فرزانه باقری راینی

خانم فرزانه باقری راینی

کد ملی 008281xxxx
گراف ارتباطات
34
شرکت‌ها
60
آگهی‌ها

شرکت های فرزانه باقری راینی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که فرزانه باقری راینی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
بدرودیان گشت پارسه
بدرودیان گشت پارسه
بازرس اصلی
آریا گشت کمیل
آریا گشت کمیل
بازرس علی‌البدل
آریا گشت هیرمند
آریا گشت هیرمند
بازرس علی‌البدل
هاوین بتن
هاوین بتن
رییس هییت مدیره
ویونا بتن
ویونا بتن
نیوساد بتن
نیوساد بتن
داریس بتن
داریس بتن
رییس هییت مدیره
آروشا بتن
آروشا بتن
رییس هییت مدیره
آرکا بتن رستاک
آرکا بتن رستاک
رییس هییت مدیره
پایدار پایه لاوین
پایدار پایه لاوین
بازرس اصلی
عمران بتن آروین
عمران بتن آروین
رییس هییت مدیره
آلونک پناه
آلونک پناه
رییس هییت مدیره
سازه پایدار لاوین
سازه پایدار لاوین
رییس هییت مدیره
آرکا بتن تندیس
آرکا بتن تندیس
رییس هییت مدیره
کیان گشت آوا
کیان گشت آوا
بازرس علی‌البدل
کیان سیر آداک
کیان سیر آداک
کشاورزی و دامپروری رهاورد زرین ردکا
کشاورزی و دامپروری رهاورد زرین ردکا
بازرس علی‌البدل
کشاورزی و دامپروری آرمان سبز دلسا
کشاورزی و دامپروری آرمان سبز دلسا
بازرس اصلی
آوا گشت فرتاک
آوا گشت فرتاک
بازرس علی‌البدل
پایدار بتن آرسیس
پایدار بتن آرسیس
بازرس علی‌البدل
پناه سازه لیماک
پناه سازه لیماک
رییس هییت مدیره
بلند پایه نارین
بلند پایه نارین
رییس هییت مدیره
بلند پایه هاوین
بلند پایه هاوین
رییس هییت مدیره
آرکا بتن استوار
آرکا بتن استوار
رییس هییت مدیره
آرکا سازه آترین
آرکا سازه آترین
رییس هییت مدیره
آلتین بتن صدرا
آلتین بتن صدرا
رییس هییت مدیره
کژال خشت
کژال خشت
رییس هییت مدیره
توژال بتن
توژال بتن
رییس هییت مدیره
نیارش سازه هیرمند
نیارش سازه هیرمند
نایب رییس هییت مدیره
عمران زرین رستاک
عمران زرین رستاک
بازرس اصلی
ابنیه سازان راهیل
ابنیه سازان راهیل
عضو هییت مدیره
کاژه پناه
کاژه پناه
بازرس علی‌البدل
جاوید سیر مهتاب
جاوید سیر مهتاب
عضو هییت مدیره
راهپیما نوین آرکا
راهپیما نوین آرکا
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1152578
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری آرمان سبز دلسا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۱۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل و علی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند: آقای جعفر بزازان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مصطفی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقایوحید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۰ به تصویب رسید.
۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148866
آگهی تاسیس شرکت کاژه پناه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۳/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۳/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران، ابنیه، راه و آب، تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان رسالت ـ خیابان کرمان ـ خیابان هفت خانگی ـ پلاک ۱۰ ـ طبقه سوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۲/۳/xxx۲ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای ابوالفضل استرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای محمد ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای علی حامدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای علی حامدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ آقای فرشاد نصرت زادگان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098264
آگهی تغییرات شرکت بلند پایه نارین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۳۷۵۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۳۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۳/۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم غزل داودیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم شیما شمس راد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۱/۳/۹۴.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم غزل داودیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم شیما شمس راد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم شیما شمس راد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۲/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062976
آگهی تأسیس شرکت توژال بتن سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۲/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۲/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: موضوع: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی..
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان رسالت ـ خیابان استاد حسن بنا ـ کوچه درخشان ـ پلاک xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۰/xxx مورخ ۲/۲/۹۲ نزد بانک قوامین شعبه خ شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ خانم سمیه استرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای اسداله پورسیف به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای اسداله پورسیف به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق و اسناد عادی و اداری با امضا منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ خانم معصومه مهابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای صفرعلی بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062154
آگهی تغییرات شرکت ویونا بتن با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۷۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۳۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم زهره بورقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۳/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062958
آگهی تأسیس شرکت پناه سازه لیماک سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۲/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۲/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان رسالت ـ هفت حوض ـ کوچه یاسین ـ پلاک ۴۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ خانم رقیه شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ خانم طاهره منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ خانم طاهره منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ خانم شیما سمواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای مرتضی کمیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063831
آگهی تأسیس شرکت ابنیه سازان راهیل سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۲/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۲/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی..
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان هفت حوض ـ خیابان سامان ـ پلاک ۸۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۳۲ مورخ ۲۱/۱/۹۲ نزد بانک قوامین شعبه خ شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم محبوبه ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ خانم سمیرا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت: از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ خانم سیده سمیرا رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062975
آگهی تأسیس شرکت کژال خشت سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۲/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۲/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی..
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه رسالت ـ خیابان اثنی عشران ـ پلاک ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۳۵ مورخ ۲۱/۱/۹۲ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ خانم سمیه استرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ خانم زهره بورقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ خانم زهره بورقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ خانم سمیه بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای مرتضی کمیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062972
آگهی تأسیس شرکت آرکا سازه آترین سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۱/۱/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۱/۱/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی..
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران رسالت ـ خیابان کرمان ـ خیابان صافی ـ پلاک ۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳۷ مورخ ۲۱/۱/۹۲ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ خانم معصومه ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ خانم فاطمه بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ خانم فاطمه بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ آقای ناصر یزدانی قوشچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای اسداله پورسیف به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062974
آگهی تأسیس شرکت آلتین بتن صدرا سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۱/۱/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۱/۱/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی..
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان فرجام ـ کوچه روشن ـ پلاک ۱۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۳۴ مورخ ۲۱/۱/۹۲ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ خانم معصومه مهابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای سید حامد سیدسجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای سید حامد سیدسجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اورارق عادی و اداری با امضا منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ آقای سعید ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062970
آگهی تأسیس شرکت بلند پایه هاوین سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۱/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۱/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران سرسبز ـ خیابان صدم ـ پلاک ۹۷ ـ طبقه ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۹
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳۶ مورخ ۲۱/۱/۹۲ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای ناصر یزدانی قوشچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ خانم طاهره منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ خانم طاهره منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ خانم معصومه ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062971
آگهی تأسیس شرکت آرکا بتن استوار سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۱/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۱/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان هلال احمر ـ خیابان مهرانپور ـ پلاک xxx ـ طبقه ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ نزد بانک قوامین شعبه شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ خانم سمیه استرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ خانم سمیه بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ خانم سمیه بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ خانم رقیه شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ خانم زهرا سادات حسینی اله چالی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062969
آگهی تأسیس شرکت بلند پایه نارین سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۱/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۱/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران فلکه اول تهرانپارس ـ گلبرگ غربی ـ کوچه دادمان ـ پلاک ۳ ـ طبقه ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۹
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ نزد بانک قوامین شعبه شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ خانم زهرا سادات حسینی اله چالی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ خانم زهرا بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ خانم زهرا بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ خانم رقیه شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای پیمان ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062980
آگهی تأسیس شرکت نیارش سازه هیرمند سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۱/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۱/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری..
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان وحیدیه ـ خیابان باستان ـ پلاک ۶۸ ـ طبقه ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای ناصر یزدانی قوشچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای ناصر یزدانی قوشچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ آقای مسعود غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای علیرضا شفیعی کمال آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062981
آگهی تأسیس شرکت عمران زرین رستاک سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۱/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۱/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی..
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان گلبرگ ـ خیابان اثنی عشری ـ پلاک ۳۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۸
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای ناصر یزدانی قوشچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای مسعود احمدی بنکدار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای مسعود احمدی بنکدار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق و اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای مرتضی کمیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015317
آگهی تاسیس شرکت پایدار بتن آرسیس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی ۲ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران میدان هلال احمر خیابان فراهانی کوچه محمدی پلاک ۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۶/۱۲/xxx۱ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ خانم محبوبه ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ خانم زهرا بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ خانم زهرا بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ ۸ خانم زهراسادات حسینی اله چالی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992107
آگهی تاسیس شرکت آوا گشت فرتاک سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۱۱/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۱۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابه جایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل اتوبوس، مینی بوس، میدل باس در محدوده شهر تهران و حومه
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران میدان انقلاب جنب متروی انقلاب کوچه جنتی پلاک ۲۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۹/۰۹/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ خانم سیده سمیرا رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای محمد اسماعیلی خانسری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ آقای محمد اسماعیلی خانسری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و عقود اسلامی با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9588654
آگهی تاسیس شرکت کیان سیر آداک سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱/۱۱/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۱۱/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.

۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابجایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل: اتوبوس، مینی‌بوس، میدل باس در محدوده شهر تهران و حومه.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ امام خمینی بین خوش و رودکی پ xxx ط سوم‌ـ کدپستی xxxxxxxxx۵

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹/۹۱/xxx مورخ ۲۹/۹/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ خانم سکینه تلاش‌مهدی‌زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره.

۲ـ۵ـ آقای سیاوش آسایش بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

۳ـ۵ـ آقای رضا خوشروپاک‌پاسکه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره.

۴ـ۵ـ آقای رضا خوشروپاک‌پاسکه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:

۱ـ۸ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ خانم فرزانه باقری‌راینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 960711
آگهی تاسیس شرکت کیان سیر آداک سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱/۱۱/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۱۱/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابجایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل: اتوبوس، مینی بوس، میدل باس در محدوده شهر تهران و حومه.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران خ امام خمینی بین خوش و رودکی پ xxx ط سوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹/۹۱/xxx مورخ ۲۹/۹/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ خانم سکینه تلاش مهدی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ آقای سیاوش آسایش بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ آقای رضا خوشروپاک پاسکه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئتمدیره.
۴ـ۵ـ آقای رضا خوشروپاک پاسکه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ خانم مهناز ناصری سربرجی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ خانم فرزانه باقری راینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 973626
آگهی تأسیس شرکت کشاورزی و دامپروری رهاورد زرین ردکا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۴/۱۰/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۴/۱۰/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: موضوع: انجام کلیه فعالیتهای کشاورزی و دامداری , طیور, آبزیان, زنبورعسل, پرندگان زیستی, تهیه خوراک دام, اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران ری ـ خیابان بهرام موسوی ـ کوچه منصور افشار ـ پلاک۲۱ ـ کدپستیxxxxxxxxx۶
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۰۶/۰۹/xxx۱ نزد بانک ملت شعبه بهار جنوبی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد..
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای مصطفی رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ آقای جعفر بزازان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ آقای علیرضا سلطانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره .
۴ـ ۵ـ آقای علیرضا سلطانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ ۸ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 973633
آگهی تأسیس شرکت کشاورزی و دامپروری آرمان سبز دلسا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۷/۱۰/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۷/۱۰/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: موضوع: انجام کلیه فعالیتهای کشاورزی و دامداری طیور, آبزیان, زنبورعسل, پرندگان زیستی, تهیه خوراک دام, اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر ری ـ خیابان بهرام موسوی ـ کوچه منصور افشار ـ پلاک۲۱ ـ کدپستیxxxxxxxxx۶
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۰۶/۰۹/xxx۱ نزد بانک ملت شعبه بهار جنوبی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد..
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای مصطفی رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ آقای جعفر بزازان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ آقای وحید شریفی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره .
۴ـ ۵ـ آقای وحید شریفی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا ثابت مدیرعامل و هریک از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ ۸ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914233
آگهی تغییرات شرکت داریس بتن با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۸۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۸۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۶/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمود صادقی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۲/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 885635
آگهی تغییرات شرکت نیوساد بتن بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۲۷۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۹/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مرتضی ساعدی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مهدی شفیعی کمال آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای احمد ریحانی سردهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹.
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای مرتضی ساعدی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی شفیعی کمال آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد ریحانی سردهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد ریحانی سردهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل.
۳ـ خانم محبوبه ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۶/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 905316
آگهی تغییرات شرکت آلونک پناه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۳۰۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ٰابرارٰ جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۷/xxx۳به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم مه جبین مهرانوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای علیرضا تاجیک اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۱/۷/xxx۳.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مه جبین مهرانوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا تاجیک اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مه جبین مهرانوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا منفردا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۰۷/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9616947
آگهی تغییرات شرکت آلونک پناه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۳۰۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۱/۷/xxx۳به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم فرزانه باقری‌راینی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ و خانم مه‌جبین مهرانوریان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ و آقای علیرضا تاجیک‌اسماعیلی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۱/۷/xxx۳.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

خانم فرزانه باقری‌راینی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم مه‌جبین مهرانوریان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای علیرضا تاجیک‌اسماعیلی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم مه‌جبین مهرانوریان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا منفردا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۰۷/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 877249
آگهی تاسیس شرکت کیان گشت آوا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جا به جایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل اتوبوس مینی بوس میدل باس در محدوده شهر تهران و حومه
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ امام خمینی بین خوش و رودکی پلاک xxx ط سوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۰/۴/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه میدان انقلاب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم فاطمه آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم سکینه تلاش مهدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ خانم سکینه تلاش مهدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9825292
آگهی تاسیس شرکت پایدار پایه لاوین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۷/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران، ساخت ابنیه، راه و آب، و تاسیسات و برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش کالاهی مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران خیابان گلبرگ ۱۶ متری دوم شمالی کوچه گلستان دوم پلاک ۱۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxxمورخ۲۷/۶/xxx۱ نزد بانک قوامین شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ـ خانم سمیه بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ خانم فاطمه بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ خانم فاطمه بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و عقوداسلامی با امضای منفردا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ خانم فرزانه باقری‌راینی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم فرانک باقری‌رائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10398010
آگهی تاسیس شرکت عمران بتن آروین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل ساخت ابنیه، عمران راهسازی خطوط آب تاسیسات و برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران بزرگراه رسالت خ آیت الله مدنی پلاک ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۶/۶/xxx۱ نزد بانک قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ خانم طاهره منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ خانم سمیه استرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ خانم سمیه استرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ خانم شیما سمواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747796
آگهی تاسیس شرکت آرکا بتن رستاکسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۷/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران، ابنیه، راهسازی و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران ـ فلکه اول تهرانپارس ـ خیابان گلبرگ غربی ـ پلاک xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx مورخ۲۶/۶/xxx۱ نزد بانک قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ـ خانم طاهره منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ خانم فریبا پولادوند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ خانم فریبا پولادوند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای سعید ناصری سربرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم محبوبه ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747809
آگهی تاسیس شرکت آلونک پناهسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۷/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل ساخت ابنیه، عمران،راهسازی و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران ـ خیابان مدائن ـ کوچه نورمحمدی ـ پلاک xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx/xxxمورخ۲۶/۶/xxx۱ نزد بانک قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ـ آقای اسداله پورسیف به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ خانم شیما سمواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ خانم شیما سمواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم کبری عبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم سمیرا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10329831
آگهی تاسیس شرکت آلونک پناه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل ساخت ابنیه، عمران، راهسازی و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران تهران خیابان مدائن کوچه نورمحمدی پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۴ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx مورخ ۲۶/۶/xxx۱ نزد بانک قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای اسداله پورسیف به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ خانم شیما سمواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ خانم شیما سمواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ خانم کبری عبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم سمیرا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747801
آگهی تاسیس شرکت پایدار پایه لاوین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۷/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران، ساخت ابنیه، راه و آب، و تاسیسات و برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش کالاهی مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران خیابان گلبرگ ۱۶ متری دوم شمالی کوچه گلستان دوم پلاک ۱۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxxمورخ۲۷/۶/xxx۱ نزد بانک قوامین شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ـ خانم سمیه بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ خانم فاطمه بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ خانم فاطمه بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و عقوداسلامی با امضای منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم فرانک باقری رائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747803
آگهی تاسیس شرکت عمران بتن آروین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۷/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل ساخت ابنیه، عمران راهسازی خطوط آب تاسیسات و برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه رسالت خ آیت الله مدنی پلاک ۱۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx مورخ۲۶/۶/xxx۱ نزد بانک قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ـ خانم طاهره منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ خانم سمیه استرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ خانم سمیه استرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم شیما سمواتی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747810
آگهی تاسیس شرکت سازه پایدار لاوین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۷/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل ابنیه عمران راهسازی و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ملت ـ خیابان مجیدیه شمالی ـ کوچه نیلوفر ـ پلاک ۴۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxxمورخ۲۶/۶/xxx۱ نزد بانک قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ـ خانم سمیه استرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ آقای ابراهیم حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ آقای ابراهیم حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای مسعود غلامی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم سمیرا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748799
آگهی تاسیس شرکت آرکا بتن تندیس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۷/xxx۱ تحت شمارهxxxxxxو شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل ابنیه عمران راهسازی و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران وحیدیه ـ خ باستان ـ پ ۹۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx مورخ۲۶/۶/xxx۱ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ـ خانم سمیه استرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ خانم طاهره منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ خانم طاهره منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای محمود صادقی راد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای رضا خوشرو پاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732271
آگهی تغییرات شرکت هاوین بتنبا مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۷۷۶۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۰۵۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای علیرضا شفیعی کمال آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
درتاریخ ۲۹/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10087435
آگهی تاسیس شرکت ویونا بتن با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: انجام پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران م رسالت خ کرمان جنوبی کوچه هفت خانگی پ ۱۰ ط ۳ اتاق واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال میباشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم فرزانه باقری راینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ خانم زهره بورقی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره. ۳ ۵ خانم زهره بورقی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفردا رییس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 672803
آگهی تاسیس شرکت داریس بتن با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۴/۵/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۵/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران ساخت ابنیه راه و تاسیسات آب و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران م رسالت ـ خ کرمان جنوبی ـ ک هفت خانگی ـ پ۱۰ ـ ط۳ ـ اتاق واحد شمالی ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای محمود صادقی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
۳ـ۵ــ آقای محمود صادقی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق اداری با امضای منفردا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 672811
آگهی تاسیس شرکت آروشا بتن با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۴/۵/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۵/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه سازی و تاسیسات و خطوط انتقال آب و تاسیسات برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران م رسالت ـ خ کرمان جنوبی ـ کوچه هفت خانگی ـ پ۱۰ ط۳ اتاق شمالی ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای مسعود غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره
۳ـ۵ــ آقای مسعود غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفردا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666868
آگهی تاسیس شرکت ویونا بتن با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام پروژههای پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برقـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصیـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباریـ خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران م رسالتـ خ کرمان جنوبی کوچه هفت خانگی پ ۱۰ـ ط ۳ـ اتاق واحد شمالیـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ خانم فرزانه باقریراینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ خانم زهره بورقی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ خانم زهره بورقی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفردا رییس هیئتمدیره با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668266
آگهی تاسیس شرکت نیوساد بتن با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: موضوع: انجام کلیه پروژههای پیمانکاری از قبیل: عمران، ابنیه، راه و آب، تاسیسات و برقـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصیـ اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. ایجاد شعب در سراسر کشور خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران میدان رسالتـ خیابان کرمانی جنوبیـ کوچه هفتخانگیـ پلاک ۱۰ـ طبقه ۳ـ واحد شمالیـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ خانم فرزانه باقریراینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ آقای محبوبه ناصریسربرجی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ آقای محبوبه ناصریسربرجی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء مفنرد رئیس هیئتمدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663401
آگهی تأسیس شرکت هاوین بتنبامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۴/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران ساخت ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران م رسالت خ کرمان جنوبی ک هفت خانگی پ ۱۰ ط ۳ واحد شمالی ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای علیرضا شفیعی کمال آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای علیرضا شفیعی کمال آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10506258
آگهی تأسیس شرکت آریا گشت هیرمند سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۴/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابه جایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل اتوبوس، مینی بوس، میدل باس در محدوده شهر تهران وحومه.. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خیابان امام خمینی بین خوش و رودکی پلاک xxx ط ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۳/۳/۹۱ نزد بانک پارسیان شعبه میدان انقلاب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم فاطمه آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای سیاوش آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای سیاوش آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 637774
آگهی تأسیس شرکت آریا گشت هیرمند سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۴/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابه جایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل اتوبوس، مینی بوس، میدل باس در محدوده شهر تهران وحومه..
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان امام خمینی بین خوش و رودکی پلاک xxx ط ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۳/۳/۹۱ نزد بانک پارسیان شعبه میدان انقلاب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم فاطمه آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای سیاوش آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای سیاوش آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 633910
آگهی تأسیس شرکت آریا گشت کمیل سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۳/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابه جایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل اتوبوس، مینی بوس، میدل باس در محدوده شهر تهران و حومه.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان امام خمینی بین خوش و رودکی پلاک xxx ط ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۳/۳/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه میدان انقلاب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم فاطمه آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای سیاوش آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9690391
آگهی تأسیس شرکت جاوید سیر مهتاب سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۶/۱/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۱/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابجائی مسافر در محدوده شهر تهران با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل اتوبوس ـ مینی‌بوس و میدل باس در محدوده شهر تهران و حومه.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران م انقلاب ـ جنب مترو انقلاب ـ کوچه جنتی ـ پلاک ۲۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ نزد بانک ملی شعبه شهرک آزمایش پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای مرتضی کمیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای محمود صادقی‌راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ خانم فرزانه باقری‌راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ خانم فرزانه باقری‌راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء منفردا رئیس هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای مسعود غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 519572

آگهی تأسیس شرکت حمل و نقل درون شهری پرشین باهو
سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل درون شهری مسافر از طریق ارائه انواع سرویس های تاکسی با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت در محدوده شهر تهران.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران م انقلاب جنب مترو ک جنتی پ ۲۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۷/۱۱/xxx۰ نزد بانک ملی شعبه شهرک آزمایش کد xxx پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای محمود صادقی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای مرتضی کمیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای مرتضی کمیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا متفقا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است و نامه های عادی و اداری با امضا متفقا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای مسعود غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10703628
آگهی تاسیس شرکت آرکا بتن رستاک سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۷/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران، ابنیه، راهسازی و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران ـ فلکه اول تهرانپارس ـ خیابان گلبرگ غربی ـ پلاک xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۵

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx مورخ۲۶/۶/xxx۱ نزد بانک قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم فرزانه باقری‌راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ـ خانم طاهره منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ خانم فریبا پولادوند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ خانم فریبا پولادوند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفردا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای سعید ناصری‌سربرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم محبوبه ناصری‌سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11001045
آگهی تاسیس شرکت سازه پایدار لاوین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۷/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل ابنیه عمران راهسازی و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ملت ـ خیابان مجیدیه شمالی ـ کوچه نیلوفر ـ پلاک ۴۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxxمورخ۲۶/۶/xxx۱ نزد بانک قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم فرزانه باقری‌راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ـ خانم سمیه استرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ آقای ابراهیم حسن‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای ابراهیم حسن‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای مسعود غلامی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم سمیرا حسین‌آبادی‌فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11066447
آگهی تاسیس شرکت نیوساد بتن با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.

۱ـ موضوع شرکت: موضوع: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران، ابنیه، راه و آب، تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. ایجاد شعب در سراسر کشور خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان رسالت ـ خیابان کرمانی جنوبی ـ کوچه هفت خانگی ـ پلاک ۱۰ـ طبقه ۳ـ واحد شمالی ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ خانم فرزانه باقری راینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره.

۲ـ۵ـ آقای محبوبه ناصری سربرجی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره.

۳ـ۵ـ آقای محبوبه ناصری سربرجی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء مفنرد رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11130782
آگهی تأسیس شرکت هاوین بتن بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۴/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ساخت ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران م رسالت خ کرمان جنوبی ک هفت خانگی پ ۱۰ ط ۳ واحد شمالی ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ خانم فرزانه باقری‌راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای علیرضا شفیعی‌کمال‌آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای علیرضا شفیعی‌کمال‌آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای منفرد رئیس هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11239496
آگهی تغییرات شرکت هاوین بتن با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۷۷۶۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۰۵۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای علیرضا شفیعی‌کمال‌آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxx/۱۰ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم فرزانه باقری‌راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

درتاریخ ۲۹/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11270159
آگهی تاسیس شرکت آروشا بتن با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۴/۵/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۵/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه سازی و تاسیسات و خطوط انتقال آب و تاسیسات برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران م رسالت ـ خ کرمان جنوبی ـ کوچه هفت خانگی ـ پ۱۰ ط۳ اتاق شمالی ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم فرزانه باقری‌راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای مسعود غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳ـ۵ــ آقای مسعود غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفردا هریک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11412798
آگهی تغییرات شرکت داریس بتن با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۸۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۸۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۶/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محمود صادقی‌راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم فرزانه باقری‌راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۲/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11505681
آگهی تاسیس شرکت داریس بتن با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۴/۵/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۵/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ساخت ابنیه راه و تاسیسات آب و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران م رسالت ـ خ کرمان جنوبی ـ ک هفت خانگی ـ پ۱۰ ـ ط۳ ـ اتاق واحد شمالی ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم فرزانه باقری‌راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای محمود صادقی‌راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳ـ۵ــ آقای محمود صادقی‌راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق اداری با امضای منفردا هریک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11552202
آگهی تغییرات شرکت نیوساد بتن بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۲۷۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۹/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مرتضی ساعدی‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مهدی شفیعی‌کمال‌آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای احمد ریحانی‌سردهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای مرتضی ساعدی‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی شفیعی‌کمال‌آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای احمد ریحانی‌سردهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای احمد ریحانی‌سردهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل.

۳ـ خانم محبوبه ناصری‌سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم فرزانه باقری‌راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۶/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11552295
آگهی تاسیس شرکت کیان گشت آواسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جا به جایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل اتوبوس مینی بوس میدل باس در محدوده شهر تهران و حومه

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ امام خمینی بین خوش و رودکی پلاک xxx ط سوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۵

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۰/۴/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه میدان انقلاب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ خانم فاطمه آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ خانم سکینه تلاش‌مهدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ خانم سکینه تلاش‌مهدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:

۱ـ۸ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم فرزانه باقری‌راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11748168
آگهی تأسیس شرکت حمل و نقل درون شهری پرشین باهو سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل درون شهری مسافر از طریق ارائه انواع سرویس‌های تاکسی با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت در محدوده شهر تهران.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران م انقلاب جنب مترو ک جنتی پ ۲۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۷/۱۱/xxx۰ نزد بانک ملی شعبه شهرک آزمایش کد xxx پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای محمود صادقی‌راد به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای مرتضی کمیزی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای مرتضی کمیزی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا متفقا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است و نامه‌های عادی و اداری با امضا متفقا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ خانم فرزانه باقری‌راینی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای مسعود غلامی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11796445
آگهی تأسیس شرکت راهیان سفر آرکا سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل درون شهری مسافر به صورت دسته جمعی از طریق اتوبوس مینی‌بوس میدل باس در محدوده شهر تهران.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران م انقلاب جنب مترو ک جنتی پ ۲۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ نزد بانک ملی شعبه شهرک آزمایش پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای مرتضی کمیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای محمود صادقی‌راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای محمود صادقی‌راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا متفقا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای متفقا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ خانم فرزانه باقری‌راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای مسعود غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11827430
آگهی تأسیس شرکت آریا گشت کمیل سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۳/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابه‌جایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل اتوبوس، مینی‌بوس، میدل باس در محدوده شهر تهران و حومه.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان امام خمینی بین خوش و رودکی پلاک xxx ط ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۳/۳/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه میدان انقلاب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم فاطمه آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای سیاوش آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم فرزانه باقری‌راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات