علی اصغر یقینی

علی اصغر یقینی

کد ملی 214015xxxx
گراف ارتباطات
5
شرکت‌ها
13
آگهی‌ها

شرکت های علی اصغر یقینی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که علی اصغر یقینی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13687043
آگهی تغییرات شرکت آب انرژی محیط شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۰۷۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا بهروزنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای علی اصغر یقینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سعید نورمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدهادی حسینیان قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی با با مهر شرکت و امضای رئیس هیئت مدیره شرکت همراه با امضای مدیرعامل و یا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و یا هریک از هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای شهریار یقینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا حسین زردوز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13389496
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پارسیان فرزانه ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهریار یقینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل علی اصغر یقینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره حمید یقینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محمدرضا بهروز نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و حسین اژگان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13389529
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پارسیان فرزانه ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهریار یقینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره علی اصغر یقینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ناز آفرین یقینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محمدرضا بهروز نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و حسین اژگان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617665
آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی رنا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۰۷۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای زعفر تنهاپور خطبه سرا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای علی اصغر یقینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1053443
آگهی تاسیس شرکت ملک صنعت جم سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۲/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: تولید و طراحی، مهندسی و مشاوره، مونتاژ و فروش کلیه قطعات خطوط تولید و ابزارآلات، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی و ذیربط کلیه صنایع هرگونه سرمایه گذاری و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مشاوره و مشارکت و عقود معین و غیر معین واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در نمایشگاهها، مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی اخذ نمایندگی شرکتها و هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ انقلاب بین میدان فردوسی و خ استاد نجات اللهی کوچه شاهرود پلاک ۶ واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۸ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۱ ص/ xxx مورخ ۱۳/۱۲/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه چهارراه اکباتان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای سیدحسن رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای علی اصغر یقینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای ماشااله یقینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای حمید یقینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ ۵ آقای حمید یقینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ ۸ آقای علیرضا محمدپورسقرلو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای حسین اژکان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938240
آگهی تصمیمات شرکت خدمات فنی رنا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۰۷۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۹/۹۱ واصل گردید: مهیار عسگریان به کدملی xxxxxxxxx۸ به جای رامین سارنگ به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۱ علی اصغر یقینی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید طاهر طاهری به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهیار عسگریان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مهیار عسگریان مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره علی اصغر یقینی و سید طاهر طاهری و محمدحسین مهدی به کدملی xxxxxxxxx۶ و محمدعلی تیموری به کدملی xxxxxxxxx۱ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات موضوع بندهای ۳ـ۵ـ۶ـ۹ـ۱۰ـ۱۲ـ۱۳ـ۱۴ـ۱۷ـ۱۸ از ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 922878
آگهی تصمیمات شرکت خدمات فنی رنا سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۰۷۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سایپا دیزل به ش م xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی سیدطاهر طاهری به ک م xxxxxxxxx۸ و علی اصغر یقینی به ک م xxxxxxxxx۹ و رامین سارنگ به ک م xxxxxxxxx۱ و محمدحسین مهدی به ک م xxxxxxxxx۶ و محمدعلی تیموری به ک م xxxxxxxxx۱ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۷/۹۱ سیدطاهر طاهری به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اصغر یقینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رامین سارنگ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749028
آگهی تصمیمات شرکت سایپا دیزلسهامی عام ‌به شماره ثبت۹۸۶۳و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید مدنی به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توسعه صنعتی نیوان ابتکار به ش م xxxxxxxxx۹۸ و نعمت اله پوستین دوز به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت مهندسی مشاور سازه گستر سایپا به ش م xxxxxxxxx۶۳ و علی اصغر یقینی به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به ش م xxxxxxxxx۱۲ و آرش کوشا به ک مxxxxxxxxx۹ به نمایندگی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به ش م xxxxxxxxx۱۰ و مرتضی الهویی به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت بازرگانی سایپا به ش م xxxxxxxxx۲۷ انتخاب گردیدند. بنابراین: سعید مدنی به سمت رئیس هیئت مدیره و نعمت اله پوستین دوز به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر یقینی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه مکاتبات و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات اظهارنامه و دادخواست لوایح وکالت نامه و نامه به ادارات راهنمایی و رانندگی و شماره گذاری سراسر کشور و دفاتر اسناد رسمی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادهای فروش تمامی محصولات تولیدی و وارداتی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ویا مهیار عسگریان با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدره و یا یک عضو هیئت مدیره و مهیار عسگریان با مهر شرکت معتبر است مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا اشخاص مجاز از طرف مدیرعامل معتبر است و اسناد مالکیت محصولات تولیدی و وارداتی اعم از کامیون کامیونت تریلر مینی بوس و میدی باس با امضای متفق دو نفر از هفت نفر علی اصغر یقینی و آرش کوشا و مرتضی الهویی و مهیار عسگریان و مجید رزاقی و سیدامید مبرقع و فرحناز طوبایی با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10246782
آگهی تصمیمات شرکت سایپا دیزل سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید مدنی به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توسعه صنعتی نیوان ابتکار به ش م xxxxxxxxx۹۸ و نعمت اله پوستین دوز به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت مهندسی مشاور سازه گستر سایپا به ش م xxxxxxxxx۶۳ و علی اصغر یقینی به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به ش م xxxxxxxxx۱۲ و آرش کوشا به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به ش م xxxxxxxxx۱۰ و مرتضی الهویی به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت بازرگانی سایپا به ش م xxxxxxxxx۲۷ انتخاب گردیدند. بنابراین: سعید مدنی به سمت رئیس هیئت مدیره و نعمت اله پوستین دوز به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر یقینی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه مکاتبات و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات اظهارنامه و دادخواست لوایح وکالت نامه و نامه به ادارات راهنمایی و رانندگی و شماره گذاری سراسر کشور و دفاتر اسناد رسمی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادهای فروش تمامی محصولات تولیدی و وارداتی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ویا مهیار عسگریان با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدره و یا یک عضو هیئت مدیره و مهیار عسگریان با مهر شرکت معتبر است مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا اشخاص مجاز از طرف مدیرعامل معتبر است و اسناد مالکیت محصولات تولیدی و وارداتی اعم از کامیون کامیونت تریلر مینی بوس و میدی باس با امضای متفق دو نفر از هفت نفر علی اصغر یقینی و آرش کوشا و مرتضی الهویی و مهیار عسگریان و مجید رزاقی و سیدامید مبرقع و فرحناز طوبایی با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10413123
آگهی تصمیمات شرکت سایپا دیزل سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید مدنی به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توسعه صنعتی نیوان ابتکار به ش م xxxxxxxxx۹۸ و نعمت اله پوستین دوز به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت مهندسی مشاور سازه گستر سایپا به ش م xxxxxxxxx۶۳ و علی اصغر یقینی به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به ش م xxxxxxxxx۱۲ و آرش کوشا به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به ش م xxxxxxxxx۱۰ و مرتضی الهویی به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت بازرگانی سایپا به ش م xxxxxxxxx۲۷ انتخاب گردیدند. بنابراین: سعید مدنی به سمت رئیس هیئت مدیره و نعمت اله پوستین دوز به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر یقینی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه مکاتبات و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات اظهارنامه و دادخواست لوایح وکالت نامه و نامه به ادارات راهنمایی و رانندگی و شماره گذاری سراسر کشور و دفاتر اسناد رسمی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادهای فروش تمامی محصولات تولیدی و وارداتی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ویا مهیار عسگریان با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدره و یا یک عضو هیئت مدیره و مهیار عسگریان با مهر شرکت معتبر است مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا اشخاص مجاز از طرف مدیرعامل معتبر است و اسناد مالکیت محصولات تولیدی و وارداتی اعم از کامیون کامیونت تریلر مینی بوس و میدی باس با امضای متفق دو نفر از هفت نفر علی اصغر یقینی و آرش کوشا و مرتضی الهویی و مهیار عسگریان و مجید رزاقی و سیدامید مبرقع و فرحناز طوبایی با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10721026
آگهی تصمیمات شرکت خدمات فنی رنا سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۰۷۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سایپا دیزل به ش‌م xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی سیدطاهر طاهری به ک‌م xxxxxxxxx۸ و علی‌اصغر یقینی به ک‌م xxxxxxxxx۹ و رامین سارنگ به ک‌م xxxxxxxxx۱ و محمدحسین مهدی به ک‌م xxxxxxxxx۶ و محمدعلی تیموری به ک‌م xxxxxxxxx۱ که به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۷/۹۱ سیدطاهر طاهری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اصغر یقینی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و رامین سارنگ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11444123
آگهی تصمیمات شرکت خدمات فنی رنا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۸۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۰۷۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۹/۹۱ واصل گردید: مهیار عسگریان به کدملی xxxxxxxxx۸ به جای رامین سارنگ به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۱ علی‌اصغر یقینی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید طاهر طاهری به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مهیار عسگریان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مهیار عسگریان مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره علی‌اصغر یقینی و سید طاهر طاهری و محمدحسین مهدی به کدملی xxxxxxxxx۶ و محمدعلی تیموری به کدملی xxxxxxxxx۱ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر عضو هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات موضوع بندهای ۳ـ۵ـ۶ـ۹ـ۱۰ـ۱۲ـ۱۳ـ۱۴ـ۱۷ـ۱۸ از ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11525185
آگهی تصمیمات شرکت آب انرژی محیط سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۶۵۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۰۷۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید: علی حقیقت‌طلب به ش ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و محمدجواد حقیقت‌طلب به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا بهروزنیا به ش ملی xxxxxxxxx۸ و علی‌اصغر یقینی به ش ملی xxxxxxxxx۹ و رضا کیانی به ش ملی xxxxxxxxx۹ و پریسا فرورگان به ش ملی xxxxxxxxx۲ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۱/۴/۹۰ علی‌اصغر یقینی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و پریسا فرورگان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا بهروزنیا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات