هومن هشی

هومن هشی

کد ملی 129099xxxx
گراف ارتباطات
38
شرکت‌ها
106
آگهی‌ها

شرکت های هومن هشی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که هومن هشی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
آرمان بازیافت سبز
آرمان بازیافت سبز
بازرس علی‌البدل
مدیریت و هماهنگی ساخت تجهیزات اساسی نفت صبا
مدیریت و هماهنگی ساخت تجهیزات اساسی نفت صبا
بازرس علی‌البدل
کربنات سدیم سمنان
کربنات سدیم سمنان
بازرس علی‌البدل
اینده گستر
اینده گستر
بازرس علی‌البدل
مس کومه صنعت
مس کومه صنعت
بازرس علی‌البدل
کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
بازرس علی‌البدل
توسعه بین الملل ایران مال
توسعه بین الملل ایران مال
بازرس علی‌البدل
سیمان عمران انارک
سیمان عمران انارک
بازرس علی‌البدل
احداث کانسار راوه
احداث کانسار راوه
بازرس علی‌البدل
بنا گستران آینده ساز
بنا گستران آینده ساز
بازرس علی‌البدل
مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران
مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران
بازرس علی‌البدل
واحد صنعتی پوشاک هاکوپیان
واحد صنعتی پوشاک هاکوپیان
بازرس علی‌البدل
کویر ترابر دلیجان
کویر ترابر دلیجان
سرمایه گذاری ارشک
سرمایه گذاری ارشک
بازرس علی‌البدل
حسابرسی بهمند
حسابرسی بهمند
پوشاک نورا شن
پوشاک نورا شن
بازرس علی‌البدل
صید صنعتی تون ماهیان زردباله
صید صنعتی تون ماهیان زردباله
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
بازرس علی‌البدل
سولفورین
سولفورین
بازرس علی‌البدل
سبک سازه پارس
سبک سازه پارس
مهندسی بازرگانی پیچ و مهره های صنعتی ایران
مهندسی بازرگانی پیچ و مهره های صنعتی ایران
بازرس علی‌البدل
فرآوری پارسیان سپهر
فرآوری پارسیان سپهر
بازرس علی‌البدل
گروه مالی ایرانیان
گروه مالی ایرانیان
بازرس علی‌البدل
مهندسی مسکن و نواحی صنعتی آینده ساز
مهندسی مسکن و نواحی صنعتی آینده ساز
بازرس علی‌البدل
سیستمهای صندلی پارس
سیستمهای صندلی پارس
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری بهمن
سرمایه گذاری بهمن
بازرس علی‌البدل
پارس سویچ
پارس سویچ
بازرس اصلی
پولاد فرایند شهریار
پولاد فرایند شهریار
بازرس علی‌البدل
باند و گاز لطیف
باند و گاز لطیف
صنایع تاسیسات وتهویه ایران
صنایع تاسیسات وتهویه ایران
بازرس علی‌البدل
کارگزاری آرمون بورس
کارگزاری آرمون بورس
بازرس علی‌البدل
صید صنعتی تون ماهیانه زرد باله
صید صنعتی تون ماهیانه زرد باله
بازرس علی‌البدل
زرین ساز انارک
زرین ساز انارک
مشترک گنجینه الماس پایدار
مشترک گنجینه الماس پایدار
سبد گردان الماس
سبد گردان الماس
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کردستان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کردستان
صنایع زنگان پارت قطعه
صنایع زنگان پارت قطعه
بازرس علی‌البدل
خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان محک
خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان محک

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14770737
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ ونامه شمارهxxx۰۷مورخ۲۶/۰۵/xxx۸سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * عملکرد سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷به تصویب رسید. *موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بانمایندگی آقای محمد رضا گلچین پور به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰بانمایندگی آقای هومن هشی به کدملی xxxxxxxxx۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. * روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14639719
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۹۰۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند : شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ثبت شده به شماره xxx۴۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای خالد جعفری با کدملی xxxxxxxxx۱ اتحادیه تعاونی روستایی استان کردستان ثبت شده به شماره xxx۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و به نمایندگی آقای احمد رضا احمدی با کدملی xxxxxxxxx۵ اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی استان کردستان ثبت شده به شماره xxx۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و به نمایندگی آقای کاوه حسنی با کدملی xxxxxxxxx۰ اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان کردستان ثبت شده به شماره xxx۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و به نمایندگی آقای سید عدنان نقشبندی با کدملی xxxxxxxxx۶ اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی تولید کنندگان مرغ نیمچه گوشتی استان کردستان ثبت شده به شماره xxx۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ شرکت تعاونی دامداران سنندج به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ وثبت شده به شماره xxx۸ به نمایندگی آقای حسن زندکریمی با کدملی xxxxxxxxx۲ عنوان عضو علی البدل اول . شرکت تعاونی xxx صیادان سقز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و ثبت شده به شماره xxx به نمایندگی آقای اسمعیل احمد زاده با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو علی البدل دوم . بازرسان بشرح ذیل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند : شرکت تعاونی مرغداران غرب گستر دیواندره ثبت شده به شماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی آقای صلاح صیدی باکدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی بهمند ثبت شده به شماره xxx۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای هومن هشی باکدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی . اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی سنندج ثبت شده به شماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی آقای یدالله غفاری به کدملی xxxxxxxxx۲ متولد ۱/۷/xxx۳ بعنوان بازرس علی البدل . صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۷ به تصویب رسید . روزنامه کثیرالانتشار کار وکارگر برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14521200
آگهی تغییرات خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان محک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۸۰۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه هیئت امناء مورخ ۲۹/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx/xxx۷۷/xxx۲/۵۳/۱۴ مورخ ۲۲/۰۷/xxx۷ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - تراز مالی منتهی به سال xxx۵ به تصویب رسید . - سعیده قدس : شماره ملی xxxxxxxxx۳ - پری وش لاجوردی : شماره ملی xxxxxxxxx۶ - جواد کرباسی زاده اصفهانی : شماره ملی xxxxxxxxx۳ - ضیاء متحدان : شماره ملی xxxxxxxxx۰ - محمدرضا رفیعی : شماره ملی xxxxxxxxx۵ - عبدالمحمود ضرابی : شماره ملی xxxxxxxxx۸ - سهیلا سیاهپوش کلیائی : شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره - فربود فرهی : شماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمدابراهیم اوحدی : شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید . - آقای عباس هشی : شماره ملی xxxxxxxxx۱ بازرس اصلی و آقای هومن هشی : شماره ملی xxxxxxxxx۴ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند . - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل اوراق بهادار ، چک ، سفته ، قرارداد و دیگر اسناد تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل با دو امضای متفق از اعضای اصلی هیئت مدیره و با مهر موسسه و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد_بود . - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های موسسه انتخاب شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14152086
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ و نامه شماره xxx۶۸ مورخ ۰۷/۰۵/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ و حساب عملکرد سود و زیان برای دوره مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرارگرفت. ـ موسسه آزمون پرداز ایران مشهودبه شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵بانمایندگی محمدرضا گلچین پوربه کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه بهمندبه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰بانمایندگی هومن هشی به کدملی xxxxxxxxx۴بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدتد. ۳ ـ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیر الا نتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14102361
آگهی تغییرات شرکت صنایع زنگان پارت قطعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۵۲۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ و حساب عملکرد سود و زیان برای دوره مالی منتهی به تاریخ فوق مورد تصویب قرارگرفت. ـ مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶بانمایندگی آقای عباس هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱بعنوان بازرس اصلی و موسسه بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰بانمایندگی آقای هومن هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.. ـ روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیر الا نتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14033246
آگهی تغییرات شرکت صنایع زنگان پارت قطعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۵۲۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرارگرفت. هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی عباس هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل وموسسه بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی هومن هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیر الا نتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13914453
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۹۰۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی وحسابرس صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ به تصویب رسید. - شرکت تعاونی سارال ثبت شده به شماره xxx۴ در اداره ثبت سنندج شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی آقای مهدی مندمی باکدملی xxxxxxxxx۹ تاریخ تولد ۲۴/۶/xxx۲ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. - موسسه حسابرسی بهمند ثبت شده به شماره xxx۵ در اداره ثبت تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای هومن هشی باکدملی xxxxxxxxx۴ تاریخ تولد ۲۰/۱/xxx۳ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. - اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی سرواباد ثبت شده به شماره xxx در اداره ثبت مریوان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای فاروق بصیری بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار کار وکارگر برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13682727
آگهی تغییرات حسابرسی بهمند موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx / ۹۶ مورخ ۱۳/۰۴/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا آتش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره آقای هومن هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور موسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات، و سایر اوراق تجاری با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر موسسه معتبر است. سایر مکاتبات عادی با امضاء انفرادی هر یک از اعضاء هیات مدیره اعتبار دارد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13406189
آگهی تغییرات حسابرسی بهمند موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۶/۱۱/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا آتش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به xxxxxx۰ ریال افزایش داد. هومن هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به xxxxxx۰ ریال افزایش داد. محمدرضا آرزومند صومعه سرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به xxxxxx ریال افزایش داد. احمد رضا شریفی قزوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به xxxxxx ریال افزایش داد. نادر رستگاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به xxxxxx ریال افزایش داد. آقای رسول دوازده امامی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال در ردیف شرکا موسسه قرارگرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: رضا آتش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و هومن هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و محمدرضا آرزومند صومعه سرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه و احمد رضا شریفی قزوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه و نادر رستگاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه و آقای رسول دوازده امامی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13089579
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس درتاریخ ۰۲/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۶۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرا بورس ایران، اوراق بهادار با در آمد ثابت سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت سه سال مرکز اصلی صندوق: تهران میدان ونک خیابان ملا صدرا بعداز بهار شیراز پلاک xxx طبقه دوم واحد ۱۲ کد پستی xxxxxxxxx۷ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال میباشد ارکان صندوق سرمایه گذاری: شرکت سبد گردان الماس شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بنمایندگی جواد عبادی کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر صندوق - شرکت مشاور سر مایه گذاری ارزش پرداز آریان بنمایندگی احمد پویان فر کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت متولی - موسسه حسابرسی بهمند بنمایندگی هومن هشی کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت حسابرس برای مدت سه سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور صندوق با امضای دو نفر از سه نفر همراه با مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و اوراق عادی صندوق با امضای آقای جواد عبادی و مهر صندوق معتبر است. روزنامه کثیرالانتشار صندوق سرمایه گذاری: ابرار اقتصادی اختیارات مدیر صندوق سرمایه گذاری: طبق اساسنامه طبق مجوز شماره xxx۷۰، xxx مورخه ۱۱/۷/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052943
آگهی تغییرات شرکت مشترک گنجینه الماس پایدار صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۷۹۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار به شماره ثبت xxx۶۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۶/xxx۵ ومجوز xxx۷۶/xxx مورخ ۲۸/۶/xxx۵ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت ضامن نقدشوندگی صندوق تعیین گردید. مشخصات ارکان صندوق به شرح زیر می‎باشد: • مدیرصندوق: شرکت سبدگردان الماس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ • متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ • ضامن نقدشوندگی صندوق: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ • حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ - نمایندگان ارکان صندوق به شرح زیر می‌باشد: • مدیرصندوق: شرکت سبدگردان الماس با مدیریت آقای جواد عبادی فرزند امیر به کد ملی xxxxxxxxx۰ • متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان با مدیریت آقای احمد پویان فر فرزند رضا به کدملی xxxxxxxxx۱ • ضامن نقدشوندگی: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان با مدیریت آقای علی تیموری شندی فرزند زلفعلی به کد ملی xxxxxxxxx۳ • حسابرس: موسسه حسابرسی بهمند با مدیریت آقای هومن هشی فرزند اصغر به کد ملی xxxxxxxxx۴
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963134
آگهی تغییرات شرکت صید صنعتی تون ماهیان زردباله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۳۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای هومن هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا ایروانی نیای طهرانی به کدملی شماره xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12789210
آگهی تغییراتحسابرسی بهمند موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۸/۱۲/xxx۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا آتش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به xxxxxx۰ ریال افزایش داد. علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به xxxxxx۰ ریال افزایش داد. هومن هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به xxxxxx۰ ریال افزایش داد. محمدرضا آرزومند صومعه سرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به xxxxxx ریال افزایش داد. احمد رضا شریفی قزوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به xxxxxx ریال افزایش داد. نادر رستگاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء موسسه قرارگرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد. رضا آتش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. هومن هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. محمدرضا آرزومند صومعه سرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. احمد رضا شریفی قزوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. نادر رستگاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12428788
آگهی تغییرات شرکت سيستمهاي صندلي پارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۰۷۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۰۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۳ به تصویب رسید. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: یهودا اوهب سیون به کدملی xxxxxxxxx۷ و فیروز وحید مازندرانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و کورش رادمند به کدملی xxxxxxxxx۰ و مجید مسکرا به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمد بهبهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12272067
آگهی تغییرات شرکت باند و گاز لطیف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۰۸۶۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمندبه شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ (به نمایندگی آقای هومن هشی به کد ملی xxxxxxxxx۴) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ (به نمایندگی آقای عباس هشی به کد ملی xxxxxxxxx۱) به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیال سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12202066
آگهی تغییرات شرکت اينده گستر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۶۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۵۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب و سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسیدموسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی وهومن هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ صندوق حمایت وبازنشستگی اینده ساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ـ شرکت سرمایه گذاری اینده ساز کیش سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ ـ یحیی ثقه الاسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ حمیدرضاشهروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ رضادانش فهیم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ اعضا علی البدل ـ سعید ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ حسین کریم خان زند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12144971
آگهی تغییرات شرکت زرین ساز انارک سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۲۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۳۲۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ وآقای هومن هشی با کدملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. ـ آقای عباس غفاری با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت توسعه ماشین (توما) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ ـ آقای محمود گوهرین با کدملیxxxxxxxxx۶ ـ آقای غلامرضا حمیدی انارکی با کدملی xxxxxxxxx۸۰ ـ آقای باقر گوهری انارکی با کدملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای مهرزاد ظفری انارکی با کدملی xxxxxxxxx۰
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12068139
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۱۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۳ به تصویب رسید موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای هومن هشی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1742627
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای هومن هشی به کدملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار " اطلاعات " جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720206
آ گهی تغییرات شرکت باند و گاز لطیف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۰۸۶۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت به تاریخ ۹۲/۱۲/۲۹ و حساب سود وزیان برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت موسسه حسابرسی بهمند (به نمایندگی آقای احمدرضا شریفی قزوینی به شماره ملی xxxxxxxxxxxx) به سمت بازرس اصلی و آقای هومن هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت باتفاق آراءتعیین گردید در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره اشخاص زیر برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند خانم نیرافسرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و دکتر علی منتصری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و مهندس غلامرضا طوافی اسمعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مهندس نیما منتصری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمد علی رحیمی شهمیرزادی به شماره ملیxxxxxxxxx۵
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708725
آگهی تغییرات شرکت پولادفرایندشهریار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۰۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۷۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داریوش پریسوز به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی عبدالحسین ملک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری آینده ساز کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی امیر حمزه شفیعی حسن آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1695080
آگهی تغییرات شرکت سیستمهای صندلی پارس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۰۷۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۰۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به تاریخ ۲۹/ ۱۲/ ۹۲ موردتصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند ش م xxxxxxxxx۹۰ و هومن هشی ش م xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668748
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بازرگانی پیچ و مهره‌های صنعتی ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۸۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۶۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای هومن هشی کد ملی xxxxxxxxx۴بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630050
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/ xxx مورخ ۲/ ۶/ xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند ش م xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی وهومن هشی ش م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624538
آگهی تغییرات شرکت بنا گستران آینده ساز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۰۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۶۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ تصویب شد. ـ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰و آقای هومن هشی ک م xxxxxxxxx۴را به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628862
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت فرآوری پارسیان سپهر سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۲۸۰۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۹/۴/۹۳ واصله در مورخه ۲۴/۶/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمد.
۱ـ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
۲ـ معاملات مشمول ماده xxx قانون تجارت بتصویب رسید.
۳ـ با رعایت ماده xxx و ۸۸ قانون تجارت موسسه حسابرسی بهمند شماره ثبت xxx۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای هومن هشی شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب گردیدند.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
مراتب در مورخه ۲۵/۶/۹۳ ثبت دفتر تغییرات گردید.
شxxxxxx۴ کفیل ثبت نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1623218
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۳۱/۳/۹۳ شرکت سبک سازه پارس سهامی خاص شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه منتهی، تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۲ و حساب سود و زیان سال منتهی به تاریخ مذکور باتفاق آراء تصویب گردید.
۲ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
۳ـ موسسه حسابرسی بهمند، شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و آقای هومن هشی شماره ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۴ـ آقایان عبدالحمید کاظمی سبزوار بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد امیری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید مهدی ارزاقی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و همگی بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال مالی انتخاب شدند.
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی شرکت از قبیل چک و سفته و برات باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت اعتبار دارد.
شxxxxxx۱ رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1599596
آگهی تغییرات شرکت پوشاک نورا شن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۵۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی بهفد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به کد ملی xxxxxxxxx۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1599598
آگهی تغییرات شرکت واحد صنعتی پوشاک‌ها کوپیان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ وهومن هشی به کد ملی xxxxxxxxx۴ رابه ترتیب به سمت بازرسان اصلی وعلی البدل برای یک یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586428
آگهی تغییرات شرکت احداث کانسار راوه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۹۵۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۰۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1559215
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای هومن هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534643
آگهی تغییرات شرکت سیمان عمران انارک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۶۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و آقـای هومـن هشی کد ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1516590
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۳/۰۴/۰۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورتهای مالی سال منتهی بهxxx۲/۱۲/۲۹به تصویب رسید ۲ـ مؤسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی هؤمن هشی با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش باشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ با نمایندگی شهریار دیلم صالحی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند ۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیر الا نتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۴ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری عدالت محور خراسان جنوبی (سهامی عام) و شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۳۵ شرکت سرمایه گذاری استان گلستان (سهامی عام) و شناسه ملی شماره xxxxxxxxxxxx شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی عام) و شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۱۹ شرکت نوآوران پنجره پارس (سهامی خاص) و شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۸ ۰آقای مهدی پور هاشم به کدملی شماره xxxxxxxxx۱.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407579
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند.
شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲
شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸
شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴
شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸
شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷
ـ موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی عباس هشی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای هومن هشی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت نشر آگهی تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1297839
آگهی تغییرات شرکت کربنات سدیم سمنان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۱۸۱۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی بهمند به شناسه xxxxxxxxx۹۰ و آقای هومن هشیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405969
آگهی تغییرات شرکت سیستمهای صندلی پارس سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۷۴۱۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۰۲۴۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ بتصویب رسید.
اعضا هیئت مدیره بمدت ۲ سال بقرار زیر انتخاب گردیدند:
آقای یهودا اوهب سیون به کد ملی xxxxxxxxx۷ آقای فیروز وحید مازندرانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ آقای کورش رادمند به کد ملی xxxxxxxxx۰ آقای مجید مسگرا به کد ملی xxxxxxxxx۱ آقای محمد بهبهانی به کد ملی xxxxxxxxx۱
مؤسسه حسابرسی بهمند بشماره ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و آقای هومن هشی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271593
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مسکن و نواحی صنعتی آینده ساز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۸۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای هومن هشی به کدملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206756
آگهی تغییرات شرکت آرمان بازیافت سبز شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۷۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۲۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ را به سمت بازرس اصلی و آقای هومن هشی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب نمود.
روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206757
آگهی تغییرات شرکت صنایع آرمان پلاست تاپ سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۷۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۲۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ را به سمت بازرس اصلی و آقای هومن هشی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب نمود.
روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206758
آگهی تغییرات شرکت آرمان گستر اندیشه سبز سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۶۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۵۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ را به سمت بازرس اصلی و آقای هومن هشی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1194959
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۳۰/۹/xxx۱ تصویب شد.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای هومن هشی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب شدند.
شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ـ شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ـ شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ـ شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ـ شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179709
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت فرآوری پارسیان سپهر سهامی خاص بشماره ثبت ۳۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۲۸۰۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۷/۴/۹۲ و دیگر ضمائم واصله در مورخ ۵/۶/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمد.
۱ـ گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مشتمل بر ترازنامه و صورتحساب سود و زیان مطرح و به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای هومن هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۲ انتخاب گردیدند.
۳ـ معاملات مشمول ماده xxx قانون تجارت با رعایت کامل مفاد قانونی مورد تصویب قرار گرفت.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۵ـ ممنوعیت های مندرج در اصل xxx قانون اساسی و مواد xxx و xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول بازرسان نمی باشد.
مراتب در مورخه ۳/۷/۹۲ ثبت دفتر تغییرات گردید.
شxxxxxx۱ ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1170312
آگهی تغییرات شرکت بنا گستران آینده ساز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۰۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۶۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و آقای هومن هشی ک. م xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های شرکت تعیین شد.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند.
شرکت سیمان عمران انارک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت کیش بتون جنوب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و آقای بنیان مولایی ک. م xxxxxxxxx۳.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150178
آگهی تغییرات شرکت سیمان عمران انارک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۶۶۳۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۲/xxx۲ و ۱۱/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای هومن هشی کدملی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای یحیی ثقه الاسلامی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت تیس کوپان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی آقای محمود گوهرین کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت معدنی آهن آجین (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ با نمایندگی آقای غلامرضا حمیدی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی آقای بنیان مولایی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری آینده ساز کیش (سامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ با نمایندگی آقای محمود کمالی انارکی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد کتیرایی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه چکها و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و جاری خواهد بود کلیه اسناد و مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت صورت می پذیرد. هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای ۱، ۴، ۷، ۱۲، ۱۸، ۲۰، ۲۱ ماده ۴۶ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند. به موضوع شرکت عبارت ارائه کلیه خدمات مشاوره طراحی نظارت و اجرای پروژه های عمرانی در زمینه ساختمان همچنین سرمایه گذاری در خرید مشارکت و بازسازی نوسازی و راه اندازی و بهره برداری انواع شرکتها موسسات و واحدهای تولیدی صنعتی خدماتی و بازرگانی تاسیس آزمایشگاه و ارائه خدمات آزمایشگاهی مرتبط با مصالح ساختمانی و سیمان الحاق گردید در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138846
آگهی تغییرات شرکت احداث کانسار راوه شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۵۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۰۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهمند ش.م xxxxxxxxx۹۰ و هومن هشی ک.م xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب شدند. غلامرضا حمیدی انارکی ک.م xxxxxxxxx۸ و محمد بهنیا ک.م xxxxxxxxx۵ و شرکت سیمان عمران انارک ش.م xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی احمد کتیرانی ک.م xxxxxxxxx۰ و شرکت معدنی و صنعتی سوار وجین عقیق ش.م xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی حمیدرضا معصومی ک.م xxxxxxxxx۱ و شرکت معدنی مهندسین گروه شش کانسار انارک ش.م xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی حسن سلیمانی پور ک.م xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139012
آگهی تغییرات شرکت واحد صنعتی پوشاک هاکوپیان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای هومن هشی به کدملی xxxxxxxxx۴ سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140720
آگهی تغییرات شرکت مهندس بازرگانی پیچ و مهره صنعتی ایران سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۹۸۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۶۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی هومن هشی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133698
آگهی تغییرات شرکت پوشاک نورا شن سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۱۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۵۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و هومن هشی کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1121431
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی بهمند موسسه به ‌شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان رضا آتش و علی مشرقی آرانی و هومن هشی به ترتیب با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به ترتیب به میزان xxx/xxx/۲ ریال افزایش دادند و آقای محمدرضا آرزومندصومه سرایی فرزند طاهر به شماره شناسنامه xxx صادره از صومعه سرا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای احمدرضا شریفی قزوینی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه xxx۰۴ صادره از اصفهان به کد ملی xxxxxxxxx۹ هر کدام با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال در ردیف شرکای موسسه قرار گرفتند درنتیجه سرمایه موسسه به مبلغ xxx/xxx/۷ افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. رضا آتش به کد ملی xxxxxxxxx۳ و علی مشرقی آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و هومن هشی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدو انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل قراردادها و چک و سفته و برات و سایر اوراق تجاری با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر و سایر مکاتبات عادی با امضا انفرادی هر یک از اعضا هیات مدیره معتبر میباشد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1121991
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخه ۳۰/۳/۹۲ شرکت سبک سازه پارس (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ ترازنامه شرکت منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه xxx۱ و حساب سود و زیان منتهی به تاریخ مذبور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و آقای هومن هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند و همچنین موسسه حسابرسی بهمند بعنوان حسابرسی قانونی شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۶ ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1054896
آگهی اصلاحی شرکت سولفورین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۶۸۵۸
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۸/۹۲ مورخ ۲۱/۱/۹۲ نام موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و نام هومن هشی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و نام شرکت سرمایه گذاری امید شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ صحیح می باشد که مراتب بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046039
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری سرمایه گذاری بانک ملی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به ش م xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018864
آگهی تصمیمات شرکت سولفورین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۶۸۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهبر کدملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و هومن کشی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مدیریت سرمایه گذاری امیر ش. م xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی محمود محبوبیان xxxxxxxxx۷ کارگزاری بانک سپه ش. م xxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی ایوب محبوبیان xxxxxxxxx۶ سرمایه گذاری سپه ش. م xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی احد محبوبیان xxxxxxxxx۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۲/۹۱ محمود محبوبیان بسمت رئیس هیئت مدیره و ایوب محبوبیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی رحمانی کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011236
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای هومن هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 963291
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و هومن هشی به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10070373
آگهی تغییرات شرکت پوشاک نوراشن با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۱۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۵۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۳ ماده به تصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال منقسم به یکصد و پنجاه هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یکصد و پنجاه هزار سهم بانام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سومبات هاقوپیانس تازه کند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای یوریک هاقوپیانس تازه کند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای آرمیک هاکوپیانس به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای آرمیک هاکوپیانس به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل ۴ ۱ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک بروات و سایر اوراق بهادار و همچنین مکاتبات اداری و تجاری با امضای مدیرعامل و در غیاب با امضا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵ ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای هومن هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۲/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 860669
آگهی تغییرات شرکت پوشاک نوراشن با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۸۱۶۵۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۲۵۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
۱ـ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۳ ماده به تصویب رسید.
۲ـ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال منقسم به یکصد و پنجاه هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یکصد و پنجاه هزار سهم بانام می باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است.
۳ـ۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سومبات هاقوپیانس تازه کند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای یوریک هاقوپیانس تازه کند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای آرمیک هاکوپیانس به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای آرمیک هاکوپیانس به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل
۴ـ۱ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک بروات و سایر اوراق بهادار و همچنین مکاتبات اداری و تجاری با امضای مدیرعامل و در غیاب با امضا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۵ـ۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای هومن هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۶ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
در تاریخ ۲/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 863305
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی تون ماهیان زردباله سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۳۹۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9920038
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی تون ماهیان زردباله سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۳۹۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 859600
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت۲۰۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکا مورخ ۱۰/۷/۹۱ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: براساس گواهی حصر ووراثت شماره ۸۸/xxx/۸۴ مورخ ۲۹/۱۰/۸۸ وراث قانونی وحین الفوت مرحوم اصغر هشی کلیه سهم الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۴ ریال از صندوق موسسه دریافت و از موسسه خارج شدند در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱۰ به مبلغ xxx/xxx/۶ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر ۳۳ ماده و ۷ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد. رضا آتش به ک م xxxxxxxxx۳ و علی مشرقی آرانی به ک م xxxxxxxxx۵ و هومن هشی به ک م xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۷/۹۱ رضا آتش به سمت رئیس هیئت مدیره و علی مشرقی آرانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و هومن هشی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل قراردادها چک سفته برات و سایر اوراق تجاری با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر است. سایر مکاتبات عادی با امضای انفرادی هر یک از اعضای هیئت مدیره معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749007
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ارشکسهامی عام ‌به شماره ثبت۲۳۹۳۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به ش ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی عباس هشی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9784861
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ارشک سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۳۹۳۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به ش ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی عباس هشی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719865
آگهی تصمیمات شرکت واحد صنعتی پوشاک هاکوپیانسهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۳۶۰و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سومبات هاقوپیانس تازه کند به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ ویکتوریا یگانیانس تازه کندی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ ارمیک هاکوپیانس به کدملی xxxxxxxxx۸ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۱ سومبات هاقوپیانس تازه کند به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ویکتوریا یگانیانس تازه کندی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به تنهایی و در غیاب با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 709465
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایرانسهامی خاص به شماره ثبت۲۸۱۷۹۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای هومن هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10133910
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای هومن هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9838342
آگهی تغییرات شرکت کویر ترابر دلیجان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۱۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۹۷۰۵
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی بهمند بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسابرس رسمی و هومن هشی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت سیمان عمران انارک (سهامی خاص) با نمایندگی احمد کتیرایی بموجب نامه شماره xxx۷‌ـ ۲۷/۴/۹۱ محمد بهنیا و بنیان مولایی.

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۹/۴/۹۱ بنیان مولایی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و احمد کتیرایی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد بهنیا بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و سید محمد امین موسوی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیر‌عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیر‌عامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر‌عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و اداری با امضای مدیر‌عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 744406
آگهی تغییرات شرکت کویر ترابر دلیجان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۱۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۹۷۰۵
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی بهمند بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسابرس رسمی و هومن هشی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت سیمان عمران انارک (سهامی خاص) با نمایندگی احمد کتیرایی بموجب نامه شماره xxx۷ ـ ۲۷/۴/۹۱ محمد بهنیا و بنیان مولایی.
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۹/۴/۹۱ بنیان مولایی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و احمد کتیرایی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد بهنیا بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و سید محمد امین موسوی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیر عامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 688702
آگهی تغییرات شرکت بناگستران آینده سازسهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۵۶۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۷۶۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای هومن هشی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۶/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10393383
آگهی تغییرات شرکت بناگستران آینده ساز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۶۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای هومن هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۶/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701065
آگهی تصمیمات شرکت آینده گستر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۶۶۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۵۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و هومن هشی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی هما شهیدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و رضا دانش فهیم به کد ملی xxxxxxxxx۱ و حسین کریم خان زند به کدملی xxxxxxxxx۳ و یحیی ثقه الاسلامی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و حمیدرضا شهروزی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای اصلی و سعید ایروانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و علیرضا حیدری عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای علی البدل انتخاب گردیدند: بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۴/۹۱ یحیی ثقه الاسلامی بسمت رئیس هیئت مدیره، حمیدرضا شهروزی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سعید ایروانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره باتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در ردیفهای ۶ الی ۱۳ بند ب از ماده ۴۶ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9898205
آگهی تغییرات شرکت احداث کانسار راوه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۱۷۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۱۰۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۴/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای هومن هشی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۰۴/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 674120
آگهی تغییرات شرکت احداث کانسار راوه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۱۷۹و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۱۰۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۴/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای هومن هشی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۰۴/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651916
آگهی تصمیمات شرکت سیمان عمران انارک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۸۴۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۴۰۶۶۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 628022
آگهی تغییرات شرکت آرمان گستر اندیشه سبز سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۶۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۵۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۶/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای هومن هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای غلامحسین بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مهدی ملک پورپاریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم مریم خادم بهمنیار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۱۶/۱/xxx۳.
در تاریخ ۳۱/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 628243
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۹۶۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 629850
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سیراف سهامی عام ‌بشماره ثبت ۲۳۹۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی عباس هشی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی هومن هشی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9980774
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سیراف سهامی عام ‌بشماره ثبت ۲۳۹۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی عباس هشی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی هومن هشی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 581592
آگهی تصمیمات شرکت کربنات سدیم سمنان سهامی خاص به شماره ثبت۱۸۱۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۱۸۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری امید سهامی عام به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ و شرکت کارگزاری بانک سپه سهامی خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ و شرکت سولفورین سهامی خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۸ و شرکت خدمات آینده اندیش نگر سهامی خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ و شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی عام به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۲/۹۱ محمود محبوبیان به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به سمت رئیس هیئت مدیره، احد محبوبیان به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ایوب محبوبیان به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سولفورین به سمت عضو هیئت مدیره و یعقوب محبوبیان به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات آینده اندیش نگر به سمت عضو هیئت مدیره و علی محبوبیان به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سپه به سمت عضو هیئت مدیره و مرتضی اسلامی به کدملیxxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردید و حدود اختیارات ایشان طبق اساسنامه میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 579106
آگهی تغییرات شرکت صنایع آرمان پلاست تاپ سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۷۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۲۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای هومن هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۱۱/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای امید عسگریان خانسری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای جمال علمدار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حامد هادیان فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۲۷/۱۱/۹۲.
در تاریخ ۱۳/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10024533
آگهی تغییرات شرکت صنایع آرمان پلاست تاپ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۲۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای هومن هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۱۱/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امید عسگریان خانسری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای جمال علمدار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حامد هادیان فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۲۷/۱۱/۹۲. در تاریخ ۱۳/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 586302
آگهی تصمیمات شرکت آینده گستر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۸۶۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۵۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 481915

آگهی تغییرات شرکت آرمان بازیافت سبز سهامی خاص
به شماره ثبت xxxxxxو شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده و عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای هومن هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "همشهری" جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۱/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید ایمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عباس فتاح‎زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای رضا جوان‎زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۱/۱۱/xxx۲
در تاریخ ۱/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9999021
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تاسیسات و تهویه ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۷۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۲۸۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10315902
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی بازرگانی پیچ و مهره‌های صنعتی ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۸۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۶۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و هومن هشی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10021814
آگهی تغییرات شرکت احداث کانسار راوه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۰۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای هومن هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامرضا حمیدی انارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد بهنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سیمان عمران انارک سهامی خاص به شمار ه ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای احمد کتیرائی و شرکت معدنی و صنعتی سوراوجین عقیق سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمیدرضا معصومی و شرکت معدنی مهندسین گروه شش کانسار انارک سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمود صالح انارکی تا تاریخ ۵/۴/xxx۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10132040
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی مسکن و نواحی صنعتی آینده ساز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۹۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۸۲۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و هومن هشی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10710186
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۹۶۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10726159
آگهی تصمیمات شرکت آینده گستر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۸۶۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۵۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10779426
آگهی تصمیمات شرکت سیستم های صندلی پارس سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۰۷۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۰۲۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یهودا اوهب‌سیون به کدملی xxxxxxxxx۷ و عباس اخلاقی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۷ و فیروز وحیدمازندرانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و علیرضا رئیس‌پور به کدملی xxxxxxxxx۱ و رضا بشیرزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدتقی نظری به کدملی xxxxxxxxx۴ و کورش رادمند به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۰ یهودا اوهب‌سیون به سمت رئیس هیئت‌مدیره و فیروز وحیدمازندرانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و کورش رادمند به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10830440
آگهی تصمیمات شرکت آِینده گسترسهامی خاص ثبت شده به شماره۸۶۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۵۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۱/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز به شناسه میxxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی مصطفی وحیدزاده به کد ملیxxxxxxxxx۲ و حمیدرضا شهروزی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و یحیی ثقه‌الاسلامی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و حسین کریمخان‌زند به کد ملی xxxxxxxxx۳ و رضا دانش‌فهیم به کد ملی xxxxxxxxx۱ اعضای اصلی و سعید ایروانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و علیرضا حیدری‌عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۶ عضو علی‌البدل. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ ِیحیی ثقه‌الاسلامی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا شهروزی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سعید ایروانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق اعضا هر یک اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت‌مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10878458
آگهی تصمیمات شرکت سولفورین سهامی خاص بشماره ثبت ۳۶۲۶۴ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۸۱۶۸۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و هومن هشی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10965623
آگهی تغییرات شرکت آرمان بازیافت سبز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۶۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۲۳۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده و عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای هومن هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "همشهری" جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۱/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید ایمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عباس فتاح‎زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای رضا جوان‎زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۱/۱۱/xxx۲

در تاریخ ۱/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11189954
آگهی تصمیمات شرکت آینده گستر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۶۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۵۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و هومن هشی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی هما شهیدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و رضا دانش‌فهیم به کد ملی xxxxxxxxx۱ و حسین کریم‌خان‌زند به کدملی xxxxxxxxx۳ و یحیی ثقه‌الاسلامی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و حمیدرضا شهروزی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای اصلی و سعید ایروانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و علیرضا حیدری‌عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای علی‌البدل انتخاب گردیدند: بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۴/۹۱ یحیی ثقه‌الاسلامی بسمت رئیس هیئت‌مدیره، حمیدرضا شهروزی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، سعید ایروانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره باتفاق هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود مندرج در ردیفهای ۶ الی ۱۳ بند ب از ماده ۴۶ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11204771
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت۲۰۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده شرکا مورخ ۱۰/۷/۹۱ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: براساس گواهی حصر ووراثت شماره ۸۸/xxx/۸۴ مورخ ۲۹/۱۰/۸۸ وراث قانونی وحین‌‌الفوت مرحوم اصغر هشی کلیه سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۴ ریال از صندوق موسسه دریافت و از موسسه خارج شدند در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱۰ به مبلغ xxx/xxx/۶ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر ۳۳ ماده و ۷ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد. رضا آتش به ک م xxxxxxxxx۳ و علی مشرقی‌آرانی به ک م xxxxxxxxx۵ و هومن هشی به ک م xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۷/۹۱ رضا آتش به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی مشرقی‌آرانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و هومن هشی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل قراردادها چک سفته برات و سایر اوراق تجاری با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مهر موسسه معتبر است. سایر مکاتبات عادی با امضای انفرادی هر یک از اعضای هیئت‌مدیره معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11255059
آگهی تغییرات شرکت بنا گستران آینده ساز سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۰۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۶۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای هومن هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۰۱/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11297073
آگهی تصمیمات شرکت صید صنعتی تون ماهیان زردباله سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۵۲۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۳۹۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۰۶/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11468834
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری آرمون بورس سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۹۴۷۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۸۵۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ـ سید حمید صباحی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ محمود مقدسی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ صادق عجمی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ معصومه رمضانی به کدملی xxxxxxxxx۰.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11553933
آگهی تصمیمات شرکت صید صنعتی تون ماهیانه زرد باله سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۲۶۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۳۹۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبتxxx۵ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11562899
آگهی تصمیمات شرکت واحد صنعتی پوشاک هاکوپیان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۸۷۳۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۱۷۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و هومن هشی به ش ملیxxxxxxxxx۴بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11644953
آگهی تصمیمات شرکت کربنات سدیم سمنان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۸۱۹۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۱۸۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11685795
آگهی تصمیمات شرکت واحد صنعتی پوشاک هاکوپیان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۳۶۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سومبات هاقوپیانس‌تازه‌کند به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ ویکتوریا یگانیانس‌تازه‌کندی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ ارمیک هاکوپیانس به کدملی xxxxxxxxx۸ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۱ سومبات هاقوپیانس‌تازه‌کند به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و ویکتوریا یگانیانس‌تازه‌کندی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل به تنهایی و در غیاب با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11797969
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و هومن هشی به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11833767
آگهی تصمیمات شرکت سیمان عمران انارک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۸۴۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۴۰۶۶۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11902027
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ارشک سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۳۹۳۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به ش ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی عباس هشی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11976069
آگهی تغییرات شرکت آرمان گستر اندیشه سبز سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۶۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۵۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای هومن هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۶/۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای غلامحسین بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مهدی ملک‌پورپاریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم مریم خادم‌بهمنیار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۱۶/۱/xxx۳.

در تاریخ ۳۱/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12023840
آگهی تصمیمات شرکت کربنات سدیم سمنان سهامی خاص به شماره ثبت۱۸۱۹۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۱۸۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری امید سهامی‌عام به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ و شرکت کارگزاری بانک سپه سهامی‌خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ و شرکت سولفورین سهامی‌خاص به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۸ و شرکت خدمات آینده اندیش نگر سهامی‌خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ و شرکت سرمایه‌گذاری سپه سهامی‌عام به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۰ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۵/۲/۹۱ محمود محبوبیان به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید به سمت رئیس هیئت‌مدیره، احد محبوبیان به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و ایوب محبوبیان به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سولفورین به سمت عضو هیئت‌مدیره و یعقوب محبوبیان به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات آینده اندیش‌نگر به سمت عضو هیئت‌مدیره و علی محبوبیان به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری سپه به سمت عضو هیئت‌مدیره و مرتضی اسلامی به کدملیxxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردید و حدود اختیارات ایشان طبق اساسنامه میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات