احمد فلاح

آقای احمد فلاح

کد ملی 214295xxxx
گراف ارتباطات
56
شرکت‌ها
161
آگهی‌ها

شرکت های احمد فلاح

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که احمد فلاح دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
پروتئین ایران
پروتئین ایران
بازرس علی‌البدل
پیروز پیمان صنعت
پیروز پیمان صنعت
بازرس علی‌البدل
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس علی‌البدل
رشد صنعت نیرو
رشد صنعت نیرو
بازرس علی‌البدل
رشد صنعت
رشد صنعت
بازرس علی‌البدل
خدمات مالی شهر
خدمات مالی شهر
بازرس علی‌البدل
فراورده های سفره رنگین دریا
فراورده های سفره رنگین دریا
بازرس علی‌البدل
دریا خاک پی
دریا خاک پی
بازرس علی‌البدل
تام لوکوموتیو آریا
تام لوکوموتیو آریا
بازرس علی‌البدل
سپیدان گستر تکسا
سپیدان گستر تکسا
بازرس علی‌البدل
کشت و صنعت حامی گوهرکوه و تمپ
کشت و صنعت حامی گوهرکوه و تمپ
بی بی کیو ایرانیان نوین
بی بی کیو ایرانیان نوین
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری تولیدی بین المللی گروه پرواز تجارت ایرانیان
سرمایه گذاری تولیدی بین المللی گروه پرواز تجارت ایرانیان
بازرس علی‌البدل
ساختمانی ارزش آفرینان هوشمند
ساختمانی ارزش آفرینان هوشمند
بازرس علی‌البدل
خدمات بازرگانی و صنایع غذایی آسان اندیشان شفق
خدمات بازرگانی و صنایع غذایی آسان اندیشان شفق
بازرس علی‌البدل
الکترو زر سازه
الکترو زر سازه
بازرس علی‌البدل
سمارت الکترونیک
سمارت الکترونیک
بازرس علی‌البدل
شکوه مهر ایرانیان
شکوه مهر ایرانیان
بازرس علی‌البدل
خدماتی تامین نیروی حامی امید
خدماتی تامین نیروی حامی امید
بازرس علی‌البدل
خدمات صنام الکترونیک
خدمات صنام الکترونیک
بازرس علی‌البدل
امین مشاور بصیر
امین مشاور بصیر
کارگزاری ایمن بورس
کارگزاری ایمن بورس
بازرس علی‌البدل
بستاب بنا
بستاب بنا
بازرس علی‌البدل
فنی مهندسی پویش پژوهان صنعت
فنی مهندسی پویش پژوهان صنعت
بازرس علی‌البدل
صنایع غذایی وشنا تجارت ایرانیان
صنایع غذایی وشنا تجارت ایرانیان
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری فروشگاه های زنجیره ای خونه به خونه
سرمایه گذاری فروشگاه های زنجیره ای خونه به خونه
بازرس علی‌البدل
بناهای متقارن سنگین
بناهای متقارن سنگین
بازرس علی‌البدل
بازرگانی حامیان امیدفردا
بازرگانی حامیان امیدفردا
بازرس علی‌البدل
نیاکو گستر شمال
نیاکو گستر شمال
بازرس علی‌البدل
توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت
توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت
بازرس علی‌البدل
آبادگران کیهان نو
آبادگران کیهان نو
بازرس علی‌البدل
رنگ ورزین فراز پیشه
رنگ ورزین فراز پیشه
بازرس علی‌البدل
طراحی مهندسی ارتباطات بسامدآزما
طراحی مهندسی ارتباطات بسامدآزما
بازرس علی‌البدل
کشت و صنعت حامیان فدک فشافویه
کشت و صنعت حامیان فدک فشافویه
بازرس علی‌البدل
حمل ونقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
حمل ونقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
بازرس علی‌البدل
مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل
مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل
بازرس علی‌البدل
فناوران موج پرداز دانش پژوه
فناوران موج پرداز دانش پژوه
بازرس علی‌البدل
تعمیرات کشتی پرشیا هرمز
تعمیرات کشتی پرشیا هرمز
بازرس علی‌البدل
بین الملل نصر کردستان
بین الملل نصر کردستان
بازرس علی‌البدل
تولیدی توزیعی صهفا صنایع هوایی و فضایی ایرانیان
تولیدی توزیعی صهفا صنایع هوایی و فضایی ایرانیان
بازرس علی‌البدل
خدمات فناوری صنام الکترونیک
خدمات فناوری صنام الکترونیک
بازرس علی‌البدل
طیور گستر خزر
طیور گستر خزر
بازرس علی‌البدل
کشتارگاه صنعتی طیور سپیدان آمل
کشتارگاه صنعتی طیور سپیدان آمل
بازرس علی‌البدل
سوربن گستر گلستان
سوربن گستر گلستان
بازرس علی‌البدل
مجتمع کارخانجات سوربن شمال
مجتمع کارخانجات سوربن شمال
بازرس علی‌البدل
مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر
مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر
بازرس علی‌البدل
سوربن گستر شمال
سوربن گستر شمال
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری و بازرگانی میلاد گستر سپهر
سرمایه گذاری و بازرگانی میلاد گستر سپهر
بازرس علی‌البدل
سوربن گستر طیور
سوربن گستر طیور
بازرس علی‌البدل
سوربن ترابر هوشمند
سوربن ترابر هوشمند
بازرس علی‌البدل
فرآورده های غذایی محیا آمل خزر
فرآورده های غذایی محیا آمل خزر
بازرس علی‌البدل
کف پوش ایساتیس
کف پوش ایساتیس
بازرس علی‌البدل
مهندسی همیاران صنعت ریل ایمن
مهندسی همیاران صنعت ریل ایمن
بازرس علی‌البدل
تدبیر عمران زنجان
تدبیر عمران زنجان
بازرس اصلی
محب گردشگری سلامت ایرانیان
محب گردشگری سلامت ایرانیان
بازرس علی‌البدل
محب مهر سلامت پارس
محب مهر سلامت پارس
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14868083
آگهی تغییرات شرکت تدبیر عمران زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2161 و شناسه ملی 10460055130
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1) آقای مصطفی معینی به شماره ملی 6159443135 به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره 2)آقای محمدرضا راه پیما به شماره ملی 4280560390 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و 3) آقای محمد نوری فردبه شماره ملی 4280772649 به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای آقای مصطفی معینی با سمت رئیس هیات مدیره یا آقای محمدرضا راه پیما با سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شماره ثبت 17537 وشناسه ملی 10100613380 به نمایندگی آقای احمدفلاح به کدملی 2142954448 به سمت بازرس اصلی و خانم سیده نرگس حسینی به کدملی 4270053291 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش980802872212119  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14746720
آگهی تغییرات شرکت محب گردشگری سلامت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۰۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . محمدابراهیم معراجی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه محب سلامت پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان رئیس هئیت مدیره و سهیلا کوچک یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از موسسه غیرتجاری خدمات درمانی محب مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بعنوان نائب رئیس هئیت مدیره و امیر اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت محب مهر سلامت پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بعنوان عضو هئیت مدیره و آقای سعید اعتمادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هئیت مدیره بعنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق بهادار و چک‌ها ، سفته‌ها ، بروات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هئیت مدیره معتبر خواهد_بود ، ولی مکاتبات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل انجام خواهد_شد . تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۷ به تصویب رسید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14746723
آگهی تغییرات شرکت محب مهر سلامت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۰۸۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز نامه و حساب سود و زیان سال‌های مالی منتهی به تاریخ‌های ۲۹/۱۲/xxx۶ و ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14145781
آگهی تغییرات شرکت محب گردشگری سلامت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۰۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660165
آگهی تغییرات شرکت تدبیر عمران زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۵۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای مصطفی معینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای محمدرضا راه پیما به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم فرزانه صباحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شماره ثبت xxx۳۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی آقای احمدفلاح به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و خانم سیده نرگس حسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109633
آگهی تغییرات امین مشاور بصیر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/xxx۵ ومجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲/۸/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن نظریان به ش. م xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. آقای عبدالرحیم ماپار به ش. م xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. آقای احمد فلاح به ش. م xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به xxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای محسن رحیمی فرزند قاسم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه درردیف شرکا موسسه قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک به شرح ذیل قرار گرفت: احمد فلاح به ش. م xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه محسن نظریان به ش. م xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه عبدالرحیم ماپار به ش. م xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محسن رحیمی به ش. م xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12889565
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی پویش پژوهان صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۴۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدحسین پیروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و علی تعبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و محمدمهدی پیروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و سید احمد نجم آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت امین مشاور بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12744949
آگهی تغییراتامین مشاور بصیر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخه ۱۸/۱۱/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین طالبی به ش. م xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از صندوق موسسه، از موسسه خارج گردید سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد لیست اعضاء موسسه پس از کاهش سرمایه و خروج شریک: احمد فلاح به ش. م xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx۰۰ محسن نظریان به ش. م xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰۰ عبدالرحیم ماپار به ش. م xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12744966
آگهی تغییراتامین مشاور بصیر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخه ۱۸/۱۱/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند احمد فلاح به ش. م xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محسن نظریان به ش. م xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره عبدالرحیم ماپار به ش. م xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دونفراز اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12744969
آگهی تغییراتامین مشاور بصیر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخه ۱۸/۱۱/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن نظریان به ش. م xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. عبدالرحیم ماپار به ش. م xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. احمد فلاح به ش. م xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه با پرداخت xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دونفراز اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست اعضاء موسسه بعد از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: احمد فلاح به ش. م xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx۰۰ محسن نظریان به ش. م xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰۰ عبدالرحیم ماپار به ش. م xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰۰ حسین طالبی به ش. م xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx۰۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12262378
آگهی تغییرات شرکت الکترو زر سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۹۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12207439
آگهی تغییرات شرکت عمران و ساختمان حامی امید سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۰۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید ومؤسسه حسابرسی امین مشاور بصیر (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۳۷ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای احمد فلاح با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12229829
آگهی تغییرات شرکت عمران و ساختمان حامی امید سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۰۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید ومؤسسه حسابرسی امین مشاور بصیر (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۳۷ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای احمد فلاح با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12127132
آگهی تغییرات شرکت مهندسی همیاران صنعت ریل ایمن سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۵۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد فلاح به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12082990
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی پویش پژوهان صنعت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۵۴۰۷۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۹۴۴۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شماره ثبت xxx۳۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱سال انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12064906
آگهی تغییرات شرکت پروتئین ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۰۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۹۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12051733
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۰۷۶۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۳ ومجوز شماره xxx۲۴/ص مورخ ۱۷/۸/۹۳ سازمان بنادر ودریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: شرکت کشتیرانی جنوب ـ خط ایران به شماره شناسایی ملی xxxxxxxxx۶۲ شرکت توسعه ترابر ایرانیان به شماره شناسایی ملی xxxxxxxxx۸۳ شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین به شماره شناسایی ملی xxxxxxxxx۴۴ شرکت کشتیرانی دریای خزر به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ شرکت کشتیرانی والفجر به شماره شناسایی ملی xxxxxxxxx۰۹ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر ش.م xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح ش.م xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سودوزیان مالی منهی به سال ۹۲ به تصویب رسید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9389520
آگهی تغییرات شرکت خدمات فناوری صنام الکترونیک شرکت سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۴۱۵۵۷۷ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۶۷۵۶۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سمارت الکترونیک سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی آقای فرهاد پاکزاد افشار بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت خدمات صنام الکترونیک شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ با نمایندگی آقای محمد مخلص آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقایان حسین محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و حمید مشیری امین بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و عباس حیدری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضا هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد فلاح بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764683
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی توزیعی صهفا صنایع هوایی وفضایی ایرانیان به‌شماره‌ثبت ۳۷۱۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۰۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۶/xxx۲ ومجوز شماره xxxxxx مورخه ۳۰/۹/۹۲ وزارت تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ . آقای حسن سیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۲. اعضا هیئت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای امین سالاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ آقای حبیب اله رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای امیر رضا نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ آقای احمد علی میربادین به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ آقای رضا سیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ آقای بهمن افتخار فرد نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای کریم مظاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ آقای سید جواد ابن الرضا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره ـ آقای مهدی کیوان بهاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره ـ ۳ ترازنامه،و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب مجمع عمومی رسید. ـ ۴ سرمایه شرکت از مبلغ xxx.xxx.xxx ریال به xxx/xxx/xxx/۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1740415
آگهی تغییرات شرکت جهادنصر کردستان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۴۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان، گردش وجوه نقد) منتهی به سال مالی ۳۰/۹/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد فلاح با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل منتهی به سال مالی ۳۰/۰۹/xxx۳انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735298
آگهی تغییرات شرکت خدمات صنام الکترونیک سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۹۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۴۷۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1728952
آگهی تغییرات شرکت تعمیرات کشتی پرشیا هرمز شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۳۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۲۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی امین مشاور بصیربه شماره ثبت xxx۳۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720336
آگهی تغییرات شرکت حامیان امید فردا سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۱۵۹۲۵۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۰۱۹۴۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۲ و صورت سود وزیان برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب مجمع عمومی رسید. روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی های موسسه حامیان امید فردا انتخاب شد. موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شماره ثبت xxx۳۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711832
آگهی تغییرات شرکت رشد صنعت نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۹۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۳/۰۷/۲۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703223
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی ارتباطات بسامد ازما سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۳۸۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:تراز نامه و حساب سودذ و زیان سال مالی ۹۲ تصویب شد موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر ش م xxxxxxxxx۸۰به عنوان بازرس اصلی و احمد فلاح ک م xxxxxxxxx۸بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه جمهوری اسلامی ایران به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700408
آگهی تغییرات شرکت دریا خاک پی سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۳۹۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید . موسسه امین مشاور بصیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1697993
آگهی تغییرات شرکت بستاب بنا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۰۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۶۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر شناسه ملی: xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد فلاح کدملی: xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ آقای ابوتراب مه آبادی ک.م xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمد رحیم لو ک.مxxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای خسرو وکیل رعیت ک.م xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیند. امضاء کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا هریک از اعضای هیئت مدیره منفرداً و اسناد مالی و بانکی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و همچنین سایر اوراق رسمی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690427
آگهی تغییرات شرکت فناوران موج پرداز دانش پژوه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۵۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰به عنوان بازرس اصلی آقای احمد فلاح کد ملی: xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667060
آگهی تغییرات موسسه امین مشاور بصیر به‌شماره‌ثبت ۱۷۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۳و تاییدیه شماره xxx۱۷/۹۳مورخ ۱۰/۰۶/۹۳جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبد الرحیم ماپار فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه xxx صادره از اهواز به شماره ملی xxxxxxxxx۱با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱۵ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای حسین طالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را بمبلغ xxx/xxx/۴۵ ریال افزایش داد. آقای محسن نظریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را بمبلغ xxx/xxx/۳۰ ریال افزایش داد. آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را بمبلغ xxx/xxx/۶۰ ریال افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغxxx.xxx.xxxریال به مبلغ xxx.xxx.xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه شرکا بعد از افزایش بقرار ذیل می باشد: آقای عبد الرحیم ماپار به شماره ملی xxxxxxxxx۱مبلغ xxx/xxx/۱۵ ریال آقای حسین طالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxx/xxx/۴۵ ریال آقای محسن نظریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱مبلغ xxx/xxx/۳۰ ریال آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxx/xxx/۶۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663152
آگهی تغییرات شرکت پیروز پیمان صنعت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۹۰۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۱۲۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1652839
آگهی تغییرات شرکت سپیدان گستر تکسا سهامی خاص به‌شماره‌ثبت ۳۸۱۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۳۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد فلاح کد ملی xxxxxxxxx۸به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. آقایان عباس محمدی کد ملی xxxxxxxxx۱ و لطف اله احمدی ایرائی کد ملی xxxxxxxxx۳ و نوید احمدی ایرائی کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1640540
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی پویش پژوهان صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۴۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شماره ثبت xxx۳۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635203
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614394
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۵۶۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۶۱۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ مؤسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح با کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گرددند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613657
آگهی تغییرات شرکت سمارت الکترونیک شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۲۱۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۹۵۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر بشماره ثبت xxx۳۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید..ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1598133
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۰۷۶۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۲ و مجوز شماره xxx۸۲ /ص مورخ ۲۵/۵/xxx۳ سازمان بنادر و دریا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی مشتمل بر ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح کد ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1637852
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گوهر کوه و تمپ شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۶۰۵ شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۳۱۱۳۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱. مجمع عمومی پس از استماع گزارشات ارائه شده و تبادل نظر پیرامون آن تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند
ـ صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۲ و صورت سود و زیان دوره منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب مجمع عمومی رسید
ـ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی های شرکت در سال ۹۳ تعیین گردید
موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر (حسابداران رسمی) شماره ثبت xxx۳۷ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای احمد فلاح با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542123
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی و صنایع غذایی ارزش آفرینان هوشمند سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۶۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر شماره ثبت xxx۳۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند آقایان حسین صالحی دون کد ملی xxxxxxxxx۳ و شیرزاد حبیب پور عزیزی کد ملی xxxxxxxxx۲ و محمد نصیری جلودار کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء هئیت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542134
آگهی تغییرات شرکت شکوه مهر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۷۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی رحیمی دیز کد ملی xxxxxxxxx۸ و اقای شیرزاد حبیب پور عزیزی کد ملی xxxxxxxxx۲ و حسین صالحی دون کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هئیت مدیره انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542136
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تولیدی بین المللی گروه پرواز تجارت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۱۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند آقایان علی ادبی فیروز جایی کد ملی xxxxxxxxx۹ و مهدی ربیعی انکاس کد ملی xxxxxxxxx۹ و محمود قو جقی کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء هئیت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542139
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی و صنایع غذایی آسان اندیشان شفق سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردند. علی ادبی فیروز جایی کد ملی xxxxxxxxx۹ و حسین صالحی دون کد ملی xxxxxxxxx۳ و محمد نصیری جلودار کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء هئیت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535444
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شرکت کشت و صنعت حامیان فدک فشافویه در تاریخ ۲۵/۰۴/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: فعالیتهای کشاورزی و دامپروری در زمینه زراعت باغداری دامداری تولید محصولات گلخانه ای پرورش طیور و آبزیان و ماهیان سرد آبی و گرم آبی زنبور عسل که دارای بازدهی و سود اقتصادی مناسب باشند ایجاد صنایع مرتبط با فعالیتهای کشاورزی شامل صنایع غذایی و جانبی و ساخت و تولید ادوات و ماشین آلات کشاورزی و مکانیزاسیون و کشتار گاهی و تعمییرات بسته بندی و سردخانه ای انجام فعالیتهای بازرگانی (صادرات و واردات) نهادها و تولیدات و محصولات کشاورزی و لوازم و قطعات مرتبط با کشاورزی مشارکت به اجاره و سرمایه گذاری در فعالیتهای دیگری که به موجب تقویت شرکت می گردد در قالب شرکت موجود و یا ایجاد شرکتهای اقتصادی و اجتماعی با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و هرگونه فعالیتهای دیگری که در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری کشور معمول باشد.انجام طرح وپروژه های جنگل کاری فضای سبز و محیط زیست و سایر فعالیت های عمرانی مرتبط با کشاورزی و دامپروری و منابع طبیعی اخذ و اعطای شعب نمایندگی در داخل و خارج از کشور مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان شریعتی ـ دوراهی قلهک ـ مرکزخریدقلهک ـ ط۲ کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxx,xxx,xxx منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ ۱/۱۰/۹۲ نزد بانک ملت شعبه بیمارستان ایرانمهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: علی نوری مقدم به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا) به شـ م xxxxxxxxx۹ محمد بیدآبادی به سمت رئیس هیئت مدیره به شـ م xxxxxxxxx۱ محمدحسین روحانی به سمت عضو هیئت مدیره ش مxxxxxxxxx۴. اصغر تفضلی هرندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۰ حسن معتمدرضائی به سمت عضو هیئت مدیره به ش مxxxxxxxxx۹ رحیم مطهرنژاد به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از بنیاد تعاون و حرفه آموزی صنایع زندانیان کشور به ش ـ ش م xxxxxxxxx۲۲ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل منفردا همرا با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه امین مشاوربصیر به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی. آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی ها انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1541428
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فروشگاههای زنجیره‌ای پترونامگان ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۵۴۵۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۲۰۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر شماره ثبت xxx۳۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقایان قاسم حسن زاده امیری کد ملی xxxxxxxxx۴ و علیرضا حسن زاده امیری کد ملی xxxxxxxxx۱ و خانم مرضیه صالحی امیری کد ملی xxxxxxxxx۳ و آقای جابر صالحی امیری کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1523480
آگهی تغییرات موسسه امین مشاور بصیر به شماره ثبت ۱۷۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و اقای حسین طالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محسن نظریان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره بزای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1523481
آگهی تغییرات موسسه امین مشاور بصیر به شماره ثبت ۱۷۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۳مجوز شماره xxx۰۷/۹۳ مورخ ۱۳/۳/۹۳ جامعه حساداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین طالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای محسن نظریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490361
آگهی تغییرات شرکت خدمات مالی شهر سهامی‌خاص شماره ثبت ۹۵۵۴۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۶۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید.
ـ مؤسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و آقای احمد فلاح به کدملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مال انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1436203
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی ارتباطات بسامد آزما سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۶۹۹۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۳۸۹۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1432157
آگهی تغییرات در شرکت رنگ و رزین فراز پیشه سهامی خاص شماره ثبت ۸۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۱۸۳۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۹۲ در شرکت فوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ـ آقای ناصر ربیعی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای رامتین ربیعی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم شهناز حکمتی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و آقای احمد فلاح بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۱ بتصویب مجمع رسید و مطابق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱/۹۳ شرکت فوق آقای ناصر ربیعی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رامتین ربیعی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و خانم شهناز حکمتی بسمت عضو هیئت مدیره منصوب شدند و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء منفرد آقای ناصر ربیعی یا آقای رامتین ربیعی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxx۸ رئیس اداره ثبت اسناد شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1430861
آگهی تغییرات شرکت فراورده های سفره رنگین دریا سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۸۷۸۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۸۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400335
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی پویش پژوهان صنعت شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۴۰۷۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۴۷۹۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر بشماره ثبت xxx۳۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و آقای احمد فلاح به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378121
آگهی تغییرات شرکت الکترو زر سازه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۷۸۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۹۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
۱ـ آقای امیر بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۷
۲ـ آقای عباسعلی بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۳
۳ـ خانم مینا موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۵
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1341009
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تولیدی بین المللی گروه پرواز تجارت ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۰۳۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۱۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور نصیر شماره ثبت xxx۳۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345988
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تولیدی بین‌ المللی گروه پرواز تجارت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۱۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر شماره ثبت xxx۳۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
آقایان علی ادبی فیروزجایی کدملی xxxxxxxxx۹ و مهدی ربیعی انکاس کدملی xxxxxxxxx۹ و محمود قوجقی کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338753
آگهی تغییرات شرکت بستاب بنا سهامی خاص بشماره ثبت ۱۰۰۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۶۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ ۳۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و آقای احمد فلاح با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1299616
آگهی تغییرات شرکت شکوه مهر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۷۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رحیمی دیز کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای شیرزاد حبیب پورعزیزی کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت سرمایه گذاری تولیدی بین المللی گروه پرواز تجارت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر شماره ثبت xxx۳۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305519
آگهی تغییرات شرکت آبادگران کیهان نو سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۳۵۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۴۳۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265577
آگهی تغییرات شرکت پروتئین ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۹۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۵/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و احمد فلاح به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246864
آگهی تغییرات شرکت خدمات صنام الکترونیک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۴۷۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250379
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت در تاریخ ۴/۹/۹۲ بشماره ثبت xxxxxx در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت: مطالعه، طراحی، تحقیقات، پژوهش، برنامه نویسی، مشاوره، انتقال تکنولوژی، نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری، تولید و ساخت و پشتیبانی در زمینه نرم افزار و تجهیزات رایانه ای و سیستم های الکترونیکی و مخابراتی و اتوماسیون صنعتی و اداری، تجهیزات مهندسی و پزشکی رایانه ای و تعمیرات ابزار دقیق رایانه، خرید و فروش و صادرات و واردات خدمات فنی مهندسی رایانه ای و تعمیرات آن و سیستم های مخابراتی و الکترونیکی، انجام فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک و اجرای سیستم های مکانیزه، انجام خدمات اجرایی و عملیاتی رایانه ای، تهیه مشخصات فنی سیستم های کامپیوتری با ایجاد و احداث کارخانه تولید رایانه و تجهیزات ماهواره ای و سیستم های حفاظتی و ارتباطی، شرکت در نمایشگاه های مرتبط در داخل و خارج کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی، ایجاد شعب و اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج، انعقاد قرارداد و همکاری و مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی در زمینه فعالیت رایانه ای، ارائه خدمات اینترنتی و اینترانت، نرم افزارهای جامع کاربردی و خدمات مشاوره، دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی، ارائه کلیه خدمات مدیریتی از جمله تحلیل سیستم و طرح های تکنولوژی رایانه ای، ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش آن ICT، انجام مطالعات راهبردی و طرح های جامع و ایجاد پورتال های اطلاع رسانی هر یک از فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان شریعتی، بعد از دوراهی قلهک، مرکز خرید قلهک، طبقه دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/۱ سهم xxx/xxx ریالی که تعداد xxx/۱ سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۲/۷/۹۲ نزد بانک ملت شعبه بیمارستان ایرانمهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ اکبر غمخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ ۵ ـ شاهین نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ ۵ ـ سیامک رفعتی خسروشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ وهاب عطارعلیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و رییس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل
۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل.
۹ـ روزنامه کثیرالانتشار "حمایت" برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244735
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فروشگاههای زنجیره ای پترو نامگان ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۲۰۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
آقایان قاسم حسن زاده امیری با کدملیxxxxxxxxx۴, علیرضا حسن زاده امیری با کدملیxxxxxxxxx۱, خانم مرضیه صالحی امیری با کدملیxxxxxxxxx۳, آقای جابر صالحی امیری با کدملیxxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه گذاری تولیدی بین المللی گروه پرواز تجارت ایرانیان با شناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ بنمایندگی قاسم حسن زاده امیری با کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233923
آگهی تغییرات شرکت رشد صنعت نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۹۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1243278
آگهی تغییرات شرکت نیاکو گستر شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۷۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
رویا اردشیر لاریجانی به کدملیxxxxxxxxx۰ و مریم احمدیان به کدملیxxxxxxxxx۰ و سیده طهورا احمدیان کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و احمد فلاح کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229480
آگهی تغییرات شرکت دریا خاک پی شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۳۹۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه امین مشاور بصیر به شماره ثبت xxx۳۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
۱ـ شرکت فراسر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای بهروز گتمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶.
۲ـ آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸.
۳ـ آقای لطفعلی مدرس به شماره ملی xxxxxxxxx۱
۴ـ آقای کیوان کیوان پژوه به شماره ملی xxxxxxxxx۶.
۵ـ آقای علیرضا عالم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳
صورتهای مالی شرکت برای دوره منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224425
آگهی تغییرات شرکت حامیان امید فردا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۹۴۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۶/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و احمد فلاح به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228514
آگهی تغییرات شرکت سمارت الکترونیک شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۲۱۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۹۵۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
تراز مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199215
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی و صنایع غذایی آسان اندیشان شفق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و احمد فلاح به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. علی ادبی فیروزجایی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و حسین صالحی دون به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و محمد نصیری جلودار به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و قاسم حسن زاده امیری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری تولیدی بین المللی گروه پرواز تجارت ایرانیان شناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189039
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی و صنایع غذایی ارزش آفرینان هوشمند شرکت سهامی‌ خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۰۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۶۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر شماره ثبت xxx۳۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند آقایان حسین صالحی دون کدملی xxxxxxxxx۳ و شیرزاد حبیب پورعزیزی کدملی xxxxxxxxx۲ و محمد نصیری جلودار کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری تولیدی بین المللی گروه پرواز تجارت ایرانیان (بنمایندگی قاسم حسن زاده امیری) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به xxx۱/۱۲/۳۰ به تصویب رسید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112810
آگهی تغییرات شرکت خدمات مالی شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۶۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۰۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رِسید.
۲ـ موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند .
روزنامه کثیرالانتشار هشمهری جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید..
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118305
آگهی تصمیمات شرکت بناهای متقارن سنگین سهامی‌خاص به شماره ثبت۲۵۰۷۷۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۱۱۲۵۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۳/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و احمد فلاح به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1076122
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری فروشگاههای زنجیره ای پترونامگان ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۲۰۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای قاسم حسن زاده امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای علیرضا حسن زاده امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید جابر صالحی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم مرضیه صالحی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۵/۴/xxx۳.
در تاریخ ۱۲/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063861
آگهی تغییرات شرکت صفا مروارید کنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۵۷۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد سفاهی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای شهرام سفاهی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد سفاهی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای شهرام سفاهی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هئت مدیره و آقای محمد سفاهی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل.
در تاریخ ۲۹/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049282
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های غذایی سفره رنگین دریا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۸۷۸۹ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۸۰۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و احمد فلاح شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037237
آگهی تغییرات شرکت مهر مروارید دریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۶۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود سفاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مجید سفاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۳ ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود سفاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید سفاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود سفاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۰۴/۰۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026582
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی وشنا تجارت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۷/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026789
آگهی تصمیمات شرکت پیروز پیمان صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۱۲۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و احمد فلاح کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 993036
آگهی تصمیمات شرکت فنی مهندسی پویش پژوهان صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۰۷۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۹۴۴۷۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و احمد فلاح به ش.ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 988382
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری ایمن بورس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۶۰۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به ش م xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و احمد فلاح به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 988391
آگهی تصمیمات شرکت بستاب بنا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۶۴۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و احمد فلاح به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 982711
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات امین مشاور بصیر به شماره ثبت۱۷۵۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۹۱ موسسه مزبورکه درتاریخ ۱۷/۱۱/۹۱ واصل گردید: محسن نظریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱۹ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال افزایش داد و حسین طالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۴۰ ریال افزایش داد و احمد فلاح به کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۴۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش و مواد ۷ و ۸ اساسنامه به شرح مزبور اصلاح گردید. بنابراین اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء به شرح فوق میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9915056
آگهی تغییرات شرکت شکوه مهر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۷۶۹۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل‌ برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۶/۹/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسین صالحی‌دون بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی رحیمی‌دیز بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مختار نامداری‌شاه‌بداغی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۲۶/۹/xxx۳

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 966337
آگهی تغییرات شرکت خدمات صنام الکترونیک سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۹۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۴۷۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد مخلص آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای عباس حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای امیرعباس پاکدامن به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای فرهاد پاکزادافشار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت ایران گارمنت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۷ با نمایندگی آقای پرویز توسلی تا تاریخ ۳۰/۷/۹۳.
در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 958258
آگهی تغییرات شرکت عمران و ساختمان حامی امید سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۳۰۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۹/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای رحیم مطهرنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مجیدرضا داوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای علی اصغر مونسان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسین کاظم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و بنیاد تعاون و حرفه آموزی صنایع زندانیان کشور با نمایندگی آقای اکبر غم خوار تا تاریخ ۱۳/۹/۹۳.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای رحیم مطهرنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجیدرضا داوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر مونسان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین کاظم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و بنیاد تعاون و حرفه آموزی صنایع زندانیان کشور با نمایندگی آقای اکبر غم خوار بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای یداله کلانتری دهقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۳/۹/۹۳.
۵ـ اوراق و اسناد بهادار و تعهدات مالی شرکت با امضای یداله کلانتری دهقی مدیرعامل (امضا ثابت) و اکبر غمخوار رئیس هیئت مدیره یا رحیم مطهرنژاد نائب رئیس هیئت مدیره (امضا غیرثابت) متفقا همراه با مهر شرکت و اسناد عادی با امضاء یداله کلانتری مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۴/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 958036
آگهی تغییرات شرکت شکوه مهر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۷۶۹۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۶/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۹/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسین صالحی دون بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی رحیمی دیز بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مختار نامداری شاه بداغی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۲۶/۹/xxx۳
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۲/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 952341
آگهی تصمیمات شرکت سمارت الکترونیک سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۱۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۹۵۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید: موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و احمد فلاح به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9680149
آگهی تصمیمات شرکت سمارت الکترونیک سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۱۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۹۵۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید: موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و احمد فلاح به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 857835
آگهی تأسیس شرکت بی بی کیو ایرانیان نوین سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۹/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۹/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار کیهان آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ساخت فرآوری تهیه نگهداری خواباندن انجماد کنسرو کردن خرید و فروش واردات و صادرات و توزیع کلیه کالاهای مجاز خرید و فروش کلیه غذاها اغذیه و فست فود غذای فوری غذای خام غذای نیمه فرآوری شده غذای تمام فرآوری شده محصولات زراعی محصولات فرعی و ترکیبات آنها برای ساخت کلیه محصولات غذایی ساخت و تاسیس بهسازی نوسازی سازماندهی و نگهداری فنی رستورانهای زنجیره ای مشارکت یا اخذ یا اعطا حق الامتیاز رستورانهای زنجیره ای به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری انجام کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی پل رومی پلاک ۵۷ طبقه ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۶
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۵۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۹/۸/۹۱ نزد بانک ملت شعبه گلفام آفریقا پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ آقای علی سواسری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای امیر رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای سید مرتضی کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای رضا تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و احدی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ موسسه امین مشاور بصیر به شماره ثبت xxx۳۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9906615
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تولیدی بین المللیگروه پرواز تجارت ایرانیان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۳۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۱۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۷/۹۱ واصل گردید: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و احمد فلاح به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 892361
آگهی تصمیمات شرکت الکترو زرسازه سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۸۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۹۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به ک م xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و احمد فلاح به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10340100
آگهی تصمیمات شرکت الکترو زرسازه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۸۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۹۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به ک م xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و احمد فلاح به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 878729
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تولیدی بین المللی گروه پرواز تجارت ایرانیان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۳۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۱۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۷/۹۱ واصل گردید: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و احمد فلاح به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 885648
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی و صنایع غذایی ارزش آفرینان هوشمند سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۰۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۶۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۶/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 885664
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی و صنایع غذایی آسان اندیشان شفق سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۰۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۶/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757948
آگهی تصمیمات شرکت پروتئین ایران (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۰۱۹۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۴۹۰۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۱/۶/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به ش.ملیxxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و احمد فلاح به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: محمد اسکندر افشاری به کدملیxxxxxxxxx۱ و حسن میری به کدملیxxxxxxxxx۱ و عباس حمزه به کدملیxxxxxxxxx۹ و حمیدرضا میری به کدملیxxxxxxxxx۴ به عنوان اعضاء اصلی و علیرضا میری به کدملیxxxxxxxxx و اکرم اسکندر افشاری به کدملیxxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء علی البدل که محمد اسکندرافشاری به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس حمزه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا میری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10527541
آگهی تصمیمات شرکت پروتئین ایران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۰۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۹۰۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۶/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به ش. ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و احمد فلاح به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: محمد اسکندر افشاری به کدملی xxxxxxxxx۱ و حسن میری به کدملی xxxxxxxxx۱ و عباس حمزه به کدملی xxxxxxxxx۹ و حمیدرضا میری به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضاء اصلی و علیرضا میری به کدملی xxxxxxxxx و اکرم اسکندر افشاری به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء علی البدل که محمد اسکندرافشاری به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس حمزه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا میری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746238
آگهی تغییرات شرکت سپیدان گستر تکساسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۱۱۵۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۳۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عباس محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای لطف اله احمدی ایرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای نوید احمدی ایرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۱۴/۵/۹۳.
در تاریخ ۱۵/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10215697
آگهی تغییرات شرکت سپیدان گستر تکسا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۳۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای لطف اله احمدی ایرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای نوید احمدی ایرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۱۴/۵/۹۳. در تاریخ ۱۵/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 815422
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گوهر کوه و تمپسهامی خاص شماره ثبت ۶۰۵ شناسه ملی۱۰۵۰۰۰۳۱۱۳۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/۹۱ که مدارک واصل گردیده:
۱ ـ موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر کد ملی xxxxxxxxx۸۰ کدپستی xxxxxxxxx۳۴ بعنوان بازرس اصلی و احمد فلاح کد ملی xxxxxxxxx۸ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر حسابرسی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ تعیین شدند و برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ ـ آقای محمدرضا عباس قاسم اباد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ بجای بیژن جعفری عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9656453
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گوهر کوه و تمپ سهامی خاص شماره ثبت ۶۰۵ شناسه ملی۱۰۵۰۰۰۳۱۱۳۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/۹۱ که مدارک واصل گردیده:

۱‌ـ موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر کد ملی xxxxxxxxx۸۰ کدپستی xxxxxxxxx۳۴ بعنوان بازرس اصلی و احمد فلاح کد ملی xxxxxxxxx۸ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی‌البدل و موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر حسابرسی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ تعیین شدند و برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۲‌ـ آقای محمدرضا عباس قاسم اباد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ بجای بیژن جعفری عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.

رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 670021
آگهی تصمیمات شرکت دریا خاک پی سهامی خاص به شماره ثبت۱۳۹۹۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۹۵۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه امین مشاور بصیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و احمد فلاح به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 659993
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مالی شهر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۵۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۶۰۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و احمد فلاح به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان بازنشستگی شهرداری تهران به نمایندگی جواد اسلامی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و سازمان عمران مناطق شهرداری تهران به نمایندگی فریدون آخوندی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت شهر سالم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی اسماعیل غفاری به کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه گذاری شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی پرویز صاعدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت خدمات اداری شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی جعفر معصوم زاده به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ اسماعیل غفاری بسمت رئیس هیئت مدیره، جواد اسلامی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، فریدون آخوندی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671219
آگهی تغییرات شرکت تام لوکوموتیو آریاسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۱۰۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۴۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۸/۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدرضا زنگنه کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای ابوالقاسم تیموریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محسن تیموریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای اسمعیل ابوالقاسمی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۸/۳/xxx۳.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمدرضا زنگنه کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم تیموریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن تیموریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اسمعیل ابوالقاسمی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اسمعیل ابوالقاسمی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل.
۴ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضا دو نفر از چهار نفر آقایان محمدرضا زنگنه کاظمی، ابوالقاسم تیموریان، اسمعیل ابوالقاسمی مقدم، محسن تیموریان از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۶/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10500862
آگهی تغییرات شرکت تام لوکوموتیو آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۴۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۸/۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا زنگنه کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای ابوالقاسم تیموریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محسن تیموریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای اسمعیل ابوالقاسمی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۸/۳/xxx۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا زنگنه کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم تیموریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن تیموریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اسمعیل ابوالقاسمی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اسمعیل ابوالقاسمی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل. ۴ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضا دو نفر از چهار نفر آقایان محمدرضا زنگنه کاظمی، ابوالقاسم تیموریان، اسمعیل ابوالقاسمی مقدم، محسن تیموریان از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۶/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 660013
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های غذایی سفره رنگین دریا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۸۷۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۸۰۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و احمد فلاح به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس حمزه به کد ملی xxxxxxxxx۹ و سعید محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و مهدی حمزه به کد ملی xxxxxxxxx۴ و مسعود محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ مسعود محمدی بسمت رئیس هیئت مدیره، عباس حمزه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی حمزه بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با یک امضا از طرف آقایان عباس حمزه و مهدی حمزه و یک امضا از طرف آقایان سعید محمدی و مسعود محمدی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642198
آگهی تصمیمات شرکت رشد صنعت نیرو سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۵۳۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۹۸۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشار بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت بازرس اصلی و احمد فلاح به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا زنگنه کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ ابوالقاسم تیموریان به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ اسماعیل ابوالقاسمی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ محسن تیموریان به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ محمدرضا زنگنه کاظمی به سمت رئیس هیئت مدیره و اسماعیل ابوالقاسمی مقدم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل و ابوالقاسم تیموریان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر محمدرضا زنگنه کاظمی و اسماعیل ابوالقاسمی مقدم و ابوالقاسم تیموریان و محسن تیموریان همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642199
آگهی تصمیمات شرکت رشد صنعت سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۷۹۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۲۷۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت بازرس اصلی و احمد فلاح به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا زنگنه کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ ابوالقاسم تیموریان به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ اسماعیل ابوالقاسمی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ محسن تیموریان به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ نصراله روهنده به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ سهیل زنگنه کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ ابوالقاسم تیموریان به سمت رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل و اسماعیل ابوالقاسمی مقدم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا زنگنه کاظمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر محمدرضا زنگنه کاظمی و اسماعیل ابوالقاسمی مقدم و ابوالقاسم تیموریان و محسن تیموریان همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 618016
آگهی تغییرات شرکت صفا مروارید کنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۵۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۸/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار "جمهوری اسلامی" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصوِیب رسید.
در تاریخ۰۷/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 618017
آگهی تغییرات شرکت مهر مروارید دریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۶۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصوِیب رسید.
در تاریخ۰۷/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 548391
آگهي تصميمات شركت پيروز پيمان صنعت سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۹۰۱۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۲۱۲۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و احمد فلاح به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیداحمد نجم آبادی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و گل مریم ظروفچی بنیسی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی جمالی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10552165
آگهی تصمیمات شرکت پیروز پیمان صنعت سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۹۰۱۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۲۱۲۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۹/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و احمد فلاح به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیداحمد نجم‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و گل‌مریم ظروفچی‌بنیسی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی جمالی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 531654

آگهی تصمیمات شرکت پروتئین ایران
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۹۹
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۹/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و احمد فلاح به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء آقایان محمد اسکندری افشاری و حمیدرضا میری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10286576
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر سهامی خاص بشماره ثبت ۳۸۰۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۱۴۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۴/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9661768
آگهی تصمیمات شرکت رشد صنعت نیرو سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۵۳۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۹۸۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت بازرس اصلی و احمد فلاح به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9982109
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر گلستان سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۲۷۷۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۱۲۲۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه مدیریت و حسابرسی امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۹/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10318597
آگهی تغییرات شرکت طیور گستر خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۴۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه مدیریت و حسابرسی امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10073033
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع کارخانجات سوربن شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۰۶۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی امین مشاو بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و احمد فلاح به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9752674
آگهی تصمیمات شرکت پیروز پیمان صنعت سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۹۰۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۱۲۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۴/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و احمد فلاح به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سید احمد نجم‎آبادی به کدملی xxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت‎مدیره، محمدحسین پیروزی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت‎مدیره، علی جمالی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و به طور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9756205
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی طیور سپیدان آمل (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۷۲۰۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۹۷۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۱/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۲/۵/xxx۱ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای یداله رنجبر به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ تا تاریخ۱۲/۵/xxx۱.

در‌ تاریخ۶/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10467790
آگهی تغییرات شرکت سپیدان گستر تکسا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۳۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۷/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10049089
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شماره ثبت ۱۷۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: محسن نظریان فرزند محمد به ش ش xxx ص از بیجار با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا موسسه قرار گرفت. حسین طالبی به کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال افزایش داد. احمد فلاح به کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. حسین طالبی بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن نظریان بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و احمد فلاح بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10202271
آگهی تصمیمات شرکت فنی مهندسی پویش پژوهان صنعت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۴۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۴۷۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۹/۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و احمد فلاح به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9681549
آگهی تغییرات شرکت طیور گستر خزر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۲۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۴۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۵/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه مدیریت و حسابرسی امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۶/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10339467
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۲۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه مدیریت و حسابرسی امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۶/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10277278
آگهی تصمیمات شرکت دریا خاک پی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۹۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۹۵۵۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه امین مشاور بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و احمد فلاح کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. بهروز گتمیری کدملی xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و کیوان کیوان پژوه کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا عالم زاده کدملی xxxxxxxxx۳ و شیرین حقیقت کاشانی کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10573804
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌ گذاری و بازرگانی میلاد گستر سپهرسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۴۳۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۰/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10596568
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۳/۱۲/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۱

در تاریخ۹/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10653738
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های غذایی سفره رنگین دریا سهامی‌خاص ثبت‌شده‌بشماره ۱۸۸۷۸۹و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۰۸۰۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۸/۸۹ واصل گردید: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و احمد فلاح به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10674166
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۲/۵/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۱۲/۵/۹۱.

در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10688861
آگهی تصمیمات شرکت پروتئین ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۱۹۹و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۲۴۹۰۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و احمد فلاح به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. محمد اسکندرافشاری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عباس حمزه به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا میری به کدملی xxxxxxxxx به سمت مدیرعامل و حسن میری به کدملی xxxxxxxxx بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و علیرضا میری به کدملی xxxxxxxxx۹ و اکرم اسکندرافشاری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء محمد اسکندرافشاری و حمیدرضا میری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10760144
آگهی تصمیمات شرکت رشد صنعت نیرو سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۵۳۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۹۸۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشار بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت بازرس اصلی و احمد فلاح به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا زنگنه‌کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ ابوالقاسم تیموریان به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ اسماعیل ابوالقاسمی‌مقدم به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ محسن تیموریان به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ محمدرضا زنگنه‌کاظمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و اسماعیل ابوالقاسمی‌مقدم به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و قائم مقام مدیرعامل و ابوالقاسم تیموریان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر محمدرضا زنگنه‌کاظمی و اسماعیل ابوالقاسمی‌مقدم و ابوالقاسم تیموریان و محسن تیموریان همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10790392
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۲۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه مدیریت و حسابرسی امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10797945
آگهی تغییرات شرکت سپیدان گستر تکسا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۸۱۱۵۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۳۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۱۸/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10839564
آگهی تصمیمات شرکت رشد صنعت سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۷۹۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۲۷۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و احمد فلاح به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10839915
آگهی تأسیس شرکت بی بی کیو ایرانیان نوین سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۹/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۹/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار کیهان آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ساخت فرآوری تهیه نگهداری خواباندن انجماد کنسرو کردن خرید و فروش واردات و صادرات و توزیع کلیه کالاهای مجاز خرید و فروش کلیه غذاها اغذیه و فست فود غذای فوری غذای خام غذای نیمه فرآوری شده غذای تمام فرآوری شده محصولات زراعی محصولات فرعی و ترکیبات آنها برای ساخت کلیه محصولات غذایی ساخت و تاسیس بهسازی نوسازی سازماندهی و نگهداری فنی رستورانهای زنجیره‌ای مشارکت یا اخذ یا اعطا حق‌الامتیاز رستورانهای زنجیره‌ای به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری انجام کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی پل رومی پلاک ۵۷ طبقه ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۶

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۵۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۹/۸/۹۱ نزد بانک ملت شعبه گلفام آفریقا پرداخت گردیده‌است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای علی سواسری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای امیر رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای سید مرتضی کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای رضا تربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و احدی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه امین مشاور بصیر به شماره ثبت xxx۳۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای احمد فلاح‌ به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10887832
آگهی تغییرات شرکت سوربن ترابر خزر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۷۷۶۰۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۶۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۱۸/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10892926
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های غذایی سفره رنگین دریا سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۱۸۸۷۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۸۰۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و احمد فلاح به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیر‌الانتشارابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10895092
آگهی تصمیمات شرکت بستاب بنا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۰۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۶۴۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و احمد فلاح به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10909889
آگهی تغییرات شرکت حمایت گستر ایران خودرو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۵۶۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۶/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10972441
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مالی شهر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۹۵۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۶۰۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و احمد فلاح به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11032226
آگهی تصمیمات شرکت دریا خاک پی سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۳۹۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۹۵۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۳/۹۰ واصل گردید: موسسه امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و احمد فلاح به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11035259
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی و صنایع غذایی آسان اندیشان شفق سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۰۲۱۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۶/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11042477
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر گلستان سهامی خاص به‌ شماره ثبت ۳۸۲۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۲۲۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه مدیریت و حسابرسی امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۵/۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11045116
آگهی تصمیمات شرکت الکترو زرسازه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۸۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۹۰۷۷۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ۱۷/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۸/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و احمد فلاح به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11047148
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مالی شهر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۵۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۶۰۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و احمد فلاح به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان بازنشستگی شهرداری تهران به نمایندگی جواد اسلامی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و سازمان عمران مناطق شهرداری تهران به نمایندگی فریدون آخوندی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت شهر سالم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی اسماعیل غفاری به کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه‌گذاری شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی پرویز صاعدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت خدمات اداری شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی جعفر معصوم‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ اسماعیل غفاری بسمت رئیس هیئت‌مدیره، جواد اسلامی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، فریدون آخوندی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11112230
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11170990
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های غذایی سفره رنگین دریا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۸۷۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۸۰۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و احمد فلاح به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس حمزه به کد ملی xxxxxxxxx۹ و سعید محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و مهدی حمزه به کد ملی xxxxxxxxx۴ و مسعود محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ مسعود محمدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره، عباس حمزه بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، مهدی حمزه بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با یک امضا از طرف آقایان عباس حمزه و مهدی حمزه و یک امضا از طرف آقایان سعید محمدی و مسعود محمدی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11404734
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی محیا آمل خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۶۳۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۶۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ. اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سیدمحمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۱.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سیدمحمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای عارف درزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۱.

۴ـ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۹/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11404842
آگهی تغییرات شرکت مهر مروارید دریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۶۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۷/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصوِیب رسید.

در تاریخ۰۷/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11409982
آگهی تصمیمات شرکت کفپوش ایساتیس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۹۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۸۵۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و فوق‌العاده مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و احمد فلاح به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتِِِِ‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محمدرضا دهقان‌دهنوی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ و احمد زارع به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ و مسعود زارع به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به موجب صورتجلسه هیئتِِِِ‌مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۰ سید محمدرضا دهقان‌دهنوی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مسعود زارع به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و احمد زارع بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یکی از اعضاء هیئتِِِِ‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11471476
آگهی تصمیمات شرکت فنی مهندسی پویش پژوهان صنعت سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۵۴۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۴۷۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و احمد فلاح به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11517669
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی و صنایع غذایی ارزش آفرینان هوشمند سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۰۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۶۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۶/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11722518
آگهی تصمیمات شرکت رشد صنعت سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۷۹۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۲۷۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت بازرس اصلی و احمد فلاح به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا زنگنه‌کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ ابوالقاسم تیموریان به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ اسماعیل ابوالقاسمی‌مقدم به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ محسن تیموریان به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ نصراله روهنده به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ سهیل زنگنه‌کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ ابوالقاسم تیموریان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و قائم مقام مدیرعامل و اسماعیل ابوالقاسمی‌مقدم به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا زنگنه‌کاظمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر محمدرضا زنگنه‌کاظمی و اسماعیل ابوالقاسمی‌مقدم و ابوالقاسم تیموریان و محسن تیموریان همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11739395
آگهی تغییرات شرکت عمران و ساختمان حامی امید سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۳۰۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۳/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۳/۹/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای رحیم مطهرنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مجیدرضا داوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای علی‌اصغر مونسان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسین کاظم‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی صنایع زندانیان کشور با نمایندگی آقای اکبر غم‌خوار تا تاریخ ۱۳/۹/۹۳.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای رحیم مطهرنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای مجیدرضا داوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی‌اصغر مونسان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسین کاظم‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره و بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی صنایع زندانیان کشور با نمایندگی آقای اکبر غم‌خوار بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای یداله کلانتری‌دهقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۳/۹/۹۳.

۵ـ اوراق و اسناد بهادار و تعهدات مالی شرکت با امضای یداله کلانتری‌دهقی مدیرعامل (امضا ثابت) و اکبر غمخوار رئیس هیئت‌مدیره یا رحیم مطهرنژاد نائب‌رئیس هیئت‌مدیره (امضا غیرثابت) متفقا همراه با مهر شرکت و اسناد عادی با امضاء یداله کلانتری مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۴/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11793206
آگهی تصمیمات شرکت دریا خاک پی سهامی خاص به شماره ثبت۱۳۹۹۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۹۵۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه امین مشاور بصیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و احمد فلاح به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11823197
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر گلستان سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۲۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۲۲۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه مدیریت و حسابرسی امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل می‌باشند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای یوسف‌رضا احمدیان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ تا تاریخ۱۶/۵/۹۱.

در تاریخ۹/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11843658
آگهی تصمیمات شرکت الکترو زرسازه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۶۶۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۲۰۹۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و احمد فلاح به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11897317
آگهی تغییرات شرکت صفا مروارید کنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۵۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۸/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "جمهوری اسلامی" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصوِیب رسید.

در تاریخ۰۷/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11929991
آگهی تصمیمات شرکت بناهای متقارن سنگین سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۰۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۵۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۸/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و احمد فلاح به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11934300
آگهی تغییرات شرکت خدمات صنام الکترونیک سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۹۷۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۴۷۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۰/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمد مخلص‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای عباس حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای امیرعباس پاکدامن به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای فرهاد پاکزادافشار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت ایران گارمنت سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۷ با نمایندگی آقای پرویز توسلی تا تاریخ ۳۰/۷/۹۳.

در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11965677
آگهی تصمیمات شرکت پروتئین ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۱۹۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۲۴۹۰۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ مورخ ۲۰/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۹/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و احمد فلاح به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء آقایان محمد اسکندری‌افشاری و حمیدرضا میری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11980337
آگهی تصمیمات شرکت بناهای متقارن سنگین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۷۷۱ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۵۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۵/۴/۹۰ و مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و احمد فلاح به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی بیات به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسن موسوی‌مدنی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و بهروز سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین‌ گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت به تهران ـ خ خرمشهر ـ خ شهید عربعلی ـ ک ۷ ـ پ ۱۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12020751
آگهی تغییرات شرکت سوربن ترابر خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۰۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۶۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۰/۰۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات