محمدحسن کریمی

آقای محمدحسن کریمی

کد ملی 175474xxxx
گراف ارتباطات
36
شرکت‌ها
85
آگهی‌ها

شرکت های محمدحسن کریمی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمدحسن کریمی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
نگین تجارت آداک
نگین تجارت آداک
بازرس علی‌البدل
سها تجارت آپادانا
سها تجارت آپادانا
بازرس علی‌البدل
پویا راهبران خودرو
پویا راهبران خودرو
تولیدی فارس شاسی
تولیدی فارس شاسی
حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا
حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا
خدمات و اطلاع رسانی پدرام پویا آذر
خدمات و اطلاع رسانی پدرام پویا آذر
بازرس علی‌البدل
تولیدی نوآوران شیمی یزد
تولیدی نوآوران شیمی یزد
بازرس علی‌البدل
فولادمبناتهران
فولادمبناتهران
بازرس علی‌البدل
کارگزاری دلیران پارس
کارگزاری دلیران پارس
بازرس علی‌البدل
فرهان گستر تهران
فرهان گستر تهران
ابزار طب پویا
ابزار طب پویا
بازرس علی‌البدل
فرزانگان آریا
فرزانگان آریا
بازرس علی‌البدل
یزد لوله
یزد لوله
بازرس علی‌البدل
نساجی سیمینه باف یزد
نساجی سیمینه باف یزد
بازرس علی‌البدل
موتور سیکلت سازی ایساتیس سامان یزد
موتور سیکلت سازی ایساتیس سامان یزد
بازرس علی‌البدل
سیمان سفید صدف ابرکوه
سیمان سفید صدف ابرکوه
بازرس علی‌البدل
سیمین کاغذ یزد
سیمین کاغذ یزد
بازرس علی‌البدل
افق شرق متین
افق شرق متین
بازرس علی‌البدل
آسان بر کهکشان راه شیری
آسان بر کهکشان راه شیری
بازرس علی‌البدل
صنایع شیرآلات گاز گداختار
صنایع شیرآلات گاز گداختار
بازرس علی‌البدل
پیشرو تجارت سپنتا آدنیس
پیشرو تجارت سپنتا آدنیس
بازرس علی‌البدل
تولیدی پی وی سی سهند
تولیدی پی وی سی سهند
بازرس علی‌البدل
تولیدی وصنعتی پیشبهاریزد
تولیدی وصنعتی پیشبهاریزد
بازرس علی‌البدل
توسعه ونوسازی صنایع گداختار
توسعه ونوسازی صنایع گداختار
بازرس علی‌البدل
روان گداز پردیس
روان گداز پردیس
بازرس علی‌البدل
کیمیا گستر عرفان
کیمیا گستر عرفان
بازرس علی‌البدل
تولیدی رنگین سرام
تولیدی رنگین سرام
بازرس علی‌البدل
تابان پروفیل پردیس
تابان پروفیل پردیس
بازرس علی‌البدل
آلومینیوم تابنده اراک
آلومینیوم تابنده اراک
بازرس علی‌البدل
کیمیا پوشش پردیس
کیمیا پوشش پردیس
بازرس اصلی
آبزی فرایند بوشهر
آبزی فرایند بوشهر
طب اریا نیکان
طب اریا نیکان
بازرس علی‌البدل
پخش دارویی اکسیر
پخش دارویی اکسیر
بازرس علی‌البدل
تامین فولاد رامین ایرانیان
تامین فولاد رامین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
کراپ ایران
کراپ ایران
بازرس اصلی
صبا ظرف آسیا
صبا ظرف آسیا
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14317793
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷مورخ ۷/۸/xxx۷جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: استعفای محمدحسن کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ از عضویت در هیئت مدیره مورد قبول واقع شد و محمدرضا عزیزی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و بلال محمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو جدید هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ضمناً هیئت مدیره به اتفاق آراء آقای محمدرضا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ را به عنوان مدیرعامل موسسه انتخاب کرد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13990808
آگهی تغییرات شرکت افق شرق متین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسن کریمی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13853987
آگهی تغییرات شرکت صبا ظرف آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۹۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و به نمایندگی محمدحسن کریمی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی فرانک کوه وند به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. صورتهای مالی منتهی به سال ۳۰/۱۲/xxx۵ تصویب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660602
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ ومجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲/۷/۹۶ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره موسسه برای دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: آقای کامران خدائی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ با سمت رئیس هیأت مدیره. آقای کریم هاتفی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۰ با سمت نایب رئیس هیأت مدیره. آقای محمد حسن کریمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل آقای محمد ترامشلو دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیأت مدیره. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628111
آگهی تغییرات شرکت کراپ ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۶۷۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد هیئت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ۲ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شماره ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی آقای محمد حسن کریمی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای کریم اقبال بهبهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل و برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13390638
آگهی تغییرات شرکت افق شرق متین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدبخشی xxxxxxxxx۵، آقای عباس حسن زاده خطیبانی xxxxxxxxx۴، آقای حسن دیبای مقدم xxxxxxxxx۴، آقای علیرضا پاینده xxxxxxxxx۱ و آقای علیرضا گلستانی عراقی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد حسن کریمی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13343452
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۵/۱۰/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علی صاره راز به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج گردید. - باستناد گواهی حصر وراثت شماره دادنامه xxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۷/۱/۹۵ و گواهی واریز مالیات بر ارث شماره xxx۲۳ مورخ ۷/۱۲/۹۵ اصغر خرمی دیزجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ فوت شده و احد از وراث (فاطمه خرمی دیزجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲) طبق وکالتنامه‌های شماره‌های xxxxxxxxxxxxxxx۶۶ دفترخانه xxx۹ تهران و xxxxxxxxxxxxxxxxxx دفتر خانه xxx تهران با دریافت کلیه سهم الشرکه متوفی از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. - شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد: - محمد حسن کریمی شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال محمد رضا عزیزی شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12123654
آگهی تغییرات شرکت نگین تجارت آداک سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۷۲۱۹۶ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۲۲۰۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حساب گستر پویا ش.م xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و محمد حسن کریمی ک.م xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدیه اسدالهی دباغ ک.م xxxxxxxxx۰ و علیرضا اسدالهی دباغ ک.م xxxxxxxxx۹ و حمیدرضا اسدالهی دباغ ک.م xxxxxxxxx۷ .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12073957
آگهی تغییرات شرکت فرزانگان آریا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۸۸۷ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱)موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمدحسن کریمی به کدملی xxxxxxxxx۸ بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲)روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد.۳)ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415799
آگهی تغییرات شرکت طب اریا نیکان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۹۲۴۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حساب گستر پویا با شناسه ملی (xxxxxxxxx۹۵)به سمت بازرس اصلی وآقای محمد حسن کریمی به کد ملی (xxxxxxxxx۸)به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1697170
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیر‌آلات گاز گداختار (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت ۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۴۸۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقایان مرتضی خلیلی به کدملیxxxxxxxxx۰ و علی خلیلی به کدملیxxxxxxxxx۷ وخانم شایسته حکی به کدملیxxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن کریمی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678357
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/xxx۳ شرکت آبزی فرایند بوشهر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ تغییرات ذیل به عمل آمد:
مجمع موسسه گستر پویا به شماره ثبت xxx۸۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی آقای محمدحسن کریمی به کدملی xxxxxxxxx۸ را به عنوان بازرس و حسابرس اصلی آقای محمدرضا عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ را به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۳ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ کفیل ثبت اسناد و املاک تنگستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1670675
آگهی تغییرات شرکت سیمین کاغذ یزد سهمی خاص به شماره ثبت ۸۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۰۹۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن کریمی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار آفتاب یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ صورتهای مالی سال xxx۱ و xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576234
آگهی تغییرات شرکت فولادمبناتهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۸۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن کریمی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۲۹/ ۱۲/ ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600716
آگهی تغییرات شرکت روان گداز پردیس سهامی خاص شماره ثبت ۷۶۸۶ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۰۸۸۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ بتصویب رسید.
۲ ـ موسسه حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن کریمی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار نوید جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600719
آگهی تغییرات شرکت تابان پروفیل پردیس سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۳۷۸ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۳۹۱۹۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال مالی xxx۲ بتصویب رسید.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار نوید جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن کریمی به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۴ ـ آقای محسن محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای رضا مهرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمد مهرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600725
آگهی تغییرات شرکت کیمیا پوشش پردیس سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۵۹ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۸۶۲۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۲ بتصویب رسید.
۲ ـ موسسه حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن کریمی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600718
آگهی تغییرات شرکت تولیدی رنگین سرام سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۷ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۲۷۶۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و محمدحسن کریمی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۲ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ بتصویب رسید.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های سالیانه شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600720
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم تابنده اراک سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۳۱ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۷۱۹۷۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و محمدحسن کریمی به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند.
۲ ـ آقایان محسن محمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ و غلامرضا محمدی به کدملی xxxxxxxxx۷ و علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار نوید جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین گردید.
۴ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۲ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600717
آگهی تغییرات شرکت کیمیا گستر عرفان سهامی خاص شماره ثبت ۵۹۸۰ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۹۴۱۱۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسن کریمی به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
۲ ـ صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به سال xxx۲ بتصویب رسید.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار نوید جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9401504
آگهی تصمیمات شرکت فارس شاسی سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۴۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۵۹۰۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/۹۳ که در تاریخ ۲۶/۳/۹۳ واصل شد، تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ـ آقای محمود هادیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد هادیان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم مژگان هادیان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ با رعایت ماده xxx قانون تجارت موسسه حسابرسی حساب گستر پویا شماره ثبت xxx۸۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵و آقای محمد حسن کریمی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین شدند.
۳ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است.
۴ـ تراز سال مالی ۹۲ بتصویب رسیده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۳/۹۳ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ کفیل ثبت اسناد و املاک نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589631
آگهی تغییرات شرکت توسعه و نوسازی صنایع گداختار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۸۵۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسن کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407544
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پی وی سی سهند سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۹۲۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی حساب گستر پویا ش. م xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسن کریمی ک. م xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای جهانگیر واحدی اسب سمده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت کالپکس به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی آقای حسن مومن زاده جهرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم زهرا طغیانی دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم سمانه رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423814
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی پیشبهار یزد (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۷۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۱۹۶۹۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.
۱ ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن کریمی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۲ انتخاب شدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار ندای یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ رئیس ثبت اسناد و املاک اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1375837
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت فارس شاسی سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۵۹۰۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۱۱/xxx۲ که مورخ ۱۰/۱۲/xxx۲ واصل شد؛ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد حسن کریمی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ مسئول ثبت شرکت های نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1370911
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیر آلات گداختار سهامی خاص شماره ثبت ۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۴۸۲۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۵/۱۲/۹۲ باین اداره واصل گردیده است: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسن کریمی کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رئیس ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382928
آگهی تغییرات شرکت پیشرو تجارت سپنتا آدنیس شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۸۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علیرضا اسدالهی دباغ با ش ملی xxxxxxxxx۹ حمیدرضا اسدالهی دباغ با ش ملی xxxxxxxxx۷ و حسین کریمی با ش م xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی و حسین کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382929
آگهی تغییرات شرکت نگین تجارت آداک شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۲۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۰۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره عبارتند از خانم مهدیه اسدالهی دباغ کد ملی xxxxxxxxx۰ آقای حمیدرضا اسدالهی دباغ کد ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علیرضا اسدالهی دباغ کد ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت دو سال انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی حساب گستر پویا xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1355063
آگهی تغییرات شرکت پویا راهبران خودرو سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۳۵۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۲۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و محمدحسن کریمی کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1355592
آگهی تغییرات شرکت ایساتیس سامان یزد سهامی خاص شماره ثبت ۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۱۷۴۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ آقایان محمد توکلی کد ملی xxxxxxxxx۳ و محمود هادیان کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد هادیان کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد حسن کریمی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ۴ ـ صورتهای مالی سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت ۵ ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ آقای محمد توکلی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد هادیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود هادیان بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ مسئول اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1297882
آگهی تغییرات شرکت ایران شیندلر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۸۸۸۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت شاهد (سهامی عام) با ش م xxxxxxxxx۸۰ شرکت تسیس (سهامی خاص) با ش م xxxxxxxxx۵۶ و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) با ش م xxxxxxxxx۶۰ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسن کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344581
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری فولاد مبنا شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۱۹۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۳۵۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدحسین دیده ور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و رامین دیده ور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و حامد شادکام به شماره ملی xxxxxxxxx۳.
۲ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمدحسن کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242059
آگهی تغییرات شرکت فولادمبنا تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و آقای محمدحسن کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدحسین دیده ور به شماره ملیxxxxxxxxx۲, میرشایان ماجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم دلارام دیده ور به شماره ملی xxxxxxxxx۴
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250447
آگهی تغییرات شرکت افق شرق متین شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۵۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و محمدحسن کریمی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205479
آگهی تغییرات شرکت پویا راهبران خودرو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۳۵۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۲۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شهداد غفاری حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و سید علی اصغر امیری موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حامد نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و علی ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محسن باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و محمدحسن کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148452
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نوآوران شیمی یزد سهامی خاص شماره ثبت ۸۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۳۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسن کریمی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ۳ ـ صورتهای مالی سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ رئیس ثبت اسناد و املاک یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046708
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید صدف ابرکوه سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۵۸۵۹
بموجب صورت مجلس مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورت مجلس هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ تصمیماتی اتخاذ گردید که ذیل ثبت اولیه شماره xxx ثبت گردید. ۱ با توجه به اتمام مدت هیئت مدیره آقایان امراله قاسمی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۶ و محمد رضا کوچک زاده با کد ملی xxxxxxxxx۰ و رضا زارع هروکی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و محسن قاسمی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۵ و یاسر قاسمی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره و از این بین آقای رضا زارع هروکی بسمت مدیرعامل و محمد رضا کوچک زاده بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن قاسمی نژاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ ترازنامه شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا (حسابداران رسمی) شماره ثبت xxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن کریمی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ رئیس ثبت ابرکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1088152
آگهی تغییرات شرکت سیمین کاغذ یزد سهامی خاص شماره ثبت ۸۴۶۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۰۹۱۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسنامه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد حسن کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۲ـ صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026220
آگهی تغییرات شرکت ایساتیس سامان یزد سهامی خاص شماره ثبت ۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۱۷۴۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد حسن کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۲ صورتهای مالی سال xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1020479
آگهی تغییرات شرکت نساجی سیمینه باف یزد سهامی خاص شماره ثبت ۵۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۴۱۳۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیده‌اند: آقایان محمد علی اخوه به کد ملی xxxxxxxxx۳ و محمد علی مظفری خسروی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و خانم‌ها سعیده جعفری قلعه کهنه به کد ملی xxxxxxxxx۴ و منیره سوزنی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ۲ موسسه حساب گستر پویا بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد حسین کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برا ی مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۴ صورتهای مالی سال xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت ۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ آقای محمد علی اخوه بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم سعیده جعفری قلعه کهنه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی مظفری خسروی بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 985395
آگهی تغییرات شرکت یزد لوله سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۹۷۹۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ موسسه حساب گستر پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ صورتهای مالی منتهی به سال مالی xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10115961
آگهی تغییرات شرکت پویا راهبران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۳۵۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۲۱۸۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسن کریمی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۸/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 985373
آگهی تغییرات شرکت فرزانگان آریا سهامی خاص شماره ثبت ۶۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۵۴۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد حسین کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
۳ ـ صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 964211
آگهی تغییرات شرکت پویا راهبران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۳۵۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۲۱۸۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسن کریمی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۸/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 934151
آگهی تغییرات شرکت ابزار طب پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۵۷۴۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۹۰۱۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۹/۰۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسن کریمی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۱۱/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 867918
آگهی تغییرات شرکت فرهان گستر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۵۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۸۱۵۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسن کریمی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به نوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهیها یشرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حسابٍهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۳/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10222444
آگهی تصمیمات شرکت فولاد مبنا تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۶۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و محمدحسن کریمی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734839
آگهی تصمیمات شرکت فولاد مبنا تهرانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۰۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۶۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی گستر پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و محمدحسن کریمی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734840
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری فولاد مبناسهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۰۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۳۵۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و محمدحسن کریمی به کدملیxxxxxxxxx۸به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنِیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729840
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نوآوران شیمی یزد سهامی خاص شماره ثبت ۸۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۳۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیده اند: ۱ ـ خانم فاطمه درخشانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد جواد مهدی نژاد یزدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای فیروز مهدی نژاد یزدی به کد ملی xxxxxxxxx۳ ۲ ـ صورتهای مالی سال xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت ۳ ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا شماره ثبت xxx۸۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ خانم فاطمه درخشانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد جواد مهدی نژاد یزدی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای فیروز مهدی نژاد یزدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 700959
آگهی تغییرات شرکت سها تجارت آپاداناسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۴۱۳۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسن کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عباس حاجی تویسرکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم نعیمه حاجی تویسرکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم ندا حاجی تویسرکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9761893
آگهی تغییرات شرکت سها تجارت آپادانا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۴۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسن کریمی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عباس حاجی‌تویسرکانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ و خانم نعیمه حاجی‌تویسرکانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ و خانم ندا حاجی‌تویسرکانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸‌ تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 700960
آگهی تغییرات شرکت نگین تجارت آداکسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۲۱۹۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۰۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسن کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علیرضا اسداللهی دباغ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حمیدرضا اسداللهی دباغ به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم مهدیه اسداللهی دباغ به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۴/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679309
آگهی تصمیمات در شرکت فارس شاسی سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۵۹۰۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/xxx۱ که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است:
۱ـ آقای محمود هادیان کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره
آقای محمد هادیان کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
خانم مژگان هادیان کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل بتنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ با رعایت ماده xxx قانون تجارت موسسه حسابرسی گستر پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد حسن کریمی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین شدند.
۳ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است.
۴ـ تراز مالی سال ۹۰ بتصویب رسید. امضا ذیل ثبت در تاریخ ۲/۵/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ مسئول ثبت شرکت های نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658788
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی و نظافتی پدرام پویا آذر سهامی خاص ‌بشماره ثبت‌ ۱۳۵۹۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۱۰۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و محمدحسن کریمی به کدملی xxxxxxxxx۸بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علیرضا عظیمی آبریز به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ عادل عظیمی آبریز به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ رضا عظیمی آبریز به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۱ علیرضا عظیمی آبریز بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عادل عظیمی آبریز بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا عظیمی آبریز بسمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9544224
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی و نظافتی پدرام پویا آذر سهامی خاص ‌بشماره ثبت‌ ۱۳۵۹۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۱۰۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و محمدحسن کریمی به کدملی xxxxxxxxx۸بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علیرضا عظیمی‌آبریز به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ عادل عظیمی‌آبریز به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ رضا عظیمی‌آبریز به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۱ علیرضا عظیمی‌آبریز بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و عادل عظیمی‌آبریز بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و رضا عظیمی‌آبریز بسمت عضو هیات‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 592176
آگهی تغییرات در موسسه حساب گستر پویا بشماره ثبت ۱۲۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵
باستناد صورتجلسهمجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱/۹۱ محمدرضا عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمدحسن کریمی به کدملی xxxxxxxxx۸ هر یک با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۷ ریال به مبلغ xxx/xxx/۹ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 562200
آگهی تغییرات شرکت پویا راهبران خودرو سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۳۵۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۲۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، محمدحسن کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۹/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 565023
آگهی تغییرات در شرکت فارس شاسی سهامی خاص بشماره ثبت ۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۵۹۰۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۲۱/۱/۹۱ واصل گردید با رعایت ماده xxx قانون تجارت موسسه حسابرسی حساب گستر پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان حسابرس و بازرسی اصلی و آقای محمد حسین کریمی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۰ تعیین شدند. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۱/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ مسئول ثبت شرکت های نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 518577

آگهی تغییرات شرکت سها تجارت آپادانا
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسن کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 468466

آگهی تغییرات شرکت نگین تجارت آداک سهامی خاص
به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسن کریمی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۳/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9955288
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری فولاد مبنا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۹۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۳۵۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و محمدحسن کریمی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9656981
آگهی تغییرات شرکت پخش داروسازی اکسیر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۵۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۹۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسن کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۹/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9966948
آگهی تغییرات شرکت فرهان‌گستر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۵۵۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۵۹۸۱۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ مؤسسه حسابرسی حساب‌گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسن کریمی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۷/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9787478
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی پدرام پویا آذر سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۳۵۹۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۱۰۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به کد ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و محمدحسن کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10680630
آگهی تغییرات در موسسه حساب گستر پویا بشماره ثبت ۱۲۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵
باستناد صورتجلسهمجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۳/۱/۹۱ محمدرضا عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمدحسن کریمی به کدملی xxxxxxxxx۸ هر یک با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۷ ریال به مبلغ xxx/xxx/۹ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10754846
آگهی تصمیمات در شرکت فارس شاسی سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۵۹۰۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/xxx۱ که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقای محمود هادیان کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره

آقای محمد هادیان کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

خانم مژگان هادیان کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل بتنهایی و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۲ـ با رعایت ماده xxx قانون تجارت موسسه حسابرسی گستر پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد حسن کریمی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین شدند.

۳ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است.

۴ـ تراز مالی سال ۹۰ بتصویب رسید. امضا ذیل ثبت در تاریخ ۲/۵/۹۱ تکمیل گردید.

مسئول ثبت شرکت‌های نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10941654
آگهی تغییرات شرکت تامین فولاد رامین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۵۴۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۴۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۵/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی حساب‌گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسن کریمی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۲۹/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10965490
آگهی تغییرات شرکت ابزار طب پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۵۷۴۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۹۰۱۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۹/۰۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسن کریمی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۱۱/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10986108
آگهی تغییرات در شرکت فارس شاسی سهامی خاص بشماره ثبت ۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۵۹۰۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۲۱/۱/۹۱ واصل گردید با رعایت ماده xxx قانون تجارت موسسه حسابرسی حساب گستر پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان حسابرس و بازرسی اصلی و آقای محمد حسین کریمی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی xxx۰ تعیین شدند. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۱/۹۱ تکمیل گردید.

مسئول ثبت شرکت‌های نجف‌آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11011318
آگهی تغییرات شرکت فرهان گستر تهران سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۰۵۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۸۱۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسن کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۷/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11150625
آگهی تغییرات شرکت نگین تجارت آداک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۱۹۶ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۲۲۰۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ مؤسسه حسابرسی حساب‌گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین کریمی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11260080
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نوآوران شیمی یزد سهامی خاص شماره ثبت ۸۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۳۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱‌ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیده اند: ۱‌ـ خانم فاطمه درخشانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد جواد مهدی نژاد یزدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای فیروز مهدی نژاد یزدی به کد ملی xxxxxxxxx۳ ۲‌ـ صورتهای مالی سال xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت ۳‌ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا شماره ثبت xxx۸۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۴‌ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ خانم فاطمه درخشانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد جواد مهدی نژاد یزدی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای فیروز مهدی نژاد یزدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11324329
آگهی تغییرات شرکت فرهان گستر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۵۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۸۱۵۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسن کریمی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به نوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهیها یشرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حسابٍهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۳/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11351998
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری فولاد مبنا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۰۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۳۵۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حساب‌گستر پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و محمدحسن کریمی به کدملیxxxxxxxxx۸به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنِیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11379858
آگهی تغییرات شرکت نگین تجارت آداک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۱۹۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۲۰۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسن کریمی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۳/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11383998
آگهی تغییرات شرکت فرهان گستر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۵۵۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۹۸۱۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسن کریمی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۳/۰۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11425453
آگهی تصمیمات شرکت فولاد مبنا تهران سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۷۸۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۳۶۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۵/۹۰ واصل گردید و موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11487948
آگهی تغییرات شرکت پویا راهبران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۳۵۴۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۲۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی حساب‌گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسن کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۲۸/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11488550
آگهی تغییرات شرکت نگین تجارت آداک سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۲۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۰۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسن کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۱۲/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11768882
آگهی تغییرات شرکت تامین فولاد رامین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۵۴۸شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۴۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسن کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ بتصویب رسید

در تاریخ ۱۵/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11781671
آگهی تغییرات شرکت نگین تجارت آداک سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۲۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۰۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسن کریمی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علیرضا اسداللهی‌دباغ به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حمیدرضا اسداللهی‌دباغ به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ و خانم مهدیه اسداللهی‌دباغ به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۴/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11788411
آگهی تغییرات شرکت پویا راهبران خودرو سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۳۵۴۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۲۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۵/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، محمدحسن کریمی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ آقای به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۹/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11956321
آگهی تغییرات شرکت سها تجارت آپاداناسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۸۱۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسن کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12023371
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی و نظافتی پدرام پویا آذر سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۳۵۹۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۹۱۰۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و محمدحسن کریمی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عادل عظیمی‌آبریز به کدملی xxxxxxxxx۶ و رضا عظیمی‌آبریز به کدملی xxxxxxxxx۶ و علیرضا عظیمی‌آبریز به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۹۰ عادل عظیمی‌آبریز به سمت رئیس هیئت‌مدیره، رضا عظیمی‌آبریز به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، علیرضا عظیمی‌آبریز به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات