عبدالکریم مقدم

آقای عبدالکریم مقدم

کد ملی 181896xxxx
گراف ارتباطات
48
شرکت‌ها
110
آگهی‌ها

شرکت های عبدالکریم مقدم

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که عبدالکریم مقدم دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
سروش رادیان
سروش رادیان
بازرس علی‌البدل
دامپروری و کشاورزی بهشیر
دامپروری و کشاورزی بهشیر
بازرس علی‌البدل
نورین تاب
نورین تاب
بازرس علی‌البدل
کیسه سپهر بافت
کیسه سپهر بافت
بازرس علی‌البدل
کیسه بافی کرکس
کیسه بافی کرکس
بازرس علی‌البدل
افرا بافت
افرا بافت
بازرس علی‌البدل
اسپادانا شیمی تجارت
اسپادانا شیمی تجارت
بازرس علی‌البدل
تولیدی مهندسی انعطاف صانع
تولیدی مهندسی انعطاف صانع
بازرس اصلی
شیمی تجارت نقش جهان
شیمی تجارت نقش جهان
بازرس علی‌البدل
کانی صنعت کاسپین
کانی صنعت کاسپین
بازرس علی‌البدل
فنی و مهندسی طرح و بازرسی
فنی و مهندسی طرح و بازرسی
بازرس علی‌البدل
مهندسی ارسا خاک پی
مهندسی ارسا خاک پی
بازرس علی‌البدل
روغن زیتون سبزینه تک
روغن زیتون سبزینه تک
بازرس علی‌البدل
مرسل قالب
مرسل قالب
بازرس علی‌البدل
مهندسین مشاور سکو
مهندسین مشاور سکو
بازرس علی‌البدل
صنیع پاکت
صنیع پاکت
بازرس علی‌البدل
صنیع بافت
صنیع بافت
بازرس علی‌البدل
هات سان
هات سان
بازرس علی‌البدل
رنگین نخ معین گرمسار
رنگین نخ معین گرمسار
آوا تجارت زرین
آوا تجارت زرین
بازرس علی‌البدل
پرتو صنعت جنوب
پرتو صنعت جنوب
بازرس علی‌البدل
کشت و صنعت پرستوی قائم
کشت و صنعت پرستوی قائم
صنایع تولیدی نورد گرم فلز
صنایع تولیدی نورد گرم فلز
بازرس علی‌البدل
فراز تصفیه
فراز تصفیه
بازرس علی‌البدل
افرا نخ تهران
افرا نخ تهران
بازرس علی‌البدل
پاسارگاد تجهیز آرمان
پاسارگاد تجهیز آرمان
بازرس علی‌البدل
مجموعه توسعه روش های نوین ارتباطی آسیا
مجموعه توسعه روش های نوین ارتباطی آسیا
بازرس علی‌البدل
گروه پزشکی آبادیس
گروه پزشکی آبادیس
بازرس علی‌البدل
حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین حسابداران رسمی
حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین حسابداران رسمی
رایان نظم
رایان نظم
خدمات تجارت
خدمات تجارت
بازرس علی‌البدل
پاش کار
پاش کار
بازرس علی‌البدل
پیشگامان تجارت رفیع نوین
پیشگامان تجارت رفیع نوین
بازرس اصلی
فنی مهندسی البرز تدبیر کاران
فنی مهندسی البرز تدبیر کاران
بازرس علی‌البدل
نیارش سازه های فولادی
نیارش سازه های فولادی
بازرس علی‌البدل
یکتا پارس پیام
یکتا پارس پیام
بازرس علی‌البدل
اندیشه سازان مدیریت
اندیشه سازان مدیریت
ساختمانی ورسیج بتن
ساختمانی ورسیج بتن
بازرس علی‌البدل
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان
بازرس اصلی
بهگام فرآیند نوین
بهگام فرآیند نوین
بازرس علی‌البدل
ترمو کلور نو
ترمو کلور نو
بازرس اصلی
صندوق حمایت از توسعه کشاورزی بخش ایوانکی
صندوق حمایت از توسعه کشاورزی بخش ایوانکی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان گرمسار
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان گرمسار
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان میامی
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان میامی
بازرس اصلی
امین حسابرسی افق
امین حسابرسی افق
عضو هییت مدیره
صنایع کابلهای تخصصی شیراز
صنایع کابلهای تخصصی شیراز
بازرس اصلی
تولید گرانول مانا دروش
تولید گرانول مانا دروش
بازرس اصلی
حسابرسی و خدمات مدیریت رایمند امین
حسابرسی و خدمات مدیریت رایمند امین

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14748912
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت رایمند امین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۶۳۵۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۸ و نامه شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۱۸/۳/۹۸ جامعه حسابدران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله گلمکانی به کدملی xxxxxxxxx۲ طبق سند رسمی شماره xxx۶۹ مورخ ۳۰/۴/۹۸ دفترخانه اسناد رسمی شماره xxx مشهد مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه خود را به آقای عبدالکریم مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ و مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خود را به خسرو فخاریان به کدملی xxxxxxxxx۵ واگذار نمود و سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش داد در نتیجه لیست جدید شرکا به شرح ذیل می باشد: روح اله گلمکانی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه سید علیرضا یحیائیان بافنده به کدملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه عبدالکریم مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه خسرو فخاریان به کدملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14519442
آگهی تغییرات امین حسابرسی افق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۳۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۱/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۷/۱۱/۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه ، از ردیف شرکاء خارج گردید . درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۱. xxx۰. xxx ریال به ۱. xxx. xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . اسامی شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد : آقای کیهان آزادی هیر شماره ملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx ریال و آقای مهدی غلامی شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx ریال و آقای احمد احمدی شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx ریال و خانم مینا فرودیان شماره ملی xxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxx ریال و آقای علیرضا گنجی شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966559
آگهی تغییرات امین حسابرسی افق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۳۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره ۹۶/xxxxxx مورخ ۲۵/۱۱/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا گنجی شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه در ریف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۵ نفر به ۶ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد احمدی ک. م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مینا فرودیان ک. م xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کیهان آزادی هیر ک. م xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای عبدالکریم مقدم ک. م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی غلامی ک. م xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا گنجی ک. م xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره. اسناد تعهدآور، قراردادها و چکهای صادره از حساب جاری موسسه نزد بانک‌ها و هرگونه برداشت از حسابهای سپرده نزد بانکها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای کیهان آزادی هیر شماره ملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx ریال و آقای مهدی غلامی شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx ریال و آقای عبدالکریم مقدم شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx ریال و آقای احمد احمدی شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx ریال و خانم مینا فرودیان شماره ملی xxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxx ریال و آقای علیرضا گنجی شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx ریال. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13600699
آگهی تغییرات شرکت صنایع کابلهای تخصصی شیراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۲۳۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه امین حسابرس افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای عبدالکریم مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای هاشم خداوردیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13600744
آگهی تغییرات شرکت تولید گرانول مانا دروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۲۴۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۵ که در تاریخ ۱۲/۰۶/xxx۶ به این اداره ارسال گردیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه امین حسابرس افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای عبدالکریم مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای هاشم خداوردیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13487758
آگهی تغییرات امین حسابرسی افق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۳۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۷/۳/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کیهان آزادی هیر شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال افزایش داد. آقای مهدی غلامی شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx۲۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال افزایش داد. آقای عبدالکریم مقدم شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای احمد احمدی شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم مینا فرودیان شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ماده ۲۶ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: اعضاء هیئت مدیره مرکب از ۵ نفر می‌باشد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: آقای احمد احمدی ک. م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مینا فرودیان ک. م xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کیهان آزادی هیر ک. م xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای عبدالکریم مقدم ک. م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی غلامی ک. م xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه قرارداد‌ها، صورتجلسات انتخاب موسسه به عنوان بازرس قانونی شرکت‌ها و موسسات و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و گزارشات حسابرسی با امضاء دو نفر از شرکا و یا یک شریک به همراه یکی از حسابداران رسمی شاغل در موسسه معتبر است. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای کیهان آزادی هیر شماره ملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx ریال و آقای مهدی غلامی شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx ریال و آقای عبدالکریم مقدم شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx ریال و آقای احمد احمدی شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx ریال و خانم مینا فرودیان شماره ملی xxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxx ریال. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13469693
آگهی تغییرات شرکت کانی صنعت کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۵۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13415208
آگهی تغییرات شرکت گروه پزشکی آبادیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۳۸۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حاجب مرتاض به کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای مهران مرتاض به کدملی xxxxxxxxx۵ و خانم مریم مرتاض به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای مرزبان مرتاض به کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای مراد مرتاض به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدند و موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالکریم مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند و روزنامه کثیرالانتشار ندای یزد جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12853655
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان میامی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۴۸۰۶۱
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای عبدالکریم مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی , آقای علیرضا صائمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میامی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12422811
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان میامی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۴۸۰۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ مؤسسة حسابرسی آرمان اندیشان امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای عبدالکریم مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱بعنوان بازرس اصلی ـ آقای علیرضا صائمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی ثبت شده به شمارهxxx۴۶ به نمایندگی آقای علینقی حیدریان به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای عباسعلی اصغری به کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای ابوالقاسم وزیری به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای حسن فولادی به کدملی xxxxxxxxx۳وآقای ابوالقاسم جمال بسطامی به کدملی xxxxxxxxx۰ ۳ ـ صورتهای مالی وترازنامه شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ به تصویب مجمع عمومی رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میامی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12398881
آگهی تغییرات شرکت بهگام فرآيند نوين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۳۴۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی الگو حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و بجای آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12398949
آگهی تغییرات شرکت پاسارگاد تجهيز آرمان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۲۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۱۶۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی الگو حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس علی البدل جایگزین آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12388930
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان گرمسار شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۳۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۳۲۹۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ به تصویب رسید. نامبردگان ذیل به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ثبت شده به شماره xxx۴۶ به نمایندگی آقای افشین مشیری باکدملیxxxxxxxxx۴ وآقای حسین گلیوری با کدملی xxxxxxxxx۹ وآقای فرهاد اکبری با کدملی xxxxxxxxx۶ وآقای مهدی میراخوری با کدملی xxxxxxxxx۷ وآقای علی اکبر قزلو با کدملی xxxxxxxxx۲ واشخاص ذیل بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای بهمن حقیقت با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو علی البدل اول وآقای داریوش میراخورلو با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو علی البدل دوم آقای علی معصومی باکدملی xxxxxxxxx۸ از میان سهامداران و موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین ثبت شده به شماره xxx۲۴ در اداره ثبت تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای عبدالکریم مقدم باکدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرسین اصلی وآقای سعید قباخلو باکدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12366909
آگهی تغییرات شرکت روغن زیتون سبزینه تک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۱۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۸۴۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مؤسسه آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و عبدالکریم مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. علی خضرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فرامرز خضرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیر خضرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء حداقل دو نفراز اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12310667
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه کشاورزی بخش‌ایوانکی شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۱۰ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۳۲۵۳۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ به تصویب رسید . نامبردگان ذیل به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ثبت شده به شماره xxx۴۶ به نمایندگی آقای افشین مشیری باکدملیxxxxxxxxx۴ وآقای جابر اشتری با کدملی xxxxxxxxx۴ وآقای ابراهیم مشیری با کدملی xxxxxxxxx۸ وآقای علیرضا سعیدی با کدملی xxxxxxxxx۷ وآقای رامین اسدی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای اصلی وآقای فتح اله هاشمی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو علی البدل اول وآقای مهدی سعیدی با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو علی البدل دوم برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای ولی اله قاسمی باکدملی xxxxxxxxx۵ از میان سهامداران وموسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین ثبت شده به شماره xxx۲۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای عبدالکریم مقدم باکدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرسین اصلی وآقای نجات سعیدی باکدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12285149
آگهی تغییرات شرکت ترمو کلور نو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۶۰۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان عبدالکریم مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و علی اکبر تاشک به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. مهدی گلستانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲، مهران گلستانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴، پریدخت اندیشه به شماره ملی xxxxxxxxx۸، مهرشاد گلستانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸، نیلوفر گلستانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12171376
آگهی تغییرات شرکت پاسارگاد تجهيز آرمان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۲۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۱۶۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12167113
آگهی تغییرات شرکت بهگام فرآیند نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰به عنوان بازرس اصلی و آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087210
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۶۲۳ و شناسه‌ملی ۱۰۴۸۰۱۱۳۳۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ به تصویب رسید شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران گرمسار ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت گرمساربه نمایندگی آقای مهدی میرآخوری باکدملیxxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین ثبت شده به شماره xxx۲۴ در اداره ثبت تهران به نمایندگی آقای عبدالکریم مقدم باکدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی واتحادیه شرکتهای تعاونی دامداران استان سمنان ثبت شده به شماره xxx۴ دراداره ثبت سمنان به نمایندگی آقای رضا طباطبا ئی عمید باکدملیxxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار پیام استان سمنان برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12048877
آگهی تغییرات شرکت گروه پزشکی آبادیس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۳۸۳۳
آگهی تغییرات شرکت گروه پزشکی آبادیس سهامی خاص به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای حاجب مرتاض به کدملیxxxxxxxxx۴وآقای مهران مرتاض به کدملیxxxxxxxxx۵وخانم مریم مرتاض به کدملی xxxxxxxxx۶وآقای مرزبان مرتاض به کدملیxxxxxxxxx۸وآقای مراد مرتاض به کدملیxxxxxxxxx۱وموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰به سمت بازرس اصلی وآقای عبدالکریم مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764402
آگهی تغییرات شرکت صنیع بافت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۸۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۶۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و آقای عبدالکریم مقدم بشماره ملی xxxxxxxxx۱بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764422
آگهی تغییرات شرکت افرا نخ تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۶۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و آقای عبدالکریم مقدم بشماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت۱سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد مالی منتهی به سال مالی xxx۲ شرکت تصویب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764426
آگهی تغییرات شرکت صنیع پاکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۷۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین ش م xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و آقای عبدالکریم مقدم ش م xxxxxxxxx۱بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت۱سال انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764458
آگهی تغییرات شرکت افرابافت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۵۷۹۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۲۰۶۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و آقای عبدالکریم مقدم بشماره ملی xxxxxxxxx۱بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت۱سال انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1751053
آگهی تغییرات شرکت شیمی تجارت نقش جهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۶۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و آقای عبدالکریم مقدم شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707195
آگهی تغییرات شرکت پاش کارسهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۵۷۴۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۹۸۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت سودوزیان عملکردسال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شماره شناسهxxxxxxxxx۱۰بعنوان بازرس اصلی وآقای عبدالکریم مقدم ش م xxxxxxxxx۱بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700175
آگهی تغییرات شرکت پرتوصنعت جنوب شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۸۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و اقای عبدالکریم مقدم با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700176
آگهی تغییرات شرکت آوا تجارت زرین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۰۹۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۲۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و اقای عبدالکریم مقدم با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668593
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی طرح و بازرسی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حمید رضا طباطبائی سامنی به کدملی xxxxxxxxx۳، مسعود کیانی دهکردی به کدملی xxxxxxxxx۳، سیدمحمدطباطبائی به کدملی xxxxxxxxx۸، محمود انصاری به کدملی xxxxxxxxx۵، سید حسن طباطبائی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء اصلی و آقایان کورش سلطانیه به کدملی xxxxxxxxx۸ و سهیل انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالکریم مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630087
آگهی تغییرات شرکت خدمات بانک تجارت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۷۶۶۱
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید. اعضاء هیات مدیره شرکت به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب شدند. بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت لیزینگ ایران به شماره شناسه xxxxxxxxx۵ شرکت خدمات مسافرتی و توریستی آ هوان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت مهندسین مشاور تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای عبدالکریم مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586592
آگهی تغییرات شرکت رایان نظم سهامی‌خاص به شماره ثبت ۹۵۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۱۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین شناسه ملی: xxxxxxxxx۱۰ و آقای عبدالکریم مقدم کد ملی: xxxxxxxxx۱بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1579188
آگهی تغییرات شرکت روغن زیتون سبزینه تک سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۰۲۱۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۸۴۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1551855
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پرستو قائم سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۵۲ قائمشهر شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۰۶۸۳۵ کد پستی ۴۷۷۸۱۷۹۵۷۴
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ شرکت مذکور تغییرات به شرح ذیل حاصل شد.
۱ـ آقای امیر حسین رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای یوسف رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره همگی به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و سایر قراردادها و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و اقای عبدالکریم مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461785
آگهی تغییرات شرکت مجموعه توسعه روش‌های نوین ارتباطی آسیا سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۴۲۵۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۳۸۶۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید جهانگیر آقا زاده به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای میر علی سیدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت مدیریت کسب و کار هوشمند شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای امیر رضا جلیلی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری باامضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و آقای عبدالکریم مقدم به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457767
آگهی تغییرات شرکت پاسارگاد تجهیز آرمان سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۴۸۴۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۱۶۷۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه آرمان اندیشان امین بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای عبدالکریم مقدم بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1473161
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ارسا خاک پی سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۳۲۵۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۷۳۳۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین بشماره ثبت xxx۲۴ و شماره شناسه xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالکریم مقدم کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1485999
آگهی تغییرات شرکت گروه پزشکی آبادیس سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۳۸۳۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
الف) صورت های مالی به ۳۰/۱۲/xxx۱ بتصویب رسید.
۲) موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شماره ثبت xxx۲۴ به نمایندگی آقای احمد ابری مهریان کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای عبدالکریم مقدم کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردیدند.
ب) روزنامه پیمان یزد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527629
آگهی تغییرات مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین حسابدا‌ران رسمی شماره ثبت ۲۷۰۲۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۲۷/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم گیتی مر عشی به کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به صندوق مؤسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم گیتی مر عشی بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای احمد ابری مهربان با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدا لکریم مقدم با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457718
آگهی تغییرات شرکت کانی صنعت کاسپین شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۴۸۹۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۵۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به شماره ثبت xxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت کانی صنعت کاسپین انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265353
آگهی تغییرات شرکت صنیع بافت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۶۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
اعضای هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند:
ـ عباس حاجی ملاحیدر بشماره ملی xxxxxxxxx۵
ـ افخم مرتضوی بشماره ملی xxxxxxxxx۱
ـ اعظم جاوید حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265356
آگهی تغییرات شرکت صنیع پاکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالکریم مقدم بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
اعضای هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند:
ـ آقای عباس حاجی ملاحیدر بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمدرضا حاجی ملاحیدر بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمدحسین حاجی ملاحیدر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم فریبا مرتضوی بشماره ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265368
آگهی تغییرات شرکت افرا بافت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۶۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالکریم مقدم بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
اعضای هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند:
محمدرضا حاجی ملاحیدر بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و سحر حاجی ملاحیدر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و سپیده حاجی ملاحیدر بشماره ملی xxxxxxxxx۴
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265373
آگهی تغییرات شرکت افرا نخ تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۶۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالکریم مقدم بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند:
آقای محمدحسین حاجی ملاحیدر بشماره ملی xxxxxxxxx۱، خانم فریبا مرتضوی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم سارا حاجی ملاحیدر بشماره ملی xxxxxxxxx۵
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159511
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی طرح و بازرسی سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۵۵۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
۱ـ آقای مسعود کیانی دهکردی به شماره ملی ۳ـxxxxxxـxxx و آقای سید حمیدرضا طباطبائی سامنی به شماره ملی ۳ـxxxxxxـxxx و علیرضا کریم زاده به شماره ملی ۴ـxxxxxxـxxx و آقای محمود انصاری به شماره ملی ۵ـxxxxxxـxxx و آقای علی کیانی دهکردی به شماره ملی ۱ـxxxxxxـxxx و آقای مسعود طباطبائی سامنی به شماره ملی ۰ـxxxxxxـxxx و آقای سید علیرضا طباطبائی به شماره ملی xxxxxx۲ـxxx بسمت اعضای اصلی و آقای کوروش سلطانیه به شماره ملی ۸ـxxxxxxـxxx و آقای توفیق انصاری به شماره ملی ۱ـxxxxxxـxxx بعنوان عضو علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شماره ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
تصویب ترازنامه سود و زیان مالی منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1268503
آگهی تغییرات شرکت روغن زیتون سبزینه تک سهامی خاص به ‌شماره ثبت۲۰۲۱۲۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۳۸۴۸۹
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۱۲/xxx۱تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه آرمان اندیشان امین به شناسه ملیxxxxxxxxx۰و آقای عبد الکریم مقدم به شماره ملیxxxxxxxxx۱به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای علی خضرائی به شماره ملیxxxxxxxxx۶به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره، آقای فرامرز خضرائی به شماره ملیxxxxxxxxx۴به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیر خضرائی به شماره ملیxxxxxxxxx۴به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.
کلیه اسنادو اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء حداقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیر عامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133355
آگهی تغییرات شرکت پرتو صنعت جنوب سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۱۳۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۲۸۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان ناصر رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آرش رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و سیدآرش مرعشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1136041
آگهی تغییرات شرکت آوا تجارت زرین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۲۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی آرمان اندیشان به شناسهxxxxxxxxx۱۰ آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رِسید.
اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای اصغر میرمرتضوی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای حسام میرمرتضوی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و خانم ناهید زرکوب منش به شماره ملیxxxxxxxxx۱
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178975
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فراز تصفیه شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۹۵۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۳۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و آقای عبدالکریم مقدم به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای محمد شهبازی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای کامبیز فروغی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا اکبری به کد ملی xxxxxxxxx بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117171
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پرستو قائم سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۵۲ قائمشهر به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۰۶۸۳۵ و کدپستی ۴۷۷۸۱۷۹۵۷۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۱۲/۹۱ شرکت مذکور تغییرات به شرح ذیل حاصل شد.
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند.
شxxxxxx۱ اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149658
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه۲۸/۱۲/۹۱ در شرکت مرسل قالب (سهامی خاص) ثبت شده بشمارهxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ که در تاریخ۳۰/۴/۹۲ واصل گردید و تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقایان ذبیح اله صالحی بشماره ملیxxxxxxxxx و آرش صالحی بشماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای رضا صالحی بشماره ملیxxxxxxxxx۵ و خانم زهره فریدونی بشماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای منوچهر فریدونی بشماره ملیxxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای جواد صالحی بشماره ملیxxxxxxxxx۹ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین ثبت شده بشمارهxxx۲۴ و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالکریم مقدم بشماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ آقای ذبیح اله صالحی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرش صالحی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا صالحی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای منوچهر فریدونی بعنوان عضو هیئت مدیره و خانم زهره فریدونی بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره آقای ذبیح اله صالحی و در غیاب ایشان با امضاء آقای آرش صالحی (نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۲ ثبت اسناد و املاک شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118097
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی نورد گرم فلز سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۵۶۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۶۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به ش.م xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالکریم مقدم به ش.م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1092975
آگهی تغییرات شرکت آوا تجارت زرین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۹۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۲۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۵/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1094830
آگهی تصمیمات شرکت پرتو صنعت جنوب سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۸۰۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین به ش م xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1038747
آگهی تغییرات شرکت سروش رادیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۹۱۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۰۷/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037943
آگهی تغییرات شرکت رنگین نخ معین گرمسار (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۲۷۹۶۵
با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۳/۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده تغییرات ذیل در شرکت به عمل آمد: ۱ موسسه آرمان اندیشان امین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش xxxxxx۷ ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034920
آگهی تصمیمات شرکت فنی و مهندسی طرح و بازرسی سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030941
آگهی تصمیمات شرکت هات سان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۸۴۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه آرمان اندیشان امین به ش م xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1016978
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ارسا خاک پی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۷۳۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آرمان اندیشان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۸/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 946656
آگهی تصمیمات شرکت صنیع بافت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۲۸۲۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۱۶۱۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۵/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به ش.ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9583073
آگهی تصمیمات شرکت صنیع بافت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۲۸۲۴۶و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۱۶۱۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۵/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به ش.ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 943107
آگهی تصمیمات شرکت افرا بافت سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۷۵۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۶۷۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 943115
آگهی تصمیمات شرکت صنیع پاکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۱۶۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۹۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743657
آگهی تصمیمات شرکت کیسه بافی‌ کرکس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۵۴۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۸۶۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به ش ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به ک مxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار حبیب اله حیدری طرقی به ک م xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید علیزاده حیدری به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رسول علیزاده حیدری به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743670
آگهی تصمیمات شرکت کیسه سپهر بافت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۹۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۰۴۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات آرمان اندیشان امین به ش م xxxxxxxxx۱۰به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به ک م xxxxxxxxx۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10159185
آگهی تصمیمات شرکت کیسه سپهر بافت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۰۴۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات آرمان اندیشان امین به ش م xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729284
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور سکوسهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۲۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۲۶۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10381991
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور سکو سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۲۶۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10398913
آگهی تصمیمات شرکت مرسل قالب سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۹۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۰۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677946
آگهی تصمیمات شرکت مرسل قالب سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۹۹۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۰۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663691
آگهی تصمیمات شرکت روغن زیتون سبزینه تکسهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۱۲۹و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۴۳۸۴۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 661892
آگهی تصمیمات شرکت فنی و مهندسی طرح و بازرسیسهامی خاص ثبت شده ‌به شماره۵۵۶۴۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۰۷۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به ش ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدحمیدرضا طباطبائی سامنی به ک م xxxxxxxxx۳ مسعود کیانی دهکردی به ک م xxxxxxxxx۳ و محمود انصاری به ک م xxxxxxxxx۵ و علیرضا کریم زاده به ک م xxxxxxxxx۴ و علی کیانی دهکردی به ک م xxxxxxxxx۱ سیدعلیرضا طباطبائی به ک م xxxxxxxxx۲ و سیدمسعود طباطبائی سامنی به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی و کوروش سلطانیه به ک م xxxxxxxxx۸ و توفیق انصاری به ک م xxxxxxxxx۱ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ سیدحمیدرضا طباطبائی سامنی به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا کریم زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود کیانی دهکردی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات قراردادهای تعهدآور و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 654372
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ارسا خاک پی سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۳۲۵۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۸۷۳۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه آرمان اندیشان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۲۵/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 592250
آگهی تصمیمات شرکت فنی و مهندسی طرح و بازرسی سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۵۵۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10455314
آگهی تصمیمات شرکت اندیشه سازان مدیریت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۰۲۴ ساری بشناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۲۶۴۰۸ و کدپستی ۴۸۱۷۷۳۳۵۳۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: الف آقای محمد علی اسماعیلی دوکی کد ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی طبری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا توکلی مقدم به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای فرامرز شاه محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای تورج مجیبی میکلایی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ب کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ج آقای عبدالکریم مقدم به کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۶ و آقای نصرت الله محسنی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. د روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های داخلی شرکت تعیین گردید. رئیس ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 557529
آگهی تغییرات شرکت کانی صنعت کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۴۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۵۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به عنوان بازرس اصلی, آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۸/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9914775
آگهی تغییرات شرکت کانی صنعت کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۴۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۵۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳۰/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به عنوان بازرس اصلی, آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۸/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 556013
آگهی تغییرات شرکت شیمی تجارت نقش جهان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۶۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه آرمان اندیشان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۷/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 555171
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی مهندسی انعطاف صانع سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۹۸۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: عبدالکریم مقدم به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و کسری زندی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10166241
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی مهندسی انعطاف صانع سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۹۸۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: عبدالکریم مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و کسری زندی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 540514

آگهی تغییرات شرکت اسپادانا شیمی تجارت
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه آرمان اندیشان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱۴/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10129359
آگهی تغییرات شرکت اسپادانا شیمی تجارت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۸۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آرمان اندیشان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۴/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 530415

آگهی تصمیمات شرکت افرا بافت
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۹۴
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10406521
آگهی تصمیمات شرکت افرا بافت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۶۷۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 519975

آگهی تصمیمات شرکت نورین تاب
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به ش ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 519977

آگهی تصمیمات شرکت کیسه سپهر بافت سهامی خاص
به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان اندیشان امین به ش ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 519979

آگهی تصمیمات شرکت کیسه بافی کرکس
سهامی خاص به شماره ثبتxxx۰۱
و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9956161
آگهی تصمیمات شرکت کیسه سپهر بافت سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۳۷۹۵۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۱۰۴۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان اندیشان امین به ش ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9960225
آگهی تصمیمات شرکت کیسه بافی کرکس سهامی خاص ‌به شماره ثبت۸۵۴۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۸۶۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 514990

آگهی تصمیمات شرکت افرا نخ تهران
سهامی خاص به شماره ثبتxxx۶۶
و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9667025
آگهی تصمیمات شرکت افرا نخ تهران سهامی خاص ‌به شماره ثبت۴۰۲۶۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۹۷۷۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 463241

آگهی تغییرات شرکت سروش رادیان
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۰/۱۰/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد حامل توانایی خلخالی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و خانم نرگس خاکپور به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای اکبر رضاپور به شماره ملیxxxxxxxxx۹ تا تاریخ۲۰/۱۰/۹۲.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمد حامل توانایی خلخالی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم نرگس خاکپور به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر رضاپور به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اکبر رضاپور به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.
۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان قائم مقام فراهانی کوچه ۲۲ پلاک ۱ واحد۶ کدپستیxxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ۱۶/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9758801
آگهی تغییرات شرکت نیارش سازه های فولادی سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۱۴۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۹۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۲/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه آرمان اندیشان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۲۲/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9925036
آگهی تصمیمات شرکت یکتا پارس پیام سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره۲۲۶۵۵۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۷۷۱۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. رضا محمدیان‌نمینی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سارا صاحبدل به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمد پورقرشی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقود اسلامی و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء محمد پورقرشی و رضا محمدیان‌نمینی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9671696
آگهی تصمیمات شرکت فنی مهندسی البرز تدبیر کاران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۸۳۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۹۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۷/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9664869
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان تجارت رفیع نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۰۴۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۳۳۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۴/۰۹/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای جعفر قدردان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۴/۰۹/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا موثقی‌نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای مجید عبدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای رحمت‌اله ناصری‌بیرک‌علیا به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای عبداله اصغرزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای داود دامغانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ تا تاریخ۱۴/۰۹/xxx۱.

در تاریخ۰۲/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10709615
آگهی تأسیس شرکت شیمی تجارت نقش جهان سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۳/۷/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۷/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تغلیظ قیر ـ تولید انواع بشکه‌های فلزی ـ مظروف انواع فراورده‌های نفتی از جمله قیر ـ اسلک واکس ـ فورفوال ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ــ ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور ـ اخذ وام و تسهیلات.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ سعادت‌آباد ـ خیابان یازدهم ـ پلاک ۱۵ ـ طبقه ۲ ـ واحد ۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یک هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷۰ مورخ ۱۳/۷/۹۰ نزد بانک ملت شعبه مرکزی یزد پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای مجید دهقان‌پورمحمودآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای حمید دهقان‌پورمحمودآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای حسین احمدی‌دستجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای حمید دهقان‌پورمحمودآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه آرمان اندیشان امین به شماره ملی xxx۲۴ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10836866
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی ورسیج بتن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۲۰۵و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۵۰۰۹۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه آرمان اندیشان امین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فاطمه پاکدامن شهری به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی فلاحتی‌مروست به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و حبیب فلاحتی‌مروست به ش‌ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و مژده فلاحتی‌مروست به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11091170
آگهی تصمیمات شرکت فنی و مهندسی طرح و بازرسی سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۵۵۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11380222
آگهی تصمیمات شرکت یکتا پارس پیام سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۲۶۵۵۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۷۱۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. عبدالکریم مقدم به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و سید محمود پورقرشی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد پورقرشی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و رضا محمدیان‌نمینی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سارا صاحبدل به ش ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته‌ها و برات و اسناد تعهدآور و عقود اسلامی و اسناد عادی و اداری با امضاء محمد پورقرشی و رضا محمدیان‌نمینی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11382104
آگهی تغییرات شرکت سروش رادیان سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۵۹۷۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۲۹۱۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۰/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۰/۱۰/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمد حامل‌توانایی‌خلخالی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و خانم نرگس خاکپور به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای اکبر رضاپور به شماره ملیxxxxxxxxx۹ تا تاریخ۲۰/۱۰/۹۲.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمد حامل‌توانایی‌خلخالی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم نرگس خاکپور به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای اکبر رضاپور به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای اکبر رضاپور به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.

۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان قائم‌مقام فراهانی کوچه ۲۲ پلاک ۱ واحد۶ کدپستیxxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۱۶/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11395384
آگهی تصمیمات شرکت روغن زیتون سبزینه تک سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۰۲۱۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۸۴۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۸/۳/۹۰ واصل گردید: موسسه آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. فرامرز خضرائی به ش ملی xxxxxxxxx۴ و علی خضرائی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و امیر خضرائی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۸۹ فرامرز خضرائی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و امیر خضرائی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی خضرائی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء حداقل دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11410193
آگهی تصمیمات شرکت روغن زیتون سبزینه تک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۱۲۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۴۳۸۴۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه آرمان اندیشان امین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11486640
آگهی تصمیمات شرکت هات سان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۸۴۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۷/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11532512
آگهی تغییرات شرکت شیمی تجارت نقش جهان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۶۰۶۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه آرمان اندیشان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۷/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11565047
آگهی تصمیمات شرکت کیسه بافی‌ کرکس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۵۴۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۸۶۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به ش ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به ک مxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار حبیب‌اله حیدری‌طرقی به ک م xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حمید علیزاده‌حیدری به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و رسول علیزاده‌حیدری به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11568246
آگهی تصمیمات شرکت افرا بافت سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۷۵۷۹۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۶۷۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11752816
آگهی تصمیمات شرکت نورین تاب سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۹۴۱۶۹
و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به ش ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11758751
آگهی تأسیس موسسه آرمان اندیشان امین
موسسه فوق در تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۹ تحت شماره xxx۲۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎ رسمی آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع موسسه: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی بازرسی قانونی مشاوره مدیریت مالی طراحی و پیاده‎سازی سیستم مالی خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی نظارت بر امور تصفیه خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چهارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می‎شود سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تائید می‎شود.

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ـ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران فلکه دوم صادقیه خیابان ستارخان روبروی برج گلدیس ساختمان xxx طبقه ۴ واحد ۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۹.

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۶ ریال می‎باشد.

۵ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ۵ ـ آقای شهرام طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ آقای همت کریمی کوکنده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره.

۳ـ۵ ـ آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‎مدیره.

۴ـ۵ ـ آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و نامه‎های عادی و اداری و مکاتبات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‎باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11963990
آگهی تصمیمات شرکت صنیع پاکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۱۶۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۹۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11984262
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ارسا خاک پی سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۳۲۵۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۸۷۳۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۰/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه آرمان اندیشان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالکریم مقدم به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۲۵/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات