وحید باقری خیرآبادی

آقای وحید باقری خیرآبادی

کد ملی 146531xxxx
گراف ارتباطات
25
شرکت‌ها
46
آگهی‌ها

شرکت های وحید باقری خیرآبادی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که وحید باقری خیرآبادی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد
تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد
رییس هییت مدیره
صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران
صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران
توسعه صنایع پویا انرژی پاسارگاد
توسعه صنایع پویا انرژی پاسارگاد
نایب رییس هییت مدیره
بازرگانی شاهد
بازرگانی شاهد
عضو هییت مدیره
رایحه تسنیم
رایحه تسنیم
عضو هییت مدیره
توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد
توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد
نایب رییس هییت مدیره
پتروشیمی تبریز
پتروشیمی تبریز
عضو هییت مدیره
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان
صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان
عضو هییت مدیره
پترو شیمی شازند
پترو شیمی شازند
بین المللی تحقیقات ومطالعات بانکداری اسلامی صدر
بین المللی تحقیقات ومطالعات بانکداری اسلامی صدر
عضو هییت مدیره
سپهر خرد ایرانیان
سپهر خرد ایرانیان
عضو هییت مدیره
کارگزاری بانک رفاه کارگران
کارگزاری بانک رفاه کارگران
بورس کالای ایران
بورس کالای ایران
توسعه اقتصاد هنر آتیه
توسعه اقتصاد هنر آتیه
نایب رییس هییت مدیره
مشاوره و خدمات سرمایه گذاری بازرگانی پارسیان امین
مشاوره و خدمات سرمایه گذاری بازرگانی پارسیان امین
رییس هییت مدیره
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
گروه توسعه مالی مهر آیندگان
گروه توسعه مالی مهر آیندگان
رییس هییت مدیره
سرمایه گذاری صدر تامین
سرمایه گذاری صدر تامین
گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان
گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان
نایب رییس هییت مدیره
گروه پتروشیمی تابان فردا
گروه پتروشیمی تابان فردا
رییس هییت مدیره
مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک
مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک
نایب رییس هییت مدیره
انرژی گستر سینا
انرژی گستر سینا
هنر کارت بنیان ایرانیان
هنر کارت بنیان ایرانیان
نایب رییس هییت مدیره
پردازش الکترونیک راشد سامانه
پردازش الکترونیک راشد سامانه

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14878983
آگهی تغییرات شرکت پردازش الکترونیک راشد سامانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 327970 و شناسه ملی 10103682222
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 17/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ وحید باقری خیرآبادی به شماره ملی 1465315497 به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی 10103807145 سمت رئیس هیأت مدیره و حیدر مغنی به شماره ملی 0941936181 به نمایندگی از شرکت پرداخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان اروند به شناسه ملی 14005530711 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و ساسان بهمنیار به شماره ملی 0062317555 به نمایندگی از شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد به شناسه ملی 10103105417 به سمت عضو هیأت‎ مدیره و یوسف تقی پور به شماره ملی 0322965624 به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیأت مدیره) تعیین گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. پ980811761293242 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14840063
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هنر کارت بنیان ایرانیان درتاریخ 15/07/1398 به شماره ثبت 548375 به شناسه ملی 14008674642 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:خرید و فروش و تولید و توزیع و بسته بندی و صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و شعبه داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ ترخیص کالا از گمرکات کشور ـ ایجاد شعب در سراسر کشور ـ فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی و تکنولوژی اعم از داخلی و خارجی ـ تاسیس شرکت یا مشارکت در سایر شرکتها اعم از ایرانی و خارجی از طریق تاسیس یا تعهد خرید سهام یا سهم الشرکه برای شرکت ـ انجام کلیه فعالیت های تجاری اقتصادی و بازرگانی مجاز ـ برپایی و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی- درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - منطقه 15، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله عباس آباد-اندیشه، خیابان شهید جواد سرافراز، خیابان ششم، پلاک 13، ساختمان هنر، طبقه منفی 1 کدپستی 1586856110 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 10000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 986/251/98 مورخ 26/06/1398 نزد بانک آینده شعبه تهران- خیابان بهشتی کاوسی فر با کد251 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای مصطفی خادم المله به شماره ملی 0070040109و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان به شناسه ملی 10100591320 و به نمایندگی سیدحسین سیدزاده یزدی به شماره ملی 3255321220و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای وحید باقری خیرآبادی به شماره ملی 1465315497و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته - برات و عقوداسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای فرزاد طایفه حیدری به شماره ملی 0048144142 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای آرش انواری به شماره ملی 0451649621 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ980715972759360 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14745635
آگهی تغییرات صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۶۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۱۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدحسین سیدزاده یزدی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای وحید باقری خیرآبادی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای منوچهر شاهسواری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره آقای حمید رضا نوربخش با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره آقای شهرام گیل آبادی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیات مدیره صندوق انتخاب گردیدند کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و رسمی بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر صندوق معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14745717
آگهی تغییرات صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۶۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۱۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدحسین سیدزاده یزدی کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای وحید باقری خیرآبادی کد ملی xxxxxxxxx۷ و آقای منوچهر شاهسواری کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حمید رضا نوربخش کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای شهرام گیل آبادی کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و بنیاد فرهنگی هنری رودکی شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و بنیاد سینمایی فارابی شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره صندوق برای مدت ۲ سال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14714387
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد هنر آتیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۷۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۴۳۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : افراد ذیل به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند : موسسه صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی سیدحسین سیدزاده یزدی به کدملی xxxxxxxxx۰ وحید باقری خیرآبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ آرش انواری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14714395
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد هنر آتیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۷۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۴۳۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی سیدحسین سیدزاده یزدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیأت مدیره وحید باقری خیرآبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آرش انواری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14465944
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : وحید باقری خیرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ش م xxxxxxxxx۲۰ بسمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین مقیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای سیدکاظم وزیری هامانه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت ره نگار خاورمیانه پارس ش م xxxxxxxxx۰۹ بسمت رئیس هیات مدیره وآقای سیدرضا حسینی نودهی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به جای آقای غلامحسین نجابت به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان ش م xxxxxxxxx۵۱ بسمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند . حدود اختیارات مدیرعامل بعنوان مجری مصوبات هیأت مدیره تعیین گردید . کلیه اوراق و اسناد مربوط به شرکت از قبیل چک ، سفته و اسناد رسمی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13881027
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxx۸۵/xxx مورخ ۱۱/۷/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وحید باقری خیرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اهداف به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد حسین قائمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پالایش نفت جی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و امیرحمزه مالمیر به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی کارون به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و کریم بروفرد به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و مصطفی امید قائمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل منصوب گردیدند. هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۶ ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و قراردادها و چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه مهر شرکت و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13852453
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وحید باقری خیرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به جای محمد حسن تولائی ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ش م xxxxxxxxx۲۰ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و آقای سیدکاظم وزیری هامانه ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت ره نگار خاورمیانه پارس ش م xxxxxxxxx۰۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامحسین نجابت ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان ش م xxxxxxxxx۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مربوط به شرکت از قبیل چک، سفته و اسناد رسمی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیر همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13721356
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک در تاریخ ۲۹/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: شرکت می‌تواند به هر یک از فعالیت‌های زیر مبادرت ورزد مشروط به این که مجوز فعالیت مربوط به هر یک از آن‌ها را ازسازمان دریافت کند: الف) با دریافت مجوز فعالیت مشاوره‌ی سرمایه گذاری مبادرت به فعالیت‌های زیر طبق مقررات مربوطه: الف ۱ توصیه به خرید، فروش یا نگه داری اوراق بهادار؛ الف ۲ اظهارنظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده؛ الف ۳ اظهارنظر راجع به ارزش (قیمت گذاری) اوراق بهادار؛ الف ۴ مشاوره در زمینه‌ی مدیریت ریسک؛ الف ۵ مشاوره در زمینه‌ی ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها؛ الف ۶ مشاوره در زمینه‌ی طراحی و تشکیل نهادهای مالی؛ الف ۷ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری به استثنای سمت مدیریت؛ ب) با دریافت مجوز سبدگردانی، مبادرت به فعالیت‌های پیش بینی شده در مقررات مربوطه؛ ج) با دریافت مجوز فعالیت مشاور عرضه یا پذیرش، مبادرت به فعالیت‌های پیش بینی شده در مقررات مربوطه؛ د) با دریافت مجوز پردازش اطلاعات مالی، مبادرت به فعالیت‌های پیش بینی شده در مقررات مربوطه. شماره مجوز xxx۹۵ , xxx تاریخ مجوز ۰۸/۰۸/xxx۶ مرجع صادرکننده مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران جنت آباد جنوبی خیابان مجاهد کبیر خیابان ۳۵ متری لاله شرقی پلاک ۲۱ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۶/ ص/ xxx مورخ ۰۱/۰۸/xxx۶ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرزای شیرازی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اولین مدیران: آقای رضا زرنوخی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی فرازمند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای وحید باقری خیرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای روح اله ابوجعفری دلسم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13668291
آگهی تغییرات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxx۸۴ , xxx مورخ ۳۰/۵/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید رضوانی فرد ک. م xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به سمت عضو هیات مدیره جاگزین آقای عیسی حسین پناه گردید. بنابراین اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین فهیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سازمان بورس اوراق بهادار به سمت رییس هیات مدیره و آقای وحید باقری خیرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بورس کالای ایران سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای سعید رضوانی فرد با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمد حسن ابراهیمی سروعلیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف بانک ملی ایران به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمدرضا محسنی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس به سمت عضو هیات مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات اداری و استخدامی با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13590786
آگهی تغییرات شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۹۷۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرویز احمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیأت مدیره؛ آقای وحید باقری خیرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره؛ آقای روح الله لهرابیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیأت مدیره؛ آقای جواد ضیائی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره؛ آقای رضا زرنوخی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره ومدیرعامل امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت، همچنین اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیأت مدیره طبق ماده ۳۹ اساسنامه به استثنای بندهای ۲، ۳، ۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ به مدیر عامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573270
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/xxx۶ و به استناد مجوز شماره xxx۱۴/xxx مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ مدیریت نظارت بر بورس‌ها تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور یزدی زاده شتربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ذوب آهن اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود اکبری مزرعچه با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای اسلام خسروی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین بهاری با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از گروه مالی ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن عبدالهی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک کشاورزی با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر حمزه مالمیر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از گروه توسعه مالی مهر آیندگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای وحید باقری خیرآبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای حامد سلطانی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13410194
آگهی تغییرات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۵ و نامه شماره xxx۰۴ , xxx مورخ ۰۳/۰۲/xxx۴ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین فهیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سازمان بورس اوراق بهادار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای وحید باقری خیرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بورس کالای ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای عیسی حسین پناه با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمد حسن ابراهیمی سرو علیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیأت مدیره. آقای محمدرضا محسنی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای مدیره با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. کلیه وظایف و اختیارات هیأت مدیره مندرج در ماده ۴۳ اساسنامه شرکت به استثناء بندهای ۴ و ۱۱ و ۱۲ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و بجزء در مورد شخص مدیرعامل در بند ۹ و همچنین باستثناء تبصره واحده همان ماده به شخص مدیرعامل با رعایت صرفه و صلاح شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369187
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وحید باقری خیر آبادی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره عباس بنی شریف به کدملی شماره xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سیدمحسن حسینی خلیلی به کدملی شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت افق زرین محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره و اقای امیر قرنلی به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای هدایت عزیزی به عنوان عضو هیئت مدیره در سمت خود باقی ماندند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیار بندهای ۶، ۱۵، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13280095
آگهی تغییرات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۶ / xxx مورخ ۷/۹/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاق حسین فهیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سازمان بورس اوراق بهادار xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای وحید باقری خیرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بورس کالای ایران ش. م xxxxxxxxx۲۰ سمت نایب ریس هیات مدیره آقای علی رضا حاجی نورزی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ش. م xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل و دبیرهیات مدیره آقای محمد حسن ابراهیمی سرو علیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف بانک ملی ایران ش. م xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمدرضا محسنی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس ش. م xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و قراردادها با امضای مشترک دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت و مکاتبات اداری و استخدامی با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13270686
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/xxx۵ ومجوز شماره xxx۲۳/xxx مورخ ۲/۱۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رس ول اشرف زاده برن ج آباد به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای هادی علیرضائی به کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای امیرحمزه مالمیربه کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. خانم مریم لطفی به کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت پتروشیمی مبین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای وحید باقری خیر آبادی به کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت گروه توسعه مالی مهر ایندگان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین که آقای رسول اشرف زاده برنج آباد کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای وحید باقری خیر آبادی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدابوالحسن سیدخاموشی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند دارندگان امضاء مجاز، کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در بندهای یک، پنج به استثناء ساختار سازمانی، هشت و پانزده در ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13071484
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/xxx۴ و مجوز xxx۸۰ , xxx مورخ ۳۱/۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حسین کریمی کاشانی شماره کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان رئیس و عضو هیأت مدیره آقای وحید باقری خیر آبادی به شماره کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای محمد مهدی سالاری راد به شماره کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای سعید عبودی به شماره کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای احمد زمانی گندمانی به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شماره شناشنامه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل برابر اساسنامه شرکت به شرح زیر تعیین گردید: بند‌های ۱۰ ۵۱ و ۱۱ ۵۱ و ۱۴ ۵۱ و ۱۶ ۵۱ در قالب آیین نامه معاملات مصوب هیأت مدیره و ۱۵ ۵۱ در قالب آیین نامه مصوب هیأت مدیره و ۱ ۵۱ و ۵ ۵۱ و ۸ ۵۱ و ۹ ۵۱ و ۱۷ ۵۱ و ۱۹ ۵۱ از ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار بانکی و سایر اوراق تعهد آور شرکت با امضائ مدیرعامل و یکی از اعضائ هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12732350
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کریم بروفرد به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت نفت سپاهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ جایگزین آقای اصغر عارفی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیأت مدیره منصوب گردید. و آقای وحید باقری خیر آبادی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای محمد حسین قائمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رییس هیأت مدیره وآقای مصطفی امید قائمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل در سمتهای خود ابقا گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و قرار دادها و چک و سفته با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا باامضا متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه مهر شرکت ویا با امضا رئیس هیأت مدیره همراه مهر شرکت معتبراست. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12676124
آگهی تغییرات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای محمدرضا شیخ الملوکی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار ش م xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای وحید باقری خیرآبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بورس کالای ایران ش م xxxxxxxxx۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای محمد حسن ابراهیمی سرو علیا با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از بانک ملی ایران ش م xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای علی رضا حاجی نوروزی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ش م xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمدرضا محسنی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس ش م xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و قراردادها با امضای مشترک دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات اداری و استخدامی با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. کلیه وظایف و اختیارات هیئت مدیره (مندرج در ماده ۴۳ اساسنامه شرکت) به جز بندهای ۴، ۱۱، ۱۲، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ و به جز در مورد شخص مدیرعامل و همچنین به استثناء تبصره واحده همان ماده به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12477774
آگهی تغییرات شرکت مشاوره و خدمات سرمايه گذاري بازرگاني پارسيان امين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۸۱۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۶۲۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای وحید باقری خیرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت راهبر توسعه تجارت سرمایه طاها به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای رضا زرنوخی به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی الهی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی جمالی نیشابوری با کدملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بانکی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12446053
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد هنر آتيه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۷۲۷۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۴۳۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان بشماره ثبت xxx۲۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ (با نمایندگی آقای غلامرضا خلیل ارجمندی بشماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای وحید باقری خیرآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای سیدحسین سیدزاده یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای سیدمحسن مصطفوی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) ونیز کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و هرگونه اوراقی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و یا امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12446057
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد هنر آتيه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۷۲۷۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۴۳۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره شرکت بشرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ (با نمایندگی آقای غلامرضا خلیل ارجمندی بشماره ملی xxxxxxxxx۷) آقای وحید باقری خیرآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای سیدحسین سیدزاده یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12309707
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شمارهxxxxxx,xxx مورخ ۲۵/۳/۹۴ تصمیم ذیل اتخاذ شد: آقای منصور یزدی زاده شتربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ذوب آهن اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای محمدرضا سروش با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از گروه بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای اسماعیل لله گانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای فتحعلی خوش بین کلخورانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی از گروه مالی ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲به سمت عضو هیئت مدیره - آقای حسین خزلی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک کشاورزی شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای محمود اکبری مزرعچه با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای وحید باقری خیرآبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵به سمت عضو هیئت مدیره آقای حامد سلطانی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مدیرعامل می تواند اختیار امضاء مکاتبات اداری را طبق اساسنامه شرکت به سایرین تفویض نماید .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12078283
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی شاهد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۶۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۷۵۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید شرکت شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای سیدعلی ریاض به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت عمران و توسعه شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای محسن مسلم خانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت ذخیره شاهد به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای سید مهدی جولایی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری سعدی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای محسن سهل آبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت شاهد کیش به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آقای وحید باقری خیرآبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی قراردادها و چک و سفته و بروات با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9421153
آگهی تغییرات شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۸۱۱۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۲۲۹۷۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرویز احمدی با ک.م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از مؤسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵آقای وحید باقری خیرآبادی با ک.م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از مؤسسه توسعه فناوری نخبگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹آقای علی محمد طهوری با ک.م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک صنعت و معدن با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰آقای روح الله لهرابیان با ک.م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف بانک ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲آقای رضا زرنوخی با ک.م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای باقی مانده تصدی هیئت مدیره تعیین شدند اعضای هیات مدیره بشرح ذیل برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره به سمتهای ذیل تعیین گردیدند: آقای پرویز احمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیأت مدیره؛ آقای وحید باقری خیرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره؛ آقای علی محمد طهوری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره؛ آقای روح الله لهرابیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیأت مدیره؛ آقای رضا زرنوخی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت، همچنین اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل مطابق با ماده ۳۹ اساسنامه شرکت به ایشان تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671564
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای وحید باقری خیر آبادی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به جای آقای علی عبدالهی علی آبادی با کدملی xxxxxxxxxبه سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای وحید ذاکری سنطهء با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به جای آقای سید عبدالجلیل رضوی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1554191
آگهی تغییرات موسسه صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان شماره ثبت ۱۶۴۲۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۱۳۲۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای غلامرضا خلیل ارجمندی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
۲ـ آقای میر سعید نیکزاد لاریجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
۳ـ آقای مهدی شجاعی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره
۴ـ آقای وحید باقری خیر آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره
۵ـ آقای ابوالقاسم ایرجی کجوری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر صندوق معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468359
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین سهامی عام شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید کاظم وزیری هامانه (کد ملی xxxxxxxxx۴) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود شیری (کد ملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶) به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس کفاش تهرانی (کد ملی xxxxxxxxx۲) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهمن طاهریان مبارکه (کد ملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تأمین (شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید باقری خیر آبادی (کد ملی xxxxxxxxx۷۹) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰) به سمت عضو هیئت مدیره و حق امضا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و کلیه قراردادهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو از اعضای هیئت مدیره و همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و هم چنین اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۵۱ اساسنامه مشتمل بر بندهای ۲۲ـ۲۱ـ۲۰ـ۱۹ـ۱۳ـ۱۲ـ۱۱ـ۸ـ۷ـ۵ـ۴ـ۱ به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1458308
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی تبریز سهامی عام شماره ثبت ۲۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۹۲۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عادل نژاد سلیم بنمایندگی از طرف گروه گسترش نفت و گاز پارسیان کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای حسینعلی زاد مهر بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای میکائیل شریفی بنمایندگی شرکت پالایش نفت تبریز کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای حمید رضا آصفی بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری و مدیریت سهام امیر کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای وحید باقری خیرآبادی بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای علیرضا صدری کد ملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند
هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۶ و ۷ و بند ۱۴ تا جمله ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس از ماده ۳۷ اساسنامه را در چهار چوب مفاد آیین نامه معاملات به مدیرعامل تفویض نمود
هیئت مدیره امضای مجاز شرکت را بشرح زیر تعیین و تصویب نمود
ـ اسناد و مدارک مالی و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، ضمانتنامه، قراردادها و... با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و در غیاب اعضای هیئت مدیره قراردادهای بانکی به امضاء مدیرعامل و رئیس امور مالی و چک ها با امضاء مدیرعامل و رئیس امور مالی و در غیاب مدیرعامل چک های تا سقف xxx میلیون ریال رئیس مجتمع و رئیس امور مالی ممهور به مهر شرکت معتبر و قانونی می باشد.
مکاتبات تجاری و اداری شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تبریز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1649132
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری صندوق اعتباری حمایت ازنویسندگان وروزنامه نگاران وهنرمندان در تاریخ ۱۰/۰۲/xxx۳ به شماره ثبت xxx۲۴ و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. آگهی تغییرات موسسه صندوق اعتباری حمایت ازنویسندگان وروزنامه نگاران وهنرمندان به شماره ثبت xxx۲۴ و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای ابوالقاسم ایرجی کجوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ آقای سعید نیک زاد لاریجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ ـ آقای غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای وحید باقری خیرآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ ـ آقای مهدی شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای اصلی هیت مدیره و آقای بهروز فتحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عباس نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای علی البدل هیت مدیره ـ موسسه حسابرسی بهراد مشار xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم فریده شیرازی به شماره ملیxxxxxxxxx۹به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348731
آگهی تغییرات موسسه رایحه تسنیم به شماره ثبت ۲۵۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۷۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۵/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیات مدیره به شرح زیر برای مدت۲ سال انتخاب شدند:
محمد جلیلی با کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره
محمدمهدی متولی با کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
وحید باقری خیرآبادی با کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره
مهدی محمدی ایزد با کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
رضا احمدی با کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل
امضای اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1366390
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۴۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۴۱۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای مجتبی کباری با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مدبران تجارت ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره
و آقای وحید باقری خیرآبادی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع پویا انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره
و آقای سید امیرموید علایی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت نظم آوران شایسته (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند.
ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1366421
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع پویا انرژی پاسارگاد شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۶۴۵۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۹۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مجتبی کباری با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مدبران تجارت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره،
آقای وحید باقری خیرآبادی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت نظم آوران شایسته به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره،
آقای نادر سیم فروش با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت لیزان توسعه تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253985
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی شاهد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۷۵۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید علی ریاض به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای بهروز بلوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت عمران و توسعه شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان وحید باقری خیرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت شاهد کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره و سید مهدی جولائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و احمد رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محسن مسلم خانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک ۲ نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229468
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع پویا انرژی پاسارگاد سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۴۵۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۹۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مجتبی کباری با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت نظم آوران شایسته به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای وحید باقری خیرآبادی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای نادر سیم فروش با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت لیزان توسعه تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به جای آقای احمد فیاض بخش بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 714131
آگهی تصمیمات در شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۷۸۱۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۱ به موجب احکام صادره پرویز احمدی به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از مؤسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان و وحید باقری خیرآبادی به ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از مؤسسه توسعه فناوری نخبگان و علی محمد طهوری به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک صنعت و معدن و زهره عزیزی به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از بانک تجارت و رضا زرخونی به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پرویز احمد به عنوان رئیس هیئت مدیره و وحید باقری خیرآبادی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و علی محمد طهوری به عنوان عضو هیئت مدیره و رضا زرنوخی به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9572960
آگهی تصمیمات در شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۷۸۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۵/۹۱ به موجب احکام صادره پرویز احمدی به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از مؤسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان و وحید باقری‌خیرآبادی به ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از مؤسسه توسعه فناوری نخبگان و علی‌محمد طهوری به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک صنعت و معدن و زهره عزیزی به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از بانک تجارت و رضا زرخونی به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری به عنوان اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پرویز احمد به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و وحید باقری‌خیرآبادی به عنوان نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و علی‌محمد طهوری به عنوان عضو هیئت‌مدیره و رضا زرنوخی به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 406907

آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای وحید باقری خیرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا ساعتچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای اسعد نیازمند بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اسفندیار عظیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۹/۶/۹۲.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۳ـ اختیارت هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
در تاریخ ۳/۱۰/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10275806
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۸۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۵/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۳/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای وحید باقری خیرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محسن معلمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای احمد وادیدار تا تاریخ ۲۵/۳/xxx۲. در تاریخ ۱۸/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9683700
آگهی تأسیس موسسه بین المللی تحقیقات و مطالعات بانکداری اسلامی صدر
موسسه فوق در تاریخ ۳۱/۲/۹۰ تحت شماره xxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۱/۲/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع موسسه: مطالعه و ترویج مطالعات بانکداری اسلامی و آموزش آن تهیه و تدوین استانداردهای بانکداری اسلامی توسعه تحقیقات و مطالعات مالی بانکداری اسلامی و برقراری دوره‌های مرتبط آموزشی ترجمه متون بانکداری اسلامی به زبان‌های مختلف گسترش شبکه تفکر اسلامی در حوزه بانکداری تمهید مشارکت اندیشمندان اسلامی با تشکیل نهاده‌های کاری در حوزه بانکداری اسلامی تقویت مبانی تفکر در زمینه‌های زیرساختهای مالی اسلامی و تقویت ظرفیتهای آن ـ تبیین و توسعه مبانی فقهی در بانکداری اسلامی تعیین و اعطای جایزه بانکداری اسلامی در حوزه موضوع فعالیت ایجاد امکان گفتگوی استراتژیک در مباحث بخش مالی اسلامی ایجاد و گسترش سیستمهای اطلاعاتی مرتبط ایجاد کتابخانه مجازی بین بانکهای اسلامی حمایت و تقویت نهادهای مرتبط با بانکداری اسلامی برگزاری نشست‌ها سمینارها کنفرانسهای تحقیقاتی و تبلیغاتی داخلی و بین‌المللی در حوزه‌های مالی بانکداری اسلامی.

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی موسسه: ۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شهید باهنر میدان باهنر شماره ۳۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ ۵ ـ آقای غلامرضا تاج‌گردون به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای سید عباس موسویان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای هادی اخلاقی‌فیض‌آثار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای وحید باقری‌خیرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با دو امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و یا نائب‌رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت‌مدیره ممهور به مهر موسسه معتبر میباشد و نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجودآورنده تعهدات مالی برای موسسه نباشد با امضا رئیس موسسه همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی صالح‌اندیشان به عنوان بازرس اصلی

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10805811
آگهی تاسیس شرکت سپهر خرد ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز پخش ترخیص کالا از گمرکات حق‌العمل‌کاری اخذ و اعطای نمایندگی ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت در بازارهای داخلی و بین‌المللی تاسیس شرکت و سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌ها و فعالیتهای مجاز در داخل و خارج از کشور ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره‌ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی انجام سایر فعالیتها و امور عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار آفریقا نرسیده به میرداماد نبش سپیدار شماره ۶۱ ط ۵ ـ کد پستی xxxxxxxxx۴.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام تعداد دو هزار و پانصد سهم ممتاز می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۰/۱۱/xxx۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای محسن معلمیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای یوسف تقی‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای وحید باقری‌خیرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای وحید باقری‌خیرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اسناد تعهدآور با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10898313
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۶۸۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای وحید باقری‌خیرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حمیدرضا ساعتچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد سهامی‌خاص با نمایندگی آقای اسعد نیازمند بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای اسفندیار عظیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۹/۶/۹۲.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۳ـ اختیارت هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

در تاریخ ۳/۱۰/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11024321
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۰۳۸۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۳/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۷/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک رفاه کارگران به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی وحید باقری‌خیرآبادی به کدملیxxxxxxxxx۷‌ـ مهدی الهی به کدملیxxxxxxxxx۴‌ـ حمیدرضا هادی به کدملیxxxxxxxxx۲‌ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۹/۶/۹۰ وحید باقری‌خیرآبادی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا هادی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مهدی الهی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11249099
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۳۸۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۰ وحید باقری ‌خیرآبادی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به جای میرفیض فلاح‌شمسی‌لیالستانی به عنوان نماینده بانک رفاه کارگران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و حبیب خدادای به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و ابوالقاسم آقادوست به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11805815
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۶۸۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۹/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۹/۶/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای وحید باقری‌خیرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حمیدرضا ساعتچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای اسعد نیازمند تا تاریخ ۱۹/۶/۹۲.

در تاریخ ۲۱/۹/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات