غلام شاهری

غلام شاهری

کد ملی 214186xxxx
گراف ارتباطات
45
شرکت‌ها
90
آگهی‌ها

شرکت های غلام شاهری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که غلام شاهری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
تولیدی خوراک دام و طیور و آبزیان درنا پلت سوادکوه
تولیدی خوراک دام و طیور و آبزیان درنا پلت سوادکوه
بازرس اصلی
پالایش شمال
پالایش شمال
بازرس علی‌البدل
پشتیبانی نهاده های دام پند
پشتیبانی نهاده های دام پند
بازرس علی‌البدل
دان و علوفه شرق
دان و علوفه شرق
کشت و صنعت سبز آوران زرین
کشت و صنعت سبز آوران زرین
بازرس علی‌البدل
بهین سازان لاستیک آسیا
بهین سازان لاستیک آسیا
تولیدی یدک سازان آمل
تولیدی یدک سازان آمل
آریاک چوب شمال
آریاک چوب شمال
بهین ظرف مازندران
بهین ظرف مازندران
صنایع نسوز مازند سرام
صنایع نسوز مازند سرام
دوشه پلاست آمل
دوشه پلاست آمل
فرآورده های لبنی دوشه آمل
فرآورده های لبنی دوشه آمل
فولادین ذوب آمل
فولادین ذوب آمل
گروه صنعتی طبر فولاد
گروه صنعتی طبر فولاد
صنایع کشتی سازی و سازه های دریائی پارس
صنایع کشتی سازی و سازه های دریائی پارس
پترو سازه جم
پترو سازه جم
بازرس علی‌البدل
گروه صنعتی زرنیاک و جم
گروه صنعتی زرنیاک و جم
بازرس علی‌البدل
بازرگانی هزاره سوم نوین آمارد
بازرگانی هزاره سوم نوین آمارد
فرآورده های لبنی گلا آمل
فرآورده های لبنی گلا آمل
تیرچه صنعت البرز
تیرچه صنعت البرز
آدنیس صنعت شمال
آدنیس صنعت شمال
ارس تابان
ارس تابان
پارس مهر کاسپین
پارس مهر کاسپین
تولیدی آمل پخش
تولیدی آمل پخش
ستاره توتون کاسپین
ستاره توتون کاسپین
مهندسی زرین سوله جم
مهندسی زرین سوله جم
بازرس علی‌البدل
لابراتوارهای جوان دارو
لابراتوارهای جوان دارو
بازرس علی‌البدل
تهیه مواد ساختمانی مانا
تهیه مواد ساختمانی مانا
بازرس علی‌البدل
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس علی‌البدل
نارنجستان زیبای شمال
نارنجستان زیبای شمال
بازرس علی‌البدل
حسابرسی آئین ارقام ایرانیان حسابداران رسمی
حسابرسی آئین ارقام ایرانیان حسابداران رسمی
نایب رییس هییت مدیره
ساختمانی و راهسازی تاریر
ساختمانی و راهسازی تاریر
بازرس علی‌البدل
آمل کربوراندم
آمل کربوراندم
بازرس علی‌البدل
نیک سرد شمال
نیک سرد شمال
خشکبار الماس یار
خشکبار الماس یار
بازرس علی‌البدل
مرکز جراحی محدود آریا آمل
مرکز جراحی محدود آریا آمل
پیوند ارقام راهبر ایرانیان
پیوند ارقام راهبر ایرانیان
مازرون فوم قائم
مازرون فوم قائم
بازرس اصلی
تولیدی تینار فوم خزر
تولیدی تینار فوم خزر
بازرس اصلی
پویا فوم قائم خزر
پویا فوم قائم خزر
بازرس اصلی
خدمات مهندسی پالند سازان شمال
خدمات مهندسی پالند سازان شمال
بازرس اصلی
نما چوب شمال
نما چوب شمال
بازرس اصلی
صنایع چوبی بهار نارنج مطلق
صنایع چوبی بهار نارنج مطلق
بازرس اصلی
صنایع چوب لاوین مطلق
صنایع چوب لاوین مطلق
بازرس اصلی
غزال شیمی
غزال شیمی
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14830658
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۵۴۸۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ مؤسسه حسابرسی پیوندارقام راهبر ایرانیان به شناسه ملی کد xxxxxxxxx۷۶ با نمایندگی آقای غلام شاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای ناصر خرم نیاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. ۲ـ روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ـ ترازنامه وحساب سود(زیان)وصورتهای مالی شرکت منتهی به ۲۹اسفندxxx۷ مورد تصویب قرارگرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14719554
آگهی تغییرات شرکت مرکز جراحی محدود آریا آمل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۷۳۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۰۴/xxx۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند : سیدرحمان موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و علیرضا دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و ماشااله حبیبی شاهاندشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و احمد صمدی نسب شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره ۲ موسسه حسابرسی پیوند ارقام راهبر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی آقای غلام شاهری شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و رمضان بروان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند . ۳ ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به xxx۷ به تصویب مجمع رسید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14696344
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های لبنی گلا آمل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۸ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۵۳۶۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - موسسه پیوند ارقام راهبر ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی آقای غلام شاهری شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و منوچهر مهربخش انبوهی باکد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14507377
آگهی تغییرات شرکت خشکبار الماس یار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۲۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف ) ترازنامه و صورتهای مالی سال xxx۶ مورد تصویب مجمع واقع گردید . ب ) تجارت موسسه پیوند ارقام راهبر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ ( به نمایندگی آقای غلام شاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ ) بعنوان بازرس اصلی و خانم ماندانا عطاریان بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . ج ) روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14214091
آگهی تغییرات شرکت صنایع کشتی سازی و سازه های دریائی پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۰۹۰۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ برابر تاییدیه شماره xxx۸,xxx,xxx مورخ ۱۰/۰۶/xxx۷ اداره کل میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری استان مازندران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب مجمع رسید. ـ موسسه پیوند ارقام راهبرایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی آقای غلام شاهری شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای عیسی صالحی زرخونی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14146120
آگهی تغییرات شرکت غزال شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۴۲۹۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: علی محمد عرب بشماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ مصطفی خرسندی آملی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ ساغرعرب بشماره ملیxxxxxxxxx۶ ـ عباس خرسندی آملی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ ساقی شهیدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ ـ ۲بازرسین شرکت برای مدت یکسال مالی به قرار ذیل تعیین گردیدند: پیوند ارقام راهبر ایرانیان حسابداران رسمی بشماره ملی xxxxxxxxx۷۶ بنمایندگی آقای غلام شاهری کدملی xxxxxxxxx۶بعنوان بازرس اصلی و آقای جواد کیهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل. ـ ۳روزنامه کثیرالانتشارکیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13992322
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب لاوین مطلق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۷۸۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ در خصوص انتخاب بازرسان: موسسه پیوند ارقام راهبر ایرانیان به کد ملی xxxxxxxxx۷۶ (به نمایندگی آقای غلام شاهری به کد ملی xxxxxxxxx۶) به سمت بازرس اصلی و آقای رضا فتحی شوب به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ـ ترازنامه و صورتهای مالی سال xxx۵ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13988547
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های لبنی گلا آمل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۸ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۵۳۶۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه پیوند ارقام راهبر ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی آقای غلام شاهری شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای منوچهر مهربخش انبوهی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۱/xxx۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان ایرج شجری شماره ملی xxxxxxxxx۸ علیرضا شجری شماره ملی xxxxxxxxx۵ عزت اله نجفی مقدم نژاد شماره ملی xxxxxxxxx۹ محمد حسین شجری شماره ملی xxxxxxxxx۳ خانم سوسن صیاد شماره ملی xxxxxxxxx۴ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13890941
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوبی بهار نارنج مطلق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۴۵۱۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تا تاریخ ۲۰/۰۹/xxx۸ انتخاب گردیدند: - آقای علیرضا اسمعیل پور مطلق به کد ملی xxxxxxxxx۹ به مدت دو سال - خانم معصومه بیگم میرگلی طبری به کد ملی xxxxxxxxx۳ به مدت دو سال - خانم بهاره اسمعیل پور مطلق به کد ملی xxxxxxxxx۱ به مدت دو سال ب) موسسه پیوند ارقام راهبر ایرانیان به کد ملی xxxxxxxxx۷۶ (به نمایندگی آقای غلام شاهری به کد ملی xxxxxxxxx۶) به سمت بازرس اصلی و آقای رضا فتحی شوب به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ج) روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت صنایع چوبی بهار نارنج مطلق انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13503580
آگهی تغییرات شرکت نما چوب شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۶۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه پیوند ارقام راهبر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی آقای غلام شاهری شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی وآقای رضا نصری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404115
آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی پالند سازان شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۴۱۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای حمید رضا باقر نژاد عمران بشماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای محسن رجائی لیتکوهی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ خانم شیرین دستوم بشماره ملی xxxxxxxxx۴ ب) موسسه پیوند ارقام راهبر ایرانیان به کدملی xxxxxxxxx۷۶ (به نمایندگی آقای غلام شاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت بازرس اصلی و خانم مائده فقانی آهنگری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ج) روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت خدمات مهندسی پالند سازان شمال انتخاب شد. د) ترازنامه و صورتهای مالی سال xxx۴ مورد تصویب مجمع واقع گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13366300
آگهی تغییرات شرکت مازرون فوم قائم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۵۱۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه پیوند ارقام راهبر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ با نمایندگی آقای غلام شاهری به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و خانم انسیه امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ تراز تامه مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13366304
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تینار فوم خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۸۶۸۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) تراز تامه مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب مجمع رسید. ۲ موسسه پیوند ارقام راهبر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی آقای غلام شاهری به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و انسیه امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13366308
آگهی تغییرات شرکت پویا فوم قائم خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۷۵۳۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۵ شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه پیوند ارقام راهبر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی آقای غلام شاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی وآقای مهدی غفار پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13040373
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری پیوند ارقام راهبر ایرانیان درتاریخ ۰۵/۰۷/xxx۵ به شماره ثبت xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع موسسه: خمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی بازرسی قانونی مشاوره مدیریت مالی طراحی و پیاده سازی سیستم مالی خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی نظارت برامورتصفیه ارزیابی سهام و سهم الشرکه داوری مالی خدماتی که توسط دادگاههاو مراجع قضایی درچارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته_می‌شود سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تایید میشود بعداز اخذ مجوزازمراجع ذیصلاح ثبت شرکت بمنزله شروع فعالیت نمی‌باشد مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: امل خیابان طالب املی روبروی دریای ۲۶ طبقه دوم فروشگاه کاشی نیلو کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه موسسه: مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی می‌باشد. اولین مدیران موسسه: آقای غلام شاهری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره آقای هاشم حبیبی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رییس هییت مدیره اقای منوچهر احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضاء هریک از اعضای هییت مدیره منفردا همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازگشت به نامه شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۹/۶/۹۵ از سوی جامعه حسابداران رسمی ایران. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12982800
آگهی تغییرات حسابرسی آئین ارقام ایرانیان حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۳۵۵
بموجب نامه شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۳۰/۵/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای غلام شاهری با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیر تصفیه انتخاب گردید و مدت تصفیه نیز یک سال اعلام گردید و آدرس محل تصفیه آمل خیابان طالب آملی روبروی دریای ۲۶ طبقه دوم فوشگاه کاشی نیلو کدپستی xxxxxxxxx۹ تعیین گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12946692
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های لبنی دوشه آمل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۵۴۸۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای اسماعیل آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱، آقای بزرگمهر دادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱، آقای رحیم محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳، خانم فتانه آبادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و خانم ناهید رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ ب) مؤسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی آقای غلام شاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ را به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر خرم نیاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ را به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردید ج) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب گردید. د) ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی شرکت منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12719129
آگهی تغییرات شرکت خشکبار الماس یار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۲۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ - موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی غلام شاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی ماندانا عطاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ - صورتهای مالی وترازنامه سال ۹۳ شرکت مورد تصویب قرارگرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669808
آگهی تغییرات شرکت بهین ظرف مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۴۴۸۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/xxx۴ شرکت مذکور تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید: الف) نامبردگان ذیل به سمت عضو هیات مدیره شرکت به مدت دوسال انتخاب گردیدند: ۱ آقای ایرج شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۸. ۲ آقای علیرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۵. ۳ آقای محمد حسین شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ب) موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی آقای غلام شاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی وآقای منوچهر مهربخش انبوهی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند ج) روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. د) ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۳ شرکت به تصویب مجمع رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12655516
آگهی تغییراتحسابرسی آئین ارقام ایرانیان حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۲/xxx۳ و مجوز جامعه حسابداران بشماره xxx۲۹/۹۳ مورخ ۳۰/۰۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل مؤسسه به نشانی آمل، خیابان طالب آملی، روبروی دریای ۲۶، طبقه دوم فروشگاه نیلو، کدپستی xxxxxxxxx۹ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شعبه مؤسسه در تهران بزرگراه رسالت، بین رشید وتیرانداز، پلاک xxx واحد یک کد پستی: xxxxxxxxx۱ تاسیس گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بشرح ذیل: غلام شاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و حسن روشن زاده به مشاره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن صادقی گیل زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و هاشم حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12558269
آگهی تغییرات شرکت مهندسي زرين سوله جم شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۳۲۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۵۳۱۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیامک قبادی اسکی با کدملی xxxxxxxxx۶به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ آقای مهندس علیرضا زرین نژاد کدملی xxxxxxxxx۵ ـ خانم دکتر لادن سیف کدملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت گروه صنعتی زرنیاک وجم شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۳ به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12558837
آگهی تغییرات شرکت مركز جراحي محدود آريا آمل شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۷۳۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای دو سال انتخاب شدند: ـ آقای سیدرحمان موسوی به شماره ملی : xxxxxxxxx۸ آقای علیرضا دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای ماشااله حبیبی شاهاندشتی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ آقای غلام شاهری به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ (به نمایندگی موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان) و آقای رمضان بروان به شماره ملی: xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12547368
آگهی تغییرات شرکت صنايع كشتي سازي وسازه هاي دريائي پارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۰۹۰۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۰۷/xxx۵ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:آقایان: ۱.حسام اردشیر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ۲.حسین زارع زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ۳.محسن کاظمی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ ۲موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای غلام شاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12230132
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نیک سرد شمال درتاریخ ۲۷/۰۳/xxx۴ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید و بسته بندی انواع گوشت قرمز و سفید و ماهیان و طیور، انواع مواد غذایی، کشتارگاه طیور، تبدیل ضایعات، احداث سردخانه بالای صفری و زیر صفری، خرید و فروش و واردات و صادرات علوفه خوراک دام و طیور و انواع گوشت سفید و قرمز، واردات و صادرات، ایجاد نمایندگی در خارج از کشور در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. تبصره: ثبت موضوع فوق به منزله اخذ یا صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مازندران آمل جاده هراز سه راه امام زاده عبدالله ع ـ قریه کم کلا جزء دهستان دشت سر جنب شرکت چاپ اندیشه کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که xxx سهم بانام می باشد.و مبلغ xxxxxx۰۰ ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک کشاورزی شعبه آمل بشماره xxx۱,xxx مورخ ۸/۷/۹۳ پرداخت گردیده ومابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران شرکت:۱ ـ آقای سهیل نیک پور به عنوان رئیس هیئت مدیره و ۲ ـ خانم سهیلا نیک پور به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و ۳ ـ آقای پرویز نیک پور به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان باشماره ثبت xxx۰۵ و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و کد پستی: xxx۷۹ xxx۷۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلام شاهری فرزند شعبان دارای شماره ملی xxxxxxxxx۶ با کد پستی: xxx۷۹ ـ xxx۷۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی شرکت انتخاب شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12252942
آگهی تغییرات شرکت خشکبار الماس یار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۲۴۴ و‌شناسه‌ملی۱۰۷۶۰۲۸۲۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ اعضا هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۱۱/xxx۵ بقرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای محمد یارمحمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای میثم یار محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای یاسر یارمحمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ـ دارندگان حق امضاء: موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان حسابداران رسمی به شماره ثبتxxx۰۵ و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلام شاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های داخلی شرکت انتخاب شد. ۴ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12119183
آگهی تغییرات شرکت ارس تابان سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۲۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۴۸۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ بازرسان اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان به شماره ثبت xxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت بازرس اصلی و آقای غلام شاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل، برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی های داخلی شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12078036
آگهی تغییرات شرکت تیرچه صنعت البرز سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۴۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۷۲۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۰۹/xxx۵به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی رمضانی فوکلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حسین رمضانی فوکلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم مینو خامسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ۳ـ موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵آقای غلام شاهری به کدملی xxxxxxxxx۶به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12073590
آگهی تغییرات شرکت آدنیس صنعت شمال سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۱۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای ابوالقاسم رمضانی فوکلائی به کد ملیxxxxxxxxx۴وخانم غنجه رمضانی فوکلائی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و خانم نرگس آقاجانی به کد ملیxxxxxxxxx۱ و آقای سعید رمضانی فوکلائی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ۲ ۲ ـ موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و شماره ثبت xxx۰۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلام شاهری به کد ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12076092
آگهی تغییرات شرکت آمل کربوراندم سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۱۸۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۰۴/xxx۵ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جمال ساروی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد بهرستاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حسین اسمعیل زاده طلوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم زهرا تالشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم آزیتا رشید نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای عطااله ساروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (بعنوان عضو علی البدل) تا تاریخ ۱۸/۰۴/xxx۵. ۲ـ موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان به شماره ثبتxxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای غلام شاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲به تصویب رسید. ـ ۴ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724943
آگهی تغییرات شرکت تولیدی یدک سازان آمل سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۷۳ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۵۵۵۵۴ کدپستی ۴۶۱۶۱۱۱۱۱۱
پیرو آگهی شماره xxx۱۷/۹۳/۰۲ ـ ۳۰/۵/xxx۳باستناد صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۳ که در تاریخ ۲۴/۶/xxx۳ به این اداره واصل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و آقای غلام شاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب مجمع رسید.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686080
آگهی تغییرات شرکت لابراتورهای جوان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه آئین ارقام ایرانیان xxxxxxxxx۵۵ به سمت بازرس اصلی شرکت و غلام شاهری با کدملی xxxxxxxxx۶ب بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ حسابهای مالی و تراز سال xxx۱ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1685165
آگهی افزایش سرمایه شرکت بازرگانی هزاره سوم نوین آمارد سهامی‌خاص ثبت شده بشماره ۴۲۴۴ بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۲۸۲۰ کدپستی ۱۹۵۹۱ ـ ۴۶۱۳۸
پیرو آگهی شماره xxx۹۲/۹۲/۰۲ ـ ۷/۸/xxx۲ باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۱۳/۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و آقای غلام شاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۲ـ سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیارد ریال به مبلغ ده میلیارد ریال منقسم به یکصد سهم یکصد میلیون ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ افزایش سرمایه مبلغ نه میلیارد ریال به موجب گواهی شماره xxx۳/۹۳ ص /xxx۲ ـ ۱۶/۷/۹۳ بانک پاسارگاد شعبه امام خمینی پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1633942
آگهی تغییرات شرکت لابراتورهای جوان دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آئین ارقام ایرانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلام شاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند، آقای اسکندر پرکاوس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای کوروش پیراصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمد جوانشیرگیو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم ماژان جوانشیرگیو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1654038
آگهی تغییرات شرکت صنایع کشتی‌سازی و سازه‌های دریایی و فلزی پارس شماره ثبت ۶۴۷ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۰۹۰۵۲ کدپستی ۴۶۱۶۸۴۳۳۵۰
پیرو آگهی شماره xxx۳۹/۹۲/۰۲ ـ ۲۸/۰۵/xxx۲ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب مجمع رسید.
۲ ـ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و آقای غلام شاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد آشیان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمود اردشیر بشماره ملی xxxxxxxxx۴
۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۵ ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳۰/۰۴/xxx۳ آقای محمود اردشیر بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد آشیان بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ ـ شعبه شرکت در تهران میدان آرژانتین خیابان تجارت کوچه ۱۳ پلاک ۴ واحد ۵ به مدیریت آقای محمد آشیان تأسیس گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ سرپرست ثبت اسناد و املاک آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1654040
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی طبر فولاد سهامی خاص شماره ثبت ۹۶۲ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۴۵۴۴۱ کدپستی ۴۶۱۶۱۵۹۶۴۳
پیرو آگهی شماره xxx۱۶/۹۳/۰۲ ـ ۳۰/۰۵/xxx۳ باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸ و ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و آقای غلام شاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب گردیدند.
۲ ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسین وکیلی ملکی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مرتضی نصری بشماره ملی xxxxxxxxx۰
۳ ـ تعداد ده سهم از یکصد سهم شرکت بشرح مندرج در صورت جلسه اصلاح گردید و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح تغییر یافته است. سرمایه شرکت مبلغ پنج میلیارد ریال منقسم به یکصد سهم که نود سهم آن عادی و ده سهم آن ممتاز پنجاه میلیون ریال که از آن پرداخت شده می باشد.
۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۵ ـ شعبه شرکت در تهران خیابان شریعتی دوراهی قلهک جنب سینا خودرو پلاک xxx۲ طبقه سه واحد ۲۵ کدپستی xxx۹۵-xxx۳۸ به مدیریت آقای ایمان ابراهیمی قائی دایر گردیده است.
۶ ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۹/۰۴/xxx۳ آقای مرتضی نصری بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حسین وکیلی ملکی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها و اوراق عادی با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1623785
آگهی تغییرات شرکت دوشه پلاست آمل سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۱۸ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۶۹۱۲۰ کدپستی ۴۶۱۶۱۵۹۶۳۷
پیرو آگهی شماره xxx۰۳/۹۲/۰۲ ـ ۲۶/۵/xxx۲باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و غلام شاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای بزرگمهر دادگر بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای ناصر خرم نیاکی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای شهریار دادگر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای فرامرز فاضلی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم فتانه آبادیان بشماره ملی xxxxxxxxx۳
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۲/۴/xxx۳ آقای بزرگمهر دادگر بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم فتانه آبادیان بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر خرم نیاکی بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586850
آگهی تغییرات شرکت مهندسی زرین سوله جم شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۲۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۵۳۱۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت بازرس اصلی و آقای غلام شاهری با کد ملی xxxxxxxxx۶به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. _ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید _ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586851
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی زرنیاک و جم سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۳۲۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت بازرس اصلی و آقای غلام شاهری با کد ملی xxxxxxxxx۶به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1585553
آگهی تغییرات شرکت پترو سازه جم سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۲۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۲۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلام شاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات را به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1611482
آگهی تغییرات شرکت فولاد دین ذوب آمل سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۶۲ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۶۴۲۰۷ کدپستی ۴۶۱۶۱۵۹۱۳۸
پیرو آگهی شماره xxx۹۹/۹۲/۰۲ مورخه ۲۶/۱۱/۹۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۳ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب مجمع رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و آقای غلام شاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ مسئول ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1611488
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های لبنی دوشه آمل سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۵۸ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۵۴۸۳۶ کدپستی ۴۶۱۶۱۵۹۶۳۵
پیرو آگهی شماره xxx۱۵/۹۲/۰۲ـ ۲۵/۹/۹۲ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و آقای غلام شاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای اسماعیل آباد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای بزرگمهر دادگر بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای رحیم محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانمها فتانه آبادیان بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و ناهید رهبر بشماره ملی xxxxxxxxx۱
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گر دید.
۴ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۷/۴/۹۳ آقای اسماعیل آباد بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم فتانه آبادیان بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بزرگمهر دادگر بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا نایب رئیس بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب مجمع رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ سرپرست ثبت اسناد و املاک آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1611436
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پارس مهر کاسپین شماره ثبت ۳۳۲۵ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۵۸۳۰ کدپستی ۴۶۱۶۱۵۹۱۳۸
پیرو آگهی شماره xxx۳/۹۳/۰۲ مورخه ۲۷/۱/xxx۳ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۰/۴/xxx۳ و تاییدیه بشماره xxx۳۹/۱۲ مورخه ۲۸/۵/۹۳ اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان آمل در شرکت فوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
الف: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب مجمع رسید.
ب: آقای محسن جعفری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محسن کاظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مجتبی چراغعلی زاده روشن بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای امین نائیج بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند.
ج: موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و آقای غلام شاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب شدند.
د: طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳۰/۴/۹۳ آقای مجتبی چراغعلی زاده روشن بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محسن کاظمی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن جعفری بعنوان منشی هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت منصوب و مقرر گردید که کلیه اوراق تعهدآور بانکی و غیره باامضاء مدیرعامل و رئیس و در غیاب رئیس باامضاء نایب رئیس همراه با مهر شرکت و اوراق عادی باامضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1577500
آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه صنعتی ساختمانی عمران گستر کاردار سهامی خاص شماره ثبت ۵۹۰۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۶۵۵۶۹ کدپستی ۴۶۱۵۷۶۸۴۳۸
پیرو آگهی شماره xxx۸۹/۹۱/۰۲ ـ ۲۶/۵/xxx۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۴/xxx۳ و ۱۸/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه آیین ارقام ایرانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و آقای غلام شاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ـ سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیارد ریال بمبلغ سی میلیارد و دویست میلیون ریال منقسم به یکصد سهم سیصد و دو میلیون ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بشماره xxx۱۲/۹۲ ـ ۱۴/۱۲/xxx۲ افزایش یافته و مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال سرمایه تعهدی بموجب گواهی شماره ۵/xxx۰ ـ ۶/۵/xxx۳ بانک ملت شعبه ۱۷ شهریور آمل پرداخت گردیده است.
شxxxxxx۲ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1545296
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت سبز آوران زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۷۴۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره عبارتند از آقای علی محمد عرب به کد ملی xxxxxxxxx۹ خانم سکینه وطن خواه به کد ملی xxxxxxxxx۴ و خانم سروناز عرب به کد ملی xxxxxxxxx۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت بازرس اصلی و آقای غلام شاهری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه وصورت سود وزیان مربوط به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1545299
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت سبز آوران زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۷۴۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت بازرس اصلی و آقای غلام شاهری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519000
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آمل پخش سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۳ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۶۰۲۵۰ کدپستی ۴۶۱۳۹۱۶۹۷۸
پیرو آگهی شماره xxx۱۱/۹۱/۰۲ ـ ۱۰/۵/xxx۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۹۲ که در تاریخ ۷/۴/۹۳ به این اداره و اصل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵
آقای غلام شاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد واعظ جوادی بشماره ملی xxxxxxxxx۵
آقای حسین واعظ جوادی بشماره ملی xxxxxxxxx۲
خانم اشرف السادات نبوی نیاکی بشماره ملی xxxxxxxxx۷
۳ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۷/۱۰/۹۲ خانم اشرف السادات نبوی نیاکی بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حسین واعظ جوادی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد واعظ جوادی بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها و اوراق عادی باامضا آقای محمد واعظ جوادی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462375
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پارس مهر کاسپین شماره ثبت ۳۳۲۵ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۵۸۳۰ کدپستی ۵۹۱۳۸‌ـ ۴۶۱۶۱
پیرو آگهی شماره xxx۸/۹۲/۰۲ ـ ۴/۲/xxx۲ باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۴/و ۵/۵/۹۲ و تاییدیه شماره xxx۱۷/۱۲ ـ ۳/۵/xxx۲ اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی آمل در شرکت فوق تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:
الف: آقایان رضا زارع زاده کد ملی xxxxxxxxx۴ و محسن جعفری کد ملی xxxxxxxxx۶ و محمود اردشیر کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای امین نائیج کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند.
ب: موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان کد ملی xxxxxxxxx۵۵ و آقای غلام شاهری کد ملی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب شدند.
ج: طیق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۵/۹۲ آقای رضا زارع زاده بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمود اردشیر بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن جعفری بعنوان منشی هیئت مدیره بمدت سه سال و همچنین آقای محسن جعفری بعنوان مدیرعامل شرکت بمدت دو سال منصوب و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی و غیره با امضاء مدیرعامل باتفاق رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی بدون شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ مسئول ثبت شرکت های ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1370864
آگهی تغییرات شرکت ارس تابان سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۰۴ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۴۸۷۹۵ کدپستی ۴۶۱۶۱۵۹۴۵۱
پیرو آگهی شماره xxx۰۲/۹۲/۰۲ مورخ ۸/۷/xxx۲ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۱/۱۱/xxx۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و آقای غلام شاهری کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ مسئول ثبت شرکت های ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1365818
آگهی تغییرات شرکت تیرچه صنعت البرز سهامی خاص شماره ثبت ۴۵۱۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۷۲۳۱۱ کدپستی ۴۷۱۸۷۶۴۱۱۶
پیرو آگهی شماره xxx۶۷/۹۱/۰۲ ـ ۱۳/۱۰/xxx۱ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۹/۱۱/xxx۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ ـ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و آقای غلام شاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ بتصویب رسیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1365819
آگهی تغییرات شرکت آدنیس صنعت شمال سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۲۹ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۱۷۱۰ کدپستی ۴۶۱۴۱۵۹۸۱۷
پیرو آگهی شماره xxx۶۶/۹۱/۰۲ ـ ۱۳/۱۰/xxx۱ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۹/۱۱/xxx۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ ـ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و غلام شاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ بتصویب رسیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1355531
آگهی تغییرات شرکت بهین سازان لاستیک آسیا سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۶۳ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۰۹۱۲۹ کدپستی ۴۶۱۶۱۱۹۹۳۷
پیرو آگهی شماره xxx۴۷/۹۱/۰۲ ـ ۲۴/۱۲/xxx۱ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و آقای غلام شاهری کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای رمضان پرکاوسی کد ملی xxxxxxxxx و آقای محمد پرکاوسی کد ملی xxxxxxxxx و آقای اسکندر پرکاوسی کد ملی xxxxxxxxx۶ و آقای رضا پرکاوسی کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای ابراهیم پرکاوسی کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سعود روحانی کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مجتبی خان نژاد کد ملی xxxxxxxxx۳
۳ ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۵/۱۰/xxx۲ آقای اسکندر پرکاوسی بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای رضا پرکاوسی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی خان نژاد بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424858
آگهی تغییرات شرکت پالایش شمال شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۸۰۰۱ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۱۷۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند
آقای سید محمد روحانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴، آقای سید مرتضی شکیبا مهر بشماره ملی xxxxxxxxx۷ ، آقای سید سینا شکیبا مهر بشماره ملی xxxxxxxxx۷
موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بسمت بازرس اصلی و آقای غلام شاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255887
آگهی تغییرات شرکت بهین ظرف مازندران سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۰۳ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۴۴۸۳۱ کدپستی ۴۶۱۶۱۵۹۶۳۱
پیرو آگهی شماره xxx۶۶/۹۲/۰۲ ـ ۹/۴/xxx۲ باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵، غلام شاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای ایرج شجری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای علیرضا شجری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد حسین شجری بشماره ملی xxxxxxxxx۳
۳ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب مجمع رسید.
۴ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲/۹/xxx۲ آقای علیرضا شجری بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای ایرج شجری بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عزت اله نجفی مقدم نژاد خارج از سهامداران بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و آقای محمد حسین شجری بسمت منشی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ مسئول ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242945
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های لبنی گلا آمل سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۴۸ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۵۳۶۷۲ کدپستی ۴۶۱۶۱۵۹۵۴۱
پیرو آگهی شماره xxx۹۸/۹۱/۰۲ ـ ۱۶/۱۲/xxx۱: باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۸/xxx۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ ـ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و آقای غلام شاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای ایرج شجری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای علیرضا شجری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای محمد حسین شجری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای عزت اله نجفی مقدم نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم سوسن صیاد بشماره ملی xxxxxxxxx۴
۳ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفته است.
۴ ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۴/۸/xxx۲ آقای عزت اله نجفی مقدم نژاد بعنوان رییس هیئت مدیره و آقای محمد حسین شجری بعنوان نایب رییس هیئت مدیره و آقای علیرضا شجری بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رییس و در غیاب رییس با نایب رییس هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء یکی از سه نفر فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ مسئول ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206947
آگهی تغییرات شرکت پترو سازه جم شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۳۲۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۲۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلام شاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1221259
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی هزاره سوم نوین آمارد سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۴۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۲۸۲۰ کدپستی ۴۶۱۳۸۱۹۵۹۱
پیرو آگهی شماره xxx۷۴/۹۱/۰۲ ـ ۲۱/۱۲/xxx۱ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و غلام شاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی خان نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم فاضله پرکاووسی بشماره ملی xxxxxxxxx۹.
۳ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب مجمع رسید.
۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۹/۷/xxx۲ آقای مجتبی خان نژاد بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم فاضله پرکاووسی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید خان نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ مسئول ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206944
آگهی تغییرات شرکت پترو سازه جم سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۳۲۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۲۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان به شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۵ بسمت بازرس اصلی و غلام شاهری با کد ملی: xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
علیرضا زرین نژاد ب ش م xxxxxxxxx۵ و شرکت مهندسی زرین سوله (جم) به نمایندگی آقای حسام طلوع ب ش م xxxxxxxxx۰ و لادن سیف ب ش xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206950
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی زرنیاک و جم شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۳۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۳۲۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بسمت بازرس اصلی و غلام شاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
علیرضا زرین نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و لادن سیف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت مهندسی زرین سوله جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی ابراهیم اردشیر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به مدت ۲ سال بسمت اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1168963
آگهی تغییرات شرکت فولادین ذوب آمل سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۶۲ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۶۴۲۰۷ کدپستی ۴۶۱۶۱۵۹۱۳۸
پیرو آگهی شماره xxx۵۴/۹۲/۰۲ ـ ۲۵/۸/xxx۱ باستناد صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده و سالیانه مورخ ۲۹و۲۷/۴/xxx۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ ـ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان کد ملیxxxxxxxxx۵۵ و آقای غلام شاهری کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ بموضوع شرکت عبارت (ارائه خدمات آزمایشگاهی و معرفی آن بعنوان یک واحد مستقل جهت ارائه خدمات به ارگانهای دولتی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی) اضافه و ماده دو اساسنامه بشرح فوق تغییر یافته است.
۳ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب مجمع رسید.
۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ مسئول ثبت شرکت های آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1168964
آگهی تغییرات شرکت تولیدی یدک سازان آمل سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۷۳ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۵۵۵۵۴ کدپستی ۴۶۱۶۱۱۱۱۱۱
پیرو آگهی شمارهxxx۴/۹۲/۰۲ مورخ۱۲/۳/xxx۲ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ ـ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان کد ملی xxxxxxxxx۵۵و آقای غلام شاهری کد ملی xxxxxxxxx۶بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ مسئول ثبت شرکت های آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1168965
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی طبر فولاد سهامی خاص شماره ثبت ۹۶۲ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۴۵۴۴۱ کدپستی ۴۶۱۶۱۵۹۶۴۳
پیرو آگهی شمارهxxx۳/۹۲/۰۲ ـ ۱۲/۳/xxx۲ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ ـ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان کد ملی xxxxxxxxx۵۵و آقای غلام شاهری کد ملی xxxxxxxxx۶بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب مجمع رسید.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ مسئول ثبت شرکت های آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1168966
آگهی تغییرات شرکت صنایع کشتی سازی و سازه‌های دریایی و فلزی پارس سهامی خاص شماره ثبت ۶۴۷ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۰۹۰۵۲ کدپستی ۴۶۱۶۸۴۳۳۵۰
پیرو آگهی شماره xxx۷/۹۲/۰۲ ـ ۹/۳/xxx۲ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ ـ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان کد ملی xxxxxxxxx۵۵و آقای غلام شاهری کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب مجمع رسید.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ مسئول ثبت شرکت های ثبت آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151922
آگهی تغییرات شرکت دوشه پلاست آمل سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۱۸ شناسه ملی ۲۱۴۱۸۶۲۴۲۶ کدپستی ۴۶۱۶۱۵۹۶۳۷
پیرو آگهی شماره xxx۸۰/۹۱/۰۲ ـ ۳۱/۳/xxx۱ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ ـ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و آقای غلام شاهری کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب مجمع رسیده است.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ مسئول ثبت شرکت های آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151923
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های لبنی دوشه آمل سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۵۸ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۵۴۸۳۶ کدپستی ۴۶۱۶۱۵۹۶۳۵
پیرو آگهی شماره xxx۰/۹۲/۰۲ ـ ۱۱/۳/xxx۲ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲۸و۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ ـ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و آقای غلام شاهری کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب مجمع رسید.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ ـ بموضوع شرکت انجام فعالیتهای آزمایشگاهی مرتبط با فعالیتهای شرکت اضافه و ماده دو اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ مسئول ثبت شرکت های آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1162850
آگهی تغییرات
بر طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۱/۴/۹۲ شرکت دان و علوفه شرق (سهامی خاص) بشماره ثبت: xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ تغییرات ذیل صورت گرفته است:
۱ـ ترازنامه و حسایب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۱ شرکت به تصویب رسید.
۲ـ موسسه آیین ارقام ایرانیان به شماره ثبت xxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلام شاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۳ اداره ثبت اسناد و املاک بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148220
آگهی تاسیس شرکت
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت صنایع نسوز مازند سرام سهامی خاص که در تاریخ ۵/۵/xxx۲ شماره ثبت xxx۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۶/۵/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ ـ موضوع شرکت: عبارت است از تولید انواع قطعات نسوز و مشاوره طراحی و ساخت انواع کوره های حرارتی دمای بالا و صادرات و واردات خرید و فروش انواع فرآورده های نسوز و کاتالیست ها و غیره و اجرای نسوز کاری انواع کوره های حرارتی مورد نیاز صنایع فولاد سرامیک و نفت و گاز و پتروشیمی و غیره.
۲ ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
۳ ـ مرکز اصلی شرکت: آمل کیلومتر سه اتوبان آمل به بابل خیابان بیست متری باغ مهر انتهای خیابان کدپستی xxx۴۵ ـ xxx۸۱
۴ ـ سرمایه شرکت: دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال منقسم به دوازده هزار سهم دویست هزار ریالی با نام که مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال آن طی گواهی شماره xxx۰ مورخه ۲۵/۴/xxx۲ بانک ملی ایران شعبه آمل پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. .
۵ ـ اولین مدیران شرکت برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/xxx۲ آقای جمال ساروی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی ساروی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سهیل ساروی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و آقای حسین اسماعیل زاده طلوعی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم گوهرشاد بهرستاقی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم زهرا تالشی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و غیره و عقود اسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس و در نبود هریک با امضاء نایب رئیس و مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء هریک از سه امضاداران مجاز و مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ ـ اختیارات مدیرعامل برابر مفاد اساسنامه و مجری مصوبات هیئت مدیره
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل: موسسه آیین ارقام ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و آقای غلام شاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۹ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ مسئول ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1113564
آگهی تغییرات شرکت آریا چوب شمال سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۸۴ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۴۲۴۰ کدپستی ۸۷۱۱۱ـ ۴۶۳۱۱
پیرو آگهی شماره xxx۱۳/۹۲/۰۲ مورخ ۱۰/۴/۹۲ باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۲۷ و ۲۹/۳/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ ـ اصلاح ماده ۳۱ اساسنامه: تعداد اعضا هیئت مدیره از سه نفر به سه الی پنج نفر تغییر یافته است.
۲ ـ موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و آقای غلام شاهری کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای مرتضی نبی زاده کد ملی xxxxxxxxx۳ و آقای احسان الله اسد بیگی کد ملی xxxxxxxxx۶ و آقای امیر حسین اسدبیگی کد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای کیانوش غفاری کد ملی xxxxxxxxx۴ و خانم فرشته صالحی کد ملی xxxxxxxxx۱
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۵ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۳/۹۲ آقای احسان الله اسدبیگی بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امیر حسین اسدبیگی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی نبی زاده بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل با رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ مسئول ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1113498
آگهی تغییرات شرکت آریا چوب شمال سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۸۴ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۴۲۴۰ کدپستی ۴۶۳۱۱۸۷۱۱۱
پیرو آگهی شماره xxx۰۷/۹۲/۰۲مورخ ۸/۴/xxx۲ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱/۱۲/xxx۱ که در تاریخ ۲/۴/xxx۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ ـ موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و آقای غلام شاهری کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسیده است
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ مسئول ثبت شرکت های آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1113563
آگهی تغییرات شرکت بهین ظرف مازندران سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۰۳ بشناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۴۴۸۳۱ کدپستی ۴۶۱۶۱۵۹۶۳۱
پیرو آگهی شماره xxx۳۴/۹۰/۰۲ ـ ۲۶/۱۱/xxx۰ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۵/۱۲/xxx۱ که در تاریخ ۲/۴/xxx۲ به این اداره واصل شد تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ ـ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵و آقای غلام شاهری کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب مجمع رسید.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ مسئول ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1090714
آگهی تغییرات شرکت تولیدی یدک سازان آمل سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۷۳ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۵۵۵۵۴ کدپستی ۴۶۱۶۱۱۱۱۱۱
پیرو آگهی شماره xxx۶۲/۹۱/۰۲ مورخ ۲۷/۱۲/xxx۱ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۲/xxx۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ ـ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و آقای غلام شاهری کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای امین بازیار کد ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمدرضا غفاری کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای رحمت اله حسین زاده کد ملی xxxxxxxxx۱
۳ ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۲/xxx۲ آقای رحمت اله حسین زاده بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امین بازیار بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا غفاری بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ مسئول ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1020669
آگهی تغییرات شرکت بهین سازان لاستیک آسیا سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۶۳ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۰۹۱۲۹ کدپستی ۱۹۹۳۷ ۴۶۱۶۱
پیرو آگهی شماره xxx۹۴/۹۰/۰۲ ۷/۱۰/xxx۰ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:. ۱ موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۵۵ و آقای غلام شاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان رمضان پرکاوسی بشماره ملی xxxxxxxxx و محمد پرکاوسی بشماره ملی xxxxxxxxx و آقای اسکندر پرکاوسی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای ابراهیم پرکاوسی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مجتبی خان نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سعود روحانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱.. ۳ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۱ آقای اسکندر پرکاوسی بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای رضا پرکاوسی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی خان نژاد بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و غیره و عقود و قراردادها با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ مسئول ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 952297
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت سبز آوران زرین با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۴۴۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۷۴۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید: نوع شرکت به سهامی خاص تبدیل شد اساسنامه جدید در ۶۳ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه پیشین شد. موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان xxxxxxxxx۵۵ به سمت بازرس اصلی و غلام شاهری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی محمد عرب به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، سکینه وطن خواه به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سروناز عرب به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx/۲ سهم xxx/xxx/۱ ریالی بانام تماما پرداخت شده میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719864
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبانی نهادهای دام (پند)سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۵۸۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۳۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۵۵ به سمت بازرس اصلی و غلام شاهری به ک م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10525264
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبانی نهادهای دام (پند) سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۳۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۵۵ به سمت بازرس اصلی و غلام شاهری به ک م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702313
آگهی تصمیمات شرکت پالایش شمال سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۵۸۰۰۱و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۱۷۶۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان به ش ملی xxxxxxxxx۵۵ بسمت بازرس اصلی و غلام شاهری به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محمد روحانی به ک م xxxxxxxxx۴ و سید مرتضی شکیبامهر به ک م xxxxxxxxx۷ و سید سینا شکیبامهر به ک م xxxxxxxxx۷ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۱ سید مرتضی شکیبامهر بسمت رئیس هیئت مدیره و سید محمد روحانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9791136
آگهی تصمیمات شرکت پالایش شمال سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۵۸۰۰۱و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۱۷۶۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان به ش ملی xxxxxxxxx۵۵ بسمت بازرس اصلی و غلام شاهری به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محمد روحانی به ک م xxxxxxxxx۴ و سید مرتضی شکیبامهر به ک م xxxxxxxxx۷ و سید سینا شکیبامهر به ک م xxxxxxxxx۷ که بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۱ سید مرتضی شکیبامهر بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید محمد روحانی به سمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در نبود مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 742613
آگهی تغییرات
بر طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ شرکت دان و علوفه شرق سهامی خاص شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ تغییرات ذیل صورت گرفته است:
۱ـ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان بعنوان بازرس اصلی و آقای غلام شاهری کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۰ مورد تصویب قرار گرفته است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ رئیس ثبت اسناد و املاک بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9853019
آگهی تغییرات
بر طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ شرکت دان و علوفه شرق سهامی خاص شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ تغییرات ذیل صورت گرفته است:

۱ـ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان بعنوان بازرس اصلی و آقای غلام شاهری کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۰ مورد تصویب قرار گرفته است.

رئیس ثبت اسناد و املاک بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 628989
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی خوراک دام و طیور و آبزیان درنا پلت سواد‌کوه شماره ثبت ۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۲۶۲۲۰ و کدپستی ۴۷۸۳۱۸۸۷۷۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۵/۱۲/۹۰ به ضمیمه نامه شماره xxx۰ مورخه ۲۰/۲/۹۱ اداره تعاون سواد کوه تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید.
۱ـ موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان شماره ثبت xxx۵۰ به آدرس: تهران، خیابان فرجام شرقی، بین چهار راه خاور و ولیعصر پلاکxxx، طبقه پنجم، شماره تماس xxxxxxxxx به نمایندگی آقای غلام شاهری بشماره شناسنامه xxx صادره از آمل بشماره کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین اسماعیلی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک سواد کوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9957853
آگهی تصمیمات شرکت نارنجستان زیبای شمال سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۲۸۸۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۷۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت بازرس اصلی و غلام شاهری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید موهبت به کدملی xxxxxxxxx۵ و مسعود موهبت به کدملی xxxxxxxxx۳۹ و سهیل موهبت به کدملی xxxxxxxxx۰ و مهرداد موهبت به کدملی xxxxxxxxx۰ و مریم قیاسخانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضا اصلی و عباس موحدین به کدملی xxxxxxxxx۸ و سامان موهبت به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضا علی‌البدل ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۰ مسعود موهبت به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سعید موهبت به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل (به عنوان امضای اصلی) و رئیس هیئت‌مدیره یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10464852
آگهی تصمیمات شرکت لابراتورهای جوان دارو سهامی خاص بشماره ثبت ۵۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۰۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه آئین ارقام ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بسمت بازرس اصلی و غلام شاهری به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. جمشید پیراصغری به کدملی xxxxxxxxx۱ و اسکندر پرکاووس به کدملی xxxxxxxxx۶ و ماژان جوانشیرگیو به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمد جوانشیرگیو به کدملی xxxxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9605650
آگهی تصمیمات شرکت تهیه مواد ساختمانی مانا سهامی خاص ثبت شده به شماره۳۱۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۳۲۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۱/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آئین‌ ارقام ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۵ بسمت بازرس اصلی و غلام شاهری به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9757378
آگهی تصمیمات شرکت لابراتورهای جوان دارو سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۵۹۳۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۰۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه آئین ارقام ایرانیان به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و غلام شاهری به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9757978
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آمل پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۴/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان به عنوان بازرس اصلی, آقای غلام شاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10294933
آگهی تاسیس موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان حسابداران رسمی
موسسه فوق در تاریخ ۲۰/۹/xxx۹ تحت شماره xxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۹/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود. ۱ موضوع موسسه: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی بازرسی قانونی مشاوره و مدیریت مالی طراحی و پیاده سازی سیستم مالی خدمات مالی و حسابداری مالیاتی نظارت بر امور تصفیه خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چهارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته_می‌شود سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تایید می‌شود. ۲ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی موسسه: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ شریعتی ضلع جنوب شرقی پل سیدخندان نرسیده به خیابان دبستان پ xxx۸ ط اول کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۳ ریال می‌باشد. ۵ اولین مدیران موسسه: ۱ ۵ آقای حسن صادقی گیل زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای غلام شاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای حسن روشن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای حسن روشن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10857060
آگهی تصمیمات شرکت پالایش شمال سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۵۸۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۱۷۶۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت بازرس اصلی و غلام شاهری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11092885
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی و راهسازی تاریر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۷۰۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۱۵۱۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه/عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آیین ارقام ایرانیان به شماره ثبتxxx۰۵ و شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۵ به سمت بازرس اصلی و غلام شاهری به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11360992
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی خوراک دام و طیور و آبزیان درنا پلت سواد‌کوه شماره ثبت ۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۲۶۲۲۰ و کدپستی ۴۷۸۳۱۸۸۷۷۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخه ۲۵/۱۲/۹۰ به ضمیمه نامه شماره xxx۰ مورخه ۲۰/۲/۹۱ اداره تعاون سواد‌کوه تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید.

۱ـ موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان شماره ثبت xxx۵۰ به آدرس: تهران، خیابان فرجام شرقی، بین چهار‌راه خاور و ولیعصر پلاکxxx، طبقه پنجم، شماره تماس xxxxxxxxx به نمایندگی آقای غلام شاهری بشماره شناسنامه xxx صادره از آمل بشماره کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین اسماعیلی بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک سواد‌کوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11793685
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت سبز آوران زرین با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۴۴۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۷۴۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید: نوع شرکت به سهامی‌خاص تبدیل شد اساسنامه جدید در ۶۳ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه پیشین شد. موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان xxxxxxxxx۵۵ به سمت بازرس اصلی و غلام شاهری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی‌محمد عرب به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره، سکینه وطن‌خواه به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، سروناز عرب به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هر یک از اعضای هیئت‌مدیره‌ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx/۲ سهم xxx/xxx/۱ ریالی بانام تماما پرداخت شده میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11964368
آگهی تصمیمات شرکت نارنجستان زیبای شمال سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۲۸۸۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۷۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آئین ارقام ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت بازرس اصلی و غلام شاهری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات