زهرا محمدیان قریبه

خانم زهرا محمدیان قریبه

کد ملی 166038xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
27
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14735846
آگهی تغییرات شرکت آیلین طرح آتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۱۵۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدی شمعی به کدملی xxxxxxxxx۰ ابراهیم اسلامی به کدملی xxxxxxxxx۴ حسین علیزاده آذر به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . مرتضی خدائی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و زهرا محمدیان قریبه به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۸ انتخاب شدند . روزنامه عجب شیر برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14532699
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پشتاب ساروج درتاریخ ۲۳/۱۲/xxx۷ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : طراحی ، اجرا و نظارت پروژه‌های عمرانی و معماری اعم از ساختمانی ، انبوه سازی ، ساخت انواع آپارتمان‌ها ، مجتمع‌های مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی ، فرهنگی ، ورزشی ، رفاهی ، علمی ، درمانی ، مدارس ، بیمارستان نقشه برداری انواع پل سازی ، سدسازی ، تونل سازی ، انواع جدول بندی ، حفاری ، خاکبرداری ، کانال کشی و زهکشی ، آسفالت ریزی ، راه آهن و راه‌های ریلی و فرودگاهی محوطه سازی ابنیه و راه و تجهیزات و تاسیسات ساختمان ( آب ، گاز ، برق ) سیستم‌ها طراحی و اجرای کلیه کارها در زمینه آب اعم از اجرای خط انتقال و انشعابات شهری و روستایی نگهداری کلیه خطوط آب و آب و فاضلاب شهری و روستایی تعمیر تجهیزات آب و سد و آب و فاضلاب طراحی و اجرای کلیه طرح‌های آبخیزداری تاسیسات و تجهیزات کارهایی نظیرCNC و گازرسانی و تامین نیروی انسانی ، واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز ، بازاریابی داخلی و خارجی ( غیرهرمی و غیرشبکه‌ای ) ، ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات ، مشارکت در مناقصات و مزایده‌ها مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی بنام شرکت اعطاء نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور . در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ( ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ) . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان آذربایجان شرقی ، شهرستان اهر ، بخش هوراند ، شهر هوراند ، امام خمینی ، خیابان شهید حسین زاده ، کوچه شهیدشکرزاده ، پلاک ۰ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹ مورخ ۰۵/۱۲/xxx۷ نزد بانک سپه شعبه چهارراه آزادی با کد xxx۱ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای هادی اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علیرضا زادایمان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم سمیرا اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم لیلا عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم زهرا محمدیان قریبه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار فجر آذربایجان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14210619
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیوان برج ساتراپ درتاریخ ۱۹/۰۶/xxx۷ به شماره ثبت xxx۶۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:طراحی، اجرا و نظارت پروژه های عمرانی و معماری اعم از ساختمانی، انبوه سازی، ساخت انواع آپارتمان ها، مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، فرهنگی، ورزشی، رفاهی، علمی، درمانی، مدارس، بیمارستان ـ نقشه برداری ـ انواع پل سازی، سدسازی، تونل سازی، انواع جدول بندی، حفاری، خاکبرداری، کانال کشی و زهکشی، آسفالت ریزی، راه آهن و راه های ریلی و فرودگاهی ـ محوطه سازی ابنیه و راه و تجهیزات و تاسیسات ساختمان(آب، گاز، برق) سیستم ها ـ طراحی و اجرای کلیه کارها در زمینه آب اعم از اجرای خط انتقال و انشعابات شهری و روستایی ـ نگهداری کلیه خطوط آب و آب و فاضلاب شهری و روستایی ـ تعمیر تجهیزات آب و سد و آب و فاضلاب ـ طراحی و اجرای کلیه طرح های آبخیزداری ـ تاسیسات و تجهیزات کارهایی نظیرCNC و گازرسانی و تامین نیروی انسانی، واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز، بازاریابی داخلی و خارجی (غیر هرمی و غیر شبکه ای)، ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات، مشارکت در مناقصات و مزایده ها ـ مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی بنام شرکت ـ اعطاء نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی ـ ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش مرکزی ـ شهر تبریز ـ محله عباسی ـ کوچه شهید پیشنمازی ـ خیابان شهید فائزی ـ پلاک ۱۴ ـ طبقه اول ـ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵/xxx/xxx۷/۷۲ مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ نزد بانک کشاورزی شعبه اهر با کد xxx۷ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای هادی اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمیرا اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمیه اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی خدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم زهرا محمدیان قریبه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14210624
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دیبا برج مانا درتاریخ ۱۹/۰۶/xxx۷ به شماره ثبت xxx۷۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:طراحی، اجرا و نظارت پروژه های عمرانی و معماری اعم از ساختمانی، انبوه سازی، ساخت انواع آپارتمان ها، مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، فرهنگی، ورزشی، رفاهی، علمی، درمانی، مدارس، بیمارستان ـ نقشه برداری ـ انواع پل سازی، سدسازی، تونل سازی، انواع جدول بندی، حفاری، خاکبرداری، کانال کشی و زهکشی، آسفالت ریزی، راه آهن و راه های ریلی و فرودگاهی ـ محوطه سازی ابنیه و راه و تجهیزات و تاسیسات ساختمان(آب، گاز، برق)سیستم ها ـ طراحی و اجرای کلیه کارها در زمینه آب اعم از اجرای خط انتقال و انشعابات شهری و روستایی ـ نگهداری کلیه خطوط آب و آب و فاضلاب شهری و روستایی ـ تعمیر تجهیزات آب و سد و آب و فاضلاب ـ طراحی و اجرای کلیه طرح های آبخیزداری ـ تاسیسات و تجهیزات کارهایی نظیرCNC و گازرسانی و تامین نیروی انسانی، واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز، بازاریابی داخلی و خارجی(غیر هرمی و غیر شبکه ای)، ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات، مشارکت در مناقصات و مزایده ها ـ مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی بنام شرکت ـ اعطاء نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی ـ ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش مرکزی ـ شهر تبریز ـ محله عباسی ـ خیابان انقلاب ـ خیابان شهیدمدنی ـ پلاک xxx ـ طبقه اول ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷/xxx/xxx۷/۷۲ مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ نزد بانک کشاورزی شعبه اهر با کد xxx۷ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای هادی اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمیرا اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم خدیجه اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی خدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم زهرا محمدیان قریبه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197235
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارک برج سازان ناودیس درتاریخ ۱۱/۰۶/xxx۷ به شماره ثبت xxx۰۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:طراحی، اجرا و نظارت پروژه های عمرانی و معماری اعم از ساختمانی، انبوه سازی، ساخت انواع آپارتمان ها، مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، فرهنگی، ورزشی، رفاهی، علمی، درمانی، مدارس، بیمارستان ـ نقشه برداری ـ انواع پل سازی، سدسازی، تونل سازی، انواع جدول بندی، حفاری، خاکبرداری، کانال کشی و زهکشی، آسفالت ریزی، راه آهن و راه های ریلی و فرودگاهی ـ محوطه سازی ابنیه و راه و تجهیزات و تاسیسات ساختمان(آب، گاز، برق)سیستم ها ـ طراحی و اجرای کلیه کارها در زمینه آب اعم از اجرای خط انتقال و انشعابات شهری و روستایی ـ نگهداری کلیه خطوط آب و آب و فاضلاب شهری و روستایی ـ تعمیر تجهیزات آب و سد و آب و فاضلاب ـ طراحی و اجرای کلیه طرح های آبخیزداری ـ تاسیسات و تجهیزات کارهایی نظیرCNC و گازرسانی و تامین نیروی انسانی، واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز، بازاریابی داخلی و خارجی(غیر هرمی و غیر شبکه ای)، ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات، مشارکت در مناقصات و مزایده ها ـ مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی بنام شرکت ـ اعطاء نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی ـ ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش مرکزی ـ شهر تبریز ـ محله عباسی ـ خیابان شهیدمدنی ـ کوچه شهید مدنی ـ کوچه خیام ـ پلاک ۳۱ ـ طبقه اول ـ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴/xxx/xxx۷/۷۲ مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ نزد بانک کشاورزی شعبه اهر با کد xxx۷ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای هادی اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمیرا اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسینقلی اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی خدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم زهرا محمدیان قریبه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197267
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آیلین طرح آتا درتاریخ ۱۱/۰۶/xxx۷ به شماره ثبت xxx۱۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:طراحی، اجرا و نظارت پروژه های عمرانی و معماری اعم از ساختمانی، انبوه سازی، ساخت انواع آپارتمان ها، مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، فرهنگی، ورزشی، رفاهی، علمی، درمانی، مدارس، بیمارستان ـ نقشه برداری ـ انواع پل سازی، سدسازی، تونل سازی، انواع جدول بندی، حفاری، خاکبرداری، کانال کشی و زهکشی، آسفالت ریزی، راه آهن و راه های ریلی و فرودگاهی ـ محوطه سازی ابنیه و راه و تجهیزات و تاسیسات ساختمان(آب، گاز، برق)سیستم ها ـ طراحی و اجرای کلیه کارها در زمینه آب اعم از اجرای خط انتقال و انشعابات شهری و روستایی ـ نگهداری کلیه خطوط آب و آب و فاضلاب شهری و روستایی ـ تعمیر تجهیزات آب و سد و آب و فاضلاب ـ طراحی و اجرای کلیه طرح های آبخیزداری ـ تاسیسات و تجهیزات کارهایی نظیرCNC و گازرسانی و تامین نیروی انسانی، واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز، بازاریابی داخلی و خارجی(غیر هرمی و غیر شبکه ای)، ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات، مشارکت در مناقصات و مزایده ها ـ مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی بنام شرکت ـ اعطاء نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی ـ ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش مرکزی ـ شهر تبریز ـ محله عباسی ـ بزرگراه پاسداران ـ کوچه شهید نجفیان پور ـ کوچه (۶متری پنجم) ـ پلاک xxx ـ طبقه اول ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶/xxx/xxx۷/۷۲ مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ نزد بانک کشاورزی شعبه اهر با کد xxx۷ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای هادی اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمیرا اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ابراهیم اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی خدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم زهرا محمدیان قریبه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14158054
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سینا ساروج سهند درتاریخ ۱۶/۰۵/xxx۷ به شماره ثبت xxx۶۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :طراحی، اجرا و نظارت پروژه های عمرانی و معماری اعم از ساختمانی، انبوه سازی، ساخت انواع آپارتمان ها، مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، فرهنگی، ورزشی، رفاهی، علمی، درمانی، مدارس، بیمارستان، نقشه برداری، انواع پل سازی، سدسازی، تونل سازی، انواع جدول بندی، حفاری، خاکبرداری، کانال کشی و زهکشی، آسفالت ریزی، راه آهن و راه های ریلی و فرودگاهی -محوطه سازی ابنیه و راه و تجهیزات و تاسیسات ساختمان (آب، گاز، برق) سیستم ها، طراحی و اجرای کلیه کارها در زمینه آب اعم از اجرای خط انتقال و انشعابات شهری و روستایی، نگهداری کلیه خطوط آب و آب و فاضلاب شهری و روستایی، تعمیر تجهیزات آب و سد و آب و فاضلاب، طراحی و اجرای کلیه طرح های آبخیزداری، تاسیسات و تجهیزات کارهایی نظیرCNC و گازرسانی و تامین نیروی انسانی، واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز، بازاریابی داخلی و خارجی (غیر هرمی و غیر شبکه ای) ، ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات، مشارکت در مناقصات و مزایده ها، مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی بنام شرکت، اعطاء نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی، ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش مرکزی ـ شهر تبریز-عباسی-خیابان صالح آباد-خیابان انقلاب-پلاک ۴۲-طبقه دوم- کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹,xxx مورخ ۱۲/۰۴/xxx۷ نزد بانک کشاورزی شعبه استاد شهریار با کدxxx۹ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای هادی اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم زهرا محمدیان قریبه به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمیرا اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی خدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مهدی شمعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14091771
آگهی تغییرات شرکت عمران ناودیس آرارات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۶۳۷۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هئیت مدیره مرکب از اعضاء ذیل برای دو سال انتخاب گردیدند : مهدی پور محمد به کدملی xxxxxxxxx۸ و امین رضازاده به کدملیxxxxxxxxx۱ و علی قلعلی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ روزنامه مهد آزادی برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. مرتضی خدائی به کدملی xxxxxxxxx۲ و زهرا محمدیان قریبه به کدملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14089100
آگهی تغییرات شرکت عمران سیال ارسباران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۶۳۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره مرکب از اعضاء ذیل برای دو سال انتخاب گردیدند: بهنام قربانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ مجتبی پورعباس به کد ملی xxxxxxxxx۵ بابک عطاپورقراخانلو به کد ملی xxxxxxxxx۰ روزنامه مهد آزادی برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. مهدی شمعی به کدملی xxxxxxxxx۰ و زهرا محمدیان قریبه به کدملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14028985
آگهی تغییرات شرکت سگال پل ساروج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۸۷۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۳/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هاشم نعمتی قوتانلو به کدملی xxxxxxxxx۷ - خانم الناز نعمتی به کدملی xxxxxxxxx۶ - آقای بابک سرودی به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای مرتضی خدائی به کدملی xxxxxxxxx۲ و خانم زهرا محمدیان قریبه به کدملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه مهد آزادی برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13940225
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سگال پل ساروج درتاریخ ۲۲/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: سگال پل ساروج شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: انجام و پیمانکاری کلیه عملیات مربوط به راه و ساختمان و احداث کلیه بناهای اداری و تجاری، آموزشی، ورزشی، انبارها، سیلوها، کارگاه‌ها، انبوه سازی و احداث آپارتمان‌ها - انجام کلیه پروژه‌های آبیاری و زهکشی و تسطیح اراضی، نقشه کشی، نقشه برداری، طراحی، اجرا، نظارت فنی و مشاوره کلیه طرح‌های عمرانی - انجام کلیه کارهای تاسیسات شهری - ساخت باند فرودگاه و جاده و ساخت خطوط انتقال برق و نیروگاه و کانال‌های آب و تاسیسات شبکه فاضلاب - سدسازی، سدهای انحرافی سازه‌های هیدرولیکی - ارائه کلیه خدمات تنظیفی - خدمات سیستم‌های مخابراتی و ارتباطات - خرید و فروش مصالح ساختمانی - شرکت در مناقصات و مزایده‌ها - ارائه کلیه خدمات کشاورزی و دامی (مکانیزاسیون، مبارزه با آفات و امراض گیاهی، ارزیابی طرح‌ها پرورش دام و طیور) درختکاری، بهسازی، آبخیزداری، مالچ پاشی، تثبیت شن روان و ایجاد مرتع دست کاشت - طراحی و ایجاد فضای سبز و نگهداری آن - بذر پاشی و کود پاشی - استفاده از تسهیلات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی - اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور - صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی - پیمانکاری مربوط به خدمات عمومی شامل جمع آوری زباله شهری - پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع غذایی - نساجی - پتروشیمی، صنایع سنگین معدنی، کانی غیرفلزی، صنایع فلزی - پیمانکاری مربوط به اکتشاف (بجز نفت و گاز) حفاری در معادن‌های خشکی و آبی پس از اخذ مجوزهای لازم - تعمیر و نگهداری ایستگاه‌های هیدرومتری، لمینگرافها، انواع مولینه‌ها، باران سنج‌های ثبات و نظایر آن در مطالعات هواشناسی، اندازه گیری سیلاب‌ها، بستر سازی رودخانه‌ها و نظایر آن در مورد منابع آبی - نشت یابی خطوط انتقال گاز، حفاظت کاتودیک، کنترل سیستم‌های خطوط انتقال گاز - تعمیر و نگهداری و سرویس شیرهای کنترل سیستم اتوماتیک شکست خط، خطوط انتقال گاز، ترمیم راه‌های دسترسی و اصلی خطوط انتقال گاز، بررسی فنی خطوط انتقال گاز، طراحی مقاوم سازی خطوط و تاسیسات تقویت فشار انتقال گاز - طراحی و اجرای خطوط انتقال گاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان آذربایجان شرقی شهرستان اهر بخش مرکزی شهر اهر - شهرک شیخ شهاب الدین فاز ۲ - کوچه (سوم) - کوچه (شانزدهم) - پلاک ۰ - ق xxx/xxx۶ - طبقه اول - واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۶/۱۰/xxx۶ نزد بانک صادرات ایران شعبه اهر با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اعضا هیئت مدیره خانم الناز نعمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حامد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای هاشم نعمتی قوتانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای بابک سرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی خدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم زهرا محمدیان قریبه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13826786
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران سیال ارسباران در تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxx۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: طراحی اجرا و نظارت پروژه‌های عمرانی و معماری اعم از ساختمانی انبوه سازی، ساخت انواع آپارتمان‌ها، مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، فرهنگی ورزشی رفاهی علمی درمانی مدارس بیمارستان نقشه برداری انواع پل سازی سد سازی تونل سازی انواع جدول بندی حفاری خاکبرداری کانال کشی و زهکشی، آسفالت ریزی، راه آهن و راه‌های ریلی و فرودگاهی، محوطه سازی ابنیه و راه تجهیزات و تاسیسات ساختمان (آب، گاز، برق) سیستم‌ها طراحی و اجرای کلیه کارها در زمینه آب از اجزای کلیه کارها در زمینه آب از اجزای خط انتقال و انشعابات شهری و روستایی نگهداری کلیه خطوط آب و آب و فاضلاب شهری و روستایی تعمیر تجهیزات آب و سد و آب و فاضلاب طراحی و اجرای کلیه طرح‌های آبخیزداری تاسیسات و تجهیزات کارهایی نظیر CNC و گازرسانی و تامین نیروی انسانی، واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز، بازاریابی داخلی و خارجی (غیرهرمی و غیرشبکه‌ای) ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات، مشارکت در مناقصات و مزایده‌ها، مشارکت و عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با نام شرکت، اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آذربایجان شرقی شهرستان اهر بخش مرکزی شهر اهر ساری زمین کوچه آل محمد ۲ کوچه خلیفه‌ای پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی با نام عادی می‌باشد که مبلغ یک میلیون ریال طی گواهی شماره xxx/xxx۳ مورخ ۰۷/۱۰/xxx۶ بانک صادرات شعبه هوراند پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای هادی اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سمیرا اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای بهروز اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: مهدی شمعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی زهرا محمدیان قریبه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13826800
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران ناودیس آرارات درتاریخ ۳۰/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی اجرا و نظارت پروژه‌های عمرانی و معماری اعم از ساختمانی انبوه سازی، ساخت انواع آپارتمان‌ها، مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، فرهنگی ورزشی رفاهی علمی درمانی مدارس بیمارستان نقشه برداری انواع پل سازی سد سازی تونل سازی انواع جدول بندی حفاری خاکبرداری کانال کشی و زهکشی، آسفالت ریزی، راه آهن و راه‌های ریلی و فرودگاهی، محوطه سازی ابنیه و راه تجهیزات و تاسیسات ساختمان (آب، گاز، برق) سیستم‌ها - طراحی و اجرای کلیه کارها در زمینه آب از اجزای کلیه کارها در زمینه آب از اجزای خط انتقال و انشعابات شهری و روستایی - نگهداری کلیه خطوط آب و آب و فاضلاب شهری و روستایی - تعمیر تجهیزات آب و سد و آب و فاضلاب - طراحی و اجرای کلیه طرح‌های آبخیزداری - تاسیسات و تجهیزات کارهایی نظیر CNC و گازرسانی و تامین نیروی انسانی، واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز، بازاریابی داخلی و خارجی (غیرهرمی و غیرشبکه‌ای) ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات، مشارکت در مناقصات و مزایده‌ها، مشارکت و عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با نام شرکت، اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی - ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور - در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آذربایجان شرقی - شهرستان اهر - بخش هوراند - دهستان دودانگه - روستا لغلان (لقلان) - کوچه مخابرات - پلاک ۰ - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال طی گواهی شماره ۹۸/xxx۳ مورخ ۰۷/۱۰/xxx۶ بانک صادرات شعبه هوراند پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای علی قلعلی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای هادی اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سمیرا اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی خدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل و خانم زهرا محمدیان قریبه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار مهدآزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13826813
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بتن دژ ساتراپ درتاریخ ۳۰/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی اجرا و نظارت پروژه‌های عمرانی و معماری اعم از ساختمانی انبوه سازی، ساخت انواع آپارتمان‌ها، مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، فرهنگی ورزشی رفاهی علمی درمانی مدارس بیمارستان نقشه برداری انواع پل سازی سد سازی تونل سازی انواع جدول بندی حفاری خاکبرداری کانال کشی و زهکشی، آسفالت ریزی، راه آهن و راه‌های ریلی و فرودگاهی، محوطه سازی ابنیه و راه تجهیزات و تاسیسات ساختمان (آب، گاز، برق) سیستم‌ها - طراحی و اجرای کلیه کارها در زمینه آب از اجزای کلیه کارها در زمینه آب از اجزای خط انتقال و انشعابات شهری و روستایی - نگهداری کلیه خطوط آب و آب و فاضلاب شهری و روستایی - تعمیر تجهیزات آب و سد و آب و فاضلاب - طراحی و اجرای کلیه طرح‌های آبخیزداری - تاسیسات و تجهیزات کارهایی نظیر CNC و گازرسانی و تامین نیروی انسانی، واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز، بازاریابی داخلی و خارجی (غیرهرمی و غیرشبکه‌ای) ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات، مشارکت در مناقصات و مزایده‌ها، مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با نام شرکت، اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی - ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور - در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آذربایجان شرقی - شهرستان اهر - بخش هوراند - دهستان دودانگه - روستا لغلان (لقلان) - کوچه مخابرات - پلاک ۰ - طبقه همکف - - کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم بانام عادی xxx۰۰ ریالی می‌باشد که کلا تئسط موسسین طی گواهی شماره xxx/xxx۳ مورخ ۰۷/۱۰/xxx۶ بانک صادرات ایران شعبه هوراند پرداخت گردید. اولین مدیران: هادی اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و سمیرا اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خدیجه اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی قلعلی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و زهرا محمدیان قریبه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13826822
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ساتراپ نقش سهند درتاریخ ۳۰/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی اجرا و نظارت پروژه‌های عمرانی و معماری اعم از ساختمانی انبوه سازی، ساخت انواع آپارتمان‌ها، مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، فرهنگی ورزشی رفاهی علمی درمانی مدارس بیمارستان نقشه برداری انواع پل سازی سد سازی تونل سازی انواع جدول بندی حفاری خاکبرداری کانال کشی و زهکشی، آسفالت ریزی، راه آهن و راه‌های ریلی و فرودگاهی، محوطه سازی ابنیه و راه تجهیزات و تاسیسات ساختمان (آب، گاز، برق) سیستم‌ها - طراحی و اجرای کلیه کارها در زمینه آب از اجزای کلیه کارها در زمینه آب از اجزای خط انتقال و انشعابات شهری و روستایی - نگهداری کلیه خطوط آب و آب و فاضلاب شهری و روستایی - تعمیر تجهیزات آب و سد و آب و فاضلاب - طراحی و اجرای کلیه طرح‌های آبخیزداری - تاسیسات و تجهیزات کارهایی نظیر CNC و گازرسانی و تامین نیروی انسانی، واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز، بازاریابی داخلی و خارجی (غیرهرمی و غیرشبکه‌ای) ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات، مشارکت در مناقصات و مزایده‌ها، مشارکت و عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با نام شرکت، اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی - ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور - در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آذربایجان شرقی - شهرستان اهر - بخش مرکزی - شهر اهر - صاحب الزمان - کوچه شهید رضازاده - کوچه تختی (۱) - پلاک - ۹۳ - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ یک میلیون ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک صادرات ایران شعبه هوراند بشماره ۹۷/xxx۳ مورخ ۰۷/۱۰/xxx۶ پرداخت گردیده است. اولین مدیران: مرتضی خدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل هادی اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره سمیرا اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهدی شمعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل زهرا محمدیان قریبه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13826838
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص چیچک یورد آذرآبادگان در تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: طراحی اجرا و نظارت پروژه‌های عمرانی و معماری اعم از ساختمانی انبوه سازی، ساخت انواع آپارتمان‌ها، مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، فرهنگی ورزشی رفاهی علمی درمانی مدارس بیمارستان نقشه برداری انواع پل سازی سد سازی تونل سازی انواع جدول بندی حفاری خاکبرداری کانال کشی و زهکشی، آسفالت ریزی، راه آهن و راه‌های ریلی و فرودگاهی، محوطه سازی ابنیه و راه تجهیزات و تاسیسات ساختمان (آب، گاز، برق) سیستم‌ها طراحی و اجرای کلیه کارها در زمینه آب از اجزای کلیه کارها در زمینه آب از اجزای خط انتقال و انشعابات شهری و روستایی نگهداری کلیه خطوط آب و آب و فاضلاب شهری و روستایی تعمیر تجهیزات آب و سد و آب و فاضلاب طراحی و اجرای کلیه طرح‌های آبخیزداری تاسیسات و تجهیزات کارهایی نظیر CNC و گازرسانی و تامین نیروی انسانی، واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز، بازاریابی داخلی و خارجی (غیرهرمی و غیرشبکه‌ای) ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات، مشارکت در مناقصات و مزایده‌ها، مشارکت و عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با نام شرکت، اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آذربایجان شرقی شهرستان اهر بخش مرکزی شهر اهر حزب اله خیابان شیخ شهاب الدین خیابان حزب اله پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ یک میلیون ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک صادرات ایران شعبه هوراند بشماره xxx/xxx۳ مورخ ۰۷/۱۰/xxx۶ پرداخت گردیده است. اولین مدیران: هادی اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره سمیرا اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بهروز اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهدی شمعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل زهرا محمدیان قریبه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13820997
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ناودیس صخره سهند درتاریخ ۲۶/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی اجرا و نظارت پروژه‌های عمرانی و معماری اعم از ساختمانی انبوه سازی، ساخت انواع آپارتمان‌ها، مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، فرهنگی ورزشی رفاهی علمی درمانی مدارس بیمارستان نقشه برداری انواع پل سازی سد سازی تونل سازی انواع جدول بندی حفاری خاکبرداری کانال کشی و زهکشی، آسفالت ریزی، راه آهن و راه‌های ریلی و فرودگاهی، محوطه سازی ابنیه و راه تجهیزات و تاسیسات ساختمان (آب، گاز، برق) سیستم‌ها طراحی و اجرای کلیه کارها در زمینه آب از اجزای کلیه کارها در زمینه آب از اجزای خط انتقال و انشعابات شهری و روستایی نگهداری کلیه خطوط آب و آب و فاضلاب شهری و روستایی تعمیر تجهیزات آب و سد و آب و فاضلاب طراحی و اجرای کلیه طرح‌های آبخیزداری تاسیسات و تجهیزات کارهایی نظیر CNC و گازرسانی و تامین نیروی انسانی، واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز، بازاریابی داخلی و خارجی (غیرهرمی و غیر شبکه‌ای) ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات، مشارکت در مناقصات و مزایده‌ها، مشارکت و عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با نام شرکت، اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آذربایجان شرقی شهرستان اهر بخش مرکزی شهر اهر حزب اله خیابان آزادگان خیابان حزب اله پلاک ۰ طبقه زیر زمین کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم بانام عادی xxx۰۰ ریالی می‌باشد که کلا توسط موسسین طی گواهی شماره xxx/xxx۳ مورخ ۰۷/۱۰/xxx۶ بانک صادرات ایران شعبه هوراند پرداخت گردید. اولین مدیران: ناصر نوری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و هادی اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و بهروز اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی خدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و زهرا محمدیان قریبه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13821002
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دیبا بتن ساتراپ درتاریخ ۲۶/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی اجرا و نظارت پروژه‌های عمرانی و معماری اعم از ساختمانی انبوه سازی، ساخت انواع آپارتمان‌ها، مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، فرهنگی ورزشی رفاهی علمی درمانی مدارس بیمارستان نقشه برداری انواع پل سازی سد سازی تونل سازی انواع جدول بندی حفاری خاکبرداری کانال کشی و زهکشی، آسفالت ریزی، راه آهن و راه‌های ریلی و فرودگاهی، محوطه سازی ابنیه و راه تجهیزات و تاسیسات ساختمان (آب، گاز، برق) سیستم‌ها طراحی و اجرای کلیه کارها در زمینه آب از اجزای کلیه کارها در زمینه آب از اجزای خط انتقال و انشعابات شهری و روستایی نگهداری کلیه خطوط آب و آب و فاضلاب شهری و روستایی تعمیر تجهیزات آب و سد و آب و فاضلاب طراحی و اجرای کلیه طرح‌های آبخیزداری تاسیسات و تجهیزات کارهایی نظیر CNC و گازرسانی و تامین نیروی انسانی، واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز، بازاریابی داخلی و خارجی (غیرهرمی و غیر شبکه‌ای) ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات، مشارکت در مناقصات و مزایده‌ها، مشارکت و عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با نام شرکت، اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آذربایجان شرقی شهرستان اهر بخش مرکزی شهر اهر حزب اله کوچه حزب اله ۱۳ خیابان حزب اله پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال طی گواهی شماره xxx/xxx۳ مورخ ۰۷/۱۰/xxx۶ بانک صادرات شعبه هوراند پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای هادی اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم زهرا محمدیان قریبه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل خانم سمیرا اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی خدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل و آقای مهدی شمعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه مهدآزادی برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13821010
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دیبا بتن ارسباران درتاریخ ۲۶/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی اجرا و نظارت پروژه‌های عمرانی و معماری اعم از ساختمانی انبوه سازی، ساخت انواع آپارتمان‌ها، مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، فرهنگی ورزشی رفاهی علمی درمانی مدارس بیمارستان نقشه برداری انواع پل سازی سد سازی تونل سازی انواع جدول بندی حفاری خاکبرداری کانال کشی و زهکشی، آسفالت ریزی، راه آهن و راه‌های ریلی و فرودگاهی، محوطه سازی ابنیه و راه تجهیزات و تاسیسات ساختمان (آب، گاز، برق) سیستم‌ها طراحی و اجرای کلیه کارها در زمینه آب از اجزای کلیه کارها در زمینه آب از اجزای خط انتقال و انشعابات شهری و روستایی نگهداری کلیه خطوط آب و آب و فاضلاب شهری و روستایی تعمیر تجهیزات آب و سد و آب و فاضلاب طراحی و اجرای کلیه طرح‌های آبخیزداری تاسیسات و تجهیزات کارهایی نظیر CNC و گازرسانی و تامین نیروی انسانی، واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز، بازاریابی داخلی و خارجی (غیرهرمی و غیر شبکه‌ای) ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات، مشارکت در مناقصات و مزایده‌ها، مشارکت و عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با نام شرکت، اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آذربایجان شرقی شهرستان اهر بخش مرکزی شهر اهر حزب اله خیابان شیخ شهاب الدین کوچه ممی خانی پلاک ۰ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx/xxx۳ مورخ ۰۷/۱۰/۹۶ از بانک صادرا ایران شعبه هوراند به مبلغ xxxxxx۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: مهدی شمعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره هادی اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره سمیرا اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی خدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی زهرا محمدیان قریبه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13800491
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نمودار هندسه ارسباران درتاریخ ۱۴/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: طراحی اجرا و نظارت پروژه‌های عمرانی و معماری اعم از ساختمانی، انبوه سازی، ساخت انواع آپارتمان‌ها، مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، فرهنگی، ورزشی، رفاهی، علمی، درمانی، مدارس، بیمارستان، نقشه برداری، انواع پل سازی، سد سازی، تونل سازی، انواع جدول بندی، حفاری، خاکبرداری، کانال کشی و زهکشی، آسفالت ریزی، راه آهن و راه‌های ریلی و فرودگاهی، محوطه سازی، ابنیه و راه، تجهیزات و تاسیسات ساختمان، (آب، گاز، برق) سیستم‌ها طراحی و اجرای کلیه کارها در زمینه آب از اجزای کلیه کارها در زمینه آب از اجزای خط انتقال و انشعابات شهری و روستایی نگه داری کلیه خطوط آب و آب و فاضلاب شهری و روستایی تعمیر تجهیزات آب و سد و آب و فاضلاب طراحی و اجرای کلیه طرح‌های آبخیزداری تاسیسات و تجهیزات کارهایی نظیر CNC و گاز رسانی و تامین نیروی انسانی، واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز، بازاریابی داخلی و خارجی (غیر هرمی و غیر شبکه‌ای)، ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات، مشارکت در مناقصات و مزایده‌ها، مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با نام شرکت، اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی، ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان آذربایجان شرقی شهرستان اهر بخش هوراند دهستان دودانگه روستا نقدی کوچه عزتی پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به تعداد xxx سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال طی گواهی شماره xxxxxx۸/xxx۶ مورخ ۱۷/۰۸/xxx۶ بانک رفاه شعبه فارابی تبریز پرداخت گردیده است و بقیه سرمایه در تعهد سهامداران می‌باشد. اعضا هیئت مدیره آقای ناصر نوری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای یوسف مقصودپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سمیه اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل آقای مهدی شمعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل و خانم زهرا محمدیان قریبه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار مهدآزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13764125
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی امین بتن ارسباران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۰۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جواد زارعی شرق به کدملی xxxxxxxxx۱ و حمید خدائی باباجان به کدملی xxxxxxxxx۷ و هادی احمدیان به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. زهرا محمدیان قریبه به کدملی xxxxxxxxx۹ و هادی اسلامی به کدملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه مهد آزادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13747282
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تدبیر سگال ساتراپ در تاریخ ۱۶/۰۹/xxx۶ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: طراحی اجرا و نظارت پروژه‌های عمرانی و معماری اعم از ساختمانی، انبوه سازی، ساخت انواع آپارتمان‌ها، مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، فرهنگی، ورزشی، رفاهی، علمی، درمانی، مدارس، بیمارستان، نقشه برداری، انواع پل سازی، سد سازی، تونل سازی، انواع جدول بندی، حفاری، خاکبرداری، کانال کشی و زهکشی، آسفالت ریزی، راه آهن و راه‌های ریلی و فرودگاهی، محوطه سازی، ابنیه و راه، تجهیزات و تاسیسات ساختمان، (آب، گاز، برق) سیستم‌ها طراحی و اجرای کلیه کارها در زمینه آب از اجزای کلیه کارها در زمینه آب از اجزای خط انتقال و انشعابات شهری و روستایی نگه داری کلیه خطوط آب و آب و فاضلاب شهری و روستایی تعمیر تجهیزات آب و سد و آب و فاضلاب طراحی و اجرای کلیه طرح‌های آبخیزداری تاسیسات و تجهیزات کارهایی نظیر CNC و گاز رسانی و تامین نیروی انسانی، واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز، بازاریابی داخلی و خارجی (غیرهرمی و غیرشبکه‌ای)، ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات، مشارکت در مناقصات و مزایده‌ها، مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با نام شرکت، اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی، ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آذربایجان شرقی شهرستان اهر بخش هوراند دهستان دودانگه روستا نقدی کوچه عزتی پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم با نام عادی xxx۰۰ ریالی می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال برابر گواهی شماره xxxxxx۰/۹۶/۶۰ مورخ ۱۷/۸/۹۶ نزد بانک رفاه شعبه فارابی تبریز پرداخت گردید و مابقی در تعهد اعضا می‌باشد. اولین مدیران: بهزاد بهروز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره زهرا محمدیان قریبه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره اردشیر گوزلی ندرخانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: هادی اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و سمیه اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13711147
آگهی تغییرات شرکت آرسین گستران آذر تاوریژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۷۵۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید سعداللهی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره زهرا محمدیان قریبه به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدی فرهادی کاوکانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715592
آگهی تغییرات شرکت آرسین گستران آذر تاوریژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۷۵۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید سعداللهی به کد ملی xxxxxxxxx۴ مهدی فرهادی کاوکانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ زهرا محمدیان قریبه به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. هادی اسلامی به کدملی xxxxxxxxx۰ اردشیر گوزلی ندرخانلو به کدملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه ارک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13643339
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص افرا اقلیم آرارات درتاریخ ۱۵/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی، اجراء و نظارت پروژه‌های عمرانی و معماری، اعم از ساختمانی، انبوه سازی، ساخت انواع آپارتمانها، مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، فرهنگی، ورزشی، رفاهی، علمی، درمانی، مدارس، بیمارستان، نقشه برداری، انواع پل سازی، سدسازی، تونل سازی، انواع جدول بندی، حفاری، خاکبرداری، کانال کشی و زهکشی، آسفالت ریزی، راه آهن و راه‌های ریلی و فرودگاهی، محوطه سازی، ابنیه و راه. معماری و نقشه کشی ساختمان، ساخت و تولید و تجهیز و تهیه و توزیع مواد و مصالح و ماشین آلات و ابزارآلات صنعتی و عمرانی و ساختمانی و معماری و دکوراسیون داخلی ساختمان اعم از ابنیه و سازه‌های فلزی و بتنی، آجری، انواع بلوکهای سیمانی و سفالی و تیرچه بلوک و انواع جدول و انواع کف پوش و دیوار پوش‌ها، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق) سیستم‌ها طراحی و اجرای کلیه کارها در زمینه آب ازاجرای خط انتقال و انشعابات شهری وروستایی نگه داری کلیه خطوط آب و آب و فاضلاب شهری و روستایی تعمیر تجهیزات آب وسد و آب وفاضلاب طراحی و اجرای کلیه طرح‌های آبخیز داری تاسیسات و تجهیزات کارهای نظیر CNC و گازرسانی و تامین نیروی انسانی، واردات و صادرات و خرید وفروش کالاهای مجاز، بازاریابی داخلی و خارجی (غیرهرمی و غیرشبکه‌ای) ترخیص کالاهای شرکت ازگمرکات، مشارکت در مناقصات و مزایده‌ها، مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری بانام شرکت، اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی، ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آذربایجان شرقی شهر هوراند امام خمینی خیابان غریبلر بن بست خصوصی پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن بانام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال طی گواهی شماره xxx/xxx۵ مورخ ۱۳/۰۶/xxx۶ بانک صادرات شعبه کوی اطبا پرداخت گردیده و بقیه در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای هادی اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم زهرا محمدیان قریبه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره خانم سمیه اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی قلعلی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی شمعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار مهدآزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13643349
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص قلعه رهاب ساتراپ درتاریخ ۱۵/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی، اجراء و نظارت پروژه‌های عمرانی و معماری، اعم از ساختمانی، انبوه سازی، ساخت انواع آپارتمانها، مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، فرهنگی، ورزشی، رفاهی، علمی، درمانی، مدارس، بیمارستان، نقشه برداری، انواع پل سازی، سدسازی، تونل سازی، انواع جدول بندی، حفاری، خاکبرداری، کانال کشی و زهکشی، آسفالت ریزی، راه آهن و راه‌های ریلی و فرودگاهی، محوطه سازی، ابنیه و راه. معماری و نقشه کشی ساختمان ساخت و تولید و تجهیز و تهیه و توزیع مواد و مصالح و ماشین آلات و ابزارآلات صنعتی و عمرانی و ساختمانی و معماری و دکوراسیون داخلی ساختمان اعم از ابنیه و سازه‌های فلزی و بتنی، آجری، انواع بلوکهای سیمانی و سفالی و تیرچه بلوک و انواع جدول و انواع کف پوش و دیوار پوش‌ها، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق) سیستم‌ها طراحی و اجرای کلیه کارها در زمینه آب اعم از اجرای خط انتقال و انشعابات شهری وروستایی نگه داری کلیه خطوط آب و آب و فاضلاب شهری و روستایی تعمیر تجهیزات آب وسد و آب وفاضلاب طراحی و اجرای کلیه طرح‌های آبخیزداری تاسیسات و تجهیزات کارهای نظیر CNC و گازرسانی و تامین نیروی انسانی، واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز، بازاریابی داخلی و خارجی (غیرهرمی و غیرشبکه‌ای) ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات، مشارکت در مناقصات و مزایده‌ها، مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری بانام شرکت، اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی، ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آذربایجان شرقی شهر هوراند امام خمینی خیابان غریبلر بن بست خصوصی پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم بانام xxx۰۰ ریالی می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال آن توسط موسسین طی گواهی شماره xxx/xxx۵ مورخ ۱۳/۰۶/xxx۶ بانک صادرات آذربایجان شرقی شعبه کوی اطباء پرداخت گردیده ومابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: هادی اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و سمیه اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و زهرا محمدیان قریبه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهدی شمعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و علی قلعلی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562833
آگهی تغییرات شرکت آذر گسترش ساتراپ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۲۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۳۷۳۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسینقلی خدائی باباجان به کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال و زهرا محمدیان قریبه به کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد قرار گرفتند. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح می‌گردد. میزان سهم الشرکه بعد از افزایش سرمایه: آراز عباسپور حقیقت مبلغ xxxxxx ریال عارف کاردان مبلغ xxxxxx ریال حسینقلی خدائی باباجان مبلغ xxx۰۰ ریال زهرا محمدیان قریبه مبلغ xxxxxx ریال ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات