صنایع غذایی ماستر فوده
صنایع غذایی ماستر فوده
عضو هییت مدیره
گلپخش اول
گلپخش اول
عضو هییت مدیره
خدمات تحقیقات آرین گستر
خدمات تحقیقات آرین گستر
عضو هییت مدیره
بین المللی تامین پخش فرآورده های نفتی افق
بین المللی تامین پخش فرآورده های نفتی افق
عضو هییت مدیره
آذر نوین انرژی ارومیه
آذر نوین انرژی ارومیه
ستاره طلایی سینا
ستاره طلایی سینا
عضو هییت مدیره
توسعه فرآورده های نفتی افق خاورمیانه
توسعه فرآورده های نفتی افق خاورمیانه
عضو هییت مدیره
دالین مهر
دالین مهر
عضو هییت مدیره
پرتوشید زمان
پرتوشید زمان
عضو هییت مدیره
ایراندار
ایراندار
عضو هییت مدیره
ویرا سیستم پویا
ویرا سیستم پویا
عضو هییت مدیره
توسعه تجارت و فناوری تارا
توسعه تجارت و فناوری تارا
عضو هییت مدیره
خدمات خودرویی سامیا
خدمات خودرویی سامیا
نایب رییس هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14914592
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص خدمات خودرویی سامیا در تاریخ 03/09/1398 به شماره ثبت 550574 به شناسه ملی 14008787378 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: خرید و فروش و واردات انواع خودروی سواری و وانت، ارائه خدمات مورد نیاز کلیه خودروهای سواری و وانت، تهیه و توزیع، خرید و فروش، واردات و بازاریابی قطعات و لوازم یدکی انواع خودرو و خدمات پس از فروش آن ها، انجام کلیه عملیات بازرگانی که به طور مستقیم و غیرمستقیم مربوط به عملیات اصلی شرکت می باشد، اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی، اعطای نمایندگی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شرکت ها و موسسات و راه اندازی مراکز و فروشگاه ها و تعمیرگاه های سراسری و زنجیره ای، سرمایه گذاری در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، مشارکت با سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از طریق تاسیس شرکتهای جدید یا خرید سهام در داخل کشور، انعقاد قرارداد انتقال تکنولوژی با شرکتهای داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری، تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت و مدیریت منابع انسانی، انجام و اجرای کلیه امور و فعالیت های تجاری و عملیاتی مجاز که برای تحقق موضوع شرکت مساعد یا لازم و ضروری باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ منطقه 15، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله گاندی، خیابان آفریقا، خیابان پنجم، پلاک 19، طبقه چهارم، واحد 10 کدپستی 1517646120 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000000 ریال نقدی منقسم به 10000000 سهم 1000 ریالی تعداد 10000000 سهم آن با نام عادی مبلغ 3500000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 112, 450 مورخ 14/08/1398 نزد بانک سینا شعبه گاندی با کد 450 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای پژمان نایب حسینی به شماره ملی 0053556305و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی 10102547630 و به نمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به شماره ملی 0930734815و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال مهندسی گسترش فن اوران شرق به شناسه ملی 10102704670 و به نمایندگی عبدالرضا فلاح به شماره ملی 2751861393و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال گروه سرمایه گذاری کوروش به شناسه ملی 10103739427 و به نمایندگی سیدجعفر موسوی به شماره ملی 2181148260و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی 10103919100 و به نمایندگی پژمان نایب حسینی به شماره ملی 0053556305و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال ستاره طلایی سینا به شناسه ملی 14007223935 و به نمایندگی میرمحمد نجفی به شماره ملی 0047430672و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته و برات با امضای یکی آقایان مسعود سزاوارذاکریان یا سیدجعفر موسوی یا پژمان نایب حسینی به همراه یکی از آقایان عبدالرضا فلاح یا میرمحمد نجفی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی 0937829234 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی 10100126503 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ980903752632963  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14814893
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پاکشو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی مسعود گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی محمد شرکت بزازان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی محمد عالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ـ شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی سید جعفر موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . اسناد تعهدآور نزد بانک مربوط به توثیق و ترهین سهام و اموال غیر منقول و منقول شرکت که طی اوراق و اسناد رسمی در ترهین بانک قرار گرفته است و همچنین کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا مسعود گودرزی یا محمد شرکت بزازان یا محمد عالمی یا سید جعفر موسوی یا محمد رضا قلی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق و اسناد رسمی مربوط ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت با امضاء متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا مسعود گودرزی به همراه یکی دیگر از صاحبان مجاز حق امضاء و اوراق و اسناد رسمی و عادی مربوط به نقل و انتقال سهام و اموال منقول وغیر منقول شرکت با امضاء متفق تمامی اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از صاحبان مجاز حق امضاء همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14770414
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پاکشو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای سید شهریار بوذرجمهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای محمد عالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اسناد تعهدآور نزد بانک مربوط به توثیق و ترهین سهام و اموال غیرمنقول و منقول شرکت که طی اوراق و اسناد رسمی در ترهین بانک قرار گرفته است و همچنین کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا مسعود گودرزی یا سید شهریاربوذرجمهری یا محمد عالمی یا سید جعفر موسوی یا محمدرضا قلی پور به کد ملی xxxxxxxxx۴ همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق و اسناد رسمی مربوط ترهین و توثیق اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت با امضاء متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا مسعود گودرزی به همراه یکی دیگر از صاحبان مجاز حق امضاء و اوراق و اسناد رسمی و عادی مربوط به نقل و انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از صاحبان مجاز حق امضاء همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14722576
آگهی تغییرات شرکت مارینا پخش هستی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۷۷۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۱۸۱۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مهران ابول نژادیان کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیأت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره شرکت گسترش مارینا پخش هستی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای مسعود درویشی کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیأت مدیره آقای علیرضا کلوندی کدملی xxxxxxxxx۹ ( خارج از اعضاء و سهامداران ) بعنوان مدیرعامل اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیر منقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل : چک ، سفته و برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14636354
آگهی تغییرات شرکت گلپخش اول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس و مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای سیدمحمدجواد سیدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو شرکت گروه صنعتی پاکشو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای سیدجعفر موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک ، سفته و برات با امضاء متفق یکی ازآقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سیدجعفر موسوی یا محمد رضا قلی پور به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال ، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14596004
آگهی تغییرات شرکت مهندسی گسترش فن اوران شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۴۶۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان ک . م xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی ک . م xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش مهندسی فن آوران آوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای امیر هوشنگ قدسی بجندی ک . م xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند . کلیه اوراق واسناد تعهدآوروبانکی ازقبیل چک ، سفته ، برات با امضای متفق دو نفر ازسه نفراعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اوراق واسناد عادی ورسمی مربوط به نقل انتقال ، ترهین وتوثیق اموال منقول و غیرمنقول شرکت وهمچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایرشرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14593363
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه تجارت و فناوری تارا درتاریخ ۱۴/۰۲/xxx۸ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه شرکتها ومدیریت ، مشاوره ، نظارت ، تحلیل ، طراحی ، تولید و پیاده سازی ، نصب و راه اندازی و آموزش و پشتیبانی و واگذاری حق استفاده و واگذاری حق تکثیر پروژه‌های نرم افزاری و ارائه راه حل‌های نرم افزاری اعم از مطالعاتی ، تحقیقاتی ، عملیاتی ، نرم افزارهای پایه ، بسته‌های نرم افزاری ، نرم افزارهای کاربردی و امثالهم در کلیه زمینه‌های کاری در داخل کشور و یا خارج از کشور ، تهیه و تدوین جزوات آموزشی و نرم افزارهای مرتبط و اخذ نمایندگی از اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی یا خارجی و عرضه خدمات مرتبط در داخلی و خارج کشور همچنین خرید ، فروش ، واردات ، عرضه و صادرات محصولات و خدمات نرم افزاری ( غیر فرهنگی و غیر هنری ) ، فعالیت در زمینه تولید و پشتیبانی و خرید و فروش سیستمهای ویژه رایانه‌ای و غیر رایانه‌ای نظیر اتوماسیون صنعتی و نرم افزارهای سفارش مشتری ، تولید و ارائه خدمات تخصصی و مشاوره‌ای در زمینه‌های تجهیزات رایانه‌ای ، تجهیزات الکترونیکی و فناوری اطلاعات ، ارائه خدمات تخصصی و مشاوره‌ای در تحلیل و طراحی ، ساخت و پیاده سازی و راهبری سیستمهای سخت افزاری ، خرید و فروش و نصب و راه اندازی و پشتیبانی و واردات و صادرات و ارائه خدمات پس از فروش محصولات سخت افزاری و تجهیزات رایانه‌ای ، تولید و فروش دستگاههای خودپرداز ، خود دریافت ، دستگاه‌های ترکیبی پرداخت و دریافت وجوه نقدی ، پایانه‌های فروش و امثال آنها و تعمیر و نگهداری و پشتیبانی آنها و راه اندازی و اداره کارخانجات و مونتاژ و ساخت تجهیزات الکترونیکی و کامپیوتری و انبار داده‌ها ، مطالعه و طراحی و پژوهش و مشاوره و انتقال تکنولوژی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و ساخت و پشتیبانی در زمینه تجهیزات مخابراتی و ارتباطی و پیشنهاد ساختار سازمانی مناسب جهت موسسات و شرکتها ، خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات و سیستمهای مخابراتی و خرید و فروش و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و ارتباطی و سوئیچینگ و آنتنها و کابلهای ارتباطی مربوطه و دوربینهای مدار بسته و سیستمهای ارتباطی ، تهیه تجهیزات و قطعات یدکی و اقلام و ملزومات و موارد مصرفی در زمینه الکترونیکی و ارتباطی و سیستمهای مخابراتی ، اخذ و اعطای نمایندگی به شرکتها با فعالیتهای مرتبط با موضوع ، اجرای طرحهای جامع ارتباطات شامل تحلیل و طراحی و تولید و استقرار و راه اندازی و پشتیبانی راهکارهای مبتنی بر سخت افزار و ایجاد بستر زیرساخت ارتباطی در بخش عمومی ، دولتی و وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت و بخش خصوصی ، مهندسی بهبود فرآیند و ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره و طراحی سیستمهای مدیریتی جهت طراحی و تسهیل و افزایش کارایی سازمانها و تولید و اجرای سیستمهای ایمنی شبکه و ارائه خدمات تخصصی در رابطه با شبکه‌های مبتنی بر فیبر نوری ، سرویس اینترنت آی اس پی و آی سی پی و کلیه امور مربوطه و خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی ، تولید و ارائه رایانه‌های ماین فریم و دستگاه‌های جانبی و قطعات و ملزومات ، ارائه و پشتیبانی سخت افزار مین فریم و سایتهای مربوطه ، فعالیتهای زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع فوق ، خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی و سرمایه پذیر ، انجام مطالعات ، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی ، فنی ، علمی ، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر . شرکت میتواند درراستای اجرای فعالیتهای مذکوردراین ماده ، درحدودمقررات ومفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد وامور گمرکی مربوطه را انجام دهد . این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیتهای شرکت ضرورت داشته_باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده_باشند . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، آرژانتین - ساعی ، کوچه ساعی یکم ، بن بست دانش ، پلاک ۱ ، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال نقدی منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی تعداد xxxxxxxxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴ , xxx مورخ ۲۵/۰۱/xxx۸ نزد بانک سینا شعبه گاندی با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و به نمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و به نمایندگی مسعود گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال ویرا سیستم پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ و به نمایندگی حسن عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال ستاره طلایی سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و به نمایندگی سیدجعفر موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مرتضی مقدسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک ، سفته و برات با امضاء متفق دو نفر از پنج نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال ، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14480451
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتی سولفور کوب پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۳۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۰۰۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره سیدجعفر موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محمدرضا معتدل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته با امضای دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام ، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14461365
آگهی تغییرات شرکت ویرا سیستم پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۳۳۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۶۴۹۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره . شرکت گلپخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی حسین علیقارداشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی علی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره ، شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی سیدجعفر موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره ، امیدرضا پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته و برات با امضای متفق آقایان مسعود سزاوارذاکریان یا سیدجعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام ، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14448279
آگهی تغییرات شرکت خدمات تحقیقات آرین گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۴۹۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی مسعود سزاوار ذاکریان به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیات مدیره و شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی امیر هوشنگ قدسی بجندی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی پیمان سازنده چی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت گسترش خدمات آرین گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی سید جعفر موسوی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و عزیزه تیموری به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته و برات با امضاء متفق یکی از مسعود سزاوار ذاکریان یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال ، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14429690
آگهی تغییرات شرکت گلپخش اول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان با کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی با کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی با کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره شرکت گروه صنعتی پاکشو به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای سعید گمار با کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳با نمایندگی آقای حسین کنگاوری با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک ، سفته و برات با امضاء متفق یکی از مسعود سزاوار ذاکریان یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14364728
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پاکشو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پاکشو سهامی عام به شماره ثبت xxx۸۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای مسعود سزاوار ذاکریان کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای مسعود گودرزی کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت گلپخش اول شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید شهریاربوذرجمهری کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد عالمی کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت گلرنگ پخش شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو هیئت مدیره ومدیر عامل آقای سید جعفر موسوی کد ملیxxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند .
اسناد تعهد آور نزد بانک مربوط به توثیق و ترهین سهام و اموال غیر منقول و منقول شرکت که طی اوراق و اسناد رسمی در ترهین بانک قرار گرفته است و همچنین کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، برات با امضای متفق دو نفر از آقایان مسعود سزاوارذاکریان یا مسعود گودرزی یا سید شهریاربوذرجمهری یا محمد عالمی یا سید جعفر موسوی یا محمد رضا قلی پور همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق و اسناد رسمی مربوط ترهین و توثیق اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت با امضا ِء متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا مسعود گودرزی به همراه یکی دیگر از صاحبان مجاز حق امضاء واوراق و اسناد رسمی و عادی مربوط به نقل و انتقال سهام و اموال منقول وغیر منقول شرکت با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک ازصاحبان مجاز حق امضاء همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14273938
آگهی تغییرات شرکت خدمات تحقیقات آرین گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۴۹۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیات مدیره و شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای پیمان سازنده چی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت گسترش خدمات آرین گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰با نمایندگی آقای سیدجعفر موسوی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و خانم عزیزه تیموری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سیدجعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14225238
آگهی تغییرات شرکت ایراندار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی پاکشو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی محمد عالمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی حسن بیاتی به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت گسترش صنعت پاپیروس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی سیدجعفر موسوی به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی مرتضی جعفری زارع به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت پاکان پلاستکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی محمود بهرامی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی ازآقایان محمدعالمی یا حسن بیاتی یا محمود بهرامی یا مرتضی جعفری زارع به همراه یکی دیگر از دیگر از آقایان سیدجعفر موسوی یا محمدرضا قلی پور همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213886
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرتوشید زمان درتاریخ ۲۱/۰۶/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تهیه، تنظیم، مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی و انجام دادن سایر خدمات برای معرفی و فروش کالا یا خدمات مربوطه و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله گاندی-خیابان آفریقا-خیابان یکم-پلاک ۵-ساختمان پارس-طبقه دوم- کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxxxxx۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx,xxx مورخ ۱۴/۰۶/xxx۷ نزد بانک سینا شعبه گاندی با کدxxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره گلپخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ و به نمایندگی امید روستا به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و به نمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و به نمایندگی محسن امینی نیک به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و به نمایندگی علی سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال گسترش پرتو شید زمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و به نمایندگی سیدجعفر موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تما می اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره xxx۶/xxx/۹۷ مورخ ۲۲/۰۵/xxx۷ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران تاسیس گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14202983
آگهی تغییرات شرکت بین المللی افق نفت و گاز خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۵۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۶۷۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش افق نفت و گاز خاور میانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای ابوالقاسم حبیبی خراسانی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق یکی ازآقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193437
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور افق معادن خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۲۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۶۷۵۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود سزاوارذاکریان به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت مهندسین مشاور افق گسترش معادن خاور میانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدجعفر موسوی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت افق توسعه معادن خاور میانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی صبوری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاهیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14191534
آگهی تغییرات شرکت دالین مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش صنایع غذائی ماستر ش.مxxxxxxxxx۵۱ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان ک.م xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیات مدیره، شرکت صنایع غذائی ماستر فوده ش.مxxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی آقای محمد کریمی ک.مxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش.م xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی ک.مxxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیات مدیره و آقای وحید حنیفی ک.م xxxxxxxxx۰خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران به سمت مدیر عامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14185090
آگهی تغییرات شرکت بین المللی تامین پخش فرآورده های نفتی افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۸۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۹۱۰۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بین المللی افق نفت و گاز خاور میانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت حمل ونقل گلرنگ ترابر به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ با نمایندگی آقای ابوالقاسم حبیبی خراسانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی پترو صنعت نوین اعتماد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ با نمایندگی آقای شهرام امیر آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای سیدجعفر موسوی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای ابوطالب قلندری به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سیدجعفر موسوی به همراه یکی دیگر از آقایان ابوالقاسم حبیبی خراسانی یا شهرام امیر آبادی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14167335
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی ماستر فوده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۷۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش صنایع غذایی ماستر با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت دالین مهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای محمد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14152054
آگهی تغییرات شرکت صنایع سلولزی مارینا سان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۳۲۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوارذاکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای مهران ابول نژادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت گسترش مارینا سان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سیدجعفر موسوی به همراه یکی از آقایان مهران ابول نژادیان یا حسین علیقارداشی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13944307
آگهی تغییرات شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۴۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۱۹۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی گلرنگ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت پاکان پلاستکار با نمایندگی آقای سیدجعفر موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه افق پاینده با نمایندگی خانم ایران دلفانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت بین المللی افق نفت و گاز خاور میانه با نمایندگی آقای علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت صنایع سلولزی مارینا سان با نمایندگی آقای نعمت اله شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمسعود حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضاء و سهامداران به سمت مدیرعامل کلیه اوراق واسناد تعهدآورازقبیل چک، سفته، برات با امضای متفق یکی ازآقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا مسعود گودرزی یا سیدجعفر موسوی به همراه یکی دیگرازاعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی با امضاء هر یک ازاعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13841486
آگهی تغییرات شرکت توسعه افق پاینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۹۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه صنعتی پاکشو به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان کدم xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای حسن بیاتی کدم xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پاکان پلاستکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای محمد عالمی کدم xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت ایراندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی کدم xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره خانم مریم سبحانی کدم xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء و سهامداران) بعنوان مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818160
آگهی تغییرات شرکت توسعه فرآورده‌های نفتی افق خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۷۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۱۹۷۱
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش فراوردهای نفتی افق خاور میانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ با نمایندگی مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت بین المللی افق نفت و گاز خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی ابوالقاسم حبیبی خراسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی سیدحبیب اله موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی غلامرضا موذنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی سیدجعفرموسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضاء متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سیدجعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران گاندی خیابان آفریقا خیابان هفدهم پلاک ۱۱ ساختمان هورخش طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13774258
آگهی تغییرات شرکت بین المللی تامین پخش فرآورده‌های نفتی افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۸۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۹۱۰۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بین المللی افق نفت و گاز خاور میانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت حمل ونقل گلرنگ ترابر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ با نمایندگی آقای ابوالقاسم حبیبی خراسانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی پترو صنعت نوین اعتماد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ با نمایندگی آقای شهرام امیر آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای سیدجعفر موسوی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای حمیدرضا ابطحی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی سلیمی به کدملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سیدجعفر موسوی به همراه یکی دیگر از آقایان ابوالقاسم حبیبی خراسانی یا شهرام امیر آبادی یا حمیدرضا ابطحی یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13725304
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ستاره طلایی سینا درتاریخ ۳۰/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: سرمایه گذاری در شرکتها , بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و موسسات و راه اندازی فروشگاههای زنجیره‌ای و تجهیز فروشگاهی و فروشگاههای اینترنتی و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - پارک ساعی - خیابان ولی عصر - خیابان سی و چهارم - پلاک ۲ - طبقه سوم - - کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx۰۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx , xxx مورخ ۲۳/۰۸/xxx۶ از بانک سینا شعبه پارک ساعی کد xxx به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای حسین علیقارداشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مسعود سزاوارذاکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدجعفر موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدهادی مداح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646988
آگهی تغییرات شرکت گلپخش اول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی باکدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی باکدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو شرکت گروه صنعتی پاکشو با نمایندگی آقای سعید گماربا کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی از مسعود سزاوار ذاکریان یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13493056
آگهی تغییرات شرکت بین المللی تامین پخش فرآورده‌های نفتی افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۸۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۹۱۰۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: شرکت بین المللی افق نفت و گاز خاور میانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت حمل ونقل گلرنگ ترابر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ با نمایندگی آقای ابوالقاسم حبیبی خراسانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پترو صنعت نوین اعتماد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ با نمایندگی آقای علی امیرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای سیدجعفر موسوی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای حمیدرضا ابطحی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سیدجعفر موسوی به همراه یکی دیگر از آقایان ابوالقاسم حبیبی خراسانی یا علی امیر آبادی یا حمیدرضا ابطحی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان گاندی جنوبی خیابن هفدهم پلاک ۱۱ طبقه دوم xxxxxxxxx۴ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13346852
آگهی تغییرات شرکت مهندسی گسترش فن اوران شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۴۶۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان ک. م xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی ک. م xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای امیر استعماری ک. م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت گسترش مهندسی فن آوران آوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای امیر هوشنگ قدسی بجندی ک. م xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13256188
آگهی تغییرات شرکت مهندسی گسترش فن اوران شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۴۶۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای جعفر موسوی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای امیر استعماری کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13121257
آگهی تغییرات شرکت آذر نوین انرژی ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۰۴۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به کد ملی (xxxxxxxxx۵) و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی آقای مسعود گودرزی به کد ملی (xxxxxxxxx۱) و شرکت گروه نوین انرژی پایدار کاوان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای پژمان نایب حسینی به کد ملی (xxxxxxxxx۵) و شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی (xxxxxxxxx۳۰) به نمایندگی سید جعفر موسوی به کد ملی (xxxxxxxxx۰) و آقای عبدالرضا فلاح به کد ملی (xxxxxxxxx۳) بسمت اعضای اصلی هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی خبره (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهر بشماره ثبت xxx۰ و شماره ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13121261
آگهی تغییرات شرکت آذر نوین انرژی ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۰۴۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به کد ملی (xxxxxxxxx۵) بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی آقای مسعود گودرزی به کد ملی (xxxxxxxxx۱) بعنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه نوین انرژی پایدار کاوان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای پژمان نایب حسینی به کد ملی (xxxxxxxxx۵) بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی (xxxxxxxxx۳۰) به نمایندگی سید جعفر موسوی به کد ملی (xxxxxxxxx۰) بعنوان عضو هیات مدیره و آقای عبدالرضا فلاح به کد ملی (xxxxxxxxx۳) بعنوان مدیر عامل بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. ۲ امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قرار داد‌ها و اسناد تعهدآور و رسمی با امضای متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا مسعود گودرزی یا سید جعفر موسوی به همراه یکی از آقایان پژمان نایب حسینی و یا عبدالرضا فلاح همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری غیر تعهدآور با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105593
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بین المللی تامین پخش فرآورده‌های نفتی افق در تاریخ ۱۱/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: سرمایه گذاری و مشارکت در اجرای پروژه‌های مرتبط با حوزه انرژی، نیروگاهی، نفت، گاز، پتروشیمی و سایر صنایع وابسته در داخل و خارج از کشور اجرای کلیه عملیات مهندسی فاز صفر، ۱ و ۲ و ۳ تأسیساتی، ساختمانی، تدارکات، تأمین کالا و خدمات، نصب، پیش راه اندازی، بهره برداری، تعمیرات و نگه داشت پروژه‌های حوزه انرژی، نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته و جایگاه‌های سوخت در داخل و خارج کشور. ایجاد پالایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و انجام امور مرتبط در منابع انرژی و پایین دستی هر یک خرید و فروش انواع دارائی‌ها، تجهیزات، خدمات فنی، مهندسی و تکنولوژی، اموال منقول و غیرمنقول به منظور تسهیل سود ارائه خدمات مشاوره فنی، مهندسی و پیمانکاری درخصوص موارد فوق به اشخاص حقیقی، حقوقی، مدیریت و نظارت بر شرکت‌های سرمایه پذیر در داخل و خارج کشور ایجاد و مشارکت در تأسیس شرکت‌های جدید زیرمجموعه و نظارت و پشتیبانی این شرکت‌ها در رابطه با موارد فوق در داخل و خارج از کشور استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی تولید، ذخیره سازی، مخزن داری، بسته بندی، حمل و نقل، انتقال، فروش فرآورده‌های نفتی، گازی، پتروشیمی و محصولات سایر صنایع مرتبط و اخذ نمایندگی و مشارکت اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور واردات، صادرات، ترانزیت، سوآپ مواد اولیه، افزودنی‌ها، کاتالیست و سایر فرآورده‌های نفتی، گازی، پتروشیمی و سایر صنایع مرتبط با حوزه انرژی و توجیه پذیر و اخذ نمایندگی و مشارکت با شرکت‌های مشابه داخلی و خارجی و کلیه کالاهای مجاز قانونی شرکت در کلیه مزایدات، مناقصات دولتی، خصوصی و حقیقی و انعقاد قرارداد با کلیه شرکت‌های دولتی، خصوصی و حقیقی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان گاندی جنوبی خیابان پنجم پلاک ۱۹ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx , xxx مورخ ۰۲/۰۸/۹۵ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت پترو صنعت نوین اعتماد شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی آقای علی امیرآبادی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهد سرمایه گذاری خاورمیانه شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای سیدجعفر موسوی شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت بین المللی افق نفت و گاز خاورمیانه شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گلپخش اول شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی آقای حسین علیقارداشی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت حمل و نقل گلرنگ ترابر شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی آقای ابوالقاسم حبیبی خراسانی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق و نامه‌های عادی و اداری با امضاء یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سیدجعفر موسوی به همراه یکی از آقایان ابوالقاسم حبیبی خراسانی، علی امیرآبادی، حسین علیقارداشی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهر به شماره ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13058824
آگهی تغییرات شرکت خدمات تحقیقات آرین گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۴۹۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیات مدیره. شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مسعود گو درزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای پیمان سازنده چی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت گسترش خدمات آرین گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره خانم عزیزه تیموری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و غیره با امضاء متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13048650
آگهی تغییرات شرکت مهندسی گسترش فن اوران شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۴۶۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی سید جعفر موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی امیر استعماری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032328
آگهی تغییرات شرکت گلپخش اول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی مسعود سزاوار ذاکریان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی حسین علیقارداشی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی سید جعفر موسوی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی پاکشو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی سعید گمار به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء متفق یکی از مسعود سزاوار ذاکریان یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگرازاعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی با امضاء هریک ازاعضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021862
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی ماستر فوده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۷۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش صنایع غذایی ماستر با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره شرکت دالین مهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای محمد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته وبرات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق ومکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003596
آگهی تغییرات شرکت مارینا پخش هستی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۷۷۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۱۸۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ش. م xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مهران ابول نژادیان ک. م xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش. م xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای احسان گودرزی ک. م xxxxxxxxx۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت گسترش مارینا پخش هستی ش. م xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای سیدجعفر موسوی ک. م xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003619
آگهی تغییرات شرکت صنایع سلولزی مارینا سان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۳۲۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوارذاکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای مهران ابول نژادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت گسترش مارینا سان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی آقای سیدجعفر موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیرآن با امضای یکی از آقایان مسعود سزاوارذاکریان یا سیدجعفر موسوی به همراه یکی از آقایان مهران ابول نژادیان یا حسین علیقارداشی همراه با مهر شرکت و سایراوراق عادی با امضای هر یک ازاعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969625
آگهی تغییرات شرکت بین المللی افق نفت و گاز خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۵۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۶۷۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش افق نفت و گاز خاور میانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره وگروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای سیدجعفر موسوی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای ابوالقاسم حبیبی خراسانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق واسناد تعهدآورازقبیل چک، سفته، برات با امضای متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سیدجعفر موسوی به همراه یکی دیگرازاعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی با امضاء هر یک ازاعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12907442
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور افق معادن خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۲۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۶۷۵۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسین مشاور افق گسترش معادن خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت افق توسعه معادن خاور میانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی سیدجعفرموسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی مهدی صبوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاهیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708492
آگهی تغییرات شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۴۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۱۹۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان ک. م xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی ک. م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت پاکان پلاستکاربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی ک. م xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت توسعه افق پاینده باشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی خانم ایران دلفانیان ک. م xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت بین المللی افق نفت و گاز خاور میانه xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای علی اسلامی بید کلی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت صنایع سلولزی مارینا سان xxxxxxxxx۰۶ با نمایندگی آقای نعمت ا … شهبازی ک. م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سید مسعود حسینی ک. م xxxxxxxxx۹ بعنوان خارج از اعضاء و سهاداران بعنوان مدیر عامل تعیین شدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآورازقبیل چک، سفته، برات با امضای متفق یکی ازآقایان: مسعود سزاوار ذاکریان یا مسعودگودرزی یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگرازاعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی با امضاء هر یک ازاعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12641565
آگهی تغییرات شرکت آرين تجارت مانا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۲۷۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۴۱۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان ک.م xxxxxxxxx۵به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بین المللی افق نفت و گاز خاورمیانه به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای ابوالقاسم حبیبی خراسانی ک.م xxxxxxxxx۳به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گسترش آرین تجارت مانا به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۶ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار گودرزی ک.مxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ آقای علی دارستانی فراهانی ک.مxxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای حسین جلیلوندک.م xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سید جعفر موسوی ک.م xxxxxxxxx۰(خارج از اعضاء هیئت مدیره) به همراه یکی از آقایان مسعود سزاوارگودرزی یا ابوالقاسم حبیبی خراسانی و به همراه یکی از آقایان علی دارستانی فراهانی یا حسین جلیلوند همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12623487
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسین مشاور افق معادن خاورمیانه در تاریخ ۰۵/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام مطالعات و خدمات مشاوره ای و پیمانکاری کلیه فعالیت معدنکاری شامل کلیه خدمات مهندسی و مشاوره ای و نظارت در زمینه پی جویی و اکتشاف و استخراج و فرآوری در مطالعات هیدرولوژی و ژئوتکنیک، ژئو فیزیک و ژئوشیمی شامل تهیه نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی و تکتونیک و ژئوتکنیک در مقیاس های مختلف، مطالعات مغزه مدل سازی و تخمین ذخیره و طراحی استخراجی معادن روباز و زیرزمینی در نرم افزارهای معدنی برای مطالعات پایداری شیب، بررسی فنی و اقتصادی معادن روباز و زیرزمینی، پژوهش در زمینه برداشت های زمین شناسی صحرایی انواع نرم افزارهای زمین شناسی و معدنی، ثبت و خرید محدوده های معدنی، تهیه قرارد های معدن کاری بازرگانی در زمینه خرید و فروش معادن و مواد معدنی، عملیات پیمانکاری در حجم برداری و بهره برداری و استخراج و اکتشاف معادن روباز وزیرزمینی، حفاری پودری مغزه گیری آتشباری، مطالعات ژئوفیزیک و ژئوشیمی در مقیاس های مختلف نقشه برداری معادن و خدمات مهندسی و مشاوره ای وپیمانکاری در زمینه پروژه های عمرانی، سد سازی و تونل، انجام تمامی فعالیت های مذکور در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح صورت خواهد پذیرفت. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان گاندی جنوبی کوچه پنجم پلاک ۱۹ طبقه همکف واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم بانام می باشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۸/۹۴,xxx مورخ ۲۱/۹/۹۴ نزد بانک اقتصاد نوین ـ شعبه فدک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت بریا مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: شرکت مهندسین مشاور افق گسترش معادن خاور میانه با شماره ملی xxxxxxxxx۰۰با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان با کدملی xxxxxxxxx۵بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره و شرکت افق توسعه معادن خاور میانه با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای سیدمسعود حسینی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلر نگ با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷با نمایندگی آقای سیدجعفر موسوی با کدملی xxxxxxxxx۰بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰با نمایندگی آقای مهدی صبوری با کدملی xxxxxxxxx۱بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای ثابت یکی از آقایان مسعود سزاوارذاکریان یا سیدجعفر موسوی به همراه یکی از آقایان سیدمسعود حسینی یا مهدی صبوری یا مسعود گودرزی (خارج از اعضا هیئت مدیره) با کدملی xxxxxxxxx۱ همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی. موسسه حسابرسی اطهر به شماره ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12568001
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتي سولفور كوب پارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۴۹۳۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۰۰۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:شرکت مهد سرمایه گذاری خاورمیانه xxxxxxxxxxxxبا نمایندگی آقای مسعود سزاوار زاکریان کد ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت ساز ه تجارت هما xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی خانم ساناز شکیبی کدملیxxxxxxxxx۴ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی گلرنگ xxxxxxxxx۳۰با نمایندگی آقای مسعود گودرزی کدملیxxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ xxxxxxxxx۲۷با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی کد ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیات مدیره آقای محمد رضا معتدل کدملیxxxxxxxxx۵ به عنوان مدیر عامل خارج از سهامداران و هیات مدیره انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء متفق دو نفر از اعضآء هیئت مدیره یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات اداری با امضای هر یک از اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12538976
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه فرآورده های نفتی افق خاورمیانه در تاریخ ۱۸/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری درشرکتها، بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و مؤسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی وصنعتی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان پنجم گاندی پلاک ۱۹ طبقه اول واحد۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx مورخ ۵/۷/۹۴ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی xxxپرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ـ شرکت گسترش فرآورده های نفتی افق خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ با نمایندگی آقای مسعود سزاوارذاکریان به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ شرکت بین المللی افق نفت و گاز خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای ابوالقاسم حبیبی خراسانی کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای سیدحبیب اله موسوی کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷با نمایندگی آقای غلامرضا مؤذنی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰با نمایندگی آقای سیدجعفر موسوی کدملی xxxxxxxxx۰بعنوان عضو هیئت مدیره اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای یکی از آقایان مسعود سزاوارذاکریان یا سیدجعفرموسوی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی. موسسه حسابرسی اطهر به شماره ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12455735
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پاکشو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان بشماره ملی xxxxxxxxx۵بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ شرکت گل پخش اول بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی بشماره ملی xxxxxxxxx۱بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت گروه صنعتی گلرنگ بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بانمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر بشماره ملیxxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ شرکت گلرنگ پخش بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بانمایندگی آقای محمد عالمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضوهیئت مدیره و مدیرعامل ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بانمایندگی آقای حسن بیاتی بشماره ملیxxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ شرکت رستورانهای زنجیره ای گل فوده بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بانمایندگی آقای محمد شرکت بزازان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره ـ شرکت مدیریت سرمایه آرین تدبیر بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بانمایندگی آقای سید جعفر موسوی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا مسعود گودرزی یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12257371
آگهی تغییرات شرکت مهندسی گسترش فن اوران شرق سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۲۹۳۶۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۷۰۴۶۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه صنعتی گلرنگ بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای جعفر موسوی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره .شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای امیر استعماری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، برات و غیره با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12169199
آگهی تغییرات شرکت توسعه افق پاینده سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۰۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۹۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی پاکشو(سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای مسعودسزاوار ذاکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای مقداد محمدیان امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت پاکان پلاستکار (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای محمد عالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت ایراندار (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی ازآقایان مسعودسزاوار ذاکریان یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات