حسن شیرزاد نوری

آقای حسن شیرزاد نوری

کد ملی 214202xxxx
گراف ارتباطات
2
شرکت‌ها
2
آگهی‌ها

شرکت های حسن شیرزاد نوری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که حسن شیرزاد نوری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14175336
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱-آقای محسن کریمی (شماره ملی xxxxxxxxx۹) شخصیت حقوقی به نمایندگی از شرکت مهد امید آرین (شماره ثبتxxxxxx)به عنوان ریس هیات مدیره منصوب شدند. ۲-۱—آقای بهروز مهری(شماره ملی xxxxxxxxx۰)شخصیت حقوقی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی جهرم (شماره ثبتxxx۱۱) به عنوان عضو هیات مدیره منصوب شدند. ۳-۱-آقای روح اله ناصرزاده (شماره ملی xxxxxxxxx۸)شخصیت حقوقی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فسا (شماره ثبت xxx۱۲ )به عنوان نایب ریس هیات مدیره منصوب شدند. ۴-۱-آقای محمد مهدی رحیمی (شماره ملیxxxxxxxxx۴)شخصیت حقوقی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فیروزآباد(شماره ثبت xxx۱۵)به عنوان هیات مدیره منصوب شدند. ۵-۱-آقای حسن شیرزاد نوری (شماره ملی xxxxxxxxx۲)شخصیت حقوقی به نمایندگی ازبانک صادرات ایران (شماره ثبت xxx۳)به عنوان عضو هیات مدیره منصوب شدند. ۲برداشت از حسابهای ریالی و ارزی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور مالی از قبیل چک بروات و سفته های شرکت با امضای مشترک ریس هیات مدیره و مدیرعامل و در غیاب یکی از آنها با امضای فرد حاضرو یکی از اعضاهیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری در حدوداختیارات اداری مشخص شده در اساس نامه ویا تصمیمات هیات مدیره و با امضامدیرعامل همراهبا مهر شرکت معتبر می باشد. ۳-اعضای هیات مدیره آقای بهروزمهری را به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی داراب برای مدت ۲ سال انتخاب نمودند. اعضای هیات مدیره آقای پرویز کریمی را به عنوان دبیر هیات مدیره شرکت پتروشیمی داراب جهت پیگیری توافقات مصوبات و پیگیری امور مربوط به هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب نمودند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13093529
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان سپهر ارم شیراز درتاریخ ۰۴/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: جمع آوری وجوه از متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق و ساخت پروژه ساختمانی اداری تفریحی ارم شیراز در زمینی به مساحت xxx۴ متر مربع واقع در شهر شیراز ضلع جنوب غربی بلوارارم از محل وجوه یاد شده و سپس فروش واحدهای ساختمانی پروژه فوق و در نهایت تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه گذاران صندوق است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران بلوار نلسون ماندلا نبش ارش غربی ساختمان سپهر افریقا پلاک xxx طبقه پنجم کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق در هر زمان برابر جمع قیمت اسمی واحدهای سرمایه گذاری صادره طبق تشریفات اساسنامه است. سرمایه صندوق در تاریخ تاسیس به مبلغ ۵ میلیارد ریال شامل xxxxxx واحد سرمایه گذاری بانام به قیمت اسمی هر واحد xxx۰۰ ریال می‌باشد. وجه سرمایه به استناد نامه شماره xxx/xxx۳/۷۲ مورخ ۰۵/۰۴/xxx۵ بانک صادارات ایران شعبه بلوار آفریقا، تماما پرداخت شده_است. ارکان صندوق: علی اسلامی بیدگلی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ (متولی صندوق) به سمت رییس هیئت مدیره: محمد رضا دیهیمی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ مدیر ساخت به سمت نایب رییس هیئت مدیره. محمد مجلج نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر ماندگار خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره. حسن شیرزاد نوری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی از علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت حسابرس. بهروز زارع به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ مدیر صندوق و متعهد پذیره نویسی و بازار گردان به سمت عضو هیئت مدیره اصلان جنوبی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور خط و صفحه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت ناظر صندوق برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک سفته برات و با امضای دو نفر از سه نفر بهروز زارع، محمد وطن پور و اسماعیل رازقی دهبنه همراه با مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا بهروز زارع و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه. روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه ابرار می‌باشد. طی نامه شماره xxx۹۳ , xxx مورخ ۱۸/۰۷/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات