عباس رضائیان

عباس رضائیان

کد ملی 214176xxxx
گراف ارتباطات
52
شرکت‌ها
115
آگهی‌ها

شرکت های عباس رضائیان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که عباس رضائیان دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
نساج رنگ تهران
نساج رنگ تهران
بازرس اصلی
فناوران تجارت پویا
فناوران تجارت پویا
بازرس اصلی
ریحان کیمیا
ریحان کیمیا
بازرس اصلی
مهندسی توزین صدر
مهندسی توزین صدر
بازرس اصلی
پرند ماشین
پرند ماشین
بازرس اصلی
فن اوران توسعه پویا
فن اوران توسعه پویا
بازرس اصلی
داده پردازان تدبیر سرمایه
داده پردازان تدبیر سرمایه
بازرس اصلی
بازرگانی و خدماتی پیمان متین امین
بازرگانی و خدماتی پیمان متین امین
بازرس اصلی
فناوران توسعه آریان پاسارگاد
فناوران توسعه آریان پاسارگاد
بازرس اصلی
پارسا حساب متین
پارسا حساب متین
بازرس اصلی
پاسارگاد فرتاک آریان
پاسارگاد فرتاک آریان
بازرس اصلی
صدر الکترونیک پاسارگاد
صدر الکترونیک پاسارگاد
بازرس اصلی
تولیدی و صنعتی صائین صنعت
تولیدی و صنعتی صائین صنعت
بازرس اصلی
اسپیداد
اسپیداد
بازرس اصلی
سومه
سومه
بازرس اصلی
خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات اپسان
خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات اپسان
بازرس اصلی
طلیعه صنعت سلولز
طلیعه صنعت سلولز
بازرس اصلی
بین المللی فروغ آیدین
بین المللی فروغ آیدین
بازرس اصلی
گندم کوب تهران
گندم کوب تهران
تولیدی و صنعتی آژینه
تولیدی و صنعتی آژینه
مهندسی کیفیت سامانه های اطلاعاتی ایده پویای افق
مهندسی کیفیت سامانه های اطلاعاتی ایده پویای افق
بازرس اصلی
حسابرسی آریا بصیر اندیشه
حسابرسی آریا بصیر اندیشه
تولیدی بازرگانی گلبرگ لطیف
تولیدی بازرگانی گلبرگ لطیف
بازرس اصلی
گلیم باف
گلیم باف
بازرس اصلی
مایا پخش آسیا
مایا پخش آسیا
بازرس اصلی
کفش ایرانا
کفش ایرانا
بازرس اصلی
سامان دژپارس
سامان دژپارس
بازرس اصلی
البرز سلولز هشتگرد
البرز سلولز هشتگرد
بازرس اصلی
تولیدی صنعتی پرشین صنعت بهارستان
تولیدی صنعتی پرشین صنعت بهارستان
بازرس اصلی
روانکاران صنعت
روانکاران صنعت
بازرس اصلی
نوین بافان پرنگ منطقه آزاد انزلی
نوین بافان پرنگ منطقه آزاد انزلی
بازرس اصلی
بازرگانی ارمغان فولادجم
بازرگانی ارمغان فولادجم
بازرس اصلی
نگرش رایانه پویا
نگرش رایانه پویا
بازرس اصلی
مهندسی نیک سازان
مهندسی نیک سازان
بازرس اصلی
پلمپ صنعت کارا
پلمپ صنعت کارا
بازرس اصلی
مجموعه پوشاک
مجموعه پوشاک
بازرس اصلی
تولیدی صنعتی سهند پلاستیک کاوش
تولیدی صنعتی سهند پلاستیک کاوش
بازرس اصلی
کیا کاسپین امیر
کیا کاسپین امیر
بازرس اصلی
تولیدی بهداشتی سه برگ خاوران
تولیدی بهداشتی سه برگ خاوران
بازرس اصلی
سباپردازش
سباپردازش
بازرس اصلی
تولیدی بازرگانی مجموعه پوشاک
تولیدی بازرگانی مجموعه پوشاک
بازرس اصلی
تولیدی بازرگانی فولاد پرشین امیر
تولیدی بازرگانی فولاد پرشین امیر
بازرس اصلی
روغن موتور دماوند
روغن موتور دماوند
بازرس اصلی
راه کاراقتصاد
راه کاراقتصاد
بازرس اصلی
کارا تجارت اندیشه پارسیان
کارا تجارت اندیشه پارسیان
بازرس اصلی
بنیان سوله
بنیان سوله
بازرس اصلی
کاوه کارنیک
کاوه کارنیک
بازرس اصلی
سروش دریا پی
سروش دریا پی
بازرس اصلی
پخش نیلوفر دریای خزر
پخش نیلوفر دریای خزر
بازرس اصلی
تولیدی وبهداشتی دستمال ایران
تولیدی وبهداشتی دستمال ایران
بازرس اصلی
تندر تجارت شاهین
تندر تجارت شاهین
بازرس اصلی
مهندسین مشاورتدبیرگران صنعت تهران
مهندسین مشاورتدبیرگران صنعت تهران
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14609649
آگهی تغییرات حسابرسی آریا بصیر اندیشه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۵۰۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۱/xxx۸ و تاییدیه جامعه حسابداران رسمی به شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۲۰/۱/۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عباسعلی صفائیان پور با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیأت مدیره آقای عباس رضائیان با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره آقای مصطفی خادم الحسینی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند . کلیۀ اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل قراردادها ، چک ، سفته ، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه معتبر است . همچنین مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14609655
آگهی تغییرات حسابرسی آریا بصیر اندیشه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۵۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۹/۰۱/xxx۸ و تاییدیه جامعه حسابداران رسمی به شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۲۰/۱/۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رامین امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکای موسسه قرار گرفت . آقای مصطفی خادم الحسینی با کدملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال ، آقای عباسعلی صفائیان پور با کدملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰ ریال وآقای عباس رضائیان با کدملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ ریال جهت افزایش مبلغ سهم الشرکه به صندوق مؤسسه پرداخت نمودند . در نتیجه سرمایۀ مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . اسامی شرکاء پس از افزایش سرمایه به قرار ذیل می‌باشد : آقای مصطفی خادم الحسینی با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال آقای عباسعلی صفائیان پور با کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰ ریال آقای عباس رضائیان با کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰ ریال رامین امامی با کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx ریال آقایان مصطفی خادم الحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، عباسعلی صفائیان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13648718
آگهی تغییرات حسابرسی آریا بصیر اندیشه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۵۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۱/۶/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان مصطفی خادم الحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، عباسعلی صفائیان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - آقای مصطفی خادم الحسینی ش. م xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx. xxx ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد - آقای عباسعلی صفائیان پورش. م xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ ۱. xxx. xxx ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد - آقای عباس رضائیان با پرداخت مبلغ ۲. xxx. xxx ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد - سرمایۀ مؤسسه از مبلغ ۵. xxx. xxx ریال به مبلغ ۱۰. xxx. xxx ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید - لیست شرکا بشرح ذیل قرار گرفت: - آقای مصطفی خادم الحسینی ش. م xxxxxxxxx۱ دارای ۴. xxx. xxx ریال سهم الشرکه - آقای عباسعلی صفائیان پورش. م xxxxxxxxx۸ دارای ۳. xxx. xxx ریال سهم الشرکه - آقای عباس رضائیان ش. م xxxxxxxxx۳ دارای ۳. xxx. xxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13608187
آگهی تغییرات حسابرسی آریا بصیر اندیشه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۵۰۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۳۱/۵/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباسعلی صفائیان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی خادم الحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل مؤسسه تعیین گردیدند. امضای کلیۀ اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه معتبر است. همچنین مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12739498
آگهی تغییراتحسابرسی آریا بصیر اندیشه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۵۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ و مجوز جامعه حسابداران رسمی به شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۰/۱۲/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام موسسه به «حسابرسی آریا بصیر اندیشه» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ماده ۲۸ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: به استثنای گزارشهای موضوع ماده ۱۷، کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مؤسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیر عامل و مهر مؤسسه معتبر است. ماده ۲۹ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سال مالی مؤسسه به «اول مهرماه هر سال آغاز و در روز ۳۱ شهریور ماه سال بعد به پایان می‌رسد» تغییر یافت. مصطفی خادم الحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و عباسعلی صفائیان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ برای مدت ۲ سال به سمت اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12739521
آگهی تغییراتحسابرسی آریا بصیر اندیشه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۵۰۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ و مجوز جامه حسابداران رسمی به شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۰/۱۲/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباسعلی صفائیان پور کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیأت مدیره و عباس رضائیان کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای مصطفی خادم الحسینی کد ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیأت مدیره و مدیر عامل مؤسسه تعیین گردیدند. امضای کلیۀ اسناد و اواق تعهد آور مؤسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیر عامل و مهر مؤسسه معتبر است. همچنین مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524598
آگهی تغییرات شرکت طلیعه صنعت سلولز سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۸۴۹۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید عباس حیدری تکیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490156
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آریا بصیر اندیشه شماره ثبت ۲۰۸۷۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۵۰۴۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۴/۱/۹۳ تاییدیه شماره xxx۲۴/۹۳ مورخ ۲۵/۱/۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عباس رضائیان کد ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت و آقای مصطفی خادم الحسینی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را بمبلغ xxx/xxx/۳ ریال و آقای عباسعلی صفائیان پور با پرداخت مبلغ xxx/۵۰ به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را بمبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال بمبلغ xxx/xxx/۵ ر یال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بشرح ذیل می باشد:
آقای مصطفی خادم الحسینی دارای xxx/xxx/۳ ریال
آقای عباسعلی صفائیان پور دارای xxx/xxx/۱ ریال
عباس رضائیان دارای xxx/xxx ریال
آقایان مصطفی خادم الحسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ عباسعلی صفائیان پور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ عباس رضائیان بشماره ملی xxxxxxxxx۳ برای مدت دو سال بسمت هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490251
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آریا بصیر اندیشه شماره ثبت ۲۰۸۷۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۵۰۴۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/xxx۳ و تاییدیه شماره xxx۲۴/۹۳ مورخ ۲۵/۱/۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عباسعلی صفائیان پور کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره، عباس رضائیان کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی خادم الحسینی کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.
امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است. همچنین مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389473
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و خدماتی پیمان متین امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۶۰۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و آقای سیدامیر قطب به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
آقای سیدابوالفضل حیدری تکیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ آقای سیدعباس حیدری تکیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای سیدحسین حیدری تکیه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389729
آگهی تغییرات شرکت پارسا حساب متین سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۲۹۴۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۷۳۹۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عباس رضائیان بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی آقای سید امیر قطب بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1364640
آگهی تغییرات شرکت ریحان کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۴۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
آقای محمد نیلفروشان ش م xxxxxxxxx۰ و خانم بهجت بانومژده ش م xxxxxxxxx۰ آقای مسعود نیلفروشان ش م xxxxxxxxx۵ آقای فرهاد نیلفروشان ش م xxxxxxxxx۴ آقای امیرحسین لاجوردی ش م xxxxxxxxx۹ و خانم فیروزه نیلفروشان xxxxxxxxx۷
سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
آقای امیرحسین لاجوردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
آقای محمد نیلفروشان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره
خانم بهجت بانومژده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
آقای مسعود نیلفروشان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای فرهاد نیلفروشان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره
خانم فیروزه نیلفروشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199269
آگهی تغییرات شرکت گندم کوب تهران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۸۴۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۳۷۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
عباس رضائیان ک. م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و مصطفی نستار ک. م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان محمدرضا معظمی ک. م xxxxxxxxx۳ بهزاد کهنمی ک. م xxxxxxxxx۱ و مهران احسانی ک. م xxxxxxxxx۸.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182425
آگهی تغییرات شرکت صدر الکترونیک پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۹۳۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عباس رضائیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا امیدعلی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1174383
آگهی تغییرات شرکت طلیعه صنعت سلولز سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۳۸۴۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید عباس حیدری تکیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1174384
آگهی تغییرات شرکت ریحان کیمیا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۴۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۴۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165600
آگهی تغییرات شرکت مهندسی توزین صدر شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۵۷۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۹۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس قانونی اصلی و آقای علیرضا امیدعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165611
آگهی تغییرات شرکت سومه شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۹۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۸۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عباس رضائیان به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و مرجان رجبعلی ارومی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149202
آگهی تغییرات شرکت سومه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۸۸۳۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم مرجان رجبعلی ارومی به شماره xxxxxxxxx۸ به عنوانبازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سیده سارا وفائی ـ آقای موید منیعات ـ آقای سیدیونس وفائی ـ آقای میرفضیلت دخیلی و آقای هوشنگ فرهنگی خانم سیده سارا وفایی به ک م xxxxxxxxx به سمت مدیرعامل و عضوی هیات مدیره آقای موید منیعات به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدیونس وفائی به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای میرفضیلت دخیلی به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره آقای هوشنگ فرهنگی به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059119
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کیفیت سامانه های اطلاعاتی ایده پویای افق سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۸۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۲۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید عباس حیدری تکیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۸/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034896
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی آژینه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۹۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۱ آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای داریوش اصغرنژادمقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مقصود حسین زاده سرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای بابک حسین زاده سرابی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و خانم طاهره سالمی مشهدریزه ئی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018789
آگهی تصمیمات شرکت سومه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۸۸۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ واصل گردید: عباس رضائیان به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و مرجان ربجعلی ارومی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021450
آگهی تصمیمات شرکت گندم کوب تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۳۷۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ عباس رضائیان به ک م xxxxxxxxx۳ برای بقیه مدت تصدی بسمت بازرس اصلی جایگزین الهیار مهدیزاده گردید. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1013957
آگهی تغییرات شرکت ریحان کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۴۳۶۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۵/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عباس رضائیان بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا مومنی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1006471
آگهی تغییرات شرکت بین المللی فروغ آیدین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۲۵۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم مرجان قالخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1006441
آگهی تغییرات شرکت طلیعه صنعت سلولز با مسئولیت محدود بشماره ثبت ۲۳۸۴۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۵۶۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/۱ سهم xxx/xxx/۱ ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. سعید ناقدی نیا به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی اصغر ناقدی نیا به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی ناقدی نیا به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. و عباس رضائیان به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و سید عباس حیدری تکیه به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. امضاء کلیه اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته‌ها و بروات و اسناد تعهدآور و عقوداسلامی و اسناد عادی و اداری به امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و ذیل ثبت در تاریخ تکمیل امضاء گردید. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1007682
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی توزین صدر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۷۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۹۹۹۹۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: عباس رضائیان به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا امیدعلی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1005517
آگهی تغییرات شرکت پارسا حساب متین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۷۳۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای حامد سمیرکرم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1005518
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و خدماتی پیمان متین امین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای حامد سمیرکرم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1005531
آگهی تغییرات شرکت صدر الکترونیک پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۹۳۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا امیدعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۵/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 912061
آگهی تصمیمات شرکت فن آوران توسعه پویا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۷۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره به ۲ الی ۴ نفر تغییر یافت و ماده اساسنامه اصلاح شد عباس رضائیان با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و ندا احسانی نیک با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن رحیمی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مریم امیریان با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضاء حسن رحیمی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743552
آگهی تغییرات شرکت داده پردازان تدبیر سرمایه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۲۵۲۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۵۵۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۳۱/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید عباس حیدری تکیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای احمد رفیع زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت پردیس داده پردازان شاخص سهامی خاص با نمایندگی آقای حجت شیخ عطار و شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸ با نمایندگی آقای شهاب جوانمردی تا تاریخ ۳۱/۱/xxx۳ .
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای احمد رفیع زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای شهاب جوانمردی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پردیس داده پردازان شاخص سهامی خاص با نمایندگی آقای حجت شیخ عطار به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد رفیع زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر عامل.
۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ شهید بهشتی ابتدای خ کاووسی فر پ ۵۹ ط ۳ کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۱/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723830
آگهی تغییرات شرکت گردآورندگان یکتا داده پرداز داتیس سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۸۶۳۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۹۵۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای عباس رضائیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای حامد سمیرکرم به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت فناوری اطلاعات داتام کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای کیوان جامه بزرگ و شرکت فناوری اطلاعات پاسارگاد آریان سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید جعفری و شرکت پردیس داده پردازان شاخص سهامی خاص با نمایندگی آقای شهاب جوانمردی تا تاریخ۲/۱۲/۹۲.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت پردیس داده پردازان شاخص سهامی خاص با نمایندگی آقای شهاب جوانمردی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فناوری اطلاعات داتام کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای کیوان جامه بزرگ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت فناوری اطلاعات پاسارگاد آریان سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید جعفری به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرهنگ فرزان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲/۱۲/۹۲.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۱۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 641971
آگهی تغییرات شرکت صدر الکترونیک پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۳۶۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۹۹۳۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای عباس رضائیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا امیدعلی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۱۰/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626781
آگهی تصمیمات شرکت سومه سهامی خاص ‌به شماره ثبت۴۹۷۱۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۸۸۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۳/۹۱ واصل گردید: عباس رضائیان به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و چنگیز ساروی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10459567
آگهی تصمیمات شرکت سومه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۸۸۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۳/۹۱ واصل گردید: عباس رضائیان به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و چنگیز ساروی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 580424
آگهی تصمیمات شرکت اسپیداد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۸۴۳۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ واصل گردید. موسسه حسابرسی عباس رضائیان به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و ناصراسمعیل صاحباری به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 556094
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی صائین صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۷۰۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: عباس رضائیان به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و حسن درودیان به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9844850
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی صائین صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۷۰۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: عباس رضائیان‌ به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و حسن درودیان به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 552438
آگهی تأسیس شرکت پاسارگاد فرتاک آریان سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۱/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۱/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از صادرات و واردات خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی سازمانها و موسسات دولتی و غیردولتی و ارائه خدمات، نصب و راه اندازی و پشتیبانی در داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، و ایجاد شعب، اخذ و اعطای نمایندگی ترخیص کالا از گمرک کشور، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات اسنادی برقراری اتحاد استراتژیک با شرکتهای خارجی و داخلی و همکاری و مشارکت با آنها در اجرای پروژهای بزرگ، در اجرای طرح های صنعتی و تجاری، مشارکت در شرکتهای ایرانی و خارجی، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید و مشارکت سهام شرکتهای موجود.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ مطهری ـ تقاطع سهروردی ـ جنب بانک پاسارگاد پلاک ۹۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده میلیون سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه مطهری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدحسین فرداد بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان سهامی خاص با نمایندگی آقای سید عباس حیدری تکیه بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ شرکت پاسارگاد آریان قشم سهامی خاص با نمایندگی آقای مجتبی بختیاری بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای امیررضا نیکان مقراضه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای حامد سمیرکرم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 552626
آگهی تغییرات شرکت صدر الکترونیک پاسارگاد سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۹۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۹۳۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا امیدعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۲/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 533458

آگهی تأسیس شرکت فناوران توسعه آریان پاسارگاد
سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: نصب و راه اندازی سیستم های کامپیوتری، مداربسته، شامل دوربین های مداربسته و دزدگیر، اعلام حریق طراحی، تهیه یا تولید، نصب و راه اندازی و پشتیبانی در زمینه سیستم های ویژه نظیر اتوماسیون صنعتی و ساختمان و پیمانکاری مربوط به اجرای کلیه عملیات عمرانی شامل راه سازی، پل سازی، انبوه سازی ساختمان سازی بازسازی و نوسازی بنا خدمات شهری از قبیل محوطه سازی و فضای سبز کلیه امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات مکانیکی، برق و شبکه و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی اخذ وام از بانکها و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و کلیه فعالیتهای مجازی که به نحوی در سوددهی شرکت موثر باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران سهروردی کوچه شهید اقلیمی پلاک ۳۴ واحد ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۹
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه مطهری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ آقای سید ابوالفضل حیدری تکیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای سید رضا حیدری تکیه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای سید حیدر حیدری تکیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای سید هادی حیدری تکیه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره.
۵ـ ۵ ـ آقای سید حیدر حیدری تکیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای حامد سمیرکرم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 533728

آگهی تغییرات شرکت پارسا حساب متین
بامسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۸/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
۱ـ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید.
۲ـ ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال منقسم به دویست سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد دویست سهم بانام می باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.
۳ـ ۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید ابوالفضل حیدری تکیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید عباس حیدری تکیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سید حسین حیدری تکیه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای سید حسین حیدری تکیه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل،
۴ـ ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ ۱ـ آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای حامد سمیرکرم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۶ـ ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 514773

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و خدماتی پیمان متین امین
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای حامد سمیرکرم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9612197
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و خدماتی پیمان متین امین سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۴۴۵۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۲۰۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای حامد سمیرکرم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9970381
آگهی تصمیمات شرکت سامان دژ پارس سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۱۳۱۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۶۱۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۱۰/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: عباس رضائیان به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و حلیمه جوانمردی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 474150

آگهی تغییرات شرکت داده پردازان تدبیر سرمایه
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید عباس حیدری تکیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۹/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 472263

آگهی تصمیمات شرکت پرند ماشین
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۵/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: عباس رضائیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی شکیبا تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 473264

آگهی تصمیمات شرکت فن آوران توسعه پویا
سهامی خاص ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۹/۹۰ واصل گردید: عباس رضائیان به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و پروانه قدس به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. حسن رحیمی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و بابک بهمئی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و مریم امیدیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کیارخ دوست محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ که بابک بهمئی بسمت رئیس هیئت مدیره و مریم امیدیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن رحیمی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9539067
آگهی تصمیمات شرکت پرند ماشین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۳۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۱۷۷۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۵/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: عباس رضائیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی شکیبا تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 464773

آگهی تصمیمات شرکت مهندسی توزین صدر
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: عباس رضائیان به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا امیدعلی به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 460314

آگهی تغییرات شرکت ریحان کیمیا
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 390338

آگهی تصمیمات شرکت نساج رنگ تهران
(سهامی خاص) بشماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۸/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۹/۹۰ واصل گردید: عباس رضائیان به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و قاسم یوسفی به کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: آذر ملاطایفه به کدملیxxxxxxxxx۶، علی جعفری به کدملیxxxxxxxxx۲، محمدجواد جعفری به کدملیxxxxxxxxx۷، آذرملاطایفه به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدجواد جعفری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی جعفری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 398003

آگهی تصمیمات شرکت فناوران تجارت پویا (سهامی خاص) بشماره ثبتxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۷/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۹/۹۰ واصل گردید: عباس رضائیان به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و زهرا کلوشانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10330090
آگهی تصمیمات شرکت نساج رنگ تهران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۶۵۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۸۶۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۹/۹۰ واصل گردید: عباس رضائیان به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و قاسم یوسفی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: آذر ملاطایفه به کدملی xxxxxxxxx۶، علی جعفری به کدملی xxxxxxxxx۲، محمدجواد جعفری به کدملی xxxxxxxxx۷، آذرملاطایفه به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدجواد جعفری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی جعفری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10298904
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی پرشین صنعت بهارستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۴۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم مریم دوات‎گری‎فمی‎تفرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/xxx۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید جواد میرحیدری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سید عباس میرحیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سید جلال میرحیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۲۹/۴/xxx۲ ۵ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید جواد میرحیدری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای سید عباس میرحیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای سید جلال میرحیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای سید جواد میرحیدری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‎ سفته‎ بروات‎ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۴/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10476227
آگهی تصمیمات شرکت نگرش رایانه پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۷۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. عباس رضائیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و مهشیدالسادات جهانمرادی نوری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10437020
آگهی تصمیمات شرکت نوین بافان پرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۷۳۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: عباس رضائیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و محمد خجسته به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9639282
آگهی تغییرات شرکت بین المللی فروغ آیدین سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۶۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۲۵۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای عباس رضائیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم مرجان قالخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ۴/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10106627
آگهی تصمیمات شرکت کفش ایرانا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۰۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۶۷۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. عباس رضائیان به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و شمس اله شکیباپور به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10400022
آگهی تصمیمات شرکت روانکاران صنعت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۶۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۹۲۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. عباس رضائیان به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و احمدرضا اشراقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. خشایار اسکوئیان به کد ملی xxxxxxxxx۷۷ و کتایون عنایتی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و ایرج مروتی به کد ملی xxxxxxxxx۵. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۳/۹۰ خشایار اسکوئیان به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، ایرج مروتی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10128371
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی گلبرگ لطیف (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۷۰۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد خجسته به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۹/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10263562
آگهی تصمیمات شرکت سامان دژ پارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۳۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۶۱۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۹ واصل گردید: عباس رضائیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و حلیمه جوانمردی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9699404
آگهی تصمیمات شرکت فرش و گلیم باف سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۲۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: عباس رضائیان به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و محمد خجسته به ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9912903
آگهی تصمیمات شرکت کفش ایرانا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۷۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۶۷۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: عباس رضائیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و شمس‌اله شکیباپور به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9578340
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی گلبرگ لطیف سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۳۲۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۸۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۵/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای عباس رضائیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد خجسته به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۲۰/۰۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10200163
آگهی تغییرات شرکت البرز سلولز هشتگرد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۰۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۷۵۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد خجسته به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۰/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9866288
آگهی تغییرات شرکت مایا پخش آسیا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۸۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۲۹۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد ولی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10373617
آگهی تغییرات شرکت بین المللی فروغ آیدین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۲۵۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم مرجان قالخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10444748
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی ارمغان فولاد جم سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۹۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۹/۷/۸۹ واصل گردید: عباس رضائیان به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و محمد خجسته به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد صمدی جم به کد ملی xxxxxxxxx۰ ابوالقاسم بهرامی به کد ملی xxxxxxxxx۶ آرزو محمدعلیزاده رامی به کد ملی xxxxxxxxx۶ محمد صمدی جم به سمت رئیس هیات مدیره و ابوالقاسم بهرامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آرزو محمدعلیزاده رامی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء هر یک از اعضای هیات مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10576292
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی نیک سازان سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۵۳۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۶۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۲/۹۰ واصل گردید: عباس رضائیان به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و احمدرضا اشراقی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرهاد اکبری‌جور به کدملی xxxxxxxxx ـ حسین فردمنش به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ حمید تیموری به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ منصور آزادی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۰ منصور آزادی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسین فردمنش به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و فرهاد اکبری‌جور به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء مدیرعامل و دو نفر اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10584334
آگهی تصمیمات شرکت پلمپ صنعت کارا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۷۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۲۹۷۵۴۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ بتصویب رسید. عباس رضائیان‌ به ش‌ملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و ایرج اسفینی‌فراهانی به ش‌ملیxxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10595986
آگهی تأسیس شرکت پاسارگاد فرتاک آریان سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۱/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۱/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از صادرات و واردات خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی سازمانها و موسسات دولتی و غیردولتی و ارائه خدمات، نصب و راه‌اندازی و پشتیبانی در داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، و ایجاد شعب، اخذ و اعطای نمایندگی ترخیص کالا از گمرک کشور، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات اسنادی برقراری اتحاد استراتژیک با شرکتهای خارجی و داخلی و همکاری و مشارکت با آنها در اجرای پروژهای بزرگ، در اجرای طرح‌های صنعتی و تجاری، مشارکت در شرکتهای ایرانی و خارجی، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید و مشارکت سهام شرکتهای موجود.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ مطهری ـ تقاطع سهروردی ـ جنب بانک پاسارگاد پلاک ۹۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده میلیون سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه مطهری پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدحسین فرداد بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید عباس حیدری‌تکیه بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ شرکت پاسارگاد آریان قشم سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مجتبی بختیاری بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای امیررضا نیکان‌مقراضه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای حامد سمیرکرم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10611163
آگهی تصمیمات شرکت مجموعه پوشاک (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۶۹۲۸۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۴۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. عباس رضاییان به ش.ملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و ولی‌اله مهدی‌قلیپور‌سنگاچین به ش.ملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10639803
آگهی تصمیمات شرکت فناوران تجارت پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۶۱۴و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۶۲۹۰۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ واصل گردید: عباس رضائیان به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و زهرا کلوشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10644891
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی سهند پلاستیک کاوش سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۳۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۰۰۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. عباس رضائیان به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و حبیب ‌درویش‌سعیدآباد به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10725678
آگهی تغییرات شرکت داده پردازان تدبیر سرمایه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۲۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۵۵۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۳۱/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید عباس حیدری‌تکیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۱/۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای احمد رفیع‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت پردیس داده پردازان شاخص سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حجت شیخ‌عطار و شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۸ با نمایندگی آقای شهاب جوانمردی تا تاریخ ۳۱/۱/xxx۳ .

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای احمد رفیع‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش سهامی‌خاص با نمایندگی آقای شهاب جوانمردی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت پردیس داده پردازان شاخص سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حجت شیخ‌عطار به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای احمد رفیع‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر‌عامل.

۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ شهید بهشتی ابتدای خ کاووسی‌فر پ ۵۹ ط ۳ کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۱/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10762087
آگهی تأسیس شرکت فولاد کاسپین امیر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۵/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۵/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تهیه تولید و توزیع و حفظ و نگهداری فنی و تعمیرات و خرید و فروش انواع و اقسام آهن‌آلات ذوب و نورد فلزات و ریخته‌گری و تراشکاری ایجاد و راه‌اندازی خطوط تولید و واحدهای تولیدی و کارگاهی و صنعتی تاسیس کارگاه و کارخانه خرید و فروش و واردات و صادرات اقلام مجاز بازرگانی بلاخص موارد مرتبط با موضوع شرکت ترخیص کالاهای مجاز از گمرکات کشور و حق‌العملکاری اخذ و اعطای نمایندگی‌ها و شعب داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانکها و موسسات بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری اعم از ریالی و ارزی گشایش اعتبارات اسنادی و ارزی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و هرگونه فعالی مجازی که در راستای اهداف شرکت و در روند سوددهی مفید و موثر باشد.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ظفر نرسیده به نفت روبروی بانک اقتصاد نوین ساختمان سروناز پ xxx ط ۳ واحد ۱۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک‌هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد یک‌هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲/۵/xxx۰ نزد بانک ملت شعبه مرکزی کرج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای امیرحسین وحدتی‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ خانم فاطمه میرمحمدصادق به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای حسن وحدتی‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای حسن وحدتی‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: : کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای غلامرضا کرم‌زاده‌بلوچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10774711
آگهی تغییرات شرکت ریحان کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۴۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۴۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم فاطمه کیافر به شماره ملی xxxxxxxxx۱به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۲۲/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10871948
آگهی تصمیمات شرکت سه برگ خاوران سهامی‌خاص ‌به شماره ثبت ۲۵۵۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۷۲۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. عباس رضائیان به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و محمد خجسته به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10903267
آگهی تصمیمات شرکت سبا پردازش سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۵۲۰۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۸۵۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۰/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: عباس رضائیان به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و پرویز حبیبی به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10908331
آگهی تأسیس شرکت مهندسی کیفیت سامانه‌ های اطلاعاتی ایده پویای افق سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۵/۰۸/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۵/۰۸/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات خصوصاً در ارتباط با ارتقای کیفیت سامانه‌های نرم‌افزاری‌ـ تولید، تهیه و فروش ابزارهای سخت‌افزاری تهیه و پشتیبانی نرم‌افزارهای مرتبط با زمینه‌کاری شرکت و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی استفاده از تسهیلات بانکی برای شرکت سرمایه‌گذاری مشارکت و ایجاد انواع شرکتها و موسسات ایرانی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی از به شرکتها و موسسات داخلی و خارجی به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه بسته‌های نرم‌افزاری رسانه‌ای و چندرسانه‌ای نشر دیجیتال حامل‌های دیجیتال‌ از قبیل سی‌دی‌ دی‌وی‌دی بلوری و مانند آنها و همچنین اماکن کسب خدمات تجهیزات ماشین‌آلات و نرم‌افزارهای مخصوص فعالیتهای یادشده پس از اخذ مجوز.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران شهید مطهریـ خ اورامان‌ـ کوچه زاهدان‌ـ پلاک۳۹‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به دو میلیون سهمxxx/۱ ریالی که تعداد دو میلیون سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۶۰ مورخ۲۴/۰۷/xxx۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه مطهری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت پردیس داده‌پردازان شاخص سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حجت شیخ‌ عطار به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید علی دانشگر به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای حمیدرضا اسعدی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴‌ـ ۵‌ـ آقای حمیدرضا اسعدی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته‌ بروات‌ و عقد قرارداد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ آقای عباس رضائیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای سید عباس حیدری‌تکیه به شماره ملیxxxxxxxxx۵به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10954623
آگهی تغییرات شرکت داده پردازان تدبیر سرمایه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۲۵۲۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۵۵۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای عباس رضائیان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید عباس حیدری‌تکیه به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۹/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10981327
آگهی تصمیمات شرکت مجموعه پوشاک سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۲۸۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۲۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی‌ سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۳/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت‌مدیره مرکب از ۳ نفر خواهد بود و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. عباس رضائیان به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و ولی‌اله مهدی‌پورسنگاچین به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس هدایت به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و فلورا عسکریان به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و هدیه هدایت به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین‌ گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11051611
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی فولاد پرشین امیر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۳۰۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامرضا کرم‌زاده‌بلوچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11112214
آگهی تصمیمات شرکت فناوران تجارت پویا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۲۱۶۱۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۲۹۰۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۷/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۹/۹۰ واصل گردید: عباس رضائیان به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و زهرا کلوشانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11134867
آگهی تصمیمات شرکت روغن موتور دماوند سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۲۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۶۳۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. عباس رضائیان (حسابداران رسمی) به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و محمد خجسته به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتِِِِ‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود بابایی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ الهام بابایی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئتِِِِ‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ طاهره طالب‌لو به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و الهام بابایی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمود بابایی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11135600
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی توزین صدر سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۷۲۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۹۹۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: عباس رضائیان به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا امیدعلی به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11135997
آگهی تصمیمات شرکت نساج رنگ تهران سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۶۵۲۹۱ شناسه ملی:۱۰۱۰۲۰۷۸۶۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۱۱/ ۸۹شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: عباس رضانیان به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و قاسم یوسفی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک‌سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11171038
آگهی تصمیمات شرکت راهکار اقتصاد سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۸۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۶۴۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: عباس رضائیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و محمد خجسته به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11207712
آگهی تغییرات شرکت صدر الکترونیک پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۳۶۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۹۹۳۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۶/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای عباس رضائیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا امیدعلی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۱۰/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11219378
آگهی تغییرات شرکت کارا تجارت اندیشه پارسیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۹۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۸۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد خجسته به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۲۱/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11228321
آگهی تصمیمات شرکت بنیان سوله سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۴۸۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۳۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. عباس رضائیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و محمد خجسته به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد نظری به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمود نظری به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمدمهدی نظری به کدملی xxxxxxxxx۱ و علی نظری به کدملی xxxxxxxxx۰ و فرشته امیری به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۰ محمود نظری به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محمدمهدی نظری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، احمد نظری به سمت مدیرعامل تعیین‌ گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11269458
آگهی تصمیمات شرکت کاوه کار نیک (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۲۱۳۱۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۲۵۹۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده نوبت دوم مورخ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۶/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. عباس رضائیان به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا بیرقدار به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11301462
آگهی تغییرات شرکت سروش دریا پی (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۱۳۷۴۹و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۱۸۰۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۵/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای عباس رضائیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم پگاه هاشمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۸/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11310106
آگهی تصمیمات شرکت سومه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۹۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۸۸۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: عباس رضائیان به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و حامدرضا صابرچگینی به ش ملی xxxxxxxxx۱به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11355356
آگهی تصمیمات شرکت پخش نیلوفر دریای خزر سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۱۰۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۶۱۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و فوق‌العاده مورخ ۱۱/۴/۹۰شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید: عباس رضائیان به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و پرویز محمدنژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: اکبر شاهی‌آزادلو به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ ناهید باقریه به کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ آتنا باقریه به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ تعداد اعضای هیئت‌مدیره مرکب از ۳ نفر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. کلیه سهام بانام شرکت به بی‌نام تبدیل شد و سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx/xxx ریالی بی‌نام میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. مرکز شرکت به تهران ـ م هفت تیر ـ جنب مسجد‌الجواد ـ ک بهارمستیان ـ پ۴۷ ـ واحد ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ فوق آتنا باقریه به سمت رئیس هیئت مدیره و ناهید باقریه به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و اکبر شاهی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به‌تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11416382
آگهی تصمیمات شرکت اسپیداد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۸۴۳۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ واصل گردید. موسسه حسابرسی عباس رضائیان به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و ناصراسمعیل صاحباری به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11479491
آگهی تصمیمات شرکت نگرش رایانه پویا سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۴۸۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۷۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۱/۹۰ واصل گردید: عباس رضائیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و مهشید السادات‌جهانمرادی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11481374
آگهی تغییرات شرکت صدر الکترونیک پاسارگاد سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۹۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۹۳۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا امیدعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۲/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11513813
آگهی تصمیمات شرکت فن آوران توسعه پویا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۷۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۷/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۹/۹۰ واصل گردید: عباس رضائیان به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و پروانه قدس به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. حسن رحیمی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و بابک بهمئی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و مریم امیدیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کیارخ دوست‌محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ که بابک بهمئی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مریم امیدیان بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و حسن رحیمی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11573515
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و بهداشتی دستمال ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۵۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۴۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: عباس رضائیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و محمد خجسته به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11667127
آگهی تصمیمات شرکت فن آوران توسعه پویا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۶۹۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۷۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت‌مدیره به ۲ الی ۴ نفر تغییر یافت و ماده اساسنامه اصلاح شد عباس رضائیان با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و ندا احسانی‌نیک با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن رحیمی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و مریم امیریان با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء حسن رحیمی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11681531
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی پرشین صنعت بهارستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۸۹۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۴۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

‌‌۱‌ـ آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم مریم دوات‌گری‌فمی‌تفرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۴/۱۲/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید جواد میرحیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سید عباس میرحیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سید جلال‌ میرحیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۱۴/۱۲/۹۱.

در تاریخ۲۹/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11692930
آگهی تغییرات شرکت تندر تجارت شاهین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۳۶۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۲۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۰/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای عباس رضائیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد خجسته به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۱۹/۰۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11784856
آگهی تصمیمات شرکت فن آوران توسعه پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۹۱۷و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۷۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۹ واصل گردید: عباس رضائیان به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و سمیه اسلامی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11788594
آگهی تصمیمات شرکت سهند پلاستیک سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۳۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۰۰۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: عباس رضائیان به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و حبیب درویش‌سعید‌آباد به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11858496
آگهی تغییرات شرکت پارسا حساب متین بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۱۲۹۴۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۷۳۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۸/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید.

۲ـ ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال منقسم به دویست سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد دویست سهم بانام می‌باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.

۳ـ ۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید ابوالفضل حیدری‌تکیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای سید عباس حیدری‌تکیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره، آقای سید حسین حیدری‌تکیه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره، آقای سید حسین حیدری‌تکیه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل،

۴ـ ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۵ـ ۱ـ آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای حامد سمیرکرم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11885932
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی فولاد پرشین امیر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۳۰۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامرضا کرم‌زاده‌بلوچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۲/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11891747
آگهی تأسیس شرکت فناوران توسعه آریان پاسارگاد سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: نصب و راه‌اندازی سیستم‌های کامپیوتری، مداربسته، شامل دوربین‌های مداربسته و دزدگیر، اعلام حریق طراحی، تهیه یا تولید، نصب و راه‌اندازی و پشتیبانی در زمینه سیستم‌های ویژه نظیر اتوماسیون صنعتی و ساختمان و پیمانکاری مربوط به اجرای کلیه عملیات عمرانی شامل راه‌سازی، پل‌سازی، انبوه‌سازی ساختمان‌سازی بازسازی و نوسازی بنا خدمات شهری از قبیل محوطه‌سازی و فضای سبز کلیه امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات مکانیکی، برق و شبکه و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی اخذ وام از بانکها و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و کلیه فعالیتهای مجازی که به نحوی در سوددهی شرکت موثر باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران سهروردی کوچه شهید اقلیمی پلاک ۳۴ واحد ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۹

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه مطهری پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای سید ابوالفضل حیدری‌‌تکیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای سید رضا حیدری‌تکیه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای سید حیدر حیدری‌تکیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای سید هادی حیدری‌تکیه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ ـ آقای سید حیدر حیدری‌تکیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای حامد سمیرکرم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11944323
آگهی تغییرات شرکت ریحان کیمیا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۴۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۴۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۹/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای عباس رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11949138
آگهی تصمیمات شرکت مجموعه پوشاک سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۲۸۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۲۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی‌ سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۳/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت‌مدیره مرکب از ۳ نفر خواهد بود و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. عباس رضائیان به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و ولی‌اله مهدی‌پورسنگاچین به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس هدایت به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و فلورا عسکریان به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و هدیه هدایت به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین‌ گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11966297
آگهی تصمیمات شرکت روانکاران صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۹۲۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: عباس رضائیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و احمدرضا اشراقی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11998978
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور تدبیر گران صنعت تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۳۲۰و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۳۸۱۸۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۹ واصل گردید: عباس رضائیان به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و الهه نیکبخت به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12031275
آگهی تغییرات شرکت گردآورندگان یکتا داده پرداز داتیس سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۸۶۳۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۹۵۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای عباس رضائیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای حامد سمیرکرم به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت فناوری اطلاعات داتام کیش سهامی‌خاص با نمایندگی آقای کیوان جامه‌بزرگ و شرکت فناوری اطلاعات پاسارگاد آریان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مجید جعفری و شرکت پردیس داده پردازان شاخص سهامی‌خاص با نمایندگی آقای شهاب جوانمردی تا تاریخ۲/۱۲/۹۲.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت پردیس داده پردازان شاخص سهامی‌خاص با نمایندگی آقای شهاب جوانمردی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت فناوری اطلاعات داتام کیش سهامی‌خاص با نمایندگی آقای کیوان جامه‌بزرگ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت فناوری اطلاعات پاسارگاد آریان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مجید جعفری به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای فرهنگ فرزان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲/۱۲/۹۲.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۱۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات