محسن شفیعی

آقای محسن شفیعی

کد ملی 186042xxxx
گراف ارتباطات
23
شرکت‌ها
95
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14675459
آگهی تغییرات شرکت بین المللی و سرمایه گذاری صنعت واقتصاد کردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۰۹۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فریبرز توکلی شیراجی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و حسین خشکه پزی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آندری کوزنتسوو به کد فراگیر ملی xxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان : مهرداد عباسپور آزاد طهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ ، رامتین خشکه پزی به کد ملی xxxxxxxxx۸ ، ریونر گابدولین به کد فراگیر ملی xxxxxxxxx ، سرگی لیسووسکی به کد فراگیر ملی xxxxxxxxx ، محسن شفیعی به کد ملی xxxxxxxxx۴ ، کیهان صادق وزیری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کیوان صادق وزیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره و یا آقای مهرداد عباسپور آزاد طهرانی هر کدام به تنهایی و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14666638
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بین المللی و سرمایه گذاری صنعت واقتصاد کردستان در تاریخ ۲۹/۰۳/xxx۸ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد . موضوع فعالیت : موضوع فعالیت : مطالعه ، طراحی ، مدیریت ، مهندسی ، سرمایه گذاری ، ساخت ، توسعه ، بهره برداری ، تامین مالی وکلیه فعالیتهای مرتبط با مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری . پذیرش عاملیت مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری . کسب رتبه از موسسات بین المللی در زمینه‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت . طراحی و مهندسی زیر ساخت و اجرای کلیه پروژ ه های صنعتی ، تولیدی ، خدماتی ، گردشگری ، کاوش‌های زمینی ، نیرو ، نفت و گاز و پتروشیمی ، کشاورزی ، محیط زیست ، تاسیسات و تجهیزات ، آبیاری و زهکشی ، راه و ترابری ، انرژی‌های تجدیدپذیر و نیروگاههای مربوطه . صادرات و واردات کالا و خدمات فنی و مهندسی . اخذ و اعطا نمایندگی وتاسیس شعبه در داخل و خارج از کشور . برگزاری نمایشگاه و شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی . شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و بین المللی . اخذ وام و تسهیلات از موسسات مالی داخلی و بین المللی . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، امانیه ، بلوار نلسون ماندلا ، خیابان ارمغان غربی ، پلاک ۵ ، طبقه اول ، واحد غربی کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۲/xxx/۷۳ مورخ ۱۵/۰۲/xxx۸ نزد بانک بانک صادرات ایران شعبه شهید عزیزی با کد xxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای مهرداد عباسپور آزاد طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای فریبرز توکلی شیراجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای حسین خشکه پزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رامتین خشکه پزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای کیهان صادق وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای کیوان صادق وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قرارداد‌ها ، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا آقای مهرداد عباسپور آزاد طهرانی هر یک بتنهایی و با مهر شرکت معتبر است . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای ناصر وثوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای فرزین رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13314067
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص انرژی خورشیدی اختران درتاریخ ۳۰/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی نیروگاههای برق خورشیدی. درصورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران سعادت آباد خیابان شهید برادران صرافها خیابان شهید احمد مقدس (۱۱ غربی) پلاک ۹ ساختمان پرشیان طبقه همکف واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۸/۱۱/۹۵ نزد بانک سپه شعبه بلوار دریا پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای سعید شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم بهناز علی اکبر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی وخانم الهه محمودصالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12750732
آگهی انحلال شرکت پیشرو روش پارسه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۷۸۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۸۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای محسن شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر تصفیه به آدرس تهران - سعادت آباد – خیابان صرافهای شمالی – خیابان ۱۱ غربی – پلاک ۹ واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۴ انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12707230
آگهی انحلال شرکت بازرگانی و تجاری ژرف اندیشان ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۸۱۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۱۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای محسن شفیعی به کدملی: xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران سعادت آباد خیابان ۱۱ پلاک ۹ واحد ۶ کدپستی: xxxxxxxxx۴ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12702081
آگهی تغییراتپیشرو سرمایه موفقیت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۹۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای محسن شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران سعادت آباد خیابان ۱۱ بین صرافها و شهرداری پلاک ۹ واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۴ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12702095
آگهی تغییرات شرکت روشن نشان پیروزان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۴۰۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۱۹۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور منحل گردید و آقای محسن شفیعی به کدملی: xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر تصفیه انتخاب وآدرس محل تصفیه تهران - شهرک اکباتان - فاز ۱ – بلوک بی ۲ - ورودی ۹ - طبقه ۸ - پلاک xxx – کدپستی: xxxxxxxxx۷ تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12595847
آگهی تغییرات شرکت پيشرو روش پارسه شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۳۶۷۸۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۸۸۰۶
این آگهی در تاریخ ۰۳/۰۲/xxx۳به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx صادر گردیده و به علت عدم مراجعه به روزنامه رسمی و طی تقاضای مورخ ۰۹/۱۰/xxx۴ مجدداً جهت اعلام به روزنامه رسمی آگهی می گردد. متن آگهی: به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و بهنام شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضا اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12490529
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران راز پويش شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۳۹۷۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۳۶۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ وآقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه های خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج شدند درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxxxxx۰ریال به مبلغ xxxxxx۰ریال کاهش یافت.درنتیجه ماده مربوط در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد: باقر آقائی ک م xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx ریال علی علی پور ک م xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxxریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12490913
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران راز پويش شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۳۹۷۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۳۶۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:)آقای باقر آقائی فرزند احد متولد۱/۵/۶۶ به شماره شناسنامه xxx۳ به شماره ملیxxxxxxxxx۵ با پرداخت xxxxxxریال به صندوق شرکت،در زمره شرکاء قرارگرفت.)آقای علی علی پور فرزند ذولفقار متولد۲/۳/۶۰ به شماره شناسنامه ۶ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxxxxxریال به صندوق شرکت، در زمره شرکاء قرارگرفت. *درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ: xxxxxx۰ریال به مبلغ xxxxxx۰ریال افزایش یافت درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل میباشد: محسن شفیعی ک مxxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰ریال بهنام شفیعی ک م xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxxریال باقر آقائی ک م xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxریال علی علی پور ک مxxxxxxxxx۳ دارای xxxxxxریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1728437
آگهی تغییرات شرکت بین المللی فروغ ماهان امین بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۲۲۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محسن شفیعی به کدملی: xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. بهنام شفیعی به کدملی: xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت گردید.در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به xxxxxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ـ لیست شرکا و میزان سهم الشرکه آنها پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: ـ محمدرضا فقیه دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه ـ محمدامین فقیه دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719467
آگهی تغییرات شرکت آفرینش بنا سعادت بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۳۵۸۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۸۳۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن شفیعی به کدملی: xxxxxxxxx۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد. آقای بهنام شفیعی به کدملی: xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد. لذاسرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح شد. اساسنامه جدید مشتمل بر ۲۷ ماده و ۱ تبصره تنظیم تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ـ شرکا و میزان سهم الشرکه آنها پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: آقای محمد قلی پور دارنده xxx/xxx/۱ ریال ـ آقای ارژنگ اشکیانی دارنده xxx.xxxریال ـ آقای مهیار نجاتی دارنده xxx.xxxریال ـ آقای حبیب ایمانی دارنده xxx.xxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715460
آگهی تغییرات شرکت کیان اطلس جاوید بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۲۲۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به" بین المللی فروغ ماهان امین "تغییر یافت و در ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. "انجام کلیه پروژه های فنی، مهندسی، ساختمانی، تاسیساتی، راه و راهسازی، کشاورزی، برق و الکترونیک، سازه های دریایی، خدمات بندری ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج از کشور ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه ها مرتبط با موضوع شرکت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم " محل شرکت به آدرس تهران ـ فرمانیه ـ لواسانی غربی ـ نبش کوچه حوری ـ پلاک ۲۰ ـ طبقه اول کدپستی: xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.آقای محمدرضا فقیه به کد ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت xxxxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای محمدامین فقیه به کد ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: آقای محسن شفیعی کد ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx۰۰ ریال ـ آقای بهنام شفیعی کد ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx۰ ریال ـ آقای محمدرضا فقیه کد ملیxxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxxxxx۰۰ ریال ـ آقای محمدامین فقیه کد ملی xxxxxxxxx۸ دارندهxxxxxxxxx۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711102
آگهی تغییرات شرکت امیدان بنا سعادت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۸۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۸۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن شفیعی به کدملی:xxxxxxxxx۴ با دریافت xxxxxx۰ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. آقای بهنام شفیعی به کدملی:xxxxxxxxx۳ با دریافت xxx۰۰ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. لذاسرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح شد. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش به قرار ذیل می باشد: آقای محمد قلی پور با کد ملیxxxxxxxxx۸ دارای xxx/xxx/۱ریال آقای ارژنگ اشکیانی با کد ملیxxxxxxxxx۵ دارای xxx.xxx ریال آقای مهیار نجاتی با کد ملیxxxxxxxxx۶ دارای xxx.xxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694823
آگهی تغییرات شرکت امیدان بنا سعادت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۸۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۸۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز شرکت به: تهران ـ سعادت آباد ـ بلوار شهید پاکنژاد ـ چهارراه سرو ـ کوچه شهید مجید نامی ـ پلاک ۳۹ ـ طبقه ۵ ـ کدپستی: xxxxxxxxx۳ انتقال یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آقای محمد قلی پور به کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداختxxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای ارژنگ اشکیانی به کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت xxx.xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای مهیار نجاتی به کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت xxx.xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. لذا سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به xxx/xxx/۴ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش به قرار ذیل می باشد: آقای محسن شفیعی با کدملی xxxxxxxxx۴ دارایxxx/xxx/۱ ریال آقای بهنام شفیعی با کدملی xxxxxxxxx۳ دارایxxx/۲۰ ریال آقای محمد قلی پور با کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxx/xxx/۱ ریال آقای ارژنگ اشکیانی با کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxx.xxx ریال آقای مهیار نجاتی با کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx.xxx ریال تعداد اعضاء هیئت مدیره به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675313
آگهی تغییرات شرکت دژ و راه آریامن بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۲۱۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۷۴۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: /۲ ـ آقای محسن شفیعی به کدملی: xxxxxxxxx۴ و آقای بهنام شفیعی به کدملی: xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شدند لذا سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه آنها به شرح ذیل می باشد: ـ آقای حمید کاوه دارنده ک م xxxxxxxxx۸دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ـ آقای محمد برنج زاد ک م xxxxxxxxx۰دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ آقای روح الله کاوه ک م xxxxxxxxx۰دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۲۷ ماده و ۱ تبصره تنظیم و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638181
آگهی تغییرات شرکت دژ و راه آریامن با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۱۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۷۴۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استاد حسن بنای شمالی میدان ملت خیابان قلیچ خانی پلاک xxx واحد ۲۰ کدپستی: xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آقای حمید کاوه به کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت آقای محمد برنج زاد به کدملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت آقای روح الله کاوه به کدملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال بهxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. نام شرکا ومیزان سهم الشرکه شرکا بعد از افزایش به شرح ذیل می باشد ـ آقای محسن شفیعی با کدملیxxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ـ آقای بهنام شفیعی با کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ آقای حمید کاوه با کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ـ آقای روح الله کاوه با کدملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای محمد برنج زاد با کدملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۲۷ ماده و ۱ تبصره تنظیم و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629584
آگهی تغییرات شرکت نگهبان راه و ابنیه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۹۲۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۸۲۹۱۳
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۴ با دریافت xxxxxx۰ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردیدند. بهناز علی اکبر به کدملی xxxxxxxxx۶ با دریافت xxx۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت ازردیف شرکا خارج گردیدند. سرمایه شرکت از مبلغxxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: پیمان حاجی رسولیها دارنده xxxxxx ریال ـ فرهاد عدل خو دارنده xxxxxx ریال ـ بابک خادمی آستانه دارنده xxx۰۰ ریال اساسنامه جدید مشتمل بر ۲۶ ماده و ۲ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703286
آگهی تغییرات موسسه فرآیند محاسبات شاخص به‌شماره‌ثبت ۲۶۷۳۳ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۴۳۹۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن شفیعی به کدملی: xxxxxxxxx۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. لذا سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به xxx/xxx/۱ریال کاهش یافت و درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکاء بشرح ذیل می باشد: ـ آقای داریوش رفیعی سامانی باکدملی xxxxxxxxx۵دارنده xxx.xxx ریال سهم الشرکه ـ خانم مریم غلامحسین باکدملی xxxxxxxxx۱دارنده xxx.xxx ریال سهم الشرکه اساسنامه جدید مشتمل بر ۲۶ ماده تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440834
آگهی تغییرات شرکت رخت سپید بخت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۳۴۰۰۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۱۹۷۱۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدود به شرح ذیل تعیین گردیدند:
محسن شفیعی به کد ملی: xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
بهناز علی اکبر به کد ملی: xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440887
آگهی تغییرات شرکت رخت سپید بخت شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۳۴۰۰۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۱۹۷۱۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
رومینا فاطمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت xxx/xxx/۲۵ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
سارا هراتی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت xxx/xxx/۲۵ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به xxx/xxx/۵۰ ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پس از انجام تغییرات فوق لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها بشرح ذیل می باشد:
محسن شفیعی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxx/xxx/۴۵ ریال سهم الشرکه
بهناز علی اکبر بشماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx/xxx/۵ ریال سهم الشرکه
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1422064
آگهی تغییرات شرکت نگهبان راه و ابنیه شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۳۹۲۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۸۲۹۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره بمدت نامحدود به شرح ذیل:
آقای حسن خلیل زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و آقای محسن شفیعی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و آقای وحید اطاعتی ایده لو به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428138
آگهی تغییرات شرکت رخت سپید بخت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۳۴۰۰۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۱۹۷۱۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید.
سرمایه گذاری و مشارکت و خرید و فروش نقدی در امور خودرو اعم از سنگین و سبک، واردات و صادرات خودرو و اخذ نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور در خصوص سرمایه گذاری در کلیه امور بازرگانی مجاز و واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی (اعم از مصرفی، تولیدی، شیمیایی مجاز و فرآورده های نفتی شامل قیر و روغن و معدنی)، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی در رابطه با انجام موضوع فعالیت شرکت و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی, مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح های تولیدی و صنعتی و خرید سهام اشخاص حقوقی در جهت انجام موضوع شرکت, اخذ تسهیلات بانکی از موسسات مالی و بانک های داخلی و خارجی برای انجام موضوع شرکت, خرید و فروش لوازم صنعتی و یدکی خودروهای سنگین و سبک و واردات و صادرات آن, خرید و فروش و واردات و صادرات محصولات تجاری و کلیه لوازم صوتی و تصویری و الکترونیک و الکتریکی و برقی و لوازم خانگی, پوشاک و فرش, انواع آهن آلات مصرفی و ساختمانی و تجهیزات ساختمانی و خانگی, لوکس و تزئینی, واردات و صادرات آن, سرمایه گذاری در اجرای طرح های صنعتی بزرگ و صنعتی مادر, سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری و ویژه صنعتی در داخل و خارج از کشور, ایجاد هرگونه فروشگاه بزرگ و زنجیره ای در خصوص عرضه هر نوع کالای تجاری, اداری و مصرفی اعم از لوازم خانگی, صوتی و تصویری پوشاک, لوازم الکتریکی, لوازم تحریر, لوازم مهندسی, مبلمان, کیف و کفش, منسوجات, خشکبار در داخل و خارج از کشور, انجام کلیه خدمات ساختمانی از قبیل اجرای پروژه های ساختمانی و سرمایه گذاری و مشارکت در این زمینه, انجام پروژه های فنی, مهندسی, ساختمانی, تاسیساتی, راه و راهسازی, ابنیه فلزی و بتونی, کشاورزی, آب و آبیاری و زهکشی, احداث خطوط لوله نفت و گاز, برق و الکترونیک پس از اخذ مجوزهای لازم
آقای محسن شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت وارد شدند و در ردیف شرکا قرار گرفت
خانم بهناز علی اکبر به کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت وارد شدند و در ردیف شرکا قرار گرفت
لذا سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
لیست شرکا و میزان سهم الشرکه آنها به شرح ذیل می باشد:
خانم رومینا فاطمی با کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه
خانم سارا هراتی زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه
آقای محسن شفیعی با کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه
خانم بهناز علی اکبر با کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428165
آگهی تغییرات شرکت رخت سپید بخت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۳۴۰۰۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۱۹۷۱۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدود بشرح ذیل تعیین گردیدند:
آقای محسن شفیعی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
خانم بهناز علی اکبر به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره
امضا اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات و قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405696
آگهی تغییرات شرکت نگهبان راه و ابنیه با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۳۹۲۲۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۸۲۹۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود بشرح ذیل تعیین گردیدند:
آقای حسن خلیل زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء)
آقای محسن شفیعی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره
آقای وحید اطاعتی ایده لو به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405847
آگهی تغییرات شرکت نگهبان راه و ابنیه با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۳۹۲۲۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۸۲۹۱۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۴ نفر به ۳ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید.
آقای محسن شفیعی فرزند ملا رضا ش ش xxx متولد ۱۰/۵/xxx۶ صادره از بهبهان به کد ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
خانم بهناز علی اکبر فرزند هوشنگ ش ش xxx متولد ۷/۱/xxx۴ صادره از تهران به کد ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت xxx/۴۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به xxx/xxx/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء بشرح ذیل می باشد:
وحید اطاعتی ایده لو با کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxx/xxx ریال
مرضیه هلالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx/xxx ریال
بهنام متولی با کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxx/xxx ریال
سودابه قوانلو با کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxx/xxx ریال
لیلا رضئی کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxx/xxx ریال
معصومه عاشق حسینی با کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx/xxx ریال
محسن شفیعی به کد ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxx/xxx/۱ ریال
بهناز علی اکبر به کد ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx/۴۰ ریال
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405934
آگهی تغییرات شرکت کیان اطلس جاوید شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۲۲۴۷۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۵۵۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محسن شفیعی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای بهنام شفیعی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل بتنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1406029
آگهی تغییرات شرکت کیان اطلس جاوید شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۲۲۴۷۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۵۵۵
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مسعود حیدری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید آقای حسن غلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به xxx/xxx/xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح شد.
لیست شرکا و میزان سهم الشرکه آنها به شرح ذیل می باشد:
آقای محسن شفیعی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxx/xxx/۹۸ ریال سهم الشرکه
آقای بهنام شفیعی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxx/xxx/۲ ریال سهم الشرکه
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359168
آگهی تغییرات شرکت کیان اطلس جاوید شرکت بامسئولیت‌ محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۲۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محسن شفیعی با ش م xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxx/xxx/۹۸ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت بهنام شفیعی با ش ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxx/xxx/۲ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکاء میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش به شرح ذیل است:
مسعود حیدری با ش م xxxxxxxxx۵ دارنده xxx/xxx/۵۰ ریال سهم الشرکه
حسن غلامی با ش م xxxxxxxxx۱ دارنده xxx/xxx/۵۰ ریال سهم الشرکه محسن شفیعی دارنده xxx/xxx/۹۸ ریالسهم الشرکه بهنام شفیعی دارنده xxx/xxx/۲ ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359273
آگهی تغییرات شرکت کیان اطلس جاوید شرکت بامسئولیت‌ محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۲۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محسن شفیعی به ش ملی: xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و بهنام شفیعی به ش ملی: xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
ـ امضا اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314728
آگهی تغییرات شرکت متحد کاران ایمن شرکت بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۳۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۳۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محسن شفیعی ش ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و شد. ـ آقای بهنام شفیعی ش ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و شد.
لذا سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به xxx/xxx/xxx ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پس از انجام تغییرات فوق لیست شرکا و میزان سهم الشرکه آنها به شرح ذیل می باشد:
۳ـ آقای یداله امیرماهانی ش ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx/xxx/۹۰ ریال سهم الشرکه.
۳ـ آقای حسین امیرماهانی ش ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxx/xxx/۶۰ ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1289932
آگهی تغییرات شرکت متحد کاران ایمن شرکت بامسئولیت‌ محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۳۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۳۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ـ خیابان رودکی ـ نرسیده به دامپزشکی ـ کوچه علیا ـ پلاک ۸ ـ طبقه سوم ـ کدپستی: xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
آقای یداله امیرماهانی به کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxx/xxx/۹۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفتند. آقای حسین امیرماهانی به کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxx/xxx/۶۰ ریال به صندوق شرکت وارد شدند و در ردیف شرکا قرار گرفتند. لذا سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی کلیه شرکا و میزان سهم الشرکه آنها بعد از افزایش سرمایه.
آقای محسن شفیعی کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه ـ آقای بهنام شفیعی کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه ـ آقای یداله امیرماهانی کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx/xxx/۹۰ ریال سهم الشرکه ـ آقای حسین امیرماهانی کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxx/xxx/۶۰ ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218555
آگهی تغییرات شرکت متحدکاران ایمن شرکت بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۷۳۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۳۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حسین محمدی و نوروز محمدی یارالوجه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند.
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به xxx/xxx/xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. شرکا و سهم الشرکه هر یک بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: محسن شفیعی کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxx/xxx/xxx ریال و بهنام شفیعی کد ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218556
آگهی تغییرات شرکت متحدکاران ایمن شرکت بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۷۳۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۳۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
بهنام شفیعی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن شفیعی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204506
آگهی تغییرات شرکت دژ و راه آریامن با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۱۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۷۴۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای پیام رفیعی وحید کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای داود رفیعی وحید کدملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد.
اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنها به شرح ذیل می باشد:
آقای محسن شفیعی کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه آقای بهنام شفیعی کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxx/xxx ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204508
آگهی تغییرات شرکت دژ و راه آریامن با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۱۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۷۴۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم فرنوش شجره به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) آقای محسن شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره به برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند امضا اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176655
آگهی تغییرات شرکت دژ و راه آریا من شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۱۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۷۴۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرنوش شجره به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و آقای محسن شفیعی به کدملی: xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره.
۲ـ امضا اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176656
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران راز پویش با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۷۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۳۶۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسام الدین پورنگ کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکا) و محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود تعیین شدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176665
آگهی تغییرات شرکت دژ و راه آریا من شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۱۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۷۴۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محسن شفیعی کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت وارد شدند و در ردیف شرکا قرار گرفتند و بهنام شفیعی کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxx/xxx ریال به صندوق شرکت وارد شدند و در ردیف شرکا قرار گرفتند.
لذا سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به xxx/xxx/۴ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
لیست شرکا و میزان سهم الشرکه آنها به شرح ذیل می باشند: ـ آقای پیام رفیعی وحید دارنده xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه ـ آقای داود رفیعی وحید دارنده xxx/۲۰ ریال سهم الشرکه ـ آقای محسن شفیعی دارنده xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه ـ آقای بهنام شفیعی دارنده xxx/xxx ریال سهم الشرکه
۲ـ تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۳ نفر به ۲ نفر کاهش یافت و ماده ۱۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176698
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران راز پویش با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۷۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۳۶۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسام الدین پورنگ به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکا) و آقای محسن شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره ضمنا حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182301
آگهی تغییرات شرکت متحد کاران ایمن با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۳۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۳۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محسن شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای بهنام شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.
لذا سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxxریال به xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت. و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها به شرح ذیل می باشد:
آقای حسین محمدی دارنده xxx/xxx/۷۵ ریال ـ آقای نوروز محمدی یارالوجه دارنده xxx/xxx/۷۵ ریال ـ آقای محسن شفیعی دارنده xxx/xxx/xxx ریال ـ آقای بهنام شفیعی دارنده xxx/xxx۰ ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182302
آگهی تغییرات شرکت آفرینش بنا سعادت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۸۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۸۳۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محسن شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. بهنام شفیعی به کدملی xxxxxxxxx با پرداخت xxx/۲۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به xxx/xxx/۴ ریال افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
ـ تعداد اعضاء هیئت مدیره به ۲ نفر کاهش یافت و ماده ۱۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا به شرح ذیل می باشد: سهراب بابا حسنی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه ـ رضا باباحسنی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx/۴۰ ریال سهم الشرکه ـ علیرضا باباحسنی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxx/۶۰ ریال سهم الشرکه ـ مریم پای گذار به کدملی xxxxxxxxx۰۴ دارنده xxx/xxx ریال سهم الشرکه ـ محسن شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه ـ بهنام شفیعی به کدملی xxxxxxxxx دارنده xxx/۲۰ ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156563
آگهی تغییرات شرکت امیدان بنا سعادت با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۵۸۹۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۳۸۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به شرح ذیل تعیین گردیدند:
محسن شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۴
بهنام شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156564
آگهی تغییرات شرکت امیدان بنا سعادت با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۵۸۹۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۳۸۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ سرخوش محمدسعیدی به کدملی xxxxxxxxx۲ مریم ناصریان به کدملی xxxxxxxxx۳ مهسا محمدسعیدی به کدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردیدند.
ـ در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید
ـ اسامی شرکاء به شرح ذیل میباشد:
ـ محسن شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه
ـ بهنام شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxx/۲۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156572
آگهی تغییرات شرکت امیدان بنا سعادت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۵۸۹۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۳۸۳۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محسن شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
بهنام شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
ـ امضا اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1111579
آگهی تغییرات شرکت امیدان بنا سعادت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۸۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۸۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۱/۰۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محسن شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغxxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت, در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای بهنام شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغxxx/۲۰ ریال به صندوق شرکت, در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۲ ریال به مبلغxxx/xxx/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعد از افزایش به شرح ذیل میباشد:
سرخوش محمدسعیدی به ش.مxxxxxxxxx۲ دارای مبلغxxx/xxx/۱ ریال ـ مریم ناصریان به ش.مxxxxxxxxx۳ و مهسا محمدسعیدی به ش.مxxxxxxxxx۹ هریک دارای مبلغxxx/xxxریال ـ محسن و بهنام شفیعی نیز بشرح فوق.
ماده۱۴ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112880
آگهی تغییرات شرکت امیدان بنا سعادت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۸۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۸۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۱/۰۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقایان محسن شفیعی به ش.مxxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و بهنام شفیعی به ش.مxxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیات مدیره.
ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1070725
آگهی تأسیس موسسه حقوقی توسعه و تحول عدالت پیشرو
موسسه فوق در تاریخ ۶/۳/۹۲ تحت شماره xxx۵۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع موسسه: ارائه خدمات مشاوره حقوقی و ثبتی انجام امور وکالت در مراجع قضایی اداری مالی ثبتی دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب دادگاه خانواده مراجع تعزیرات حکومتی مراجع مالیاتی وزارت کار و اجتماعی شهرداری ها و کیمسیون های آن ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تابعیت خارجی مطابق با قوانین موضوعه و حقوق بین الملل قبول داوری در کلیه موضوعات حقوقی و ثبتی در خصوص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی.
۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی موسسه:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران سعادت آباد خیابان نهم پلاک ۱ واحد ۲۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۸
۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران موسسه:
۱ـ ۵ ـ آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1070725
آگهی تأسیس موسسه حقوقی توسعه و تحول عدالت پیشرو
موسسه فوق در تاریخ ۶/۳/۹۲ تحت شماره xxx۵۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع موسسه: ارائه خدمات مشاوره حقوقی و ثبتی انجام امور وکالت در مراجع قضایی اداری مالی ثبتی دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب دادگاه خانواده مراجع تعزیرات حکومتی مراجع مالیاتی وزارت کار و اجتماعی شهرداری ها و کیمسیون های آن ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تابعیت خارجی مطابق با قوانین موضوعه و حقوق بین الملل قبول داوری در کلیه موضوعات حقوقی و ثبتی در خصوص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی.
۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی موسسه:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران سعادت آباد خیابان نهم پلاک ۱ واحد ۲۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۸
۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران موسسه:
۱ـ ۵ ـ آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011025
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران راز پویش با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۷۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۳۶۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۴/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر عامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ آقای سعید طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۵/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 985987
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تجاری ژرف اندیشان ایلیا با مسئولیت محدود به شماره ثبت۲۸۱۵۴۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۶۴۱۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۶/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴
۲ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.
۳ـ امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر است.
۴ـ آقای رسول راسخی عزمی ثابت با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای علیرضا راسخی عزمی ثابت با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۱/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 985987
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تجاری ژرف اندیشان ایلیا با مسئولیت محدود به شماره ثبت۲۸۱۵۴۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۶۴۱۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۶/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴
۲ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.
۳ـ امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر است.
۴ـ آقای رسول راسخی عزمی ثابت با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای علیرضا راسخی عزمی ثابت با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۱/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972364
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تجاری ژرف اندیشان ایلیا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۸۱۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۱۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۷/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۱۰/۰۵/xxx۶ فرزند ملارضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۹ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۲۰/۰۵/xxx۲ فرزند علیرضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.
۴ـ امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972364
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تجاری ژرف اندیشان ایلیا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۸۱۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۱۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۷/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۱۰/۰۵/xxx۶ فرزند ملارضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۹ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۲۰/۰۵/xxx۲ فرزند علیرضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.
۴ـ امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 952198
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران راز پویش با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۹۷۲۸۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۸۳۶۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۲۰/۵/xxx۲ فرزند علیرضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای بهنام شفیهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳
۳ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهنام شفیهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهنام شفیهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۷/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 868619
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران راز پویش با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۷۲۸۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۸۳۶۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۷/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محسن شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای سعید طاهری به شماره ملیxxxxxxxxx۴
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید طاهری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید طاهری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۴ـ آقای میر شاهرخ خباز به شماره ملیxxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغxxx/xxx/۲ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۴ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۰۷/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719770
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران راز پویشبامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۷۲۸۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۳۶۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سعید طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به شماره شناسنامه xxx۸ تاریخ تولد ۳/۶/xxx۷ فرزند نصرت الله با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سعید طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.
۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ سعادت آباد خیابان نهم پلاک ۱ واحد ۲۰ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۹/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9532656
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران راز پویش بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۷۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۳۶۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سعید طاهری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به شماره‌شناسنامه xxx۸ تاریخ تولد ۳/۶/xxx۷ فرزند نصرت‌الله با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محسن شفیعی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سعید طاهری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محسن شفیعی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سعید طاهری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سعید طاهری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.

۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ سعادت‌آباد خیابان نهم پلاک ۱ واحد ۲۰ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۹/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 709304
آگهی تغییرات شرکت کیا یاران آرمان با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۷۷۵۲۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۰۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۴ـ آقای علیرضا بیگلر بیگی قاجار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۴۵ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم مرجان السادات حسینی همت ابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۵ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۵۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۶/۶/xxx۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 688593
آگهی تغییرات شرکت کیا یاران آرمانبا مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۷۷۵۲۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۰۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محسن شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به شماره شناسنامهxxx تاریخ تولد۱۰/۵/۴۶ فرزند ملارضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای بهنام شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به شماره شناسنامهxxx تاریخ تولد۲۰/۵/۶۲ فرزند علیرضا با پرداخت مبلغxxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۵۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محسن شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای بهنام شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۳.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محسن شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهنام شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهنام شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۱۵/۵/۹۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9632192
آگهی تغییرات شرکت کیا یاران آرمان با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۷۷۵۲۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۰۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محسن شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به شماره شناسنامهxxx تاریخ تولد۱۰/۵/۴۶ فرزند ملارضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای بهنام شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به شماره شناسنامهxxx تاریخ تولد۲۰/۵/۶۲ فرزند علیرضا با پرداخت مبلغxxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۵۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محسن شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای بهنام شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۳.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محسن شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهنام شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بهنام شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۱۵/۵/۹۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 584822
آگهی تغییرات شرکت آهنگ تاسیسات آریان بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۷۸۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۹۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای قاسم طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای بهناد محب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای رضا مرادی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶.
۲ـ شعبه به نشانی استان قزوین شهر تاکستان انتهای خ معلم نبش کوچه ۲۹ واحد ۱ و ۲ ک پ xxxxxxxxx۷ منحل گردید.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای قاسم طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهناد محب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا مرادی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا مرادی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل.
۴ـ نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان قزوین واحد تاکستان به نشانی جدید استان قزوین شهر تاکستان ـ انتهای خیابان معلم نبش کوچه ۲۹ واحد ۱ و ۲ کدپستی xxxxxxxxx۷ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۹/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10479009
آگهی تغییرات شرکت آهنگ تاسیسات آریان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۸۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۹۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای قاسم طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای بهناد محب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای رضا مرادی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶. ۲ شعبه به نشانی استان قزوین شهر تاکستان انتهای خ معلم نبش کوچه ۲۹ واحد ۱ و ۲ ک پ xxxxxxxxx۷ منحل گردید. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای قاسم طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهناد محب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا مرادی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا مرادی بیدختی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل. ۴ نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان قزوین واحد تاکستان به نشانی جدید استان قزوین شهر تاکستان انتهای خیابان معلم نبش کوچه ۲۹ واحد ۱ و ۲ کدپستی xxxxxxxxx۷ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۹/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 570627
آگهی تغییرات شرکت راهبرد تاسیسات سروش با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۱۳۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۰۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۶/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۰۹/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 550447
آگهي تغييرات شركت آب حيات ميکا با مسئوليت محدود به شماره ثبت۳۷۱۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۹۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۷/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای بهنام شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای محسن شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۴.
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای بهنام شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۴ ـ خانم افسانه میدانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای فرهاد نعل بندگیوی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید.
سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۷ ریال به مبلغxxx/xxx/۵ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۲۲/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 550447
آگهي تغييرات شركت آب حيات ميکا با مسئوليت محدود به شماره ثبت۳۷۱۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۹۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۷/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای بهنام شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای محسن شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۴.
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای بهنام شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۴ ـ خانم افسانه میدانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای فرهاد نعل بندگیوی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید.
سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۷ ریال به مبلغxxx/xxx/۵ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۲۲/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 550454
آگهي تغييرات شركت مهرگان تاسيسات زاگرس با مسئوليت محدود به شماره ثبت۳۸۵۹۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۵۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۲/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ امضا اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۲ـ آقای محسن شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای بهنام شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغxxx/۲۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۴ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۲۲/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10547972
آگهی تغییرات شرکت آب حیات میکا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۱۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۹۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ خانم افسانه میدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای فرهاد نعل بندگیوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۷ ریال به مبلغ xxx/xxx/۵ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۲/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10547972
آگهی تغییرات شرکت آب حیات میکا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۱۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۹۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ خانم افسانه میدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای فرهاد نعل بندگیوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۷ ریال به مبلغ xxx/xxx/۵ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۲/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 516122

آگهی تغییرات شرکت آب حیات میکا
بامسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۱۰/۵/xxx۶ فرزند ملارضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۲۰/۵/xxx۲ فرزند علیرضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۷ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۵/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 516122

آگهی تغییرات شرکت آب حیات میکا
بامسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۱۰/۵/xxx۶ فرزند ملارضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۲۰/۵/xxx۲ فرزند علیرضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۷ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۵/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10523852
آگهی تغییرات شرکت آب حیات میکابامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۱۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۹۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۱۰/۵/xxx۶ فرزند ملارضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۲۰/۵/xxx۲ فرزند علیرضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۷ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۵/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10523852
آگهی تغییرات شرکت آب حیات میکابامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۱۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۹۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۱۰/۵/xxx۶ فرزند ملارضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۲۰/۵/xxx۲ فرزند علیرضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۷ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۵/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10246313
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران راز پویش بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۷۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۳۶۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۱۰/۵/۴۶ فرزند ملارضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای میرشاهرخ خباز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سعید طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۲/۹/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 383326

آگهی تغییرات شرکت آهنگ تاسیسات آریان
با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۱/۰۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۱۰/۰۵/xxx۶ فرزند ملارضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۲۰/۰۵/xxx۲ فرزند علیرضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۰۸/۰۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 383326

آگهی تغییرات شرکت آهنگ تاسیسات آریان
با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۱/۰۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۱۰/۰۵/xxx۶ فرزند ملارضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۲۰/۰۵/xxx۲ فرزند علیرضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۰۸/۰۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10490721
آگهی تغییرات شرکت سپهر راه بوستان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۵۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۷۹۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۶/۰۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۱۰/۰۵/xxx۶ فرزند ملارضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۲۰/۰۵/xxx۲ فرزند علیرضا با پرداخت مبلغ xxx/۲۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محسن شفیعی xxxxxxxxx۴ به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سید امیر آقائی میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمود الوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن شفیعی xxxxxxxxx۴ به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید امیر آقائی میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود الوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن شفیعی xxxxxxxxx۴ به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل. ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران سعادت آباد خیابان ۹ پلاک ۱ طبقه ۴ واحد ۲۰ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۲/۰۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10377304
آگهی تغییرات شرکت پیشرو عرصه پارسه بامسئولیت‎محدود به شماره ثبت ۳۷۸۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۰۰۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۸/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‎الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‎الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت‎مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا احمد معظم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای حسین حق‎پرست کوجل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای وحید علی قارداشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای رسول احمد معظم به شماره ملی xxxxxxxxx۳. ۳ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا احمد معظم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای حسین حق‎پرست کوجل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای وحید علی قارداشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای رسول احمد معظم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای رسول احمد معظم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت‎مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد. در تاریخ ۱/۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10663697
آگهی تغییرات شرکت آهنگ تاسیسات آریان بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۷۸۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۹۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۹/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۴ـ خانم طیبه رحمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای قاسم طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید..

در تاریخ ۲۲/۹/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10663697
آگهی تغییرات شرکت آهنگ تاسیسات آریان بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۷۸۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۹۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۹/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۴ـ خانم طیبه رحمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای قاسم طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید..

در تاریخ ۲۲/۹/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10972244
آگهی تغییرات شرکت سپهر راه بوستان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۵۸۱۳و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۷۶۷۹۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱۴/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محسن شفیعی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه، از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای بهنام شفیعی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/۲۰ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای میلاد حافظی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مهران حافظی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سید امیر آقائی‌میبدی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمود الوندی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای میلاد حافظی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهران حافظی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید امیر آقائی‌میبدی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمود الوندی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهران حافظی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۲۶/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11065709
آگهی تغییرات شرکت کاوه بتن امین با مسئولیت محدود به شماره ثبت۲۸۴۲۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۸۱۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۶/۶/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ ـ آقای محسن شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد۱۰/۵/۴۶ فرزند ملارضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به شماره شناسنامهxxx تاریخ تولد ۲۰/۵/۶۲ فرزند علیرضا با پرداخت مبلغxxx/xxx/۱ ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهنام شفیعی و آقای محسن شفیعی.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند.

آقای بهنام شفیعی‌ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محسن شفیعی به ‌سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محسن شفیعی به سمت مدیرعامل.

۵ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقود اسلامی با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۱۴/۷/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11065709
آگهی تغییرات شرکت کاوه بتن امین با مسئولیت محدود به شماره ثبت۲۸۴۲۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۸۱۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۶/۶/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ ـ آقای محسن شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد۱۰/۵/۴۶ فرزند ملارضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به شماره شناسنامهxxx تاریخ تولد ۲۰/۵/۶۲ فرزند علیرضا با پرداخت مبلغxxx/xxx/۱ ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهنام شفیعی و آقای محسن شفیعی.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند.

آقای بهنام شفیعی‌ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محسن شفیعی به ‌سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محسن شفیعی به سمت مدیرعامل.

۵ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقود اسلامی با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۱۴/۷/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11167467
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران راز پویش با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۹۷۲۸۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۸۳۶۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۲۰/۵/xxx۲ فرزند علیرضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای بهنام شفیهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳

۳ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهنام شفیهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بهنام شفیهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۷/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11208786
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران راز پویش با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۷۲۸۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۸۳۶۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۷/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محسن شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای سعید طاهری به شماره ملیxxxxxxxxx۴

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سعید طاهری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سعید طاهری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۴ـ آقای میر شاهرخ خباز به شماره ملیxxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغxxx/xxx/۲ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۴ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۰۷/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11540221
آگهی تغییرات شرکت آهنگ تاسیسات آریان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۸۵۷۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۹۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۱/۰۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۱۰/۰۵/xxx۶ فرزند ملارضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۲۰/۰۵/xxx۲ فرزند علیرضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۰۸/۰۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11540221
آگهی تغییرات شرکت آهنگ تاسیسات آریان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۸۵۷۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۹۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۱/۰۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۱۰/۰۵/xxx۶ فرزند ملارضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۲۰/۰۵/xxx۲ فرزند علیرضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۰۸/۰۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11777281
آگهی تغییرات شرکت مهرگان تاسیسات زاگرس با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۸۵۹۲۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۵۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۲/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ امضا اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

۲ـ آقای محسن شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای بهنام شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغxxx/۲۰ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۴ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۲۲/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11819269
آگهی تأسیس موسسه پیشرو سرمایه موفقیت
موسسه فوق در تاریخ ۱۳/۶/xxx۰ تحت شماره xxx۶۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳/۶/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع موسسه: امکان‎سنجی، بررسی و تهیه و تنظیم طرحهای توجیهی فنی، اقتصادی جهت واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی‎ـ تهیه، تدوین، طراحی، پیاده‎سازی و استقرار سیستم‎های مدیریت کیفیت در صنایع، شرکتها و سازمانهای دولتی و خصوصی به منظور اخذ استانداردهای بین‎المللی از مراجع ذیصلاح‎ـ ارائه خدمات مشاوره‎ای، فنی و مهندسی به شرکتهای بزرگ و کوچک به منظور اخذ و یا ارتقاء رتبه و یا صلاحیت فنی و مهندسی و تخصصی از مراجع ذیصلاح داخلی و بین‎المللی‎ـ انجام خدمات اداری و مشاوره‎ای شامل تایپ، تکثیر، کپی و نظارت فنی و اجرای کلیه خدمات فوق‎ـ برگزاری سمینارها زمینه‎های مرتبط با موضوع موسسه‎ـ ارائه هرگونه خدمات مجاز مرتبط با موضوع موسسه.

۲ـ مدت موسسه: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ـ۳ـ استان تهران‌ـ شهر تهران آدرس: تهران‎ـ سعادت‎آبادـ خ ۱۱ـ بین صرافها و شهرداری‎ـ پ ۹ـ واحد ۶ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال میباشد.

۵ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ۵ـ آقای محسن شفیعی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ـ آقای بهنام شفیعی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای محسن شفیعی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: امضا اوراق اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11819269
آگهی تأسیس موسسه پیشرو سرمایه موفقیت
موسسه فوق در تاریخ ۱۳/۶/xxx۰ تحت شماره xxx۶۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳/۶/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع موسسه: امکان‎سنجی، بررسی و تهیه و تنظیم طرحهای توجیهی فنی، اقتصادی جهت واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی‎ـ تهیه، تدوین، طراحی، پیاده‎سازی و استقرار سیستم‎های مدیریت کیفیت در صنایع، شرکتها و سازمانهای دولتی و خصوصی به منظور اخذ استانداردهای بین‎المللی از مراجع ذیصلاح‎ـ ارائه خدمات مشاوره‎ای، فنی و مهندسی به شرکتهای بزرگ و کوچک به منظور اخذ و یا ارتقاء رتبه و یا صلاحیت فنی و مهندسی و تخصصی از مراجع ذیصلاح داخلی و بین‎المللی‎ـ انجام خدمات اداری و مشاوره‎ای شامل تایپ، تکثیر، کپی و نظارت فنی و اجرای کلیه خدمات فوق‎ـ برگزاری سمینارها زمینه‎های مرتبط با موضوع موسسه‎ـ ارائه هرگونه خدمات مجاز مرتبط با موضوع موسسه.

۲ـ مدت موسسه: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ـ۳ـ استان تهران‌ـ شهر تهران آدرس: تهران‎ـ سعادت‎آبادـ خ ۱۱ـ بین صرافها و شهرداری‎ـ پ ۹ـ واحد ۶ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال میباشد.

۵ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ۵ـ آقای محسن شفیعی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ـ آقای بهنام شفیعی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای محسن شفیعی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: امضا اوراق اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11939197
آگهی تغییرات شرکت کاوه بتن امین بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۲۸۴۲۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۸۱۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۶/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای رضا احمدمعظم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای فرشاد علی‌نژادبالاگفشه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای رسول احمدمعظم به شماره ملی xxxxxxxxx۳.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای رضا احمدمعظم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای فرشاد علی‌نژادبالاگفشه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای رسول احمد‌معظم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای رسول احمد‌معظم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره بتنهایی و با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۱۵/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11951594
آگهی تاسیس موسسه فرآیند محاسبات شاخص
موسسه فوق در تاریخ ۱۳/۱۰/۸۹ تحت شماره xxx۳۳ و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳/۱۰/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع موسسه: امکان‌سنجی مشاوره ارزیابی و تهیه و تنظیم طرح‌های توجیهی فنی اقتصادی جهت واحدهای مختلف تولیدی صنعتی بازرگانی و خدماتی و تهیه تدوین طراحی پیاده‌سازی و استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت در صنایع شرکتها و سازمانهای دولتی و خصوصی ارائه خدمات مشاوره‌ای فنی و مهندسی به شرکتهای بزرگ و کوچک به منظور اخذ و یا ارتقای رتبه و یا صلاحیت فنی و مهندسی و تخصصی از مراجع ذی‌صلاح داخلی و بین‌المللی طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های مالی و ارائه خدمات مالی شامل حسابداری و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و سایر اوراق و فرم‌های مرتبط با آنها ارائه خدمات حسابداری داخلی طراحی و استقرار و اجرای حسابداری ارائه خدمات پشتیبانی فنی و اجرای آنها و ارائه هرگونه مشاوره در زمینه امور مالی و مالیاتی و حسابداری طراحی سیستم‌های مالی اداری و صنعتی و انجام خدمات اداری و تهیه و تنظیم اوراق اداری شامل تایپ تکثیر کپی ماشین‌نویسی جهت اشخاص حقیقی و حقوقی و نظارت فنی و اجرای کلیه خدمات فوق برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج از کشور و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ارائه هرگونه خدمات مرتبط با موضوع شرکت.

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران سعادت‌آباد ـ خ۹ ـ پ۱ ـ ط ۴ ـ واحد ۲۰ ـ کد پستی xxxxxxxxx۸

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ ۵ـ آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای داریوش رفیعی‌سامانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ آقای داریوش رفیعی‌سامانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره مشترکا همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11955784
آگهی تغییرات شرکت سپهر راه بوستان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۵۸۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۷۹۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۱/۰۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای نصرت شمسی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای سیاوش بوستانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۴ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهنام شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای محسن شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای سید امیر آقائی‌میبدی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای محمود الوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۷.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهنام شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید امیر آقائی‌میبدی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمود الوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.

۴‌ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۰۴/۰۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11955784
آگهی تغییرات شرکت سپهر راه بوستان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۵۸۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۷۹۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۱/۰۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای نصرت شمسی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای سیاوش بوستانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۴ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهنام شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای محسن شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای سید امیر آقائی‌میبدی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای محمود الوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۷.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهنام شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید امیر آقائی‌میبدی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمود الوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محسن شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.

۴‌ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۰۴/۰۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12015543
آگهی تغییرات شرکت کیا یاران آرمان با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۷۷۵۲۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۰۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محسن شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بهنام شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۴ـ آقای علیرضا بیگلر‌بیگی‌قاجار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۴۵ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم مرجان السادات‌حسینی‌همت‌ابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۵ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۵۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۶/۶/xxx۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات