امیرحسین عسکری زاده

آقای امیرحسین عسکری زاده

کد ملی 188088xxxx
گراف ارتباطات
43
شرکت‌ها
114
آگهی‌ها

شرکت های امیرحسین عسکری زاده

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که امیرحسین عسکری زاده دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
پایه سازان بلند پایه
پایه سازان بلند پایه
بازرس علی‌البدل
آتیه سازان بلند پایه
آتیه سازان بلند پایه
بازرس علی‌البدل
سحر سازه بلند پایه
سحر سازه بلند پایه
بازرس علی‌البدل
سرمایه و توسعه بلند پایه
سرمایه و توسعه بلند پایه
بازرس علی‌البدل
انرژی تابان پویا
انرژی تابان پویا
بازرس علی‌البدل
فرودیار بلند پایه
فرودیار بلند پایه
بازرس علی‌البدل
تجارت الکترونیک ارتباط فردا
تجارت الکترونیک ارتباط فردا
بازرس علی‌البدل
بازرگانی تامین گستر تابان
بازرگانی تامین گستر تابان
بازرس علی‌البدل
تدبیر عمران بلند پایه
تدبیر عمران بلند پایه
بازرس علی‌البدل
پیشگامان بازرگانی ستاره تابان
پیشگامان بازرگانی ستاره تابان
بازرس علی‌البدل
حسابرسی ومشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام
حسابرسی ومشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام
نایب رییس هییت مدیره
سنجش امید آینده
سنجش امید آینده
بازرس علی‌البدل
بلند پایه بین الملل افق
بلند پایه بین الملل افق
بازرس علی‌البدل
کیمیای پارس خاور میانه
کیمیای پارس خاور میانه
بازرس علی‌البدل
مدیریت فرآیندهای نیروگاهی ایرانیان
مدیریت فرآیندهای نیروگاهی ایرانیان
اقتصاد و رفاه فرهنگیان
اقتصاد و رفاه فرهنگیان
خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس
خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس
بازرس علی‌البدل
بلندپایه
بلندپایه
بازرس علی‌البدل
تولیدی دینام و استارت سازان برنا خودرو آدونیس
تولیدی دینام و استارت سازان برنا خودرو آدونیس
بازرس علی‌البدل
صنایع لنت پارسیان پیشرو
صنایع لنت پارسیان پیشرو
بازرس علی‌البدل
ستاره سفیران آینده
ستاره سفیران آینده
بازرس علی‌البدل
آرمان سازه بلند پایه
آرمان سازه بلند پایه
بازرس علی‌البدل
تجارت الکترونیک خودرو تابان
تجارت الکترونیک خودرو تابان
بازرس علی‌البدل
تندیس تجارت دیاموند
تندیس تجارت دیاموند
بازرس اصلی
تعاونی مصرف کارکنان بانک رفاه کارگران
تعاونی مصرف کارکنان بانک رفاه کارگران
بازرس علی‌البدل
سرمایه توسعه بلند پایه
سرمایه توسعه بلند پایه
بازرس علی‌البدل
پیشگامان خدمات اول مخابرات تهران مبین
پیشگامان خدمات اول مخابرات تهران مبین
بازرس علی‌البدل
مقاوم سازه بلند پایه
مقاوم سازه بلند پایه
بازرس علی‌البدل
پیشگامان خوراک تابان
پیشگامان خوراک تابان
سرمایه گذاری سامان فرهنگیان
سرمایه گذاری سامان فرهنگیان
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان
سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه
سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه
بازرس علی‌البدل
مهندسی معدنی نوآوران مس تهران
مهندسی معدنی نوآوران مس تهران
فناوری اطلاعات و ارتباطات صدف ذخیره
فناوری اطلاعات و ارتباطات صدف ذخیره
بازرس علی‌البدل
گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا
گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند
سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری بازرگانی تدبیرگران اطلس
سرمایه گذاری بازرگانی تدبیرگران اطلس
بازرس علی‌البدل
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
نمایندگی بیمه تامین فرزانگان آینده
نمایندگی بیمه تامین فرزانگان آینده
بازرس علی‌البدل
آینده سازان رفاه پردیس
آینده سازان رفاه پردیس
بازرس علی‌البدل
مس مزرعه
مس مزرعه
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری فرآیند
سرمایه گذاری فرآیند
بازرس علی‌البدل
کارگزاری فیروزه آسیا
کارگزاری فیروزه آسیا

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14883147
آگهی تغییرات حسابرسی ومشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 21993 و شناسه ملی 10103509060
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 31/06/1398 و مجوز شماره 234671/98 مورخ 23/07/1398 جامعه حسابدران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای جمشید اسکندری به شماره ملی0321429303 با پرداخت مبلغ 112000 ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به از مبلغ 288000 ریال به مبلغ 400000 ریال افزایش داد. - آقای محمد دلیرانی به شماره ملی 4130641050 با پرداخت 100000 ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را از مبلغ 300000 ریال به مبلغ 400000 ریال افزایش داد. - آقای علی اصغر شهبازی به شماره ملی3341149619با پرداخت 100000 ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را از مبلغ 300000 ریال به مبلغ 400000 ریال افزایش داد. -در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 1200000 ریال به مبلغ 1512000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه ها پس از افزایش سرمایه: - علی اصغر شهبازی به شماره ملی3341149619 دارای 400000 ریال سهم الشرکه - امیر حسین عسکری زاده به شماره ملی 1880885425 دارای 300000 ریال سهم الشرکه - احمد رضا عباسی زر مهری به شماره ملی0939715351 دارای 12000 ریال سهم الشرکه - آقای جمشید اسکندری به شماره ملی0321429303 دارای 400000 ریال سهم الشرکه - آقای محمد دلیرانی به شماره ملی4130641050 دارای 400000 ریال سهم الشرکه پ980813464366793 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14883157
آگهی تغییرات حسابرسی ومشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 21993 و شناسه ملی 10103509060
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 31/06/1398 و مجوز شماره 234670/98 مورخ 23/07/1398 جامعه حسابدران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای امیر حسین عسکری زاده به شماره ملی 1880885425 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ( مبلغ 300000 ریال سهم الشرکه) از صندوق مؤسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. - آقای احمد رضا عباسی زرمهری به شماره ملی 0939715351 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود (مبلغ 12000 ریال سهم الشرکه) از صندوق مؤسسه، از مؤسسه خارج گردید. -در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 1512000 ریال به مبلغ1200000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه ها پس از کاهش سرمایه: - علی اصغر شهبازی به شماره ملی3341149619 دارای 400000 ریال سهم الشرکه - آقای جمشید اسکندری به شماره ملی0321429303 دارای 400000 ریال سهم الشرکه - آقای محمد دلیرانی به شماره ملی4130641050 دارای 400000 ریال سهم الشرکه پ980813645419169 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14200548
آگهی تغییرات حسابرسی ومشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۲/۰۵/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ جامعه حسابدران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای احمد رضا عباسی زرمهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ باپرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه ، به عنوان شریک به مؤسسه وارد شدند. درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه ها بعد از افزایش سرمایه: علی اصغر شهبازی به کدملی xxxxxxxxx۹دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ آقای امیرحسین عسکری زاده به کدملی xxxxxxxxx۵دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ آقای جمشید اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۳دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ آقای محمد دلیرانی به کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ آقای حمیدرضا عرفی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ آقای احمدرضا عباسی زرمهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. ـ تعداد اعضای هیئت مدیره به ۴ نفر تغییر پیدا کرد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ آقایان علی اصغر شهبازی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ امیر حسین عسکری زاده به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ جمشید اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ محمد دلیرانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء هیات مدیره مؤسسه برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14200571
آگهی تغییرات حسابرسی ومشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ جامعه حسابدران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد دلیرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیات مدیره ـ آقای جمشید اسکندری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره ـ آقای علی اصغر شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره ـ آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد واوراق تعهدآورمؤسسه ازقبیل قراردادها،چک،سفته،برات وسایر اوراق تجاری با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره ومهرمؤسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14200598
آگهی تغییرات حسابرسی ومشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۲/۰۵/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ جامعه حسابدران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حمیدرضا عرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه (کلیه سهم الشرکه خود) از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید. ـ آقای جمشید اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx۰۰ ریال از صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال کاهش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه ها بعد از کاهش سرمایه: علی اصغر شهبازی به کدملی xxxxxxxxx۹دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ آقای امیرحسین عسکری زاده به کدملی xxxxxxxxx۵دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ آقای جمشید اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۳دارای xxxxxxریال سهم الشرکه ـ آقای محمد دلیرانی به کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ آقای احمدرضا عباسی زرمهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13692888
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ و تاییدیه شماره xxx۴۰ , xxx مورخ ۴/۷/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/xxx۳ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13692898
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/xxx۲ و تاییدیه شماره xxx۴۰ , xxx مورخ ۴/۷/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/xxx۲ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094341
آگهی تغییرات حسابرسی ومشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/xxx۵ و تاییدیه جامعه حسابداران رسمی به شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۰/۶/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر شهبازی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نائب رئیس هیآت مدیره آقای امیر حسین عسکری زاده با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیآت مدیره آقای حمید رضا عرفی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیر عامل وعضو هیآت مدیره آقای جمشید اسکندری با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیآت مدیره آقای محمد دلیرانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیآت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد واوراق تعهدآورمؤسسه ازقبیل قراردادها، چک، سفته، برات وسایر آوراق تجاری با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره ومهرمؤسسه معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094345
آگهی تغییرات حسابرسی ومشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی ومشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به شماره ثبت xxx۹۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۱/۰۶/xxx۵ و تاییدیه جامعه حسابداران رسمی به شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۰/۶/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیا ت مدیره به ۵ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای محمد دلیرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ باپرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق مؤسسه در زمره شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه سرمایه مؤسسه از xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه به قرار ذیل می‌باشد: علی اصغر شهبازی با کد ملی xxxxxxxxx۹ دارا ی xxxxxx ریال امیر حسین عسکری زاده با کد ملی xxxxxxxxx۵ دارا ی xxxxxx ریال حمید رضا عرفی با کد ملی xxxxxxxxx۹ دارا ی xxxxxx ریال جمشید اسکندری با کد ملی xxxxxxxxx۳ دارا ی xxxxxx ریال محمد دلیرانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ دارا ی xxxxxx ریال آقایان علی اصغر شهبازی با کد ملی xxxxxxxxx۹، امیر حسین عسکری زاده با کد ملی xxxxxxxxx۵، حمید رضا عرفی با کد ملی xxxxxxxxx۹، جمشید اسکندری با کد ملی xxxxxxxxx۳ و محمد دلیرانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13067963
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/۲۱ مورخه ۱۰/۱/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ومشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی: xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12947123
آگهی تغییرات حسابرسی ومشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۱/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۶/۱۲/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی اصغر شهبازی کدملی xxxxxxxxx۹ و حمید رضا عرفی کد ملی xxxxxxxxx۹ و امیرحسین عسکری زاده کد ملی xxxxxxxxx۵ بموجب سند صلح شماره xxx۵۹ مورخ ۱۱/۳/۹۵ دفتر خانه xxx۶ تهران هریک مبلغ xxxxxx ریال ازسهم الشرکه خودر ا به آقای جمشید اسکندری کد ملی xxxxxxxxx۳ واگذار نمودند. اسامی شرکا ومیزان سهم ا لشرکه هریک از شرکا پس از نقل وانتقال سهم الشرکه بشرح ذیل میباشد: آقای علی اصغر شهبازی xxxxxx سهم الشرکه آقای حمید رضا عرفی xxxxxx سهم الشرکه آقای امیر حسین عسکری زاده xxxxxx سهم الشرکه آقای جمشید اسکندری xxxxxx سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12736876
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۱۱/xxx۴ به استناد مجوز شماره xxx۱ , xxx مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ اداره امور نهاد‌های مالی سازمان بورس اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ضامن نقدشوندگی صندوق از شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین به شرکت کارگزاری فیروزه آسیا تغییر یافت. ارکان صندوق به شرح زیر است: شرکت کارگزاری فیروزه آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی آقای مجید پورنعمت رودسری به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر صندوق شرکت کارگزاری فیروزه آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی آقای مجید پورنعمت رودسری به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت ضامن نقد شوندگی موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی امیرحسین عسکری زاده به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت متولی موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی محمدحسین بدخشانی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت حسابرس پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12732186
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک رفاه کارگران شرکت تعاونی به شماره ثبت ۹۸۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۹۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۱۰/xxx۴ و تاییدیه شماره xxxxxx/۱۵ , xxx مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ اداره کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و امیر حسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به سال xxx۳ به تصویب رسید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12711349
آگهی تغییرات شرکت آینده سازان رفاه پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۲۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۱/۰۶/۹۳ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین عسگری زاده به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12665783
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxx۶/xxx مورخ ۲۰/۱۰/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کارگزاری فیروزه آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی مجید پور نعمت رودسری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر صندوق وشرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی ارسلان محتشم امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت ضامن نقد شوندگی و موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی امیر حسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت متولی وموسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی محمد حسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت حسابرس تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12498985
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري فرايند شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۸۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۱۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۹/xxx۳ و مجوز شماره xxx/xxxمورخ ۳/۸/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای امیرحسین عسگری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۱/۰۶/xxx۳ به تصویب مجمع رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12474620
آگهی تغییرات شرکت مس مزرعه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۴۸۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۹۳ تصویب شد. بازرسان به قرار ذیل: موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکوروش به شماره ثبتxxx۹۳ وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی و امیر حسین عسکری زاده به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12476184
آگهی تغییرات شرکت تدبير عمران بلند پايه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۵۵۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۱۶۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و امیر حسین عسگری زاده با کدملیxxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12473333
آگهی تغییرات شرکت پيشگامان خدمات اول مخابرات تهران مبين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۲۷۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۴۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰بعنوان بازرس اصلی وامیر حسین عسکری زاده با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12474361
آگهی تغییرات شرکت آینده سازان رفاه پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۲۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک رفاه کارگران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی سید حمید سیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمد رحمانی خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و محسن عمید به شماره ملی xxxxxxxxx۸ وکمال الدین پریوند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمد طرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و امیر حسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12398270
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نمایندگی بیمه تامین فرزانگان اینده در تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: موضوع فعالیت شرکت بطور انحصاری، عرضه خدمات بیمه ای به نمایندگی از شرکت سهامی بیمه رازی با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایران و بیمه گری، مصوبات شورای عالی بیمه، قرارداد نمایندگی، بخشنامه ها و دستورالعمل های بیمه مرکزی ج.ا ایران و شرکت سهامی بیمه طرف قرارداد است. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شهید بهشتی پلاک ۵۱ کدپستی xxxxxxxxx۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷/xxx۹ مورخ ۶/۷/۹۳ نزد بانک اینده شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: بهنام توتاخانه بناب کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره نسرین رحیم زاده کیوی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تأمین آتیه کارکنان بانک اینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مرجان قاسمی کچلامی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک تات به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با امضای عضو بیمه ای شرکت به همراه مهر شرکت و اوراق عادی به امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و مالی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی. امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها انتخاب شد طبق مجوز شماره xxx۷۹/xxx/۹۴ مورخه ۱۸/۶/۹۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12368653
آگهی تغییرات شرکت صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۴ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱/۶/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق به مدت ۳سال تمدید گردید. ارکان صندوق به شرح تعیین گردیدند: کارگزاری بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی اقای ارشاد کوششی با کدملی xxxxxxxxx۲به سمت مدیر صندوق کارگزاری بانک اقتصاد نوین با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی اقای ارشاد کوششی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت ضامن نقد شوندگی ژرف بین نیکو روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی امیر حسین عسکری زاده با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت متولی کاربرد ارقام با کدملیxxxxxxxxx۹ با نمایندگی اقای سیروس فرهمند با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت حسابرس.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12256025
آگهی تغییرات شرکت سحر سازه بلند پایه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۵۷۱۲۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۴۰۲۸۶۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و امیر حسین عسگری زاده با کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12209649
آگهی تغییرات شرکت انرژی تابان پویا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۰۵۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۹۰۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر حسین عسگری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار " اطلاعات " برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. شرکت گروه اقتصادی مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی آقای علیرضا دهنوی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت توسعه انرژی متین تام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ با نمایندگی آقای علی اکبر زحمتکش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی آقای احمد صیفی کاران قم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سیدحسن رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12172053
آگهی تغییرات شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۹۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۱۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۲مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین عسگری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12158905
آگهی تغییرات شرکت بلندپایه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۹۰۱۰۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۳۴۴۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: بهروز نوری خواجوی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و بهروز امین فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و خانم الهه دیانوش به شماره ملیxxxxxxxxx۱ ـ مؤسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرسی اصلی و امیر حسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12163859
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۳۱۰۱۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۶۷۹۱۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند.شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت پترو فرهنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ شرکت کیمیای پارس خاور میانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/ ۰۶/ xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12135122
آگهی تغییرات شرکت پایه سازان بلند پایه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۱۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز نامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی بهروز نوری خواجوی به کد ملیxxxxxxxxx۷ و غلامرضا صحرائیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ و سید حسن رسولی به کد ملیxxxxxxxxx۸ و مجید برازنده طهرانی به کد ملیxxxxxxxxx۳ و محمود کتابچی به کد ملیxxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند مؤسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرسی اصلی و امیر حسین عسگری زاده به کد ملیxxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12091785
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین عسکری زاده به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9422925
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به‌شماره‌ثبت۲۱۹۹۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۰۸/xxx۳ و مجوز جامعه حسابداران رسمی بشماره xxxxxx۹ مورخ ۰۴/۰۹/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا عرفی ک م xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیر عامل ـ امیر حسین عسکری زاده ک م xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر شهبازی ک م xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764053
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک رفاه کارگران به‌شماره‌ثبت ۹۸۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۹۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۵/۰۸/xxx۳ و تاییدیه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران به شمارهxxxxxx/۱۵,xxx مورخ ۵/۹/۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ژرف بین نیکو روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر حسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۹ ریال به xxx/xxx/xxx/۴۰ ریال افزایش یافت. روزنامه کثیرالانتشارکار و کارگر جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1728229
آگهی تغییرات شرکت تولیدی دینام و استارت سازان برنا خودرو آدونیس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۷۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۶/xxx۳ و تنفس های مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین عسگری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت تولیدی محور کاران کوشا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی آقای حسن هادی پورپشت کلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت تولیدی پویا صنعت گلپایگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳به نمایندگی آقای هاشم منتظری آسیابرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای جواد بوذری ک م xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544894
آگهی تغییرات شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۱۳۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شناسه ملی: xxxxxxxxx۷۸ و شرکت ارفع سازان کرمان شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۹ و شرکت مهندسی و ساخت فرآوری صنایع غیر آهنی مفرغ ساز شناسه ملی: xxxxxxxxx۱۱ بسمت اعضاء هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات ژرف بین نیکو روش شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۰ و آقای امیرحسین عسگری زاده بشماره ملی: xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه حساب سود وزیان سال مالی منتهی به۹۲ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشارابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544008
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۱ تصویب شد موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به کدملی xxxxxxxxx۶۰ بازرس قانونی اصلی و آقای امیرحسین عسگری زاده به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال برای مدت ۱سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه شرکت انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544009
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۰/xxx۱ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۹/۳/xxx۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۱ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین عسکری زاده کد ملی xxxxxxxxx۵به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544072
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۱/۰۶/xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین عسکری زاده به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1508870
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان خوراک تابان سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۹۸۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۱۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۹۳ با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx را بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای امیرحسین عسگری زاده با کد ملی xxxxxxxxx۵ را بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۴ مسئول ثبت شرکتهای استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470187
آگهی تغییرات شرکت ستاره سفیران آینده شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۲۲۰۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۸۲۴۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای امیر حسین عسگری زاده با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470214
آگهی تغییرات شرکت پایه سازان بلند پایه سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۳۶۳۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۱۴۸۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب شد.
موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش شماره ثبت xxx۹۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین عسگری زاده با کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440564
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص مقاوم سازه بلند پایه در تاریخ ۱۶/۲/۹۳ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت:
پیمانکاری و تهیه طرح اجرا مدیریت طرحهای مربوط به کلیه امور زیربنایی و ساختمانی فنی و مهندسی عمرانی در داخل و خارج از کشور از قبیل ابنیه شهر سازی سیویل سد سازی پل فرودگاه بنادر و اسکله خطوط لوله نفت و گاز شبکه آبیاری و زهکشی تاسیسات آب و فاضلاب و تصفیه خانه کارخانجات صنعتی راه و راه آهن انبارها سازه های بتنی و فلزی نیروگاه و پالایشگاه انجام کلیه امور مجاز بازرگانی و صادرات واردات که بطور مستقیم و غیر مستقیم با تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مرتبط باشد موارد فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت:
تهران خیابان استاد نجات الهی شمالی پلاک xxx طبقه منفی ۱ کدپستی xxxxxxxxx۳.
سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱/xxx۱۰ مورخ ۲۹/۱۱/۹۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه قائم مقام پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:
شرکت سرمایه و توسعه بلندپایه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی آقای غلامرضا صحرائیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره ابوالقاسم صمدیان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بهروز نوری خواجوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره داود موسی وند بسمت عضو هیئت مدیره محمود کتابچی بسمت عضو هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری باامضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
بازرس اصلی و علی البدل:
موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی
امیر حسین عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470215
آگهی تغییرات شرکت سحر سازه بلند پایه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۷۱۲۰ شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۲۸۶۹۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و امیرحسین عسگری زاده با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1375303
آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان بانک رفاه کارگران شرکت تعاونی به شماره ثبت ۹۸۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۹۹۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۸/۹۲ و مجوز شماره xxxxxx/۱۵/xxx مورخ ۵/۱۱/۹۲ اداره کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ موسسه ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین عسگری زاده به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. احمد قنبر به کدملی xxxxxxxxx۵ و محمد طزری به کدملی xxxxxxxxx۹ و سیدحمید سید به کدملی xxxxxxxxx۳ و محسن ضیائی بیدهندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و لقمان رحمانپور به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضاء اصلی هیات مدیره و رحیم اسفندیاری پور به کدملی xxxxxxxxx۰ و رضا سهم دینی xxxxxxxxx۸ به کدملی بعنوان اعضاء علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. روزنامه کاروکارگر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418544
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص اطلس ساخت بلند پایه در تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۲ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت:
طراحی، مشاوره، نظارت فنی، اجرا، مرمت و پیمانکاری، مدیریت پیمان و مدیریت طرح، کلیه عملیات ساختمانی (ابنیه)، تعمیر و ساخت و پیمانکاری پروژه های عمرانی و مهندسی سیویل و انبوه سازی، شهرسازی و سدسازی و سازه های وابسته، طراحی و اجرای سیستمهای تخلیه و تصفیه فاضلاب و کلیه سازه های وابسته و طراحی ساخت و نصب تجهیزات مکانیکی و برقی آن، طراحی و اجرای سیستمهای انتقال و تصفیه آب و کلیه سازه های وابسته و راهسازی و اجرای راه آهن سازه های وابسته، پلسازی و تجهیزات و تاسیسات سازه های دریایی، طراحی و اجرای تجهیزات نیروگاهی و کارخانجات صنعتی (برق و مکانیکی) خدمات عمومی ساختمان شامل تزئینات و مرمت آن، تهیه و تولید مواد و مصالح ساختمانی و واردات و صادرات در رابطه با موضوع شرکت، اخذ نمایندگی فروش محصولات و تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی خارجی و داخلی، صادرات و واردات محصولات و تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی، انجام خدمات مهندسی مرتبط با موضوع شرکت در خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی و بین المللی طرح و اجراء کلیه عملیات ساختمانی تجهیزات برق و مکانیکی در حوزه تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، طراح و اجرای خطوط لوله انتقال نفت و گاز و سازه های وابسته ، ساخت و نصب اسکلت فلزی، اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، کلیه فعالیتهای بازرگانی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، انعقاد قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری ساخت، تملک بهره برداری واگذاری ساخت اجرا و واگذاری تجهیزات مرتبط با موضوع شرکت جهت اجرای پروژه های مرتبط با موضوع شرکت، شرکت در نمایشگاه ها و امور بازرگانی و در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت:
تهران، خیابان استاد نجات الهی شمالی پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۳
سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx/xxx ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۹/۹/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه آفریقا پرداخت گردیده است.
اولین مدیران شرکت:
۱ـ محمود کتابچی بسمت عضو هیئت مدیره بشماره ملی xxxxxxxxx۲
۲ـ بهروز نوری خواجوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بشماره ملی xxxxxxxxx۷
۳ـ رضا زندی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بشماره ملی xxxxxxxxx۶
۴ـ سید محمدرضا نبوی بسمت عضو هیئت مدیره بشماره ملی xxxxxxxxx۵
۵ـ غلامرضا صحرائیان به نمایندگی از شرکت سرمایه توسعه بلند پایه شناسه ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره بشماره ملی xxxxxxxxx۱
بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری بامضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
بازرس اصلی و علی البدل:
موسسه ژرف بین نیکروش شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر حسین عسگری زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356293
آگهی تغییرات شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۱۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند..
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سالxxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356294
آگهی تغییرات شرکت بلند پایه بین الملل افق سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۷۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۷/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و امیرحسین عسگری زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423131
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان خدمات اول مخابرات تهران مبین سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۷۴۷۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۴۲۳۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش بشناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان بازرس اصلی و امیر حسین عسکری زاده با کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345715
آگهی تأسیس شرکت
تأسیس شرکت سهامی خاص تندیس تجارت دیاموند در تاریخ ۲/۱۱/xxx۲ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات انواع مواد اولیه و فرآوری شده فلزی و غیرفلزی و انواع کالاها و فرآورده های فلزی و محصولات و ماشین آلات و تجهیزات صنعتی مورد نیاز صنایع تولیدی، عمرانی و ساختمانی کشاورزی، انرژی و انواع مواد معدنی فلزی و غیرفلزی و فرآوری شده این مواد ـ خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ ارایه خدمات مشاوره و ارایه طرح های توجیهی در زمینه برنامه نویسی و نظارت و اجرا و راه ندازی و بهره برداری از کلیه پروژه های صنعتی و مشارکت در پروژه های صنعتی تولیدی و بازرگانی ـ اخذ و تفویض نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و تسهیلات از منابع مالی و ریالی معتبر در داخل و خارج از کشور ـ حضور در کلیه همایشها و سمینارها و نمایشگاه های صنعتی، معدنی، تجاری، تولیدی عمرانی، کشاورزی انرژی و تجاری اعم از داخلی و خارجی ـ مشارکت در اجرای پروژه های عمرانی کشاورزی ساختمانی انرژی معادن صنعتی تولیدی و تجاری و شرکتها و کارخانجات موجود در داخل و خارج از کشور ـ شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی ـ انجام کلیه فعالیتهای در قالب پیمانکاری و مقاطعه کاری ـ ترخیص کالا از گمرکات داخل کشور و انجام هر گونه فعالیت مجازی که در راستای حصول به اهداف شرکت نافع باشد در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شهید بهشتی خیابان پاکستان بن بست شهید حافظی پلاک ۱۴ طبقه ۳ کدپستی xxxxxxxxx۴.
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی که تعداد xxx/xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۵۲ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxxصxxx مورخ ۱۱/۱۰/۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه خ نفت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:
۱ـ محسن نعمتی به سمت مدیرعامل و عضو به ش.م xxxxxxxxx۲۹. مرضیه علی دادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی به ش.م xxxxxxxxx۶ عیسی حسین پناه به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی به ش.م xxxxxxxxx۵ به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل باتفاق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های انتخاب شد.
بازرس اصلی و علی البدل:
آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی
آقای اسمعیل سعیدنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298144
آگهی تغییرات شرکت تدبیر عمران بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۱۶۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و غلامرضا صحرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمود کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و کیومرث محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و محمدرضا نصرالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین عسگری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1297979
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی گستر تابان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۹۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۷۰۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۰/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ را بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین عسگری زاده با کدملی xxxxxxxxx۵ را بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ـ اعضاء هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
ـ شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷.
ـ شرکت پیشگامان خوراک تابان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۸۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱.
ـ شرکت ستاره سفیران آینده (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1304671
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک تات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای امیرحسین عسکری زاده ک . م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450898
آگهی تغییرات شرکت بلند پایه سهامی خاص شماره ثبت ۹۰۱۰۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین عسگری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292229
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۴۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین عسگری زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به۳۰/۱۰/xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244472
آگهی تغییرات شرکت کیمیای پارس خاورمیانه شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۸۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۶۳۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه، حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین نیکو روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بازرس قانونی اصلی و آقای امیرحسین عسگری به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین گردیدند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند:
شرکت پتروفرهنگ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و شرکت صنایع آموزشی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت ساختمانی معلم با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و آقای حسن نجفی با کدملی xxxxxxxxx۴.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249345
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۷۰۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی ژرف بین نیکوروش با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و امیرحسین عسگری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247766
آگهی تغییرات شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۱۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ژرف بین نیکوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و امیرحسین عسگری زاده ک م xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۱ انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247763
آگهی تغییرات شرکت انرژی تابان پویا شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۰۵۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۹۰۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی ژرف بین نیکوروش با کدملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و امیرحسین عسگری زاده با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1153180
آگهی تاسیس شرکت آرمان سازه بلند پایه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۶/۰۵/xxx۲ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۶/۰۵/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: طراحی ـ مدیریت ـ تامین تجهیزات ـ احداث و مشارکت در ساخت و بهره برداری کلیه امور زیربنایی و ساختمانی و فنی و مهندسی در داخل و خارج از کشور از قبیل کارخانجات صنعتی ـ کارخانجات سیمان نیروگاهها و پالایشگاهها ابنیه, شهرسازی, سیویل, سدسازی, پل فرودگاه, بنادر و اسکله ـ خطوط لوله نفت و گاز ـ شبکه آبیاری و زهکشی, آب و فاضلاب ـ تصفیه خانه ها و مخازن ـ مهندسی خرید ـ طراحی و اجرای تاسیسات برق مکانیک ـ ابزار دقیق ـ پروژه های عمرانی تامین و تجهیز صنایع مورد نیاز ـ انجام کلیه امور مجاز بازرگانی و صادرات و واردات که بطور مستقیم و غیرمستقیم به تمام و یا هریک از موضوعات مشروحه فوق و موارد مشابه مرتبط باشد بصورت مستقل یا از طریق مشارکت یا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و یا خارجی در هریک از موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ خ استاد نجات الهی شمالی ـ پxxx ـ کدپستیxxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بانام می باشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx۳ مورخ۱۴/۰۲/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ شرکت سرمایه و توسعه بلندپایه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود حجتی نجف آبادی به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای محمد خاکی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای محمدرضا نور محمدی نجف آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره
۵ـ ۵ـ آقای سید حسن رسولی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره.
۶ـ ۵ـ آقای محمد خاکی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1129878
آگهی تغییرات شرکت خدمات مالی و مشاوره سرمایه‌ گذاری تات سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۰۳۳۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۰۳۹۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به ش م xxxxxxxxx۶۰ بعناون بازرس اصلی و آقای امیرحسین عسگری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1116752
آگهی تغییرات شرکت ستاره سفیران آینده سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۳۲۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۸۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۹/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۳۰/۱۰/xxx۱ به تصویب رسید.
ـ موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین عسگری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1068048
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لنت پارسیان پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۳۴۲۸
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۲۵/۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده است تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و آقای امیرحسین عسگری زاده به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱/۹۲ اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقایان حسین جوادنیا با کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، علیمردان عظیمی فشی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا بهلولی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و بهنام معزی با کدملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی، تعهدآور از قبیل چکها، سفته ها، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043719
آگهی تأسیس شرکت تولیدی دینام و استارت سازان برنا خودرو آدونیس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۲/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۲/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: تولید انواع قطعات خودرو شامل قطعات دینام شامل روتور، استاتور، ورکتی فایر و آفتامات و استارت و مونتاژ انواع مجموعه‌های انواع خودرو، انجام فعالیت‌های بازرگانی، واردات و صادرات مربوط به آن اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی خارجی و داخلی و تولید انواع قطعات فلزی و غیرفلزی و سایر فعالیتهای، تولیدی و بازرگانی مرتبط با موارد فوق و همچنین اخذ و اعطای تسهیلات به منظور انجام فعالیتهای مذکور. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران شهرک اکباتان فاز یک خیابان شهید نفیسی پلاک ۱۵ طبقه دوم واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۸ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ نزد بانک دی شعبه اکباتان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت تولیدی محورکاران کوشا سهامی خاص بانمایندگی آقای احمد عبداللهی دارستانی بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ شرکت تولیدی پویا صنعت گلپایگان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی مختاری لیاولی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای جواد بوذری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای جواد بوذری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی و مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033577
آگهی تصمیمات شرکت بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین عسگری زاده به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037309
آگهی تغییرات شرکت کیمیای پارس خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۶۳۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 978321
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان بلند پایه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۰۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۱۰/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای احمد گائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمود کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمود حجتی نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای غلامحسین عیوضی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود حجتی نجف آبادی تا تاریخ ۱۳/۱۰/۹۳.
در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 954895
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه پایدار صدف سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۸۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۲۵۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۰/۹۱ واصل گردید: امیرحسین عسکری زاده به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 876243
آگهی تغییرات شرکت کیمیای پارس خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۸۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۶۳۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۶/۹/xxx۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 864371
آگهی تغییرات شرکت بلند پایه بین الملل افق سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۷۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۷۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۲/۹/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 913072
آگهی تاسیس شرکت باربد تجارت پارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۸/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۸/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: سرمایه گذاری، اخذ موافقت اصولی خرید، مشارکت، اداره، توسعه و تکمیل، واگذاری انواع کارخانجات و واحدهای تولیدی در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله معدن، کشاورزی، خدمات و انجام اموری که به نحوی در انحاء به موارد فوق مربوط میباشد. ـ۲ انجام خدمات مهندسی، مشاوره، مدیریت و بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیر شبکه ای. ـ۳ انجام خرید و فروش سهام و اوراق بهادار در بازارهای سرمایه داخلی و بین المللی شامل انواع شرکتهای تولیدی، صنعتی، تجاری و خدماتی از طریق بورس اوراق بهادار و یا طریق دیگر. ـ۴ انجام هرگونه فعالیتهای بازرگانی مجاز.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران خیابان وحید دستگردی ـ خیابان نفت شمالی ـ خیابان چهارم پلاک ۸ ساختمان کوثرـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۲/۷/۹۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه نفت پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای مجید آزادی اصل بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ آقای رمضانعلی رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ آقای مهدی گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئتمدیره.
۴ـ۵ـ آقای مهدی گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10064579
آگهی تاسیس شرکت باربد تجارت پارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۸/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۸/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: سرمایه گذاری، اخذ موافقت اصولی خرید، مشارکت، اداره، توسعه و تکمیل، واگذاری انواع کارخانجات و واحدهای تولیدی در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله معدن، کشاورزی، خدمات و انجام اموری که به نحوی در انحاء به موارد فوق مربوط میباشد. ۲ انجام خدمات مهندسی، مشاوره، مدیریت و بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیر شبکه‌ای. ۳ انجام خرید و فروش سهام و اوراق بهادار در بازارهای سرمایه داخلی و بین المللی شامل انواع شرکتهای تولیدی، صنعتی، تجاری و خدماتی از طریق بورس اوراق بهادار و یا طریق دیگر. ۴ انجام هرگونه فعالیتهای بازرگانی مجاز. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خیابان وحید دستگردی خیابان نفت شمالی خیابان چهارم پلاک ۸ ساختمان کوثر کدپستی xxxxxxxxx۴ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۲/۷/۹۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه نفت پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای مجید آزادی اصل بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای رمضانعلی رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای مهدی گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای مهدی گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی. ۲ ۸ آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 906464
آگهی تغییرات شرکت سحر سازه بلند پایه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۷۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۸۶۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسن پورنادری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمود کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای غلامرضا علیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود حجتی نجف آبادی تا تاریخ ۲/۷/۹۳.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن پورنادری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا علیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود حجتی نجف آبادی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن پورنادری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل.
در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 905228
آگهی تغییرات شرکت پایه سازان بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۳۶۳۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۴۱۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۷/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 740732
آگهی تغییرات شرکت خدمات مالی و مشاوره سرمایه گذاری تات سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۰۳۳۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۳۹۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۱/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10315824
آگهی تغییرات شرکت خدمات مالی و مشاوره سرمایه گذاری تات سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۳۹۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723994
آگهی تغییرات شرکت انرژی تابان پویاسهامی خاص به شماره ثبت۳۰۵۰۵۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۱۹۰۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سیدحسن رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص و شرکت توسعه انرژی متین تام سهامی خاص و شرکت سرمایه گذاری مهرگان سهامی خاص تا تاریخ ۲۵/۴/xxx۳
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10381951
آگهی تغییرات شرکت انرژی تابان پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۹۰۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدحسن رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص و شرکت توسعه انرژی متین تام سهامی خاص و شرکت سرمایه گذاری مهرگان سهامی خاص تا تاریخ ۲۵/۴/xxx۳ ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723937
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به شماره ثبت۲۱۹۹۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علی اصغر شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حمیدرضا عرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۲
۲ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای علی اصغر شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا عرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا عرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت مدیرعامل.
در تاریخ ۱۸/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715554
آگهی تغییرات شرکت فرودیار بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۰۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۱۶۲۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی ژرفبین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکریزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۱۵/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9771422
آگهی تغییرات شرکت فرودیار بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۱۶۲۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱۵/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 991785
آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس سهامی خاص شماره ثبت ۵۱۸۸ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۲۴۱۴۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه و صورت های مالی سال ۹۰
۲ـ موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش بعنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل و آقای امیر حسین عسکری زاده کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ مسئول ثبت شرکت های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667123
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۷۶۵۷۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۶۴۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۶/۲/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
شرکت ستاره سفیران آینده سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx و شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx و شرکت پیشگامان خوراک تابان سهامی خاص به شماره ثبتxxx۸۱ تا تاریخ۱۶/۲/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۰/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۶/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 653307
آگهی تغییرات شرکت تدبیر عمران بلند پایه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۵۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۱۶۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا نصرالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای کیومرث محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمود کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۴ با نمایندگی آقای محمود حجتی نجف آبادی تا تاریخ ۱۱/۲/۹۳.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا نصرالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای کیومرث محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود حجتی نجف آبادی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای کیومرث محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 645545
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک تات سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۲/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۰/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 628138
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تامین گستر تابان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۹۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۷۰۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۳۱/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10516036
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تامین گستر تابان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۷۰۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۱/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 592006
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک تات سهامی خاص به‌شماره ثبت ۳۹۸۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۶/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 587566
آگهی تغییرات شرکت فرودیار بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۵۰۰۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۵۱۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۱۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای بهروز امین فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمود میرشریفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۴ با نمایندگی آقای محمود حجتی نجف آبادی و شرکت فرود یار سامانه ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای اصغر کتابچی تا تاریخ ۲/۱۲/xxx۲
در تاریخ ۲۳/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 559894
آگهی تغییرات شرکت انرژی تابان پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۹۰۱۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف‎بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری‎زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۸/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10524905
آگهی تغییرات شرکت انرژی تابان پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۹۰۱۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف‎بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری‎زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۸/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 552620
آگهی تغییرات شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۹۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۱۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۳/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527583

آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان بلند پایه
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۱۱/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای غلامرضا فرقانی رئیسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه سهامی خاص با نمایندگی آقای بهروز امین فرد تا تاریخ ۱۱/۱۱/۹۲.
در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 530208

آگهی تغییرات شرکت سحر سازه بلند پایه سهامی خاص
به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۱۱/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمود کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسن پورنادری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای غلامرضا علیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه سهامی خاص با نمایندگی آقای بهروز امین فرد تا تاریخ ۱۱/۱۱/۹۲.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمود کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن پورنادری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا علیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه سهامی خاص با نمایندگی آقای بهروز امین فرد بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن پورنادری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا" همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9598660
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان بلند پایه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۰۵۷۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۱/۱۱/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای غلامرضا فرقانی‌رئیسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌ و توسعه بلند پایه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای بهروز امین‌فرد تا تاریخ ۱۱/۱۱/۹۲.

در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 519837

آگهی تغییرات شرکت پایه سازان بلند پایه
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10039093
آگهی تغییرات شرکت پایه سازان بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۱۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10460703
آگهی تغییرات شرکت کیمیای پارس خاورمیانه سهامی خاص بشماره ثبت ۳۰۸۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۶۳۳۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری‎زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۱۰/۷/xxx۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد احتیاطی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت صنایع آموزشی سهامی خاص با نمایندگی آقای بهزاد پورقناد و شرکت گروه صنایع آموزشی ساعی سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود معصومی‎سنجانی و شرکت ساختمانی معلم سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن‎علی قنبری و شرکت پترو فرهنگ سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن جهان‎دفاعی تا تاریخ ۱۰/۷/xxx۲ ۴ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10187241
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۴۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10237660
آگهی تغییرات شرکت کیمیای پارس خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۶۳۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۷/۹۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد احتیاطی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت گروه صنایع آموزشی ساعی سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود معصومی سنجانی و شرکت صنایع آموزشی سهامی خاص با نمایندگی آقای بهزاد پورقناد و شرکت پترو فرهنگ سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن جهان دفاعی و شرکت ساختمانی معلم سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن علی قنبری تا تاریخ ۱/۷/۹۰. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد احتیاطی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع آموزشی سهامی خاص با نمایندگی آقای بهزاد پورقناد بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پترو فرهنگ سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن جهان دفاعی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت ساختمانی معلم سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن علی قنبری بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه صنایع آموزشی ساعی سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود معصومی سنجانی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد احتیاطی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل. ۴ چکها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هریک با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۲/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10567026
آگهی تغییرات شرکت سحر سازه بلند پایه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۷۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۸۶۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسن پورنادری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمود کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای غلامرضا علیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمود حجتی‌نجف‌آبادی تا تاریخ ۲/۷/۹۳.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسن پورنادری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمود کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای غلامرضا علیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمود حجتی‌نجف‌آبادی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسن پورنادری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل.

در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10585355
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک تات سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۲۲۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ژرف‌بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۲/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۰/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11042492
آگهی تغییرات شرکت پایه سازان بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۳۶۳۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۴۱۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۷/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11066575
آگهی تغییرات شرکت فرودیار بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۵۰۰۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۵۱۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲/۱۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای بهروز نوری‌خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای بهروز امین‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمود میرشریفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌ و توسعه بلند پایه سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۰۴ با نمایندگی آقای محمود حجتی‌نجف‌آبادی و شرکت فرود یار سامانه ایرانیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای اصغر کتابچی تا تاریخ ۲/۱۲/xxx۲

در تاریخ ۲۳/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11230989
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تامین‌گستر تابان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۸۹۰۰۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۸۷۰۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف‌بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری‌زاده به شماره‌ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۴/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11317654
آگهی تغییرات شرکت تدبیر عمران بلند پایه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۵۰۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۱۶۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۱/۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا نصرالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای کیومرث محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمود کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت سرمایه‌ و توسعه بلند پایه سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۰۴ با نمایندگی آقای محمود حجتی‌نجف‌آبادی تا تاریخ ۱۱/۲/۹۳.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا نصرالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای کیومرث محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمود کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌ و توسعه بلند پایه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمود حجتی‌نجف‌آبادی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای کیومرث محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11490674
آگهی تغییرات شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۹۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۱۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۳/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11721931
آگهی تغییرات شرکت بلند پایه بین الملل افق سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۷۰۶۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۷۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۲/۹/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11741716
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۷۶۵۷۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۶۴۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری‌زاده به شماره‌ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۶/۲/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

شرکت ستاره سفیران آینده سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx و شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا سهامی‌خاص به شماره‌ثبتxxxxxx و شرکت پیشگامان خوراک تابان سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۸۱ تا تاریخ۱۶/۲/xxx۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۰/xxx۰ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۲۶/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11771910
آگهی تغییرات شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات صدف ذخیره سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۰۹۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۴/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11787272
آگهی تغییرات شرکت سحر سازه بلند پایه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۷۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۸۶۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۱/۱۱/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمود کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسن پورنادری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای غلامرضا علیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای بهروز امین‌فرد تا تاریخ ۱۱/۱۱/۹۲.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمود کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسن پورنادری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای غلامرضا علیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای بهروز امین‌فرد بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسن پورنادری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت‌مدیره مجتمعا" همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11806657
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک تات سهامی خاص به‌شماره ثبت ۳۹۸۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۶/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11845587
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۲۴۹۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۱۸۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱/۹/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11863940
آگهی تغییرات شرکت ستاره سفیران آینده سهامی خاص بشماره ثبت ۳۳۲۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۸۲۴۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری‎زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۱/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11875793
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به شماره ثبت۲۱۹۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی‌اصغر شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای امیرحسین عسکری‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حمیدرضا عرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۲

۲ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای علی‌اصغر شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای امیرحسین عسکری‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای حمیدرضا عرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حمیدرضا عرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت مدیرعامل.

در تاریخ ۱۸/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11898503
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه پایدار صدف سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۸۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۲۵۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۰/۹۱ واصل گردید: امیرحسین عسکری‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12028530
آگهی تغییرات شرکت کیمیای پارس خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۸۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۶۳۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین‌نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۱ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۶/۹/xxx۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات