میلاد محمدی نسب

آقای میلاد محمدی نسب

کد ملی 008087xxxx
گراف ارتباطات
17
شرکت‌ها
37
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14219822
آگهی تغییرات شرکت آرمان سبز آذین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۱۳۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۳۷۲۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای میلاد محمدی نسب به کدملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال ازصندوق شرکت دریافت واز شرکت خارج شدند و آقای مسعود علیون با کدملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال ازصندوق شرکت دریافت واز شرکت خارج شدند درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰۰ ریال بمبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل می باشد: آقای حمید رضا کهندل xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مجید کرمی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13952622
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه دامی صدرا پارس در تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. نام: توسعه دامی صدرا پارس شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: انجام عملیات کشاورزی و دامداری و دامپروری و ایجاد صنایع و فراورده‌های کشاورزی ودامی از قبیل تولید محصولات کشاورزی ارائه خدمات و تامین نیاز تولید محصولات دامی کشاورزی ارائه خدمات به کشاورزان و دامپروران نظیر الف تسطیح واحیای اراضی وکشت نباتات علوفه‌ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور. ب درختکاری اعم از اشجار مثمر وغیرمثمر. ج احداث مزارع به منظور پرورش دام وطیور. د کشت نباتات صنعتی و تولید علوفه. ه ایجاد صنایع تبدیل و بهبود موادخام تولیدی به مواد قابل مصرف. و ایجاد دامداری صنعتی وکشتارگاه و تاسیسات بسته بندی گوشت. ز ایجاد سردخانه وتاسیسات مورد لزوم. ح ایجاد کارخانجات تهیه خوراک و دام و طیور. ط فروش محصولات. ی خرید وسایل حمل و نقل فرآورده‌های کشاورزی و دامی. ک واردکردن خوراک دام و طیوراز خارج از کشور در صورت لزوم. ل خرید دام و طیور و نطفه از داخل وخارج کشور. م عقد قراردادهای خرید و با مشارکت با تولیدکنندگان داخلی وخارجی علوفه وخوراک دام وطیور. ن تسطیح اراضی و ایجاد و نگهداری راههای ارتباطی داخل حوزه عمل شرکت. س خرید یا اجاره زمین ساختمان منازل کارکنان و انبار اغل و اصطبل وسایر ساختمانها و تاسیسات لازم. ع تهیه وتدارک مواد اولیه وسایل نقلیه و ماشین آلات و ادوات کشاورزی و دامداری مورد احتیاج. ف مشاوره و برگزاری دوره‌های اموزشی درخصوص کشاورزی و دامداری و دامپروری. ص سرمایه گذاری و مشارکت از طریق شرکت‌های فرعی برای امور تولیدی کشاورزی دامداری دامپروری. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران پیچ شمیران کوچه طباطبائی مقدم خیابان شهید حمید صدیق پلاک ۲۵ طبقه اول واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۰۹/۱۱/xxx۶ نزد بانک سامان شعبه خیابان جمهوری با کد xxx پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اعضا هیئت مدیره آقای سیدعلی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دهکده دامی ستاره درخشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و به نمایندگی سیدمهدی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال همرهان دامیان صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و به نمایندگی میلاد محمدی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه اوحدی سهل آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای میثم کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13828495
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تجارت پیشه گان رادمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۰۶۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۴۶۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میلاد محمدی نسب کد ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال ازصندوق شرکت از شرکت خارج شد خانم فاطمه اوحدی سهل آباد با کد ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال ازصندوق شرکت از شرکت خارج شد درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای مصطفی پروین xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای نادر اثنا عشری xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13807996
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرمان سبز آذین درتاریخ ۱۹/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: ارائه کلیه خدمات در زمینه خدمات شهری اعم از طراحی ایجاد و نگهداری فضای سبز و محوطه سازی و احداث آبنما رنگ آمیزی و زیبا سازی معابر ساخت و نصب مبلمان شهری بازسازی ابنیه و بافتهای فرسوده شهری ارائه خدمات پیمانکاری ساختمان تجهیز و ساخت و نصب و راه اندازی تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب شهری جدول بندی و آسفالت خیابانها و معابر طرح، محاسبه، نظارت فنی ایجاد و نگهداری کلیه پروژه‌های فضای سبز و محوطه سازی طراحی و احداث انواع آبنماهای شهری از موزیکال و غیرموزیکال همچنین طراحی و ساخت و نصب تجهیزات مرتبط با معابر شهری اعم از پل‌های فلزی و عابر پیاده المانها و گاردریل‌ها ابنیه فنی راه‌ها و ساختمان اعم از فلزی و بتنی شهر سازی، ایجاد شبکه‌های آب و فاضلاب، تاسیسات برقی و مکانیکی و تامین نیروی متخصص انسانی مورد نیاز شرکاارائه کلیه خدمات شهری اعم از طراحی نصب و ایجاد و نگهداری فضای سبز و محوطه سازی و احداث آبنما رنگ آمیزی و زیبا سازی معابر ساخت و نصب مبلمان شهری بازسازی و ابنیه و بافتهای شهری ارائه خدمات پیمانکاری ساختمان تجهیز و ساخت و نصب و راه اندازی تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب شهری جدول بندی و آسفالت خیابانها و معابر همچنین ارائه کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ابنیه سیویل نقاشی و رنگ آمیزی کلیه ساختمانها و محوطه‌های شهری، اداری، خصوصی، دولتی و رنگ‌های ترافیکی و خط کشی معابر و رنگهای صنعتی رنگ کاری نماهای ساختمان و جدول گذاری ایزوگام، آسفالت کاری، عایق بندی، شستشو و پاکسازی معابر، سندپلاست، کنیتکس رومالین، مولتی کالر وکلیه خدمات ساختمانی شرکت در کلیه مناقصان و مزایدات دولتی و خصوصی خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاههای بین الملل تخصصی و غیرتخصصی داخل و خارج کشور ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت‎های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - کشاورز - کوچه غزالی - خیابان ولیعصر - پلاک xxx۲ - ساختمان اداری کامران - طبقه دوم - واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مسعود علیون به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای میلاد محمدی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای مسعود علیون به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای میلاد محمدی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13783964
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بازرگانی تجارت پیشه گان رادمان درتاریخ ۰۵/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز شامل خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و موسسات از طریق مشارکت با خرید یا تعهد سهام شرکتهای مذبور و مشارکت در طرح‌های اقتصادی مجاز در داخل و خارج از کشور و برپایی و شرکت در نمایشگاها و همایش و سمینارها و کنفرانس‌های داخلی و ترخیص کالا از گمرکات داخل کشور و مشاوره مدیریتی به سازمانها و ارگانها و نهادها و موسسات و شرکتها و جذب سرمایه ذاری خارجی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی اخذ واعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و ایجاد شعب در اخل و خارج از کشور و شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی گشایش اعتبار و ال سی نزد بانکها و اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و هر گونه فعالیت مجازی که در رابطه با موضوع شرکت به نحوی که سود آوری داشته باشددرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - پیچ شمیران - کوچه طباطبائی مقدم - خیابان شهید حمید صدیق - پلاک ۲۳ - طبقه همکف - واحد شرقی - کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم فاطمه اوحدی سهل آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای میلاد محمدی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم فاطمه اوحدی سهل آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت و آقای میلاد محمدی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل سفته، برات، چک. قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13783983
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود همرهان دامیان صبا درتاریخ ۰۵/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام عملیات کشاورزی و دامداری و دامپروری و ایجاد صنایع وفرآورده‌های کشاورزی و دامی از قبیل تولید محصولات کشاورزی ارائه خدمات و تأمین نیاز تولید کنندگان کشاورزی تولید محصولات دامی کشاورزی ارائه خدمات به کشاورزان و دامپروران نظیر الف - تسطیح و احیای اراضی و کشت نباتات علوفه‌ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور. ب درختکاری اعم از اشجار مثمر و غیرمثمر. ج احداث مزارع به منظور پرورش دام و طیور. د کشت نباتات صنعتی و تولید علوفه. ه ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد خام تولیدی به مواد قابل مصرف. و ایجاد دامداری صنعتی و کشتارگاه و تاسیسات بسته بندی گوشت. ز ایجاد سردخانه و تاسیسات مورد لزوم. ح ایجاد کارخانجات تهیه خوراک و دام و طیور. ط فروش محصولات. ی خرید وسایل حمل و نقل فرآورده‌های کشاورزی و دامی. ک واردکردن خوراک دام و طیور از خارج از کشور در صورت لزوم. ل خرید دام و طیور و نطفه از داخل و خارج کشور. م عقد قراردادهای خرید و یا مشارکت با تولیدکنندگان داخلی و خارجی علوفه و خوراک دام و طیور. ن تسطیح اراضی و ایجاد و نگهداری راههای ارتباطی داخل حوزه عمل شرکت. س خرید یا اجازه زمین، ساختمان منازل کارکنان و انبار و آغل و اصطبل و سایر ساختمانها و تاسیسات لازم. ع تهیه و تدارک مواد اولیه وسایل نقلیه و ماشین آلات و ادوات کشاورزی و دامداری مورد احتیاج. ف مشاوره و برگزاری دوره‌های آموزشی درخصوص کشاورزی و دامداری و دامپروری. ص - سرمایه گذاری و مشارکت از طریق شرکت‌های فرعی برای امور تولیدی کشاورزی دامداری دامپروری ق - انجام سایر امور و معاملات و ارائه خدمات مجاز داخلی و خارجی مجاز مربوط به شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان ری بخش مرکزی شهر ری - تقی آباد - خیابان شهید حسین ترابی - بن بست لاله - پلاک ۱۵ - طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۰ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای میلاد محمدی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده ۵ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای سید علی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده ۵ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای میلاد محمدی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید علی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسنادرسمی و بهادارو بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات وقراردادها ونامه‌های عادی واداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13634450
آگهی تغییرات شرکت سرمایه ملک آوین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۰۵۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میلاد محمدی نسب کدملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد. خانم فاطمه اوحدی سهل آباد با کدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای محرم بخشی به کدملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای غلامرضا عموزاد خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13617917
آگهی تغییرات شرکت سرمایه ملک آوین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۰۵۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محرم بخشی به کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای غلامرضا عموزاد خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: خانم فاطمه اوحدی سهل آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای میلاد محمدی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای محرم بخشی به کدملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای غلامرضا عموزاد خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13597754
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر صدف شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۳۹۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۰۵۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: میرصادق موسوی به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. غلامرضا محبی باروق به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان پس از افزایش سرمایه: میلاد محمدی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه فاطمه اوحدی سهل آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه میرصادق موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه غلامرضا محبی باروق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13597776
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر صدف شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۳۹۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۰۵۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: میلاد محمدی نسب به کدملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل xxxxxx ریال ازصندوق شرکت خارج گردید. فاطمه اوحدی سهل آباد به کدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل xxxxxx ریال ازصندوق شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان پس از کاهش سرمایه: میرصادق موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه غلامرضا محبی باروق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571161
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سرمایه گستر صدف درتاریخ ۳۰/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز شامل خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و موسسات از طریق مشارکت با خرید یا تعهد سهام شرکتهای مذبور و مشارکت در طرح‌های اقتصادی مجاز در داخل و خارج از کشور و برپایی و شرکت در نمایشگاها و همایش و سمینارها و کنفرانس‌های داخلی و ترخیص کالا از گمرکات داخل کشور و مشاوره مدیریتی به سازمانها و ارگانها و نهادها و موسسات و شرکتها و جذب سرمایه ذاری خارجی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و ایجاد شعب در اخل و خارج از کشور و شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی گشایش اعتبار و ال سی نزد بانکها و اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و هر گونه فعالیت مجازی که در رابطه با موضوع شرکت به نحوی که سود آوری داشته_باشد. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران پیچ شمیران کوچه طباطبائی مقدم خیابان شهید حمید صدیق پلاک ۲۳ طبقه همکف واحد شرقی کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم فاطمه اوحدی سهل آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای میلاد محمدی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم فاطمه اوحدی سهل آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و آقای میلاد محمدی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571178
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سرمایه ملک آوین درتاریخ ۳۰/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز شامل خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و موسسات از طریق مشارکت با خرید یا تعهد سهام شرکتهای مذبور و مشارکت در طرح‌های اقتصادی مجاز در داخل و خارج از کشور و برپایی و شرکت در نمایشگاها و همایش و سمینارها و کنفرانس‌های داخلی و ترخیص کالا از گمرکات داخل کشور و مشاوره مدیریتی به سازمانها و ارگانها و نهادها و موسسات و شرکتها و جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی اخذ واعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و ایجاد شعب در اخل و خارج از کشور و شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی گشایش اعتبار و ال سی نزد بانکها و اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و هر گونه فعالیت مجازی که در رابطه با موضوع شرکت به نحوی که سود آوری داشته باشددرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران پیچ شمیران کوچه طباطبائی مقدم خیابان شهید حمید صدیق پلاک ۲۳ طبقه همکف واحد شرقی کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم فاطمه اوحدی سهل آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای میلاد محمدی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم فاطمه اوحدی سهل آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره آقای میلاد محمدی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمیبا شد اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13451250
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه تجارت گستر بهار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۹۰۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۴۲۲۹۶
آقای میرصادق موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند. آقای نادر اثنا عشری به کد ملی xxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای میلاد محمدی نسب کد ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حمید رضا یگانه فر کد ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای میرصادق موسوی کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای نادر اثنا عشری کد ملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13451259
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه تجارت گستر بهار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۹۰۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۴۲۲۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میلاد محمدی نسب با کد ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx ریال ازصندوق شرکت دریافت واز شرکت خارج شد آقای حمید رضا یگانه فر با کد ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx ریال ازصندوق شرکت دریافت واز شرکت خارج شد سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای میرصادق موسوی کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای نادر اثنا عشری کد ملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13449071
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان تجارت گستر سبلان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۴۲۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مصطفی پروین به کد ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. - آقای محرم بخشی به کد ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. - سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای میلاد محمدی نسب بشماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال آقای حمید رضا یگانه فر بشماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال آقای مصطفی پروین بشماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال آقای محرم بخشی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13449076
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان تجارت گستر سبلان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۴۲۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای میلاد محمدی نسب با کد ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج شد. - آقای حمید رضا یگانه فر با کد ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج شد. - سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای مصطفی پروین بشماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال آقای محرم بخشی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13442515
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه روژین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۵۹۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۸۳۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: میلاد محمدی نسب با شماره ملی xxxxxxxxx۳ و نازنین اسماعیل زنجانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ هر یک کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال را ازصندوق شرکت دریافت نموده و از جمع شرکاء خارج شدند. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا به شرح ذیل می‌باشد: قهرمان محمدی دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه سیده سکینه اسدی دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13438346
آگهی تغییرات شرکت توسعه دیانا البرز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۴۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۲۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیامک پاکیزه روح به کد ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفتند. آقای حسین پاکیزه روح به کد ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفتند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای میلاد محمدی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حمید رضا یگانه فر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسین پاکیزه روح به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای سیامک پاکیزه روح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13438351
آگهی تغییرات شرکت توسعه دیانا البرز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۴۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۲۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میلاد محمدی نسب با کد ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال ازصندوق شرکت از شرکت خارج گردید. آقای حمید رضا یگانه فر با کد ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال ازصندوق شرکت از شرکت خارج گردید.. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای حسین پاکیزه روح به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای سیامک پاکیزه روح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13410740
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پیشگامان تجارت گستر سبلان درتاریخ ۱۲/۰۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: راه اندازی و تاسیس دفاتر فروش و نمایندگی در داخل و خارج از کشور انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز و بازرگانی از جمله تاسیسات و ماشین آلات بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم بصورت مستقل یا در غالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از شرکت بر پایی فروشگاه و اخذ نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی و اعطا نمایندگی و با عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشترک با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و خرید اوراق بهادار و یا سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج کشور دریافت تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانکها و موسسات داخل و خارج از کشور حضور در نمایشگاهای داخلی و خارجی و یا برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج کشور. ارائه خدمات مشاوره و بازرگانی در حوزه فعالیت شرکت. (در صورت ضرو رت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز‌های لازم.) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران پیچ شمیران کوچه طباطبائی مقدم خیابان شهید حمید صدیق پلاک ۲۳ طبقه همکف واحد شرقی کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای حمید رضا یگانه فر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای میلاد محمدی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای حمید رضا یگانه فر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای میلاد محمدی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ (سال) انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13410755
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود توسعه سرمایه تجارت گستر بهار درتاریخ ۱۲/۰۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: سرمایه گذاری و مشارکت از طریق شرکت‌های فرعی برای امور بازرگانی صنعتی معدنی تولیدی کشاورزی ساختمانی ارائه خدمات مجاز بازرگانی داخلی و خارجی بطور عموم هر گونه فعالیت اقتصادی مجاز دیگر. مشارکت در شرکتهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت سرمایه گذاری در طرح‌های عمرانی و خدماتی جدید و توسعه و تکمیل و بازسازی واحدهای تولیدی موجود از طریق مشارکت در سرمایه یا خرید سهام آنها برای شرکت اخذ وام و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی انجام کلیه فعالیتها و عملیاتی که مجاز و بطور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته_باشد انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی (در صورت ضرو رت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز‌های لازم.) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران پیچ شمیران کوچه طباطبائی مقدم خیابان شهید حمید صدیق پلاک ۲۳ طبقه همکف واحد شرقی کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای حمید رضا یگانه فر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای میلاد محمدی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای حمید رضا یگانه فر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای میلاد محمدی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ (سال) انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13343601
آگهی تغییرات شرکت آرشا صنعت رامان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۶۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۶۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میلاد محمدی نسب با کدملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx ریال ازصندوق شرکت دریافت واز شرکت خارج شدند وآقای حمید رضا یگانه فر با کدملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx ریال ازصندوق شرکت دریافت واز شرکت خارج شدند ودرنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای مصطفی پروین ک. م xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم علی خانی ک. م xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13340688
آگهی تغییرات شرکت آرشا صنعت رامان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۶۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۶۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی پروین به کدملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند. آقای ابراهیم علی خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش پیدا کردو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای میلاد محمدی نسب ش. م xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حمید رضا یگانه فر ش. م xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای مصطفی پروین دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم علی خانی دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه بامهر شرکت معتبر میباشدو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13305837
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود توسعه سرمایه روژین درتاریخ ۲۴/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی برندوعلائم تجاری داخلی و خارجی و راه اندازی و تاسیس دفاتر فروش و نمایندگی در داخل و خارج از کشور انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز و بازرگانی از جمله تاسیسات و ماشین آلات بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم بصورت مستقل یا در غالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از شرکت بر پایی فروشگاه و اخذ نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی و اعطا نمایندگی و با عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشترک با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و خرید اوراق بهادار و یا سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج کشور دریافت تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانکها و موسسات داخل و خارج از کشور حضور در نمایشگاهای داخلی و خارجی و یا برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج کشور. ارائه خدمات مشاوره و بازرگانی در حوزه فعالیت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران پیچ شمیران کوچه طباطبائی مقدم خیابان شهید حمید صدیق پلاک ۲۳ طبقه همکف واحد شرقی کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم نازنین اسماعیل زنجانی دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه و آقای میلاد محمدی نسب دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم نازنین اسماعیل زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و آقای میلاد محمدی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13261215
آگهی تغییرات شرکت توسعه مارینا البرز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۶۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۶۴۶۲
آگهی تغییرات شرکت توسعه مارینا البرز با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: میلاد محمدی نسب با کد ملی xxxxxxxxx۳ و نازنین اسماعیل زنجانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردیدند و درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. - اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: محرم بخشی به کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ابراهیم علی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13236237
آگهی تغییرات شرکت توسعه البرز آناهیتا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۰۲۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۳۱۲۵
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای میلاد محمدی نسب با کد ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج شد - خانم نازنین اسماعیل زنجانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج شد - سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. - اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بعد از کاهش سرمایه: آقای محرم بخشی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx ریال آقای میر صادق موسوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال آقای غلامرضا محبی باروق بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13236265
آگهی تغییرات شرکت توسعه البرز آناهیتا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۰۲۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۳۱۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محرم بخشی به کد ملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفت. - آقای میر صادق موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفت. - آقای غلامرضا محبی باروق به کد ملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفت. - سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بعد از افزایش سرمایه: آقای میلاد محمدی نسب بشماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال خانم نازنین اسماعیل زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال آقای محرم بخشی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx ریال آقای میر صادق موسوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال آقای غلامرضامحبی باروق بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13204868
آگهی تغییرات شرکت توسعه زاگرس مایا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۱۹۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۸۱۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی پروین به کدملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای میر صادق موسوی به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای میلاد محمدی نسب کدم xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم نازنین اسماعیل زنجانی کدم xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای مصطفی پروین دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای میر صادق موسوی دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13204883
آگهی تغییرات شرکت توسعه زاگرس مایا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۱۹۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۸۱۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میلاد محمدی نسب باکدملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت ازردیف شرکاء شرکت خارج شد. خانم نازنین اسماعیل زنجانی باکدملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج شد. سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای مصطفی پروین کدم xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای میر صادق موسوی کدم xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13200364
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرشا صنعت رامان درتاریخ ۳۰/۰۹/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور دکوراسیون داخلی تامین و تولید مصالح و قطعات ساختمانی انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره ساختمانی تهیه و تولید طرح‌های ساختمانی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خرید و فروش صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور انجام کلیه فعالیتهای مجاز در زمینه موضوع شرکت (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت فعالیت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: شهرک غرب، بلوار فرحزادی، ارغوان غربی، خیابان گلستان ۱، پلاک ۵۰، کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اولین مدیران: آقای حمیدرضا یگانه فر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx ریال به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای میلاد محمدی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه به سمت رئیس هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13200403
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود توسعه مارینا البرز درتاریخ ۳۰/۰۹/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: سرمایه گذاری و مشارکت از طریق شرکت‌های فرعی برای امور بازرگانی صنعتی معدنی تولیدی کشاورزی ساختمانی ارائه خدمات مجاز بازرگانی داخلی و خارجی بطور عموم هر گونه فعالیت اقتصادی مجاز دیگر. مشارکت در شرکتهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت سرمایه گذاری در طرح‌های عمرانی و خدماتی جدید و توسعه و تکمیل و بازسازی واحدهای تولیدی موجود از طریق مشارکت در سرمایه یا خرید سهام آنها برای شرکت اخذ وام و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی انجام کلیه فعالیتها و عملیاتی که مجاز و بطور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته_باشد انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت فعالیت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: شریعتی، بین سمیه و طالقانی، کوچه حمید صدیق، پلاک ۲۳، اول شرقی، کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اولین مدیران: خانم نازنین اسماعیل زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای میلاد محمدی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13172863
آگهی تغییرات شرکت راه سازان تلاش معدن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۷۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۸۲۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میلاد محمدی نسب با کد ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx ریال ازصندوق شرکت دریافت واز شرکت خارج شدند خانم نازنین اسماعیل زنجانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx ریال ازصندوق شرکت دریافت واز شرکت خارج شدند درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای سید علی آقامیری با ک. م xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای غلامرضا عموزاد خلیلی با ک. م xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13154674
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود توسعه زاگرس مایا درتاریخ ۰۶/۹/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: راه اندازی و تاسیس دفاتر فروش و نمایندگی در داخل و خارج از کشور انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید، فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و بازرگانی از جمله تاسیسات و ماشین آلات بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم به صورت مستقل یا در قالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از شرکت بر پایی فروشگاه و اخذ نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی و اعطا نمایندگی و با عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشترک با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و خرید اوراق بهادار و یا سپرده گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری داخل و خارج کشور دریافت تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانک‌ها و موسسات داخل و خارج از کشور حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و یا برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج کشور، ارائه خدمات مشاوره و بازرگانی در حوزه فعالیت شرکت (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شریعتی، بین سمیه و طالقانی، کوچه حمید صدیق، پلاک ۲۳ اول شرقی، کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اولین مدیران شرکت: آقای میلاد محمدی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه و خانم نازنین اسماعیل زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقوداسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018701
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر متین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۵۲۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۵۶۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: میلاد محمدی نسب با کد ملی xxxxxxxxx۳ و سید علی آقامیری با کد ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید و درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: غلامرضا محبی باروق به کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ابراهیم علی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018735
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر متین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۵۲۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۵۶۶۱
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر متین با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا محبی باروق به کد ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. ابراهیم علی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بشرح ذیل میباشد: میلاد محمدی نسب به کد ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه سید علی آقامیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه غلامرضا محبی باروق به کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ابراهیم علی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918733
آگهی تغییرات شرکت دانه پرور پارمیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۳۵۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۵۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا محبی باروق به کد ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت و ابراهیم علی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت پرداخت در ردیف شرکاء قرار گرفت و در نتیجه سرمایه شرکت ار مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بشرح ذیل میباشد: میلاد محمدی نسب به کد ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه سید علی آقامیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه غلامرضا محبی باروق به کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ابراهیم علی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918736
آگهی تغییرات شرکت دانه پرور پارمیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۳۵۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۵۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: میلاد محمدی نسب به کد ملی xxxxxxxxx۳ و سید علی آقامیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردیدند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بشرح ذیل می‌باشد غلامرضا محبی باروق به کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ابراهیم علی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات