احمد پیامی

آقای احمد پیامی

کد ملی 186086xxxx
گراف ارتباطات
28
شرکت‌ها
81
آگهی‌ها

شرکت های احمد پیامی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که احمد پیامی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
فراز انرژی پیشرو
فراز انرژی پیشرو
بازرس اصلی
روماک انرژی سر آمد
روماک انرژی سر آمد
بازرس اصلی
بهین انرژی سر آمد
بهین انرژی سر آمد
بازرس اصلی
سامان انرژی کیهان
سامان انرژی کیهان
بازرس اصلی
جاوید انرژی پرتو
جاوید انرژی پرتو
بازرس اصلی
یاران انرژی نهاد
یاران انرژی نهاد
بازرس اصلی
سروش انرژی پایدار
سروش انرژی پایدار
بازرس اصلی
نهاد انرژی نیکان
نهاد انرژی نیکان
بازرس اصلی
رایان انرژی فروز
رایان انرژی فروز
بازرس اصلی
سیوان تدبیر تجارت
سیوان تدبیر تجارت
مدیریت طرحهای صنعتی نفتا نیر
مدیریت طرحهای صنعتی نفتا نیر
پلی اتیلن گستران البرز
پلی اتیلن گستران البرز
پترو هیدج
پترو هیدج
نایب رییس هییت مدیره
تدبیر سازان سرآمد
تدبیر سازان سرآمد
عضو هییت مدیره
پارس بهین پالایش نفت قشم
پارس بهین پالایش نفت قشم
تولید آب پارس دماوند
تولید آب پارس دماوند
بازرس علی‌البدل
تولید نیروی پرتو شمس تابان
تولید نیروی پرتو شمس تابان
بازرس علی‌البدل
شرکت حفاری استوان کیش
شرکت حفاری استوان کیش
گسترش انرژی پاسارگاد
گسترش انرژی پاسارگاد
پترو کاریز امید کیش
پترو کاریز امید کیش
تلاشگران انرژی فردا
تلاشگران انرژی فردا
بازرس اصلی
پترو دانیال کیش
پترو دانیال کیش
تامین صنایع هلر طلایی قشم
تامین صنایع هلر طلایی قشم
رییس هییت مدیره
تامین پترو سرآمد هنگام قشم
تامین پترو سرآمد هنگام قشم
رییس هییت مدیره
گسترش هنگام مرجان قشم
گسترش هنگام مرجان قشم
رییس هییت مدیره
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
عضو هییت مدیره
ساخت و بهربرداری اسکله حرا قشم
ساخت و بهربرداری اسکله حرا قشم
نایب رییس هییت مدیره
تجهیز و توسعه صنایع هنگام قشم
تجهیز و توسعه صنایع هنگام قشم
نایب رییس هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14783151
آگهی تغییرات شرکت گسترش انرژی پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه چک ها و بروات و سفته ها و قراردادها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. همچنین چک های تا سقف ۱.xxx میلیون ریال (یکصد و پنجاه میلیون تومان) با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و یکی از دو نفر آقایان احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (قائم مقام مدیرعامل) و یا سید مجتبی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (معاون ارشد مالی) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14771710
آگهی تغییرات شرکت گسترش انرژی پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه چک ها و بروات و سفته ها و قراردادها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد. همچنین چک های تا سقف xxx۰ میلیون ریال (یکصد و پنجاه میلیون تومان) با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از دو نفر آقای احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (قائم مقام مدیرعامل) و یا آقای سید مجتبی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (معاون ارشد مالی) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14527725
آگهی تغییرات شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتا نیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۶۶۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی میرمعزی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز به سمت رئیس هیأت مدیره آقای محمد ملاکی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پترو دانیال کیش به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای احمد پیامی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تجارت پاسارگاد بعنوان عضو هیأت مدیره آقای ناصر وکیلی پیهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد بعنوان عضو هیأت مدیره آقای سید کریم تفرشی حسینی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند . اختیارات هیأت مدیره موضوع مواد ۴۴ و ۴۸ اساسنامه شرکت ، بشرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید . نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت ، تعیین شغل ، حقوق ، دستمزد ، پاداش ، ترفیع ، تنبیه و سایر شرایط استخدام و خروج از خدمت . نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه سازمان‌های دولتی و موسسات خصوصی . افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری در داخل و خارج از کشور . دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات . تعهد ، ظهرنویسی ، قبول واخواست اوراق تجارتی . به امانت گذاردن هرگونه اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها . تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع . اقامه دعوی یا دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و یا کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق درخواست پژوهش ، فرجام ، تجدید نظر ، مصالحه ، تعیین وکیل سازش ، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری ، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل ولو کرارا ، درخواست مصدق و کارشناس ، اقرار ، خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع باشد دعوی خسارت و استرداد ، دعوی جلب شخص ثالث از دادگاهها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به ، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد . تصویب مأموریتهای اداری داخل و خارج از کشور کارکنان و تصویب هزینه‌های مربوطه . کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و قراردادها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14519746
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سازان سرآمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۰۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. آقای مهدی میرمعزی با شماره ملی : xxxxxxxxx۲ ، به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر ( سهامی خاص ) با شناسه ملی : xxxxxxxxx۰۹ به سمت رئیس هیأت مدیره . ۲. آقای محمد ملاکی با شماره ملی : xxxxxxxxx۱ ، به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر ( سهامی خاص ) با شناسه ملی : xxxxxxxxx۱۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره . ۳. آقای رضا حدادیان با شماره ملی : xxxxxxxxx۷ ، به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان ( سهامی خاص ) با شناسه ملی : xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیأت مدیره . ۴. آقای سیدرضا خادمی با شماره ملی : xxxxxxxxx۲ ، به نمایندگی از شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور ( سهامی عام ) با شناسه ملی : xxxxxxxxx۸۱ به سمت عضو هیأت مدیره . ۵. آقای احمد پیامی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ ، به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ( سهامی خاص ) با شناسه ملی : xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیأت مدیره . ۶. آقای علیرضا صدرآبادی حقیقی با شماره ملی : xxxxxxxxx۰ ( خارج از اعضای هیأت مدیره ) به عنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردید . - مقرر شد کلیه چکهای شرکت تا سقف سیصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و آقای عباس آزادبر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ( سرپرست امور مالی ) همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه چکهای بالاتر از سقف سیصد میلیون ریال و کلیه بروات و سفته‌ها و قراردادها و اوراق تجاری و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . - اختیارات مدیرعامل به شرح زیر مورد تصویب قرارگرفت : ۱. دستور پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت در چهارچوب اعتبارات مصوب . ۲. تهیه و تدوین آئین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیأت مدیره جهت تصویب . ۳. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی و یا شعبه در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور به هیأت مدیره . ۴. استخدام و نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه‌ها و معافیت و خروج از خدمت آنان بر اساس چارت سازمانی و دستورالعمل‌های مربوطه . ۵. تهیه و تدوین بودجه سالیانه شرکت و پیشنهاد به هیأت مدیره . ۶. پیشنهاد تحصیل اعتبار از بانک‌ها و موسسات اعتباری معتبر به هیأت مدیره . ۷. تهیه و تدوین چارت سازمانی و شرح وظایف پرسنل و پیشنهاد آنها به هیأت مدیره جهت تصویب . ۸. دستور پرداخت تنخواه گردانها و علی الحسابها به اشخاص حقیقی و حقوقی وفق دستورالعمل مربوطه . ۹. تهیه و تنظیم صورتهای مالی شرکت پس از انقضای سال مالی و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب . ۱۰. موافقت با پرداخت وام به پرسنل شرکت بر اساس دستورالعمل مربوطه . ۱۱. اتخاذ تصمیم در مورد مزایای رفاهی کارکنان در چارچوب اعتبارات مصوب و دستورالعمل‌های مربوطه . ۱۲. عقد کلیه قراردادها تا سقف معاملات متوسط . ۱۳. تایید مرخصی ، ماموریت داخلی کارکنان و مرخصی بدون حقوق حداکثر تا سی روز در سال و همچنین تاییدکارکرد ماهیانه و اضافه کاری کارکنان . ۱۴. موافقت با اعزام پرسنل زیرمجموعه به ماموریتهای خارجی حداکثر تا سی روز در سال و هفت روز در هر مورد . ۱۵. مکاتبه با مؤسسات و شرکتها در راستای اهداف شرکت . ۱۶. تفویض قسمتی از اختیارات در صورت لزوم با قبول مسئولیت به سایر مدیران تحت سرپرستی و ارائه رونوشت آن به هیأت مدیره . ۱۷. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۱۸. پیشنهاد نیازهای آموزشی به هیأت مدیره جهت بررسی و تصمیم گیری . ۱۹. اقامه هرگونه دعوی ، دفاع از هرگونه دعوی ، انصراف از دعوی ، تعیین وکیل حقوقی و کارشناس . ۲۰. پیشنهاد دعوت مجامع عمومی و عادی و فوق العاده و دستور جلسه آنها به هیأت مدیره . ۲۱. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی مواد xxx و xxx قانون تجارت به هیأت مدیره . ۲۲. اجرای کلیه مصوبات هیأت مدیره . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14438426
آگهی تغییرات شرکت تجهیز و توسعه صنایع هنگام قشم ( سهامی خاص ) به شماره ثبت ۵۱۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۱۶۲۱۲
برابر صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۳۰/۰۸/۹۷ شرکت مزبور به واصله مورخ ۰۵/۱۰/۹۷ که در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۷ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است : ۱ - شرکتهای گسترش انرژی پاسارگاد ( سهامی خاص ) با نمایندگی آقای محمد هادی رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره ، پارس بهین پالایش نفت قشم ( سهامی خاص ) با نمایندگی آقای احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ، پلی اتیلن گستران البرز ( سهامی خاص ) با نمایندگی آقای عباس صدقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمد تقی ( شهاب ) بابایان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء ) برای مابقی دوره تصدی هیأت مدیره مزبور انتخاب گردیدند . ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14244870
آگهی تغییرات شرکت تجهیز و توسعه هنگام قشم(سهامی خاص)به شماره ثبت۵۱۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۱۶۲۱۲
آگهی تغییرات شرکت تجهیز و توسعه هنگام قشم(سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۰ وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ برابرصورتجلسه هیات مدیره مورخ ۰۴/۰۷/۹۷ شرکت مزبوربه واصله مورخ۱۰/۰۷/۹۷ که درتاریخ۱۱/۰۷/۹۷ ازلحاظ واریزهزینه های ثبتی وامضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ ـ شرکتهای گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد هادی رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیات مدیره ،یاران انرِژِی نهاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره، پلی اتلین گستران البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس صدقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمد تقی (شهاب)بابایان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضای هیات مدیره) به سمت مدیرعامل برای مابقی دوره تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. ۲ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته ، بروات ، قراردادها با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره ویکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهرشرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14044141
آگهی تصمیمات شرکت پترو دانیال کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۳۵۳۱۸
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۷. ۰۲. ۲۵ و هیئت مدیره مورخ xxx۷. ۰۲. ۲۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای هاشم صباغان با کدملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای مهدی میرمعزی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت یاران انرژی نهاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد علی عمادی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرگت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای ناصر وکیلی پیهانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی نفتانیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰، آقای احمد پیامی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و آقای مصطفی اسلامی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت اکتشاف توسعه و تولید پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳. اختیارات ماده ۴۵ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۷. ۰۲. ۲۶ به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14115262
آگهی تغییرات شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۶۶۸۳۶
آگهی تغییرات شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/۹۷ و هیات مدیره مورخ ۱۶/۰۲/۹۷ شرکت مزبور به واصله مورخ ۱۹/۰۲/۹۷ که در تاریخ ۲۹/۰۲/۹۷ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای پلی اتیلن گستران البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی میر معزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره، گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ناصر وکیلی پیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، گسترش صنایع شیمیایی سینا منطقه آزاد چهابهار (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، روماک انرژی سرآمد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد هادی رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵، سروش انرژی پایدار (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مسعود حجت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیات مدیره و آقای رحیم تبریزی میاندواب به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چکها، بروات و سفته‌ها و اوراق تجاری و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14000585
آگهی تغییرات شرکت پلی اتیلن گستران البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای تورج تازه بهار با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احمد پیامی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پترودانیال کیش به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی مورعی کتک لاهیجانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر به سمت عضو هیئت مدیره آقای بابک بانکیان تبریزی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13972568
آگهی تغییرات شرکت گسترش انرژی پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ملاکی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کاشفان نو اندیش پارس به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای مهدی میر معزی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای محمد پورغلامعلی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای مجتبی کباری با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای هادی جمالیان با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. اختیارات هیئت مدیره موضوع ماده ۴۴ اساسنامه شرکت بشرح بندهای زیر به مدیرعامل تفویض گردید: ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. ۲ تهیه و پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت. ۳ تصویب سازمان اجرایی شرکت. ۴ نصب و عزل کلیه کارکنان و مأموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و خروج از خدمت طبق آیین نامه‌های مصوب. ۵ پیشنهاد ایجاد یا حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران. ۶ بررسی پیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت. ۷ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری. ۸ اخذ اعتبار و تسهیلات از بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌ها. ۹ سپرده گذاری وجوه شرکت نزد مؤسسات بانکی و مالی با رعایت صرفه و صلاح شرکت. ۱۰ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. ۱۱ تعهد، ظهر نویسی، قبولی و واخواست اوراق تجاری. ۱۲ تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع. ۱۳ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول (از جمله سهام اوراق بهادار) و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده که جزء فعالیت‌های موضوع شرکت باشد تا سقف پنج میلیارد ریال. کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و قراردادها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر باشد. همچنین چک‌های تا سقف یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و یکی از دو نفر آقای احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (قائم مقام مدیرعامل) و یا آقای عبدالرحمن مناوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (معاون ارشد مالی) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13959780
آگهی تصمیمات شرکت پترو دانیال کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۳۵۳۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۶. ۱۲. ۱۳، آقای مهدی میرمعزی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت یاران انرژی نهاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد علی عمادی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرگت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای ناصر وکیلی پیهانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی نفتانیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰، آقای احمد پیامی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و آقای مصطفی اسلامی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سامان انرژی کیهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت اعضای هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13918078
آگهی تصمیمات شرکت حفاری استوان کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۱۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۴۶۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹۶. ۱۲. ۰۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. قای مرتضی پاکروان نوقانی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تجهیز و توسعه صنایع هنگام قشم با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای مهدی میر معزی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد علی عمادی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، و آقای احمد پیامی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پترو دانیال کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و آقای ناصر وکیلی پیهانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی نفتا نیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت اعضای هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13837828
آگهی تغییرات شرکت پترو هیدج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۸۸۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد هادی رهبری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت روماک انرژی سرآمد با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت رییس هیئت مدیره و آقای احمد پیامی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سروش انرژی پایدار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای مجید ابراهیمی پور با کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره وخانم الهه کرملونیا با کدملی xxxxxxxxx۴ (خارج از هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13831674
آگهی تغییرات شرکت پترو هیدج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۸۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت روماک انرژی سرآمد (سهامی خاص) با شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ با نمایندگی آقای محمد هادی رهبری با شماره ملی xxxxxxxxx شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای مجید ابراهیمی پور با شماره ملی xxxxxxxxx۴ شرکت سروش انرژی پایدار (سهامی خاص) با شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ با نمایندگی آقای احمد پیامی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657668
آگهی تصمیمات شرکت پترو کاریز امید کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۰۷۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۳۶۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای حسین مشتاق عشق با شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای مهدی میرمعزی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت فراز انرژی پیشرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدعلی عمادی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت اکتشاف، توسعه و تولید پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد پیامی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶، آقای عباس قبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت روماک انرژی سرآمد با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و آقای ناصر وکیلی پیهانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت اعضای هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر همکف کدپستی. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13544569
آگهی تصمیمات شرکت پترو دانیال کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۳۵۳۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای هاشم صباغان با کدملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای مهدی میرمعزی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت یاران انرژی نهاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد علی عمادی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرگت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای عباس قبادی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی نفتانیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰، آقای احمد پیامی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و آقای مصطفی اسلامی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سامان انرژی کیهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت اعضای هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657666
آگهی تصمیمات شرکت پترو کاریز امید کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۰۷۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۳۶۹۱۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای حسین مشتاق عشق با شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای مهدی میرمعزی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت فراز انرژی پیشرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدعلی عمادی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت اکتشاف، توسعه و تولید پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد پیامی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶، آقای سیدمحمد مدنی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت روماک انرژی سرآمد با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و آقای ناصر وکیلی پیهانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر همکف کدپستی. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536983
آگهی تصمیمات شرکت حفاری استوان کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۱۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۴۶۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۶. ۰۴. ۱۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای مرتضی پاکروان نوقابی با کد ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای مهدی میر معزی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد علی عمادی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای عباس قبادی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تجهیز و توسعه صنایع هنگام قشم با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲، آقای ناصر وکیلی پیهانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی نفتا نیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و آقای احمد پیامی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پترو دانیال کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت اعضای هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13444603
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی پرتو شمس تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۷۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بنمایندگی آقای رضا امراللهی بیوکی با کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت گسترش انرژی پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای احمد پیامی با کدملی xxxxxxxxx۵ شرکت آرین ماهتاب گستر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بنمایندگی آقای محمد ملاکی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13390576
آگهی تصمیمات شرکت حفاری استوان کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۱۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۴۶۴۸
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای سیدمحمد مدنی با کدملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای مهدی میرمعزی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد علی عمادی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی اکبر وحیدی آل آقا با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تجهیز و توسعه صنایع هنگام قشم با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و آقای ناصر وکیلی پیهانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی نفتا نیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و آقای احمد پیامی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پترو دانیال کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13376546
آگهی تغییرات شرکت ساخت و بهره برداری اسکله حرا قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۶۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۳۳۸۸
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/۹۶ شرکت مزبور به واصله مورخ ۱۶/۰۱/۹۶ که در تاریخ ۱۹/۰۱/۹۶ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای نهاد انرژی نیکان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای کامبیز صدقیانی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، پلی اتیلن گستران البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، باستناد تفویض اختیار شماره xxx/xxx/۹۴ مورخ ۰۷/۰۵/۹۴ سازمان منطقه آزاد قشم، شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای هادی نعیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فریدون وارث به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. د xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353368
آگهی تغییرات شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۶۶۸۳۶
برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۰۸/۱۰/۹۵ شرکت مزبور به واصله مورخ ۲۵/۱۰/۹۵ که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۵ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ - شرکتهای پلی اتلین گستران البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی میر معزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره، گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ناصر وکیلی پیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، یاران انرژی نهاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، روماک انرژی سرآمد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد هادی رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵، فراز انرژی پیشرو (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مرشد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیات مدیره و آقای رحیم تبریزی میاندواب به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13316236
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سازان سرآمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۰۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی میرمعزی با شماره ملی: xxxxxxxxx۲، به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر با شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محمد ملاکی با شماره ملی: xxxxxxxxx۱، به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر با شناسه ملی: xxxxxxxxx۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای سیدحسین وهابی با شماره ملی: xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور با شناسه ملی: xxxxxxxxx۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای رضا حدادیان با شماره ملی: xxxxxxxxx۷، به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان با شناسه ملی: xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای احمد پیامی با شماره ملی xxxxxxxxx۵، به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) با شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای علیرضا صدرآبادی حقیقی با شماره ملی: xxxxxxxxx۰، (خارج از اعضای هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل تعیین شدند کلیه چکهای شرکت تا سقف سیصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و آقای عباس آزادبر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (سرپرست امور مالی) همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه چکهای بالاتر از سقف سیصد میلیون ریال و کلیه بروات و سفته‌ها و قراردادها و اوراق تجاری و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308937
آگهی تغییرات شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتا نیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۶۶۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی میرمعزی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد ملاکی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پترودانیال کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت نایب رییس هیئت مدیره، آقای ناصر وکیلی پیهانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای احمد پیامی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت حفاری استوان کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سیدکریم تفرشی حسینی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو و مدیرعامل برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13310221
آگهی تصمیمات شرکت پترو دانیال کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۳۵۳۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۵. ۱۰. ۱۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای هاشم صباغان با کدملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای مهدی میرمعزی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت یاران انرژی نهاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد علی عمادی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرگت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی اکبر وحیدی آل آقا با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی نفتانیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰، آقای احمد پیامی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و آقای مصطفی اسلامی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سامان انرژی کیهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت اعضای هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13302926
آگهی تغییرات شرکت سروش انرژی پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۶۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. آقای احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و علی فیروزی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس عل البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی و اعلامیه‌های رسمی شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288647
آگهی تغییرات شرکت جاوید انرژی پرتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۷۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی میرمعزی باکدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدهادی رهبری باکدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر به سمت نایب رییس هیئت مدیره آقای احمد پیامی باکدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پترو دانیال کیش به سمت عضو هیئت مدیره آقای ایرج مسروری با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مهندسی نصب و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمی (رامپکو) به سمت عضو هیئت مدیره آقای ناصروکیلی پیهانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی گسترش انرژی پاسارگاد به سمت عضو هیئت مدیره آقای صدراله سردشتی با کدملی xxxxxxxxx۳ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13055621
آگهی تغییرات شرکت پترو هیدج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۸۸۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدهادی رهبری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت روماک انرژی سرآمد با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد پیامی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سروش انرژی پایدار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهرام اکبری ساربانقلی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت نهاد انرژی نیکان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان عضوء هیئت مدیره و سیدحسین اصولی دزفولی با کدملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13034918
آگهی تغییرات شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۴۸۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی مهدی میرمعزی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره - شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر با شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شماره ثبتی xxxxxx با نمایندگی احمد پیامی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره , سیف اله علی اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء مدیر عامل و و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و مکاتبات با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028855
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سازان سرآمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۰۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی میرمعزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سید حسین وهابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ جایگزین حسنعلی تقی زاده لنده به نمایندگی شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره رضا حدادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره علی رضا صدر آبادی حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چکهای شرکت تا سقف سیصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و آقای عباس آزادبر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (سرپرست امور مالی) همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه چکهای بالاتر از سقف سیصد میلیون ریال و کلیه بروات و سفته‌ها و قراردادها و اوراق تجاری و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: دستور پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت در چهار چوب اعتبارات مصوب تهیه و تدوین آئین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی و یا شعبه در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور به هیئت مدیره استخدام و نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه‌ها و معافیت و خروج از خدمت آنان بر اساس چارت سازمانی و دستورالعمل‌های مربوطه تهیه و تدوین بودجه سالیانه شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره پیشنهاد تحصیل اعتبار از بانک‌ها و موسسات اعتباری معتبر به هیئت مدیره تهیه و تدوین چارت سازمانی و شرح وظایف پرسنل و پیشنهاد آنها به هیئت مدیره جهت تصویب دستور پرداخت تنخواه گردانها و علی الحسابها به اشخاص حقیقی و حقوقی وفق دستورالعمل مربوطه تهیه و تنظیم صورتهای مالی شرکت پس از انقضای سال مالی و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب موافقت با پرداخت وام به پرسنل شرکت بر اساس دستورالعمل مربوطه اتخاذ تصمیم در مورد مزایای رفاهی کارکنان در چارچوب اعتبارات مصوب و دستورالعمل‌های مربوطه عقد کلیه قراردادها تا سقف معاملات متوسط تایید مرخصی، ماموریت داخلی کارکنان و مرخصی بدون حقوق حداکثر تا سی روز در سال و همچنین تاییدکارکرد ماهیانه و اضافه کاری کارکنان موافقت با اعزام پرسنل زیرمجموعه به ماموریتهای خارجی حداکثر تا سی روز در سال و هفت روز در هر مورد مکاتبه با مؤسسات و شرکتها در راستای اهداف شرکت تفویض قسمتی از اختیارات در صورت لزوم با قبول مسئولیت به سایر مدیران تحت سرپرستی و ارائه رونوشت آن به هیئت مدیره نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد نیازهای آموزشی به هیئت مدیره جهت بررسی و تصمیم گیری اقامه هرگونه دعوی، دفاع از هرگونه دعوی، انصراف از دعوی، تعیین وکیل حقوقی و کارشناس پیشنهاد دعوت مجامع عمومی و عادی و فوق العاده و دستور جلسه آنها به هیئت مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی مواد xxx و xxx قانون تجارت به هیئت مدیره اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983512
آگهی تغییرات شرکت تامین پترو سرآمد هنگام قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۴۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۶۷۲۹۴
برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۹۵ شرکت مزبور به واصله مورخ ۳۰/۰۵/۹۵ که در تاریخ ۳۱/۰۵/۹۵ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیات مدیره، روماک انرژی سرآمد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مجید ابراهیمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره، گسترش صنایع شیمیایی سینا منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) با نمایندگی خانم الهه کرملونیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و خانم شهرزاد هرسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مابقی دوره تصدی هیات مدیره مزبور انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12982620
آگهی تغییرات شرکت تامین صنایع هلر طلایی قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۴۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۶۷۵۱۰
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۹۵ شرکت مزبوربه واصله مورخ ۳۰/۰۵/۹۵ که در تاریخ ۳۱/۰۵/۹۵ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، روماک انرژی سرآمد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مجید ابراهیمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، گسترش صنایع شیمیایی سینا منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) با نمایندگی خانم الهه کرملونیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره مزبور انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. د xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983513
آگهی تغییرات شرکت گسترش هنگام مرجان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۴۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۶۷۴۴۶
برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۹۵ شرکت مزبوربه واصله مورخ ۳۰/۰۵/۹۵ که در تاریخ ۳۱/۰۵/۹۵ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیات مدیره، روماک انرژی سرآمد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مجید ابراهیمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره، گسترش صنایع شیمیایی سینا منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) با نمایندگی خانم الهه کرملونیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای مابقی دوره تصدی هیات مدیره مزبور انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12955709
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سازان سرآمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۰۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی میرمعزی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمد ملاکی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای حسنعلی تقی زاده لنده با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و آقای رضا حدادیان با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و آقای احمد پیامی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان اعضای هیات مدیره و آقای علیرضا صدرآبادی حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضای هیات مدیره) به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه چکهای شرکت تا سقف سیصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و آقای عباس آزادبر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (سرپرست امور مالی) همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه چکهای بالاتر از سقف سیصد میلیون ریال و کلیه بروات و سفته‌ها و قراردادها و اوراق تجاری و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل به شرح زیر مورد تصویب قرارگرفت:. دستور پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت در چهارچوب اعتبارات مصوب.. تهیه و تدوین آئین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت تصویب.. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی و یا شعبه در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور به هیات مدیره.. استخدام و نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه‌ها و معافیت و خروج از خدمت آنان بر اساس چارت سازمانی و دستورالعمل‌های مربوطه.. تهیه و تدوین بودجه سالیانه شرکت و پیشنهاد به هیات مدیره.. پیشنهاد تحصیل اعتبار از بانک‌ها و موسسات اعتباری معتبر به هیات مدیره.. تهیه و تدوین چارت سازمانی و شرح وظایف پرسنل و پیشنهاد آنها به هیات مدیره جهت تصویب.. دستور پرداخت تنخواه گردانها و علی الحسابها به اشخاص حقیقی و حقوقی وفق دستورالعمل مربوطه.. تهیه و تنظیم صورتهای مالی شرکت پس از انقضای سال مالی و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب.. موافقت با پرداخت وام به پرسنل شرکت بر اساس دستورالعمل مربوطه.. اتخاذ تصمیم در مورد مزایای رفاهی کارکنان در چارچوب اعتبارات مصوب و دستورالعمل‌های مربوطه.. عقد کلیه قراردادها تا سقف معاملات متوسط.. تایید مرخصی، ماموریت داخلی کارکنان و مرخصی بدون حقوق حداکثر تا سی روز در سال و همچنین تاییدکارکرد ماهیانه و اضافه کاری کارکنان.. موافقت با اعزام پرسنل زیرمجموعه به ماموریتهای خارجی حداکثر تا سی روز در سال و هفت روز در هر مورد.. مکاتبه با مؤسسات و شرکتها در راستای اهداف شرکت.. تفویض قسمتی از اختیارات در صورت لزوم با قبول مسئولیت به سایر مدیران تحت سرپرستی و ارائه رونوشت آن به هیات مدیره.. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.. پیشنهاد نیازهای آموزشی به هیات مدیره جهت بررسی و تصمیم گیری.. اقامه هرگونه دعوی، دفاع از هرگونه دعوی، انصراف از دعوی، تعیین وکیل حقوقی و کارشناس.. پیشنهاد دعوت مجامع عمومی و عادی و فوق العاده و دستور جلسه آنها به هیات مدیره.. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی مواد xxx و xxx قانون تجارت به هیات مدیره.. اجرای کلیه مصوبات هیات مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854969
آگهی تغییرات شرکت گسترش انرژی پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ملاکی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کاشفان نو اندیش پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی میر معزی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای علی اکبر امین تفرشی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مجتبی کباری با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هادی جمالیان با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. اختیارات مدیرعامل موضوع ماده ۴۸ اساسنامه شرکت به شرح بندهای ذیل تعیین و تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی تهیه و پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت تصویب سازمان اجرایی شرکت نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و خروج از خدمت طبق آیین نامه‌های مصوب پیشنهاد ایجاد یا حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران. بررسی پیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری اخذ اعتبار و تسهیلات از بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌ها سپرده گذاری وجوه شرکت نزد موسسات بانکی و مالی با رعایت صرفه و صلاح شرکت دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات تعهد، ظهر نویسی، قبولی و واخواست اوراق تجاری تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول (از جمله سهام اوراق بهادار) و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده که جزء فعالیت‌های موضوع شرکت باشد تا سقف پنج میلیارد ریال کلیه چک‌های شرکت تا سقف یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و یکی از دو نفر احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (قائم مقام مدیرعامل) و یا محمد قهرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (معاون مالی و اداری) همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه چک‌ها بالاتر از سقف یک میلیارد ریال و کلیه بروات و سفته‌ها و قراردادها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12825717
آگهی تغییرات شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۶۶۸۳۶
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۲۲/۰۱/۹۵ شرکت مزبور که در مورخ ۰۹/۰۳/۹۵ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ - شرکتهای گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی میر معزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره، پلی اتلین گستران البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ناصر وکیلی پیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، یاران انرژی نهاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، روماک انرژی سرآمد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد هادی رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵، فراز انرژی پیشرو (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی مرشد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیات مدیره و آقای محمدرضا مرید شوشتری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12756832
آگهی تصمیمات شرکت پترو دانیال کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۳۵۳۱۸
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای هاشم صباغان با کدملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای مهدی میرمعزی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی اکبر وحیدی آل آقا با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی نفتا نیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد پیامی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴، آقای مصطفی اسلامی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت یاران انرژی نهاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و آقای محمدرضا ورشو ساز با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سامان انرژی کیهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12751867
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تلاشگران انرژی فردا در تاریخ ۲۹/۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی و بازرگانی مجاز، شرکت در مناقصات و مزایده‌های دولتی و خصوصی، اخذ وام و اعتبار از بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت، تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج شرکت و مبادرت به انواع معاملات مجاز بازرگانی و عقود اسلامی در زمینه ایجاد طرحها و فعالیت‌های مذکور، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، بلوار میرداماد، جنب مسجد الغدیر، پلاک xxx ط ۸ کدپستی: xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۶/۹۴ ص/ xxx مورخ ۲۲/۱۲/۹۴ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد کد xxx پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx وشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی مهرناز السادات همراهیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سامان انرژی کیهان (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی مهری قاجار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رییس هیئت مدیره و شرکت نهاد انرژی نیکان (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی مژگان بهزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب ایشان دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری و اوراق عادی با امضاءمدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. کریم خاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12745341
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو انرژی جهان درتاریخ ۲۵/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی و بازرگانی مجاز، شرکت در مناقصات و مزایده‌های دولتی و خصوصی، اخذ وام و اعتبار از بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت، تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج شرکت و مبادرت به انواع معاملات مجاز بازرگانی و عقوداسلامی در زمینه ایجاد طرحها و فعالیت‌های مذکور، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور. در صورت لزوم اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار میرداماد جنب مسجد الغدیر پلاک xxx ط ۸ کدپستی: xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵/۹۴ , xxx مورخ ۲۲/۱۲/۹۴ نزد بانک پاسارگاد شعبه میر داماد پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی خانم مهری قاجار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو ورئیس هیئت مدیره شرکت رایان انرژی فروز (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی خانم مژگان بهزاد به شماره ملی xxxxxxxxx بعنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت یاران انرژی نهاد (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ خانم مهرناز السادات همراهیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب ایشان دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. آقای کریم خاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12628295
آگهی تغییرات شرکت مديريت طرحهاي صنعتي نفتا نير شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۸۴۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۶۶۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای مهدی میرمعزی با شماره ملی xxxxxxxxx۲، شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای ناصر وکیلی پیهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷، شرکت پترو دانیال کیش با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای محمد ملاکی با شماره ملی xxxxxxxxx۱، شرکت حفاری استوان کیش با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای احمد پیامی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سیدکریم تفرشی حسینی با شماره ملی xxxxxxxxx۷بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12628306
آگهی تغییرات شرکت مديريت طرحهاي صنعتي نفتا نير شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۸۴۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۶۶۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای مهدی میرمعزی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای ناصر وکیلی پیهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره، شرکت پترو دانیال کیش با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای محمد ملاکی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت حفاری استوان کیش با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای احمد پیامی با شماره ملی xxxxxxxxx۵بسمت عضو هیئت مدیره وآقای سیدکریم تفرشی حسینی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12590047
آگهی تصمیمات شرکت پترو کاریز امید کیش ( سهامی خاص )ثبت شده به شماره ۱۰۷۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۳۶۹۱۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای حسین مشتاق عشق با شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای مهدی میرمعزی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ا ز شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ناصر وکیلی پیهانی با کد ملی xxxxxxxxx۷به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقایان سید محمد مدنی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت روماک انرژی سرآمد و احمد پیامی با کد ملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی از شرکت فراز انرژی پیشرو به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12578605
آگهی تغییرات شرکت گسترش انرژي پاسارگاد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۱۹۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای مجید قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره.آقای محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کاشفان نو اندیش پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.آقای علی اکبر امین تفرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره.آقای سید کاظم میر ولد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره.آقای مهدی میر معزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل.اختیارات مدیر عامل موضوع ماده ۴۸ اساسنامه شرکت به شرح بندهای زیر تعیین و تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی تهیه و پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت تصویب سازمان اجرایی شرکت نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و خروج از خدمت طبق آیین نامه های مصوب پیشنهاد ایجاد یا حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران.بررسی پیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و موسسه های اعتباری اخذ اعتبار و تسهیلات از بانک ها ، موسسات اعتباری و شرکت ها سپرده گذاری وجوه شرکت نزد موسسات بانکی و مالی با رعایت صرفه و صلاح شرکت دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات تعهد ، ظهر نویسی ، قبولی و واخواست اوراق تجاری تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع عقد هر نوع قرار داد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول(از جمله سهام اوراق بهادار) و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده که جزء فعالیت های موضوع شرکت باشد تا سقف پنج میلیارد ریال کلیه چک های شرکت تا سقف یک میلیارد ریال با امضای مدیر عامل و یکی از دو نفر احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵(قائم مقام مدیر عامل)و یا محمد قهرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶(معاون مالی و اداری)همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه چک ها بالاتر از سقف یک میلیارد ریال و کلیه بروات و سفته ها و قرار دادها و اوراق تجاری با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیر عامل با مهر شرکت معتبرمی باشد .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12371727
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سازان سر آمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۰۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی میرمعزی با شماره ملی:xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد(سهامی خاص) با شناسه ملی:xxxxxxxxx۵۶، به سمت رئیس هیأت مدیره. . آقای محمد ملاکی با شماره ملی:xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر(سهامی خاص) با شناسه ملی: xxxxxxxxx۱۲، بسمت نائب رئیس هیأت مدیره. . آقای حسنعلی تقی زاده لنده با شماره ملی:xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور(سهامی خاص) با شناسه ملی: xxxxxxxxx۸۱، به سمت عضو هیأت مدیره. . آقای رضا حدادیان با شماره ملی: xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان(سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸به سمت عضو هیأت مدیره. . آقای احمد پیامی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر(سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت عضو هیأت مدیره. . آقای علیرضا صدرآبادی حقیقی با شماره ملی:xxxxxxxxx۰ خارج از اعضای هیات مدیره به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. . کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12333516
آگهی تغییرات شرکت فراز انرژی پیشرو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۲۳۲۸۹ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۷۵۷۸۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد پیامی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای کیا کیانی با کد ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۳ تصویب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12300719
آگهی تغییرات شرکت یاران انرژی نهاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد پیامی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و کیا کیانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۴ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12320763
آگهی تصمیمات شرکت حفاری استوان کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۱۱۳ وشناسه ملی۱۴۰۰۰۰۲۴۶۴۸
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/xxx۴، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱. آقای سید محمد مدنی با کد ملی xxxxxxxxx۴(خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل،آقای مهدی میر معزی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره،آقای علی اکبر وحیدی آل آقابا کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای ناصر وکیلی پیهانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح های صنعتی نفتا نیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و آقای احمد پیامی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بهنمایندگی از شرکت پترو دانیال کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته،بروات،قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۹  اداره ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12293634
آگهی تغییرات شرکت نهاد انرژی نیکان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد پیامی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای کیاکیانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی xxx۴ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12293642
آگهی تغییرات شرکت سامان انرژی کیهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۹۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۳۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد پیامی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای کیا کیانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12289291
آگهی تغییرات شرکت رایان انرژی فروز ‌سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۴۰۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۱۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای احمد پیامی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای کیا کیانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12273051
آگهی تغییرات شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتا نیر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۸۴۳۲۸ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۳۴۶۶۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی میرمعزی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶به سمت رییس هیئت مدیره وآقای محمد ملاکی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پترودانیال کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و آقای ناصر وکیلی پیهانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای احمد پیامی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت حفاری استوان کیش با شناسه ملیxxxxxxxxx۴۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید کریم تفرشی حسینی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضوهیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12140078
آگهی تغییرات شرکت جاوید انرژی پرتو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۷۷۶۵ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۷۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای مهدی میرمعزی با کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر با شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی آقای محمدهادی رهبری با کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت مهندسی و نصب و نگهداری کارخانجات پتروشیمی (رامپکو) با شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ با نمایندگی آقای ایرج مسروری با کدملی xxxxxxxxx و شرکت پترودانیال کیش با شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای احمد پیامی با کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ با نمایندگی آقای ناصر وکیلی پیهانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12140084
آگهی تغییرات شرکت جاوید انرژی پرتو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۷۷۶۵ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۷۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی میرمعزی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدهادی رهبری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای احمد پیامی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پترو دانیال کیش به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای ایرج مسروری با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مهندسی نصب و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمی (رامپکو) به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای ناصر وکیلی پیهانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای صدراله سردشتی با کدملی xxxxxxxxx۳ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرار دادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1755814
آگهی تغییرات شرکت پترو هیدج سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۸۸۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای مرتضی مورعی کتک لاهیجانی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت روماک انرژی سرآمد شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ با نمایندگی آقای محمدهادی رهبری با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و نهاد انرژی نیکان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ با نمایندگی آقای احمد پیامی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سروش انرژی پایدار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ با نمایندگی آقای رضا درخشان فر باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شهرام اکبری ساربانقلی باکدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای صدراله سردشتی به کد ملیxxxxxxxxx۳ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627846
آگهی تغییرات شرکت پلی اتیلن گستران البرز شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۶۵۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای محمدهادی رهبری کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ش ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای احمد پیامی کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پترو دانیال کیش ش کلی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای مرتضی مورعی کتک لاهیجانی کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتا نیر ش ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای بابک بانکیان تبریزی کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره) برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767854
آگهی تغییرات شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۹۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۶۶۸۳۶
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۶/۹۳ شرکت مزبور که در مورخ ۲۵/۶/۹۳ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است.
۱ـ شرکتهای گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی میر معزی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، پلی اتلین گستران البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ناصر وکیلی پیهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، یاران انرژی نهاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد پیامی بشماره ملی xxxxxxxxx۵، روماک انرژی سر آمد(سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد هادی رهبری بشماره ملی xxxxxxxxx۵، فراز انرژی پیشرو (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ابراهیم رادوافزون بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره و آقای محمد رضا مرید شوشتری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۱ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613374
آگهی تغییرات شرکت فراز انرژی پیشرو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۳۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۷۸۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد پیامی باشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی آقای کیا کیانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: گسترش انرژی پاسارگاد(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ شرکت پلی اتیلن گستران البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت حفاری استوان کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600077
آگهی تغییرات شرکت پلی اتیلن گستران البرز سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۶۵۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی میرمعزی ک.م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ش.م xxxxxxxxx۵۶ به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای احمد پیامی ک.م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پترودانیال کیش ش.م xxxxxxxxx۱۸ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای مرتضی مورعی کتک لاهیجانی ک.م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر ش.م xxxxxxxxx۰۹ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای بابک بانکیان تبریزی ک.م xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیر عامل (خارج از اعضای هیأت مدیره) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561341
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سازان سر آمد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۰۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی میرمعزی به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بسمت رئیس هیأت مدیره. آقای محمد ملاکی به کدملی xxxxxxxxx۱بنمایندگی شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستربه شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲بسمت نایب رئیس هیأت مدیره. آقای بهمن اخوان به کدملی xxxxxxxxx۵بنمایندگی شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱بسمت عضو هیأت مدیره. آقای رضا حدادیان به کدملیxxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸بسمت عضو هیأت مدیره. آقای احمد پیامی به کدملی xxxxxxxxx۵بنمایندگی شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۹بسمت عضو هیأت مدیره. آقای علیرضا صدرآبادی حقیقی به کدملیxxxxxxxxx۰(خارج از اعضای هیأت مدیره) به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468439
آگهی تغییرات شرکت پترو هیدج سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۱۱۸۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۸۸۴۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمد هادی رهبری کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت روماک انرژی سرآمد شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت رئیس هیئت مدیره
احمد پیامی کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت نهاد انرژی نیکان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای شهرام اکبری ساربانقلی کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره
آقای صدراله سردشتی کد ملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل بامضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری بامضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468481
آگهی تغییرات شرکت پترو هیدج سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۱۱۸۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۸۸۴۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت روماک انرژی سرآمد شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ با نمایندگی آقای محمد هادی رهبری با کد ملی xxxxxxxxx و شرکت نهاد انرژی نیکان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ با نمایندگی آقای احمد پیامی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای شهرام اکبری ساربانقلی با کد ملی xxxxxxxxx۶ عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394026
آگهی تغییرات شرکت پلی اتیلن گستران البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مهدی میرمعزی ک.م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ش.م xxxxxxxxx۵۶ بعنوان رئیس هیات‎مدیره و آقای تورج تازه‎بهار ک.م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر ش.م xxxxxxxxx۰۹ به عنوان نایب رئیس هیات‎مدیره و آقای احمد پیامی ک.م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پترودانیال کیش ش.م xxxxxxxxx۱۸ به عنوان عضو هیات‎مدیره و آقای بابک بانکیان تبریزی ک.م xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیات‎مدیره) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات‎مدیره و یکی از اعضای هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‎های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389492
آگهی تغییرات شرکت پلی اتیلن گستران البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی آقای مهدی میرمعزی ک.م xxxxxxxxx۲ و شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر ک.م xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی آقای تورج تازه بهار ک.م xxxxxxxxx۱ و شرکت پترودانیال کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای احمد پیامی ک.م xxxxxxxxx۵
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376879
آگهی تغییرات شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتا نیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۴۳۲۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۴۶۶۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای مهدی میرمعزی کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ش ملیxxxxxxxxx۵۶ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای ناصر وکیلی پیهانی کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز ش ملیxxxxxxxxx۳۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی اکبر وحیدی آل آقا کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پترو دانیال کیش ش ملیxxxxxxxxx۱۸ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد پیامی کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت حفاری استوان کیش ش ملیxxxxxxxxx۴۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید کریم تفرشی حسینی کدملیxxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها, عقوداسلامی و سایر اوراق تجاری به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340313
آگهی تغییرات شرکت روماک انرژی سرآمد شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۲۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۶۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
آقای احمد پیامی شماره ملی xxxxxxxxx۵به عنوان بازرس اصلی و آقای کیا کیانی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287584
آگهی تغییرات شرکت سیوان تدبیر تجارت شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۹۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مهدی میرمعزی ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ش م xxxxxxxxx۵۶ بسمت رییس هیئت مدیره، آقای ناصر وکیلی پیهانی ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم ش م xxxxxxxxx۳۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد پیامی ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز ش م xxxxxxxxx۳۴ بسمت عضو هیئت مدیره ـ آقای آرمان محبوبی ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت فراز انرژی پیشرو ش م xxxxxxxxx۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید ماجد طاهری ک م xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
آقای امیرحسین گودرزی ک م xxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098166
آگهی تاسیس شرکت رایان انرژی فروز سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۴/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۴/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت:
تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انجام کلیه فعالیت های عمرانی و اقتصادی و بازرگانی مجاز شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی، اخذ وام و اعتبار از بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت، تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج شرکت و مبادرت به انواع معاملات مجاز و عقود اسلامی در زمینه ایجاد طرحها و فعالیت های مذکور، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میرداماد ـ جنب مسجد الغدیر ـ پ xxx ـ ط ششم ـ واحد شمال شرقی ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷ مورخ ۱۸/۱/xxx۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتا نیر سهامی خاص با نمایندگی آقای نیما هنربخش به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ شرکت پترو دانیال کیش سهامی خاص با نمایندگی خانم لادن آزاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ شرکت پلی اتیلن گستران البرز سهامی خاص با نمایندگی خانم زهره فضلی به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ خانم زهره فضلی به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:
۱ـ۸ـ آقای احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای کیا کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1075951
آگهی تأسیس شرکت سروش انرژی پایدار (سهامی‌خاص)
شرکت فوق در تاریخ۱۳/۳/xxx۲ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۳/۳/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی میشود.

۱ـ موضوع شرکت:

موضوع فعالیت

تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

انجام کلیه فعالیتهای عمرانی و اقتصادی و بازرگانی مجاز.

شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی.

اخذ وام و اعتبار از بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت.

تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج کشور.

مبادرت به انواع معاملات مجاز و عقوداسلامی درزمینه ایجاد طرح ها و فعالیت های مذکور.

اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور.

تماماً با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران، شهرتهران، خ میرداماد، جنب مسجد الغدیر، پلاکxxx، کدپستیxxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهمxxx/۱ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغxxx/xxx/۱۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۰مورخ۱۱/۲/xxx۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ شرکت گسترش انرژی پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای نیما هنربخش به سمت رئیس هیئت مدیره.

۲ـ۵ـ شرکت پلی اتیلن گستران البرز سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی خانم لادن آزاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

۳ـ۵ـ شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی خانم سارا پاکزاد به سمت عضو هیئت مدیره.

۴ـ۵ـ خانم سارا پاکزاد به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء با مهرشرکت، درغیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء با مهرشرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل با مهرشرکت معتبرمیباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:

۱ـ۸ـ آقای احمد پیامی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای کیا کیانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل.

پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1075321
آگهی تأسیس شرکت یاران انرژی نهاد (سهامی‌خاص)
شرکت فوق در تاریخ۱۱/۳/xxx۲ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۱/۳/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی میشود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

انجام کلیه فعالیتهای عمرانی و اقتصادی و بازرگانی مجاز.

شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی.

اخذ وام و اعتبار از بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت.

تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج کشور.

مبادرت به انواع معاملات مجاز و عقوداسلامی درزمینه ایجاد طرح ها و فعالیت های مذکور.

اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور.

تماماً با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران، شهرتهران، خ میرداماد، جنب مسجد الغدیر، پلاکxxx، کدپستیxxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهمxxx/۱ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغxxx/xxx/۱۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxصxxx۲ مورخ۱۱/۲/xxx۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ شرکت گسترش انرژی پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای نیما هنربخش به سمت رئیس هیئت مدیره.

۲ـ۵ـ شرکت پلی اتیلن گستران البرز سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی خانم لادن آزاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

۳ـ۵ـ شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی خانم مژگان بهزاد به سمت عضو هیئت مدیره.

۴ـ۵ـ خانم مژگان بهزاد به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء با مهرشرکت، درغیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء با مهرشرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل با مهرشرکت معتبرمیباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:

۱ـ۸ـ آقای احمد پیامی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای کیا کیانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل.

پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1075958
آگهی تأسیس شرکت نهاد انرژی نیکان (سهامی‌خاص)
شرکت فوق در تاریخ۱۱/۳/xxx۲ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۱/۳/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت:
موضوع فعالیت
تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
انجام کلیه فعالیتهای عمرانی و اقتصادی و بازرگانی مجاز.
شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی.
اخذ وام و اعتبار از بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت.
تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج کشور.
مبادرت به انواع معاملات مجاز و عقوداسلامی درزمینه ایجاد طرح ها و فعالیت های مذکور. اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور. تماماً با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران، شهرتهران، خ میرداماد، جنب مسجد الغدیر، پلاکxxx، کدپستیxxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهمxxx/۱ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغxxx/xxx/۱۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxصxxx۱ مورخ۱۱/۲/xxx۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ شرکت گسترش انرژی پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای نیما هنربخش به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ شرکت پلی اتیلن گستران البرز سهامی خاص با نمایندگی خانم لادن آزاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر سهامی خاص با نمایندگی آقای محسن اکبرزادگان به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ اقای محسن اکبرزادگان به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء با مهرشرکت، در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل با مهرشرکت معتبرمیباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای احمد پیامی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ آقای کیا کیانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1048930
آگهی تاسیس شرکت جاوید انرژی پرتو سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۰۲/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۰۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انجام کلیه فعالیتهای عمرانی و اقتصادی و بازرگانی مجاز، شرکت در مناقصات و مزایده‌های دولتی و خصوصی، اخذ وام و اعتبار از بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت، تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج شرکت و مبادرت به انواع معاملات مجاز و عقود اسلامی در زمینه ایجاد طرحها و فعالیت‌های مذکور، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران میرداماد جنب مسجد الغدیر پلاک xxx طبقه ششم واحد شمال شرقی کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۵/۹۲ ص/ xxx مورخ ۰۴/۰۲/xxx۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت پلی اتیلن گستران البرز سهامی خاص با نمایندگی آقای نیما هنربخش به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ شرکت پترو دانیال کیش سهامی خاص با نمایندگی خانم لادن آزاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتا نیر سهامی خاص با نمایندگی خانم نیروانا المظفر به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ خانم نیروانا المظفر به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتا نیرو سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای کیا کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034655
آگهی تاسیس شرکت سامان انرژی کیهان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۱/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۱/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انجام کلیه فعالیتهای عمرانی و اقتصادی و بازرگانی مجاز شرکت در مناقصات و مزایده‌های دولتی و خصوصی اخذ وام و اعتبار از بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج از کشور و مبادرت به انواع معاملات مجاز و عقوداسلامی در زمینه ایجاد طرحها و فعالیتهای مذکور اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران میرداماد جنب مسجد الغدیر پلاک xxx ط ششم واحد شمال شرقی کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ مورخ ۲۲/۱۲/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر سهامی خاص با نمایندگی آقای نیما هنر بخش به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ شرکت پترو دانیال کیش سهامی خاص با نمایندگی خانم لادن آزاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ شرکت پلی اتیلن گستران البرز سهامی خاص با نمایندگی خانم فریبا ناصری پور به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ خانم فریبا ناصری پور به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای کیا کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 588620
آگهی تأسیس شرکت بهین انرژی سرآمد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۶/۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انجام کلیه فعالیتهای عمرانی و اقتصادی و بازرگانی مجاز شرکت در مناقصات و مزایدههای دولتی و خصوصی، اخذ وام و اعتبار از بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت، تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج شرکت و مبادرت به انواع معاملات مجاز و عقود اسلامی در زمینه ایجاد طرحها و فعالیتهای مذکور، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور.
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ولیعصرـ بالاتر از نیایشـ کوچه ارمغان غربیـ پلاک ۶۸ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱۳ مورخ ۲۶/۱/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه ارمغان پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ شرکت گسترش انرژی پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای نیما هنربخش به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر سهامی خاص با نمایندگی خانم لادن آزاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ شرکت حفاری استوان کیش سهامی خاص به شماره ثبت xxx۳ با نمایندگی خانم پریسا وطندوست به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ خانم پریسا وطندوست به نمایندگی از شرکت حفاری استوان کیش سهامی خاص به شماره ثبت xxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت، در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیئتمدیره و یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای احمد پیامی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ آقای کیا کیانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9875883
آگهی تأسیس شرکت بهین انرژی سرآمد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۶/۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انجام کلیه فعالیتهای عمرانی و اقتصادی و بازرگانی مجاز شرکت در مناقصات و مزایده?های دولتی و خصوصی، اخذ وام و اعتبار از بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت، تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج شرکت و مبادرت به انواع معاملات مجاز و عقود اسلامی در زمینه ایجاد طرحها و فعالیتهای مذکور، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خیابان ولیعصرـ بالاتر از نیایش?ـ کوچه ارمغان غربی?ـ پلاک ۶۸ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱۳ مورخ ۲۶/۱/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه ارمغان پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ شرکت گسترش انرژی پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای نیما هنربخش به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر سهامی خاص با نمایندگی خانم لادن آزاده به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ شرکت حفاری استوان کیش سهامی خاص به شماره ثبت xxx۳ با نمایندگی خانم پریسا وطن?دوست به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ خانم پریسا وطن?دوست به نمایندگی از شرکت حفاری استوان کیش سهامی خاص به شماره ثبت xxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت?مدیره همراه با مهر شرکت، در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیئت?مدیره و یکی از اعضای هیئت?مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای احمد پیامی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای کیا کیانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 570387
آگهی تأسیس شرکت فراز انرژی پیشرو سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انجام کلیه فعالیتهای عمرانی و اقتصادی و بازرگانی مجاز و خرید اوراق بهادار برای شرکت، شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی، اخذ وام و اعتبار از بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت، تاسیس شرکتهای جدید تابعه با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در ایجاد شرکتها و موسسات دیگر تابعه و مبادرت به انواع معاملات مجاز و عقوداسلامی در زمینه ایجاد طرحها و فعالیت های مذکور، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ولیعصر ـ بالاتر از نیایش ـ کوچه ارمغان غربی ـ پلاک ۶۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱۴ مورخ ۲۶/۱/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه ارمغان پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ شرکت گسترش انرژی پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای خانم پریسا وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ شرکت پلی اتیلن گستران البرز سهامی خاص با نمایندگی آقای نیما هنربخش به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ شرکت حفاری استوان کیش سهامی خاص با نمایندگی خانم لادن آزاده به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ خانم لادن آزاده به نمایندگی از شرکت حفاری استوان کیش سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ آقای احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای کیا کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 571497
آگهی تاسیس شرکت روماک انرژی سرآمد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۳/۰۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۳/۰۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انجام کلیه فعالیتهای عمرانی و اقتصادی و بازرگانی مجاز، شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی، اخذ وام و اعتبار از بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت، تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در ایجاد شرکتها و موسسات دیگر و مبادرت به انواع معاملات مجاز و عقود اسلامی در زمینه ایجاد طرحها و فعالیت های مذکور، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ولیعصر ـ بالاتر از نیایش ـ کوچه ارمغان غربی ـ پلاک ۶۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxصxxx۹۱ مورخ ۲۶/۰۱/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه ارمغان کدxxx پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ شرکت گسترش انرژی پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی خانم لادن آزاده به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ شرکت پترو دانیال کیش سهامی خاص با نمایندگی خانم پریسا وطن دوست به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ شرکت پلی اتیلن گستران البرز سهامی خاص با نمایندگی آقای نیما هنربخش به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ آقای نیما هنربخش به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای کیا کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10032949
آگهی تغییرات شرکت تولید آب پارس دماوند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۰۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی مشاور تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۷/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10378082
آگهی تغییرات شرکت تولید آب پارس دماوند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۰۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی مشاور تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۷/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10746211
آگهی تأسیس شرکت فراز انرژی پیشرو سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انجام کلیه فعالیتهای عمرانی و اقتصادی و بازرگانی مجاز و خرید اوراق بهادار برای شرکت، شرکت در مناقصات و مزایده‌های دولتی و خصوصی، اخذ وام و اعتبار از بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت، تاسیس شرکتهای جدید تابعه با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در ایجاد شرکتها و موسسات دیگر تابعه و مبادرت به انواع معاملات مجاز و عقوداسلامی در زمینه ایجاد طرحها و فعالیت‌های مذکور، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ولیعصر ـ بالاتر از نیایش ـ کوچه ارمغان غربی ـ پلاک ۶۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱۴ مورخ ۲۶/۱/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه ارمغان پرداخت گردیده است.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ شرکت گسترش انرژی پاسارگاد سهامی‌خاص با نمایندگی آقای خانم پریسا وطن‌دوست به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ شرکت پلی‌اتیلن گستران البرز سهامی‌خاص با نمایندگی آقای نیما هنربخش به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ شرکت حفاری استوان‌کیش سهامی‌خاص با نمایندگی خانم لادن آزاده به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ خانم لادن آزاده به نمایندگی از شرکت حفاری استوان کیش سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت، در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای احمد پیامی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای کیا کیانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11346382
آگهی تأسیس شرکت نیرو پرتو شمس تابان سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: عبارتست از طرح و احداث و بهره‌برداری نیروگاهها تولید برق و توزیع و فروش نیروی برق سرمایه‌گذاری در خرید نیروگاهها شرکت در مناقصه‌های داخلی و خارجی پروژه‌های احداث نیروگاههای تولید برق و اجرای آن اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت انجام فعالیتهای صنعتی مرتبط و هرگونه معاملات مجاز بازرگانی صادرات و واردات برق مطابق قوانین و مقررات مربوطه معاملات مجاز بازرگانی صادرات و واردات برق مطابق قوانین و مقررات مربوطه و کالاهای مجاز بازرگانی و خدمات فنی و سایر امور عملیات مجازی که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق هدفهای شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضروری باشد بدیهی است در هر مورد مجوزهای لازم دریافت خواهد شد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شیخ‌بهایی شمالی نرسیده به میدان پیروزان ک ۱۳ پ ۱۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۳/۹/۸۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ شرکت انرژی گستر جم سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای رضا امراللهی‌بیوکی بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ شرکت گسترش انرژی پاسارگاد سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سید مهدی میرمعزی بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای بهمن مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد ملاکی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ ـ آقای بهمن مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11731549
آگهی تاسیس شرکت روماک انرژی سرآمدسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۳/۰۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۳/۰۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انجام کلیه فعالیتهای عمرانی و اقتصادی و بازرگانی مجاز، شرکت در مناقصات و مزایده‌های دولتی و خصوصی، اخذ وام و اعتبار از بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت، تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در ایجاد شرکتها و موسسات دیگر و مبادرت به انواع معاملات مجاز و عقود اسلامی در زمینه ایجاد طرحها و فعالیت‌های مذکور، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ولیعصر ـ بالاتر از نیایش ـ کوچه ارمغان غربی ـ پلاک ۶۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxصxxx۹۱ مورخ ۲۶/۰۱/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه ارمغان کدxxx پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ شرکت گسترش انرژی پاسارگاد سهامی‌خاص با نمایندگی خانم لادن آزاده به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ شرکت پترو دانیال کیش سهامی‌خاص با نمایندگی خانم پریسا وطن‌دوست به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ شرکت پلی‌اتیلن گستران البرز سهامی‌خاص با نمایندگی آقای نیما هنربخش به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای نیما هنربخش به نمایندگی از شرکت پلی‌اتیلن گستران البرز سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت، در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای احمد پیامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای کیا کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات