قائد ندومی

قائد ندومی

کد ملی 181757xxxx
گراف ارتباطات
43
شرکت‌ها
87
آگهی‌ها

شرکت های قائد ندومی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که قائد ندومی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
فرآیند پودر الوان
فرآیند پودر الوان
بازرس اصلی
تدبیر تهاتر
تدبیر تهاتر
بازرس اصلی
فولاد چدن آذر
فولاد چدن آذر
توانا هنر صداقت
توانا هنر صداقت
بازرس اصلی
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس اصلی
توربین دار
توربین دار
شبیر پلیمر
شبیر پلیمر
بازرس اصلی
پالایش نمک طبی برلیان
پالایش نمک طبی برلیان
بازرس علی‌البدل
تکوین ارتباطات پیشرو
تکوین ارتباطات پیشرو
بازرس اصلی
تست صنعت
تست صنعت
بازرس اصلی
بهین تجارت داتیس
بهین تجارت داتیس
داربن تجارت آسیا
داربن تجارت آسیا
نامی اریکه پارسیان
نامی اریکه پارسیان
بازرس اصلی
ساختمانی پارسازه
ساختمانی پارسازه
بازرس اصلی
صنایع ریخته گری فرشید
صنایع ریخته گری فرشید
بازرس اصلی
شایگان ارتباطات نمونه
شایگان ارتباطات نمونه
تولیدی صنعتی مگنت ابزار گستر
تولیدی صنعتی مگنت ابزار گستر
بازرس اصلی
پلی اتیلن تک سیرجان
پلی اتیلن تک سیرجان
بازرس اصلی
ققنوس پران
ققنوس پران
بازرس اصلی
صنایع فلزی کوشا
صنایع فلزی کوشا
بازرس اصلی
روان کاران بهاران
روان کاران بهاران
بازرس اصلی
مهندسی وتولیدی بازرگانی پتروصنعت رامان
مهندسی وتولیدی بازرگانی پتروصنعت رامان
بازرس اصلی
فرآورده های لبنی فجر شاهرود
فرآورده های لبنی فجر شاهرود
بازرس اصلی
سپاهان نیمروز کار
سپاهان نیمروز کار
بازرس علی‌البدل
بهار رویش شیراز
بهار رویش شیراز
بازرس اصلی
گچ ماشینی جهرم
گچ ماشینی جهرم
بازرس اصلی
ساختمانی اژند ریز
ساختمانی اژند ریز
بازرس اصلی
صنایع تجهیزات نفت گازاب کالا
صنایع تجهیزات نفت گازاب کالا
بازرس اصلی
سبز پاکان شهر یاس
سبز پاکان شهر یاس
بازرس اصلی
باشگاه ورزشی فرهنگی تفریحی پولاد کف
باشگاه ورزشی فرهنگی تفریحی پولاد کف
بازرس علی‌البدل
اسب سفید
اسب سفید
بازرس اصلی
توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد
توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد
تداوم صنعت پلیمر آسیا
تداوم صنعت پلیمر آسیا
بازرس اصلی
آشنا ایمن
آشنا ایمن
بازرس اصلی
شمیایی معدن لرستان
شمیایی معدن لرستان
بازرس اصلی
مغان دشت
مغان دشت
پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا
پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا
بازرس علی‌البدل
مهندسین مشاور کوبان کاو
مهندسین مشاور کوبان کاو
بازرس اصلی
شیراز پولاد کف سازه
شیراز پولاد کف سازه
سماء گستر بنای تهران
سماء گستر بنای تهران
ایمن راه قرن
ایمن راه قرن
پولاد آفرین شیراز
پولاد آفرین شیراز
بازرس اصلی
خدمات بار هوایی آرمک بین الملل
خدمات بار هوایی آرمک بین الملل
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14570201
آگهی تغییرات شرکت خدمات بار هوایی آرمک بین الملل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxx۴۴ مورخ ۲۱/۱۲/۹۷ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : افراد زیر برای مدت ۲ سال بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند : آقای حسام ربحی علی البرقونی ش فراگیر xxxxxx۶۲ آقای حسین صبری موسی ابویکتیش ( قطیش ) ش فراگیر xxxxxx۹۸ ، شرکت آرامکس اینترنشنال لیمیتد ش فراگیر xxxxxxxxx۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . آقای قاید ندومی ک . م xxxxxxxxx۱ حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد غیاثی نیکو ک . م xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14004326
آگهی تغییرات شرکت خدمات بار هوایی آرمک بین الملل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۵ مورخ ۰۵/۱۰/xxx۵سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاید ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد غیاثی نیکو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. آقای حسام ربحی علی البرقونی با کدفراگیر ملی xxxxxx۶۲ (به جای آقای محمد نعیم الخص) به سمت عضو هیئت مدیره به بقیه مدت تصدی تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14043411
آگهی تغییرات شرکت خدمات بار هوایی آرمک بین الملل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۰۸۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۵ مورخ ۰۵/۱۰/xxx۵ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاید ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد غیاثی نیکو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. آقای حسام ربحی علی البرقونی با کدفراگیر ملی xxxxxx۶۲ (به جای آقای محمد نعیم الخص) به سمت عضو هیئت مدیره به بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13987192
آگهی تغییرات شرکت پولاد آفرین شیراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۰۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۳۰۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم لیلا امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد هاشم سود بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم عفت السادات خاکره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سید علی ظریف کار فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سید محمود خاکره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و ندا خاکره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۲ - روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ - آقای قاید ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس کجوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13911307
آگهی تغییرات شرکت تدبیر تهاتر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۷۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: صدیقه دامادی با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وربابه رحمت آبادی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره والهام خراسانی با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء منفرد خانم صدیقه دامادی با کدملی xxxxxxxxx۸ و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. موسسه خدمات حسابرسی و مدیریت آذین ارقام پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای قاید ندومی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13789332
آگهی تغییرات شرکت ایمن راه قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۴۷۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۹۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ناهید دولتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم مژگان شیروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقایان منصور نزهتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مرتضی نزهتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی نزهتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625448
آگهی تغییرات شرکت سماء گستر بنای تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۶۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۰۹۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان قاید ندومی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) و حسین درفکی (شماره ملی xxxxxxxxx۰) بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. آقایان حمید کاویانی کدملی xxxxxxxxx۸ مقدم بسمت مدیرعامل و عضو و سیدحسین احسانی فر کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و عضو و هادی فروغی کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو و خانم سولماز کریمی کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و اوراق تعهدآور و عادی اداری و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620745
آگهی تغییرات شرکت شیراز پولاد کف سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۶۵۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید کاظم خاک ره به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سید علی اکبر خاک ره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سید علی اصغر ظریفکار فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم زهرا ظریف کار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ آقای قاید ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد هاشم سودبخش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۴ ترازنامه حساب سود وزیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13606334
آگهی تغییرات شرکت باشگاه ورزشی فرهنگی تفریحی پولاد کف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۴۹۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای محمدهاشم سودبخش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای قاید ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم زهرا ظریف کار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای سیدعلی اصغر ظریف کار فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سیدعلی ظریف کار فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ - ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13606972
آگهی تغییرات شرکت نامی اریكه پارسیان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۳۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۶۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاید ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی آقای محمد مولانایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13591352
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور کوبان کاو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۵۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وو حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ مورد تصویب تصویب قرار گرفت آقای هرمز فامیلی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای محمدعلی دانایی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای مظفر رستم پور کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت اصلی هیات مدیره وخانم زهرا حسن قربان کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره اعم از اصلی یا علی البدل و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. آقای قاید ندومی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهران خطیب زاده کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال xxx۶ انتخاب شدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13589282
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پارسازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۲۴۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاید ندومی کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و رامین انعام زاده کد ملی شماره xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13521944
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور کوبان کاو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۵۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاید ندومی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهران خطیب زاده کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13409940
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پارسازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۲۴۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاید ندومی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت و بازرس اصلی و رامین انعام زاده دارنده کدملی شماره xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13338143
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۰۴۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید آقای عبدالحسین عباسی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مبلمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت روکش چوبی فیروزکوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ اتحادیه سراسری تعاونیهای درودگران و مبل سازان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ آقای محمدعلی اصلان بیگی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت ایده آروین ناژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ آقای محسن ضیائی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره بشرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای مسعود دولت نیا بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای قائد ندومی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13337463
آگهی تغییرات شرکت اسب سفید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۷۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۳۰/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پژمان نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل، آقای قاید ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار، ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13323621
آگهی تغییرات شرکت سبز پاکان شهر یاس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۹۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاید ندومی کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسین پاچا کد ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اشخاص ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: آقای میرمهرداداشجع سفیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای محسن وحیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای علیرضا نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای مجتبی صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319825
آگهی تغییرات شرکت شبیر پلیمر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۷۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جواد ابراهیم با کدملی xxxxxxxxx۲ خانم صدیقه دامادی کهنه ده با کدملی xxxxxxxxx۸ آقای بهزاد رمضانی شیروانی با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیات مدیره بمدت ۲ سال انتخاب شدند آقای قائد ندومی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و خانم الهام خراسانی با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13316305
آگهی تغییرات شرکت مغان دشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۸۶۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با رعایت ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت، آقای صمد رحمتی قصابه بشماره کد ملی xxxxxxxxx۱ بازرس اصلی شرکت برای سال ۹۴ مستعفی و آقای قاید ندومی با کد ملی xxxxxxxxx۱ (حسابدار رسمی) به عنوان بازرس اصلی جایگزین نامبرده گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13316761
آگهی تغییرات شرکت آشنا ایمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۱۵۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل اعلام گردید: آقای محمد جواد صمدی راد با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای میلاد یداللهی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم زهرا شجاعی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیت مدیره، آقای امیر خوانی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته براوت قراردادها و عقود اسلامی با دو امضا از سه امضای اعضای هیئت مدیره یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای قاید ندومی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم حبیب اللهی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13257170
آگهی تغییرات شرکت نامی اریکه پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۳۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۶۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد امین ریاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد باقر طادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسام الدین دهقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب هیئت مدیره آقای قاید ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد مولانایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13180893
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های لبنی فجر شاهرود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۹۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای قائد ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای پژمان نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13034648
آگهی تغییرات شرکت فرآیند پودر الوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۲۲۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید آقای قاید ندومی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای سید کمال منتظری هدش با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12955276
آگهی تغییرات شرکت شمیایی معدن لرستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۶۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره شرکت برای مدت دوسال بشرح زیر انتخاب گردید: آقای خسرو موگویی ش م xxxxxxxxx۵ آقای اکبر فرخ پور ش م xxxxxxxxx۴ وآقای حسن موگویی ش م xxxxxxxxx۰ آقای قائد ندومی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن لشگری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12942959
آگهی تغییرات شرکت آشنا ایمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۱۵۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاید ندومی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی وخانم مریم حبیب اللهی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12922597
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی اژند ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۷۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ بتصویب رسید. قاید ندومی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد خانی ساران بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12856541
آگهی تغییرات شرکت تداوم صنعت پلیمر آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۷۳۰۹۴
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: حسن هوشیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ محمد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بهاره میرزاخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ب - قائد ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و محمدحسین ابراهیم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به اسفند سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12843304
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۹۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به برکناری موسسه ارکان سیستم از سمت بازرس اصلی، آقای قاید ندومی به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمود عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۵ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت تا پایان سال مالی ۹۴ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12831115
آگهی تغییرات شرکت اسب سفید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۷۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قایدندومی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای پژمان نادری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۴ انتخاب گردیدند. خانم شکوفه رفائی صنعت کارآهنی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل آقای فربد ایلخانی کرمانشاهی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای فرساد ایلخانی کرمانشاهی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضوء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیۀ اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیۀ قراردادها و عقود اسلامی مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12804855
آگهی تغییرات شرکت باشگاه ورزشی فرهنگی تفریحی پولاد کف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۴۹۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سیدعلی اصغرظریفکارفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱، آقای سیدعلی ظریفکارفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ وخانم زهراظریفکار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت دوسال انتخاب شدند. - آقای محمدهاشم سودبخش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای قاید ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. - ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت منتهی به سال xxx۴ موردتصویب قرارگرفت. - روزنامه کثیرالانتشارخبرجنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12759441
آگهی تغییرات شرکت بهار رویش شیراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۵۰۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقای شهرام محمدی، آقای محمد سالار ممیز , آقای محمد هادی محمدی برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای قاید ندومی کدملی: xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای واحد خلیفه به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12757424
آگهی تغییرات شرکت سبز پاکان شهر یاس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۹۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاید ندومی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین پاچا کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747822
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت گازاب کالا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۸۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاید ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و مهدی غیاثی نیکو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. قدرت اله علی بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره حمید اخوان خرازیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سمانه به نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته با امضا منفرد مدیر عامل با مهر شرکت و یا امضا منفرد نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری یا قراردادها به امضا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12738933
آگهی تغییرات شرکت تدبیر تهاتر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۷۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: صدیقه دامادی با کدملی xxxxxxxxx۸ ربابه رحمت آبادی با کدملی xxxxxxxxx۷ بهزاد رمضانی شیروانی با کدملی xxxxxxxxx۱ - قائد ندومی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و الهام خراسانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12734126
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی اژند ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۷۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاید ندومی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و محمد خانی ساران بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12729203
آگهی تغییرات شرکت ققنوس پران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۸۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پرویز حیدر اولاد کدملی xxxxxxxxx۲ رئیس هیأت مدیره و حمید حیدر اولاد کدملی xxxxxxxxx۱ مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. قاید ندومی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و پژمان نادری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717320
آگهی تغییرات شرکت شبیر پلیمر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۷۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قائد ندومی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و خانم الهام خراسانی با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714536
آگهی تغییرات شرکت گچ ماشینی جهرم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۲۳۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاید ندومی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال xxx۴ انتخاب شدند. ضمنا آقای سید کمال منتظری هدش به سمت بازرس علی البدل برای سال xxx۴ ابقا گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جهرم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12682230
آگهی تغییرات شرکت بهار رویش شیراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۵۰۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای قاید ندومی باکدملی: xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای واحد خلیفه به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12602513
آگهی تغییرات شرکت سپاهان نيمروز كار شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۶۶۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان:احمد میر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مجید شایان ارانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و حسین میر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمدمهدی یاقوتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.۲. آقایان علیرضا اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و قاید ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12602928
آگهی تغییرات شرکت صنايع فلزي كوشا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۵۳۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۵۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت سال مالی xxx۳به تصویب رسید. آقای قاید ندومی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید نوروزیان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:خانم فیروزه احسانی یگانه به شماره ملیxxxxxxxxx۴ خانم سارا احسانی یگانه با شماره ملیxxxxxxxxx۶
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12545939
آگهی تغییرات شرکت ساختماني پارسازه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۹۱۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۲۴۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاید ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و علیرضا اسکندری به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12544677
آگهی تغییرات شرکت فرآورده هاي لبني فجر شاهرود شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۹۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ ـ آقای قائد ندومی فرزند اسدالله به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت بازرس اصلی و آقای پژمان نادری فرزند نصرت الله به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال برگزیده شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12357760
آگهی تغییرات شرکت فرآیند پودر الوان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۲۰۷۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۹۷۲۲۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مسعود زارعیان به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره علیرضا مومن به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره فرزاد کوهی فائق به کدملی xxxxxxxxx۷به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منهی به۲۹/۱۲/xxx۳به تصویب رسید. قاید ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و سید کمال منتظری هدش و شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12303204
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بازرگانی پترو صنعت رامان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۵۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اقای قاید ندومی شماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و خانم زهرا شادروز به کدملی xxxxxxxxx۸ برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12303914
آگهی تغییرات شرکت نامی اریکه پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۳۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۶۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : قاید ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی وعلیرضا اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12256401
آگهی تغییرات شرکت تست صنعت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۲۴۰۶۸ و‌شناسه‌ملی۱۰۸۶۲۰۱۲۷۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای قاید ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای پژمان نادری به شماره ملیxxxxxxxxx۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12252570
آگهی تغییرات شرکت روان کار بهاران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۳۶۳۲۲ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۷۷۲۴۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منیرالسادات طباطبائی ک.مxxxxxxxxx۹ مجید اصفهانی ک.م xxxxxxxxx۱ مرجان اصفهانی ک.م xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند قاید ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و علیرضا اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12174867
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی کوشا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۳۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۵۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاید ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید نوروزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12153332
آگهی تغییرات شرکت تدبیر تهاتر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۰۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۷۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قائد ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم الهام خراسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12128769
آگهی تغییرات شرکت ققنوس پران شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۸۲۱۹۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۲۶۸۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی سود و زیان شرکت متعلق به سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. آقای قاید ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای پژمان نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9432588
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پارسازه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۱۹۲۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۶۲۴۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاید ندومی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا اسکندری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696645
آگهی تغییرات شرکت فرآیند پودر الوان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۲۲۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. آقای قاید ندومی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای سید کمال منتظری هدشی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1622566
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۵/۶/۹۳ در شرکت توربین دار (سهامی خاص) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ که در تاریخ ۱۵/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید:
۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
۲ـ آقای قائدندومی شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس
آقای پژمان خیاط نادری بشماره ملی xxxxxxxxx۵۱ بعنوان بازرس علی البدل
برای یکسال مالی انتخاب شدند
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ آقای عظیم عظیمی نژادان به کدملی xxxxxxxxx۵
آقای مهدی عظیمی نژادان به کدملی xxxxxxxxx۰
خانم فهیمه اعلاباف به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره
برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۵ـ آقای مهدی عظیمی نژادان بسمت رئیس هیئت مدیره
خانم فهیمه اعلاباف بسمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره
آقای عظیم عظیمی نژادان بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۹ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535645
آگهی تغییرات شرکت نامی اریکه پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۳۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۶۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند محمد باقری طادی با ک.م xxxxxxxxx۸ محمدامین ریاضی با ک.م xxxxxxxxx۹ فاطمه علی بخشی با ک.م xxxxxxxxx۰ صورتحساب سود و زیان و ترازنامه مربوط به سال ۹۲ به تصویب رسید. آقای قاید ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520382
آگهی تغییرات شرکت بهین تجارت داتیس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۹۰۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاید ندومی به شماره ملیxxxxxxxxx۱وآقای علیرضا اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492451
آگهی تغییرات شرکت شبیر پلیمر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۷۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قائد ندومی با کدملی xxxxxxxxx۱ حسابرس مستقل بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین ارقام پیام به کدملی xxxxxxxxx۸۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524948
آگهی تغییرات شرکت داربن تجارت آسیا سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۱۷۲۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۱۱۲۴
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب شد.
آقای قاید ندومی شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علیرضا اسکندری شماره ملی xxxxxxxxx۲ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1541379
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پارسازه سهامی خاص شماره ثبت ۹۱۹۲۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۲۴۶۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای قاید ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470387
آگهی تغییرات شرکت تدبیر تهاتر شرکت سهامی‌خاص بشماره ثبت ۳۰۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۷۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم صدیقه دامادی کهنه ده شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
خانم ربابه رحمت آبادی شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای بهزاد رمضانی شیروانی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضاء منفرد خانم صدیقه دامادی کهنه ده همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
آقای قائد ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین ارقام پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1299387
آگهی تغییرات شرکت تست صنعت منطقه آزاد چابهار شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۴۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۲۷۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
قائد ندومی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و پژمان خیاط نادری به کد ملی xxxxxxxxx۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
مهدی عظیمی نژادان به کد ملی xxxxxxxxx۰ و عظیم عظیمی نژادان به کد ملی xxxxxxxxx۵ و فهیمه اعلاباف به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1299388
آگهی تغییرات شرکت پالایش نمک طبی برلیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۸۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عظیم عظیمی نژادان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ فهیمه اعلاباف به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ مهدی عظیمی نژادان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
قائد ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و پژمان نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186538
آگهی تغییرات شرکت فرآیند پودر الوان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۲۲۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند.
آقای مسعود زارعیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ رئیس هیات مدیره ـ آقای فرزاد کوهی فائق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مدیرعامل و عضو هیات مدیره ـ آقای علیرضا مومن به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نایب رئیس هیئت مدیره
آقای قاید ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید کمال منتظری هدشی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ تصویب شد. .
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1094825
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نمک طبی برلیان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۸۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۶۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۳/۹۲ واصل گردید: پژمان خیاط نادری به ش ملی xxxxxxxxx۵۱ بسمت بازرس اصلی و قائد ندومی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1094826
آگهی تصمیمات شرکت تکوین ارتباطات پیشرو سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۶۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۸۰۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۳/۹۲ واصل گردید: قائد ندومی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و محمد توکلی طرقی به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1040180
آگهی تغییرات شرکت شبیر پلیمر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۷۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای قائد ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم الهام خراسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۱۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدجواد ابراهیم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم صدیقه دامادی کهنه ده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای بهزاد رمضانی شیروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۶/۱۲/۹۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدجواد ابراهیم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه دامادی کهنه ده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد رمضانی شیروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدجواد ابراهیم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضای آقای محمدجواد ابراهیم با کد ملی xxxxxxxxx۲ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۰/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045737
آگهی تغییرات شرکت تست صنعت منطقه آزاد چابهار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۰۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای قائد ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای پژمان خیاط نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۰/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1035485
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۸/۱۲/۹۱ شرکت توربین دار (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. ۱ آقای قائد ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس قانونی و حسابرس و آقای پژمان خیاط نادری بشماره ملی xxxxxxxxx۵۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال ۹۱ انتخاب گردیدند. ش xxxxxx۰ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034870
آگهی تغییرات شرکت پارس پاک کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای قائد ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا انصافی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۳۱/۰۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033465
آگهی تصمیمات شرکت توانا هنر صداقت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۲۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۹۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ واصل گردید: قاید ندومی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و معصومه محمدی نشقی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1023268
آگهی تغییرات شرکت تدبیر تهاتر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۷۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای قائد ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم الهام خراسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۶/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026787
آگهی تصمیمات شرکت فرآیند پودر الوان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۲۲۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: قاید ندومی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و سید کمال منتظری به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029194
آگهی تغییرات شرکت فولاد چدن آذر (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۵۹۲۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ که با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد. ۱ آقای قائد ندومی با کد ملی xxxxxxxxx۱ فرزند اسداله با شماره شناسنامه xxx به عنوان بازرس اصلی و خانم میترا راست کردار به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxx۵ اداره ثبت اسناد و املاک اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 534041

آگهی تغییرات شرکت تدبیر تهاتر
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای قائد ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم الهام خراسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم صدیقه دامادی کهنه ده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای بهزاد رمضانی شیروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم ربابه رحمت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۱/۱۲/۹۲.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
خانم صدیقه دامادی کهنه ده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد رمضانی شیروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم ربابه رحمت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم صدیقه دامادی کهنه ده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 383628

آگهی تصمیمات شرکت فرآیند پودر الوان
سهامی خاص ثبت شده بشماره xxx۷۴
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. قاید ندومی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و سید کمال الدین عقیلی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9891194
آگهی تغییرات شرکت شبیر پلیمر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۲۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۷۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای قاید ندومی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ عنوان بازرس اصلی، خانم الهام خراسانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌الـبدل برای یک سـال مـالی انتـخاب گـردیـدند.

در تاریخ ۰۳/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10076117
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۵۸/۳۲ ۲۹/۴/xxx۰ شرکت شایگان ارتباطات نمونه سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ نام بازرس اصلی قایدندومی به کد ملی xxxxxxxxx۱ صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌شود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9631469
آگهی تغییرات شرکت پارس پاک کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای قاید ندومی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا انصافی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۰۱/۰۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10415911
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی مگنت ابزار گستر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۷۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۴۳۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. قاید ندومی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادری به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9645316
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ریخته گری فرشید سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۳۶۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۱۷۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌ا‌لعاده مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید: قائد ندومی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و علی‌رضا اسکندری به ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9988294
آگهی تغییرات شرکت شبیر پلیمر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۲۷۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۷۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای قاید ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم الهام خراسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۰/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9758287
آگهی تغییرات شرکت پارس پاک کیمیا سهامی خاص به شماره ‌ثبت ۳۴۲۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ ـ آقای قاید ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا انصافی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۰/۴/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم عذرا آقاسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم رقیه آقاسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای غلامعلی آقاسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ۳۰/۴/۹۱.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۵/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11243996
آگهی تصمیمات شرکت شایگان ارتباطات نمونه سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۰۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۰۸۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: قائد ندرمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و علی‌رضا اسکندری به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11289384
آگهی تغییرات شرکت تدبیر تهاتر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۷۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای قائد ندومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم الهام خراسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم صدیقه دامادی‌کهنه‌ده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای بهزاد رمضانی‌شیروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم ربابه رحمت‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۱/۱۲/۹۲.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

خانم صدیقه دامادی‌کهنه‌ده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهزاد رمضانی‌شیروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و خانم ربابه رحمت‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره و خانم صدیقه دامادی‌کهنه‌ده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11835254
آگهی تصمیمات شرکت فرآیند پودر الوان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۲۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۲۲۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۷/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. قاید ندومی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و سید کمال‌الدین عقیلی‌نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11224003
آگهی تصمیمات شرکت پلی اتیلن تک سیرجان سهامی خاص ثبت ۳۷۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۴۲۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخه ۱۶/۶/۹۰ شرکت فوق‌الذکر

۱ـ آقایان سید کاظم عظیمی ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سید مظفر روحانی ش ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید عبدالله عظیمی ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره برای مدت دو سال دیگر انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۲ـ آقای قاید ندومی ش ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا اسکندری ش ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال مالی xxx۰ انتخاب شدند.

۳ـ صورتهای مالی سال xxx۹ شرکت تصویب شد.

۴ـ روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11614342
آگهی تصمیمات شرکت پلی اتیلن تک سیرجان سهامی خاص ثبت ۳۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۴۲۲۰
باستناد صورتجلسه‌ مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخه۲۷/۱۱/۸۹ شرکت فوق‌الذکر:

آقای قائد ندومی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا اسکندری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و کدپستیxxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات