محمد عسگریان دماوندی

محمد عسگریان دماوندی

کد ملی 008367xxxx
گراف ارتباطات
19
شرکت‌ها
53
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14888375
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کشت و صنعت سهند کاوه درتاریخ 18/08/1398 به شماره ثبت 549772 به شناسه ملی 14008748050 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تولید خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه محصولات کشاورزی اعم از: زراعی، باغی، دامداری، دامپروری، دام و طیور، آبزیان -سرمایه گذاری احداث و راه اندازی مجتمع های کشت و صنعت کشاورزی، تسطیح اراضی، کاشت داشت و برداشت آبیاری، تولید محصولات گلخانه ای، تولید نهال و زنبورداری-احداث واحد تولیدی و توزیع و ایجاد صنایع بسته بندی و فرآوری انواع محصولات کشاورزی-خرید ماشین آلات و تجهیزات داخلی و خارجی جهت احداث واحد تولیدی و صنایع وابسته-افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و داخلی خارجی- اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور و جهان- مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها از طریق تأمین و یا تعهد شرکتهای جدید و یا خرید سهام شرکتهای موجود و تامین نیروی انسانی مورد نیاز در راستای اهداف شرکت-شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله اراج، بزرگراه ارتش(لشگرک)، خیابان شهید مسعود تیموری، پلاک 10، طبقه اول کدپستی 1694619541 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 100000 ریالی تعداد 845 سهم آن بی نام عادی تعداد 155 سهم آن با نام عادی مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 825583/98/18 مورخ 23/06/1398 نزد بانک تجارت شعبه نادری با کد190 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی 0039393364و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی 0043526810و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی 0054651638و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی 0054747171و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی 0083671722و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای ابراهیم ابومحبوب به شماره ملی 2649329289و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم نیره السادات محرابی به شماره ملی 0030810892 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی 4569288383 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ980818555593578 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14792886
آگهی تغییرات شرکت شیشه فلوت کاویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره امیرحسین اکبرزاده شوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت پلیمر سپهر کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت عضو هیئت مدیره محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گروه پترو کاوه افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت عضو هیئت مدیره محمدرضا صادقی ارجمند به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت بلور شیشه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14777814
آگهی تغییرات شرکت شیشه فلوت هرمز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۳۳۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۶۵۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۷ به تصویب رسید. ابراهیم عسکریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مهیار یساری به شماره ملی xxxxxxxxx۲(خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و محمد حسین محمدخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14730896
آگهی تغییرات شرکت کاوه سیلیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۵۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و عیسی نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ( خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره ) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند . امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و سیدمحمد سیدباقری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ بتصویب رسید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14721723
آگهی تغییرات شرکت طراحی و مهندسی پترو کاوه افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ جعفر عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و مهرداد رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند . ۲ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ؛ سفته ؛ برات و قراردادها و اوراق عادی و مراسلات با امضای دو نفر از سه نفر رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ۳ نیره السادات محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۹۷ به تصویب رسید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14413423
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل فیروز ترابر فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۸۳۷۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/xxx۷ ونامه شماره xxxxxx۵ مورخ ۲۰/۰۹/۹۷ صادرهخ از سازمان حمل ونقل جاده ای استان فارس تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ و محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ و علیرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروز آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14413434
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل فیروز ترابر فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۸۳۷۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضا هئیت مدیره به قرار ذیل انتخاب شدند: آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم مینا نکوئی زاده به شماره ملی:xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل(خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروز آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14409146
آگهی تغییرات شرکت شیشه فلوت کاویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای امیرحسین اکبرزاده شوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت پلیمر سپهر کاوه به شماره شناسه xxxxxxxxx۳۰ و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گروه پترو کاوه افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا صادقی ارجمند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت بلور شیشه دماوند به شماره شناسه xxxxxxxxx۵۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14344691
آگهی تغییرات شرکت معدنکار شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۷۵۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ و تائیدیه شماره xxx۷ مورخ ۳/۸/xxx۷ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان تاکستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. آقایان ابراهیم عسکریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۰، محمدرضا عسگریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۴، محمود عسکریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت سه سال و مسعود عسگریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۸ و محمد عسگریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ۲. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سید شاکری کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی xxx۶ به تصویب مجمع رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13999351
آگهی تغییرات شرکت شیشه فلوت کاویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی: xxxxxxxxx۲ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا صادقی ارجمند به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر ازپنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701868
آگهی تغییرات شرکت طراحی و مهندسی پترو کاوه افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. جعفر عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و مهرداد رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و علیرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک؛ سفته؛ برات و قراردادها و اوراق عادی و مراسلات با امضاء دو نفر از سه نفر (رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13547213
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شیشه فلوت هرمز در تاریخ ۱۵/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: تهیه تولید و توزیع انواع شیشه‌های رفلکس آئینه خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مربوطه و همچنین کلیه کالاهای مجاز بازرگانی افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران اراج خیابان ۲۲ بهمن خیابان شهید مسعود تیموری پلاک ۱۰ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن بی نام عادی تعداد xxx سهم آن بانام عادی می‌باشد گواهی شماره ۶۲/۹۶/۱۸ مورخ ۳۰/۳/xxx۶ از بانک تجارت شعبه نادری به مبلغ xxxxxx۰۰ پرداخت گردید و بقیه آن در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای مهیار یساری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد حسین محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13525958
آگهی تغییرات شرکت کاوه سیلیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۵۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره عیسی نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و سید محمد سیدباقری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13507273
آگهی تغییرات شرکت شیشه مظروف یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۴۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر بهرامی به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکاء) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر ازپنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سید شاکری به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13496730
آگهی تغییرات شرکت ابهر سیلیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۴۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سیدشاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقایان مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمدعسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سید حامد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضای دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13092820
آگهی تغییرات شرکت ساوه جام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۵۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا مرادی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ۲ نفر از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12907203
آگهی تغییرات شرکت بلور شیشه تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۸۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و محمد عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814950
آگهی تغییرات شرکت بلند آسمان دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۳۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۰۶۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۹ (خارج ازاعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از شش نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12800121
آگهی تغییرات شرکت کربنات سدیم کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۹۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت اعضا هیئت مدیره و آقای رضا علی پور خمجانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از شش نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12800144
آگهی تغییرات شرکت شیشه فلوت کاویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضاء هیئت مدیره و آقای محمدرضا صادقی ارجمند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771708
آگهی تغییرات شرکت کاوه سودا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای خالید قادری قزقپان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12767512
آگهی تغییرات شرکت بلور کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۲۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد بنی اسد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714691
آگهی تغییرات شرکت شرکت تعاونی معدنکار شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۷۵۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ و تاییدیه شماره xxx۳۵ مورخ ۰۳/۱۲/xxx۴ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان تاکستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. ۲ آقایان ابراهیم عسکریان دماوندی با کد ملی xxxxxxxxx۰ محمدرضا عسگریان دماوندی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و محمود عسکریان دماوندی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان مسعود عسگریان دماوندی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمد عسگریان دماوندی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای سید محسن سید شاکری با کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12572776
آگهی تغییرات شرکت كاوه سيليس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۱۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۵۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸بسمت عضو هیئت مدیره و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و عیسی نصیری به شماره ملیxxxxxxxxx۹ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،برات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12561548
آگهی تغییرات شرکت شيشه كاوه فلوت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۷۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۶۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جمال استاد محمدقلی به شماره ملی xxxxxxxxx(خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،برات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12561672
آگهی تغییرات شرکت شيشه آسا فلوت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۸۵۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و سعید حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12516980
آگهی تغییرات شرکت شيشه ايران فلوت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۴۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۲ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمد هاشمی مقدم به شماره ملیxxxxxxxxx۰ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاءکلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفراعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12320227
آگهی تغییرات شرکت ابهر سیلیس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۴۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سیدشاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حامد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12320237
آگهی تغییرات شرکت شیشه مظروف یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۴۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکاء) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر ازپنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سید شاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1593905
آگهی تغییرات شرکت بلور شیشه تابان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۶۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۸۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا عسگریان دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ومسعود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضوهیئت مدیره و آقای محمد رضا کربلایی قدیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ (خارج ازاعضاء) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفراز پنج نفر از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1593907
آگهی تغییرات شرکت بلور شیشه تابان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۶۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۸۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کارآمد ایرانیان بشناسه ملیxxxxxxxxx۰۰بعنوان بازرس اصلی وآقای رحمت اله توکلی اژیه به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. وزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و مسعود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۱ ومحمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ ومحمد عسگریان دماوندی به کدملیxxxxxxxxx۲به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1510607
آگهی تغییرات شرکت ابهر سیلیس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۹۲۱۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۴۴۷۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین ارقام پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سید محسن سید شاکری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و محمد عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و مسعود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512236
آگهی تغییرات شرکت ابهر سیلیس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۹۲۱۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۴۴۷۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و مسعود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضا هیئت مدیره و آقای جمشید وجدان خوش به کد ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضا هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب شدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضا دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی باامضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394156
آگهی تغییرات شرکت شیشه آسا فلوت شرکت سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۷۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۶۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: آقایان ابراهیم عسگریان دماودی به کدملی xxxxxxxxx۰ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲ انتخاب شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394151
آگهی تغییرات شرکت متانول کاوه سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۱۹۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هییت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند
ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هییت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هییت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هییت مدیره و محمد عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هییت مدیره و محمدرضا کربلای قدیری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و جعفر عسگریان دماوندی با کدملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضای هییت مدیره) به سمت مدیرعامل
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضای دو نفر از پنج نفر اعضای هییت مدیره و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394152
آگهی تغییرات شرکت شیشه آسا فلوت سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۵۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هییت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند
آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا عسگرطان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394153
آگهی تغییرات شرکت شیشه آسا فلوت سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۵۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید حسنی (خارج از اعضاء و سهامداران) به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و آقای مسعود عسگریان دماوندی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد عسگریان دماوندی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفراز پنج نفر اعضاء هیئت مدیره و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376960
آگهی تغییرات شرکت کاوه سیلیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۵۸۱۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ابراهیم عسگریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عیسی نصیری به کدملی xxxـxxxxxxـ۹ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضا) و محمد عسگریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۲ و مسعود عسگریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت سایر اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1377031
آگهی تغییرات شرکت کاوه سیلیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۵۸۱۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰
و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴
و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸
و محمد عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲
و محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره و همچنین آقای عیسی نصیری به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298075
آگهی تغییرات شرکت شیشه ایران فلوت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فو ق العاده مورخ ۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و سیدمحمد سیدباقری (خارج از اعضاء) به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضا دو نفر از پنج نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات بامضاء مدیرعامل به تنهایی یا در غیاب ایشان با امضاء یکنفر از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185584
آگهی تغییرات شرکت شیشه مظروف یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۴۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
آقای غلامحسین مختاری خیرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سیدشاکری به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید..
آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند، که آقای ابراهیم عسگریان دماوندی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی و محمدرضا عسگریان دماوندی و محمد عسگریان دماوندی بسمت سایر اعضای هیئت مدیره و آقای ناصر بهرامی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل بتنهائی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 580466
آگهی تصمیمات شرکت شیشه کاوه فلوت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۶۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ و عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱/۹۱ واصل گردید: بند ۲ ماده ۱۳ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. ابراهیم عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و مسعود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و محمد عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ ابراهیم عسگریان دماوندی بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و جمال استاد محمدقلی (خارج از اعضاء) به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ قسمت از ماده ۱۱ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 548370
آگهي تصميمات شركت ابهر سيليس سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۷۹۲۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۱۴۴۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۹۰ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره به ۳ الی ۵ نفر تغییر یافت و ماده اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ محمد عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جمشید وجدان خوش به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 548371
آگهي تصميمات شركت کاوه سيليس سهامی خاص ‌به شماره ثبت۸۱۹۳۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۹۴۳۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره، محمد عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، عیسی نصیری به کدملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضا سهامداران و اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضای هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 548262
آگهي تغييرات شركت شيشه مظروف يزد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۲۰۳ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۸۴۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۸/۰۳/xxx۲ قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ تا تاریخ۲۸/۰۳/xxx۲.
۲ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر بهرامی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۸/۰۳/xxx۲.
۳ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها با امضا دو نفر از پنج نفر از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ۲۳/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527668

آگهی تصمیمات شرکت شیشه ایران فلوت
سهامی خاص به شماره ثبتxxx۰۲
و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲و۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: تبصره ۲ ماده ۱۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره، محمود عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سیدمحمد سیدباقری به کدملی xxxxxxxxx۲ خارج از شرکا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی و یا در غیاب ایشان با امضا یک نفر از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 524753

آگهی تغییرات شرکت شیشه آسا فلوت
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۳/۹/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ۲۳/۹/۹۲.
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیرشروان حبیب مظاهری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۳/۹/۹۲.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای دو نفر از پنج نفر از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۱۸/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10009692
آگهی تغییرات شرکت شیشه آسا فلوت سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۵۷۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۲۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۳/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۳/۹/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ابراهیم عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای محمدرضا عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای مسعود عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای محمد عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای محمود عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ۲۳/۹/۹۲.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای ابراهیم عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مسعود عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمود عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای امیرشروان ‌حبیب‌مظاهری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۳/۹/۹۲.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای دو نفر از پنج نفر از اعضای هیئت‌مدیره و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۱۸/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10657727
آگهی تصمیمات شرکت ابهر سیلیس سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۷۹۲۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۱۴۴۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۲/۹/۹۰ و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت‌مدیره به ۳ الی ۵ نفر تغییر یافت و ماده اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ محمدرضا عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ مسعود عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ محمد عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ محمود عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ ابراهیم عسگریان‌دماوندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد عسگریان‌دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و جمشید وجدان‌خوش به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10792831
آگهی تصمیمات شرکت کاوه سیلیس سهامی خاص ‌به شماره ثبت۸۱۹۳۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۹۴۳۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمدرضا عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و مسعود عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمد عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ ابراهیم عسگریان‌دماوندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محمد عسگریان‌دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، عیسی نصیری به کدملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضا سهامداران و اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضای هیئت‌مدیره متفقا و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11040440
آگهی تغییرات شرکت شیشه مظروف یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۲۰۳ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۸۴۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۳/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۸/۰۳/xxx۲ قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ابراهیم عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای محمود عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای مسعود عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای محمد عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای محمدرضا عسگریان‌دماوندی‌ به شماره ملیxxxxxxxxx۴ تا تاریخ۲۸/۰۳/xxx۲.

۲‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای ابراهیم عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمود عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مسعود عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد عسگریان‌دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا عسگریان‌دماوندی‌ به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ناصر بهرامی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۸/۰۳/xxx۲.

۳‌ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ـ سفته‌ـ بروات‌ـ قراردادها با امضا دو نفر از پنج نفر از اعضا هیئت‌مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۲۳/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11286516
آگهی تصمیمات شرکت شیشه کاوه فلوت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۶۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ و عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱/۹۱ واصل گردید: بند ۲ ماده ۱۳ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. ابراهیم عسگریان‌دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و مسعود عسگریان‌دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمود عسگریان‌دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا عسگریان‌دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و محمد عسگریان‌دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ ابراهیم عسگریان‌دماوندی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مسعود عسگریان‌دماوندی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و جمال استاد محمدقلی (خارج از اعضاء) به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ قسمت از ماده ۱۱ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11860352
آگهی تصمیمات شرکت شیشه ایران فلوت سهامی خاص ‌به شماره ثبت۸۴۰۰۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۸۵۹۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲و۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: تبصره ۲ ماده ۱۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمود عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمد عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۲ و محمدرضا عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۴ و مسعود عسگریان‌دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ ابراهیم عسگریان‌دماوندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محمود عسگریان‌دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، سیدمحمد سیدباقری به کدملی xxxxxxxxx۲ خارج از شرکا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی و یا در غیاب ایشان با امضا یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات